Vragenlijsten personeel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragenlijsten personeel"

Transcriptie

1 Vragenlijsten personeel Uitslagen Vragenlijst De Brink

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten... 6 Waardering van het responspercentage... 6 Waardering van de scores... 6 Meerkeuzevragen... 8 Algemeen... 8 Sterke punten... 9 Men is het eens over Incidenten Sterke punten Men is het eens over Meerkeuzevragen Kwaliteitszorg Sterke punten Men is het eens over Bespreekpunten Leerstofaanbod Sterke punten Men is het eens over Bespreekpunten Leertijd Sterke punten Men is het eens over Bespreekpunten Pedagogisch Handelen Sterke punten Men is het eens over Bespreekpunten Didactisch Handelen Sterke punten Men is het eens over Bespreekpunten Schoolklimaat Sterke punten Mogelijke verbeterpunten Men is het eens over Bespreekpunten Zorg en begeleiding Sterke punten Men is het eens over Bespreekpunten Integraal Personeelsbeleid Sterke punten Men is het eens over Bespreekpunten

3 Sociale veiligheid Sterke punten Men is het eens over Bespreekpunten Incidenten Sterke punten Men is het eens over Eindcijfer Men is het eens over Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen Sterke punten Men is het eens over Bespreekpunten Slotconclusies Waardering van de vragen Hoogste en laagste scores

4 Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Vragenlijsten personeel van De Brink. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit), een coproductie van: Bos Onderwijs Consultancy te Ede (Cees Bos, auteur) Koninklijke Van Gorcum te Assen (uitgever) Kwest Online te Zuidwolde (automatiseerder) 3

5 De vragenlijst Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1. Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten? 2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat? 3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)? 4. Welke aspecten willen we verbeteren? En: Hoe pakken we dat aan? Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld (fase 1), is het zaak te meten wat anderen vinden van de kwaliteit van de school (fase 2). Wie voortdurend alleen maar zelf (directie en leraren) de kwaliteit van de school beoordeelt, krijgt geen objectief beeld. Daarom is het van belang om (ook) anderen naar de kwaliteit van de school te laten kijken. Te denken valt aan een beoordeling door de inspectie, een externe instantie, een visitatiecommissie, een maatjesschool, ouders en/of leerlingen. Een school die de beoordeling van haar kwaliteit baseert op meerdere bronnen, beschikt over een wat genuanceerder (objectiever) beeld van de werkelijkheid. Het bevragen van ouders/verzorgers, leerlingen of leraren (in hun rol van werknemer) kan dus gepositioneerd worden in de tweede fase van kwaliteitszorg: vinden zij, dat de school waarmaakt wat ze belooft? Dit kan gemeten worden met behulp van een ouder-, leerlingen- of lerarenvragenlijst. De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Meerkeuzevragen 4 vragen Algemeen 15 vragen Incidenten 10 vragen Meerkeuzevragen 3 vragen Kwaliteitszorg 9 vragen Leerstofaanbod 9 vragen Leertijd 9 vragen Pedagogisch Handelen 9 vragen Didactisch Handelen 9 vragen Schoolklimaat 9 vragen Zorg en begeleiding 9 vragen Integraal Personeelsbeleid 9 vragen 4

6 Sociale veiligheid 9 vragen Incidenten 8 vragen Eindcijfer 1 vragen De Vragenlijst bestaat in totaal uit 122 vragen. 5

7 Gegevens Schoolgegevens School De Brink Adres Rector Mulderstraat 6 Postcode + Plaats 5962AH Melderslo Periode van afname Deze Vragenlijst is afgenomen in de periode van 12 februari 2014 tot 1 juli Aantal respondenten Totaal aantal respondenten 15 Aantal afgerond 15 Responspercentage 100% Waardering van het responspercentage Een respons tot 16% Erg laag Een respons tussen 16% en 34% Laag Een respons tussen 34% en 50% Voldoende Een respons tussen 50% en 70% Goed Een respons boven 70% Uitstekend Waardering van de scores Een score tot 2,50 Onvoldoende Een score tussen 2,50 en 3,00 Zwak (matig) Een score tussen 3,00 en 3,25 Voldoende Een score tussen 3,25 en 3,50 Ruim voldoende 6

8 Een score tussen 3,50 en 3,75 Goed Een score tussen 3,75 en 4,00 Uitstekend De norm is door de school ingesteld op 3,00. We gaan ervan uit, dat een verschil van meer dan 0,50 op de benchmark een significant verschil is. Een sterk punt is een punt dat boven de 3,50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de 3,00 scoort. In de hierna volgende hoofdstukken worden steeds de uitslagen per indicator of beleidsterrein beschreven. Ieder hoofdstuk bestaat uit: 1. De uitslagen van een beleidsterrein of indicator De vraag (stelling) De gemiddelde score van eigen school (GSES) De gemiddelde score van andere scholen (GSOS) Het verschil tussen GSES en GSOS De standaardafwijking 2. De sterke punten (indien van toepassing) 3. De mogelijke verbeterpunten (indien van toepassing) 4. De punten waarover men het eens is (indien van toepassing) 5. Bespreekpunten (indien van toepassing) 7

9 Meerkeuzevragen Wat is uw geslacht? man 4 vrouw 11 Wat is uw leeftijd? jonger dan 25 jaar 0 26 t/m 35 jaar 6 36 t/m 45 jaar 2 46 t/m 55 jaar 4 ouder dan 55 jaar 3 Welke omvang heeft uw dienstverband? minder dan 10 uur 0 tussen de 10 en 20 uur 5 tussen de 20 en 30 uur 4 tussen de 30 en 40 uur 6 Hoeveel jaren onderwijservaring heeft u? 0 tot 2 jaar 0 3 tot 5 jaar 0 6 tot 10 jaar 4 meer dan 10 jaar 11 8

10 Algemeen GSES GSOS +/- DEV Ik heb het gevoel dat ik bij deze school hoor 3,67 3,69-0,03 0,47 De directie heeft aandacht voor wat ik zeg 3,93 3,53 +0,40 0,25 Ik kan met mijn problemen rond mijn werk terecht bij de directie 3,80 3,52 +0,28 0,40 De directie neemt mij serieus 4,00 3,58 +0,42 0,00 Ik voel me op deze school veilig in de klas 3,80 3,80 0,00 0,40 De directie heeft aandacht voor wat ik zeg 3,87 3,52 +0,34 0,34 Ik voel me veilig in het schoolgebouw 3,73 3,67 +0,06 0,44 Ik voel me veilig in relatie tot de omgang met leerlingen 3,87 3,81 +0,05 0,34 Ik voel me veilig op het schoolplein 3,80 3,76 +0,04 0,40 Ik kan met problemen rond mijn werk terecht bij mijn collega's 3,60 3,67-0,07 0,49 Ik voel me veilig in relatie tot de omgang met ouders 3,64 3,50 +0,14 0,48 De communicatie met collega's is goed 3,47 3,47 0,00 0,50 De school heeft duidelijke afspraken over omgangsvormen (gedragscode, pestprotocol) 3,57 3,38 +0,19 0,49 De directie steunt personeelsleden die te maken hebben met intimidatie/bedreigingen 3,60 3,60 +0,00 0,49 De directie steunt personeelsleden die optreden tegen ouders die zich misdragen 3,57 3,53 +0,04 0,49 3,74 3,60 +0,14 0,44 Sterke punten De directie neemt mij serieus De directie heeft aandacht voor wat ik zeg De directie heeft aandacht voor wat ik zeg 9

11 Men is het eens over De directie neemt mij serieus De directie heeft aandacht voor wat ik zeg De directie heeft aandacht voor wat ik zeg 10

12 Incidenten GSES GSOS +/- DEV fysiek geweld 3,60 3,57 +0,03 0,49 intimidatie/bedreiging met fysiek geweld 3,50 3,55-0,05 0,50 intimidatie/bedreiging d.m.v. sms, , msn en/of Internet 3,43 3,46-0,03 0,49 intimidatie/bedreigingen d.m.v. verbaal geweld 3,57 3,43 +0,14 0,49 pesten en/of treiteren 3,50 3,53-0,03 0,50 chantage 3,67 3,60 +0,07 0,47 seksueel misbruik, seksuele intimidatie en/of ongewenst seksueel getint gedrag 3,60 3,64-0,04 0,49 discriminatie en/of racisme 3,67 3,63 +0,04 0,47 vernieling, diefstal en/of heling 3,67 3,44 +0,22 0,47 (religieus) extremisme 3,67 3,63 +0,04 0,47 3,59 3,55 +0,04 0,49 Sterke punten (religieus) extremisme vernieling, diefstal en/of heling chantage Men is het eens over (religieus) extremisme vernieling, diefstal en/of heling discriminatie en/of racisme 11

13 12

14 Meerkeuzevragen Wat is uw geslacht? man 4 vrouw 11 Is uw werktijdfactor minder of meer dan 0,5 fte. (meer of minder dan 20 uur p.w.)? minder 2 meer 13 Is uw leeftijd lager of hoger dan 30 jaar? lager 1 hoger 14 13

15 Kwaliteitszorg GSES GSOS +/- DEV Ik beschik over een heldere taakbeschrijving 3,60 3,36 +0,24 0,49 Ik vind dat de school over een heldere missie en visie beschikt 3,73 3,30 +0,43 0,44 Op school wordt er gewerkt overeenkomstig de gemaakte afspraken 3,40 3,21 +0,19 0,49 Op school wordt er planmatig gewerkt aan verbeteractiviteiten 3,80 3,33 +0,47 0,40 De schoolleiding zorgt voor voldoende draagvlak voor verbeteractiviteiten 3,87 3,27 +0,59 0,34 Ik voel me betrokken bij verbeteractiviteiten 3,40 3,39 +0,01 0,61 De schoolleiding controleert of verbeteractiviteiten worden uitgevoerd 3,33 3,16 +0,17 0,60 We werken resultaatgericht aan verbetering van de kwaliteit van de school 3,73 3,42 +0,31 0,44 Op onze school is sprake van een professionele cultuur 3,73 3,36 +0,37 0,44 3,62 3,31 +0,32 0,51 Sterke punten De schoolleiding zorgt voor voldoende draagvlak voor verbeteractiviteiten Op school wordt er planmatig gewerkt aan verbeteractiviteiten Ik vind dat de school over een heldere missie en visie beschikt Men is het eens over De schoolleiding zorgt voor voldoende draagvlak voor verbeteractiviteiten Op school wordt er planmatig gewerkt aan verbeteractiviteiten Ik vind dat de school over een heldere missie en visie beschikt Bespreekpunten Ik voel me betrokken bij verbeteractiviteiten De schoolleiding controleert of verbeteractiviteiten worden uitgevoerd 14

16 Leerstofaanbod GSES GSOS +/- DEV Op onze school kunnen we met goede (moderne) methodes werken 3,47 3,38 +0,09 0,50 Op onze school is er sprake van een doorgaande lijn 3,00 3,22-0,22 0,52 Ik kan beschikken over voldoende materiaal voor zelfstandig werken 3,14 3,18-0,03 0,64 Ik kan beschikken over voldoende software 3,33 3,12 +0,22 0,60 Op school wordt voldoende tijd besteed aan sociaalemotionele vorming 3,15 3,12 +0,03 0,53 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan normen en waarden 3,71 3,24 +0,47 0,45 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan het werken met de computer 3,29 2,87 +0,41 0,59 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan kennisontwikkeling 3,50 3,39 +0,11 0,50 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan creatieve vorming 3,15 3,00 +0,15 0,53 3,31 3,18 +0,13 0,58 Sterke punten Op school wordt voldoende aandacht besteed aan normen en waarden Men is het eens over Op school wordt voldoende aandacht besteed aan normen en waarden Op onze school kunnen we met goede (moderne) methodes werken Bespreekpunten Ik kan beschikken over voldoende materiaal voor zelfstandig werken Ik kan beschikken over voldoende software Op school wordt voldoende aandacht besteed aan het werken met de computer 15

17 Leertijd GSES GSOS +/- DEV In mijn werk houd ik me, in het algemeen, aan het opgestelde lesrooster 3,60 3,55 +0,05 0,49 De beschikbare lestijd is evenwichtig verdeeld over de vakken 3,43 3,47-0,04 0,49 Op onze school besteden we veel tijd aan Taal 3,79 3,58 +0,21 0,41 Op onze school besteden we veel tijd aan Rekenen en wiskunde 3,71 3,62 +0,10 0,45 Ik besteed mijn lestijd effectief 3,40 3,44-0,04 0,49 De schoolleiding let er goed op dat de lestijd effectief besteed wordt 3,14 3,13 +0,02 0,52 We beginnen en eindigen goed op tijd (begin- en eindtijd, pauzes) 3,47 3,53-0,06 0,62 Op onze school hebben we goede afspraken gemaakt over het huiswerk 3,30 3,17 +0,13 0,64 De schoolleiding zorgt ervoor dat er weinig lesuitval is 3,86 3,71 +0,15 0,35 3,53 3,45 +0,08 0,55 Sterke punten De schoolleiding zorgt ervoor dat er weinig lesuitval is Op onze school besteden we veel tijd aan Taal Op onze school besteden we veel tijd aan Rekenen en wiskunde Men is het eens over De schoolleiding zorgt ervoor dat er weinig lesuitval is Op onze school besteden we veel tijd aan Taal Op onze school besteden we veel tijd aan Rekenen en wiskunde Bespreekpunten Op onze school hebben we goede afspraken gemaakt over het huiswerk We beginnen en eindigen goed op tijd (begin- en eindtijd, pauzes) 16

18 De schoolleiding let er goed op dat de lestijd effectief besteed wordt 17

19 Pedagogisch Handelen GSES GSOS +/- DEV De school ziet er gezellig uit 3,67 3,25 +0,42 0,47 De lokalen zien er gezellig uit 3,33 3,16 +0,17 0,60 Op onze school gaan leerlingen (in het algemeen) respectvol met elkaar om 3,27 3,20 +0,06 0,44 Op onze school gaan leraren en leerlingen respectvol met elkaar om 3,73 3,50 +0,23 0,44 De leraren bij ons op school tonen veel belangstelling voor de leerlingen 3,80 3,62 +0,18 0,40 De leraren bij ons op school stellen zich positief op naar leerlingen 3,67 3,61 +0,05 0,47 De schoolregels worden door de leraren goed en effectief gehanteerd 3,40 3,29 +0,11 0,49 Onze school is voor leerlingen een veilige school 3,71 3,47 +0,24 0,45 Op onze school doen we voldoende aan het ontwikkelen van de zelfstandigheid 3,14 3,30-0,15 0,52 3,53 3,40 +0,13 0,53 Sterke punten De leraren bij ons op school tonen veel belangstelling voor de leerlingen Op onze school gaan leraren en leerlingen respectvol met elkaar om Onze school is voor leerlingen een veilige school Men is het eens over De leraren bij ons op school tonen veel belangstelling voor de leerlingen Op onze school gaan leerlingen (in het algemeen) respectvol met elkaar om Op onze school gaan leraren en leerlingen respectvol met elkaar om Bespreekpunten De lokalen zien er gezellig uit Op onze school doen we voldoende aan het ontwikkelen van de zelfstandigheid 18

20 19

21 Didactisch Handelen GSES GSOS +/- DEV Op onze school is er sprake van voldoende structuur 3,57 3,42 +0,16 0,49 Op onze school heerst een klimaat (een sfeer) van rust en orde 3,27 3,17 +0,09 0,57 Onze school is een uitdagende leeromgeving voor de leerlingen 3,27 3,04 +0,22 0,44 Ik zorg in mijn klas voor structuur en orde(lijkheid) 3,43 3,63-0,20 0,49 Ik differentieer bij de instructie 3,50 3,39 +0,11 0,50 Ik differentieer bij de verwerking 3,57 3,43 +0,15 0,49 Ik houd rekening met leerlingen die meer willen of kunnen 3,07 3,43-0,35 0,46 Ik geef mijn leerlingen voldoende keuzemogelijkheden 3,07 3,27-0,20 0,46 Ik laat de leerlingen veel met elkaar samenwerken 3,43 3,37 +0,06 0,49 3,35 3,35 0,00 0,52 Sterke punten Op onze school is er sprake van voldoende structuur Ik differentieer bij de verwerking Men is het eens over Onze school is een uitdagende leeromgeving voor de leerlingen Ik geef mijn leerlingen voldoende keuzemogelijkheden Ik houd rekening met leerlingen die meer willen of kunnen Bespreekpunten Op onze school heerst een klimaat (een sfeer) van rust en orde 20

22 Schoolklimaat GSES GSOS +/- DEV Onze school maakt een verzorgde indruk 3,67 3,31 +0,36 0,47 Ik ben tevreden met de personeelsruimte(s) 3,87 3,24 +0,63 0,34 Ik ben tevreden met de ICT-voorzieningen voor het personeel 3,27 2,90 +0,37 0,57 Ik word goed geïnformeerd over de gang van zaken op school 3,73 3,34 +0,39 0,44 De school organiseert voldoende teambuildingsactiviteiten 2,57 2,73-0,16 0,82 De sfeer op school is goed 3,53 3,44 +0,09 0,50 Ons team is een team, we vormen een eenheid 3,20 3,13 +0,07 0,54 Ik voel me betrokken bij de school 3,67 3,70-0,03 0,47 Ik vind onze school een prettige school om (op) te werken 3,80 3,64 +0,16 0,40 3,49 3,27 +0,21 0,64 Sterke punten Ik ben tevreden met de personeelsruimte(s) Ik vind onze school een prettige school om (op) te werken Ik word goed geïnformeerd over de gang van zaken op school Mogelijke verbeterpunten De school organiseert voldoende teambuildingsactiviteiten Men is het eens over Ik ben tevreden met de personeelsruimte(s) Ik vind onze school een prettige school om (op) te werken Ik word goed geïnformeerd over de gang van zaken op school Bespreekpunten De school organiseert voldoende teambuildingsactiviteiten Ik ben tevreden met de ICT-voorzieningen voor het personeel 21

23 Ik ben tevreden met de ICT-voorzieningen voor het personeel Ons team is een team, we vormen een eenheid 22

24 Zorg en begeleiding GSES GSOS +/- DEV De school heeft de zorg en begeleiding goed geregeld 3,87 3,31 +0,56 0,34 De taken en verantwoordelijkheden m.b.t. de zorg zijn duidelijk 3,67 3,28 +0,39 0,47 De procedures m.b.t. zorg en begeleiding zijn helder 3,47 3,22 +0,25 0,62 Ik word goed begeleid op het terrein van de zorg en begeleiding 3,67 3,29 +0,38 0,47 De zorgleerlingen worden in voldoende mate besproken 4,00 3,26 +0,74 0,00 De groeps- en/of leerlingenbesprekingen zijn zinvol 3,71 3,37 +0,35 0,45 Onze school beschikt over goede procedures voor verlengen (zittenblijven) 3,57 3,05 +0,53 0,49 Onze school beschikt over goede procedures voor versnellen (klas overslaan) 3,18 2,83 +0,36 0,58 Ouders worden op een goede wijze betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind 3,67 3,31 +0,35 0,47 3,65 3,23 +0,43 0,51 Sterke punten De zorgleerlingen worden in voldoende mate besproken De school heeft de zorg en begeleiding goed geregeld De groeps- en/of leerlingenbesprekingen zijn zinvol Men is het eens over De zorgleerlingen worden in voldoende mate besproken De school heeft de zorg en begeleiding goed geregeld De groeps- en/of leerlingenbesprekingen zijn zinvol Bespreekpunten De procedures m.b.t. zorg en begeleiding zijn helder Onze school beschikt over goede procedures voor versnellen (klas overslaan) 23

25 Integraal Personeelsbeleid GSES GSOS +/- DEV Ik ben tevreden over de kwaliteit van de klassenbezoeken 3,43 3,15 +0,28 0,49 Ik ben tevreden over de kwaliteit van de functioneringsgesprekken 3,73 3,31 +0,42 0,44 Ik ben tevreden over de taakverdeling bij ons op school 3,36 3,15 +0,21 0,61 Bij de taakverdeling wordt er rekening gehouden met mijn wensen 3,64 3,37 +0,28 0,48 Bij de taakverdeling wordt er rekening gehouden met mijn capaciteiten 3,57 3,37 +0,21 0,49 Er zijn voldoende mogelijkheden voor persoonlijke professionalisering 3,67 3,42 +0,24 0,47 De werkdruk is acceptabel 3,07 2,75 +0,32 0,44 De schoolleiding besteedt voldoende aandacht aan mijn welbevinden 3,33 3,22 +0,11 0,47 Ik ben tevreden over de ondersteuning bij mijn werk(zaamheden) 3,36 3,23 +0,13 0,48 3,46 3,23 +0,23 0,53 Sterke punten Ik ben tevreden over de kwaliteit van de functioneringsgesprekken Er zijn voldoende mogelijkheden voor persoonlijke professionalisering Bij de taakverdeling wordt er rekening gehouden met mijn wensen Men is het eens over De werkdruk is acceptabel Ik ben tevreden over de kwaliteit van de functioneringsgesprekken De schoolleiding besteedt voldoende aandacht aan mijn welbevinden Bespreekpunten Ik ben tevreden over de taakverdeling bij ons op school 24

26 Sociale veiligheid GSES GSOS +/- DEV Ik voel me fysiek veilig op school 3,87 3,79 +0,08 0,34 Ik voel me sociaal veilig op school 3,67 3,71-0,05 0,47 We gaan als team op een goede wijze met elkaar om 3,53 3,52 +0,02 0,50 Ik voel me veilig tijdens de omgang met ouders/verzorgers 3,60 3,62-0,02 0,49 De schoolleiding steunt me als er problemen zijn met ouders 3,75 3,60 +0,15 0,43 Ik durf me kritisch op te stellen naar collega's 3,33 3,16 +0,17 0,70 Ik durf me kritisch op te stellen naar de schoolleiding 3,43 3,20 +0,23 0,62 Ik kan bij de schoolleiding terecht als er problemen zijn 3,67 3,58 +0,09 0,47 Ik kan bij mijn collega's terecht als er problemen zijn 3,67 3,63 +0,04 0,47 3,61 3,54 +0,08 0,53 Sterke punten Ik voel me fysiek veilig op school De schoolleiding steunt me als er problemen zijn met ouders Ik voel me sociaal veilig op school Men is het eens over Ik voel me fysiek veilig op school De schoolleiding steunt me als er problemen zijn met ouders Ik voel me sociaal veilig op school Bespreekpunten Ik durf me kritisch op te stellen naar collega's Ik durf me kritisch op te stellen naar de schoolleiding 25

27 Incidenten GSES GSOS +/- DEV pesten en treiteren 3,67 3,56 +0,11 0,47 vernieling(en) 3,75 3,52 +0,23 0,43 discriminatie 3,67 3,58 +0,09 0,47 fysiek geweld 3,67 3,55 +0,12 0,47 sociale onveiligheid 3,67 3,55 +0,11 0,47 ongewenst seksueel getint gedrag 3,67 3,63 +0,04 0,47 diefstal 3,40 3,43-0,03 0,49 bedreiging(en) 3,67 3,55 +0,11 0,47 3,63 3,54 +0,09 0,48 Sterke punten vernieling(en) fysiek geweld discriminatie Men is het eens over vernieling(en) sociale onveiligheid discriminatie 26

28 Eindcijfer GSES GSOS +/- DEV Welk cijfer geef je de school? (1 = 1/2/3/4, 2 = 5/6, 3 = 7/8, 4 = 9/10) 3,47 3,18 +0,28 0,50 3,47 3,18 +0,28 0,50 Men is het eens over Welk cijfer geef je de school? (1 = 1/2/3/4, 2 = 5/6, 3 = 7/8, 4 = 9/10) 27

29 Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen Beleidsterrein GSES GSOS +/- DEV Algemeen 3,74 3,60 +0,14 0,44 Incidenten 3,59 3,55 +0,04 0,49 Kwaliteitszorg 3,62 3,31 +0,32 0,51 Leerstofaanbod 3,31 3,18 +0,13 0,58 Leertijd 3,53 3,45 +0,08 0,55 Pedagogisch Handelen 3,53 3,40 +0,13 0,53 Didactisch Handelen 3,35 3,35 0,00 0,52 Schoolklimaat 3,49 3,27 +0,21 0,64 Zorg en begeleiding 3,65 3,23 +0,43 0,51 Integraal Personeelsbeleid 3,46 3,23 +0,23 0,53 Sociale veiligheid 3,61 3,54 +0,08 0,53 Incidenten 3,63 3,54 +0,09 0,48 Eindcijfer 3,47 3,18 +0,28 0,50 Sterke punten Algemeen Zorg en begeleiding Incidenten Men is het eens over Algemeen Incidenten Incidenten Bespreekpunten 28

30 Schoolklimaat Leerstofaanbod Leertijd 29

31 Slotconclusies De Brink scoort als school een 3,55. Daarmee scoort de school goed. De respons op de Vragenlijst was 100%: 15 van de 15 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten. Waardering van de vragen Onvoldoende (score tot 2,50) 0 0,00% Zwak (matig) (score tussen 2,50 en 3,00) 1 0,82% Voldoende (score tussen 3,00 en 3,25) 24 20,00% Ruim voldoende (score tussen 3,25 en 3,50) 29 24,00% Goed (score tussen 3,50 en 3,75) 55 45,00% Uitstekend (score tussen 3,75 en 4,00) 19 16,00% Hoogste en laagste scores Beleidsterrein GSES Algemeen De directie neemt mij serieus 4,00 De communicatie met collega's is goed 3,47 Incidenten (religieus) extremisme 3,67 intimidatie/bedreiging d.m.v. sms, , msn en/of Internet 3,43 Kwaliteitszorg De schoolleiding zorgt voor voldoende draagvlak voor verbeteractiviteiten 3,87 De schoolleiding controleert of verbeteractiviteiten worden uitgevoerd 3,33 30

32 Leerstofaanbod Op school wordt voldoende aandacht besteed aan normen en waarden 3,71 Op onze school is er sprake van een doorgaande lijn 3,00 Leertijd De schoolleiding zorgt ervoor dat er weinig lesuitval is 3,86 De schoolleiding let er goed op dat de lestijd effectief besteed wordt 3,14 Pedagogisch Handelen De leraren bij ons op school tonen veel belangstelling voor de leerlingen 3,80 Op onze school doen we voldoende aan het ontwikkelen van de zelfstandigheid 3,14 Didactisch Handelen Op onze school is er sprake van voldoende structuur 3,57 Ik houd rekening met leerlingen die meer willen of kunnen 3,07 Schoolklimaat Ik ben tevreden met de personeelsruimte(s) 3,87 De school organiseert voldoende teambuildingsactiviteiten 2,57 Zorg en begeleiding De zorgleerlingen worden in voldoende mate besproken 4,00 Onze school beschikt over goede procedures voor versnellen (klas overslaan) 3,18 Integraal Personeelsbeleid Ik ben tevreden over de kwaliteit van de functioneringsgesprekken 3,73 De werkdruk is acceptabel 3,07 Sociale veiligheid Ik voel me fysiek veilig op school 3,87 31

33 Ik durf me kritisch op te stellen naar collega's 3,33 Incidenten vernieling(en) 3,75 diefstal 3,40 Eindcijfer Welk cijfer geef je de school? (1 = 1/2/3/4, 2 = 5/6, 3 = 7/8, 4 = 9/10) 3,47 32

Leerkrachtentevredenheidspeiling

Leerkrachtentevredenheidspeiling Leerkrachtentevredenheidspeiling Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Eendragt Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijsten personeel

Vragenlijsten personeel Vragenlijsten personeel Uitslagen Vragenlijst De Schakel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst leraren. Uitslagen Vragenlijst. KBS De Tweemaster

Vragenlijst leraren. Uitslagen Vragenlijst. KBS De Tweemaster Vragenlijst leraren Uitslagen Vragenlijst KBS De Tweemaster Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Leraren Algemeen Op Kop 2014

Leraren Algemeen Op Kop 2014 Leraren Algemeen Op Kop 2014 Uitslagen Vragenlijst School B voor daltononderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst Veiligheid Personeel februari 2016

Vragenlijst Veiligheid Personeel februari 2016 Vragenlijst Veiligheid Personeel februari 2016 Uitslagen Vragenlijst Prof. Dr. Gunningschool SO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

Tevredenheid leerkrachten 2014-2015

Tevredenheid leerkrachten 2014-2015 Tevredenheid leerkrachten 2014-2015 Uitslagen Vragenlijst Koningin Julianaschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

PlatOO tevredenheid leraren februari 2016

PlatOO tevredenheid leraren februari 2016 PlatOO tevredenheid leraren februari 2016 Uitslagen Vragenlijst OBS de Driehoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014

Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014 Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014 Uitslagen Vragenlijst obs De Speelwagen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014

vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014 vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 2013-2014

Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 2013-2014 Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 20132014 Uitslagen Vragenlijst St. Jozefschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

sociale veiligheid ouders

sociale veiligheid ouders sociale veiligheid ouders Uitslagen Vragenlijst Maharishi Basisschool "De Fontein" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Oudervragenlijst Sociale Veiligheid

Oudervragenlijst Sociale Veiligheid Oudervragenlijst Sociale Veiligheid Uitslagen Vragenlijst Basisschool met de Bijbel "Steenenkamer" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4

Nadere informatie

Ouders Sociale Veiligheid 2014

Ouders Sociale Veiligheid 2014 Ouders Sociale Veiligheid 2014 Uitslagen Vragenlijst Koningin Julianaschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

sociale veiligheid 2016 ouders

sociale veiligheid 2016 ouders sociale veiligheid 2016 ouders Uitslagen Vragenlijst OBS De Kring Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders 2015

Vragenlijst ouders 2015 Vragenlijst ouders 2015 Uitslagen Vragenlijst KBS De Wilgenburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Sociale veiligheid ouders

Sociale veiligheid ouders Sociale veiligheid ouders Uitslagen Vragenlijst De Wheemschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders sociale veiligheid

Vragenlijst ouders sociale veiligheid Vragenlijst ouders sociale veiligheid 2015-2016 Uitslagen Vragenlijst Basisschool de Molenhoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

oudervragenlijst sociale veiligheid 2016

oudervragenlijst sociale veiligheid 2016 oudervragenlijst sociale veiligheid 2016 Uitslagen Vragenlijst Basisschool den Akker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Stifthorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders sociale veiligheid

Vragenlijst ouders sociale veiligheid Vragenlijst ouders sociale veiligheid Uitslagen Vragenlijst SBAO De Trilker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

Sociale Veiligheid leerlingen 2014

Sociale Veiligheid leerlingen 2014 Sociale Veiligheid leerlingen 2014 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid ouders februari 2016

Vragenlijst Sociale Veiligheid ouders februari 2016 Vragenlijst Sociale Veiligheid ouders februari 2016 Uitslagen Vragenlijst Protestants-christelijke basisschool "De Wijngaard" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens...

Nadere informatie

vragenlijsten leerlingen

vragenlijsten leerlingen vragenlijsten leerlingen Uitslagen Vragenlijst De Brink Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. KBS St. Joseph

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. KBS St. Joseph Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst KBS St. Joseph Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014 Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014 Uitslagen Vragenlijst obs De Speelwagen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

Vragenlijst ouders compact

Vragenlijst ouders compact Vragenlijst ouders compact Uitslagen Vragenlijst Bs De Zonnewijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. obs Panta Rhei

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. obs Panta Rhei Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst obs Panta Rhei Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Uitslagen Vragenlijst PCBS De Zonnewijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen

vragenlijst leerlingen vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst SBO de Vonder Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

sociale vaardigheid leerlingen

sociale vaardigheid leerlingen sociale vaardigheid leerlingen Uitslagen Vragenlijst School met de Bijbel "De Kandelaar" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

soc vragenlijst leerlingen 2015

soc vragenlijst leerlingen 2015 soc vragenlijst leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst Obs Toermalijn Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale veiligheid leerlingen februari 2016

Vragenlijst Sociale veiligheid leerlingen februari 2016 Vragenlijst Sociale veiligheid leerlingen februari 2016 Uitslagen Vragenlijst Prof. Dr. Gunningschool SO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens...

Nadere informatie

vragenlijst sociale vaardigheid leerlingen

vragenlijst sociale vaardigheid leerlingen vragenlijst sociale vaardigheid leerlingen 2013-2014 Uitslagen Vragenlijst De Wegwijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid ouders oktober 2016

Vragenlijst sociale veiligheid ouders oktober 2016 Vragenlijst sociale veiligheid ouders oktober 2016 Uitslagen Vragenlijst Nutsbasisschool De Hoogakker Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal

Nadere informatie

veiligheid leerlingen 567

veiligheid leerlingen 567 veiligheid leerlingen 567 Uitslagen Vragenlijst Katholieke basisschool De Toermalijn Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen

Vragenlijst leerlingen Vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst KBS St. Joseph Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

sociale veiligheid leerlingen 2016

sociale veiligheid leerlingen 2016 sociale veiligheid leerlingen 2016 Uitslagen Vragenlijst OBS Weisterbeek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool

enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

2017 Sociale veiligheid kinderen groep 7 en 8

2017 Sociale veiligheid kinderen groep 7 en 8 2017 Sociale veiligheid kinderen groep 7 en 8 Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Schelp Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid Ouders 2016

Vragenlijst Sociale Veiligheid Ouders 2016 Vragenlijst Sociale Veiligheid Ouders 2016 Uitslagen Vragenlijst CBS De Burcht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Sociale Veiligheid 2015

Sociale Veiligheid 2015 Sociale Veiligheid 2015 Uitslagen Vragenlijst Nutsbasisschool De Hoogakker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

Vragenlijst Leerlingen Farelschool

Vragenlijst Leerlingen Farelschool Vragenlijst Leerlingen Farelschool Uitslagen Vragenlijst Cees Bos Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Organisatiegegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

sociale veiligheid 2016 leerlingen

sociale veiligheid 2016 leerlingen sociale veiligheid 2016 leerlingen Uitslagen Vragenlijst OBS De Kring Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst ouders Sociale Veiligheid 2017

Vragenlijst ouders Sociale Veiligheid 2017 Vragenlijst ouders Sociale Veiligheid 2017 Uitslagen Vragenlijst CBS De Stifthorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten Waardering

Nadere informatie

Sociale Veiligheid leerlingen

Sociale Veiligheid leerlingen Sociale Veiligheid leerlingen 2015-2016 Uitslagen Vragenlijst Koningin Julianaschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Sociale vragenlijst ouders.

Sociale vragenlijst ouders. Sociale vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst CBS De Opdracht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen sociale veiligheid

Vragenlijst leerlingen sociale veiligheid Vragenlijst leerlingen sociale veiligheid Uitslagen Vragenlijst Basisschool de Molenhoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

veiligheid leerlingen 2014

veiligheid leerlingen 2014 veiligheid leerlingen 2014 Uitslagen Vragenlijst Katholieke basisschool De Toermalijn Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst Leerlingen De Klimop Amsterdam

Vragenlijst Leerlingen De Klimop Amsterdam Vragenlijst Leerlingen De Klimop Amsterdam Uitslagen Vragenlijst Cees Bos Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Veiligheid en welbevinden leerlingen de Wegwijzer 2016

Veiligheid en welbevinden leerlingen de Wegwijzer 2016 Veiligheid en welbevinden leerlingen de Wegwijzer 2016 Uitslagen Vragenlijst De Wegwijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

leerlingvragenlijst sociale veiligheid 2016

leerlingvragenlijst sociale veiligheid 2016 leerlingvragenlijst sociale veiligheid 2016 Uitslagen Vragenlijst Basisschool den Akker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Vragenlijst ouders 2016

Vragenlijst ouders 2016 Vragenlijst ouders 2016 Uitslagen Vragenlijst OBS de Swetten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

vragenlijsten leerlingen

vragenlijsten leerlingen vragenlijsten leerlingen Uitslagen Vragenlijst St.Anna Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen sociale veiligheidheid

Vragenlijst leerlingen sociale veiligheidheid Vragenlijst leerlingen sociale veiligheidheid Uitslagen Vragenlijst SBAO De Trilker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2016

Vragenlijst leerlingen 2016 Vragenlijst leerlingen 2016 Uitslagen Vragenlijst kbs de Linderte Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Stemming schooltijden

Stemming schooltijden Stemming schooltijden Uitslagen Vragenlijst Basisschool Sint Michael Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2017

Vragenlijst leerlingen 2017 Vragenlijst leerlingen 2017 Uitslagen Vragenlijst Edese Montessorischool Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten Waardering van

Nadere informatie

VL leerlingen Uitslagen Vragenlijst. Vrijeschool de Sterrenzanger

VL leerlingen Uitslagen Vragenlijst. Vrijeschool de Sterrenzanger VL leerlingen 2014 Uitslagen Vragenlijst Vrijeschool de Sterrenzanger Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Sociale veiligheid en welbevinden 2017

Sociale veiligheid en welbevinden 2017 Sociale veiligheid en welbevinden 2017 Uitslagen Vragenlijst SBO De Twister Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten Waardering

Nadere informatie

sociale vragenlijst leerlingen 2016

sociale vragenlijst leerlingen 2016 sociale vragenlijst leerlingen 2016 Uitslagen Vragenlijst Dr. Ir. C. Lelyschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

schoolverlaters 2012-2013

schoolverlaters 2012-2013 schoolverlaters 20122013 Uitslagen Vragenlijst Samenwerkingsschool Emmaüs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Sociale veiligheid Leerlingen 2012

Sociale veiligheid Leerlingen 2012 Sociale veiligheid Leerlingen 2012 Uitslagen Vragenlijst c.b.s. De Wijngaard Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

PlatOO vragenlijst ouders 2016

PlatOO vragenlijst ouders 2016 PlatOO vragenlijst ouders 2016 Uitslagen Vragenlijst OBS de Driehoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid leerlingen CBS De Burcht 2016

Vragenlijst Sociale Veiligheid leerlingen CBS De Burcht 2016 Vragenlijst Sociale Veiligheid leerlingen CBS De Burcht 2016 Uitslagen Vragenlijst CBS De Burcht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso

leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4 Waardering

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2016

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2016 Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2016 Uitslagen Vragenlijst Nijmeegse School Vereniging II Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4

Nadere informatie

vragenlijst sociale veiligheid leerlingen oktober 2016

vragenlijst sociale veiligheid leerlingen oktober 2016 vragenlijst sociale veiligheid leerlingen oktober 2016 Uitslagen Vragenlijst Nutsbasisschool De Hoogakker Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname

Nadere informatie

sociale veiligheid leerlingen 2016

sociale veiligheid leerlingen 2016 sociale veiligheid leerlingen 2016 Uitslagen Vragenlijst De Wouter Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2015

Vragenlijst leerlingen 2015 Vragenlijst leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst KBS Gerardus Majella Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

vragenlijst team nov14

vragenlijst team nov14 vragenlijst team nov14 Uitslagen Vragenlijst Nutsschool voor basisonderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

LEERLING TEVREDENHEIDSPEILING Basisonderwijs(korte versie)

LEERLING TEVREDENHEIDSPEILING Basisonderwijs(korte versie) LEERLING TEVREDENHEIDSPEILING Basisonderwijs(korte versie) Uitslagen Vragenlijst basisschool Het Anker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens...

Nadere informatie

Algemene vragen lijst Team 2015

Algemene vragen lijst Team 2015 Algemene vragen lijst Team 2015 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen

vragenlijst leerlingen vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst Beatrixschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

tevredenheid ouders 2016

tevredenheid ouders 2016 tevredenheid ouders 2016 Uitslagen Vragenlijst Nutsschool voor basisonderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

oudervragenlijst april 2012

oudervragenlijst april 2012 oudervragenlijst april 2012 Uitslagen Vragenlijst cbs De Open Poort Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Sociale Veiligheid Leerlingen compact

Sociale Veiligheid Leerlingen compact Sociale Veiligheid Leerlingen compact 2016-2017 Uitslagen Vragenlijst OBS de Tweemaster Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten

Nadere informatie

tevredenheid leerlingen maart 2014

tevredenheid leerlingen maart 2014 tevredenheid leerlingen maart 2014 Uitslagen Vragenlijst SBO Palet Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Peiling schooltijden St.Michaëlschool

Peiling schooltijden St.Michaëlschool Peiling schooltijden St.Michaëlschool Uitslagen Vragenlijst Basisschool Sint Michael Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Uitslagen. School. Sociale Veiligheid De Wegwijzer

Uitslagen. School. Sociale Veiligheid De Wegwijzer Uitslagen Sociale Veiligheid 2011 School De Wegwijzer Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

vragenlijst ouders 2013

vragenlijst ouders 2013 vragenlijst ouders 2013 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

vragenlijst SV leerlingen 2013

vragenlijst SV leerlingen 2013 vragenlijst SV leerlingen 2013 Uitslagen Vragenlijst School met de Bijbel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen (Sociale Veiligheid/Burgerschap)

Vragenlijst leerlingen (Sociale Veiligheid/Burgerschap) Vragenlijst leerlingen (Sociale Veiligheid/Burgerschap) Uitslagen Vragenlijst Ericaschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van

Nadere informatie

Tevredenheid kinderen en ouders

Tevredenheid kinderen en ouders Tevredenheid kinderen en ouders Uitslagen Vragenlijst De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool

ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

ouder-enquête 2016 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool

ouder-enquête 2016 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool ouder-enquête 2016 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool "de Sprong"

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool de Sprong Uitslagen Oudervragenlijst 2011 School Archipelschool "de Sprong" Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5

Nadere informatie

leerling-enquête Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Rank

leerling-enquête Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Rank leerling-enquête Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Rank Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

leerlingenvragenlijst 2014

leerlingenvragenlijst 2014 leerlingenvragenlijst 2014 Uitslagen Vragenlijst Dr. A. Kuyperschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Soc. Vragenlijst Leerlingen

Soc. Vragenlijst Leerlingen Soc. Vragenlijst Leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS De Opdracht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Uitslagen. School. sociale veiligheid leerlingen 2011. R.K. Basisschool St. Nicolaas

Uitslagen. School. sociale veiligheid leerlingen 2011. R.K. Basisschool St. Nicolaas Uitslagen sociale veiligheid leerlingen 2011 School R.K. Basisschool St. Nicolaas Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode

Nadere informatie

vragenlijst voor kinderen over sociale veiligheid leerlingen (2013)

vragenlijst voor kinderen over sociale veiligheid leerlingen (2013) vragenlijst voor kinderen over sociale veiligheid leerlingen (2013) Uitslagen Vragenlijst Chr. jenaplanschool 'de Kring' Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens...

Nadere informatie

Uitslagen. School. Sociale Veiligheid Leerlingen mei 2010. Vrije School De Zwaan

Uitslagen. School. Sociale Veiligheid Leerlingen mei 2010. Vrije School De Zwaan Uitslagen Sociale Veiligheid Leerlingen mei 2010 School Vrije School De Zwaan Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van

Nadere informatie

Algemene vragenlijst Leerlingen 2015

Algemene vragenlijst Leerlingen 2015 Algemene vragenlijst Leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

Enquete leerkrachten. Uitslagen Vragenlijst. CBS Melodie

Enquete leerkrachten. Uitslagen Vragenlijst. CBS Melodie Enquete leerkrachten Uitslagen Vragenlijst CBS Melodie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Ouder. Uitslagen Vragenlijst. Basisschool De Wilakkers

Ouder. Uitslagen Vragenlijst. Basisschool De Wilakkers Ouder Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Wilakkers Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid Leerlingen CBS De Burcht 2017

Vragenlijst Sociale Veiligheid Leerlingen CBS De Burcht 2017 Vragenlijst Sociale Veiligheid Leerlingen CBS De Burcht 2017 Uitslagen Vragenlijst CBS De Burcht Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten

Nadere informatie

Sociale Veiligheid en Welbevinden maart 2017

Sociale Veiligheid en Welbevinden maart 2017 Sociale Veiligheid en Welbevinden maart 2017 Uitslagen Vragenlijst OBS 't Partoer Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten Waardering

Nadere informatie

oudervragenlijst 2014

oudervragenlijst 2014 oudervragenlijst 2014 Uitslagen Vragenlijst C.B.S. De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Organisatiegegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen mei 2014

vragenlijst leerlingen mei 2014 vragenlijst leerlingen mei 2014 Uitslagen Vragenlijst C.B.S. De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie