Onderzoeksrapport IWT technologische innovatie van de dienstverlening in de. In samenwerking met VVR Vereniging Vlaamse Reisbureaus.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksrapport IWT technologische innovatie van de dienstverlening in de. In samenwerking met VVR Vereniging Vlaamse Reisbureaus."

Transcriptie

1 Onderzoeksrapport IWT technologische innovatie van de dienstverlening in de Vlaamse reisbureausector In samenwerking met VVR Vereniging Vlaamse Reisbureaus 2014 Memori 1

2 Inhoud Inleiding... 3 Methodologie en onderzoeksopzet... 4 Deskresearch... 5 De technologische (r)evolutie in de reisbureausector... 5 Nieuwe uitdagingen... 5 Mobiel surfen, tablets en smartphones... 5 Het nieuwe online zoeken... 6 Dynamic packaging... 7 Nieuwe slimmere technologieën... 7 Tot besluit... 8 De huidige situatie... 9 De meerwaarde van de reisagent Interviews met leden uit de sector De belangrijkste problemen Wat zijn de mogelijke oplossingen voor de problemen? Op welke vlakken moeten innovatie zeker plaatsvinden? Belangrijkste thema s of aspecten om binnen een onderzoeksproject aan te werken Kwantitatieve analyse aan de hand van een online survey Methodiek Beschrijving van de respondenten Procentuele verdeling van jaarkosten Eigenheid reisbureau Betrokkenheid bij customer journey cycle Gebruik van CRS (Computer Reservation System) en GDS (Global Distribution Systems) Digitale kanalen Mening over technologische trends Prioriteiten en investeringen op korte termijn Meerwaarde van een reisbureau Het reisbureau van de toekomst Conclusie Mogelijkheid tot vervolgonderzoek Referentielijst

3 Inleiding Toerisme is een informatiesensitieve sector: Informatie en communicatietechnologieën en toerisme zijn nauw met elkaar verweven. De toeristische sector is ook steeds één van de early adopters geweest als het om nieuwe technologieën gaat. De huidige trends op het web zetten de sector voor nieuwe uitdagingen. Sociale media maar ook nieuwe toeristische spelers hebben een impact op de manier hoe gebruikers en consumenten naar informatie zoeken, informatie appreciëren en informatie gebruiken. Het beïnvloedt de wijze hoe mensen toeristische bestemmingen, producten en diensten kiezen en ervaren. De vakantieganger is reiswijzer geworden. Toeristen zijn frequente reizigers, kennen hun talen, hebben de nodige technologische vaardigheden en vinden hun weg in een multiculturele en vreemde omgeving. De ontwikkelingen op het web zorgen mee voor de empowerment van deze nieuwe toerist die zijn reis in eigen handen neemt en houdt. De dynamiek van het sociale web heeft een blijvende invloed van hoe de vakantieganger zich organiseert en zijn vakantie beleeft. Door deze evolutie op het net bevindt de Vlaamse reisbureausector zich op een kantelpunt in haar geschiedenis. Hoewel de opkomst van het internet de internationale toeristische sector volledig heeft veranderd, heeft deze lang een eerder beperkte invloed gehad op de Vlaamse reissector. De Vlaamse consument blijkt namelijk trager te zijn dan consumenten in andere landen wat betreft het oppikken van nieuwe technologieën. De spreekwoordelijke omarming van het internet en al haar toepassingen is daardoor eerder een recent gegeven. Dit betekent echter dat de Vlaamse reissector nu voor een grote uitdaging staat. Uit eigen onderzoek over technologische ontwikkelingen in de reisbureausector blijkt dat er momenteel een gap bestaat tussen de beschikbare technologie voor reisagenten en de adoptie ervan. De reisbureaus mogen deze evoluties en de rol die het web speelt in het kiezen, plannen en beleven van een reis niet negeren. Meer nog de informatie die te vinden is op het web kan de consument op het laatste moment doen afhaken en voor een andere dienst of product doen kiezen. Met deze nulmeting wensen wij de volgende zaken na te gaan: In hoeverre hebben Vlaamse reisbureaus hun dienstverlening geïnnoveerd? In hoeverre gebruiken Vlaamse reisbureaus technologische tools voor hun werking en dienstverlening naar de klant? Welke zijn de belangrijkste (technologische) behoeftes van de Vlaamse reisagent? 3

4 Methodologie en onderzoeksopzet In Werkpakket 2 wordt een nulmeting uitgevoerd over de mate en het belang van technologische innovatie in de sector. Deze nulmeting peilt naar de mate van technologische adoptie en de nood aan technologische tools in de reisbureausector. Het onderzoek zet de Vlaamse reisbureaus centraal en wil vooral inzicht verwerven in motivaties, stimuli en drempels. Om een antwoord te vinden op deze vragen werd gekozen voor een kwantitatieve en kwalitatieve benadering. Voor Vlaanderen betreft het een nauwelijks onderzocht veld. Het onderzoek is dan ook explorerend van aard. Het is niet het opzet om een inventaris te maken van alle initiatieven, maar te komen tot een brede kijk hoe Vlaamse reisbureaus met de huidige technologische evoluties omgaan. Onderzoeksvragen in de nulmeting zijn: In hoeverre hebben Vlaamse reisbureaus hun dienstverlening geïnnoveerd? In hoeverre gebruiken Vlaamse reisbureaus technologische tools voor hun werking en dienstverlening naar de klant? Welke zijn de belangrijkste (technologische) behoeftes van de Vlaamse reisagent? In een eerste fase voerden we een deskresearch uit. Daarbij werden zowel vakliteratuur, online media als academische bronnen geraadpleegd. Dit om de probleemstelling uit zo veel mogelijk invalshoeken te bestuderen. Daarnaast namen we diepte interviews af bij 15 representatieve getuigen in de sector. De geïnterviewde respondenten zijn werkzaam bij samenwerkingsverbanden van reisbureaus, touroperators, belangenorganisaties en technologiebedrijven. De interviews met bevoorrechte getuigen gebeurden semi gestructureerd. Dit laat de respondent toe om zijn stempel te drukken op de thema s en de loop van het interview. Tegelijkertijd garandeert het dat alle relevante thema s in het interview aan de orde komen. De interviews varieerden in tijd van één tot maximum anderhalf uur. Tenslotte voerden we een online, kwantitatieve bevraging uit. De online vragenlijst (https://thomasmore.qualtrics.com/se/?sid=sv_0qosnyxi3mghael) werd tussen juni en juli 2014 verstuurd naar de Vlaamse reisbureaus. Voor de verspreiding van de enquêtes nam de Vlaamse Vereniging voor Reisbureaus (VVR) het engagement op zich. Via haar adressenbestand werd de sector gevraagd om deel te nemen aan de enquête. 4

5 Deskresearch De technologische (r)evolutie in de reisbureausector Technologische innovatie is één van de belangrijkste stuwkrachten voor verandering binnen de toeristische sector (Offutt & Schetzina, 2012). Deze ontwikkelingen zijn de drijfkracht achter de verandering van consumentenverwachtingen, de verstoring van bestaande competitieve dynamieken en de wijziging van de distributieketen (Offutt & Schetzina, 2012). Het opvolgen van deze ontwikkelingen en hun (mogelijke) impact op de reissector is van groot belang. De afgelopen dertig jaar hadden twee grote golven qua technologische innovatie in de reisbureausector hun impact. De eerste golf is te situeren vanaf de jaren 80. Luchtvaartmaatschappijen ontwikkelden hun eigen Computer Reservation Systems (CRS) en stelden dit beschikbaar voor de reisagent. Later kwamen er Global Distribution Systems (GDS) waarin de gegevens van verschillende maatschappijen werden gebundeld. Daarnaast werden gelijkaardige tools voor touroperators ontwikkeld. Eind jaren 90 werd er met Belgian Travel Network (BTN) een uniforme bookingtool opgericht voor en door de leidende touroperators op de Belgische markt (Siebens et al., 2010). Deze automatisering van het toeristische aanbod zorgde onder andere voor een meer efficiënte werking van de reisagent. Deze efficiëntie werd verder verhoogd door de ontwikkeling van informaticasystemen ter ondersteuning van de administratieve taken van reisbureaus. De opkomst van het Internet rond het jaar 2000 was de start van de tweede technologische revolutie in de toeristische sector. Het vertrouwde distributiemodel waarbinnen de reisagent de noodzakelijke schakel was tussen de consument en de leveranciers zoals touroperators en luchtvaartmaatschappijen, kwam onder druk te staan. Touroperators en luchtvaartmaatschappijen beschikten over de mogelijkheid om op een gemakkelijke manier rechtstreeks te verkopen aan de consument. Daarnaast werd het internet een belangrijke informatiebron voor reizigers. Dit zorgde ervoor dat naast de distributierol van reisagenten, ook hun rol als informatieoverdrager onder druk kwam te staan. Vanaf 2005 kwam er met het web 2.0 een nieuwe generatie webgebaseerde diensten (Rubben, M. & Van Soom, E., 2009) die de uitdaging voor de reisagent opnieuw groter maakte. Sindsdien volgen technologische evoluties elkaar aan een razendsnel tempo op. User Generated Content (UGC) en sociale media zorgen ervoor dat consumenten gemakkelijk ervaringen kunnen uitwisselen. Hierdoor kan de reiziger online advies inwinnen over allerlei reisproducten zonder dat hij de reisagent dient te raadplegen. Nieuwe uitdagingen Mobiel surfen, tablets en smartphones Uit deskresearch en het veldwerk komt één technologische ontwikkeling zeer duidelijk naar boven als hét aandachtspunt voor de toekomst: mobiel surfen. De kenmerken als geolocatie en real time interactie maken mobiele dragers voor de consument extra aantrekkelijk. Volgens de app store 5

6 statistics zijn ongeveer 4 à 5 percent van de gedownloade apps reisgerelateerd. Zowat iedereen die we spraken is het er over eens dat het gebruik van tablets en smartphones in de nabije toekomst alsmaar zal toenemen. De smartphone is het onmisbare kleinste werktuig van de hedendaagse reiziger (CWT, 2014). Het behoort tot de standaard reisuitrusting van de hedendaagse reiziger. De voordelen zijn legio. Informatie op maat is voor de gebruiker hier en nu overal beschikbaar, hij kan bijzonder snel aan de informatie komen, het ondersteunt het reisproces van de klant, het geeft de gebruiker een gevoel van onafhankelijkheid en veiligheid tijdens zijn reis, het verhoogt de belevingswaarde van de reis en het helpt de gebruiker zijn weg te vinden. De adoptie van mobiele diensten en dragers zal door de ontwikkeling van steeds snellere mobiele technologieën (3G en 4G) sneller gebeuren dan het gewone online gebeuren. Het gratis aanbieden van toegang tot het mobiele net maar ook dalende roaming kosten maken het de gebruiker gemakkelijk om toegang te hebben tot het web. De grote Belgische touroperators zien het belang van mobiel surfen in en werken volop aan hun service voor mobiele consumenten. Zij maken echter wel de bemerking dat mobile in België nog niet meteen volledig zal doorbreken. Over het algemeen denkt men dat deze markt binnen 2 jaar het grote publiek zal bereiken. Een belangrijk evolutie qua applicaties voor de toekomst is de ontwikkeling van apps die individuele functies of bedrijven overstijgen (Offutt & Schetzina, 2012). Reizigers die smartphones gebruiken willen geen vijf applicaties voor vijf luchtvaartmaatschappijen, maar apps gebaseerd op functies waarbinnen diensten van verschillende spelers geïntegreerd zijn. Een belangrijk effect van de opkomst van mobiele toestellen is dat men consumenten nu ook gemakkelijk tijdens en na hun reis dienstverlening kan aanbieden. Deze evolutie stelt uitdagingen voor de sector. Een bedrijf in de reisindustrie dat mee is, zou over een goede website moeten beschikken. Door de opkomst van het mobiel surfen, moet er nu ook worden gezorgd dat een website raadpleegbaar is op verschillende resoluties en beeldschermen. Het is daarnaast onontbeerlijk voor reisbureaus om de mogelijkheden van applicaties op te volgen en te integreren in hun werking. Het nieuwe online zoeken Online boekingwebsites zijn tegenwoordig volledig ingeburgerd. Er zijn duizenden opties voor reizigers om online hun reis te boeken. Dit zorgt ervoor dat consumenten vaak door het bos de bomen niet meer zien en gefrustreerd raken (Rheem, 2012; Wake, 2012). Zowel online boekingwebsites als technologieaanbieders werken daarom volop aan the future of travel search (Rheem, 2012). Daarbij ligt de focus op het zoeken gemakkelijker en aangenamer maken voor de consument. Dit wordt gedaan door onder andere de tools aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker te maken, maar ook door het typische zoeken in vraag te stellen en de consument toe te laten om te zoeken vertrekkende vanuit zijn persoonlijke voorkeuren of budget. Een belangrijke trend is de opkomst van de nieuwe generatie online zoekmachines. Deze aggregeren zoekmachines in plaats van bv. data over tarieven van luchtvaartmaatschappijen. Metasearch websites zoals SkyScanner, Kayak, Hotelscombined en Trivago bundelen prijzen en beschikbaarheid 6

7 van verschillende online aanbieders. Hierdoor kan de consument real time het aanbod van verschillende spelers vergelijken. De volgende stap in deze evolutie is de metasearch zoekmachine die verschillende reiscomponenten combineert, zoals TravelStoreMaker. Naast het bundelen van grote hoeveelheden informatie, zien we dat de nadruk bij zoekfuncties meer en meer op gebruiksvriendelijkheid wordt gelegd. Dit is het geval voor de lay out en vormgeving (bv. het gebruik van kaarten) en het uitgangspunt van de zoekfunctie. Ook technologieaanbieders voor reisagenten zijn bezig met het nieuwe zoeken. Sirius biedt een tool aan waarmee de reisagent vluchten kan zoeken op basis van het budget van zijn klant. Travelport speelt met zijn fuzzy search in op het feit dat klanten niet altijd weten naar waar ze precies op reis willen. Hun tool geeft de klant verschillende opties in de buurt van ingevoerde locaties, gelinkt aan up to date prijsinformatie. Dynamic packaging Voor de opkomst van het internet betekenden Global Distribution Systems een absolute meerwaarde voor de reisagent. Ze boden veel informatie en een stabiele en veilige tool voor de reisdistributie. Het internet heeft er echter voor gezorgd dat de consument zelf gemakkelijk alle nodige reisinformatie vindt en zijn reis ook online kan boeken (Offutt, 2012). In de leisure markt ziet men hierdoor een verschuiving van de voorkeur van de consument van eerder traditionele pakketten naar de combinatie van losse componenten. Deze combinatie wordt omschreven als dynamic packaging. De verschuiving van de voorkeur van de consument zorgt er voor dat een reisbureau over aangepaste tools moet beschikken. Uit het veldwerk (zie ook de resultaten van de interviews) is duidelijk dat verschillende spelers volop willen werken aan het volwaardig aanbieden van dynamic packaging boekingsmogelijkheden voor de reisagent. Dit blijkt, gezien de complexiteit en hoeveelheid aan data van ieder reiscomponent een grote inhoudelijke en technische uitdaging te zijn. Het is te verwachten dat er in de nabije toekomst verschillende nieuwe systemen zullen worden gelanceerd die de reisagent zullen toelaten om op een flexibele manier pakketreizen samen te stellen voor zijn klant. Dit is goed nieuws, want de respondenten zijn het er over eens dat goede dynamic packaging technologie een grote meerwaarde kan betekenen voor de reisagent. Nieuwe slimmere technologieën Volgens Skyscanner (Skyscanner, 2014) zal de consument in de nabije toekomst beschikken over een intelligente technologie die hem op een naadloze en intuïtieve manier helpt om vakanties te plannen en boeken. Deze technologie zal gebruik maken van de enorme hoeveelheid persoonlijke gegevens uit sociale netwerken, zoekgeschiedenissen en berichten. Een digitale reisbuddy zal op een natuurlijke manier communiceren met de consument en biedt op persoonlijke maat gesneden en verrassende reisschema's op basis van voorkeuren, interesses, reispatronen en keuzes uit het verleden. Indien deze evolutie zich daadwerkelijk voorzet, wordt ook hier de rol van de reisagent ondermijnt. 7

8 Tot besluit De explosieve groei van het internet en de daaraan verbonden nieuwe technologieën stellen de toegevoegde waarde van reisbureaus meer en meer in vraag. Consumenten kunnen steeds meer taken zelf uitvoeren die klassiek behoorden tot het takenpakket van het reisbureau. Door de nieuwe technologieën kunnen consumenten het reisaanbod zelf vinden en doorploegen, reizen boeken en elkaar adviseren. Volgens Carey, Kang, & Zea (2012) heeft de reissector een nieuwe fase bereikt in zijn evolutie. Daarbij is volgens hen creatieve vernietiging nodig, want om mee te gaan in deze evolutie moet men durven veranderen. 8

9 De huidige situatie Een Nederlandse case van Reiswerk illustreert de disruptieve verandering in de sector. Reiswerk 1 voorspelt in zijn branchevisie 2025 (Beulink, 2012) een duidelijke splitsing en polarisatie waarbij zich enerzijds een schaalvergroting aftekent en anderzijds een specialisatie in niche producten en markten. De verwachting is dat er de komende jaren nog een grote shake out in de Nederlandse reissector zal plaatsvinden. De oorzaak is de tendens van schaalvergroting, rationalisatie en 'commoditisation' van het reisproduct. Huidige en toekomstige technologische processen ondersteunen dit proces waarbij nieuwe internationale toetreders op de reismarkt zowel accommodatie, vervoer, distributie, verkoop en CRM in handen hebben. Dit gaat om online touroperators en reisorganisaties maar evengoed nieuwe intermediairen 2 en zelfs branchevreemde 3 bedrijven. Reiswerk ziet daarin de grootste uitdaging en bedreiging. Reiswerk pleit voor het versterken en verder uitbouwen van de traditionele rol van de reisagent: namelijk de rol van informatie aggregator. De succesvolle reisagent van de toekomst bespaart zijn klanten tijd en geld door een betere toegang tot inhoud en informatie over reismogelijkheden. Dit heeft een sterke klantenservice tot gevolg. De omarming van de nieuwe technologieën maakt de weg naar deze vernieuwde rol open. Reisbedrijven die klanten meer kunnen bieden zullen hun bestaansrecht behouden. Dit gaat naast het bieden van een scherpe prijs en het beschikbaar zijn vooral om het geven van een uitmuntende service. Het winnen van klanten gebeurt door het aanbieden van zeer flexibele op maat gesneden reispakketten met aanvullende diensten doorheen de hele customer journey en het geven van een topservice bij problemen (Nijboer, 2012). De impact van de nieuwe technologieën heeft lang een eerder beperkte invloed gehad op de Vlaamse reisbureausector. Ondanks het feit dat er rond de eeuwwisseling vaak werd geopperd dat de reisagent zou verdwijnen, zijn er de afgelopen jaren amper meer faillissementen bij reisbureaus (Siebens et al., 2010). Een mogelijke oorzaak is dat de Vlaamse consument conservatiever is en minder snel de nieuwe technologieën adopteert. De spreekwoordelijke omarming van het internet door de Vlaamse consument is een eerder recent gegeven en gebeurde minder snel dan in de ons omringende landen. Dit betekent dat de Vlaamse reissector zich momenteel op een punt bevindt waar de Nederlandse of de Engelse markt zich 5 à 10 jaar geleden bevond. De hedendaagse consument heeft dankzij het (mobiele) internet altijd en overal toegang tot informatie (Carey, et al., 2012). Dit heeft volgens Offutt & Schetzina (2012), samen met de groei van het sociale web, geleid tot een nieuw consumentensoort. Reizigers zijn steeds beter geïnformeerd en stellen andere eisen dan vroeger. Uit onderzoek voor de Europese commissie (TNS Political & Social, 2013 & 2014) blijkt dat voor reizen de belangrijkste informatiebron voor de consument aanbevelingen van vrienden, collega s en kennissen zijn (2014: 56%; 2013: 56%, 2012: 52%). Het internet bekleedt de tweede plaats (2014: 46%; 2013: 46%, 2012: 40%). Reisagenten staan op de vierde plaats als belangrijkste bron (2014: 1 Reiswerk is het samenwerkingsverband van Nederlandse branchevereniging ANVR en de vakbonden FNV bondgenoten, CNV dienstenbond en De Unie. 2 Meta search engines zoals bijvoorbeeld Kayak, Tripadvisor, Trivago en Skyscanner. 3 Veilingsites zoals Groupon, zoekgiganten zoals Google maar ook klassieke retail winkels zoals Hema die zich als reisorganisatie profileren. 9

10 19%; 2013: 21%, 2012: 16%). Als we inzoomen op België zien we dat de Belgische consument het Europese gemiddelde volgt maar als het om de reisagent gaat, scoren we boven het Europese gemiddelde met 26%. Voor Spanje (29%) en Oostenrijk (27%) zijn deze cijfers net iets hoger. Als de leeftijdscategorieën worden doorgelicht blijkt dat jongeren (15 25 jaar) ten opzichte van oudere (55+) eerder aanbevelingen van vrienden, collega s en kennissen, internet en sociale media als belangrijkste informatiebronnen opgeven. Vijfenvijftigplussers geven in vergelijking met de ander leeftijdscategorieën eerder reisagenten als antwoord op de vraag naar de primaire informatiebron. Op de vraag hoe de Europese consument boekt, geeft bijna drie op vijf internet op als voornaamste kanaal (2014: 58%; 2013: 53%, 2012: 53%). Ongeveer een op vijf boekt via de reisagent (2014: 22%; 2013: 19%, 2012: 23%). Voor België is dit 64% via het internet en 30% via de reisagent. Respondenten tussen de jaar boeken ten opzichte van andere leeftijdscategorieën eerder via het internet (69%). Vijfenvijftigplussers boeken eerder via het reiskantoor. Andere recente onderzoeken bevestigen bovenstaande tendensen (NH Hotels, 2013; Google, 2013). Het veldwerk toont aan dat de meerderheid van de Vlaamse reisbureausector onvoldoende is mee geëvolueerd met zijn klant. Een groot deel van de sector blijkt een eerder negatieve instelling te hebben ten opzichte van de nieuwe tools en mogelijkheden die het internet aanbiedt. De mening leeft dat er een dringende mentaliteitswijziging nodig is binnen de reisbureausector. Men moet meer gaan samenwerken, de klant op een andere manier bedienen en vooral nieuwe mogelijkheden omarmen en gebruiken. Ook Carey, et al. (2012) zijn van deze mening. Volgens hen moet de reissector afstappen van het huidige model en evolueren naar een waarbij winst wordt gemaximaliseerd door de noden en wensen van de consument zo goed mogelijk te bedienen. Reiskantoren die dit niet doen zullen volgens de respondenten verdwijnen. We kunnen echter niet alle reisagenten over dezelfde kam scheren. Er zijn volgens de respondenten verschillende spelers die de klik hebben gemaakt en succesvol zijn. De vrees leeft echter dat als de overige bureaus zich niet aanpassen, de sector een groot aantal bedrijven zal zien failliet gaan. De meerwaarde van de reisagent Sedert de opkomst van het internet wordt de rol van de reisagent binnen het distributiemodel van de reisindustrie steeds vaker in vraag gesteld (Siebens et al., 2010). Want kan de reisagent nog een meerwaarde bieden aan de reiziger ten opzichte van de nieuwe spelers? Volgens Fivet (2012) kan men bij de verkoop van een reis op vijf vlakken toegevoegde waarde aanbieden: Transactie: het boeken van een reis/data entry; Informatie: het doorgeven van informatie over de reis/pure facts & figures; Advies: het samenbrengen van kennis over de klant en parate productkennis; Inspiratie: het combineren van advies en creativiteit; 10

11 Klantenbelangen: klachtenbehandeling, tussenschakel zijn tussen klant en leverancier. Zoals te zien is in Figuur 1, daalt volgens Fivet (2012) de meerwaarde die het reisbureau ( bricks ) kan bieden op het vlak van transacties en informatieverstrekking ten opzichte van deze geboden door callcenters ( rings ) en websites ( clicks ). De kans voor de reisagent om een meerwaarde te bieden ligt volgens Fivet bij het adviseren en inspireren, en het verdedigen van klantenbelangen. Added value Bricks Rings Clicks Transactie Informatie Advies Inspiratie Klantenbelangen Figuur 1: added value bij de verkoop van vakanties (Fivet, 2012) Uit ons empirisch onderzoek blijkt dat de respondenten vinden dat er nog steeds een toekomst is voor reisbureaus. Maar om er voor te zorgen dat dit effectief realiteit wordt, moet de reisagent zich aanpassen aan de veranderde wensen van de consument. Hoewel verschillende spelers in de sector dit hebben gedaan, blijft een groot deel nog achter. Dit is problematisch want de respondenten zijn unaniem: een reisagent die niet meegaat met zijn tijd, verdwijnt onherroepelijk. Als de reisagent relevant wil blijven, zal hij zijn reiziger in zijn volledige reisproces een superieure customer experience moet bieden. Hiervoor moet de reisagent onder andere aan onderstaande voorwaarden voldoen: Evolueren van een transactiegerichte werking naar een dienstverlening en verkoopgerichte werking; Zijn klant (leren) kennen; Flexibel zijn en mee evolueren met zijn klant; Een multi channel dienstverlening aanbieden. Willen reisbureaus overleven, dan moeten ze beter inspelen op de voorkeuren van de veranderende consument. In essentie komt het er op neer dat het reisbureau aan de consument de dienstverlening moet bieden die hij verwacht, en dit op alle mogelijke contactmomenten. Dit gaat niet enkel om prijzen en aanbod maar om kanaalvoorkeur en de manier waarop de consument wil benadert en ondersteunt worden. Want iedere interactie met een klant is een mogelijkheid om zijn loyaliteit te winnen of een volgende verkoop te verliezen (Carey, et al., 2012). Online dienstverlening is hierbij een dwingende noodzaak. 11

12 Uiteindelijk ligt de sleutel in het online vertalen van hetgeen waar reisbureaus altijd al het onderscheid hebben kunnen maken en meerwaarde bieden namelijk de persoonlijke aandacht, het luisteren naar de klant, het anticiperen op verwachtingen bij de klant, de beschikbaarheid en een doorgedreven kennis van de klant. Aan bovenstaande voorwaarden voldoen vergt een grote inspanning van de reisagent. Volgens de respondenten is dit haalbaar, indien men gebruik maakt van de juiste technologische ondersteuning. Er wordt wel, net zoals in de literatuur, benadrukt dat technologie op zich geen reisbureau kan maken of kraken. De reisagent zelf blijft de spilfiguur, ondersteund op cruciale vlakken door technologie. De reisagent heeft zeker nog toekomst. Volgens Offutt & Schetzina (2012) is de nieuwe consument niet alleen veeleisend, maar ook onbevangen en loyaal. Als een bedrijf of merk er in slaagt om een consument aan hem te binden, wordt deze vaak een fervente fan en voorstander. In een wereld waar persoonlijke aanbevelingen steeds belangijker worden, kunnen deze consumenten veel betekenen voor een onderneming. 12

13 Interviews met leden uit de sector In het voorjaar van 2014 namen we interviews af bij 15 sleutelfiguren en representatieve personen uit de Vlaamse reisbureau en touroperatorsector. In deze tekst vatten we (anoniem) de belangrijkste conclusies samen. De opzet van de interviews was om te achterhalen welke thema s aan bod konden komen in een in te dienen IWT project. De bedoeling van dit project zou zijn om een antwoord te bieden op de gemeenschappelijke problemen van de sector en om na te gaan op welke vlakken ze samen zouden kunnen innoveren. De gesprekspartners kregen dan ook in eerste instantie vier vragen voorgelegd: 1 Wat zijn volgens jou de belangrijkste problemen waar reisbureaus / touroperators mee kampen? 2 Wat zijn daar mogelijke oplossingen voor? 3 Op welke vlakken moeten ze zeker innoveren? 4 wat zie jij als de belangrijkste thema s of aspecten om binnen een onderzoeksproject aan te werken? In wat volgt sommen we vooral de meest opmerkelijke of belangrijke antwoorden op van de geïnterviewden op deze vragen. Voor een groot deel komen gelijkaardige antwoorden als die op de eerste twee of drie vragen terug in de deskresearch, waar eerder in dit rapport dieper op ingegaan wordt. De belangrijkste problemen De meeste gesprekspartners geven aan dat het moeilijker is in de sector dan vroeger: de marges zijn lager, de klanten zijn beter geïnformeerd, enz. De opkomst van online bookings is zeker een, maar ook niet de enige, reden waarom het moeilijker gaat. Een deel van de problemen is volgens een aantal gesprekspartners ook aan de reisagenten zelf toe te schrijven. De ouderen onder hen denken: wat vroeger werkte, moet nu toch ook nog werken. Ze zijn altijd gewoon geweest dat klanten zo naar hen toekwamen, maar nu moeten ze de klant zelf gaan zoeken. Dit blijkt niet altijd zo evident voor hen. In dit opzicht is het dus ook een mentaliteits en attitude probleem, gekoppeld aan een competentieproblematiek: de skills bezitten om adequaat met de nieuwe situatie om te kunnen gaan. Degenen die wel innovatief zijn en tools gebruiken, worden geconfronteerd met technische problemen: er is te weinig synergie tussen de verschillende tools. In Nederland en Duitsland is de markt veel meer online gericht, en daar zijn er wel tools die koppelingen leggen tussen verschillende systemen, de zogenaamde packaging tools. In België is de markt te protectionistisch: de touroperator wil zijn data niet ter beschikking stellen, en reisagent wil ook niet dat zijn klanten online boeken omdat de touroperators de klantengegevens dan heeft. Het ontbreken van dergelijke online packaging tools is een grote rem op de innovatie: met zo n tool kan niet alleen de reisagent makkelijk en snel een reis op maat samenstellen voor een klant. Als de reisagent deze packaging tool op zijn eigen site zou kunnen aanbieden, zou een klant zelf op site van reisagent een pakket kunnen samenstellen zoals de reisagent dat anders zelf zou doen. De innovatieve reisagent weet dat de klant online wil boeken, en wil zijn klant die kans bieden. Nu wordt er hoogstens met online tools via iframes en links gewerkt, zonder dat er sprake is van integratie. 13

14 Ook het feitelijke duopolie van de twee grote touroperators in België blijkt een probleem te zijn: zij willen of kunnen bijvoorbeeld de aggregatietools niet ten volle ondersteunen. Het zijn ook heel grote internationale bedrijven waar innovatie heel traag gaat. Als zij hun gegevens niet prijs geven, kan er niet mee gewerkt worden. Er zijn wel kleinere nichespelers die het redelijk goed doen. Maar als er een niche echt winstgevend wordt, neemt een van de twee grote spelers die vaak over. Kleinere spelers kunnen niet de kortingen bieden die de grote TO s wel kunnen geven. Zeker voor pakketreizen is er dus een duopolie. Voor één van de gesprekspartners is de achillespees van de industrie de klachtenbehandeling: dat zou veel beter kunnen en moeten. Elke klacht zou au serieux genomen moeten worden. Op zich zijn er niet zo veel klachten, maar waarschijnlijk net daardoor volgt men ze niet goed op. Eén klant met een klacht doet je tien andere klanten verliezen. Globaal gesproken groeit de toeristische sector nog, en gaan mensen meer weg dan vroeger al geven ze relatief minder uit. Deze groei gaat echter totaal aan de reisbureaus voorbij, of zij verliezen zelfs enkele procenten. Internet: De meeste gesprekspartners geven aan dat de aanwezigheid van de reisbureaus op internet bedroevend is: als ze al aanwezig zijn, komen ze niet verder dan een visitekaartje. o Het probleem hier is dat ze geen budget hebben om te investeren in een goede webaanwezigheid: 80 procent van de reisbureaus hebben het budget gewoon niet. o Als ze niet goed bezig zijn op internet, zullen ze eerder krimpen dan groeien. Maar aangezien de meeste reisbureaus vrij klein zijn, is er eerder sprake van een uitdoofscenario. o Er zijn ook al enkele spelers geweest die zoveel hebben geïnvesteerd in internet dat ze failliet zijn gegaan. o Het is de laatste tien jaar veel moeilijker en duurder geworden om goed te scoren op internet. o Louter en alleen op internet als reisbureau zijn, kan alleen als je kortingen geeft. In Nederland zijn er zo wel enkele. Maar dan zijn de marges zo laag dat het moeilijk is om rendabel te zijn. o Alleen een combinatie van clicks en bricks is op termijn leefbaar. Een probleem dat samenhangt met een deel van de voorgaande, is dat de reisagent nog moeilijk zijn meerwaarde kan aantonen tegenover de klant. De reisagenten waren altijd gewoon dat klanten wel bij hem langs kwamen en tevreden waren met een brochure. De agent heeft zich daarbij altijd gefocust op de administratie: puur boekingen en facturatie doen. Maar de klant kan nu zelf alles online opzoeken, en weet vaak meer dan de reisagent zelf. De reisagent heeft ook te weinig in zichzelf geïnvesteerd: hij volgt te weinig opleidingen, heeft een gebrekkige productkennis, enzovoort. De grote touroperators zijn heel sterke merken. De consument vertrouwt deze grote merken, en heeft de reisagent eigenlijk niet meer nodig. Daarnaast hebben de touroperators heel hard geïnvesteerd in digitalisering, waardoor ze de reisagenten ook minder nodig hebben. Er komen minder en minder papieren brochures, zodat de reisagent er ook minder uit te delen heeft wat een belangrijke functie van hem was. 14

15 België telt in vergelijking met andere landen nog relatief veel reisbureaus. Belgen gaan in het algemeen nog wel graag naar de kleinhandel, wat in het voordeel van de reisagenten kan spelen. Businessmodel: reisagenten moeten hun businessmodel aanpassen. Ze proberen mee te spelen in de strijd om de laagste prijs, maar die kunnen ze toch niet winnen van de online spelers of de grote touroperators die direct verkopen. Maar in de loop der jaren zijn er zoveel kortingen gegeven dat er geen weg terug is. Sommige reisagenten bieden bijvoorbeeld nog altijd gratis luchthavenvervoer aan, terwijl dat financieel eigenlijk niet vol te houden is. In plaats van alles goedkoper of gratis te doen, zou men moeten proberen om de klant zover te krijgen dat hij voor advies wil betalen. Wat zijn de mogelijke oplossingen voor de problemen? De markt zou opengebroken moeten worden, zoals in bijvoorbeeld Nederland. De Belgische markt is te klein om echt goed te kunnen functioneren. Als Nederlandse of andere spelers hier makkelijker voet aan de grond zouden kunnen krijgen, zou dat meer dynamiek in de markt brengen. Dynamic packaging o De grote touroperators zouden hun tools moeten openstellen om makkelijker data te kunnen uitwisselen. o Een belangrijke verbetering zou ook zijn mocht er meer uniformiteit of openheid komen tussen de verschillende bestaande tools. Nu kunnen deze nauwelijks met elkaar praten, waardoor packaging of andere ontwikkelingen heel moeilijk zijn. o Er zijn partijen zoals Ryanair die hun eigen dynamic packaging systeem hebben. Maar ook deze praten niet met andere systemen waar bijv. Ryanair geen overeenkomst mee heeft. Er zou dus een overkoepelende standaard moeten zijn. o Dankzij dynamic packaging zouden reisagenten veel meer echt op maat van één specifieke klant een reispakket kunnen samenstellen. Hiermee kan hij dan zijn meerwaarde bewijzen ten opzichte van puur online boekingen. Ook wat betreft informatie over hotels en dergelijke zou het goed zijn mocht er een overkoepelend systeem zijn, waar op zijn minst al de objectieve gegevens over hotels in verzameld worden, maar waar ook commentaar, zowel van reisagenten als van klanten, in verzameld zou kunnen worden. Reisagenten moeten kiezen of ze specialist worden of generalist blijven. Maar zeker als je je specialiseert, moet je volop de digitale kaart trekken zodat je potentiële klanten uit een veel grotere regio kunnen komen. 15

16 Op welke vlakken moeten innovatie zeker plaatsvinden? Voor verschillende van de gesprekspartners is het vooral belangrijk dat de reisagenten zich bewust worden van de noodzaak om te innoveren: je moet een reisagent echt bij het handje nemen, en dan pas zal er iets gebeuren. Iemand zou echt tot bij hen moeten gaan en hen alles uitleggen. Ze moeten leren om à la carte reizen samen te stellen en zo hun meerwaarde bewijzen. Dit vraagt ook een andere mindset: ze moeten meer reisassembleur worden: beter zijn in het opzoeken van informatie over reizen dan de consument. Reisagenten zouden meer budget moeten vrijmaken voor investeringen in technologie en innovatie. Als ze meer zaken zouden automatiseren, zou hun personeel ook andere dingen kunnen gaan doen. In plaats van zich vooral met administratie bezig te houden, zouden ze bijvoorbeeld dan meer aan marketing kunnen doen of klanten actiever benaderen. Dit vraagt natuurlijk ook een ander profiel van medewerkers, of medewerkers die over andere vaardigheden beschikken. Een andere gesprekspartner wijst er op dat technologie een hulpmiddel kan zijn om de klant aan je te binden. De reisagent zou een digitale kampioen moeten zijn op het vlak van reizen: hij moet weten wat al dan niet relevant is en daar een selectie in maken. Beleving: nog meer dan in andere sectoren, is beleving belangrijk in toerisme. De reisagent moet samen met zijn klant voor een beleving zorgen op digitale kanalen. Relatiebeheer: ook op dit vlak is er een mentaliteitswijziging nodig. Reisagenten moeten proactief omgaan met hun klanten. Uit bijvoorbeeld CRM systemen moeten ze opmaken wanneer het het beste moment is om een klant te contacteren: als uit onderzoek blijkt dat mensen ongeveer zes weken voor de feitelijke boeking al aan hun reis beginnen denken, moet de reisagent hem zes weken voor de periode van boeking van het afgelopen jaar contacteren om hem al warm te maken voor de boeking. Belangrijkste thema s of aspecten om binnen een onderzoeksproject aan te werken Online of dynamic packaging tools Dit is een thema dat bij bijna alle gesprekspartners terug kwam. Bijna iedereen geeft aan dat het erg belangrijk is, maar technisch en commercieel is er nog enorm veel werk aan. Om dit te kunnen verwezenlijken, zou er wel een erg diepgaande en brede samenwerking binnen de sector moeten zijn. In de huidige context is dat niet eenvoudig, maar in een neutraal project zou het misschien wel mogelijk zijn. Website en digitale communicatie: De meeste reisbureaus scoren slecht op het vlak van digitale communicatie: vaak hebben ze een slechte website, geen (goede) digitale nieuwsbrief, enzovoort. 16

17 Binnen een gezamenlijk project zou er onderzoek kunnen gebeuren naar hoe de ideale website voor een reisagent of touroperator er zou moeten uitzien. Op basis hiervan zouden om te beginnen al richtlijnen en tips kunnen opgesteld worden. Om de kosten voor een website te drukken, zou er ook een soort sjabloon voor een website ontwikkeld kunnen worden, dat de reisbureaus dan kunnen laten personaliseren. Groeperingen zoals Selectair doen dit al, maar echt ideaal werkt dit nog niet. Sociale media: Zoals op het vlak van digitale media in het algemeen, scoort de sector ook zeer slecht wat sociale media betreft. Toch is dit een belangrijk hulpmiddel om de klantenrelatie op te bouwen en te onderhouden. Omdat de kennis van zowel de tools als het concrete gebruik nog minimaal is, zou een opleidingstraject en persoonlijke coaching erg nuttig zijn. Crm systeem: Een CRM systeem kan een belangrijke rol spelen in het uitbouwen van een betere klantenrelatie. Binnen een project zou men gericht kunnen zoeken naar de mogelijkheden en noden wat betreft CRM, en op basis daarvan een systeem kiezen. Dit zou dan eventueel echt aangepast kunnen worden aan de reissector. Opleidingstraject De gemiddelde reisagent heeft duidelijk nood aan een betere kennis van de beschikbare tools, van marketing, klantenrelaties, CRM, internet, enzovoort. Het zou daarom interessant zijn om binnen een project een opleidingstraject of nascholingsaanbod uit te werken dat reisagenten bijschoolt op deze verschillende terreinen. Omdat reisagenten niet makkelijk naar trainingen op verplaatsing te lokken zijn, zou hier ook e learning voor ingeschakeld kunnen worden. Op deze manier kunnen ze het aanbod op eigen tempo en op gekozen momenten doorlopen. Kennisdeling Ook het delen van kennis kan in dit kader aangepakt worden: dankzij een kennisdelings en communicatietool zouden reisagenten veel meer kennis kunnen delen en elkaar helpen bij bepaalde problemen. Binnen de bestaande samenwerkingsverbanden als Selectair of Travelcoop gebeurt dit wel, maar het zou beter zijn om dit uit te breiden naar de hele sector. In zo n systeem zouden ook best practices verzameld kunnen worden, die men dan kan raadplegen of eventueel in een e learning oplossing kan integreren. 17

18 Kwantitatieve analyse aan de hand van een online survey Methodiek Een online vragenlijst (https://thomasmore.qualtrics.com/se/?sid=sv_0qosnyxi3mghael) werd tussen juni en juli 2014 verstuurd naar de Vlaamse reisbureaus. Voor de verspreiding van de enquêtes nam de Vlaamse Vereniging voor Reisbureaus (VVR) het engagement op zich. Via haar adressenbestand werd de sector gevraagd om deel te nemen aan de enquête. 74 respondenten vulden de enquête in, zij het niet tot het einde. De gemiddelde invultijd lag tussen 6 en 18 minuten. We moeten opmerken dat de steekproef te klein is om relevante significante verschillen te vinden naargelang bv. aantal jaren actief in de reisbureausector of opleidingsgraad. In sommige gevallen konden we wel de gemiddelde scores vergelijken naargelang het type van reisbureau of aantal personeelsleden in dienst. Beschrijving van de respondenten Leeftijd Grafiek 1Leeftijd 18

19 De gemiddelde leeftijd van de respondenten in deze studie is jaar. Ook uit onderzoek van Derre4 blijkt dat een aanzienlijk deel van de tewerkgestelden in de reisbureausector behoort tot de oudere leeftijdscategorieën. Dit maakt dat het aanpassen aan en het leren werken met nieuwe technologieën trager verloopt. Aantal personeelsleden De meeste reisbureaus (80%) hebben maximaal 4 personeelsleden in dienst en zijn dus vooral kleinschalige ondernemingen. Uitbaters en medewerkers hebben vaak geen tijd om zelf alle nieuwe technologische ontwikkelingen op te volgen. Het op zelfstandige basis innoveren van hun werking of nieuwe technologieën implementeren is voor hen tevens een dure en tijdsintensieve aangelegenheid. Dit maakt dat velen vaak de stap niet durven te zetten. Aantal personeelsleden (n=71) 11 tot 20 5 tot 10 personeelsleden personeelslede 6% n 13% meer dan 20 personeelsleden 1% 1 tot 4 personeelslede n 80% Grafiek 2 Aantal personeelsleden Opleidingsgraad Uit grafiek 3 blijkt dat 30% van de bevraagde respondenten kortgeschoold is en maximaal een diploma hoger secundair heeft. 70% van de respondenten is hoger opgeleid. 4 Derre, L. (2012). Onderzoek innovatief toerisme: Technologische vernieuwingen in de leisure reisbureausector. Mechelen: Thomas More Mechelen. 19

20 Hoogst behaalde diploma (n=41) anders: 2% lager onderwijs 0% lager secundair 3% universiteit / hoger onderwijs van het lange type 22% hoger secundair 27% hoger onderwijs van het korte type 46% Grafiek 3 Opleidingsgraad Aantal jaren actief in de reisbureauwereld Slechts 3 respondenten zijn maximaal 10 jaar werkzaam in deze sector. 16 onder hen zijn tussen 10 en 20 jaar actief. Aantal jaren actief in de reisbureausector (n=41) minder dan 20 jaar 20 jaar of langer 46% 54% Grafiek 4 Aantal jaren actief in reisbureausector Functie 20

Vakantieganger dwingt tot waardevoller reisaanbod

Vakantieganger dwingt tot waardevoller reisaanbod Reisorganisaties ING Economisch Bureau Vakantieganger dwingt tot waardevoller reisaanbod De uitgaven aan vakanties stijgen dit jaar met slechts 2%. Consumenten hebben weliswaar meer vertrouwen in de economie,

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

ToT 2025 Toekomstvisie op toerisme

ToT 2025 Toekomstvisie op toerisme ToT 2025 Toekomstvisie op toerisme Een onderzoek van Stichting FOOR door de Academie Toerisme van NHTV Internationaal Hoger Onderwijs in Breda in opdracht met als doel het vaststellen van een gedeelde

Nadere informatie

magazine NIEUWE KLANT = ZILVER TROUWE KLANT = GOUD DE DO'S EN DON'TS VAN KLANTBEHOUD HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD?

magazine NIEUWE KLANT = ZILVER TROUWE KLANT = GOUD DE DO'S EN DON'TS VAN KLANTBEHOUD HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD? Jaargang 3 nr.2 magazine HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD? BEZORG UW KLANT VERTROUWD GEVOEL DE ZEVEN GEBODEN VAN KLANTBEHOUD DE BOUWSTENEN VOOR EEN STEVIGE KLANTRELATIE TERUGBLIK OP DE E-COMMERCE

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Trendonderzoek mobiele technologie

Trendonderzoek mobiele technologie Trends gebruik mobiele technologie binnen het hoger onderwijs en onderzoek Inhoudsopgave 1 Onderzoeksverantwoording kwalitatief 8 onderzoek 2 Resultaten kwalitatief onderzoek 10 3 Generieke behoeften ten

Nadere informatie

DATA. Quarterly. de grondstof van de 21ste eeuw PERSPECTIVES ON BANKING. Steven Van Belleghem over de noodzaak van Big Data en betere dienstverlening

DATA. Quarterly. de grondstof van de 21ste eeuw PERSPECTIVES ON BANKING. Steven Van Belleghem over de noodzaak van Big Data en betere dienstverlening Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING DATA de grondstof van de 21ste eeuw Steven Van Belleghem over de noodzaak van Big Data en betere dienstverlening Een initiatief van BNP Paribas Fortis in samenwerking

Nadere informatie

boodschappen doen in de toekomst

boodschappen doen in de toekomst boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 inhoud 3 Voorwoord 5 Inleiding 6 Wat 8 Verandering Bevolkingssamenstelling 10 Time Management

Nadere informatie

Hoe reizen we verder?

Hoe reizen we verder? Hoe reizen we verder? Rekeninghoudend met socio-demografie 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Trends in de travelsector 7 Socio-demografische ontwikkelingen en de travelsector 2 Stakeholders

Nadere informatie

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011.

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011. Opinie per ipad Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier Ruben Logjes Sander Kruitwagen Juni 2011 Een 3D-rapport Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 5 2 Inleiding... 7 2.1

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

cross channel retail de toekomst

cross channel retail de toekomst cross channel retail de toekomst 2015 inleiding 1 De manier waarop mensen winkelen verandert in razend tempo. Consumenten kopen en oriënteren zich zowel in de winkel als online. We noemen dit cross channel

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

vormingsbrochure De toerist koopt online Bij u?

vormingsbrochure De toerist koopt online Bij u? vormingsbrochure De toerist koopt online Bij u? De toerist koopt online Bij u? Deze vormingsbrochure rdt uitgegeven or Toerisme Vlaanderen en kan gratis rden gewnload van onze website www.toerismevlaanderen.be.

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

SOCIAL MOET IN DNA VAN VERZEKERAARS PROFESSIONALISEREN TOT SOCIAL BUSINESS

SOCIAL MOET IN DNA VAN VERZEKERAARS PROFESSIONALISEREN TOT SOCIAL BUSINESS SO ME Social Media Insurance Monitor van ITDS 2014 ZELF DOEN BRENGT FANS DICHTERBIJ DISTRIBUTIE VERSCHUIFT NAAR NIEUWE PARTIJEN DE STRIJD OP FACEBOOK BARST NU ECHT LOS PROFESSIONALISEREN TOT SOCIAL BUSINESS

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Van Social Media naar Social CRM

Van Social Media naar Social CRM Van Social Media naar Social CRM In welke mate zijn Vlaamse bedrijven bewust van het bestaan, de mogelijkheden en de beperkingen van Social CRM? Masterproef Guillaume Matton Guillaume.Matton@Ugent.be 0497/21.95.04

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst Sectorplan Boekhandel Op weg naar een vitale toekomst Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktanalyse... 4 3. Arbeidsmarktanalyse... 9 4. Doelen en maatregelen... 15 5. Uitwerking van de maatregelen...

Nadere informatie

connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013

connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 2 1 sharing knowledge Connecting the dots p. 19 Alles is software Johan Lybaert vertelt iets meer over enkele trends

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates...

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates... Inhoud Introductie... 3 Waarom Facebook?... 5 2. Adverteer met Facebook... 14 3.Starten met Facebook... 18 4. Facebook Status Updates... 29 5.Opbouwen & Versterken van uw Bedrijf... 34 6. Overzicht - Facebook

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie