Employer branding De hype voorbij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Employer branding De hype voorbij"

Transcriptie

1 Employer branding De hype voorbij Onderzoek naar employer branding in 2011 Uitkomsten en aanbevelingen

2 Inleiding Inhoud StepStone heeft onlangs onderzoek gedaan naar actuele trends op het gebied van employer branding en de perceptie bij werkgevers én werknemers van het belang van employer branding. Het onderzoek is in april 2011 gelijktijdig uitgevoerd in acht Europese landen. De uitkomsten van het onderzoek, die in dit rapport zijn samengevat, bieden een waardevol inzicht in de manier waarop organisaties hun werkgeversmerk kunnen optimaliseren om zich positief te onderscheiden van andere werkgevers op de huidige, krappe arbeidsmarkt. In het rapport worden de resultaten in het algemeen gepresenteerd op pan-europees niveau voor de acht onderzochte landen. Wanneer er opvallende verschillen zijn tussen de landen, worden deze uitgelicht. Aan het eind van het rapport vindt u praktische aanbevelingen voor het ontwikkelen en onderhouden van uw werkgeversmerk. 1. Het werkgeversmerk: het concept en de belangrijkste aspecten Concept Belangrijkste aspecten 5 2. Werkgevers zijn zich bewust van het belang van het werkgeversmerk 7 3. Het werkgeversmerk is ook belangrijk voor werknemers 9 4. Hoe werkzoekenden de reputatie van een werkgever onderzoeken Verschillen in perceptie van werkgeversmerk tussen werkgevers en werknemers Tips voor de employer branding strategie Over StepStone

3 Managementsamenvatting Nu de war for talent in alle hevigheid woedt, moeten organisaties zich meer dan ooit inspannen omde aandacht van getalenteerde kandidaten op zich te vestigen. Hierbij kan employer branding een essentiële rol spelen. Maar waaruit bestaat een werkgeversmerk? In hoeverre beïnvloedt het merk van een werkgever het gedrag van huidige en potentiële medewerkers? Welke valkuilen moeten organisaties vermijden wanneer ze zich als werkgever profileren? Het StepStone-onderzoek laat zien dat alleen een zeer zorgvuldig gecultiveerd werkgeversmerk een organisatie kan helpen aan een voordelige positie op de steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Werkgevers en werknemers evalueren werkgeversmerken via dezelfde criteria Gevraagd naar de factoren die hun perceptie van een werkgeversmerk beïnvloeden, noemen werkgevers en werknemers een breed scala aan aspecten die ze belangrijk vinden, van werving en selectie, loopbaanmanagement en people management tot een prettige werkomgeving. De opvattingen van werkgevers en werknemers komen in grote lijnen overeen, maar werknemers leggen de nadruk op de eigen carrière terwijl werkgevers meer oog hebben voor de bedrijfswaarden. Werkgevers beseffen het belang van een goed werkgeversmerk Volgens werkgevers vergemakkelijkt een sterk en duidelijk werkgeversmerk het aantrekken van nieuwe medewerkers door een organisatie. Het werkgeversmerk beïnvloedt vooral de respons op geadverteerde vacatures, de kwaliteit van de kandidaten en het aantal open sollicitaties. Het werkgeversmerk is belangrijk voor huidige én potentiële medewerkers Veel werkgevers menen dat hun werkgeversmerk beduidend minder impact heeft op de huidige werknemers dan op potentiële nieuwe medewerkers. Maar veel werkenden vinden het belangrijk wat hun familie en vrienden vinden van de organisatie waarvoor ze werken. De reputatie van een werkgever, goed of slecht, beïnvloedt de beslissing van een werkzoekende om al dan niet te solliciteren. Een werkgever kan beter géén reputatie hebben dan een slechte, omdat werkzoekenden eerder solliciteren bij een onbekend bedrijf dan bij een bedrijf dat slecht bekend staat. Werkzoekenden doen onderzoek naar de reputatie van werkgevers Werkzoekenden bezoeken eerst de website van de potentiële werkgever, maar ze beschouwen dit als een informatiebron die maar beperkt betrouwbaar is. De meest betrouwbare bron, en de op één na vaakst geraadpleegde, wordt gevormd door de familie en vrienden van de werkzoekende: ruim twee derde van de werkzoekenden doen in hun persoonlijke netwerk navraag naar de reputatie van werkgevers. Werkgevers en werknemers hebben een ander beeld van het werkgeversmerk Werkgeversmerken worden verschillend beoordeeld. Het zelfbeeld van bedrijven is positiever dan het beeld dat werknemers van de bedrijven hebben. Dit verschil kan gevolgen hebben voor de personeelstevredenheid en de bedrijfsreputatie, zodat hier aandacht aan besteed moet worden in het kader van de employer branding-strategie. De resultaten van ons uitgebreide onderzoek verschaffen waardevolle inzichten in de opvattingen van zowel werkzoekenden als werknemers over het werkgeversmerk. Op basis van deze resultaten hebben we praktische tips opgesteld voor werkgevers die hun employer branding-strategie willen optimaliseren. U vindt deze tips aan het eind van dit rapport. 3

4 Het onderzoek StepStone heeft een online enquête gehouden onder 5929 werkzoekenden en 823 bedrijven in acht Europese landen: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk en Zweden. Zowel kleine als grote bedrijven uit alle sectoren namen deel. De deelnemende werkzoekenden waren niet alleen mensen zonder werk, maar ook werkenden die open staan voor een nieuwe uitdaging. Alle deelnemers zijn geselecteerd uit de database van StepStone ,929 werkzoekenden en 823 bedrijven in 8 Europese landen namen deel aan de online enquête van StepStone naar employer brand In het onderzoek onder werkzoekenden lag de nadruk op het beeld dat ze hebben van hun werkgevers en op de aspecten van de reputatie van een werkgever die de meeste impact hebben op werkzoekenden. Er werd ook gekeken naar de perceptie van het werkgeversmerk in de communicatie door het bedrijf én in de werkelijkheid; naar de manier waarop werkzoekenden onderzoek doen naar mogelijke werkgevers en naar de effecten hiervan op de beslissing om al dan niet te solliciteren. In het onderzoek onder werkgevers werd gekeken naar de intensiteit van de activiteiten voor employer branding en naar de inhoud en impact van het werkgeversmerk. Bovendien werd de werkgevers gevraagd de aantrekkelijkheid van hun eigen organisaties te beoordelen. 4

5 1. Employer brand: concept and belangrijkste aspecten 1.1 Concept Door effectieve employer branding kan een bedrijf uitgroeien van één van de vele vergelijkbare werkgevers tot een werkgever met een bijzondere aantrekkingskracht. Bekendheid, herkenning en het zich in positieve zin onderscheiden van de concurrentie leiden tot een aantrekkelijke positie op de arbeidsmarkt, waardoor de kans groter wordt dat getalenteerde kandidaten contact met uw organisatie opnemen. In een steeds sterker concurrerende arbeidsmarkt moeten bedrijven gerichte aandacht besteden aan het ontwikkelen van hun werkgeversmerk als ze bij het aantrekken, motiveren en behouden van talent doeltreffender willen opereren dan andere werkgevers. In dit artikel verstaan we onder het werkgeversmerk het beeld dat huidige en potentiële medewerkers hebben van een bedrijf. Met employer branding bedoelen we de communicatie rond het werkgeversmerk via verschillende methoden en kanalen, uiteenlopend van traditionele routes zoals advertenties en brochures tot relatief nieuwe kanalen zoals sociale media en video s employees employers Werkomgeving Carrièremogelijkheden en -planning Relatie tussen werknemers en managers Financiële stabiliteit van het bedrijf Training en ontwikkeling Balans tussen werk en privé Salarissen, secundaire arbeidsvoorwaarden Gestroomlijnd wervingsproces Duidelijke bedrijfswaarden Locatie van het bedrijf Prominente aanwezigheid op wervingskanalen Gelijkekansenbeleid Teambuilding activiteiten Faciliteiten voor werknemers op het werk Groot aantal vacatures 27,6% 27,7% 49,0% 51,4% 47,5% 51,0% 45,2% 35,5% 42,1% 44,6% 40,0% 34,6% 82,5% 77,5% 78,5% 66,2% 78,2% 68,7% 77,8% 62,8% 74,4% 65,2% 74,2% 68,5% 73,0% 70,7% 65,4% 66,7% 69,4% 60,0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Bron: werkgevers & werknemers Figure 1. Belangrijkste aspecten van het werkgeversmerk 5

6 1.2 Belangrijkste aspecten Wanneer we werkgevers en werknemers vragen naar de factoren die hun perceptie van een werkgeversmerk beïnvloeden, noemen ze een breed scala aan aspecten, van werving en selectie, loopbaanmanagement en people management tot een prettige werkomgeving. Figuur 1 toont de factoren die een grote of zeer grote invloed hebben op de perceptie van het werkgeversmerk bij zowelwerknemers als werkgevers. Voor zowel werkgevers als werknemers is een goede werkomgeving de factor met de meeste invloed. In het algemeen zijn de meeste overige aspecten voor beide groepen belangrijk, maar zijn er verschillen in het relatieve belang. Zo worden bedrijfswaarden door 69% van de werkgevers en door 67% van de werknemers beschouwd als een belangrijke factor, maar werkgevers beschouwen bedrijfswaarden als het op één na belangrijkste aspect terwijl deze factor voor werknemers pas op de negende plaats komt. Salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn voor 73% van de werknemers een belangrijk aspect van het werkgeversmerk, maar slechts 49% van de werkgevers denkt dat dit een belangrijke factor is. Mogelijk beschouwen werkgevers dit meer als een individuele kwestie dan als een algemene eigenschap van de organisatie. Aan de andere kant vinden werkgevers een prominente aanwezigheid op wervingskanalen relatief belangrijk (51%), maar dit aspect haalt voor de werknemers de top-10 niet. Dit komt misschien doordat werknemers zich niet realiseren dat een doorlopende aanwezigheid essentieel is voor naamsbekendheid en herkenning van een werkgeversmerk. Hoewel de rangorde enigszins afwijkt, kennen werknemers en werkgevers een vergelijkbaar gewicht toe aan de verschillende aspecten. Werknemers 1. Werkomgeving 2. Carrièremogelijkheden en 3. loopbaanplanning 4. Relatie tussen werknemers en managers 5. Financiële stabiliteit van het bedrijf 6. Training en ontwikkeling 7. Balans tussen werk en privé 8. Salarissen en secundaire 9. arbeidsvoorwaarden 10. Gestroomlijnd wervingsproces Werkgevers 1. Werkomgeving 2. Duidelijke bedrijfswaarden 3. Relatie tussen werknemers en managers 4. Balans tussen werk en privé 5. Carrièremogelijkheden en loopbaanplanning 6. Gestroomlijnd wervingsproces 7. Training en ontwikkeling 8. Financiële stabiliteit van het bedrijf 9. Locatie van het bedrijf 10. Prominente aanwezigheid op wervingskanalen Wanneer werkgevers hun boodschap voor de personeelsmarkt bepalen, dienen ze met deze verschillen rekening te houden en hun activiteiten voor employer branding bij te stellen of aan te passen om extra aandacht te besteden aan factoren die voor potentiële werknemers van belang zijn. 6

7 2. Werkgevers zijn zich bewust van het belang van het werkgeversmerk Employer branding staat hoog op de agenda van het bedrijfsleven: 85% van de ondervraagde werkgevers werkt al aan een employer branding-strategie (54,7%) of is dit van plan (30,6%). Slechts een kleine minderheid (14,7%) van de werkgevers heeft employer branding niet op de agenda staan. De redenen die hiervoor het vaakst werden opgegeven waren een gebrek aan middelen (27%), tijd (21%) of budget (16%). De mate van activiteit varieert 14,7% 28,3% Intensieve avtiviteiten Activiteiten per land Frankrijk (66,7%) en Zweden (60,8%) zijn koplopers als het gaat om bedrijven die actief zijn op het gebied van employer Activiteiten gepland branding. Het Europese gemiddelde is 54,7%. 30,6% 26,4% Geen activiteiten gepland Duitsland blijft enigszins achter: slechts 43% van de Duitse bedrijven werkt actief aan employer branding en meer dan 26% heeft geen plannen in deze richting Bron: werkgevers Figure 2. De meeste werkgevers (78,7%) verwachten dat de rol van employer branding in de personeelswerving verder zal toenemen. In Zweden en Duitsland loopt dit percentage op tot 83%. Daarentegen denkt in Denemarken bijna 6% van de ondervraagden dat het belang van employer branding zal afnemen. 19,3% Neemt toe 1,9% Neemt af Blijft gelijk 78,7% Bron: Werkgevers Figure

8 Volgens de ondervraagde werkgevers heeft een sterk en duidelijk werkgeversmerk invloed op een aantal kengetallen die een rol spelen bij het aantrekken van nieuwe medewerkers, zoals de respons op banenadvertenties, het aantal open sollicitaties en de kwaliteit van de kandidaten. Het werkgeversmerk wordt ook gezien als een belangrijke factor voor de commitment van huidige medewerkers aan hun werkgever. Maar de werkgevers geven aan dat andere aspecten die samenhangen met de huidige medewerkers, zoals het personeelsverloop, de productiviteit en het tegengaan van sluipende salarisverhogingen, minder worden beïnvloed door het werkgeversmerk. geen/ weinig invloed matige invloed grote of zeer grote invloed Respons op vacatures Aantal open sollicitaties Kwaliteit van kandidaten Commitment van huidige medewerkers Personeelsverloop Tegengaan van salarisverhogingen Productiviteitsverbetering Time-to-hire 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Source: employers Figure 4. Invloed van het werkgeversmerk De stuwende kracht achter het werkgeversmerk is veelal de HR-afdeling (in 42,9% van de bedrijven), gevolgd door het senior management (28,6%). In bijna 21% van de bedrijven behoort het werkgeversmerk tot de verantwoordelijkheid van de afdeling marketing & communicatie. HR 42,9% senior management 28,6% marketing & communicatie 20,6% overige 7,8% Source: employers 0% 10% 20% 30% 40% 50% Figure 5. Verantwoordelijkheid voor het werkgeversmerk 8

9 Het ligt voor de hand dat elke afdeling bij het beoordelen van de gewenste resultaten van employer branding maatstaven aanlegt waarin de eigen prioriteiten tot uitdrukking komen. Een HR-manager zal bijvoorbeeld typische HR-kengetallen willen gebruiken, zoals een kortere time-to-hire en een toename van het aantal open sollicitaties. Marketing- en communicatiemanagers zullen eerder kijken naar calltoaction indicaties, zoals de respons op banenadvertenties en de kwalificaties van de kandidaten. Senior management 1. Commitment van huidige medewerkers 2. Betere kwaliteit van kandidaten 3. Minder personeelsverloop HR 1. Kortere time-to-hire 2. Meer open sollicitaties 3. Minder personeelsverloop Marketing & communicatie 1. Grotere respons op geadverteerde vacatures 2. Betere kwaliteit van kandidaten 3. Meer open sollicitaties 3. Het werkgeversmerk is ook belangrijk voor werknemers Niet alleen werkgevers denken na over employer branding: uit ons onderzoek blijkt duidelijk dat zowel huidige als potentiële werknemers het werkgeversmerk evenzeer belangrijk vinden. Om te beginnen vinden werknemers het belangrijk hoe familie en vrienden denken over hun werkgever. Bijna 60% van de werknemers zegt hier waarde aan te hechten. 8% 11% erg belangrijk belangrijk niet erg belangrijk helemaal niet belangrijk 33% 48% Bron: werknemers Figure 6. Het werkgeversmerk heeft een grote impact op de personeelswerving: 95% van de werkzoekenden onderzoekt de reputatie van een potentiële werkgever alvorens te solliciteren naar een betrekking. Of een bedrijf een goed of een slecht werkgeversmerk heeft, maakt veel uit voor de beslissing van een werkzoekende om al dan niet te solliciteren

10 Het is zelfs beter om onbekend te zijn dan om een slechte reputatie te hebben: 90,7% van de werkzoekenden zou solliciteren naar een aantrekkelijk klinkende baan bij een bedrijf waarvan ze de reputatie niet kennen. Daarentegen zou slechts 10,4% van de werkzoekenden solliciteren bij een bedrijf met een slechte reputatie. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% won t apply will apply 30% 20% 10% 0% good reputation bad reputation unknown Source: employees Figure 7. Invloed van werkgeversreputatie op sollicitatiegedrag Maar in het huidige informatietijdperk is het vrijwel onmogelijk om géén reputatie te hebben. De meningen van talloze mensen over de meest uiteenlopende onderwerpen zijn te vinden op het internet. Daarom moeten werkgevers hun werkgeversmerk goed bewaken. Het is essentieel dat de boodschap die u uitdraagt, overeenkomt met de werkelijkheid. Anders worden uw uitspraken op informele informatiekanalen weersproken en kan uw reputatie schade oplopen. 4. De reputatie van een werkgever onderzoeken Ons onderzoek laat zien dat 95% van de werkzoekenden informatie opzoekt over de werkgever bij wie ze solliciteren. Slechts een kleine minderheid (5%) solliciteert zonder enig onderzoek uit te voeren. Werkzoekenden maken uiteraard gebruik van informatiebronnen die door het bedrijf worden aangeboden, zoals websites en accounts op sociale media. Maar deze informatie wordt gezien als subjectief en daardoor minder betrouwbaar. Ook familie en vrienden zijn een belangrijke bron van informatie: ruim twee derde van de werkzoekenden informeren in hun persoonlijke netwerk naar de reputatie van een werkgever. Persoonlijke netwerken worden beschouwd als de meest betrouwbare bron van informatie over de reputatie van werkgevers. Naast de genoemde bronnen verzamelen werkzoekenden ook op andere manieren informatie over potentiële werkgevers. Het internet is de belangrijkste mediabron voor informatie, waarbij zoekmachines en vacaturebanken het vaakst worden geraadpleegd (door 62% respectievelijk 43% van de werkzoekenden). Sociale media zoals blogs, forums en sociale netwerksites worden ook geraadpleegd, maar veel minder vaak (14% 19%). 10

11 Daarom moeten werkgevers de openbare informatie over hun bedrijf onder controle houden: niet alleen de op de website gepubliceerde gegevens van producten en diensten, de visie en de normen en waarden van het bedrijf, maar ook de informatie die te vinden is op informele kanalen. Effectief management van informatie op informele kanalen is veel moeilijker, maar noodzakelijk. informatiebronnen van het bedrijf 45% 88% persoonlijk netwerk 69% 89% raadplegingen media 64% 67% betrouwbaarheid sociale media 24% 40% Bron: werknemers Figure 8. Onderzoek naar reputatie van werkgevers: informatiebronnen en hun betrouwbaarheid 5. Verschillen in de perceptie van het werkgeversmerk tussen werkgevers en werknemers Het werkgeversmerk wordt verschillend beoordeeld. Het zelfbeeld van bedrijven is positiever dan het beeld dat werknemers van de bedrijven hebben: werkgevers geven gemiddeld een 6,5 voor de aantrekkelijkheid van hun bedrijf voor werknemers, terwijl ze van werknemers gemiddeld slechts een 5,8 krijgen. 50% 49,0% 46,1% werknemers - Zou u uw werkgever aanbevelen bij anderen? werkgevers - Zouden uw werknemers u bij anderen aanbevelen? 40% 33,4% 30% 20% 23,0% 24,9% 18,7% 10% 0% ja, zeker ja, misschien Bron: werkgevers & werknemers 4,4% waarschijnlijk niet 0,6% zeker niet Figure 9. De waarschijnlijkheid dat werknemers hun werkgever bij anderen aanbevelen 11

12 Een goede indicatie van de perceptie van de aantrekkelijkheid van een werkgever is de vraag of medewerkers hun bedrijf zouden aanbevelen bij familie en vrienden. Op dit punt lopen de opvattingen tussen werkgevers en werknemers nog verder uiteen: bedrijven geven zichzelf een veel hogere score dan ze van hun medewerkers krijgen. Een mogelijke verklaring voor deze discrepantie is dat werknemers aangeven dat 46% van de werkgevers in hun communicatie een beeld proberen over te brengen dat positiever is dan de werkelijkheid. Het ligt voor de hand dat de werkelijkheid een beetje wordt aangekleed, maar werkgevers kunnen een te grote kloof tussen beeld en werkelijkheid beter vermijden. Als het beeld te ver van de werkelijkheid af staat, worden verwachtingen niet waargemaakt en ontstaan er teleurstellingen. Dit kan er zelfs toe leiden dat potentiële kandidaten en huidige medewerkers hun belangstelling voor het bedrijf verliezen. 6,4% 20,1% 46,0% Realiteit is minder goed dan het uitgestraalde beeld Realiteit is anders dan het uitgestraalde beeld, maar niet slechter Realiteit is beter dan het uitgestraalde beeld 27,4% Uitgestraald beeld komt overeen met realiteit Bron: werknemers Figure 10. Beeld en werkelijkheid van het werkgeversmerk Werkgevers moeten oog hebben voor de kloof tussen de feitelijke perceptie van hun werkgeversmerk en het werkgeversmerk dat ze willen uitstralen. Het managen van deze kloof moet onderdeel zijn van de employer branding-strategie. 6. Een aantal tips voor de employer branding-strategie Een duidelijk werkgeversmerk biedt meerdere voordelen: snellere wervingsprocessen, een hogere retentie en meer commitment en tevredenheid bij uw medewerkers. Een verwaarloosd of negatief werkgeversmerk kan niet alleen potentiële kandidaten afstoten, maar het vervreemdt ook uw huidige medewerkers van uw bedrijf én iedereen die de verhalen van uw medewerkers over hun slechte ervaringen hoort. We hebben enkele aanbevelingen geformuleerd waarmee u uw employer branding-strategie kunt optimaliseren. 12

13 1. Betrek het senior management. Het werkgeversmerk van een bedrijf is niet alleen de verantwoordelijkheid van de HR-afdeling, maar moet ook door het senior management duidelijk en volledig worden gedragen, zodat de juiste randvoorwaarden beschikbaar worden gesteld. Het werkgeversmerk heeft een belangrijk effect op de toekomstige resultaten van uw bedrijf. Een goed werkgeversmerk vereist continuïteit, inspanningen op de lange termijn en een doelbewuste investering van tijd en middelen. Betrek daarom uw directie bij de employer branding-strategie en laat de teams van HR en marketing & communicatie in woord en beeld vormgeven aan het werkgeversmerk. 2. Analyseer uw werkgeversmerk. Voordat u uw employer branding-strategie bepaalt, analyseert u de kracht van uw huidige werkgeversmerk: Hoe ziet het DNA van uw bedrijf eruit? Hoe is het in de praktijk om voor uw bedrijf te werken? Wat vinden en wat willen medewerkers van uw bedrijf? Waarmee onderscheidt u zich van andere werkgevers? Houd externe enquêtes om de aantrekkelijkheid van uw bedrijf als werkgever te beoordelen en interne enquêtes om de tevredenheid en het commitment van uw medewerkers te meten 3. Definieer het DNA van uw bedrijf. U kunt aspecten van uw werkgeversmerk verwerken in de missie, de visie en de waarden van uw bedrijf. Ook de aanpak van people management, de bedrijfscultuur en de leiderschapsstijl zijn belangrijke bouwstenen van uw bedrijfs-dna. Deze concepten vormen de organisatorische kant van uw werkgeversmerk. 4. Integreer de visie van uw medewerkers. Integreer naast uw bedrijfs-dna ook de opvattingen van uw medewerkers in uw werkgeversmerk, zodat de alledaagse realiteit hierin tot uitdrukking komt. Bepaal uw sterke punten als werkgever en houd rekening met de elementen die invloed hebben op de perceptie van uw werkgeversmerk onder uw medewerkers (zie deel 1 van dit rapport). Dit is van cruciaal belang, omdat ruim een derde deel van alle werknemers met anderen praat over hun ervaringen binnen het bedrijf. Bovendien blijkt uit ons onderzoek dat veel sollicitanten bij hun persoonlijke netwerk te rade gaan om informatie in te winnen over potentiële werkgevers. Daarom is het essentieel dat u in uw communicatie een realistisch werkgeversmerk presenteert, zodat het door u geschetste beeld niet teveel afwijkt van de realiteit. Een te grote afwijking kan sollicitanten afschrikken. 5. Wees authentiek. Houd er rekening mee dat mensen in het huidige informatietijdperk toegang hebben tot allerlei informele informatiebronnen. Daarom is het noodzakelijk dat u in uw communicatie vertelt hoe uw bedrijf werkelijk is, niet hoe u zou willen dat het was. Het is belangrijker om realistisch en authentiek te zijn dan om u te onderscheiden van andere werkgevers. Uw kernwaarden moeten in alle onderdelen van de organisatie tot uiting komen, van individuen tot afdelingen, van communicatiestijlen tot de gebruikte tools en van uw talentmanagement tot de alledaagse werkethiek. 6. Wees consistent en coherent. Zorg dat u op alle niveaus consistent met uw werkgeversmerk omgaat. Als u ten opzichte van de consument een klantvriendelijk merkimago nastreeft, dan moet uw werkgeversmerk ook dezelfde vriendelijkheid uitstralen naar uw medewerkers. De waarden moeten consistent zijn voor alle medewerkers, processen en afdelingen. 13

14 7. Breng uw boodschap naar buiten. Het is praktisch onmogelijk om géén reputatie te hebben, gelet op de enorme hoeveelheden informatie op het internet. Daarom is het belangrijk dat u actief communiceert over uw werkgeversmerk en over hoe het is om voor uw bedrijf te werken. Besteed ook aandacht aan de aspecten die belangrijk zijn voor werknemers. Hun beeld van het werkgeversmerk wijkt enigszins af van het beeld dat bedrijven hebben. De belangrijkste criteria waarmee werknemers een werkgeversmerk beoordelen zijn de werkomgeving, de carrièremogelijkheden en de balans tussen werk en privé. 8. Houd externe invloeden op uw werkgeversmerk onder controle. Omdat werkgeversmerken voor een deel worden gevormd door de publieke opinie, moet een organisatie oog hebben voor alle elementen die het werkgeversmerk kunnen beïnvloeden. Door voortdurende controle merkt u het bijvoorbeeld wanneer er een kloof begint te ontstaan tussen de feitelijke perceptie en de gewenste eigenschappen van uw werkgeversmerk, zodat u snel kunt ingrijpen om eventuele schade tot een minimum te beperken. 9. Meet de impact van uw werkgeversmerk. Omdat een werkgeversmerk een langetermijninvestering vereist, is het verstandig een aantal key performance indicators (KPI s) bij te houden om te controleren of uw werkgeversmerk voldoet aan de doelstellingen van uw bedrijf. De KPI s kunnen voor elk bedrijf anders zijn, maar populaire kengetallen zijn bijvoorbeeld personeelsverloop, verzuim, motivatie, retentie, kosten per vervulde vacature, aantal open sollicitaties en respons op personeelsadvertenties. Overzicht van figuren Figuur 1. Belangrijkste aspecten van het werkgeversmerk... 5 Figuur 2. Activiteiten voor employer branding... 7 Figuur 3. Het belang van employer branding in de toekomst... 7 Figuur 4. Invloed van het werkgeversmerk... 8 Figuur 5. Verantwoordelijkheid voor het werkgeversmerk... 8 Figuur 6. Het belang van de mening van familie en vrienden over een werkgever... 9 Figuur 7. Invloed van werkgeversreputatie op sollicitatiegedrag...10 Figuur 8. Onderzoek reputatie van werkgevers: informatiebronnen en betrouwbaarheid...11 Figuur 9. De waarschijnlijkheid dat werknemers hun werkgever bij anderen aanbevelen...11 Figuur 10. Beeld en werkelijkheid van het werkgeversmerk

Personeel rekruteren in KMO s

Personeel rekruteren in KMO s Verkoop uw bedrijf bij de sollicitant www.stepstone.be Inleiding In een klein bedrijf is er vaak geen specifieke personeelsmanager en heeft de ondernemer niet altijd de kennis, de mogelijkheden, de ervaring

Nadere informatie

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf?

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? Themabijeenkomst Gezond Beleid Employee branding en HRM 10 september 2015 Vraag Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? 1 Employer branding Een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie

Nadere informatie

Rekruteren via sociale media: feit of hype?

Rekruteren via sociale media: feit of hype? Rekruteren via sociale media: feit of hype? ROI van rekruteren via sociale media in Europa in 2013 www.stepstone.com Rekruteren via sociale media: feit of hype? Sociale media maken steeds meer deel uit

Nadere informatie

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Student Recruitment 2.0 Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Inleiding Inhoudsopgave Ben jij op zoek naar jong talent? Zorg dan dat je up-to-date bent en vind de beste afstudeerders van top-universiteiten.

Nadere informatie

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Valsamis, D. & Vandeweghe, B. 2012. Instroom- en retentiebeleid van bedrijven: wachten

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa Voor nadere informatie, neem contact op met: Wilma Buis Algemeen Directeur van Mercuri Urval b.v. Tel: 033 450 1400 of 06 5025 3038 wilma.buis@mercuriurval.com Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie

Nadere informatie

Professionalize Your Recruitment Strategy

Professionalize Your Recruitment Strategy 2016 Professionalize Your Recruitment Strategy Try not to become a man of success, but rather to become a man of value. ALBERT EINSTEIN Onze kracht ligt in het professionaliseren en optimaliseren van uw

Nadere informatie

Trends & ontwikkelingen in recruitment

Trends & ontwikkelingen in recruitment Trends & ontwikkelingen in recruitment dinandjansen@planet.nl A. Dwarse Denkers A1. Bain & Company Wij trekken nu in de hele wereld goede mensen bij andere consultants weg. Bij veel van onze concurrenten

Nadere informatie

Het opbouwen van een onweerstaanbare employer brand

Het opbouwen van een onweerstaanbare employer brand Het opbouwen van een onweerstaanbare Inleiding Het vermogen om het beste talent in de markt aan te trekken en te behouden is voor elke organisatie belangrijk. Dit geldt des te meer voor uiterst concurrerende

Nadere informatie

hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal

hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal Waarom is employer branding belangrijk? Het speelveld van de HRmanager verandert. In de toekomst wordt het meer dan

Nadere informatie

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek MrWork Social Media Recruitment Onderzoek 2016 SOCIAL MEDIA RECRUITMENT Van de respondenten is 29% man en 71% vrouw. Hun functies zijn... Het MrWork Social Media Recruitment onderzoek is een jaarlijks

Nadere informatie

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden Als uw bedrijf groeit of als één van uw werknemers het bedrijf verlaat, heeft u nieuw personeel nodig. U heeft echter zelf niet de tijd en/of de kennis

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

Thema-avond 7 juni 2012 Werk55plus Etten- Leur. Solliciteren en Rekruteren via Social Media, in het bijzonder met Linked-in.

Thema-avond 7 juni 2012 Werk55plus Etten- Leur. Solliciteren en Rekruteren via Social Media, in het bijzonder met Linked-in. Thema-avond 7 juni 2012 Werk55plus Etten- Leur. Solliciteren en Rekruteren via Social Media, in het bijzonder met Linked-in. In de gezellig volle zaal in oranje sfeer van Buurtcentrum De Drempel werd deze

Nadere informatie

Recruiting Trends Nederland Wat je vandaag moet weten over recruitment

Recruiting Trends Nederland Wat je vandaag moet weten over recruitment Recruiting Trends Nederland 2017 Wat je vandaag moet weten over recruitment Over dit rapport 1. Waarom moet je dit lezen? 2. Top 5 takeaways 3. Hoe recruiting managers naar hun team kijken 6. De impact

Nadere informatie

Derks & Derks B.V. Derks & Derks Wervingskalender Wervingsmethoden en -middelen met humor belicht. Tel. 033-472 80 87 www.derksenderks.

Derks & Derks B.V. Derks & Derks Wervingskalender Wervingsmethoden en -middelen met humor belicht. Tel. 033-472 80 87 www.derksenderks. 2010 Derks & Derks Wervingskalender Wervingsmethoden en -middelen met humor belicht. Januari 53 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Headhunting Werving

Nadere informatie

WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT

WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT De recessie loopt ten einde. De markt trekt aan en het aantal vacatures

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

TOP 100 REPORT 2011. Copyright 2011 Employer Brand Insights. All rights reserved.!

TOP 100 REPORT 2011. Copyright 2011 Employer Brand Insights. All rights reserved.! TOP 100 REPORT 2011 Samenvatting 2011" The secret of success of Master Employer Brand practices (1) De Toppers in ons model komen voor 78% overeen met Favoriete Werkgevers 2011 Wat zijn de grootste verschillen

Nadere informatie

Voorjaar 2016. Al 10 jaar welkom. Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit

Voorjaar 2016. Al 10 jaar welkom. Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit Voorjaar 2016 Al 10 jaar welkom Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit INHOUD DATUM P. Al 10 jaar welkom 3 Arbeidsmarktcommunicatie Bootcamp Arbeidsmarktcommunicatie 4+5 februari

Nadere informatie

Van je werving een specialisme maken. De voordelen van een creatieve RPO

Van je werving een specialisme maken. De voordelen van een creatieve RPO Van je werving een specialisme maken De voordelen van een creatieve RPO Inhoud In deze whitepaper gaat het over een nieuw concept binnen de recruitmentwereld, de creatieve RPO. Zo gaan we dieper in op

Nadere informatie

Arbeidsmarktsituatie

Arbeidsmarktsituatie Informatiebrochure Arbeidsmarktsituatie De arbeidsmarkt kent een aantal bekende complexe vraagstukken, waaronder een oplopende werkloosheid, scholing en pensionering. Daarnaast heeft de arbeidsmarkt een

Nadere informatie

Hoe interesseer je accountant talent?

Hoe interesseer je accountant talent? Hoe interesseer je accountant talent? Kennisdocument op basis van onderzoeksresultaten - Raad van Waarde - Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Introductie 3 Werkwijze 7 Onderzoeksresultaten 9 Conclusie 16 Over

Nadere informatie

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek team.xx Methodologie Representatieve steekproef België: 550 werknemers 200 HR managers Duitsland: 529 werknemers 200 HR managers Kwantitatieve peiling naar

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

Sara Geris Communication Manager

Sara Geris Communication Manager Sara Geris Communication Manager 1 2 100% familiebedrijf 3 Sites 11 Landen 32 Locaties 16 sites in België Bedienden Arbeiders Chauffeurs +3.700 collega s 4 Social Media bij H.Essers? SEO/ SEA Social Media

Nadere informatie

SOLLICITATIE OVERZICHT

SOLLICITATIE OVERZICHT P & O Extern maakt voor de begeleiding van de kandidaten in de McJob-trajecten gebruik van de instrumenten Jobsearch en het Persoonlijk Arbeidsmarktonderzoek van Datavac BV. Datavac heeft JobSearch ontwikkeld

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers?

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? Gespecialiseerd boekhoudkundig of financieel personeel uitzenden is ons vak. Daarnaast adviseren en informeren wij bedrijven ook graag over verloning

Nadere informatie

Employer Brand Maturity Grid 2011-2012 Een vergelijking van NL, Zweden en België

Employer Brand Maturity Grid 2011-2012 Een vergelijking van NL, Zweden en België Welkom #TOP100 Employer Brand Maturity Grid 2011-2012 Een vergelijking van NL, Zweden en België oktober 2012 Amsterdam Job Mensink Bjorn Veenstra Internationale Benchmark (SE, BE, NL) Internationaal onderzoek

Nadere informatie

Europese jobmarkt herleeft

Europese jobmarkt herleeft Europese jobmarkt herleeft Resultaten Search Trends survey Februari 2010 1 Samenvatting Twee derde van de bedrijven wil tijdens de komende 12 maanden mensen aanwerven; een vijfde van de Europese bedrijven

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers. Multiscope Banenruil.nl April 2014

Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers. Multiscope Banenruil.nl April 2014 Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers Multiscope Banenruil.nl April 2014 Conclusies werknemers» Het is duidelijk dat er veel winst valt te behalen in vermindering

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

maakt er werk van Europe s Leader in Online Career Services and Recruitment Solutions 2009, StepStone

maakt er werk van Europe s Leader in Online Career Services and Recruitment Solutions 2009, StepStone maakt er werk van 2009, StepStone StepStone maakt er werk van Laten we ons even voorstellen In 1996 ontstond StepStone in Noorwegen met de missie: het vervullen van de online rekruteringswensen van werkgevers.

Nadere informatie

Highlights Employer Branding Onderzoek. Oktober 2014

Highlights Employer Branding Onderzoek. Oktober 2014 Highlights Employer Branding Onderzoek Oktober 2014 Belangrijkste conclusies 1. Er wordt door organisaties nog niet heel veel actief aan employer branding gedaan 2. Als er aan employer branding wordt gedaan,

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Onderwijs. Achtergrond. Corporate Communicatie Scan. www.godding-co.nl

Onderwijs. Achtergrond. Corporate Communicatie Scan. www.godding-co.nl Onderwijs Corporate Communicatie Scan Godding & co corporate communicatie Bredaseweg 86 5038 NH Tilburg 013-518 6158 013-518 6159 info@godding-co.nl De communicatiescan geeft inzicht in uw communicatiebeleid.

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Wat vindt de hedendaagse kandidaat belangrijk?

Wat vindt de hedendaagse kandidaat belangrijk? Onderzoek naar het werven van talent: Wat vindt de hedendaagse kandidaat belangrijk? Onderzoek toont aan dat de zoektocht naar een baan nooit eindigt Door de constant veranderende economische groei en

Nadere informatie

De Candidate Experience in Nederland

De Candidate Experience in Nederland De Candidate Experience in Nederland Enquête door Textkernel, Maart-Juni 2015 In de laatste jaren is de Candidate Experience een belangrijk thema geworden in het proces van recruitment en talentacquisitie.

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst

Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst Blok A: Werving van personeel (1) Aantal verwachte aan te nemen werknemers (korte-, middellang- en lang

Nadere informatie

Ik wens je veel succes en plezier in Werk vinden met social media! Aaltje Vincent

Ik wens je veel succes en plezier in Werk vinden met social media! Aaltje Vincent Voorwoord Miljoenen mensen in Nederland maken gebruik van Facebook, Twitter en LinkedIn om met elkaar in contact te zijn. Professioneel gebruik van deze social media maakt dat je sneller nieuw werk vindt!

Nadere informatie

Doorsight HR Analytics Why people join, stay or leave your organization

Doorsight HR Analytics Why people join, stay or leave your organization doorsight Doorsight HR Analytics Why people join, stay or leave your organization Meet wat u waard bent als werkgever... Weet u wat u waard bent? Veel organisaties hebben onvoldoende grip op de kpi s en

Nadere informatie

WAAROM PERSOONLIJKHEID?

WAAROM PERSOONLIJKHEID? WAAROM? Hoe Hogan assessments u helpen de juiste mensen te selecteren, talenten te herkennen én ontwikkelen en leiderschap te verbeteren. Gedistribueerd door: 2012 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS, INC. WAAROM?

Nadere informatie

Wij zijn er klaar voor!

Wij zijn er klaar voor! www.arbeidsmarktcommunicatie.eu Voorjaar 2015 Wij zijn er klaar voor! Trainingen arbeidsmarktcommunicatie en recruitment Wij zijn er klaar voor! Ronald van Driel en Marieke van Heek Docenten Wij zijn er

Nadere informatie

De kracht van LinkedIn voor de afdeling HR

De kracht van LinkedIn voor de afdeling HR De kracht van LinkedIn voor de afdeling HR Jacco Valkenburg Binnen een paar klikken een lijst met potentiële kandidaten voor je vacatures vinden. En met nog een extra filter een selectie krijgen van je

Nadere informatie

Trendonderzoek Dialoogmedia

Trendonderzoek Dialoogmedia Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument 1. Organisaties hebben de mogelijkheid om via een breed scala van kanalen een rechtstreekse dialoog met de consument aan te gaan en te onderhouden.

Nadere informatie

Colofon. www.stichtinggezondheid.nl. Dit e book is een uitgave van Stichting Gezondheid. Teksten: Stichting Gezondheid

Colofon. www.stichtinggezondheid.nl. Dit e book is een uitgave van Stichting Gezondheid. Teksten: Stichting Gezondheid Colofon Dit e book is een uitgave van Stichting Gezondheid Teksten: Stichting Gezondheid Vormgeving: Michael Box (Internet Marketing Nederland) Correspondentie: Stichting Gezondheid (Stefan Rooyackers)

Nadere informatie

Imago. Belang van beeldvorming

Imago. Belang van beeldvorming Imago Belang van beeldvorming Een helder beeld van imago Mensen zijn sociale wezens en willen graag geaccepteerd worden. Bewust of onbewust zijn wij daarom met regelmaat bezig met het beeld dat anderen

Nadere informatie

Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig

Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig DraagZorgvoorUwZorg Zorg voor Uw Talent Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig Bert Laurier & Peter Beeusaert & Hilde Billen Consultants SD Worx Leadership & Strategy Engagement, meer dan tevredenheid

Nadere informatie

Pensioencommunicatie start bij de werkgever

Pensioencommunicatie start bij de werkgever Pensioencommunicatie start bij de werkgever Artikel Senior adviseur collectieve pensioenen J. Arts (Pon) Pensioencommunicatie start bij de werkgever Welke maatregelen kan de werkgever nemen om het pensioenbewustzijn

Nadere informatie

Samenwerken bij mobiliteit en recruitment. Jan van Goch 20 mei 2011

Samenwerken bij mobiliteit en recruitment. Jan van Goch 20 mei 2011 Samenwerken bij mobiliteit en recruitment Jan van Goch 20 mei 2011 Agenda Voorstellen Inleiding Ontwikkelingen/innovaties Voorbeelden samenwerkingsverbanden Vragen Voorstellen Jan van Goch 2001 heden Connexys

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

Referral recruitment

Referral recruitment whitepaper Referral recruitment Werven van nieuw talent via uw medewerkers: de 10 succesfactoren Versie 2.0: februari 2012 Auteur: Ben Verhagen Goals Arbeidsmarketing BV K l o o s t e r s t r a a t 1 0

Nadere informatie

StepStone in cijfers Januari 2016

StepStone in cijfers Januari 2016 StepStone in cijfers Januari 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.683.229 Aantal bezoeken 1.203.462 Unieke bezoekers 699.806 Aantal jobs 4755

Nadere informatie

OfficeTeam Salary Guide 2011. Nederland

OfficeTeam Salary Guide 2011. Nederland OfficeTeam Salary Guide 2011 Nederland Inleiding Als de economie aantrekt, is het voor bedrijven nog belangrijker om hun jaarlijkse beloningen en secundaire arbeidsvoorwaarden te vergelijken met die van

Nadere informatie

StepStone in cijfers April 2016

StepStone in cijfers April 2016 StepStone in cijfers April 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 5.579.141 Aantal bezoeken 1.394.184 Unieke bezoekers 803.439 Aantal jobs 5998 De

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

De strijd om talent: Employer branding in theorie en praktijk. Onderzoekscoördinator: Dr. Eveline Schollaert - HoGent

De strijd om talent: Employer branding in theorie en praktijk. Onderzoekscoördinator: Dr. Eveline Schollaert - HoGent De strijd om talent: Employer branding in theorie en praktijk Onderzoekscoördinator: Dr. Eveline Schollaert - HoGent Onderzoekers: Bart Van Theemsche en Gerd Jacobs - HoGent Externe onderzoekspartner:

Nadere informatie

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties Tess Poppe 26 maart 205 Inhoud DEEL I Knelpuntberoepen OCMW s... 2. Overzicht functies... 2.. Verpleegkundige... 3..2 Hoofdverpleegkundige...

Nadere informatie

Social recruitment ½ DAG. Antal de Waij. Internet sinds Engagement Media Digitalcontentmarketing.nl E-Academy.nl

Social recruitment ½ DAG. Antal de Waij. Internet sinds Engagement Media Digitalcontentmarketing.nl E-Academy.nl Social recruitment ½ DAG Antal de Waij Antal de Waij 30 jaar B.G. Internet sinds 1994 Engagement Media Digitalcontentmarketing.nl E-Academy.nl 2 1 3 4 2 Een aantal vragen wellicht dat ik meer leer op het

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters

Nadere informatie

Werving en Selectie anno nu

Werving en Selectie anno nu Werving en Selectie anno nu Werving en selectie, employer branding en personeelsbeleid: onlosmakelijk met elkaar verbonden. Henk-Jan Kooijman en Louis de Jong 16 november 2017 Inspiratiesessie instroom

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: onderzoeksvraag

Nadere informatie

RECRUITMENT. De stand van het werven. Door Geert-Jan Waasdorp

RECRUITMENT. De stand van het werven. Door Geert-Jan Waasdorp De stand van het werven Door Geert-Jan Waasdorp 28 AAN DE SLAG 1-2014 LinkedIn is het favoriete medium van recruiters. Toch is het niet per definitie de beste tool om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar wat

Nadere informatie

ING International Survey. De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven

ING International Survey. De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven april 2014 De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven Deze enquête is samengesteld door Ipsos namens ING Grote belangstelling voor geldzaken, maar het beheren van geld

Nadere informatie

Recruitment anno 2005 Recruitment anno 2005 Handvatten ter verbetering van het recruitmentproces Inhoud Wederzijdse verwachtingen Ontvangstbevestiging Uitnodiging Gehele proces Motivaties Keuzes Veldwerk:

Nadere informatie

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

Hoe wordt u aantrekkelijke werkgever? Studiedag: Succesvol rekruteren in 2012

Hoe wordt u aantrekkelijke werkgever? Studiedag: Succesvol rekruteren in 2012 Hoe wordt u aantrekkelijke werkgever? Studiedag: Succesvol rekruteren in 2012 Employer brand what s in a name? Verschillende definities The image of the organization as a great place to work in the minds

Nadere informatie

Op weg naar wendbaarheid

Op weg naar wendbaarheid Op weg naar wendbaarheid Thema: Talent 28 juni 2011 Management summary Krapper wordende arbeidsmarkt vraagt om actie Steeds meer positieve signalen zijn waarneembaar uit het Nederlandse bedrijfsleven dat

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Recruitment in eigen beheer in opmars

Recruitment in eigen beheer in opmars Recruitment in eigen beheer in opmars Resultaten recruitment benchmark 2009 Recruitment uitbesteden of zelf doen? Resultaten recruitment benchmark 2009 1 2 Goals Marktbewerking Voorwoord De recessie veroorzaakt

Nadere informatie

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA LINCOLN STEFFENS I have seen the future and it works IiP = Meer dan Opleiden! (veel meer.) Recent Onderzoek Informeel Leren ( Research voor Onderwijs &

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

5 Tips Voor Meer Sollicitatiesucces Snel en eenvoudig 5 stappen in de goede richting

5 Tips Voor Meer Sollicitatiesucces Snel en eenvoudig 5 stappen in de goede richting 5 Tips Voor Meer Sollicitatiesucces Snel en eenvoudig 5 stappen in de goede richting E-book geschreven door Sollicitatiedokter.nl Inhoudsopgave 1. Behandel solliciteren als een baan... pagina 1 2. Wees

Nadere informatie

W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215. E: info@onlinemarketingvacatures.com

W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215. E: info@onlinemarketingvacatures.com W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215 E: info@onlinemarketingvacatures.com De online marketing gespecialiseerde vacaturesite mét resultaat Wilt u in contact komen met online marketing specialisten?

Nadere informatie

Wat drijft de I(C)T-medewerker?

Wat drijft de I(C)T-medewerker? Wat drijft de I(C)T-medewerker? DoelgroepenMonitor Wat drijf de I(C)T-medewerker? DoelgroepenMonitor Emmy Nederkoorn, Karin Lammers en Ester Koot Over Motivaction Gevestigd in Amsterdam Werkgever van 80

Nadere informatie

PINK ELEPHANT De volgende stap in recruitment We believe that People and IT are the strategic assets of tomorrow s leading companies Welke weg hebben we bewandeld? Recruitment tool Webinar LinkedIn Collega

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit

1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit - 1 - 1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit Bescheidenheid siert de mens... maar niet de sollicitant. Een cv onthult én verhult! Het onthult omdat je jezelf voorstelt en het verhult

Nadere informatie

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social Media voor bedrijven is, waarom dit zo is én welke kansen

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

Het effect van Social Media op de doorlooptijd van vacatures. Lead Benefits December 2015

Het effect van Social Media op de doorlooptijd van vacatures. Lead Benefits December 2015 Het effect van Social Media op de doorlooptijd van vacatures Lead Benefits December 2015 1 Inleiding U kent het vast wel: vacatures die maandenlang open blijven staan zonder dat u een geschikte kandidaat

Nadere informatie

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone.

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen www.stepstone.com Inleiding Organisaties hebben tal van tactieken toegepast om crisissen te bestrijden: herstructureringen,

Nadere informatie

Mensen maken het verschil. Driessen HRM

Mensen maken het verschil. Driessen HRM Mensen maken het verschil Driessen HRM Bas van Leeuwen Programma manager Onderzoek Thema s Publicaties HRM-advies en ondersteuning Actief in 3 domeinen Driessen: brengt mens en werk bij elkaar; zorgt via

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 In het najaar van 2011 heeft Actieradius- vrijwillige inzet Land van Cuijk een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder

Nadere informatie

7-stappen plan voor een duurzaam Work Life Balance beleid

7-stappen plan voor een duurzaam Work Life Balance beleid Work-Life-Balance programma s moeten deel uitmaken van het algemeen HR-beleid. Wetgeving inzake veiligheid en gezondheid en kan een basis bieden bij het opstellen van een programma. Om te kunnen voldoen

Nadere informatie

Workshop Plato 12 september 2012 1

Workshop Plato 12 september 2012 1 Rekrutering & Selectie Caroline den Doelder 12 september 2012 Inleiding - werkmethode Interactieve doe-training Werkboek Leren van elkaar Kennismaking & verwachtingen Wanneer is iemand tevreden? Als iemand

Nadere informatie

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Programma Korte toelichting Nutri-akt Arbeidsmarkt Sollicitatieproces Zelfreflectie Sollicitatiebrief

Nadere informatie

HR beleid zichtbaar maken door indicatoren. Edgard Meuleman Managing Consultant

HR beleid zichtbaar maken door indicatoren. Edgard Meuleman Managing Consultant HR beleid zichtbaar maken door indicatoren Edgard Meuleman Managing Consultant SD Worx Organisatiestructuur KMO GO AS Overheid Internationaal Competence & Consultancy Divisie Aanvullend Aanbod Research

Nadere informatie