NR Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen"

Transcriptie

1 NR Innovatie Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen

2 Advertentie Voorwoord en inhoud Bent u klaar voor de Participatiewet? Voorwoord Inhoud Werkgevers hebben sinds 1 januari 2015 te maken met de Participatiewet. Er wordt van hun verwacht dat ze extra banen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Veel werkgevers blijken hier echter nog niet of nauwelijks mee bezig. In 2026 moeten er extra banen gecreëerd zijn. Dat is de overheidsdoelstelling. Veel werkgevers hebben echter nog nauwelijks invulling gegeven aan de Participatiewet. En dat, terwijl deze wel op hen van toepassing is. Deels heeft dit te maken met onwetendheid ze weten nog niet precies wat in het kader van de Participatiewet van hen verwacht wordt maar ook angst en terughoudendheid spelen een rol. Werkgevers zijn bang niet aan de eisen te voldoen, of vinden dat ze het in de economische situatie van de laatste jaren al zwaar genoeg hebben gehad. Kijken naar de mogelijkheden Begrijpelijke sentimenten, maar het wordt wel tijd om met de Participatiewet aan de slag te gaan. Bedrijven die wat eenvoudiger werk bieden zien de kansen al. Maar ook voor kennisintensieve bedrijven liggen er kansen. Zij kunnen misschien moeilijk zelf gepast werk bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar kunnen wel faciliteren dat hun toeleveranciers dit doen. Bijvoorbeeld door deze mensen de cateringservice of de printfuncties voor hun bedrijf te laten verzorgen. Met andere woorden: door de bereidheid te tonen om zaken te doen met bedrijven die deze diensten leveren met medewerkers die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zo kunnen ook kennisintensieve bedrijven een bijdrage leveren aan de doelstelling jaarlijks nieuwe arbeidsplaatsen te creëren voor zulke mensen. Praktische ondersteuning Zilveren Kruis Achmea wil met haar programma Gezond Ondernemen werkgevers helpen met de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers. Met de komst van de Participatiewet willen we dit programma ook van toepassing maken op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We weten dat deze medewerkers een andere ondersteuning nodig hebben om duurzaam inzetbaar te kunnen zijn, en juist in die ondersteuning kan Zilveren Kruis een rol spelen. Ook willen we werkgevers ondersteunen in de praktische aanpak van het openstellen van hun bedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Meer informatie? Neem contact op met een van onze adviseurs op (071) of kijk op Herman Timmermans Voorzitter CLOK Lokaal Innovatie Programma Wat is dat nu weer? Een LIP. Het is een Lokaal Innovatie Programma. Belangrijk voor Ondernemersverenigingen en voor gemeenten. Wat is het geval? Nederland heeft op Europees niveau afspraken gemaakt over toename van innovatie. En we lopen niet voorop. In het tijdschrift Economisch Statistische Berichten is in januari hierover een belangrijk artikel verschenen. Het is geschreven door de secretaris-generaal van het Ministerie van EL&I, de heer Hugo Camps. De titel is Kiezen voor Kansen. Zijn punt is dat we in Nederland veel willen: hoge mate van veiligheid, uitstekende gezondheidszorg, goed onderwijs etc. Daarvoor is veel geld nodig. Heel veel geld. Geld dat we niet hebben en dus eerst moeten verdienen. Daarom is innovatie een bittere noodzaak. Meer innovatie. Nu gaat innovatie niet vanzelf. Er zijn zaken die innovatie hinderen. Camps noemt er een aantal: teveel regels, de macht van bestaande organisaties, het past niet in het bestaande beleid, een behoudende cultuur. En belangrijk: Economische Zaken is geen wettelijke taak. Er zijn wel economische doelstellingen, maar andere belangen liggen in wetten en regels (vergunningen) vast en die staan dan sterker. Die gaan als het ware voor. Nu zijn dit hobbels die niet alleen op nationaal niveau spelen, maar ook op het lokale niveau. In de praktijk staat de afdeling EZ vaak zwakker ten opzichte van de andere afdelingen omdat EZ geen wettelijke taak is. Terwijl om meer te innoveren, EZ juist sterker zou moeten staan. De cultuur moet worden: kiezen voor innovatie. Daarbij hoort een cultuur die veranderingen stimuleert, daarbij hoort een sterker EZ. Hoe dan? Dat zou kunnen als EZ van de gemeente, samen met de besturen van de ondernemersverenigingen, een Lokaal Innovatie Programma opstelt. Een LIP. Daarin worden én hobbels op lokaal niveau geïnventariseerd en aangepakt én er wordt in positieve zin met en door de besturen van het lokale bedrijfsleven een innovatieprogramma opgesteld als onderdeel van het economische programma. Een Lokaal Innovatie Programma. Met heel concrete actiepunten. Op een lokaal sterke innovatieve cultuur. 04. Lokale innovatie Gemeenten moeten op actieve wijze bijdragen aan innovatie binnen het lokale bedrijfsleven. 07. Vakdag Parkmanagement Hét event voor iedereen die parkmanagement naar een hoger niveau wil brengen. 08. Column Jan Jager Een effectief bedrijventerrein beleid 10. Te gast bij Hollands Kroon Kernteam overleg bij een innovatieve gemeente 12. Seminar Ondernemersfondsen Een verslag met reacties van sprekers 15. Column Dennis Potter Meerwaarde van EZ 16. Peiling Ondernemingsklimaat Handvatten voor een succesvol EZ 19. Leergang Volg de leergang en maak het verschil Provincie, gemeente en EZ Dag van EZ in Drenthe 22. Regio initiatieven parkmanagement Wat speelt er bij u om de hoek? Bezoek ook onze website : Adv Achmea.indd :39 Kringen 3

3 Innovatie Innovatie Lokale innovatie Hoge faillissement cijfers onder bedrijven. Banken die financiering weigeren. Een nationaal innovatiebeleid dat zich enkel richt op topsectoren. Hoe bevorderen we innovaties bij het lokale bedrijfsleven in die gemeenten waar geen grote clusters van bedrijven uit topsectoren zijn gevestigd? Velen worstelen met deze vraag. Of dat geeft hij zijn visie over innovatie bij het ciaal economisch beleid sluit vaak aan nu de wethouder Economische Zaken lokale bedrijfsleven in het algemeen en bij deze sectoren. Hierbij wordt veelal is, de bedrijfscontactfunctionaris of de over de rol van de bedrijfscontactfunctionaris ingezoomd op clusters van bedrijven uit plaatselijke bankier. Allen willen graag hierin in het bijzonder. de topsectoren die reeds zijn gevestigd een bijdrage leveren aan bevordering binnen de betreffende provincie. Enkele van innovatie bij hun ondernemers. Topsectorenbeleid bekende nationale clusters zijn bijvoorbeeld Innovatie is immers de motor voor Topsectoren zijn die zaken waar het de Mainport Rotterdam, Brainport werkgelegenheid en biedt kansen voor Nederlandse bedrijfsleven wereldwijd in Eindhoven, Zuid-as Amsterdam en de een sterke en vitale lokale economie. uitblinkt. Het kabinet Rutte I was de start regio Food Valley. Stephan Weijers sprak met het Expertisecentrum van het Topsectorenbeleid. Sindsdien voor Stedelijke Dynamiek is het rijksbeleid dat zich richt op het Gemeenten die niet behoren tot de en Duurzaamheid, wat is verbonden aan bedrijfsleven scherp gefocust op deze happy few van bekende clusters in het de Universiteit van Utrecht. In dit artikel zogeheten topsectoren. Ook het provin- topsectoren beleid, vallen in het streven naar bevordering van innovatie vaak terug op de vanouds bekende innovatienetwerken. Deze instanties opereren vooral buiten de randstad. Organisaties als Rewin, BOM, LIOF en NV Oost hebben al vele jaren een expliciete taak om de innovatie processen in het lokale bedrijfsleven aan te jagen. Incubatiecentra Van recentere datum zien we incubatiecentra opkomen. Deze organisaties bieden een springplank voor startende ondernemers om hun producten en diensten versneld te ontplooien. Starters worden op verschillende manieren ondersteund om zo de slagingskans van hun onderneming te maximaliseren. Denk hierbij aan advies en begeleiding in bijvoorbeeld juridische en financiële zaken en het bieden van toegang tot een uitgebreid netwerk van deskundigen, investeerders, toeleveranciers en collega-bedrijven. Vaak hebben deze incubatiecentra ook een fysieke werklocatie waardoor er via face to face contacten extra mogelijkheden voor innovatie ontstaan. Enkele voorbeelden zijn Enginn in de gemeente Haarlemmermeer, De Erasmus MC Incubator in Rotterdam en StartLife in de regio Food Valley. Via deze incubatiecentra draagt een groeiend aantal gemeenten op actieve wijze bij aan de innovatie binnen het lokale bedrijfsleven. Maar ook wanneer er geen sprake is van een incubatiecentrum kan de gemeente een bijdrage leveren om de aanwezige kansen voor innovatie optimaal te benutten. Kansen benutten Om meer duidelijkheid te scheppen in wat verschillende partijen nu echt kunnen bijdragen aan innovatie bij hun ondernemers, is het goed om eens in de huid van deze ondernemers zelf te kruipen. Tenslotte zal hij of zij de innovatie zelf moeten trekken en kunnen anderen slechts helpen. Om de gewenste innovatie te kunnen laten slagen, is het noodzakelijk dat deze ondernemer verschillende zaken tot zijn beschikking heeft. Denk dende overheid, nemen deze besturen hierbij bijvoorbeeld aan kennis. Innovatie juist steeds meer verantwoordelijkheid. begint namelijk altijd met een bepaald Ze zijn er allang niet meer alleen voor de idee. Technische opleidingen kunnen hier nieuwjaarsreceptie en de zomer BBQ. een rol van betekenis in spelen. Daarnaast zijn Netwerken van groot belang, beveiliging steeds verder in het sociale Maar zijn van organiseren van collectieve innovatie lukt alleen via samenwerking. domein van een bedrijventerrein getreden. Het zijn besturen met passie voor de Lokale en regionale netwerkorganisaties zetten de ondernemer op het juiste kansen van ondernemers op hun bedrijventerrein en zij zullen graag bijdragen spoor. Ook kapitaal is onontbeerlijk, innoveren kost veel geld. Lokaal opererende aan bevordering van innovatie. investeerders zouden wellicht meer lef moeten tonen om juist met betrekking Gelukkig lezen we steeds vaker hoopvolle berichten dat de economische crisis tot financiering van innovatie meer risico te nemen. Tenslotte vraagt innovatie om wellicht ten einde raakt. Toch geldt dit de juiste Human Resource. De ondernemer kan het niet allemaal alleen. Hij of zij Om het voorzichtige economisch herstel lang niet voor alle lokale economieën. heeft personeel nodig. Kundige en gemotiveerde medewerkers die meedenken en een duurzame lokale economie in heel te bestendigen en uit te laten groeien tot van aanpakken weten. Opleidingen zouden naast kennis meer aandacht kunnen alle partijen dan ook geboden. Nederland, is een actieve houding van geven aan het onderrichten van specifieke vaardigheden zodat de aansluiting met het lokale bedrijfsleven beter wordt. Bedrijfscontactfunctionaris De rol van de bedrijfscontactfunctionaris is wellicht de belangrijkste om te zorgen dat deze kansen voor innovatie ook daadwerkelijk optimaal worden benut. Hij of zij weet als geen ander wie de sterke ondernemers zijn. Via actief accountmanagement en ondersteuning van deze ondernemers kan de bedrijfscontactfunctionaris helpen om de verbinding te maken richting de juiste opleidingsinstituten, netwerkorganisaties en investeerders. Om zo een bijdrage te leveren aan het bevorderen van innovatie op lokaal niveau. Samenwerking tussen de bedrijfscontactfunctionaris en het bestuur van de plaatselijke ondernemersvereniging is hierbij essentieel. In tijden van terugtre- Samenwerking is essentieel Stephan Weijers 4 Kringen Kringen 5

4 Advertentie Vakdag Parkmanagement 2015 E L B A R E C Vakdag Parkmanagement Deelnemers: 21 mei 2015 Deel uw kennis over parkmanagement Donderdag 21 mei 2015 vindt de volgende editie van de Vakdag Parkmanagement plaats. Deze jaarlijkse vakbeurs die Elba-Rec samen met stichting Clok organiseert, verbindt alle professionals die zich bezighouden met parkmanagement in de breedste zin van het woord. KENNIS + ERVARING = BOOST Door praktijkkennis en -ervaring bij elkaar te brengen, krijgt parkmanagement tijdens de Vakdag en uiteraard ook daarna een boost. Het vakgebied gaat beter functioneren en gemeenten en ondernemersverenigingen weten wat in de markt beschikbaar is. Door onderling praktijkervaringen uit te wisselen, wordt u als deelnemer geïnspireerd om de opgedane kennis tijdens uw dagelijkse werkzaamheden toe te passen. De Vakdag Parkmanagement is bovendien een uitgelezen moment om te netwerken. De Vakdag Parkmanagement staat kortom in het teken van kennisdeling. De hele dag door worden workshops gegeven over actuele onderwerpen. Deze workshops worden verzorgd door Stichting CLOK en door de deelnemers aan de vakbeurs. Verder presenteren zo'n 15 ondernemingen van toeleveranciers en afnemers tot parkmanagementorganisaties zichzelf op de beursvloer. WIE ZIJN DE BEZOEKERS? 1. Bestuurders van ondernemersverenigingen die parkmanagement hebben of wensen 2. Parkmanagers, parkmanagementorganisaties en ondernemersverenigingen 3. Accountmanagers Bedrijven bij gemeenten, provincies en regio's 4. Medewerkers gemeentelijke afdelingen EZ Heef t u interesse om deel te nemen met een stand of wilt u een workshop verzorgen, neem contact op met Wendy Louwen: of mail naar Deelname kan al vanaf 500,- excl. btw voor een workshop. En wilt u de vakdag bezoeken? Dan bent u van harte welkom. Entree voor leden van CLOK en abonnees van het vakblad BT bedrijventerrein is gratis. Voor niet-leden of abonnees zijn de entreekosten 95,- ex btw. FACTS & FIGURES: Wanneer: 21 mei 2015 Waar: Connexion Point Amersfoort Wat kost het: workshop 500,- en stand 800,- excl. btw Vakdag Parkmanagement 2015: urgenter en actueler dan ooit Donderdag 21 mei 2015 vindt de volgende editie van de Vakdag Parkmanagement plaats, inmiddels een gewaardeerde traditie in de sector. Deze jaarlijkse vakbeurs verbindt alle professionals die zich bezighouden met parkmanagement in de breedste zin van het woord. Gerard Fit, lid kernteam PM en directeur parkmanagement Hoorn, stipt enthousiast enkele noviteiten aan: De Vakdag Parkmanagement 2015 zal gegarandeerd een bijdrage leveren aan het zichtbaar maken van de nieuwste ontwikkelingen. Zodat de belangrijkste stakeholders van Parkmanagement een betere afweging kunnen maken over wat en hoe. Wat is er anders dan verleden jaar in de opzet? Dit jaar zijn er vooral veel workshops waar de inleiders op hun specifieke gebied de allerlaatste innovaties naar voren brengen. Als bezoeker ga je dus naar huis met werkelijk de meest actuele en relevante ontwikkelingen in de deelgebieden rondom parkmanagement op zak. Ook de standhouders geven dit keer een workshop. Want de workshops zijn verleden jaar als zeer positief geëvalueerd. Deze workshops worden verzorgd door Stichting CLOK en door de deelnemers aan de vakbeurs. Deze voegen naar de mening van de bezoekers daadwerkelijk know how toe, dus geven ook dit jaar de standhouders een workshop. Welk recente ontwikkeling staat centraal op deze Vakdak Parkmanagement 2015? In de publieke sector, zowel op het niveau van gemeente als provincie, zien we een toenemende aandacht voor de kwaliteit van bedrijventerreinen. Recent zijn gemeenten het publieke belang daarvan steeds meer gaan erkennen. Concrete voorbeelden zijn convenanten of afspraken tussen gemeenten en parkmanagers. We zien daarbij dat parkmanagement een deel van het publieke beleid dat traditioneel bij een gemeente was ondergebracht overneemt. Inclusief de coördinatie van uitvoerende taken op een bedrijventerrein zoals afvalverwerking. Door de toenemende professionalisering van parkmanagement en de verbreding van hun dienstenpakket zijn zij hiertoe ook heel goed in staat. De Vakdag Parkmanagement zal een inhoudelijke bijdrage leveren aan het zichtbaar maken van dit soort ontwikkelingen, de belangrijkste stakeholders van Parkmanagement kunnen een betere afweging kunnen maken over wat en hoe. Uit welke sectoren komen dit jaar de standhouders en de sprekers? De standhouders komen uit allerlei sectoren. Variërend van de beveiligingssector en kwaliteitsmetingen op bedrijventerreinen tot en met de energiesector en arbeidsmarktsector. Het programma van de sprekers publiceren wij op onze site zodra dit rond is: Wat is de pure winst voor elke bezoeker? Door praktijkkennis en -ervaring bij elkaar te brengen, krijgt parkmanagement tijdens de Vakdag, en uiteraard ook daarna, een boost. Het vakgebied gaat beter functioneren en gemeenten en ondernemersverenigingen weten wat in de markt beschikbaar is. Door onderling praktijkervaringen uit te wisselen, word je als deelnemer geïnspireerd om de opgedane kennis tijdens je dagelijkse werkzaamheden toe te passen. Is er dit jaar meer tijd voor netwerken? De spijker op de kop! Verleden jaar hadden we de workshops te dicht op elkaar geprogrammeerd. Tussendoor was er niet genoeg tijd voor het leggen van contacten. Dit jaar brengen we meer rust in het totale programma, met tussen de onderdelen door alle tijd om kennis te maken met wie je maar wilt. Van gemeenten en bestuurders van ondernemersverenigingen tot en met parkmanagers, parkmanagementorganisaties en ondernemersverenigingen. Maar ook staan op de gastenlijst accountmanagers Bedrijven bij gemeenten, provincies en regio en uiteraard medewerkers van de gemeentelijke afdelingen EZ, besluit Gerard Fit. Kringen 7

5 Column Advertorial Advertorial Bedrijventerrein beleid De afgelopen 10 jaar is er een grote focus geweest op de uitbreidingsvraag die vanuit overheden werd gestuurd, waarbij het vooral ging om hectares. Daarbij werd gewerkt met zogeheten langetermijn-scenario s waarmee de ruimtevraag De beste voorzorgsmaatregelen De beste voorzorgsmaatregelen tegen inbraak en schade. tegen inbraak en schade Kan dit ook op een andere manier? Nee, het kan niet, het moet. En daar liggen allemaal motieven aan ten grondslag die iedereen kent en in essentie op het volgende neerkomt: Het opdrogen van subsidiestromen voor een ruimtelijk gedreven herstructureringsprogramma. Een paradigma-verandering bij de (regionale) overheid waarbij ruimtelijke doelstellingen en regionale steunpolitiek plaatsmaken voor rendementsdoelstellingen. Het teruglopen van de vraag naar ruimte en groeiende vraag naar kwaliteit en noodzaak van groei van binnenuit, dus business development in plaats van bedrijventerreinplanologie. Op zich was het een goed uitgangspunt: vanuit de vraag redeneren. Maar afgezien van een focus die enkel gericht is geweest op die kwantiteit, is ook een miscalculatie gemaakt waardoor het aanbod volledig uit de rails is gelopen en het verkopen van duur gekochte grond voor veel gemeenten een doel op zich is geworden, het planning instrumentarium ten spijt. Sterker: er werden regionale afspraken gemaakt om van het overaanbod af te komen waarbij de vraag wat de naar bedrijventerreinen werd uitgerekend door de verwachte werkgelegenheidsgroei te vermenigvuldigen met een locatiecoëfficiënt die voor een bepaalde sector gold. behoefte is op de tweede plaats stond. dan biedt het loket inzicht in uitbreidingsmogelijkheden in de regio, die Deels terecht overigens, want van een extra ruimtebehoefte was amper sprake. het beste aansluit bij de vraag van de Maar aan de vraag in hoeverre het aanbod kwalitatief aansluit bij de behoefte venloket geen doel, maar een middel. ondernemer. Ruimte is in het Bedrij- werd voorbij gegaan. Een ladder voor Uitgangspunt van de Bedrijventerreinmonitor en het Bedrijvenloket is de duurzame verstedelijking moest verdere versnippering van ons landschap tegen kwantitatieve en kwalitatieve vraagbehoefte vanuit verschillende branches. gaan. Ook hier stond niet zozeer de vraagbehoefte vanuit het bedrijfsleven, Zij bepalen immers de toekomst van maar een ruimtelijk doel centraal. onze economie. Dat betekent niet dat de ruimte opgeofferd wordt voor Bedrijvenmonitor/bedrijvenloket economie. Sterker: bedrijven eisen Willen wij in Nederland een effectieve ruimtelijke kwaliteit. Dat is misschien bedrijventerreinbeleid voeren waarin wel het belangrijkste uitgangspunt van het stimuleren van de regionale economie centraal staat, dan hebben we een richt instrument. In de West-Friesland het Bedrijvenloket: het is een vraagge- nieuw instrumentarium nodig, waarin wordt het instrument nu al met succes de vraag centraal staat. Het Bedrijvenloket is een voorbeeld van zo n tool. Het toegepast. is een tweeledig systeem waarbij een Meer informatie? Kijk op: monitor inzicht verschaft bij deelnemenede partijen in een bepaalde regio in het aanbod aan ruimte, de branchering en de individuele bedrijven een soort managementsysteem dat je in staat stelt bestaande bedrijven beter en professioneler te faciliteren. Het Bedrijvenloket is het openbare gedeelte die ondernemers in staat stelt op een laagdrempelige wijze contact te onderhouden met de gemeente. Ook voor de uitbreidingsvraag is het Bedrijvenloket een uitkomst. Want Door: Jan Jager als je twee keer zo groot moet groeien, Hoofdredacteur Bedrijventerrein Bedrijventerreinen zijn een geliefd doelwit van criminelen en vandalen. Als de bedrijven hun deuren sluiten, ligt het terrein er stil en verlaten bij. Vrij spel dus voor inbraken en vernielingen, streetraces, het illegaal storten van vuil of het spuiten van graffiti. Spyke Security is specialist op het gebied van beveiliging van bedrijventerreinen. Jarenlange ervaring in het toepassen van camerasystemen met intelligente software en het sparren met parkmanagement organisaties hebben Spyke gevormd tot een partner in veiligheid. Dag en nacht worden beelden van intelligente camerasystemen geanalyseerd om te voorkomen dat er zich incidenten voordoen. In dit artikel vertelt verkoopleider Piet Sleurink hoe u als parkmanager meerwaarde kunt creëren voor ondernemers op uw bedrijventerrein. Eendracht maakt macht Is een oude wijsheid die ook in 2015 nog steeds actueel is. Ondernemers zouden daar veel mee kunnen winnen op hun bedrijventerrein. Samen met u als parkmanager is dat ook zeker mogelijk. Als het gaat om veiligheid is samenwerken en vooruit denken enorm belangrijk. Je bent er niet als er camera s zijn geïnstalleerd die domweg beelden opnemen, zelfs niet als de bedrijven ook nog eens zijn voorzien van inbraaksystemen en alarmopvolging. De slag wordt daar gewonnen waar alle instrumenten intelligent aan elkaar worden gekoppeld en er sprake is van een lerend veiligheidsconcept legt Piet Sleurink uit. Voorkomen is beter dan genezen Is ook zo n wijsheid die nog steeds actueel is. Als parkmanager herkent u de volgende situatie waarschijnlijk wel: Een ondernemer vertelt: Mijn mobiele telefoon ging, de Meldkamer meldt dat er een inbraak is gepleegd. Snel naar het pand en ja hoor, foute boel. De camerabeelden zijn gelukkig veilig gesteld maar de inbreker wordt helaas nooit gevonden. Dan investeer je zoveel en gebeurt het je nog. Daar ben ik zo ongelooflijk zat van. Bij de beveiliging van bedrijventerreinen gaat het er om dat je voorkomt dat er zaken als inbraak, vandalisme, vuilstort etc. plaatsvinden op je terrein. Daarnaast gaat het er om dat de wegen en paden veilig blijven. Door effectief gebruik te maken van intelligente systemen kan dat ook maximaal gerealiseerd worden. In de praktijk blijkt duidelijk dat bedrijventerreinen aanzienlijk beter scoren als er effectief gebruik wordt gemaakt van instrumenten als KVO, camera s met intelligente software, analyse van de verkregen data en het toepassen van verkregen kennis. Lerend Veiligheidsconcept Binnen de totale beveiliging van bedrijventerreinen heeft Spyke Security een Lerend Veiligheidsconcept ontwikkeld. Samengevat houdt dit het volgende in: De cameraspecialist van Spyke Security participeert in een werkgroep die een passend veiligheidsplan opstelt; Dit veiligheidsplan gaat uit van proactieve beveiliging ofwel voorkomen in plaats van genezen ; In het veiligheidsplan worden alle veiligheidspartners actief aan elkaar gekoppeld; Een lokale partner van Spyke Security installeert en onderhoud een intelligent camerasysteem; De verkregen beelden worden opgeslagen en geanalyseerd in de KIWA-gecertificeerde Toezichtcentrale van Spyke Security; De cameraspecialisten van Spyke Security beheren de intelligente software proactief vanuit de Toezichtcentrale. Waar nodig wordt van afstand bijgesteld; Spyke Security participeert in het periodieke KVO overleg om samen het veiligheidsconcept te optimaliseren; Bij incidentele verhoging van risico s (bv tijdelijk parkeren van auto s met waardevolle lading) wordt direct het beveiligingsniveau bijgesteld. Meerwaarde voor Ondernemers Door continue bij te sturen op de actuele situatie op het bedrijventerrein, creëert een parkmanager meerwaarde voor zijn ondernemers. Ingrijpen achteraf wordt tot een minimum beperkt terwijl aan de preventieve kant een maximum bereikt wordt. De meerwaarde is niet alleen gelegen in vermindering van inbraak of vandalisme maar juist ook in verbetering van verkeersveiligheid, zichtbaarheid door goede verlichting en een schoon en opgeruimd bedrijventerrein. Met het Lerend Veiligheidsconcept van Spyke Security wordt een bedrijventerrein weer de plaats waar personeel en klanten een goed gevoel bij krijgen. Het bedrijventerrein als visitekaartje van de ondernemer dus! Als dat geen meerwaarde is, zo besluit Sleurink zijn betoog. Meer informatie over Spyke Security? Kijk op of bel vrijblijvend naar Kringen

6 Advertentie Te gast bij Hollands Kroon We krijgen positieve reactie op de cultuurverandering en over het werk van onze accountmanagers bedrijven Ineke Venema en Wilma Huitema Anja van der Horst We hebben veel meer directe contacten met ondernemers. Verzoeken van ondernemers worden niet meer per notitie beoordeeld, maar in een persoonlijk gesprek. De accountmanager is de partner in business om de economische dynamiek te versterken. Want er moet gewoon geld worden verdiend Ineke Venema Wij gaan als gemeente niet meer vooraf in detail bepalen waar op een bedrijventerrein wel of niet iets mag. Dat weten ondernemers beter. In goed overleg, vanuit vertrouwen komen we dan tot een oplossing. Wilma Huitema Om veel contact te houden met de Verder zijn Ineke Venema en Wilma en sommige onduidelijkheden weg te collega s zijn Ineke Venema en Wilma Huitema te vinden op vele bijeenkomsten nemen. Naast Ineke en Wilma bestaat Huitema zeker 1 of 2 dagen in het om te weten wat er leeft in de gemeente het kernteam uit nog 11 andere leden. gemeentehuis. Door samen met de en de verbinding met elkaar en onder- Het kernteam van CLOK is belangrijk, collega s juist buiten de bestaande ling tot stand te brengen. Ondernemers zij weten wat er speelt in de praktijk en kaders en paden te werken en te weten dat je aanwezig bent en spreken je wat de (informatie) behoeftes zijn. kiezen voor gedurfde aanpakken dan vooral aan om samen met hen naar Daar proberen wij op in te spelen met Te gast bij Hollands Kroon realiseren wij doelen. mogelijkheden en oplossingen te kijken trainingen en seminars. Een kijkje in de keuken van Hollands Kroon Het Kernteam was te gast bij de gemeente Hollands Kroon op uitnodiging van Ineke Venema en Wilma Huitema, de twee accountmanagers bedrijven van de gemeente. Kernteam AMB Gemeente Naam kernteamlid Telefoon Cuijk Jan Tienkamp Elburg Warner Pap (0525) Hollands Kroon Ineke Venema (088) Hoogeveen Edwin Claassen Loon op Zand Trudy Fabus (0416) Lef, vertrouwen, bevlogenheid, respect en contact, dat zijn de kernwaarden van de We ontwikkelen onze organisatie verder omdat wij bij alles wat we doen, geloven als basis voor samenwerking. Door contact van mens tot mens en door respect Cappelle a/d IJssel Dennis Potter Schiedam Dolinda Aalberts (010) gemeente Hollands Kroon. De organisatiecultuur wordt gevormd door de waarden en normen van de organisatie. Dat werd dat het slimmer kan. Slimmer werken betekent voor ons dat wij producten en diensten leveren die voldoen aan de eisen omdat anders zijn oké is. We sturen dus niet zozeer op basis van control, maar vanuit vertrouwen en richten daar onze Stadskanaal Michel Veenma (0599) Zaltbommel Maaike van der Ven duidelijk in de presentatie van Anja van der Horst, één van de directeuren, die zij gaf voor het kernteam Accountmanagers van Hollands Kroon. Onze kernwaarden zijn hierbij van groot belang. Door bevlogenheid omdat je het verschil wilt maken, organisatie op in. We meten de output van medewerkers. Voor zover het werk het toelaat is er alle ruimte voor plaats Zuidplas Ineke van den Bogert (0180) Overbetuwe Etienne Vermeulen (0481) Bedrijven. door lef omdat je van de gebaande paden en tijd onafhankelijk werken aldus Anja af durft en mag wijken. Door vertrouwen van der Horst. 10 Kringen Kringen 11

7 Seminar Ondernemersfondsen Seminar Ondernemersfondsen CLOK seminar Ondernemersfondsen biedt tal van praktische handvatten Op een zonovergoten dag op 12 maart vond op het oude ENKA-terrein in Ede het CLOK seminar Ondernemersfondsen plaats. Een onderwerp dat leeft, gezien de hoge opkomst, onder besturen van ondernemersverenigingen, gemeenten en park- of citymanagers. In deze editie van Kringen blikken we terug op een geslaagde bijeenkomst met workshops, maar ook met diverse sprekers met tal van direct uitvoerbare praktische handvatten, zoals Arjen Schep, Kees Raven en Pieter Sneep. Eveneens bijzonder was de lancering van het gloednieuwe Platform Ondernemersfondsen. In zijn welkomstwoord gaf Herman Timmermans, voorzitter van CLOK, aan dat het issue van ondernemersfondsen actueler is dan ooit: De overheid trekt zich terug, de individuele ondernemer kan een winkelgebied of bedrijventerrein niet alleen heractiveren en juist een ondernemersfonds betekent hierin een gulden middenweg. De publiek/private tussenvorm van een ondernemersfonds is een zeer werkbare vorm om samen met de gemeente, op basis van een draagvlakmeting, een push te geven aan gebiedsontwikkeling, zowel voor winkelgebieden als bedrijventerreinen. Herman Timmermans stipte aan dat er uiteraard meerdere vormen zijn van Ondernemersfondsen, met als drie meest voorkomende varianten de BIZ, de Reclamebelasting en een ondernemersfonds op basis van het Leids Model, de OZB. Arjen Schep is fiscaal jurist en wetenschappelijk onderzoeker aan het Erasmus Studiecentrum voor Belasting Lokale overheden. Op basis van de vraag waarom een ondernemersfonds? ging hij in op de achtergrond, de verschillen en overeenkomsten tussen de drie meest bekende vormen van ondernemersfondsen. Praktische handvatten Eveneens gaf hij enkele praktische handvatten: Voor elke bedrijvenvereniging geldt er een andere afweging om de beste vorm van een ondernemersfonds te kiezen. Zaken als branche, locatie en een trend waarbij BIZ en steeds meer specifieke eisen en wensen spelen in die gaan samenwerken met elkaar en er ook keuze een rol. Daar is geen standaard voor. andersoortige fondsen ontstaan. Een van de mogelijke vormen is de BIZ. De BIZ is door de wetgever bedoeld als een maatpak, maar de gemeenten moeten wel willen meewerken. Mijn advies? Start klein met je BIZ, dus met een laag ambitieniveau, zoals schoon, heel en veilig en wat marketingactiviteiten en breidt daarna langzaam uit. Een gemeente kan een BIZ nooit pushen, maar wel faciliteren. De echte wil om een BIZ te hebben, moet toch vanuit de basis komen, de ondernemers. Tot slot ziet Arjen Schep voor de toekomst Start klein, met een laag ambitieniveau Kees Raven is ondernemer en voorzitter centrummanagement Hoogeveen. Zijn inleiding schetste de succesfactoren van het centrum van Hoogeveen. Dankzij BIZ één van de beste winkelcentra van Nederland. Praktische handvatten Opmerkelijk waren de praktische handvatten die Kees Raven gaf: Kiezen voor BIZ als ondernemersfonds is niet kiezen voor de weg van de minste weerstand. We waren in 2009 de eersten die een draagvlakmeting uitvoerden. Dé tip is om alle leden die je wilt laten stemmen persoonlijk op te zoeken en te overtuigen. Dus niet (alleen) via een brief met stembiljet via de postbode. Een geslaagde draagvlakmeting betekent rust in de tent voor 5 jaar en kun je je beleid uitvoeren, zonder allerlei ad hoc gedoe en bezwaren. Een andere tip is dat als WOZ-waarde. Waarin een plafond in de deelnemende ondernemers met een de hoogste schaal wordt aangebracht hele hoge WOZ-waarde onevenredig veel dat acceptabel en redelijk is voor deze moeten bijdragen, je dit oplost door het ondernemers. instellen van schalen, gekoppeld aan de Een BIZ met draagvlakmeting geeft rust om te kunnen handelen Pieter Sneep is voorzitter van de ondernemingsvereniging bedrijventerrein Vijfslui- maakt om zo meer draagvlak te creëren. als je de reikwijdte van je BIZ maximaal zen in Schiedam. Een uniek stukje ondernemend Nederland in de drukke Randstad, afspraken maakt tussen alle betrokkenen Verder werkt het goed als je duidelijke met de meest uiteenlopende ondernemers over wat je van elkaar verwacht. Goed dicht op elkaar. communiceren over wat je doet en de resultaten is ook belangrijk. Het terugkoppelen van behaalde resultaten werkt Praktische handvatten De ondernemers op bedrijventrein Vijfsluizen in Schiedam tekenden zeer recent Kees Raven eens dat je voor je draag- draagvlakvergrotend. Ook ben ik het met opnieuw voor de bedrijveninvesteringszone vlakmeting echt achter de stemmen aan (BIZ). Pieter Sneep deelde graag zijn praktische ervaringen met de BIZ, in de vorm van draagvlakmeting een notaris in te scha- moet. Tot slot is het zinvol om voor je direct toepasbare tips: Ten eerste, houdt kelen. Bij een nipte overwinning, zoals de gezelligheid van een ondernemersvereniging en de BIZ strikt uit elkaar. Dat zijn ver- is een machtig instrument, maar je haalt bij ons, voorkom je zo discussie. Een BIZ schillende werelden. Ten tweede is het goed het niet zomaar binnen Maak met alle betrokkenen duidelijke afspraken over wat je van elkaar verwacht 12 Kringen Kringen 13

8 Platformondernemersfondsen Column De échte toegevoegde waarde van Economische Zaken In kleinere gemeenten is discussie over de meerwaarde van Tijdens het seminar op 12 maart is het Platform Ondernemersfondsen gelanceerd. Het is een initiatief vóór en dóór vier ondernemersfondsen. Ondernemersfondsen (bestaand en in oprichting) kunnen hier terecht voor ondersteuning of het nu gaat om een specifieke vraag of over begeleiding. Het kan een fonds zijn op basis van de BIZ, de Reclamebelasting of van de WOZ, (Leids model) of allerlei tussen variaties. Het Platform wil de kwaliteit van ondernemersfondsen nu, én in de toekomst waarborgen. Dit Platform wil het Expertisecentrum zijn dat gestructureerd kennis en ervaring bundelt. Wij denken dat fondsen belangrijke programmafondsen voor de toekomst zijn die de lokale economische kracht versterken. de accountmanager bedrijven, die vaak tegelijkertijd ook een rol als beleidsadviseur economische zaken vervult, niet ongebruikelijk. Naar mijn mening onterecht en niet meer van deze tijd. Net als de positie van het vakgebied economische zaken trouwens, dat vaak nog onder een afdeling ruimtelijke ordening valt. Hierdoor blijft veel potentieel onbenut en dat is zonde. Maar hoe moet het dan wel? Diensten informatie over ontwikkelingen rondom ondernemersfondsen (regelgeving, nieuwe toepassingen.) antwoorden op specifieke vragen (vraagbaak) traject begeleiding bij het opzetten van een ondernemersfonds (proces en project) per 1 mei: een online platform waar ondernemersfondsen zelf hun vragen kunnen posten en feedback kunnen vragen aan andere ondernemersfondsen (vrij toegankelijk) Geen geneuzel over vierkante meters meer! Nog niet zo lang geleden lag er in veel gemeenten een belangrijke focus op de uitbreiding van het areaal. Met meer winkelcentra, meer bedrijventerreinen en meer kantoren probeerde iedereen het creëren van de juiste omstandigheden voor ondernemers. De gemeente vervult hierin een sleutelrol. Vanuit alle hoeken van het gemeentekantoor wordt een bijdrage (of juist niet!) geleverd aan het versterken van het lokale ondernemersklimaat. Daarbij gaat het vooral adviseur economische zaken vervult vooral een rol in het vertalen van de behoeften van ondernemers in duidelijke en meetbare doelstellingen voor de gemeentelijke organisatie. En het coördineren van de uitvoering daarvan. Doelgericht en organisatie breed Voor 500,- per ondernemersfonds kunt u dit jaar gebruik maken van de diensten van het platform Ondernemersfondsen. optimaal van de economische groei te profiteren. Voor de medewerkers om kwaliteit. Bijvoorbeeld in de contacten met ondernemers, het her-ontwikkelen werken aan het versterken van het ondernemersklimaat dus. Omdat alleen Naast de bovengenoemde diensten kunnen wij u ook voorzien van: sprekers, over uiteenlopende aspecten van ondernemersfondsen (bijvoorbeeld voor ondernemersbijeenkomsten) in-company trainingen voor één of een aantal gemeenten in een regio In het najaar worden een aantal regio bijeenkomsten georganiseerd. economische zaken was vooral een ondersteunende rol weggelegd in het beleidsmatig onderbouwen van de beoogde areaal uitbreiding en in de contacten met ondernemers om kavels te verkopen. Deze focus op het bin- van bestaande locaties en het aansluiten van de ruimtelijke mogelijkheden op de behoeften van bedrijven. Van ondersteunend naar coördinerend op die manier doelstellingen op het gebied van werkgelegenheid, voorzieningen en innovatie en duurzaamheid kunnen worden gerealiseerd. Daarin ligt de échte toegevoegde waarde van economische zaken! Kernteam Kees Raven, Hoogeveen BIZ (winkelgebied) Pieter Sneep, BIZ Vijfsluizen (bedrijventerrein) Hans Bierens, fonds Den Bosch (reclamebelasting) Dennis Potter, ondernemersfondsen algemeen nenhalen van vierkante meters, vaak in concurrentie met buurgemeenten, is er door de economische crisis alleen maar heftiger op geworden. Het gaat allang niet meer om de ondernemer en zijn behoeften. En dat moet anders. Het ondernemersklimaat is dus niet alleen een zaak van de medewerkers van de vakgroep economische zaken. In tegendeel. Zonder de gecoördineerde en gelijktijdige inzet van mensen vanuit ruimtelijke ordening, sociale zaken, beheer, ontwik- Contact Aarzel niet en neem contact op met het platform om uw lokale economie een boost te geven met een ondernemersfonds. Van kwantiteit naar kwaliteit Nu er vierkante meters in overvloed beschikbaar zijn, gaat het vooral om keling en verkeer, kunnen onmogelijk de omstandigheden worden gecreëerd die werkelijk aansluiten op de behoeften van bedrijven. De accountmanager of beleids- Door: Dennis Potter Coördinator economische zaken, gemeente Capelle aan den IJssel Telefoon: (Sylvia Vriens) 14 Kringen Kringen 15

9 Peiling OndernemingsKlimaat Peiling OndernemingsKlimaat Handvatten voor een professioneel en succesvol Economisch Beleid Een duidelijke doelstelling van alle gemeenten is het faciliteren van een sterk en aantrekkelijk vestigingsklimaat. Hoofdingrediënten hiervoor zijn professioneel accountmanagement, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en gericht economisch beleid dat aansluit bij de behoeften van uw ondernemers. Voor deze ingrediënten is het belangrijk te weten wie je bent als gemeente en hoe ondernemers over de gemeentelijke dienstverlening en gevoerd beleid denken. Dit inzicht biedt de basis voor verdere professionalisering van de organisatie, dienstverlening en economisch beleid. Met de Peiling OndernemingsKlimaat (POK) brengt u op een representatieve en laagdrempelige manier de waardering van ondernemers voor de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en het ondernemingsklimaat in kaart. Peiling OndernemingsKlimaat Peiling OndernemingsKlimaat is een volwaardige benchmark van uw ondernemingsklimaat waarin zowel aandacht is voor de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening (o.a. bereikbaarheid, betrouwbaarheid, kennisniveau, snelheid en communicatie) als aandacht voor belangrijke vestigingsfactoren waaronder bereikbaarheid, ruimte en arbeidsmarkt. Waarom een Peiling? Bij gemeenten leeft de behoefte om meer inzicht te hebben in de mate waarin gevoerd beleid door ondernemers wordt gewaardeerd en ondersteund. Gemeenten proberen met gericht gemeentelijk beleid en professionele dienstverlening het economisch vestgingsklimaat te versterken en zo kansen voor economische groei te optimaliseren. Maar worden de inspanningen ook door de ondernemers gewaardeerd? Hebben ondernemers zicht op wat de gemeente allemaal voor hen doet? Zijn Haarlem Haarlem Selectiegroep Selectiegroep % %% Voorbeeldweergave van respons ondernemers in Haarlem vergeleken met de selectiegroep we als gemeente, in de ogen van de Hoe werkt het? ondernemers, met de juiste vraagstukken bezig? Steeds meer bestuurders en wordt een representatieve steekproef Door middel van een online enquête beleidsmedewerkers geven aan behoefte van ondernemers in uw gemeente op te hebben om op laagdrempelige, maar een 9-tal relevante thema s bevraagd. De representatieve wijze de waardering van resultaten van deze enquête worden op gevoerd beleid te meten als handvat op voor verdere gerichte acties of bevestiging dat de gekozen route de juiste is. Uw persoonlijke resultaten vergelijkt u uw persoonlijke online pagina ontsloten. Door het meten van deze behoefte op hier volledig anoniem met andere deelnemende gemeenten. een structurele manier vorm te geven creëer je een voedingsbodem voor het blijven doorontwikkelen van professioneel accountmanagement, kwalitatief reeds aanbiedt, is POK één van de tools Samen met de instrumenten die CLOK hoogwaardige dienstverlening en gericht die kan meten of inspanningen op dit vlak economisch beleid. Vanuit deze behoefte worden beloond en draagt daarmee bij is Peiling OndernemingsKlimaat in samenwerking met gemeenten ontwikkeld. ook startalinea). Door de uitkomsten van aan een sterker Economich Beleid (zie POK bijvoorbeeld te relateren aan de gegevens van de Monitor Lokaal Economische Kracht (MLEK) wordt duidelijk welke invloed de interne organisatie heeft op de tevredenheid van de ondernemers over de dienstverlening en het gepercipieerde ondernemingsklimaat. Zo krijgt u inzicht in de behoefte van uw ondernemers en tevens concrete handvatten hoe u het beste de EZ afdeling kunt inrichten teneinde succesvol te zijn in de dienstverlening naar ondernemers. Zo versterken MLEK en POK elkaar! Van resultaat naar inhoud Tijdens de Dag van Economische Zaken, dit jaar op 5 november, gaan we dieper in op de resultaten van alle deelnemers aan POK en de MLEK. Alle elementen die bijdragen aan een sterker EZ worden besproken, we bieden handvatten en delen best practices. Het maximale uit deze dag halen? Doe voor 5 november mee aan POK! Vanuit Stichting CLOK bevelen we deelname aan POK dan ook sterk aan. Meer informatie en aanmelden Wil je meer weten? kijk op of neem contact op met (Tel: ) De 9 thema s van POK 1. Achtergrondkenmerken van de ondernemers 2. Algemene dienstverlening van de gemeente 3. Gemeentelijke website 4. Vergunningen 5. Gemeentelijk beleid 6. Arbeidsmarkt 7. Ondernemingsklimaat 8. Faciliteiten en omgeving 9. Veiligheid en criminaliteit Waar staan we + Wat vindt --> Behoefte + Tevredenheid de ondernemer MLEK + POK --> Voordelen deelname aan POK Organisatie inrichten U kunt het hele jaar door uw resultaten benchmarken met andere (groepen van) gemeenten, ook met gemeenten die later in het jaar aan POK hebben deelgenomen; Gegevens uit de MLEK geven extra inzicht in de resultaten van POK en vice versa; POK en MLEK zijn ontsloten op één platform; Resultaten van POK kunnen ingezet worden bij Programma Versterken Ondernemerscontacten dat CLOK in samenwerking met NCOD heeft ontwikkeld. Met een interactieve ondernemingsklimaatpeiling 2014 van Ecorys kan Haarlem zich nu meten met andere gemeentes en optimaal inspelen op de wensen van de ondernemers Jan Appelman + Verbeterde dienstverlening 16 Kringen Kringen 17

10 Advertentie Leergang Leergang AMB, PM en CM Waarin zit voor u de meerwaarde van de leergang PM de leergang AMB? Wat levert u energie op in deze leergangen? Deze leergangen geven: meer inzicht voor de deelnemers in hun eigen activiteiten meerwaarde van hun eigen positie laten zien binnen de organisatie aanbrengen van focus beter laten presteren van de deelnemers aan de hand van praktijkvoorbeelden deelnemers bewust te maken van hun eigen (en ook mijn eigen) handelen deelnemers (en mijzelf) een spiegel voorhouden weg uit de waan van de dag Herman Idema, docent economie en ondernemerschap Uw gemeente stáát voor haar ondernemers. U wilt een goed vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven, maar zeker ook voor de bestaande bedrijven binnen uw gemeentegrenzen. Dan móet uw accountmanagement op orde zijn. Als wethouder van de Gemeente Zaltbommel en fanatiek pleitbezorger van professioneel Accountmanagement Bedrijven, ken ik het belang en de kwaliteit van deze leergang van CLOK. Ik beveel hem van harte aan. Han Looijen gemeente Zaltbommel Wethouder Verkeer, Cultuur, Economie en Sport Gebiedswethouder Bruchem, Kerkwijk, Nederhemert-Noord en -Zuid, Bedrijventerreinen en Slot Loevestein e.o. Feiten 3 leergangen: Accountmanagers Bedrijven, Parkmanagers, Citymanagers Start: dinsdag 15 september (Prinsjesdag) Locatie: centraal binnen Nederland (Utrecht e.o.) Frequentie: ongeveer 1 dag per 3 weken (van 09.30u tot 16.30u) tot april Studie belasting: ongeveer 90 lesuren uur studie en voorbereiding Kosten: AMB 4295,- CM 3950,- PM 3895,- Alle genoemde prijzen zijn inclusief de benodigde lesmaterialen, koffie/thee en lunch. Bent u deelnemer van CLOK in september 2015, dan ontvangt u 195,- korting op de leergang. Kringen 19

11 LinkedIN Provincie, gemeente en EZ Dag van EZ in Drenthe Keurmerk Veilig Ondernemen, wat voor waarde hecht je hieraan? Kernteamleden hebben een oriënterend gesprek met het CCV, de Commissie Criminaliteit en Veiligheid. Daarin willen ze graag de ervaringen van de afgelopen jaren doornemen. CLOK heeft de leden van de LinkedIn groep Park en city management gevraagd ervaringen te delen. François van Son Eigenaar van SOLARIS Parkmanagement BV Wij zijn zeer tevreden! KVO is een fundament onder parkmanagement. Op alle terreinen/parken waar we actief zijn is KVO een item. Moet wel praktisch, met passie en oplossingsgericht ingestoken worden! Nick Bruins, beleidsmedewerker Economische Zaken en (aanjager) Europa bij Midden- Drenthe, volgde de leergang Accountmanager Bedrijven van CLOK. Een onderdeel daarvan is de module Economie en ondernemerschap, gegeven door de bevlogen Herman Idema. Dit inspireerde Nick om die module door Herman ook te laten presenteren aan een aantal gemeenten uit Drenthe. Nick Bruins: De kunst is je lokale economische kracht te herkennen en daarop Leo Hoksbergen Directeur Focus-Mkb BV en Ewoning BV Prima ervaring met KVO, samenwerking krijgt zo goed vorm. Belangrijk aandachtspunt is tweejaarlijkse enquête verplichting die veel werk meebrengt en met minimale respons van 20-30% elke twee jaar het KVO proces onnodig onder druk zet. Deze enquête-regels versoepelen en b.v. naar eens per vijf jaar zou nuttig zijn. Pieter Veeter Bedrijvenparkmanager at PCM Alkmaar, EPA en Strict Business Uit ervaring kan ik zeggen dat KVO ook structuur geeft aan de samenwerking tussen overheid en ondernemers. Door een gemotiveerde deelname van gemeente, brandweer en politie, ervaren ook de betrokken ondernemers dat er resultaten worden geboekt. Op relatief rustige en veilige terreinen is KVO de katalysator voor de goede uitvoering van parkmanagement. Rob ten Bok Managing Partner at KG Parkmanagement BV Wij zijn ook blij met KVO op bedrijventerreinen waar wij werkzaam zijn een must als basis voor goede samenwerking en daarnaast op dit moment enige certificaat (kwaliteitskeurmerk) dat je voor een bedrijventerrein kan behalen. Omvang enquête en terugkoppeling naar ondernemers zou praktischer en efficiënter kunnen. Corrie van den Berg Parkmanager bij CB parkmanagement & advies In onze gemeente is men enkele jaren geleden gestopt met KVO vanwege de kosten en administratieve rompslomp. Ik denk dat het echter een prima instrument is maar sluit me van harte aan bij de opmerkingen t.a.v. evaluatie en pragmatische oplossing voor verslaglegging. Als CLOK daaraan kan bijdragen is dat heel goed! Na het overleg met CCV is e.e.a. teruggekoppeld in deze groep door Jankees Klapwijk, Bedrijvenparkmanager en directeur bij Klapwijk Parkmanagement BV, meepraten kan nog steeds. Word lid van deze LinkedIn groep. Het leek mij leerzaam om deze sessie toe te spitsen op de specifieke uitdagingen van de lokale economie in Drenthe. Hiervoor heb ik de beleidsmedewerkers Economische Zaken of bedrijfscontactfunctionarissen en beleidsmedewerkers recreatie en toerisme van vijf Drentse gemeenten uitgenodigd. Om precies te zijn: de gemeente Borger-Odoorn, De Wolden, Westerveld, Aa en Hunze en Midden-Drenthe. Verschillende visies op lokale economie De collega s uit deze gemeenten hebben ieder vooraf hun eigen functieprofielen en economische beleidsplannen aangedragen. Herman Idema heeft die bekeken en daar zijn sessie op aangepast. Nick: Zijn aanpak inspireert. Eerst breekt hij alles af en bouwt hij het vervolgens constructief weer op. Wat alle deelnemers verbond, is dat wij allemaal plattelandsgemeenten zijn. Dus hebben we per definitie een andere dynamiek dan steden in Drenthe, dat is de reden dat we elkaar opzoeken. Ga op zoek naar je kracht Herman wees ons op enkele cruciale vragen: waar gaat het nou om als je spreekt van de lokale economie van het platteland? Zit die kracht daar waar wij dénken dat die zit? Wat is je toegevoegde waarde en wat bepaalt nou die lokale voort te bouwen. economie? Herman prikkelt en dwingt je tot nadenken. Je gaat daarover met elkaar in discussie en bespreekt met elkaar of je je eigenlijk wel focust op de relevante sectoren. Ook behandelt Herman heel verfrissend de basisprincipes van economie, zoals vraag en aanbod en schaarste, en voert die dan weer terug naar de lokale situatie. Wij hebben op basis van deze training gezegd: we moeten nóg beter kijken waar onze kracht zit. Wat zijn de pijlers en op welke ontwikkelingen moeten wij focussen? We hadden daar al voor circa 80% een goed beeld bij en deze module liet ons de rest zien. We kunnen hiermee nu voortbouwen op positieve zaken. Accent op sterke punten Ook leerden we door deze module wat onze sterke punten zijn. We zitten als Drentse gemeenten allemaal kort op de lokale economische ontwikkelingen. Als compacte organisaties kunnen we dat ook, en we zijn heel benaderbaar voor ondernemers. Het is absoluut van toegevoegde waarde als gemeenten met dezelfde omvang en dezelfde opbouw aan ondernemerschap hun krachten bundelen. Mijn advies is dan ook: zoek de gemeenschappelijke deler. Vervolg op sessie Als vervolg op deze sessie hebben de deelnemende gemeenten samen opdracht gegeven aan een onderzoeksbureau om de juiste feiten en cijfers op tafel te krijgen. Die heb je nodig voordat je conclusies trekt. Of je nu samen doorgaat of als gemeente zelfstandig met het ontwikkelen van je lokale economie: het is altijd goed om te kijken naar de feiten en het geeft een benchmark, besluit Nick Bruins. Zoek als gemeenten de gezamenlijke economische deler Nick Bruins, beleidsmedewerker Economische Zaken Midden-Drenthe 20 Kringen Kringen 21

12 Regio initiatieven parkmanagement Agenda en colofon Wat speelt Agenda 21 mei Colofon Kringen is een uitgave van Stichting CLOK er bij u om de hoek? Vakdag Parkmanagement 1 juni Regiobijeenkomst Kennisnetwerk Noord 9 juni Regiobijeenkomst Kennisnetwerk Zuid Holland 25 juni Redactieadres Stichting CLOK o.v.v. Kringen Postbus 35, 2740 AA Waddinxveen Telefoon: (035) redactie: Redactie Michiel Pellenbarg, Dennis Potter, Stephan Weijers, Henk Wijnsma Gast redactie Jan Jager, Ineke Venema, Wilma Huitema, Anja van der Horst Naar aanleiding van de hiernaast geplaatste brief die CLOK heeft verstuurd, hebben een aantal parkmanagement organisaties gelijk al laten zien dat Regiobijeenkomst Kennisnetwerk Zuid Oost Nederland 15 september Start van de leergangen, Prinsjesdag Redactieadres Herman Timmermans Eindredactie/blad management Sylvia Vriens, Claudia Schildt zij parkmanagement serieus nemen. Wij gaan in de komende edities van Kringen aandacht besteden aan regionale initiatieven van parkmanagement. 2 oktober Regiobijeenkomst Ondernemersfondsen, Eindhoven 13 oktober Regiobijeenkomst Ondernemersfondsen, Kringen journalist Paul Spendel Ontwerp & opmaak Mediaconnexion Fotografie Rien Hokken Assen 20 oktober Druk Zalsman Druk Zwolle / oplage 6300 exemplaren Bedrijvenpark Josink Es Enschede legt eigen glasvezel aan Sinds kort is vrijwel elke ondernemer van Bedrijvenpark Josink Es in Enschede aangesloten op de digitale snelweg. Op zich niet zo bijzonder ware het niet dat de verenigde ondernemers het glasvezelnetwerk zelf aan hebben laten leggen. Doordat Josink Es al jaren parkmanagement kent en de ondernemers dus gewend zijn om samen te werken aan waardenbehoud van het bedrijvenpark, is het proces soepel verlopen. Parkmanager Mark van Mast heeft het proces begeleid. Hij is nu bezig met de kers op de taart: het realiseren van intelligent Ondertekening convenant Parkmanagement Medemblik Op 11 maart ondertekenden Parkmanagement Medemblik (PMM), de Ondernemers Federatie Medemblik (OFM), Bedrijvenpark WFO (BWFO) en de gemeente Medemblik het convenant Parkmanagement bedrijventerreinen in Medemblik. Met het ondertekenen van dit convenant streven de partijen naar de invoering van parkmanagement op alle gemeentelijke bedrijventerreinen. Parkmanagement heef als doel de kwaliteit, uitstraling en bedrijfseconomische waarde van de terreinen en bedrijfspanden te verbeteren. Regiobijeenkomst Ondernemersfondsen, Leiden 5 november Dag van Economische Zaken 17 november Regiobijeenkomst Sociaal Domein, Assen 19 november Regiobijeenkomst Sociaal Domein, Eindhoven 26 november Regiobijeenkomst Sociaal Domein, Leiden Advertentie-exploitatie Kristel Peters (038) Financiële administratie Stichting CLOK Distributie. Via postadres door gerichte verspreiding onder alle besturen van lokale ondernemersverenigingen (BLOV), parkmanagers (PM) en citymanagers (CM) en accountmanager bedrijven (AMB), afdelingen EZ en RO en de wethouders binnen alle gemeentes in Nederland. Abonnementenadministratie. Kringen wordt gratis verspreid onder de, bij distributie genoemde partijen. Personen buiten deze doelgroep kunnen tegen betaling van 99 Euro excl. BTW per jaar (6 nummers) een abonnement aanvragen. Betaalde abonnementen worden tot wederopzegging aangegaan. Opzegging kan uitsluitend plaatsvinden tot uiterlijk twee maanden voor het einde van de lopende abonnementsperiode. Correspondentie m.b.t. abonnementen kunt u sturen naar: Stichting CLOK o.v.v. Kringen, Postbus 35, 2740 AA, Waddinxveen. Adresgegevens wijzigen? Ga naar Losse nummerprijs Kringen: 20 Euro excl. BTW cameratoezicht dat ook op het bestaande glasvezelnetwerk aangesloten wordt. Meer weten over dit initiatief? Dit is een mooie samenwerking tussen overheid en ondernemers! Dit is het eerste convenant in Nederland dat door zowel gemeente als ondernemers als parkmanagement wordt ondertekend. Overname artikelen. Artikelen mogen alleen worden overgenomen, gekopieerd etc. met bronvermelding. Ondanks uiterste zorgvuldigheid kunnen enkele gegevens achterhaald of anderszins niet volledig juist zijn. Kringen aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Neem contact op met Mark van Mast via parkmanagementjosinkes.nl of op Meer weten over deze parkmanagement samenwerking? Neem contact op met Gerard Fit, directeur Parkmanagement Voor de meest actuele informatie Medemblik via of op (0229) of Word lid van één van onze groepen op LinkedIn of volg ons op Twitter We nodigen u uit CLOK activiteiten te steunen door deelnemer te worden. Dan blijft u Kringen gratis ontvangen. Voor info en aanmelden gaat u naar 22 Kringen Kringen 23

13 21 mei 2015Vakdag Parkmanagement 17556_2 NVD Museum vakdagen adv 230x indd :44

Stichting CLOK. Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie. www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK

Stichting CLOK. Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie. www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK Stichting CLOK Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK Indeling presentatie Gent 12-02-2015 Achtergrond CLOK

Nadere informatie

Stichting CLOK. Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie. telefoon StichtingCLOK

Stichting CLOK. Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie.   telefoon StichtingCLOK Stichting CLOK Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK Parkeer24 Jaarcongres 6 april 2017 Thema: In de Versnelling

Nadere informatie

1 Erkenningsregeling Accountmanager Bedrijven (AMB) en Managers Werklocaties (MW) *)

1 Erkenningsregeling Accountmanager Bedrijven (AMB) en Managers Werklocaties (MW) *) 1 Erkenningsregeling Accountmanager Bedrijven (AMB) en Managers Werklocaties (MW) *) Enige jaren geleden heeft CLOK het initiatief genomen tot het ontwikkelen van een Erkenningsregeling. Deze Erkenningsregeling

Nadere informatie

Projectplan van de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg. Doelstelling en ambitie:

Projectplan van de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg. Doelstelling en ambitie: Projectplan van de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg Doelstelling en ambitie: Vanaf 2010 wordt er op het bedrijvenpark Overdie/Laanenderweg Parkmanagement, met als belangrijkste taak de collectieve beveiliging,

Nadere informatie

Rapporteigenschappen. Netto respons

Rapporteigenschappen. Netto respons Rapporteigenschappen Dit is de POK rapportage van het jaar: 2016 De laatste meting voor Terneuzen ging over het jaar: Aantal organisaties in de totale benchmark 20 Gekozen selectiegroep in dit rapport

Nadere informatie

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Presentatie 8 februari 2017 Provincie Gelderland Provinciale Staten Commissie Economie, Energie en Milieu Linze Rijswijk,

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Vragen & antwoorden - BIZ Waarderpolder 2011

Vragen & antwoorden - BIZ Waarderpolder 2011 BIZ WAARDERPOLDER 2011 1. Wat is een BIZ Ondernemersfonds? Een BIZ is een instrument vóór en dóór ondernemers. Op grond van de Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ, 2009) kunnen ondernemers

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Parkmanagement in groei traject

Parkmanagement in groei traject Parkmanagement in groei traject Leergang PM 2014 Utrecht, 25 maart 2014 www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK Auteur achter, voornaam Levenscyslus bedrijventerrein Programma

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Bedrijven Investeringszone 23 april 2015 Carlton Oasis Hotel.

Bedrijven Investeringszone 23 april 2015 Carlton Oasis Hotel. Bedrijven Investeringszone 23 april 2015 Carlton Oasis Hotel www.spbs.nl Bedrijven Investeringszone 23 april 2015 www.spbs.nl Bedrijven Investeringszone 23 april 2015 Agenda BIZ- Bijeenkomst 08:00 Ontvangst

Nadere informatie

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010)

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010) Actieve deelname aan initiatieven Dit document beschrijft de actieve deelname van Pilkes aan het initiatief Duurzame Leverancier, Nederland CO2 neutraal en het initiatief van SKAO (CO2-Prestatieladder).

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

BIZ: workshop 9 stappenplan. 24 juni 2013 Linda van der Windt, beleidsadviseur

BIZ: workshop 9 stappenplan. 24 juni 2013 Linda van der Windt, beleidsadviseur BIZ: workshop 9 stappenplan 24 juni 2013 Linda van der Windt, beleidsadviseur BIZ QUIZ a. Groen bordje b. Rood bordje c. Hand opsteken BIZ QUIZ 1. Wat betekent BIZ? a. Bijzonder Ingewikkeld Zonebeheer

Nadere informatie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER Na een succesvol voorjaarsprogramma,

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012 Kwaliteitsverbetering aanloopstraten Presentatie 31 mei 2012 Vooraf Aanleiding: BRO rapportage 2009 Conceptplan Brusselsestraat e.o. 2010 Verandering economische situatie 2009-2012 Vraagstelling: Actuele

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting BIZ Schiebroek Maart Jaarverslag 2013 Stichting BIZ Schiebroek

JAARVERSLAG Stichting BIZ Schiebroek Maart Jaarverslag 2013 Stichting BIZ Schiebroek JAARVERSLAG 2013 Stichting BIZ Schiebroek Maart 2013 Inleiding Het op BT Schiebroek vindt plaats onder toezicht van de Stichting BIZ Schiebroek. Het bedrijventerrein Schiebroek is een zogenoemde Bedrijven

Nadere informatie

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA HERKEN JE DIT? Weet je nog hoe opwindend het is om aan het begin van een carrière te staan? Daarom wil je ook jouw young professionals helpen bij hun ontwikkeling.

Nadere informatie

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders Leergang januari - juni 2013 HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders In de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen de wereld van de cao en het sociaal beleid binnen ondernemingen.

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht

Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht U-Safe (die de kwaliteit van het cameratoezicht zal monitoren en aan de gebieden gaat rapporteren) zullen in 2016 zo n 63.000,- excl. BTW bedragen. n de algemene ledenvergaderingen van de SKR is elke keer

Nadere informatie

Gemeente Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer Landgraaf,

Gemeente Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer Landgraaf, Gemeente Landgraaf Aan de Gemeenteraad Landgraaf, 16,06195 lllflllillll Onderwerp Verzonden op Ondernemersvriendelijkheid en rapportage van MKB-vriendelijkste C Apn nntm gemeente 2015/2016 3 '««ö Medewerker

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 12 mei 2014 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 4 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking Het

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

8 & 9 APRIL TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE

8 & 9 APRIL TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE 8 & 9 APRIL 2014 TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE 2014 Netwerken in een sterke regio! Samenwerken, netwerken en op de hoogte zijn van elkaars kennis en kunde is belangrijker dan ooit. Dit besef leeft sterk

Nadere informatie

Stationswerk Stationsweg 86, Den Haag info@stationswerk.nl www.stationswerk.nl

Stationswerk Stationsweg 86, Den Haag info@stationswerk.nl www.stationswerk.nl Vanavond Waarom Stationswerk? Waarom samen ondernemen? Wat gaan we doen? Agenda Actueel Stationswerk Gastsprekers Borrel en discussie Conclusies Sluiting Actueel in de Stations buurt (AD 18 feb 2014) Actueel

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

NB. Deze workshop betreft een herhaling, op veler verzoek organiseren wij deze workshop een tweede keer.

NB. Deze workshop betreft een herhaling, op veler verzoek organiseren wij deze workshop een tweede keer. Inleiding Programma Aanmelden Route NB. Deze workshop betreft een herhaling, op veler verzoek organiseren wij deze workshop een tweede keer. * Deze workshop sluit aan bij de eerder door FHI in samenwerking

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen Keurmerk Veilig Ondernemen Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid keurmerk veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel

Nadere informatie

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Uitwerking van de resultaten, 6 nov. 2012 Pieter Diehl (Voorzitter BvAA en Management & Consultant bij Edux te Breda, pdiehl@edux.nl) Jos

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

bedrijfsfunctie Harm Cammel

bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als geïntegreerde bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als Business functie Observatie 1. Door veranderende klantbehoefte verandert (een deel van) de Legal functie van ad hoc en vak gedreven naar continu

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken...

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Startbijeenkomst Kennisverbreding Toeristisch Westerveld 26 januari 2016 Voorstellen Paul Wijers Docent hbo-opleiding Toerisme en Hotel 11 jaar recreatiebedrijf

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ)

BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ) BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ) WAT IS EEN BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE? Een bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Erkenningschema Bedrijfscontactfunctionarissen

Erkenningschema Bedrijfscontactfunctionarissen Erkenningschema Bedrijfscontactfunctionarissen Geldig per 14 december 2010 Versie: 1 Secretariaat SEPCW Postbus 526 2400 AM Alphen aan den Rijn Tel: 0172 242441 Fax: 020 5248118 Email: info@sepcw.nl Inhoud

Nadere informatie

Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015

Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015 Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015 Doelen en inspanningen thema economie en Werk Tekst raadsakkoord Anders denken, anders doen Een juiste en tijdige informatievoorziening en duidelijke communicatie

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

Resultaten enquête vakbekwaamheid

Resultaten enquête vakbekwaamheid Resultaten enquête vakbekwaamheid In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De nieuwe vakbekwaamheideisen hebben geen gevolgen voor mijn werkzaamheden. 1. Helemaal oneens 307 36,08% 2. Oneens

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Stichting CLOK Postbus 35 2740 AA Waddinxveen Tel 035 6954144. HBO Leergang Parkmanagement

Stichting CLOK Postbus 35 2740 AA Waddinxveen Tel 035 6954144. HBO Leergang Parkmanagement Stichting CLOK Postbus 35 2740 AA Waddinxveen Tel 035 6954144 HBO Leergang Parkmanagement Met de HBO Leergang Parkmanagement versterkt u uzelf in uw functie, en onderscheidt u zich in de markt. In de leergang

Nadere informatie

KENT U DE KROON OP HET WERKPRIJS?

KENT U DE KROON OP HET WERKPRIJS? KENT U DE KROON OP HET WERKPRIJS? Het is dé prijs voor werkgevers met een overtuigend beleid op het gebied van gezondheidsmanagement in Nederland. Op donderdag 28 mei vindt voor de 13de keer de uitreiking

Nadere informatie

Impact Masters Checklist

Impact Masters Checklist Impact Masters Checklist Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vliegwiel van Impact 4 3. Checklist 6 4. Vervolgvragen 8 Blz. 2 Inleiding Impact Masters helpt ondernemers nieuwe kansen te ontdekken voor hun bedrijf

Nadere informatie

Ondernemen in. Moerdijk

Ondernemen in. Moerdijk Ondernemen in Moerdijk Colofon Gemaakt in opdracht van gemeente Moerdijk, d.d. maart 2009 Tekst: gemeente Moerdijk Ontwerp, opmaak en lay-out: afdeling Informatievoorziening en Facilitair, cluster Repro,

Nadere informatie

Wat is? Alles zelf doen is uit, ga samen aan de slag.

Wat is? Alles zelf doen is uit, ga samen aan de slag. Wat is? Alles zelf doen is uit, ga samen aan de slag. CrossOver brengt young en experienced professionals van verschillende organisaties bij elkaar om van elkaar te leren en samen te innoveren. Doe ook

Nadere informatie

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO DETAILED CURRICULUM MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO Innovatie is noodzakelijk om in de huidige hyper-competitieve, internationale en volatiele markt continuïteit te kunnen verzekeren.

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

10 Innovatielessen uit de praktijk 1

10 Innovatielessen uit de praktijk 1 10 Innovatielessen uit de praktijk 1 Geslaagde gastoudermeeting levert veel ideeën op voor innovatie! Wat versta ik onder innoveren? Innoveren is hot. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw 7 oktober 2015, Jan Eelco Jansma Samenvatting Dit document doet verslag van een online enquête (voorjaar-zomer 2015) onder betrokkenen bij stadslandbouw.

Nadere informatie

Europees Sociaal Fonds. Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Ondernemen INHOLLAND. biedt haar kennis, vraagt uw expertise. Samen boeken we winst

Europees Sociaal Fonds. Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Ondernemen INHOLLAND. biedt haar kennis, vraagt uw expertise. Samen boeken we winst Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Europees Sociaal Fonds Ondernemen INHOLLAND biedt haar kennis, vraagt uw expertise Samen boeken we winst Dubbele winst Welke zaken houden uw organisatie bezig?

Nadere informatie

ISSO-kennispartner. Kennis delen en vermenigvuldigen

ISSO-kennispartner. Kennis delen en vermenigvuldigen ISSO-kennispartner Kennis delen en vermenigvuldigen Bedrijven kunnen Kennispartner van ons worden Als kennispartner van ISSO kan uw bedrijf zich Als bedrijven zich als Kennispartner verbinden, versterken

Nadere informatie

Petitie MKB Hoorn met betrekking tot de ingevoerde reclamebelasting Hoorn ten behoeve van het Lokaal Ondernemersfonds

Petitie MKB Hoorn met betrekking tot de ingevoerde reclamebelasting Hoorn ten behoeve van het Lokaal Ondernemersfonds Petitie MKB Hoorn met betrekking tot de ingevoerde reclamebelasting Hoorn ten behoeve van het Lokaal Ondernemersfonds Hoorn, 25 augustus 2009 MKB Hoorn constateert - Dat de gemeente Hoorn eind mei de aanslagen

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid met resultaat Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid voor meer rendement Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Doen waar je goed in bent en samen met je collega s gaan

Nadere informatie

Leergang januari - juli 2014. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders

Leergang januari - juli 2014. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders Leergang januari - juli 2014 HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders In de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen de wereld van de cao en het sociaal beleid binnen ondernemingen.

Nadere informatie

Proactief Denken en Doen in het Onderhoud

Proactief Denken en Doen in het Onderhoud Proactief Denken en Doen in het Onderhoud Hoe bereiken we Betrouwbare en Bewegende Organisaties? De laatste jaren wordt er veel aandacht besteed aan Reliability. De Reliability Engineer is inmiddels in

Nadere informatie

Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015

Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015 Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015 www.nomc.nl De Nationale Opleiding MediaCoach wordt uitstekend en goed beoordeeld, door enthousiaste en kundige docenten, de link met de praktijk, prettig

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio Partijen: De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen,

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS ICT Campus, part of FoodValley: 1. verbindt ondernemers uit verschillende sectoren en kennisinstellingen met elkaar; 2. faciliteert deze bedrijven en

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

Succesvol Conflicten Oplossen

Succesvol Conflicten Oplossen Eendaagse Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Vergroot uw effectiviteit in het hanteren van conflicten Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Conflicten op de werkvloer zijn lastig maar ze horen erbij.

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

Traject Versterken Ondernemerscontacten. Ondernemersvriendelijke gemeente

Traject Versterken Ondernemerscontacten. Ondernemersvriendelijke gemeente Traject Versterken Ondernemerscontacten Ondernemersvriendelijke gemeente Mei 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Sterke samenwerking CLOK en XPublic... 3 2 Opzet van het traject... 4 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Strategische personeelsplanning in stapjes Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Negentien gemeenten in West-Brabant willen in 2017 één gezamenlijke

Nadere informatie

Mening van ondernemers industrieterreinen over reclamebelasting en Parkmanagement Zutphen. Ingevuld door 102 bedrijven.

Mening van ondernemers industrieterreinen over reclamebelasting en Parkmanagement Zutphen. Ingevuld door 102 bedrijven. Mening van ondernemers industrieterreinen over reclamebelasting en Parkmanagement Zutphen Ingevuld door 102 bedrijven 9 november 2016 Waarom een enquete? Waarom een enquete? Verordening reclamebelasting

Nadere informatie

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp Bedrijventerreinen Noord-Veluwe Regionale bijeenkomst raadsleden 08-02-2017 Gerrit Marskamp Opbouw presentatie De hamvraag/dilemma Wat willen we als gemeenten? Wat hebben we? Wat is het speelveld? Vraag

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

Vrijwillige inzet is de basis

Vrijwillige inzet is de basis Vrijwillige inzet is de basis Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om actief te worden als vrijwilliger. U kunt samen met vrijwilligers en organisaties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken Van belang Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken De som der delen De uitdagingen van de sector Door de NVB Van belang De nieuwe realiteit In Nederland zijn ruim tachtig Nederlandse en buitenlandse

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

De IVW, daar heb je wat aan!

De IVW, daar heb je wat aan! De IVW, daar heb je wat aan! Samen In Weesp hebben we een unieke samenwerking, waarmee we zaken ook echt voor elkaar krijgen en onze ambities waarmaken. Samen staan we sterk. Cees van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

Cultuur is een eerste levensbehoefte

Cultuur is een eerste levensbehoefte 10 Cultuur is een eerste levensbehoefte Interview Tekst Kelly Bakker Foto s Tessa Wiegerinck Journalist, cultuurkenner en ondernemer in één Je stapt in die achtbaan en kan dan eigenlijk niet meer anders

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Analyse Mentaal Kapitaal. Stimuleren van energie en veerkracht als antwoord op stress en burn-out in uw organisatie

Analyse Mentaal Kapitaal. Stimuleren van energie en veerkracht als antwoord op stress en burn-out in uw organisatie Analyse Mentaal Kapitaal Stimuleren van energie en veerkracht als antwoord op stress en burn-out in uw organisatie De analyse die Better Minds at Work heeft gemaakt werd vertaald in een concreet actieplan.

Nadere informatie

Medewerkers met schulden

Medewerkers met schulden Medewerkers met schulden oplossen en voorkomen Financieel inzicht met de digitale loonstrook We verkeren wereldwijd in een financiële crisis. Deze economische situatie heeft z n weerslag op ieder persoonlijk.

Nadere informatie

Werkgroep. Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, Lean en Vitale, Productieve medewerkers. Inventarisatie en start bijeenkomst

Werkgroep. Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, Lean en Vitale, Productieve medewerkers. Inventarisatie en start bijeenkomst Werkgroep Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, Lean en Vitale, Productieve medewerkers Inventarisatie en start bijeenkomst Dinsdagmiddag 2 september van 13.00 17.00 uur Bosweg 15 te Zwolle. Lean Innovation

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

Het belang van een goede samenwerking

Het belang van een goede samenwerking Het belang van een goede samenwerking Voorbeeld stresstest samenwerking onderwijs-bedrijfsleven Versie 1.0 24 februari 2016 Inhoud 1. Voorwoord... 2 Het belang van een goede samenwerking... 2 De stresstest...

Nadere informatie

Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk

Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk HANDREIKING VOOR VEILIGE VAKANTIEPARKEN Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk 1 HANDREIKING VOOR VEILIGE VAKANTIEPARKEN 2 Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument

Nadere informatie

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR 3 BASISTHEMA S 26 maart Huurovereenkomsten en Huurrecht 8 april Huurprijs(beleid) en servicekosten 22 april Fiscale aspecten bij scheiden van wonen en zorg 2 SPECIFIEKE

Nadere informatie

Presentatie. Actieve camerabeveiliging + BIZ (bedrijveninvesteringszone) 15 maart 2016

Presentatie. Actieve camerabeveiliging + BIZ (bedrijveninvesteringszone) 15 maart 2016 Presentatie Actieve camerabeveiliging + BIZ (bedrijveninvesteringszone) 15 maart 2016 Programma 18:30 Welkomstwoord voorzitter OVG Frank Timmers 18:35 Uitleg KVO-B vs actieve camerabeveiliging Iwan Hulsebosch,

Nadere informatie