KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER WINTER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 127 - WINTER 2015 - WWW.TRIODOS.BE"

Transcriptie

1 DE KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER WINTER IN DIT NUMMER: DOSSIER GROENE STROOMCOÖPERATIES BOUWEN MET NATUURLIJKE MATERIALEN DE UITDAGING VAN DE EEUW VOLGENS HANS BRUYNINCKX DUURZAAM BELEGGEN EEN LABYRINT VOL SPELPLEZIER

2 05 Steun een mama 14 Natuurlijk bouwen POW TO THE PE D KLE VA GE NO 13 Zie precies wat uw geld doet 17 De uitdaging van de eeuw

3 ER OPLE E UR 04 1 MILJARD KREDIETEN Voorwoord door Olivier Marquet, directeur Triodos Bank. 08 POWER TO THE PEOPLE Welke rol spelen burgercoöperaties in de transitie naar hernieuwbare energie? 13 ZIE PRECIES WAT UW GELD DOET Vier gefinancierde projecten in beeld. 14 NATUURLIJK BOUWEN Pionier Eurabo over de meerwaarde van natuurlijke bouwmaterialen. inhoud 16 DE UITDAGING VAN DE EEUW Hans Bruyninckx over het doel van het Europese milieubeleid: een goed leven voor iedereen, binnen de grenzen van de planeet. N LD. 19 DUURZAAM BELEGGEN Een van onze duurzame beleggingsfondsen in feiten en cijfers. 20 EEN LABYRINT VOL SPELPLEZIER Op bezoek bij de eigenzinnige Brusselse speelgoedwinkel Casse-Noisettes, waar sinds kort twee vrouwen aan het roer staan. 22 TRIODOS-GAMMA Duurzaam sparen, beleggen en lenen. DE KLEUR VAN GELD is een uitgave van Triodos Bank en wordt gratis verstuurd naar klanten en partners om hen te informeren over de activiteiten van de bank.

4 VOORWOORD DUURZAME ACTUALITEIT 4 1 MILJARD KREDIETEN TRIODOS BIJ DE BESTE VAN DE KLAS Bij het afsluiten van een jaar hoort traditioneel een zelfbevraging. Hebben we onze doelstellingen van het jaar gehaald? Wat hebben we goed gedaan, wat kan beter, en wat zijn de lessen voor het nieuwe jaar? Volgens de statuten van Triodos Bank is het ons doel om als bank bij te dragen aan maatschappelijke vernieuwing. Dat doen we door bij elke financiering rekening te houden met de gevolgen voor natuur, cultuur en samenleving, en met de behoeftes van de volgende generaties. Ik ben dan ook trots dat onze kredietverlening in België eind 2014 de kaap van 1 miljard euro heeft overschreden, een resultaat dat onze doelstelling overtreft. Het is een sterk signaal dat we steeds meer bijdragen tot de ontwikkeling van toekomstgerichte, duurzame sectoren zoals hernieuwbare energie, duurzaam bouwen en gezondheidszorg. Dit jaar zullen we nog meer het accent leggen op de financiering van projecten die niet alleen economische, maar ook sociale en ecologische waarde creëren. Ook zullen we meer met u in dialoog gaan, en meer zichtbaarheid geven aan Triodos Bank als instrument om verantwoord om te gaan met geld. En dat is enkel mogelijk dankzij u, die onze missie als vernieuwende bank deelt en ondersteunt, en ons daarom uw spaargeld toevertrouwt. U bent het die zo steeds meer positieve veranderingen mogelijk maakt. Hartelijk dank daarvoor! Heeft mijn bank veel schulden? Speculeert ze veel, of draagt ze net veel bij aan de reële economie? Op basis van dergelijke criteria maakt de website de zeven hoofdzonden van banken een rangschikking van de banken die actief zijn in België. Triodos Bank, Bank Van Breda en Delta Lloyd staan helemaal bovenaan het klassement, Deutsche Bank en BNP Paribas eindigen helemaal onderaan. Het initiatief van europarlementsleden Philippe Lamberts (Ecolo, foto), en Bart Staes (Groen) kreeg onlangs een update op basis van de jaarcijfers van Er kwam ook een nieuw criterium bij: wordt mijn bank gesubsidieerd of niet? Meer achtergrondinformatie, verhelderende cijfers en grafieken op: In de eerste jaarhelft van 2014 voerde Triodos Bank een haalbaarheidsstudie uit naar de lancering van een zichtrekening voor particulieren in België. Daaruit bleek dat de hoge kosten voor Bancontact, het enige algemeen aanvaarde betaalkaartensysteem in België, in de huidige marksituatie een te groot risico vormen. De lancering is daarom uitgesteld in afwachting van betere omstandigheden. Directeur Olivier Marquet: We begrijpen dat dit voor een deel van onze klanten een teleurstelling is. Onze strategie blijft om op termijn ook in België een zichtrekening en betaalkaarten aan te bieden. Maar dat zullen we pas doen wanneer de kosten die ermee gepaard gaan, onze rentabiliteit niet in het gedrang brengen. Tegelijk blijft onze prioriteit het omzetten van spaargeld in kredieten aan duurzame projecten in culturele, sociale en ecologische sectoren. Dat is onze reden van bestaan. ZICHTREKENING UITGESTELD Olivier Marquet Directeur

5 5 DUURZAME ACTUALITEIT DUURZAME WOONWIJK IN ROESELARE In Roeselare, op wandelafstand van het station en het centrum, bouwt Matexi aan de wijk Het Laere. In totaal komen er 188 appartementen en 11 gezinswoningen. De volledige wijk wordt autovrij, en een bestaand park wordt met een derde uitgebreid. Het Laere wordt ook aangesloten op het stadverwarmingsnet van Roeselare, dat vertrekt van de afvalverbrandingsoven en via Het Laere wordt uitgebreid richting stadscentrum. Met de komst van het warmtenet zal het E-peil van de woningen variëren tussen 33 en 63. Het project is een voorbeeld van hoe Matexi steeds meer focust op de (her)ontwikkeling van volledige stadsbuurten, die zowel duurzaam als betaalbaar zijn. Daarbij gaat er veel aandacht naar het geheel, de gemeenschappelijke infrastructuur, groen, de nabijheid van scholen of crèches en mobiliteit. De volledige afwerking van Het Laere is voorzien voor Triodos Bank heeft een krediet verleend om een deel van de eerste fase van het project te financieren. JAARLIJKSE ACTIE STEUN EEN MAMA. In Kinshasa overleven kinderen vaak in de moeilijkste omstandigheden. SOS Kinderdorpen zet zich voor hen in met een familieversterkend programma, dat gedurende 3 jaar mama s ondersteuning biedt op het vlak van voeding, medische zorgen, huisvesting en onderwijs. Zo bezorgen mama s in Kinshasa hun kinderen een betere toekomst. U spaart euro vóór 28 februari En we schenken 10 euro per deelnemer aan SOS Kinderdorpen. Alle info: 09/05/2015 BIJEENKOMST CERTIFICAAT- HOUDERS TRIODOS BANK Brussel Elk jaar nodigen we de certificaathouders van de bank uit voor een terugblik op de resultaten van het voorbije jaar en een vooruitblik op projecten voor de toekomst. Het is ook de gelegenheid bij uitstek voor certificaathouders om in gesprek te gaan met de directieleden en medewerkers van de bank en met de leden van de SAAT (Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank). Alle certificaathouders krijgen nog een uitnodiging met alle praktische info.

6 VOORBIJ DE GRENZEN VAN DE TIJD INTENSIEVE RESTAURATIE Het International Platform for Art Research and Conservation (IPARC) biedt restauratie- en conservatiediensten aan voor musea, verzamelaars, kerkfabrieken en kunstliefhebbers. Momenteel werkt het team van IPARC mee aan de intensieve binnenrestauratie van de vijftiende-eeuwse gotische Sint-Pieterskerk in Leuven. De sculpturen, schilderijen en altaren meenemen voorbij de grenzen van de tijd, vereist een multidisciplinaire aanpak. IPARC zet daarvoor een team van gekwalificeerde restauratoren in die elk hun specialiteit hebben, zoals hout, polychromie, steen of schilderijen. Triodos Bank heeft IPARC een kaskrediet verleend en een waarborg in het kader van opdrachten voor de overheid.

7 ZIE PRECIES WAT UW GELD DOET (Foto: Lisa Develtere)

8 8 POWER TO THE PEOPLE POWER TO THE PEOPLE. Door zich te verenigen in burgercoöperaties worden consumenten zelf energieproducent, en in sommige gevallen zelfs energieleverancier. Groene stroomcoöperaties staan voor een nieuw economisch model, gebaseerd op korte ketens. Vandaag telt België een twintigtal burgercoöperaties in de windenergiesector. Verschillende daarvan worden gefinancierd door Triodos Bank. tekst CHANTAL SAMSON foto s GUSTAVE ELOY, BÉNÉDICTE MAINDIAUX, OLIVIER PAPEGNIES

9 9 DOSSIER GROENE STROOMCOÖPERATIES 27% 234 Volgens het klimaatpakket 2030 van de Europese Unie moet het aandeel hernieuwbare energie in de EU tegen 2030 op 27% liggen. De afspraak is om die doelstelling tegen 2020 opnieuw tegen het licht te houden met het oog op een verhoging naar 30%. Sinds de financiering van de eerste windmolen in 1999 heeft Triodos Bank België in totaal al 234 windmolens gefinancierd. In totaal heeft de bank voor 248 miljoen euro kredieten uitstaan in de windenergiesector. In de hele hernieuwbare energiesector gaat het in totaal om 402 miljoen euro (op 05/01/2015). Triodos Bank moedigt de ontwikkeling van een gedecentraliseerd energiemodel aan: een model dat sociaal verankerd is in steden, bedrijven en lokale gemeenschappen, met verschillende eigendomsmodellen. Burgerengagement staat in die aanpak centraal. INVESTERINGEN ONDERSTEUNEN Ondanks de huidige tendens van stijgende elektriciteitsprijzen, lijkt het me logisch dat de prijs zal dalen, omdat bij wind- of zonne-energie de brandstof niets kost, stelt Bart Bode, Algemeen Directeur van ODE (Organisatie Duurzame Energie) Vlaanderen. Wanneer je minder en minder operationele kosten hebt, zijn het de kapitaalskosten die stijgen. De politiek overweegt momenteel om de steun via groenestroomcertificaten af te bouwen en meer de investeringen te ondersteunen. Het is niet altijd eenvoudig om in de huidige besparingslogica op lange termijn te denken, maar het gaat wel om investeringen die noodzakelijk zijn voor de toekomstige generaties. Voor Guirec Halflants (Vents du Sud) is het belangrijk om investeringen te ondersteunen met subsidies die goed aangepast zijn aan coöperatieve structuren en door netwerkuitbreidingen te financieren die parken met elkaar kunnen verbinden. België importeert meer dan 95% van zijn primaire energie (energie die beschikbaar is in de natuur, zoals aardolie, gas of zonne-energie) en onze energieinfrastructuur is voor het grootste deel in buitenlandse handen. Als reactie op die situatie hebben sommige consumenten ervoor gekozen om zelf energieproducent te worden, voornamelijk via coöperatieve vennootschappen. Zo worden ze tegelijk een speler en een begunstigde in de energietransitie. Naast producent zijn sommige burgercoöperaties ook zelf energieleverancier. Op die manier creëren ze opnieuw korte stroomcircuits: de elektriciteit wordt rechtstreeks van de producent aan de consument geleverd. Drie coöperaties hebben vandaag een licentie om elektriciteit te leveren: Ecopower, Energie 2030 en COCITER, een coöperatie die onlangs werd opgericht door zes Waalse coöperaties. Duitsland en Denemarken: pioniers REScoop.eu, de Europese federatie van burgerverenigingen en -coöperaties die actief zijn in hernieuwbare energie, telt ongeveer dergelijke initiatieven in heel Europa, maar beklemtoont ook dat informatie-inzameling moeilijk blijft. Als pionier in Europa telt Duitsland meer dan 800 energiecoöperaties: 1kWh hernieuwbare energie op 2 wordt er opgewekt door een energiecoöperatie of een andere vorm van burgerinitiatief. De andere voortrekker is Denemarken, met meer dan 650 burgercoöperaties. De burgerbeweging is ook in België op gang gekomen. Vandaag telt ons land een twintigtal burgercoöperaties, die voornamelijk actief zijn in windenergie. In Wallonië is participatieve windenergie midden 2014 goed voor een geïnstalleerd vermogen van bijna 60 MW, ofwel 4,57% van het totale geïnstalleerde vermogen. Wanneer je daar de gemeentelijke en intercommunale participatieve projecten bij telt, verdubbelen die cijfers tot bijna 118 MW, of 9,03% van het totale geïnstalleerde vermogen. Een van de meest populaire spelers in het zuiden van het land is Allons en Vent, een coöperatie met sociaal oogmerk en eigenaar van de windmolen van de kinderen in Mesnil-Eglise, een initiatief van de vzw Vents d Houyet. In Wallonië zijn nog heel wat andere coöperaties als paddenstoelen uit de grond geschoten, zoals Energie 2030, Alert Sassouffl, Courant d Air, Vents du Sud, Lucéole, Basséole, Champ d Energie of Les Moulins du Haut Pays. Toch is geen enkel Waals initiatief zo groot als de Vlaamse coöperatie Ecopower, die groene elektriciteit levert aan bijna coöperanten! Met of zonder overheidssteun? Lokale overheden kunnen samen met burgers investeren in participatieve windenergie, wat politiek en/of financieel zinvol kan zijn. Volgens APERe (Association pour la Promotion des Énergies Renouvelables) hebben 10 Waalse gemeentes en 7 intercommunales midden 2014 de overstap gemaakt. Bart Bode, Algemeen Directeur van ODE Vlaanderen (Organisatie Duurzame Energie): Die dubbele beweging zie je ook in Vlaanderen. Je hebt enerzijds initiatieven die uitgaan van de bevolking en anderzijds overheden die onderzoeken hoe ze burgers mee kunnen betrekken in dit soort projecten. De provincie Oost-Vlaanderen heeft bijvoorbeeld specifieke zones voor de ontwikkeling van windmolenparken vastgelegd en initiatiefnemers een burgerparticipatie van 20% opgelegd. Voor mij zijn verschillende aanpakken interessant. Zo ontstaan er verschillende vormen van participatieve windenergie. De onderneming Storm, bijvoorbeeld, geeft buurtbewoners de kans om via een coöperatieve vennootschap te investeren in haar verschillende windenergieparken, zoals die van Wielsbeke, Westerlo, Wachtebeke, Geel en Maasmechelen, die Triodos Bank heeft gefinancierd. In Wallonië financierde de bank het windenergiepark Windfarm Sankt-Vith, waarvan de stad Sankt-Vith, eigenaar van de terreinen, voor 8% aandeelhouder is. Een dergelijke samenwerking breidt zich soms uit tot de betrokken gemeentes: in dat geval spreekt men van publiek-private burgersamenwerking. De eerste dergelijke samenwerking was EnerCity, waarbij de gemeente Villers-le-Bouillet, ongeveer bewoners uit de streek (goed voor 20% van het kapitaal) en lokale investeerders de handen in elkaar hebben geslagen. De financiering van burgercoöperaties is in onze ogen bijzonder belangrijk, want we delen dezelfde missie en dezelfde waarden. François Basso, Triodos Bank

10 DOSSIER GROENE STROOMCOÖPERATIES 10 GEÏNSTALLEERD WINDENERGIEVERMOGEN IN BELGIË (OP 01/01/2014) 480 MW 618 MW 625 MW VLAANDEREN WALLONIË FEDERAAL MARITIEM GRONDGEBIED In 2014 is de windenergieproductie in België verder gestegen, in het bijzonder in Vlaanderen, waar het afgelopen jaar 59 nieuwe windturbines geïnstalleerd werden. Dat bracht het totale windenergievermogen in het noorden van het land eind 2014 op 603 MW. Zo haalt Vlaanderen gaandeweg zijn achterstand ten opzichte van Wallonië in. Bronnen: APERe en VWEA-ODE 11,3 GW Dat is het totale windenergievermogen dat in 2013 in de Europese Unie geïnstalleerd werd. De helft daarvan gebeurde in Duitsland en Groot-Brittannië. Het bracht het totale geïnstalleerde vermogen aan windenergie in de EU eind 2013 op 117,7 GW. Bron: Windenergiebarometer van EurObserv ER, februari VENTS DU SUD: BURGERENGA- GEMENT In 2012 richtten 33 burgers uit Zuid- Luxemburg Vents du Sud op, een coöperatie met sociaal oogmerk. Na drie jaar hard werk zal hun burgerwindmolen met een capaciteit van 2 MW begin 2015 operationeel zijn. Hij staat naast vijf molens van een privaat windmolenpark in Hondelange-Autelbas, in de buurt van Aarlen. De energietransitie ondersteunen staat voor ons uiteraard centraal, maar we willen die milieudimensie overstijgen. Voor ons draait het ook om burgerengagement, lokale economische ontwikkeling en sociale ondersteuning voor wie het moeilijk heeft met de hoge energiefacturen, beklemtoont voorzitter Guirec Halflants. Ongeveer 320 coöperanten hebben zich tot nu toe aangesloten bij Vents du Sud. Een aandeel heeft een waarde van 100 euro om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om zich aan te sluiten. Voor het hele project was een investering nodig van 3,6 miljoen euro. Voor de helft werd die gefinancierd met eigen middelen en voor de helft met leningen van Triodos Bank: een langetermijnlening, een kortetermijnlening en een bankgarantie. Triodos Bank, partner van het eerste uur Triodos Bank was de eerste bank die in België een krediet verleende voor een windturbine, in Sinds dan heeft de bank een ruime ervaring opgebouwd in de financiering van hernieuwbare energieprojecten. Vanuit België heeft Triodos tot nu toe niet minder dan 234 windmolens gefinancierd. Bij die projecten ook zeven Belgische en twee Franse burgercoöperaties, goed voor een totale geïnstalleerde capaciteit van 32 MW, wat overeenkomt met het jaarverbruik van gezinnen. Als bankier is het onze taak om de energietransitie te stimuleren als cruciaal onderdeel in de evolutie naar een duurzamere samenleving, verduidelijkt François Basso, een van de vijf Triodos-kredietspecialisten op het vlak van hernieuwbare energie. De financiering van burgercoöperaties is in onze ogen bijzonder belangrijk: we delen dezelfde missie en dezelfde waarden. Onze meerwaarde bestaat erin om persoonlijke begeleiding te bieden aan burgers die nog veel moeten ontdekken over de ontwikkeling, financiering en bouw van een windenergiepark. We leveren adequate diensten voor hun situatie en zo nodig doen we een beroep op externe specialisten voor specifieke vragen. De financiering van de windenergieparken loopt gewoonlijk over een periode van 10 tot 15 jaar, maar het gebeurt ook dat leningen vervroegd worden terugbetaald. Dat was bijvoorbeeld het geval bij Beauvent, een van de eerste groene stroomcoöperaties die een lening kreeg van Triodos Bank. Het was ook voor ons een belangrijke dimensie, zegt Guirec Halflants, voorzitter van de coöperatie Vents du Sud (zie hiernaast). Het beantwoordt aan een vraag naar flexibiliteit, vult François Basso aan. Tegelijk is het belangrijk om te waken over de belangen van de bank. Men verwijt ons soms onze eisen op het vlak van garanties en inpandgeving van contracten. Maar aangezien het om complexe industriële projecten gaat waar veel kapitaal mee gemoeid is, kunnen we geen enkel element aan het toeval overlaten. Gebrek aan politieke visie Vandaag is het windenergielandschap in Wallonië lamgelegd door het gebrek aan visie van de regionale overheden. De vijandigheid van een deel van de Waalse bevolking ten opzichte van windenergie heeft de politieke klasse verlamd zodat ze niets meer durft te doen, aldus Guirec Halflants. Ik kan niet begrijpen hoe men kernenergie wel aanvaard heeft gekregen bij de bevolking, maar propere en hernieuwbare energie niet In Vlaanderen is de situatie heel anders. De bevolking is globaal genomen voorstander van hernieuwbare energie, maar het wettelijke kader zorgt voor problemen. Ontwikkelaars zijn namelijk verplicht om hun windenergieprojecten in de nabijheid van woonzones te vestigen, legt Bart Bode uit. ODE pleit daarentegen voor de ontwikkeling van windenergie rond industriezones. Een andere hinderpaal zijn luchthavens, Brussels Airport maar ook de militaire luchthavens in Limburg. Al kan dat verholpen worden met eenvoudige informaticaoplossingen. Maar dan is er ook nog het tekort aan distributienetwerken op bepaalde plaatsen. Al die elementen samen verklaren waarom de ontwikkeling van windenergie in Vlaanderen moeilijk is. De Europese Unie legt een bindende doelstelling op voor hernieuwbare energie: minstens 27% van het energieverbruik moet tegen 2030 afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen. Specialisten zijn het erover eens dat die doelstelling enkel bereikt kan worden als ook burgers en lokale overheden erbij betrokken worden. En dat is enkel mogelijk met een stabiel reglementair kader dat vertrekt vanuit een langetermijnvisie > Bart Bode, ODE Vlaanderen Guirec Halflants, Vents du Sud François Basso, Triodos Bank

11 11 DOSSIER GROENE STROOMCOÖPERATIES VENTS DU SUD In Hondelange-Autelbas, in de buurt van Aarlen, bouwde de burgercoöperatie Vents du Sud een windturbine met een financiering van Triodos Bank. Hier zijn de werken aan de fundering voor de mast te zien. LES MOULINS DU HAUT PAYS Tussen de gemeentes Dour en Quiévrain ligt een van de grootste windparken van het land. Momenteel telt het 14 windmolens, binnenkort worden dat er 18. Omwonenden kunnen rechtstreeks investeren in twee turbines in het park, die in handen zijn van de burgercoöperatie Emissions Zéro die op haar beurt de coöperatie Les Moulins du Haut Pays oprichtte. Wie investeert in die turbines wordt mede-eigenaar, krijgt dividend en heeft stemrecht in de algemene vergadering. Ook de gemeentes Dour en Quiévrain investeerden mee, zodat de winsten ook op die manier terugvloeien naar de lokale gemeenschap. De twee turbines van de coöperatie zijn operationeel sinds Samen hebben ze een vermogen van 4,6 MW, wat goed is voor voldoende groene stroom voor het jaarverbruik van ongeveer gezinnen. Triodos Bank heeft Les Moulins du Haut-Pays gefinancierd.

12 12 DE 24 UUR VAN DUURZAAM BANKIEREN Goed gebruikt, is geld een hefboom voor positieve verandering. Ook wanneer je het niet gebruikt, kan je goede dingen doen met je geld. Wil je een betere wereld, kies dan ook een betere manier van bankieren! Het zijn maar enkele van de statements die duurzame bankiers op 23 oktober 2014 de wereld in stuurden via de sociale media. Het was de eerste gezamenlijke campagne van de Global Alliance for Banking on Values (GABV). Het doel: waardengedreven bankieren een gezicht geven en de positieve alternatieven voor het huidige financiële systeem promoten. Triodos Bank is medeoprichter van de GABV, een wereldwijd netwerk van 25 toonaangevende duurzame banken die samen 20 miljoen klanten bedienen. Op de foto: Petra Graatsma, verantwoordelijke spaarproducten, Marie Murenzi, medewerkster woonkredieten en Lieve Schreurs, hoofd communicatie. In de Europese wijk van Brussel opende Mundo-J vorig jaar de deuren. Het centrum biedt een onderdak aan een 30-tal sociale organisaties die werken rond jeugd, onderwijs, de Noord- Zuidproblematiek en gezondheid. Onder meer SOS Kinderdorpen, de Vlaamse Scholierenkoepel en de Stichting voor Toekomstige Generaties hebben er hun intrek genomen. Het gebouw is goed voor vierkante meter kantoorruimtes en werd gerenoveerd door de duurzame vastgoedontwikkelaar Ethical Property. Triodos Bank is een van de financiële partners van Ethical Property en financierde eerder de renovatie van Mundo-B in Brussel en Mundo-Namur, het eerste kantoorgebouw in Wallonië dat een passiefrenovatie onderging. In alle drie de gebouwen delen sociale organisaties en ngo s de receptie, informaticadiensten, koffieruimtes en vergaderzalen met elkaar, een formule die samenwerking en onderlinge uitwisseling stimuleert. In Antwerpen staat ondertussen het vierde project van Ethical Property in de stijgers: Mundo-A, dat een bio-ecologisch en passief kantoorgebouw wordt SOCIALE ORGANISATIES AAN DE SLAG IN MUNDO-J EEN PASSIEFHUIS VOOR JONGVOLWAS- SENEN MET EEN HANDICAP Eind vorig jaar werd in Louvain-la- Neuve Côte-à-côte ingehuldigd, een aangepaste groepswoning voor jongvolwassenen met een motorische handicap. Zij krijgen er de nodige ondersteuning om zo zelfstandig mogelijk te leven. In totaal zijn er 5 kamers en 3 studio s voor bewoners met een handicap, 2 kamers voor studenten (met of zonder handicap) en 2 appartementen voor begeleiders, die de bewoners helpen in het dagelijkse leven. Gemeenschappelijke leefruimtes stimuleren ook onderling contact. Het gebouw is niet alleen aangepast aan zijn bewoners, het is ook een passiefgebouw dat werd bekroond als Waals voorbeeldgebouw (Concours BATEX). Het project werd mogelijk dankzij de inspanningen van een groep ouders die tien jaar geleden al de eerste plannen maakten en de nodige middelen verzamelden om de financiering rond te krijgen. Voor een groot deel is die afkomstig van giften en eigen middelen, naast een kleiner deel subsidies. Triodos Bank heeft een krediet verleend om het saldo te financieren, net als de Stichting Delacroix, die zich inzet voor mensen met een handicap.

13 De coöperatieve kaasmakerij LA FROMAGERIE DU GROS CHÊNE is het familiebedrijf van Daniel en Michèle Cloots. Daniel heeft ondertussen al 35 jaar ervaring in de artisanale bereiding van kazen. Samen met zes medewerkers maakt hij 30 verschillende soorten, op basis van biologische koemelk en geiten- en schapenmelk. Het CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK (CAW) LIMBURG verleent hulp en ondersteuning aan mensen in moeilijkheden, bijvoorbeeld thuislozen of mensen die te kampen hebben met armoede, conflicten of partnergeweld. LES TOURNESOLS is een vrije protestantse school in Anderlecht. Er volgen meer dan 320 leerlingen van ongeveer 30 verschillende nationaliteiten les, gespreid over kleuterklassen, lager en middelbaar onderwijs (eerste en tweede graad). THOMAS & PIRON is een grote bouwgroep van privéwoningen die ook laagenergie-, passief- en houtskeletwoningen bouwt. De hoofdzetel van de onderneming in Our-Paliseul wordt volledig verwarmd met houtpellets, en op de daken staan vierkante meter zonnepanelen. Een ander kantoorgebouw van de groep is volledig passief. Zie precies wat uw geld doet Triodos Bank staat voor transparantie. Op onze website kunt u altijd zien wat we financieren dankzij uw spaargeld: duurzame ondernemingen en organisaties met toekomst. triodos.be

14 DUURZAAM INNOVEREN 14 NATUURLIJK BOUWEN Eurabo begon in 1997 als houtschaverij van FSCgecertificeerd hout. Toen al trok het bedrijf uit Ronse resoluut de kaart van duurzaamheid. Intussen is Eurabo uitgegroeid tot een groothandel in ecologische bouw- en isolatiematerialen. Die worden steeds populairder, al blijven ze volgens zaakvoerder Peter Suys nog altijd onderbenut. tekst en foto s LISA DEVELTERE We merken al een tijd dat de populariteit van hernieuwbare bouwmaterialen groeit, vertelt gedelegeerd bestuurder Peter Suys, die mee aan de wieg stond van het bedrijf. Onze omzet stijgt, en er is meer aandacht voor duurzame materialen in de pers en op beurzen. Ook neemt de concurrentie toe. Zo ziet Suys in het gamma van de traditionele bouw- en houthandelaren meer en meer ecologische producten opduiken. Toch blijven hernieuwbare grondstoffen onderbenut. Ik zie bijvoorbeeld geen enkele reden waarom je kunststoffen als isolatie in je dak zou gebruiken. Dat wil niet zeggen dat kunststoffen geen plaats hebben in de bouw. Onder de grond is het bijvoorbeeld moeilijker om hernieuwbare grondstoffen te gebruiken omdat ze organisch zijn en dus vatbaar voor schimmels. De tijd van een mensenleven Eurabo telt vandaag 18 werknemers en is goed voor een omzet van vijf à zes miljoen euro. Hout dat gecertificeerd is door de Forest Stewardship Council (FSC) vormt nog

15 15 PRIJSVER- SCHILLEN EN MILIEUKOSTEN Hoe komt het dat hernieuwbare bouwmaterialen doorgaans duurder zijn dan conventionele materialen? Peter Suys: Je hebt extra middelen en mankracht nodig om FSC-gecertifeerde bossen duurzaam te beheren. Bovendien moet je om aan hout te geraken, eerst hout kweken. Maar aan chemische productie of minerale ontginning zijn dan weer verdoken kosten verbonden, zoals milieukosten. En die worden vandaag gewoon niet meegerekend. altijd het merendeel van het aanbod. Houten producten gaan decennialang mee als je ze goed gebruikt. Dat wil zeggen: de juiste houtsoort voor de juiste toepassing, en op de correcte manier geplaatst. Tegen de tijd dat het vernieuwd moet worden, heb je al nieuw hout gekweekt. Op minder tijd dan een mensenleven. De fabriek van hout, het bos, heeft naast zijn economische waarde op de koop toe nog belangrijke andere functies zoals ontspanning en biodiversiteit. Dat kan je helemaal niet zeggen van een mijn of een chemische fabriek. Duurzaam bosbeheer is wel ontzettend belangrijk, daarom kiezen we voor FSC-gecertifieerd hout. Vooroordelen Eurabo is al lang kredietklant bij Triodos Bank. De bank financierde onder meer de opstartkosten van de vestiging in Gent. Die richt zich vooral op particulieren, maar drie kwart van de omzet is afkomstig van leveringen aan aannemers en bouw- en houthandelaars. Ondanks de groeiende populariteit, is nog niet iedereen overtuigd van hernieuwbare bouwgrondstoffen, merkt Suys: Je voelt dat er nog veel vooroordelen zijn omdat het vrij nieuw is. Certificaten voorleggen, is niet altijd voldoende. Sommige mensen redeneren dat de producten die organisch zijn, zullen rotten, maar dat is niet zo. Uiteraard heeft elk product zijn juiste toepassing. Je mag bijvoorbeeld geen zacht hout gebruiken als gevelbekleding, maar hardere houtsoorten vormen geen enkel probleem. Een aantal duurzame producten hebben, los van de ethische meerwaarde, ook een meerwaarde op technisch vlak. Zo werken wij al jaren met onderdaken uit houtvezel. Vijftien jaar geleden was daar heel veel weerstand tegen. Intussen heeft onderzoek van WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf, de onderzoeksinstelling van de Belgische bouwondernemingen, nvdr) uitgewezen dat een onderdak uit houtvezel een van de meest performante onderdaken is. Afbouw van premies Wie duurzaam bouwen zegt, zegt ook goed isoleren. Naast hernieuwbare materialen hebben we ook altijd ingezet op isolatie. Ook vóór de hype rond energieefficiëntie en alle premies die je daarvoor kon krijgen. Die premies moesten afgebouwd worden. Het gaat te vaak over kostenoptimalisatie. Hoeveel zin heeft het om premies te geven voor iets wat al goed is voor je portemonnee? Premies moeten inspanningen aanmoedigen die verder gaan dan dat. Zullen er ook Europese richtlijnen en labels komen voor ecologische bouwmaterialen, zoals die nu al bestaan voor energie-efficiëntie? Op het vlak van materiaalkeuze heeft de overheid zich nog niet zo veel gemoeid. Rond de vraag welke materialen duurzaam zijn en welke niet, is de veldslag nog maar net gestart. Fabrikanten beginnen nu te lobbyen. De komende jaren zullen dus interessant worden. (lacht)

16 ONTMOETING 16 DE UITDAGING VAN DE EEUW In 2050 leiden we een goed leven, binnen de grenzen van de planeet. Dat is het doel dat de EU voor ogen heeft met zijn milieubeleid. Hoe we dat bereiken? Dat is volgens Hans Bruyninckx, directeur van het Europees Milieuagentschap, dé uitdaging van de 21e eeuw. tekst & foto LISA DEVELTERE De EU heeft drie grote doelstellingen vooropgesteld, legt Hans Bruyninckx uit: Ten eerste willen we een koolstofarme samenleving. Ten tweede moeten we evolueren naar een circulaire, groene economie. De derde doelstelling is de bescherming van het natuurlijke kapitaal van de EU. De drie hangen natuurlijk samen. De grote transities die nodig zijn, situeren zich op het niveau van ons energiesysteem, ons transport- en mobiliteitssysteem, ons landbouw- en voedselsysteem, maar ook op het niveau van verstedelijking. In Europa wonen de meeste mensen in steden, maar de organisatie binnen die steden strookt niet met de toekomst. In een stad als Brussel is de auto bijvoorbeeld ongelooflijk aanwezig. Nochtans bewijst een stad als Kopenhagen dat andere keuzes mogelijk zijn. Meer dan 40 procent van het stadsverkeer gebeurt er te voet of met de fiets. Nog eens 40 procent met het openbaar vervoer en maar een kleine minderheid met de auto. Wiens verantwoordelijkheid? Volgens een recent rapport van het Europees Milieuagentschap moeten we op een fundamenteel andere manier gaan consumeren en produceren. Daarbij moeten we productie en consumptie niet gescheiden bekijken, maar als één systeem. Momenteel wordt er te sterk de nadruk gelegd op de rol van de individuele consument. Op zich is het niet slecht om iemand bewust te maken van de invloed van zijn keuzes als consument, maar er schuilt ook een gevaar in. Je legt namelijk de verantwoordelijkheid bij het individu en je benadert mensen als consument en niet als burger. Een goed voorbeeld is de oproep, zowel van tv-koks als alternatieve bewegingen, om meer te kiezen voor gezond voedsel. Ik stel me dan de vraag waar de verantwoordelijkheid voor die keuze ligt als je te maken hebt met een industrieel voedselsysteem dat aan alles suikers, vetten en zout toevoegt? Bij de individuele consument of bij de productiezijde die koos voor nietduurzame voedselcreatie? We moeten heel voorzichtig zijn met het discours dat het systeem wel zal veranderen als de consument voldoende informatie heeft. Een ander wereldbeeld Het beleid kan volgens Bruyninckx een belangrijke rol spelen door het voor consumenten eenvoudiger te maken om de juiste keuzes te maken en tegelijk producenten in de juiste richting te duwen. Een goed voorbeeld is onze kantine. Bij de openbare aanbesteding zijn we heel duidelijk geweest: we willen voedsel dat goed is voor ons en voor de planeet. Iedereen die de kantine voor het eerst binnenstapt, is enorm onder de indruk. Het voedsel is lokaal geproduceerd, seizoensgebonden en weinig bewerkt. Er wordt weinig vlees en vis geserveerd en wat geserveerd wordt, is duurzaam. Als alle overheidsinstellingen, scholen en ziekenhuizen hun kantine zo zouden organiseren, zou dat voor een enorme marktcreatie zorgen en tegelijk consumenten bewust maken van wat mogelijk is. Bruyninckx vindt het vreemd dat er nog zoveel politici zijn die denken dat milieuwetgeving in de weg staat van economische performantie en competitiviteit. Landen die het meest ingezet hebben op eco-innovatie behoren tot de meest competitieve ter wereld. Ik denk dat die terughoudendheid van politici te maken heeft met hun ideologieën, die ontstonden in de twintigste eeuw. Of je nu het liberalisme, socialisme of de christendemocratie neemt, geen enkele van die ideologieën stelt voorop dat we rekening moeten houden met de limieten van de planeet. Het is gewoon geen deel van hun wereldbeeld. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen een goed leven heeft, vertrekkende vanuit de grenzen van onze planeet? Dat is volgens mij de grootste uitdaging van deze eeuw. Het vereist een complete paradigmaverschuiving, een ander wereldbeeld.

17 Landen die het meest ingezet hebben op ecoinnovatie behoren tot de meest competitieve ter wereld. Hans Bruyninckx, directeur Europees Milieuagentschap HANS BRUYNINCKX Professor Hans Bruyninckx werd eind 2012 benoemd tot directeur van het Europees Milieuagentschap, dat gevestigd is in Kopenhagen. Het is een kenniscentrum dat milieugegevens verzamelt en EUlidstaten adviseert in hun milieubeleid. Daarvoor was hij directeur van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) en voorzitter van milieuorganisatie Bond Beter Leefmilieu. Als hoogleraar aan de KU Leuven specialiseerde hij zich in internationale relaties en internationaal milieubeleid.

18 ANDERS BANKIEREN 18 BEREKEN ZELF UW WOONKREDIET Hoe energie-efficiënter uw woning, hoe voordeliger uw Triodos woonkrediet. Hoe voordelig precies? Dat kunt u nu zelf berekenen dankzij een nieuwe simulator op onze website. Eerst kiest u uw woningtype, het bedrag dat u wilt lenen en uw looptijd. Daarna ziet u meteen welke rentevoet en welke korting u krijgt en hoeveel u maandelijks (en in totaal) betaalt, afhankelijk van de verschillende renteformules. 46 WONINGEN MILJOEN EURO VOOR SOCIALE Triodos Bank financiert verschillende organisaties die actief zijn in de sector van sociale woningen en sociale woonkredieten. Zo verleent de bank in totaal voor 46 miljoen euro kredieten aan de drie grootste overheidsinstellingen voor sociaal wonen: de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Fonds du Logement wallon. (*) De basisrente en de getrouwheidspremie kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Triodos Bank informeert u hierover via het rekeninguittreksel, Internet Banking of . Roerende voorheffing: 15% (vrijstelling 2015: euro). Lees voor opening het document met essentiële spaardersinformatie beschikbaar in het Document Center op onze website. Om de groei van haar activiteiten te ondersteunen, blijft Triodos Bank nieuwe medewerkers aanwerven. Eind vorig jaar hebben we de kaap van medewerkers overschreden. In België waren we eind 2014 met 115, in Nederland met 486, in Spanje met 246, in het Verenigd Koninkrijk met 117, in Duitsland met 47 en in Frankrijk, waar we aanwezig zijn met een vertegenwoordigingskantoor in Parijs, met 4. NIEUW: TRIODOS MAANDSPAREN Bent u een regelmatige of beginnende spaarder? Dan biedt onze nieuwe gereglementeerde spaarrekening u een interessant voordeel: u zet maandelijks een vast bedrag opzij (maximaal 500 euro) en u krijgt 0,25% basisrente en 0,55% getrouwheidspremie op jaarbasis. U beheert uw rekening kosteloos via Internet Banking en u kunt op elk moment uw geld afhalen. Interesse in Triodos Maandsparen? (*) Ga naar MEDEWERKERS

19 19 FEITEN & CIJFERS Op 31/10/2014 bestond de portefeuille van het Triodos Sustainable Mixed Fund (*) voor 45,4% uit aandelen. Het percentage aandelen varieert tussen minimaal 30% en maximaal 60%, om voordeel te halen uit de marktontwikkelingen. 45,4% AANDELEN 9 MILJOEN EURO 23 MILJOEN EURO 45 MILJOEN EURO EIND 2012 EIND 2013 NOVEMBER CRITERIA De selectie van beursgenoteerde bedrijven gebeurt op basis van een 70-tal duurzaamheidscriteria: ecologische en sociale criteria, en criteria op het vlak van goed bestuur. Enkel bedrijven die beter dan het gemiddelde presteren, komen in aanmerking. Al kunnen ze nog uitgesloten worden op basis van een hele reeks minimumeisen, zoals wapenhandel, schending van de mensenrechten, milieudelicten of corruptie. VOLUME GEMENGD FONDS. Het totale volume dat klanten van Triodos Bank hebben uitstaan in het Triodos Sustainable Mixed Fund (*) is de voorbije jaren gestaag toegenomen. 20 TRIODOS SUSTAINABLE MIXED FUND (R-DIS) % 8.8% 4.8% 1.4% 17.4% 8.2% 1.5% 9.8% 7.1% % EURO BELEGDE BEDRAG. Het mediane bedrag dat particuliere beleggers in totaal hebben uitstaan in de beleggingsfondsen die de bank aanbiedt. 44% VROUWEN 6% JONGER DAN particuliere beleggers in de fondsen die Triodos Bank aanbiedt, zijn vrouwen. 266 beleggers zijn jonger dan JAARLIJKSE RENDEMENTEN GEMENGD FONDS OP 31/12/2013. Het Triodos Sustainable Mixed Fund (*) is een compartiment van Triodos Sicav I, bevek naar Luxemburgs recht, dat in de eerste plaats belegt in aandelen van op de wereldwijde markten genoteerde large cap ondernemingen en in bedrijfsobligaties en (semi-)overheidsobligaties in euro die aan de duurzame beleggingsstrategie voldoen en een goed beleggingsperspectief bieden. Het compartiment mag ook beleggen in instellingen voor collectieve beleggingen die het duurzaamheidsprofiel versterken. Resultaten uit het verleden geven geen garantie op resultaten in de toekomst en kunnen misleidend zijn. In het document Essentiële beleggersinformatie vindt u informatie over het product, de kosten en de risico s. Vraag erom en lees het voordat u inschrijft. (**) DUURZAAM BELEGGEN. Met het gemengde beleggingsfonds dat Triodos Bank aanbiedt als distributeur, kunt u investeren in grote bedrijven die binnen hun sector het beste scoren op ecologisch en sociaal vlak. Details, rendementen en voorwaarden: (*) De Essentiële beleggersinformatie in het Nederlands, het prospectus en de periodieke verslagen in het Engels zijn gratis verkrijgbaar op triodos.be en bij de financiële dienstverlener Triodos Bank. Kosten voor belegger: instapvergoeding volgens de tarieflijst van de verdeler met een max. van 3%; 0% bij uitstap. Beurstaks van 1,32% bij uitstap uit kapitalisatieklasse met een max. van euro per verrichting. Roerende voorheffing op meerwaarden en op dividenden: 25%. De actuele nettoinventariswaarde vindt u op en in de kranten De Tijd en De Standaard. (**) Het lopende kostencijfer is opgenomen in de berekening van de resultaten uit het verleden, net als de herbelegging van het dividend. Niet meegerekend zijn de instap- en uitstapvergoeding.

20 20 EEN LABYRINT VOL SPELPLEZIER Wie binnenloopt bij Casse-Noisettes in de Alsembergsesteenweg in Brussel, vindt er meer dan alleen maar speelgoed. Deze winkel verkoopt ook tijd en een luisterend oor. Hier kan je ontdekkingen doen en ideeën uitwisselen. tekst HIPPOLYTE BERTRAND foto s JOHANNA DE TESSIÈRES, LISA DEVELTERE

KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 126 - HERFST 2014 - WWW.TRIODOS.BE

KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 126 - HERFST 2014 - WWW.TRIODOS.BE DE KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 126 - HERFST 2014 - WWW.TRIODOS.BE IN DIT NUMMER: DUURZAAMHEID ONDER DE LOEP HANDICAP EN INTEGRATIE: DE VERSCHILLEN VOORBIJ PAUL DE GRAUWE TREKT

Nadere informatie

KLEUR VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 124 - WINTER 2014 - www.triodos.be

KLEUR VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 124 - WINTER 2014 - www.triodos.be DE KLEUR VAN GELD Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 124 - WINTER 2014 - www.triodos.be IN DIT NUMMER: BANKIEREN ALS EVEN- WICHTSKUNST EEN WONING IS MEER DAN EEN DAK: SOLIDAIRE SPAARACTIE EXKi IN NEW

Nadere informatie

KLEUR VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 123 - herfst 2013 - www.triodos.be

KLEUR VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 123 - herfst 2013 - www.triodos.be DE KLEUR VAN GELD Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 123 - herfst 2013 - www.triodos.be THEMANUMMER 20 JAAR: ONDER- NEMERS OVER DE ECONOMIE VAN MORGEN FRANS DE CLERCK, OPRICHTER VAN TRIODOS IN BELGIË

Nadere informatie

VAN LD IN DIT NUMMER: DE GEBOUWEN VAN MORGEN MODULAIRE SOCIALE WONINGEN

VAN LD IN DIT NUMMER: DE GEBOUWEN VAN MORGEN MODULAIRE SOCIALE WONINGEN DE KLEUR VAN GELD 125 2014 IN DIT NUMMER: HET GAAT GOED, NIEUWE CAMPAGNE DE GEBOUWEN VAN MORGEN ZORG IN DE WOONWIJK MODULAIRE SOCIALE WONINGEN LEKKER VEGGIE SPORTLESSEN IN EEN DUURZAME SPORTZAAL DE GEBO

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

10/11. Doe mee met de Triodos fotowedstrijd. 5 De Fluisterheuvel verovert de wereld

10/11. Doe mee met de Triodos fotowedstrijd. 5 De Fluisterheuvel verovert de wereld Triodosnieuws zomer 2009 nummer 107 is een uitgave van triodos bank 4 10/11 15 Geld is een middel, geen doel Doe mee met de Triodos fotowedstrijd Groene droom in Waarland 5 De Fluisterheuvel verovert de

Nadere informatie

een bank? Hoe werkt Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Duco Sickinghe en Peter De Keyzer over de bank als spil van de economie

een bank? Hoe werkt Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Duco Sickinghe en Peter De Keyzer over de bank als spil van de economie Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Hoe werkt een bank? Duco Sickinghe en Peter De Keyzer over de bank als spil van de economie Een initiatief van BNP Paribas Fortis in samenwerking met Tijd Connect. scherpgesteld

Nadere informatie

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld oktober 2014 Met handig uitneembaar katern Beleggen in fondsen bij Rabobank.be David Jonckheere Product Manager Investments Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste

Nadere informatie

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar.

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar. # 1 Welke zekerheden zijn er in 2012? WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank Ontdek de spaarrekeningen van het jaar Focus op uw spaargeld 2 Edito Geslaagde vergelijking 3 OOK IN 2012 HET

Nadere informatie

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW Campagnedossier FairFin December 2012 Auteurs: Stijn Suijs en Frank Vanaerschot 1. Tem het Bankwezen De financiële markten hebben ons woelige jaren bezorgd. Het bankwezen

Nadere informatie

ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR

ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR Bankieren voor de samenleving Rapport over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de financiële sector 2012 > Rapport over de maatschappelijke

Nadere informatie

De Filantropiekrant. En ook:

De Filantropiekrant. En ook: De Filantropiekrant 24 APRIL 2014 DE WERELD ZOU ER ANDERS UITZIEN Filantropie maakt vandaag gebruik van afgelijnde, gestructureerde methodes en van geavanceerde financiële tools om zo meer initiatieven

Nadere informatie

PERSONAL FINANCE. Budget SARA VAN WESENBEECK. Tips. Online shoppen Eindelijk volwassen. Mobiliteit kost gezin 4.200 euro per jaar

PERSONAL FINANCE. Budget SARA VAN WESENBEECK. Tips. Online shoppen Eindelijk volwassen. Mobiliteit kost gezin 4.200 euro per jaar DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR SMART MEDIA EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN KNACK PERSONAL FINANCE BUDGET BEHEREN KAN JE LEREN OKTOBER 2014 ivo MeChelS Keuzekracht is

Nadere informatie

Zet uw spaargeld aan het werk Martine Reynaers en Peter De Keyzer over conservatieve spaarders en roekeloze beleggers. Quarterly

Zet uw spaargeld aan het werk Martine Reynaers en Peter De Keyzer over conservatieve spaarders en roekeloze beleggers. Quarterly Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Zet uw spaargeld aan het werk Martine Reynaers en Peter De Keyzer over conservatieve spaarders en roekeloze beleggers Een initiatief van BNP Paribas Fortis in samenwerking

Nadere informatie

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6 magazine met praktische tips voor uw spaargeld april 2013 Patricia Boydens Head Product Management Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 start! Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

Burgercoöperaties in opkomst

Burgercoöperaties in opkomst thema Burgercoöperaties in opkomst Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid Austerlitz Zorgt, voor zichzelf Dorpsvoorzieningen in Nieuwleusen: deur oons, veur oons Snel internet

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

Besparen. Herr Seele Ik ben er van overtuigd dat ecologisch bewust leven een teken van intelligentie is. Energie

Besparen. Herr Seele Ik ben er van overtuigd dat ecologisch bewust leven een teken van intelligentie is. Energie DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR Smart media EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN KNACK Besparen Februari Maak je budgetvoornemens waar 2014 Energie Vlamingen steeds bewuster

Nadere informatie

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie.

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie. Stappenplan om te komen tot oprichting van een lokale energie coöperatie (LEC). Inhoud: 1: De voorfase 2: Hoe organiseren? 3: De opstart van de LEC 4: Na oprichting 5: Bezint eer ge begint 6: Drie belangrijke

Nadere informatie

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer ENERGIE-EDUCATIE Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen Directorat-generaal Energie en vervoer EUROPESE COMMISSIE Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen,

Nadere informatie

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN Nooit eerder was beleggen zo laagdrempelig als nu. De drie belangrijke voordelen van online beleggen? De snelheid, het eenvoudige beheer en de geringe kosten die ermee gepaard

Nadere informatie

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met COLOFON In the pocket

Nadere informatie

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids 2008 is samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: Colofon Amersfoort, september

Nadere informatie

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen?

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Analyses 06 Drie specialisten bundelen hun krachten Christophe Van Canneyt - Frank Vranken - Danny Wittenberg Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Cardio 3: een zaak van

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

cohousing Warmtepompen Nieuw type natuurlijke verwarming andere manieren van wonen maatschappelijke trend Alles wat je moet weten over

cohousing Warmtepompen Nieuw type natuurlijke verwarming andere manieren van wonen maatschappelijke trend Alles wat je moet weten over november 2012-3,50 De nummer 1 in België - 31ste jaargang - nr. 284 Alles wat je moet weten over Warmtepompen Nieuw type natuurlijke verwarming Hout & Habitat Gratis kaart voor twee personen waarde 14

Nadere informatie

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN 1 NIET ALLE ONDERNEMINGEN ZIJN COÖPERATIES. MAAR ALLE COÖPERATIES ZIJN WEL DEGELIJK ONDERNEMINGEN. De coöperatieve onderneming bestaat in alle maten en vormen en is actief in de meest uiteenlopende domeinen.

Nadere informatie

11. Zet greenwashers in hun hemd 12. laat je supergeld voor jou spreken 13. Word lid van FairFin

11. Zet greenwashers in hun hemd 12. laat je supergeld voor jou spreken 13. Word lid van FairFin Mijn Checklist: 1. Wat doet jouw geld? 2. Kies je bank bewust 3. Open een duurzame spaarrekening 4. Doe een duurzame spaarrekening kado 5. Bedenk of je wilt beleggen 6. Kies je verzekering bewust 7. Geef

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie