TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN STALENPRODUCTEN VOOR BETON. Controlemodaliteiten toepasselijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN STALENPRODUCTEN VOOR BETON. Controlemodaliteiten toepasselijk"

Transcriptie

1 OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 500 Herz /12 TRA 500/ TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN STALENPRODUCTEN VOOR BETON Controlemodaliteiten toepasselijk op de Gebruikers van het Merk - VLECHTERS HERZIENING 7 BENOR vzw Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 04/12/2015 OCBS OCAB 2013

2 Pagina 1 van 41 TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN DE STAALPRODUCTEN VOOR GEWAPEND BETON CONTROLEMODALITEITEN TOEPASSELIJK OP DE " GEBRUIKERS VOOR HET MERK " - BUIG- EN VLECHTCENTRALES - Voorgesteld door het Technisch Bureau 1 op 24 november Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 4 december 2015.

3 Pagina 2 van 41 I N H O U D Te raadplegen documenten Afkortingen Symbolen A ONDERZOEK VOORAFGAAND AAN HET VERLENEN VAN DE MACHTIGING TOT GEBRUIK VAN HET BENOR-MERK A.1 ONDERWERP A.2 TOEPASSINGSGEBIED, MERKTEKENS en IDENTIFICATIE A.3 TECHNISCH DOSSIER A.3.1 Algemeen A.3.2 Rechtdossier A.3.3 Lasdossier A Lasparameters A Lassers A Indeling A Lasserslijst en lasserssteekkaart A Lasmachines A.4 KEURINGSSTAAT VAN HET BEWERKT BETONSTAAL A.5 TOELATINGSONDERZOEK A.5.1 Algemeen A.5.2 Initiële typekeuring van het bewerkt betonstaal A Initiële typekeuring van het gerecht staal A Initiële typekeuring van het gelast staal A Algemeen A Initiële typekeuring van de lassers (manueel en halfautomatisch lassen) A Initiële typekeuring van de lasmachines (automatisch weerstandslassen) A.5.3 Controleproeven A.5.4 Kwalificatie van de proefprocedure (trekproef) A.5.5 Machtiging tot gebruik van het Benor-merk A.5.6 Proefperiode B. INDUSTRIELE ZELFCONTROLE B.1 FABRIEKSPRODUCTIECONTROLE (FPC) B.2 SYSTEEM VAN INDUSTRIELE ZELFCONTROLE (IZC-SYSTEEM) B.3 CONTROLE VAN BEWERKT BETONSTAAL VAN EXTERNE HERKOMST C GEBRUIKSPERIODE C.1 Algemeen C.2 Periodieke typekeuring van het bewerkt betonstaal C.2.1 Periodieke typekeuring van het gerecht staal C.2.2 Periodieke typekeuring van het gelast staal C Algemeen C Periodieke typekeuring van de lassers (manueel en halfautomatisch lassen) C Periodieke typekeuring van de lasmachines (automatisch weerstandslassen)

4 Pagina 3 van 41 C.3 Controleproeven C.4 Kwalificatie van de proefprocedure (trek). C.5 CONTROLES VERRICHT OP INITIATIEF VAN DE CERTIFICATIE-INSTELLING BIJLAGE D PROEFMETHODEN D.1 TREKPROEF D.1.1 Trekmachine en rekmeter D.1.2 Proefstuk D.2 BEPALEN VAN DE RIB/DEUK-GEOMETRIE D.2.1 Bepalen van de ribhoogte D.2.2 Bepalen ven de ribprofielfactor D.2.3 Bepalen van de deukdiepte D.2.4 Bepalen ven de deukprofielfactor BIJLAGE E - BIJZONDERE TECHNISCHE BEPALINGEN VOOR HECHTLASSEN BIJLAGE F BIJLAGE G - REFERENTIEKEURINGSSCHEMA'S VOOR DE FABRIEKSPRODUCTIECONTROLE VAN DE BEWERKING VAN BETONSTAAL BIJLAGE H - Definitie van een product met BENOR - merk BIJLAGE I - Beoordeling van de keuringsresultaten en controleproeven I.1 BEOORDELING VAN DE KEURINGSRESULTATEN I.1.1 Mechanische kenmerken (trekproef) I Overeenkomstigheidscriteria I Maatregelen in het geval van niet-overeenkomstigheid F Keuring van het gerecht staal F Keuring van het gelast staal (lassers en lasmachines) I.1.2 Rib/deuk-geometrie na rechten I Overeenkomstigheidscriteria I Ribhoogte I Ribprofielfactor I Deukdiepte I Deukprofielfactor I Maatregelen in het geval van niet-overeenkomstigheid I.2 BEOORDELING VAN DE CONTROLEPROEVEN BIJLAGE J - Wijziging van het aantal periodieke bezoeken BIJLAGE K - Inhoud van de herzieningen

5 Pagina 4 van 41 Te raadplegen documenten: De meest recente uitgaven van de vermelde documenten zijn van kracht, met inbegrip van hun eventuele addenda en/of errata en/of aanvullende Technische Voorschriften (PTV). - NBN A Staalproducten - Betonstaal - Staven, draden en gelaste wapeningsnetten - Algemeenheden en gemeenschappelijke voorschriften - NBN A Staalproducten - Betonstaal - Gladde en geribde staven - Gladde en geribde walsdraad - NBN A Staalproducten - Betonstaal - Gladde en geribde koudvervormde draad - NBN A Staalproducten - Betonstaal - Gelaste wapeningsnetten - NBN EN Eurocode 2 Ontwerp en berekening van betonconstructies Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen - NBN EN ANB: 2010 Eurocode 2 Ontwerp en berekening van betonconstructies Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen - Nationale bijlage - NBN EN ISO Metalen - Verificatie van éénassige statische beproevingstoestellen - Deel 1: Trek- /drukbanken - Verificatie en kalibratie van het krachtmeetsysteem - NBN EN ISO 9513 Metalen - Kalibratie van extensometers gebruikt voor éénassige beproeving - NBN EN ISO Staal voor de wapening en voorspanning van beton - Beproevingsmethoden - Deel 1: Wapeningsstaven, -draad en -strengen - PTV 302 (OCBS) Gewapend betonstaal - GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE DRAAD met hoge ductiliteit - PTV 303 (OCBS) Gewapend betonstaal - Geribde koudvervormde draad - PTV 304 (OCBS) Gewapend betonstaal - Gelaste wapeningsnetten - PTV 305 (OCBS) Gewapend betonstaal - Tralieliggers - PTV 306 (OCBS)

6 Pagina 5 van 41 Gewapend betonstaal - Bewerken van betonstaal (rechten, knippen, plooien, schikken en lassen) - PTV 307 (OCBS) Gewapend betonstaal - Geribde staven - Alternatief profiel - PTV 308 (OCBS) Gewapend betonstaal - Tot vlakke panelen samengestelde wapeningen - ECU 606 (OCBS) Controleuitrusting Afkortingen: TD Technisch Dossier TR Toepassingsreglement BENOR EN Europese norm FPC Fabrieksproductiecontrole ISO Internationale norm IZC Industriële zelfcontrole NBN Belgische norm OCBS Beheersorganisme voor de controle van betonstaal PTV Technische Voorschriften Symbolen: De staaf- of draaddiameters van de proefstukken bestemd voor de keuringen worden als volgt aangeduid: a. rechten: MIN en MAX MIN,r en MAX,r int = minimum en maximum diameter gerechte draad = minimum en maximum diameter niet-gerechte getuigedraad (referentie) = diameter tussen MIN en MAX in b. hechtlassen: aanduidingen lasverbinding: x op y met: x y x, y-indexsymbolen: = diameter dwarsstaaf/-draad lasverbinding bij ongelijke diameters steeds de grootste diameter van het proefsstuk = diameter langsstaaf/-draad lasverbinding waarop de trekproef uitgevoerd wordt bij ongelijke diameters steeds de kleinste diameter van het proefstuk MIN = kleinste diameter die gelast wordt MIN +1, MIN +2 = op één, respectievelijk op twee na, kleinste diameter die gelast wordt int = diameter tussen MIN en MAX, die gelast wordt MAX = grootste diameter die gelast wordt min = kleinste diameter die op de andere diameter van de verbinding gelast wordt

7 Pagina 6 van 41 max y,r NOOT: = grootste diameter die op de andere diameter van de verbinding gelast wordt = diameter van het niet gelast getuigeproefstuk (referentie) dat behoort bij de diameter y van de langsstaaf/-draad waarop de trekproef uitgevoerd wordt De vermelde diameters hebben uitsluitend betrekking op het betonstaal dat toegepast wordt voor constructieve wapeningen (zie ook A.1 en bijlage E).

8 Pagina 7 van 41 A ONDERZOEK VOORAFGAAND AAN HET VERLENEN VAN DE MACHTIGING TOT GEBRUIK VAN HET BENOR-MERK. A.1 ONDERWERP De overeenstemming van de producten met de voorschriften van NBN A tot 304, NBN EN en NBN EN ANB, en van de normatieve documenten OCBS-PTV 302 tot wordt nagegaan door een onderzoek dat het verlenen van de machtiging tot gebruik van het BENORmerk voorafgaat. Het BENOR-merk wordt toegekend per type van productie : 1) bewerkte wapeningen: vervaardigd uit warmgewalste staven, uit gerechte, geplooide en op maat geknipte warmgewalste, warmgewalste en nagerekte, geribd of gedeukt of koudgetrokken draad. 2) gevlochten wapening of wapeningskorven (vlak of ruimtelijk): vervaardigd uit bewerkte wapeningen, met binddraad of met hechtlassen aan elkaar verbonden 2. De beperkingen van het gebruikte product zijn opgenomen in de BENOR- lijst van de gebruikers volgens de richtlijnen van bijlage H en zijn in overeenstemming met het technisch dossier (zie A.3) Het voorafgaandelijk onderzoek heeft tot doel na te gaan of de vlechter de producten, waarvoor hij de machtiging tot gebruik van het merk van overeenkomst vraagt, kan vervaardigen en of hij een regelmaat voor de eigenschappen van deze producten bij courante vervaardiging kan handhaven. De controle is gesteund op een initiële en periodieke typekeuring van het bewerkt betonstaal en op een fabrieksproductiecontrole (FPC) van de bewerking van betonstaal. A.2 TOEPASSINGSGEBIED, MERKTEKENS en IDENTIFICATIE Onder bewerken van betonstaal wordt in dit document verstaan het in de fabriek voor prefabricage: - machinaal rechten van op rol geleverde draad; - al dan niet automatisch kruisgewijs puntlassen van wapeningsstaven of -draden ter vervanging van een verbinding met binddraad of clipsen, kortweg hechtlassen 3 genoemd. De gebruiker van het merk voor buig- en vlechtcentrales dient te voldoen aan de controlevoorschriften die gelden voor de verdelers van BENOR-producten. Al het in de buig- en vlechtcentrales verwerkte betonstaal dient BENOR-gekeurd te zijn. 1 Ter vereenvoudiging wordt verder in de tekst met norm(en) de meest recente versie bedoeld van de normen NBN A tot 304 evenals de normatieve documenten OCBS -PTV 302 tot enkel puntlassen. 3 ook 'kruislassen' genoemd in sommige bestaande technische specificaties en BENOR-reglementen.

9 Pagina 8 van 41 De BENOR-wapeningskorven dienen samengesteld te zijn uit binnen het kader van het BENOR-merk gerecht, geplooid en op maat geknipt staal. Na bewerking van het staal dient nagegaan te worden of de gespecificeerde eigenschappen beantwoorden aan de criteria van PTV 306. De mobiele vlechtcentrales mogen volgens dit reglement gecertificeerd worden. Zij worden bijgevolg aan dezelfde eisen onderworpen. Elk pak identieke gerechte, geplooide en/of op maat geknipte wapeningen en elke wapeningskorf moet voorzien worden van een etiket met vermelding van de gegarandeerde staalkwaliteit(-en), het stuknummer, het plannummer en een volgnummer teneinde de naspeurbaarheid van de zelfcontrole te kunnen verzekeren en de positionering te kunnen controleren aan de hand van het overeenstemmend plan. Tevens dient ook te kunnen nagegaan worden door welke lasser/lasmachine het stuk geproduceerd werd. Indien het vlechtwerk in pakken wordt afgeleverd, is het verboden om op ieder individueel stuk een etiket aan te brengen; er is slechts één etiket per pak toegelaten. Na toekenning van de machtiging tot gebruik van het BENOR-merk wordt het etiket aangevuld met het BENOR-label. Bijzondere technische bepalingen aangaande de toegelaten hechtlassen zijn aangegeven in bijlage E. NOOT: Dit document heeft dus geen betrekking op structurele lassen die bedoeld zijn om een kracht in de lengterichting van een staaf of draad over te brengen. A.3 TECHNISCH DOSSIER A.3.1 Algemeen Alle technische gegevens die overeenkomstig dit document relevant zijn voor de controle van de bewerking van betonstaal worden opgenomen in de passende onderdelen van het TD van de productiezetel. Het geheel van die gegevens wordt hierna gemakshalve het 'technisch dossier (TD)' genoemd en wordt onderverdeeld in een: - rechtdossier (zie A.3.2); - lasdossier (zie A.3.3); - tezamen met B.1 en B.2. Het TD wordt in het voorkomend geval ook aangevuld met de beschrijving van de meet- en beproevingsuitrustingen aangaande de controle van de bewerking van betonstaal die beschikbaar zijn in het laboratorium voor IZC (zie B.2): - de trekbank en meetuitrustingen voor het uitvoeren van de trekproef; - de uitrusting voor het opmeten van de rib/deuk-geometrie. Dit TD wordt voorafgaandelijk opgesteld en aan het OCBS verstuurd.

10 Pagina 9 van 41 Bij elke wijziging van de productie (andere machine, andere staalsoorten 4 en/of oorsprong, diameters enz...) moet dit technisch dossier aangepast worden. Het TD, evenals iedere wijziging ervan, wordt ter goedkeuring ondertekend door het controleorganisme 5 (OCBS-stempel + naam van het controle-organisme), van zodra de toelating tot gebruik van het merk verkregen is. Op het einde van het jaar wordt het volledig TD (wijzigingen inbegrepen) opgestuurd naar het OCBS ter archivering. Het TD bevat een controleplan, dat aangepast is aan de productiemiddelen. In het technisch dossier definieert de producent de parameters en de toegelaten afwijkingen erop in de verschillende bewerkingsfazen, en dit zowel voor de bewerkingstoestellen als voor de lasoperaties. Het controleplan moet de controleverrichtingen beschrijven evenals de controleregistraties voor alle activiteiten vanaf de bevoorrading van de wapeningen tot en met de merking en identificatie van de producten, om zo de overeenkomstigheid van de geleverde producten te waarborgen en de naspeurbaarheid te verzekeren. A.3.2 Rechtdossier Het rechtdossier identificeert de rechtparameters die de eigenschappen van betonstaal bepalen na het rechten. Deze zijn: - de rechtmachine(s): type (met rollen of met rotor), enkele of dubbele draad, merk en model; - het gerecht betonstaal: soort, diameter en producent. - ook het controlemiddel ter bepaling van de buigstraal en van de krommingshoek wordt hierin beschreven A.3.3 Lasdossier A Lasparameters Het lasdossier identificeert de lasparameters die de eigenschappen van betonstaal bepalen na het hechtlassen. Deze zijn: a met betrekking tot de lasmethode: - de lasser (zie A.3.3.2) bij halfautomatisch lassen onder beschermend gas of manueel vlambooglassen; - de lasmachine (type, merk en model) (zie A.3.3.3) bij automatisch weerstandslassen; b met betrekking tot het betonstaal: soort, diameter en producent van de langs- en dwarsstaaf van de lasverbinding. A Lassers 4 BE 500 S, BE 500 TS, BE 500 ES, BE 500 RS en DE 500 BS. 5 De laboratoria en controle-organismen die in de context van dit document voor het OCBS werken, zijn opgesomd in het OCBS-document nr. 503.

11 Pagina 10 van 41 A Indeling a Lassersgraden De lassers worden ingedeeld in: - senior-lassers, dit zijn lassers die aanvaard zijn om hechtlassen uit te voeren overeenkomstig de onderhavig document; - aspirant-lassers, dit zijn lassers in opleiding. NOOT: Het hechtlassen wordt slechts aanvaard indien initieel en periodiek tenminste 50 % van de lassers de graad van senior-lasser hebben (zie bijlage I.1.1.1). b Lasserskwalificatie De fabrikant kan in het lasdossier twee lasserscategorieën (1 en 2) omschrijven, van elkaar onderscheiden door de kleinste diameter MIN die mag gelast worden (zie Tabellen 2 en 4). De lassercategorie 1 is beperkt tot 8mm en groter en de lassercategorie 2 is vanaf 5mm. Een lasser wordt gekwalificeerd volgens de categorie waartoe hij behoort, de (niet automatische) lasmethode(n) die hij toepast en de betonstaalsoort die hij last. A Lasserslijst en lasserssteekkaart Het lasdossier bevat een lasserslijst met het volgnummer, de naam en graad (zie A a) van de lassers. Van iedere lasser vermeld op de lijst wordt in het register van de productie een lasserssteekkaart bijgehouden met de volgende informatie: - volgnummer en identificatie van de lasser (tenminste pasfoto en naam of kopie identiteitskaart); - de lassersgraad en -kwalificatie (zie A ); - het statuut van de uitgevoerde typekeuringen (initiële, periodieke, herkeuringen); - per typekeuring een eenduidige verwijzing naar de keuringsstaat (zie A.4); - de aanduiding of de keuringsresultaten voldoen of niet voldoen, met in het laatste geval het gegeven gevolg. A Lasmachines Het lasdossier bevat een lasmachinelijst met vermelding van het volgnummer, type, merk en model van de automatische lasmachines. Van iedere in de lijst vermelde machine wordt in het register van de productie een machinesteekkaart bijgehouden met de volgende informatie: - het volgnummer en de identificatie; - het statuut van de uitgevoerde typekeuringen (initiële, periodieke, herkeuringen); - per typekeuring een eenduidige verwijzing naar de keuringsstaat;

12 Pagina 11 van 41 - de aanduiding of de keuringsresultaten voldoen of niet voldoen met in het laatste geval, het gegeven gevolg. A.4 KEURINGSSTAAT VAN HET BEWERKT BETONSTAAL Per proefstuk dat bestemd is voor de typekeuringen van het bewerkt betonstaal (zie A.5 en hoofdstuk C) worden in het register van de keuringen, de volgende gegevens geregistreerd: a. in het geval van rechten, de geldende rechtparameters; b. in het geval van hechtlassen, de geldende lasparameters en de toegepaste lasmethode; c. in beide gevallen: - de bewerkingsdat(um)(a); - de keuringsdatum; - de keuringsresultaten en hun beoordeling, en in het voorkomend geval: - de identificatie van het proefverslag (enkel bij externe beproeving); - monsterneming en/of beproeving in aanwezigheid van de keurmeester (met parafering). De gegevens onder a. en b. mogen beperkt worden voor zover dat ze reeds eenduidig geïdentificeerd zijn in het lasdossier zelf. De bundeling van deze gegevens vormt de keuringsstaat van het bewerkt betonstaal. A.5 TOELATINGSONDERZOEK A.5.1 Algemeen Vooraleer bewerkt betonstaal geleverd wordt onder het BENOR-merk, wordt een voorafgaand onderzoek van de bewerking uitgevoerd. Het toelatingsonderzoek omvat: a. vanwege de fabrikant: - de uitvoering van een IZC van de bewerking van betonstaal, met name: de initiële typekeuring van het bewerkt betonstaal (enkel rechten en hechtlassen - zie A.5.2); de FPC van de bewerking van betonstaal (zie B.1); - de opname van de IZC van de bewerking van betonstaal in zijn gedocumenteerd IZCsysteem (zie B.2) en de toepassing ervan; - de aanvullingen van het TD.

13 Pagina 12 van 41 b. vanwege de keuringsinstelling: - initieel toezicht op de IZC van de bewerking van betonstaal; NOOT: Het toezicht op de typekeuring houdt in dat de keurmeester tijdens de controlebezoeken regelmatig aanwezig is bij de monsterneming en bewerking van proefstukken, evenals bij beproevingen indien het laboratorium voor IZC geen controlelaboratorium is. - initiële beoordeling van de relevante aspecten van het IZC-systeem aangaande de bewerking van betonstaal; - initiële monsternemingen van bewerkt betonstaal voor controleproeven (zie A.5.3) en beoordeling van de resultaten ervan in relatie tot de keuringsresultaten van de initiële typekeuring (zie bijlage I); - initieel nazicht van de aanvullingen van het TD met het oog op de goedkeuring ervan door OCBS (zie c.). c. vanwege OCBS: een initiële beoordeling van de resultaten van de controles en keuringen onder a. en b. aan de hand van de bezoekverslagen en het controleverslag van de keuringsinstelling en van de aanvullingen van het TD. Proefstukken die bestemd zijn voor de initiële typekeuring van gerecht staal (zie A.5.2.1) en van gelast staal (zie A.5.2.2) mogen maximaal gecombineerd worden teneinde hun aantal te beperken. A.5.2 Initiële typekeuring van het bewerkt betonstaal A Initiële typekeuring van het gerecht staal De initiële typekeuring omvat de volgende beproevingen op gerechte proefstukken: - trekproeven volgens bijlage D.1; - het bepalen van de rib/deuk-geometrie volgens bijlage D.2 (ribhoogte of ribprofielfactor fr voor geribd betonstaal en deukdiepte of deukprofielfactor fp voor gedeukt betonstaal; naar keuze van de fabrikant). Tabel 1 geeft een overzicht van de uit te voeren monsternemingen en van de proefreeksen. De proefmonsters worden in de regel ontnomen vóór de verwerking van het gerecht betonstaal in de wapeningskorven. De beoordeling van de resultaten van de initiële typekeuring van het gerecht staal geschiedt volgens bijlage I.1.1 (trekproef) en bijlage I.1.2 (rib/deuk-geometrie). Een rechtmachine die op basis van de initiële typekeuring voldoet aan de relevante overeenkomstigheidscriteria van bijlage I wordt aanvaard voor het rechten van betonstaal. Tabel 1 - Initiële typekeuring van gerecht staal - Monsterneming en proefreeksen

14 Pagina 13 van 41 Aantal monsters 1/machine 1 reeks 1 Samenstelling per monster reeks 2 (2 of 3 proefreeksen) 2 reeks MIN + 1 MIN,r 3 MAX + 1 MAX,r 3 int + 1 int,r ongeacht of het een rechtmachine, beugelautomaat of lasmachine betreft. - indien de rechtmachine tegelijkertijd twee draden kan rechten, dient deze aanzien te worden als twee afzonderlijke rechtmachines; en dus ook als dusdanig te worden bemonsterd. - Richtmachines die kleine diameters dubbel richten én grote diameters enkel : Bij dit soort machines dient men de controle op te splitsen in 2 stukken nl een dubbel richtmachine voor de dubbel gerichte diameters en een enkele richtmachine voor de enkel gerichte diameters. Op beide machines dient de periodieke typekeuring toegepast te worden. Concreet voorbeeld: machine één richt Ø6mm en Ø8mm dubbel, machine twee Ø10mm,Ø12mm enø14 enkel. Te nemen stalen voor machine één : Ø6mm en Ø8mm binnen én buiten. Te nemen stalen voor machine twee : Ø10mm en Ø14mm (en Ø12mm (zie voetnoot 3)). 2 - de diametersymbolen zijn zoals aangegeven in symbolen. - de staalsoort van de proefstukken is DE 500 BS of BE 500 RS-staal indien de machine die staalsoort recht. De op DE 500 BS of BE 500 RS -staal uitgevoerde beproevingen gelden ook voor de andere staalsoorten die de machine recht, tenzij de machine staalsoorten recht waarvan MIN kleiner en/of MAX groter zijn dan die van het DE 500 BS of BE 500 RS -staal. In dat geval wordt het monster voor de initiële typekeuring uitgebreid met de proefreeksen 1 en/of 2 met de MIN en /of MAX van de desbetreffende staalsoort. - de gerechte proefstukken en het getuigeproefstuk van een reeks zijn afkomstig van dezelfde draadrol. - de rib/deuk-geometrie van het betonstaal wordt nagegaan vóór de trekproef op één enkel gerecht proefstuk per reeks. - het getuigeproefstuk van een reeks wordt enkel beproefd indien noodzakelijk voor de beoordeling van de keuringsresultaten van de gerechte proefstukken van die reeks (zie bijlage I.1.1 en bijlage I.1.2). 3 - enkel indien diameters 12 mm gerecht worden A Initiële typekeuring van het gelast staal A Algemeen De initiële typekeuring is afhankelijk van de lasmethode. Ze omvat: - een initiële typekeuring van de lassers bij manueel of half-automatisch hechtlassen (zie A ); - een initiële typekeuring van de lasmachine(s) bij automatisch hechtlassen (zie A ). De initiële typekeuring betreft trekproeven volgens bijlage D.1 op gelaste proefstukken die met uitzondering van het automatisch hechtlassen, in de regel afzonderlijk van de gelaste wapeningen vervaardigd worden. De beoordeling van de resultaten van de initiële typekeuring van het gelast staal geschiedt volgens bijlage I.1.1. A Initiële typekeuring van de lassers (manueel en halfautomatisch lassen) Tabel 2 geeft per lasser en per lassercategorie waarvoor de initiële typekeuring geschiedt, een overzicht van de uit te voeren monsternemingen en proefreeksen per monster. Een lasser die voor de initiële typekeuring en voor de gekozen lasserscategorie voldoet aan de relevante overeenkomstigheidscriteria van bijlage I.1.1.1, bekomt de graad van senior-lasser voor die categorie en voor de daarbij toegepaste lasmethoden en staalsoorten.

15 Pagina 14 van 41 Nieuwe lassers evenals senior-lassers die na een tweede herkeuring (zie bijlage I.1.1.2) niet voldoen, hebben gedurende een proefperiode van maximum 6 maanden de graad van aspirant-lasser. Aspirant-lassers zijn in hun proefperiode enkel gerechtigd te lassen onder permanent toezicht van een senior-lasser die tenminste aanvaard is voor de door de aspirant-lasser beoogde categorie, toegepaste lasmethoden en staalsoorten. De initiële typekeuring met het oog op het bekomen of het opnieuw behalen van de graad van senior-lasser, moet gebeuren vóór het einde van de proefperiode. Senior-lassers categorie 1 die voor categorie 2 wensen aanvaard te worden, hebben voor deze laatste categorie de graad van aspirant-lasser onder dezelfde voorwaarden als aangegeven hierboven.

16 Pagina 15 van 41 Tabel 2 - Initiële typekeuring van de lassers - Monsterneming en proefreeksen Lasserscategorie Aantal monsters Samenstelling per monster 1,2 (3 proefreeksen) reeks 1 reeks 2 reeks ( MIN 8 mm) 1 (5 mm MIN 8 mm ) 1 3 ( MIN op MIN) + 1 MIN,r 3 ( MIN+1 op MIN) + 1 MIN,r 3 ( max op MIN) + 1 MIN,r 1/lasser reeks 1 reeks 2 reeks 3 3 ( MIN +1 op MIN) + 1 MIN,r 3 ( MIN+2 op MIN) + 1 MIN,r 3 ( max op MIN +1) + 1 MIN +1,r 1 - De diametersymbolen en diameters zijn zoals aangegeven in symbolen (zie ook NOOT). 2 - De staalsoort en MIN van de langsstaaf/-draad van de gelaste proefstukken is DE 500 BS of BE 500 RS -staal indien de lasser die staalsoort last. De op DE 500 BS of BE 500 RS -staal uitgevoerde beproevingen gelden ook voor andere staalsoorten indien de lasser ook andere staalsoorten last, tenzij de lasser andere staalsoorten last waarvan MIN kleiner is dan die van het DE 500 BS of BE 500 RS -staal. In dat geval wordt het monster voor de initiële typekeuring uitgebreid met de proefreeksen 1 en 3 met de MIN van de desbetreffende staalsoort. - Bij het vervaardigen van de gelaste proefstukken worden de door de lasser toegepaste lasmethoden in aanmerking genomen, oordeelkundig verdeeld per reeks en over de reeksen heen. - De langsstaaf/-draad van de gelaste proefstukken en het getuigeproefstuk van een reeks zijn afkomstig van dezelfde staaf/draadrol. - Het getuigeproefstuk van een reeks wordt enkel beproefd indien noodzakelijk voor de beoordeling van de keuringsresultaten van de gelaste proefstukken van die reeks (zie bijlage I.1.1). Senior-lassers die BE 500 (T)S-staal lassen, mogen nadien zonder initiële typekeuring een andere lasmethode toepassen en/of DE 500 BS of BE 500 RS of BE 500 ES-staal lassen op voorwaarde dat ze zich binnen een termijn van maximum 2 maanden aan een desgevallend vervroegde periodieke typekeuring (zie C.2.2) onderwerpen met toepassing van de andere methode en/of de andere staalsoort voor alle proefreeksen en proefstukken. Nieuwe lassers die bewijzen over een kwalificatie van senior-lasser volgens het onderhavig document te beschikken verworven in een andere productiezetel, kunnen geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden van de initiële typekeuring volgens het onderhavig document, afhankelijk van de inhoud van die kwalificatie. Nieuwe lassers die bewijzen over een andere lasserskwalificatie te beschikken dan die van seniorlasser volgens de onderhavige nota, kunnen geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden van de initiële typekeuring volgens het onderhavig document, in de mate dat die kwalificatie door OCBS geheel of gedeeltelijk als gelijkwaardig wordt aanvaard. A Initiële typekeuring van de lasmachines (automatisch weerstandslassen) Tabel 3 geeft per lasmachine waarvoor de initiële typekeuring geschiedt, een overzicht van de uit te voeren monsternemingen en proefreeksen per monster. Een lasmachine die voor de initiële typekeuring voldoet aan de relevante overeenkomstigheidscriteria van bijlage I wordt aanvaard voor het lassen van betonstaal.

17 Pagina 16 van 41 Tabel 3 - Initiële typekeuring van de lasmachines - Monsterneming en proefreeksen Aantal monsters Samenstelling per monster 1 (4 proefreeksen) reeks 1 reeks 2 reeks 3 reeks 4 1/machine 3 ( MIN op MIN) + 1 MIN,r 3 ( MIN+1 op MIN) + 1 MIN,r 3 ( max op MIN) + 1 MIN,r 3 ( MAX op min) + 1 min,r 1 - De diametersymbolen en diameters zijn zoals aangegeven in symbolen (zie ook NOOT). - De staalsoort en MIN van de langsstaaf/-draad van de gelaste proefstukken is DE 500 BS of BE 500 RS -staal indien de machine die staalsoort last. De op DE 500 BS of BE 500 RS -staal uitgevoerde beproevingen gelden ook voor andere staalsoorten indien de machine ook andere staalsoort last, tenzij de machine andere staalsoorten last waarvan MIN kleiner is dan die van het DE 500 BS of BE 500 RS -staal. In dat geval wordt het monster voor de initiële typekeuring uitgebreid met de proefreeksen 1 en 3 met MIN van de desbetreffende staalsoort. - De langsstaaf/-draad van de gelaste proefstukken en het getuigeproefstuk van een reeks zijn afkomstig van dezelfde staaf/draadrol. - Het getuigeproefstuk van een reeks wordt enkel beproefd indien noodzakelijk voor de beoordeling van de keuringsresultaten van de gelaste proefstukken van die reeks (zie bijlage I.1.1). A.5.3 Controleproeven In de loop van het toelatingsonderzoek worden door de keurmeester monsternemingen verricht en in zijn aanwezigheid proefstukken bewerkt voor de uitvoering van controleproeven in een controlelaboratorium. De monsters voor de controleproeven bestaan in de regel uit n reeksen van 2 proefstukken elk. De 2 proefstukken van elke reeks zijn toegevoegd en dus identiek aan de proefstukken van een proefreeks die beproefd wordt in het kader van de initiële typekeuring en worden parallel beproefd. De proefreeksen waaraan de monsters voor de controleproeven toegevoegd worden zijn naar keuze van de keurmeester. De keuze wordt in het voorkomend geval oordeelkundig gespreid over de proefreeksen van rechtmachines, lasmachines en lassers. Het aantal reeksen n en de uit te voeren controleproeven zijn als volgt: - Indien het betonstaal enkel gerecht wordt is n gelijk aan de som van het aantal rechtmachines met een minimum van 3. De controleproeven betreffen achtereenvolgens de meting van de rib/deuk-geometrie en de trekproef op hetzelfde proefstuk. - Indien het betonstaal gelast wordt, is n gelijk aan de som van het aantal lasmachines en lassers, met een minimum van 5 en een maximum van 10. De controleproeven betreffen de trekproef. - Indien het betonstaal gerecht en gelast wordt mogen de trekproeven op het gerecht staal opgenomen worden in die op het gelast staal mits van het nodige aantal reeksen ervan de langsstaven/-draden gerecht zijn. De 2 proefstukken van een reeks worden als volgt verdeeld: a. 1 proefstuk bestemd voor beproeving in het controlelaboratorium; b. 1 reserveproefstuk bestemd voor een eventuele tegenproef. Indien het laboratorium voor IZC een controlelaboratorium betreft, mogen de controleproeven in

18 Pagina 17 van 41 dat laboratorium uitgevoerd worden en mag het proefstuk sub a. één proefstuk vervangen van de proefreeks zelf die voor de typekeuring bestemd is. De beoordeling van de controleresultaten is volgens bijlage I.2. A.5.4 Kwalificatie van de proefprocedure (trekproef) De trekproeven moeten uitgevoerd worden volgens de norm NBN EN De proefstaven zijn ontnomen uit de gerechte en niet gelaste producten. Men voorziet 30 proefstukken per trekbank. Het is toegelaten de kwalificatie van de proefprocedure te combineren met A.5.2.1, A en A.5.3. A Vlechter die zelf beschikt over beproevingsapparatuur. 1)Bij het onderzoek voor het verlenen van een eerste machtiging tot gebruik van het BENORmerk, wordt elk proefstuk verdeeld in drie derden: het eerste is bestemd voor de controle in het fabriekslaboratorium, het tweede wordt verstuurd naar het door het controleorganisme aangeduide laboratorium, het derde deel van al de proefstukken wordt bewaard als reserve. Ieder derde deel van een proefstuk moet lang genoeg zijn om de eigenschappen op trek te kunnen controleren. Voor de treksterkte en de elasticiteitsgrens gaat men over tot een statistische vergelijking van de uitslagen van de fabrieksproeven met die van het externe laboratorium door de methode van de paarsgewijze waarnemingen (zie bijlage A van OCBS - document nr. 418). De vergelijking moet aantonen dat de proevenreeksen statistisch identiek zijn. Indien de vergelijking aantoont dat de proevenreeksen niet statistisch identiek zijn, moeten de oorzaken ervan opgespoord worden : -indien blijkt dat de oorzaken inherent zijn aan de controle door het fabriekslaboratorium, past dit laatste de proefprocedure aan en herbegint het de proeven op de monsters die in reserve gehouden werden ; -indien blijkt dat de oorzaken inherent zijn aan het externe laboratorium of, indien de oorzaak van de verschillen niet kan worden ontdekt, oordeelt het controleorganisme over de te nemen maatregelen. Het organogram hieronder vat de te volgen weg samen. 2)Bij uitbreiding of wijziging van de productie van een reeds erkend product, worden de proeven uitsluitend bij de vlechter uitgevoerd.

19 Pagina 18 van 41 Organogram voor 1 diameter 30 monsters nemen Elk in 3 verdelen L = extern laboratorium U = fabriekslaboratorium R = reserve 1/3 1/3 1/3 Proeven in L 30 L Proeven in U 30 U Reserve 30 R Vergelijken 30 L met 30 U conform niet conform 30 U aanvaarden Oorzaak opsporen, te wijten aan : Fabriekslaboratotium U Extern laboratorium L Onmogelijk te ontdekken Na bijstellen proefprocedure van U 30 R Vergelijken 30 R met 30 L niet conform Het controleorganisme beslist over de te treffen maatregelen Conform 30 R aanvaarden Deze maatregelen kunnen o.m. zijn : - de monsterneming herhalen; - beroep doen op een derde laboratorium als scheidsrechter; - het voordeel van de twijfel toekennen.

20 Pagina 19 van 41 A Vlechter die zelf niet beschikt over beproevingsapparatuur. 1) In het geval dat de vlechter zelf niet over beproevingsapparatuur beschikt, en dat de proeven uitgevoerd worden in een niet door het controleorganisme, volgens document 503, erkend laboratorium: zie A ) In het geval dat de vlechter zelf niet over beproevingsapparatuur beschikt en dat de proeven uitgevoerd worden in een, volgens doc 503, erkend laboratorium, is de kwalificatie van de proefprocedure niet van toepassing. A.5.5 Machtiging tot gebruik van het Benor-merk De uitslagen van het voorafgaand onderzoek worden opgenomen in een verslag. Dit verslag moet minstens vermelden: a) de producent en de fabriek; b) het technisch dossier; c) de identificatie van de producten; d) de gegevens over de monsternames; e) de uitslagen van de proeven die werden uitgevoerd in aanwezigheid van het controleorganisme en in het extern laboratorium; f) de beoordeling van de uitvoering van de industriële zelfcontrole; g) de globale beoordeling; h) de plaats en de datum; i) de handtekening. De uitslagen van de proeven, waarvan sprake in e), mogen slechts betrekking hebben op monsternames die werden uitgevoerd maximaal één jaar vóór de datum van het verslag van het voorafgaand onderzoek. Het verslag moet minstens 10 jaar bewaard worden door de certificatie-instelling. De machtiging tot het gebruik van het BENOR-merk mag slechts toegekend worden nadat het voorafgaandelijk onderzoek met succes beëindigd is. A.5.6 Proefperiode Men noemt proefperiode de eerste periode van in principe zes maanden, die volgt op de datum waarop de machtiging tot gebruik van het BENOR-merk werd verleend (artikel A5.5 van de betrokken TRA). In die periode grijpen minstens 6 controle-bezoeken plaats op het product (1 bezoek per maand), waarbij de producent bewijst te voldoen aan alle punten van het artikel C.1.a. De proefperiode eindigt in principe na het zesde bezoek en ten vroegste na zes maanden. De proefperiode kan verlengd worden totdat zes controlebezoeken op het product volledige voldoening hebben gegeven. Als het te onderzoeken (onderzochte) product niet vervaardigd wordt, moet de producent dit schriftelijk meedelen aan de controle-instelling. Als de BENOR- (of de BENOR-verklaarde) productie onvoldoende en onregelmatig is, waardoor de volledige controle voor de proefperiode niet afdoende kan plaatsvinden binnen een periode van 12 maanden, dan vervalt de overeenkomst van rechtswege. De controle-instelling moet op het einde van de proefperiode een advies geven, dat ze opstuurt naar het OCBS. De andere controle-instellingen van het Technisch Bureau worden van dit advies op de hoogte gebracht tijdens het eerstvolgende technische bureau.

21 Pagina 20 van 41 B. INDUSTRIELE ZELFCONTROLE B.1 FABRIEKSPRODUCTIECONTROLE (FPC) Zowel tijdens het toelatingsonderzoek als tijdens de gebruiksperiode van het bewerkt betonstaal voert de fabrikant een FPC uit (zie A.5.1 en C.1). De FPC is minstens volgens de bepalingen van bijlage G van dit document en heeft betrekking op de lasproducten, het bewerkt betonstaal en op de kalibraties van de proef- en meetuitrustingen waarmee de typekeuring van het bewerkt staal geschiedt. B.2 SYSTEEM VAN INDUSTRIELE ZELFCONTROLE (IZC-SYSTEEM) De typekeuringen en FPC worden ondersteund door het IZC-systeem van de fabrikant. De procedures en werkinstructies van het IZC-systeem aangaande het bewerkt betonstaal hebben o.a. betrekking op: - de organisatie en beheersing van de bewerking en keuring van het betonstaal; - de opleiding van de lassers; - de beheersing van de specifieke documenten (TD, lasserslijsten en -steekkaarten, keuringsstaat,...); - de behandeling van niet-aanvaard bewerkt staal. B.3 CONTROLE VAN BEWERKT BETONSTAAL VAN EXTERNE HERKOMST Enkel bewerkt betonstaal afkomstig van een BENOR buig- en vlechtcentrale is vrijgesteld van de controle van de bewerking volgens onderhavig document. Bewerkt betonstaal dat afkomstig is van een vlechtcentrale die onder een ander keurmerk gecertificeerd is en bewerkt betonstaal dat door de fabrikant aan controleprocedures voor bewerkt betonstaal onderworpen is in het kader van een ander keurmerk kunnen, volgens afspraak met OCBS, gedeeltelijk vrijgesteld worden van controle van de bewerking volgens het onderhavig document. De graad van vrijstelling hangt af van de mate waarin de alternatieve controleprocedures dezelfde betrouwbaarheid van de overeenkomstigheid van het bewerkt betonstaal waarborgen als volgens het onderhavig document. De controleprocedures voor bewerkt betonstaal van een andere herkomst dan de voormelde maken het voorwerp uit van een bijzondere afspraak tussen OCBS en de fabrikant en waarborgen dezelfde betrouwbaarheid van de overeenkomstigheid van het bewerkt betonstaal als volgens et onderhavig document. De controleprocedures houden in de regel in dat de typekeuringen en de FPC door de leverancier uitgevoerd worden, dat de externe controle tot de leverancier uitgebreid wordt en daarover een overeenkomst bestaat tussen de fabrikant en de betrokken leverancier.

22 Pagina 21 van 41 C GEBRUIKSPERIODE C.1 Algemeen De gebruiksperiode gaat in nadat op basis van de resultaten van het toelatingsonderzoek (zie A.5): - in het geval van rechten, tenminste het gerecht betonstaal van 1 machine aanvaard werd; - in het geval van hechtlassen door een lasmachine, tenminste het gelast betonstaal van 1 machine aanvaard werd; - in het geval van hechtlassen door lassers, tenminste 50 % van de op de geldige lasserslijst vermelde lassers aanvaard werd als senior-lasser (zie bijlage I.1.1.1). Alleen het betonstaal bewerkt door aanvaarde rechtmachines, lasmachines en lassers mag verwerkt worden. In de gebruiksperiode worden de volgende taken voortgezet: a. vanwege de fabrikant: - de voortzetting van de IZC van de bewerking van betonstaal, met name: de periodieke typekeuring van het bewerkt betonstaal (enkel rechten en hechtlassen - zie C.2); de FPC van de bewerking van betonstaal (zie B.1); - de permanente toepassing en instandhouding van het gedocumenteerd IZC-systeem aangaande de bewerking van betonstaal (zie B.2); - de permanente instandhouding van de aanvullingen bij het TD. b. vanwege de keuringsinstelling: - periodiek toezicht op de IZC van de bewerking van het betonstaal; NOOT: Het toezicht op de typekeuring houdt in dat de keurmeester tijdens de controlebezoeken regelmatig aanwezig is bij de monsterneming en bewerking van proefstukken, evenals bij beproevingen indien het laboratorium voor IZC geen controlelaboratorium is. - periodieke beoordeling van de relevante aspecten van het IZC-systeem (zie B.2); - periodieke monsternemingen van bewerkt betonstaal voor controleproeven (zie C.3) en beoordeling van de resultaten ervan in relatie tot de keuringsresultaten van de typekeuring (zie I.2); - periodiek nazicht van de aanvullingen van het TD. De controlebezoeken die door het controleorganisme verricht worden, hebben in principe viermaal per jaar plaats. Het aantal bezoeken kan variëren volgens de modaliteiten beschreven in bijlage J. Deze periodiciteit bedraagt één keer per maand - op initiatief van het controleorganisme en met het akkoord van de certificeringsinstelling, wanneer deze over elementen beschikt die van aard zijn om te twijfelen aan het

23 Pagina 22 van 41 kwaliteitsniveau van de producten of aan de correcte toepassing van de voorziene schikkingen (controleplan, technisch dossier,...) en - gedurende de eerste zes maanden na toekenning van het certificaat of bij uitbreiding met een nieuw type van productie. c. vanwege OCBS: een periodieke beoordeling van de resultaten van de controles en keuringen onder a. en b. aan de hand van de bezoekverslagen. Proefstukken bestemd voor de periodieke typekeuring van gerecht staal (zie C.2.1) en van gelast staal (zie C.2.2) mogen maximaal gecombineerd worden teneinde hun aantal te beperken. C.2 Periodieke typekeuring van het bewerkt betonstaal C.2.1 Periodieke typekeuring van het gerecht staal De periodieke typekeuring omvat de volgende beproevingen op gerechte proefstukken: - trekproeven volgens bijlage D.1; - het bepalen van de rib/deuk-geometrie volgens bijlage D.2 (ribhoogte of ribprofielfactor fr voor geribd betonstaal en deukdiepte of deukprofielfactor fp voor gedeukt betonstaal; naar keuze van de fabrikant). Tabel 4 geeft een overzicht van de uit te voeren monsternemingen en van de proefreeksen. De proefmonsters worden in de regel ontnomen vóór de verwerking van het gerecht betonstaal in de wapeningskorven. De beoordeling van de resultaten van de periodieke typekeuring van het gerecht staal geschiedt volgens bijlage I.1.1 (trekproef) en bijlage I.1.2 (rib/deuk-geometrie).

24 Pagina 23 van 41 Tabel 4 - Periodieke typekeuring van gerecht staal - Monsterneming en proefreeksen Aantal monsters 2/machine 1 /jaar Samenstelling per monster (2 proefreeksen) 2 reeks 1 reeks 2 2 MIN + 1 MIN,r 2 MAX + 1 MAX,r 1 - ongeacht of het een rechtmachine, beugelautomaat of lasmachine betreft. - indien de rechtmachine tegelijkertijd twee draden kan rechten, dient deze aanzien te worden als twee afzonderlijke rechtmachines; en dus ook als dusdanig te worden bemonsterd. - Richtmachines die kleine diameters dubbel richten én grote diameters enkel : Bij dit soort machines dient men de controle op te splitsen in 2 stukken nl een dubbel richtmachine voor de dubbel gerichte diameters en een enkele richtmachine voor de enkel gerichte diameters. Op beide machines dient de periodieke typekeuring toegepast te worden. Concreet voorbeeld: Machine één richt Ø6mm en Ø8mm dubbel Machine twee Ø10mm,Ø12mm enø14 enkel Te nemen stalen voor machine één : Ø6mm en Ø8mm binnen én buiten. Te nemen stalen voor machine twee : Ø10mm en Ø14mm. 2 - De diametersymbolen zijn zoals aangegeven in symbolen. - De staalsoort van de monstername is per monster van een alternerende staalkwaliteit indien de machine verschillende staalsoorten recht. - De gerechte proefstukken en het getuigeproefstuk van een reeks zijn afkomstig van dezelfde draadrol. - De rib/deuk-geometrie wordt nagegaan op één enkel gerecht proefstuk per reeks. - Het getuigeproefstuk van een reeks wordt enkel beproefd indien noodzakelijk voor de beoordeling van de keuringsresultaten van de gerechte proefstukken van die reeks (zie bijlage I.1.1 en bijlage I.1.2). C.2.2 Periodieke typekeuring van het gelast staal C Algemeen De periodieke typekeuring is afhankelijk van de lasmethode. Ze omvat: - een periodieke typekeuring van de lassers bij manueel of half-automatisch hechtlassen (zie C.2.2.2); - een periodieke typekeuring van de lasmachine(s) bij automatisch hechtlassen (zie C.2.2.3). De periodieke typekeuring betreft trekproeven volgens bijlage D.1 op gelaste proefstukken die, met uitzondering van het automatisch hechtlassen, in de regel los van de gelaste wapeningen vervaardigd worden. De beoordeling van de resultaten van de periodieke typekeuring van het gelast staal geschiedt volgens bijlage I.1.1. C Periodieke typekeuring van de lassers (manueel en halfautomatisch lassen) Tabel 5 geeft per lasser en per lassercategorie waarvoor de periodieke typekeuring geschiedt een overzicht van de uit te voeren monsternemingen en proefreeksen per monster.

25 Pagina 24 van 41 Tabel 5 - Periodieke typekeuring van de lassers - Monsterneming en proefreeksen Lasserscategorie 1 2 ( MIN 8 mm) 1 (5 mm MIN 8 mm) 1 Aantal monsters 1/(senior) lasser/3jaar 1/(senior) lasser/2jaar 2 Samenstelling per monster 1,3 (2 proefreeksen) reeks 1 reeks 2 2 ( MIN +1 op MIN) +1 MIN,r 2 ( max op MIN) + 1 MIN,r reeks 1 reeks 2 2 ( MIN +2 op MIN ) + 1 MIN,r 2 ( max op MIN+1) + 1 MIN+1,r 1 - De diametersymbolen en diameters zijn zoals aangegeven in symbolen (zie ook NOOT) 2 - De frequentie wordt herleid naar 1 monster per 3 jaar voor elke senior-lasser die gedurende 2 opeenvolgende typekeuringen niet aan een herkeuring moet onderworpen worden (zie bijlage I.1.1.2) 3 - De staalsoort en MIN van de langsstaaf/draad van de gelaste proefstukken is DE 500 BS of BE 500 RS -staal indien de lasser die staalsoort last. De op DE 500 BS of BE 500 RS -staal uitgevoerde beproevingen gelden ook voor de andere staalsoorten indien de lasser deze andere staalsoorten ook last, tenzij de lasser andere staalsoorten last waarvan MIN kleiner is dan die van het DE 500 BS of BE 500 RS -staal. In dat geval wordt het monster voor de periodieke typekeuring uitgebreid met de proefreeks 1 met de MIN van de andere staalsoort. - Bij het vervaardigen van de gelaste proefstukken worden de door de lasser toegepaste lasmethoden en gebruikte lasproducten in aanmerking genomen, oordeelkundig verdeeld per reeks en over de reeksen heen. - De langsstaaf/-draad van de gelaste proefstukken en van het getuigeproefstuk van een reeks zijn afkomstig van dezelfde staaf/draadrol. - Het getuigeproefstuk van een reeks wordt enkel beproefd indien noodzakelijk voor de beoordeling van de keuringsresultaten van de gelaste proefstukken van die reeks (zie bijlage I.1.1). C Periodieke typekeuring van de lasmachines (automatisch weerstandslassen) Tabel 6 geeft per lasmachine waarvoor de initiële typekeuring geschiedt een overzicht van de uit te voeren monsternemingen en proefreeksen per monster. Tabel 6 - Periodieke typekeuring van de lasmachines - Monsterneming en proefreeksen Aantal monsters Samenstelling per monster 1 (4 proefreeksen) 2/machine/jaar reeks 1 reeks 2 reeks 3 reeks 4 2 ( MIN op MIN) + 1 MIN,r 2 ( MIN +1 op MIN) + 1 MIN,r 2 ( max op MIN) + 1 MIN,r 2 ( MAX op min) + 1 min,r 1 - De diametersymbolen en diameters zijn zoals aangegeven in symbolen (zie ook NOOT). - De staalsoort en MIN van de langsstaaf/-draad van de gelaste proefstukken is DE 500 BS of BE 500 RS -staal indien de machine die staalsoort last. De op DE 500 BS of BE 500 RS -staal uitgevoerde beproevingen gelden ook voor de andere staalsoorten indien de machine die andere staalsoorten ook last, tenzij de machine andere staalsoorten last waarvan MIN kleiner is. In dat geval wordt het monster voor de periodieke typekeuring uitgebreid met de proefreeksen 1 en 3 met de MIN van de andere staalsoort. - De langsstaaf/-draad van de gelaste proefstukken en van het getuigeproefstuk van een reeks zijn afkomstig van dezelfde staaf/draadrol. - Het getuigeproefstuk van een reeks wordt enkel beproefd indien noodzakelijk voor de beoordeling van de keuringsresultaten van de gelaste proefstukken van die reeks (zie bijlage I.1.1).

26 Pagina 25 van 41 C.3 Controleproeven Voor de controleproeven in de gebruiksperiode gelden de bepalingen van A.5.3 met dien verstande dat: - het aantal monsternemingen geldt op jaarbasis; - de monsternemingen parallel verlopen met de monsternemingen in het kader van de periodieke typekeuring; - de producent dient er zelf voor te zorgen dat alle nodige proeven met de correcte frequentie worden uitgevoerd. In geval van installatie van nieuwe machines of aanwezigheid van nieuwe lassers dient de vlechter de nodige aanvaardingsproeven (op eigen initiatief) uit te voeren; tevens dient de vlechter zijn TD overeenkomstig aan te passen en voor te leggen aan de keuringsinstelling ter goedkeuring. C.4 Kwalificatie van de proefprocedure (trek). C.4.1 Vlechter die zelf beschikt over beproevingsapparatuur. Eens per jaar, ter gelegenheid van één van zijn controlebezoeken, kiest het controleorganisme 15 monsters, en laat ze in twee gelijke delen knippen. Op het eerste deel wordt de trekproef uitgevoerd in het fabriekslaboratorium; het tweede deel wordt verstuurd naar een door het controleorganisme aangeduid extern laboratorium voor uitvoering van de trekproef. Het is toegelaten de kwalificatie van de proefprocedure te combineren met C.2.1. en C.2.2 en C.3. Voor de uitslagen van de in het extern laboratorium bekomen treksterkte en elasticiteitsgrens, bestaat de beoordeling erin na te gaan bij middel van de methode van de paarsgewijze waarnemingen ( zie bijlage A van OCBS-document nr.418) of er overeenkomstigheid is tussen deze uitslagen en diegene die bekomen zijn door het fabriekslaboratorium op de proefstukken, herkomstig van dezelfde monsters. C.4.2 Vlechter die zelf niet beschikt over beproevingsapparatuur 1) In het geval dat de vlechter zelf niet over beproevingsapparatuur beschikt, en dat de proeven uitgevoerd worden in een niet door het controleorganisme, volgens document 503, erkend laboratorium: zie C ) In het geval dat de vlechter zelf niet over beproevingsapparatuur beschikt en dat de proeven uitgevoerd worden in een, volgens doc 503, erkend laboratorium, is de kwalificatie van de proefprocedure niet van toepassing. C.5 Controles verricht op initiatief van de certificatie-instelling 6. C.5.1 Principe. 6 Ter vereenvoudiging wordt verder in de paragraaf met certificatie-instelling ook zijn mandataris evenals de keuringsinstelling en zijn mandataris bedoeld zoals bepaald in het kwaliteitshandboek van OCBS.

27 Pagina 26 van 41 De certificatie-instelling mag, zo het dit nodig acht, monsters nemen in de magazijnen van de stockhouders - verdelers, of van de vlechters- verdelers, of op een bouwplaats, om na te gaan of de producten die daar opgeslagen zijn en die geacht worden het BENOR - merk te voeren, inderdaad voldoen aan de eisen van de desbetreffende Belgische normen. Enkel voor wat de mechanische proeven betreft, worden zij uitgevoerd volgens het vooraf gemaakt akkoord, hetzij in een door de certificatie-instelling aangeduid laboratorium, hetzij, in zijn aanwezigheid, in het fabriekslaboratorium. C.5.2 Uitvoeringsmodaliteiten. De genomen monsters worden genummerd en, indien mogelijk, in 3 gelijke delen geknipt. Eén reeks wordt beproefd in een laboratorium zoals bepaald in C.4. De twee overige reeksen worden bewaard voor eventuele bijkomende proeven bij de producent of bij een tweede extern laboratorium. Als de monsters niet in 3 delen kunnen geknipt worden (b.v. monsterneming in wapeningskorven), worden er voldoende monsters genomen. De certificatie-instelling noteert bij de monsterneming de identificatiekenmerken, neemt kopie van alle documenten die betrekking hebben op de gecontroleerde producten. Het bewaart de betrokken etiketten teneinde zonodig de zelfcontroleproeven terug te kunnen vinden. De proefuitslagen worden meegedeeld aan de producent. Bij tekortkomingen of onregelmatigheden verzoekt men hem zich binnen een gestelde termijn te verantwoorden. De proeven vallen ten laste van de producent als er tekortkomingen of onregelmatigheden vastgesteld worden. Bij vaststelling van inbreuk op het Bijzonder Reglement voor gebruik en controle van het BENORmerk, worden de procedures die voorzien zijn in de artikelen 14, 17 en 18, toegepast. Bij vastgesteld bedrog, behoudt het OCBS zich het recht voor de verantwoordelijke van het bedrog voor het gerecht te dagen. C.5.3 Controles verricht door de certificatie-instelling bij externe klacht. De certificatie-instelling voert tegensprekelijk één of meer monsternemingen uit in de producten die het voorwerp uitmaken van een geschil; de producent of zijn Belgische vertegenwoordiger en de verdeler worden hierbij behoorlijk uitgenodigd. In de mate van het mogelijke worden de monsters verdeeld in 3 gelijke delen. In het geval van een gebrekkige las neemt men voldoende monsters om de nodige proeven uit te voeren. De proeven worden in een extern laboratorium uitgevoerd. De tweede en derde delen van de monsters worden bewaard voor eventuele bijkomende proeven. De eventuele scheikundige analyse op product wordt uitgevoerd in een in gemeen overleg gekozen laboratorium. De methode en de apparatuur moeten een uitslag geven die

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN BEVESTIGINGSELEMENTEN VOOR STALEN VANGRAILS. Controlemodaliteiten toepasselijk op de

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN BEVESTIGINGSELEMENTEN VOOR STALEN VANGRAILS. Controlemodaliteiten toepasselijk op de Organisme voor de Controle van Betonstaal Vereniging zonder winstoogmerk Arianelaan 5 B 1200 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 292 Herz. 0 2001/11 TRA 292/0 2001 TOEPASSINGSREGLEMENT VAN

Nadere informatie

GEWAPEND BETONSTAAL TRALIELIGGERS

GEWAPEND BETONSTAAL TRALIELIGGERS OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Pleinlaan 5 B 1050 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 305 Herz. 3 2009/3 PTV 305/3 2009 GEWAPEND BETONSTAAL TRALIELIGGERS HERZIENING 3 Goedgekeurd

Nadere informatie

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN DE STAALPRODUCTEN VOOR BETON. Controlemodaliteiten toepasselijk op de

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN DE STAALPRODUCTEN VOOR BETON. Controlemodaliteiten toepasselijk op de OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 283 Herz. 4 2013/9 TRA 283/4 2013 TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN

Nadere informatie

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be PROBETON vzw Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be TECHNISCHE

Nadere informatie

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) 237.60.20 Fax (02) 735.63.56

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) 237.60.20 Fax (02) 735.63.56 PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Aarlenstraat 53 - B9 B-1040 Brussel Tel. (02) 237.60.20 Fax (02) 735.63.56 e-mail : mail@probeton.be website

Nadere informatie

Grondbank vzw. Certificatiereglement

Grondbank vzw. Certificatiereglement Grondbank vzw Certificatiereglement Bijkomende afspraken bij het Kwaliteitsreglement in het kader van de erkenning van een grondreinigingscentrum of een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem

Nadere informatie

Ongebluste kalk voor Bodembehandeling

Ongebluste kalk voor Bodembehandeling Pagina 1 / 13. Ongebluste kalk voor Overeenkomstig PTV 459 Opgesteld en geldig verklaard door het Bestuurscomité voor de certificatie van Kalk voor bodembehandeling van het OCCN op 7/12/2010 Nationaal

Nadere informatie

Bijzonder reglement BIJZONDER REGLEMENT VOOR GEBRUIK EN CONTROLE VAN HET BENOR-MERK

Bijzonder reglement BIJZONDER REGLEMENT VOOR GEBRUIK EN CONTROLE VAN HET BENOR-MERK Bijzonder reglement BRP 660 Herziening 00 BIJZONDER REGLEMENT VOOR GEBRUIK EN CONTROLE VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN DE VERVAARDIGING, DE VERDELING EN DE PLAATSING VAN ELEMENTEN VAN VERTICALE PERMANENTE

Nadere informatie

Betonstaal met betere aanhechting Afmetingen, massa, toelaatbare afwijkingen Algemene eisen

Betonstaal met betere aanhechting Afmetingen, massa, toelaatbare afwijkingen Algemene eisen D.C.: 669.14-422.1:691.328 Februari 1979 Betonstaal met betere aanhechting Afmetingen, massa, toelaatbare afwijkingen Algemene eisen EURONORM 82-79 Deel 1 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED 2 DEFINITIES 3 AANDUIDING

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING BORDEN VOOR CONVENTIONELE LIJNEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING BORDEN VOOR CONVENTIONELE LIJNEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING S - 10 BORDEN VOOR CONVENTIONELE LIJNEN UITGAVE : 2003 Index 1. INLEIDING...3 1.1. ONDERWERP...3 1.2. TOEPASSINGSDOMEIN...3 1.3. DOCUMENTEN

Nadere informatie

VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS-

VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS- INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING A - 52 QP VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS- EN CONTROLEPLAN BIJ INFRABEL EDITIE : 10/2006 Inhoudstabel. Inhoudstabel...2 1. Onderwerp...3 2. Toepassingsdomein...3 3. Definities...3

Nadere informatie

v 201203 REGLEMENT PE LASSERS

v 201203 REGLEMENT PE LASSERS v 201203 REGLEMENT PE LASSERS 1. Doel... 3 2. Referentie... 3 3. Herkeuring... 3 3.1. Algemeen... 3 3.2. Procedure herkeuring... 3 3.2.1. Eerste poging praktijktest... 3 3.2.2. Tweede poging praktijktest...

Nadere informatie

TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 832 TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN COPROO GIETIJZEREN DEKSELS: OPLEGGINGEN VAN ELASTOMEER - GEVULKANISEERDE RUBBERR Versie 1.0 van 2013-05-13 Goedgekeurd door de Adviesraad rubber op 24-05-2013 Bekrachtigd

Nadere informatie

kwalificatie van lasprocedures, lassers en lasoperateurs

kwalificatie van lasprocedures, lassers en lasoperateurs Laskennis opgefrist (nr. 23). Laskennis opgefrist: Normen kwalificatie van lasprocedures, lassers en Voor een gegeven toepassing is de meest voor de hand liggende route om de laskwaliteit zeker te stellen,

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING. VOORLADINGSPRODUCT VOOR GESLOTEN WC s (TGV EN GELIJKGESTELDE)

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING. VOORLADINGSPRODUCT VOOR GESLOTEN WC s (TGV EN GELIJKGESTELDE) NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L -88 VOORLADINGSPRODUCT VOOR GESLOTEN WC s (TGV EN GELIJKGESTELDE) UITGAVE : 02/2007 Index 1. Voorwerp en toepassingsgebied... 3 2.

Nadere informatie

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be PROBETON vzw Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be BENOR-PRODUCTCERTIFICATIEREGLEMENT

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Bouwdienst

Rijkswaterstaat Bouwdienst Leveringsvoorwaarden, kwaliteitseisen en pagina : 1 van 11 EISEN STAALKABELS Leveringsvoorwaarden, kwaliteitseisen en keuringseisen voor staalkabels. document : NBD 00639 uitgave : 10-03-2005 afd./opsteller

Nadere informatie

CE-markering volgens EN 1090-1 en de gevolgen voor het lassen

CE-markering volgens EN 1090-1 en de gevolgen voor het lassen CE-markering volgens EN 1090-1 en de gevolgen voor het lassen Bert van Beek 1 Waar hebben we het over? markering van staalconstructies 2 1 3 Waar komt het vandaan? Richtlijn bouwproducten CPD (Construction

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Aanvraagformulier. FORM01NLPUR Geldig vanaf 2011-05-09. Administratieve gegevens van de aanvrager (zie Artikel 2) De ondergetekende:

Aanvraagformulier. FORM01NLPUR Geldig vanaf 2011-05-09. Administratieve gegevens van de aanvrager (zie Artikel 2) De ondergetekende: FORM01NLPUR Geldig vanaf 2011-05-09 Aanvraagformulier Administratieve gegevens van de aanvrager (zie Artikel 2) De ondergetekende: In eigen naam In naam van het bedrijf: Bedrijf dat aangegeven dient te

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING I - 16 LEVERING VAN STOFFEN VOOR ZITPLAATSEN IN NIEUW REIZIGERSMATERIEEL UITGAVE: 01/2000 Index ONDERWERP...3 DESIGN EN KLEUREN...3 LEVEREN

Nadere informatie

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D.

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D. afdeling Betonstructuren - Gent Procedure 7.7 blz. 1 van 10 Checklist nr. 1 Beoordeling van het kwaliteitssysteem aan de hand van het kwaliteitshandboek eis ja neen opmerkingen 1 Juridische structuur van

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING LEVERING VAN DE BEKLEDINGSSTOFFEN VOOR DE ZITPLAATSEN VAN HET REIZIGERSMATERIEEL

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING LEVERING VAN DE BEKLEDINGSSTOFFEN VOOR DE ZITPLAATSEN VAN HET REIZIGERSMATERIEEL NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING I - 16 LEVERING VAN DE BEKLEDINGSSTOFFEN VOOR DE ZITPLAATSEN VAN HET REIZIGERSMATERIEEL STOFFEN VOOR HET NIEUWE MATERIEEL, HET GEMODERNISEERDE

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 0512 01-07-2007 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO productcertificaat voor Krachtlasverbindingen met betonstaal en stalen strippen Techniekgebied H9: Staal voor toepassing in beton Vastgesteld

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet

Nadere informatie

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL Pagina : 1 van 10 Reglement voor het gebruik van het CCKL Pagina : 2 van 10 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Accreditatielogo en...3 3. Gebruik van het...3 3.1 Algemene regels...3 3.2 Documenten en promotiemateriaal...4

Nadere informatie

Hydraulisch gebonden mengsels Op weg naar certificatie

Hydraulisch gebonden mengsels Op weg naar certificatie Hydraulisch gebonden mengsels Op weg naar certificatie Sylvie Smets Head of Certification Body, CRIC-OCCN Olivier Germain Head of Testing Department a.i., CRIC-OCCN Betondag 18-10-2012 Overzicht Introductie

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" van de Stichting Bouwkwaliteit

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES van de Stichting Bouwkwaliteit Ú BRL 2338 d.d. 1998-11-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

Deze controle kan indien nodig aangevuld worden met een controle ter plaatse.

Deze controle kan indien nodig aangevuld worden met een controle ter plaatse. MOW Cel Homologatie en Technische Keuring Koning Albert II-laan 20 bus 2 1000 Brussel Tel : 02-553 72 57 Fax : 02-553 71 08 e-mail : homologatie.voertuigen@mow.vlaanderen.be Handleiding eerste beoordeling

Nadere informatie

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA BELAC 1-03 Rev 2-2014 ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

Toepassingsnormen, praktijkrichtlijnen en kwaliteitsniveaus

Toepassingsnormen, praktijkrichtlijnen en kwaliteitsniveaus Laskennis opgefrist (nr. 22) Toepassingsnormen, praktijkrichtlijnen en kwaliteitsniveaus Toepassingsnormen en praktijkrichtlijnen moeten verzekeren dat een constructie of een component een acceptabel kwaliteitsniveau

Nadere informatie

BEDRIJFSSCAN EN 1090 & EN-ISO 3834 BEDRIJFSNAAM DATUM

BEDRIJFSSCAN EN 1090 & EN-ISO 3834 BEDRIJFSNAAM DATUM BEDRIJFSSCAN EN 1090 & EN-ISO 3834 DATUM BEDRIJFSNAAM DOCUMENT OPGESTELD DOOR: ELEKTROLAS LASTECHNIEK B.V. GOMPENSTRAAT 9 5145 RM WAALWIJK +31 (0)416336777 CONTACTPERSONEN: JOOST VAN DEN HOOVEN RUUD SCHIPPER

Nadere informatie

Nadat de aanvraag geregistreerd werd is aldus een aantal maanden nodig om een volwaardige technische goedkeuring, ATG, af te leveren.

Nadat de aanvraag geregistreerd werd is aldus een aantal maanden nodig om een volwaardige technische goedkeuring, ATG, af te leveren. AFLEVERING VAN TECHNISCHE GOEDKEURINGEN VOOR PRODUCTEN BESTEMD VOOR DE NA ISOLATIE VAN SPOUWMUREN TIJDENS DE AANVANGSPERIODE 22 juni 2012 De Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw vzw,

Nadere informatie

BUtgb Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Lid van de EUtgb en de EOTA

BUtgb Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Lid van de EUtgb en de EOTA BUtgb Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Lid van de EUtgb en de EOTA A/G 9 Dit tarief vervangt het vorige van 0-06-00 Geldig vanaf 0-06-00 Goedkeuringskosten A. ATG-goedkeuring Dit

Nadere informatie

BEDRIJFSSCAN EN 1090 & EN-ISO 3834

BEDRIJFSSCAN EN 1090 & EN-ISO 3834 BEDRIJFSSCAN EN 1090 & EN-ISO 3834 Logo bedrijf DATUM BEDRIJFSNAAM RAPPORT OPGESTELD DOOR: ELEKTROLAS LASTECHNIEK B.V. GOMPENSTRAAT 9 5145 RM WAALWIJK +31 (0)416336777 CONTACTPERSOON: BEDRIJFSGEGEVENS

Nadere informatie

KEURINGSREGLEMENT MODELSTOOMKETELS 10 NOVEMBER 2012 10.11.2012

KEURINGSREGLEMENT MODELSTOOMKETELS 10 NOVEMBER 2012 10.11.2012 KEURINGSREGLEMENT MODELSTOOMKETELS 10 NOVEMBER 2012 1 INHOUD Inleiding De paragrafen in de PED welke voor ons van belang zijn. De inhoud van het keuringsreglement Koperen ketels in Cat. I en II Uitvoering

Nadere informatie

AQUAFIN Kennisdagen (feb-mrt 2015) 26/02/2015. Kennisdagen AQUAFIN. BENOR Plastics Sewerage Facilitator. (voorheen Positieve Lijst )

AQUAFIN Kennisdagen (feb-mrt 2015) 26/02/2015. Kennisdagen AQUAFIN. BENOR Plastics Sewerage Facilitator. (voorheen Positieve Lijst ) Kennisdagen AQUAFIN BENOR Plastics Sewerage Facilitator by BCCA (voorheen Positieve Lijst ) Informatiesysteem ter ondersteuning van de beheersing van de conformiteit en de naspeurbaarheid van leveringen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/11/134 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011 MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE BEWIJSMIDDELEN

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 -

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 - Ministerieel besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer uit derde landen van honden en

Nadere informatie

BEDRIJFSSCAN EN 1090 & EN-ISO 3834 BEDRIJFSNAAM DATUM

BEDRIJFSSCAN EN 1090 & EN-ISO 3834 BEDRIJFSNAAM DATUM BEDRIJFSSCAN EN 1090 & EN-ISO 3834 DATUM BEDRIJFSNAAM RAPPORT OPGESTELD DOOR: ELEKTROLAS LASTECHNIEK B.V. GOMPENSTRAAT 9 5145 RM WAALWIJK +31 (0)416336777 CONTACTPERSOON: JOOST VAN DEN HOOVEN RUUD SCHIPPER

Nadere informatie

Tekst Inhoudstafel Begin

Tekst Inhoudstafel Begin 27 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze van het nemen van monsters voor de officiële controle op de maximum-gehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen. (NOTA : Raadpleging

Nadere informatie

Regelement editie 2016 Versie 11 December

Regelement editie 2016 Versie 11 December 1. Reglement Belgian Twin Trophy Klasse Thunder De Belgian Twin Trophy (BTT) klasse Thunder is een Cup kampioenschap voor 2 cilinder motorfietsen met een maximale cilinder inhoud van 1000cc. Meer informatie

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING RUBBEREN DICHTINGEN VOOR DEUREN EN RAMEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING RUBBEREN DICHTINGEN VOOR DEUREN EN RAMEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L - 50 RUBBEREN DICHTINGEN VOOR DEUREN EN RAMEN (ROLLEND MATERIEEL VOOR REIZIGERS EN LOCOMOTIEVEN) UITGAVE: 09/2012 Pagina 2 van 5 Technische

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B)130228-CDC-1231

EINDBESLISSING (B)130228-CDC-1231 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS EINDBESLISSING

Nadere informatie

Informatie betreffende Keurmerk PDL voor Waren en Diensten

Informatie betreffende Keurmerk PDL voor Waren en Diensten Informatie betreffende Keurmerk PDL voor Waren en Diensten Algemene informatie over het collectief merk PDL... 2 Reglement van het collectief merk PDL... 3 Toetsingscommissie... 5 Procedure aanvraag Keurmerk

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 27-05-2014 SKG RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN SKG-CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG Nadruk verboden Pagina 2. dd. 27-05-2014 VOORWOORD Deze richtlijn zal

Nadere informatie

TECHNISCHE STEEKKAART nr FTS 40/01-A. Bouten, moeren en sluitringen in roestvrij staal

TECHNISCHE STEEKKAART nr FTS 40/01-A. Bouten, moeren en sluitringen in roestvrij staal Belgische Federatie voor de Watersector vereniging zonder winstoogmerk Kolonel Bourgstraat, 127 BE - 1140 Brussel Tel: + 32 (0)2 706 40 90 - Fax: + 32 (0)2 706 40 99 E-mail: info@belgaqua.be http//:www.belgaqua.be

Nadere informatie

Kalibratie van laboratoriumapparatuur van productiecontrolelaboratoria overeenkomstig NEN-EN-932-5

Kalibratie van laboratoriumapparatuur van productiecontrolelaboratoria overeenkomstig NEN-EN-932-5 BRL 2506 Notitie van : Peter Broere Datum : 26 februari 2013 Betreft : Kalibratie advies BRL 2506 Kalibratie van laboratoriumapparatuur van productiecontrolelaboratoria overeenkomstig NEN-EN-932-5 Algemeen:

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN Art. 1. Dit landelijk technisch reglement bevat aanvullende bepalingen op het Technisch Reglement ISSF en de Nationale Reglementen en

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING LEVERING VAN METALEN DWARSLIGGERS

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING LEVERING VAN METALEN DWARSLIGGERS NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L - 90 LEVERING VAN METALEN DWARSLIGGERS UITGAVE : 05/2004 Index 1. INLEIDING...3 2. FABRICATIEVOORWAARDEN...3 2.1. VERWERKING VAN HET

Nadere informatie

Technische Goedkeuring

Technische Goedkeuring Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Technische Goedkeuring Goedkeurings- en Certificatie-operator ATG 13/ H726 Verbindingssystemen Aliplast voor de vervaardiging van aluminium profielen met thermische

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1 2

STAGEOVEREENKOMST 1 2 B.I.V. - stageovereenkomst - 2010 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 2 1 WAARSCHUWING Door dit model te gebruiken erkennen

Nadere informatie

PROCEDURE ifast juni 2015 versie 3

PROCEDURE ifast juni 2015 versie 3 PROCEDURE ifast juni 2015 versie 3 1. Inleiding Deze procedure beschrijft de regels die gelden bij de goedkeuring van voertuigen volgens de procedure ifast. Deze regels gelden ook voor de buitenlandse

Nadere informatie

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij de inkoop/aanschaf... 2 4.2

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING CONDENSATOREN GEBRUIKT IN DE STROOMKRINGEN VAN DE SEININRICHTING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING CONDENSATOREN GEBRUIKT IN DE STROOMKRINGEN VAN DE SEININRICHTING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING S - 93 CONDENSATOREN GEBRUIKT IN DE STROOMKRINGEN VAN DE SEININRICHTING Heruitgave Deze versie werd niet gewijzigd, enkel de lay-out

Nadere informatie

Voorspandraad op lengte

Voorspandraad op lengte Voorspandraad op lengte NEDRI Product Range: Voorspandraad op lengte Het voorspandraad op lengte van NEDRI garandeert duurzaamheid en kwaliteit. De voornaamste toepassing is voorgespannen betonnen dwarsliggers

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

BENOR-certificatie van granulaten

BENOR-certificatie van granulaten TRA 411 BENOR-certificatie van granulaten Bepalingen voor de producent Toepassingsreglement TRA 411 Uitgave 2.0 Vrijwillige kwaliteitscertificatie van de granulaten overeenkomstig de normen NBN EN 12620,

Nadere informatie

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT 1. Kwaliteitscontroles Regelgeving 1.1a Is de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voorhanden? 1.1b Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften bijgehouden? 1.1c Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften

Nadere informatie

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid 9 april 2014 'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1381, p. 7, BIBLO Een 'vooraf erkende persoon' is

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN HET BENOR-MERK

REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN HET BENOR-MERK NBN/RVB.CA/RM2012-10-02 REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN HET BENOR-MERK 1. TOEPASSINGSGEBIED 2. BENOR-MERK 3. DOELSTELLING 4. BASISPRINCIPES VAN HET BENOR-MERK 5. VERLENING VAN

Nadere informatie

INFOBLAD 01. Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11

INFOBLAD 01. Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11 INFOBLAD 01 Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11 INLEIDING 1.0 Algemeen De Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) beheert alle certificatieschema s in het kader van Verticaal Transport.

Nadere informatie

Van vlechten tot monteren wapening

Van vlechten tot monteren wapening Betondag Van vlechten tot monteren wapening R.Sagel Traditionele verwerking: knippen Traditionele verwerking: Buigen Traditionele verwerking: Vlechten De wapening moet met elkaar worden verbonden middels:

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref : Accom AFWIJKING 2005/1 Samenvatting van het advies dd. 17 mei 2005 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Ref.: 3024 B 2012/0758 MKA/cdu Brussel, 20 juli 2012

Ref.: 3024 B 2012/0758 MKA/cdu Brussel, 20 juli 2012 CERTIFICATIE BETON Secretariaat: +32(0)2 645 52 52 certif.beton@cric-occn.be Ref.: MKA/cdu Brussel, 20 juli 2012 Rondzendbrief t.a.v. de keuringsinstellingen, de controlelaboratoria, de gebruikers en aanvragers

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

-DEELNEMINGSREGELS- (K.B. 10.02.2011 B.S. 14.04.2011) gewijzigd bij (K.B. 26.01.2014 B.S. 03.02.2014) - OFFICIEUZE COÖRDINATIE -

-DEELNEMINGSREGELS- (K.B. 10.02.2011 B.S. 14.04.2011) gewijzigd bij (K.B. 26.01.2014 B.S. 03.02.2014) - OFFICIEUZE COÖRDINATIE - NATIONALE LOTERIJ Naamloze vennootschap van publiek recht (Wet van 19 april 2002) april 2014 BELLIARDSTRAAT 25-33 1040 BRUSSEL Tel. 02/238.45.11 WIN FOR LIFE 1 EURO WIN FOR LIFE 3 EURO WIN FOR LIFE 5 EURO

Nadere informatie

151117-Lastenboek Kampioenschappen van Vlaanderen LASTENBOEK KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN

151117-Lastenboek Kampioenschappen van Vlaanderen LASTENBOEK KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN LASTENBOEK KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN 1 KANDIDAATSTELLING EN TOEWIJZING VAN EEN KAMPIOENSCHAP VAN VLAANDEREN WIELRENNEN 1. De wielerclub, het gemeente- of stadsbestuur kiest welk kampioenschap het

Nadere informatie

het EU-depot van het collectieve woord- / beeldmerk IKB is ingeschreven, d.d. 26 mei 2004, onder nummer 002864593;

het EU-depot van het collectieve woord- / beeldmerk IKB is ingeschreven, d.d. 26 mei 2004, onder nummer 002864593; Het bestuur van de regelinghouder, in aanmerking nemende dat: het EU-depot van het collectieve woord- / beeldmerk IKB is ingeschreven, d.d. 26 mei 2004, onder nummer 002864593; het collectieve woord- /

Nadere informatie

G1/13 Procedure voor de opleiding, kwalificatie en herkeuring van de PE Lassers voor de bouw van gasdistributienetten. Versie van maart 2016

G1/13 Procedure voor de opleiding, kwalificatie en herkeuring van de PE Lassers voor de bouw van gasdistributienetten. Versie van maart 2016 G1/13 Procedure voor de opleiding, kwalificatie en herkeuring van de PE Lassers voor de bouw van gasdistributienetten Versie van maart 2016 1/15 G1/13 maart 2016 INHOUD 1. DOEL... 3 2. REFERENTIES... 3

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING SLEEPSTUKKEN VOOR PANTOGRAFEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING SLEEPSTUKKEN VOOR PANTOGRAFEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING 74710999 SLEEPSTUKKEN VOOR PANTOGRAFEN Nieuwe versie - addendum Wijzigingen tegenover de vorige versie staan aangeduid in het rood UITGAVE:

Nadere informatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie Datum keuring: 08/01/2016 Inspecteur: Wim Hillewaert Installateur: - Datum verslag: 08/01/2016 B.T.W. nr.:- IK. nr.:-

Nadere informatie

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN.. Tussen De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium van de FOD Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC

BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC BELAC 3-13 Rev 1-2014 BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC Van toepassing vanaf: 01.07.2014 BELAC 3-13 Rev 1-2014 - 1/9 BELAC 3-13 Rev 1-2014 - 2/9 HISTORIEK VAN HET DOCUMENT

Nadere informatie

BOSEC Automatische brandblussing Focus op het Conformiteitsattest 2014/02/04 vzw ANPI asbl

BOSEC Automatische brandblussing Focus op het Conformiteitsattest 2014/02/04 vzw ANPI asbl NOTIFIED BODY n 1134 003-TEST ISO/IEC 17025 003-INSP ISO/IEC 17020 003-PROD EN 45011 BOSEC Automatische brandblussing Focus op het Conformiteitsattest 2014/02/04 vzw ANPI asbl 1849 ANPI Powerpoint Presentation

Nadere informatie

Waarom moeilijk als het ook makkelijk kan?

Waarom moeilijk als het ook makkelijk kan? CE-certificering: Waarom moeilijk als het ook makkelijk kan? Daan Bressers (l) van Bressers Metaal en Toon van de Haterd van Geurts-Janssen ontwikkelden een sterk vereenvoudigde procedure voor leden van

Nadere informatie

BIJLAGE 4: KEURMERKREGLEMENT IKB KIP

BIJLAGE 4: KEURMERKREGLEMENT IKB KIP BIJLAGE 4: KEURMERKREGLEMENT IKB KIP Het bestuur van de Stichting PLUIMNED, in aanmerking nemende dat het Kip-keurmerk IKB staat ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau, ten behoeve van de herkenbaarheid

Nadere informatie

1. Aanvraag eerste beoordeling / COP

1. Aanvraag eerste beoordeling / COP Directie Inschrijvingen & Homologaties Voertuigen City Atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel Tel. : 02 277 30 50 Fax : 02 277 40 31 e-mail : homologatie.voertuigen@mobilit.fgov.be 27/02/2013 Handleiding

Nadere informatie

Om opgenomen te worden in het kwaliteitsregister moet een kinesitherapeut aan de volgende voorwaarden voldoen:

Om opgenomen te worden in het kwaliteitsregister moet een kinesitherapeut aan de volgende voorwaarden voldoen: 1. Voorwaarden Procedure voor het kwaliteitsregister 2. Praktische aspecten van de kwaliteitsbevordering 3. Organisatie van de permanente navorming en intercollegiale toetsing 4. Erkenning van navormingsactiviteiten

Nadere informatie

Gedragsregels VTU Kisten commissie

Gedragsregels VTU Kisten commissie Doel/doelstelling Het doel van de gedragsregels m.b.t. kisten die geschikt zijn om te worden gecremeerd, is ervoor te zorgen dat de crematie van een kist kan plaatsvinden zonder problemen, waarbij de getekende

Nadere informatie

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Hoofdbestuur van de Laboratoria Instructie Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Versie 05 Datum van

Nadere informatie

REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE

REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE 1. Algemene bepalingen Obedience is een internationaal FCI wedstrijdprogramma, waarvoor in België volgende afkortingen

Nadere informatie

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES 9 9.01 ELEKTRISCHE Nominale spanning Elektrische installaties moeten in al hun onderdelen onderworpen en uitgevoerd worden in functie van hun nominale spanning 9.02 Regels van goed vakmanschap gelijkvormigheid

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Kwalificatieprocedures voor het certificeringpersoneel in de erkende onderhoudsbedrijven voor luchtvaartuigen.

CIRCULAIRE. Kwalificatieprocedures voor het certificeringpersoneel in de erkende onderhoudsbedrijven voor luchtvaartuigen. KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR Bestuur van de Luchtvaart CIRCULAIRE CIR/AIRW-19 Datum : 11/05/01 Editie : 1 Betreft : Kwalificatieprocedures voor het certificeringpersoneel

Nadere informatie

INDUSTRIELE CICHOREI

INDUSTRIELE CICHOREI 23/05/2002 COMITE VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE NATIONALE RASSENCATALOGUS VOOR LANDBOUWGEWASSEN Criteria voor het onderzoek van rassen met het oog op hun toelating tot de catalogus INDUSTRIELE CICHOREI

Nadere informatie

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief PRIJZEN/TARIEVEN 1. Aanbeveling sociaal tarief In 2007 besliste de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, om vanaf 1 mei van dat jaar de tegemoetkoming aan gehandicapten ten

Nadere informatie

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis.

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis. ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSINGSGEBIED Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij Arcotec bw vzw zich verbindt t.o.v. zijn medecontractant. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang

Nadere informatie

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst.

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst. Wijzigingsblad BRL 2811 Ferrocement-producten Datum wijzigingsblad 27-09-2012 Vastgesteld door CvD Constructief Beton d.d. 21 juni 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 1.0.1

Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 1.0.1 Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Normen, eisen en richtlijnen 3 2.1 Normen, en richtlijnen voor het product 3 2.2 Eisen aan de uitvoering van de keuring

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

BUtgb Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Lid van de EUtgb en de EOTA

BUtgb Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Lid van de EUtgb en de EOTA BUtgb Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Lid van de EUtgb en de EOTA A/G 7 1993-05-13 Aangepast op 2007-02-15 Algemeen Reglement voor de Aflevering van Technische Goedkeuringen 0.

Nadere informatie

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter,

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter, i uwbrief van uw kenmerk Bestuur van de Maatschappelijke Integratie Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn DIENST FINANCIEN EN ONDERSTANDSKOSTEN TERUGBETALINGEN ) Vragen naar: Kurt Gesquiere

Nadere informatie