Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014"

Transcriptie

1 Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V Het team van de TDA groep is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. De persoonlijke situatie en wensen van u als klant staan in onze werkwijze centraal. In deze dienstenspecificatie vindt u algemene gegevens zoals openingstijden, maar geven wij ook informatie over onze dienstverlening en kunt u vinden waar u terecht kunt met een eventuele klacht. De dienstenspecificatie is er voor uw informatie en is geheel vrijblijvend. Het geldt als informatieve aanvulling op het wettelijk verplicht dienstverleningsdocument. Het wettelijke dienstverleningsdocument kunt u bij ons opvragen via: Naam en adresgegevens TDA Assurantiën B.V. Malachiet LD Dordrecht Postbus DA Dordrecht Telefoonnummer: Fax: adres: website: U kunt ons bezoeken op werkdagen van tot uur. Voor afspraken buiten kantoortijden neemt u telefonisch contact met ons op. Voor noodgevallen kunt u ons bellen, buiten kantoortijden, op bovenstaand telefoonnummer, welke dan zal worden doorgeschakeld naar een mobiele telefoon. Communicatie verloopt bij ons voornamelijk in het Nederlands, schriftelijk, per , telefonisch of persoonlijk. Wij horen graag wat bij u de voorkeur heeft. Op onze website plaatsen wij regelmatig actuele nieuwsberichten over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen rondom ons dienstenpakket. Ook vindt u op deze website een vast aanbod aan informatie over onze basisproducten. Organisaties AFM: (Autoriteit Financiële Markten): (www. AFM.nl) houdt toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, beleggen, verzekeren en pensioenen. De TDA groep is bij AFM geregistreerd onder het nummer: U kunt voor vragen terecht bij het Meldpunt Financiële Markten: (5ct/min). Kifid: (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening): als u een klacht heeft over onze dienstverlening, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Wij zijn aangesloten bij Kifid onder het nummer: Adfiz: branchevereniging voor onafhankelijke financiële- en assurantieadviseurs. Leden van Adfiz zijn onafhankelijk en daarom vrij in hun keuze van producten en aanbieders. Voorwaarde voor lidmaatschap is dat verzekerings- maatschappijen geen eigendomsbelang of zeggenschap hebben bij de aangesloten leden. KvK: (Kamer van Koophandel): In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer: Onze dienstverlening De TDA groep is bevoegd om te adviseren over, en te bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders. Samen met u maken wij een overzicht van financiële risico s waar u mee te maken heeft of kunt krijgen en wij adviseren u over de financiële producten die naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw (toekomstige) wensen en persoonlijke omstandigheden. Onze bemiddeling bestaat uit de begeleiding bij het afsluiten van de

2 geadviseerde producten en het aanvragen van een offerte bij aanbieders van financiële producten. Schadeverzekeringen De TDA groep is bevoegd om te adviseren en te bemiddelen bij schadeverzekeringen. Dit kan bijvoorbeeld een inboedel- of autoverzekering zijn. Daarnaast kunnen wij voor u bemiddelen als u behoefte heeft aan verzekeringen die u beschermen tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Complexe Financiële Producten De Tda Groep is bevoegd om te adviseren en te bemiddelen bij complexe producten. De meeste complexe financiële producten zijn combinaties van verschillende soorten producten. Verschillende soorten zijn bijvoorbeeld beleggen, sparen, verzekeren of lenen. Het product wordt complex genoemd als ten minste één van de componenten afhankelijk is van ontwikkelingen in de markt. Daarnaast heeft de overheid bepaalde, niet gecombineerde, financiële producten aangewezen als complex; zoals de meeste levensverzekeringen, beleggingsfondsen, beleggingsobjecten. Complexe producten die vaak voorkomen zijn o.a: arbeidsongeschiktheidsverzekering, koopsomverzekering, levensverzekering, lijfrenteverzekering. Inzake adivsering en bemiddeling bij complexe producten zijn wij verplicht om u op het gevraagde product het wettelijk verplicht dienstverleningsdocument te verstrekken. Opbouw van ons advies Tijdens een intakegesprek nemen wij uw persoonlijke gegevens en die van uw gezinsleden op. Aan de hand van uw inkomsten, uitgaven, voorzieningen en behoeften vormen wij ons een beeld van uw wensen en financiële situatie. Samen met u bepalen wij of- en welke constructie door ons zal worden aangevraagd bij één of meerdere verzekeraars. Aan de hand van uw huidige voorzieningen bekijken wij welke fiscale en financiële vorm voor u het best geschikt is. Wij vragen een offerte van de in kaart gebrachte keuze aan bij de met u geselecteerde verzekeraar(s). Deze zullen wij inhoudelijk met u bespreken. Samen met u wordt een keuze gemaakt uit de geleverde offertes. Daarbij wijzen wij u op op aandachtspunten. Tot en met de ontvangst van de polisbescheiden begeleiden wij u in het administratieve proces. Nadat u een keuze heeft gemaakt helpen wij u met de verdere afhandeling van de aanvraag. Wij controleren voor u de afhandeling van de aanvraag bij de verzekeraar. Daarnaast begeleiden wij de eventuele medische acceptatie. Pensioen Ons kantoor verzorgt sinds geen diensten meer op het gebied van pensioenadvisering. Desgewenst verwijzen wij u graag door naar een betrouwbaar adviesbureau op het gebied van pensioen. Consumptief krediet Ons kantoor verleent geen diensten m.b.t. consumptieve kredieten. Desgewenst kunnen wij u wel in contact brengen met financiële instellingen welke gespecialiseerd zijn in consumptieve kredieten. Beleggen Ons kantoor verleent geen beleggingsdiensten. Desgewenst kunnen wij u in contact brengen met financiële instellingen die gespecialiseerd zijn in beleggingen. Onafhankelijke advisering Wij hebben geen verplichtingen om financiële producten bij één of meerdere financiële instellingen onder te brengen. Daarom zijn wij volledig onafhankelijk in onze advisering. Ondernemersvrijheid Financiële instellingen zoals banken of verzekeringsmaatschappijen hebben geen eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming.

3 Keuze van aanbieders Uit de vele financiële producten en aanbieders hebben wij een selectie gemaakt van maatschappijen waar wij zaken mee doen. Deze selectie hebben wij gemaakt op basis van de hoogte van de premie, maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich opstelt als een beroep wordt gedaan op een uitkering. Op uw verzoek geven wij u een overzicht van de maatschappijen waarmee wij zaken doen. Wanneer wij u adviseren over een bepaald financieel product, dan onderzoeken wij eerst of een product van één van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet aan uw wensen. Zijn wij van oordeel, bijvoorbeeld omdat u zeer specifieke wensen hebt, dat binnen deze selectie geen geschikte aanbieder aanwezig is, dan kunnen wij breder op de markt van financiële producten gaan zoeken. In dat geval melden wij u dit vooraf. Beloning Vanaf 1 januari 2013 is het volgens de wet verboden om provisie te ontvangen voor de advisering en bemiddeling voor complexe producten. Voortaan betaalt u voor deze complexe producten rechtstreekse advies- en bemiddelingskosten aan uw adviseur. Voorheen waren deze kosten inbegrepen in uw premie. Door de splitsing van het product en de adviesen bemiddelingskosten wordt het voor u als consument inzichtelijker waarvoor u precies betaalt. De beloning die wij in rekening brengen voor advisering en bemiddeling van complexe producten is 75 per uur. Voorafgaande aan onze advisering maken wij de kosten aan u bekend. De beloning die wij in rekening brengen staat onder toezicht van de AFM. De hoogte van de beloning staat hierbij in verhouding tot het te geven advies en aansluitend de bemiddeling bij de uitvoering van het advies. Vergoeding voor complexe producten op basis van een vast tarief Voor het financiële advies en de bemiddeling bij de afhandeling van het advies kunnen wij in overleg met u ook vaste tarieven hanteren. U bent dan, onafhankelijk van het aantal uren die wij aan het advies spenderen, verzekerd van een vaste prijs. Zo weet u waar u aan toe bent. Als een dienst niet genoemd wordt in de bijgevoegde tabel dan is ons uurtarief het uitgangspunt voor een passende aanbieding. dienst prijs Kennismakingsgesprek/oriëntatie gratis 1e hypotheek 1500 (uitgaande van aflossingsvrij) 1e hypotheek 2000 met vermogensopbouw/ overlijdensrisicoverzekering aanvullend advies 500 tot 1000 bijv. bij starterslening 2e hypotheek 750 zonder advies 2e hypotheek 1500 met advies, bestaande relaties 2 hypotheek 2000 met advies, nieuwe relaties second opinion hypotheek 750 arbeidsongeschikheid/ 250 werkloosheidsverzekering i.c.m hypotheek particulier arbeidsongeschiktheidsverzekering 750 beheer/jaar 250 levensverzekering en 150 tot 500 overlijdensrisicoverzekering advies 75/uur uitvaartverzekering 150 gezin

4 Uitvaart Voor ons advies en bemiddeling bij overlijdensrisico- en uitvaartverzekeringen bieden wij u de mogelijkheid de vergoeding in 12 termijnen te voldoen. Onderhoud Indien u kiest voor beloning op basis van een vast bedrag kunt u tot een jaar na bemiddeling kosteloos gebruik maken van onze diensten met betrekking tot het eerder uitgebrachte advies. Na dat jaar zal er sprake zijn van een aanvullend advies. Om ook na het afsluiten verzekerd te zijn van ondersteuning zal bij een onderhoudsgesprek een bedrag aan kosten worden gevraagd. Wij werken niet met een serviceabonnement, omdat de verplichtingen die dit wederzijds schept voor u te hoge kosten met zich meebrengt en wij relatief veel onnodig werk in uw dossier moeten stoppen om ons aan de urenafspraak te kunnen houden. Het onderhoudsgesprek kan een initiatief zijn uwerzijds bij bijvoorbeeld vragen of wijzigingen. Wij kunnen u ook benaderen voor een afspraak als er belangrijke wijzigingen zijn waarbij wij het belangrijk vinden u daarvan op de hoogte te brengen. Eventuele handelingen in verband met veranderingen in de huidige situatie, zoals poliswijzigingen, ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid etc. worden bij u in rekening gebracht op basis van een van te voren afgesproken bedrag. BTW Mogelijk is onze nota belast met BTW. Wanneer de intentie van het advies gericht is op het tot stand komen van een hypotheek, levensverzekering of schadeverzekering, mogen wij een nota zonder BTW aan u versturen. Wanneer dit niet zo is (bijvoorbeeld bij een second opinion of een financieel plan), zijn wij verplicht om BTW in rekening te brengen. Urenverantwoording Om u een idee te geven van het gemiddeld aantal uren dat wij aan bovengenoemde werkzaamheden besteden, volgt hieronder een indicatie. De aan u te besteden tijd kan dus meer en minder zijn dan in deze tabel wordt aangegeven. producten i.c.m. zonder hypotheek hypotheek hypotheek + 20 uur alle aflosvormen, advies en bemiddeling levensverzekeringen 5-10 uur uur met afkoop oude verzekeringen, advies en bemiddeling lijfrenteverzekering 20 uur e/o adviestraject woonlasten- 5 uur 5 uur verzekeringen bij arbeidsongeschikheid of werkloosheid arbeidsongeschiktheids- 10 uur verzekering overlijdensrisico- 5 uur 5 uur verzekering uitvaartverzekering 3 uur 5 uur Voor onderhoud van uw hypotheek of financieel plan telt u hier gemiddeld 2 uur per jaar bij op. Hypotheekafwikkeling Als u niet thuis bent in de financiële dienstverlening begrijpen wij dat het lastig is om te weten hoe alles nu in elkaar zit. Om u een voorbeeld te geven volgt hier een inzicht in de afwikkeling van het hypotheekproces nadat wij een oriënterend gesprek hebben gehad dat resulteert in een advies- en bemiddelingsopdracht. Insturen offerte» ontvangen en controleren offerte» uitnodigen voor tekenen offerte met vraag naar de nog te leveren stukken.

5 Wanneer wij de offerte ontvangen hebben gaan wij met u in gesprek en ronden wij het advies af. De bemiddeling is dan nog niet ten einde, want er kunnen vragen gesteld worden door de maatschappij. Soms duurt het wel twee maanden, gepaard met instuur acties, voordat de hypotheek akkoord wordt bevonden Dit traject verklaart ook het hoge aantal uren wat wij gemiddeld per hypotheek nodig hebben. Communicatie Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij een aantal zaken van u. Juiste en volledige informatieverstrekking Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben, vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie, of dat u recent grote uitgaven hebt gedaan voor uw woning. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven. Totaalbeeld Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben. Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent zouden maken op een bepaald risico omdat wij konden denken dat u dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw financiële dienstenpakket. Informatie doornemen Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het daarbij om informatie die wij u op basis van een wettelijke verplichting aan u verzenden. Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zo nodig te raadplegen. In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook. Persoonsgegevens Om uw belangen op het gebied van financiële diensten te behartigen, zullen wij u om een aantal persoonsgegevens vragen. Wij gaan hier zorgvuldig mee om. De verwerking van persoonsgegevens heeft ons kantoor aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Beëindiging van de relatie U hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op het door u gewenste moment, zonder opzeggingstermijn en zonder kosten. Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten kunt u de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met u te beëindigen. Ook in dat geval kunt u de verzekeraar(s) verzoeken uw bij ons lopende verzekeringen over te boeken naar een andere adviseur. Wijzigingen doorgeven Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden.

6 Als u een klacht heeft Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Toch kan het gebeuren dat wij een fout maken waardoor u een klacht hebt. In dat geval vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen. Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot Kifid, via het klachtenformulier op klachtformuli er-kifid Wij doen meer voor u Onze financiële dienstverlening reikt verder dan wij kunnen aangeven in deze dienstenspecificatie. Aarzel niet om ons om toelichting te vragen; wij staan graag voor u klaar.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

tolle'ls Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Wie zijn wij?

tolle'ls Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Wie zijn wij? tolle'ls ASSURANTIEN BV Slalionssrraal39 6J8l AD Eisioo Lb. Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiele diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Baljeu en Staal. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650. Dienstenwijzer (particulier) Boutkan Assurantiën b.v. Introductie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5 Wie zijn wij? Burgt en Partners bv Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 Postbus 153 3769 BG Soesterberg 3769 ZK Soesterberg Telefoonnummer: 0346 331534 Fax: 0346 331505 E-mail: info@burgtenpartners.nl Internetadres:

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel.

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Bergwerff Assurantiën B.V. Hollandsch Diep 61, 2904 EP Capelle aan den IJssel. Wij maken deel uit van Bergwerff Adviesgroep.

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Gedragscode GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair DNA Adviesgroep B.V. Willemskade 18 D 3016 DL Rotterdam Telefoon: 010-2909343 Fax: 010-2909345 Website: www.dna-adviesgroep.nl

Nadere informatie

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Werkwijze combineert de per 1 juli 2009 wettelijk verplichte Dienstenwijzer en het Dienstverleningsdocument. Frank Ruis

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance!

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance! Dienstenwijzer All Finance BV Ons kenmerk: Dienstenwijzer Behandeld door: J.C.W. de Laat Telefoonnummer: 040-257 49 40 E-mail: info@all-finance.nl Versie: 01 april 2015 / 2015.01 Onderwerp: Dienstenwijzer

Nadere informatie

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Bezoekadres: Postadres: Steenweg 61 Postbus 44 4181 AK Waardenburg 4180 BA Waardenburg Telefoon: 0418-65 10

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN VERSIE D.D. NOVEMBER 2011 Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Assurantiebedrijf Zijlstra

Assurantiebedrijf Zijlstra Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt, is dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies Holland Geldadvies Harderwijkerstraat 43 3881 ED PUTTEN Tel.: 0341-355.462 Fax: 0848.672.679 www. hollandgeldadvies.nl info@hollandgeldadvies.nl AFM vergunning: 12016528 Dienstverleningsdocument Holland

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document informeren wij u over onze dienstenwijzer, onze dienstverlening,

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Geachte relatie, Tijn Mutsaerts en Freek Njio Directie. Wat doen wij? Diensten

Geachte relatie, Tijn Mutsaerts en Freek Njio Directie. Wat doen wij? Diensten Geachte relatie, Dit document geeft u een beeld waar ons kantoor voor staat, wat u van ons mag verwachten en andere zaken die van belang kunnen zijn. Het is een informatief document. Het verplicht u dus

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst / opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

SFZ Dienstverleningsdocument

SFZ Dienstverleningsdocument SFZ Dienstverleningsdocument Duidelijkheid over de dienstverlening SFZ, vindt het belangrijk dat u goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden. Deze dienstenwijzer richt zich met name op

Nadere informatie

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 TOELICHTING DIENSTVERLENINGVOORWAARDEN VOOR PARTICULIERE KLANTEN VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 Inleiding Halbertsma van den Boom biedt, als financieel dienstverlener, consumenten aan om hun belangen,

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie