Mijn kind gaat naar school. Wat moet ik doen? Onderwijsgids voor minderjarige nieuwkomers in België.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mijn kind gaat naar school. Wat moet ik doen? Onderwijsgids voor minderjarige nieuwkomers in België."

Transcriptie

1 Mijn kind gaat naar school. Wat moet ik doen? Onderwijsgids voor minderjarige nieuwkomers in België.

2 Beste ouders Bent u nieuw in België? Dan moet u het leven in België leren kennen. In België is de school heel belangrijk. Dit boekje geeft u daar meer informatie over. Hebt u kinderen die ouder zijn dan 2,5 jaar? In België gaan kinderen vanaf 2,5 jaar naar school. Vanaf het schooljaar dat ze 6 jaar worden, moeten ze naar school tot hun18 jaar. Daar bent u als ouder verantwoordelijk voor. Lees dit boekje. Dan weet u beter wat u moet doen. U vindt in dit boekje het antwoord op verschillende vragen: - Hoe moet ik mijn kind inschrijven in een school? - Hoe verloopt een dag op school? - Wanneer moet mijn kind naar school? - Wanneer is er vakantie? - Kan mijn kind op school blijven eten? - Is er opvang voor en na de school? - Hoe kan ik volgen wat mijn kind op school doet? - Kan ik als ouder iets doen op school? - De organisatie van het onderwijs in België? - Enzovoorts. Dit boekje is er in 10 talen Kent u niet veel Nederlands? Lees dit boekje dan in het Spaans, Frans, Engels, Pools, Servo- Kroatisch, Arabisch, Turks, Russisch of Portugees. Hebt u nog vragen? Stel ze dan aan - de leerkracht van uw kind - de directie van de school - iemand van het CLB* - Pina -18.

3 *Wat is het CLB? Het CLB is een Centrum voor Leerlingenbegeleiding en die naar school gaan. Om goed te kunnen leren, moeten kinderen zich goed voelen op school. Het CLB helpt hen daarbij. Het CLB luistert, overlegt, informeert en geeft raad. Als er een probleem is, zoekt het CLB mee naar een oplossing. Er kunnen onderwerpen aan bod komen zoals studiekeuze, gedrag op school, spijbelen, concentratie, rapporten, afspraken maken, leren kiezen, zelfvertrouwen, inspraak, kansen, en nog veel meer. Wie werkt op het CLB? Op het CLB werken pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten, maatschappelijk werkers, dokters en verpleegsters. Soms is er ook een logopedist of een kinesist. Al deze mensen werken samen om elk kind zo goed mogelijk te helpen. Wie kan iets vragen aan het CLB? Alle leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen vragen stellen aan het CLB. De leerling staat altijd centraal. Er wordt niets verder verteld zonder toestemming. Alles gebeurt met respect voor de privacy.

4 Hoe schrijf ik mijn kind in op school? Elk kind mag vanaf 2,5 jaar naar school. Vanaf 1 september van het schooljaar waarin een kind 6 jaar wordt, moet het naar school, tot het 18 jaar is. Dat staat zo in de wet. Ook kinderen die nieuw zijn in België en geen Nederlands spreken, moeten naar school. Jongens en meisjes gaan naar dezelfde school. Ook dat staat in de wet. Wie zijn kind inschrijft in een school, gaat akkoord met de regels van die school. Die regels staan in het reglement van de school. Vraag naar het reglement en lees het. Zet uw handtekening onder het reglement bij voor akkoord. Dit betekent dat u akkoord gaat met het reglement. Ook kinderen die geen Nederlands spreken, moeten naar school. Maar kan enkel in een school waar er nog plaats is. U kunt uw kind het hele jaar door inschrijven. Vergeet de volgende documenten niet als u uw kind inschrijft: Paspoort of identiteitskaart van uw kind SIS-kaart van uw kind Rapport van de vorige school Hebt u deze documenten niet? Dan kunt u uw kind toch inschrijven. Ook kinderen zonder papieren moeten naar school.

5 Hoeveel kost de school? De school in België is gratis. U betaalt niets om uw kind in te schrijven. Toch zijn er kosten voor de school: eten en drinken, toezicht tijdens de middag, opvang voor en na de school, uitstappen, zwemmen, enzovoort. Daar moet u wel voor betalen. De extra kosten verschillen van school tot school. Houd daar rekening mee als u een school kiest. De school maakt vooraf een lijst met de kosten. Zo weet u hoeveel u per jaar moet betalen. Vraag naar die lijst bij de inschrijving! U krijgt elke maand een rekening voor de kosten. U betaalt dus elke maand een deel. Wanneer moet mijn kind naar school? Een schooljaar begint op 1 september en eindigt op 30 juni. Uw kind moet naar school. op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een hele dag, op woensdag in de voormiddag. [Antwerpse schoolkinderen] Uw kind moet elke dag naar school. Het mag niet te laat komen. Anders mist het een deel van de les en stoort het andere kinderen. Uw kind moet niet naar school op woensdag na de middag, en op zaterdag en zondag, in de vakanties, op pedagogische studiedagen.

6 Wanneer is het vakantie? In de vakantie moet er niemand naar school. In deze tabel vindt u de schoolvakanties tot en met het schooljaar Is er opvang voor en na schooltijd? Meestal is er opvang voor de kinderen voor en na de school. In veel scholen is er opvang: s morgens voor de school begint, s avonds na de school, op woensdag na de middag, in de vakanties (bijvoorbeeld van 8 tot 17 uur). Tijdens de opvang is er altijd iemand die de kinderen kennen. Deze opvang is niet gratis. U moet ervoor betalen. Vraag vooraf aan de school hoeveel het kost. U kunt de kosten aftrekken van uw belastingen. Daarvoor geeft de school u een attest.

7 Kan mijn kind op school eten? Ja, dat kan. Kinderen mogen op school blijven eten Zij moeten zelf eten meebrengen. Zij eten in de refter. Zij moeten op de school blijven. Alleen de kinderen die thuis gaan eten, mogen weg uit de school. Ouders moeten hun toestemming geven. Voor, tijdens en na het eten is er toezicht. In de meeste scholen moet je betalen voor dit toezicht.

8 Hoe verloopt een schooldag? Dit is een voorbeeld van de uren tijdens een dag op school. Die uren zijn anders op elke school. Vraag de juiste uren wanneer u uw kind inschrijft.

9 Hoe kan ik volgen wat mijn kind op school doet? De agenda Vanaf het eerste leerjaar (= vanaf 6 jaar) krijgen alle kinderen een agenda. Die agenda nemen ze mee naar huis. In de agenda staan: berichten voor de ouders, de lessen die uw kind die dag moet leren, het huiswerk dat uw kind die dag moet maken. Kijk altijd de agenda van uw kind na. Zet uw handtekening in de agenda van uw kind. Zo weet de leerkracht dat u alles gelezen hebt. Kijk altijd na of uw kind huiswerk heeft of een les moet voorbereiden! Zo kunt u volgen of het klaar is met zijn schoolwerk. Hebt u zelf een bericht voor de leerkracht? Schrijf het in de agenda! Zet uw handtekening onder het rapport. Zo weet de leerkracht dat u het las. Geef het rapport terug mee naar school. Houd het rapport op het einde van het schooljaar goed bij! Het oudercontact Tijdens het schooljaar kunnen ouders en leerkrachten met elkaar praten. U kunt samen spreken over hoe het met uw kind gaat. Wilt u iets bespreken met de leerkracht of met de directie? U kunt er met al uw vragen of problemen terecht. Maak eerst een afspraak! Wil de leerkracht iets bespreken met u? Dan krijgt u een uitnodiging per brief of in de agenda van uw kind. Tijdens dit oudercontact: o bespreekt u het rapport van uw kind, o krijgt u meer uitleg over uw kind en over zijn resultaten op school, o kunt u zelf vragen stellen aan de leerkracht. Ga altijd naar het oudercontact. U krijgt er nuttige informatie. En u toont interesse voor uw kind en voor de school. Kunt u niet naar het oudercontact gaan? Verwittig de leerkracht dan vooraf. Het rapport Uw kind krijgt vier keer per jaar een rapport. Het krijgt zijn rapport telkens voor een vakantie: de herfstvakantie, de kerstvakantie, de paasvakantie en de zomervakantie. In het rapport staan de resultaten van uw kind. Er staat ook in of uw kind goed werkt of dat het beter moet werken in de klas.

10 Wat doe ik als mijn kind niet naar school kan? Kinderen in de kleuterklas(= van 2,5 tot 5 jaar) moeten niet elke dag naar school. Toch is het goed dat uw kind altijd naar school komt. Anders mist het veel en kent het de andere kindjes niet. Kan uw kleuter toch niet naar school? Verwittig dan altijd de leerkracht. Alle kinderen vanaf het eerste leerjaar (= vanaf 6 jaar) moeten altijd naar school gaan. Ook kinderen van 5 jaar die al naar het eerste leerjaar gaan, moeten op school zijn. Kan uw kind toch niet naar school? Dan moet u de school verwittigen en zeggen waarom uw kind niet komt. Uw kind gaat tot 18 jaar verplicht naar school! [De dokter]

11 Wanneer moet mijn kind niet naar school? Volgens de wet zijn er 4 redenen waarom uw kind niet naar school moet. Als uw kind ziek is Als uw kind op controle moet naar de dokter of naar de tandarts, maak een afspraak met de dokter na de schooluren. Uw kind moet die dag gewoon naar school komen. Als uw kind ziek is, mag het thuis blijven. Bij ziekte gelden volgende regels. Is uw kind 1 dag ziek, of 2 of 3 dagen na elkaar? Verwittig de school dan zo snel mogelijk (bijvoorbeeld per telefoon). Schrijf ook een briefje dat uw kind ziek is. Bezorg dit briefje zo snel mogelijk aan de school. Per schooljaar mag u maar 4 keer zelf een briefje schrijven. De 5 de keer is een briefje van de dokter nodig. Is uw kind langer dan 3 dagen ziek? Verwittig de school zo snel mogelijk (bijvoorbeeld per telefoon). Vraag een briefje aan de dokter (= medisch attest). Bezorg dit attest zo snel mogelijk aan de school. Heeft uw kind een chronische ziekte (bijvoorbeeld astma, migraine,.)? Maak dan een afspraak met het CLB. Zij vragen een medisch attest voor deze ziekte. Dan mag uw kind thuis blijven als het ziek is (bijvoorbeeld als het een aanval heeft). Verwittig de school zo snel mogelijk (bijvoorbeeld per telefoon). Schrijf zelf een briefje en bezorg dit zo snel mogelijk. Wettelijke feestdagen Nieuwjaar 1 januari 2de Paasdag Maandag na Pasen Feest van de Arbeid 1 mei Hemelvaart donderdag, 40 dagen na Pasen Tweede Pinksterdag Maandag na Pinksteren Allerheiligen 1 november Wapenstilstand 11 november Kerstmis 25 december Ook tijdens een religieuze feestdag moet uw kind niet naar school. De katholieke, protestantse en anglicaanse feestdagen zijn erkend als wettelijke feestdag. Ook kinderen van andere godsdiensten moeten die dagen dus niet naar school. Kinderen die een andere godsdienst hebben, mogen thuis blijven om hun feestdagen te vieren. Verwittig de school vooraf tijdens welke religieuze feestdagen uw kind thuis blijft. Als uw kind gewettigd afwezig is Elk jaar zijn er enkele vrije dagen.. Deze vrije dagen liggen vast bij wet. [Chinees Nieuwjaar]

12 Bij sommige gelegenheden moet uw kind niet naar school. Die staan ook in de wet. U moet de school wel vooraf verwittigen.

13 Als de directeur toestemming geeft De directeur mag toestemming geven aan uw kind om afwezig te zijn op school: als uw kind na een begrafenis meer dan 1 dag tijd nodig heeft om het verlies te verwerken; als uw kind in het buitenland naar een begrafenis moet; als uw kind meedoet met een belangrijke sportwedstrijd (bv. kampioenschap) (maximum 10 halve dagen per schooljaar); als uw kind meedoet aan een culturele activiteit (bv. soundmixshow, toneel) (maximum 10 halve dagen per schooljaar); om dringende persoonlijke redenen; praat hierover met de directeur (maximum 4 halve dagen per schooljaar). houdt zich aan die afspraken. Anders mag uw kind niet afwezig zijn op school. Houd onderweg contact met de school. Help uw kind onderweg met zijn taken voor school. Wat als mijn kind ongewettigd afwezig is? Als uw kind zonder geldige reden afwezig is op school, is het ongewettigd afwezig. Dat is een probleem. De school maakt dan een nieuwe afspraak met u. Indien de directeur dat vraagt, moet u hem de nodige papieren geven als bewijs voor de afwezigheid. De directeur mag geen toestemming geven om niet naar school te komen voor trainingen in een sportclub, repetities voor een culturele activiteit, om vroeger op vakantie te vertrekken of later terug te komen. U kunt deze vrije dagen niet opeisen. Het is geen recht. Uw kind moet immers altijd op school zijn. Alleen de directeur mag toestemming geven om hiervan af te wijken. Als kinderen mee moeten reizen met hun ouders Ook kinderen uit een gezin in een rondtrekkende woonwagen, op een binnenschip, op de kermis of in een circus moeten elke dag op school zijn. Soms gaat u echter op reis met uw kinderen. Bespreek dit dan vooraf met de school. Samen met de school maakt u hierover afspraken. U

14 Wat als mijn kind langdurig ziek is? Dan kan uw kind thuis les krijgen. Er zijn wel enkele voorwaarden. Uw kind moet in het lager onderwijs zitten (= jonger dan 12 jaar). Uw kind is ziek of heeft een ongeval gehad. Uw kind is 21 dagen of langer afwezig van de school. U woont maximum 10 kilometer van de school. Schrijf een brief naar de directie van de school. Doe er een attest van de dokter bij. Daarin vermeldt u dat uw kind wel les kan krijgen, maar niet naar school kan gaan. Indien de directie toestemming geeft, kan uw kind thuis les krijgen. Wat als mijn kind problemen heeft op school? Sommige kinderen hebben problemen op school. Ze voelen zich niet goed in de klas, ze begrijpen de leerstof niet, ze worden gepest of pesten zelf andere kinderen. Als uw kind problemen heeft, zoekt de school een oplossing. Ze bespreekt het probleem met u, met het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding), met de leerkrachten. Die praten tijdens de klassenraad met elkaar over de leerlingen, hun resultaten en hun gedrag. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk. Die worden met u besproken. [Extra aandacht in de klas]

15 Moet mijn kind naar de schooldokter? Ja. Alle kinderen op school moeten om de paar jaar naar de dokter. De dokter onderzoekt of uw kind gezond is. De dokter geeft vaccinaties. U moet daar eerst toestemming voor geven. De dokter geeft een brief mee voor de ouders. Daarin staan de resultaten van het onderzoek. Indien nodig raadt hij verder onderzoek aan bij een andere dokter. Is uw kind 14 jaar of ouder? Dan is het niet meer verplicht om naar de dokter op school te gaan. U moet dat wel officieel laten weten. Voor meer info kunt u terecht bij het CLB. Kan ik als ouder iets doen op school? Dat kan. De meeste scholen hebben graag dat ouders iets doen voor de school. Ouders kunnen helpen: om een feest te organiseren, om voor te lezen voor de kinderen, om koekjes te bakken voor het schoolfeest, om mee te gaan op uitstap. Elke school heeft ook een ouderraad. Dat is een vergadering van ouders die de school steunen en mee nadenken over het beleid van de school. Wilt u zich inzetten voor de school? Laat het weten aan de directie. [Jongen op een wereldbol]

16 De organisatie van het onderwijs in België? Kinderen gaan van 2,5 tot 5 jaar naar het kleuteronderwijs. Dat is niet verplicht. van 6 tot 11 jaar naar het lager onderwijs. Dat is verplicht. van 12 tot 18 jaar naar het secundair onderwijs. Hierna eindigt de leerplicht. Soms loopt het anders. Kinderen voor wie het gewone onderwijs te moeilijk is, gaan naar het buitengewoon onderwijs. Dat kan voor kinderen van alle leeftijden van 2,5 tot 17 jaar. Niet alle kinderen gaan elk jaar over naar een volgende klas. Soms mogen ze van richting veranderen of soms moeten ze blijven zitten. Dan zijn ze meestal ouder dan de andere kinderen in de klas.

17 In deze tabel kunt u per leeftijd zien welke richting uw kind kan volgen op school.

18 Wat leert mijn kind op school? In de kleuterklas spelen de kinderen veel. Ze leren knutselen, kleuren, schilderen, zingen, naar een verhaal luisteren, praten, turnen, dansen en samen spelen met andere kinderen. In de lagere school leren kinderen lezen, schrijven, rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde. Ze beginnen aan Frans. Ze leren op een goede manier met elkaar om te gaan, en ze leren leren. Het Secundair Onderwijs heeft drie graden. In de 1 ste graad (12-13 jaar) krijgen de jongeren een algemene vorming. Ze krijgen vakken zoals taal, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, enzovoort. In de 2 de graad (14-15 jaar) moeten ze kiezen uit vier mogelijkheden. o In het ASO (Algemeen Secundair Onderwijs) krijgen ze een algemene vorming. Dat is een voorbereiding op hoger onderwijs. Ze krijgen vakken zoals Nederlands, Frans, Engels, informatica, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, enzovoort. o In het KSO (Kunst Secundair Onderwijs) krijgen ze een algemene vorming én kunst. Ze krijgen dan ook vakken zoals ballet, toneel, beeldhouwen, enzovoort. o In het TSO (Technisch Secundair Onderwijs) krijgen ze een algemene vorming én een technische opleiding. Ze kunnen richtingen kiezen zoals fotografie, bouw, verzorging, automechaniek, toerisme, zeevaart, enzovoort. o In het BSO (Beroeps Secundair Onderwijs) krijgen ze een algemene vorming én leren ze een beroep zoals houtwerking, verzorging, automechaniek, tuinbouw, enzovoort. Het BSO is erg praktijkgericht. In elke richting zijn er verplichte vakken en vakken die de jongere zelf kan kiezen. Er is altijd een ruime keuze. In de 3 de graad (16-17 jaar) gaan de jongeren verder in ASO, KSO, TSO of BSO. Een aantal vakken zijn verplicht, en een aantal vakken kan de jongere zelf kiezen. Zo kan hij zich voorbereiden op hogere studies of op een beroep. Wie BSO volgt, moet nog een 7 de jaar doen (4 de graad). Wie de 3 de graad van het ASO, KSO, TSO of de 4 de graad van het BSO met succes afwerkt, krijgt een diploma secundair onderwijs. Daarmee kan hij naar het Hoger Onderwijs. Wie 18 jaar is, mag stoppen met studeren en gaan werken. Sommige jongeren willen niet wachten tot hun 18 jaar om te gaan werken. Wie de 3 de graad van het Secundair Onderwijs niet wil beginnen, kan naar het Deeltijds Onderwijs. Jongeren die 16 jaar zijn (of 15 en het diploma 2 de graad hebben) kunnen dan gaan werken terwijl ze nog naar school gaan. Zij kunnen richtingen volgen zoals automechaniek, metaal, verkoop, horeca, enzovoort. [Computerles]

19 Wat als uw kind niet meekan in het gewone onderwijs? Soms kunnen kinderen niet mee in het gewone onderwijs door een handicap gedragsproblemen of emotionele problemen omdat het moeilijk kan leren (= leerstoornis). Deze kinderen krijgen extra hulp op school. Er zijn verschillende mogelijkheden. U krijgt daarover advies van het CLB. Uw kind blijft in een gewone school. Het krijgt extra begeleiding door leerkrachten van het buitengewoon onderwijs. Uw kind gaat naar het buitengewoon onderwijs. o In het lager onderwijs bestaan er 8 types van scholen. Elk type school is aangepast aan een bepaalde groep kinderen. Het lager onderwijs duurt 7 jaar. o Het secundair onderwijs (BUSO) duurt 5 jaar. Wat als uw kind een buitenlands diploma of getuigschrift heeft? Is het diploma in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Engels of Duits? Laat het dan vertalen door een beëdigd vertaler. Geef dit diploma of getuigschrift aan de school waar uw kind naartoe gaat. De school start een procedure voor gelijkwaardig verklaring van het diploma. Na die procedure bepaalt de school in welk leerjaar of in welke graad uw kind kan starten.

20 Colofon Dit boekje werd gemaakt door de stad Antwerpen. Samenstelling: Samenleven in diversiteit Onthaalbureau Inburgering Antwerpen Tekstredactie: Wablieft tekstadvies Vormgeving: Birgit Vanden Bempt Wettelijk depot: D/2007/0306/227 V.U. Marjan Knockaert, Van Immerseelstraat 11 23, 2018 Antwerpen.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

1. 与 荷 兰 语 之 家 (Huis van het Nederlands) 一 起 为 您 找 一 个 最 适 合

1. 与 荷 兰 语 之 家 (Huis van het Nederlands) 一 起 为 您 找 一 个 最 适 合 Onthaalbureau Inburgering Antwerpen 安 特 卫 普 市 社 会 融 入 接 待 处 Bent u nieuw in Vlaanderen en wilt u Nederlands leren? wilt u meer weten over het leven in Vlaanderen? zoekt u werk? hebt u andere vragen? Onthaalbureau

Nadere informatie

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school,

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, Schooljaar 2014-2015 Dank je wel, beste ouders, omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, omdat jullie geloven in onze school en in alles waar wij en het gemeentelijk onderwijs voor

Nadere informatie

Maandplanning september 2014

Maandplanning september 2014 Maandplanning september 2014 maandag 1 Eerste Schooldag dinsdag 2 woensdag 3 fruit meegeven donderdag 4 vrijdag 5 zwemmen 2e graad zaterdag 6 zondag 7 maandag 8 info- avond 19u dinsdag 9 Muziekvoorstelling

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS +18 JAAR verder studeren werk 12-17 JAAR 2,5-11 JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

Info van de school. OCHTEND MIDDAG AVOND maandag, dinsdag,

Info van de school. OCHTEND MIDDAG AVOND maandag, dinsdag, SINT-GREGORIUSCOLLEGE Basisonderwijs Alfons Biebuycklaan 24 en Henri Bouckaertstraat 29 9050 Gentbrugge T 09/230 82 40 F 09/231 04 22 E-mail: directie@sint-gregoriuscollege.be www.sint-gregoriuscollege.be

Nadere informatie

inschrijving gratis onderwijs Onderwijs problemen kleuterschool schoolplicht schoolagenda buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen

inschrijving gratis onderwijs Onderwijs problemen kleuterschool schoolplicht schoolagenda buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen problemen schoolagenda gratis onderwijs schoolplicht inschrijving kleuterschool buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen Onderwijs In België zijn kinderen verplicht naar school te gaan van 6 tot 18

Nadere informatie

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat?

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat? Leerplicht Naar school gaan, moet dat of mag dat? Alles over leerplicht Vlaamse Infolijn Onderwijs tel. 1700 tussen 9u en 19u onderwijs.vlaanderen.be/ contact Informatiepunt ouders en leerlingen tel. 02

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen in het

Nadere informatie

Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten?

Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten? Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten? Zit je met een vraag over school? Of wil je weten wat je rechten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF september 2015

NIEUWSBRIEF september 2015 Gesubsidieerde Gemeentelijke Basisschool Kleine Kouterstraat 1 9290 Uitbergen Tel : 09/367 50 88 e-mail : directie@gemeenteschooluitbergen.be secretariaat@gemeenteschooluitbergen.be Beste ouders en leerlingen,

Nadere informatie

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat?

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat? Leerplicht Naar school gaan, moet dat of mag dat? Alles over leerplicht Vlaamse Infolijn Onderwijs tel. 1700 www.ond.vlaanderen.be/ infolijn Informatiepunt ouders en leerlingen tel. 02 553 87 33 Scholen

Nadere informatie

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat?

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat? Leerplicht Naar school gaan, moet dat of mag dat? Alles over leerplicht Vlaamse Infolijn Onderwijs tel. 1700 www.ond.vlaanderen.be/ infolijn Informatiepunt ouders en leerlingen tel. 02 553 87 33 Scholen

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? leer plicht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? eer licht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek bent?

Nadere informatie

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: Beste ouder, De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Dit is dus ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd

Nadere informatie

Schooljaar INFO-BROCHURE. OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers. Oudenaarde

Schooljaar INFO-BROCHURE. OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers. Oudenaarde Schooljaar 2017-2018 INFO-BROCHURE OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers Oudenaarde 2 Technisch Instituut Sint-Jozef Kleine Karmelietenstraat 3 9500 Geraardsbergen Telefoon: 054/43 30 82 - GSM: 0473

Nadere informatie

infobrochure

infobrochure infobrochure 2014-2015 Haverstraat 9 8400 Oostende 059 50 10 99 059 70 76 68 www.govogelzang.be directeur@govogelzang.be secretariaat@govogelzang.be inhoud Inhoud voorblad inhoud... 2 schooluren... 3 ons

Nadere informatie

Activiteitenkalender van het schooljaar versie van

Activiteitenkalender van het schooljaar versie van Activiteitenkalender van het schooljaar 2016-2017 versie van 01.09.2016 Na 01.09.2016 wordt de kalender bijgewerkt via Gimme online. Augustus 2016 30 Gezamenlijke ouderavond voor de ouders van de kleuters

Nadere informatie

Informatiebrochure van onze kleuterschool

Informatiebrochure van onze kleuterschool Vrije basisschool De Luchtballon Nieuwe Beggaardenstraat 50 2800 Mechelen 015/21 86 23 info@basisschooldeluchtballon.be www.basisschooldeluchtballon.be Informatiebrochure van onze kleuterschool Voor je

Nadere informatie

Beste kinderen, beste ouders,

Beste kinderen, beste ouders, Beste kinderen, beste ouders, De laatste periode van dit schooljaar is terug in gang geschoten. Nog enkele zomerse activiteiten staan de kinderen te wachten. Uitstappen, schoolreizen, week van de zee,

Nadere informatie

September 2016 donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag

September 2016 donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag September 2016 donderdag 1 Eerste schooldag / schoolmoment vrijdag 2 zaterdag 3 zondag 4 maandag 5 Algemeen OC kleuter dinsdag 6 Algemeen OC lager woensdag 7 donderdag 8 vrijdag 9 zaterdag 10 Zaal Weyteveldfeest

Nadere informatie

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs OLFA EDEGEM WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs Wat na het zesde leerjaar??? KIEZEN = PROCES gebeurt STAP VOOR STAP (boekje klas): ) ik denk na over kiezen ) ik leer mezelf

Nadere informatie

basisschool Maria Boodschap

basisschool Maria Boodschap ENGAGEMENTSVERKLARING basisschool Maria Boodschap Basisschool Maria Boodschap Perustraat 4 2030 Antwerpen-Luchtbal Tel.: 03/541.06.13 Fax.: 03/542.60.76 E-mail: maria.boodschap@cksa.be Website: www.mariaboodschap.be

Nadere informatie

januari 2012 - februari 2012

januari 2012 - februari 2012 januari 2012 - februari 2012 januari 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 30 31 februari 2012 1 2 3 4 5 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 jan 3 4 5 6 7 8 From 26 dec 11 Kerstvakantie 9 15 jan 2 8 jan

Nadere informatie

5Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen.

5Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen. 5Fiche tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen. I. RECHT OP ONDERWIJS Volgens art. 28 van het Kinderrechtenverdrag heeft elk kind

Nadere informatie

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede!

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! Je hebt gekozen voor een boeiende opleiding, maar ook met veel engagement. Je zal er veel

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO 1 STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS + 18 jaar VERDER STUDEREN WERK 12-17 jaar SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLICHT

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden.

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. BS De Eik Zonneveldweg 9, 3830 Wellen Tel: 012/67.24.40 Fax: 012/67.24.41 Beste ouders, Gelieve, in uw eigenbelang,

Nadere informatie

September 2017 vrijdag 1 Eerste schooldag - Koffiemoment OR. zaterdag 2. zondag 3. maandag 4 OC kleuters. dinsdag 5 OC lager Bijz.Bep. CLB.

September 2017 vrijdag 1 Eerste schooldag - Koffiemoment OR. zaterdag 2. zondag 3. maandag 4 OC kleuters. dinsdag 5 OC lager Bijz.Bep. CLB. September 2017 vrijdag 1 Eerste schooldag - Koffiemoment OR zaterdag 2 zondag 3 maandag 4 OC kleuters dinsdag 5 OC lager Bijz.Bep. CLB woensdag 6 donderdag 7 vrijdag 8 zaterdag 9 zondag 10 maandag 11 ouderraad

Nadere informatie

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar.

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. Allerlei 2012-2013 Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. De klas begint s morgens om 8u35 en eindigt om 11u30 ; in de namiddag is er les vanaf 12u50 tot 15u30.

Nadere informatie

Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015

Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015 Ouderinfo bestemd voor leerlingen van de 1 ste graad Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015 Beste ouder(s), beste leerling In deze ouderinfo bundelen we enkele mededelingen

Nadere informatie

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem tel: 026-3701183 Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op basisschool

Nadere informatie

Vestiging Bronstraat Bronstraat 86 A 1060 St. Gillis 02/

Vestiging Bronstraat Bronstraat 86 A 1060 St. Gillis 02/ Vestiging Bronstraat Bronstraat 86 A 1060 St. Gillis 02/538.54.52 www.bsgodebron.be bs.sint-gillis@rago.be Vestiging Besme Besmelaan 113 1190 Vorst 02/343.77.03 Inhoudstabel 1. Voorwoord 2. Voorstelling

Nadere informatie

HUISWERK AGENDA GROEP 7-8

HUISWERK AGENDA GROEP 7-8 Dag Datum Augustus Zaterdag 1 Zondag 2 Maandag 3 Dinsdag 4 Woensdag 5 Donderdag 6 Vrijdag 7 Zaterdag 8 Zondag 9 Maandag 10 Dinsdag 11 Woensdag 12 Donderdag 13 Vrijdag 14 Zaterdag 15 Zondag 16 Maandag 17

Nadere informatie

MAGDA? REGELS OP SCHOOL EN DE WERKVLOER. To be or not to be. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

MAGDA? REGELS OP SCHOOL EN DE WERKVLOER. To be or not to be. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS MAGDA? REGELS OP SCHOOL EN DE WERKVLOER Jongeren krijgen op school, op de werkplek, in de klas met allerlei regels en afspraken te maken. Zijn de afspraken en regels duidelijk genoeg voor hen? Wat vinden

Nadere informatie

Begin van het nieuwe schooljaar

Begin van het nieuwe schooljaar Begin van het nieuwe schooljaar 2014 2015 - KLEUTERS - * Vrijdag 29 augustus 2014 Directie en personeel van de kleuterschool nodigen uw kleuter(s) en familie uit voor een eerste en aangename kennismaking

Nadere informatie

Basis- onderwijs Algemeen schoolreglement kleuterscholen

Basis- onderwijs Algemeen schoolreglement kleuterscholen Basisonderwijs Algemeen schoolreglement kleuterscholen 2012-2013 Colofon Editie september 2012 Verantwoordelijke uitgever: Frank Noten, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat 15, 2000

Nadere informatie

Onderwijs in Vlaanderen

Onderwijs in Vlaanderen Onderwijs in Vlaanderen 1 Basisonderwijs Kleuteronderwijs Lager onderwijs 2 Aanduiden waar de kinderen naar school gaan Leeftijd Basisonderwijs Kleuterschool 2 3 4 5 6 Basisonderwijs Lagere school 7 8

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2006/4 (Controle van de leerlingen in

Nadere informatie

KALENDER VAN VAKANTIEDAGEN VOOR HET SCHOOLJAAR

KALENDER VAN VAKANTIEDAGEN VOOR HET SCHOOLJAAR Bijlage 3 KALENDER VAN VAKANTIEDAGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2016 1. Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen: - donderdag 1 september 2016 2. Vrije dagen van het eerste trimester: - Herfstvakantie:

Nadere informatie

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het olvp Beste ouder(s) Een school en studiekeuze maken na zesde leerjaar is niet gemakkelijk. U krijgt heel wat informatie en wilt met zoveel mogelijk zaken rekening houden. In deze kleine brochure maken

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool WATHOE LEREN KIEZEN Wat gebeurt er in de klas? Het werkboekje WATHOE leren kiezen WATHOE het secundair onderwijs Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren? Het

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding 14-15

Wegwijs in je opleiding 14-15 Wegwijs in je opleiding 14-15 Nederlands voor Anderstaligen Welkom in ons centrum! Beste cursist Het doet ons plezier dat je les komt volgen in ons centrum. Ons hele team zet zich elke dag in om je zo

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs CLB Brugge(n) Sint Maartensbilk 2, 8000 Brugge Tel. 050 440 220 Starten in het secundair onderwijs 1 Wie zijn wij? 2 Waarvoor kan je bij het CLB terecht? zich goed voelen Josefien is erg nerveus bij toetsen.

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015

ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015 ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015 2de trimester (definitieve versie) 3de trimester (voorlopige versie) Maandag 22 december 2014 Dinsdag 23 december 2014 Woensdag 24 december 2014 Donderdag 25 december

Nadere informatie

Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016

Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016 Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016 BS. DE PIJL Creatieve Basisschool in de CAMPUS ATHENEUM ANTWERPEN Pijlstraat 2 2060 Antwerpen TEL: 03/232 71 50 FAX: 03/232 52 98 DE.PIJL@ANTWERPEN.BE www.depijl.be

Nadere informatie

een team met zorg voor een buitengewoon kind

een team met zorg voor een buitengewoon kind 1 K O R E N B L O E M INSTITUUT VOOR INDIVIDUEEL ONDERRICHT Korenbloemstraat 17, 9000 Gent Tel.: 09/269 92 70 fax: 09/269 92 79 een team met zorg voor een buitengewoon kind Elinda, Murat en Collin. Elinda

Nadere informatie

WAT LEREN de KINDEREN DIT JAAR?

WAT LEREN de KINDEREN DIT JAAR? Welkom in 5dd Weekrooster WAT LEREN de KINDEREN DIT JAAR? Wiskunde: tot 10 000 000, kommagetallen tot op een duizendste, oppervlakteberekening van vlakke- en ruimtefiguren, volume, Nederlands: werkwoordspelling

Nadere informatie

Jaarthema De Lettertuin kleurt goud

Jaarthema De Lettertuin kleurt goud Jaarthema 2017-2018 De Lettertuin kleurt goud Beste ouders, Welkom in onze school! Onze school bestaat dit schooljaar 50-jaar en dit vieren we een heel jaar lang. Verdere info volgt nog! Begin-en einduren

Nadere informatie

1AT. 5de lesuur 12.05u Middagpauze

1AT. 5de lesuur 12.05u Middagpauze 1AT 1ste lesuur Welkom 2de lesuur Schoolagenda 10.10u Speeltijd 3de lesuur Bezinning 4de lesuur Afspraken 5de lesuur 12.05u Middagpauze 6de lesuur Zoekspel 7de lesuur Zoekspel 14.35u Speeltijd 8ste lesuur

Nadere informatie

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden.

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden. Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

Les 1. 1 En jij? O 2 keer per jaar O 3 keer per jaar O 4 keer per jaar. Wat is een rapport? 1. Krijgt jouw kind een rapport?

Les 1. 1 En jij? O 2 keer per jaar O 3 keer per jaar O 4 keer per jaar. Wat is een rapport? 1. Krijgt jouw kind een rapport? Les 1 Wat is een rapport? 1 En jij? 1. Krijgt jouw kind een rapport? O ja O nee 2. Krijgen kleuters ook een rapport? O ja O nee 3. Kreeg jij vroeger in de school ook een rapport? O ja O nee Wanneer? Wat

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

SEPTEMBER Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 1 2 Hervatting van de lessen Zwemmen 1B/1A/3

SEPTEMBER Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 1 2 Hervatting van de lessen Zwemmen 1B/1A/3 SEPTEMBER 2017 1 2 Hervatting van de lessen 3 4 5 6 7 8 9 Zwemmen 1B/1A/3 10 11 12 13 14 15 16 Zwemmen 1B/1A/3 17 18 19 20 21 22 23 Zwemmen 1B/1A/3 receptie school Niel Strapdag 24 25 26 27 28 29 30 vijfde

Nadere informatie

SCHOLENGROEP MIDDENSCHOOL SINT-REMBERT LICHTERVELDE

SCHOLENGROEP MIDDENSCHOOL SINT-REMBERT LICHTERVELDE SCHOLENGROEP MIDDENSCHOOL SINT-REMBERT LICHTERVELDE Lichtervelde, 16 augustus 2017 Geachte ouder(s) Beste leerling van het eerste jaar Nu de vakantie al ruim over de helft is, moeten we toch al even denken

Nadere informatie

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > Deze woordenlijst

Nadere informatie

1 januari 2015 donderdag

1 januari 2015 donderdag januari 205 donderdag januari 205 2 3 4 2 5 6 7 8 9 0 3 2 3 4 5 6 7 8 4 9 20 2 22 23 24 25 5 26 27 28 29 30 3 februari 205 5 6 2 3 4 5 6 7 8 7 902345 8 6 7 8 9 20 2 22 9 23 24 25 26 27 28 donderdag Van

Nadere informatie

Basis- onderwijs Algemeen schoolreglement kleuterscholen 2014-2015

Basis- onderwijs Algemeen schoolreglement kleuterscholen 2014-2015 Basisonderwijs Algemeen schoolreglement kleuterscholen 2014-2015 5187563 BAO_kleuter.indd 1 31/07/14 10:44 Colofon Editie september 2014 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk

Nadere informatie

www.middenschoolbeernem.be Beste ouder, beste zesdeklasser Straks wordt de stap gezet naar de middelbare school. Een belangrijke stap. Je staat niet alleen voor de keuze van een studierichting, maar ook

Nadere informatie

HUISWERK AGENDA GROEP 7

HUISWERK AGENDA GROEP 7 Dag Datum Augustus Zaterdag 1 Zondag 2 Maandag 3 Dinsdag 4 Woensdag 5 Donderdag 6 Vrijdag 7 Zaterdag 8 Zondag 9 Maandag 10 Dinsdag 11 Woensdag 12 Donderdag 13 Vrijdag 14 Zaterdag 15 Zondag 16 Maandag 17

Nadere informatie

5KA - uitleg stage + documenten op school 6KA + 7 LOG: stage 6 TSO: startdag GIP 6TSO: uitleg voorblad GIP (4de lesuur)

5KA - uitleg stage + documenten op school 6KA + 7 LOG: stage 6 TSO: startdag GIP 6TSO: uitleg voorblad GIP (4de lesuur) vrijdag 1 september 2017 zaterdag 2 september 2017 September 2017 start voor alle jaren - 1ste jaar: 9 uur - 2de jaar: 10 uur - 3de jaar: 11 uur - 4de jaar: 11.30 uur - 5de jaar: 13 uur - 6de en 7de jaar:

Nadere informatie

VOORWOORD. maandblad van de breg Eigenbilzen. inhoud:

VOORWOORD. maandblad van de breg Eigenbilzen. inhoud: maandblad van de breg Eigenbilzen de breg, Winkelomstraat 10, 3740 Eigenbilzen, tel 089/515102 - Jaargang 3, nr. 1, september 2014 inhoud: p. 1 voorwoord p. 2 het is nooit te laat... p. 2 wist-je-dat...

Nadere informatie

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Gemeentelijke Basisschool Schaffen Vroentestraat 22 3290 Schaffen Website: www.gbsdiest.be E-mail: personeelschaffen@gbsdiest.be Tel. 013 32 69 23 Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Datum Klas Activiteit Tijdstip

Nadere informatie

JAARPLANNING 2008/2009 LEERLINGEN

JAARPLANNING 2008/2009 LEERLINGEN JAARPLANNING 2008/2009 LEERLINGEN SEPTEMBER = geen pedagogische uitstappen Maandag 1 september : alle leerkrachten zijn op school. 08.20 u Hervatten lessen, klassikale opvang van de leerlingen, verwerken

Nadere informatie

Gemotiveerd en met heel veel zin en plezier, zet ik mijn tweede schooljaar in als directeur, op MPI De Oase.

Gemotiveerd en met heel veel zin en plezier, zet ik mijn tweede schooljaar in als directeur, op MPI De Oase. Beste ouders, opvoeders, Gemotiveerd en met heel veel zin en plezier, zet ik mijn tweede schooljaar in als directeur, op MPI De Oase. Mijn doel is ONZE school verder uit te bouwen naar een WARME, OPEN

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school met ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs Leerrecht 2004 Leerplicht Moet ik voor mijn zevenjarige zoon steeds een doktersbriefje indienen als hij ziek is?? Kan mijn dochter op haar zestiende

Nadere informatie

Brochure infoavond 2015-2016

Brochure infoavond 2015-2016 VRIJ ONDERWIJS DUFFEL Vestigingen van De Basis Lager Onderwijs Stationsstraat 4 2570 Duffel 015/ 30 38 38 Brochure infoavond 2015-2016 5 de leerjaar 5A Juf Silvie Wellens SilvieWellens@debasisduffel.be

Nadere informatie

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL INFO EXTRA 12.06.2016 Beste ouders, Beste sympathisanten, SUCCES MET DE EXAMENS Omwille van de drukke maand juni verschijnt er vandaag een EXTRA-INFO. Mogen we vragen om de belangrijke rubrieken ZEKER

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO)

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Aalsmeer, juni 2015 Tussen Schoolse Opvang (TSO) Deze brief gaat over de TSO in het schooljaar 2015-2016. Via de aanmeldstrook kunt u zich inschrijven voor de TSO na de zomervakantie. Dit geldt voor alle

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

HUISWERK AGENDA GROEP 8

HUISWERK AGENDA GROEP 8 Dag Datum Augustus Zaterdag 1 Zondag 2 Maandag 3 Dinsdag 4 Woensdag 5 Donderdag 6 Vrijdag 7 Zaterdag 8 Zondag 9 Maandag 10 Dinsdag 11 Woensdag 12 Donderdag 13 Vrijdag 14 Zaterdag 15 Zondag 16 Maandag 17

Nadere informatie

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 9 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 9 900 Sint-Niklaas Tel: 0 0 9 00 Fax: 0 0

Nadere informatie

Administratieve fiches

Administratieve fiches Vrije Basisschool De Zonnebloem ude Diestsestraat 4, Waanrode Administratieve fiches (in te vullen bij het begin van elk schooljaar en af te geven aan de klastitularis) VRIJE BASISSCHL DE ZNNEBLEM UDE

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders ACTIVITEITENKALENDER voor ouders Einde schooljaar 2014 STEDELIJKE BASISSCHOOL TUILT Zoldersekiezel 86 3511 Hasselt tel. 011 25 17 57 e-mail: sbs.tuilt@hasselt.be www.sbstuilt.be Beste ouders, We zijn alweer

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

INFOBROCHURE 2e - 3e GRAAD. secundair onderwijs

INFOBROCHURE 2e - 3e GRAAD.  secundair onderwijs INFOBROCHURE e - 3e GRAAD www.materdeibrasschaat.be secundair onderwijs 017-018 Welkom in Mater Dei In een aangenaam en gestructureerd schoolklimaat vinden heel wat leerlingen in onze school de gepaste

Nadere informatie

Info-avond Secundair Onderwijs

Info-avond Secundair Onderwijs Info-avond Secundair Onderwijs CLB-Kempen www.clb-kempen.be Naar de grote school Nieuw onderwijssysteem Andere manier van lesgeven Grotere studiebelasting Noodzaak om zich te organiseren verband planningsvaardigheden

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in de eerste

Nadere informatie

Uittreksel verkorte versie schoolreglement

Uittreksel verkorte versie schoolreglement Uittreksel verkorte versie schoolreglement Beste ouders, Deze bijlage is een uittreksel, met de meeste praktische afspraken die op onze school toegepast worden, uit het volledige schoolreglement van onze

Nadere informatie

Je kan ons bellen op de nummers 012 / 23 30 31 en 0473 / 321 473 of gewoon even binnenstappen om te informeren naar het juiste inschrijvingsmoment. Voor het schooljaar 2015-2016 kan je inschrijven vanaf

Nadere informatie

JOUW TALENTEN, ONZE ZORG.

JOUW TALENTEN, ONZE ZORG. INFO BROCHURE graad JOUW TALENTEN, ONZE ZORG. Ontdek en ontwikkel jouw talenten en interesses in onze brede eerste graad. nieuwenbosch.be NIEUWEN BOSCH HUMANIORA GENT In onze brede ste graad ontdekken

Nadere informatie

Vrije basisschool De Wondertuin Bleekstraat Mechelen 015/

Vrije basisschool De Wondertuin Bleekstraat Mechelen 015/ Vrije basisschool De Wondertuin Bleekstraat 2 2800 Mechelen 015/41 45 26 info@dewondertuin.be www.dewondertuin.be Informatiebrochure van onze kleuterschool Voor je eerste schooldag bij ons krijg jij dit

Nadere informatie

Schoolreglement kleuterscholen 2015-2016

Schoolreglement kleuterscholen 2015-2016 Schoolreglement kleuterscholen 2015-2016 Colofon Editie september 2015 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen Redactie:

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 Erkend traject naar werk door VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 In één schooljaar klaar om te studeren in het Nederlands WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE

Nadere informatie

Je kunt je kind inschrijven op onze school:

Je kunt je kind inschrijven op onze school: Inschrijving 1.Hoe en wanneer Je kunt je kind inschrijven op onze school: op de opendeurdagen op de schooldagen tussen 9 uur en 12 uur op werkdagen van 1 tot 3 juli en vanaf 24 augustus tussen 9 uur en

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Activiteitenboekje. Brede School Kei 13 Brede School Kei 13 Wezenland 582 7415 JM Deventer 0570 625031. september december 2014

Activiteitenboekje. Brede School Kei 13 Brede School Kei 13 Wezenland 582 7415 JM Deventer 0570 625031. september december 2014 Opgaveformulier Alle gegevens invullen en inleveren bij Marjan Bouwman of de juf of meester. Of zoals aangegeven via de mail. U krijgt bericht als uw kind geplaatst is. Ja, ik geef mijn kind op voor deze

Nadere informatie

NAAR SCHOOL IN VLAANDEREN

NAAR SCHOOL IN VLAANDEREN NAAR SCHOOL IN VLAANDEREN Je leest een tekst over de organisatie en de structuur van het onderwijs in Vlaanderen. Wat moet je doen? 1. Kijk naar de woordenlijst op blad 1 (deze pagina) 2. Lees eerst de

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/ Op stap naar het secundair onderwijs met accent op Kennismaking met onze BaSo-fiche Ba = basisonderwijs So = secundair onderwijs Document met alle relevante informatie over het kind om zo vlot de overgang

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 1. Huidige structuur secundair onderwijs. 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen?

Inhoud info-avond. 1. Huidige structuur secundair onderwijs. 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen? 1 2 Inhoud info-avond 1. Huidige structuur secundair onderwijs 1. Gewoon secundair onderwijs 2. Buitengewoon secundair onderwijs 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen? Huidige structuur secundair

Nadere informatie

Huiswerk in onze school

Huiswerk in onze school Huiswerk in onze school Huiswerk is voor ons team belangrijk. We zien huiswerk in de eerste plaats als een extra inoefening van de geziene leerstof. Door huiswerk te maken leren onze leerlingen ook zelfstandig

Nadere informatie

Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool

Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool De schoolbrochure vindt u terug op onze website www.basisschoolopoeteren.be Gelieve het document op pagina 2 ondertekend terug te bezorgen aan de

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015. 3de trimester + zomervakantie (definitieve versie)

ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015. 3de trimester + zomervakantie (definitieve versie) ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015 3de trimester + zomervakantie (definitieve versie) Zaterdag 4 april 2015 Datum Tijdstip Doelgroep Activiteit Lokaal-locatie Zondag 5 april 2015 05.00 u. Betrokken

Nadere informatie