Dichterbij / Samenspraak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dichterbij / Samenspraak"

Transcriptie

1 Uitslag Coöperatiefonds Kandidaten voor de nieuwe ledenraad Terugblik op het fusieproces Energie-initiatieven in de regio Dichterbij / Samenspraak Magazine voor leden van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek / Uitgave oktober 2014 Henk Janssen: Innovatieve ideeën en mensen samenbrengen Loco eten en drinken: Met de Rabobank op het goede spoor

2 2 In dit nummer»»»»»»»» Kandidaten voor de ledenraad Het Innovatiegilde Pakhuis Noorderhaven Een terugblik op het fusieproces Leden in de spotlights Lokale duurzame energie-initiatieven Startende ondernemer Uitslag Coöperatiefonds Dorpsvernieuwingsprijs Zieuwent Jan ten Hove directievoorzitter Gerard Bruggeman directeur Bedrijfsmanagement Voorwoord U herkent dit magazine ongetwijfeld als het ledenmagazine van uw Rabobank, maar nu met twee namen op de voorkant: Dichterbij / Samenspraak. Leden van Rabobank Achterhoek-Oost ontvingen het ledenmagazine met de titel Dichterbij. Leden van Rabobank Graafschap-Noord kregen Samenspraak in de brieven - bus. Voorlopig gebruiken we beide namen. Als lid van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek houden we u, via dit ledenmagazine, vier keer per jaar op de hoogte van ontwikkelingen in de regio en binnen de bank. Dick Sein directeur Particulieren en Private Banking Pierre Schoemacher directeur Bedrijven a.i. De maanden na het fusiebesluit van 3 juni 2014 door de ledenraden van beide banken is veel energie gestoken in de samenwerking tussen de teams van beide banken. Sinds 1 augustus zijn de twee banken juridisch gefuseerd en inmiddels zijn ook de systemen van de bank zoals internetbankieren samengevoegd. Verderop in dit magazine leest u hoe de ledenraad, de ondernemingsraad en de medewerkers het fusieproces hebben ervaren. Wij zijn erg blij met de actieve wijze waarop de veranderingen binnen de organisatie worden opgepakt. In de komende maanden gaan wij verder met de uitvoering van de voor nemens die we met u deelden tijdens de informatiebijeenkomsten in mei. Na een periode waarin naleving van regels in bankenland voorop stond, hebben wij nu de fase bereikt waarin we durven te geloven in onze droom: een bank met kennis van de Achterhoek die mensen helpt hun ambities te realiseren. Met medewerkers die streven naar unieke, duurzame, wederkerige en op vertrouwen gebaseerde relaties. Dat kunnen we alleen bereiken als iedere medewerker de ruimte benut om in het belang van de klant te handelen. Van ons mag u vakman schap verwachten. U kunt er op vertrouwen dat wij u helpen op een verantwoorde wijze uw ambities te realiseren, waarbij we actief onze kennis, kunde en ervaring met u delen. In uw belang. Wij koesteren onze waarden vanuit onze traditie én band met de Achterhoek. Uiteraard gaat het om een bundeling van initiatieven en activiteiten, maar wij geloven in een moderne coöperatieve bank, die een pro-actieve rol speelt in de relevante netwerken en in de ontwik keling en het welzijn van de regio. U mag ons daarop blijven aanspreken. Daarom geven wij invulling aan ledeninvloed en ledenzeggenschap. In dit nummer stellen we de kandidaten voor de nieuwe ledenraad aan u voor. Zij vervullen een belangrijke rol in het centraal stellen van de belangen van onze leden. De rond de ledenraad georganiseerde ledenpanels ondersteunen de leden van de ledenraad daarin. Hiernaast leest u hoe u daarin een bijdrage kunt leveren. Directieteam Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek

3 Kandidaten voor de ledenraad 3 De beoogde ledenraad: een goede afspiegeling van al onze leden en onze maatschappelijke omgeving Voor het effectief uitoefenen van de ledenzeggenschap kent Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een ledenraad. Door de fusie per 1 augustus 2014 is het noodzakelijk een nieuwe ledenraad te benoemen. Daar is in dit ledenmagazine al meerdere keren over geschreven. Zeggenschap en invloed Als het om zeggenschap gaat kunnen we een aantal belangrijke taken van de ledenraad opnoemen. Ten eerste benoemt de ledenraad de Raad van Commissarissen. Daarnaast beslist de ledenraad over zaken zoals onder andere de vaststelling van de jaarrekening, de decharge voor het gevoerde beleid en het toezicht daarop en de besteding van de winst voor doeleinden van plaatselijk of algemeen belang. Wanneer we het hebben over ledeninvloed en ledenbetrokkenheid dan heeft Ledenpanels Om meer leden expliciet te betrekken bij het beleid van de bank hebben we tevens ledenpanels ingericht. Deze ledenpanels vormen de schakel tussen het grote aantal leden en de ledenraad. We hebben zeven ledenpanels gevormd. Een jongerenpanel, drie panels voor particulieren en kleinere bedrijven op basis van geografische indeling en drie functionele panels: voor agrarische leden, voor handel, industrie of dienstverlening en voor leden uit de klantengroep Private Banking. Het uitgangspunt is 20 leden per panel. De ledenpanels zijn een klankbord en adviesorgaan voor de directie. Leden van de ledenraad zijn tevens lid van één van de genoemde ledenpanels. Op deze manier ont staat er een natuurlijke verbinding tussen de ledenraad en actief betrokken leden buiten de ledenraad. Wilt u in een ledenpanel meedoen, stuur dan een met uw gegevens naar de ledenraad vooral een bevorderende en vormgevende rol. Onderwer pen die in de ledenraad kunnen worden behandeld zijn onder andere bancaire dienstverlening, ledenbeleid, steun aan maatschappelijke projecten en beleid gericht op specifieke doelgroepen. Samenstelling ledenraad De ledenraad zal bestaan uit afgevaardigden die door en uit de leden worden gekozen. De ledenraad is een afspiegeling van alle leden en de maatschappelijke omgeving van de bank en bestaat uit 40 personen. Representatief, functioneel en geografisch verdeeld over het werkgebied om namens alle leden te kunnen opereren. De directie heeft hierover gesproken met de ledenraden van de voormalige banken. Zij vonden het belangrijk kennis en ervaring van de oude ledenraadsleden beschikbaar te houden. Het door de directie opgestelde voorstel, waarbij rekening is gehouden met de adviezen van de ledenraden en de reacties op de oproep in het vorige ledenmagazine, is vervolgens afgestemd met afgevaardigden van de oude ledenraden. Op de volgende pagina s ziet u het voorstel met de beoogde leden van de ledenraad. Een lid woont buiten het werkgebied. Hij is directeur van een bedrijf in de regio en heeft een sterke binding met de ontwikkeling van onze regio. Verkiezing van de leden Per 1 augustus 2014 zijn er door de fusie veertig vacatures in de ledenraad. Conform de statuten hebben leden ook het recht kandidaten voor te dragen. Een voordracht moet schriftelijk, voor 3 november, geschieden en ondertekend zijn door tien of meer leden. Indien de directie 3 november vaststelt dat het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal vacatures, dan zijn de kandidaten automatisch verkozen en vindt er geen verkiezing plaats. Indien de directie vaststelt dat er meer kandidaten zijn dan vacatures, dan ontvangen de leden van wie het adres bij de bank bekend is, een met de uitnodiging om voor 10 december 2014 veertig stemmen uit te brengen via de beveiligde website van de bank. Overige leden ontvangen een brief met de uitnodiging om schriftelijk, voor 10 december 2014, veertig stemmen uit te brengen.

4 4 Even voorstellen F.B.M. (Frank) van Aanhold 7201 AH Zutphen Via de ledenraad bijdragen aan een goed leef- en ondernemersklimaat in het werkgebied. Als advocaat weet ik mij betrokken bij het gebeu r en in de regio. R.W. (Rijjan) Bos 7213 XB Gorssel Meedenken, meebeslissen en invloed hebben op regionale bancaire zaken en coöperatieve bestedingen van de bank. Dat is het mooie van de ledenraad van de Rabobank. F.A.M. (Frans) Arntzen 7271 EM Borculo Door Social Media ontstaan veel toevallige manieren van samenwerken. We kennen de economische en sociaal-maatschappelijke problemen in de Achterhoek. Ik wil samenwerken met leden aan de belangen van de leden. Toevallige contacten moeten iets blijvends maken. W.J. (Wiebe) Bijker 7241 KC Lochem De Rabobank heeft een grotere maat schap pelijke betrokkenheid en dus ook verantwoordelijk heid dan alle andere banken. Te weinig mensen weten dat en dus moet dat goed worden gecommuniceerd. Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen. M.A.M. (Marcel) Boereboom 7241 VS Lochem Ik wil aandacht geven aan lokaal gericht sociaal economisch beleid binnen Rabobank Noorden Oost-Achterhoek. Als ledenraad samen met de ledenpanels de directie adviseren. M.L.J. (Wies) Bol-Heunen 7152 KB Eibergen In de aanloop naar de fusie heb ik mede inhoud gegeven aan de bank dichterbij. Als lid van de ledenraad van de nieuwe bank wil ik dit voornemen ook daadwerkelijk laten slagen. J.C. (Hans) Boxem 7271 NG Borculo Ik heb me in het fusieproces sterk gemaakt voor het leden- en klantbelang en wil daar vanuit mijn sterke maatschappelijke betrokkenheid in de ledenraad samen met de andere leden en de directie verder aan werken. M.J. (Maarten) te Braak 7156 SE Beltrum Ik vind het belangrijk dat bij een grote regionale bank ook de stem wordt gehoord van inwoners uit kleinere kernen, hier liggen immers de roots van deze bank. C. (Carmen) van Dam 6971 DD Brummen We leven in een tijd waarbij bestaande systemen en structuren onder druk staan. Ik ben een positief voorstander van de coöpera tieve structuur van de Rabobank. De Rabobank kan trots zijn op dit onder - scheidende DNA. G.M. (Gon) van Dijck 7232 HH Warsveld Mijn bestuurlijke ervaring wil ik benutten. De Rabobank aanbevelen in brede kring. Opge pikte signalen vanuit de samenleving onder de aandacht brengen, zoals aanwezigheid in kleine(re) kernen en faciliteiten voor alle leeftijdscategorieën.

5 Kandidaten voor de ledenraad 5 T.H.B.M. (Theo) Donderwinkel 7131 NW Lichtenvoorde De Rabobank is primair een bank, maar tege lijkertijd ook onze coöperatie. Van ons, voor ons. Als ledenraadslid wil ik hier invulling aan geven door ideeën en opmerkingen door te sluizen. Samen bouwen aan onze Rabobank. G.J. (Harry) Grevers 7109 BB Winterswijk-Miste De agrarische sector is belangrijk voor de Nederlandse economie. Hierbij past een bank die dat begrijpt en de taal van de sector spreekt. De Rabobank heeft bewezen zo n bank te zijn. Daaraan wil ik graag mijn bijdrage leveren. W. (Wim) Drenth 7121 CW Aalten Als ledenraadslid geef je mede richting aan de beleidsfocus. Belangrijk omdat de winst niet naar aandeelhouders gaat, maar ingezet wordt om de regionale sociale en economische ontwikkeling te versterken. M. (Marc) de Groot 7213 XZ Gorssel Ik hoop namens de ledenraad binnen een snel veranderend (inter)nationaal landschap de coöperatieve gedachte daar waar mogelijk op een constructieve manier vorm te mogen geven. R. (Rianne) Driezes 7242 CB Lochem Ik wil in de ledenraad omdat ik graag mijn bijdrage wil leveren aan de vertegen woordiging van jongeren in de ledenraad. M. (Marre) Heersink 7201 LH Zutphen Meedenken bij een groot bedrijf als de Rabobank? Daar wil ik bij, kan ik wat van leren! Wat ik voor de ledenraad kan betekenen? Een inzicht in de zienswijze van jongeren, ook wel de toekomst genoemd. M.J. (Marja) Eggink-Meuleman 7245 RN Laren (GLD) De coöperatieve gedachte van samen werking tussen klant en Rabobank vind ik belangrijk. Als lid van de ledenraad wil ik me inzetten om een schakel te zijn tussen bank, leden en klanten. E. (Erna) Hoed-Lenselink 7255 CE Hengelo De raad is bewust ingesteld als een afspiege ling van de maatschappij. Als kwaliteits functio naris in het ziekenhuis toets ik criteria en pres ta tie- eisen vanuit deze maatschappij. Dit pas ik toe bij het meedenken en beslissen in de raad. T. (Tom) Elferink 7101 EC Winterswijk Ik wil mij inzetten voor het vormen en behouden van een krachtige, lokaal actieve en betrokken bank, waarin alle Achterhoekse leden zich door de ledenraad voldoende vertegenwoordigd voelen. M.H.J. (Maarten) Hoek 7241 VL Lochem De essentie van de coöperatie ligt in het contact met haar leden. Het is dan ook van groot belang dat er een actieve participatie is van leden. Ik zet mij daar graag voor in.

6 6 Even voorstellen G.A.J. (Jasper) Huetink 7226 LR Bronkhorst Ik wil graag een bijdrage leveren aan het betrokken houden van de bank bij onze leden en ons werkgebied en stimuleren dat de bank hierbij ook haar verantwoordelijkheid neemt. E. (Eugène) Krabbenborg 7136 KN Zieuwent De Rabobank heeft een belangrijke rol in onze samenleving. Over haar ontwikkelingen wil ik graag op de hoogte blijven en indien nodig zelf mijn mening geven. D.J.A.P. (Derck) Hulshoff 7142 HA Groenlo Bij deze nieuwe bank wil ik me graag inzetten voor de leden, speciaal voor de agrarische ondernemers en inwoners van kleine kernen. M.J.M. (Marcellino) Kropman 7261 PX Ruurlo Na jaren ervaring en kennis te hebben opgedaan bij verschillende bedrijven over de gehele wereld vind ik het tijd geworden om deze kennis en ervaring te delen in de regio. C. (Claudia) Kamperman 7261 ZX Ruurlo Ik wil graag opkomen voor de belangen van jonge klanten door met een kritische blik te kijken naar de toekomstplannen van de bank. G.J. (Ans) Lappenschaar-Koier 7273 SJ Haarlo Het coöperatieve karakter van de Rabobank spreekt mij erg aan. Ik wil graag meedenken hoe we dit binnen de nieuwe bank zichtbaar kunnen houden bij de leden en klanten. W.A.(Willem) Koebrugge 7121 LC Aalten Het algemeen ledenbelang is gediend met een vertegenwoordiger van de niet te ver on achtzamen groep ouderen. Daarnaast heeft het te voeren personeelsbeleid mijn bijzondere aandacht. G.W. (Wim) Lobeek 7101 JW Winterswijk Ik zat namens de ledenraad Oost-Achterhoek in het kwartiermakers overleg om het samengaan van de banken mede vorm te geven. Nu wil ik zien of we daar een werkzame situatie hebben bedacht. H.C.M. (Cintha) Krabben-Spijkers 7135 JM Harreveld Dichtbij en betrokken, sleutelwoorden van de Rabobank. Als ledenraadslid wil ik de vertegenwoordiger zijn van de leden richting de Rabobank. Zeker voor de kleine kernen, waar de voorzieningen schaars zijn. N. (Nico) Meerburg 7213 AD Gorssel Ik wil er op toezien dat in deze snel verande - r en de wereld onze bank een betrouwbare partner is die mede zorg draagt voor mens en maatschappij.

7 Kandidaten voor de ledenraad 7 S. (Suzanne) Mentink 7241 VL Lochem Ik wil de stem van jongeren laten horen in de ledenraad. Jongeren zijn immers belangrijk voor de toekomst van de regio en dus ook voor Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek. P.H.G. (Peter) Rooks 7329 AG Apeldoorn Leden vormen de kernklanten van de bank. Intensief klankborden met leden ondersteunt de bank om blijvend renderende producten aan te bieden die aan de vraag voldoen. Der - halve maak ik graag deel uit van de ledenraad. H.G.J. (Gert) Mogezomp 7241 PZ Lochem Ik vind het belangrijk dat de belangen van de landbouw goed bekend zijn bij het manage ment van de bank en ik hoop daar een steentje aan bij te mogen dragen. A. (Achmed) Taouil 7141 VM Groenlo Ik ben betrokken bij het wel en wee van de Achterhoek en in het bijzon der bij online innovatie. Daaraan wil ik graag een bijdrage lever en als lid van de ledenraad. H. (Henk) Onstenk 7221 GB Steenderen Ik ben erg betrokken bij de Rabobank en wil graag een ambassadeur van deze bank zijn voor leden en klanten. Dit is meestal leuk en leerzaam. B.J. (Bert) Ribbers 7271 RS Borculo Als MKB horeca-ondernemer voel ik mij zeer betrokken bij de Rabobank. Contacten onderhouden met leden en het overbrengen van wensen en/of adviezen. Daar sta ik voor. J.W. (Jan Willem) van Rijswijk 7103 CZ Winterswijk Meedenken, meebeslissen en invloed hebben op regionale bancaire zaken en coöperatieve bestedingen van de bank. Dat is het mooie van de ledenraad van de Rabobank. D.T.H. (Dennis) Tijssen 7207 LC Zutphen In 2008 ben ik enthousiast maar onervaren begonnen in de ledenraad van Graafschap- Noord. Ik heb veel geleerd over het functio neren van de bank, de ledenraad en de ledeninvloed. Nu wil ik deze ervaring gaan delen en overdragen aan nieuwe enthousiastelingen. Ik heb er zin in! G. Chr. (Chris) Voerman 7251 CG Vorden Als vrijwilliger met bestuursfuncties in de Achterhoek, gericht op zorg voor de oudere mens, voel ik mij met name vertegenwoordiger van senioren. In de afgelopen periode heb ik ervaren dat naar mijn inbreng wordt geluisterd. R.A. (Robert) Wassink 7137 NC Lievelde Meekijken in het proces of gemaakte fusieafspraken ook op de juiste wijze worden toe ge past. Dat kan in de ledenraad. Daarnaast denk ik graag mee om de nieuwe bank weer gevoel te geven.

8 8 Innovatief ondernemerschap Henk Janssen: Het Innovatiegilde Pakhuis Noorderhaven stapelt innovatieve ideeën op elkaar In het leven van ondernemer Henk Janssen (62) staan twee thema s centraal. Het verbinden van mensen en duurzaam ondernemen. Samen met tien andere ondernemers uit de regio Zutphen heeft hij in 2012 het initiatief genomen voor het Innovatiegilde Pakhuis Noorderhaven: een centrum voor innovatie dat als doel heeft om nieuwe kennis en technieken een kans van slagen in de markt te geven. Zo geven ze samen beide thema s opnieuw betekenis.

9 Het Innovatiegilde Pakhuis Noorderhaven 9 We gaan even terug in de tijd. Nog voordat Nederland kennismaakt met het begrip duurzaamheid, is Henk Janssen er al volop mee bezig. Als animator van recreatiepark De Bronsbergen in Zutphen wordt hij in 1995 benaderd door Nuon om mee te werken aan een voorbeeldproject met zonne-energie. Dat leidde ertoe dat we alle 210 woningen in ons park aansloten op zonne-energie, vertelt Janssen trots. Met Europese subsidies was ik toen twee jaar lang de grootste opwekker van alternatieve energie van Nederland. We hadden 7000 m2 zonneenergie neergezet! Iedereen kwam kijken hoe dat werkte. Dankzij onze vooruitstrevendheid verkocht ik vervolgens in 10 maanden tijd al die woningen aan particuliere beleggers. Puur op basis van netwerken en onderling vertrouwen. Centrum voor innovatie en techniek Dat samenbrengen van ideeën en mensen in De Bronsbergen blijkt de voorloper te zijn van wat Janssen nu doet. Het Pakhuis is net als De Bronsbergen een ontmoetingsplek. Ook hier gaan we kennis delen en elkaar versterken. En ook hier spelen netwerken en onderling ver trouw en een grote rol. De ondernemers die participeren zijn voor namelijk werkzaam in de energie- en milieutechnologie. En juist in die sectoren is er veel vraag naar duurzame technologieën. Voor individuele onder nemers is het onmogelijk om de gewenste ontwikkelingen in de energie- en milieutechnologiemarkt vorm te geven. Je hebt elkaar nodig. De kennis uit de hele keten moet worden benut om tot inno vaties met marktpotentie te komen. Dat gaan we hier gewoon doen! Het Pakhuis Om de doelstellingen van het Innovatiegilde te kunnen verwezenlijken is volgens Janssen een vaste en herkenbare locatie van belang. Omdat we hier ook gaan experimenteren en dingen maken. De kracht van het Pakhuis schuilt in de combinatie van ambacht en brains. Wij brengen het denkwerk én het maakwerk bij elkaar. Daar heb je een fysieke plek voor nodig. Daarom hebben we het Pakhuis en de naastgelegen broodfabriek aangekocht. Beide panden, die gekenmerkt worden door hun industriële uitstraling, zijn in 2014 volledig gerenoveerd. Ook daar bij was duurzaamheid het centrale thema. Janssen vervolgt: Het Pakhuis is energieneutraal verbouwd en zit volgepakt met innovaties. Denk aan zonnepanelen en warmtekrachtkoppelingen. Daarnaast wordt warmte- en koudeopslag toegepast om energie te kunnen leveren. Ook regen water vangen we op en wordt op het terrein van het Pakhuis opge sla g en, zodat het kan dienen als bron voor watervoor ziening. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Broedplaats voor talent Een van de pijlers van het Innovatiegilde is het verbinden van onder nemers met het onderwijs en de overheid. Hiertoe worden bijeen komsten georganiseerd voor lagere en middelbare scholen en beroeps opleidingen op HBO en universitair niveau. We zijn eigenlijk een Cleantec Center begonnen zonder dat we het doorhadden. We beogen een kennisplatform te zijn waar ondernemers gebruik kunnen maken van talent in het onderwijs en andersom. Daar komt het leerlinggezel-meester principe om de hoek kijken. Grote technische bedrijven in de regio schreeuwen om dat talent. Door innovatieve ondernemers en studenten bij elkaar te zetten, brengen we kwaliteiten op een hoger niveau en bieden we een broedplaats voor kansrijke startups. Rabobank participeert Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek is als participant nauw verbonden aan het Innovatiegilde Pakhuis Noorderhaven. Volgens accountmanager Nathalie Kortekaas is dat vanzelfsprekend. Energie en duur zaam heid zijn voor de bank speerpunten. Daar waar innovaties op dit gebied worden aangejaagd zijn wij als Rabobank graag aanwezig om het verschil te kunnen maken. Het draait hier allemaal om het genereren van levensvatbare ideeën. Jonge ondernemers met een sterke business case die een meedenkende bank nodig hebben, kunnen nu binnen het Pakhuis direct bij ons aanschuiven. En andersom, want ik zit hier zelf een paar dagdelen per week. Het Pakhuis is 4 oktober jl. officieel geopend en gaat 1 januari echt van start.

10 10 Een terugblik op het fusieproces De fusie tussen de Rabobanken Achterhoek-Oost en Graafschap-Noord heeft de gemoederen de afgelopen maanden goed bezig gehouden. Zowel binnen als buiten de bank. Inmiddels is de fusie een feit en staat er een nieuwe, krachtige organisatie: Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek. Een goed moment om nog één keer kort terug te kijken naar het verloop van de fusie. Wij doen dat met ledenraadsleden Wies Bol en Maarten Hoek, OR-leden Remco Linnenbank en Otto Kruijsen en Accountmanager Food & Agri Harrie Weersink. Deze fusie was een heftig innoverend proces Hoe hebben jullie het fusieproces ervaren? Op het moment dat wij het voorstel kregen om te fuseren zaten wij als ledenraad van Achterhoek-Oost in een roerige periode, opent Bol het gesprek. Wij hadden hier te maken met veel directiewisselingen en een hoop onrust binnen de bank. Intussen was Jan ten Hove naar voren geschoven als interim directeur. Al deze ontwikkelingen zorgden ervoor dat wij ons als ledenraad heel bewust geworden waren van onze rol en positie binnen de bank. Toen kwam ineens dat bericht vanuit de interim directie: wij willen fuseren. Onze eerste reactie? Voor de nieuwe ledenraad is het zaak om het coöperatieve gedachtegoed te bewaken en te volgen hoe er invulling gegeven wordt aan het klantperspectief Hoe komen jullie daarbij? Waarom met die bank? Willen wij dit als ledenraad? Het heeft wel wat teweeg gebracht. Hoe was dat bij Graafschap-Noord? Totaal anders denk ik, vertelt Hoek. Onze bank was stabiel en wij zijn als ledenraad in een vroeg stadium betrokken bij de fusieplannen. Daarvoor werden in eerste instantie wel veel interne argumenten naar voren gebracht. Zoals de noodzaak om grote zakelijke en agrarische klanten te kunnen blijven bedienen en carrièreperspectieven voor mede werkers. Op zich valide argumenten, maar de particuliere klant werd even uit het oog verloren. En die had net gehoord dat pinautomaten verdwenen of kantoren gesloten werden. Vanuit de ledenraad was onze boodschap daarom keer op keer: let goed op de klant! Hoe is daar op gereageerd? Heel goed. Zowel vanuit de directie als vanuit de Raad van Commis saris sen. Op basis van onze zorg zijn ook de kwartiermakers in het leven Harrie Weersink Maarten Hoek

11 11 Remco Linnenbank Otto Kruijsen Wies Bol Wij begrepen als OR wel meteen dat met een groter werkgebied meer van medewerkers gevraagd zou worden bediend worden, met kennis van zaken. Wij sluiten als bank aan bij de organisatiegraad van onze omgeving. Met onze nieuwe schaalgrootte kunnen wij onze verantwoordelijkheid in de regio blijven nemen en al onze klanten toegevoegde waarde blijven leveren. De bank kon niet om een fusie heen. geroepen om de ledenraden van beide banken nóg meer te betrekken bij het fusieproces. Met succes volgens mij. Voor de nieuwe ledenraad is het nu zaak om het coöperatieve gedachtegoed te bewaken en te volgen hoe er invulling gegeven wordt aan het klantperspectief, aldus Hoek. Wat betekende het fusievoorstel voor medewerkers? Kruijsen: Bij Achterhoek-Oost zaten er geen mensen in de Onder neming s raad die al een fusie hadden meegemaakt. Wij konden dus niet inschatten wat er op ons afkwam. Wat is onze rol hierin en staan we hier achter? Je gaat als bank ontdubbelen, dus er gaan ook mensen afvallen. Dat vroeg om zorgvuldig overleg met elkaar en met de di rec tie. Linnenbank beaamt dat. Wij begrepen als OR wel meteen dat met een groter werkgebied meer van medewerkers gevraagd zou worden. De uitdaging waar wij als bank voor staan is zichtbaar en aanwezig blijven in de lokale gemeenschap. In het belang van onze klanten. Gaat dat lukken? Weersink: Daar ben ik van overtuigd. Die lokale herkenbaarheid is voor ons als medewerkers zelf ook heel belangrijk. Daarom zijn wij in alle relevante netwerken vertegenwoordigd. Ik zie de recente ontwikkelingen vooral als een kans. Een grotere bank betekent een verdere verdieping van je functie. Dat is ook goed voor de klant. Die wil goed Is dat intern en extern helder gecommuniceerd? Communicatie was bij ons in Achterhoek-Oost altijd een hot item. Ik merk dat de bank daar enorm van heeft geleerd. De communicatie tijdens de fusie is supergoed verlopen, stelt Bol. Ook Hoek is positief. Klanten en leden zijn regelmatig geïnformeerd via de mail. Daarnaast hebben de ledenmagazines Dichterbij en Samenspraak een belangrijke rol gespeeld in de communicatie. Ook zijn er informatieavonden geweest voor klanten. Prima! De interne communicatie tijdens de fusie vond ik niet zo spannend vult Weersink aan. Waar het nu vooral op aan komt is dat we elkaar als collega s pro-actief blijven opzoeken en informeren. Wat maakt deze fusie bijzonder? Hoek: Dat hiermee een van de grootste Rabobanken van Nederland is ontstaan. Nu maar eens kijken hoe dat spel gespeeld wordt met Utrecht. Dat betekent een grote verantwoordelijkheid om het nu ook waar te maken. Met name die verbinding met de klant, valt Bol bij. Maar de bank staat. Complimenten voor iedereen die hierbij betrokken is geweest. Het was een heftig innoverend proces.

12 12 Erik Peters: Loco begint lekker op stoom te komen

13 Leden in de spotlights 13 Loco eten en drinken is niet het eerste horeca-avontuur voor ondernemer Erik Peters. In 1999 kocht hij samen met drie compagnons al een hotel-restaurant in Groesbeek. Daar is mijn passie voor deze branche ontstaan en mijn denken in horecaconcepten gegroeid. In 10 jaar tijd hebben we die zaak ontwikkeld tot een mooi, goedlopend bedrijf. Uiteindelijk heb ik mijn aandelen in Groesbeek verkocht om samen met Tim en Rik een nieuwe uitdaging in de horeca aan te kunnen gaan. Rijdende trein Die uitdaging vindt Peters, woonachtig in Groenlo, niet lang daarna dichtbij huis in Lievelde. Ons kwam ter ore dat Clemens Reijrink geen opvolging had voor zijn bedrijf. Dat was het moment dat we serieus over overname zijn gaan nadenken. Tim en Rik barsten van de ambitie en kregen hiermee de kans om op een rijdende trein te springen. Die wilden we niet missen! 24 juli jl. hebben we hotel restaurant Reijrink overgenomen. vooral gekocht om zijn zoon Tim en neef Rik Groothuis op weg te helpen. Tim is een jongen van de praktijk die nergens beter tot zijn recht komt dan in de horeca. Die jongen stond op z n 16de al als kroegbaas achter de bar. Rik is opgeleid als onderwijsassistent, maar leerde door ervaring al snel dat z n hart in de horeca ligt. En aangezien ik niet met een dienblad kan lopen, worden die jongens het gezicht van Loco, grapt Peters. Zij zijn jong, hebben de toekomst en trekken een ander publiek naar binnen. Laat mij maar op de achtergrond. Volgende bestemming Terwijl Tim en Rik zich richten op de gasten en de dagelijkse gang van zaken, is Erik alweer bezig met het volgende traject: een grote verbouwing. Wij willen de zaal er heel graag bij betrekken. Die krijgt een industriële uitstraling en ook daar willen we belevingsconcepten neerzetten. Dan moet je onder andere denken aan showcooking, tapasconcepten of Italiaanse gerechten. We gaan voor onze ideeën. Overstap naar een jonger concept Onder de naam Loco introduceren de kersverse horeca-ondernemers een compleet nieuw concept. Dit bedrijf had een mooie historie en een goede naam. Het zat alleen wat hoog in het segment. Daarom is ons motto vanaf dag één: beleving omhoog, drempel omlaag. Rabobank: 1e klas Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek is ook vol overtuiging ingestapt. Daar zijn we ongelooflijk trots op. Het is tegenwoordig niet zo makkelijk om iets gefinancierd te krijgen, maar de Rabobank geloofde in onze visie. Wij hebben René Domhof, accountmanager bedrijven, al vroeg bij Met Loco eten en drinken in Lievelde bewijst Erik Peters (51) dat de horeca voor hem nog lang geen gepasseerd station is. Integendeel zelfs. Samen met zijn zoon Tim Peters (19) en neef Rik Groothuis (23) zet hij het voormalige hotel restaurant Reijrink op een geheel nieuw spoor. Vandaar ook die nieuwe naam. Loco staat voor vrolijk, een beetje gek. Dat past bij jonge gasten. Loco is tevens gelieerd aan het spoor dat hiernaast loopt. Zo zijn we op onze slogan gekomen: Loco. Het motief voor genieters, vertelt Peters trots. Van een redelijk lange kaart met veel gerechten zijn we overgestapt op een korter en overzichtelijk menu. Daarop vind je nu ook een heerlijk hamburger concept: authentieke hamburgers van puur rundvlees. Op eigen wijze bereid, met een mooi broodje en dikke patatten Iedereen vindt het geweldig! Mensen die hier vroeger een keer per jaar kwamen eten als opa jarig was, komen nu regelmatig op zondagmiddag een burgertje eten. Het belangrijkste motief: de toekomst Hoewel Erik een enorme uitdaging ziet in Loco, heeft hij het bedrijf onze plannen betrokken. Dat heeft geresulteerd in een zeer goede begeleiding vanuit de bank en aantrekkelijke financierings voorwaarden. Ja, het is tot nu toe zeer prettig ondernemen met Rabobank Noorden Oost-Achterhoek. t Trefpunt van de Achterhoek Erik, Tim en Rik weten heel goed wat ze met Loco willen bereiken. Iedereen, van jong tot ouder, moet hier makkelijk binnen kunnen stappen en zich meteen thuis voelen. Daarnaast willen we ons graag verbinden aan het plaatselijke carnaval, de kermis en andere verenigingen. Het oude Reijrink had als slagzin: t Trefpunt van de Achterhoek. Dat willen we met Loco opnieuw creëren.

14 14 Lokale duurzame energie-initiatieven Wij geloven echt dat de energieontwikkeling verschuift van centraal naar decentraal In Nederland lopen steeds meer mensen warm voor duurzame energie. Het decentraal opwekken van energie en het gebruik van lokale energie is hierdoor in opmars. Ook in het werkgebied van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek worden boeiende initia tieven genomen om energie te verduurzamen en dichterbij de mensen te organiseren. Uw bank ging in gesprek met gedreven bestuursleden van lokale energiecoöperaties om te horen uit welke hoek de wind waait. Welke aansprekende energieprojecten kent onze regio? Willem de Jager, voorzitter Brummen Energie: Als ik mag openen, wij zijn bezig met het opzetten van een zonnecentrale in de kern Eerbeek. Daar bevindt zich in het bos een vuilstort van 9 meter hoog en 12 hectare groot, waar door de papierfabrieken 150 jaar lang pulp is gestort. Die vuilstort is zo n 14 jaar geleden gesloten. Wij kwamen op het idee om bovenop die vuilstort zonnepanelen te plaatsen. Dat bleek niet haalbaar omdat de vuilstort nog aan het inklinken is. Daarom hebben wij onze aandacht verlegd naar innovatieve zonnefolie. Als we zonnefolie mogen gebruiken als afdekking in het kader van het stortbesluit, dan ziet de business case er wél veelbelovend uit. Zonnefolie levert een iets lager rendement dan zonnepanelen, Paul Roscam Abbing Paul Knuvers Willem de Jager maar wij kunnen daarmee toch 1500 huishoudens van zonne-energie voorzien. Bovendien toveren we dan een lelijke plek in de omgeving van Eerbeek om tot iets heel leuks. Industriële daken Ook in Lochem wordt zonne-energie breed gedragen. Nico Groen, voorzitter van Lochem Energie prijst zich gelukkig met twee industriële daken waar zijn coöperatie zonnepanelen op mag leggen. Bij ons loopt een project met 1000 panelen voor een collectieve energie productie. Daarvan hebben wij er nu 350 liggen. Voor het eind van dit jaar willen wij ze allemaal hebben geplaatst. Daarvoor zijn we al met tientallen daken in de weer geweest, maar die zijn praktisch allemaal afgekeurd. Meestal omdat het draagvermogen ontoereikend was. Of omdat de afschrijving van de dakbedekking niet parallel liep met de levensduur van de panelen. Wij zijn nu bezig met twee nieuwe industriële gebouwen in Lochem, waarbij al tijdens de constructie rekening is gehouden met het gewicht van zonnepanelen. De betrokken bedrijven, Safan en Wila, werken hier vanuit maatschap pelijke motieven belangeloos aan mee. Er volgen binnenkort nog meer daken, maar we hebben met de gemeente afgesproken dat we zonnepanelen op het

15 15 industrieterrein mogen plaatsen als we eind van het jaar nog panelen over hebben. Intelligente meterkasten De panelen waar Groen over praat zijn onderdeel van een groter project in samenwerking met onder andere Liander en de Universiteit Twente. Groen: We kijken daarbij naar de invloed van gebruik van energie op het net van een woonwijk in Lochem. Hiervoor is de hele wijk gedigitaliseerd. Alle tussenstations zijn intelligent gemaakt, evenals de meterkasten van onze leden. Hierdoor kunnen we volgen wat er gebeurt op het net. Binnen het kader van dit project hebben we elektrische auto s aangeschaft, die onze leden voor 5 euro per dagdeel kunnen gebruiken. Dat stelt ons in staat om te kijken wat de belasting op het net is op het moment dat die auto s worden opgeladen. Een ander mooi project is het automatiseren van de communicatie tussen huishoudens. Zo kun je regelen dat bij de buurvrouw de vaatwasser aan gaat als met zonnepanelen bij de buurman energie wordt opgewekt. Ook investeren wij in zonne panelen op huur woningen, zodat huurders kunnen profiteren van zonne-energie en zo hun woonlasten kunnen stabiliseren. Vragender energieneutraal in 2030 Jan Gebbink is voorzitter van Vragender Duurzaam: Vragender, een mooi dorp met ruim duizend inwoners, is vanuit Ondernemersclub Vragender in 2009 binnen een werkgroep van leden begonnen met Vragender integraal Duurzaam. In 2014 is in samenwerking met Vragenders Belang Vragender Coöperatief Energie Neutraal opge richt. Op dit moment is er al meer dan 0,7 MW aan zonne-energie geplaatst, Nico Groen bijna 2800 panelen, meest bij particulieren en enkele bedrijven. Een projectteam met 5 werkgroepen wil dit verder uit bouw en naar Vragender energieneutraal in 2030, o.a ook met een dorpswindmolen! Daarnaast worden er voorbereidingen getroffen voor het inrichten van een transitie-expositieruimte, waar de ontwikkel ingen, energieproduktie en plannen in beeld worden gebracht! Verduurzaming woningen Berkelland Energie is samen met de gemeente Berkelland en Coöpe ratieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (AGEM) eveneens betrokken bij een project met zonnepanelen. Voorzitter Paul Knuvers van Berkelland Energie: Het is de bedoeling dat we op het gemeente huis en de gemeentewerf in Borculo zonne-energie gaan opwekken voor lokaal gebruik. Daarnaast zijn we samen met de stichting Achter hoek Duurzaam Verbouwen in Beltrum actief om woningen te verduurzamen.

16 16 Lokale duurzame energie-initiatieven Jan Gebbink Waarom worden deze initiatieven nu lokaal opgepakt? Knuvers: Dat heeft een aantal oorzaken. Aan de ene kant zie je leve ranciers in de energiemarkt fuseren en steeds verder uit beeld raken bij de consument. Aan de andere kant zie je dat het groene denken snel terrein wint. Daarmee kun je slecht terecht bij de grote, anonieme energiereuzen. Voor ons in Berkelland was dat de reden om te kijken wat we zelf kunnen doen. Ja, en vergeet vooral de technologische ontwikkelingen niet, vult de Jager aan. Die maken het in veel sectoren mogelijk dat we van een aanbodgedreven economie naar een vraaggedreven economie gaan. Dat speelt ook in de energiemarkt. De macht komt in handen van de consument. Die wil graag de regie. Groen: In Lochem zijn wij gestart met 100 actieve vrijwilligers. Die waren vooral technisch en financieel-technisch gemotiveerd. Het is boeiend om goede verdien modellen uit te vinden. Daarna komt een groep mensen die zegt reken maar even voor. Maar er is nog een hele grote groep mensen die nog niet nadenkt over lokale energieinitiatieven. Waarom noemen jullie idealisme niet? roept Gebbink. Wij willen Vragender krimpbestendig maken. Een van de dingen die wij daarvoor doen is het dorp energie neutraal maken. Dat werkt. Mensen willen wel wonen in een dorp waar wat gebeurt. Bij ons komen zelfs de jongeren weer terug. Vragender heeft maar 1100 inwoners, maar we wekken inmiddels 0,8 megawatt aan zonne-energie op. Dat is eigendom van de mensen zelf. Welke rol kan de Rabobank spelen bij deze initiatieven? Jeroen Engelbertink, Manager MKB van Rabobank Noord-en Oost- Achterhoek reageert: Wij hebben een groot werkgebied en willen graag bijdragen aan goede lokale duurzame initiatieven. Dat doen we onder andere door mensen en organisaties met elkaar te verbinden. Ook met communicatie willen wij ondersteunen. Het bekendmaken van lokale duurzame energie-initiatieven draagt hopelijk bij aan een grotere betrokkenheid en meer leden voor de lokale energiecoöperaties. En niet onbelangrijk, als grootste Groen Bank van Nederland financieren we graag rendabele initiatieven. Vandaar de coöperatie als organisatievorm? Precies, vervolgt de Jager. De coöperatie is een ideaal model om leden aan het stuur te zetten. Daarom is de band met de Rabobank ook zo belangrijk. Van de bank kunnen we op dit gebied veel leren. Hoe richt je zo n coöperatie goed in? Hoe organiseer je maximale betrokkenheid van je leden. Wij geloven echt dat de energie-ontwikkeling verschuift van centraal naar decentraal. Dan is het logisch dat je dat lokaal met leden probeert te doen. Groen: Ik roep hierbij mensen dan ook op om lid te worden van de coöperatie in hun woonplaats. Zon, water, wind, biomassa. Wat heeft de meeste toekomst? Gebbink: Wind is voorlopig het meest rendabel. Nou, het meest rendabel is je huis energiezuinig maken, stelt de Jager. drastisch isoleren. Daar zit je eerste winst. Daar kun je met alternatieve energie niet tegenop. Groen: Wij gaan voor de mix. In de zomer heb je zon, in de winter wind. En we staan open voor andere vormen van duurzame energie. Waterstof gaat in de toekomst ook een rol spelen. Een ding is zeker: de energietransitie is in volle gang. Duurzame energie heeft de toekomst. Wat is de voornaamste drijfveer van mensen om mee te doen? Paul Roscam Abbing, bestuurslid van de Zutphense Energie Transitie: Mijn ervaring is dat verduurzaming echt begint te leven. De actualiteit helpt ook mee: we willen niet afhankelijk zijn van meneer Poetin of andere derden. Mensen willen het zelf doen. Het kostenaspect blijft altijd belangrijk. Wij zetten in feite de wens om Zutphen energie neutraal te maken om in daden. We zijn bezig met Zon op School, Windmolens, zonnepaneelvelden en energetisch renoveren. Wat wij nu nodig hebben zijn inwoners die energie bij ons afnemen. Zo blijven de winsten lokaal en worden ook lokaal weer geïnvesteerd. Jeroen Engelbertink

17 Startende ondernemer 17 Het beroep van zijn vader zag hij als jonge jongen niet zitten. Daarom koos Dennis Nijenhuis (22) voor de opleiding tot timmerman. Maar het bloed kruipt waar t niet gaan kan. Inmiddels werkt Dennis niet meer in de bouw, maar timmert hij hard aan de weg met Nijenhuis Grondwerken en Sierbestrating uit Barchem. Mijn ouders hebben dit bedrijf in 1999 opgericht. 10 jaar lang is er veel werk verzet, maar door de knie- en rugklachten van mijn vader werden de werkzaamheden vijf jaar lang op een laag pitje gezet. Om klanten toch tevreden te houden, droeg ik in de avonduren en de weekenden mijn steentje bij. Met zoveel plezier, dat ik tot de conclusie kwam dat mijn passie tóch in het grondwerk zat. Contact met klanten Op advies van zijn ouders gaat Dennis eerst in dienst bij een ander grondverzetbedrijf. Om het vak onder de knie te krijgen en om te kijken hoe het er bij anderen aan toe gaat. Wat ik daar vooral miste was het contact met klanten. Je werd ergens heen gestuurd en je deed je ding. Terwijl ik het randgebeuren tijdens een klus nu juist zo leuk vind. Na anderhalf jaar in loondienst vond ik de tijd rijp om het bedrijf van m n ouders voort te zetten. Particulier werk Met gespaard geld lukt het Dennis om de machines van zijn vader in een keer over te nemen. Dankzij de gunfactor hoefde ik niet de hoofdprijs te betalen. Dat paste natuurlijk wel in mijn straatje. Omdat ik sindsdien machines had om in te ruilen kon ik vorig jaar een nieuwe shovel kopen. Nu kan ik praktisch elke klus aan. Dennis richt zich vooral op Dennis Nijenhuis legt een basis voor de toekomst. Samen met de Rabobank particulier werk. Met name sierbestrating. Patio s, veranda s en tuinhuisjes zijn erg in. Dat maakt het heel afwisselend. Natuursteen, marmer, keramisch ik leg eigenlijk weinig betonstenen en klinkers. Passend advies van Rabobank Voor zijn bedrijfsadvisering en verzekering en nam Dennis Rabobank Noord- en Oost- Achterhoek in de arm. Daar kwam ik terecht toen ik een huis wilde kopen. Bedrijfsadviseur Patrick Ebbekink heeft me goed geholpen met een inkomstenberekening en pakte meteen m n verzekeringen op. Via Interpolis heeft hij de noodzakelijke verzekeringen voor alle bedrijfsrisico s, inclusief de arbeids ongeschikt heidsverzekering, voor me uitgezocht. Je hoort nog weleens dat banken niet klant - gericht zijn, maar ik heb met de Rabobank zeer positieve ervaringen. De adviezen van Patrick waren helder en de advieskosten vielen ook reuze mee. Als ik vragen heb kan ik de bank bovendien altijd bellen. Je mag rustig zeggen dat ik samen met de Rabobank de basis voor mijn toekomst heb gelegd.

18 18 Uitslag Coöperatiefonds Tot de juridische fusie op 1 augustus 2014 een feit was kenden de fusiepartners ieder hun eigen wijze waarop gelden via het Coöperatiefonds aan verenigingen en stichtingen beschikbaar werden gesteld. Bij Graafschap-Noord werden de ingediende aanvragen via de website bekend gemaakt. Alle leden konden een stem uitbrengen op het project van hun keuze. De verenigingen en stichtingen werden daarmee uitgedaagd zoveel mogelijk leden te enthousiasmeren voor hun project. Een stem meer of minder kon betekenen dat de aanvrager wel of geen bijdrage vanuit het Coöperatiefonds kreeg. Bij Achterhoek-Oost had de ledenraad een belangrijke rol. De ledenraad nomineerde de projecten. Per kieskring stemmen de leden tijdens de coöperatieavonden in oktober op het project nadat de genomineerde aanvragers het project hebben gepresenteerd. Het aantal stemmen bepaalt de hoogte van de bijdrage. Onze leden hebben gestemd! In 2015 wordt de werkwijze eenduidig. De directie werkt dit uit samen met de nieuwe ledenraad. Coöperatiefonds Achterhoek-Oost Op het moment waarop dit ledenmagazine bij u in de brievenbus viel, zijn in de kies kringen Winterswijk, Groenlo en Neede, van de voor - malige Rabobank Achterhoek-Oost, de coöperatieavonden achter de rug en weten de genomineerden op welke bijdrage ze kunnen rekenen. Lichtenvoorde, Aalten en Eibergen zijn de komende weken aan de beurt. Leden die in Lichtenvoorde, Aalten en Eibergen en omgeving wonen zijn van harte welkom om tijdens de coöperatieavonden mee te beslis sen over de toekenning van de bijdra gen. Op leest u meer over de coöperatieavonden en binnenkort ook de uitslag. Wat doen verenigingen of stichtingen met de bijdrage uit het Coöperatiefonds? Een voor beeld is de Corsogroep Van Reedestraat uit Lichtenvoorde. Deze kreeg in 2013 een bijdrage toegekend van 1.000,-. Wij werden uitge nodigd om te kijken wat er met die 1.000,- was gedaan. Twee lasapparaten waren aan geschaft, een belangrijke impuls voor het enthousiasme waarmee de groep werkte aan de 59e corso wagen. Het ontwerp voor het bloemen corso 2014 was opnieuw van Jordy Mellink. Na het ontwerp volgde de maquette. Daarna de bouw in de tent op het terrein van de familie Knufing, Delstraat 4. Realisatie van het ontwerp was echter alleen mogelijk met een intensieve samenwerking binnen de corso groep; jong en oud creëerden samen de wagen die uiteindelijk op 14 september door Lichtenvoorde werd geduwd. Al op zeer jonge leeftijd leren de kinderen binnen de groep het kweken van de dahlia s en spelen derwijs ontdekken ze de technische vaardig heden. De jongeren doen op deze wijze een brede kennis op, die hen helpt bij de beroepskeuze. Samen wisten ze de negende plaats te ver overen. Na de optocht is het even uitblazen, dan de dahlia-

19 19 knollen uit de grond en dan begint in januari de voorbereiding voor de nieuwe wagen al weer. Coöperatiefonds Graafschap-Noord De uitslag van het Coöperatiefonds 2014 van oud-rabobank Graafschap-Noord is bekend. In het totaal gaat er naar 35 projecten in de gemeenten Lochem, Zutphen, Berkelland, Bronckhorst en Brummen. Leden van de bank konden tot 18 juli stemmen op hun favoriete project. Einduitslag Maar liefst leden brachten hun stem uit. De meeste stemmen (335) zijn gegaan naar Zwembad Het Elderink in Hengelo voor de verduurzaming van het zwembad door het plaatsen van zonnecollectoren. Daarna volgde Zwembad Ruurlo (249 stemmen) voor energiebesparende maatregelen en Kulturhus Het Kruispunt in Laren (217 stemmen) voor het verbeteren van de familiekamers bij het mortuarium. De gehele einduitslag, inclusief de inhoud van de projecten, is te raadplegen op Hieronder de 35 projecten, die na realisatie, een bijdrage uit het Coöperatiefonds tegemoet kunnen zien. Aanvragers Bijdrage Stemmen Stichting Scouting Borculo 7.500, Stichting De Basisschoolwebwinkel Geesteren (Gld.) 7.500, Stichting Doelpunt Gelselaar 1.250, Buurtvereniging de Bruil en omstreken Ruurlo 7.000, Koninklijke Muziekvereniging Sophia s Lust Ruurlo 443,00 95 Nationale Vereniging de Zonnebloem afdeling Ruurlo 2.350, Rooms Katholieke Basisschool Sint Willibrordus Ruurlo 5.000, Stichting Zwembad Ruurlo 7.500, Stichting Exploitatie Buurthuis Varssel 7.500, Stichting Exploitatie Zwembad Het Elderink Hengelo 7.500, Sportvereninging Keijenborgse Boys 7.500, Sportvereniging Ratti Kranenburg 7.500, Stichting De Wehme activiteiten Vorden 957, Vereniging Harmonie Vorden 7.500, Stichting Sportaccommodatie Wichmond 7.500, Imkersver. Brummen en het Imkersgilde De Biejenschoer 2.048,00 65 Sportclub Brummen 7.500, Stichting Rhienderoord Zwem & Sport Plezier Brummen 4.700,00 87 Gymnastiekvereniging D.O.S. Barchem 5.020, Stichting Marke Gorsselse Heide 4.175,50 64 Stichting Vrienden van de Borkel Gorssel 4.175,50 64 Menvereniging Achter t Peerd Eefde 7.500, Toneelvereniging De Veldhoekers Harfsen 4.600,00 82 Stichting Belangen Ruitersport Laren 7.500,00 91 Stichting Kulturhus het Kruispunt Laren 7.500, Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem 5.000,00 93 Stichting Muziekgolf Lochem 3.500, Stichting Zorcombinatie M. Klompé De Hoge Weide Lochem 7.500,00 83 Harmonievereniging Excelsior Warnsveld 7.500,00 88 Kindcentrum Adriaan van den Ende Warnsveld 7.500,00 73 St. Chr. scoutinggroep Jan van Riebeeck Zutphen 5.085,00 72 Stichting Stadswerkplaats Zutphen 4.746,00 72 Stichting Vrienden van Sutfene Zutphen 7.500,00 75 Prins Clausschool Zutphen 4.950,00 80 Stichting Bus Zutphen 7.500,00 214

20 20 Nieuwe dressuurringen voor KNHS Kring Achterhoek Rabobank Noord- en Oost- Achterhoek geeft de dressuursport een mooie impuls Ruud Krabbenborg (midden), Harm Rexwinkel (rechts). Bron: Weekblad Elna Lichtenvoorde Met de sponsoring van twee Grand Prix dressuurringen en een aanhangwagen om deze te kunnen vervoeren, heeft Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek de regionale paarden- en ponysport een mooie impuls gegeven. 9 augustus jl. mocht Harm Rexwinkel van KNHS Kring Achterhoek de ringen officieel in ontvangst nemen. Ruim een jaar geleden diende Paardensportvereniging Aalten al een verzoek in bij het Coöperatiefonds van de Rabobank voor de aanschaf van één dressuurring. Dat is destijds niet gehonoreerd, maar die aanvraag is binnen de bank wél altijd blijven zweven, vertelt bedrijvenadviseur Ruud Krabbenborg. Vanuit onze betrokkenheid bij de lokale paardensport is er uiteindelijk besloten om voor KNHS Kring Achterhoek een deel van ons Coöperatief Dividend in te zetten, voor de aanschaf van twee Grand Prix dressuurringen. Plus een aanhanger voor het transport. Kring Achterhoek De breedtesport binnen de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) is georganiseerd in regio s, kringen en verenigingen. KNHS Kring Achterhoek is een van de zeven kringen binnen de regio Gelderland/Flevoland en vertegenwoordigt de belangen van de verenigingen (ponyclubs en paardensportverenigingen) in het gebied van Aalten tot Laren (Gld.). Op Varsseveld na komt dat gebied nagenoeg overeen met het werkgebied van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek, aldus Krabbenborg. Uniforme ringen, professionele uitstraling Voorzitter Harm Rexwinkel van KNHS Kring Achterhoek is zeer verguld met de bijdrage van de bank. Vanaf het vroege voorjaar tot november vinden er in de hele regio buitenconcoursen plaats. In de hoogste dressuurrubrieken is het verplicht om de dressuurbanen af te zetten met witte hekjes. Wie zo n wedstrijd organiseert heeft dus dergelijke dressuurringen nodig. Elke vereniging heeft daar zo z n kanalen voor. Maar de dressuurringen die in omloop zijn, zijn niet allemaal hetzelfde. De ene vereniging heeft ze van plastic, de ander van hout. Als je die naast elkaar zet, dan ziet dat er niet fraai uit. Dankzij de sponsoring van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek hebben onze verenigingen nu de beschikking over uniforme dressuurringen. Dat zorgt tijdens wedstrijden voor een professionelere uitstraling. Bovendien zijn de dressuurringen nu op een centrale plek in Aalten op te halen en terug te brengen. Even bellen, reserveren, de aanhanger aanhaken en weer terug brengen. Makkelijker kan het niet. Het is prachtig dat alle 15 verenigingen van onze Kring daar nu gezamenlijk gebruik van kunnen maken.

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde Een bank die anders is Gezocht: leden met een mening Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad Rabobank. Een bank met ideeën. Een bank die anders is Rabobank

Nadere informatie

Gaat u met ons de uitdaging aan? Neem plaats in de ledenraad! Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Gaat u met ons de uitdaging aan? Neem plaats in de ledenraad! Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel Gaat u met ons de uitdaging aan? Neem plaats in de ledenraad! Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel De invloed en zeggenschap van leden vormt de kern van de coöperatieve Rabobank. De maatschappij verandert

Nadere informatie

Selectie commissarissen

Selectie commissarissen Selectie commissarissen Profielschets ledenraad Rabobank Enschede-Haaksbergen januari 2013 Inhoudsopgave Pagina 1: Inleiding 1 2: Omgevingsschets 2 3: Wat is belangrijk voor een ledenraadlid 3 4: Hoe ziet

Nadere informatie

Groot in kleinschalig werken

Groot in kleinschalig werken Groot in kleinschalig werken Groter worden omdat je kleinschalig wilt werken. Deze schijnbare tegenstelling ligt aan de basis van de fusie van KVV en NZR. Bestuurders Ids Thepass en Marc Scholten blikken

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

12-12-2014 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life 3

12-12-2014 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life 3 Programma 20:00 Plenaire aftrap VKK Energie inspiratie Otto Willemsen AGEM samen op weg Guus Ydema Provinciale regelingen Maarten Visschers Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen Peter van Heek 20:30

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Nieuwsbrief Amigos maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Voorwoord Beste Amigos, Terwijl wij hier in Nederland al weer helemaal het gevoel krijgen in het voorjaar te zijn beland, hebben de bursalen in Guatemala

Nadere informatie

Het idee is dat uw stem telt. Rabobank Maastricht e.o.

Het idee is dat uw stem telt. Rabobank Maastricht e.o. Het idee is dat uw stem telt Rabobank Maastricht e.o. De Rabobank is een bijzondere bank, namelijk een coöperatieve bank. Een bank waar leden een streepje voor hebben. Onze bank heeft geen aandeelhouders,

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt orthodontist Daniël van der Meulen samen met veertien assistentes intensief

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Geeft u de ledenraad een gezicht? Rabobank. Een bank met ideeën.

Geeft u de ledenraad een gezicht? Rabobank. Een bank met ideeën. Geeft u de ledenraad een gezicht? Rabobank. Een bank met ideeën. Geeft u de ledenraad een gezicht? Iets voor u? In 2011 gaat de ledenraad van Rabobank Amstel en Vecht aan de slag met 35 leden. Voor deze

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Ambthuis. Hedendaags wonen met historie. Wonen Zorg Welzijn

Ambthuis. Hedendaags wonen met historie. Wonen Zorg Welzijn Ambthuis Hedendaags wonen met historie Wonen Zorg Welzijn Verzorgd wonen in historisch Bredevoort Zo lang mogelijk zelfstandig wonen, maar wel met de benodigde zorg en voorzieningen binnen handbereik.

Nadere informatie

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM KIVI 25 januari 2017

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM KIVI 25 januari 2017 Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM KIVI 25 januari 2017 Even voorstellen Ex-bestuurslid KIVI E (-2016) Vroeger: Hoogovens IJmuiden en KPN Telecom, ing. bureau Ebatech, Nuon Windenergie Vattenfall (2009),

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. De Hassinkhof. Wonen Zorg Welzijn

Woonzorgcentrum. De Hassinkhof. Wonen Zorg Welzijn Woonzorgcentrum De Hassinkhof Wonen Zorg Welzijn Ieder mens telt Welkom bij Woonzorgcentrum De Hassinkhof. Fraai gelegen, naast de kerk in de kern van Beltrum. De Hassinkhof biedt een compleet pakket aan

Nadere informatie

De toolbox. Te gebruiken instrument

De toolbox. Te gebruiken instrument LochemEnergie heeft geen blauwdruk klaarliggen voor het plaatsen van windmolens. We zullen samen met de leden en lokale organisaties de opties en locaties bespreken. We hebben een draaiboek en een toolbox

Nadere informatie

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Algemeen... 3 Fondsen werving.... 3 Public Relations... 4 Bestuurssamenstelling... 5 Financiën... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé

Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé Ieder mens telt Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé biedt wonen, welzijn, diensten, zorg en behandeling aan met name ouderen in de Achterhoek. Naast thuiszorg hebben

Nadere informatie

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM NCLG Achterhoek 21 april 2016

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM NCLG Achterhoek 21 april 2016 Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM NCLG Achterhoek 21 april 2016 Inhoudsopgave presentatie 1. Energietransitie: besparing, opwekking, ruimte 2. AGEM, stand van zaken 3. Programma Zon op Erf De urgente

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Dames en heren, Een fantastisch 2013 gewenst! Fijn dat u allemaal gekomen bent, hier in Schouwburg, voor de Deventer nieuwjaarsreceptie. De receptie is een gezamenlijk

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Inleiding Thijs Jasperse 1 Het is tijd voor paprika! 2 Volgende P8 bestuursvergadering op woensdag 26 augustus a.s. 5

Inleiding Thijs Jasperse 1 Het is tijd voor paprika! 2 Volgende P8 bestuursvergadering op woensdag 26 augustus a.s. 5 Inhoud Inleiding Thijs Jasperse 1 Het is tijd voor paprika! 2 Volgende P8 bestuursvergadering op woensdag 26 augustus a.s. 5 Gaat het de goede kant op? Nu halverwege de maand juli kunnen we vaststellen

Nadere informatie

Vragenlijst - Monitor Ledenraad 2014

Vragenlijst - Monitor Ledenraad 2014 Rabobank vindt het belangrijk te weten wat u vindt van de rol die uw ledenraad heeft binnen de bank en het functioneren ervan. Door mee te werken aan dit onderzoek kunt u uw bank helpen om beter

Nadere informatie

Burn-out: een geluk bij een ongeluk

Burn-out: een geluk bij een ongeluk Burn-out: een geluk bij een ongeluk Als ik Els (39) voor het eerst spreek, is zij al bijna een jaar thuis vanwege een burn-out. Ze werkt zeven jaar als communicatiemedewerker voor een sportbond wanneer

Nadere informatie

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT De overheid wil duurzame energie stimu leren en innovatie van duurzame energietechnieken bevor deren: meer duurzame energie in de toekomst. Doel is 16% duur

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

-5% Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling. 206mln

-5% Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling. 206mln Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling 1 Bankieren voor Nederland stimuleren welvaart en welzijn in Nederland 2 Banking for Food stimuleren duurzame voedselvoorziening wereldwijd

Nadere informatie

Begeleiden. aanmoedigen EIGEN. geloven. vertrouwen. Stimuleer bewoners zelf initiatief te tonen. Werkwijze

Begeleiden. aanmoedigen EIGEN. geloven. vertrouwen. Stimuleer bewoners zelf initiatief te tonen. Werkwijze Een goede buur De deur staat altijd open en de koffie is heerlijk. Het servies misschien niet helemaal jouw smaak, maar toch vertrouwd. Hier kom je graag voor een wijze raad, een vernieuwend idee of een

Nadere informatie

Meepraten en meedoen!

Meepraten en meedoen! Medezeggenschap voor cliënten, ouders en belangenbehartigers Meepraten en meedoen! Philadelphia voor alle relaties Het beste uit jezelf Jouw mening vinden wij belangrijk Jij bent cliënt van Philadelphia.

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Sint Bernardus. Wonen Zorg Welzijn

Woonzorgcentrum. Sint Bernardus. Wonen Zorg Welzijn Woonzorgcentrum Sint Bernardus Wonen Zorg Welzijn Ieder mens telt Welkom bij woonzorgcentrum Sint Bernardus. Gelegen aan de markt van het sfeervolle boekenstadje Bredevoort. Sint Bernardus biedt een compleet

Nadere informatie

Zelfstandig wonen. Ieder mens telt

Zelfstandig wonen. Ieder mens telt Zelfstandig wonen Ieder mens telt U wilt het liefst zo lang mogelijk zelfstandig in uw eigen huis blijven wonen. Maar soms lukt dat niet meer of voelt u zich niet meer prettig of veilig in uw woning. In

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

Geen bereik? Met Regiotaxi en Buurtbus wel

Geen bereik? Met Regiotaxi en Buurtbus wel Geen bereik? Met Regiotaxi en Buurtbus wel OV in de Achterhoek Aantal plaatsen: 120 Trein: 18 Bus: 70 Buurtbus: 58 Geen OV: 19 Wat is een regiotaxi geen onderdeel van het OV-net 8-persoons bus beroepschauffeurs

Nadere informatie

Nieuw leven in JPF blazen vrijdag, 19 april 2013 18:00

Nieuw leven in JPF blazen vrijdag, 19 april 2013 18:00 Tekst: Elsbeth Stoové. Foto s: Ken Wong De Surinaamse Vereniging JPF bestaat al sinds 1941 en is voor vele mensen op het eiland een begrip. JPF staat voor Justitia, Pietas en Fides: gerechtigheid, liefde

Nadere informatie

Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November

Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November Parkinson Café Delft en omstreken website: Sophia Revalidatie (sportkantine), www.parkinsoncafedelfteo.nl Reinier de Graafweg 1, email:

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Gebiedsontwikkeling de Vlaas Registratienummer: 00592142 Datum: 8 september 2016 Portefeuillehouder: W.A. Verhees Steller: DHM Verbaarschot Nummer: RIB-HV-1667 Geachte heer,

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Rabobank Dommel en Aa Een introductie. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Dommel en Aa Een introductie. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabobank Dommel en Aa Een introductie Rabobank. Een bank met ideeën. Rabobank Dommel en Aa Postadres Rabobank Dommel en Aa Postbus 210 5270 AE Sint-Michielsgestel Particulieren (0411) 660 660 particulieren@dommel-en-aa.rabobank.nl

Nadere informatie

Een nieuw Bestuursmodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën.

Een nieuw Bestuursmodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën. Een nieuw Bestuursmodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën. Rabobank Staphorst-Rouveen op weg naar een nieuw bestuursmodel Vanaf medio april 2010 werkt

Nadere informatie

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties De ondergetekenden: de ondernemers, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan Pillen, voorzitter

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Rabobank Clubkas Campagne: optimaal uitdragen van je coöperatieve identiteit!

Rabobank Clubkas Campagne: optimaal uitdragen van je coöperatieve identiteit! Rabobank Clubkas Campagne: optimaal uitdragen van je coöperatieve identiteit! Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Waarom Lokale betrokkenheid is een van de pijlers van de Rabobank.

Nadere informatie

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE Exact Online CASE STUDY ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY INZICHT DELEN OM TE GROEIEN JOINSON & SPICE is druk.

Nadere informatie

Fictiedossier Op blote voeten Maren Stoffels

Fictiedossier Op blote voeten Maren Stoffels Fictiedossier Op blote voeten Maren Stoffels Mariska Wijlens Klas 3T2 Docent: Mevrouw Scholten 1. Zakelijke gegevens Titel: Op blote voeten Auteur: Maren Stoffels Uitgever: Leopold Jaar van verschijnen:

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

De Rabobank is een unieke bank. Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. We zijn een coöperatie.

De Rabobank is een unieke bank. Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. We zijn een coöperatie. In deze folder leest u wie we zijn, wat we doen en op welke manieren u ons kunt bereiken. U ervaart onze maatschappelijke betrokkenheid in Enschede en Haaksbergen. En u leest waarom lid worden van Rabobank

Nadere informatie

#3. Zuidwest drenthe in beweging.

#3. Zuidwest drenthe in beweging. APR 2012 NIEUWSBRIEF ONDERSTEBOVEN Naar een klantgerichte organisatie met kleinschalige teams #1. Ondersteboven gaan is: van en met elkaar leren! Het lijkt misschien een vorm van een Loesje (Liefde is:

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

De schermvereniging/zaal als districtsvereniging/zaal

De schermvereniging/zaal als districtsvereniging/zaal De schermvereniging/zaal als districtsvereniging/zaal De schermverenigingen in Nederland zijn over het algemeen kleine verenigingen van 15 tot 30 leden. Dit heeft vooral te maken met geografische ligging.

Nadere informatie

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein Samen de samenleving sterker maken Estinea, partner in het sociaal domein Estinea biedt professionele ondersteuning aan mensen met een beperking. Meedoen? Gewoon doen! Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Nadere informatie

LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging

LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging Ja ik wil zonne-energie, maar... Wat moet ik doen? Is het financieel rendabel? Welke zonnecellen zijn het beste? Waar en door wie worden panelen geïnstalleerd?

Nadere informatie

Ledeninformatiebijeenkomst bestuursmodel. 2 november 2010

Ledeninformatiebijeenkomst bestuursmodel. 2 november 2010 Ledeninformatiebijeenkomst bestuursmodel 2 november 2010 1 Agenda 20.00 uur Opening door dagvoorzitter Marianne Carrière 20.05 uur Inleiding Teus Boerman, voorzitter bestuur 20.10 uur Waarom een nieuw

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van Coöperatieven in Nederland

Praktijkvoorbeelden van Coöperatieven in Nederland Praktijkvoorbeelden van Coöperatieven in Nederland Coöperatief Seminarie Brussel Februari 2014 Wilbert van den Bosch Grote Diversiteit NL Coops 1 Coöperatieve organisatie Ledenzeggenschap Geen aandeelhouders

Nadere informatie

Wat wil jij? Wat wil ik?

Wat wil jij? Wat wil ik? Alle formulieren bij het boek Wat wil jij? Wat wil ik? ALLE PAGINACIJFERS KOMEN OVEREEN MET DE PAGINANUMMERS IN HET BOEK UITGEVERIJ BOEKENCENTRUM ZOETERMEER eens oneens 1 Ik vind mijzelf aantrekkelijk

Nadere informatie

Hoge Veld. Zelfstandig wonen met zorg. Wonen Zorg Welzijn

Hoge Veld. Zelfstandig wonen met zorg. Wonen Zorg Welzijn Hoge Veld Zelfstandig wonen met zorg Wonen Zorg Welzijn Groeps- en seniorenwoningen Op de plaats van de voormalige Frankenschool aan de Frankenstraat te Aalten is in opdracht van Stichting Zorgcombinatie

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

INTRO LOES THIERRY MARK

INTRO LOES THIERRY MARK INZICHTEN INTRO In dit document staan acht inzichten die de resultaten zijn van het onderzoek dat drie studenten van de Hogeschool Utrecht hebben gedaan naar de leden van WattsNext. De inzichten zijn

Nadere informatie

2015 Jaarverslag Ledenraad

2015 Jaarverslag Ledenraad 2015 Jaarverslag Ledenraad Rabobank West Betuwe juni 2016 0 Rabobank West Betuwe, 2016 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om

Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om Windenergie als streekproduct: van dichtbij is beter. Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om de hoek, akkerbrood gebakken door bakker Wijnand van Loarnse tarwe: eerlijk en heerlijk!

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Onze maatschappelijke impact

Onze maatschappelijke impact Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling 1 Bankieren voor Nederland stimuleren welvaart en welzijn in Nederland Versterken lokale economie Verstrekte leningen en kredieten Rabobank

Nadere informatie

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht 1 Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht Betty: Ik ben Betty Cerda de Palou. Ik woon in Maastricht al 32 jaar. Ik ben 63 jaar. Ik ben arts, maar

Nadere informatie

Hoe gaat het met je studie?

Hoe gaat het met je studie? 195 195 HOOFDSTUK 12 Hoe gaat het met je studie? WOORDEN 1 Kies uit: onvoldoende controleren gymnastiek mening huiswerk 1 Heb je je al gemaakt? 2 Ik was op school niet zo goed in. Ik vond sport niet leuk.

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond

Welkom op de informatieavond Welkom op de informatieavond Rabo Clubkas Campagne Rabobank Noord en West Twente Even voorstellen NAAM Rabobank Noord en West Twente Functie 2 Wat gaan we vanavond doen? Waarom de Rabo Clubkas Campagne?

Nadere informatie

Solidariteit DE KERNWAARDEN

Solidariteit DE KERNWAARDEN Integer gedrag Samen zorgen voor een prettig woon-, werk- en leefklimaat Openheid, respect en eerlijkheid voor goede zorg Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé is een sociale organisatie waar mensen met

Nadere informatie

Medezeggenschapsraadleden 2015-2016 stellen zich voor

Medezeggenschapsraadleden 2015-2016 stellen zich voor Medezeggenschapsraadleden 2015-2016 stellen zich voor Nienke Hermens (ouder) Mijn naam is Nienke Hermens, ik ben ouderlid van de MR en GMR. Mijn zoon zit in het tweede jaar op deze prachtige school. Mijn

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

Regio Stedendriehoek

Regio Stedendriehoek Regio Stedendriehoek 1 Energieneutrale regio Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen Netbeheer en Duurzame Gebiedsontwikkeling Pieter van der Ploeg, Alliander

Nadere informatie

BASISMOBILITEIT. Raadsinformatie 15 april 2014. Definitie

BASISMOBILITEIT. Raadsinformatie 15 april 2014. Definitie BASISMOBILITEIT Raadsinformatie 15 april 2014 Definitie De mogelijkheid voor alle inwoners van de regio om zich zelfstandig tegen een redelijk tarief te verplaatsen Onderzoek Wat zijn de karakteristieken

Nadere informatie

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand Passie 2.0 Teamgeest helpt bij scoren Inkt door de aderen ZuidamUithof Drukkerijen spreekt met medewerkers over hun ambities, drijfveren en overtuigingen. Leidinggevenden spelen daar op in, zodat medewerkers

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

ProWonen ondersteunt uw initiatief

ProWonen ondersteunt uw initiatief ProWonen ondersteunt uw initiatief ProWonen ondersteunt uw initiatief Organiseert uw vereniging een bijzondere activiteit? Wilt u met de buurtvereniging een gezamenlijke barbecue houden? Houdt uw vereniging

Nadere informatie

Eindevaluatie. Riga. Begeleiders;Geert Daams en Remco Reijke

Eindevaluatie. Riga. Begeleiders;Geert Daams en Remco Reijke Eindevaluatie Riga 2011 Begeleiders;Geert Daams en Remco Reijke Inhoud Inleiding... 3 Wat voor cijfer geef je de Riga reis?... 4 Wat was je voornaamste reden om naar Riga te gaan?... 4 Hoe heb je de heenreis

Nadere informatie

laat zien wie je bent

laat zien wie je bent laat zien wie je bent Wilhelminastraat 150 7573 AK Oldenzaal T 053 537 56 66 gereia@zorggroepsintmaarten.nl laat zien wie je bent Welkom. Laat zien wie je bent. 03 Welkom Gereia in Oldenzaal Gereia is

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Jonge ambtenaar van het jaar

Jonge ambtenaar van het jaar Verkiezing opent vele deuren voor Katherine Diaz Winnares Katherine Diaz vertelt over haar motiva Winnares Katherine Diaz vertelt over haar motivatie voor het werk, bewustwording tijdens en kansen na het

Nadere informatie

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation Investeren in zelfredzaamheid Rabobank Foundation Hoe help je mensen om zelfred zaam te worden? Dat is een vraagstuk waar Rabobank Foundation zich al ruim 40 jaar mee bezig houdt. Zelfredzaamheid bete

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

Stroomversnelling Brabant 16 & 17 juni 2015. Verslag tweedaagse conferentie in het Arsenaal Grave

Stroomversnelling Brabant 16 & 17 juni 2015. Verslag tweedaagse conferentie in het Arsenaal Grave Stroomversnelling Brabant 16 & 17 juni 2015. Verslag tweedaagse conferentie in het Arsenaal Grave www.stroomversnellingbrabant.nl Stroomversnelling Brabant Deelnemers tweedaagse conferentie willen concreet

Nadere informatie

Zeesteen. Janneke Holwarda. roman

Zeesteen. Janneke Holwarda. roman Zeesteen Janneke Holwarda roman De wereld verzaakt; in het dorp van mijn ouders zijn de bladeren rood. Buson 1980 Ze is de jongste. En de vreemdste. Moeder had het zelf gezegd toen de tantes op bezoek

Nadere informatie

Worden de bedrijven en bedrijventerreinen in Apeldoorn Energieke Regio-deelnemer?

Worden de bedrijven en bedrijventerreinen in Apeldoorn Energieke Regio-deelnemer? Worden de bedrijven en bedrijventerreinen in Apeldoorn Energieke Regio-deelnemer? Mogen wij u helpen te verdienen aan duurzaamheid? 1 Wie wil er geen energie besparen? Hoewel het er vaak niet van komt,

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

Speech Gerbrandy-debat

Speech Gerbrandy-debat Speech Gerbrandy-debat Goedemiddag allemaal, Woorden doen ertoe. Vandaag en toen. De woorden van premier Gerbrandy hebben een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. Via de radio sprak

Nadere informatie

SNP. Afwikkeling Noodopvang 2011 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012

SNP. Afwikkeling Noodopvang 2011 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012 Met deze Nieuwsbrief informeren we al onze sponsors en belangstellenden over de actuele stand van zaken van de. In onze vorige nieuwsbrief moesten we melden dat het financieel

Nadere informatie

Het PWRI is er voor ons

Het PWRI is er voor ons Het PWRI is er voor ons Populair jaarverslag 2013 106 102 1.104 2.707 40.937 39.915 Gepensioneerden Werkgevers Voormalige deelnemers Actieve deelnemers WIW SW 98.364 33.926 Onderweg zijn Het PWRI is op

Nadere informatie