De deelnemer staat altijd centraal! >>lees verder op pagina 2. Uw stem is gehoord. Geen onnodige risico's. Verschillende afbouwregelingen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De deelnemer staat altijd centraal! >>lees verder op pagina 2. Uw stem is gehoord. Geen onnodige risico's. Verschillende afbouwregelingen."

Transcriptie

1 Nieuws Voor werkgevers aangesloten bij het Pensioenfonds voor de Woningcorporaties nr. 2 maart 2014 In dit nummer Uw stem is gehoord De uitkomsten van het risicobereidheidsonderzoek Geen onnodige risico's Uitleg over de beleggingen van SPW 3 4 Verschillende afbouwregelingen op een rij Wat zijn de consequenties voor de pensioenopbouw van de werknemer? 6 De deelnemer staat altijd centraal! >>lees verder op pagina 2

2 Nieuwe website Miranda Blomberg bestuursvoorzitter SPW Beste lezer De deelnemer moet altijd centraal staan. Die veelbelovende woorden treft u aan in het hoofdverhaal van deze editie van SPW Nieuws. Waarschijnlijk is uw bedrijfsvoering ook gericht op goed werkgeverschap en herkent u onze intentie. Maar kan SPW dat voornemen wel waarmaken? Om de wensen van deelnemers van SPW (uw medewerkers) centraal te houden, moeten wij hen kennen. Daarom zijn wij blij met de uitkomsten van het recente risicobereidheidsonderzoek. Uit dat onderzoek blijkt onder meer dat deelnemers enig risico voor hun pensioen aanvaardbaar vinden. Dat uitgangspunt kunnen de cao-partijen nu meenemen bij het vormen van de nieuwe pensioenregeling van Over de wijziging in het pensioenreglement 2014 zijn de deelnemers eerder dit jaar geïnformeerd. Ook ontvangen zij een overzicht van alle wijzigingen in het SPW nieuws voor deelnemers. Al langer weten wij dat deelnemers belang hechten aan duurzame beleggingen. Reden voor SPW om bij duurzaamheidsissues gebruik te maken van ons stemrecht bij aandeelhoudersvergaderingen. Bovendien volgen wij de VN-richtlijnen voor duurzame beleggingen. Ook op die manier gunnen wij deelnemers een centrale positie. Door de Wet Versterking Bestuur moesten ook wij met de vertegenwoordigers van de Deelnemersraad kijken welk bestuurs model de voorkeur krijgt voor SPW. Reden voor het SPW-bestuur om over te stappen op een zogeheten paritair model, met vertegen woordiging van werkgevers, werknemers en deel nemers. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers er over het algemeen op vertrouwen dat SPW goed door de financiële crisis heen komt. En dat zij zich bij ons thuis voelen. Die beleving wordt mede bepaald door de communicatiemiddelen van SPW. Wij zijn er trots op dat die goed worden gewaardeerd. De bijdrage aan het onderzoek motiveerde ons om weer een aansprekende editie van het SPW Nieuws te maken. Dit nummer toont aan hoe wij de wensen van uw medewerkers vertalen in pensioenbeleid. Zo krijgt u een beeld van hoe wij uw premiebijdragen ten goede laten komen aan een verantwoorde pensioenregeling voor uw medewerkers. Namens het bestuur van SPW wens ik u veel leesplezier! U komt het vaker in dit magazine tegen. SPW blijft continu haar communicatiemiddelen verbeteren. Om u als werk gever te voorzien van nog betere informatie en u meer gebruiksgemak te bieden heeft SPW haar website vernieuwd. De site heeft behalve een ver beter de uitstraling een nieuwe navigatiestructuur. De informatie die u zoekt is daardoor nog beter vindbaar. Aanpassing van mijn.spw.nl De nieuwe website beschikt tevens over twee nieuwe functionaliteiten voor deelnemers. De twee nieuwe functionaliteiten worden betiteld als mijn gegevens en mijn post en zijn door deelnemers te raadplegen via mijn.spw.nl. Mijn gegevens Via mijn gegevens treft de deelnemer onder andere actuele persoons- en opbouw gegevens aan. Hier kan de actuele pensioensituatie geraadpleegd worden en ziet hij in één oogopslag wat onder andere het door hem of haar opgebouwde ouderdomspensioen is op de pensioengerechtigde leeftijd. Mijn post Op de pagina met mijn post treft een pensioengerechtigde de betaalspecifi catie aan. Binnenkort wordt voor deelnemers het UPO (Uniform Pensioen Overzicht) op 'mijn post' geplaatst. Hiermee kan een deelnemer dus op elk moment zijn of haar correspondentie raadplegen. 2 SPW Nieuws VOOR WERKGEVERS

3 Vertrouwen in de toekomst U heeft uw stem laten horen. In het risicobereidheidsonderzoek dat in het najaar van 2013 onder een deel van de werkgevers, deelnemers en gepensioneerden is gehouden, deed een groot aantal respondenten mee. Namens de respondenten bleek dat u zich thuis voelt bij SPW. Uit het onderzoek bleek ook dat, ondanks enig wantrouwen tegenover de financiële markt, u een redelijk positief beeld heeft van SPW. Over het algemeen vertrouwt u erop dat SPW goed door de financiële crisis heen komt. Zowel deelnemers als gepensioneerden hebben in het onderzoek aangegeven dat zij zelf geen betere beleggingsresultaten verwachten te kunnen behalen. Belangrijkste uitkomsten Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek lijkt er draagvlak te bestaan voor een regeling met enig risico. De voorkeuren van deelnemers en gepensioneerden zijn wel verdeeld als het gaat om een regeling met weinig respectievelijk meer risico s. Zo blijkt dat jongere deelnemers meer bereid zijn om minder risico s te willen lopen. Oudere werknemers en met name gepensioneerden hebben aangegeven meer risico te willen lopen. Zeker als zij ervan uit kunnen gaan dat er een redelijk vaste bodem is waar het pensioen niet onder kan zakken. Wat doen we met de resultaten? Het is voor het bestuur van SPW belangrijk om te weten hoe u denkt over zekerheid en risico op het gebied van pensioen. De resultaten van dit onderzoek zijn gedeeld met cao-partijen. Cao-partijen bepalen immers de inhoud van de pensioenregeling. Zij zullen de resultaten van het onderzoek meenemen bij de invulling van de nieuwe pensioenregeling van SPW in Herstel zet voorlopig door De (geschatte) dekkingsgraad van SPW was eind december afgerond 114 procent. Deze belangrijke financiële graadmeter voor ons pensioenfonds bedroeg eind december 2012 nog afgerond 107 procent. Door de stijging van de dekkingsgraad voldoet SPW aan de verwachtingen die gelden voor het lange termijn herstelplan. Zet deze ontwikkeling de komende maanden door, dan kan pensioenfonds SPW op tijd Nieuw pensioenreglement per 1 januari 2014 herstellen van het reservetekort waarvan nog sprake is. Toeslagverlening per 1 januari 2014 was echter niet aan de orde. De beleidsdekkingsgraad (in dit kader de gemiddelde stand van de dekkingsgraad over de afgelopen vier kwartalen) ligt onder de ondergrens (110 procent) waarbij sprake kan zijn van toeslagverlening. Het totale belegde vermogen van pensioenfonds SPW bedraagt bijna 8,4 Per 1 januari 2014 is er een nieuw pensioenreglement van toepassing. Dit geldt zowel voor deelnemers geboren voor 1950 als voor deelnemers geboren op of na 1 januari In januari van dit jaar hebben alle deelnemers een brief ontvangen. Hierin stonden de belangrijkste wijzigingen die op het pensioen van de betreffende deelnemer van toepassing zijn. Voor meer informatie over alle wijzigingen verwijzen wij u naar onze website Verder heeft u in het onderzoek aangegeven tevreden te zijn met de communicatiemiddelen van SPW. SPW blijft continu streven naar het verbeteren van de communicatie onder meer via de brochures, de website en de digitale nieuwsbrief. Transparantie Wilt u meer weten over het beleggingsbeleid en de beleggingsresultaten van SPW? Lees dan in dit magazine op pagina 4 en 5 alles over dit onderwerp. Ook op de website en in de digitale nieuwsbrief kunt u hier meer over vinden. Blijf geïnformeerd! Wilt u geïnformeerd worden over actuele onderwerpen betreffende pensioen? Abonneer u dan op de nieuwsbrief van SPW. U kunt zich inschrijven via de aanmeldbutton op de homepage van www. spw.nl. Wij informeren u meerdere keren per jaar over onderwerpen die betrekking hebben op SPW. miljard euro per 31 december Een jaar geleden beschikte SPW nog over een belegd vermogen van bijna 8,0 miljard euro. De groei is met name te danken aan een stijging van het belegde vermogen (beleggingen in staatsobligaties, vastrentende waarden en aandelen). De voorziening pensioenverplichtingen is gedaald van circa 7,5 miljard per 31 december 2012 naar 7,4 miljard per 31 december Dit komt door de stijging van de gehanteerde rente (termijnstructuur) gecombineerd met de aangroei van de verplichtingen door opbouw van nieuwe aanspraken in Premieoverzicht Jaarlijks stelt het bestuur van SPW een aantal nieuwe kengetallen vast. Op dit moment zijn de cao-partijen nog in onderhandeling over de premieverdeling tussen werkgevers en werknemers. Zodra de premieverdeling tussen werkgevers en werknemers bekend is, informeren wij u. SPW Nieuws VOOR WERKGEVERS 3

4 Wij nemen geen onnodige risico's met het geld van een ander Hans Kestens Bestuurslid We beleggen pensioenpremies altijd zorgvuldig. Martijn Raaijmakers Bestuurslid 4 SPW Nieuws VOOR WERKGEVERS

5 Verstandig beleggen is risico s spreiden Pensioen bestaat behalve uit inleg, voor het overgrote deel uit beleggingen. Dat beleggen gaat via SPW en is nodig om iedereen van pensioen te kunnen voorzien. Maar hoe komen keuzes tot stand en welke risico s komen daarbij kijken? SPW-bestuurders Hans Kestens en Martijn Raaijmakers informeren u. Allereerst nemen wij geen onnodige risico s met het geld van een ander en verder zijn we altijd kritisch, vertelt Hans Kestens. De SPW-bestuurder doelt op het kapitaal van SPW dat ruim 8,4 miljard bedraagt en dat nodig is om haar deelnemers van een goed pensioen te voorzien. Daar moet je verstandig mee omgaan. Beleggen levert meer op Beleggen is nodig om aan onze verplichting te kunnen voldoen, namelijk pensioen uitbetalen. Deelnemers denken vaak dat sparen misschien veiliger en verstandiger is dan beleggen. Maar sparen levert minder op dan wanneer we het geld beleggen, vertelt Kestens. Het vermogen van het fonds bestaat voor ongeveer een derde uit premies en voor twee derde uit de opbrengsten van beleggen. Als we niet beleggen, kunnen we minder pensioen uitkeren en gaan de premies omhoog. Aanvaardbaar risico Aan beleggen zitten risico s vast en om die zoveel mogelijk te beperken, werkt SPW nauw samen met beleggingsspecialisten. Raaijmakers: Het bestuur van SPW bepaalt de strategie, het beoogde rendement en de mate van risico. Het daadwerkelijke beleggen besteden we uit aan beleggingsspecialisten met veel kennis van zaken. We zijn continu op zoek naar de juiste balans als het gaat om het zorgvuldig beleggen van de pensioenpremies. Pensioenfondsen beleggen verstandig, verzekert Kestens. Een goede mix aan beleggingen zorgt voor een gespreid risico. Bovendien houden we er rekening mee dat een belegging het ene jaar meer oplevert dan het andere. Keuzes maken Er zijn veel beleggingsmogelijkheden. Hoe besluit SPW waarin het fonds wil >> Duurzaam beleggen betekent: op orde Anna Pot, senior duurzaamheidsspecialist bij pensioenuitvoerder APG: Alles wat wij namens SPW beleggen, moet voldoen aan criteria voor milieubeleid, sociaal beleid en governance (bedrijfsvoering). Ook toekomstige beleggingen worden hieraan getoetst: Het is voor ons belangrijk om te weten hoe bijvoorbeeld het milieubeleid van een oliemaatschappij is. Of hoe een winkelketen met haar werknemers omgaat. Dat soort dingen vinden wij belangrijk om een goede beleggingsbeslissing te maken. Wij verwachten dan ook van ondernemingen waarin wij beleggen, dat ze handelen volgens de zogenoemde VN Global Compact Principles*. Wij toetsen bedrijven hier regelmatig op en spreken hen aan als we twijfels hebben. Met bedrijven waar we al in beleggen, maar waarover we niet tevreden zijn, gaan we actief de dialoog aan. Dat gebeurt in gesprekken of door ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen te gebruiken. Als bedrijven ook na diverse pogingen geen verbetering laten zien, zullen we ons in het uiterste geval terugtrekken als aandeelhouder. Maar: als je wegloopt, heb je geen invloed meer. We beleggen in de eerste plaats voor een goed pensioen voor onze deelnemers. De afweging tussen risico en rendement is dan het belangrijkst. En duurzaamheid draagt daaraan bij. We hebben oog voor mens, milieu en maatschappij omdat we ervan overtuigd zijn dat bedrijven die hiermee rekening houden hun risico s beter beheersen en daarmee op de lange termijn een betere belegging zijn. *Het VN Global Compact Principles gaat uit van het principe dat bedrijven zich committeren aan goed werkgeverschap. SPW Nieuws VOOR WERKGEVERS 5

6 beleggen? Raaijmakers: Voordat we een nieuwe belegging defi nitief in onze portefeuille opnemen, onderzoeken we uitgebreid wat het te verwachten rendement is, wat de risicoprofi elen zijn en hoe de belegging georganiseerd is. Dit doen we aan de hand van een standaard overeengekomen werkwijze. Ook kijken we of het kennisniveau ten aanzien van de belegging voldoende is en zo niet, dan brengen we dat eerst op peil. Wanneer we zeker weten dat dit de juiste manier van beleggen is voor onze deelnemers, nemen we een besluit. Groeiende economie Ondertussen trekt de economie voorzichtig weer aan. De beurskoersen stijgen: de AEX bereikte onlangs hetzelfde niveau als voor de crisis in De dekkingsgraden, die wijzen op de fi nanciële positie van pensioenfondsen, zijn weer aan het verbeteren, maar nog niet terug op het oude niveau. Hoe kan dat? Raaijmakers: We moeten accepteren dat de winsten die je uit de beleggingen haalt, kleiner worden. Het huidige niveau van de dekkingsgraad komt niet door minder goede beleggingen, maar door een complex samenspel van (sociaal)economische factoren. De rente staat relatief laag. Hierdoor brengen de beleggingen minder op dan voorheen. Ook zijn de verplichtingen van het fonds hoog. Daarnaast moeten we langer pensioenen uitkeren omdat de gemiddelde leeftijdsverwachting blijft oplopen. Dat betekent dus meer premie of lagere pensioenen. Meerdere scenario s mogelijk Dankzij de crisis is iedereen zich er weer van bewust hoe snel de wereld kan veranderen en welke invloed dat heeft op beleggingen, vertelt Kestens. We weten nu dat we altijd met meerdere scenario s rekening moeten houden; nooit al onze appels in één mand leggen dus. Het belang van goed risicomanagement is duidelijker dan ooit. Kernwaarden Voor Kestens en Raaijmakers is bij beleggen een aantal zaken extra belangrijk. De deelnemer moet altijd centraal staan, vindt Kestens. En we nemen ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid: we beleggen op een zorgvuldige wijze. Raaijmakers voegt eraan toe: Voor mij is ook betrouwbaarheid een kernwaarde. Het hele proces moet van begin tot eind transparant en duidelijk zijn. Deeltijdpensioen of demotieregeling? Beoordeel de mogelijkheden voor uw werknemers geboren vanaf 1 januari Voor (bijna-)zestigers voor wie volledig pensioen nog geen optie is, kan een kortere werkweek of een lichtere functie een oplossing zijn. Zo blijven structuur en sociale contacten behouden, terwijl de medewerker het werk in stapjes afbouwt. Voorbeeld Jan is 61 jaar en werkt nu fulltime. Zijn loon is bruto per jaar. Vanaf 65 jaar en 7 maanden ontvangt hij AOW. Hij heeft altijd bij een corporatie gewerkt en wil vanaf 62-jarige leeftijd 50 procent met pensioen. Hij bouwt nu 636 bruto per jaar pensioen op. De pensioenopbouw wordt dan vanaf zijn 62 ste 318 bruto per jaar minder. 6 SPW Nieuws VOOR WERKGEVERS

7 Een lager loon betekent ook minder pensioenopbouw en dus een lagere pensioenuitkering op de pensioengerechtigde leeftijd. Voor deze werknemers kan de demotieregeling of met deeltijdpensioen gaan een oplossing zijn. Relatiemanager Derkelien van Bruggen legt graag uit welke pensioenmogelijkheden er zijn en welke consequenties dit met zich meebrengt. Lager loon, lager pensioen Als een werknemer van rond de 60 jaar minder loon ontvangt, daalt de pensioenopbouw ook. Hoe groot is de invloed? Omdat deze werknemer het grootste deel van zijn pensioen al heeft opgebouwd, is de invloed beperkt. Demotieregeling: lager loon, gelijk pensioen De demotieregeling biedt twee mogelijkheden: Als de werknemer minimaal 57 jaar is en minstens de helft van het oorspronkelijk aantal uren blijft werken, kan de oude pensioenopbouw worden voortgezet. Als de werknemer minimaal 57 jaar is en in het kader van demotie een lager betaalde functie aanvaardt kan de oude pensioenopbouw worden voortgezet. In beide gevallen maakt u samen met uw werknemer afspraken over wie het verschil tussen de nieuwe en de oude premie betaalt. De demotieregeling kan niet worden gecombineerd met deeltijd pensioen. Het verzoek voor een demotieregeling moet ten minste één maand voor aanvang, schriftelijk bij SPW worden aangevraagd. Deeltijdpensioen: aanvulling op het loon, minder pensioen Als een werknemer minder uren gaat werken, kan hij ook gebruik maken van deeltijdpensioen. Deeltijd pensioen kan alleen per 10 procent of een veelvoud hiervan. Bijvoorbeeld 30 procent minder werken, betekent voor 30 procent met deeltijdpensioen. De pensioenopbouw wordt voortgezet over het aantal uren dat de werknemer blijft werken. Voorbeeld Jan besluit op 62-jarige leeftijd gebruik te maken van 50 procent deeltijdpensioen. Op 64-jarige leeftijd besluit Jan helemaal te stoppen met werken en gaat hij volledig met pensioen. Jan wil tot zijn AOW-leeftijd een zo hoog mogelijk pensioen. Vanaf de AOW-leeftijd is het pensioeninkomen lager. Dit wordt aangevuld met een AOW-uitkering. In onderstaande grafiek ziet u de gevolgen voor het inkomen van Jan jr 62 jr 63 jr 64 jr 65 jr 65 jr + 7 mnd Gehuwden AOW Flexpensioen Loon Meer weten? Wilt u meer weten over de mogelijkheden bij minder werken? Kijk dan op of informeer bij uw relatiemanager naar de mogelijkheden voor uw medewerkers. De voorbeelden zijn gebaseerd op de Flexpensioenregeling van SPW Nieuws VOOR WERKGEVERS 7

8 Meer informatie over partnerpensioen en wezenpensioen Wat als een werknemer komt te overlijden? Het overlijden van een werknemer heeft voor de nabestaanden behalve grote emotionele gevolgen ook financiële gevolgen. SPW voorziet de nabestaanden na het overlijden van informatie over een eventueel partner- en/of wezenpensioen. SPW ontvangt automatisch een melding van het overlijden vanuit de Gemeentelijke basisadministratie (GBA). Vanaf de datum van overlijden zijn er geen pensioenpremies meer verschuldigd. Ontvangt de werknemer pensioen van SPW? Dit wordt uitgekeerd tot het einde van de maand waarin de werknemer overlijdt. De partner van de overleden werknemer komt mogelijk in aanmerking voor een levenslang partnerpensioen. Als de partner in aanmerking komt voor partnerpensioen en bekend is bij SPW, versturen wij een aanvraagformulier. Dit formulier versturen wij rechtstreeks naar de nabestaande. De nabestaande kan recht hebben op een partnerpensioen als de werknemer voor pensionering gehuwd is. Dit geldt ook als er sprake is van een geregistreerd partnerschap. Is de werknemer ongehuwd samenwonend, dan heeft de partner alleen onder bepaalde voorwaarden recht op partnerpensioen. Een van de voorwaarden is dat de partner door de deelnemer voorafgaand aan het overlijden is aangemeld als partner. Bij deze aanmelding moet ook een notarieel samenlevingscontract tussen beide partners worden overlegd. Ook een expartner kan partnerpensioen krijgen. Dit is het bijzonder partnerpensioen. De nabestaanden worden ook geïnformeerd over het aanvragen van een eventueel wezenpensioen. Heeft de werknemer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar? Dan hebben zij recht op een wezenpensioen van SPW als de werknemer overlijdt. Volgen deze kinderen (het merendeel van hun tijd) dagonderwijs of een dagopleiding voor een beroep? Dan krijgen zij zolang zij studeren een wezenpensioen, maar uiterlijk tot hun 27 e. Zowel het partnerpensioen als het wezenpensioen keert SPW uit vanaf de eerste van de maand waarin de werknemer overlijdt. Voor meer informatie over het partnerpensioen en wezenpensioen verwijzen wij u naar Colofon SPW Nieuws (werkgeversuitgave) is een halfjaarlijks periodiek van de Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). SPW Nieuws informeert werkgevers aangesloten bij SPW over ontwikkelingen die betrekking hebben op het pensioenfonds. SPW Nieuws is met uiterste zorg samengesteld. Desondanks kunt u geen rechten ontlenen aan de inhoud van dit magazine. Redactie: SPW en Scripta Communicatie Tekst vormgeving en druk: Scripta Media, Amsterdam Fotografie: Milan Vermeulen SPW Postbus EE Amsterdam SPW Nieuws VOOR WERKGEVERS

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Rapport Pensioen in duidelijke taal

Rapport Pensioen in duidelijke taal Rapport Pensioen in duidelijke taal Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, juni 2012 Inhoud Samenvatting Lijst van aanbevelingen 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Algemene aanbevelingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds TDV 44e Boekjaar Stichting Pensioenfonds TDV Zutphenseweg 51 Postbus 318 7400 AH Deventer Telefoon: 0570-682116 Fax: 0570-682019 Website: www.sptdv.nl Handelsregister

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 27 november 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer:

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2008 I Nr.8 In dit nummer onder meer: Interview met Rob Kruijk Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01 Structureel tekort pensioenfondsen Risico s over generaties spreiden CPB Policy Brief 2011/01 Nieuw pensioencontract onvermijdelijk Casper van Ewiijk Coen Teulings Samenvatting 1 Door de daling van de

Nadere informatie

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand?

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand? PensioenNieuws Voor deelnemers aan de pensioenregeling van TenCate TIP! Bewaar deze PensioenNieuws in uw pensioenmap! nummer 3 september 2009 Financiële crisis raakt het pensioenfonds Het jaar 2008 was

Nadere informatie