Uw geldzaken. De meest gestelde vragen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw geldzaken. De meest gestelde vragen"

Transcriptie

1 Uw geldzaken De meest gestelde vragen

2 2 De Nederlandsche Bank (DNB) krijgt elke dag veel vragen over sparen, betalen, de euro en andere geldzaken. De Nederlandsche Bank (DNB) krijgt elke dag veel vragen over sparen, betalen, de euro en andere geldzaken. In deze brochure leest u meer over de taken van DNB, betalingsverkeer en het toezicht op financiële instellingen. In deze brochure leest u meer over de taken van DNB in het betalingsverkeer en het toezicht op financiële instellingen.

3 Inhoudsopgave 3 16 Guldens, euro s en andere valuta 13 Pensioenfondsen Toezicht 4 Banken 7 Depositogarantiestelsel 8 Verzekeraars 11 Pensioenfondsen 13 Geldtransactiekantoren 15 Guldens, euro s en andere valuta 16 Geld opnemen 20 Klachten en handige adressen 22 Geld opnemen, overboeken en betalen in de EU Meer informatie, klachten en adressen

4 Toezicht 4 Wilt u geld sparen, pensioen opbouwen of uzelf verzekeren? Daarvoor moet u kunnen vertrouwen op financiële instellingen. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt scherp in de gaten wat banken, verzekeraars en pensioenfondsen doen met ons geld. Door erop toe te zien dat financiële instellingen hun verplichtingen nakomen, draagt DNB bij aan een gezonde en betrouwbare financiële sector. Naast DNB houdt ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op financiële instellingen in Nederland. Daarbij hebben ze de taken verdeeld: DNB kijkt vooral naar de financiële gezondheid van instellingen en de AFM met name naar hun gedrag. DNB houdt toezicht op verschillende financiële partijen in Nederland, waaronder: banken pensioenfondsen verzekeraars geldtransactiekantoren Samenwerking met buitenlandse toezichthouders Omdat veel financiële ondernemingen internationaal zakendoen, is samenwerking met buitenlandse toezichthouders belangrijk. Op Europees niveau worden daarom wetten en regels op het gebied van toezicht op elkaar afgestemd. Dat maakt het voor alle partijen duidelijker en efficiënter.

5 Vanaf 4 november 2014 is het Europese Single Supervisory Mechanism (SSM), oftewel het Europees bankentoezicht, onder leiding van de ECB operationeel. Met het tot stand komen van de Europese bankenunie worden bankentoezicht en crisisbeheersing op Europees niveau belegd. Het doel van de Europese bankenunie is om de veiligheid en soliditeit van het Europese bankenstelsel te waarborgen en de financiële integratie en stabiliteit in Europa te vergroten. 5 Gedrag van financiële instellingen Om de juiste keuze te kunnen maken voor een verzekering of hypotheek, moet u zich kunnen baseren op heldere en betrouwbare informatie. De Autoriteit Financiële Markten houdt in de gaten dat de informatie die financiële instellingen aan consumenten verstrekken juist, begrijpelijk en niet misleidend is. Natuurlijk vertrouwt u uw geld niet aan de eerste de beste toe. Bestuurders van financiële instellingen moeten verstandig omgaan met uw spaargeld en afgedragen premies. DNB en de AFM controleren gezamenlijk of bestuurders van financiële instellingen deskundig én betrouwbaar zijn. De AFM houdt ook toezicht op het gedrag van accountants, financieel dienstverleners, beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen.

6 6 Vergunning Niet iedereen kan zomaar een bank of verzekeringsbedrijf beginnen. Om financiële diensten aan te mogen bieden, is een vergunning nodig van DNB of de AFM. Zo n vergunning wordt alleen afgegeven als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Instellingen met een vergunning moeten voldoen aan tal van regels en wetten. DNB en de AFM controleren of de instellingen zich daaraan houden. Wanneer dat niet het geval is, neemt de toezichthouder maatregelen. Hebben die maatregelen onvoldoende effect, dan kan de toezicht houder besluiten de vergunning weer in te trekken. Geen garantie DNB doet er alles aan om te voorkomen dat een bank, verzekeraar of pensioenfonds failliet gaat of genationaliseerd wordt. Maar toezicht biedt geen garantie. In een enkel geval kan het voorkomen dat een instelling toch failliet gaat. Goed toezicht verkleint wel de kans op problemen of een faillissement aanzienlijk. Geheimhoudingsplicht DNB krijgt veel vertrouwelijke informatie van financiële instellingen. Deze informatie is nodig om goed toezicht te kunnen houden. De toezichthouder mag deze informatie echter niet naar buiten brengen. Deze geheimhoudingsplicht die is bedoeld om financiële instellingen te beschermen. Stel dat DNB informatie naar buiten zou brengen waaruit blijkt dat een bank er tijdelijk minder goed voorstaat. Dan kan het gebeuren dat iedereen zijn geld bij die bank weghaalt, waar door die bank ernstig in de problemen komt en misschien zelfs omvalt.

7 Banken Bijna iedereen heeft een bankrekening. Om betalingen te kunnen verrichten, salaris te ontvangen of om spaargeld opzij te zetten. DNB ziet erop toe dat banken uw geld zorgvuldig beheren. Dat ze geen onverantwoorde risico s nemen en genoeg geld in kas houden om het geld op uw spaarrekening te kunnen uitbetalen als u daarom vraagt. 7 Waar let DNB op bij banken? De toezichthouder let onder andere op de financiële positie van banken. Het is belangrijk dat banken een solide beleid voeren en niet teveel risico s nemen. Daarom geeft De Nederlandsche Bank alleen vergunningen aan banken die over voldoende financiële middelen beschikken en worden geleid door betrouwbare en deskundige bestuurders. DNB controleert banken regelmatig op basis van te rapporteren cijfers en andere gegevens. In de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn de regels ten aanzien van banken vastgelegd. In het nieuwe toezichtstelsel houdt de ECB samen met de nationale toezichthouders toezicht. Afgesproken is dat de ECB de directe leiding heeft over het toezicht op de grote internationale banken. Het toezicht op alle andere banken, de kleinere en meer nationaal georiënteerde banken, blijft de verantwoordelijkheid van de nationale toezichthouders. Gezamenlijk zien de ECB en de nationale toezichthouders in Europa erop toe dat financiële instellingen gezond zijn en hun verplichtingen nakomen. Op deze manier dragen zij bij aan een gezonde en betrouwbare financiële sector in Europa.

8 Depositogarantiestelsel 8 Het toezicht op banken is geen garantie dat er nooit iets mis kan gaan. Als een bank toch in betalingsproblemen komt en failliet gaat, stelt DNB het depositogarantiestelsel in werking. DNB zorgt er dan voor dat u binnen twintig werkdagen weer over uw geld kunt beschikken. Welk bedrag wordt door het depositogarantiestelsel gedekt? Het depositogarantiestelsel garandeert de tegoeden op de meeste betaal- en spaarrekeningen tot een maximum van EUR Dit maximumbedrag geldt per (rechts) persoon per vergunninghoudende bank, ongeacht het aantal rekeningen dat u heeft. Dit betekent dat wanneer u meerdere rekeningen heeft de maximale dekking geldt voor het totale saldo. Wat zijn de voorwaarden voor dekking? Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet aan drie voorwaarden zijn voldaan: Uw bank valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel U komt zelf (als rekeninghouder) in aanmerking voor vergoeding onder het depositogarantiestelsel Uw rekening valt onder het depositogarantiestelsel. Aandelen, obligaties aan toonder en (levens)verzekeringen vallen niet onder het depositogarantiestelsel. Hoe kunt u achterhalen of een bank onder het depositogarantiestelsel valt? Alle banken die een bankvergunning hebben van DNB vallen onder het depositogarantiestelsel. In het register Wet op het financieel toezicht (Wft)

9 rekening rekening 2 Deposito garantiestelsel 9 Voorbeeld Een rekeninghouder heeft twee rekeningen met saldi van EUR en EUR Samen is dit EUR Als zijn bank failliet gaat, krijgt deze rekeninghouder EUR vergoed. De EUR die overblijft kan de rekeninghouder bij de curator indienen als claim op de boedel van de failliete bank. kunt u zien welke banken onder het depositogarantiestelsel vallen. Kijk hiervoor op U kunt ook contact opnemen met uw bank om na te vragen of uw specifieke rekening of product onder het depositogarantiestelsel valt. Wie kan aanspraak maken op een vergoeding onder het depositogarantiestelsel? Particulieren kunnen een beroep doen op het depositogarantiestelsel. Het geldt ongeacht woon - of verblijfplaats, nationaliteit of leeftijd. Volwassenen en kinderen vallen dus zelfstandig onder het depositogarantiestelsel. Een kleine groep particulieren komt niet in aanmerking voor een vergoeding onder het depositogarantiestelsel. Bijvoorbeeld de

10 10 bestuurders van de failliete bank, personen die een belang hebben van vijf procent of meer in die bank, of directe familie die daarin een belang hebben. Ook zakelijke rekeningen van kleine, niet-financiële ondernemingen kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding onder het depositogarantiestelsel. Kleine ondernemingen zijn ondernemingen die een verkorte balans mogen publiceren. Ook de eigenaar van een eenmanszaak komt in aanmerking voor vergoeding onder het depositogarantiestelsel. Omdat een eenmanszaak geen aparte rechtspersoon is, wordt dit saldo bij eventuele andere tegoeden van de eigenaar bij diezelfde bank opgeteld. Wie betaalt het depositogarantiestelsel? Wanneer een bank met een vergunning van De Nederlandsche Bank failliet gaat, keert DNB aan de rekeninghouders een vergoeding uit onder het depositogarantiestelsel. Het totaal dat is uitgekeerd onder het depositogarantiestelsel wordt naar rato van de bedrijfsomvang door DNB verhaald op de Nederlandse banken. Vervolgens hebben deze banken een vordering op de boedel van de failliete bank. Wat is de rol van De Nederlandsche Bank? DNB voert het depositogarantiestelsel uit. Als een bank failliet gaat, beoordeelt DNB op basis van de administratie van die bank of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Is dit het geval, dan stelt DNB de hoogte van uw vergoeding vast en verzorgt zij de uitbetaling.

11 Verzekeraars Een verzekering sluit u af voor financiële risico s die u zelf niet kunt dragen. U betaalt premie en verwacht dat u een vergoeding krijgt als u aanspraak maakt op uw verzekering. Net zoals bij banken gaat DNB na of verzekeraars financieel gezond zijn zodat ze kunnen uitkeren wanneer dit nodig is. De AFM let erop dat verzekeraars consumenten juist en in duidelijke taal informeren over hun producten. 11 Is mijn oude verzekeringspolis nog geldig? Meestal is de polis nog gewoon geldig. U kunt hiervoor terecht bij de verzekeringsmaatschappij. Soms bestaat de verzekeringsmaatschappij niet meer. Uw verzekering is dan overgenomen door een andere maatschappij of fonds. U kunt bij DNB de nieuwe contactgegevens opvragen. Valt mijn levensverzekering ook onder een garantieregeling? Er is geen garantieregeling voor levensverzekeringen. Mocht een verzekeraar in financiële nood komen, dan kan een opvangregeling in werking treden. Dit betekent dat uw polis wordt ondergebracht bij een andere verzekeraar. Waar let de toezichthouder (DNB) op bij verzekeraars? De toezichthouder let op de financiële positie van verzekeraars. Ook controleert DNB de deskundigheid en betrouwbaarheid van de bestuurders. Dat alles is in het belang van de verzekerden. DNB controleert verzekeraars op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Verzekeraars moeten altijd een vergunning hebben van DNB. Een onderneming zonder vergunning mag nooit verzekeringen aanbieden.

12 12 Pensioen achterhalen? Bekijk

13 Pensioenfondsen Als u met pensioen gaat, wilt u dat u uw opgebouwde pensioen krijgt uitbetaald. DNB ziet erop toe dat pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en verzekeraars die pensioenregelingen aanbieden) zorgvuldig met de pensioengelden omgaan, zodat zij genoeg geld in kas hebben om pensioen uit te betalen. Nu, maar ook later. Voor iedere euro die een pensioenuitvoerder moet uitkeren, moet zij tenminste EUR 1,05 in kas hebben. Die marge is bedoeld om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. 13 Uw pensioen achterhalen Op kunt u zien hoeveel pensioen u hebt opgebouwd. U kunt met DigiD op deze website inloggen en zo al uw gegevens in één oogopslag zien. U kunt hier informatie vinden over uw AOW, uw pensioen en pensioenuitvoerder. Niet iedereen die werkt, bouwt pensioen op. Dat verschilt per werkgever. En er zijn individuele verschillen. Zo was het vóór 1970 gebruikelijk dat vrouwen pas vanaf hun dertigste jaar pensioenrechten konden opbouwen en mannen vanaf de leeftijd van 25 jaar. Wat doe ik als een pensioen niet op mijn overzicht staat? Als u in het overzicht een pensioen mist, neem dan contact op met de pensioenuitvoerder. Als u niet weet wie dit is dan kunt u het volgende doen: Informeer bij uw vroegere werkgever of bij vroegere collega s naar de naam en het adres van de betreffende pensioenuitvoerder. Is uw werkgever niet te vinden, informeer dan bij een vakorganisatie of het bedrijf daar bekend is en of het bedrijf actief was in een sector waarvoor een verplichte bedrijfstakpensioenregeling gold.

14 14 Informeer bij de Kamer van Koophandel of het bedrijf misschien onder een andere naam opereert, is overgenomen, verhuisd of failliet verklaard. Mogelijk kan het Verbond van Verzekeraars ( of de Pensioen Federatie ( uw vroegere werkgever in verband brengen met een pensioenuitvoerder. U bereikt binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd maar u heeft nog niets vernomen van het pensioenfonds van uw (vroegere) werkgever(s). Wat nu? Meestal wordt er door de pensioenuitvoerder automatisch een aanvraagformulier verstuurd. Dit ontvangt u een paar maanden voordat u met pensioen gaat. Ontvangt u dit niet, neem dan contact op met uw pensioenuitvoerder. Doe dat uiterlijk drie maanden voor de pensioendatum, dan weet u zeker dat u uw pensioen op tijd krijgt. Waar blijft mijn pensioen als de pensioenuitvoerder niet meer bestaat? U verliest nooit uw pensioenrechten. Als uw pensioenuitvoerder is opgeheven dan heeft u nu een andere pensioenuitvoerder. Want als een pensioenuitvoerder ermee stopt, dan zal die zijn hele portefeuille overdragen aan een andere pensioenuitvoerder. Weet u niet wie uw nieuwe pensioenuitvoerder is, neem dan contact op met de Informatiedesk.

15 Geldtransactiekantoren In Nederland wordt veel gebruikgemaakt van money transfers. Dit is het verzenden van contant geld via een geldtransactiekantoor naar het buitenland, om bijvoorbeeld familieleden financieel te ondersteunen of een aannemer te betalen voor de bouw van een huis. Nederland telt inmiddels meer dan 800 locaties waar u geld naar het buitenland kunt versturen: telefoonwinkels, tabakszaken en buurt winkels. 15 De grote hoeveelheden contant geld bij money transfers verhoogt de risico s op het witwassen van geld, het financieren van terroristische activiteiten en fraude. Daarom houdt DNB actief toezicht op money transferondernemingen en werkt DNB nauw samen met de Fraudehelpdesk om fraude zoveel mogelijk te beperken. U kunt zelf ook maatregelen treffen om te voorkomen dat u het slachtoffer wordt van fraude: betaal uw internetaankopen niet via money transfers als u niet zeker weet wie de ontvanger van het geld is wees op uw hoede voor voorstellen, bijvoorbeeld hoge prijzen in loterijen, of verzoeken via datingsites, waarbij u via internet, e mail of telefoon wordt gevraagd een geldbedrag over te maken via money transfer. Vermoedt u dat u slachtoffer bent van fraude? Mail dan naar of bel (gratis). U kunt ook terecht op de website

16 Guldens, euro s en andere valuta 16 Guldens inwisselen Niet alle oude guldenbiljetten zijn nog in te wisselen. Op staat het Overzicht in te wisselen biljetten waarin u kunt terugvinden welke biljetten u kunt inwisselen voor euro s en tot wanneer. Guldenmunten zijn niet in te wisselen bij DNB. Zilveren guldenmunten kunnen nog ingeleverd worden bij de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM). Hiervoor kunt u contact opnemen met de KNM. Bij de omwisseling van guldenbankbiljetten geldt de officiële vaste koers: 1 euro = 2,20371 gulden. Een biljet van tien gulden is dus ongeveer EUR 4,50 waard. Voor het inwisselen brengt DNB geen kosten in rekening. U kunt guldenbiljetten per post opsturen of langsbrengen bij De Nederlandsche Bank te Amsterdam. Daarvoor heeft u een geldig legitimatiebewijs en het formulier Aanvraag voor omwisselen van gulden bank biljetten nodig. Het formulier staat op Oude valuta s uit eurolanden Oude valuta s uit andere eurolanden kunt u niet inwisselen bij DNB. Soms is het wel mogelijk om oude valuta s uit eurolanden in te wisselen bij de centrale bank van het betreffende land. Op de website van de ECB vindt u een overzicht van alle centrale banken van de eurolanden. Echtheidskenmerken In de eurobankbiljetten zijn verschillende echtheidskenmerken verwerkt. Daaraan kunt u in een oogopslag een echt bankbiljet herkennen. Voel de verhoogde druk: door de drukprocedures voelen de bankbiljetten bijzonder aan. Kijk naar het bankbiljet en houd het tegen het licht: het watermerk, de veiligheidsdraad en het doorzichtcijfer worden zichtbaar. Meer echtheidskenmerken vindt u op

17 17 Wat te doen met een vals biljet? Een vals biljet uitgeven is strafbaar. Vermoedt u een vals biljet in handen te hebben, dan heeft u drie mogelijkheden: Als u iets kunt vertellen over de herkomst van het biljet, bijvoorbeeld van wie of waar u het heeft gekregen, ga er dan mee naar de politie. Stelt de politie vast dat het echt is (eventueel na onderzoek), dan krijgt u uw biljet of de tegenwaarde terug. U kunt met een vals biljet ook naar uw bank gaan. Stelt uw bank vast dat het biljet echt is (eventueel na onderzoek), dan krijgt u uw biljet of de tegenwaarde terug. U kunt het biljet ook langsbrengen of per post naar DNB sturen samen met het formulier Inzending verdachte eurobankbiljetten. Indien DNB vaststelt dat het biljet echt is, dan krijgt u de tegenwaarde op uw giro of bankrekening gestort. Indien de biljetten vals zijn, wordt u hiervan op de hoogte gebracht en volgt er geen uitbetaling. Het formulier kunt u downloaden van onze website of aanvragen bij de Informatiedesk.

18 18 Eurobiljet app DNB heeft de Eurobiljet app geïntroduceerd die in vier stappen laat zien hoe u een eurobankbiljet kunt controleren. Het virtuele biljet van de app werkt net als een echt biljet. Zo is de voelbare inkt ook echt te voelen en wanneer u uw telefoon tegen het licht houdt, ziet u wat er gebeurt met het watermerk. De Eurobiljet app is ontwikkeld voor Apple en Android. Voor de overige smartphones is een mobiele website ontwikkeld. De app is gratis te downloaden. Beschadigde eurobankbiljetten Als na beschadiging meer dan de helft van het oorspronkelijke biljet over is, krijgt u de waarde vergoed van DNB. Biljetten waarvan nog maar 50% of minder over is, worden niet vergoed, tenzij het ontbrekende deel aantoonbaar vernietigd is. De tegenwaarde van de beschadigde biljetten wordt op uw bankrekening gestort. Beschadigde biljetten kunt u

19 19 Hoe herken je een echt bankbiljet? Download de Eurobiljet app. opsturen of langsbrengen. U heeft hiervoor het formulier Aanvraag voor vervanging van beschadigde eurobankbiljetten en een geldig legitimatiebewijs nodig. Het formulier en een routebeschrijving naar ons kantoor staan op DNB en eurobankbiljetten DNB is verantwoordelijk voor het uitgeven van eurobankbiljetten in Nederland. Het slaan of in omloop brengen van de euromunten is géén taak van DNB, maar valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën. DNB zorgt voor de uitgifte van nieuwe biljetten en controleert dagelijks miljoenen bankbiljetten op echtheid en kwaliteit. Schone en gave biljetten worden opnieuw in omloop gebracht; kapotte en vuile biljetten gaan in de versnipperaar en worden vervangen door nieuwe.

20 Geld opnemen Overboeken en betalen in de Europese Unie (EU) 20 Zonder extra kosten kunt u met uw Nederlandse bankpas in veel Europese landen betalen in euro s en eurobankbiljetten opnemen bij geldautomaten. Volgens Europese wetgeving moeten Europese banken voor deze euro transacties een gelijk tarief hanteren in eigen land en de andere EU-lidstaten. Aangezien Nederlandse banken u hiervoor geen kosten in rekening brengen in Nederland, doen ze dat evenmin voor uw geldopnames en betalingen in euro s in een ander land van de EU. Euro s opnemen met de creditcard is niet gratis. Hiervoor rekent uw bank u precies hetzelfde tarief in Nederland als in de andere EU-lidstaten. Aan geldopnames en betalingen in andere valuta s dan de euro zijn kosten verbonden. Overboekingen naar een ander EU-land Als u geld overboekt naar een ander EU-land, brengt uw bank u hiervoor geen kosten in rekening, als uw overboeking voldoet aan deze drie kenmerken: het gaat om een overboeking in euro s (zonder valutawissel) het internationale bankrekeningnummer (IBAN) van de begunstigde en de bank identificatiecode (BIC) van de bank van de begunstigde zijn vermeld de overboeking is ten gunste van een rekeninghouder in een EU- land. Nederlandse banken rekenen geen tarief voor binnenlandse overboekingen en doen dat conform de Europese wetgeving evenmin voor Europese overboekingen die aan deze voorwaarden voldoen. Is er niet aan al deze voorwaarden voldaan, dan kan uw bank u wel kosten in rekening brengen. Voor spoedbetalingen moet u altijd kosten betalen.

21 21 DNB en betalen DNB ziet toe op een veilig en betrouwbaar betalingsverkeer. Dat toezicht is belangrijk voor het publiek, want betaalsystemen die niet goed werken of waarmee fraude mogelijk is, kunnen de financiële stabiliteit ondermijnen. Ook onderzoekt DNB de kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid en efficiency van nieuwe betaalproducten, zoals betalen per mobiel.

22 Klachten en handige adressen 22 Wat doet DNB met uw klacht? DNB is geen klachteninstituut en bemiddelt dan ook niet tussen de instelling en de klager. Maar de mate waarin klanten klagen over een instelling en de aard van de klachten zijn voor DNB wel een belangrijke aanwijzing voor de manier waarop een financiële instelling haar bedrijf in Nederland uitoefent. Bovendien kan de inhoud van klachten voor DNB een reden zijn om regels te stellen of voorschriften voor de bedrijfsvoering op te stellen. Een klacht indienen De meeste banken, pensioenfondsen en verzekeraars kennen een klachtenprocedure. In dat geval neemt u de stappen die daarin beschreven staan. De procedure is vaak terug te vinden in de product of polisvoorwaarden, het pensioenreglement of de financiële bijsluiter. Als er geen klachtenprocedure bestaat, kunt u uw klacht het beste schriftelijk voorleggen aan de betreffende instelling. Een klacht over de behandeling van een klacht De meeste klachten worden naar tevredenheid afgehandeld. Maar als u na afloop van de klachtenprocedure ontevreden bent over het resultaat, dan kunt u vervolgens uw klacht voorleggen aan een geschillencommissie of in het uiterste geval aan de rechter. Geschillencommissies zijn onafhankelijke en onpartijdige instellingen. Zij hebben als voordeel dat ze eenvoudige procedures kennen, nauwelijks kosten in rekening brengen en relatief snel tot een uitspraak komen. In sommige gevallen zijn uitspraken van geschillencommissies bindend en kunt u uw klacht daarna niet meer voorleggen aan de rechter. Geschillencommissies bemiddelen overigens alleen bij consumentenzaken. Bedrijven kunnen hun klachten alleen aan de rechter voorleggen.

23 Adressen voor vragen en klachten over financiële instellingen en praktijken Vragen over de euro, betalingen, banken, depositogarantiestelsel, verzekeraars en pensioenfondsen: De Nederlandsche Bank Postbus AB Amsterdam Tel: (gratis) Autoriteit Financiële Markten Postbus GS Amsterdam Tel: (gratis) Klachten over financiële dienstverlening (exclusief pensioenfondsen): Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus AG Den Haag Tel: (EUR 0,10 per minuut) Klachten over pensioenfondsen: Ombudsman pensioenen Postbus AN Den Haag Tel: Fraudehelpdesk Postbus BE Apeldoorn Tel: Disclaimer Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

24 De Nederlandsche Bank nv Postbus 98, 1000 AB Amsterdam

Hét adres voor al uw vragen over betalen, sparen, verzekeren en pensioenen

Hét adres voor al uw vragen over betalen, sparen, verzekeren en pensioenen Hét adres voor al uw vragen over betalen, sparen, verzekeren en pensioenen Inhoud De Informatiedesk van de Nederlandsche Bank 5 Depositogarantiestelsel 7 Uw pensioen achterhalen 9 Verzekeren 13 Guldens,

Nadere informatie

Informatie over toezicht. Toezicht

Informatie over toezicht. Toezicht Informatie over toezicht Toezicht Wilt u geld sparen, pensioen opbouwen of uzelf verzekeren tegen een risico? Dan moet u kunnen vertrouwen op financiële instellingen. Wat banken, verzekeraars en pensioen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen. aan DNB

Veel gestelde vragen. aan DNB Veel gestelde vragen aan DNB Ons goud DNB beheert de goudvoorraad van Nederland. Bij elkaar 612.500 kilo. Dit goud is ons nationale appeltje voor de dorst. Het ligt opgeslagen in de kluizen van DNB en

Nadere informatie

Vragen over het depositogarantiestelsel. Depositogarantiestelsel

Vragen over het depositogarantiestelsel. Depositogarantiestelsel Vragen over het depositogarantiestelsel Depositogarantiestelsel Inhoud Inleiding 4 1 Het depositogarantiestelsel 5 2 Valt mijn bank onder het depositogarantiestelsel? 6 3 Kan ik aanspraak maken op een

Nadere informatie

Vragen over het depositogarantiestelsel. Depositogarantiestelsel

Vragen over het depositogarantiestelsel. Depositogarantiestelsel Vragen over het depositogarantiestelsel Depositogarantiestelsel Inhoud Inleiding 4 1 Het depositogarantiestelsel 5 2 Valt mijn bank onder het depositogarantiestelsel? 6 3 Kan ik aanspraak maken op een

Nadere informatie

Een klacht over een financiële onderneming?

Een klacht over een financiële onderneming? Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Weet wat je kunt doen Een klacht over een financiële onderneming? Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen met klachten over een

Nadere informatie

Verstandig je pensioen regelen

Verstandig je pensioen regelen 1 Verstandig je pensioen regelen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die zijn of haar pensioen goed wil regelen. Van de mensen die werken heeft bijna de helft nooit goed over het pensioen

Nadere informatie

Verstandig je pensioen regelen

Verstandig je pensioen regelen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Let op de risico s van je pensioen Verstandig je pensioen regelen Denk nu na over je pensioen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig je pensioen regelen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig je pensioen regelen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig je pensioen regelen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die wil weten wat je kunt doen om

Nadere informatie

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM?

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM? Informatie over de Autoriteit Financiële Markten Een kennismaking Wat doet de AFM? Wie is de AFM? AFM is de afkorting voor Autoriteit Financiële Markten. De AFM is de gedragstoezichthouder op de financiële

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 3. Informatieblad

Nadere informatie

Een nieuwe werkgever. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Een nieuwe werkgever. Wat betekent dit voor uw pensioen? Een nieuwe werkgever. Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud Gefeliciteerd! 3 Wanneer is waardeoverdracht gunstig voor u? 4 Hoe werkt waardeoverdracht? 6 Goed om even te weten. 7 2 Gefeliciteerd! U

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer RentePlús Rekening

Voorwaarden. Centraal Beheer RentePlús Rekening Voorwaarden Centraal Beheer RentePlús Rekening 2 Voorwaarden RentePlús Rekening Wat wilt u weten? Voorwaarden Centraal Beheer RentePlús Rekening 1 Voorwaarden: goed om te lezen 2 Hoe werkt uw RentePlús

Nadere informatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie Extra Pensioen Uitkering Productinformatie 1/12 Extra Pensioen Uitkering, een bankspaarproduct Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie over de Extra Pensioen Uitkering bedoeld? 2. Algemene informatie

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Levensloop Totaalpakket

Wijzigingsformulier Levensloop Totaalpakket Wijzigingsformulier Levensloop Totaalpakket Als u iets wilt veranderen in uw Levensloop Totaalpakket, dan vult u dit formulier in. Dat doet u bijvoorbeeld als u een andere werkgever krijgt. Of als u stopt

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Beleggings- verzekeringen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Beleggings- verzekeringen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Beleggings- verzekeringen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een beleggingsverzekering wil afsluiten.

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling Waardeoverdracht: zinvol voor u? Gefeliciteerd, u hebt een nieuwe baan! Dit betekent nogal wat voor uw persoonlijke situatie. Nieuwe taken, verantwoordelijkheden en andere collega

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. index

Algemene voorwaarden. index Algemene voorwaarden index algemeen 1. Wie is Morgen Verzekert? 2. Wat mag u van Morgen Verzekert verwachten? 3. Wat verwacht Morgen Verzekert van u? 4. Hoe sluit u een verzekering bij Morgen af? 5. Vanaf

Nadere informatie

RenteVast Rekening. Startpagina. Productvoorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan

RenteVast Rekening. Startpagina. Productvoorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan RenteVast Rekening Productvoorwaarden Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons 1 27349 17.10 Inhoud Klik op de vraag om het antwoord

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig beleggen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig beleggen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig beleggen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die wil beleggen. In Nederland zijn er 1,5

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT D it document wordt u aangeboden door R-B & A en Partners. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van Bedrijfsmatige en Particuliere Verzekeringen, Pensioenen, Levensverzekeringen,

Nadere informatie

Informatieblad aanvulling op uw inkomen

Informatieblad aanvulling op uw inkomen Informatieblad aanvulling op uw inkomen Waarom ontvangt u dit informatieblad? Wij vinden het belangrijk om u informatie te geven over onze dienstverlening. In dit informatieblad leggen wij uit wat u van

Nadere informatie

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag U heeft een klacht: wij helpen u graag U wilt weten wat u kunt doen als u een klacht heeft. Daarom vertellen wij u graag hoe en waar

Nadere informatie

Voorwaarden voor GeneratieRekening

Voorwaarden voor GeneratieRekening Voorwaarden voor GeneratieRekening Inleiding GeneratieRekening 1. Op welke naam kunt u de GeneratieRekening openen? 2. Hoe gebruikt u de GeneratieRekening? 3. Hoe kunt u geld overschrijven naar of afschrijven

Nadere informatie

Depositogarantie in Caribisch Nederland ( BES-eilanden )

Depositogarantie in Caribisch Nederland ( BES-eilanden ) Depositogarantie in Caribisch Nederland ( BES-eilanden ) Oktober 2017 Vanaf oktober 2017 worden inwoners van de openbaren lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba beschermd door het Depositogarantiestelsel

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening In deze

Nadere informatie

Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen

Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen Inhoud Welkom! 3 Contact met Apeldoorn. 4 Veranderingen in uw persoonlijke situatie. 6 Beleggingen en uw Flexibel Directie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument:

Dienstverleningsdocument: Dienstverleningsdocument: Algemene informatie Het Bespaarhuis is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeren

Dienstenwijzer Verzekeren Dienstenwijzer Verzekeren U wilt iets verzekeren, privé of zakelijk. De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij zijn en hoe wij werken. Ook vertellen we u welke verzekeringen

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen December

Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen December Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen ALG 11 CBA Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina 16120019 16.12 Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons. Algemene

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Zakelijk Sparen

Overeenkomst en voorwaarden Zakelijk Sparen Overeenkomst en voorwaarden Zakelijk Sparen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN ZAKELIJK SPAREN... 2 1. Wat hoort er bij je zakelijke spaarrekening?... 2 2. Hoe werkt de zakelijke spaarrekening?...

Nadere informatie

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl Voorwaarden Doelspaarrekening Doelspaarrekening fbto.nl U bent: Wij: de rekeninghouder De Doelspaarrekening staat op uw naam. FBTO 1. Voorwaarden: goed om te lezen Wilt u geld opzij zetten? Lees dan eerst

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente 2014

Direct Ingaande Lijfrente 2014 Direct Ingaande Lijfrente 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Direct Ingaande Lijfrente. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen

Nadere informatie

Voorwaarden. RentePlús Rekening

Voorwaarden. RentePlús Rekening Voorwaarden RentePlús Rekening Wat wilt u weten? 1. Voorwaarden: goed om te lezen 2. Hoe werkt uw RentePlús Rekening? 2.1 Wat is de RentePlús Rekening?... 3. Wat gebeurt er als u een RentePlús Rekening

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Het dienstverleningsdocument U heeft als onze (potentiele) relatie recht op een gedegen, onafhankelijk en duidelijk advies alsmede een goede begeleiding. En dat is ook precies

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd E-levensloop C 03.2.25

Voorwaarden Delta Lloyd E-levensloop C 03.2.25 Voorwaarden Delta Lloyd E-levensloop C 03.2.25 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van Delta Lloyd E-Levensloop. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden vormen een onderdeel

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99 Dienstenwijzer Wet op het financieel toezicht december 2014 De Regt assurantiën v.o.f., handelend onder de namen De Regt adviesgroep, De Regt assurantiën, De Regt adviseurs, De Regt pensioenadviseurs,

Nadere informatie

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid Dienstenwijzer Wet op het financieel toezicht december 2014 De Regt assurantiën v.o.f., handelend onder de namen De Regt adviesgroep, De Regt assurantiën, De Regt adviseurs, De Regt pensioenadviseurs,

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Opgesteld : 9 September 2016 Versie : 1.0

Dienstenwijzer. Opgesteld : 9 September 2016 Versie : 1.0 Dienstenwijzer Opgesteld : 9 September 2016 Versie : 1.0 INHOUDSOPGAVE ONZE DIENSTVERLENING... 3 OVER VERSGIL FINANCIELE DIENSTEN... 3 MISSIE... 3 DIENSTEN... 3 WEDERZIJDSE RECHTEN EN PLICHTEN... 4 BETALINGEN...

Nadere informatie

alles naar wens Vraag of klacht? Laat het ons weten

alles naar wens Vraag of klacht? Laat het ons weten alles naar wens Vraag of klacht? Laat het ons weten laat het ons weten Niet tevreden? Vier manieren om uw vraag of klacht door te geven. 04 In beroep gaan U bent het niet eens met het antwoord? 06 Normaal

Nadere informatie

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen.

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen. WFT Dienstenwijzer Inleiding U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Hier vindt u de voorwaarden voor de Evi Spaarrekening. In deze voorwaarden regelen wij hoe wij met elkaar omgaan en welke afspraken er zijn over de Evi Spaarrekening.

Nadere informatie

Advieswijzer. Zakelijke schade- en inkomensverzekering

Advieswijzer. Zakelijke schade- en inkomensverzekering Advieswijzer Zakelijke schade- en inkomensverzekering Advies via Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden heeft eigen adviseurs die u informeren en adviseren over zakelijke schade- en inkomensverzekeringen.

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 3. Informatieblad

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

ToekomstPlan/StudiePlan

ToekomstPlan/StudiePlan ToekomstPlan/StudiePlan 1311 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime Ken je lijfrente Lijfrente nieuw regime Lijfrente nieuw regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Sparen

Overeenkomst en voorwaarden Sparen Overeenkomst en voorwaarden Sparen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 3 VOORWAARDEN SPAREN... 4 1. Wat hoort er bij je spaarrekening?... 4 2. Welke algemene regels gelden voor je spaarrekening?... 4 3.

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Hier vindt u de voorwaarden voor de Evi Spaarrekening. In deze voorwaarden regelen wij hoe wij met elkaar omgaan en welke afspraken er zijn over de Evi Spaarrekening.

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

RenteVast Rekening. Startpagina. Productvoorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan

RenteVast Rekening. Startpagina. Productvoorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan RenteVast Rekening Productvoorwaarden Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons 1 27350 17.10 Inhoud Klik op de vraag om het antwoord

Nadere informatie

Dienstwijzer Van den Boom Assurantiën Gemert B.V.

Dienstwijzer Van den Boom Assurantiën Gemert B.V. Dienstwijzer Van den Boom Assurantiën Gemert B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u centraal. In deze

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen

Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud Loop geen onnodig risico Verstandig Lenen Een lening kan soms uitkomst bieden. Maar geld lenen kan ook voor problemen zorgen. In deze folder van het Nationaal

Nadere informatie

EURO. Vanaf januari 2002 betalen we in Nederland en in veel andere Europese landen met de euro.

EURO. Vanaf januari 2002 betalen we in Nederland en in veel andere Europese landen met de euro. EURO Vanaf januari 2002 betalen we in Nederland en in veel andere Europese landen met de euro. Muntgeld Bankbiljetten EURO Hadden jullie al gezien dat er 2 briefjes zijn van 5 euro? oud briefje nieuw briefje

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen DIENSTVERLENINGSDOCUMENT U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Dienstverleningsdocument Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina

Nadere informatie

Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden

Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden Inhoud 1. Wat gebeurt er met Extra Pensioen Sparen, als de rekeninghouder 3 is overleden? 2. Wat is Extra Pensioen Sparen? 4 3. De verdeling van

Nadere informatie

Reglement Allianz Spaar- en Depositorekening

Reglement Allianz Spaar- en Depositorekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Spaar- en Depositorekening Versie 1.1 Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 3 Wat is het doel van de Allianz Spaar- en Depositorekening?

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) Hulsebosch Assurantiën b.v. Stokdijkkade 13 2671 GW Naaldwijk T 0174-624111 F 0174-620744 E hulsebosch@hulsebosch.nl I www.hulsebosch.nl Hulsebosch Assurantiën hecht aan

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Je toekomst uitgestippeld Inhoud Je nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 5 Waardeoverdracht naar StiPP 7 Je nieuwe baan

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder?

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Deze brochure is voor u van belang als u een beroep wilt doen op uw arbeids

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 U heeft bij iq Life een overlijdensrisicoverzekering, eventueel aangevuld met een risicodekking Ernstig Ziek Worden en/of Ongeval afgesloten. Bij deze verzekering

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Productwijzer

Dienstverleningsdocument & Productwijzer Dienstverleningsdocument & Productwijzer Versie 2013-4 Uitvaartverzekering Twenthe N.V., Enschede Pagina 1 Waarom ontvangt u dit dienstverleningsdocument? Vanaf 1 juli 2013 dienen financiële dienstverleners

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT. De Financiële Apotheek

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT. De Financiële Apotheek DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT [Dit dienstverleningsdocument is een precontractueel, wettelijk verplicht, document waarin onze dienstverlening staat beschreven] De Financiële Apotheek Postbus 3096 5203 DB

Nadere informatie

Past een variabele rente bij u? Wel of niet doen...

Past een variabele rente bij u? Wel of niet doen... Past een variabele rente bij u? Wel of niet doen... 1 Inhoud De juiste keuze maken. 3 Vast en variabel. 4 Goed om even te weten. 6 2 De juiste keuze maken. U betaalt graag de laagste rente voor uw hypotheek.

Nadere informatie

Elke dag een uur voor uzelf

Elke dag een uur voor uzelf Elke dag een uur voor uzelf AEGON LevensloopRekening Elke dag een uur voor uzelf Eerder stoppen met werken? Een paar maanden er helemaal tussenuit? Of een tijdje minder werken? Dit is allemaal een stuk

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienst verleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig Lenen Welke soorten leningen zijn er? De meest voorkomende leningen zijn: Doorlopend krediet: je leent tot

Nadere informatie

Loop geen onnodig risico Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Verstandig Lenen

Loop geen onnodig risico Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Verstandig Lenen Loop geen onnodig risico Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Verstandig Lenen Voor wie is deze folder? Je kent vast wel die reclames over geld lenen. Extra geld, dat klinkt aantrekkelijk.

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden AV 03-2012. 088-887 79 99 www.polisvoormij.nl. Postbus 864, 4200 AW Gorinchem APVM 2008 XI

Algemene voorwaarden AV 03-2012. 088-887 79 99 www.polisvoormij.nl. Postbus 864, 4200 AW Gorinchem APVM 2008 XI ALGEMENE VOORWAARDEN PolisVoorMij Algemene voorwaarden AV 03-2012 APVM 2008 XI Postbus 864, 4200 AW Gorinchem 088-887 79 99 www.polisvoormij.nl Index Veilige Rijders Verzekering Algemene Voorwaarden VRV-03-2012

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Deposito

Overeenkomst en voorwaarden Deposito Overeenkomst en voorwaarden Deposito Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 3 VOORWAARDEN DEPOSITO... 4 1. Wat hoort er bij je deposito?... 4 2. Welke algemene regels gelden voor je deposito?... 4 3. Hoe

Nadere informatie

Informatie Klachtenregeling

Informatie Klachtenregeling Informatie Klachtenregeling KR2014 Toelichting Klachtenregeling Heeft u een klacht? OOM Verzekeringen wil graag dat u tevreden bent. Heeft u toch een klacht, dan vragen wij u om dit aan ons te laten weten.

Nadere informatie

Voorwaarden OHRA Internet Spaarrekening

Voorwaarden OHRA Internet Spaarrekening Voorwaarden OHRA Internet Spaarrekening Inhoudsopgave Pagina 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 2. Hoe opent u de Internet Spaarrekening? 2 3. De Internet Spaarrekening opzeggen binnen veertien dagen

Nadere informatie

Flexibel Pensioenplan Privé

Flexibel Pensioenplan Privé Flexibel Pensioenplan Privé 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van toepassing zijn. Of kunnen juist andere voorwaarden gelden. De toelichting hieronder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verzekering van periodieke uitkering van pensioen

Algemene voorwaarden Verzekering van periodieke uitkering van pensioen Algemene voorwaarden Verzekering van periodieke uitkering van pensioen Inhoud 1. Algemeen 2. Wie zijn de verzekeringnemer, verzekerde, medeverzekerde en begunstigde? 3. Wat gebeurt er als we verkeerde

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Skyline Hypotheken B.V. Zadelmakerstraat 59 2984 CC Ridderkerk Telefoonnummer: 0180-712 860 Faxnummer: 0180-412 076 Email: info@skylinehypotheken.nl Kamer

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggingsdepot C

Voorwaarden Beleggingsdepot C Voorwaarden Beleggingsdepot C 03.2.10 Voorwaarden Beleggingsdepot Inleiding Dit zijn de voorwaarden van het Delta Lloyd Beleggingsdepot. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder?

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? 2 Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Deze brochure is voor u van belang als u een beroep wilt doen op uw arbeids

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met vaste rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling 3. Welke

Nadere informatie

Avéro Achmea Pensioenplan voor u

Avéro Achmea Pensioenplan voor u Avéro Achmea voor u informatie voor particulieren het van Avéro Achmea duidelijkheid over uw financiële toekomst Ons biedt u vrijheid en zorgt ervoor dat uw financiële toekomst geregeld is naar uw wensen.

Nadere informatie

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning?

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle. Dienstenwijzer Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als

Nadere informatie

Gemaksbeleggen. Heel makkelijk zelf online beleggen

Gemaksbeleggen. Heel makkelijk zelf online beleggen Gemaksbeleggen Heel makkelijk zelf online beleggen 01 Wat is beleggen? 2 02 De 3 grootste misverstanden over beleggen 4 03 Uw voordelen op een rij 5 04 Zo werkt Gemaksbeleggen bij Centraal Beheer 6 05

Nadere informatie

Extra Pensioen Inkomen. Algemene informatie na overlijden

Extra Pensioen Inkomen. Algemene informatie na overlijden Extra Pensioen Inkomen. Algemene informatie na overlijden Inhoud 1. Wat gebeurt er met Extra Pensioen Inkomen, als de rekeninghouder 3 is overleden? 2. Wat is Extra Pensioen Inkomen? 4 3. De verdeling

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Financieel Fit

Dienstverleningsdocument Financieel Fit Dienstverleningsdocument Financieel Fit Adres : Postbus : 315, 2650 AH, Berkel en Rodenrijs Telefoon : 06-23110490 Fax : Email : info@financieelfit.com Internet : www.financieelfit.com Op afspraak : Maandag

Nadere informatie

Biezenweide 52, 3344GB, Hendrik Ido Ambacht. Appelgaard 21, 2995xp, Heerjansdam. 06-22451446 Rob Snijders

Biezenweide 52, 3344GB, Hendrik Ido Ambacht. Appelgaard 21, 2995xp, Heerjansdam. 06-22451446 Rob Snijders Dienstenwijzer van Snijders & van der Kooi BV, 2013-09 DIENSTENWIJZER Contactgegevens: Snijders en van der Kooi BV, Financiële Dienstverlening. Adres: Biezenweide 52, 3344GB, Hendrik Ido Ambacht Appelgaard

Nadere informatie

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Wieringa Adviesgroep Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie