Vergelijking van Xen en OpenVZ. Project aangeboden door: Bart Dresselaers Alexander Vandeneede Davy Dullaert

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergelijking van Xen en OpenVZ. Project aangeboden door: Bart Dresselaers Alexander Vandeneede Davy Dullaert"

Transcriptie

1 Vergelijking van Xen en OpenVZ Project aangeboden door: Bart Dresselaers Alexander Vandeneede Davy Dullaert In opdracht van: Hogeschool West Vlaanderen, Departement PIH Multimedia & Communicatie Technologie, optie Netwerken Academiejaar

2 Voorwoord Vier weken hard werken rond de vergelijking van OpenVZ met Xen bezorgde ons dit prachtig resultaat. Een document waar wij onze ervaringen in hebben samen gebundeld. Samen hebben wij (Bart, Davy en Alexander) ons teruggetrokken op kot waar wij onze test server opzette, om de technologieën te vergelijken. Deze opdracht heeft zeker en vast ons inzicht vergroot en geeft ons als MCT'er zeker een meerwaarde. Graag zouden wij de Hogeschool West Vlaanderen willen bedanken voor het materiaal dat zij ons ter beschikking stelde. Ook onze docenten Tom Decaevele, Steven Verborgh en Geert Hofman waar wij met vragen steeds langs konden komen. Ook buiten de uren was mailen mogelijk waarvoor hartelijk dank. 2008, Bart Dresselaers, Davy Dullaert en Alexander Vandeneede De auteurs geven de toelating deze tekst en afbeeldingen op papier en digitaal voor educatieve doeleinden beschikbaar te stellen en delen ervan te kopiëren voor eigen gebruik mits bronvermelding. Elk ander gebruik valt onder de strikte beperkingen van het auteursrecht. In het bijzonder wordt gewezen op de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van tekstdelen. 2

3 Inhoud Voorwoord... 2 Inhoud Virtualisatie Virtualisatie toepassingen Architectuur OpenVZ Concepten van OpenVZ Templates Template metadata Template cache VPS ID Werking van OpenVZ Xen Xen Hypervisor Domain Domain U DomU Paravirtualisatie DomU Full virtualisatie Domain management en controle Installatie OpenVZ Xen Conclusie Figuren Bronnen

4 1. Virtualisatie Voor we dieper ingaan op de verschillen tussen OpvenVZ en Xen, even een kort woordje over wat virtualisatie juist is en waar het gebruikt kan worden. Normaliter heb je per computer één operating system. Virtualisatie maakt het mogelijk meerdere systemen op die ene PC simultaan te draaien waardoor je de resources van je computer volledig kan benutten. Op deze manier kunnen bedrijven een grote kost uitsparen en zijn ze niet gedwongen om verschillende servers aan te schaffen voor elke dienst die ze willen (bv: fileserver, firewall, printserver, AD, DNS, DHCP, ftp, e mail, webserver,...) Al deze voorbeelden kunnen dan gecombineerd worden op één fysieke server met verschillende virtuele systemen die elk hun eigen taak, IP adres, resources, etc toegewezen krijgen. Er bestaan verschillende software programma s die het mogelijk maken om twee of meerdere operating systems naast elkaar te starten. Bij virtualisatie worden de fysieke computerbronnen verborgen van het besturingssysteem door middel van een abstractielaag. Bij een heel aantal virtualisatie programma's wordt er hardware geëmuleerd die dan ter beschikking komt van het gast OS. Nadien worden de instructies naar de geëmuleerde hardware vertaald naar instructies voor de echte hardware. Er bestaan verschillende soorten virtualisaties, in dit document worden er slechts drie mogelijkheden besproken. Namelijk deze die gebruikt worden bij Xen (Paravirtualisatie en Full virtualisatie) en deze die gebruikt wordt bij OpenVZ (OS virtualisatie). Figuur 1: Virtualisatie 1.1 Virtualisatie toepassingen Virtualisatie verstrekt een uitvoerbare oplossing voor hostingbedrijven dat hun toestaat om : Honderden klanten een individuele volledig uitgeruste VPS aan te bieden die gedeeld is over 1 enkele fysische server. Elke klant een Quality of Service aan te bieden. Klanten en hun server omgeving op een eenvoudige wijze te verplaatsen zonder enige manuele herconfiguratie. 4

5 Als je in een bedrijf verschillende Linux servers beheert, elk met hun eigen specifieke service, kan je virtualisatie gebruiken om elke server af te zonderen in 1 enkele fysische server zonder informatie of performantie te verliezen. Ook in de onderwijssector kan virtualisering worden gebruikt. Elke student kan hierdoor bijvoorbeeld een virtuele machine worden toegewezen die dan van op afstand kan worden beheerd. In alle voorgaande gevallen worden kosten bespaard door dat meerdere machines kunnen draaien op één fysieke machine. Het feit dat virtuele machines gescheiden zijn van de fysieke hardware brengt ook een veiligheidsvoordeel met zich mee. Aangezien de virtuele machines van elkaar gescheiden zijn beïnvloeden ze elkaar niet wanneer bijvoorbeeld een machine zou geïnfecteerd raken met een virus. 5

6 2. Architectuur 2.1 OpenVZ Concepten van OpenVZ Het concept van OpenVZ is verschillend van andere virtuele machines in de zin dat VPSen altijd dezelfde OS kernel draaien op het host systeem( Linux kernel ). Deze implementatie technologie zorgt ervoor dat je verschillende virtuele machines kan gebruiken met bijna geen overhead. OpenVZ VPSen bieden een efficiëntere en beter beheerbare implementatie van virtualisatie dan andere traditionele virtualisatiemethodes Templates Een OS template in OpenVZ is een set van pakketten van een bepaalde linuxdistributie waar 1 of meerdere VPSen kunnen worden op gebaseerd, Met OpenVZ kunnen verschillende distributies worden geïnstalleerd op 1 fysische machine. Voor elke distributie bestaat er een aparte template. Een template bestaat uit systeemprogramma s, bibliotheken en scripts die nodig zijn om een VPS op te starten. Er zijn ook enkele basisprogramma s in gegoten maar dit is vrij beperkt. Programma s zoals een compiler een SQL server zijn niet inbegrepen in een OS template. Een Template is de bouwsteen om een VPS te maken. Templates worden gecreëerd aan de hand van je hardware. Het enige wat je nodig hebt zijn template tools(vzpkg) en template metadata Template metadata Templatemetadate is informatie over een bepaalde OS template. Het bevat: Een lijst van pakketten die in de template zitten. Locatie van pakkettenrepositories. Distributiespecifieke scripts die dienen uitgevoerd worden bij het maken van een template. Public GPG keys die nodig zijn om handtekeningen van pakketten te controleren Template cache Template metadata bevat genoeg informatie om een OS template te maken. Tijdens het OS template proces worden de benodigde pakketten van het internet gedownload en in de voorlopige VPS geïnstalleerd die dan in een gzipped tarball bestand word ingepakt en gecomprimeerd. Dit noemt men de template cache. 6

7 Deze template cache is bedoeld om snel aan de slag te gaan, het is in principe een voorgeconfigureerde VPS, het enige wat je nog hoeft te doen is de tar uit te pakken. De template cache bestanden worden standaard opgeslagen in de /vz/template/cache map. Figuur 2: OpenVZ Templates VPS ID Elke Virtual Private Server heeft een numeriek ID, ook een VPS ID genoemd. Dit ID is een 32 bit integer nummer dat begint met een 0 en dat uniek is voor elke hardwarenode. Wanneer je een VPS ID wilt toewijzen aan een bepaalde virtuele machine moet je wel met enkele dingen rekening te houden: ID 0 is het ID dat gebruikt wordt door de hardwarenode zelf. Je kunt geen VPS maken met ID 0. OpenVZ reserveert de ID s 0 tot 100. Althans gebruikt OpenVZ enkel ID 0 kunnen verschillende versies andere VPS ID s voor internet gebruik gebruiken Werking van OpenVZ In principe heb je enkel 1 toegewezen server nodig om effectief OpenVZ te gebruiken in een netwerk. Als je meerdere OpenVZ gebaseerde fysische servers hebt geïnstalleerd zal elk van hen een simultane architectuur hebben. In OpenVZ termen noemt men zo een dergelijk server een Hardware node. Elke fysische server bestaat uit 1 of meer VPSen. Elk met hun eigen geïsoleerde root, IP adres, processen,bestanden, Elke VPS is gebaseerd op een bepaalde template. De netwerklaag zorgt voor communicatie tussen de verschillende nodes en zorgt er alsook voor dat elke VPS zijn eigen IP adres heeft en dat de firewallregels worden toegepast. Ze is gemaakt om de VPSen van elkaar en van het fysisch netwerk te kunnen scheiden. De OpenVZ laag zorgt ervoor dat elke VPS van de andere gescheiden is. Deze laag communiceert dan met het host operating system die op zijn beurt een system call zal doen naar de hardware. 7

8 Figuur 3: OpenVZ Overzicht De hoofdeigenschappen: Elke VPS heeft zijn eigen IP adres, verschillende IP adressen per VPS zijn toegelaten. Netwerkverkeer is gesplitst van de andere VPSen. Er kan een firewall worden toegepast binnen een VPS.( De gebruiker kan firewall regels creëren om toegang tot bepaalde services te accepteren of weigeren). Routeringtabellen kunnen worden gemanipuleerd zodat geavanceerde routeringopties kunnen worden gebruikt. Bijvoorbeeld instellen hoeveel units MTU s maximum mogen worden doorgestuurd naar verschillende bestemmingen. Figuur 4: OpenVZ Netwerklaag 8

9 2.2 Xen Xen is een open source virtualisatie software dat ontwikkeld werd aan de University of Cambridge(UK) onder leiding van Ian Pratt. Deze werkte later het product verder uit in zijn eigen bedrijfje genaamd XenSource. In de volgende paragrafen kom je meer te weten over de werking van dit stuk virtualisatie software. De architectuur bestaat uit de volgende sleutel componenten: De Xen Hypervisor Domain 0 Domain management Domain U (Paravirtualisatie of Full virtualisatie) Figuur 5: Xen Overzicht Xen Hypervisor De Xen hypervisor is een aangepaste Linux kernel die zich net boven de fysieke hardware situeert en komt nog voor één van de operating systems, dit maakt dat bij de het opstarten van je computer je in het grub menu de Xen kernel moet kiezen. Xen zal hierna de kernel van het operating system in laden in Dom0. De Hypervisor dient als een abstractielaag tussen de hardware en de verschillende domains. Zorgt voor de toewijzing van CPU kracht en geheugen ruimte aan de virtuele machines en verzorgt de communicatie tussen de verschillende domains en tussen de domains en de hardware. Waarvoor hij nauw samenwerkt met Domain 0 waarover je in de volgende paragraaf meer kan lezen. Deze laag bevat een Event Channel dat gebruikt voor de communicatie tussen de verschillende domains. De hypervisor zorgt ook voor de uitvoering van de verschillende virtuele machines Domain 0 Domain 0 is een unieke virtuele machine met speciale rechten die op de hypervisor draait. Het is een speciaal aangepaste Linux kernel die het mogelijk maakt om met de andere virtuele machines te communiceren, hij alleen heeft toegang tot I/O apparaten. Deze virtuele machine is van essentieel belang in de werking van Xen, zonder een Dom0 kan je geen virtuele machines aanmaken of starten. Het bevat ook 2 Back end drivers, één voor de netwerkkaart en een om de lokale harde schijven aan te spreken, het is de enige virtuele machine die deze hardware direct kan aanspreken en er de 9

10 toepasselijke drivers voor bezit. Andere virtuele machines (bij paravirtualisatie) gebruiken dit domain dan ook om deze interfaces aan te spreken Domain U Elke virtuele machine die niet Domain 0 is wordt met Domain U benoemd. Men kan hierin nog een onderscheid maken tussen paravirtualisatie: Domain U PV (ParaVirtualisation), en full virtualisatie: Domain U HVM (Hardware Virtual Machine) DomU Paravirtualisatie Dit domein kan alleen operating systems draaien die weten dat ze geparavirtualiseerd worden, daarvoor is een speciaal aangepaste Linux kernel nodig. Met de komst van Windows Server 2008 zal dit ook mogelijk zijn onder het besturingssysteem van Microsoft, eerdere Windows versies kunnen dit echter niet. DomU PV heeft ook drivers voor de netwerk interface en de harde schijven, dit zijn niet noodzakelijk de drivers van de bijhorende hardware (native drivers) maar eerder generieke drivers. Deze drivers staan in een point to point verbinding met de back end drivers van domain 0 en worden gebruikt om verzoeken voor het gebruik van de netwerkkaart of de harde schijf van de virtuele machine naar Dom0 te sturen, die op zijn beurt de effectieve hardware aanspreekt. Figuur 6: Xen Paravirtualisatie DomU Full virtualisatie Bij Full virtualisatie ligt het aanspreken van de hardware iets anders, voor elke virtuele machine moet een daemon opgestart worden in Dom0: Qemu DM deze zorgt er dan voor dat het guest operating 10

11 system de fysieke hardware kan bereiken. Hier wordt alle hardware gevirtualiseerd en de virtuele machine ziet niet de effectieve hardware maar de virtuele apparaten. Dit creëert echter wel overhead, wat wil zeggen dat je meer resources verbruikt dan bij paravirtualisatie. Omdat bij full virtualisatie het besturingssysteem niet weet dat hij gevirtualiseerd wordt, draait er eerst een Xen virtual firmware. Zo wordt er een bios gesimuleerd die het OS verwacht bij het opstarten. Dit maakt het trouwens ook mogelijk om versies van Windows te virtualiseren met Xen. Hiervoor is er echter wel speciale hardware nodig, namelijk een AMD V of Intel VT processor. Figuur 7: Xen Hardware Virtualisatie Domain management en controle Bij de installatie van Xen worden er ook een paar daemons geïnstalleerd in Dom0 die je helpen bij het beheren van je virtuele machines waar je in de volgende paragraaf iets meer over te weten zult komen. Om te beginnen is er Xend, dat wordt beschouwd als de systeem manager. Figuur 8: Xen Domain management Xend maakt gebruik van Libxenctrl om requests naar de hypervisor te sturen. De requests komen toe bij de daemon privcmd die ze ontvangt en op zijn beurt doorstuurt naar de hypervisor. Met behulp van de command line tool xm kan je commando s zoals xm create 101 voor het maken en opstarten van een virtuele machine doorsturen naar de Xend daemon. 11

12 3. Installatie 3.1 OpenVZ Voor de installatie van OpenVZ maken we gebruik van een fedora core 8 installatie. Eerst gaan we de kernel installeren. Dit doen we aan de hand van een *.rpm package dat we konden downloaden van de OpenVZ site Hierbij installeerden we ook enkele tools zoals vzquota, vzpkg,... (zie site openvz.org). Vervolgens moeten we ervoor zorgen dat we de kernel ook goed kunnen gebruiken. Om hiervoor te zorgen moeten we de bootloader aanpassen die we kunnen wijzigen met volgend commando: vim /boot/grub/grub.conf In het bestand zorg je ervoor dat je OpenVZ erbij zet, een voorbeeld hiervan zie je hieronder: title OpenVZ root (hd0,0) kernel /boot/vmlinuz el5.028stab053.6 ro root=label=/ initrd /boot/initrd el5.028stab053.6.img Er moeten geen extra instructies/parameters meegegeven worden aan de kernel. Deze kan je zien in de grub config. Alles wat na root=... komt is voor de kernel. Deze opties zijn hier niet nodig en mogen hier dus weggelaten worden kernel /vmlinuz stab029.1 ro root=/dev/sda5 quiet rhgb De rode tekst stond er origineel wel maar moet dus weg. Vervolgens moeten we de instellingen goedzetten. Dit doen we door gebruik te maken van volgend commando: vim /etc/sysctl.conf Dit configuratie bestand wordt gebruikt voor de configuratie (parameters) van de kernel at runtime. Zorg dat onderstaande parameters correct staan net.ipv4.ip_forward = 1 net.ipv4.conf.default.proxy_arp = 0 net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1 kernel.sysrq = 1 net.ipv4.conf.default.send_redirects = 1 net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0 Om ervoor te zorgen dat de wijzigingen ook in de kernel toegepast worden gebruiken we het commando sysctl p init 6 12

13 Het installeren van extra packages is mogelijk maar dan moeten we eerst wel de repo's toevoegen. cd /etc/yum.repos.d wget Nu kunnen we met yum extra's installeren yum install vzctl rpm --import vzquota vzrpm43-python vzrpm44-python Om OpenVZ manueel te starten en stoppen kan je gebruik maken van volgend commando. Bij het starten zorgt het commando er ook voor dat zijn machines gestart worden. /etc/init.d/vz [start stop] Om een VM te installeren via een template download je eerst een template van die je vervolgens in de map /vz/template/cache plaatst (of waar jouw template map staat) Wij gebruikten fedora core 5 i386 minimal.tar.gz en ubuntu 6.06 i386 minimal.tar.gz. Een virtuelee machine aanmaken nadien via command line is kinderspel en vereist slechts enkele eenvoudige commando's. vzctl create ostemplate debian-3.1-amd64-minimal //merk op dat we de extensie.tar.gz niet typen vzctl set hostname ubuntu1-vz save vzctl set ipadd save figuur8: OpenVZ commando s 13

14 3.2 Xen Wij starten van een reeds geïnstalleerde fedora core 8 waar wij de Xen kernel op installeren. yum install xen kernel-xen Nadien installeerdenn we een grafische schil voor het beheren van virtuele machines. (VNC) yum install virt-manager Wanneer we deze willen gebruiken om virtuele machines te maken, moeten we er rekenen mee houden dat hier root rechten voor nodig zijn. Dit kan je doen door het programma op te starten vanuit command linde als root gebruiker sudo virt-manager Figuur 9: Xen virt manager Deze bleek toch nog een heel aantal bugs te bevatten. Een opmerking hierbij is dat je de virt in het menu. Het aan maken van een nieuw virtueel systeem verliep niet zonder slag of stoot. De grafische virt manager moet openen met root rechten en niet door deze gewoon aan te klikken manager crashte regelmatig, ook moest apache geïnstalleerd worden om de installatie van een cd te kunnen uitvoeren (dmv. een symbolic link ln -s /media/ubuntu.../var/www/html/ubuntu...) Installatie apache2 dat nodig is om een lokaal medium te installeren. yum install httpd service httpd start Nog een opmerking bij het installeren van een cd rom of ander locaal medium. U moet het installatiemedium invoeren, dat moet beginnen met dus installeren via je eigen apache server. Als je er naartoe surft door bv: //localhost/virtual zal dit niet werken. Local host zal 14

15 nadien verwijzen naar de virtuelee machine waar natuurlijk nog geen apache opstaat, laat staan zijn eigen installatiefiles. Vreemd bij het installeren is dat we 4GB genomen hadden voor de virtuele fedora core 8 systeem (identiek aan de ruimte en OS van het host systeem) Toch bleek dat nog voor de helft van de installatie geen ruimte meer vrij hadden voor de installatie. 7GB bleek dan wel voldoende te zijn voor deze installatie te kunnen voltooien. Eenmaal de image waar de virtual pc in zal draaien is aangemaakt kan de grootte niet meer aangepast worden. Specifiek wanneer je de installatie meerdere malen moet doorlopen en de eerste keer maak je de image 4GB dan moet je eerst de image definitief verwijderen vooraleer je deze kan vergroten. Het aanmaken van een nieuwe machine in de command line gebeurd door het commando xm createe <naam van de machine> waarbij <naam van de machine> de naam van een configuratie bestand is dat staat in /etc/xen. In dezee map zijn er ook een paar voorbeelden te vindenn van configuratiebestanden die je kunt aanpassen aan je eigen noden en wensen. Figuur 10: Xen Werking 15

16 4. Conclusie Wat? Xen OpenVZ Installatie Xen / OpenVZ Host OS Fedora (core) 8 Fedora (core) 8 Installatie specifieke yum install xen kernel xen ovzkernel kernel (+ instellingen in el5.028stab053.6.i686.rp /boot/grub/gbrub.conf) m Wijzigen config / /etc/sysctl.conf bestanden Extra installaties yum install httpd (indien eigen installatie cd) yum install vzctl vzquota vzrpm43 python vzrpm44 python vzpkg Aanmaken van gast os GUI virt manager(command line EasyVZ (command line mogelijk) mogelijk) Configuratie gast os Grootte virtuele HDD partitie of image file (vaste groote) Instelling in config file /etc/sysconfig/vz scripts/<id> Aantal CPU's Tot 32 VCPU's, onafhankelijk van Tot 64 de logische CPU's Vritueel geheugen Niet meer dan op host systeem Tot 64 GB (max 64 GB) IP Via GUI (command line mogelijk) vzctl set 101 ipadd save Hostname GUI of als argument in command line vzctl set <vps id> hostname ubuntu1 vz save Starten van VM Via GUI (command line mogelijk) vzctl start <vps id> Instellen hardware (vb toetsenbord) Instellen in config file van Xen /etc/xen/xend config.sxp Mogelijkheden Ja indien geen paravirtualisatie Installeren windows Neen mogelijk Grafische omgeving yum install virt manager EasyVZ Virtualisatiemogelijkhe Volledige virtualisatie, Para os level virtualisatie den virtualisatie Gebruik eigen Ja dmv xen create image Ja dmv vzpkg templates Host OS Xen / OpenVZ Processor verbruik + 3 % bij paravirtualisatie 1 3 % Geheugen verbruik In rust ongeveer 168 MB In rust ongeveer 144 MB Uitvoeren script vanaf Nee Ja host OS Architectuur Xen / OpenVZ Gebruik kernel Aanspreken hardware (cd rom, scherm, floppy,...) Aanspreken resources (CPU, geheugen,...) Gepatchte linuxkernel, gast os moet weten dat hij geparavirtualiseerd is Via Dom0, een virtuele machine die rechtstreeks met de hardware kan communiceren Via Dom0, een virtuele machine die rechtstreeks met de resources kan communiceren OpenVZ kernel met aangepaste parameters Host os Host os 16

17 Beheer virtuele machines Programeertaal van virtualisatie programma Xen hyperviser die boven de hardware laag draait Specifiek Python scriptjes en C librarys OpenVZ laag dat op het host os draait C 17

18 Figuren Figuur 1: Virtualisatie... 4 Figuur 2: OpenVZ Templates... 7 Figuur 3: OpenVZ Overzicht... 8 Figuur 4: OpenVZ Netwerklaag... 8 Figuur 5: Xen Overzicht... 9 Figuur 6: Xen Paravirtualisatie Figuur 7: Xen Hardware Virtualisatie Figuur 8: Xen Domain management Figuur 9: Xen virt manager Figuur 10: Xen Werking Bronnen Eindwerk Xen Paravirtualisatie door Stijn Verslycken Xen Including Xenenterprise Xenexpress/dp/ openvz installation.html Abels.pdf cture_q pdf xensosp.pdf xen ols.pdf 18

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Firewalls en IDS. door Dieter Handschoewerker. Firewalls en IDS Pagina 1/80

Firewalls en IDS. door Dieter Handschoewerker. Firewalls en IDS Pagina 1/80 Firewalls en IDS door Dieter Handschoewerker Firewalls en IDS Pagina 1/80 Inhoudstabel Introductie 4 Deel 1 : Firewalls 5 Definitie van een firewall 5 Kenmerken van een firewall 5 Waartegen een firewall

Nadere informatie

OmegaT - Gebruikershandleiding. Vito Smolej

OmegaT - Gebruikershandleiding. Vito Smolej OmegaT - Gebruikershandleiding Vito Smolej OmegaT - Gebruikershandleiding Vito Smolej publicatie datum Samenvatting Dit document is de officiële gebruikershandleiding voor OmegaT, het gratis Computer Aided

Nadere informatie

Overstappen op Linux voor Windows gebruikers

Overstappen op Linux voor Windows gebruikers Overstappen op Linux voor Windows gebruikers Een stap voor stap installatie handleiding en introductie in Linux document versie 0.72_1 Op dit werk is de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-

Nadere informatie

Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen. Groep 5. Netwerkimplementatie. An Liebens Andy Janssens Yoni Millen

Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen. Groep 5. Netwerkimplementatie. An Liebens Andy Janssens Yoni Millen Groep 5 Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen Netwerkimplementatie An Liebens Andy Janssens Yoni Millen INHOUD 1. ALGEMEEN... 1 1.1 Virtueel netwerkschema... 2 1.1.1 Virtueel Netwerkschema... 2 1.2 IP

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste informatica Netwerken en systeembeheer Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Publiek en privaat Cloudportaal CAMPUS Geel

Nadere informatie

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Auteur: Joost Damen Datum: 05-06-2012 Versie: 1.0 Plaats: Opdrachtgever: Tilburg Tilburg University Onderwijsinstelling:

Nadere informatie

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel.

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Pagina ( s) Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Wat is een netwerk. 3 IP adres. 3 IP netwerken. 3 Ethernet. 4 Hub(s) en switches. 5 Bruggen.

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

STAGERAPPORT. Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director

STAGERAPPORT. Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director STAGERAPPORT Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director Naam: Andy Janssens Klas: 3SNB Academiejaar: 2010-2011 Stageplaats: Mecam Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Departement Handelswetenschappen

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

De integratie van een telefooncentrale in een virtuele omgeving

De integratie van een telefooncentrale in een virtuele omgeving Departement Industriële Wetenschappen en Technologie Opleiding Bachelor in de elektronica-ict Afstudeerrichting ICT De integratie van een telefooncentrale Eindwerk aangeboden tot het behalen van het diploma

Nadere informatie

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Datum : 05-12-2012 Versie : 1.0 Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN

HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN Een handleiding van - Moving Art Studio ASBL Copyright Moving Art Studio Eleni Postantzi GNU Free Documentation Licence

Nadere informatie

HBO Informatica - Netwerkbeheer

HBO Informatica - Netwerkbeheer HBO Informatica - Netwerkbeheer Projectwerk WEBSERVER EN DYNAMISCHE WEBSITE (Installatie en configuratie van een webserver, en het ontwikkelen van een website in Drupal) Naam: Vanessa Draelants Mentor:

Nadere informatie

4 Servers 77 4 SERVERS. Waarin de koningen van een computernetwerk eigenlijk eerder dienaars van hun netwerkvolk blijken te zijn.

4 Servers 77 4 SERVERS. Waarin de koningen van een computernetwerk eigenlijk eerder dienaars van hun netwerkvolk blijken te zijn. 4 Servers 77 4 SERVERS Waarin de koningen van een computernetwerk eigenlijk eerder dienaars van hun netwerkvolk blijken te zijn. 78 www.sleutelboek.eu 4.1 Client/server-verwerking Het begrip client/server

Nadere informatie

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur Andree Toonk Leendert van Doesburg 2 februari 2004 Samenvatting In de huidige maatschappij worden ICT diensten steeds belangrijker. Een trend is dat

Nadere informatie

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Euh, waar hebben we het eigenlijk over? Wat is NetScaler?

Nadere informatie

Cursus Dreamweaver 01/01/2004. Voor updates, achtergrondinformatie, voorbeelden en download: Bezoek http://www.ideabox.

Cursus Dreamweaver 01/01/2004. Voor updates, achtergrondinformatie, voorbeelden en download: Bezoek http://www.ideabox. Cursus Dreamweaver 01/01/2004 Voor updates, achtergrondinformatie, voorbeelden en download: Bezoek http://www.ideabox.be/webdesign Cursus Dreamweaver www.ideabox.be/webdesign pagina 1/36 Inleiding Deze

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

HiSPARC Software Documentatie

HiSPARC Software Documentatie HiSP RC HiSPARC Software Documentatie Release 6.11 David Fokkema, Arne de Laat en Bob van Eijk December 06, 2013 CONTENTS 1 Inhoud 3 1.1 Introductie......................................... 3 1.2 Installatie

Nadere informatie

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling 1 P a g e 1 CONTENTS 2 Farm vs SandBox vs Apps... 5 3 tools, strategie en mogelijkheden voor het monitoren... 7 3.1 Overview van de monitoring tools... 7 3.2

Nadere informatie

Fedora 10. Uitgave Informatie. Fedora Documentation Project

Fedora 10. Uitgave Informatie. Fedora Documentation Project Fedora 10 Uitgave Informatie Fedora Documentation Project Copyright 2007, 2008 Red Hat, Inc. and others. The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons

Nadere informatie

H2 Laag-2 switchen, H6 Virtuele LANs (VLANs) H7 Een Cisco-internetwerk

H2 Laag-2 switchen, H6 Virtuele LANs (VLANs) H7 Een Cisco-internetwerk Sybex Cisco CCNA Reader Datacom ICT4 H2 Laag-2 switchen, H6 Virtuele LANs (VLANs) H7 Een Cisco-internetwerk beheren, H9 Verkeer met toegangslijsten beheren & H10 WAN-protocollen Appendix B De Catalyst

Nadere informatie