De geld- en kapitaalmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De geld- en kapitaalmarkt"

Transcriptie

1 De geld- en kapitaalmarkt Omschrijf het begrip kapitaal. - geldkapitaal: - goederenkapitaal: De financiële markt - 1 op 6 DE FINANCIËLE MARKT Situeer de financiële markt in de economische kringloop. Bedrijven Overheid Gezinnen Bedrijven hebben machines, gebouwen, enz... nodig op te produceren. Ook de overheid heeft gebouwen, enz... nodig. Waar kopen ze deze kapitaalgoederen?... Hoe noemt men deze activiteiten?... Waar halen de bedrijven het geld om deze kapitaalgoederen te kopen? 1/... 2/... 3/... Hoe noemt men het ter beschikking stellen van kapitaal aan bedrijven of overheid door gezinnen?... De kapitaalvraag is een afgeleide vraag. Verklaar.... Hoe noemt men de prijs die moet betaald worden voor het gebruik van kapitaal?... Hoe zal de prijs van de productiefactor kapitaal tot stand komen op een zuiver concurrentiële financiële markt?... Ook als een ondernemer zijn eigen geld ter beschikking stelt van zijn onderneming kan men spreken van een kapitaalkost. Verklaar. We bekijken nu de vraag naar en het aanbod van kapitaal.

2 De financiële markt - 2 op 6 1/ Vraag naar kapitaal Wie vraagt er kapitaal? Waarom is de vraag naar kapitaal een afgeleide vraag? 1E Gezinnen Waarom lenen gezinnen, of waarom vragen gezinnen kapitaal? Waarvan zal de vraag naar kapitaal door gezinnen afhangen? Hoe zal de vraagcurve naar kapitaal verlopen?... Sommige mensen lenen om op reis te gaan, om een trouwfeest te betalen, e.d. Uw mening? Mensen die een huis kopen of bouwen, gaan daarvoor meestal een lening aan. Uw mening hierover. Welke a) voordelen en b) nadelen heeft lenen? a) voordelen: b) nadelen:

3 De financiële markt - 3 op 6 2E Bedrijven Waarom vragen bedrijven kapitaal? Welke factor zal bepalend zijn voor de grootte van de vraag naar kapitaal door bedrijven? De vraag naar kapitaal door bedrijven is gebaseerd op rendementsoverwegingen. Wanneer zullen bedrijven investeren? 3E De overheid Waarvoor leent de overheid geld? Hoeveel bedraagt de overheidsschuld op dit ogenblik?... Hoeveel intrest moet de overheid jaarlijks betalen op haar schulden?... Wat is uw mening hierover. Hoe kan het probleem van de hoge overheidsschuld opgelost worden? De kapitaalvraag vanwege de overheid is niet gebaseerd op rendementsoverwegingen. Toon aan.

4 De financiële markt - 4 op 6 2/ Het aanbod van kapitaal Wie biedt er kapitaal aan? 1E Gezinnen Wat doen de gezinnen met het inkomen dat zij verdienen? Wat is oppotten? Waarvan zal het afhangen of gezinnen veel of weinig sparen? 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ Welke a) voordelen en b) nadelen heeft sparen? a) voordelen: b) nadeel: Statistieken i.v.m. sparen door gezinnen België Spaarquote gezinnen Gemiddeld sparen 1996 Italië (21.4%) Portugal België Zweden Nederland Finland Frankrijk Spanje Duitsland Denemarken Groot-Brittannië Geld op spaarboekjes in België in 1994: 2000 mia.; in 1999: 4000 mia.

5 De financiële markt - 5 op 6 2E Bedrijven Wat doen bedrijven met de winst die zij realiseren? Waarom sparen bedrijven? Wat is het verschil tussen netto en bruto bedrijfssparen? Netto: Bruto: 3E Overheid Wanneer kunnen we spreken van sparen door de overheid? 4E Buitenland Hoe kunnen wij gebruik maken van buitenlandse spaargelden? Welke voor- en nadelen heeft lenen in het buitenland?

6 3/ Prijsvorming op de financiële markt 1 Hoe wordt de intrest bepaald bij volkomen concurrentie? De financiële markt - 6 op 6 2 Institutionele factoren die de intrestvoet beïnvloeden Correcties aan het basismodel van de zuiver concurrentiële financiële markt Evenals de arbeidsmarkt kan de totale financiële markt gesplitst worden in een aantal deelmarkten met eigen kenmerken. Zo spreken we over de geld- en kapitaalmarkt. De financiële markt bestaat uit: 1/ De KAPITAALMARKT (hier wordt geld belegd en gevraagd op lange termijn) De kapitaalmarkt wordt beheerd door de beurs (of de secundaire kapitaalmarkt: verhandeling van aandelen en obligaties). Noot: primaire kapitaalmarkt: uitgifte van aandelen en obligaties 2/ De GELDMARKT (korte termijn) is de markt waar professionelen uit de financiële sector tijdelijk liquiditeiten beleggen bij andere professionelen die kortlopende middelen nodig hebben. (Enkel voor grote beleggers - minimum 25 mio.) Delen: 1. Markt van het kortlopend overheidspapier (belangrijkste) 2. Interbankenmarkt (De andere 2 delen zijn verwaarloosbaar klein.) De overheid oefent een grote invloed uit op de intrestvoet. (1) De vraag naar kapitaal komt voor een zeer groot deel van de overheid. Langs de kant van het kapitaalaanbod spelen de z.g. institutionele beleggers (levensverzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen e.d.) een zeer belangrijke rol. (2) De overheid (Europese Centrale Bank - ECB) stuurt de geldmarkt bij. De voornaamste opdracht van het ESCB (= ECB + 12 NB) bestaat erin voor prijsstabiliteit te zorgen. Algemeen is men het er immers over eens dat enkel een op prijsstabiliteit gericht monetair beleid de voorwaarden voor duurzame economische groei kan scheppen. Inflatie leidt immers tot onzekerheid, wat de investeringen en bijgevolg ook de economische groei ondermijnt. In bijkomende orde moet het ESCB het algemene economische beleid in de eurozone ondersteunen, voor zover dat de prijsstabiliteit niet in gevaar brengt. Het ESCB tracht deze opdrachten te verwezenlijken door de rentestand te beïnvloeden. Op 17/9/2001, een week na de aanslagen op de WTC-twins van 11/9, heeft de ECB o.l.v. Wim Duizenberg de basisrente, in navolging van de FED (o.l.v. Alan Greenspan), verminderd met 0,5% tot 3,5%. Welke invloed heeft een verlaging van de basisrente op het intrestpeil? Welke invloed heeft een daling van de rente op a) de inflatie b) de munt c) de productie; d) de economische groei; e) de aandelenkoersen f) de werkgelegenheid? Noot: De intrest wordt mee bepaald door looptijd, risico en omzetbaarheid. Wie een lening aangaat zal een hogere intrest betalen naarmate het risico dat de SE loopt groter is, het effect moeilijker omzetbaar is in geld en naarmate de looptijd korter is.

7 Beleggingsfonds - 1 van 2 BELEGGINGSFONDSEN Een beleggingsfonds verzamelt als het ware gelden van een massa beleggers in één grote spaarpot. Wie toetreedt tot een fonds, bezit dus een deeltje van dat enorme kapitaal. Dit heeft een aantal niet te versmaden voordelen. Voordelen van een beleggingsfonds 1/ Opvangen van het beleggingsrisico 2/ Professioneel beheer 3/ Minimalisering van de kosten op financiële transacties 4/ Geen administratieve rompslomp 1/ Opvangen van het beleggingsrisico Een belegging houdt vaak risico s in. Die risico s worden belangrijker naarmate een beleggingsportefeuille een minder groot aantal waarden bevat: besluit u bv. uw gehele vermogen in aandeel X te stoppen, dan hangt uw lot als belegger volledig af van de toekomstige ontwikkeling van X. Een enorm risico. Beleggingen spreiden (of diversifiëren) over verschillende waarden is dan ook de boodschap. Het is de klassieke manier van omgaan met risico. Om tot een ruime spreiding te komen, is al een aanzienlijk kapitaal nodig. Aangezien een beleggingsfonds over een zeer groot kapitaal beschikt, kan het zonder enige moeite een hele reeks verschillende waarden aankopen, met een aantrekkelijke diversificatie en een uitschakeling van het risico van individuele waarden tot gevolg. Dank zij de fondsenformule kunt u dus al aan risicospreiding doen met een relatief klein beginkapitaal. Door te beleggen in een aandelenfonds neemt u nog wel het (beperktere) risico van de aandelenmarkt, maar niet meer het individuele risico van aandeel X. Dankzij een specifieke combinatie van financiële instrumenten, bieden bepaalde fondsen u kapitaalbescherming: op een vooraf vastgestelde vervaldag recupereert u dan alvast minimaal uw oorspronkelijke inlage, wat ook de ontwikkeling is geweest van de markt waarin u hebt belegd. 2/ Professioneel beheer Het vermogen van een fonds wordt beheerd door vaklui, de fondsbeheerders. Zij volgen economische en politieke ontwikkelingen op de voet en bezitten een grondige kennis van de markt waarop zij handelen. 3/ Minimalisering van de kosten op financiële transacties Omdat een fonds door zijn omvang steeds grote pakketten verhandelt, kunnen de kosten per individuele belegger aardig worden gedrukt. 4/ Geen administratieve rompslomp De fondsbeheerders innen op tijd en stond de dividenden of de coupons van de beleggingen van het fonds, volgen de vervroegde terugbetaling van obligaties op, zorgen voor de nodige herbeleggingen zonder tijd- en renteverlies.

8 Beleggingsfonds - 2 van 2 Soorten - wettelijk erkende pensioenspaarfondsen Pricos - obligatiefondsen beleggen overwegend in obligaties KBC Bonds - aandelenfondsen beleggen overwegend in aandelen KBC Equity Fund - vastgoedfondsen beleggen overwegend in vastgoed of vastgoedcertificaten IPF - gemengde fondsen Fivest / KBC Master Fund - fondsen met kapitaalbescherming KBP Security Click / Equisafe Noot: - uitkeringsaandelen geven recht op een jaarlijks dividend terwijl bij - kapitalisatieaandelen de opbrengst herbelegd wordt (geen RV). - beveks = beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht KBC Equity Fund - sicavs = beveks naar Luxemburgs recht (société d investissement à capital variable) KBC Renta Zie: KBC-Fondsengids

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn))

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) www.jooplengkeek.nl Vermogensmarkt De markt: vraag en aanbod Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) Vermogen is een ruimer begrip dan geld. Een banksaldo is ook vermogen.

Nadere informatie

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u De jargonverdelger Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger we hebben het voor u Welkom Geachte lezer, De financiële wereld staat bol van het vakjargon. Deze jargonverdelger

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Inleiding De samenstelling van uw effectenportefeuille

Nadere informatie

Index. Achtergestelde obligatie

Index. Achtergestelde obligatie www.kbc.be Index Index A A pari Aandeel Aandeelhouder Aandeelrendement Aandelenanalyse Aandelenfonds Aandelenindex Achtergestelde obligatie Actief beleggen Actief handelen Activaspreiding Actuarieel rendement

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers Inhoudopgave 1. Obligaties 1.1. Algemene kenmerken 1.2 Obligaties al naargelang de emittent 1.2.1. Kasbons 1.2.2. Lineaire obligaties (OLO's) 1.2.3. Staatsbons 1.2.4. Corporate bonds 1.2.5. Euro-obligaties

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Wat is indexbeleggen? Wat zijn Exchange Traded Funds (ETF s)? Wat zijn de voordelen van ETF s? BlackRock Funds of

Nadere informatie

NnL. Uw pensioen beleggen

NnL. Uw pensioen beleggen Speciaal voor werknemers met een NN-BedrijfsPensioen Houd zelf invloed op uw pensioen Beleg met mogelijkheden Bepaal makkelijk uw risicoprofiel Uw pensioen beleggen Uw werkgever heeft gekozen voor het

Nadere informatie

Wat is een fonds? Wat zijn de voordelen? Welk rendement mag u verwachten? 5 tips voor een goede start Hoe beleggen in een fonds?

Wat is een fonds? Wat zijn de voordelen? Welk rendement mag u verwachten? 5 tips voor een goede start Hoe beleggen in een fonds? Hoe werken fondsen? inhoud 1l Wat is een fonds? P. 3 2l Wat zijn de voordelen? P. 3 3l Welk rendement mag u verwachten? P. 3 4l 5 tips voor een goede start P. 4 5l Hoe beleggen in een fonds? P. 5 6l Welk

Nadere informatie

Risico s van financiële instrumenten

Risico s van financiële instrumenten Risico s van financiële instrumenten Informatie voor Particuliere Cliënten Appendix 2 1. Inleiding Het functie van dit document is om beleggers enig inzicht te geven in de typen risico s die verbonden

Nadere informatie

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen?

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen? Whitepaper Banksparen: Sparen of Beleggen? Carla.H.F. Leeuwerink Bsc Marketeer Ostrica BV Oktober 2013 Drs. Hans P. Nibbering RBA Partner Ostrica BV Voorwoord In onzekere tijden wordt veelal gekozen voor

Nadere informatie

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen.

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen. Bijlage 1, Kenmerken en risico's Hieronder worden de kenmerken van verschillende financiële instrumenten en enkele relevante begrippen besproken alsmede de daaraan verbonden beleggingsrisico s. Aan alle

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Gestructureerde beleggingsfondsen

Gestructureerde beleggingsfondsen Gestructureerde beleggingsfondsen wij gaan met u mee Beste belegger, Gestructureerde beleggingsproducten maken deel uit van vele beleggingsportefeuilles. Vooral producten met bescherming van het oorspronkelijk

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning.

kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning. kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning.com FSMA 48 166 A kmo-insider-januari 2013 53 panel Beleggen Wat zijn vandaag

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie