Dichterbij / Samenspraak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dichterbij / Samenspraak"

Transcriptie

1 Uitslag Coöperatiefonds Kandidaten voor de nieuwe ledenraad Terugblik op het fusieproces Energie-initiatieven in de regio Dichterbij / Samenspraak Magazine voor leden van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek / Uitgave oktober 2014 Henk Janssen: Innovatieve ideeën en mensen samenbrengen Loco eten en drinken: Met de Rabobank op het goede spoor

2 2 In dit nummer»»»»»»»» Kandidaten voor de ledenraad Het Innovatiegilde Pakhuis Noorderhaven Een terugblik op het fusieproces Leden in de spotlights Lokale duurzame energie-initiatieven Startende ondernemer Uitslag Coöperatiefonds Dorpsvernieuwingsprijs Zieuwent Jan ten Hove directievoorzitter Gerard Bruggeman directeur Bedrijfsmanagement Voorwoord U herkent dit magazine ongetwijfeld als het ledenmagazine van uw Rabobank, maar nu met twee namen op de voorkant: Dichterbij / Samenspraak. Leden van Rabobank Achterhoek-Oost ontvingen het ledenmagazine met de titel Dichterbij. Leden van Rabobank Graafschap-Noord kregen Samenspraak in de brieven - bus. Voorlopig gebruiken we beide namen. Als lid van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek houden we u, via dit ledenmagazine, vier keer per jaar op de hoogte van ontwikkelingen in de regio en binnen de bank. Dick Sein directeur Particulieren en Private Banking Pierre Schoemacher directeur Bedrijven a.i. De maanden na het fusiebesluit van 3 juni 2014 door de ledenraden van beide banken is veel energie gestoken in de samenwerking tussen de teams van beide banken. Sinds 1 augustus zijn de twee banken juridisch gefuseerd en inmiddels zijn ook de systemen van de bank zoals internetbankieren samengevoegd. Verderop in dit magazine leest u hoe de ledenraad, de ondernemingsraad en de medewerkers het fusieproces hebben ervaren. Wij zijn erg blij met de actieve wijze waarop de veranderingen binnen de organisatie worden opgepakt. In de komende maanden gaan wij verder met de uitvoering van de voor nemens die we met u deelden tijdens de informatiebijeenkomsten in mei. Na een periode waarin naleving van regels in bankenland voorop stond, hebben wij nu de fase bereikt waarin we durven te geloven in onze droom: een bank met kennis van de Achterhoek die mensen helpt hun ambities te realiseren. Met medewerkers die streven naar unieke, duurzame, wederkerige en op vertrouwen gebaseerde relaties. Dat kunnen we alleen bereiken als iedere medewerker de ruimte benut om in het belang van de klant te handelen. Van ons mag u vakman schap verwachten. U kunt er op vertrouwen dat wij u helpen op een verantwoorde wijze uw ambities te realiseren, waarbij we actief onze kennis, kunde en ervaring met u delen. In uw belang. Wij koesteren onze waarden vanuit onze traditie én band met de Achterhoek. Uiteraard gaat het om een bundeling van initiatieven en activiteiten, maar wij geloven in een moderne coöperatieve bank, die een pro-actieve rol speelt in de relevante netwerken en in de ontwik keling en het welzijn van de regio. U mag ons daarop blijven aanspreken. Daarom geven wij invulling aan ledeninvloed en ledenzeggenschap. In dit nummer stellen we de kandidaten voor de nieuwe ledenraad aan u voor. Zij vervullen een belangrijke rol in het centraal stellen van de belangen van onze leden. De rond de ledenraad georganiseerde ledenpanels ondersteunen de leden van de ledenraad daarin. Hiernaast leest u hoe u daarin een bijdrage kunt leveren. Directieteam Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek

3 Kandidaten voor de ledenraad 3 De beoogde ledenraad: een goede afspiegeling van al onze leden en onze maatschappelijke omgeving Voor het effectief uitoefenen van de ledenzeggenschap kent Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een ledenraad. Door de fusie per 1 augustus 2014 is het noodzakelijk een nieuwe ledenraad te benoemen. Daar is in dit ledenmagazine al meerdere keren over geschreven. Zeggenschap en invloed Als het om zeggenschap gaat kunnen we een aantal belangrijke taken van de ledenraad opnoemen. Ten eerste benoemt de ledenraad de Raad van Commissarissen. Daarnaast beslist de ledenraad over zaken zoals onder andere de vaststelling van de jaarrekening, de decharge voor het gevoerde beleid en het toezicht daarop en de besteding van de winst voor doeleinden van plaatselijk of algemeen belang. Wanneer we het hebben over ledeninvloed en ledenbetrokkenheid dan heeft Ledenpanels Om meer leden expliciet te betrekken bij het beleid van de bank hebben we tevens ledenpanels ingericht. Deze ledenpanels vormen de schakel tussen het grote aantal leden en de ledenraad. We hebben zeven ledenpanels gevormd. Een jongerenpanel, drie panels voor particulieren en kleinere bedrijven op basis van geografische indeling en drie functionele panels: voor agrarische leden, voor handel, industrie of dienstverlening en voor leden uit de klantengroep Private Banking. Het uitgangspunt is 20 leden per panel. De ledenpanels zijn een klankbord en adviesorgaan voor de directie. Leden van de ledenraad zijn tevens lid van één van de genoemde ledenpanels. Op deze manier ont staat er een natuurlijke verbinding tussen de ledenraad en actief betrokken leden buiten de ledenraad. Wilt u in een ledenpanel meedoen, stuur dan een met uw gegevens naar de ledenraad vooral een bevorderende en vormgevende rol. Onderwer pen die in de ledenraad kunnen worden behandeld zijn onder andere bancaire dienstverlening, ledenbeleid, steun aan maatschappelijke projecten en beleid gericht op specifieke doelgroepen. Samenstelling ledenraad De ledenraad zal bestaan uit afgevaardigden die door en uit de leden worden gekozen. De ledenraad is een afspiegeling van alle leden en de maatschappelijke omgeving van de bank en bestaat uit 40 personen. Representatief, functioneel en geografisch verdeeld over het werkgebied om namens alle leden te kunnen opereren. De directie heeft hierover gesproken met de ledenraden van de voormalige banken. Zij vonden het belangrijk kennis en ervaring van de oude ledenraadsleden beschikbaar te houden. Het door de directie opgestelde voorstel, waarbij rekening is gehouden met de adviezen van de ledenraden en de reacties op de oproep in het vorige ledenmagazine, is vervolgens afgestemd met afgevaardigden van de oude ledenraden. Op de volgende pagina s ziet u het voorstel met de beoogde leden van de ledenraad. Een lid woont buiten het werkgebied. Hij is directeur van een bedrijf in de regio en heeft een sterke binding met de ontwikkeling van onze regio. Verkiezing van de leden Per 1 augustus 2014 zijn er door de fusie veertig vacatures in de ledenraad. Conform de statuten hebben leden ook het recht kandidaten voor te dragen. Een voordracht moet schriftelijk, voor 3 november, geschieden en ondertekend zijn door tien of meer leden. Indien de directie 3 november vaststelt dat het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal vacatures, dan zijn de kandidaten automatisch verkozen en vindt er geen verkiezing plaats. Indien de directie vaststelt dat er meer kandidaten zijn dan vacatures, dan ontvangen de leden van wie het adres bij de bank bekend is, een met de uitnodiging om voor 10 december 2014 veertig stemmen uit te brengen via de beveiligde website van de bank. Overige leden ontvangen een brief met de uitnodiging om schriftelijk, voor 10 december 2014, veertig stemmen uit te brengen.

4 4 Even voorstellen F.B.M. (Frank) van Aanhold 7201 AH Zutphen Via de ledenraad bijdragen aan een goed leef- en ondernemersklimaat in het werkgebied. Als advocaat weet ik mij betrokken bij het gebeu r en in de regio. R.W. (Rijjan) Bos 7213 XB Gorssel Meedenken, meebeslissen en invloed hebben op regionale bancaire zaken en coöperatieve bestedingen van de bank. Dat is het mooie van de ledenraad van de Rabobank. F.A.M. (Frans) Arntzen 7271 EM Borculo Door Social Media ontstaan veel toevallige manieren van samenwerken. We kennen de economische en sociaal-maatschappelijke problemen in de Achterhoek. Ik wil samenwerken met leden aan de belangen van de leden. Toevallige contacten moeten iets blijvends maken. W.J. (Wiebe) Bijker 7241 KC Lochem De Rabobank heeft een grotere maat schap pelijke betrokkenheid en dus ook verantwoordelijk heid dan alle andere banken. Te weinig mensen weten dat en dus moet dat goed worden gecommuniceerd. Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen. M.A.M. (Marcel) Boereboom 7241 VS Lochem Ik wil aandacht geven aan lokaal gericht sociaal economisch beleid binnen Rabobank Noorden Oost-Achterhoek. Als ledenraad samen met de ledenpanels de directie adviseren. M.L.J. (Wies) Bol-Heunen 7152 KB Eibergen In de aanloop naar de fusie heb ik mede inhoud gegeven aan de bank dichterbij. Als lid van de ledenraad van de nieuwe bank wil ik dit voornemen ook daadwerkelijk laten slagen. J.C. (Hans) Boxem 7271 NG Borculo Ik heb me in het fusieproces sterk gemaakt voor het leden- en klantbelang en wil daar vanuit mijn sterke maatschappelijke betrokkenheid in de ledenraad samen met de andere leden en de directie verder aan werken. M.J. (Maarten) te Braak 7156 SE Beltrum Ik vind het belangrijk dat bij een grote regionale bank ook de stem wordt gehoord van inwoners uit kleinere kernen, hier liggen immers de roots van deze bank. C. (Carmen) van Dam 6971 DD Brummen We leven in een tijd waarbij bestaande systemen en structuren onder druk staan. Ik ben een positief voorstander van de coöpera tieve structuur van de Rabobank. De Rabobank kan trots zijn op dit onder - scheidende DNA. G.M. (Gon) van Dijck 7232 HH Warsveld Mijn bestuurlijke ervaring wil ik benutten. De Rabobank aanbevelen in brede kring. Opge pikte signalen vanuit de samenleving onder de aandacht brengen, zoals aanwezigheid in kleine(re) kernen en faciliteiten voor alle leeftijdscategorieën.

5 Kandidaten voor de ledenraad 5 T.H.B.M. (Theo) Donderwinkel 7131 NW Lichtenvoorde De Rabobank is primair een bank, maar tege lijkertijd ook onze coöperatie. Van ons, voor ons. Als ledenraadslid wil ik hier invulling aan geven door ideeën en opmerkingen door te sluizen. Samen bouwen aan onze Rabobank. G.J. (Harry) Grevers 7109 BB Winterswijk-Miste De agrarische sector is belangrijk voor de Nederlandse economie. Hierbij past een bank die dat begrijpt en de taal van de sector spreekt. De Rabobank heeft bewezen zo n bank te zijn. Daaraan wil ik graag mijn bijdrage leveren. W. (Wim) Drenth 7121 CW Aalten Als ledenraadslid geef je mede richting aan de beleidsfocus. Belangrijk omdat de winst niet naar aandeelhouders gaat, maar ingezet wordt om de regionale sociale en economische ontwikkeling te versterken. M. (Marc) de Groot 7213 XZ Gorssel Ik hoop namens de ledenraad binnen een snel veranderend (inter)nationaal landschap de coöperatieve gedachte daar waar mogelijk op een constructieve manier vorm te mogen geven. R. (Rianne) Driezes 7242 CB Lochem Ik wil in de ledenraad omdat ik graag mijn bijdrage wil leveren aan de vertegen woordiging van jongeren in de ledenraad. M. (Marre) Heersink 7201 LH Zutphen Meedenken bij een groot bedrijf als de Rabobank? Daar wil ik bij, kan ik wat van leren! Wat ik voor de ledenraad kan betekenen? Een inzicht in de zienswijze van jongeren, ook wel de toekomst genoemd. M.J. (Marja) Eggink-Meuleman 7245 RN Laren (GLD) De coöperatieve gedachte van samen werking tussen klant en Rabobank vind ik belangrijk. Als lid van de ledenraad wil ik me inzetten om een schakel te zijn tussen bank, leden en klanten. E. (Erna) Hoed-Lenselink 7255 CE Hengelo De raad is bewust ingesteld als een afspiege ling van de maatschappij. Als kwaliteits functio naris in het ziekenhuis toets ik criteria en pres ta tie- eisen vanuit deze maatschappij. Dit pas ik toe bij het meedenken en beslissen in de raad. T. (Tom) Elferink 7101 EC Winterswijk Ik wil mij inzetten voor het vormen en behouden van een krachtige, lokaal actieve en betrokken bank, waarin alle Achterhoekse leden zich door de ledenraad voldoende vertegenwoordigd voelen. M.H.J. (Maarten) Hoek 7241 VL Lochem De essentie van de coöperatie ligt in het contact met haar leden. Het is dan ook van groot belang dat er een actieve participatie is van leden. Ik zet mij daar graag voor in.

6 6 Even voorstellen G.A.J. (Jasper) Huetink 7226 LR Bronkhorst Ik wil graag een bijdrage leveren aan het betrokken houden van de bank bij onze leden en ons werkgebied en stimuleren dat de bank hierbij ook haar verantwoordelijkheid neemt. E. (Eugène) Krabbenborg 7136 KN Zieuwent De Rabobank heeft een belangrijke rol in onze samenleving. Over haar ontwikkelingen wil ik graag op de hoogte blijven en indien nodig zelf mijn mening geven. D.J.A.P. (Derck) Hulshoff 7142 HA Groenlo Bij deze nieuwe bank wil ik me graag inzetten voor de leden, speciaal voor de agrarische ondernemers en inwoners van kleine kernen. M.J.M. (Marcellino) Kropman 7261 PX Ruurlo Na jaren ervaring en kennis te hebben opgedaan bij verschillende bedrijven over de gehele wereld vind ik het tijd geworden om deze kennis en ervaring te delen in de regio. C. (Claudia) Kamperman 7261 ZX Ruurlo Ik wil graag opkomen voor de belangen van jonge klanten door met een kritische blik te kijken naar de toekomstplannen van de bank. G.J. (Ans) Lappenschaar-Koier 7273 SJ Haarlo Het coöperatieve karakter van de Rabobank spreekt mij erg aan. Ik wil graag meedenken hoe we dit binnen de nieuwe bank zichtbaar kunnen houden bij de leden en klanten. W.A.(Willem) Koebrugge 7121 LC Aalten Het algemeen ledenbelang is gediend met een vertegenwoordiger van de niet te ver on achtzamen groep ouderen. Daarnaast heeft het te voeren personeelsbeleid mijn bijzondere aandacht. G.W. (Wim) Lobeek 7101 JW Winterswijk Ik zat namens de ledenraad Oost-Achterhoek in het kwartiermakers overleg om het samengaan van de banken mede vorm te geven. Nu wil ik zien of we daar een werkzame situatie hebben bedacht. H.C.M. (Cintha) Krabben-Spijkers 7135 JM Harreveld Dichtbij en betrokken, sleutelwoorden van de Rabobank. Als ledenraadslid wil ik de vertegenwoordiger zijn van de leden richting de Rabobank. Zeker voor de kleine kernen, waar de voorzieningen schaars zijn. N. (Nico) Meerburg 7213 AD Gorssel Ik wil er op toezien dat in deze snel verande - r en de wereld onze bank een betrouwbare partner is die mede zorg draagt voor mens en maatschappij.

7 Kandidaten voor de ledenraad 7 S. (Suzanne) Mentink 7241 VL Lochem Ik wil de stem van jongeren laten horen in de ledenraad. Jongeren zijn immers belangrijk voor de toekomst van de regio en dus ook voor Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek. P.H.G. (Peter) Rooks 7329 AG Apeldoorn Leden vormen de kernklanten van de bank. Intensief klankborden met leden ondersteunt de bank om blijvend renderende producten aan te bieden die aan de vraag voldoen. Der - halve maak ik graag deel uit van de ledenraad. H.G.J. (Gert) Mogezomp 7241 PZ Lochem Ik vind het belangrijk dat de belangen van de landbouw goed bekend zijn bij het manage ment van de bank en ik hoop daar een steentje aan bij te mogen dragen. A. (Achmed) Taouil 7141 VM Groenlo Ik ben betrokken bij het wel en wee van de Achterhoek en in het bijzon der bij online innovatie. Daaraan wil ik graag een bijdrage lever en als lid van de ledenraad. H. (Henk) Onstenk 7221 GB Steenderen Ik ben erg betrokken bij de Rabobank en wil graag een ambassadeur van deze bank zijn voor leden en klanten. Dit is meestal leuk en leerzaam. B.J. (Bert) Ribbers 7271 RS Borculo Als MKB horeca-ondernemer voel ik mij zeer betrokken bij de Rabobank. Contacten onderhouden met leden en het overbrengen van wensen en/of adviezen. Daar sta ik voor. J.W. (Jan Willem) van Rijswijk 7103 CZ Winterswijk Meedenken, meebeslissen en invloed hebben op regionale bancaire zaken en coöperatieve bestedingen van de bank. Dat is het mooie van de ledenraad van de Rabobank. D.T.H. (Dennis) Tijssen 7207 LC Zutphen In 2008 ben ik enthousiast maar onervaren begonnen in de ledenraad van Graafschap- Noord. Ik heb veel geleerd over het functio neren van de bank, de ledenraad en de ledeninvloed. Nu wil ik deze ervaring gaan delen en overdragen aan nieuwe enthousiastelingen. Ik heb er zin in! G. Chr. (Chris) Voerman 7251 CG Vorden Als vrijwilliger met bestuursfuncties in de Achterhoek, gericht op zorg voor de oudere mens, voel ik mij met name vertegenwoordiger van senioren. In de afgelopen periode heb ik ervaren dat naar mijn inbreng wordt geluisterd. R.A. (Robert) Wassink 7137 NC Lievelde Meekijken in het proces of gemaakte fusieafspraken ook op de juiste wijze worden toe ge past. Dat kan in de ledenraad. Daarnaast denk ik graag mee om de nieuwe bank weer gevoel te geven.

8 8 Innovatief ondernemerschap Henk Janssen: Het Innovatiegilde Pakhuis Noorderhaven stapelt innovatieve ideeën op elkaar In het leven van ondernemer Henk Janssen (62) staan twee thema s centraal. Het verbinden van mensen en duurzaam ondernemen. Samen met tien andere ondernemers uit de regio Zutphen heeft hij in 2012 het initiatief genomen voor het Innovatiegilde Pakhuis Noorderhaven: een centrum voor innovatie dat als doel heeft om nieuwe kennis en technieken een kans van slagen in de markt te geven. Zo geven ze samen beide thema s opnieuw betekenis.

9 Het Innovatiegilde Pakhuis Noorderhaven 9 We gaan even terug in de tijd. Nog voordat Nederland kennismaakt met het begrip duurzaamheid, is Henk Janssen er al volop mee bezig. Als animator van recreatiepark De Bronsbergen in Zutphen wordt hij in 1995 benaderd door Nuon om mee te werken aan een voorbeeldproject met zonne-energie. Dat leidde ertoe dat we alle 210 woningen in ons park aansloten op zonne-energie, vertelt Janssen trots. Met Europese subsidies was ik toen twee jaar lang de grootste opwekker van alternatieve energie van Nederland. We hadden 7000 m2 zonneenergie neergezet! Iedereen kwam kijken hoe dat werkte. Dankzij onze vooruitstrevendheid verkocht ik vervolgens in 10 maanden tijd al die woningen aan particuliere beleggers. Puur op basis van netwerken en onderling vertrouwen. Centrum voor innovatie en techniek Dat samenbrengen van ideeën en mensen in De Bronsbergen blijkt de voorloper te zijn van wat Janssen nu doet. Het Pakhuis is net als De Bronsbergen een ontmoetingsplek. Ook hier gaan we kennis delen en elkaar versterken. En ook hier spelen netwerken en onderling ver trouw en een grote rol. De ondernemers die participeren zijn voor namelijk werkzaam in de energie- en milieutechnologie. En juist in die sectoren is er veel vraag naar duurzame technologieën. Voor individuele onder nemers is het onmogelijk om de gewenste ontwikkelingen in de energie- en milieutechnologiemarkt vorm te geven. Je hebt elkaar nodig. De kennis uit de hele keten moet worden benut om tot inno vaties met marktpotentie te komen. Dat gaan we hier gewoon doen! Het Pakhuis Om de doelstellingen van het Innovatiegilde te kunnen verwezenlijken is volgens Janssen een vaste en herkenbare locatie van belang. Omdat we hier ook gaan experimenteren en dingen maken. De kracht van het Pakhuis schuilt in de combinatie van ambacht en brains. Wij brengen het denkwerk én het maakwerk bij elkaar. Daar heb je een fysieke plek voor nodig. Daarom hebben we het Pakhuis en de naastgelegen broodfabriek aangekocht. Beide panden, die gekenmerkt worden door hun industriële uitstraling, zijn in 2014 volledig gerenoveerd. Ook daar bij was duurzaamheid het centrale thema. Janssen vervolgt: Het Pakhuis is energieneutraal verbouwd en zit volgepakt met innovaties. Denk aan zonnepanelen en warmtekrachtkoppelingen. Daarnaast wordt warmte- en koudeopslag toegepast om energie te kunnen leveren. Ook regen water vangen we op en wordt op het terrein van het Pakhuis opge sla g en, zodat het kan dienen als bron voor watervoor ziening. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Broedplaats voor talent Een van de pijlers van het Innovatiegilde is het verbinden van onder nemers met het onderwijs en de overheid. Hiertoe worden bijeen komsten georganiseerd voor lagere en middelbare scholen en beroeps opleidingen op HBO en universitair niveau. We zijn eigenlijk een Cleantec Center begonnen zonder dat we het doorhadden. We beogen een kennisplatform te zijn waar ondernemers gebruik kunnen maken van talent in het onderwijs en andersom. Daar komt het leerlinggezel-meester principe om de hoek kijken. Grote technische bedrijven in de regio schreeuwen om dat talent. Door innovatieve ondernemers en studenten bij elkaar te zetten, brengen we kwaliteiten op een hoger niveau en bieden we een broedplaats voor kansrijke startups. Rabobank participeert Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek is als participant nauw verbonden aan het Innovatiegilde Pakhuis Noorderhaven. Volgens accountmanager Nathalie Kortekaas is dat vanzelfsprekend. Energie en duur zaam heid zijn voor de bank speerpunten. Daar waar innovaties op dit gebied worden aangejaagd zijn wij als Rabobank graag aanwezig om het verschil te kunnen maken. Het draait hier allemaal om het genereren van levensvatbare ideeën. Jonge ondernemers met een sterke business case die een meedenkende bank nodig hebben, kunnen nu binnen het Pakhuis direct bij ons aanschuiven. En andersom, want ik zit hier zelf een paar dagdelen per week. Het Pakhuis is 4 oktober jl. officieel geopend en gaat 1 januari echt van start.

10 10 Een terugblik op het fusieproces De fusie tussen de Rabobanken Achterhoek-Oost en Graafschap-Noord heeft de gemoederen de afgelopen maanden goed bezig gehouden. Zowel binnen als buiten de bank. Inmiddels is de fusie een feit en staat er een nieuwe, krachtige organisatie: Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek. Een goed moment om nog één keer kort terug te kijken naar het verloop van de fusie. Wij doen dat met ledenraadsleden Wies Bol en Maarten Hoek, OR-leden Remco Linnenbank en Otto Kruijsen en Accountmanager Food & Agri Harrie Weersink. Deze fusie was een heftig innoverend proces Hoe hebben jullie het fusieproces ervaren? Op het moment dat wij het voorstel kregen om te fuseren zaten wij als ledenraad van Achterhoek-Oost in een roerige periode, opent Bol het gesprek. Wij hadden hier te maken met veel directiewisselingen en een hoop onrust binnen de bank. Intussen was Jan ten Hove naar voren geschoven als interim directeur. Al deze ontwikkelingen zorgden ervoor dat wij ons als ledenraad heel bewust geworden waren van onze rol en positie binnen de bank. Toen kwam ineens dat bericht vanuit de interim directie: wij willen fuseren. Onze eerste reactie? Voor de nieuwe ledenraad is het zaak om het coöperatieve gedachtegoed te bewaken en te volgen hoe er invulling gegeven wordt aan het klantperspectief Hoe komen jullie daarbij? Waarom met die bank? Willen wij dit als ledenraad? Het heeft wel wat teweeg gebracht. Hoe was dat bij Graafschap-Noord? Totaal anders denk ik, vertelt Hoek. Onze bank was stabiel en wij zijn als ledenraad in een vroeg stadium betrokken bij de fusieplannen. Daarvoor werden in eerste instantie wel veel interne argumenten naar voren gebracht. Zoals de noodzaak om grote zakelijke en agrarische klanten te kunnen blijven bedienen en carrièreperspectieven voor mede werkers. Op zich valide argumenten, maar de particuliere klant werd even uit het oog verloren. En die had net gehoord dat pinautomaten verdwenen of kantoren gesloten werden. Vanuit de ledenraad was onze boodschap daarom keer op keer: let goed op de klant! Hoe is daar op gereageerd? Heel goed. Zowel vanuit de directie als vanuit de Raad van Commis saris sen. Op basis van onze zorg zijn ook de kwartiermakers in het leven Harrie Weersink Maarten Hoek

11 11 Remco Linnenbank Otto Kruijsen Wies Bol Wij begrepen als OR wel meteen dat met een groter werkgebied meer van medewerkers gevraagd zou worden bediend worden, met kennis van zaken. Wij sluiten als bank aan bij de organisatiegraad van onze omgeving. Met onze nieuwe schaalgrootte kunnen wij onze verantwoordelijkheid in de regio blijven nemen en al onze klanten toegevoegde waarde blijven leveren. De bank kon niet om een fusie heen. geroepen om de ledenraden van beide banken nóg meer te betrekken bij het fusieproces. Met succes volgens mij. Voor de nieuwe ledenraad is het nu zaak om het coöperatieve gedachtegoed te bewaken en te volgen hoe er invulling gegeven wordt aan het klantperspectief, aldus Hoek. Wat betekende het fusievoorstel voor medewerkers? Kruijsen: Bij Achterhoek-Oost zaten er geen mensen in de Onder neming s raad die al een fusie hadden meegemaakt. Wij konden dus niet inschatten wat er op ons afkwam. Wat is onze rol hierin en staan we hier achter? Je gaat als bank ontdubbelen, dus er gaan ook mensen afvallen. Dat vroeg om zorgvuldig overleg met elkaar en met de di rec tie. Linnenbank beaamt dat. Wij begrepen als OR wel meteen dat met een groter werkgebied meer van medewerkers gevraagd zou worden. De uitdaging waar wij als bank voor staan is zichtbaar en aanwezig blijven in de lokale gemeenschap. In het belang van onze klanten. Gaat dat lukken? Weersink: Daar ben ik van overtuigd. Die lokale herkenbaarheid is voor ons als medewerkers zelf ook heel belangrijk. Daarom zijn wij in alle relevante netwerken vertegenwoordigd. Ik zie de recente ontwikkelingen vooral als een kans. Een grotere bank betekent een verdere verdieping van je functie. Dat is ook goed voor de klant. Die wil goed Is dat intern en extern helder gecommuniceerd? Communicatie was bij ons in Achterhoek-Oost altijd een hot item. Ik merk dat de bank daar enorm van heeft geleerd. De communicatie tijdens de fusie is supergoed verlopen, stelt Bol. Ook Hoek is positief. Klanten en leden zijn regelmatig geïnformeerd via de mail. Daarnaast hebben de ledenmagazines Dichterbij en Samenspraak een belangrijke rol gespeeld in de communicatie. Ook zijn er informatieavonden geweest voor klanten. Prima! De interne communicatie tijdens de fusie vond ik niet zo spannend vult Weersink aan. Waar het nu vooral op aan komt is dat we elkaar als collega s pro-actief blijven opzoeken en informeren. Wat maakt deze fusie bijzonder? Hoek: Dat hiermee een van de grootste Rabobanken van Nederland is ontstaan. Nu maar eens kijken hoe dat spel gespeeld wordt met Utrecht. Dat betekent een grote verantwoordelijkheid om het nu ook waar te maken. Met name die verbinding met de klant, valt Bol bij. Maar de bank staat. Complimenten voor iedereen die hierbij betrokken is geweest. Het was een heftig innoverend proces.

12 12 Erik Peters: Loco begint lekker op stoom te komen

13 Leden in de spotlights 13 Loco eten en drinken is niet het eerste horeca-avontuur voor ondernemer Erik Peters. In 1999 kocht hij samen met drie compagnons al een hotel-restaurant in Groesbeek. Daar is mijn passie voor deze branche ontstaan en mijn denken in horecaconcepten gegroeid. In 10 jaar tijd hebben we die zaak ontwikkeld tot een mooi, goedlopend bedrijf. Uiteindelijk heb ik mijn aandelen in Groesbeek verkocht om samen met Tim en Rik een nieuwe uitdaging in de horeca aan te kunnen gaan. Rijdende trein Die uitdaging vindt Peters, woonachtig in Groenlo, niet lang daarna dichtbij huis in Lievelde. Ons kwam ter ore dat Clemens Reijrink geen opvolging had voor zijn bedrijf. Dat was het moment dat we serieus over overname zijn gaan nadenken. Tim en Rik barsten van de ambitie en kregen hiermee de kans om op een rijdende trein te springen. Die wilden we niet missen! 24 juli jl. hebben we hotel restaurant Reijrink overgenomen. vooral gekocht om zijn zoon Tim en neef Rik Groothuis op weg te helpen. Tim is een jongen van de praktijk die nergens beter tot zijn recht komt dan in de horeca. Die jongen stond op z n 16de al als kroegbaas achter de bar. Rik is opgeleid als onderwijsassistent, maar leerde door ervaring al snel dat z n hart in de horeca ligt. En aangezien ik niet met een dienblad kan lopen, worden die jongens het gezicht van Loco, grapt Peters. Zij zijn jong, hebben de toekomst en trekken een ander publiek naar binnen. Laat mij maar op de achtergrond. Volgende bestemming Terwijl Tim en Rik zich richten op de gasten en de dagelijkse gang van zaken, is Erik alweer bezig met het volgende traject: een grote verbouwing. Wij willen de zaal er heel graag bij betrekken. Die krijgt een industriële uitstraling en ook daar willen we belevingsconcepten neerzetten. Dan moet je onder andere denken aan showcooking, tapasconcepten of Italiaanse gerechten. We gaan voor onze ideeën. Overstap naar een jonger concept Onder de naam Loco introduceren de kersverse horeca-ondernemers een compleet nieuw concept. Dit bedrijf had een mooie historie en een goede naam. Het zat alleen wat hoog in het segment. Daarom is ons motto vanaf dag één: beleving omhoog, drempel omlaag. Rabobank: 1e klas Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek is ook vol overtuiging ingestapt. Daar zijn we ongelooflijk trots op. Het is tegenwoordig niet zo makkelijk om iets gefinancierd te krijgen, maar de Rabobank geloofde in onze visie. Wij hebben René Domhof, accountmanager bedrijven, al vroeg bij Met Loco eten en drinken in Lievelde bewijst Erik Peters (51) dat de horeca voor hem nog lang geen gepasseerd station is. Integendeel zelfs. Samen met zijn zoon Tim Peters (19) en neef Rik Groothuis (23) zet hij het voormalige hotel restaurant Reijrink op een geheel nieuw spoor. Vandaar ook die nieuwe naam. Loco staat voor vrolijk, een beetje gek. Dat past bij jonge gasten. Loco is tevens gelieerd aan het spoor dat hiernaast loopt. Zo zijn we op onze slogan gekomen: Loco. Het motief voor genieters, vertelt Peters trots. Van een redelijk lange kaart met veel gerechten zijn we overgestapt op een korter en overzichtelijk menu. Daarop vind je nu ook een heerlijk hamburger concept: authentieke hamburgers van puur rundvlees. Op eigen wijze bereid, met een mooi broodje en dikke patatten Iedereen vindt het geweldig! Mensen die hier vroeger een keer per jaar kwamen eten als opa jarig was, komen nu regelmatig op zondagmiddag een burgertje eten. Het belangrijkste motief: de toekomst Hoewel Erik een enorme uitdaging ziet in Loco, heeft hij het bedrijf onze plannen betrokken. Dat heeft geresulteerd in een zeer goede begeleiding vanuit de bank en aantrekkelijke financierings voorwaarden. Ja, het is tot nu toe zeer prettig ondernemen met Rabobank Noorden Oost-Achterhoek. t Trefpunt van de Achterhoek Erik, Tim en Rik weten heel goed wat ze met Loco willen bereiken. Iedereen, van jong tot ouder, moet hier makkelijk binnen kunnen stappen en zich meteen thuis voelen. Daarnaast willen we ons graag verbinden aan het plaatselijke carnaval, de kermis en andere verenigingen. Het oude Reijrink had als slagzin: t Trefpunt van de Achterhoek. Dat willen we met Loco opnieuw creëren.

14 14 Lokale duurzame energie-initiatieven Wij geloven echt dat de energieontwikkeling verschuift van centraal naar decentraal In Nederland lopen steeds meer mensen warm voor duurzame energie. Het decentraal opwekken van energie en het gebruik van lokale energie is hierdoor in opmars. Ook in het werkgebied van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek worden boeiende initia tieven genomen om energie te verduurzamen en dichterbij de mensen te organiseren. Uw bank ging in gesprek met gedreven bestuursleden van lokale energiecoöperaties om te horen uit welke hoek de wind waait. Welke aansprekende energieprojecten kent onze regio? Willem de Jager, voorzitter Brummen Energie: Als ik mag openen, wij zijn bezig met het opzetten van een zonnecentrale in de kern Eerbeek. Daar bevindt zich in het bos een vuilstort van 9 meter hoog en 12 hectare groot, waar door de papierfabrieken 150 jaar lang pulp is gestort. Die vuilstort is zo n 14 jaar geleden gesloten. Wij kwamen op het idee om bovenop die vuilstort zonnepanelen te plaatsen. Dat bleek niet haalbaar omdat de vuilstort nog aan het inklinken is. Daarom hebben wij onze aandacht verlegd naar innovatieve zonnefolie. Als we zonnefolie mogen gebruiken als afdekking in het kader van het stortbesluit, dan ziet de business case er wél veelbelovend uit. Zonnefolie levert een iets lager rendement dan zonnepanelen, Paul Roscam Abbing Paul Knuvers Willem de Jager maar wij kunnen daarmee toch 1500 huishoudens van zonne-energie voorzien. Bovendien toveren we dan een lelijke plek in de omgeving van Eerbeek om tot iets heel leuks. Industriële daken Ook in Lochem wordt zonne-energie breed gedragen. Nico Groen, voorzitter van Lochem Energie prijst zich gelukkig met twee industriële daken waar zijn coöperatie zonnepanelen op mag leggen. Bij ons loopt een project met 1000 panelen voor een collectieve energie productie. Daarvan hebben wij er nu 350 liggen. Voor het eind van dit jaar willen wij ze allemaal hebben geplaatst. Daarvoor zijn we al met tientallen daken in de weer geweest, maar die zijn praktisch allemaal afgekeurd. Meestal omdat het draagvermogen ontoereikend was. Of omdat de afschrijving van de dakbedekking niet parallel liep met de levensduur van de panelen. Wij zijn nu bezig met twee nieuwe industriële gebouwen in Lochem, waarbij al tijdens de constructie rekening is gehouden met het gewicht van zonnepanelen. De betrokken bedrijven, Safan en Wila, werken hier vanuit maatschap pelijke motieven belangeloos aan mee. Er volgen binnenkort nog meer daken, maar we hebben met de gemeente afgesproken dat we zonnepanelen op het

15 15 industrieterrein mogen plaatsen als we eind van het jaar nog panelen over hebben. Intelligente meterkasten De panelen waar Groen over praat zijn onderdeel van een groter project in samenwerking met onder andere Liander en de Universiteit Twente. Groen: We kijken daarbij naar de invloed van gebruik van energie op het net van een woonwijk in Lochem. Hiervoor is de hele wijk gedigitaliseerd. Alle tussenstations zijn intelligent gemaakt, evenals de meterkasten van onze leden. Hierdoor kunnen we volgen wat er gebeurt op het net. Binnen het kader van dit project hebben we elektrische auto s aangeschaft, die onze leden voor 5 euro per dagdeel kunnen gebruiken. Dat stelt ons in staat om te kijken wat de belasting op het net is op het moment dat die auto s worden opgeladen. Een ander mooi project is het automatiseren van de communicatie tussen huishoudens. Zo kun je regelen dat bij de buurvrouw de vaatwasser aan gaat als met zonnepanelen bij de buurman energie wordt opgewekt. Ook investeren wij in zonne panelen op huur woningen, zodat huurders kunnen profiteren van zonne-energie en zo hun woonlasten kunnen stabiliseren. Vragender energieneutraal in 2030 Jan Gebbink is voorzitter van Vragender Duurzaam: Vragender, een mooi dorp met ruim duizend inwoners, is vanuit Ondernemersclub Vragender in 2009 binnen een werkgroep van leden begonnen met Vragender integraal Duurzaam. In 2014 is in samenwerking met Vragenders Belang Vragender Coöperatief Energie Neutraal opge richt. Op dit moment is er al meer dan 0,7 MW aan zonne-energie geplaatst, Nico Groen bijna 2800 panelen, meest bij particulieren en enkele bedrijven. Een projectteam met 5 werkgroepen wil dit verder uit bouw en naar Vragender energieneutraal in 2030, o.a ook met een dorpswindmolen! Daarnaast worden er voorbereidingen getroffen voor het inrichten van een transitie-expositieruimte, waar de ontwikkel ingen, energieproduktie en plannen in beeld worden gebracht! Verduurzaming woningen Berkelland Energie is samen met de gemeente Berkelland en Coöpe ratieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (AGEM) eveneens betrokken bij een project met zonnepanelen. Voorzitter Paul Knuvers van Berkelland Energie: Het is de bedoeling dat we op het gemeente huis en de gemeentewerf in Borculo zonne-energie gaan opwekken voor lokaal gebruik. Daarnaast zijn we samen met de stichting Achter hoek Duurzaam Verbouwen in Beltrum actief om woningen te verduurzamen.

16 16 Lokale duurzame energie-initiatieven Jan Gebbink Waarom worden deze initiatieven nu lokaal opgepakt? Knuvers: Dat heeft een aantal oorzaken. Aan de ene kant zie je leve ranciers in de energiemarkt fuseren en steeds verder uit beeld raken bij de consument. Aan de andere kant zie je dat het groene denken snel terrein wint. Daarmee kun je slecht terecht bij de grote, anonieme energiereuzen. Voor ons in Berkelland was dat de reden om te kijken wat we zelf kunnen doen. Ja, en vergeet vooral de technologische ontwikkelingen niet, vult de Jager aan. Die maken het in veel sectoren mogelijk dat we van een aanbodgedreven economie naar een vraaggedreven economie gaan. Dat speelt ook in de energiemarkt. De macht komt in handen van de consument. Die wil graag de regie. Groen: In Lochem zijn wij gestart met 100 actieve vrijwilligers. Die waren vooral technisch en financieel-technisch gemotiveerd. Het is boeiend om goede verdien modellen uit te vinden. Daarna komt een groep mensen die zegt reken maar even voor. Maar er is nog een hele grote groep mensen die nog niet nadenkt over lokale energieinitiatieven. Waarom noemen jullie idealisme niet? roept Gebbink. Wij willen Vragender krimpbestendig maken. Een van de dingen die wij daarvoor doen is het dorp energie neutraal maken. Dat werkt. Mensen willen wel wonen in een dorp waar wat gebeurt. Bij ons komen zelfs de jongeren weer terug. Vragender heeft maar 1100 inwoners, maar we wekken inmiddels 0,8 megawatt aan zonne-energie op. Dat is eigendom van de mensen zelf. Welke rol kan de Rabobank spelen bij deze initiatieven? Jeroen Engelbertink, Manager MKB van Rabobank Noord-en Oost- Achterhoek reageert: Wij hebben een groot werkgebied en willen graag bijdragen aan goede lokale duurzame initiatieven. Dat doen we onder andere door mensen en organisaties met elkaar te verbinden. Ook met communicatie willen wij ondersteunen. Het bekendmaken van lokale duurzame energie-initiatieven draagt hopelijk bij aan een grotere betrokkenheid en meer leden voor de lokale energiecoöperaties. En niet onbelangrijk, als grootste Groen Bank van Nederland financieren we graag rendabele initiatieven. Vandaar de coöperatie als organisatievorm? Precies, vervolgt de Jager. De coöperatie is een ideaal model om leden aan het stuur te zetten. Daarom is de band met de Rabobank ook zo belangrijk. Van de bank kunnen we op dit gebied veel leren. Hoe richt je zo n coöperatie goed in? Hoe organiseer je maximale betrokkenheid van je leden. Wij geloven echt dat de energie-ontwikkeling verschuift van centraal naar decentraal. Dan is het logisch dat je dat lokaal met leden probeert te doen. Groen: Ik roep hierbij mensen dan ook op om lid te worden van de coöperatie in hun woonplaats. Zon, water, wind, biomassa. Wat heeft de meeste toekomst? Gebbink: Wind is voorlopig het meest rendabel. Nou, het meest rendabel is je huis energiezuinig maken, stelt de Jager. drastisch isoleren. Daar zit je eerste winst. Daar kun je met alternatieve energie niet tegenop. Groen: Wij gaan voor de mix. In de zomer heb je zon, in de winter wind. En we staan open voor andere vormen van duurzame energie. Waterstof gaat in de toekomst ook een rol spelen. Een ding is zeker: de energietransitie is in volle gang. Duurzame energie heeft de toekomst. Wat is de voornaamste drijfveer van mensen om mee te doen? Paul Roscam Abbing, bestuurslid van de Zutphense Energie Transitie: Mijn ervaring is dat verduurzaming echt begint te leven. De actualiteit helpt ook mee: we willen niet afhankelijk zijn van meneer Poetin of andere derden. Mensen willen het zelf doen. Het kostenaspect blijft altijd belangrijk. Wij zetten in feite de wens om Zutphen energie neutraal te maken om in daden. We zijn bezig met Zon op School, Windmolens, zonnepaneelvelden en energetisch renoveren. Wat wij nu nodig hebben zijn inwoners die energie bij ons afnemen. Zo blijven de winsten lokaal en worden ook lokaal weer geïnvesteerd. Jeroen Engelbertink

17 Startende ondernemer 17 Het beroep van zijn vader zag hij als jonge jongen niet zitten. Daarom koos Dennis Nijenhuis (22) voor de opleiding tot timmerman. Maar het bloed kruipt waar t niet gaan kan. Inmiddels werkt Dennis niet meer in de bouw, maar timmert hij hard aan de weg met Nijenhuis Grondwerken en Sierbestrating uit Barchem. Mijn ouders hebben dit bedrijf in 1999 opgericht. 10 jaar lang is er veel werk verzet, maar door de knie- en rugklachten van mijn vader werden de werkzaamheden vijf jaar lang op een laag pitje gezet. Om klanten toch tevreden te houden, droeg ik in de avonduren en de weekenden mijn steentje bij. Met zoveel plezier, dat ik tot de conclusie kwam dat mijn passie tóch in het grondwerk zat. Contact met klanten Op advies van zijn ouders gaat Dennis eerst in dienst bij een ander grondverzetbedrijf. Om het vak onder de knie te krijgen en om te kijken hoe het er bij anderen aan toe gaat. Wat ik daar vooral miste was het contact met klanten. Je werd ergens heen gestuurd en je deed je ding. Terwijl ik het randgebeuren tijdens een klus nu juist zo leuk vind. Na anderhalf jaar in loondienst vond ik de tijd rijp om het bedrijf van m n ouders voort te zetten. Particulier werk Met gespaard geld lukt het Dennis om de machines van zijn vader in een keer over te nemen. Dankzij de gunfactor hoefde ik niet de hoofdprijs te betalen. Dat paste natuurlijk wel in mijn straatje. Omdat ik sindsdien machines had om in te ruilen kon ik vorig jaar een nieuwe shovel kopen. Nu kan ik praktisch elke klus aan. Dennis richt zich vooral op Dennis Nijenhuis legt een basis voor de toekomst. Samen met de Rabobank particulier werk. Met name sierbestrating. Patio s, veranda s en tuinhuisjes zijn erg in. Dat maakt het heel afwisselend. Natuursteen, marmer, keramisch ik leg eigenlijk weinig betonstenen en klinkers. Passend advies van Rabobank Voor zijn bedrijfsadvisering en verzekering en nam Dennis Rabobank Noord- en Oost- Achterhoek in de arm. Daar kwam ik terecht toen ik een huis wilde kopen. Bedrijfsadviseur Patrick Ebbekink heeft me goed geholpen met een inkomstenberekening en pakte meteen m n verzekeringen op. Via Interpolis heeft hij de noodzakelijke verzekeringen voor alle bedrijfsrisico s, inclusief de arbeids ongeschikt heidsverzekering, voor me uitgezocht. Je hoort nog weleens dat banken niet klant - gericht zijn, maar ik heb met de Rabobank zeer positieve ervaringen. De adviezen van Patrick waren helder en de advieskosten vielen ook reuze mee. Als ik vragen heb kan ik de bank bovendien altijd bellen. Je mag rustig zeggen dat ik samen met de Rabobank de basis voor mijn toekomst heb gelegd.

18 18 Uitslag Coöperatiefonds Tot de juridische fusie op 1 augustus 2014 een feit was kenden de fusiepartners ieder hun eigen wijze waarop gelden via het Coöperatiefonds aan verenigingen en stichtingen beschikbaar werden gesteld. Bij Graafschap-Noord werden de ingediende aanvragen via de website bekend gemaakt. Alle leden konden een stem uitbrengen op het project van hun keuze. De verenigingen en stichtingen werden daarmee uitgedaagd zoveel mogelijk leden te enthousiasmeren voor hun project. Een stem meer of minder kon betekenen dat de aanvrager wel of geen bijdrage vanuit het Coöperatiefonds kreeg. Bij Achterhoek-Oost had de ledenraad een belangrijke rol. De ledenraad nomineerde de projecten. Per kieskring stemmen de leden tijdens de coöperatieavonden in oktober op het project nadat de genomineerde aanvragers het project hebben gepresenteerd. Het aantal stemmen bepaalt de hoogte van de bijdrage. Onze leden hebben gestemd! In 2015 wordt de werkwijze eenduidig. De directie werkt dit uit samen met de nieuwe ledenraad. Coöperatiefonds Achterhoek-Oost Op het moment waarop dit ledenmagazine bij u in de brievenbus viel, zijn in de kies kringen Winterswijk, Groenlo en Neede, van de voor - malige Rabobank Achterhoek-Oost, de coöperatieavonden achter de rug en weten de genomineerden op welke bijdrage ze kunnen rekenen. Lichtenvoorde, Aalten en Eibergen zijn de komende weken aan de beurt. Leden die in Lichtenvoorde, Aalten en Eibergen en omgeving wonen zijn van harte welkom om tijdens de coöperatieavonden mee te beslis sen over de toekenning van de bijdra gen. Op leest u meer over de coöperatieavonden en binnenkort ook de uitslag. Wat doen verenigingen of stichtingen met de bijdrage uit het Coöperatiefonds? Een voor beeld is de Corsogroep Van Reedestraat uit Lichtenvoorde. Deze kreeg in 2013 een bijdrage toegekend van 1.000,-. Wij werden uitge nodigd om te kijken wat er met die 1.000,- was gedaan. Twee lasapparaten waren aan geschaft, een belangrijke impuls voor het enthousiasme waarmee de groep werkte aan de 59e corso wagen. Het ontwerp voor het bloemen corso 2014 was opnieuw van Jordy Mellink. Na het ontwerp volgde de maquette. Daarna de bouw in de tent op het terrein van de familie Knufing, Delstraat 4. Realisatie van het ontwerp was echter alleen mogelijk met een intensieve samenwerking binnen de corso groep; jong en oud creëerden samen de wagen die uiteindelijk op 14 september door Lichtenvoorde werd geduwd. Al op zeer jonge leeftijd leren de kinderen binnen de groep het kweken van de dahlia s en spelen derwijs ontdekken ze de technische vaardig heden. De jongeren doen op deze wijze een brede kennis op, die hen helpt bij de beroepskeuze. Samen wisten ze de negende plaats te ver overen. Na de optocht is het even uitblazen, dan de dahlia-

19 19 knollen uit de grond en dan begint in januari de voorbereiding voor de nieuwe wagen al weer. Coöperatiefonds Graafschap-Noord De uitslag van het Coöperatiefonds 2014 van oud-rabobank Graafschap-Noord is bekend. In het totaal gaat er naar 35 projecten in de gemeenten Lochem, Zutphen, Berkelland, Bronckhorst en Brummen. Leden van de bank konden tot 18 juli stemmen op hun favoriete project. Einduitslag Maar liefst leden brachten hun stem uit. De meeste stemmen (335) zijn gegaan naar Zwembad Het Elderink in Hengelo voor de verduurzaming van het zwembad door het plaatsen van zonnecollectoren. Daarna volgde Zwembad Ruurlo (249 stemmen) voor energiebesparende maatregelen en Kulturhus Het Kruispunt in Laren (217 stemmen) voor het verbeteren van de familiekamers bij het mortuarium. De gehele einduitslag, inclusief de inhoud van de projecten, is te raadplegen op Hieronder de 35 projecten, die na realisatie, een bijdrage uit het Coöperatiefonds tegemoet kunnen zien. Aanvragers Bijdrage Stemmen Stichting Scouting Borculo 7.500, Stichting De Basisschoolwebwinkel Geesteren (Gld.) 7.500, Stichting Doelpunt Gelselaar 1.250, Buurtvereniging de Bruil en omstreken Ruurlo 7.000, Koninklijke Muziekvereniging Sophia s Lust Ruurlo 443,00 95 Nationale Vereniging de Zonnebloem afdeling Ruurlo 2.350, Rooms Katholieke Basisschool Sint Willibrordus Ruurlo 5.000, Stichting Zwembad Ruurlo 7.500, Stichting Exploitatie Buurthuis Varssel 7.500, Stichting Exploitatie Zwembad Het Elderink Hengelo 7.500, Sportvereninging Keijenborgse Boys 7.500, Sportvereniging Ratti Kranenburg 7.500, Stichting De Wehme activiteiten Vorden 957, Vereniging Harmonie Vorden 7.500, Stichting Sportaccommodatie Wichmond 7.500, Imkersver. Brummen en het Imkersgilde De Biejenschoer 2.048,00 65 Sportclub Brummen 7.500, Stichting Rhienderoord Zwem & Sport Plezier Brummen 4.700,00 87 Gymnastiekvereniging D.O.S. Barchem 5.020, Stichting Marke Gorsselse Heide 4.175,50 64 Stichting Vrienden van de Borkel Gorssel 4.175,50 64 Menvereniging Achter t Peerd Eefde 7.500, Toneelvereniging De Veldhoekers Harfsen 4.600,00 82 Stichting Belangen Ruitersport Laren 7.500,00 91 Stichting Kulturhus het Kruispunt Laren 7.500, Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem 5.000,00 93 Stichting Muziekgolf Lochem 3.500, Stichting Zorcombinatie M. Klompé De Hoge Weide Lochem 7.500,00 83 Harmonievereniging Excelsior Warnsveld 7.500,00 88 Kindcentrum Adriaan van den Ende Warnsveld 7.500,00 73 St. Chr. scoutinggroep Jan van Riebeeck Zutphen 5.085,00 72 Stichting Stadswerkplaats Zutphen 4.746,00 72 Stichting Vrienden van Sutfene Zutphen 7.500,00 75 Prins Clausschool Zutphen 4.950,00 80 Stichting Bus Zutphen 7.500,00 214

20 20 Nieuwe dressuurringen voor KNHS Kring Achterhoek Rabobank Noord- en Oost- Achterhoek geeft de dressuursport een mooie impuls Ruud Krabbenborg (midden), Harm Rexwinkel (rechts). Bron: Weekblad Elna Lichtenvoorde Met de sponsoring van twee Grand Prix dressuurringen en een aanhangwagen om deze te kunnen vervoeren, heeft Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek de regionale paarden- en ponysport een mooie impuls gegeven. 9 augustus jl. mocht Harm Rexwinkel van KNHS Kring Achterhoek de ringen officieel in ontvangst nemen. Ruim een jaar geleden diende Paardensportvereniging Aalten al een verzoek in bij het Coöperatiefonds van de Rabobank voor de aanschaf van één dressuurring. Dat is destijds niet gehonoreerd, maar die aanvraag is binnen de bank wél altijd blijven zweven, vertelt bedrijvenadviseur Ruud Krabbenborg. Vanuit onze betrokkenheid bij de lokale paardensport is er uiteindelijk besloten om voor KNHS Kring Achterhoek een deel van ons Coöperatief Dividend in te zetten, voor de aanschaf van twee Grand Prix dressuurringen. Plus een aanhanger voor het transport. Kring Achterhoek De breedtesport binnen de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) is georganiseerd in regio s, kringen en verenigingen. KNHS Kring Achterhoek is een van de zeven kringen binnen de regio Gelderland/Flevoland en vertegenwoordigt de belangen van de verenigingen (ponyclubs en paardensportverenigingen) in het gebied van Aalten tot Laren (Gld.). Op Varsseveld na komt dat gebied nagenoeg overeen met het werkgebied van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek, aldus Krabbenborg. Uniforme ringen, professionele uitstraling Voorzitter Harm Rexwinkel van KNHS Kring Achterhoek is zeer verguld met de bijdrage van de bank. Vanaf het vroege voorjaar tot november vinden er in de hele regio buitenconcoursen plaats. In de hoogste dressuurrubrieken is het verplicht om de dressuurbanen af te zetten met witte hekjes. Wie zo n wedstrijd organiseert heeft dus dergelijke dressuurringen nodig. Elke vereniging heeft daar zo z n kanalen voor. Maar de dressuurringen die in omloop zijn, zijn niet allemaal hetzelfde. De ene vereniging heeft ze van plastic, de ander van hout. Als je die naast elkaar zet, dan ziet dat er niet fraai uit. Dankzij de sponsoring van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek hebben onze verenigingen nu de beschikking over uniforme dressuurringen. Dat zorgt tijdens wedstrijden voor een professionelere uitstraling. Bovendien zijn de dressuurringen nu op een centrale plek in Aalten op te halen en terug te brengen. Even bellen, reserveren, de aanhanger aanhaken en weer terug brengen. Makkelijker kan het niet. Het is prachtig dat alle 15 verenigingen van onze Kring daar nu gezamenlijk gebruik van kunnen maken.

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Achtste jaargang, december 2013 35 Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig Harald Wiggers Als schoolleider ben ik

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, september 2014 38 Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap

Nadere informatie

West Twente. Magazine voor leden - voorjaar 2012

West Twente. Magazine voor leden - voorjaar 2012 ichterbij West Twente Wonen en leven Kopen of verbouwen? Rabobank ambassadeurs Een nadere kennismaking Floriade 2012 Duurzame idealen worden werkelijkheid in Venlo evisie Online shoppen brengt mensen terug

Nadere informatie

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem Oktober 2014 De missie van de WD Overal op de bres voor de Drechtsteden Samenwerken aan ambities Op duurzame wijze versterken van de regiokracht Regionaal sectorplan maritiem Succesvol van start in het

Nadere informatie

het ONDERNEMERS ontwikkelt eigen Zuidoost-Friesland toeristisch profiel WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 FRYSLÂN

het ONDERNEMERS ontwikkelt eigen Zuidoost-Friesland toeristisch profiel WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 FRYSLÂN NR. 3 2010 het ONDERNEMERS FRYSLÂN B E L A N G Zuidoost-Friesland ontwikkelt eigen toeristisch profiel Financieel advies dat verder gaat Rabobank brengt nieuwe ideeën in de regio tot wasdom Heerenveen:

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Burgercoöperaties in opkomst

Burgercoöperaties in opkomst thema Burgercoöperaties in opkomst Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid Austerlitz Zorgt, voor zichzelf Dorpsvoorzieningen in Nieuwleusen: deur oons, veur oons Snel internet

Nadere informatie

It s lonely. at the top. het ONDERNEMERS. on line NOORDWEST VELUWE EN EEMLAND B E L A N G. SEAT Bakker 75 jaar jong

It s lonely. at the top. het ONDERNEMERS. on line NOORDWEST VELUWE EN EEMLAND B E L A N G. SEAT Bakker 75 jaar jong het ONDERNEMERS NOORDWEST VELUWE EN EEMLAND B E L A N G SEAT Bakker 75 jaar jong NR. 3-2005 Het gaat goed met de Bedrijvenkring Ermelo Onderwijs en bedrijfsleven vinden elkaar steeds beter It s lonely

Nadere informatie

Jasper Veldhuis. De kracht van kleine kernen

Jasper Veldhuis. De kracht van kleine kernen Vrijwilligers vertellen hoe zij voor leven in de brouwerij zorgen in hun dorp. Dat doen ze door een zorgcoöperatie op te zetten, hun dorpshuis een metamorfose te geven, een eigen jeugdsoos te runnen of

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

Veranderingen op de werkvloer Innovatie VGN Jaarboek 2010 1

Veranderingen op de werkvloer Innovatie VGN Jaarboek 2010 1 Jaar.boek 2011 Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland in.no.va.tie (v.) [

Nadere informatie

Ben jij een deler? Delen moet je doen. Overal eten. Stel je voor... Laag hangend fruit

Ben jij een deler? Delen moet je doen. Overal eten. Stel je voor... Laag hangend fruit Ben jij een deler? Delen moet je doen Overal eten Stel je voor... Laag hangend fruit ER IS GENOEg Uitgave 1 APRIL 2014 Colofon Er is genoeg is mede mogelijk gemaakt door: journalistiek Marianne van den

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Actie in oktober 2014 Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Woord vooraf geachte lezer, De uitdaging voor gemeenten

Nadere informatie

De kracht van vertrouwen

De kracht van vertrouwen Allianz Nederland Groep Jaarmagazine 2008 www.allianz.nl De kracht van vertrouwen Het Chinese teken voor crisis bestaat uit twee karakters: kans en bedreiging. Je kunt bij een bedreiging blijven stilstaan,

Nadere informatie

Experimenteren met burgerinitiatief

Experimenteren met burgerinitiatief Van Doe-het-zelf naar Doe-het-samen Maatschappij Experimenteren met burgerinitiatief Jurgen van der Heijden, Rosalie van Dam, Rinske van Noortwijk, Irini Salverda, Ineke van Zanten (Red.) Met bijdragen

Nadere informatie

BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! Thema: Reclame, marketing en hun media. www.westfriesezaken.nl. 7 e jaargang december 2014

BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! Thema: Reclame, marketing en hun media. www.westfriesezaken.nl. 7 e jaargang december 2014 Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 7 e jaargang december 2014 editie 05 Thema: Reclame, marketing en hun media BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! www.westfriesezaken.nl

Nadere informatie

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop J A A R G A N G 1 0 N U M M E R 2 S E P T E M B E R 2 0 1 4 22014 Schrijf in eenvoudige taal Actief betrokken bij toekomst FFP Bij de FFP gaat het niet om productverkoop De beste planners zijn echte mensen-mensen

Nadere informatie

We willen kringlopen zoveel mogelijk sluiten. Hannet de Vries-In t Veld:

We willen kringlopen zoveel mogelijk sluiten. Hannet de Vries-In t Veld: april 2010 Hannet de Vries-In t Veld: We willen kringlopen zoveel mogelijk sluiten Ledenmagazine van Herman Hulshof: Kredietverzekeraars versterkten recessie Hoe duurzamer hoe hoger de kosten Het bruist

Nadere informatie

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau In het nieuwsd juni/juli 2012 In deze uitgave: Kick off WD SecretaresseNetwerk bij Van Leeuwen Algemene Ledenvergadering bij HVC Drechtsteden: de maritieme topregio Provincie en Drechtsteden investeren

Nadere informatie

De bedrijvigheid rondom offshore wind 23 En meer. Flinc fotoverslag in beeld 13 Veilig werken vraagt om samenwerking 18

De bedrijvigheid rondom offshore wind 23 En meer. Flinc fotoverslag in beeld 13 Veilig werken vraagt om samenwerking 18 In dit nummer o.a. Waar staat de NOM? 5 Op weg naar een biobased economy 11 Flinc fotoverslag in beeld 13 Veilig werken vraagt om samenwerking 18 De bedrijvigheid rondom offshore wind 23 En meer I N H

Nadere informatie

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 8-2013 Start Up Quality Internetworking Het netwerk is de fundering van elk bedrijf Café Wilskracht Bestaat 20

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie