ONAFHANKELIJK BELEGGINGSKANTOOR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONAFHANKELIJK BELEGGINGSKANTOOR"

Transcriptie

1 15 juni 2014 Sparen op lange termijn levert steeds minder rente op 11 juni 2014 door PETER VAN MALDEGEM Niet alleen de spaarboekjes ondervinden de gevolgen van de rentepolitiek van de Europese Centrale Bank (ECB). Ook de langetermijnproducten zoals termijnrekeningen, kasbons en volksleningen ontsnappen niet aan tariefverlagingen. Op de brutorentes is een roerende voorheffing van 15 procent van toepassing als de spaarder voor de volkslening kiest. Voor de klassieke termijnrekening of kasbon bedraagt is dat 25 procent.(wij vonden een waardevol alternatief) Small caps op Wall Street weer aan de beterhand dinsdag 10 juni 2014 Het sentiment op de Europese beurzen blijft afwachtend Nochtans is de ondertoon op de financiële markten niet zo slecht, hogere koersen zitten nog steeds in de pijplijn. Gisteren wisten de S&P500 en de Dow in de Verenigde Staten nog maar eens een record neer te zetten. Ook Europa slaagde er in om nog wat aan de winst sinds het begin van het jaar toe te voegen. Maar het meest bemoedigend is wel de, iets meer onder de radar, actie van de kleinere waarden van de Russell (onze fondsselectie leverde in 2013 ruim 30% op en in 2014 tot 29/05/14 reeds ruim 10%) Vermogenskadaster kan snel realiteit worden een databank, uitgebouwd met de bankrekeningen van alle Belgen, laten uitgroeien tot een vermogenskadaster. Erfenis verwerpen wordt makkelijker 09 juni 2014 door Petra De Rouck De procedure wordt eenvoudiger voor wie een erfenis wil verwerpen of zekerheid wil hebben dat de overledene meer bezittingen dan schulden heeft. Het volstaat voortaan om bij de notaris langs te gaan.

2 De jacht op rendement is open 07 juni 2014 door JASPER VEKEMAN Lage inflatie weegt op rendement De ECB verlaagde haar historisch lage beleidsrente van 0,25 procent naar het nog lagere peil van 0,15 procent. De ECB maakt depositorente voor het eerst negatief. Dat betekent dat banken geld moeten betalen om op het einde van de dag geld bij de ECB te mogen parkeren maar de bedoeling is de banken aan te zetten meer kredieten te verlenen. Een ding staat als een paal boven water. De veelbesproken hunt for yield, de stilaan wanhopige zoektocht van beleggers naar een beetje rendement, zal onverminderd aanhouden. Die zoektocht gaat zelfs nog intenser worden, denkt Koen Van De Maele, obligatiespecialist van Candriam. Belgen namen in april geld weg van het spaarboekje 06 juni 2014 door IMKE VAN LAAR Het spaarboekje lijkt over zijn hoogtepunt heen. In april stegen de spaardeposito s van de Belgen wel met zo n 180 miljoen euro naar ruim 252 miljard, maar dat record moet gerelativeerd worden. Dat de Belgische spaardrift afkoelt, is te wijten aan verschillende factoren. Bij de klassieke spaarrekeningen volgen de rentedalingen elkaar in ijltempo op. De ECB hanteert sinds gisteren een historisch laag rentetarief van 0,15 procent, waartegen commerciële banken bij de ECB kunnen lenen. Daarmee wil ze de economie extra zuurstof geven. Zo n lage rente stimuleert de commerciële banken niet om de spaarder een hoger rentetarief te bieden. ECB actie lijkt vrij kansloos Marktbeeld (Tom Lassing) 6/6/14 De ECB heeft in feite drie maatregelen genomen die volgens de centrale bank het verschil moeten maken. De eerste maatregel is dat banken die hun geld bij de ECB parkeren daarover een minimale boete rente van 0,1% moeten betalen. Het is vooral symbolisch, maar nu is het zo dat banken overdag met geld voor eigen winst speculeren en dat geld dan in de nacht terug aan de ECB geven. Dat was nooit de bedoeling van het eerder aan de banken verstrekte geld. Het was indertijd een enorme blunder dat er geen voorwaarden aan die vrijwel gratis leningen zijn gehangen. De tweede maatregel is dat de rente die aan banken gerekend wordt verder omlaag gaat. In feite niet zo heel zinvol, want het enige dat er hiermee gebeurd is dat de winstmarge van banken nog weer groter wordt. Ze rekenen de lagere rente amper door. De derde maatregel is dat er weer extra geld naar de banken kan gaan, maar dat de banken dit keer het geld vrijwel gratis krijgen maar dat ze het echt alleen aan MKB mogen verstrekken in de vorm van leningen. Deze maatregel zal ook weinig impact hebben, want banken zijn uiteraard niet verplicht om geld uit te lenen. Als ze tot nu toe niets in een lening zagen, dan zien ze dat nu, met voor hen gratis

3 geld, dat ook niet. Het risico van de lening blijft deels bij de bank. De ECB probeert iets te lijmen wat fundamenteel verkeerd geconstrueerd is. Ik schreef recent al over de juiste manier om geld te lenen en rente te vragen. De markt was gisteren niet echt onder de indruk. Direct na de bekendmaking was er uiteraard even beweging, maar aan het eidne van de handel was de meeste impact al verdwenen. Spaarboekje over hoogtepunt heen 5 juni 2014 door Imke Van Laar Dat de Belgen minder aan het sparen zijn geslagen, kan te wijten zijn aan verschillende factoren. Zo volgde de ene rentedaling de andere de voorbije maanden in ijltempo op. De Europese Centrale Bank hanteert immers een historisch laag rentetarief van 0,15 procent waartegen commerciële banken bij de ECB kunnen lenen. ING econoom Philippe Ledent:Ook de komende jaren zal het spaarboekje blijven stijgen, zij het misschien iets minder sterk dan de voorbije tijd het geval was. Een positieve trend zet zich voort, gezien ook het bruto binnenlands product stijgt Wel is het mogelijk dat het spaarboekje tijdelijk op hetzelfde niveau blijft of licht terugvalt. De beslissingen van de ECB om de beleidsrente te verlagen van 0,25 tot 0,15 procent en de depositorente onder nul te brengen, zullen de rentevoeten voor de Belgische spaarders ook de komende tijd laag houden. Maar als mensen minder sparen, betekent dat wel dat ze meer consumeren en investeren. Wel of geen taks bij overstappen tak23 maandag 02 juni 2014 Wie niet tevreden is van een tak23-beleggingsverzekering en ze omzet in een andere tak23- beleggingsverzekering bij dezelfde maatschappij, moet niet opnieuw een instaptaks betalen. Wie daarentegen overstapt naar een tak23-belegging andere maatschappij moet dat wel, zo blijkt uit het antwoord van minister van Financiën Koen Geens op een schriftelijke vraag van senator Jan Roegiers (sp.a), dat pas nu werd gepubliceerd. Zwart geld stroomt terug uit buitenland 04 juni 2014 door Emmanuel Vanbrussel Ook zonder fiscale amnestie keren verborgen vermogens terug Ondanks alle ruchtbaarheid die aan de derde regularisatieronde werd gegeven, zijn er toch nog mensen die geld willen regulariseren,

4 Fiscaal advocaten wijzen erop dat wie nu zwart geld regulariseert, in een juridisch vacuüm belandt. Dringt een vierde EBA zich op? Dat is niet meteen aan de orde. Een wetgevend kader dat rechtszekerheid biedt bij een spontane regularisatie, is dat des te meer Wij vragen ons af wat deze vermogenden willen bereiken? Is het zoeken naar transparantie? Is het zoeken naar veiligheid? Welke alternatieven zijn beschikbaar? Geen genade voor belastingweigeraars of fraudeurs 04 juni 2014 door Ellen Cleeren De fiscus toont begrip voor wie al eens een keertje te laat zijn belastingaangifte indient. Idem voor wie zich vergist. Maar voor hardleerse belastingweigeraars en fraudeurs dreigen zware sancties. Wat als u te laat bent? 1. Aanslag van ambtswege 2. Belastingverhoging 3. Verlenging aanslagtermijn De keuze is simpel: of ons spaargeld wordt aangeslagen, of we krijgen revoluties dinsdag 03 juni 2014 Europa heeft namelijk behoefte aan een groot plan om zowel de schulden uit het verleden weg te werken als de groei te stimuleren. Een dergelijk plan kan alleen gefinancierd worden door een deel van de spaargelden aan te slaan. Het alternatief is revolutionaire situaties en daar zit natuurlijk ook niemand op te wachten. Hoeveel kosten rekent uw bank aan voor een mislukte overschrijving? Kristof De Paepe BNP Paribas Fortis rekent vanaf 1 juli 4,50 euro kosten aan als iemand onvoldoende op zijn rekening heeft staan om een afgegeven overschrijving uit te voeren. De bank wordt daarmee lang niet de duurste. ECB neemt bijkomende maatregelen maar heeft nog werk voor de boeg. Petercam 02/06/14 De ECB kondigde ook nieuwe liquiditeitsmaatregelen aan om het functioneren van het monetaire beleid te verbeteren. Maar de aangekondigde maatregelen volstaan wellicht niet om de inflatie echt

5 naar een hogere peil te brengen en om de koers van de euro sterk te doen dalen. Ondanks de recente verbetering van de voorlopende indicatoren, geeft de combinatie van zeer hoge werkloosheid en zeer lage inflatie nog altijd aan dat de economische activiteit in de eurozone op een laag pitje blijft. De ECB zal dan ook wellicht nog meer moeten doen. Negatieve depositorente ECB dreigt opnieuw uw spaargeld te treffen 03 juni 2014 door WOUTER VERVENNE 1. Gevolgen voor spaarder De rente op spaarboekjes, die nu al lager is dan ooit, zal wellicht verder afbrokkelen. Vanden Houte: Als de ECB bevestigt dat haar rentetarieven nog lang laag blijven, kan er nog een beetje af van de spaarrente. De swaprente op twee of drie jaar, een belangrijke referentie voor de rente op spaarboekjes, suggereert dat de spaarrente nog met 5 tot 10 basispunten kan dalen. 2. Gevolgen voor woonkrediet De meeste Belgen kiezen voor een hypothecaire lening met een vaste rente of een rente die maar om de vijf of tien jaar wordt aangepast. Daarom is de rente van de meeste woonkredieten afhankelijk van de langetermijnrente. Vanden Houte: Een verdere daling van de hypothecaire rente vereist bijna dat de eurozone dezelfde weg opgaat als Japan. De rente van hypothecaire kredieten met jaarlijks aanpasbare rente is gekoppeld aan de kortetermijnrente en kan verder dalen. 3. Gevolgen voor belegger De gevolgen voor de obligatiemarkten en dus voor de rente op obligaties, kasbons en staatsbons zijn volgens Vanden Houte moeilijk te voorspellen. De reactie van de langetermijnrente zal sterk afhangen van de forward guidance van de ECB. Het deflatiegevaar kan de langetermijnrente verder doen dalen. Maar de markten hebben al geanticipeerd op een soepeler ECB beleid. Ik denk niet dat de lange rente nog veel daalt, tenzij ECB voorzitter Mario Draghi sterke uitspraken doet. 4. Gevolgen voor ondernemer De rente op kortlopende deposito s van grote ondernemingen zal volgens Vanden Houte wellicht onder nul dalen. Kaskredieten worden wellicht goedkoper, omdat zij een korte looptijd hebben en dus gekoppeld zijn aan de kortetermijnrente. De rente van investeringskredieten, die een langere looptijd hebben, volgt de evolutie van de langetermijnrente. Marktanalyse mei 2014 We kenden een goede periode voor obligaties en aandelen. De HY obligaties bleven verder dalen. Tot heden leverden de aandelen sterke returns; UK +3,3%, Europese aandelen +7% en de US aandelen +5%. Alleen Azie bleef achter: Japan 9% en China 3,5% Andere emerging markets (groeilanden) deden het beter. Na de verkiezingen in India bereikte men +15% op jaarbasis waarvan +8% werd gerealiseerd in de maand Mei. Ook de obligaties van de groeilanden bereikten zowel in de maand mei als op jaarbasis sterke resultaten.

6 Uw erfenis plannen als single: moeilijk maar noodzakelijk 23 april 2014 door Wouter De Broeck Alleen is niet zomaar alleen. Wie ongehuwd en kinderloos overlijdt, riskeert zijn vermogen te zien verdampen bij gebrek aan erfgenamen in de eerste lijn. De nalatenschap vooraf plannen via testament of schenking is de enige manier om te vermijden dat uw bezittingen verloren gaan. N.B. De inhoud van deze nieuwsbrief heeft een informatief en educatief karakter en kan niet als advies worden gebruikt. Beleggen op basis van informatie uit deze nieuwsbrief doet u op eigen risico en verantwoordelijkheid. Voor advies neemt u contact op met uw beleggingsadviseur.

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

ONAFHANKELIJK BELEGGINGSKANTOOR

ONAFHANKELIJK BELEGGINGSKANTOOR Turnhout, 14 september 2014 Gevolgen negatieve rentes? (Walter Matthijssen) 09 september 2014 Stilaan wordt het echter tijd dat u zich als spaarder het één en ander moet afvragen en situaties gaat afwegen

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant!

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant! uw Beleggingen oktober maart 04 03 STRATEGIE Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost ACTUA Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 04 interessant! FOCUS Gezondheidssector in vorm! edito Een nieuwe

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning.

kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning. kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning.com FSMA 48 166 A kmo-insider-januari 2013 53 panel Beleggen Wat zijn vandaag

Nadere informatie

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar.

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar. # 1 Welke zekerheden zijn er in 2012? WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank Ontdek de spaarrekeningen van het jaar Focus op uw spaargeld 2 Edito Geslaagde vergelijking 3 OOK IN 2012 HET

Nadere informatie

Financiële en Economische info

Financiële en Economische info Financiële en Economische info 27/11/2011 Aankopen Obligaties door ECB Met die onbeperkte inkopen zou de ECB de escalerende schuldencrisis, die volgens steeds meer economen de toekomst zelf van de eurozone

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Een stabiele munt. 1. Waarvoor dient het geld? 2. Wat is de geldhoeveelheid?

Een stabiele munt. 1. Waarvoor dient het geld? 2. Wat is de geldhoeveelheid? Hoofdstuk 5 51 Een stabiele munt 1. Waarvoor dient het geld? Geld, of het nu wordt uitgedrukt in euro, dollar, yen, enz., vervult drie belangrijke functies : Geld is een ruilmiddel. Zonder geld zouden

Nadere informatie

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6 magazine met praktische tips voor uw spaargeld april 2013 Patricia Boydens Head Product Management Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 start! Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

Zet uw spaargeld aan het werk Martine Reynaers en Peter De Keyzer over conservatieve spaarders en roekeloze beleggers. Quarterly

Zet uw spaargeld aan het werk Martine Reynaers en Peter De Keyzer over conservatieve spaarders en roekeloze beleggers. Quarterly Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Zet uw spaargeld aan het werk Martine Reynaers en Peter De Keyzer over conservatieve spaarders en roekeloze beleggers Een initiatief van BNP Paribas Fortis in samenwerking

Nadere informatie

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes?

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? ARTIKEL 11 maart 2015 Voor professionele beleggers Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? Negatieve rentes voor obligaties met lange looptijden zijn volgens de financiële markten niet onwaarschijnlijk.

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie

De kortste weg naar uw (spaar)doel

De kortste weg naar uw (spaar)doel De kortste weg naar uw (spaar)doel Veel van de leuke dingen in het leven hebben een ding met elkaar gemeen: ze kosten geld. En hoe groter uw persoonlijke wensenlijst, hoe meer geld u nodig heeft. Optimaal

Nadere informatie

DOSSIER. Bied uw geld een hoger rendement op lange termijn

DOSSIER. Bied uw geld een hoger rendement op lange termijn DOSSIER Bied uw geld een hoger rendement op lange termijn 1 Pluk de vruchten van uw geld Geld maakt niet gelukkig, maar het helpt wel!. En zelfs al hebben veel zekerheden door de crisis een stevige deuk

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE BELEGGINGS- HORIZON Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE INHOUD ZOMER 2012 EDITORIAAL.............................................................

Nadere informatie

1 Goed om te weten vóór u belegt. Is het een risicodragende belegging?

1 Goed om te weten vóór u belegt. Is het een risicodragende belegging? Met de steun van Met een directe investering belegt u uw geld in projecten zonder tussenkomst van een derde. Dit geeft u de kans om initiatieven te ondersteunen van plaatselijke ondernemingen, zoals coöperatieve

Nadere informatie

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente)

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente) Sparen of beleggen? U hebt geld gespaard. Dit staat wellicht al even op uw spaarrekening. Alleen levert het door de lagere rente niet veel op. Beleggen kan een alternatief zijn voor sparen. Maar weegt

Nadere informatie

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld oktober 2014 Met handig uitneembaar katern Beleggen in fondsen bij Rabobank.be David Jonckheere Product Manager Investments Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste

Nadere informatie

The Merit Capital Investor April 2015

The Merit Capital Investor April 2015 The Merit Capital Investor April 2015 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fondsen in de kijker Nieuwe trends De comeback van Europa In onze vorige edities hebben we het meermaals aangedurfd om Europa als

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie