Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad"

Transcriptie

1 Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad Dondrdag 7 mi jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs Sint Switbrtus gaan intrnationaal Lichtnvoord - D Dodnhrdnking di op 4 mi ook in Lichtnvoord wrd gorganisrd trok vl blangstllndn. In d St. Bonifatiuskrk wrd n hrdnkingsdinst ghoudn waarna in n still tocht ht gzlschap naar ht monumnt aan d Dijkstraat wandld. D trommlaars van Harmoni St. Cacilia lipn voorop n gavn ht tmpo aan. Bij ht monumnt wrdn kransn glgd. Na dz plchtighid gingn opniuw d trommlaars voor in d tocht naar d Algmn Bgraafplaats waar 23 gallird vligrs hun laatst rustplaats vondn. Kindrn van d St. Jorisschool lgdn blomn bij d gravn van d vlal rg jong gsnuvld mannn. Na afloop was bij café rstaurant D Drihok n samnzijn waar nagpraat kon wordn ovr d hrdnking. D krk zat rdlijk vol, door d lichtinval van d ondrgaand zon door d glas in lood ramn ontstond n bijzondr srn n mlancholik sfr. Bij ht aflzn van d 38 Lichtnvoordnarn di in d Twd Wrldoorlog n in Ndrlands Indië zijn omgkomn was ht muisstil in d krk. Er wrdn gdichtn voorgdragn n passnd lidrn gzongn. Wthoudr Marik Frank hild n tospraak di was togspitst op ht thma van d Dodnhrdnking van dit jaar: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst. Zij mmorrd ondr mr dat r stds mindr mnsn zijn di uit rvaring ovr d Twd Wrldoorlog n Ndrlands Indië kunnn vrtlln. Ook sprak z uit dat voor onz vrijhid, di zo vanzlfsprknd lijkt, door vl mnsn van wlr n hog prijs is btaald. Harmoni St. Cacilia spld topasslijk muzik, van ingtogn n zacht tot vol n uitbundig. Scholirn lggn blomn op d gravn van gsnuvld militairn. En spciaal wlkom wrd door d voorzittr van ht 4 mi comité Hnk Hinst gricht aan ht korps oud-marinirs uit d rgio. Na d dinst gingn d trommlaars van Harmoni St. Cacilia voor in d still tocht naar ht monumnt aan d Dijkstraat. Daar aangkomn gaf tromptgschal ht bgin van d tw minutn stilt aan waarna ht rst n zsd couplt van ht Wilhlmus wrd gzongn. Namns d gmnt Oost Glr lgd wthoudr Marik Frank n krans, ook wrdn r ondr andr blomn glgd door ht rgional korps oud-marinirs n door n aantal blangstllndn. Na dz plchtighid gingn opniuw d trommlaars van Harmoni St. Cacilia voor bij d wandling naar d Algmn bgraafplaats waar 23 gallird vligrs bgravn zijn. Ht korps oud-marinirs uit d rgio stld zich op bij d gravn n kindrn van d St. Jorisschool gingn lk bij n graf staan mt n bosj blomn in d hand. Bij ht lzn van d gsnuvld vligrs lgdn d lrlingn om burtn blomn op ht btrffnd graf. Wthoudr Marik Frank sprak nog n paar woordn bij d gravn van d gsnuvld gallirdn, ht vil haar op dat d ovrldn vligrs nog zo ontzttnd jong warn, sommign nog gn twintig. En dan vchtn om in n andr land vrd t brngn D hl plchtighid rondom d dodnhrdnking ging volbaar gpaard mt rspct voor d ovrldnn n voor d offrs di zij hbbn gbracht voor d vrijhid van nu. Gratis Gron Gas Bij aankoop zonnpanln Longa 30 F8 ongslagn kampion Uitgav Wvrs Info of bzorgklachtn: (0575) Alarmnummr 112 Politi, ambulanc n brandwr Politi (0900) Huisartsnpostn Zutphn (0900) Dotinchm (0314) Wintrswijk (0900) Ook voor uw auto... Ragrn op n artikl? Gspcialisrd in PEUGEOT n CITROËN Thorbckstraat TZ Gronlo transparant dag n nacht brikbaar Bschik jij ovr n hlicoptrviw? Thom kist voor nthousiast tchnici op zok naar passnd n uitdagnd projctn. Onz projctmanagrs zijn hirdoor van ssntil blang. Wij zokn n nthousiast n rvarn collga! Projctmanagr D projctmanagr oprrt als spil tussn mns, tchnik n commrci. J komt t wrkn binnn n luk n gdrvn tam, coacht tchnisch gschoold prsonl tot n mt WO-nivau n bglidt intrn n xtrn projctn. Vind jij ht fantastisch om onz tchnici vrdr t hlpn in hun loopbaan? W zin uit naar j racti. Vacaturnummr: 6164 Vraagstukkn di d moit waard zijn kun j hlpn oplossn. Gïnspirrd door Richard P. Fynman T. (0314) GROTE buitnvrkoop prk- n vast plantn vrijdag 8 n zatrdag 9 mi Bnnink Van Hijdnstraat 17, 7131 CA, Lichtnvoord Tlfoonnummr: (0544) Zondag 10 mi uur Modrdagbrunch Mt luk vrrassing voor all modrs! AFVOER VERSTOPT? Bl: riooltchnik bv plastics bv

2 FAMILIE brichtn 2 Wlkom lif misj! Puck Ik hb ht lvn lifghad n hb r van gnotn! Trur nit om mij, maar hrinnr mij zoals ik was. Bn van Rdstraat BE Lichtnvoord 24 april 2015 José D Bor Thomas Kruip - Maaik Garritsn n trots zus Jula Gwldig!! Ons 50-jarig fst was voor ons fantastisch. Hartlijk dank voor blomn, cadaus n d vl glukskaartn. U alln di dit moglijk maaktn zowl in d krk als in d zaal, onz wlgmnd dank. Harry n Anni Ebbrs Gschrokkn, ontdaan n vrdritig zijn wij door ht toch nog onvrwacht ovrlijdn van onz vrijwilligr n muzikman op 23 april Hora onz dochtr n zusj Nann Elly is gborn! z wgt 3880 gram n is 53cm lang Con Waaldrbos - Hannk Hummlink Snna n Lola Anton Mollmanhof MR Ziuwnt Dag klin brortj, Ik vind j lif Sm Daar bn ik dan! Dx 1 mi uur * 2990 gram * 51 cm Trots oudrs n grot bror Ricardo, Marjan n Sm Klin Nijnhuis Wntholtstraat XK Lichtnvoord Cor Sondrn Cor, bdankt voor all fijn muzikmiddagn. Wij wnsn Elly, d kindrn n klinkindrn vl strkt to. Cliëntn n mdwrkrs Activititncntrum Ht Cntrum Cliëntn n mdwrkrs Activititncntrum Gronlo Cliëntn n mdwrkrs Rotndal Rolofsn U I T V A A R T V E R Z O R G I N G Vrtrouwn n prsoonlijk aandacht bij vrlis ongacht waar u vrzkrd bnt. Dag n nacht brikbaar: / Ziuwnt, Wintrswijk 9 maart april 2015 En bijzondr mns is van ons hnggaan Onz humoristisch n gzllig bror n zwagr is ovrldn. Wat zulln w hm missn. Bnni bdankt! Bnni Waaldrbos Fam. Waaldrbos (Vosjan) Modr, all lifd hb j ons ggvn mt di gdacht kunnn wij vrdr lvn Aloys Na n modig strijd is op 30 april in ht UMC Radboud t Nijmgn ovrldn onz allrlifst vrouw, modr n oma Maritj Romaat - Wijkamp Echtgnot van Aloys Romaat * Ulft 5 mi 1932 Nijmgn 30 april 2015 Aloys Romaat Ptr n Irn Eva, Pit Margarth n Joop Dirk n Tamara, Daan, Sib Moniqu n Ronald Chris n Josk, Elin n Mauric Ann n Eric Sjord n Elin, Willm n Fmk Lidy n Michl Louis, Hlna Onz spcial dank gaat uit naar ht prsonl van ht UMC Radboud di ons zo lifdvol hft bijgstaan in d afglopn priod. D crmati hft inmiddls plaatsgvondn. Pastoor Sandrsstraat BV Lichtnvoord Bn Waaldrbos Wat zulln w hm missn! Echtgnoot van Arriann Waaldrbos - Radmakr Voorhn chtgnoot van Ans Doppn Moniqu & Ann Maartn & Marjt Anthony & Mirlonda, Jayln Michl & Gonni, Harm & Thijmn Marc & Mirjam, Indi, Maddé & Savan Tamara & Edwin, Jaydn & Dstin-Dan Haydnstraat AK Lichtnvoord D crmatiplchtighid hft inmiddls plaatsgvondn. Uw NVM maklaar voor Oost Glr U wilt 8 tot 12% rndmnt? Informr naar d blggingspandn in onz portfuill! Btrokkn n dskundig D uitvaartbglidrs van GUV hbbn n luistrnd oor voor uw wnsn. Zij staan u mt raad n daad bij n gvn dskundig advis. Tvrdn nabstaandn Bij d uitvaartn di GUV in 2014 mocht bglidn krgn wij via onz Klant tvrdnhids ondrzokn gmiddld n 9,6! Nit bij GUV vrzkrd? Ook dan mag u GUV blln! Wij zorgn rvoor dat u nits xtra btaalt! GUV kwalitit n godkoopst kus. GUV kwalitit n toch godkopr? Eign crmatorium, uitvaartcntra, rouwvrvor, drukwrk n btrokkn prsonl maar géén winstoogmrk! GUV, n vrtrouwd id! Zi ook En handdruk zo warm, vn n arm om j hn zovl lifd n stun ons ggvn. En kaart, brif of blomn, wat ht ook zij was ons n troost in dz moilijk tijd t gft ons mod om vrdr t gaan. Wij dankn idrn voor d ovrwldignd blangstlling tijdns d zikt n na ht ovrlijdn van mijn man, onz papa n opa Tho Spikkr Mt trots kijkn wij als famili trug op d mooi n waardig afschidsviring in d krk. Ht is voor ons n fijn n troostrijk gdacht dat Tho in zijn lvn voor vln zovl hft btknd. Lichtnvoord, mi 2015 Grard t Rollr Rita tr Bogt Willy van Erdn Etinn Icking Gmma Spikkr-Busch Kindrn n klinkindrn D opbrngst voor ht K.W.F. is 521,24. Wij willn idrn bdankn voor d wijz waarop w samn afschid hbbn gnomn van mijn man, onz vadr n opa Jan t Brak Hnk-Jan Harbrs Marijk Don Frk Vrhijn Xandra Woltrink Uw aanwzighid n andr blijkn van dlnming zijn voor ons n grot stun bij ht vrwrkn van dit vrlis. Truus t Brak Kramr Kindrn n klinkindrn

3 3 FAMILIE pagina jij kostrd ons n was n prachtmodr d laatst jarn kostrdn wij jou Na n priod van afnmnd gzondhid is toch nog plotsling ovrldn, onz liv modr, schoonmodr, oma n ovrgrootmodr TREES EPPINGBROEK-HUMMELINK op d lftijd van 87 jaar wduw van Hrman Eppingbrok * Lichtnvoord Lichtnvoord 6 januari april 2015 Voor ht ovrwldignd aantal blijkn van mdlvn di w mochtn ontvangn in d vorm van troostnd woordn, kaartn, bzokjs n aanwzighid na ht ovrlijdn van Harry Harbrs willn wij idrn via dz wg hartlijk dankn. Ht was hartvrwarmnd t wtn ho glifd hij was bij vln. Fin Harbrs-Stortlr, kindrn n klinkindrn. v.l.n.r. Tiny Nijhuis-Salmink Mariska Eppink Ari Zwitsr Wij vrzorgn uw uitvaart zoals ú dat wilt. Onz spcial dank gaat uit naar ht prsonl van WZC Antoniushov voor hun lifdvoll vrzorging. Wij advisrn n inspirrn, maar willn r vooral ook zijn voor d nabstaandn. Johnny n Anja Rik- Ildi, Jaspr-Malou, Anrin, Stan n Marn Laurns Kon n Elln Marion n Vincnt Dirk, Marik-Arjan & Ms Ptr n Nllk Richard, Stvn n Arnoud Rudi n Carla Rink n Fmk-Mick Carl n Grry Nicol-Brni, Luuk Robrt n Jolanda Nils n Joost Corrspondntiadrs: J. Eppingbrok Ht Brook EJ Lichtnvoord D crmati hft inmiddls plaatsgvondn. Kindrworkshop mt thma Modrdag Ruurlo - Op zatrdag 9 mi is r doorlopnd n kindrworkshop voorafgaand aan Modrdag op bordrij Twolsnhuus aan d Tolhuttrwg 11 in Ruurlo. D kindrn makn ondr bgliding n luk stukj voor Kiwandling Wintrswijk Mddo - Sportclub Mddo organisrt voor drd kr d Kiwandling. Dit jaar zal dz plaatsvindn op zondag 14 juni. hun modr. Idrn is dus uitgnodigd Naast d gbruiklijk 10, 20 n 30 km is r voor d cht lifhbbrs ook n 40 km rout uitgzt. Vrtrktijdn: 30 n 40 kilomtr van 6.30 tot 8.00 uur, 10 n om mt kindrn of klinkindrn naar ht plattlandswinkltj t komn. Trwijl d kindrn bzig zijn, kunnn d volwassnn gnitn van n kopj koffi of th. 20 kilomtr van 8.00 tot uur. kiwandling.mddo Hrmin dlnmr National Molndagn Harrvld - Zatrdag 9 mi n zondag 10 mi a.s. zijn d National Molndagn. Ook Bltkornmoln Hrmin t Harrvld is dan gopnd, zolang d moln draait. Idrn is wlkom dan n kijkj t nmn. Tocht door Achtrhok Livld - Opnluchtmusum Erv Kots organisrt op zondag 10 mi wr n zstal aantrkklijk n daarom god bzocht wandltochtn voor lk wat wils. Zo is r n wandling Ziuwnt- Mariënvld (30 km), wandling Ziuwnt (21,5 km), wandling Vstingstad (20 km), wandling Engls Schans (12,5 km), wandling Wijndomin (10 km), wandling Erv kots (5,1 km). Ontvang ht laatst niuws ht rst! Lik ons op Facbook: Galilïstraat PE Lichtnvoord tl fax Intrnt: harrvld.nl Landlijk bknd D langst dri tochtn startn om 9.00 uur n d kortr dri tochtn startn om uur. D wandlingn zijn via d KNBLO landlijk bknd n dlnam is tgn n laag tarif. /ElnaLichtnvoord TINNITUS WEKEN bij Paul Gronwg Opticins & Audicins Info op sit of bl (0544) Wij staan voor srvic, kwalitit & advis Brokboomstraat DT Lichtnvoord Tl Lichtnvoordswg 58 Gronlo Dauwtraptocht Gronlo 14 mi Gorganisrd door d RTCG Routs vanaf vrijdag 8 mi t koop bij: ZWEMSCHOOL LICHTENVOORDE Wilt u dat uw kind watrvrij is voor d vakanti? Mld j dan aan bij zwmschool-lichtnvoord.nl Dinsdag 12 mi startn w mt n xtra grop n r zijn nog nkl plaatsn vrij. Ruurloswg KC Gronlo Car Wash Lichtnvoord Uw auto latn wassn? U hft kuz uit 3 wasprogramma s: VIP-bhandling (binnnzijd auto wordt grinigd n gaat daarna door d wasstraat) Opningstijdn: Ma. t/m za uur Bntinckstraat 38, Lichtnvoord Facbook.com/carwashlichtnvoord Kaartvrkoop Rurpop van start Ruurlo - Ht is bijna zovr: d kaartvrkoop voor alwr d achtst diti van ht Rurpopfstival start aanstaand maandag 11 mi. Uitraard kun j wr rknn op di vrtrouwd n unik Rurpopblving. Maar r staan j ook d nodig vrrassingn n vrniuwingn t wachtn. Rurpop vindt dit jaar plaats op vrijdag 5, zatrdag 6 n zondag 7 juni. D kaartn voor Rurpop wordn vanaf maandag 11 mi vrkocht bij d Obbink-filialn in Ruurlo n Lichtnvoord, Focus Fashion in Ruurlo n Gronlo, Evrwnnink Ruurlo, La Touch Lochm n Wlkoop in Vordn. D kaartn zijn dit jaar uitraard ook wr onlin t koop via rurpop.nl. D organisati hft ht dit jaar voor lkaar kunnn krijgn dat r onlin gn srvickostn in rkning wordn gbracht n j dus alléén btaalt voor ht tickt. Woon j nit in Ruurlo n wil j gbruikmakn van ht busvrvor? Dat kan! In samnwrking mt Gldrsch rizn hft Rurpop dit jaar wdrom busvrvor. En rtourtj mt d bus van n naar jouw woonplaats kost slchts 2,50! Zorg r in dat gval wl voor dat j tijdig rsrvrt. Mt ruim duiznd bzokrs mr dan vorig jaar was r tijdns diti 2014 sprak van n flink bzokrsrcord. Zal ht d organisati dit jaar wr gaat lukkn om ht rcord van vorig jaar t vrbrkn?

4 D klurrijkst bl mist van Lichtnv rd vanaf 5 mi k bij Bakkr Hyrman! Vanaf dinsdag 5 mi kunt u n dagvrs bokt kopn mt d bst prijs/kwalitit vrhouding zoals u van Blom, Kaart n Klur gwnd bnt, bij Bakkr Hyrman aan d Rapnburgsstraat 17. D blomn zijn vrkrijgbaar van dinsdag tot zondag. Zilvrlind MN Lichtnvoord Kildrswg BW Zddam T Lichtnvoord r p m u j s t n u t s supr! d r o o v n t h c li nog godkopr: 1 mi t/m 30 mi in: nu voor nu voor 1, 44, 99 discountprijs t toppr 95 dvotion discountprijs Graanvrij hondnvoding brid mt vrs lamsvls. Idaal voor hondn mt glutnn grannallrgiën. Zak à 12 kilo. Hondnkokjs in divrs variantn. Zak à 750 gram. nu voor nu voor 11,95 1,99 discountprijs discountprijs on adult Divrs soortn kattnvoding. Zak à 3 kilo. houtvzl Zak à 60 litr. dondrdag 14 mi hmlvaartsdag opn van uur. jumpr lichtnvoord Noblstraat 5 T: gvstigd in: Bakkrij Hyrman Rapnburgsstraat CW Lichtnvoord tl: fax: Opningstijdn: Maandag van tot uur Dinsdag n wonsdag van tot uur Dondrdag/vrijdag/zatrdag van 8.00 tot uur Zondag van tot uur

5 Vndlirs Sint Switbrtus gaan naar intrnationaal vndltrffn in Frankrijk 5 Klurrijk, actif n gzllig Lichtnvoord - Klurrijk, actif n gzllig zal ht zijn op wonsdag 13 mi wannr in d ochtndurn vanaf uur d xposantn hun prachtig productn komn inbrngn n gaan tntoonstlln. Want r valt vnals in 2013, ook nu wr vl t gnitn in D Trffr. Talrijk KBO ldn latn di dag aan lkaar n aan idrn di blangstlling hft, hun crativ vaardighid zin. Er zulln nit alln prachtig staaltjs van schildrkunst, tknvaardighid n handwrktchnikn t zin zijn, d blangstllndn kunnn ook dlnmn aan d koorrptiti, n balltj gooin op d ju d boulsbaan of n dansj mdon tijdns d lindanc-dmonstrati. Er zal volop informati zijn ovr d tintalln activititn di d KBO, n vrniging di ruim 1500 ldn tlt in Lichtnvoord, bidt aan idrn di 50 plus is. In Lichtnvoord hoft nimand zich ovr dag n in d avondurn t vrvln. Gdurnd d maandn sptmbr tot n mt mi bruist ht daglijks van activititn in D Trffr. En ook in d zomrpriod hoft nimand thuis t zittn, ook dan zijn r nog volop momntn om lkaar via d KBO t ontmotn. Bijvoorbld tijdns d inloopochtndn. T dnkn valt aan d prachtig dagris, d 5 daags trip n 7 daags vakanti, gzllig uitstapjs di jaarlijks wr n succs blijkn t zijn. En nit t vrgtn d wklijks fitstochtn di inmiddls gromd wordn tot vr ovr onz dorpsgrns. Kortom idrn di collga KBO ldn vn wil complimntrn of idrn di ns nadr knnis wil makn mt alls wat dz nrgik vrniging t bidn hft, mot cht komn. D koffi is bruin n d taartn van Samira zijn wrklijk uit d kunst. Jaarvrgadring EHBO Lichtnvoord - Dinsdag 28 april hild d vrniging haar jaarlijks algmn ldnvrgadring in haar vast locati t Zwaantj. Nadat n aantal gbruiklijk zakn afghandld warn, wrd ht diploma EHV uitgrikt. Intrnationaal vndltrffn 2013 t Eindhovn. Lichtnvoord - Rond ht Pinkstrwknd is ht zovr. Op 23, 24 n 25 mi zijn d vndlirs van Sint Switbrtus bij ht intrnationaal vndltrffn in Bollèn, Frankrijk. Tijdns dit trffn zttn z zoals gwoonlijk hun bst bntj voor, want ht is voor hun n hoogtpunt dat ns in d tw of dri jaar plaatsvindt. Li Cardlina ht dit jaar d zvn vndlirs, dri tambors, dri partnrs van dlnmrs n n nthousiastling wlkom. Voor ondrdak n tn wordt gzorgd. En mis in d katholik krk n n optocht door d stad zijn lk jaar vast prik. Daarnaast gaan d vndlirs uitraard in d wr mt hun vaandl. Z latn aan lkaar, maar ook aan d bwonrs van Bollèn n vrr omstrkn, hun vndlzwaaikunstn zin. Zo kunnn d toschouwrs gtuig zijn van n uwnoud Wst-Europs traditi. D vndlirs kijkn r rg naar uit om hun brodrs wr t ontmotn. Brodrschap, trouw n dinstbaarhid is ht dvis van d schuttrij n daarm ook van d vndlirs. Al jarn komn d vndlirs van d vrschillnd vrnigingn lkaar hir tgn n in d tussntijd zijn r hus vrindschappn ontstaan. Er is n vast hard krn van landn di mdon: Oostnrijk, Zwitsrland, Frankrijk, Italië, Duitsland, Ndr- land n Blgië. Van Ndrland zijn d plaatsn Eindhovn, Lichtnvoord n Livld vrtgnwoordigd. Tijdns dit intrnationaal vndltrffn kan lk land zijn traditi latn zin. Er is gn wdstrijdlmnt vrbondn aan ht ghl. Ht gaat om knnis uitwissln. Ht intrnationaal vndltrffn is gn officiël vrniging n knt gn bstuur. Alls gburt op vrijwillig basis. In 2019 is ht intrnationaal vndltrffn in Lichtnvoord. Dit valt samn mt ht 90 jarig bstaan van Sint Switbrtus. Bij ht vndln komt vl gzllighid kijkn, md door d vrbondnhid mt d schuttrij. Hb j nu intrss in ht vndlirschap gkrgn, mail dan naar Ook informatibijnkomst voor bijscholingscursus bglidrs Bwgls 55-plussrs Lichtnvoord Lichtnvoord - 55-plussrs uit Lichtnvoord kunnn vanaf dinsdag 9 juni wklijks dlnmn aan bwglssn. In d opnbar bwgtuin achtr woonzorgcntrum Caraz Antoniushov in Lichtnvoord wordt tin wkn lang gvarird ofnstof aangbodn door n bwgingsconsulnt van d Gldrs Sport Fdrati (GFS). D bwgls is wklijks van tot uur. D gslaagdn zijn: Nct Topal, Dnis v.d. Donk, Gsk Baan, Graldin Milius, Ann Mnk n Wilma Nass. Ook drtin dihards wrdn ghuldigd. Als waardring voor hun trouw lidmaatschap ontvingn zij uit handn van voorzittr Johan Kuiprs n insign n n cadaubon. 10 jaar lid zijn: Rin Amrongn, Ans Gbbink, Mrik Rukrs-Wssls, Yvonn Spikr, Kristl Wittnbrnds. 15 jaar: Ilona Gartsn, Silvia tn Holdr n Brt d Vris. 20 jaar lid: Frank Baks, 25 jaar: Bianca Kobus, Grland Gud-Wassink. Riki Hubrs-Goossns n Grard Staplbrok zijn al 35 jaar lid. Na ht officiël gdlt kondn d ldn, ondr liding van An Esks, Gra Boschman n Grda Ponds, hun gluk bprovn in d bingo, waarbij fraai, door Jumbo Bnnink gsponsord, prijzn t winnn warn. Vrkrsxamn Lichtnvoord - Dondrdag 16 april hbbn ongvr 285 lrlingn van d basisscholn n ht spciaal ondrwijs in Lichtnvoord n d krkdorpn schriftlijk vrkrsxamn gdaan. Maar vrkrls is n vak dat j nit alln lrt in d klas maar dat vooral zijn waard hft bij d topassing in d praktijk. Op dinsdag 19, wonsdag 20 n dondrdag 21 mi organisrt afdling Lichtnvoord van Vilig Vrkr Ndrland, in samnwrking mt gmnt, politi n d scholn ht praktisch vrkrsxamn. U zult gdurnd mr dagn lrlingn, ghuld in gnummrd hsjs, door ht dorp zin fitsn. D lrkrachtn kunnn tijdns d vrkrs- lssn d rout bsprkn n r is d moglijkhid om t ofnn. D start van d xamnrout is zoals gbruiklijk vanuit dorpshuis Dn Dik. D rout gaat zovl moglijk door n omgving di vl kindrn knnn uit d daglijks praktijk n di duidlijk is aanggvn mt gplaatst volgpijln. Ldn van VVN, aangvuld mt n grop vast vrijwilligrs zulln d lrlingn tijdns ht xamn bglidn n boordln. Ook zal dit jaar wr n aantal lrlingn van ht Marianum wordn ingschakld in ht kadr van d maatschapplijk stag. Mt ht oog op d vilighid van d kindrn n d andr wggbruikrs mot nog vrmld wordn dat kandidatn alln mogn dlnmn mt n vilig fits! All mnsn van 55 jaar n oudr in Oost Glr zijn van hart wlkom. Ook als z nit in of rond Caraz Antoniushov wonn. Bij slcht wr wordt tr plkk bkkn of r wordt uitgwkn naar n andr locati. D bwgls is d rst tin kr gratis. Idr dlnmr kan d vrschillnd ofningn op zijn of haar ign nivau uitvorn. D ofningn zijn nit moilijk, maar zorgn r wl voor dat imand in bwging komt. Uitraard wordn d tostlln van d bwgtuin gbruikt. Na afloop wordt gzamnlijk n kopj koffi of th gdronkn in ht Grand Café van Caraz Antoniushov. Hirvoor wordt n klin bijdrag gvraagd. Aanmldn is nit nodig. D bwglssn wordn md moglijk gmaakt door d provinci Gldrland, d gmnt Oost Glr n woonzorgcntrum Caraz Antoniushov. Informatibijnkomst bijscholing Naast ht bwguur, bidt d GSF n bijscholingscursus aan voor ht bglidn van sniorn in d b- (Advrtorial) Barvrijwilligrs gzocht! Vind jij ht luk om gzllig achtr d bar t staan n mnsn t voorzin van n drankj? Voor d bwgls wordn d tostlln van d bwgtuin gbruikt. wgtuin. Dz bijscholing is bdold voor ondr andr sportvrnigingn, fysiothraputn n activititnbglidrs. Op dinsdag 12 mi is n informatibijnkomst bij Caraz Antoniushov (Rapnburgsstraat 33 in Lichtnvoord) voor gïntrssrdn in d bijscholing. Vanaf is d inloop. D bijnkomst zlf duurt van tot uur. Dlnam is gratis n opgvn kan tot 11 mi bij Esthr Koolms via d -mail. gldrssportfdrati.nl Dan zijn wij op zok naar jou! Stichting Dn Dik zokt vrijwilligrs voor culturl activititn n vnmntn. D vrijwilligrs krijgn n barinstructi van Iriszorg n ondrstuning vanuit d stichting. W zijn op zok naar vrijwilligrs di op dondrdag, vrijdag of incidntl n bardinst willn draain. Kom jij ons tam vrstrkn? Voor opgav, vragn n/of mr informati kun j contact opnmn mt Stichting Dn Dik via Mr informati Wi mr wil wtn ovr Dn Dik kan trcht op d wbsit of

6 BONUS Dz aanbidingn gldn in wk 19 van 4 t/m 10 mi 2015 AH Hortnsiamix Divrs klurn Potmaat 14 cm doorsn Voor binnn Pr stuk Spaar voor 2 kaartj gratis TIP VAN DE WEEK Pinkstrslof En lux vruchtnbrood mt n vulling van Rozijnn, Hazlnotn, Cashwnotn n Echt Amandlspijs ca. 450 gram 4,95 DONDERDAG BROODDAG: 3 brodn haln, 2 btaln! Saucijznbroodj van 1,60 voor 1,25 Pr schaal Roombotrbladrdg gvuld mt kruidig ghakt. pr stuk AH Kipfilt 1 kilo Rapnburgsstraat 38 Lichtnvoord Tl God productn voor n god prijsj op=op! Albrt Hijn hft nu god koopjs. J hrknt z aan ht logo. Di productn zijn ggaradrd god n nog n koopj ook. Idaal voor d daglijks boodschappn toch? 9. AH Basic gsndn champignons 0. Blik 400 gram KRUIP Wandln in d mooi Achtrhok Opnluchtmusum Erv Kots organisrt op zondag 10 mi a.s. wr n zstal aantrkklijk n daarom god bzocht wandltochtn voor lk wat wils: wandling Ziuwnt - Mariënvld (30 km), wandling Ziuwnt (21,5 km), wandling Vstingstad (20 km), wandling Engls Schans (12,5 km), wandling Wijndomin (10 km), wandling Erv kots (5,1 km). D langst 3 tochtn startn om 9.00 uur n d kortr 3 tochtn startn om uur. D wandlingn zijn via d KNBLO landlijk bknd n dlnam is tgn n laag tarif. Voor nadr INFO: zi Supr Suprmarkt Kurmrk LICHTENVOORDE Varknsmarkt 12 Tl Fax Hmlvaartsdag gslotn Opningstijdn: Maandag t/m dondrdag Vrijdag Zatrdag Zondag uur uur uur uur Prijswijzigingn, zt- n drukfoutn voorbhoudn. Zi voorwaardn in winkl/ AH Bonus. * Wij vrkopn gn alcohol aan klantn jongr dan 18 jaar.

7 Voor mijn schoonvadr is ht t laat, voor andrn nog nit WEEKEND VOORDEEL! VOORDEEL 8 T/M 10 MEI 7 Manouk t Hnnp mt haar door Huntington gtroffn vadr. Lichtnvoord- Gdriën richttn z d Stichting HuntingRUN op n organisrn z d rst HuntingRUN op 31 mi aanstaand; Stf Dussldorp, zijn vrindin Manouk t Hnnp n Astrid Hognkamp. Bwgrdn is om zovl moglijk gld binnn t haln voor ondrzok naar d zikt van Huntington. Om dit t vrwznlijkn is d stichting voornmns n jaarlijks trugkrnd hardloopwdstrijd t organisrn, waarvan d ghl opbrngst zal wordn gdonrd aan ondrzok. Daarnaast willn w mt ht organisrn van d hardloopwdstrijd n rst stap zttn naar mr naamsbkndhid voor d zikt van Huntington, aldus Stf Dussldorp. Als Stf zijn vrhaal bgint ovr wannr d hardloopwdstrijd plaatsvindt, d afstandn, ht parcours, wordt zijn vrhaal inns zr prsoonlijk n komt d zikt inns hl rg dichtbij. Ht is hm aan t zin. Bij mijn schoonvadr is d zikt vrtin jaar gldn vastgstld n hij gaat d laatst vir jaar ontzttnd hard achtruit. Hij was zo rond d 40 jaar ton d zikt zich opnbaard. Ht is zr ingrijpnd n slopnd voor hm n zijn naast omgving. Langzaam strvn zijn hrsnclln af. Ruim 9 jaar zit hij in n vrzorgingsthuis. Op dit momnt is ht zo dat j al bijna gn contact mr mt hm hbt. Als j bij hm langs komt, kan ht n paar minutn durn voordat hij j hrknt n j n racti krijgt. Pratn kan hij al lang nit mr. Ht is n zr lang lijdnswg, stlt Stf bittr uit ign rvaringn vast. Op dit momnt is r nog gn gnzing moglijk voor d zikt omdat r gn gld is voor ondrzok naar d zikt. Ht is n zikt di t winig voorkomt n dus ook mindr intrssant is voor d farmacutisch industri om n mdicijn voor t ontwikkln. Ja, zo is ht nu nmaal, zucht Stf di wl strijdbaar is samn mt zijn vrindin Manouk. W hbbn al wat contactn mt n profssor van ht Lids Univrsitair Mdisch Cntrum naar d ontwikklingn ovr voortgang van ht ondrzok. Dat staat op n zr laag pitj. Hir is gn gld voor. Daar willn wij graag ons stntj aan bijdragn middls ht organisrn van d HuntingRUN. Gn Stf vrtlt dat d zikt zichtbaar wrd doordat d vadr van zijn vrindin Manouk inns mindr control ovr zijn lichaam had n hij af n to vil. W wistn dat hij dragr van ht gn was omdat zijn vadr ht ook had n r aan ovrldn is. Bij Manouk haar opa opnbaard d zikt zich rond zijn 60 lvnsjaar. Ook n bror van mijn schoonvadr hft Huntington. W wistn dus ook dat d zikt zich vrog of laat zou opnbarn, maar als ht vrval dan ook daadwrklijk inzt is dat norm tragisch om m t makn. Als patiënt, als naast. J staat r machtloos bij t kijkn. Naamsbkndhid gnrrn op d manir zoals dat mt spirzikt A.L.S. ggaan is, staat ons voor ogn. Dat d zikt zijn schoonvadr trft houdt voor Stf ook in dat d kans 50% is dat zijn vrindin n haar bror moglijk ook dragr van ht gn zijn. Ja dat klopt, zgt hij zachtjs. Z zijn chtr nog jong n hbbn r voor gkozn dat z ht nog nit willn wtn of z ht gn al dan nit hbbn. Dan staat dirct j hl lvn op zijn kop, trwijl j r nits aan vrandrn kunt n z middn in haar studi zit. W willn daarom wl graag its don. Voor mijn schoonvadr is ht t laat. Di zal r binnn afzinbar tijd aan ovrlijdn, maar voor andrn nog nit. Vandaar dit initiatif. Ht is gwoon hl hard nodig. D wdstrijd Dat w voor n hardloopwdstrijd hbbn gkozn is omdat mijn schoonvadr vrogr aan triatlon dd. W wildn dus its mt sport don, vrklaart Stf d kuz voor n hardloopwdstrijd. D wdstrijd bstaat uit 2 rondjs van 2.5 kilomtr op ht industritrrin. Ht is bwust laagdrmplig ghoudn om zovl moglijk dlnam t krijgn. Ht zijn bwust 2 rondjs omdat j dan 2 kr langs j ign supportrs komt. W hbbn zowl d Loprsvrniging van Gronlo als Lichtnvoord aangschrvn om hun ldn hiraan dl t latn nmn. Dlnam is luk n nog ns voor n zr god dol. J mag ook wandln als j dat wilt. Maakt allmaal nits uit. Dlnam kost 7,50 pr prsoon, n bdrag dat in zijn ghl tn god komt aan ondrzok. Inschrijving is moglijk via Wat is Huntington? D zikt van Huntington is n rflijk aandoning di bpaald dln van d hrsnn aantast. D rst symptomn opnbarn zich mstal tussn ht 35 n 45 lvnsjaar, maar kunnn ook rdr of latr in ht lvn optrdn. Dit uit zich ondr andr in onwillkurig bwgingn di langzaam vrrgrn, vrstandlijk achtruitgang n n vrschidnhid van psychisch symptomn. D zikt lidt gmiddld na n zstintal jarn tot d dood van d patiënt(), mstal door bijkomnd oorzakn zoals longontstking. D zikt van Huntington wordt vroorzaakt door n afwijknd gn. Indin één van d oudrs ht afwijknd (Huntington) gn hft, dan hft lk zoon of dochtr 50% kans d zikt t rvn. Bij dignn, di ht Huntington-gn hbbn gërfd, zal d zikt zich opnbarn als zij lang gnog lvn. Als d nakomlingn van n Huntington oudr ht afwijknd gn nit gërfd hbbn, dan kunnn zij d zikt nit krijgn n d zikt zal in volgnd gnratis ook nit mr trug komn. D zikt slaat dus gn gnrati ovr. In d mst wstrs landn n Noord-Amrika is ht algmn voorkomn van d zikt 7 tot 10 op mnsn. Dit btknt dat in Ndrland circa 1500 mnsn aan d zikt van Huntington lijdn. Naar schatting zijn r daarnaast circa mnsn di risico lopn op d zikt. Ht is op dit momnt nit moglijk om d zikt t gnzn of zlfs ht vrloop af t rmmn. Divrs mdicijnn kunnn chtr nig vrlichting gvn van d onwillkurig bwgingn of d gstlijk symptomn. Prijsvrlagingn Voordlig plantn

8 g rp TE KOOP d rijs p gzllig winkln in j ign buurt h Sc Nwtonstraat PP Lichtnvoord Schildrwrk Spuitwrk - Bglazing Lichtnvoord - Noordrkroon 6 Vl kus n lkkr dichtbij! Glgn aan n rustig woonrf, god ondrhoudn HELFT VAN DUBBEL woonhuis mt garag/ brging n carport. vanaf 6 mi Bouwjaar Prclsgroott 250 m² Inhoud circa 372 m³ - Woonopprvlakt 108 m² hardhoutn ramn, kozijnn n buitndurn fraai aanglgd tuin mt vl privacy parkrruimt op ign trrin voor 3 auto s!!! basisschool in d dirct nabijhid Kom n kr langs of nm contact mt mij op. VANAF PRIJS: ,(0544) Ann Klin Nijnhuis Maklaars Taxaturs Aanbidingn gldig t/m zatrdag 16 mi Vikorn n hrlijk mrgrannbrood mt vitamin 20% MEI KORTING OP DE DECO HOME KOLEKTIE PLISSE & DUETTE zonwrnd raamdcorati 2,00 & Viktoriabol HAPPY COLORS STOFFEN Gvuld mt rozijnn van 2,75 voor in-btwns-ovrgordijnn n smi vrduistrnd 2,25 acti priod t/m 31 mi a.s. Slagroomsnit van 7,95 voor T vindn in Bltrum, Hnglo gld, Ruurlo & Zlhm Dz wk bij Bakkr Jos van 2,55 voor GRANDIOZE Niuwsgirig naar wat voding voor uw gzondhid kan btknn? 5,95 VERBOUWINGS KORTINGEN WIJ VERLAGEN ONZE PRIJZEN OP DAMES- HEREN- EN NACHTMODE MET G IN T R O K % 5 7 t to 10% vrf bhang raamdcorati gordijnn tapijt Dorpsstraat 13 Rntnirstraat 2a ZIEUWENT LICHTENVOORDE Tl Tl Spcialist in Splt - Spltpuur - Spltgvuld, rlijk lkkr 100% Splt Borculoswg 3, Gronlo GEOPEND / VR UUR / ZAT UUR! Bltrumsstraat 33 Gronlo T i m 4 1 g a d s t r a a Hmlv GEOPEND Kipfiltschnitzls n/of Kipkrokantschnitzls 100 gram van 1.19 Houtkachls Gaskachls Plltkachls Haardn Kipboomstammtjs Ggrild kippnpotn 500 gram van 3.75 Andr dagn op afspraak. Krkhoflaan JW Vordn Astma, Dprssif, Slaapproblmn, Ruma, Mnstruati-/ ovrgangsklachtn of Huilbaby? Mt homopathi wr in balans! DORPSSTRAAT 31 ZIEUWENT Snackballtjs SOL SISTERS 2 hands klding Mrk, vintag n vrijtijdsklding voor dams, hrn n kindrn Vl kus, lag prijzn Wonsdag: 13:30 16:30 Zatrdag: 9:00 12:30 v.d. Mr d Walchrnstr. 1 A Lichtnvoord 250 gram van voor 6.00 pr stuk 1.50 Onz showroom is gopnd op: Dondrdag uur Vrijdag uur Zatrdag uur voor voor 2.99 voor 2.99 Elk dondrdagmiddag bij d Hamalandhal van uur. Winkl gopnd: Ma. t/m vrij. van uur. Zat. gslotn. Ook uw adrs voor catring Rctor Hulshofstraat 3A, Harrvld, tl ook op Facbook. Spar Ziuwnt voor: d daglijks boodschappn, grontn, fruit, brood, vls, blomn, zlfzorg-gnsmiddln, stomrijsrvic, fotosrvic, kopiërn n splgod. Tl

9 Lichtnvoord - Zatrdag 25 april turndn Chanll Krilman, Suus Esks, Julia IJzrf n Indy Groth hun final wdstrijd in d 5 divisi. Chanll n Suus turndn in d wdstrijd 1. Sprong ging bij bid midn rg ntjs, ht twd ondrdl brug vrlip ook zondr grot foutn n hirop bhaaldn z n mooi cijfr. Daarna d balk, Chanll vrgat n stukj n vil hlaas mt d radslag. D rst van d ofning dd z supr ntjs zodat z toch nog n god cijfr bhaald. Suus blf staan mt d radslag n haar balk ging vrdr rg god, alln n klin foutj bij d salto van d balk af. Chanll n Suus wtn raad mt vlorofning Ht laatst ondrdl vlor. Dit kunnn z allbi rg god. Chanll turnd haar ofning foutloos n rg strak. Suus bhaald mt haar mooi vlorofning zlfs n rst plaats. Chanll bhaald n supr mooi 16d plaats n Suus wrd zlfs 2d!! In wdstrijd 2 was Julia aan d burt. Haar hl wdstrijd ging supr god. Z maakt nrgns grot foutn. Haar vlorofning ging rg ntjs. Ook bid ovrslagn ovr d pgasus warn rg mooi. Haar brug ofning was supr strak n ntjs doorgturnd. D balk ging mt n paar wibls bijna foutloos. Z indigd dan ook op n mooi 14d plaats! Bij jugd 2 was Indy Groth aan d burt. Haar rst tostl was brug. Hir had z n god ofning. Bij SPORT Chanll Krilman, Suus Esks, Julia IJzrf n Indy Groth turndn hun finalwdstrijd Suus Esks 2d bij final 5d divisi balk hft z n strakk ofning latn zin. Hlaas had z n val mt d radslag. Bij vlor hft z zo god gturnd dat z ht 2 cijfr hft gkrgn. Bij ht laatst tostl sprong hft z tw god ovrslagn gsprongn. Uitindlijk is Indy 7 gwordn. All vir d midn supr god gdaan! Erix/KSV dams 1 is kampion Vragndr - Dams 1 bhaalt kampionschap na krapp ovrwinning op Witkamprs VR2. Mt nog tw wdstrijdn t gaan n vir puntn voorsprong op d nummr 2 kon ht bijna nit mr misgaan. Toch blf ht nog lang spannnd in d wdstrijd tgn Witkamprs VR2. Via n dolpunt van List Ovrkamp warn d dams van Erix/KSV VR op n 1-0 voorsprong gkomn. MEC 1 - Erix (ruststand 0-1) Erix grijpt klassbhoud Livld - In n uitstknd wdstrijd vrslogn d mannn van trainr Willm Spijkstra subtoppr MEC mt duidlijk cijfrs: 1-4. Gaandwg d 1 hlft kwam Erix stds btr in d wdstrijd n dit rsultrd in tw uitstknd moglijkhdn voor uitblinkr Rick tn Hav. Erix blf god votballn n kwam vn latr vrdind op voorsprong via Rowan Wnink:0-1. Vlak daarna krg Woutr tn Hav n uitstknd kans op 0-2 na god voorbridnd wrk van Rick tn Hav. Na rust krg MEC n uitstknd kans op d glijkmakr n vn latr vil di glijkmakr ook uit n klutssituati. Erix hrpakt zich uitstknd n had dit kr ht gluk aan haar zijd. Kort daarna maakt Pitr tn Hav d 1-3 na wdrom god voorbridnd wrk van Rick tn Hav. Hirna krg Erix divrs kansn om d scor vrdr uit t bridn omdat MEC mr risico s ging nmn. Uit n van di kansn maakt Rick tn Hav d bvrijdnd 1-4. Hirm kon Erix d wdstrijd rustig uitspln. Omdat d concurrntn Zlhm n S.V.B.V. bidn vrlorn hft Erix nog stds n kans op lijfsbhoud. Hirbij dint Erix in d laatst wdstrijd van ht sizon a.s zondag VIOS Bltrum t vrslaan n dinn mdconcurrntn Vossvld n S.V.B.V. puntn t latn liggn tgn rspctivlijk Rkkn n kampion Trias. Lochm 1 - KSV 1 (4-1) KSV dot zichzlf tkort Vragndr - Dz middag d éénna-laatst wdstrijd van ht sizon. In d 10 minuut kwam KSV achtr door slcht uitvrddign. Lochm was op dat momnt fllr dan KSV. Z warn dan ook strijdlustigr dan in d uitwdstrijd di z tgn KSV haddn vrlorn. Maar in d 20 minuut was ht toch KSV di mt n snll uitval van Marijn, Rick n Erwin in n scoringspositi kwamn, maar Erwin stuitt op n zr god kpnd dolman. In d 26 minuut was ht wdrom raak voor Lochm door slcht uitvrddign van KSV (2 kansn, 2 dolpuntn). In d 37 minuut wrd Erwin alln voor d kpr gzt maar d dolman rdd Lochm voor d aansluitingstrffr. Waar rst d bal nog nkl krn wrd gblokt voor d dollijn, was ht Stfan Woltrink di d bal bovn in ht dol plaatst. In d 40 minuut was ht Erwin di op rchts god doorkwam n d bal bij Rick probrd t lggn, dit ging via n vrddigr van Lochm nt mis. Nog gn minuut latr was ht wr Erwin di op rchts doorkwam n binnndoor ging om mt links uit t haln, maar opniuw zorgd d kpr voor tgnstand. D rst hlft indigd dan ook mt 2-1. In d twd hlft blf KSV doordrukkn maar ht lukt nit. In d 48 minuut kopt Tun vanuit n hokschop bijna raak. En paar minutn latr nogmaals n aanval ovr rchts n gaf Marijn n god voorzt richting d twd paal, hlaas kon Rick hir nt nit god bij. Wr n gmist kans op d glijkmakr. KSV had zijn krachtn grotndls vrspld n Lochm kwam zo ondr d druk vandaan wat in d 76 minuut rsultrd in n 3-1 voorsprong. Nog gn minuut latr ook nog d zr gflattrd 4-1 indstand. D hrn van KSV hbbn zichzlf t kort gdaan door dz wdstrijd onnodig t vrlizn. Volgnd wk d laatst wdstrijd van dit sizon thuis tgn MEC. Ht zou mooi zijn dit sizon af t kunnn sluitn mt n ovrwinning. KSV 4 won ovrtuignd van Mddo SC3 KSV 4 won ovrtuignd mt 2-0 van Mddo SC 3. Rick Elschot was d absolut uitblinkr bij d thuisplog. D gastsplr van d A-jugd scoord d 2-0 n ztt mt nkl fnomnal actis d vrddiging van Mddo t kijk. Danny Wigrinck kopt n cornr van Tjrk Woltrink knap binnn. KSV hild d ovrhand n crërd nkl kansjs n na n voortrfflijk passracti schoot Rick Elschot d 2-0 tgn d touwn. 9 Blijdschap bij d dams van Erix/KSV mt ht bhaald kampionschap. Ondr ht tozind oog van all supportrs trokkn z d ovrwinning ovr d strp. Ht wlvrdind kampionschap is binnn! (Advrtorial) Frdi t Brak 25 jaar in dinst bij Lnsink Constructi Machins B.V. Diploma zwmmn zwmschool-lichtnvoord All kindrn gslaagd diplomazwmmn Lichtnvoord - Afglopn zatrdag 2 mi was ht zovr. 40 kindrn van Zwmschool Lichtnvoord mochtn diplomazwmmn. Dit kr warn r 17 kindrn voor diploma A, 22 kindrn voor diploma B n 1 kind voor diploma C. D kindrn haddn allmaal hun oudrs, opa n oma s n vrdr famili mgnomn om z aan t modign. Nadat all kindrn mt klrn aan haddn gzwommn mochtn z d rst van ht parcours in badklding af lggn. Als allrlaatst mochtn all kindrn mt n ballon aan hun vingr watrtrappn. D laatst 10 tlln wrdn samn gdaan. All kindrn zijn gslaagd. Sinds lang tijd kwam r imand van d national raad kijkn. D boordling was god. Diploma A: Saar Doppn, Xavi Arntz, Stan van Eldik, Jop kl Gunnwik, Ryan Marnth, Friso Vostrs, Svn tr Bogt, Ils Krabbn, Arank Wouda, Elin Ebbrs, Morris Kolkman, Jur Groot Svrt, Milan Kolkman, Kyan All zvntin kindrn zijn gslaagd voor hun A-diploma. Krabbn, Romy Rouwhorst n Dani Wbr. Diploma B: Did kl Gunnwik, Isis Frank, Twan Thomassn, Dani kl Ikink, Kyra Rozndaal, Silvi Knufing, Lisa Gartsn, Iz Lakrink, Nna Hubrs, Jardi Krabbn, Puck Lammrs, Jurr Zagwijn, Lott Langbrok, Elis Btting, Elin Pothof, Gijs Wssls, Tbb Dut, Sann t Brak, Mad Vos, Floor Hartjs, Fabian Vultink n Jos Pntrman. Diploma C: Jordy Goossns. Voor ht rst in ht bstaan van firma Lnsink Constructi Machins B.V. (voorhn Schuttn) was r n prsonlslid 25 jaar in dinst, namlijk Frdi t Brak. En dat kan natuurlijk nit ongmrkt voorbij gaan. Afglopn zatrdagavond wrd dit uitbundig gvird in d kopl bij Kaasbordrij Wnink. Frdi wrd door Brti n Patricia bdankt voor zijn god inzt al di jarn n zijn norm vrantwoordlijkhidsgvol voor all projctn. Door zijn collga s wrd Frdi vrrast door n nuttig n praktisch cadau: n Stihl bladblazr, zodat hij d vl bstrating bij huis ntjs kan houdn. Na ht dankwoord van Frdi, wrdn w gtraktrd op n rondliding door d kaasmakrij n stalln bij Wnink, ook om d door firma Lnsink gmaakt n gïnstallrd productn t bkijkn. Hirna volgd n uitgbrid god vrzorgd bufft n wrd ht nog rg gzllig tot in d klin uurtjs.

10 MOEDERDAG ZONDAG 10 MEI VOOR DE ALLERLIEFSTE MAMA Hrlijk bonbons n natuurlijk al ht lkkrs voor n ontbijt op bd, kom kijkn want lk mama vrdint ht bst! Dlicious Doppn Markt DG Lichtnvoord tl gopnd van 8.30 tot uur t g r V! t i n r mod Elk zondag gopnd van uur: vrs broodjs, pistolts, croissants nz.nz. Modrdagvrwnontbijt Op modrdag tussn uur uitgbrid ontbijtbufft 12,50 p.p. Kindrn t/m 11 jaar 50% korting Laat u vrrassn n kom gzllig naar t Zwaantj hrlijk n t haar m Vrras kuz mnu à n 3-gang Modrdagmnu Mstr Nlissnstraat MA Bltrum (0544) Asprgsop mt lnt ui ~ Kalfsostr mt gwokt asprgs n choronsaus ~ Vanill roomijs mt vrs aardbin n slagroom 25,- Voor all modrs is r n luk attnti. Vraag ook naar onz asprgkaart. SET 69 * Armband + Charm VAN 88 VOOR 69 t Zwaantj - Ziuwntswg LA Lichtnvoord - Tl: Gzllig n voordlig uit tn! Voor- n hoofdgrcht samn voor 15,95 FIJNE MOEDERDAG! Kuz uit o.a.: carpaccio, ggratinrd champignons, koglbifstuk, saté van d haas, divrs salads n vis. Dnkt u raan tijdig voor Modrdag, zondag 10 mi, t rsrvrn? *Acti gldig tot 10 mi 2015 * Acti gldig van 23 april 2015 tot n mt op n charms, 10n mislcti 2015 op armbandn n slcti armbandn n zolang voorraad strkt strkt n nit charms,d zolang d voorraad n nit in mtmt andr actis.actis. Wijzigingn incombinati combinati andr voorbhoudn. Wijzigingn voorbhoudn. Markt 1a, Lichtnvoord Rsrvringn: vanaf uur Opningstijdn: di. t/m vr. vanaf uur za. n zo. vanaf uur Vrras mams mt jouw ign siraad! spciaal voor d kids; maak n mooi tkning n voor d winnaar makn wij n siraad/klok/horlog waar jouw tkning in/op staat. Tkningn voorzin van naam n lftijd zijn in t lvrn voor modrdag 10 mi. Modrdag / Hmlvaart Asprgmnu (3 gangn) Prof Rondj Oost Glr (6 gangn) markt 9f lichtnvoord Rstaurant d Luw Tlfoon Mattlirstraat 7 Gronlo tl gzllig winkln in j ign buurt Vl kus n lkkr dichtbij! MAMA IS DE LIEFSTE...

11 Rgio - D Aaltns vrnigingn SSS Irn Lintlo, Rprsta Dinxprlo n DTA Aaltn hbbn gzamnlijk n zr succsvol Ndrlands kampionschap Dymanic Tnnis gorganisrd op zondag 19 april in d Eurohal t Dinxprlo. Nardi Somsn voorzittr van SSS- Irn htt idrn hartlijk wlkom mt nam Erik Luitn, wthoudr van sport in d gmnt Aaltn, di ook d opning van ht tornooi vrricht door n balltj t slaan mt Paul Sommrs. En rcord aantal dlnmrs van 70 Dynamic tnnissrs kwamn naar Dinxprlo om d strijd aan t gaan in all klassn voor ht Ndrlands kampionschap nklspl in zijn of haar klass.in d A klass vil d niuwkomr in dz klass, Grt Eltink uit Lintlo op door all poulwdstrijdn t winnn. In d kwartfinal most hij ht chtr aflggn tgn Kvin Pluk. In d A klass wrd Paul Sommrs van Taflan uitindlijk toch wr d kampion van Ndrland, tn kost van n fl strijdnd Robrt Hsn van DT Maasgouw. Drd wrd Tom Maassn van DT Maasgouw in n dristtr tgn Kvin Pluk. In d B klass wrd Job op t Root van DT Maasgouw kampion, hij vrslog in d final Mindrt Hoogstratn van WSV Apldoorn. Drd wrd Imr Huitink van Litac uit Lichtnvoord tn kost van Brian Willms van Rapid uit Rosmaln. In d C klass wrd Ln Srano van DTTC Dvntr d kampion tn kost van Jaspr van dr Plog van WSV Dragondr Noord uit Vnndaal. Drd wrd in dz klass Ali Alwan van Astrix uit Blrick n wrd Lo Buitink van Yapton uit Eibrgn vrdinstlijk vird. Ook in d D klass (hrn- n dams klass) wrd fll strijd glvrd. Junior Daan van d Huvl van Rapid uit Rosmaln (14 jaar) bhaald d drd plaats. Hir wrd kampion Mart Roodbn van Astrix uit Blrick tn kost van Joost Kroz van Astrix. Bij d dams in d klass D wrd winnaar, Janin Harbrs van Litac uit Lichtnvoord n twd Lonnk SPORT Rcord aantal dlnmrs Dynamic tnnis naar NK nkl in Dinxprlo Winnaars A-klass: Robrt Hsn, Paul Sommrs n Tom Maassn. Harmsn van Pajodos uit Pannrdn. Drd Hilda Wtmans- Mug van WSV Apldoorn. En uitstknd vrlopn tornooi mt flink publik blangstlling gdurnd d hl dag. Ht was n visitkaartj voor ht Dynamic tnnis in d vrniuwd Eurohal van Dinxprlo. D schidnd voorzittr van d Dynamic Tnnis Bond Ndrland, Wim Fnnis rikt d prijzn uit n bdankt d organisati voor ht zr god gorganisrd tornooi. Longa 30 F8 ongslagn kampion Lichtnvoord - In j allrrst votbalsizon dirct ongslagn kampion wordn n dat tijdns n thuiswdstrijd op ht hoofdvld, waarbij n passant ook nog vn ht hondrdst dolpunt van ht sizon wordt binnn gtikt. En droomscnario, dat voor d jongns van Longa 30 F8 afglopn zatrdag voor n nthousiast thuispublik wrklijkhid wrd. Ht was d climax van n prachtig sizon, dat succsvol wrd ingluid mt n klinknd 18-0 ovrwinning op Ritmoln. D uitrst fanatik votballrtjs van Longa 30 F8 blkn uitindlijk voor idr tgnstandr één of zlfs mrdr maatjs t groot, waarbij af n to ook n stukj arroganti nit wrd gschuwd: Oh kijk misjs, dan gaan w zkr winnn! 11 Vooral ht uitbundig nthousiasm van d tin splrs, dat grotndls wrd aangwakkrd door ht al nit vl mindr bzild lidrsduo Tamara Wopris n Lukas Wkking, zorgd uitindlijk voor d vrogtijdig bkroning van n mooi n sportif sizon. En uitstknd bgin dus van wat hoplijk n lang n vruchtbar votbalcarrièr van all splrs gaat wordn! Opstlling Op d foto: bovn: Svn Stoltnborg, Thij Hulshof, Jurr van Bckhovn, Mik Rukrs, Danil Wkking. Ondr: Giovanni d Ruijtr, Timon Hndriks, Cas Hutinck, Rimr Oonk. Liggnd: Douw Bolln (kpr). Idrn wild nog voor d laatst prijzn n hoogst kruisjasr gaan Slotavond kruisjassn Harrvld Harrvld - En kaartavond op d dag van d Arbid, ht most wl xtra inspanning gvn. Door d gdrvnhid bracht ht spanning in all dri d rondn, lk koppl wild r op dz laatst kaartavond van ht sizon wat van makn of btr gzgd nog voor di laatst prijzn n hoogst kruisjasr t gaan. Na di rst rond lk r al duidlijkhid t zijn, r tknd zich n god vrschil tussn d winnaars n vrlizrs. Maar in d 2 rond was ht prcis omgdraaid, rdr winnaars wrdn d vrlizrs n dat btknd wat voor d laatst splrond. Alln stondn op schrp, oplttnd wrd r god ingtrofd n d inzt wrd mt vrrassnd hog scors bloond. D koploprs na rond tw, ht duo Tankink - Rukrs litn zich chtr nit van d wijs ERIX D2 bkroond ht kampionschap mt 5-1 ovrwinning Livld - Op zatrdagmorgn 2 mi kondn d splrs van D2 n god sizon bkronn mt n kampionschap. Door n midwks uitslag van 1 van d concurrntn kon ht bij aanvang al nit mr misgaan. Erix bgon god aan d wdstrijd mt in ht bgin mtn al n paar god aanvalln. Varssvld probrd chtr ook t votballn n bij n 1 op 1 uitbraak bracht d kpstr Anouk uitstknd rdding. En vrij trap op d hok van d 16 mtr btknd n prima voorzt van Tim n bij d 2 paal kopt Jop uitstknd tgndraads binnn. Nit lang daarna was ht Tim di mt mooi strak schot vanaf d rand 16 binnnkant paal voor 2-0 zorgd. En trcht ruststand. D 2 hlft bgon zoals rst, Varssvld probrd wl t votballn maar Erix had ht btr van ht spl. Erix krg n pnalty door n opzichtig duwfout. Dz wrd chtr gstopt door d kpr. In één van d opvolgnd aanvalln van Varssvld kwam d bal brngn, blvn gconcrtrd hun kaartj lggn. Nu mostn d bid Jopis, wdrom op jacht voor d hoogst r chtr ht kaartlootj lggn n wrdn Tankink - Rukrs mt grot voorsprong d laatst winnaars van dit kaartsizon. D podlstrijd blf ook tot d laatst gift, blod, zwt, maar gn trann n mt 10 puntn vrschil was d podltroost voor d dams Kolkman - d Droog. En podlproost was voor hn ht laatst op dz kaartavond Erix D2 zijn ovrtuignd kampion gwordn. op d paal maar in rbound wrd r toch gscoord. Erix lit zich nit van d wijs brngn n in ht vrvolg wrd uitglopn naar n 5-1 ovrwinning door n aantal god combinatis. di wrd afgslotn mt n zr smaklijk hap. In n gzllig ind was r spciaal dank aan all kruisjassrs van ht hl sizon, aan d locati bhrdr n hun mdwrk(st)rs, aan d lvrancirs voor d stds gwldig prijzn.ook nu alvast n uitnodiging voor d start in ht niuw kruisjassizon op vrijdag 18 sptmbr. 1;Mvr.Tankink - dhr. Rukrs 5030 p. 2; mvr. Homms - dhr. Konink 4820 p. 3; Kampshof - Tmming 4820 p. 4; Kuiprij - Gr. Nibblink 4680 p. 5; Ritbrg - Mks 4530 p. Mt 3740 puntn was d podlplk voor d dams Kolkman - d Droog. Komnd wk nog 1 wdstrijd n als ook dz word gwonnn dan is daarm d comptiti zondr puntvrlis tn ind gkomn. Splrs, trainrs n lidrs van hart gflicitrd! F8 kampion dankzij klinknd 18-0 ovrwinning op Ritmoln. (Advrtorial) Productinformatidag bij EP Groot Zvrt in Gronlo Op vrijdag 8 mi organisrt EP Groot Zvrt n productinformatimiddag. Op dz informatidag zulln divrs innovativ productn gdmonstrrd n gprsntrd wordn. Van 14 tot 19 uur is idrn van hart wlkom. Op d informatidag kunt u all vragn stlln aan d vrtgnwoordigrs van d productn. Waarvoor kan ik ht gbruikn? Ho wrkt ht? Ho sluit ik ht aan? Op dz n andr vragn kunt u dan antwoord krijgn. Er zulln ondr andr dmo s t zin zijn van divrs huishoudlijk apparatn. Er zijn advisurs aanwzig van ondr mr Sonos, Samsung, Numatic, Mil, Sony n Bosch. In d winkl kunt u d niuwst Samsung 4K S-UHD n Curvd LCD bwondrn. En andr innovatif systm is dat van Sonos: ht Wirlss Hifi systm. (Advrtorial) Uw auto latn wassn? Car Wash Lichtnvoord Lichtnvoord U wilt uw auto wr latn wassn n r nit vr wg voor gaan? Dan kunt u trcht bij Car Wash aan d Bntinckstraat 38 in Lichtnvoord (oud pand Cupprs). Naast d gwon wasprogramma s kunt u hir ook trcht voor n VIP-bhandling van uw auto. U kunt hir uw auto latn wassn n daarvoor zijn r dri vrschillnd programma s. Voor d kostn hoft u ht nit t latn want al vanaf zvn n n halv uro wordt d auto voor u gwassn. Tunay Karaman is d uitbatr van Car Wash Lichtnvoord n hij wil mr bidn dan alln ht wassn n hft daarom zijn srvic richting klantn uitgbrid mt n VIP-programma: In d wasstraat in Dotinchm waar ik gwrkt hb, kwamn d mnsn uit d hl rgio voor dit unik programma. Nu kunnn z hirvoor ook in Lichtnvoord trcht. Ht programma is rg uitgbrid: d auto wordt grondig handmatig voorgwassn; d bandn/wilkastn wordn zwart gmaakt; d ramn wordn aan d binnn- n buitnkant gwassn; ht dashboard wordt grinigd; ht intriur opgfrist n gstofzuigd. Hirna gaat d auto nog door d wasstraat. En dat alls voor vijfntwintig uro! Naast d spcial VIP-bhandling bstaat zlfs d moglijkhid uw auto zlfs hlmaal showroomklaar t latn makn. U zit: kuz gnog. Zi ook d advrtnti ldrs in dz krant. Dit systm stramt all muzik tr wrld, waar u ook bnt in huis, mt n uitstknd gluidskwalitit. Bovndin is ht Sonos-systm gmakklijk t bdinn mt apps voor Android, ios n Windows. Complx instllingn zijn nit nodig, gwoon aansluitn n gnitn. Voor al uw vragn n opmrkingn mt btrkking tot ht glasvzlntwrk kunt u trcht bij mdwrkrs van d providrs: KPN, Tlfort n XS4all. Op d productinformatidag zal ook voor n hapj n n drankj gzorgd wordn. Lkkr trk? Voor d dur kunt u hrlijk stroopwafls krijgn bij d Stroopwaflkraam vrzorgd door Tlfort. En r is n rad van fortuin. Bovndin krijgt idr bzokr n godgvuld goodibag m. Tot zins op 8 mi bij EP Groot Zvrt.

12 EP: di dot ht Idrn kan wassn n dosrn. Slchts één kan ht prfct! Mil W1 TwinDos unik, automatisch dosrsystm voor ht schoonst wasrsultaat Lts upgrad acti: Nu mt gratis Samsung Soundbar T.W.V. MOEDERDAGTIP D Mdisan Aroma vrnvlaar vrnvlt constant n gluidloos aromatisch oliën. D vrnvling vrspridt n fijn mist aroma door d ghl kamr. Dit in combinati mt d afwisslnd klurn zorgt voor n ultim ontspanning. Nu voor: * U ontvangt tussn 1 april n 30 sptmbr 2015 bij aankoop van n W1-wasautomaat mt TwinDos-systm n wasmiddlpakkt UltraPhas 1 n 2 voor 1 jaar wassn cadau. 140, t.w.v. 179,- n Gratis 5 jaar garanti t.w.v. 89, Tot 250,- rtour Druk- n ztfoutn voorbhoudn. Bij aanschaf van n Sony TV MSM WOONBOULEVARD IS ELKE ZONDAG GEOPEND VAN TOT UUR cobo boxspring 2 x 1 prsoons cobo 3.1 boxspring vlak mt toppr KOPJE KOFFIE GRATIS! M2 WOONINSPIRATIE cuba-bundi boxspring 2 x 1 prsoons mt toppr lctrisch vrstlbaar GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR! INDUSTRIETERREIN IJSSELWEIDE AMBACHTSTRAAT 3, 7071 CJ ULFT. TEL WIFI GRATIS! SHOWROOM OPEN: MAANDAG VAN TOT UUR. DINSDAG T/M VRIJDAG VAN TOT UUR. ZATERDAG VAN TOT UUR. ZONDAG VAN TOT UUR.

13 Gmntlijk waardringsspld voor vrtrkknd dirctur Jan Dijkman Burgmstr Anntt Bronsvoort spldt Jan Dijkman ht waardringstkn van d gmnt Oost Glr op. Oost Glr - Mijn slutlwoordn zijn visi, durf n vrtrouwn. Dri krnbgrippn, nodig om in n gmntlijk organisati succsvol t kunnn functionrn. Dat gldt voor zowl ht bstuurlijk als ht ambtlijk apparaat. Ht gdrag van idr prsoon hft namlijk n positiv intnti. Ws rlijk n gf fdback. En juist ht laatst is ht moilijkst in idr organisati n dus ook in di van d gmnt. Ht is vrijdag 1 mi Ondr grot blangstlling nmt gmntscrtaris n algmn dirctur Jan Dijkman afschid van d gmnt Oost Glr. Maar ook dz glgnhid grijpt d aanvordr van ht ambtnarnkorps n d stand-by van ht collg n d gmntraad aan om zijn passi t vrwoordn: docrn n vrbindn. Jan Dijkman hft zich in d afglopn 18 jaar als gborn Groningr hlmaal ingburgrd in d Gldrs Achtrhok. Als jongn van ht Gronings land doorlip hij all vooroplidingn, waarna hij via gmntlijk wrkplkkn ldrs in ht land in 1997 wrd bnomd tot gmntscrtaris van d gmnt Lichtnvoord om vrvolgns na d gmntlijk hrindling mt ingang van 1 januari 2005 algmn dirctur t wordn van d niuw gvormd gmnt Oost Glr. Mt ht brikn van d 65-jarig lftijd vil hm n afschid tn dl bij Fox Partycntrum in Vragndr. En afschid dat bstond uit n symposium mt d titl Ovrhidsparticipati n n afschidsrcpti, waarbij r volop glgnhid was om d altijd op d achtrgrond wrknd dirctur d hand t drukkn. Drijvnd kracht Namns d gmntraad gaf nstor Richard Klin Tank aan dat dankzij d inzt van Dijkman d ambtlijk organisati van Oost Glr n toonaangvnd status hft brikt. In d functi van gmntscrtaris hb j n dubblrol vrvuld n dat is ht managn van d organisati in n tijdprk dat r nog gn sprak was van ht dualism n in d priod dat dit bgrip praktisch wrd ingvuld. Tn tijd van d gmntlijk hrindling, gpaard gaand mt d komst van d gmnt Oost Glr, was jij d drijvnd kracht bij ht in d stigrs zttn van di niuw gvormd gmnt. Vrvolgns zorgd jij voor n prfct afstmming, god samnwrking n uitstknd sfr. Ook stipt Klin Tank nog aan dat Dijkman als jurist altijd n man van d inhoud is. Imand mt n passi voor ht lokal bstuur, di dat bovndin aan andrn wt ovr t dragn. Afschid mt visi, durf n vrtrouwn Namns ht prsonl gaf Hnny Luggnhorst aan dat Dijkman onglooflijk vl voor d ambtnarn hft btknd. En bijzondr toganklijk imand, di altijd voor idrn n alls opn staat n daarbij vl vrtrouwn hft in zijn ign mdwrkrs. Bovndin imand mt n duidlijk visi op d samnlving. Namns all mdwrkrs bood ht hoofd prsonlszakn d schidnd dirctur in d vorm van n chqu n lang wknd Praag aan. Glasvzlprojct vraagt mr tijd Arnhm/Oost Glr - Inwonrs van ht buitngbid van d Achtrhok motn gduld hbbn voordat z aangslotn wordn op ht glasvzlntwrk. Provinci n gmntn hbbn mr tijd nodig om d Europs wtgving t bzwrn. Wat n simpl vraag aan d Europs Commissi lk t zijn, wordt n ingwikkld pad. Brussl maakt ht ons nit makklijk, bromt gdputrd Jan Jacob van Dijk. W don its niuws. Via d ovrhid glasvzl aanlggn is nog nit vrtoond. Dat ht dus n hl tor zou wordn, dat wistn w. Maar Brussl maakt ht ons nu nit makklijk. Gvolg is dat d vraagbundling nit voor d zomr van start gaat. Wannr wl is onduidlijk. D bstuurdrs pratn half mi ovr d ontstan situati n zttn dan n kors uit. Brussl is in praktijk d Europs Commissi. D commissi totst om t zorgn dat ht bdrijfslvn nit vrdrongn wordt door invstringn van d ovrhid. In d praktijk van ht projct om huishoudns n bdrijvn ht buitngbid van d Achtrhok op snl intrnt aan t sluitn lidt dit tot vragn ovr d krnn waar wl n Vrbindnd rol Burgmstr Anntt Bronsvoort stak Dijkman d loftrompt to vanwg zijn altijd aan d dag glgd voorbldig vrbindnd rol. Daarbij karaktrisrd zij d schidnd dirctur als imand di nit alln all aandacht richtt op d ambtlijk organisati, maar ook trdg rkning hild mt ht bstuur n in ht bijzondr d politik. Wat wij als bstuurdrs, politici n ambtnarn van jou in al di jarn hbbn mgkrgn zijn tal van nuttig praktisch zakn. Vl waardring is r voor d wijz waarop jij altijd n soort spagaatfuncti hb motn bkldn. Ht tn aanzin van ht bstuur n d ambtnarij motn actrn op tw frontn. En opdracht di jij als hard wrkr altijd tot in d klinst dtails hbt bhrst. Dinstbaar n bschidn n daarbij, d kunst van ht vak bhrsnd, op n onzichtbar wijz invlod uitofnn. Jan, j bnt imand di mt bid votn in d kli staat n door wins inzt n btrokknhid tal van burgrinitiativn binnn d gmnt Oost Glr tot stand zijn gkomn. Imand di andrn gn visi opdringt, maar tglijkrtijd wl n grot dosis nthousiasm wt ovr t brngn. J laat n financil gzond gmnt achtr. Drhalv n mooi momnt om t vrtrkkn n vrvolgns t gnitn van andr dingn in ht lvn, aldus Anntt Bronsvoort di Jan Dijkman tr afsluiting ht waardringstkn van d gmnt Oost Glr opspldd. En duidlijk ondr d indruk zijnd Dijkman sprak vrvolgns n dankwoord, waarbij hij aangaf trots t zijn op d zich zo uitstknd profilrnd gmnt Oost Glr. gn andr aansluitingn voor intrnt zijn (zognaamd grijz n witt gbidn ) n ovr d wijz van financiring van d plannn. Bgin van ht jaar zijn d 10 gmntn in d Achtrhok n d provinci Gldrland nthousiast van start ggaan. D vrtraging is chtr gn rdn om bij d pakkn nr t zittn. Gdputrd Van Dijk: Ik hb d afglopn wk d mst collgabstuurdrs gsprokn. En één ding is daarbij duidlijk gwordn: van opgvn wil nimand wtn. D vrtraging is n flink tgnvallr, maar w gaan door! COLUMN Frank Zand Voor jong n oud n mdium U hbt nkl wkn gldn kunnn lzn (maar of u ht ook gdaan hbt?) dat door d samnwrking tussn BDU n Wvrs in Oost Glr d titl Achtrhok Niuws Oost Glr gaat vrdwijnn. Dus d Elna n d Gronlos Gids krijgn r vast wl niuw n onbvooroordld lzrs bij, n ik ook dus (hoop ik dan maar). Nou alln d hardcor lzrs van Wkkrant Oost Glr nog aan boord zin t krijgn, n dan zijn w allmaal voor altijd samn. Want idrn is wlkom. Ik schrijf - om dat cliché mt n baard maar ns zondr mt d ogn t knipprn ondr ht stof vandaan t haln - voor jong n oud. Bijna alls in ons lsgbid is trouwns voor jong n oud. Lt maar op: n harmoni gft altijd n concrt voor jong n oud, n Hmlvaartsfitstocht is altijd voor jong n oud. Glukkig is r nog d kindrvakantiwk voor jong n ht ghugnsprkuur voor oud, als ik ht m god hrinnr tnminst. Waar ligt ignlijk d grns tussn jong n oud? Is imand van 37 nog nt jong of al nt oud. Dot r ook nit to, ik schrijf dus voor jong n oud. Voor blank n zwart (n ook voor kindrn van gmngd oudrs), voor htro- n homosksuln (n ook voor mnsn mt n brdr blangstlling), voor dik n dun. Of j nu n vrolijk voordurvrkopr bnt, of n chagrijnig DKW-managr. Nu d lnt vordrt n ook in onz rgio ht trraswr wr vakr n wligr tirt, valt m wr ns op dat r hl wat fraai n gzllig trrassn zijn in Oost Glr, n ook in Bltrum n omgving natuurlijk ( btrk Hamland opghvn Lichtnvoord - Als ht aan d collgs van B&W van d vijf dlnmnd Hamland-gmntn ligt, wordt ht social wrkvoorziningschap opghvn. Blangrijkst rdn is d inwrkingtrding van d Participatiwt pr 1 januari D gmntn (Aaltn, Brklland, Oost Glr, Wintrswijk n Haaksbrgn) gaan dz wt nit samn uitvorn, waarm ht bstaansrcht van Hamland wgvalt. Dit bsluit ligt in ht vrlngd van d in 2013 vastgstld notiti Hamland in transiti. Op dit momnt wrkn r bij Hamland ruim SW-mdwrkrs, waarvan circa mt n vast dinstvrband. Voor mdwrkrs mt n Wsw-indicati n n vast dinstvrband vrandrt r qua arbidsvoorwaardn nits. D gmntn zijn vrplicht om d bstaand rchtn n plichtn t rspctrn. Fitlijk wordn d gmntn vanaf 1 januari 2016 wr zlf wrkgvr van d SW-mdwrkrs, di ook in dz niuw situati bglid wordn in n naar wrk. Ht huidig aantal SW-mdwrkrs daalt door natuurlijk vrloop ovrigns tot n mt 2019 mt ongvr 350 mdwrkrs, omdat d Wt social wrkvoorzining (Wsw) op slot is ggaan. Ht kadrprsonl (62 ft) van Hamland krijgt zovl moglijk n plk in d niuw uitvoringsorganisati(s), maar nit idrn zal zijn baan bhoudn. D vijf gmntn willn mt d aanpassingn op trmijn gld bsparn. Ht uitindlijk dol is om d Participatiwt in d tokomst budgtnutraal uit t vorn. Mt d ontmantling van Hamland is naar vrwachting 10,5 miljon uro gmoid. Dat bdrag kan fors lagr uitvalln, als ht mrndl van ht huidig kadrprsonl in d niuw uitvoring wordt gplaatst. Ht ophffn van Hamland gaat zorgvuldig gburn. Daarom is r n 13 all lzrs rbij ). Ht prsonl n d uitbatrs motn nog wl wnnn aan d plotsling drukt. Ht woord slowfood hoort toch nit op d wachttijd t slaan? Barly lgal jongns n misjs van d bdining: wijkjs makn n op j ign wijkj blijvn lttn! Julli hbbn toch goi ogn, nog vl jarn vrwijdrd van n lsbril. En ik wt wl dat ht minimumjugdloon bldignd laag is, n dat julli soms op motn ruimn na afloop trwijl di urn nit mr btaald wordn. En dat di nkl, duurdr, mbo-3 gasthr of gastvrouw n btj op julli nrkijkt. Maar daar kan ik niks aan don, bovndin pak j hm of haar latr wl trug als hbo-horcamanagr misschin. Wij don ht trouwns hlmaal nit gk in vrglijking mt ons omringnd gmntn. Want ik wt nit of ht door d gnomd slowfoodbdining komt, maar in tgnstlling tot Bronckhorstrs (inwonrs van d gmnt Bronckhorst mt ck) zijn Oost Glrnarn nit t dik. Ik hb r tnminst nog niks ovr glzn, n ik ls bst vl. Maar mochtn z r zijn, d mnsn di rg naar bovn van ht gmiddld afwijkn, ook zij zijn wlkom. Zoals ik al zi, door dik n dun voor dik n dun. Wat wij (wij!), in tgnstlling tot d gmntn Aaltn n Oud IJsslstrk, ook god don: wij don nit aan dwangarbid voor bijstandsgrchtigdn ondr ht mom van r-intgrati. Hir hoft nimand kunstblomn t vouwn om d uitkring t bhoudn. Dat zou hir ook vrdringing van rgulir arbid zijn, want in Oost Glr is kunstblomn vouwn wl n rzaam brop. transitiplan opgstld, dat d stappn in d gfasrd ontmantling bschrijft. D vijf gmntn hbbn tot 1 januari 2017 nodig om d uitvoring van d Wsw op n andr manir t organisrn. Ht hl ophffingsprocs nmt bij lkaar ongvr twintig maandn in bslag. Mt idr SWmdwrkr zal in ht najaar van 2015 n tokomstgsprk wordn gpland om ht niuw wrkgvrschap god t rgln. In mi 2015 wordn d SW-mdwrkrs via mdwrkrsbijnkomstn nadr gïnformrd. D dirctur van Hamland zal daarnaast op basis van d Wt op d ondrnmingsradn advis vragn aan d ondrnmingsraad. D gmntn Aaltn, Brklland, Oost Glr n Wintrswijk kopn d bgliding van d SW-mdwrkrs di gdtachrd zijn pr 1 januari 2016, of zovl rdr als moglijk, hoogstwaarschijnlijk in bij d Social Dinst Oost Achtrhok (SDOA). Ht is d bdoling dat d wrkcoachs van Hamland zo vl als moglijk gkoppld blijvn aan d SW-mdwrkrs. D gmnt Haaksbrgn zal latr dit jaar bsluitn door wi d gdtachrd SW-mdwrkrs uit dz gmnt vanaf 1 januari 2016 wordn bglid. D gmnt Haaksbrgn hft vorig jaar ovrigns al bslotn om qua arbidsmarkt voor d Rgio Twnt t kizn. Ht ondrdl dat wrk bidt aan all SW-mdwrkrs di (nog) nit zijn gdtachrd (wrkn binnn), blijft uitrlijk tot 1 januari 2017 ondr d gmnschapplijk rgling Hamland bstaan. D gmntn gaan nog bpaln op wlk wijz z wrkn binnn willn gaan organisrn. D vrwachting is dat d vijf individul gmntn nog voor d zomr n bsluit nmn ovr ht transitiplan. Uitindlijk bslissn d vijf gmntradn of Hamland daadwrklijk wordt opghvn.

14 En uitgav van d gmnt Oost Glr. Rdacti: afdling communicati (0544) D artikln vindt u ook op d wbsit dondrdag 7 mi 2015 Adrssn n contactprsonn Gmnthuis Lichtnvoord Varssvldswwg BJ Lichtnvoord Postbus AA Lichtnvoord Tlfoon (0544) Intrnt Facbook Gmnt Oost Glr Stadhuis Gronlo Kvldrstraat BE Gronlo (gn postadrs) Opningstijdn Gmnthuis Lichtnvoord Maandag t/m vrijdag uur Dondrdagmiddag: Bali Burgrzakn: uur Ovrig afdlingn: uur Mldingn/storingn: Mldn via ht digitaal lokt of via (0544) (brikbaar van uur, daarbuitn alln voor spodgvalln) Collg van B&W Burgmstr Anntt Bronsvoort portfuill: brandwr, opnbar ord & vilighid, politi, xtrn btrkkingn, communicati, intgral handhaving/handhavingsblid, Rgio Achtrhok Wthoudr Jos Hondrboom portfuill: zorg n jugd, sport, krnn (zowl grot als klin krnn) Wthoudr Marik Frank portfuill: financiën, grondzakn, conomisch zakn in brd zin, innovati, conomisch blangnorganisatis Wthoudr Rné Hoijtink portfuill: duurzaamhid n miliu, ondrwijs n cultuur, vrkr n vrvor, ICT, prsonl & organisati, participati n wrkglgnhid, programma Stad Gronlo Wthoudr Vincnt van Um portfuill: bouwn n wonn, ruimtlijk ordning, ruimtlijk bhr, monumntn Gmntscrtaris Marjan Nkkrs Bstuursscrtariaat U kunt mt d ldn van ht collg tlfonisch n afspraak makn via tl.nr. (0544) of Visi, durf n vrtrouwn En bokj opn ovr burgrinitiativn in Oost Glr Afglopn vrijdag nam dirctur/ scrtaris Jan Dijkman afschid van d gmnt Oost Glr. Hij is mt pnsion. Tr glgnhid van zijn afschid wrd n symposium ovr burgrinitiativn ghoudn. Als cadau krg Jan Dijkman ht rst xmplaar uitgrikt van n bokj ovr 17 mooi burgrinitiativn in Oost Glr. In ht bokj vrtlln d initiatifnmrs ovr ht projct. Dol van ht bokj is vooral t latn zin ho zo n projct tussn gmnt n inwonrs vrloopt. Wat gaat god n wat kan btr. Want initiativn van inwonrs stimulrn vrgt its van bid partijn. D gmnt mot vooral hlpn n ondrstunn, d initiatifnmrs nmn mr ign vrantwoordlijkhid. Andr rolln D rolln vrandrn dus n dat is vn wnnn. In ht bokj pratn mnsn ovr ho z hun rol rvarn hbbn. Er staan mooi voorbldn in. Van d hrinrichting van Ziuwnt tot Corso zondr bprkingn n van d ondrduikrsbrug tot BS22 in Gronlo. Mooi voorbldn van initiativn voor n door inwonrs di ook nog ns tot mooi rsultatn glid hbbn. Bokj in bprkt oplag D bokjs zijn in n bprkt oplag van 500 xmplarn gdrukt. Tijdns ht symposium is n dl van d bokjs uitgrikt. Wi ook graag zo n bokj wil hbbn kan r ntj ophaln in ht gmnthuis, bijvoorbld als u btrokkn bnt gwst bij één van d projctn. Op staat d digital vrsi van ht bokj. Uitbtaling nmalig tgmotkoming zorgkostn half juli Inwonrs di op 1 oktobr 2014 n Wmo-voorzining haddn, hbbn nkl brivn van ons ontvangn ovr d uitbtaling van d financiël tgmotkoming in uw zorgkostn. Dz tgmotkoming bdraagt nmalig 120,-. D uitbtaling hirvan zou in maart gburn. Dat is nit glukt. D uitbtaling is nu uitrlijk half juli. Niuw taak voor d gmnt D uitbtaling van d tgmotkoming in d zorgkostn is n niuw taak voor d gmnt. In dcmbr hbbn wij inwonrs om wi ht gaat n brif gstuurd waarbij zij aan kondn gvn of zij d nmalig tgmotkoming wild ontvangn. Latr blk dat w mr ggvns nodig haddn dan waarom w haddn gvraagd. Uitbtaling uitrlijk half juli Daarom hbbn w inwonrs di ht btrft bgin april n brif gstuurd. Daarin vrogn w d xtra ggvns (kopi bankpas n idntititsbwijs) aan t lvrn. Hirm kunnn w controlrn of d tgmotkoming ook op d juist plk trcht komt. Maar ht duurt langr dan vrwacht om dz ggvns t controlrn n t vrwrkn. Daardoor laat uitbtaling van d tgmotkoming tot uitrlijk half juli op zich wachtn. Wij bidn daarvoor onz xcuss aan. Mr informati Hft u naar aanliding van dz brif nog vragn? Dan kunt u contact opnmn mt ht Wmo-lokt: of (0544) Voorstl voor ophffn wrkvoorzining Hamland pr 1 januari 2016 Als ht aan d collgs van B&W van d vijf dlnmnd Hamlandgmntn ligt, dan wordt ht social wrkvoorziningschap opghvn. Blangrijkst rdn is d Participatiwt di pr 1 januari 2015 is inggaan. Wthoudr Rné Hoijtink: D vijf gmntn (Aaltn, Brklland, Oost Glr, Wintrswijk n Haaksbrgn) gaan dz wt nit samn uitvorn. Daardoor is r gn bstaansrcht mr voor Hamland. Er wrkn nu ruim mdwrkrs bij Hamland, waarvan ruim 350 uit Oost Glr. Dit zijn mnsn mt n lichamlijk of vrstandlijk bprking. Ongvr mdwrkrs hbbn n vast dinstvrband. Wthoudr Rné Hoijtink: Voor dz mdwrkrs vrandrt r qua arbidsvoorwaardn nits. Als Hamland wordt opghvn, dan komn zij nit zondr wrk of loon t zittn. Z komn pr 1 januari 2016 wr in dinst van d gmntn zlf. En ook hir wordn z bglid in n naar wrk. Zorgvuldig Ht ophffn van Hamland gburt zorgvuldig. Daarom is n transitiplan opgstld. Hirin staat in stappn bschrvn ho ht ophffn gaat gburn. D vijf gmntn hbbn tot 1 januari 2017 nodig om d uitvoring van d voormalig Wt social wrkvoorzining (Wsw) op n andr manir t organisrn. Ht hl procs nmt ongvr 20 maandn in bslag. In mi wordn d mdwrkrs van Hamland via mdwrkrsbijnkomstn vrdr gïnformrd. Mt idr mdwrkr wordt in ht najaar n tokomstgsprk ghoudn. D dirctur van Hamland vraagt daarnaast ook advis aan d ondrnmingsraad. Opdling in dri ondrdln Hamland wordt opgdld in dri ondrdln. Di dri ondrdln krijgn los van lkaar n niuw plk. Dit zijn: ontwikkln n dtachrn, wrkn binnn n ht concrn. Ontwikkln n dtachrn Mdwrkrs van Hamland di gdtachrd zijn wordn pr 1 januari 2016, of rdr als moglijk, bglid door d Social Dinst Oost Achtrhok (SDOA). Voor Oost Glr gaat ht dan om ruim 200 mdwrkrs. Ht is d bdoling dat d wrkcoachs van Hamland ovrgaan naar d SDOA. Wrkn binnn Ht ondrdl dat wrk bidt aan all mdwrkrs di (nog) nit zijn gdtachrd nomn w wrkn binnn. Dit blijft uitrlijk tot 1 januari 2017 ondr d naam Hamland bstaan. D gmntn bpaln nog op wlk wijz z wrkn binnn gaan organisrn. Voor Oost Glr Europs Uni bmoit zich mt glasvzl Invntarisati glasvzl buitngbid ná zomrvakanti Bwonrs van ht buitngbid in Oost Glr kunnn zich pas ná d zomr aanmldn voor n glasvzlaansluiting n abonnmnt. Aanvanklijk was d bdoling w di vraag dz maand zoudn stlln, maar dat gaat nit lukkn, aldus wthoudr Marik Frank. Dat hft t makn mt tostmming van d Europs Uni voor dz vorm van staatsstun. Ht is voor ht rst dat ovrhdn invstrn in d aanlg van n ntwrk. D plannn voor dz aanlg zijn al vrgvordrd, maar d ovrhdn hbbn zich daarbij t houdn aan n aantal rgls. En n van d rgls is dat d invstringn van d ovrhid ht bdrijfslvn nit mogn vrdringn. Daarom zijn r rgls di Europa oplgt aan initiativn van ovrhdn voor ht aanlggn van intrnt, aldus gdputrd Jan Jacob van Dijk namns d provinci Gldrland. Omdat wij d rst zijn wistn w dat ht n hl tor zou wordn. Maar Brussl maakt ht ons nit makklijk. Vragn Wat n simpl vraag aan d Europs Commissi lk t zijn wordt nu spijtig gnog n ingwikkld pad. Want ht ovrlg mt Europa ropt wr niuw vragn op n lidt tot onduidlijkhid. Mt als dirct gvolg dat ht aanmldn voor n snll intrntvrbinding nit voor d zomr kan. Dorpsblangn Wannr wl is nog nit duidlijk. Wthoudr Frank: D bstuurdrs pratn half mi ovr d ontstan situati n zttn dan n kors uit. D vrtraging is gn rdn om bij d pakkn nr t zittn. Gmnt n provinci blijvn ovrtuigd van d noodzaak om ht buitngbid aan t sluitn op snl intrnt. W ovrlggn nu mt d dorpsblangorganisatis ho w ht bst d tijd kunnn ovrbruggn tot d uitvraag. W willn natuurlijk wl dat mnsn ovrtuigd blijvn van d noodzaak om op glasvzl ovr t gaan. gaat ht om ruim 140 mdwrkrs. Ht concrn Ht kadrprsonl (62 ft) van Hamland krijgt zovl moglijk n niuw plk in d niuw uitvoringsorganisati(s). Maar nit idrn bhoudt zijn baan. Voor d zomr bsluit D vrwachting is dat d vijf gmntn nog voor d zomr n bsluit nmn ovr ht voorstl tot ophffn van d Hamland. Uitindlijk bslissn d gmntradn van d vijf gmntn of Hamland ook daadwrklijk wordt opghvn.

15 dondrdag 7 mi 2015 Ondrzok naar blauwalg in d Gronlos Gracht Watrschap Rijn n IJssl is in samnwrking mt d gmnt Oost Glr gstart mt n ondrzok naar blauwalgn in d Gronlos stadsgracht. D rst stap is d plaatsing van n voor Ndrland unik mtr di bhalv allrli basismtingn ook ht ghalt aan blauwalgn in ht watr mt. D gracht is blangrijk voor Gronlo. Nit alln vanwg d mooi natuur. Er wordt ook gvarn, ht is n populair stk voor vissrs n r wordn vnmntn gorganisrd. Mt d vrbrding van d gracht in ht kadr van Programma Stad Gronlo is d monumntal gracht nog mr bldbpalnd voor ht stadsaanzicht. Blauwalgn kunnn dit bld vrstorn n daarom wordt r ondrzok gdaan. Op 13 april kwamn n aantal spcialistn rondom blauwalg bij lkaar om zich samn t buign ovr ht blauwalgnproblm in Gronlo. Wannr is ht watr schoon gnog? Ht is nit hlmaal t voorkomn dat r blauwalgn groin in d gracht n dat hoft ook nit. Blauwalg is n natuurlijk vrschijnsl (bactri). Vl activititn kunnn ook bij aanwzighid hirvan gwoon doorgaan. Ht watrschap gaat d komnd tijd mt vrschillnd partijn kijkn ho d watrkwalitit n ht watrsystm zo vrbtrd kunnn wordn dat blauwalgn mindr (vaak) voor ovrlast zorgn. Ook vindt afstmming plaats ovr ho vr w hirin motn gaan n tgn wlk kostn. En blangrijk vraag daarbij is: Wannr is ht watr voor Gronlo schoon gnog?. Continu blauwalgmting Vooruitlopnd op d bijnkomst was d bijzondr mtr alvast gplaatst. D mtr is vorig wk in wrking gstld. D mtr mt naast standaard waardn ook ht blauwalgghalt in ht watr. Voor Ndrland is ht bijzondr dat w hir nu continu n op afstand kunnn aflzn hovl blauwalgn r in ht watr zittn. Door dz ggvns t combinrn mt d andr mtingn krijgn w mr inzicht in ho d blauwalgn zich ontwikkln ondr bpaald omstandighdn. D komnd wkn controlrt ht watrschap of d mtingn god vrlopn. Gbruik van mtggvns Binnnkort zijn d mtggvns via d wbsit van ht watrschap t raadplgn. Dat ht blauwalgghalt in ht watr btr in kaart wordt gbracht is nit alln fijn voor ht watrschap. D ggvns zijn ook handig voor d ondrnmrs, vissrs, organisatorn n inwonrs in Gronlo. Aan d hand van d mtingn kan bijvoorbld wordn bpaald of ht vrstandig is om t gaan varn, vissn of n vnmnt t organisrn. D rst mtggvns wordn bijvoorbld al gbruikt in d aanloop naar ht zwmvnmnt D Vrij Slag door Groll op 27 juni. Mr inzicht nodig Tijdns d xprtmting blk dat mr inzicht nodig is om to t wrkn naar n oplossing van ht blauwalgproblm in Gronlo. Door middl van n systmanalys hoopt ht watrschap d komnd tijd mr informati t vrkrijgn ovr d samnstlling van ht watr n van d (watr)bodm. Ht is bknd dat blauwalg god gdijt in vodslrijk omstandighdn. Maar waar dz vodingstoffn in Gronlo prcis vandaan komn is nog onduidlijk. Als dat bknd is, zijn w ook n stap dichtrbij n oplossing. Foldr ovr oudrbijdrag Jugdwt D gmnt Oost Glr hft n foldr gmaakt ovr d oudrbijdrag Jugdwt. In d foldr lst u mr informati ovr wat dz oudrbijdrag inhoudt. D oudrbijdrag Jugdwt mot btaald wordn als uw kind één of mrdr dagn of dagdln pr wk buitnshuis vrblijft. D hoogt hirvan wordt lk jaar landlijk vastgstld. U btaalt d oudrbijdrag aan ht CAK (Cntraal Administrati Kantoor). Hoogt oudrbijdrag D hoogt van d oudrbijdrag is afhanklijk van: d lftijd van uw kind; d soort hulp di uw kind ontvangt; ht aantal dagn of dagdln pr wk dat uw kind buitn ht gzin vrblijft. Mr informati D foldr vindt u op onz wbsit Ook nmn onz mdwrkrs dz foldr m wannr zij bij u op huisbzok komn. Voor all informati rondom d oudrbijdrag kunt u ook trcht op d wbsit van ht CAK: / Oudrbijdrag Jugdwt. Of u kunt tlfonisch contact opnmn mt ht CAK: (0800) Gmnt Oost Glr innovatif aan d slag mt financiën D gmnt Oost Glr hft op dit momnt n sluitnd mrjarnbgroting. Maar w motn wl raan blijvn wrkn om onz gmnt financil gzond t houdn. Zkr omdat bijvoorbld d aangkondigd bzuinigingn bij d rijksovrhid, d vrandringn in d zorg, d dmografisch krimp n onz ign stratginota, financiël onzkrhdn mt zich mbrngn. Inwonrs van d gmnt nmn stds mr ign initiativn. D gmnt hft n niuw rol gkrgn om dz initiativn t ondrstunn n vrdr t hlpn. Dat kan bijvoorbld door rvoor t zorgn dat d juist mnsn om tafl zittn n ht procs god vrloopt. Waar inwonrs of maatschapplijk organisatis its zlf kunnn don, mot d gmnt di ruimt durvn gvn. Bij thma s di zich hir mindr to lnn, is d gmnt zlf aan zt. Onz (wttlijk) krntakn mogn nit in gvaar komn. Di blijvn w uitraard uitvorn. Innovatif dnkn Maar w willn ook graag aan bpaald wnsn van d inwonrs blijvn voldon, di misschin nit dirct tot onz krntakn bhorn. Innovatif dnkn is daarom hl rg blangrijk voor d gmnt. En dat hft ook n financiël kant. Daarbij draait ht om d vraag: Ho kunnn w bstaand patronn loslatn, om zo niuw manirn t vindn waarop w mt ht bschikbar gld kunnn omgaan? Zoals Albrt Einstin zi: Logica brngt j van A naar B. Vrblding brngt j ovral. Brainstormsssis in juni Om antwoordn t vindn op dz vraag zijn w rg bniuwd wlk idën r lvn binnn onz gmnt. W houdn daarom in juni brainstormsssis voor d inwonrs di actif mt ons m willn don. Vanuit dz brainstormsssis wrkn w d idën uit tot bruikbar oplossingn. Di koppln w na d zomrvakanti trug. Mld j aan Hb jij (innovativ) idën of wil j actif dlnmn aan één van d sssis? Mld j dan vóór 22 mi aan bij Wilfrid Holtus via Wil j wat mr wtn ovr dit ondrwrp? Dan kun j hm ook tlfonisch brikn via (0544) mi: infostand AGEM in bibliothk Lichtnvoord Op dinsdag 19 mi staat r n informatistand van d AGEM in d bibliothk van Lichtnvoord. D AGEM is d Achtrhoks Gron nrgimaatschappij di nu ruim n jaar bstaat. Er is spcifik aandacht voor ho u kunt ovrstappn n wat dat kost. D AGEM lvrt inmiddls nrgi aan mr dan 250 inwonrs n bdrijvn uit d Achtrhok n is daarnaast actif bij d ontwikkling van projctn di motn lidn naar mr Achtrhoks gron stroom. Klantn di stroom n gas afnmn bij d AGEM dragn zo bij aan n duurzam, social n conomisch strk Achtrhok. Nm uw huidig jaarrkning m n vrglijk mt AGEM Op dinsdag 19 mi staat r van uur n stand van d AGEM in d bibliothk Lichtnvoord. Idrn mt vragn ovr d AGEM kan hir trcht. Tr plkk hoort u waar d AGEM voor staat n wat AGEMnrgi kost. Idrn di zijn nrgiggvns (jaarrkning) mnmt kan ghl vrijblijvnd n offrt krijgn. D AGEM-nrgi is nit duurdr dan di van andr lvrancirs. Strkr nog, in d rgl is ht zlfs godkopr. Wt waar j nrgi vandaan komt AGEM-klantn wtn waar d nrgi vandaan komt n waar hun gld naar to gaat. Bovndin mogn zij door middl van n zognaamd maatschapplijk bijdrag zlf mbslissn ho n dl van dat gld bstd wordt. Maandlijks ghugnsprkuur in Gronlo Op wonsdagochtnd 13 mi wordt van uur ht ghugnsprkuur ghoudn in D Molnbrg (bij GGNt), Ziknhuisstraat 14 t Gronlo. Dit ghugnsprkuur is bdold voor mnsn van 55 jaar n oudr uit d gmnt Oost Glr. Hft u vragn ovr uw ghugn of ovr andr klachtn zoals pikrn, concntratiproblmn of sombrhid? Kom dan naar ht maandlijks ghugnsprkuur. Ht bzok is gratis. Voor n foldr, mr informati of n ovrzicht van all (rgional) ghugnsprkurn kunt u contact opnmn mt Anik Mints, tlfoon: (088) Op ht ghugnsprkuur kan mn zondr vrwijzing van d huisarts trcht. In n prsoonlijk gsprk bantwoordt n dskundig uw vragn. D vragn kunnn gaan ovr uzlf maar ook bijvoorbld ovr uw partnr of n van uw Gmntgids ind van ht jaar af t haln bij afhaalpuntn D gmntgids Oost Glr blijft bstaan, zowl op papir als digitaal. Er vrandrt wl its: d rstvolgnd papirn gids wordt nit mr huis-aanhuis bzorgd, maar kunt u straks afhaln bij bpaald afhaalpuntn. Dat is bslotn naar aanliding van n nquêt ondr inwonrs ovr d gmntgids. Ht aantal ingvuld nquêts was 121. Dat is nit zo vl. Maar w krgn wl n indruk van d wnsn. D mstn mnsn willn dat zowl d digital als d papirn gids blijft bstaan. D papirn uitgav wordt vooral door d oudr inwonrs op prijs gstld. Nit mr huis-aan-huis maar afhaln bij afhaalpuntn D niuw gids vrschijnt ind van dit jaar. Dz gids vrspridn w nit mr huis-aan-huis. In plaats daarvan lggn w d gids nr bij bpaald afhaalpuntn. En mrdrhid hft aanggvn hir voorkur aan t gvn. Als blangrijkst rdnn gvn z aan: kostnbsparing n mindr papirvrspilling. Naast ht gmnthuis Lichtnvoord n ht stadhuis Gronlo zijn dat bijvoorbld bibliothkn n vrzorgingsthuizn. En w zorgn rvoor dat in lk klin krn ook n afhaalpunt komt, bijvoorbld in ht dorpshuis. Prijswinnaars Ondr d dlnmrs aan d nquêt hbbn w 3 VVV-bonnn vrloot. D prijswinnaars ontvangn hirvan prsoonlijk bricht. oudrs. Indin van topassing kan n kort ghugntst afgnomn wordn. Ht gsprk wordt afgrond mt n vrijblijvnd advis. Elk bzokr krijgt n bokj mt ghugntips.

16 Officiël mddlingn Procdurs In d tkst kan vrwzn wordn naar n juridisch procdur mt n lttr of n cijfr. In dz kolom vindt u d btknis daarvan trug. 1. Inzag D stukkn n/of (ontwrp)bsluitn n d daarop btrkking hbbnd stukkn liggn tr inzag in ht gmnthuis t Lichtnvoord. Ook zijn z digitaal in t zin via in d priod di in d tkst vrmld staat. 2. Zinswijz Gdurnd d inzagtrmijn bstaat d glgnhid schriftlijk of mondling n gmotivrd zinswijzn naar vorn t brngn/in t dinn. D schriftlijk zinswijz kunt u richtn aan: A. ht collg van burgmstr n wthoudrs B. d burgmstr C. d gmntraad Postbus 17, 7130 AA Lichtnvoord Voor ht indinn van n mondling zinswijz kunt u contact opnmn mt d afdling: I. Bouwn n Miliu II. Ruimtlijk Ontwikkling n Bhr III. Ondrwijs, Wlzijn n Zorg IV. Publik n Bstuur V. Bdrijfsvoring n Economisch Ontwikkling 3. Bzwaarschrift Blanghbbndn di ht nit ns zijn mt ht bsluit, kunnn binnn zs wkn na d datum di in d tkst is gnomd, n bzwaarschrift indinn bij: A. ht collg van burgmstr n wthoudrs B. d burgmstr C. d gmntraad Postbus 17, 7130 AA Lichtnvoord Ht bzwaarschrift mot zijn ondrtknd n mot tn minst bvattn: d naam n ht adrs van d indinr, d dagtkning, n omschrijving van ht bsluit waartgn ht gricht is n d grondn van ht bzwaar. Agnda s Wmo-raad Oost Glr Datum: maandag 11 mi 2015 Tijd: uur (koffi-inloop vanaf uur) Locati: Oud Raadzaal, Lichtnvoord 1. Opning n vaststlling agnda 2. Mddlingn n trugmldingn 3. Basismobilitit 4. Vrzondn stukkn: gn 5. Ingkomn stukkn: gn 6. Vrslag vrgadring 13 april Klanttvrdnhidsondrzok ovr Cijfrmatig ondrbouwing jugd: tr knnisnam 9. SBOG (Sniorn Blang Oost Gldrland); informatibhoft? 10. PR 11. Rondvraag Bouwn n wonn Ingkomn aanvragn omgvingsvrgunning Gronlo Oud Wintrswijkswg 37, rnovrn gvl (30 april 2015) dondrdag 7 mi 2015 Als u bzwaar maakt tgn ht bsluit dan blijft ht bsluit van kracht. Hft dit voor u op kort trmijn gvolgn n wilt u hir its tgn don, dan kunt u d rchtbank vragn n voorlopig voorzining t trffn. Dit kunt u alln don als u ook n bzwaarschrift hft ingdind. U kunt n voorlopig voorzining vragn door n brif t sturn aan: Rchtbank Gldrland, Tam Bstuursrcht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhm. Hiraan zijn kostn vrbondn. 4. Bropschrift Blanghbbndn di ht nit ns zijn mt ht bsluit, kunnn binnn d bropstrmijn di in d tkst is gnomd, n bropschrift indinn bij: A. d Rchtbank Gldrland, Tam Bstuursrcht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhm (Algmn wt bstuursrcht) B. Afdling bstuursrchtspraak van d Raad van Stat, Postbus 20019, 2500 EA s-gravnhag Ht bropschrift mot zijn ondrtknd n mot tn minst bvattn: d naam n ht adrs van d indinr, d dagtkning, n omschrijving van ht bsluit waartgn ht gricht is n d grondn van ht brop. Als u brop instlt tgn ht bsluit dan blijft ht bsluit van kracht. Hft dit voor u op kort trmijn gvolgn n wilt u hir its tgn don, dan kunt u n voorlopig voorzining vragn bij d Rchtbank Gldrland (tn aanzin van punt A), dan wl bij d voorzittr van d Raad van Stat (tn aanzin van punt B). Dit kunt u alln don als u ook n bropschrift hft ingdind. Aan ht instlln van brop n ht indinn van n vrzok om voorlopig voorzining zijn kostn vrbondn. Mr informati: Braakwg 2, bouwn wrktuignbrging n 2 slufsilo s (1 mi 2015) Livldrstraat tgnovr nummr 50 in ht park, vrplaatsn volièr bouwn dirntil in ht park op d hok Malibaan/Laantj van Lasondr (2 mi 2015) Vragndr Schoolstraat 8, hrbouwn bdrijfswoning mt bdrijfsruimt (28 april 2015) Mkswg 14, vrvangn dak n vrandrn voorgvl wrktuignbrging (30 april 2015) Ontvangn sloopmldingn Voor ht slopn van bouwwrkn waar mr dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wannr asbst wordt vrwijdrd, gldt n mldingsplicht. En sloopmlding wordt tn minst vir wkn voor aanvang van d sloop ingdind. D afglopn priod hbbn burgmstr n wthoudrs d volgnd sloopmlding(n) ontvangn: Vragndr Mkswg 14, vrwijdrn asbstgolfplatn wrktuignbrging (30 april 2015) Harrvld Woltrij 4, vrwijdrn asbsthoudnd dakplatn n gvlbplating schuur (29 april 2015) Lichtnvoord G.J. Doorninkwg 1, vrwijdrn asbsthoudnd dakbplating woongdlt n achtrhuis woonbordrij (30 april 2015) Gronlo Oud Wintrswijkswg 37, ht vrwijdrn van d gvlbplating (29 april 2015) Lichtnvoordswg 2, vrwijdrn asbst dak schuur(30 april 2015) Tgn dz mlding(n) is gn bzwaar n brop moglijk. Voor mr informati ovr dz mlding(n) kunt u trcht bij d afdling Bouwn n Miliu. Vrlnd omgvingsvrgunningn Gronlo Bvrijdingslaan 12, bouwn dakkapl zijkant woning (28 april 2015) Spinolastraat 20, wijzign voorgvl door balkon bij slaapkamr t btrkkn (28 april 2015) Linnnwvr 6, plaatsn dakkapl voorzijd woning (1 mi 2015) Harrvld Varssvldswg 87, tijdlijk plaatsn rclamdok Zwart Cross n Mañana Mañana van 8 juni 2015 tot 31 augustus 2015 (24 april 2015) Lichtnvoord Ziuwntswg 37, tijdlijk plaatsn rclamdok Zwart Cross n Mañana Mañana van 8 juni 2015 tot 31 augustus 2015 (24 april 2015) Lannvrwg tr hoogt van d Galilïstraat 45, tijdlijk plaatsn rclamdok Zwart Cross n Mañana Mañana van 8 juni 2015 tot 31 augustus 2015 (24 april 2015) Jacob Catsstraat 46, wijzign voorgvl door plaatsn kunststof kozijn (28 april 2015) Mozartstraat 34 n 34a, uitbridn bstaand fits- n bromfitsrparati (29 april 2015) Tongrlosstraat 28, bouwn aanbouw garag (1 mi 2015) Livld Hringsawg 9, tijdlijk plaatsn rclamdok Zwart Cross n Mañana Mañana van 8 juni 2015 tot 31 augustus 2015 (24 april 2015) Bzwaar Procdur 3A is van topassing Ingtrokkn omgvingsvrgunningn Lichtnvoord Rmbrandtplin 9, ht ralisrn van 2 grondgbondn woningn ( Bzwaar Procdur 3A is van topassing Vrlngn bslistrmijn omgvingsvrgunning Livld Gastvldsdijk 6, ht vrbouwn van n bdrijfsgbouw tot B&B n prsntatiruimt ( ) Gronlo Nabij Gasthuisstraat, ht bouwn van n vlondr op ht scoutingtrrin ( ) Bzwaar Procdur 3A is van topassing Miliu Gaccptrd mlding Bsluit algmn rgls inrichtingn miliubhr Lichtnvoord Mozartstraat 34, mlding vrandrn inrichting Ziuwnt Wilgndijk 8, mlding vrandrn inrichting In ht hirbovn gnomd Bsluit zijn dolvoorschriftn n maatrgln voor spcifik activititn opgnomn, waaraan d daarondr vallnd inrichting mot voldon. Dz dolvoorschriftn n maatrgln voor spcifik activititn richtn zich op d bschrming van ht miliu. D gmnt controlrt d btrffnd inrichting priodik op d nalving van dz dolvoorschriftn n maatrgln voor spcifik activititn. Ontwrp omgvingsvrgunning activitit Miliu Lichtnvoord Albrt Schwitzrstraat 13, ht vrandrn van d bstaand inrichting (6 mi 2015) Inzag Procdur 1, van 8 mi t/m 18 juni 2015 Zinswijz Procdur 2A n 2-I, van 8 mi t/m 18 juni 2015 Snoihoutvrbrandingn Lichtnvoord Rouwhorstrdijk 4, 5 m3 (28 april 2015) Livld Eimrswg 4, 13 m3 (28 april 2015) Ziuwnt Schoppnwg 4, 5 m³ (1 mi 2015) Vragndr Wintrswijkswg 59, 10 m³ (29 april 2015) Mariënvld Binnnwg 4, 8 m³ (1 mi 2015) Harrvld Hok Hidwg-Landstraat, 8 m³ (4 mi 2015) Bzwaar Procdur 3A is van topassing Evnmntn Gronlo Marktvision Organisatiburau BV, organisrn Mikrmis op 14, 15, 16 n 17 mi 2015 (4 mi 2015) Wmo-lokttn Oost Glr Wmo-lokt Gronlo: Gzondhidscntrum Dn Papndik, Buitnschans 48, 7141 EL Gronlo. Tl. (0544) Opningstijdn: Di. n vr. van uur Wmo-lokt Lichtnvoord: gmnthuis t Lichtnvoord. Tl. (0544) Opningstijdn: Ma. n wo. van uur Do. van n uur n van uur op afspraak Postadrs: Postbus 17, 7130 AA Lichtnvoord Ovrig informati: Ga naar zok naar: Wmo-lokt Digital social kaart: op vindt u all informati op ht gbid van wonn, wlzijn n zorg in d gmnt Oost Glr op één sit Oudrnadvisur Afspraak Wilt u n afspraak mt onz oudrnadvisur Ils van d Kamp makn? Zij is brikbaar op maandag, dinsdag n dondrdag via tlfoonnummr (0544) U kunt haar ook n -mail sturn: Wklijks sprkuur vrijwillig oudrnadvisurs Dinsdag van uur bij D Trffr Bnt u oudr n hft u vragn ovr zorg of ondrstuning? Dan kunt u ook trcht op ht sprkuur van d vrijwillig oudrnadvisurs Oost Glr. Dat kan lk dinsdag van uur bij D Trffr, Raadhuisstraat 18 (Longavld) in Lichtnvoord. Formulirnbrigad Stichting Organisati Opn Achtrhoks Dwilorkstn Kampionschap, organisrn Dwilorkstndag op 14 mi 2015 (4 mi 2015) Lichtnvoord Roméds Spcials BV, organisrn huisburs n opn dag aan Zilvrlind 22 op 7, 8 n 9 mi 2015 (25 april 2015) Buurtfst op plintj Brnard Knufingstraat op 30 mi 2015 (30 april 2015) Bzwaar Procdur 3B is van topassing Lichtnvoord Strkthatr d Pol, plaatsn maximaal 5 bordn in priod 9 t/m 16 mi 2015 (Tribut Batls), 3 t/m 10 oktobr 2015 (Tonlvoorstlling van t Buurtschap), 17 t/m 24 oktobr 2015 (Cabart Marc van d Vrdonck), 1 t/m 7 novmbr 2015 (Sjors van d Pann mt Band) n 21 t/m 28 novmbr 2015 (Alx Roka (30 april 2015) Ziuwnt RKZVC, organisrn lotrij, mt vrkoop van lotn in priod 24 april t/m 24 mi 2015, n prijsbpaling op 25mi 2015 (25 april 2015) Bzwaar Procdur 3A is van topassing D formulirnbrigad is bhulpzaam bij ht invulln van formulirn di d Social Dinst Oost Achtrhok (SDOA) gbruikt. Ook wijzn d vrijwilligrs van d brigad bzokrs op nog andr moglijkhdn van bijzondr bijstand n minimablid. Sprkuur formulirnbrigad Elk dondrdag van uur in ht gmnthuis van Lichtnvoord. U kunt hir zondr afspraak trcht. Sociaal Culturl Cntrum Dn Dik Dijkstraat 30, 7131 DP Lichtnvoord; tl. (0544) , Kijk op voor mr informati, activititn n vrhuurmoglijkhdn. Culturl Cntrum D Bron Gronlo Buitnschans 1, 7141 EK Gronlo; tl. (0544) Raadplg voor d activititnlijst n d incidntl vnmntn. Kaartn zijn t bstlln via

17 uro bschikbaar voor ovrgangsrgling Natuur- n Miliuducati bhoudn Basisschool St. Willibrordus in Gronlo is blij mt d ovrgangsrgling. Oost Glr - Zoals rds in novmbr 2014 gpublicrd, is ht faillissmnt van d Stichting NME (natuur- n miliuducati) in Wintrswijk voor ht collg van burgmstr n wthoudrs van d gmnt Oost Glr gn aanliding om n punt t zttn achtr ht bschikbaar stlln van gldn voor ondrwijsdolindn op ht gbid van natuur n miliu. In dat vrband hft ht collg vorig wk bslotn om n ovrgangsrgling t trffn voor ht schooljaar Livld - Op wonsdagavond 22 april wrd ht officiël bgin van ht wolcorso 2015 ingluid. Enkl sponsorn tkndn n contract voor mrdr jarn waarm d organisati van ht wolcorso zr blij is. D wagnbouwrs gavn act d prsnc, zij prsntrdn op originl wijz hun wolcorsowagn op schaal ovr gschidnis, ht thma van dit jaar. Pnningmstr Jos Porskamp htt d blangstllndn van hart wlkom bij Erv Kots, d knuss locati waar d prsntati wrd ghoudn. Hij sprak dialct, dit na ovrlg mt d aanwzign. Ht tknd d informl sfr di hrst op dz prsntati/sponsoravond. Porskamp nam van d glgnhid gbruik om nig uitlg t gvn ovr wat r mt ht sponsorgld gburt. Op n bamr krgn d gastn ht financiël ovrzicht t zin. D sponsorn brachtn in 2014 n bdrag van 5900,- uro bijn. D collct bij d optocht zorgd voor n opbrngst van 2551,- uro. En mooi bdrag van 4792,- wrd opghaald bij d rondgang mt d lijstcollct. Vrrwg d grootst uitgavn zijn ht prijzngld n d lijm. Di bijdragn zijn hard nodig om d wagnbouwrs t stunn. Zondr wagnbouwrs is r gn wolcorso! Opvallnd is dat d vrzkring in dri jaar tijd bijna is vrdridubbld van 2012 tot nu, lgt Porskamp uit. Dz rgling houdt in dat tn aanzin van ht schooljaar ht bschikbar gld ovr d scholn wordt vrdld op basis van ht aantal lrlingn van d scholn op d tldatum 1 oktobr Voor d ovrgangsrgling hft ht collg n bdrag bschikbaar gstld van in totaal ,00. Na zijn spch krgn d wagnbouwrs glgnhid om zich t prsntrn. Elk grop hft op ign originl wijz vormggvn aan ht thma. Vrindngrop Tgndraods hft d wagn Aasgirn bdacht. Tw rusachtig girn don zich tgod aan n ossnkop. Buurtvrniging D Huurn gaat Undrground mt n grasmat waarondr dirn d wagn latn sprkn. D grootst uitgavn zijn prijzn n lijm Dn Esch toont n maqutt Machtsvrtoon mt n mgagroot bwgnd hanngvcht. En zr actul ondrwrp, gïnspirrd door 70 jaar bvrijding is ht thma van Um d Möll, dz wagn is Dagbok gdoopt. D poort van Auschwitz, n D Stichting NME oftwl ht cntrum voor natuur- n miliuducati in Wintrswijk wrd in d maand juli van 2014 door d Rchtbank in Zutphn faillit vrklaard. Vrvolgns wrd dit cntrum min of mr in lvn ghoudn door n drital gmntn, t wtn Wintrswijk, Aaltn n Oost Glr. Via ht cntrum kondn all basisscholn in gnomd gmntn in aanmrking komn voor gldn voor ht gvn van lssn op ht gbid van natuur n miliu. Nu ht cntrum faillit is, hft d gmnt Oost Glr nog stds in ondrzok op wlk manir mn ht bst vrdr kan gaan. Wthoudr Rné Hoijtink daarovr: Dat n n andr nog stds in ondrzok is, hft t makn mt ht fit dat d bhandlnd ambtnaar d gmnt Oost Glr hft vrlatn n zijn opvolgr nog gn tijd hft ghad om dz kwsti op t pakkn. Vanzlfsprknd maakt d ovrgangsrgling straks plaats voor n dfinitiv rgling, maar daarovr motn wij rst nog mt d dirctis van d basisscholn in gsprk. Vóór 1 januari 2016 willn wij n dfinitiv vrdlslutl vaststlln. Andrs dan voorhn gaat d financiël bijdrag drhalv nit naar één NME-organisati, maar komt ht rchtstrks bschikbaar van ht ondrwijs. Scholn kunnn zlf bpaln voor wlk activititn zij d middln willn inzttn. Inmiddls zijn scholn al bzig mt ht invulln van ht programma voor ht schooljaar n is ht dus gwnst om nig duidlijkhid t vrschaffn ovr d bschikbar financiël middln. Aan d schoolbsturn zal wordn vrzocht om tr vrantwoording van d ontvangn subsidi vóór 1 augustus 2016 schriftlijk opgav t don van aangschaft matrialn n uitgvord activititn. Bn Bomrs, dirctur van d basisschool St. Willibrordus in Gronlo, is blij mt d ovrgangsrgling. Lractivititn voor d lrlingn in ht vld, in d natuur vindn wij rg blangrijk. Zo hbbn wij rds nkl activititn ingpland, zoals n Natuurontdkkingstocht n Mt d klas naar buitn! Corso dit jaar op zondag 31 mi Wolcorso 2015 prsntati/sponsoravond Maqutt Machtsvrtoon. trinwagon, ht Achtrhuis n ht dagbok van Ann Frank zijn op dz sriuz wagn afgbld. Naast dz wagns hft buurtvrniging D Stgg n thmawagn bdacht mt muzik van wlr zoals Th Batls, Th King Elvis Prsly n Bob Marly. Cntraal staat n grot gitaar. Ook d jugd is god vrtgnwoordigd, al hbbn w ook hir t makn mt n licht krimp.drtin gropn kindrn gaan aan d slag om n mooi wagn t bouwn. Bij dz catgori zal d jury lttn op d total indruk n originalitit, vrtlt scrtaris Maroska Boots. Ht wolcorso gaat van start op zondag 31 mi om uur. Winkllgstand: obsssi? Wordt d alsmaar tonmnd winkllgstand langzamrhand n obsssi? Dz vraag houdt mij bzig n ondrging n xtra vrstrking ton ik onlangs d rsultatn ondr ogn krg van n ondrzok naar d winkllgstand in d acht Achtrhoks gmntn. In d acht gmntn staat op dit momnt rds virkant mtr winklopprvlakt lg. En of dat nit gnog is, wordt voorspld dat r tot 2020 nog circa 20 duiznd virkant mtr bijkomt. In concrt cijfrs uitgdrukt komt ht nr op 300 lgstaand winkls, n aantal dat in d komnd jarn oploopt naar circa 400. Naast d in mijn blving t pas n t onpas van topassing vrklaard aanduiding krimprgio, wordt d Gldrs Achtrhok nu ook nrgzt als n onstabil, zorgwkknd dtailhandlvlk in ht Oostn van Ndrland. Lgstand bïnvlodt daarbij in onz prachtig lf-, woon- n wrkomgving ook nog ns vastgodwarn, conomisch vitalitit n d voor idrn zo blangrijk lfbaarhid in ngativ zin. D aanpak van d lgstand is dan ook één van d blangrijkst takn van ignarn, ondrnmrs n nit t vrgtn d ovrhid. Natuurlijk is winkllgstand nit alln in d Achtrhok, maar in ghl Ndrland n doorgroind problm. Maar tglijkrtijd motn wij als Achtrhokrs onz ogn nit sluitn voor d kihard ralitit. Want daar waar d kantornlgstand (in ons Ndrland ht dubbl van d winkllgstand) mr voorkomt in d Randstad, is ht problm van d winkllgstand mr n problm van d prifr rgio s n daar is d Achtrhok r één van. Zo is ht gn ghim dat burgrs uit ons ign Oost Glr voor n dagj winkln graag in d auto stappn om plaatsn als Dotinchm, Enschd, Arnhm n dichtr bij huis Wintrswijk t bzokn. D prifri oftwl d plaatsn rondom dz cntral winklstdn haddn ht md daardoor al moilijk, maar krijgn ht zkr als gvolg van ht d laatst jarn xplosif groind intrntbzok alln nog maar moilijkr. Ht ondrzok, waarovr ik ht in d aanhf van dz column hb, bvat Groi & Bloi fitstocht Oost Glr - Sinds jaar n dag organisrt Groi & Bloi afdling Oost Glr/Wintrswijk n fitstocht op Hmlvaartsdag, dit jaar op 14 mi. D fitstocht vort d lifhbbrs lk jaar langs d mooist plkjs in d Achtrhok. Er zijn dit jaar tw routs uitgzt, d kort is ongvr 28 km. Dz tocht gaat ovr prachtig padn langs Harrvld, d Vnnbultn, Aaltn n Brdvoort. Voor d jugdig dlnmrs is r zlfs n cht Kaboutrbos langs d rout. D cht natuurlifhbbrs kunnn tw uitkijktorns bklimmn om van n gwldig uitzicht t gnitn. Tip: vrgt d vrrkijkr nit. D lang fitsrout, van 48 km, gaat n hl andr kant op: ondr mr Barlo, Brdvoort, d Haart, Woold, n Mddo wordn aangdaan. Ook bij dz rout wordt mn ovr vrij onontdkt routs glid. Doordat mn n klin stukj door Duitsland fitst is ht vrstandig om j paspoort bij j t hbbn. Tijdns dz tocht zijn r vl mooi vrgzichtn, dus hir gldt ook: vrrkijkr m. D rol van Groi & Bloi bprkt zich tot ht uitstippln van d rout, ht makn van n god, duidlijk routbschrijving n d vrkoop daarvan. D routbschrijving van d fitstocht van 2015 kan voor 2,00 gkocht wordn bij HCR t Zwaantj, Ziuwntswg 1 in Lichtnvoord, op wonsdagavond 13 mi tussn n uur n op dondrdag 14 mi tussn 9.00 n uur. Maandlijks ghugnsprkuur Gronlo - Op wonsdagochtnd 13 mi wordt van 10 tot 11 uur ht ghugnsprkuur ghoudn in D Molnbrg t Gronlo, voor mnsn van 55 jaar n oudr uit d gmnt Oost Glr mt vragn ovr hun ghugn of andr mntal klachtn. Ht ghugnsprkuur is gratis. Voor n foldr, mr info of n ovrzicht van all ghugnsprkurn: Anik Mints, (088) n aantal duidlijk conclusis. Eén van di conclusis is dat bpaald plaatsn in d Achtrhok op winklgbid alln nog kunnn ovrlvn wannr mn towrkt naar klin, compact n sfrvoll winklcntra. En andr conclusi dat d Achtrhok op d lang trmijn nog maar tw grot winklcntra (Wintrswijk n Dotinchm) knt n d rst r maar zijdlings bij hangt, wild ik hir ignlijk nit vrmldn. Dat ik ht toch do, hft maar één rdn n dat is ht ggvn dat d winklcntra van Lichtnvoord n Gronlo, md mt ht oog op all tokomstvoorspllingn, nog btr motn gaan samnwrkn om lkaar nog mr t vrstrkn. Dat Grollnarn n Lichtnvoordnarn voor n dagj uit naar Arnhm of Enschd gaan, ht zij zo. Maar ht mag toch nit zo wordn dat in Lichtnvoord n Gronlo in d tokomst alls op d kont ligt n mn haast gdwongn wordt om voor bpaald boodschappn naar Dotinchm of Wintrswijk t gaan! In Gronlo zijn, mt nam vanwg d uitvoring van ht Programma Stad Gronlo n zodond d vrdr invulling van ht Vstingstadblid, prachtig ontwikklingn gaand. Natuurlijk lnt Gronlo zich door d aanwzighid van d stadsgracht n d fors invstringn van ondrnmrs n d daardoor alsmaar groind toristisch n rcrativ aantrkkingskracht stds btr voor n klin, knus n compact winkl- n horcacntrum. In Lichtnvoord ligt dat andrs, maar ook daar is volgns mij nog gn man ovrboord wannr voor n snll n adquat aanpak wordt gkozn. Ook hir mot mn richting n vl compactr winklcntrum. D komst van d Niuwmarkt wrd nkl jarn gldn trcht mt groots fstlijk vrtoon vrwlkomd. Maar tglijkrtijd hft r, ondr andr kijknd naar d locatis Varknsmarkt, Dijkstraat n omgving, n afschiding c.q. vrsnippring plaatsgvondn. Dus ook hir is ht d hoogst tijd voor ht lggn van vrbandn! DE LIBERO 17 Ractis of tips: Op ht ghugnsprkuur kan mn zondr vrwijzing van d huisarts trcht. In n prsoonlijk gsprk bantwoordt n dskundi g uw vragn. D vragn kunnn gaan ovr uzlf maar ook bijvoorbld ovr uw partnr of één van uw oudrs. Indin van topassing kan n kort ghugntst afgnomn wordn. Ht gsprk wordt afgrond mt n vrijblijvnd advis. Elk bzokr krijgt n bokj mt ghugntips.

18

19 BEHIND CORNER THE BEHIND THE CORNER virt d Achtrhoks muzikant, brngt d talntvoll Achtrhoks popcultuur in kaart n ontwikklt n groind intractif documnt. DRU CULTUURFABRIEK: IN GESPREK MET PROGRAMMEUR ERIK RAMAKER Door Taggi Enstroom In n voormalig ijzrfabrik vind j tgnwoordig ht culturl hart van d Achtrhok. Door d handn inn t vouwn kondn vl loss initiativn gzamnlijk d DRU Cultuurfabrik vormn. Ondr mr ht Pakhuus uit Silvold, Thatr d Smltkros, ht Turks Culturl cntrum n d bibliothk zijn hir ondrdl van. En mt hulp van n fanatik wthoudr di alls op alls hft gzt om dit moglijk t makn. Ht rsultaat: n culturl platform voor jong n oud. Erik Ramakr is al vanaf dag één vrbondn mt d DRU Cultuurfabrik. Bgonnn als vrijwilligr is hij inmiddls programmur n producti- n vrijwilligrscoördinator. En cht duizndpoot dus. Ramakrs wrk bstaat voornamlijk uit programmring n producti. In d producti bn ik d schakl tussn tchnik, horca, vrijwilligrs, band n managmnt. Ook ht coördinrn van vrijwilligrs is ondrdl van d functi. DRU staat voor Dipnbrok Rigrs Ulft, d namn van d tw ignarn van d voormalig fabrik. Omdat d gbouwn op ht trrin monumntaal warn mochtn dz nit gsloopt wordn nadat d industri ruit vrtrokkn was. Dus most r n hrbstmming komn. D DRU COLUMN STEF WOESTENENK GELUIDEN Buitnaf woondn w. Aan d rand van d Achtrhok in Efd. Gluidn. Soundtrack van mijn kindrtijd. Trkkrs, vogls, motorzagn, idr ochtnd d kippn. D ratlnd vrwarming. Vrtrouwd gluidn. Ook s avonds in bd. Elps van Humbl Pi, Eric Clapton, Dp Purpl n Van Haln ontlaaddn mijn oudrs n mt mijn hoofd op d vlor liggnd, half uit bd ook mij. s Morgns gauw kijkn wlk hozn. Ik ontdkt d popmuzik n d Engls taal n één lp in ht dialct. D taal van min opa n soms min va n mo. Ornd Hard van Normaal. Ik kon ht god vrstaan. Nt zo n gav hos n trouwns ook wr di naam (C. Brry) achtr Oh Drn! Nt als d Stons bij Oh Carol. Ht lvn was één grot ontdkking. Vrgapn aan ht lang haar, d stor blikkn n d gitarn. Gitarn. Wat n magntn! Mijn schriftjs n mijn hoofd stondn r vol m. Af n to naar d stad. Dan kon j z zin. En aanrakn. In d talag van d winkl van Tho Muldr s Musica in Dvntr stondn z, hingn z. D cht n npp Fndrs n Gibsons rokn allmaal vn lkkr, nt als zo n warm buiznvrstrkr. Aangnaam muf was ht nmaal binnn. Stratocastr, Tlcastrs. Inmiddls knd ik z bij naam, ik was al ngn Cultuurfabrik is ht rsultaat. In d DRU Cultuurfabrik is voor idrn its t don. Van muzikavondn voor jong n oud tot film, thatr, muzikschool n horca n zlfs n bibliothk. Ook is d fabrik af t hurn voor bijvoorbld n bdrijfsfst. Als j n brd draagvlak wil hbbn, mot j ht ignlijk idrn naar d zin kunnn makn. Dit is ook ht vrschil mt n poppodium in d stad. Dz hbbn puur d functi van n poppodium. In d stad is r r n markt voor. Voor zo n podium zal hir gn animo zijn, dnkt Ramakr. Dit wil nit zggn dat j alls vilig mot programmrn, j kunt ht ook wl n btj spannnd houdn. Ht is vooral brd n voor zovl moglijk vrschillnd mnsn. Ook omdat w in n dunbvolkt gbid lvn kun j nit htzlfd kort achtr lkaar programmrn. WE WILLEN MEER MENSEN VAN HEINDE EN VERRE. DUS SPREAD THE WORD D laatst jarn is ht altijd druk, r is constant lvn in d brouwrij. Ht valt pas op als ht n wknd rustig is. D subsidis wordn hlaas stds mindr. Daarom mot j ook commrciël dingn rbij don licht Ramakr to. Door middl van thma s kan r altijd wr n vrniuwnd aspct aangbracht wordn. Ht publik dat d DRU bzokt is door d jarn hn nit strk vrandrd, md omdat r n brd aanbod is. Ook probrt Ramakr publik uit Duitsland aan t trkkn. Ht is bst frustrrnd dat d mnsn di op achttin kilomtr hir vandaan wonn nit naar Ulft komn. Muzik is hl univrsl, j kunt makklijk vrbinding lggn n zo n dl van di mnsn hirhn trkkn. Erik Ramakr gft aan dat samnwrkn vrstandig is, bhalv mt Duitsland ook mt lokal zaln. Zo kun j rkning houdn mt lkaars n ging naar ls. Ls had ik van Hans van Wssl in d muzikschool in Zutphn. Dat was in di tijd n bst invstring. Tijdns d drukk spits op wonsdagmiddag bracht mijn modr mij idr wk. Mt d glifd lps ondr d arm wist ik prcis t nomn wlk intro s n akkoordn ik wl wild lrn. D muzikthori was inmiddls losglatn, ik blk n auditif visul lrling. Voordon nadon n piln. Hans had gduld n dd ht gwoon nog n kr voor. Ronflonflon van Jack Plafond was ht gluid van d trugris. Van d hak op d tak was ik, maar d gitaar blf ovrind. Trouw idr dag ofnn n ik spld m mt al mijn favorit bands. D drd gitarist van d Stons, d bglidr van JJ Cal n ik kon d Gaspip of Malmos zo vrvangn bij Normaal. D huurgitaar van d muzikschool op schoot. Mijn vastbradnhid n plzir wrkt aanstklijk. Mijn oudrs vrtldn ondrwg naar Dvntr dat ik r één krg. En lktrisch gitaar. Nog nooit was ht zo n stuk lopn van d auto naar Musica. In één strp lip ik naar d Hondo Stratocastr. En zwart mt witt slagplaat. En Eric Clapton-gitaar. Op d 30 watt Gorilla-vrstrkr zat n knopj ovrdriv, di ging na d instructi van Tho nit mr uit. En tas rbij, n rod draagband, plctrums n n snor. Aan ht ind van d avond mocht hij m naar huis n dat ht bijna 400 guldn kostt most ik d wkn rna nog wl ns vakr horn. Mijn rst optrdn in d klas. Ht intro van Sunshin of your lov van Cram. Ik zong r ook n paar rgls bij. It s gtting nar dawn.... Latr Wondrful Tonight in d fsttnt in Efd, daar was ht hl dorp. En kr pr jaar zag j all oudrs gk dansn n zo n bandj mt dzlfd bodywarmrs, di dan d Wokof Laif spldn vanachtr n groot kyboard. Maar di gitarist had wl n Fndr! Ik nog nit, maar vanaf mijn vijftind aan ht wrk op zatrdag. Zlf op d fits naar Dvntr. Gld sparn n d Hondo wrd ingruild voor n andr. Al mijn gld rbij n ook d advrtntis in d krant in d gatn houdn. Op plgrimstocht mt stds wr di kribl in d buik naar Vris in Dotinchm, Brugman in Gaandrn, Fdback in Apldoorn. D muzikwinkl. Baxshoppn, Thomannn n soortgnotn brngn ht vandaag bstld morgn in huis. Idr dag ff Marktplaats chckn of Facbook. Toch wil ik ht zin, horn n ruikn. Voln n horn di gitaar. D sympathi van d vrkopr di j hrknt. Ht kaartj van d band achtrlatn, n stickr voor op d gitaarkoffr. Kijkn n niks kopn, bhalv n pakj snarn n wat plctrums. Nog stds di Fndrs n Gibsons. Thuis in Vordn d Stratocastr op schoot. Mpiln mt Clapton voor mijn band Claptuns, ofnn mt d Gaspip voor n optrdn mt MoonYard n als d Stons blln: Ik bn r klaar voor! Vrtrouwd gluidn. agnda. Op zich hbbn wij gn dirct concurrnt. Maar juist d wat klinr initiativn zoals P8 in Trborg, Schillr in Aaltn n D Loods in Barlo zijn locatis waar samnwrking god m zou kunnn. En voorbld: op ht momnt dat j in d DRU Cultuurfabrik Donnrwttr n Raw Flowrs bokt n in n andr zaal in d dirct omgving splt n band uit htzlfd gnr, dan gaat ht publik zich opsplitsn. Als agnda s op lkaar wordn afgstmd, dan kunnn bid zaln vl grichtr publik aantrkkn n zijn all partijn daarbij gholpn. BEHIND THE CORNER MAANDTIPS: Gijs Wilbrink Idr maand plaatst n rdactur van Bhind th Cornr Popmagazin zijn of haar favorit Achtrhoks YouTub-vido s of nummrs op Spotify in n ign playlist di op t bluistrn is. Dz maand vrtlt (lidjs)schrijvr, gitarist n bloggr Gijs Wilbrink wat hm zo aansprkt in d vido s van ondr andr Hippy Tr Frinds Collctiv, Raw Flowrs, Villa Zno n Boh Foi Toch. ADJUNCT-DIRECTEUR HENK LUBBERDINK WIL BREED AANBOD OP BASISSCHOLEN EN AANDACHT VOOR TOPTALENT POPMUZIEK EVEN BELANGRIJK ALS HARMONIE EN FANFARE Door Mindrt Bussink In 2008 fusrdn d muzikscholn van Dotinchm, s-hrnbrg n Gndringn tot muzikschool Oost-Gldrland. Adjunct-dirctur n lid van d Raad van Bstuur Hnk Lubbrdink nmt pr 1 juni 2015 ht stokj ovr van Tijs Huisman di dan mt pnsion gaat. Sinds d financiël crisis n door d krimp in d Achtrhok is r n uitdagnd wrkvld ontstaan tussn vraag n aanbod van muzikondrwijs n d financiël afhanklijkhid van d politik wind. Voor wlk kuzs staat n wlk moglijkhdn zijn r voor Lubbrdink om n duurzam vodingsbodm voor Achtrhoks muzikaal talnt t schppn? In ht onlin Bhind Th Foto: Ronald Falk Ramakr dnkt dat n gzamnlijk vrgadring ns in d dri maandn om dat soort zakn t bsprkn, kan hlpn. Door ht norm aanbod komn r mindr bzokrs. Ht is dus blangrijk om ht publik t blijvn aansprkn. Volgns Ramakr mogn Achtrhokrs trots zijn op d DRU Cultuurfabrik. Hij hoopt dat d straal rondom d DRU grotr wordt. W willn mr mnsn van hind n vrr. Dus sprad th word. Ls ht complt intrviw mt Erik Ramakr op: bhindthcornr.nl/popmagazin Tkning: Ronald Pt Cornr Popmagazin vrtlt hij in n uitgbrid intrviw dat popmuzik volgns hm nt zo blangrijk is als harmoni n fanfar. Ls ht hl vrhaal n discussir m op: bhindthcornr.nl/popmagazin.

20 Vsting Spur Spktakl middag niuw activitit tijdns Mimarkt Ht kickbikn is inmiddls n populair gropsactivitit voor allrhand glgnhdn. Naast ht muzikspktakl van Qmusic op zatrdag 16 mi wordt r op zondag 17 mi nog n niuw activitit togvogd aan d Mimarkt in Gronlo. Ht btrft hir n zognaamd Vsting Spur Spktakl middag. Dz wordt gorganisrd door Gronlo Vstingstad Promotion / Gropsuitjsgronlo. opdrachtn van ht vragnformulir dat d dlnmr mkrijgt. Ondrwg dinn dingn opgzocht t wordn om r ondrmr n foto van t makn. Op ht indpunt volgt nog n luk slotopdracht. Vsting kickbikn (Vsting Battl) is n fantastisch n activ manir om ht vstingstadj Gronlo btr t lrn knnn. Vanaf uur tot uur kunnn d dlnmrs startn bij d kickbikwinkl in d Kvldrstraat. Dz is gvstigd naast bokhandl Wigrink. Mn kan tijdns d Vsting Spur Spktakl middag kizn uit 3 luk gzins- n of gropsactivititn. Dz zijn: ht kickbikn (Vsting Battl), Gt th Pictur n d Vsting fotopuzzltocht. Op dz middag wordn spcial krmiskortingn ghantrd. Bij Gt th Pictur krijgn d dlnmrs n bokj m waarin n plattgrond van d vsting Gronlo staat. Hirop staat n lijn, d rout, di al wandlnd gvolgd dint t wordn. In ht bokj 17 dtailfoto s van zakn di opgzocht motn wordn. Dz bvindn zich allmaal langs d rout op volgord van lopn. Enmaal gvondn dan mot van d dtailfoto ht grotr ghl gfotografrd wordn. En andr opdracht in ht bokwrkj is om d namn van bdrijvn n mrkn t achtrhaln van d divrs logo s di afgbld staan. Gt th Pictur is n combinati van wandln, spurn n gnitn in ht vstingstadj Gronlo. Dlnmrs Bij d Vsting Battl op d kickbiks krijgn d dlnmrs n plattgrond m di bvstigd wordt op d kickbik. Mn volgt d lijn op d routkaart. Op dz wgwijzr staan cijfrs di corrspondrn mt vragn n komn langs d mooist plkjs van Vstingstad Gronlo. En prachtig gzinsactivitit. D Vsting Fotopuzzltocht is n rg luk spurtocht in ht vstingstadj Gronlo. Aan d hand van foto s n aanwijzingn loopt mn n rout langs d mooist plkjs van Gronlo. Bij d foto s divrs vragn di allmaal btrkking hbbn op d omgving waar mn zich op dat momnt bvindt. Hft mn nmaal ht antwoord gvondn op d vraag, dan dint mn n bpaald lttr van ht antwoord op n plk ondraan ht antwoordformulir t plaatsn. Samn vormn dz lttrs n zin. D Vsting Fotopuzzltocht is idaal voor gzinnn mt kindrn. Op d rout ligt ondrmr ht door kindrn altijd zr gwaardrd prachtig dirnpark Halv Maan. rsrvrn: gropsuitjsgronlo.nl info Dlnmrs 2015 Wdstrijdklass D Flirfluitrs (Sassnhim) D Eirjongns (Wintrswijk) Toontj Ongrgld (Wintrswijk) D Fsttotrs (Sassnhim) 103DB (Zwoll Ovrijssl) Lov Hndls (Puttn) Mnamr Fintsjs (Mnaldum) D Uutslaoprs (Dongn) Oln zns Köpprbloazrs (Oldnzaal) D Utloprs (Snk) Vals Loch (Bltrum) D Blu Band (Hlmond) D Birbngls (Voorschotn) D Fstbnd (Cromvoirt/Dn Bosch) D Durbloazrs (Dvntr) BlitZ (Eindhovn) D Dizbloazrs (Dn Bosch) Lutklass Vrüg Ligt (Oss) D Pirwaairs (Oostrhout) Turn Up th Brass (Oost Ndrland) D Plardöpks (Gstrn) D Knoll (Gronlo) D Hurkrs (Eindhovn) D Klooirs (Oss) Krak O Noot (Rossum) D RotDwilrs (Bmml) Daziko (Oss) D Hofrakkrs (Rijn) D Blauw Jungsks (Arnhm) facbook: Blauw Jungsks Hottotrs (IJsslstin)

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T 2015 5 #GBU1 CH EANTE 15 CL 0 m 2 k 0 4 0 80.0 16-0 rond in ld r D w RI & TO E SME VO E D I ECH & T N A E CL -2 0 1 5 burg 28-05 Puur Lim n r t D Wro 04 EDRI PEN B O 5 1-1 0-2 0 JVEND AG ELIGIE k CH &

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

SynchroonINFO juli 2013

SynchroonINFO juli 2013 SynchroonINFO juli 2013 BELANGRIJKE DATA Datum Wi? Tijd Opmrking 6 juli Alln 09.30 12.30 Laatst ls / Familidag 6 juli Sniorn Dmo Gronhovnbad 2 spt. Juniorn, Sniorn 18.30-20.30 Aanvang maandag training

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Informatie: www.paoheyendael.nl

Informatie: www.paoheyendael.nl d j i t Informati: www.paohyndal.nl t h d, w i js h i d d n d g l Tolichting Prudntiaprojct Ht Prudntiaprojct n initiatif van ht UMC St Radboud, n wordt gralisrd in samnwrking mt 15 andr ziknhuizn, mt

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven VORMSELcadaus D gnad van ht H.Vormsl hlpt n kind om als lrling van Jzus t lvn. Daarbij is ook daglijks vodsl nodig uit zijn Woord. Groot Niuws Bijbl En spcial jongrn uitvoring van d Bijbl in hdndaags Ndrlands.

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Luvnsbrok KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 12 32 83 92 (Wingrd) M 06 57 93 90 14 (Monti) E bsoluvnsbrok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn! 20 juli tot

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College Voor all studntn van ROC ID Collg Intrviw Club ID Fitgams http://clubid.idcollg.nl Mbo-uitblinkr van ht jaar dapa één grot famili Summr 2008 must havs n nog vl mr... Alls ovr ht spttrnd schoolfst o JUNI

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

Damwâld, een wereldplaats!

Damwâld, een wereldplaats! Colofon Damwâld, n wrldplaats En mondial spurtocht door Damwâld voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

samen een team Evelien van Dort Evelien van Dort

samen een team Evelien van Dort Evelien van Dort Evlin van Dort m a t n samn Skrubbi, ht varkntj van mvrouw Kroost, is hl ondugnd. Hij krijst vl n buurman Baal is boos. Sm n Eva hbbn vakanti. Zij gaan op Skrubbi passn. samn n tam Er komt n niuw jongn

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

,,Ik was weduwe in mijn eigen huwelijk

,,Ik was weduwe in mijn eigen huwelijk J mot ht r maar m don n j aanpassn, of andrs schidn zi d hulpvrlnr. Tl daar ht onbgrip uit d omgving bij op, ook vanuit d krk. J bnt zo nzaam! Ht gaat m aan ht hart als ik d pijn zi van vrouwn di gtrouwd

Nadere informatie

Autisme en ontwikkelingsleeftijden

Autisme en ontwikkelingsleeftijden Autism n ontwikklingslftijdn Dr. Martin F. Dlfos PICOWO, Th Nthrlands UAEG, Univrsitis Autism Exprtis Group Em.Lctor Virtul Ontwikkling van d Jugd, TSE/HES Vis. Prof. Intrnational Univrsity Sarajvo, Bosnia-Hrzgovina

Nadere informatie

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april Opningstijdn Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gslotn op maandag, 1 Krstdag, 1 januari n 30 april Togangsprijzn Volwassnn 8,00 65 + / CJP 5,00 Jongrn t/m 18 jaar Musumkaart Vrindn van ht musum Vrniging

Nadere informatie

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal puur goud www.clbratfstival.nl Vakanticonfrnti 2014 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantipark Pagdal - Stadskanaal Wlkom op 2014 puur goud Elk olympisch sportr gaat voor goud, ht hoogst haalbar. Als christnn

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie

Geschiedenis van de stad. atypische. stedelijkheid in. Analyse. Haarlemmermeer

Geschiedenis van de stad. atypische. stedelijkheid in. Analyse. Haarlemmermeer Fornsn zorgn ook wr voor mr filproblmn Gschidnis van d stad Analys A En (fictiv) middluws cathdraal D zr onglijk social structuur wordt door stadsbwonrs aanvaard als vanzlfsprknd, want door God ggvn. Strft

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie