Open Monumentendag Vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.lille.be www.lille.be Open Monumentendag Vlaanderen"

Transcriptie

1 openmonumenten.be 20 E EDITIE - 20 E EEUW Info Lille is een periodiek infoblad van het gemeentebestuur Lille Uitgave: september 2008 nr jaargang Open Monumentendag Vlaanderen MAAK KENNIS MET DE MONUMENTEN VAN DE 20 E EEUW. Open Monumentendag Vlaanderen 20e editie 14 september ONTDEK ZE TIJDENS DE 20E EDITIE VAN OPEN MONUMENTENDAG OP 14 SEPTEMBER.

2 Info Inhoud info september 2008 PERIODIEK infoblad van het gemeentebestuur Lille Uitgave: september 2008 nr jaargang OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS Gemeentehuis Lille, Rechtestraat 44, 2275 Lille Tel Fax Website: Maandag: 08.30u tot 12.00u Woensdag: 08.30u tot 12.00u 13.00u tot 16.30u 13.00u tot 16.30u 18.00u tot 20.00u Donderdag: 08.30u tot 12.00u Dinsdag: 08.30u tot 12.00u Vrijdag: 08.30u tot 12.00u Als het gemeentehuis gesloten is op maandag, is er een avondzitting op de eerstvolgende werkdag. Openingsuren van het zwembad Maandag school school 17u-21u Dinsdag school school enkel groepen Woensdag school 14u-16u 17u-21u Donderdag school school 17u-21u Vrijdag school 14u-16u 17u-21u Zaterdag 9u-12u Tel.: Tel. sporthal: Tel. cafetaria sporthal: ADMINISTRATIEF CENTRUM Dienst BKO, jeugd en sport, Rechtestraat 59, 2275 Lille Tel Fax Elke werkdag: 09.00u tot 12.00u Maandag: 13.00u tot 16.30u en 18.00u tot 20.00u Woensdag: 13.00u tot 16.30u Sociale dienst / OCMW Sociale Dienst, Kerkstraat 22, 2275 Lille Tel en Fax Maandag: 09.00uur tot 12.00uur en 18.00uur tot 20.00uur Dinsdag tot vrijdag: 09.00uur tot 12.00uur Juridische dienst: Marc Gommé: donderdag: 09.00uur tot 12.00uur Zitdagen sociale assistenten: Gierle: Oud gemeentehuis ( ) Britt Goossens Iedere maandag van 10.00uur tot 12.00uur Poederlee: Oud gemeentehuis ( ) Paul Grielens Iedere dinsdag van 11.00uur tot 12.00uur Wechelderzande: Oud gemeentehuis ( ) Els Van Aert Iedere donderdag van 10.00uur tot 12.00uur Politie Politie Lille, Rechtestraat 59, 2275 Lille Tel Fax Elke werkdag: 09.00uur tot 12.00uur en 13.00uur tot 17.00uur Maandagavond: 18.00uur tot 20.00uur Containerpark Containerpark, Achterstenhoek Lille, Tel Maandag Dinsdag, woensdag en donderdag Vrijdag Zaterdag Bibliotheken gesloten 8u-11.45u 13u-15.45u 13u-17.45u 8u-12.45u Lille: Kerkstraat 22b, 2275 Lille Tel Maandag: 13.00uur tot 18.00uur / Dinsdag: 17.00uur tot 20.00uur Woensdag: 13.00uur tot 17.00uur / Donderdag: 09.00uur tot 12.00uur Vrijdag: 13.00uur tot 15.00uur / Zaterdag: 09.00uur tot 12.00uur Gierle: Singel 1, 2275 Gierle Tel. 014/ Woensdag: 18.00uur tot 20.00uur / Zaterdag: 10.00uur tot 12.00uur Zondag: 10.00uur tot 12.00uur Poederlee: Dorp 17, 2275 Poederlee Tel Woensdag: 18.00uur tot 20.00uur / Zondag: 10.00uur tot 12.00uur Wechelderzande: Pastorijstraat 2, 2275 Wechelderzande Tel Woensdag: 13.00uur tot 15.00uur en 18.30uur tot 20.30uur Zondag: 10.00uur tot 12.00uur PWA/Contactpunt Dorp 30, 2275 Poederlee Tel Fax Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 09u-12u 09u-12u 13u-16u 16u-19u 09u-12u Noodwerken ENKEL BIJ NOODGEVALLEN! zoals: stormschade, winterstrooien enz. Haverans Hugo: Verbeylen Roger: Realisatie: Grafische Groep Vanden Broele Zitdagen burgemeester Burgemeester: Jef Van Duppen, Middelveld 17, Gierle. Tel. 014/ politie, algemene veiligheid, bevolking, personeel, patrimonium, begraafplaatsen, financiën - op het gemeentehuis: elke maandag of eerste werkdag: van 18.00uur tot 19.00uur - thuis: elke avond van 17.00uur tot 18.00uur Zitdagen schepenen Op het gemeentehuis: elke maandag of eerste werkdag van 19.00u tot 20.00u. 1 schepen: Kris Breugelmans (Enkel op afspraak) Tel. 014/ gsm 0478/ jeugd, landbouw, plattelandsontwikkeling, werklozenwerking (PWA) en economie. 2 schepen: Paul Diels - Tel. 014/ openbare werken, verkeer, mobiliteit, nutsvoorzieningen en bosbeheer. 3 schepen: Marc Herrygers - Tel. 03/ ruimtelijke ordening,structuurplanning, sport en toerisme, leefmilieu en huisvesting. 4 schepen: Ann Van Mechelen - Tel. 014/ onderwijs, cultuur, kinderopvang en communicatie. 5 schepen: Eric Van Echelpoel - Tel. 014/ lokaal sociaal beleid, senioren, volksgezondheid, andersvaliden, wijkwerking en ontwikkelingsamenwerking. 6 schepen: Wim Peeters Tel. 014/ OCMW-voorzitter Wachtdienst Huisartsenwachtpost Regio Turnhout (voor Gierle en Wechelderzande) Campus Blairon Turnhout Huisartsenwachtpost Herentals (voor Lille en Poederlee) Nederrij Herentals Nationaal oproepnummer voor de wachtdienst apotheken: of Nutsbedrijven Eandis: electriciteit- en gasdistributie Kon. Elisabethlei 38, 2300 Turnhout Algemene informatie: Technisch defect: Gasgeur: Defecte straatlamp: , paalnr. vermelden - Pidpa: drinkwatervoorziening Telenet/Mixt ICS: Tel Volgende Info: Vragen, opmerkingen of dingen die je in Info Lille wil plaatsen kunnen per doorgestuurd worden naar Ann Kersemans, Tel , ann. Let wel: Volgende info verschijnt in november dus alles moet binnen zijn voor 20 oktober. NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD 4 Zitting van 25 juni BEVOLKING 5 Bal van de Burgemeester 5 OCMW 5 Goed nieuws voor beschermde energieafnemers! 5 MILIEU 6 Wandelpad waterskiplas De Warande officieel geopend 6 Ophaling grof huisvuil 7 Countdown Behaag onze Kempen -Actie STEDENBOUW 9 Oproep Gecoro 9 TECHNISCHE DIENST 9 Te huur : Garage 9 Slemwerken 9 Nieuwe fietssuggestiestroken in het Zand 9 BIBLIOTHEEK 10 Bibliotheekweek 2008: De Bib. Het leven van A tot Z 10 De plantencode door Marcel De Cleene op 14 oktober 10 Tentoonstelling Solidariteitsraad in bib Lille van 13 oktober tot 9 november 10 Sluitingsdagen hoofdbibliotheek en uitleenposten 10 CULTUUR (Ver)koop een azalea voor het goede doel 10 Monumenten GielsBos en Slagmolen in de kijker op 14 september 11 Laat uw oude filmpjes digitaliseren 11 ACTIVITEITENKALENDER SPORT 16 Septembertentoonstelling 16 Realisatie verbindingslus MTB 16 5 euro activiteiten 16 Vlaamse zwemweek 16 Fietsherstelling 17 Fit-O-meter 17 TOERISME 17 Een rondje vertier in het land van plezier 17 Visbeekpad 17 POLITIE 18 Uniform gemeentelijke politieverordening (U.G.P.) 18 Gevonden voorwerpen 19 Gevonden fietsen 19 Veilig terug naar school 20 SOCIALE ZAKEN 21 Seniorennamiddag 21 Griffelrock 21 LILLE IN DE MARGE / BERICHTEN 22 Regio Midden-Kempen beweegt! 22 IN DE KIJKER 23 De Boskapel te Lille 23 VROEGER EN NU

3 Nieuws uit de gemeenteraad Bevolking Verkort verslag van de gemeenteraadszitting van 25 juni 2008 Aanwezig : 22 raadsleden Verontschuldigd : Jan Stevens, Jef Neefs en Sandy Neel Openbare Zitting Beslist met 16 stemmen voor (CD&V en Groen!), 1 tegen (F. Wouters) en 5 onthoudingen (VLD+Anders en Vlaams Belang) toe te treden tot IVEG met inbreng van rioleringsinfrastructuur (100% aandelen). Beslist eenparig de uniform gemeentelijke politieverordening goed te keuren. Beslist eenparig de begrotingswijziging 1/2008 van de kerkfabriek Poederlee goed te keuren. Verleent met 19 stemmen voor bij 3 tegen (Vlaams Belang) gunstig advies aan de rekening 2007 van de kerkfabriek O.L.Vrouw te Gierle. Verleent met 19 stemmen voor bij 3 tegen (Vlaams Belang) gunstig advies aan de rekening 2007 van de kerkfabriek Lille. Verleent met 19 stemmen voor bij 3 tegen (Vlaams Belang) gunstig advies aan de rekening 2007 van de kerkfabriek St. Jan Baptist Poederlee. Verleent met 19 stemmen voor bij 3 tegen (Vlaams Belang) gunstig advies aan de rekening 2007 van de kerkfabriek St. Amelberga Wechelderzande. Keurt eenparig het voorstel tot verdeling van toelagen voor ontwikkelingshulp 2008 goed. Beslist eenparig over te gaan tot erkenning van de gemeentelijke jeugdraad en akte te nemen van de nieuwe leden. Beslist eenparig de bijdrage in de werkingskosten van de scholengemeenschap goed te keuren. Beslist eenparig de gratis overdracht van de weg (1728,87 m²) te Poederlee, Heggekapel door Diercxsens G. te aanvaarden. Beslist eenparig de gratis grondafstand in verkaveling te Wechelderzande, Voetbalstraat door Haesen Sam te aanvaarden. Beslist eenparig het bestek, raming en plannen tot aanleg van wegverharding en riolering in de verkaveling aan Hoeksken (Kersemans-Peinen en Kersemans-Otten) goed te keuren. Beslist met 17 stemmen voor (CD&V, VLD+Anders) bij 5 onthoudingen (F. Wouters, Vlaams Belang en Groen!) het retributiereglement op het aanleveren van groenafval, steenpuin en grof vuil op het containerpark te Achterstenhoek Dienstjaren goed te keuren. Beslist eenparig de lastvoorwaarden en gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) voor de levering van bouwmaterialen voor de inrichting van een strijklokaal goed te keuren. Beslist eenparig de lastvoorwaarden en gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) voor de levering van materialen voor sanitair, verwarming, en brandblussers voor de loods goed te keuren. Bal van de Burgemeester Zaterdag 27 september staat onze jaarlijkse afspraak in sporthal Balsakker weer op het programma : Bal van de Burgemeester! Vanaf 20u kan je mee komen swingen op de tonen van show- en dansorkest The Real Time Band of kunnen we gezellig bijbabbelen met een natje en een droogje. Opbrengst gaat naar de socio-culturele en jeugdwerking in Wechelderzande, Poederlee, Lille en Gierle. Wie is beschermde klant? Categorie Iedereen die van de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas kan genieten Personen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds Personen in collectieve schuldenregeling Info: Dienst Bevolking Julia Wouters Goed nieuws voor beschermde energieafnemers! We merken het allemaal: de energieprijzen stijgen als nooit tevoren. De kosten voor gas, elektriciteit of andere energiebronnen nemen een steeds grotere hap uit ons budget. Zuinig omgaan met energie is dus de boodschap! 150 euro korting voor een energiezuinige koelkast of wasmachine Je leest het goed, je krijgt maar liefst 150 euro directe korting als beschermde klant bij aankoop van een nieuwe wasmachine AAA of een nieuwe koelkast met energielabel A+ of A++. Een korting die kan tellen. Personen in budgetbegeleiding bij het OCMW Met steun van de Lilse middenstand wordt er ook een tombola georganiseerd. De winnende nummers zullen kort na het bal in Kerk en Leven en het parochieblad Sint-Pieter verschijnen. Ook in de volgende editie van Info Lille worden de winnaars nogmaals bekendgemaakt. Prijzen kunnen dan afgehaald worden op het gemeentehuis bij de dienst bevolking. Voor te leggen bewijsstuk Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Attest van het ziekenfonds Attest van de beslagrechter of van de aangestelde schuldbemiddelaar. Attest van het OCMW OCMW Wat moet je doen? Neem een kijkje op om na te gaan wie jouw distributienetbeheerder is. Vraag je kortingsbon aan. Vul daarvoor het aanvraagformulier volledig in, voeg er je bewijs van beschermde afnemer bij en stuur dit alles op naar je distributienetbeheerder. En je ontvangt je gepersonaliseerde bon per aangetekende brief thuis. Wens je een aanvraagformulier of meer info over deze actie, contacteer: Gaselwest, IGAO, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas: via Eandis Infrax Tel Tel PBE Agem Tel Tel Info: OCMW Kris Haeverans 4 5

4 Milieu Milieu Ophaling grof huisvuil Tijdens de week van 13 oktober t.e.m. 17 oktober zal er een ophaling van het grof huisvuil gebeuren. Indien je hiervan gebruik wenst te maken, kan je gedurende de week van 6 oktober t.e.m. 10 oktober je naam en adres doorgeven aan de milieudienst van de gemeente. Later zal een datum en uur voor de ophaling afgesproken worden. Tijdens de ophaling moet je persoonlijk aanwezig zijn en dient er een contante betaling van 0,5 euro/kg te gebeuren. Wandelpad waterskiplas De Warande officieel geopend Op vrijdag 4 juli werd het nieuwe wandelpad rondom de waterskiplas De Warande in aanwezigheid van o.a. het Agentschap voor Natuur en Bos, de gemeenteraad, de milieuraad, sportraad, VVV en Waterskiclub Gierle officieel geopend. In juni 2008 werd er reeds een concessieovereenkomst ter organisatie van het beheer van het domein De Warande ondertekend door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het gemeentebestuur van Lille. Deze overeenkomst bepaalt dat het domein verder op een multifunctionele wijze wordt beheerd, waarbij wandelen en natuurobservatie enerzijds en watersport anderzijds mogelijk zijn voor een zo ruim mogelijk publiek. Voor het bos- en natuurbeheer is het Agentschap voor Natuur en Bos verantwoordelijk. Het beheer van de watersportactiviteiten wordt gecoördineerd door de gemeente. Het algemeen beheer van het domein gebeurt door een beheercommissie waarin zowel de gemeente als het ANB vertegenwoordigd is. Voor het ANB is de natuurwaarde van de Warandeput interessant als pleisterplaats voor overwinterende en doortrekkende eendensoorten zoals brilduikers, kuifeend en tafeleend. Daarnaast komen in enkele oeverzones stukjes natte heide met moerasklauw voor. Voor de recreant werd een rondwandelpad voorzien met een beperkte zone waar honden in het water kunnen. Dit wandelpad sluit aan bij het grote netwerk van de gemeentebossen die het domein volledig omgeven en waarvoor in 2007 een uitgebreid bosbeheerplan met toegankelijkheidsreglement werd goedgekeurd. Hierin worden voor de verschillende bosgebruikers zoals wandelaars, fietsers en ruiters aangepaste paden voorzien. In de Warande is enkel wandelen toegestaan. Omdat de put zeer diep is kunnen door temperatuursverschillen verticale stromingen ontstaan. Het is daarom dus ook verboden om te zwemmen in de vijver. Het zwemverbod is opgenomen in het politiereglement van Lille waardoor de politie kan optreden met gemeentelijke administratieve sancties. Bij het gebruik als watersportgebied wordt uiteraard een zo goed mogelijke complementariteit met het aanpalende domein de Lilse Bergen nagestreefd. Wij willen de Waterskiclub Gierle nog bedanken voor hun uitstekende ontvangst. Countdown 2010 Countdown 2010 is een Europese campagne om de achteruitgang van de biodiversitiet stop te zetten en deze door acties terug te verhogen. Dienst Milieu en Natuurbehoud van het provinciebestuur heeft als provinciale luik van deze campagne gekozen voor Biodiversiteit Lokaal BEkeKEN. Hierbij moedigen zij de gemeenten en steden aan om vóór 2012 werk te maken van minstens één actie om de biodiversiteit in de beekvalleien te verhogen. De gemeente Lille heeft toegestemd om deze charter mee te ondertekenen. Als eerste actie werd gekozen voor een actie die deel uitmaakt van het goedgekeurd uitgebreid bosbeheerplan. Aan de Visbeekheide zal langsheen de Visbeek een strook over een lengte van 400 m en een breedte van 10 meter Corsikaanse den worden verwijderd om alzo een spontane opslag van loofhout bestaande uit es en zwarte els te bekomen. De bomen zullen dit najaar worden geschalmd en in het najaar van 2009 worden gekapt. Hetzelfde zal in 2010 gebeuren voor bosbestanden gelegen aan de Epelaar (Beerse) langsheen de Diepteloop. BEHAAG ONZE KEMPEN -ACTIE 2008 Dit najaar wordt voor de veertiende maal op rij de grootschalige Behaag onze Kempen -actie georganiseerd. De gemeente Lille is initiatiefnemer, samen met 21 andere Kempense gemeenten, Velt, Natuurpunt, JNM en de intercommunale IOK. Via de Behaag onze Kempen -actie wordt inheems en streekeigen haagplantsoen aangeboden, evenals kleinfruit, vruchtbomen, (hoogstam)fruitbomen en steunpalen. Haagplantsoen kan los, per stuk, of in haagpakketten aangekocht worden. Er zijn drie haagpakketten van 2 à 3 soorten te koop, elk aangepast aan een drogere of nattere grond. Haagpakketten hebben een prijsvoordeel t.o.v. los plantgoed. Hoe bestellen? Bestellen kan tot 31 oktober via bijgevoegd bestelformulier op pag 8. Breng dit formulier binnen bij de milieudienst of verstuur het naar Herman Puls, Vest 13 te 2200 Herentals. Bestellen kan je ook telefonisch: s avonds (18-21u) bij Herman Puls (014/ ) en overdag bij de milieudienst (014/ ) of via het online bestelformulier op de website Meer info? Meer informatie vind je op de website: Onze gratis infobrochure kan je bekomen bij de milieudienst of downloaden via Info: Milieudienst Leo Pellis Info op maat? Bij Eddy Vercammen (0478/ ) kan je terecht voor meer informatie over bomen en struiken (nrs 1-17), over de aangeboden haagpakketten (nrs 18-20) of over gemengde hagen. Bij Frank Van Gorp (014/ na 18u) kan je terecht voor meer informatie over de aangeboden fruitbomen. Velt organiseert infoavonden en cursussen rond de ecologische tuin: voor activiteiten in je buurt: Met vragen kan je ook altijd terecht bij be. Afhalen plantgoed Het bestelde plantgoed dien je zelf op te halen op zaterdag 29 november tussen 9.30u en 11.30u op de Parking De Wissel, Poederleeseweg 21. Betalen doe je ter plaatse

5 Milieu Bestelformulier 2008 Vraag advies vóór je bestelt! Er is een gratis brochure verkrijgbaar op de milieudienst. Af te geven op de milieudienst of op te sturen naar Herman Puls, Vest 13 te 2200 Herentals. 1 Zwarte els (60 tot 90 cm) x 0,60 = 2 Ruwe berk (60 tot 90 cm) x 0,60 = 3 Spork (50 tot 80 cm) x 0,60 = 4 Hazelaar (50 tot 80 cm) x 0,60 = 5 Lijsterbes (60 tot 100 cm) x 0,60 = 6 Vlier (60 tot 90 cm) x 0,60 = 7 Gelderse roos (40 tot 70 cm) x 0,60 = 8 Boswilg (60 tot 100 cm) x 0,60 = 9 Gewone es (60 tot 90 cm) x 0,60 = 10 Zoete Kers (60 tot 90 cm) x 0,60 = 11 Winterlinde (50 tot 80 cm) x 0,60 = 12 Zomereik (50 tot 80 cm) x 0,60 = 13 Meidoorn (50 tot 80 cm) x 0,50 = 14 Haagbeuk (50 tot 80 cm) x 0,70 = 15 Sleedoorn (50 tot 80 cm) x 0,50 = 16 Beuk (groen) (50 tot 80 cm) x 0,70 = 17 Hulst (40 tot 60 cm) x 2,00 = Afhaalplaats: Lille Naam: Adres:... Tel:...Datum:... Soort Aantal Prijs Totaal Soort Aantal Prijs Totaal SUBTOTAAL (1-17)* KORTING $ 18 Gemengd haagpakket Droge grond x 12,50 = 19 Gemengd haagpakket Normale grond x 12,50 = 20 Gemengd haagpakket Natte grond x 12,50 = 21 Queen Cox (appel, hoogstam, 180 cm) * x 16,50 = 22 Winston (appel, hoogstam, 180 cm) * x 16,50 = 23 Reinette Etoile (appel, laagstam, 180 cm) * x 7,00 = 24 Melrose (appel, laagstam, 60 cm) * x 7,00 = 25 Joseph Musch (appel, laagstam, 60 cm) * x 7,00 = 26 James Grieve (appel, laagstam, 60 cm)* x 7,00 = 27 Triomphe de Vienne (peer, hoogstam, 180 cm) * x 16,50 = 28 Dubbelflip (peer, hoogstam, 180 cm) * x 16,50 = 29 Beurré Hardy (peer, laagstam, 60 cm) * x 7,00 = 30 Legipont (peer, laagstam, 60 cm) * x 7,00 = 31 Belle de Louvain (pruim, halfstam, 140 cm) * x 14,50 = 32 Reine Claude Crottee (pruim, halfstam, 140 cm) * x 14,50 = 33 Burlat (kers, hoogstam, 180 cm) * x 16,50 = 34 Biggareau Napoleon (kers, hoogstam, 180 cm) * x 16,50 = 35 Steunpaal fruitboom (naaldhout, 250 x 6 cm) x 2,50 = 36 Mispel var. Westerveld (halfstam) x 14,50 = 37 Rode bes var. Rovada (3 tot 4 takken, 40 cm) x 1,50 = 38 Stekelbes / Kruisbes var. Invicta (3 tot 4 takken, 40 cm) x 2,00 = 39 Zwarte bes var. Titania (3 tot 4 takken, 40 cm) x 1,50 = 40 Kweepeer (halfstam) x 14,50 41 Tamme kastanje (wilde variëteit, 80 tot 120 cm) x 0,80 42 Notelaar (wilde zaailing, 50/80 cm) x 2,50 Kandidaten gezocht voor de Gecoro! Stedenbouw De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO- brengt o.a. advies uit bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, gemeentelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen. De GECORO bestaat in de gemeente Lille uit minimaal negen stemgerechtigde leden en minimaal 8 plaatsvervangers. Drie van deze leden, waaronder de voorzitter, zijn deskundigen op het vakgebied van de ruimtelijke ordening. De overige leden zijn vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen die representatief zijn voor onze gemeente, zoals milieu en natuurverenigingen, verenigingen van werkgevers of zelfstandigen, werknemers, recreatie en toerisme, landbouw, jeugdvoorzieningen, sportvoorzieningen, Het Gemeentedecreet bepaalt dat ten hoogste twee derde van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn. De gemeente Lille is bijgevolg op zoek naar zowel mannen als vrouwen. Momenteel is het aantal vrouwelijke kandidaturen nog ontoereikend. De kandidaturen kunnen tot 10 oktober 2008 ingediend worden bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Lille, t.a.v. Sigrid Geerinckx, Rechtestraat 44 te 2275 Lille, Te huur : Garage De gemeente verhuurt een garage, wegens opzeg vorige huurder. De garage is gelegen in Lille, hoek Beek Tuinwijk. Voorwaarden te verkrijgen op het gemeentehuis: Technische Dienst/Dienst Grondzaken, tijdens kantooruren. Biedingen verzenden per aangetekend schrijven of binnenbrengen onder gesloten omslag op voormelde dienst uiterlijk op vrijdag 26 september. Slemwerken Tijdens de voorbije maanden werden slemwerken uitgevoerd in Hemeldonk, Hoogland, Poeyelheide en Rozenlaan. Info: Dienst Stedenbouw Sigrid Geerinckx Technische dienst Fietsen in het Zand Na maanden van wegwerkzaamheden is het Zand terug volledig in orde. Deze zomer werd nog een laatste hand gelegd aan de straat en kwam een gespecialiseerde firma de fietssuggestiestrook schilderen zodat het ook voor de zwakke weggebruiker veilig passeren is langs deze gemeenteweg. Een fietssuggestiestrook toont de fietser de meest aangewezen positie op de rijbaan en attendeert de andere weggebruikers op de mogelijke aanwezigheid van de fietser. Deze strook is niet als fietspad gemarkeerd en maakt bijgevolg deel uit van de rijbaan. TOTAAL: * De aangegeven hoogte is de enthoogte, daarboven nog zo n 50 cm takken. De voorraad van elk ras is beperkt, wij vullen aan met evenwaardige rassen, waarover wij u informeren. ** Gemengde hagen (30 stuks plantsoen voor 10 m aan 12,50 EUR ): Droge grond Normale grond Vochtige grond Beuk (groen) 20 x Beuk (groen) 12 x Haagbeuk 20 x Haagbeuk 10 x Haagbeuk 12 x Meidoorn 10 x Meidoorn 6 x $ Voor grote bestellingen van soorten 1 tot 17 gelieve telefonisch te bestellen: kortingen voorzien van 10% vanaf 100 EUR. 8 Info: Technische Dienst Davy Smeyers 9

6 Bibliotheek In de kijker - De Sporthal Cultuur Bibliotheekweek 2008: De Bib. Het leven van A tot Z De bibliotheekweek loopt van 11 tot 19 oktober 2008 en heeft als slogan: De Bib. Het leven van A tot Z. Net als voorgaande jaren opent de week met een landelijke verwendag op zaterdag 11 oktober. Naast een verwendag geven we onze trouwe leden ook graag een klein geschenkje mee op 11 oktober. Wie zich op de verwendag lid maakt van de bib krijgt een unieke Bib-agenda. Tentoonstelling Solidariteitsraad in bib Lille van 13 oktober tot 9 november De jaarlijkse tentoonstelling die de Solidariteitsraad samen met de bibliotheek opstelt in het kader van de campagne heeft als thema Waardig Werk voor Iedereen. In de hele wereld staan rechten van werknemers, de lonen en de sociale bescherming onder druk. Deze problematiek wordt duidelijk gemaakt met de Filippijnen als voorbeeldland. De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Scholen en verenigingen kunnen een begeleid bezoek krijgen (info in de bibliotheek op het nummer 014/ ). De plantencode door Marcel De Cleene op 14 oktober In samenwerking met het Davidsfonds Lille, Poederlee en Wechelderzande en de Culturele Raad hebben we tijdens de bibliotheekweek professor Marcel De Cleene, doctor in de plantkunde uitgenodigd. Hij verdiepte zich in de rol van bloemen, kruiden, struiken en bomen in de Europese volkscultuur en kwam tot verrassende inzichten. Professor De Cleene voerde uitgebreid onderzoek naar de cultuurhistorische en mythologische waarde van planten en brengt hierover een fascinerend relaas op dinsdag 14 oktober om 20u in Lindelo. Zo krijgen we die avond ondermeer te horen waarom we rijst gooien naar pasgehuwde koppels, waarom we een kerstboom in huis zetten en waarom chrysanten op een kerkhof te vinden zijn. De toegang is gratis maar vooraf inschrijven is wel gewenst (via het inschrijvingsformulier in de bibliotheek of via mail naar arlette. of op het nummer 014/ ). Monumenten Gielsbos en Slagmolen openen op 14 september Op zondag 14 september vindt in Vlaanderen de 20ste Open Monumentendag plaats, met als passend jaarthema: de 20ste eeuw. De 20ste eeuw heeft de wereld veranderd. Nieuwe technieken, materialen en productiemethoden zorgden daarvoor, maar vooral nieuwe ideeën, ook op maatschappelijk vlak. In Lille openen twee prachtige monumenten hun deuren : De Slagmolen en het Gielsbos. Olierosmolen in Lille Deze molen, uniek in zijn soort, is ondergebracht in een oud en groot landbouwcomplex. In De Slagmolen wordt uit koolzaad of sloor koolzaadolie of smout gewonnen dankzij een oud ambachtelijk en indrukwekkend proces. De molen is toegankelijk en in werking van 10u tot 18u. Er is steeds een gids aanwezig voor de nodige uitleg. De molen kan ook rolstoelgebruikers ontvangen. Smoutebollen vanaf 14u. Info: Theo Goos, Broekzijstraat 26, 2275 Lille, Tel Het GielsBos Het GielsBos bestaat dit jaar 30 jaar. Bij die gelegenheid worden de plannen van toen naast die van nu gelegd. In een panelgesprek wordt de geschiedenis van het terrein en de infrastructuur toegelicht. Invalshoek is het monument Het GielsBos geplaatst in zijn tijdsgeest en met als afsluiter een blik naar de toekomst. Van 14.30u tot 16.00u : panelgesprek met dr. Jacques Lormans (gewezen directeur-geneesheer), Rik Van Looy (gewezen administratief directeur), Piet De Roeck (algemeen directeur), Jef Fuyen (architect) en Maarten Wirtz (tuinarchitect). Moderator : Johan Kindt. Met tentoonstelling en geleide wandeling in het domein. Info: secretariaat Het GielsBos, Vosselaarseweg 1, 2275 Gierle (Lille). Tel Het Monumentenmagazine met daarin het hele programma van Vlaanderen is gratis te verkrijgen op de toeristische dienst en de bibliotheken. Online vind je het volledige programma op www. openmonumenten.be. Sluitingsdagen hoofdbibliotheek en uitleenposten De hoofdbibliotheek in Lille en de uitleenposten in Gierle, Poederlee en Wechelderzande zijn gesloten op zaterdag 1 november en zondag 2 november 2008 (Allerheiligen en Allerzielen). De hoofdbibliotheek is ook gesloten op maandag 10 november en dinsdag 11 november 2008 (Wapenstilstand met brugdag). Schenk 5 euro. En u wordt meteen in de bloemetjes gezet. Koop een azalea voor 5 euro op 19, 20 en 21 september Leo Leys, Koningsstraat 217, 1210 Brussel. Vrij van zegel codex 198 Info: Bibliotheek Arlette Laenen - 014/ Cultuur (Ver)koop een azalea voor het goede doel! Op 19, 20 en 21 september 2008 vindt het 14de Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker plaats. Ook in onze gemeente gaan weer tal van vrijwilligers van deur tot deur voor het goede doel. Wil jij deze actie ook steunen? Koop een azalea aan de deur voor 5 EUR. Helpen kan ook nog altijd. Gelieve dan even contact op te nemen met één van volgende personen : - Vic Van Duppen (Gierle), tel , - Karel Piedfort (Lille), tel , - Jos Loots (Poederlee), tel ; - Joke De Wit (Wechelderzande), tel , 10 Laat uw oude filmpjes digitaliseren!!! Kempens Karakter steunt De Jacht op Super 8 Lille werkt met zes andere Kempense gemeenten in de vzw Kempens Karakter samen rond erfgoed en wacht momenteel in spanning af of de Vlaamse overheid ons dossier gaat honoreren zodat de komende jaren middelen ter beschikking zijn om volop de kaart van erfgoed te trekken. Daarmee bedoelen we dat we oude gebruiken en tradities willen bewaren en ontsluiten etc. In afwachting van bovenvernoemde beslissing van de Vlaamse minister van Cultuur, verleent Kempens Karakter zijn steun aan De Jacht op Super 8, een initiatief van Curieus vzw. Wat houdt dat in? We zijn op zoek naar oude super 8 filmpjes (dus geen videotapes) uit onze gemeente uit de jaren 50, 60 Info: Dienst Cultuur Ann Kersemans en 70. Veel mensen hebben uit deze periode nog oude spoeltjes op zolder liggen. Ze kunnen er niets mee doen want de projector is stuk, het bandje gebroken, Iedereen die zo n beeldmateriaal bezit, kan de spoeltjes tegen een kleine vergoeding (1 euro/minuut) laten digitaliseren. Curieus vzw ontvangt deze super 8 filmpjes tijdens een inzamelmoment. Het inzamelmoment vindt plaats op donderdag 16 oktober tussen 16u en 20u in de Lakenhal op de Grote Markt van Herentals. Uit al het ingezamelde materiaal wordt een selectie gemaakt. Daarvan maakt Curieus beeldmontages die een historisch sfeerbeeld scheppen. Ze gaan onder meer over arbeid aan het water, straat- en dorpsfeesten en de eindejaarsfeesten. Tijdens een toonmoment kan je deze montages komen bekijken. De slotavond heeft plaats in de Cinema Nova in Nijlen op donderdag 4 december. Voor meer info kunt u contact opnemen met de schepen van cultuur, Ann Van Mechelen, 0472/

7 Activiteiten kalender Activiteiten kalender Datum - tot en met Activiteit Vereniging Verantwoordelijke Tel verant meer informatie Allerlei cursussen vzw Kreatief Lille Rie Stickers Vanaf 15 september - Cursusaanbod aan te vragen via 5-sep sep ste spellenavond SpinLi Arne De Cnodder Lindelo vanaf 19u - Inkom 1,5 7-sep sep-2008 Wechelderzande kermis (groot) OKRA Poederlee Eugène Wouters gaat door op de Vlimmersebaan 7-sep sep-2008 Hoevezoektochten met Post Art Post-Art Louisa Auwers PC Mollenhof, Lichtaartsesteenweg 1, 2275 Lille 6-sep sep-2008 Buksschieting Sint Antoniusgilde Lille Van Tichelt Willy Schietstand Oude melkerij - inkom gratis 9-sep sep-2008 Dagje fietsen Okra Wechel Ina Kers sep sep-2008 Dagreis Okra Wechel Ina Kers Inschrijvingen aan 4,00 euro 13-sep okt-2008 EHBO-lessen Rode Kruis Tor Wynants u - 12u in Lokaal, Gierlebaan 26A - Inschrijven 14-sep sep-2008 Open Monumentendag Cultuurraad Lille Ann Kersemans Van 10u tot 18u - Het GielsBos en De Slagmolen 14-sep sep-2008 Gierle kermis (klein) Gemeente Lille Annick Laenen gaat door op de schoolblok op 14, 15 en 16 september sep sep-2008 Koffiefeest met Bingo Okra Wechel Ina Kers sep sep-2008 Koffiefeest jubilarissen Maria Van Looy en Frans Martens OKRA Poederlee Eugène Wouters sep sep-2008 Midweekwandeling Den Haert Natuurpunt Lille Rachel Drieskens Zouttoren - 13u30 17-sep sep-2008 Bezigheidstherapie 'Mazurisch borduurwerk' KVG Lille-Poederlee-Wechelderzande Riet Thijs Lindelo, 13.30u-16.30u 18-sep sep-2008 Seniorenclub Landelijke Gilde Lille Louis Pluym sep sep-2008 Plantjesverkoop t.v.v. Kom Op Tegen Kanker Cultuurraad Lille Ann Kersemans Azalea's voor 5 te koop aan de deur 19-sep sep-2008 Kermisfuif fanclub Ive Renaarts Ive Van Dijck Discobal Marginal - Vanaf 20u - Voetbalterreinen VC Poederlee 2009 = Jaar van de sterrenkunde! Ook interesse in de sterren? Wil je samen met anderen waarnemen hier in Lille? Mail 20-sep sep-2008 Schlagerbal fanclub Ive Renaarts Ive Van Dijck Kurt Crabbé,Marjan Berger,Ive Rénaarts,Paul Severs,Garry Hagger en Dennie Christian - Vanaf 19u 21-sep sep-2008 Zettersprijskamp fanclub Ive Renaarts Ive Van Dijck Begin 13u in tent op voetbalterreinen VC Poederlee 20-sep sep-2008 Boerengolf-spel Landelijke Gilde Wechelderzande Fons Oostvogels op de bouwhoeve te Wortel 21-sep sep-2008 Dag van de landbouw Landelijke Gilde Lille Louis Pluym sep sep-2008 Poederlee dorpskermis Gemeente Lille Annick Laenen gaat door op parking Dorp-Wijngaard 22-sep sep-2008 Start danslessen Salsa Vennenhof Walter Janssen sep sep-2008 Seniorennamiddag Seniorenraad Lille Ann Kersemans Parochiezaal Lille - Vanaf 13.30u - Met gratis optreden van Connie Neefs 23-sep sep-2008 Kermisreis OKRA Poederlee Eugène Wouters okt okt-2008 Paaptornooi Kon. Harmonie St.-Amelberga Marce Tubex Inschrijven vanaf 12u30 aan lokaal St.-Amelberga 26-sep sep-2008 Klein bestuur OKRA Poederlee OKRA Poederlee Eugène Wouters sep sep e OKRA zangfestival OKRA Poederlee Eugène Wouters Koningin Elisabethzaal te Antwerpen 27-sep sep-2008 Bal van de Burgemeester Gemeente Lille Julia Wouters sep sep-2008 Frontal Crash JOC Frontaal Frederik Arnouts PC St.-Pieter te Lille - Meer info: 28-sep sep-2008 Muziekhappening Kon. Fanfare Vermaak & Kunst Jan Boeckx sep sep-2008 Wandeling Militair Domein Grobbendonk Natuurpunt Lille Luc Aerts Carpoolparking - 13u30 30-sep sep-2008 Groot bestuur OKRA Poederlee OKRA Poederlee Eugène Wouters okt okt-2008 Griffelrock Provincie / Seniorenraad Ann Kersemans Vanaf 13u in Sportpaleis - Gratis optredens van Willy Sommers, Connie Neefs, Laura Lynn,... 2-okt okt-2008 Regioraad OKRA Poederlee Eugène Wouters

8 Activiteiten kalender Activiteiten kalender Datum - tot en met Activiteit Vereniging Verantwoordelijke Tel verant meer informatie 3-okt okt ste spellenavond SpinLi Arne De Cnodder Lindelo vanaf 19u - Inkom 1,5 5-okt okt e handsbeurs - speelgoed & kinderkleding Gezinsbond Wechel Gios Hilde PC De Zandfluiter 7-okt okt-2008 Kooklessen Landelijke Gilde Lille Louis Pluym okt okt-2008 Algemene Quiz Wielerclub De Valk Filip Verwimp Parochiezaal Gierle, 19.30u 11-okt okt-2008 Frontaal verjaardagsfuif JOC Frontaal Frederik Arnouts In JOC Frontaal, Gierlebaan 12-okt okt-2008 Achterstenhoekkermis Gemeente Lille Annick Laenen gaat door op Boskant-Wechelsebaan op 12 en 13 oktober okt okt-2008 Sprookjesboswandeling Natuurpunt Lille Lutgard Helsen Carpoolparking - 14u00 12-okt okt-2008 Kleurige herfstwandeling vzw Kreatief Rie Stickers vertrek 13u15 aan ST.-Annakapel, Akkerstraat, 2275 Lille 13-okt okt-2008 Kaasboerin (carpooling) Okra Wechel Ina Kers okt okt-2008 Dagje fietsen Okra Wechel Ina Kers okt okt-2008 Kooklessen Landelijke Gilde Lille Louis Pluym okt okt-2008 Bezigheidstherapie 'Mode gravure' KVG Lille-Poederlee-Wechelderzande Riet Thijs Lindelo, 13.30u-16.30u 16-okt okt-2008 Seniorenclub Landelijke Gilde Lille Louis Pluym okt okt-2008 Infoavond met Bob Van Hove (Inspecteur gerechtelijke politie) Landelijke Gilde Wechelderzande Fons Oostvogels okt okt-2008 Krawatentocht HK Norbert de Vrijter Lille vzw Louis Bertels Zaterdag 18 en 25 okt. - Vertrek om 19u op Rolleken - Inschrijven verplicht 18-okt okt-2008 Garageverkoop Gierle Gezinsbond Vicky Van Herck Van 9u tot 16u 18-okt okt-2008 Startavond met T&T Band KWB Gierle Jef Truyens Meer info : 19-okt okt-2008 Mosselsouper Kon. Fanfare Vermaak & Kunst Jan Boeckx okt okt-2008 Wandeling VVV: Visbeekpad VVV Lille Jos Willems okt okt-2008 Kooklessen Landelijke Gilde Lille Louis Pluym okt okt-2008 Koffiefeest jubilarissen Theresia Van Duppen en Frans Heylen OKRA Poederlee Eugène Wouters okt okt-2008 Lourdesavond Landelijke Gilde Lille Louis Pluym okt okt-2008 Bonte Avond t Bont Gezelschap Eric Van Echelpoel PZ Sint-Pieter Lille, Zat. Rijen - geen reservatie - 8, Zon. Aan tafel reserveren okt okt-2008 Kooklessen Landelijke Gilde Lille Louis Pluym okt okt-2008 Midweekwandeling Lilse Zegge Natuurpunt Lille Jef Diels Carpoolparking - 13u30 31-okt okt-2008 Comedy Avond JOC Frontaal Frederik Arnouts Joc Frontaal (Bert Gabriëls, Chris Van der Ende en Mc Michael Van Peel) 1-nov nov-2008 Ruiterbal LRV Lille Nancy Pluym Ruiterhal Balsakker 1-nov nov-2008 Bonte Avond t Bont Gezelschap Eric Van Echelpoel PZ Sint-Pieter Lille, Zat. Aan tafel reserveren - Zon. Rijen Geen reservatie, Ma. Aan tafel reserveren 1-nov nov-2008 Tentoonstelling Post-Art Louisa Auwers PC Mollenhof, Lichtaartsesteenweg 1, 2275 Lille van 13 tot 20u 7-nov nov ste spellenavond SpinLi Arne De Cnodder Lindelo vanaf 19u - Inkom 1,5 7-nov nov-2008 Kooklessen Landelijke Gilde Lille Louis Pluym nov nov-2008 Frontstage JOC Frontaal Frederik Arnouts PC Wechelderzande 8-nov nov-2008 Bonte Avond t Bont Gezelschap Eric Van Echelpoel PZ Sint-Pieter Lille, Aan Tafel - te reserveren nov nov-2008 Verbroederingsconcerten Kon. Harmonie St.-Amelberga Marcel Tubex Lokaal St.-Amelberga 9-nov nov-2008 Herfstwandeling Landelijke Gilde Lille Louis Pluym

9 Sport Septembertentoonstelling Sportraad Lille en Sportdienst Lille organiseren Sportbeurs 2008 De officiële Sportraad van Lille start in samenwerking met de Sportdienst het nieuwe seizoen met een mooie sportbeurs. Gedurende de hele maand september stellen onze sportverenigingen zich voor in de polyvalente zaal van de hoofdbibliotheek te Lille. Op deze beurs kunnen geïnteresseerden informatie bekomen over de werking van de Sportdienst, de Sportraad en de deelnemende sportverenigingen. Een kijkje nemen is dus zeer de moeite. De sportbeurs is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren van de bibliotheek: maandag 13u-18u; dinsdag 17u-20u; woensdag 13u-17u; donderdag 9u-12u; vrijdag 13u-15u; zaterdag 9u-12u. Realisatie verbindingslus MTB Op maandag 18 augustus startte de technische ploeg van de Sportdienst met de aanleg van een verbindingsroute tussen het mountainbikeparcours van Herentals en dat van Lille. Het traject is een kleine 10km lang en biedt een waaier aan mogelijkheden voor zowel de beginnende als de gevorderde mountainbiker. Vlaamse zwemweek Het centrale thema van dit jaar is FEEST IN HET ZWEMBAD en dat zal het worden ook. dag uur activiteit opmerkingen Ma Swimathon 17/11 Di 18/11 Wo 19/11 Do 20/11 Vr 21/11 Zat 22/11 17u-18u 18u-19u 19u-20u 20u-21u 18u-19u 19u-20u 14u-16u 17u-21u Aquafitness Dolphin Slide - max 10 pers./ploeg - 45min zwemmen - vooraf inschrijven is verplicht - kostprijs = 20/ploeg - mooie prijzen voor de winnaars - kostprijs = 5/pp - kostprijs = 2/pp - slechts 84 zwemmers tegelijkertijd toegelaten. Op tijd komen is de boodschap. 17u-21u Back to the eighties - verkiezing origineelste badmuts per uur. - muziek van de eighties - mooie prijzen voor de winnaars - gewone inkomprijs 14u-15u 15u-16u Seniorenzwemmen - vooraf inschrijven is verplicht - na afloop koffie en gebak - kostprijs = 3/pp 17u-18u30 kinderfuif - enkel toegang met kaarten, te verkrijgen op sportdienst. - kostprijs = 4/kaart (1 kaart = 1kind + volw) Extra ouder = 2/kaart 19u-21u Discozwemmen - enkel toegang met kaarten, te verkrijgen op sportdienst. - kostprijs = 3/kaart 09u-12u Ontbijtzwemmen - zolang de voorraad strekt - kostprijs = 2.50/per volw = 2.20/per -14j Fietsherstelling Fervente fietsers, wielrenners of mountainbikers kunnen in deze cursus heel wat herstellingen aan hun fiets leren uitvoeren: band plakken en vervangen, versnellingen (bij)regelen, remmen afstellen, wiel centreren, eventueel een spaak vervangen,... Je eigen fiets meebrengen mag, maar is niet noodzakelijk. We voorzien het nodige materiaal en gereedschap om te oefenen. Nu alleen je handen nog vuilmaken! Gediplomeerde en ervaren fietsenmakers geven deze cursus. Datum: Zaterdag 8 november van 9u tot 17u Plaats: Gemeentemagazijn, Achterstenhoek 20, 2275 Lille Lesgever: De Fietsdokter Kostprijs: 20 (leden 15) Contact: Diane Loosen, Tel , provant.be Sportregio Noorderkempen ILV - sporttechnisch / code STB 112 Een rondje vertier in het land van plezier t Is weer voorbij die mooie zomer! en hetzelfde geldt voor onze playsante fietstochten. Op drie data in juni en juli organiseerde het Land van Playsantiën een zomerse fietstocht. Niet zomaar een fietstochtje maar één waar de deelnemers onderweg konden genieten van lekkere streekspecialiteiten en de nodige animatie. De fietslussen waren ongeveer 35km lang en toonden de mooiste plekjes van Lille, Malle, Ranst, Zandhoven en Zoersel. Dat dit concept gesmaakt werd bewijzen de deelnemers. Een onverhoopt succes waar het mooie weer zeker zijn aandeel in had! Reacties van de deelnemers waren onverdeeld positief en er wordt al uitgekeken naar de editie van volgend jaar. Met andere woorden: de afwezigen hadden ongelijk. Graag bedanken wij alle deelnemers en sponsors en hopen hen uiteraard volgend jaar terug te mogen verwelkomen! Info: Sportdienst Wim Bosschaerts In de kijker - De Sporthal Fit-O-meter De Sportdienst is bezig met de vernieuwing van de bestaande fito-meters. In eerste fase zal de fit-o-meter van Gierle vernieuwd en geherlocaliseerd worden. Eens deze klaar is, zullen we van start gaan met de vernieuwing van de fit-o-meter van Wechelderzande. Visbeekpad Toerisme Info: Onthaal/Dienst Toerisme Joke Beneens

10 Politie Politie UNIFORM GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENING (U.G.P) Op de gemeenteraad van 25 juni 2008 werd in onze gemeente de Uniform Gemeentelijke Politieverordening (UGP) goedgekeurd. Na bekendmaking werd het UGP in Lille van kracht op 5 juli Wat is het UGP? In elke gemeente van onze politiezone waren er een aantal politieverordeningen van kracht, sommigen in iedere gemeente bijna identiek en anderen specifiek voor een bepaalde gemeente. Het UGP beoogt daarin een uniformiteit te brengen met, nagenoeg, dezelfde reglementen in de verschillende gemeenten. Het volledig UGP werd een lijvig reglement van een 160-tal pagina s, netjes ingedeeld in 7 afdelingen die op hun beurt ingedeeld zijn in verschillende hoofdstukken. Alle vroegere politieverordeningen die van toepassing waren in de gemeente Lille werden bij de goedkeuring van het UGP opgeheven en zijn zodoende niet meer van toepassing. Je vindt de integrale tekst van het UGP op en www. politieregioturnhout.be. Je kan ook informatie inwinnen bij de gemeentediensten of bij politiepost Lille. Hetgeen verboden is wordt telkenmale duidelijk aangegeven. In ieder hoofdstuk worden ook de artikels aangeduid die kunnen worden bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie van maximum 250 euro. Deze gemeentelijke administratieve sanctie wordt opgelegd door de hiertoe aangestelde ambtenaar. In de vorige uitgave van Info Lille hebben wij het UGP in zijn geheel geschetst. Nu lichten wij iets uitgebreider de verschillende hoofdstukken van Afdeling I toe. Inname van de openbare weg Hoofdstuk I: Bouwwerven en stellingen Hier kom je te weten welke stappen je moet ondernemen om op een reglementaire manier een bouwwerf op de openbare weg in te richten. Zo is het ondermeer verboden de openbare weg te gebruiken voor de inrichting van een bouwwerf voor meer dan 24 uur, behoudens schriftelijke vergunning van de burgemeester. Tevens is er een vergunning vereist voor levering van allerlei bouwmaterialen wanneer het laden en lossen op de openbare weg gebeurt en waarbij de vlotte doorgang van het rijdend verkeer wordt gehinderd. Andere onderwerpen zoals het afsluiten van een bouwwerf, de veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden op bouwwerven, het gebruik van de openbare weg voor kleine onderhouds- of herstelwerken, het werken aan de openbare weg, de aanleg en het onderhoud van nutsvoorzieningen en de maatregelen die moeten genomen worden bij wegeniswerken en werken aan nutsvoorzieningen komen hier eveneens aan bod. Hoofdstuk III: Uitstalling van koopwaar, reclames of opschriften op losstaande constructies en ander straatmeubilair In dit hoofdstuk leer je dat het verboden is om uitstalinrichtingen van koopwaar te plaatsen op de openbare weg zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen. De periode van plaatsing, de regels van plaatsing, het onderhoud, de veiligheidsregels en het gebruik worden ook nader toegelicht. Het tweede deel van dit hoofdstuk handelt over reclames, opschriften op losstaande constructies en ander straatmeubilair. Hierbij is het basisprincipe dat het zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen verboden is om reclame of opschriften op losstaande constructies, toestellen, plantbakken en ander straatmeubilair op het gemeentelijk openbaar domein te plaatsen. In de volgende publicaties van Info Lille iets meer over: - Afdeling II Veiligheid en gemak van doorgang op de openbare weg - Afdeling III Ambulante en kermisactiviteiten - Afdeling IV Openbare gezondheid - Afdeling V Openbare veiligheid - Afdeling VI Openbare rust en orde - Afdeling VII Gedepenaliseerde verkeersinbreuken Actuele aandachtspunten uit het UGP Huisnummers aan de woningen (Afdeling II hoofdstuk IV) Artikel 1 van dit hoofdstuk stelt dat ieder gebouw dat bewoond is of bewoond kan worden moet voorzien zijn van een zichtbaar aangebracht huisnummer naast de hoofdingang of op de brievenbus of andere uitgang naar de openbare weg. Voor sommige administratieve diensten (post, gemeentediensten, nutsmaatschappijen, ) is het van belang dat de huisnummers van gebouwen goed zichtbaar en leesbaar zijn aangebracht. Wanneer men beroep moet doen op de hulpdiensten (brandweer, Rode Kruis, politie ) kan dit in sommige omstandigheden zelfs van levensbelang zijn. Ook administratieve, commerciële en industriële gebouwen moeten voorzien zijn van een. Het verkeer en laten rondlopen van dieren (Afdeling II hoofdstuk II) Honden aan de leiband Artikel 1 van dit hoofdstuk stelt dat het verboden is dieren op het openbare domein, akkers, velden of in de bossen te laten lopen zonder de nodige voorzorgen te nemen om deze te beletten de veiligheid of het gemak van doorgang te verstoren. Dieren moeten teruggeroepen worden wanneer deze de voorbijgangers aanvallen of achtervolgen, zelfs als er geen kwaad of schade uit volgt. Op de openbare weg of openbaar domein moeten de honden aan de leiband worden gehouden. Op deze plaatsen mag de leiband niet langer dat 1,5 meter zijn. Hondenpoep De bezitters of houders van honden zijn verplicht te beletten dat openbare en private gebouwen en hun aanhorigheden, voetpaden, groene bermen tussen het voetpad en de rijbaan, gemeentelijke parken, speelpleinen, speelweiden, sportterreinen, wandelstraten en andere voor het publiek toegankelijke plaatsen, alsook fietspaden en wandelwegen worden bevuild door hun dieren. Indien toch uitwerpselen terechtkomen op voornoemde plaatsen zijn de eigenaars of houders van de honden verplicht deze uitwerpselen te verwijderen, achter te laten in de vuilnisbakken of mee te nemen. Aangezien er regelmatig klachten zijn van inwoners van onze gemeente over met hondenpoep bevuilde stoepen en bermen wordt er door de politie op geregelde tijdstippen controle gedaan op het naleven van dit artikel. Gevonden GEVONDEN VOORWERPEN - Autosleutel met afstandsbediening LANCIA met 6 kleine sleutels. - Autosleutel aan sleutelhanger in de vorm van een stoppentrekker - 2 kleine sleutels aan ringetje gevonden t.h.v. Delhaize - GSM SAMSUNG (klein model) zwart, gevonden op Boerkenskermis te Lille - GSM NOKIA roze kleur - Videocamara merk GRUNDIG serienummer batterijladers + 3 cassettes in stoffen tas merk UNOMAT, gevonden t.h.v. Achtzalighedenboom - Fietssleuteltje aan groene sleutelhanger met opschrift Perfecte parttimer - Sleutelhanger met opschrift Maria met 3 sleutels - Huissleutel aan sleutelhanger van Dexia GEVONDEN FIETSEN - Mountainbike V.SCANINI blauw/gele kleur - Damesfiets zonder merk goudkleurig - Damesfiets GAZELLE - zilverkleurig - Herenfiets KETTLER grijs metallic zadel beschadigd - Damesfiets OXFORD groene kleur zwart kinderstoeltje roze bel - Herenfiets NORTA donkergroen - Damesfiets POINTER HORIZON felblauwe kleur - Mountainbike GIANT TERRAGO rooskleurig - Damesfiets PRESTIGE MONACO grijs metallic 2 grote fietstassen - Koersfiets BATAVUS CHAMPION wit/blauw witte zadel + wit stuur - Damesfiets GAZELLE zilverkleurig - Damesfiets POINTER HORIZON felblauwe kleur - Mountainbike GIANT TERRAGO rooskleurig - Damesfiets PRESTIGE MONACO grijs metallic met 2 grote fietstassen - Koersfiets BATAVUS CHAMPION wit/blauw witte zadel en wit stuur - Herenfiets Overseas bordeaux oudere fiets zonder versnellingen - Damesfiets GAZELLE bruin/blauw Verkoper Fietsen Vloemans Vosselaar - Damesfiets GIRARDENGO oranje - Damesfiets RAMBLER metallic blauw - Damesfiets TOPBIKE grijs - Herenfiets NORTA groen oude verroeste fiets - Kinderfiets SUNVALLEY geel/rood zwart stuur

11 Politie Sociale zaken Veilig terug naar school Met het begin van het nieuwe schooljaar zijn er weer heel wat zwakke weggebruikers op de been. Als je als ouder je kind met de auto aan de school afzet, willen wij je er als lokale politie toch even bewust van maken dat kinderen helemaal anders denken en reageren als volwassenen in het verkeer. Omdat ze kleiner zijn kunnen ze bijvoorbeeld het verkeer niet overzien en dit zorgt er voor dat kinderen beperkte mogelijkheden hebben om het verkeer goed in te schatten. Op school probeert men zo goed als mogelijk de kinderen de vaardigheden aan te leren die ze nodig hebben. Ook ouders moeten hierbij hun steentje bijdragen en het goede voorbeeld geven aan de kleintjes. In de praktijk blijkt echter nog steeds te vaak dat de ouders dit niet altijd doen. Bij het wegbrengen of ophalen van zoon of dochter wordt vastgesteld dat auto s voor de gemakkelijkheid even op de stoep of op het zebrapad geparkeerd worden in de omgeving van de school. Niet alleen wordt zo het verkeerde voorbeeld aan de kinderen gegeven, kinderen worden op deze manier ook gedwongen op de rijbaan te wandelen of kunnen niet veilig het zebrapad oversteken. Daarom dringt de politie er sterk op aan bij ouders om hun auto s STEEDS op een reglementaire manier te parkeren als ze hun kind naar school brengen of komen ophalen, ook al is het maar voor vijf minuutjes. Ook het gemeentebestuur wil de aandacht vestigen op de veiligheid van onze schoolgaande jeugd. Naar jaarlijkse gewoonte overhandigt het schepencollege bij het begin van de donkere maanden veiligheidsvestjes aan alle nieuwe leerlingen van de lagere scholen. Deze uitreiking zal dit jaar gepaard gaan met een woordje uitleg van onze wijkagenten die de leerlingen wijzen op het nut en belang van het dragen ervan. In samenspraak met de scholen en de lokale politie zal het gemeentebestuur een programma uitwerken voor een paar projecten die onze kinderen veilig door het verkeer loodsen dit scholjaar. Meer details over de onderwerpen die aan bod zullen komen vind je in de volgende editie van Info Lille. We hebben er zin in En reiken elkaar de hand Zin in een gezellig samenzijn met senioren? Denk je nog vaak terug aan de voorbije edities van onze seniorennamiddag in de parochiezaal van Lille? Noteer dan dinsdag 23 september in je agenda en schrijf je snel in op het gemeentehuis. Om 13u gaan de deuren van PZ Sint-Pieter voor de derde keer open voor alle Lilse senioren. Tot 16.30u biedt de seniorenraad je optredens van Connie Neefs en van t Bont Gezelschap en dit volledig GRATIS! Tijdens deze amusante namiddag reiken we ook de hand aan de mindervaliden uit onze gemeente. We nodigen de bewoners van t Margrietje uit om samen met ons te genieten van de muziek van Connie Neefs en de toneelstukken van t Bont Gezelschap. Opbrengst van deze namiddag gaat naar de vzw t Margrietje, een opvangcentrum voor volwassenen met een mentale handicap. Gratis Griffelrock in het Sportpaleis Griffelrock, hét seniorenfestival van de provincie Antwerpen, is dit jaar aan zijn derde editie toe. Griffelrock werd geboren in de schoot van de provinciale seniorenraad. Na twee succesvolle festivals op het Zilvermeer in Mol, pakt de provincie dit jaar uit met een nieuwe locatie en formule. De derde editie Griffelrock van provincie Antwerpen wordt gratis én indoor. Op 2 oktober in de namiddag zal het Antwerpse Sportpaleis de place to be zijn voor swingende 55-plussers. Het belooft alvast een memorabele editie te worden met een pak aan bekende artiesten. Karoline Kamosi, beter bekend als R&B zangeres Leki presenteert de 2 uur durende show. Alle artiesten zullen optreden met het huisorkest van het Sportpaleis. Connie Neefs bijt de spits af om 13u30. Daarna volgen Souldivaz, Willy Sommers, Sandra Kim en Wim Soutaer. Laura Lynn zorgt voor een spetterende afsluiter. Praktisch Wat? Griffelrock 2008, hét seniorenfestival van de provincie Antwerpen met optredens van Connie Neefs, Souldivas, Willy Sommers, Sandra Kim, Wim Soutaer en Laura Lynn. Doelgroep? Alle 55-plussers uit de provincie Antwerpen en hun ev. begeleiders Wanneer? Donderdag 2 oktober van 13u30 tot 16u Waar? Sportpaleis, Schijnpoort 119, Antwerpen - Merksem Tickets? Inkom gratis, maar je moet wel op voorhand een ticket hebben. Dat kan je reserveren tot 10 september op het gemeentehuis bij Ann Kersemans. Vervoer? De seniorenraad van Lille legt gratis bussen in die om 12.15u vertrekken aan de kerk. Meer info? Info solidariteitsraad: voorzitter Chris Stellfeld Info seniorenraad: voorzitter André Govaerts

12 Lille in de marge In de kijker 3,1 miljoen euro voor plattelandsprojecten in het leadergebied regio Midden-Kempen beweegt! regio MIDDEN KEMPEN beweegt! Meer dan een jaar geleden ondertekenden de gemeenten Balen, Geel, Kasterlee, Lille, Meerhout, Retie en Vorselaar een intentieverklaring om samen een Leaderwerking op te zetten onder de noemer Regio Midden-Kempen beweegt!. Vlaanderen en de Europese Unie trekken samen 3,1 miljoen euro uit om de ontwikkeling van en de leefkwaliteit op het platteland te bevorderen in deze zeven Kempense gemeenten. Voor een periode van 6 jaar zal deze regio van de steun gebruik kunnen maken. Dankzij een bottom-up benadering zijn de initiatiefnemers vooral de lokale bevolking, allerlei groeperingen, verenigingen en lokale overheden en zo kunnen de projecten lokaal op een breed draagvlak rekenen. Deze Plaatselijke Groep fungeert als beslissingsorgaan voor de ingediende projecten. Zij zullen met andere woorden de projecten evalueren en eventueel fondsen toekennen om deze te realiseren. Vanuit Lille zetelen twee personen in de Plaatselijke Groep, namelijk Luc Van de Weerd (plaatsvervanger is Leo Willems) en Kris Breugelmans (plaatsvervanger is Jef Van Duppen). Kris Breugelmans is tevens voorzitter van het leadergebied Midden- Kempen Via dit artikel nodigen we iedere geïnteresseerde inwoner & vereniging van onze gemeente uit op de open informatievergadering op woensdag 17 september vanaf 20u in de jeugdhaard te Lille (sportcentrum Balsakker). Tijdens deze info-avond zal uitleg gegeven worden over de: - doelstellingen van het ontwikkelingsplan - wijze waarop projecten kunnen ingediend worden - beoordelings- en selectiecriteria - uitvoeringstermijn van de goedgekeurde projecten - maximale co-financiering vanwege de Plaatselijke Groep Momenteel worden denkoefeningen gemaakt om gebiedsdekkende projecten uit te werken, zoals bijvoorbeeld een autoluwe of autoloze zondag, een verbinding van bestaande fiets- en / of wandeltrajecten, Tijdens deze informatieavond kunnen hieromtrent bijkomende ideeën voorgesteld en besproken worden. Wij hopen op een talrijke opkomst! Met dringende vragen kan je steeds terecht bij: Kristien Vanlommel Kris Breugelmans coördinator voorzitter Hooibeeksedijk 1 Gierlebaan Geel 2275 Lille tel. 014/ / De Boskapel te Lille Wie wil verpozen en genieten van de stilte in de natuur moet zeker een bezoek brengen aan de Lilse Boskapel. Dit kleine gebouw met een parkje werd bij ministerieel besluit als monument en dorpsgezicht beschermd op 14 december Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt wordt als volgt gemotiveerd: Boskapel of Wuytskapel, Lille, Boskapelstraat (hoek Zagerijstraat), dient te worden beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en volkskundige waarde: - De 19de eeuwse kapel is een authentieke materiële getuige van de hechte verbondenheid van de vroegere maatschappij met het religieuze leven en een uiting van de historische volksdevotie. -Opmerkelijke site met kapel onder overkragend dak op gietijzeren rondgang met de Zeven vreugden en smarten van St.-Jozef. De stenen kapel is toegewijd aan Onze Lieve Vrouw en is gelegen langs de oude baan (de vroegere Holleweg) naar Herentals op ongeveer 500m van de Lilse dorpskerk. De huidige stenen kapel werd gebouwd in 1875 en de bouwkosten werden gedragen door familie Wuyts, toen wonend in de huidige onderpastorij recht over de kerk. Hier woonde zeer eerwaarde heer Karel Wuyts met zijn ongetrouwde zusters, hij was vele jaren deken in Hoogstraten. Omdat zij de kapel lieten bouwen wordt de kapel in de volksmond ook wel de Wuytskapel genoemd. Eén van de nog weinig bekende legenden over het ontstaan van de Boskapel te Lille werd verteld door J. Lauwereys in zijn boek Volksdevoties in Herentals en omstreken. De legende verhaalt: In 1789, het jaar van de Franse Revolutie, hing tegen een hoge dikke mastenboom een houten Onze-Lieve-Vrouwebeeldje. Uit vrees voor de nakende Franse gewelddaden werd het beeldje naar de kerk overgebracht. Toen de volgende morgen de kerkdeuren werden geopend, bemerkte men dat het beeldje gestolen was. Groot was eenieders verbazing echter, wanneer enkele inwoners de pastoor kwamen melden dat het beeldje op onverklaarbare wijze terug op zijn oorspronkelijke plaats aan de boom hing. De Lillenaren kwamen nu samen aan dit beeldje om er te bidden. Het wonderlijk verhaal deed snel zijn ronde en uit alle streken kwamen mensen naar de bidplaats te Lille om er te bidden en de voorspraak van Onze Lieve Vrouw af te smeken. Er werd zelfs een klein kapelletje gebouwd ter ere van Maria. In 1825 werd deze kapel ook wel Molenkapel genoemd omdat er in de nabijheid een windmolen (banmolen) stond. In 1875 werd dan de huidige stenen kapel gebouwd. Vreugden en smarten van de H. Jozef In het parkje naast de Boskapel werd een rondgang gemaakt en werden zeven gietijzeren staties met bidbanken aangebracht. Elke statie vermeldt een tekst waarop de vreugden en smarten van Jozef zijn aangebracht. In 1900 werden deze teksten herschilderd door Frans Lenaerts. 1. Vrees niet Jozef Neem Maria tot u. 2. Smart om arme stal Vreugde bij Jezus geboorte. 3. Na besnijdenis leed Gaf hij de naam Jezus. 4. Droef om Simeons voorspelling Blij om opdracht in de tempel. 5. Vol smart tijdens de vlucht Vreugd in t vrij Egypte. 6. Blij verlaat hij Egypte Vrees drijft hem naar Nazaret. 7. Vol smart op zoek naar Jezus Vreugde bij het blije weervinden. Tot halfweg de twintigste eeuw kwamen er vele bedevaarders naar de Lilse Boskapel om er de hulp van O.-L.-Vrouw af te smeken tegen koorts en kinderstuipen. Er werden zelfs miraculeuze genezingen vastgesteld. Nu nog komen de mensen uit het gebuurte in de maand mei elke avond een rozenhoedje bidden aan de Boskapel. Tot slot vermelden we nog dat verschillende historici en archeologen waaronder A. Stroobant bij opgravingen rond de Boskapel ( ) overblijfselen in aardewerk vonden, daterend uit de Romeinse tijd. (J.A.)

13 Lille De Kerkstraat vanuit het westen gezien rond 1920 VROEGER NU Lille De Kerkstraat in 2008

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - mei-juni 2012 jrg 36 nr.3 6 www.lille.be 7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014.

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014. INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Jumborun - 23 augustus 2014 november - december 2014.06 Optreden Will Tura OC Leieland - 18 november 2014 inhoud

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be.

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be. Info Wingene 33 Wingene-Zwevezele Jaargang 8 juli/september 2012 gratis toegang iedereen welkom Opening recreatiepark Wingene Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10 Pag. 3 Vlaanderen feest!

Nadere informatie

Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012

Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012 Verschijnt driemaandelijks Afgiftekantoor: 3200 Aarschot GlabbeKLAP Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012 glabbeek.be GEMEENTE PROMOOT STREEK- & FAIRTRADE PRODUCTEN

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa),

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa), INFO KUURNE november december 2010 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne Groene Long

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

De Nieuwe Blauwe Toren

De Nieuwe Blauwe Toren Nieuwe Steenweg 38A 8377 Zuienkerke info@marcvanloo.be tel: 050/41.43.11 TUINONDERNEMING MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN www.marcvanloo.be SNOEIEN VAN BOMEN EN VERHAKSELEN VAN AFVAL. AANLEG

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Natuur.ruimte Bruin blauwtje, contradictie of niet?

Natuur.ruimte Bruin blauwtje, contradictie of niet? DRIEMAANDELIJKS VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT ANTWERPEN NOORD VZW - JUNI - AUGUSTUS 2010 - JAARGANG 17 - NUMMER 2 Natuur.ruimte Bruin blauwtje, contradictie of niet? t Asbroek, een kleinood verscholen

Nadere informatie

Rijmheide. Nummer 183 juli - augustus 2011 Afgiftekantoor: 2820 Bonheiden

Rijmheide. Nummer 183 juli - augustus 2011 Afgiftekantoor: 2820 Bonheiden 37ste FOLKLOREFESTIVAL 17 tot 21 augustus Rijmheide >> Gemeentebudget 2011: wat zijn onze plannen? >> Nieuwe buitenschoolse kinderopvang vanaf oktober Programmakrant Gemeenschapscentrum t Blikveld >> Wat

Nadere informatie

info LEEUW Noël Rogghe Oudste vrijwilliger Lees meer op pag. 4 JANUARI 2015 MAANDELIJKS (UITGEZONDERD IN JULI EN AUGUSTUS) Pieter Coomans

info LEEUW Noël Rogghe Oudste vrijwilliger Lees meer op pag. 4 JANUARI 2015 MAANDELIJKS (UITGEZONDERD IN JULI EN AUGUSTUS) Pieter Coomans info JANUARI 2015 MAANDELIJKS (UITGEZONDERD IN JULI EN AUGUSTUS) LEEUW Oudste vrijwilliger Noël Rogghe Lees meer op pag. 4 Pieter Coomans Luc Deconinck burgemeester T 02 371 22 11 luc.deconinck@sint-pieters-leeuw.be

Nadere informatie

uitgekamd 4-5 Broers Jonckheere leven zich uit met verf en penseel 2-3 Vlaamse Landmaatschappij beschermt groene zones in de regio

uitgekamd 4-5 Broers Jonckheere leven zich uit met verf en penseel 2-3 Vlaamse Landmaatschappij beschermt groene zones in de regio uitgekamd België - Belgique P.B. - P.P. 1970 Wezembeek-Oppem BC 3352 P 007373 WEZEMBEEK-OPPEM jaargang 12, nr 7 september 2011 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum

Nadere informatie

info www.waarschoot.be 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib

info www.waarschoot.be 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib info 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib Gemeentelijk infoblad, verschijnt elf maal per jaar, 19 de jaargang nummer 3, maart 2013 www.waarschoot.be 3 2 Wachtdiensten COLOFON

Nadere informatie

info Boterhammen in het Park op 29 mei in het stadspark Boterhammen in het Park...p. 2 Erfgoeddag...p. 15 Basta Diva Françoise Vanhecke... p.

info Boterhammen in het Park op 29 mei in het stadspark Boterhammen in het Park...p. 2 Erfgoeddag...p. 15 Basta Diva Françoise Vanhecke... p. info HARELBEKE Maandelijks infoblad - Dienst Communicatie Stad Harelbeke Tel. 056 733 310 - Fax 056 733 319 - info@harelbeke.be Editie: Mei 2011 Boterhammen in het Park op 29 mei in het stadspark Boterhammen

Nadere informatie

Geraardsbergen. Stadsmagazine. 03 Jazzstad kick-off op 6 juli 05 Beleef je eigen ronde 27 OCMW ondersteunt pasgeborenen. juni 2014 driemaandelijks

Geraardsbergen. Stadsmagazine. 03 Jazzstad kick-off op 6 juli 05 Beleef je eigen ronde 27 OCMW ondersteunt pasgeborenen. juni 2014 driemaandelijks 35 Geraardsbergen Stadsmagazine juni 2014 driemaandelijks 03 Jazzstad kick-off op 6 juli 05 Beleef je eigen ronde 27 OCMW ondersteunt pasgeborenen Miel Mosterd 2 STADSDIENSTEN Administratief Centrum Weverijstraat

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl Jaargang 25 september 2010 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl 25 IN DIT NUMMER Wijkvereniging de Zonnesteen met de agenda en mededelingen

Nadere informatie

Nokere Koerse Jeugdboekenweek

Nokere Koerse Jeugdboekenweek Gemeente Ei-vol vitaliteit! V.U.: Unizo vzw Nieuwstraat 17, Kruishoutem Toelatingsnummer: 9770 Kruishoutem,P209090 Kantoor van afgifte: Gent X Maandelijks, behalve in februari en augustus Jaargang 25 -

Nadere informatie

DEN BEIAARD. Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel. maart-april

DEN BEIAARD. Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel. maart-april Tweemaandelijks gemeentelijk informatieblad Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel DEN BEIAARD 2010 maart-april De middenkatern vervangt de "huis-aan-huis-berichten" Erfgoeddag en WAK 2010 in kasteel Boetfort:

Nadere informatie

Landschapsprojecten gezocht

Landschapsprojecten gezocht Gemeente Nieuws Landschapsprojecten gezocht De gemeente stelt samen met de provincie Gelderland geld beschikbaar voor het versterken van het landschap, het verbeteren van kleinschalige recreatieve mogelijkheden

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN Colofon Mei 2013 V.U. Peter De Wilde Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Delen gemeentelijk wagenpark. Handleiding lokale besturen. Met steun van de Vlaamse overheid

Delen gemeentelijk wagenpark. Handleiding lokale besturen. Met steun van de Vlaamse overheid Delen gemeentelijk wagenpark Handleiding lokale besturen Met steun van de Vlaamse overheid Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Sneller, verder, gemakkelijk, meer flexibel... 3 De auto als alternatief voor de

Nadere informatie

infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / oktober 2013 / nummer 266

infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / oktober 2013 / nummer 266 infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / oktober 2013 / nummer 266 Voortaan komt u makkelijker te weten wat er in de gemeente zoal te doen is. U kent UiT in Vlaanderen? UiT in Leuven? Sinds september

Nadere informatie