MONEYTALK COVERVERHAAL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MONEYTALK COVERVERHAAL"

Transcriptie

1 MONEYTALK COVERVERHAAL Mediargus met docroom pdf

2 VERMOGENSBEHEER VOLGENS LEEFTIJD Vermogensbeheer berust op fundamentele regels die mee-evolueren met de leeftijd. In de huidige omstandigheden van zeer lage rente, volatiele beurzen en een fiscaliteit die in volle verandering is, moeten die theorieën worden bijgesteld. CÉDRIC BOITTE EN MATHIAS NUTTIN Een vermogen beheren, is geen eenvoudige opgave. Niet iedereen heeft de middelen om zijn portefeuille toe te vertrouwen aan een privébankier, of is daartoe bereid. Een bijkomende moeilijkheid is dat de klassieke theorieën van het vermogensbeheer niet zijn aangepast aan de uitdagingen van vandaag. De grootste uitdaging is de lage rente. Voor de financiële crisis kon een belegger door berekende risico s te nemen een nettojaarrendement van 4 procent halen. Als hij dat rendement herinvesteerde, verdubbelde zijn beleggingsportefeuille om de achttien jaar in waarde. Een gepensioneerd koppel met een kapitaal van euro, dat het rendement van zijn vermogen gebruikt om zijn wettelijk pensioen aan te vullen, kon rekenen op euro per jaar extra. Vandaag is een nettojaarrendement van 2,5 procent al een mooi resultaat, maar daarmee verdubbelt de waarde van een portefeuille maar om de 28 jaar. Het gepensioneerde koppel ziet zijn rente zelfs dalen van tot euro per jaar. De andere grote uitdaging is de evolutie van de fiscaliteit. De verhoging van de roerende voorheffing van 15 tot 25 procent heeft het nettorendement van de beleggingsproducten waarop die belasting verschuldigd is, met 11,7 procent doen dalen. Het wordt ook almaar riskanter een vermogen buiten de landsgrenzen onder te brengen, vooral als de inkomsten eruit niet aan de fiscus zijn aangegeven. Volgens François Parisis, chief wealth structuring officer bij de private banker Pui - laetco Dewaay, zullen Belgen die hun vermogen in het buitenland blijven aanhouden, moeite hebben het terug naar eigen land te halen, ook al zijn ze ingegaan op de fiscale regularisatie. De enige oplossing die hen dan nog rest, is zich te vestigen in het land waar hun vermogen zich bevindt. Een vermogen evolueert mee met de leeftijd. Een zestiger, die kort voor zijn pensioen staat, wordt bovendien geconfronteerd met andere uitdagingen dan een twintiger. Dat heeft ook gevolgen voor de vermogensstrategie. Daarom splitsen we dit dossier op in drie delen: vermogensbeheer van 20 tot 39 jaar, van 40 tot 59 jaar en 60 jaar en ouder. 7 NOVEMBER

3 MONEYTALK COVERVERHAAL JONG BEGINNEN LOONT De kracht van de samengestelde intresten of de intrest op intrest speelt des te sterker voor wie vroeg begint te beleggen. Een voorbeeld: Jan en Pieter willen op hun 65ste met pensioen gaan. Jan is 25 wanneer hij begint te sparen voor zijn pensioen. Hij kan jaarlijks 5000 euro investeren, of ongeveer 417 euro per maand. Pieter begint op 45 jaar te sparen voor zijn pensioen. Dankzij zijn hogere loon kan hij euro per jaar investeren (ongeveer 833 euro per maand), dus dubbel zoveel als Jan. Beide beleggers hebben euro belegd op het moment dat ze de pensioenleeftijd bereiken (Jan 40 x 5000 euro en Pieter 20 x euro). Als beiden een gemiddeld jaarlijks rendement van 5 procent realiseren, is het eindresultaat toch volledig verschillend. Pieter, die dubbel zoveel heeft geïnvesteerd als Jan, heeft op zijn 65ste een kapitaal van euro opgebouwd. Jan beschikt op die leeftijd over een kapitaal van euro. Doordat Jan 40 jaar lang intrest op interest kan verdienen, heeft hij euro meer dan Pieter. Het verschil wordt nog groter als Jan elk jaar meer zou sparen. Stel dat hij, boven op de 5000 euro, elk jaar nog eens 500 euro extra kan sparen. Hij kan dan op zijn 65ste rekenen op een kapitaal van maar liefst 1,4 miljoen euro. Vroeg beginnen, loont dus. TUSSEN 20 EN 39 JAAR In het begin van uw loopbaan bestaat uw belangrijkste doelstelling erin een vermogen op te bouwen. Het is belangrijk dat u daarbij deze basisregel van het vermogensbeheer voor ogen houdt: bouw een reserve op waar u gemakkelijk toegang toe hebt, bijvoorbeeld op een spaarrekening, om altijd het hoofd te kunnen bieden aan onvoorziene omstandigheden. Die reserve moet zo n zes tot twaalf maanden inkomen vertegenwoordigen. Sparen en beleggen Als u twintig bent, lijkt het pensioen nog heel ver weg, maar toch mag u dan al een klein deel van uw eerste loon opzijzetten voor uw oude dag. Daarbij is het interessant te kiezen voor het pensioensparen. Niet alleen is dat fiscaal interessant, door de kracht van de samengestelde intresten zullen beleggingen die u als twintiger doet, tientallen jaren later aanzienlijk bijdragen aan het totale rendement van uw portefeuille (zie kader Jong beginnen loont). Benoît Lacheron van Bank Degroof onderstreept bovendien dat jonge spaarders meer risico s kunnen nemen om een hoger rendement te halen, aangezien hun beleggingshorizon dertig of veertig jaar bedraagt. Ook aandelen mag u niet vergeten. Het precieze gewicht ervan in uw portefeuille hangt uiteraard af van uw risicoappetijt. Als u op korte of middellange termijn een woning wilt kopen, kunt u uw spaargeld maar beter niet parkeren op de beurs. In de huidige omstandigheden zijn ook langlopende obligaties met een looptijd van meer dan tien jaar af te raden, omdat die zeer gevoelig zijn voor een eventuele stijging van de rente. Een hogere rente kan leiden tot forse koersdalingen. De beste manier om te sparen voor een woning is te investeren in producten op een middellange termijn van drie tot vijf jaar, zoals kasbons, termijnrekeningen en zelfs gestructureerde producten met een gewaarborgd kapitaal. Voor die laatste producten moet u er wel rekening mee houden dat de waarborg alleen geldt op de vervaldag. Het is dus af te raden die vroeger te verkopen. Als u binnen de twee jaar een woning wilt kopen, blijft de spaarrekening de meest liquide en de meest veilige oplossing. Voor spaarboekjes geldt bovendien een overheidswaarborg van euro per persoon en per bank. Beleggingen die u als twintiger doet, zullen tientallen jaren later aanzienlijk bijdragen aan het totale rendement van uw portefeuille. De fiscale last beperken Het is belangrijk dat jonge mensen profiteren van fiscale voordelen zoals die van het pensioensparen en de woonbonus, bevestigt François Parisis. Jonge trouwers moeten ook voldoende aandacht schenken aan hun huwelijkscontract als een instrument om hun successie te plannen en elkaar te beschermen. Alleenstaanden doen er verstandig aan een testament op te stellen. Daarmee vermijden ze dat hun broers en zussen hoge successierechten moeten afdragen als ze Profiteren van fiscale voordelen, zoals die van pensioensparen, levensverzekering en woningbonus Schenkingen en successieplanning met de ouders Gezamenlijke aankoop van een woning met de ouders Huwelijkscontract dat beide echtgenoten beschermt Opmaken van een testament voor alleenstaanden NOVEMBER Mediargus met docroom pdf

4 vroegtijdig zouden overlijden. Veel dertigers krijgen een schenking van hun ouders. Het is raadzaam een beding van terugkeer te koppelen aan een schenking. Er zijn dan geen successierechten verschuldigd als de begiftigde voor zijn ouders overlijdt. De toekomstige erfgenaam kan ook de naakte eige - naar of de mede-eigenaar worden van een onroerend goed dat zijn ouders kopen. Dat is een manier om de kosten van de overdracht op termijn gevoelig te verlagen. TUSSEN 40 EN 59 JAAR Als veertiger of vijftiger ziet u uw financiële behoeften gevoelig afnemen, nadat u uw hypothecaire lening hebt afgelost en uw kinderen zijn afgestudeerd. De financiële middelen die daardoor vrijkomen, kunt u onder meer gebruiken om uw pensioen voor te bereiden. Daarvoor moet u eerst nagaan hoeveel uw toekomstige wettelijk pensioen zal bedragen u vindt die informatie bijvoorbeeld op de website van de Rijksdienst voor Pensioenen en welke financiële behoeften u tegen dan zult hebben. Het verschil moet u aanvullen met de tweede en de derde pensioenpijler de groepsverzekering en het individuele pensioensparen en met een beleggingsportefeuille (zie tabel Rekenen voor het pensioen). Om uw totale kapitaalbehoefte te bepalen, gaat u het beste uit van een beperkt rendement van 2 à 3 procent, om het hoofd te kunnen bieden aan een eventuele periode van lage rente. Bovendien is het belangrijk dat het kapitaal na uw zestigste blijft aangroeien om de impact Op uw veertigste kunt u nog overwegend beleggen in aandelen. Tegen uw zestigste moet u het kapitaal dat een rente moet opbrengen, heel wat voorzichtiger beleggen. van de inflatie te verzachten. Anders loopt u het risico dat uw koopkracht halveert over een periode van twintig jaar. Sterke diversificatie Op uw veertigste kunt u nog overwegend beleggen in aandelen. Dat verandert drastisch tegen uw zestigste: tegen dan moet u het kapitaal dat een rente moet opbrengen, heel wat voorzichtiger beleggen. Niet alleen moet u het gewicht van beursbeleggingen beperken, u hebt ook een sterke spreiding over aandelen, obligaties en fondsen nodig. U kunt ook uw toevlucht zoeken tot vastgoed, dat recurrente en geïndexeerde huurinkomsten genereert. Maar dat vereist meer betrokkenheid dan het beheer van een portefeuille die bestaat uit klassieke financiële beleggingen. Als u over een groot kapitaal beschikt, kunt u een privébankier in de arm nemen. Als u daar niet voor wilt kiezen, is het raadzaam een groot deel van uw spaargeld te beleggen bij verschillende instellingen, om de risico s te spreiden en niet afhankelijk te zijn van het advies van één financieel adviseur. Vermogen structureren Op fiscaal gebied moeten veertigers en vijftigers hun vermogen structureren. Huwelijkspartners kunnen hun vermogens in evenwicht brengen via een (herroepbare) schenking. Daarmee is de minder vermogende partner beter be - schermd. Gescheiden mensen die hertrouwen, moeten beslissen wat ze ondernemen voor hun erfopvolging. Zo kunnen partners met een nieuw samengestelde gezin elkaar onterven ten voordele van de kinderen uit hun eerste huwelijk als ze beiden over een voldoende hoog vermogen beschikken tenminste. Ook het structureren van uw private en professionele vermogen is cruciaal. REKENEN VOOR HET PENSIOEN Pensioenberekening voor een echtpaar van 40 jaar Geschat wettelijk pensioen: Maandelijkse behoefte tegen de huidige prijzen: Vereiste maandelijkse rente binnen 20 jaar: Vereist kapitaal binnen 20 jaar: Huidige beleggingen: Verwacht kapitaal tweede en derde pijler op 60 jaar: Te sparen kapitaal: Vereiste maandelijkse spaarbedrag tussen 40 en 60 jaar: 1500 euro 2800 euro 2130 euro euro euro euro euro 1000 euro (1) Nettobedragen op basis van een jaarrendement uit beleggingen van 5 procent, een inflatie van 2,5 procent en een rente van 2,5 procent. (1) voor beide partners samen 7 NOVEMBER

5 MONEYTALK COVERVERHAAL Ondernemers moeten er ruim op tijd mee beginnen om tegen een fiscaal voordelig tarief kapitaal uit hun bedrijf te halen, met het oog op de overdracht of de stopzetting van hun activiteit. Optimaal gebruikmaken van fiscale voordelen, zoals pensioensparen en levensverzekering Schenkingen tussen echtgenoten om de vermogens in balans te brengen Structurering tussen privé en professioneel vermogen (kapitaal uit vennootschap halen) In geval van hertrouwen waken over de bescherming van de kinderen uit het eerste huwelijk 60 JAAR EN OUDER Als u uw pensioenleeftijd bereikt, verandert de doelstelling van uw vermogensbeheer radicaal: in plaats van kapitaal op te bouwen, wordt het genereren van inkomsten nu een prioriteit. Volgens Benoît Lacheron van Bank Degroof is het ideaal de opname van geld te beperken tot het reële rendement van het kapitaal (met aftrek van de inflatie), zodat het vermogen blijft groeien en de koopkracht op lange termijn stabiel blijft. Het belangrijkste risico is dat uw startkapitaal wordt aangetast. Een daling van de recurrente inkomsten kan dan een sneeuwbaleffect veroorzaken. Jan Vergote, hoofd beleggingsstrategie bij Belfius, onderstreept dat gepen - sioneerden hun inkomsten uit spaargeld het beste halen uit renteproducten zoals kasbons en bedrijfsobligaties. Voor het kapitaal dat niet essentieel is om aanvullende inkomsten op te leveren en dat op lange termijn kan worden belegd, adviseert Vergote een gewicht in aandelen van 34 procent al is dat percentage afhankelijk van uw risicoappetijt en van de marktomstandigheden. Dat kapitaal kunt u individueel beleggen of in fondsen, om een betere diversificatie te garanderen. Op de beurs De beurs en recurrente inkomsten zijn niet incompatibel. Naast bedrijven die Als u uw pensioenleeftijd bereikt, verandert de doelstelling van uw vermogensbeheer radicaal: in plaats van kapitaal op te bouwen, is het genereren van inkomsten nu een prioriteit. de afgelopen 25 jaar hun dividend telkens hebben verhoogd de zogenoemde dividendaristocraten kunnen ook vastgoedbevaks in een context van lage rente een interessant alternatief zijn. Cofin - immo dat met kantoren, rusthuizen en winkels de grootste en meest gediversifieerde van de Belgische vastgoedbevaks is belooft een brutodividend van 6 euro per aandeel voor 2013, wat neerkomt op een nettorendement van 5 procent. De koers is uiteraard onderhevig aan aanzienlijke schommelingen, afhankelijk van de evolutie van de beurzen, maar met een focus op rente-inkomsten is dat minder belangrijk. Het is vooral zaak dat het dividendrendement hoog blijft. Dat wordt gegarandeerd door het statuut van de vastgoedbevaks, die minimaal 80 procent van hun winst moeten uitkeren aan hun aandeelhouders. Successie plannen Op fiscaal gebied wordt successieplanning vanaf uw zestigste uw grootste prioriteit. U hebt dan twee belangrijke doelstellingen: voldoende inkomsten behouden om te leven en de factuur van de successierechten voor uw kinderen beperken. De schenking van roerende goederen heeft vaak de voorkeur, gezien de lage schenkingsrechten die erop verschuldigd zijn. U hebt daarbij de mogelijkheid de inkomsten uit dat vermogen te behouden of het kapitaal te blijven beheren. Volgens François Parisis van Puilaetco Dewaay is het ook essentieel snel oplossingen te zoeken voor het vastgoedpatrimonium (met uitzondering van de eigen woning). Dat kan gebeuren door het te verkopen, een patrimoniumvennootschap op te richten of door het vastgoed te schenken (eventueel in schijven). De fiscaliteit van beleggingen in het buitenland verdient ook specifieke aandacht. De fiscale regularisatieprocedure EBA-ter loopt nog tot eind dit jaar. Daarna dreigen de deuren voor repatriëringsoperaties opnieuw te sluiten. z Oplossingen vinden voor uw vastgoedpatrimonium De repatriëring van uw vermogen in het buitenland plannen Uw successieplanning regelen via schenkingen of een testament NOVEMBER 2013

Doe aan pensioensparen

Doe aan pensioensparen Gezond bankieren Gezond bankieren. Wat betekent dat voor Argenta? Dat u niet of nauwelijks betaalt voor uw dagelijks betalingsverkeer. Dat is voor ons een evidentie. En dat u voor uw bankzaken kunt rekenen

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van.

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. ... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. Een nieuw jaar, een gezonde start. Ook voor uw bankzaken? Inhoud Naar een goed geregelde vermogensoverdracht Nieuw leven voor uw vermogen

Nadere informatie

DOSSIER. Bied uw geld een hoger rendement op lange termijn

DOSSIER. Bied uw geld een hoger rendement op lange termijn DOSSIER Bied uw geld een hoger rendement op lange termijn 1 Pluk de vruchten van uw geld Geld maakt niet gelukkig, maar het helpt wel!. En zelfs al hebben veel zekerheden door de crisis een stevige deuk

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Inhoudstafel. 5 Sparen hoe begint u daaraan? 6 De troeven van isave op een rijtje. 8 Hoe hoog legt u de lat als belegger?

Inhoudstafel. 5 Sparen hoe begint u daaraan? 6 De troeven van isave op een rijtje. 8 Hoe hoog legt u de lat als belegger? Inhoudstafel 5 Sparen hoe begint u daaraan? 6 De troeven van isave op een rijtje 8 Hoe hoog legt u de lat als belegger? 9 Welke oplossingen hebben we voor u in petto? 10 Sparen voor uw pensioen 11 Sparen

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente)

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente) Sparen of beleggen? U hebt geld gespaard. Dit staat wellicht al even op uw spaarrekening. Alleen levert het door de lagere rente niet veel op. Beleggen kan een alternatief zijn voor sparen. Maar weegt

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

ervaren bedrijfsleider

ervaren bedrijfsleider maandelijkse adviesbrief Jaargang 5 - n 5-23 augustus 2013 (Verschijnt niet in juli) In dit nummer... 2 Verkopen aan private equity : bezint eer u begint? 4 Zakendoen in het buitenland: heeft u ook een

Nadere informatie

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6 magazine met praktische tips voor uw spaargeld april 2013 Patricia Boydens Head Product Management Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 start! Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN Nooit eerder was beleggen zo laagdrempelig als nu. De drie belangrijke voordelen van online beleggen? De snelheid, het eenvoudige beheer en de geringe kosten die ermee gepaard

Nadere informatie

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering.

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering. Uitgave van KBC Bank & Verzekering September 2008 E-BEHEER... v o o r h e t b e h e e r v a n u w p e r s o o n l i j k e n f a m i l i a a l v e r m o g e n & Strategie Accenten E-beheer van uw vermogen

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

De kortste weg naar uw (spaar)doel

De kortste weg naar uw (spaar)doel De kortste weg naar uw (spaar)doel Veel van de leuke dingen in het leven hebben een ding met elkaar gemeen: ze kosten geld. En hoe groter uw persoonlijke wensenlijst, hoe meer geld u nodig heeft. Optimaal

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning.

kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning. kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning.com FSMA 48 166 A kmo-insider-januari 2013 53 panel Beleggen Wat zijn vandaag

Nadere informatie

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Simple, sûre et pour tous www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Informatie over de door Bank van De Post

Nadere informatie

1. Inleidende bepalingen

1. Inleidende bepalingen SPAREN EN BELEGGEN Wat is het werkelijke rendement? BART DE CLERCQ Vandaag de dag bieden de financiële instellingen een hele wirwar van inventieve spaar- en beleggingsproducten aan, waardoor de modale

Nadere informatie

NnL. Uw pensioen beleggen

NnL. Uw pensioen beleggen Speciaal voor werknemers met een NN-BedrijfsPensioen Houd zelf invloed op uw pensioen Beleg met mogelijkheden Bepaal makkelijk uw risicoprofiel Uw pensioen beleggen Uw werkgever heeft gekozen voor het

Nadere informatie

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant!

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant! uw Beleggingen oktober maart 04 03 STRATEGIE Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost ACTUA Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 04 interessant! FOCUS Gezondheidssector in vorm! edito Een nieuwe

Nadere informatie

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP)

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Beleggingsfilosofie Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Mensen zijn voor hun financiële doelen steeds meer afhankelijk van beleggingen. Wij zijn ervan overtuigd dat

Nadere informatie

KBC-Woongids. Editie 2014

KBC-Woongids. Editie 2014 KBC-Woongids Editie 2014 3 KBC Bank & Verzekering KBC Bank & Verzekering Koestert u koop-, bouw- of renovatieplannen? Dan komt deze KBC-Woongids u ongetwijfeld goed van pas. Hij staat niet alleen boordevol

Nadere informatie

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld oktober 2014 Met handig uitneembaar katern Beleggen in fondsen bij Rabobank.be David Jonckheere Product Manager Investments Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste

Nadere informatie