Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen"

Transcriptie

1 Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie, subsidies en voorzieningen Begeleiding op de werkplek Ontwikkeling en doorstroom Zorgen voor continuïteit Afsluiting DEEN heeft 67 winkels in Noord-Holland, Flevoland en Zuid-Holland. Met ruim mensen in dienst behoort DEEN tot de grootste werkgevers van West-Friesland. DEEN is klein begonnen met het werken met mensen met een arbeidsbeperking; medewerkers werden geworven in de omgeving van de winkel door middel van een briefje op de muur. Op deze manier konden ook mensen met een arbeidsbeperking hun weg naar DEEN vinden. Anderen kwamen binnen via de contacten met (praktijk)scholen en liepen stage bij DEEN, of waren familie of bekenden van medewerkers. Inmiddels is werken met mensen met een arbeidsbeperking een gewoonte binnen DEEN. Er zijn momenteel ruim 100 Wajongers in dienst. 1

2 Business case en visie op inclusief ondernemen DEEN streeft er naar een afspiegeling van de maatschappij te zijn DEEN heeft 67 winkels in Noord-Holland, Flevoland en Zuid-Holland. Het werken met mensen met een arbeidsbeperking is al jarenlang een onderdeel van het personeelsbeleid van DEEN. Het bedrijf is klein begonnen met het werken met mensen met een arbeidsbeperking, medewerkers werden geworven in de omgeving van de winkel door middel van een briefje op de muur. Op deze manier konden ook mensen met een arbeidsbeperking hun weg naar DEEN vinden. Anderen kwamen binnen via de contacten met (praktijk)scholen en liepen stage bij DEEN, of waren familie of bekenden van medewerkers. Hierdoor is werken met mensen met een arbeidsbeperking een gewoonte geworden binnen DEEN, met name binnen de oude winkels. Het werken met mensen met een arbeidsbeperking past binnen het MVO-beleid van DEEN. Eén van de kernwaarden van DEEN is dat het bedrijf een afspiegeling van de maatschappij wil zijn; werken met mensen met een arbeidsbeperking is daar een onderdeel van. Het wordt gezien als een verrijking voor zowel de klant en de medewerkers als de persoon zelf. De financiële regelingen spelen ook mee, ook al werken de Wajongers vaker op een lager tempo, het betekent wel extra handen in de winkel waar nodig. Nu komen de meeste medewerkers met een arbeidsbeperking bij DEEN via het UWV binnen maar ook nog steeds via stages vanuit praktijkscholen en SW-bedrijven uit de directe omgeving van de winkel. Omdat DEEN waarde hecht aan het werken met mensen met een arbeidsbeperking is het inmiddels (intern) beleid geworden dat er minstens één persoon met een arbeidsbeperking per filiaal werkt. Dat kunnen Wajongers of SW-ers zijn, maar ook bijvoorbeeld langdurig werklozen. Van oudsher zijn het echter meestal Wajongers. Werken met mensen met een arbeidsbeperking is intrinsiek voor DEEN; DEEN werkt al lange tijd met mensen met een arbeidsbeperking, in veel filialen is het een gewoonte geworden en kijken medewerkers en klanten raar op als er geen medewerker met een arbeidsbeperking werkt. Inmiddels is het beleid om minstens één medewerker met een arbeidsbeperking per filiaal te hebben en er zijn dan momenteel ook ruim 100 Wajongers in dienst. Er is in kaart gebracht waar deze Wajongers werkzaam zijn, of ze een jobcoach hebben en wie dat is, wie de interne begeleider is, wie de contactpersonen van de Wajonger is, wat de contracttijd is etc. 2

3 Communicatie en interne organisatie Er is een duidelijk overzicht van waar binnen de organisatie de kennis geborgd is Werken met mensen met een arbeidsbeperking is al jarenlang een onderdeel van het personeelsbeleid binnen DEEN. Omdat DEEN waarde hecht aan het werken met deze mensen is het inmiddels (intern) beleid geworden dat er minstens één medewerker met een arbeidsbeperking per filiaal werkt. Dat kunnen Wajongers en SW-ers zijn, maar ook langdurig werklozen. Van oudsher zijn het echter Wajongers. DEEN heeft dus een lange geschiedenis met het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt maar toen de behoefte ontstond om dit onderwerp te verankeren in de bedrijfsvoering en om een concrete ambitie te kunnen invullen werd het essentieel dat de taken duidelijk werden beschreven en belegt bij de juiste groep. Inmiddels weten wij, maar ook externe partijen, dat wajongers een plek kunnen verdienen in één van onze winkels of distributiecentra. We krijgen zeer regelmatig verzoeken om mensen met een beperking een kans te bieden. Dat zijn bijvoorbeeld contactpersonen op praktijkscholen, het UWV en SW-bedrijven. De kennis hoe om te gaan met de verschillende groepen is intern aanwezig. In geval van een mogelijke plaatsing zal dit in overleg met de supermarktmanager en de verantwoordelijke personeelsadviseur gaan. Er is een duidelijk overzicht van bij wie de kennis met betrekking tot het werken met arbeidsbeperkten ligt en er is een heldere taakverdeling met betrekking tot het overdragen van deze kennis. Dat leidt ertoe dat de ambitie om in elke supermarkt minstens één Wajonger werkzaam te hebben gehaald wordt. 3

4 Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Structuur aanbrengen in het dagelijkse werk van de Wajonger Voor mensen met een arbeidsbeperking is een functie in een winkel van DEEN soms wat lastiger. Bij DEEN staat service hoog in het vaandel. Medewerkers moeten bijvoorbeeld altijd meelopen met een klant als er een vraag is. Dat kan voor mensen met een arbeidsbeperking nog wel eens lastig zijn; sommige van hen kunnen niet goed omgaan met afleiding van hun reguliere werkzaamheden. Uiteraard is het eea zeer afhankelijk van de beperking die de betrokken wajongere heeft. Er zijn verschillende soorten functies binnen DEEN die wel geschikt zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Het lossen van goederen in het magazijn, het sorteren van flessen en de schoonmaak zijn allemaal werkzaamheden waarmee de Wajongers die momenteel werkzaam zij bij DEEN goed uit de voeten kunnen komen. Om medewerkers met een arbeidsbeperking toch een functie te kunnen geven in de winkel, waar het service verlenen dus soms een lastig onderdeel kan zijn voor de medewerker, helpt het vaak om structuur in deze werkzaamheden aan te brengen. Goede begeleiding is hierin essentieel. Medewerkers met een arbeidsbeperking die in een winkel werken wordt vaak geleerd om naar zijn of haar begeleider toe te stappen wanneer een klant met een vraag zich meldt. Deze structuur is van groot belang voor mensen met een arbeidsbeperking, dit geldt op meerdere vlakken. Met betrekking tot het uitvoeren van taken helpt het bijvoorbeeld om vaak voor de medewerker een (haalbaar) lijstje op te stellen met een overzicht van zijn of haar werkzaamheden. Verder helpt het ook vaak om op een vast tijdstip een contactmoment met de begeleider in te plannen en de volgende werkdag daarin alvast door te nemen. DEEN doet daarbij bewust niet aan jobcarving om voor alle medewerkers de functies divers te houden. Het aanbrengen van structuur in de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers met een arbeidsbeperking zorgt ervoor dat sommige Wajongers die bij DEEN werkzaam zijn toch ook taken in de winkel kunnen vervullen en dat wanneer zij taken achter de schermen vervullen dit in goede banen geleidt word. 4

5 Werving en contractering van kandidaten Gebruik maken van meerdere kanalen om de juiste kandidaten te vinden DEEN heeft als doel om per winkel minstens één medewerker met een arbeidsbeperking in dienst te hebben. DEEN heeft 65 winkels in Noord- Holland, Flevoland en Zuid-Holland en er zijn momenteel in totaal ruim 100 Wajongers in dienst. De werving van de kandidaten met een arbeidsbeperking verloopt via verschillende kanalen. Op het moment dat er geen Wajonger (meer) werkzaam is bij een filiaal van DEEN (en er wel mogelijkheden zijn) wordt er contact opgenomen met het UWV met het verzoek om een nieuwe kandidaat te leveren. Vervolgens komt een personeelsadviseur samen met de supermarktmanager om te overleggen waar in het filiaal een geschikte functie is voor een kandidaat en wie de interne begeleider wordt. Vervolgens wordt vaak USG Restart (of ander reintegratie bureau) benaderd voor het leveren van een jobcoach. Wat hierbij belangrijk is, is dat de nieuwe medewerker in de formatie moet passen; er wordt gekeken naar wat er nodig is in de supermarkt en of het mogelijk is om dat op te vullen door een medewerker met een arbeidsbeperking. Er wordt ook vaak stage gelopen door mensen met een arbeidsbeperking bij DEEN. Deze mensen komen dan vanuit een praktijkschool in de buurt en voor ex-stagiairs is het vaak mogelijk om vervolgens door te stromen als vaste medewerker. Verder komen er ook soms kandidaten binnen via medewerkers of klanten van DEEN of via re-integratiebureas. De werving gebeurt in alle gevallen vanuit het filiaal zelf en dus niet vanuit het hoofdkantoor. De sollicitatiegesprekken met de kandidaten met een arbeidsbeperking worden gedaan door de supermarktmanager (desgewenst in aanwezigheid personeelsadviseur) van het filiaal. Door voor de werving van medewerkers met een arbeidshandicap van verschillende kanalen gebruik te maken is DEEN in staat om vrijwel altijd wel een geschikte Wajonger te vinden als dat nodig is. Het is voor DEEN ook belangrijk dat mensen met een arbeidsbeperking hén weten te vinden. 5

6 Administratie, subsidies en voorzieningen Zorgen voor een juiste loonwaardebepaling is van groot belang voor werkgever en -nemer Elk filiaal van DEEN regelt de werving en selectie van de medewerker met een arbeidsbeperking zelf. Een personeelsadviseur is wel vanaf het eerste moment betrokken bij dit proces. Het filiaal registreert de nieuwe medewerker als reguliere medewerker en krijgt uiteindelijk de subsidies via het hoofdkantoor terug. Bijzonderheden in de administratie ten behoeve van subsidies worden namelijk door het hoofdkantoor aangevraagd. Dat de (financiële) regelingen voor Wajongers en SW-ers zo zijn heeft ervoor gezorgd dat de voorkeur van DEEN uitgaat naar deze doelgroepen. Er is momenteel een proef aan de gang in samenwerking met het UWV waarbij DEEN een subsidie krijgt van het UWV voor de tijd die de interne begeleider van DEEN in de begeleiding van de medewerker met een arbeidsbeperking steekt. De afspraken met betrekking tot de loonwaardebepaling nu een stuk duidelijker dan voorheen. De arbeidsdeskundige vanuit het UWV komt nu naar de supermarkt na afloop van de stage of de proefplaatsing. Dan weet de bedrijfsleider wat iemand kan omdat dat dan uit de praktijk is gebleken. Dat is prettig want op die manier kan er geen verkeerde inschatting worden gemaakt van de capaciteiten van de medewerker met een arbeidsbeperking. Een verkeerde inschatting hiervan kan zeer schadelijk zijn omdat er dan onnodig druk wordt gelegd op deze medewerker, wat hij of zij vaak niet aan kan. Door een goede loonwaardebepaling kunnen medewerkers met een arbeidsbeperking het langer volhouden en werken ze met meer plezier en minder spanning. Dit werkt vervolgens ook vaak weer door in de thuissituatie. 6

7 Begeleiding op de werkplek Externe jobcoachingstrajecten door één vaste partner: USG Restart DEEN werkte in eerste instantie samen met diverse re-integratiepartijen. Dat werkte echter niet prettig want op die manier was er geen grip op de verschillende jobcoachingstrajecten. Er was een groot verschil in de kwaliteit van de trajecten en het was niet helder wat er aan begeleidingsuren geleverd werd. Door te kiezen voor één partner kwam er meer structuur in de begeleiding en kregen alle medewerkers met een arbeidsbeperking begeleiding van eenzelfde niveau. Deze partner is USG Restart. USG Restart levert jobcoaches voor alle nieuwe medewerkers met een arbeidsbeperking. Voor medewerkers die al langer werkzaam zijn bij DEEN en een jobcoach hebben vanuit een andere organisatie wordt dit, zolang deze samenwerking als prettig wordt ervaren, niet aangepast. Vrijwel alle medewerkers met een arbeidsbeperking hebben een jobcoach. De uitzondering zijn medewerkers die vooraf een half jaar stage hebben gelopen bij DEEN want dan is er meestal sprake van na-begeleiding vanuit de praktijkschool. Medewerkers met een arbeidsbeperking waarvan de situatie stabiel is hebben vaak (in overleg met beide partijen) ook geen externe jobcoach meer. DEEN werkt mee aan de pilot van het UWV met de interne jobcoach. Het werken met een externe jobcoach is vaak handig om een inschatting te kunnen maken van wat de capaciteiten van de medewerker met een arbeidsbeperking zijn en of er eventueel aan bepaalde dingen extra aandacht besteed moet worden. Door samen te werken met één externe partner met betrekking tot jobcoaching van nieuwe medewerkers is het mogelijk om grip te krijgen op deze trajecten en om alle medewerkers met een arbeidsbeperking dezelfde begeleiding te kunnen bieden. Helaas is dit steeds lastiger door de grote diversiteit van aanbieders. 7

8 Begeleiding op de werkplek Regeling met het UWV over subsidiëring interne begeleiding Naast dat er voor elke nieuwe medewerker met een arbeidsbeperking externe begeleiding is in de vorm van een jobcoach vanuit USG Restart, werkt DEEN ook altijd met een interne begeleider op de werkvloer. In principe is deze interne begeleider niet de bedrijfsleider. Vaak zijn het medewerkers die ook reguliere medewerkers inwerken. Soms zijn het ook medewerkers die al jaren bij DEEN werken en het leuk vinden om een medewerker met een arbeids-beperking te begeleiden. Er zijn wel een aantal eisen die aan de interne begeleider worden gesteld. De begeleider moet geduld hebben en het leuk vinden. Verder moet hij of zij tijd hebben voor de begeleiding en duidelijk kunnen communiceren en in staat zijn een boodschap helder over te brengen. De begeleider moet niet alleen kunnen opleiden (uitleggen wat de werkzaamheden zijn) maar ook daadwerkelijk kunnen begeleiden (geduld hebben, luisteren naar iemand en inschatten hoe het met iemand gaat). Verder is het essentieel dat de begeleider de lat voor de medewerker met een arbeidsbeperking niet te hoog legt en rekening houdt met zijn of haar beperking. Tot slot is het van belang dat de interne begeleider in vaste dienst is bij DEEN. Bijzonderheid - Regeling interne begeleiding met het UWV DEEN is onderdeel van een proef met het UWV, waarin het UWV subsidie betaalt voor interne begeleiding. Dat is voordelig voor het UWW: het UWV betaalt normaal gesproken de jobcoaching van een medewerker (à 75,- per uur). In deze proef betaalt het UWV de uren van de interne begeleider tegen een fors lager tarief aan DEEN. Dit werkt als volgt: - er wordt een inschatting gemaakt van de hoeveelheid begeleiding op een dag; bijvoorbeeld een half uur s ochtends waarin de dag wordt doorgenomen, en later op de dag nog twee keer een check-up van een kwartier. Dit draagt bij aan de structuur; het afbakenen van de dag is belangrijk voor de medewerker. - de inschatting wordt beoordeeld door de arbeidsdeskundige van het UWV (die kent de kandidaat en kan beoordelen of deze inschatting realistisch is). Bij goedkeuring accordeert iemand van het UWV. De subsidie wordt vervolgens uitgekeerd aan DEEN. Op die manier betaalt DEEN de uren die de begeleider in de medewerker met een arbeidsbeperking steekt dus niet zelf. Het is wel essentieel dat er goed wordt ingeschat of de medewerker met een arbeidsbeperking genoeg heeft aan alleen deze interne begeleiding. In sommige gevallen is dit niet voldoende gebleken. Wanneer er bijvoorbeeld te veel privéproblemen zijn of de beperking teveel invloed heeft op het werk wordt er altijd ook gebruik gemaakt van een externe jobcoach. Het begeleiden van een medewerker met een arbeidsbeperking door een interne begeleider wordt vaak door beide partijen als erg prettig ervaren. 8

9 Ontwikkeling en doorstroom Doorstromen of een detacheringsconstructie met het re-integratiebureau De ontwikkeling van de Wajongers die werkzaam zijn bij DEEN is meer horizontaal dan verticaal. Wajongers kennen een andere vorm van ontwikkelen dan reguliere medewerkers. Deze horizontale ontwikkeling betekent bijvoorbeeld dat de medewerker niet (alleen) achter de schermen in het magazijn werkt maar ook, als de situatie dat toelaat, werkzaamheden kan gaan verrichten in de winkel. Wajongers die werkzaam zijn binnen DEEN krijgen altijd eerst een contract voor een half jaar. Vervolgens krijgen zij nog twee keer een contract voor een jaar. De Wajonger stroomt vervolgens vaak door in de organisatie en krijgt dan een contract voor onbepaalde tijd. Deze doorstroom is echter niet altijd mogelijk en wenselijk. Daarom is er op dit moment een proef gaande in Alkmaar waar een constructie is gemaakt met de gemeente en re-integratiebureau WNK. In plaats van de Wajonger een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden wordt hij of zij gedetacheerd bij DEEN via WNK. WNK verzorgt dan de begeleiding van de Wajonger en biedt hem of haar een contract aan. De Wajonger is op die manier in de praktijk gewoon nog steeds aan de slag bij DEEN; DEEN huurt de medewerker via WNK. Op het moment dat het dan minder goed gaat met de medewerker wordt deze teruggehaald door WNK en gaat hij of zij aan de slag in hun organisatie, bijvoorbeeld in hun eigen groenbedrijf. Door deze constructie ontstaat er voor zowel DEEN als de Wajonger een stabiele situatie. Een andere optie voor de doorstroming van de Wajonger is dat hij of zij wordt uitgewisseld met een andere supermarktorganisatie. Dit is al meerdere keren met succes gebeurt. Het is volgens DEEN erg aan te raden om met soortgelijke bedrijven zo n netwerk op te zetten. DEEN maakt dus gebruik van meerdere opties met betrekking tot de ontwikkeling en doorstroom van Wajongers. Dit is niet alleen positief voor de Wajonger maar ook voor de organisatie zelf. Door bijvoorbeeld kandidaten uit te wisselen met andere supermarktorganisaties krijgen zij kandidaten die al veel ervaring hebben met het werken in een supermarkt. 9

10 Zorgen voor continuïteit Licht medewerkers goed in en hou de lijnen met externe partners kort Goede start Volgens DEEN is een goede voorbereiding van zeer groot belang, als de aftrap goed gaat is er veel minder kans op uitval. Er zijn daarin een aantal zaken om rekening mee te houden. Zo is het belangrijk dat de loonwaarde juist wordt ingeschat. Door een goede inschatting kunnen medewerkers met een arbeidsbeperking het langer volhouden en werken ze met meer plezier wat uiteindelijk resulteert in minder stress. Op deze manier kan de medewerker optimale werkervaring op doen en komen hun capaciteiten zo goed mogelijk tot uiting. Verder is het ook essentieel dat de andere medewerkers juiste verwachtingen hebben van het werken met iemand met een arbeidsbeperking. Het is daarom belangrijk om aan alle collega s die met de nieuwe medewerker gaan samenwerken te vertellen dat de persoon een beperking heeft en wat dat met zich meebrengt. Op die manier kunnen zij daar rekening mee houden en worden mogelijke conflicten beperkt. Wat erg belangrijk is voor mensen met een arbeidsbeperking is structuur, dit hebben zij nodig om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Het maken van lijstjes met werkzaamheden kan daarin goed van pas komen. Bepaalde vaste externe contactpersonen, bijvoorbeeld in de vorm van jobcoaches, zorgt voor een prettige samenwerking en een optimale begeleiding. Daarnaast is het ook wenselijk om een vaste interne begeleider voor de medewerker met een arbeidsbeperking aan te wijzen zodat er ook op de werkvloer begeleiding is. Goede contacten met externe partners Bij DEEN is er sprake van veel vertrouwen in de externe partners met wie ze samenwerken. Ondanks de grootte van een organisatie als DEEN is het UWV bijvoorbeeld goed op de hoogte van wat DEEN zoekt in haar medewerkers. Het contact is vooral optimaal omdat er vanuit het UWV één vaste contactpersoon is uit de regio die daardoor alle in s en out s van de organisatie weet. Via deze contactpersoon kunnen bepaalde problemen tijdig worden gesignaleerd en kan er indien nodig doorverwezen worden naar arbeidsdeskundigen uit andere regio s. De korte lijnen tussen het UWV en DEEN maar ook tussen DEEN en USG Restart zijn van groot belang voor het succesvol inzetten van Wajongers in de organisatie. 10

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

De Wet Banenafspraak vraagt werkgevers. Voor u als werkgever is het interessant te BANEN IN HET KADER VAN DE WET BANENAFSPRAAK

De Wet Banenafspraak vraagt werkgevers. Voor u als werkgever is het interessant te BANEN IN HET KADER VAN DE WET BANENAFSPRAAK BANENAFSPRAAK BANEN IN HET KADER VAN DE WET BANENAFSPRAAK De Wet Banenafspraak vraagt werkgevers om de komende jaren een bepaald aantal werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dit komt

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op belastingdienst.nl.

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Presentatie WSP & Banenafspraak

Presentatie WSP & Banenafspraak Presentatie WSP & Banenafspraak Informatiebijeenkomst OFS Presentatie WerkgeversServicepunt NHN Wie zijn wij? Een samenwerkingsverband bestaande uit: UWV De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder,

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Stappenplan duurzame plaatsing

Stappenplan duurzame plaatsing Stappenplan duurzame plaatsing 1. Inventarisatie van mogelijkheden en werkplekken 2. Werving 3. Selectie 4. Contractering 5. Werkplekaanpassing 6. Begeleiding 7. Beoordeling, ontwikkeling, doorstroom 25

Nadere informatie

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking?

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Participatiewet Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Wat kan het WSP voor u betekenen? Werving & selectie Branche- en Subsidies & regelingen Werkgevers Scan doelgroepen arbeidsjuridischadvies

Nadere informatie

Wajong werkt bij Albert Heijn

Wajong werkt bij Albert Heijn Wajong werkt bij Albert Heijn 2 Wajong werkt bij Albert Heijn 850 winkels 100.000 medewerkers 4 Introductie Albert Heijn staat midden in de samenleving. Met ruim 850 winkels en in totaal zo n 100.000 medewerkers

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

Aan het werk, Met werk. Utrecht, 13 maart 2013

Aan het werk, Met werk. Utrecht, 13 maart 2013 Aan het werk, Met werk Utrecht, 13 maart 2013 De par'cipa'ewet De bundeling én kor/ng van re- integra/ebudge4en als gevolg van de par/cipa/ewet hee: duidelijk implica/es voor gemeenten, zowel financieel

Nadere informatie

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet in opdracht van Min. SZW van centraal naar decentraal er zijn 3 grote decentralisaties gaande [ het zijn 3 landelijke regelingen die nu via de gemeenten geregeld

Nadere informatie

Financiële voordelen en voorzieningen voor werkgevers. Marjolijn Berend en Ageeth van Ruiten

Financiële voordelen en voorzieningen voor werkgevers. Marjolijn Berend en Ageeth van Ruiten Financiële voordelen en voorzieningen voor werkgevers Marjolijn Berend en Ageeth van Ruiten 1 Introductie Marjolijn Berend Landelijk adviseur werkgeversdiensten Karsten Bulling Landelijk adviseur werkgeversdiensten

Nadere informatie

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl Werkzoekenden in Westfriesland Ik ben WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland Wij zijn WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. Wij begeleiden

Nadere informatie

Op naar 125.000 banen voor arbeidsgehandicapten

Op naar 125.000 banen voor arbeidsgehandicapten Op naar 125.000 banen voor arbeidsgehandicapten Wie ben je & met welke gedachte(n) ben je hier gekomen? Werken met een arbeidsbeperking Werkzoekenden met een arbeidsbeperking hebben een achterstandspositie

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Als je als persoon met een arbeidsbeperking op zoek gaat naar werk verloopt dit niet altijd van een leien dakje. In het kader van

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel:

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: Re-integratiebegeleiding (2 e en 3 e spoor) Doel 1. Duidelijkheid! Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: 2. Werk! * Ruime arbeidsmogelijkheden * Beperkte

Nadere informatie

JOBCOACHING Het ultieme doel van The Colour Kitchen is om mensen weer een nieuwe kans te bieden. Wij investeren in persoonlijke ontwikkeling,

JOBCOACHING Het ultieme doel van The Colour Kitchen is om mensen weer een nieuwe kans te bieden. Wij investeren in persoonlijke ontwikkeling, Jobcoaching JOBCOACHING Het ultieme doel van The Colour Kitchen is om mensen weer een nieuwe kans te bieden. Wij investeren in persoonlijke ontwikkeling, opleiding en praktijkervaring en geloven dat dit

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Toolbox Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken is

Nadere informatie

DE route van anne naar werk

DE route van anne naar werk DE route van anne naar werk ders u o n e n e t n e c o dleiding voor d Han Over deze handleiding het liefst.. wil ik werken Deze handleiding hoort bij het animatiefilmpje De route van Anne naar werk. Bekijk

Nadere informatie

Jobcoaching theorie & praktijk

Jobcoaching theorie & praktijk Jobcoaching theorie & praktijk Door: Tosca Geneste Anniek Groenendijk HR Advisor DNP Imagingcomm Europe BV Senior Trajectbegeleider en Register Jobcoach bij Voorzet Arbeid in Haarlem Terminologie Participatiewet

Nadere informatie

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Maatschappelijk betrokken ondernemen Maatschappelijk betrokken ondernemen Wanneer u een eigen bedrijf heeft, is het steeds een uitdaging om te zorgen dat u competente medewerk(st)ers in dienst neemt. Ook het financiële plaatje is daarbij

Nadere informatie

Handboek. voor een duurzame plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking

Handboek. voor een duurzame plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking Handboek voor een duurzame plaatsing mensen met een arbeidsbeperking Copyright 2014 Accenture All Rights Reserved. Accenture, its logo, and High Performance Delivered are trademarks of Accenture. 1 Analyse

Nadere informatie

Wat houdt de Participatiewet in?

Wat houdt de Participatiewet in? Participatiewet Wat houdt de Participatiewet in? Op 1 juli 2014 aangenomen door de Eerste Kamer; Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet van kracht, één regeling Doel: zoveel mogelijk mensen met een

Nadere informatie

Realiseren Afspraak(banen)

Realiseren Afspraak(banen) Realiseren Afspraak(banen) Sociaal akkoord: extra banen voor mensen met een beperking Tot 2027 extra banen voor 125.000 mensen met een arbeidsbeperking. Regionaal Werkbedrijf Werk in Zicht Afspraken in

Nadere informatie

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL Ik ben Geïnteresseerd Creatief WWW.IKBENHARRIE.NL Communicatief Geeft aandacht Eerlijk Gestructureerd Geduldig Harrie is ontwikkeld door CNV Jongeren en Vilans, met dank aan de support van UWV en Instituut

Nadere informatie

Waj ng. Tips en informatie voor werkgevers, leidinggevenden en collega s

Waj ng. Tips en informatie voor werkgevers, leidinggevenden en collega s Waj ng Tips en informatie voor werkgevers, leidinggevenden en collega s De Wajongwaaier Waarom een Wajongwaaier? Veel Wajongers die werken, vinden het moeilijk dit vol te houden. FNV vindt dat er alles

Nadere informatie

Voor mensen met een arbeidshandicap.

Voor mensen met een arbeidshandicap. Voor mensen met een arbeidshandicap. Inhoudsopgave 1. Ambitie 2. Ontstaan van Ambitie. 3. Begeleid Werken 4. Jobcoaches en werkbegeleiders 5. Ervaringen 6. Met Ambitie aan het werk 7. Aanmelden Ambitie

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Afspraakbanen. Hoe komen we onze Afspraak(banen) na?

Afspraakbanen. Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Afspraakbanen Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Werkgevers, vakbonden en de overheid hebben in het Sociaal Akkoord afgesproken dat er 125.000 afspraakbanen komen.

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg!

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! leuk en zinvol werk passend bij wat jij kunt gezelligheid met collega s je eigen salaris verdienen Jo Arts, assistent-kok: Van thuis zitten word

Nadere informatie

Denk Breed. Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen

Denk Breed. Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen Denk Breed Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen Mensen met iets kunnen een organisatie verrijken. Deze mensen kunt u inhuren via Breed. Dit kan via individuele detachering of groepsdetachering.

Nadere informatie

Zonder Waarde Geen Plaatsing Paradoxen en principes bij de plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking in het Primair Onderwijs Tinka van Vuuren,

Zonder Waarde Geen Plaatsing Paradoxen en principes bij de plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking in het Primair Onderwijs Tinka van Vuuren, Zonder Waarde Geen Plaatsing Paradoxen en principes bij de plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking in het Primair Onderwijs Tinka van Vuuren, Aukje Smit m.m.v. Dian van Erp HRM Lectorencongres november

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

LEF. Voor ondernemers met lef. Lokaal Economisch Fonds voor werkgelegenheid. Utrecht.nl/LEF

LEF. Voor ondernemers met lef. Lokaal Economisch Fonds voor werkgelegenheid. Utrecht.nl/LEF LEF Lokaal Economisch Fonds voor werkgelegenheid Voor ondernemers met lef Utrecht.nl/LEF Bent u die ondernemer met lef? Een gezonde regio, een vitale stad, bloeiende ondernemingen, innovatieve instellingen

Nadere informatie

De nieuwe vrijwilliger

De nieuwe vrijwilliger VAN INSPIREREN NAAR ACTIVEREN 15 NOVEMBER 2012 De nieuwe vrijwilliger VRIJWILLIGERS CENTRALE ZWOLLE Steunpunt voor vrijwilligerswerk en informele zorg 1 Discrepantie: Door bezuinigingen minder personeel,

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Mini-symposium Eerste ervaringen van werkgevers en gemeenten met de Participatiewet

Mini-symposium Eerste ervaringen van werkgevers en gemeenten met de Participatiewet Mini-symposium Eerste ervaringen van werkgevers en gemeenten met de Participatiewet Workshop 1+2 Hoe te komen tot een duurzame match: vanuit perspectief gemeenten, UWV en werkgevers Programma Inleiding

Nadere informatie

Geschiedenis Participatiewet

Geschiedenis Participatiewet De Participatiewet Welkom 1 Opening 2 Inhoud van de Participatiewet 3 De Participatiewet, lucht, last of lust voor ondernemers 4 Praktijkervaringen 5 Paneldiscussie met de zaal over belemmeringen, kansen

Nadere informatie

Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder.

Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder. Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder. Steeds meer ondernemers helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan. Dat doen ze om verschillende redenen,

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Bouwstenen voor effectieve reintegratie

Bouwstenen voor effectieve reintegratie Bouwstenen voor effectieve reintegratie voor mensen met een beperking Luuk Mallee - Regioplan Michiel Sebel Werkse! Delft Robert Nijmands Werkse! Delft Het onderzoek Effectiviteit re-integratie arbeidsbeperkten.

Nadere informatie

Aanleiding Achtergrond

Aanleiding Achtergrond aan: de raad Vergadering 17 december 2015, punt 9 van: het college datum: 1 december 2015 onderwerp: Vragen Grien Links over de banenafspraak stuknummer: S2015-27259 dossiernummer: Z2015-10237 toezegging.:

Nadere informatie

Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking

Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking Doel van deze bijeenkomst Participatiewet en banenafspraak Ambassadeursnetwerk Delen van ervaringen en adviezen Netwerken

Nadere informatie

Werk Eerst leidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toe naar betaalde arbeid met duurzaam perspectief.

Werk Eerst leidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toe naar betaalde arbeid met duurzaam perspectief. Werk Eerst leidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toe naar betaalde arbeid met duurzaam perspectief. Dit kunnen mensen met een uitkering zijn, maar ook mensen met een beperking (fysiek

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december

ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet 2015 Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Alle begrippen

Nadere informatie

Wegwijzer WSW. Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten.

Wegwijzer WSW. Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten. WAJONG PARTICIPATIEWET WSW Wegwijzer Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten. De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen die door een beperking of chronische

Nadere informatie

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet!

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Programma 16.15 uur Welkom (Erik Rosier, projectleider Konnekt os) Hoofdlijnen Participatiewet (Jan Karel Jobse) Aan de slag & korte

Nadere informatie

MEMO. Datum : 21 oktober 2014. Aan : Bestuurlijk Kwartet

MEMO. Datum : 21 oktober 2014. Aan : Bestuurlijk Kwartet Datum : 21 oktober 2014 Aan : Bestuurlijk Kwartet Van : Regionale Projectgroep Diagnose & Instrumenten, via Expertgroep Participatiewet aangeboden Contactpersoon beleid/regiosecretaris: Gerard Fidder tel.

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

Veranderende arbeidsmarkt

Veranderende arbeidsmarkt Veranderende arbeidsmarkt De arbeidsmarkt staat aan de vooravond van een grote verandering. Na decennia van een groeiend arbeidspotentieel neemt sinds 2010 de beroepsbevolking af. Commissie Bakker becijfert

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

Werken met een beperking

Werken met een beperking Uw organisatie wil succesvol zijn. Ook op maatschappelijk vlak. Als u mensen met een beperking, succesvol, in dienst heeft dan maakt u het verschil. Voor mensen met een beperking, omdat ze (weer) mee kunnen

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Rosmalen Profiel Ik beschik

Nadere informatie

Visie. De participatieladder. Het team. Het traject

Visie. De participatieladder. Het team. Het traject PSW Werk meer weten psw werk 0475 47 44 85 www.pswwerk.nl PSW Werk PSW Werk ondersteunt (jong)volwassenen met een arbeidsbeperking in de regio Midden- en Noord- Limburg. PSW Werk helpt hen bij het vinden

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Vluchtelingen en werk

Vluchtelingen en werk VluchtelingenWerk Nederland Vluchtelingen en werk Pagina 1 Vluchtelingen en werk Sinds het begin van de vluchtelingencrisis in de zomer van 2015 willen steeds meer werkgevers hun steentje bijdragen door

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Hoezo beperkt? Succesverhalen over inclusief ondernemen

Hoezo beperkt? Succesverhalen over inclusief ondernemen Hoezo beperkt? Succesverhalen over inclusief ondernemen 2 Voorwoord Een groot aantal mensen in Nederland werkt niet. Bijvoorbeeld als ze door ouderdom, ziekte, een psychische of lichamelijke beperking

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Beleidsregels Werknemersvoorzieningen, Jobcoach en Proefplaatsing gemeente Dantumadiel

Beleidsregels Werknemersvoorzieningen, Jobcoach en Proefplaatsing gemeente Dantumadiel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dantumadiel. Nr. 169147 2 december 2016 gemeente Dantumadiel Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel; gelezen de: Participatiewet; Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Minder dan 35% arbeidsongeschikt Minder dan 35% arbeidsongeschikt Kan de werknemer nog arbeid verrichten voor de huidige werkgever? Ja, de werknemer blijft in dienst bij de werkgever Nee, de werknemer wordt herplaatst bij een andere werkgever

Nadere informatie

De Participatiewet en administratie. Aan de slag met de banenafspraak vanuit een passende administratie

De Participatiewet en administratie. Aan de slag met de banenafspraak vanuit een passende administratie De Participatiewet en administratie Aan de slag met de banenafspraak vanuit een passende administratie Inhoudsopgave Inleiding door Reinier Rutjens 4 Hoofdstuk 1. Veelgestelde vragen over de Participatiewet

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad,

Aan de leden van de gemeenteraad, Aan de leden van de gemeenteraad, Afspraakbanen In het Sociaal Akkoord dat tussen Rijk en sociale partners is afgesloten, is afgesproken dat werkgevers de komende tien jaar 125.000 extra banen realiseren

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Participatiewet wat betekent dit voor werkgevers De klassieke verzorgingsstaat

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Module Administratie. Module Administratie. Inleiding

Module Administratie. Module Administratie. Inleiding Module Administratie Inleiding Wat moet u regelen bij het in dienst nemen van een medewerker die valt onder de doelgroep banenafspraak? Zijn er specifieke administratieve zaken waarmee u rekening moet

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Plaats : Oosterbeek Sinds

Nadere informatie

De voordelen van verantwoord ondernemen

De voordelen van verantwoord ondernemen De voordelen van verantwoord ondernemen De voordelen van verantwoord ondernemen Verantwoord ondernemen zonder gedoe en bovendien economisch voordelig. Het kan. En Ergon Werkmakelaars biedt u daarbij alleen

Nadere informatie

Ondernemingsraden maken afspraken over duurzame garantiebanen voor arbeidsbeperkten. Gabbie van der Kroef, trainer-adviseur SBI Formaat

Ondernemingsraden maken afspraken over duurzame garantiebanen voor arbeidsbeperkten. Gabbie van der Kroef, trainer-adviseur SBI Formaat Ondernemingsraden maken afspraken over duurzame garantiebanen voor arbeidsbeperkten Gabbie van der Kroef, trainer-adviseur SBI Formaat In deze workshop aandacht voor Duurzame garantiebanen. Mensen met

Nadere informatie

Afstand tot de arbeidsmarkt? De jobcoach helpt! Het beste uit jezelf

Afstand tot de arbeidsmarkt? De jobcoach helpt! Het beste uit jezelf Afstand tot de arbeidsmarkt? De jobcoach helpt! BEGELEIDING WERKBIJ EN NAAR Het beste uit jezelf Werken met Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt BEGELEIDING WERKBIJ EN NAAR Je wilt graag werken maar

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

Verordening PGB voor begeleid werken

Verordening PGB voor begeleid werken Bijlage bij verslag Inspraakbijeenkomst concept-voorordeningen Wet sociale werkvoorziening 2008 gehouden 2 april 2008 NB ten behoeve van de leesbaarheid zijn de vragen per verordening niet in volgorde

Nadere informatie

Vanaf 1 augustus 2017 maken wij onderscheid tussen het reguliere RMC en jongeren in een kwetsbare positie. De bovenste route zal voor velen van

Vanaf 1 augustus 2017 maken wij onderscheid tussen het reguliere RMC en jongeren in een kwetsbare positie. De bovenste route zal voor velen van 1 2 3 Vanaf 1 augustus 2017 maken wij onderscheid tussen het reguliere RMC en jongeren in een kwetsbare positie. De bovenste route zal voor velen van jullie bekend zijn. Vanaf 1 augustus heeft de gemeente

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Handreiking aan werkgevers Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Bedrijven die meedoen aan het uitvoeren van de banenafspraak kunnen in allerlei vormen daarbij ondersteuning van de overheid

Nadere informatie

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Handreiking aan werkgevers Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Bedrijven die meedoen aan het uitvoeren van de banenafspraak kunnen in allerlei vormen daarbij ondersteuning van de overheid

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

Harrie m/v. Harrie. Harrie. Harrie. Kortom: Harrie!

Harrie m/v. Harrie. Harrie. Harrie. Kortom: Harrie! Harrie m/v Harrie Werken met Wajongeren is goed mogelijk! Maar de beperking van een Wajonger brengt met zich mee dat er extra ondersteuning en begeleiding op de werkplek nodig is. Een directe collega kan

Nadere informatie

jouw gezondheid telt! Zwangerschap HAIRDRESSER

jouw gezondheid telt! Zwangerschap HAIRDRESSER HEALTHY jouw gezondheid telt! Zwangerschap HAIRDRESSER Zwangerschap Zwangerschap is een heugelijk feit voor de medewerkster. De werkgever is verplicht om de gezondheid van de medewerkster en haar (ongeboren)

Nadere informatie

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers 1 november 2017 Overzicht belangrijkste conclusies en aandachtspunten Samenvattend antwoord op hoofdvraag 1: ervaren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus EA s-gravenhage. Geachte heer, mevrouw,

Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus EA s-gravenhage. Geachte heer, mevrouw, Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage Kenmerk oval.bri. 13354141 Betreft Inbreng OVAL voor behandeling Participatiewet op

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie van jonggehandicapten

Arbeidsparticipatie van jonggehandicapten Arbeidsparticipatie van jonggehandicapten Presentatie Brugconferentie Regionaal Competentiemanagement Katinka van Brakel senior kennisadviseur bij UWV; Strategie, Beleid en Kenniscentrum Inhoud presentatie

Nadere informatie

Beleidsregel Jobcoach (begeleiding op de werkplek) Artikel 1. Begripsbepalingen

Beleidsregel Jobcoach (begeleiding op de werkplek) Artikel 1. Begripsbepalingen Beleidsregel Jobcoach (begeleiding op de werkplek) Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels en uitvoeringsinstructies worden gebruikt en die niet nader worden omschreven

Nadere informatie

Baanafspraak. Infoboekje voor managers

Baanafspraak. Infoboekje voor managers Baanafspraak Infoboekje voor managers Voorwoord Het is van groot belang dat de arbeidsmarkt inclusiever wordt, zodat ook mensen met een arbeidsbeperking kansen krijgen om in een reguliere baan aan de slag

Nadere informatie