Het zelfonderzoek. Pierre Bokma en Gijs Scholten van Aschat. CRM: Evangelische Omroep plukt vruchten van loyale leden Organiseren om te groeien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het zelfonderzoek. Pierre Bokma en Gijs Scholten van Aschat. CRM: Evangelische Omroep plukt vruchten van loyale leden Organiseren om te groeien"

Transcriptie

1 Nummer 15, zomer 2005 Het zelfonderzoek Pierre Bokma en Gijs Scholten van Aschat CRM: Evangelische Omroep plukt vruchten van loyale leden Organiseren om te groeien

2 vooraf Leidende glimlach zorg om het totaal. Ze zitten gevangen in een (denk!)systeem dat appelleert aan verworven rechten, zonder ruimte voor zingevende acties van binnenuit. Je ziet het meteen. Máxima heeft het. Zij brengt de monarchie dichter bij de burger met een opgewekte glimlach en een oprecht luisterend oor. Trainer Foppe de Haan van SC Heerenveen heeft het. Hij negeert voetbalwetten en is succesvol. Ook enthousiasmerend ondernemer van het jaar Roland Kahn van Coolcat, trendsettend in jeugdfashion, heeft het. Er zijn 'leiders' die eruit springen en ons gidsen in vooruitgang. Leiders zijn mensen die ervoor hebben gekozen invloed te hebben op het leven van anderen. De vele leiderschapsmodellen zijn het eens over wat leiderschap in de kern is: natuurlijk evenwicht. Op zich een normaal verschijnsel. Alleen is natuurlijk evenwicht niet vanzelfsprekend. Voor het creëren van duurzame economische groei voor volgende generaties werken de oude manieren van leidinggeven niet meer. Besturing moet opener, simpeler, echter. En dat is exact het domein van de nieuwe generatie leiders. Zij weten dat de aarde rond is. Dat elke actie een reactie oplevert. Dat vrijheid dus ook verantwoordelijkheid betekent. En ze weten een betere balans te vinden tussen geven en nemen, zijn en doen, praten en luisteren top-down en bottom-up De nieuwe generatie leiders is er klaar voor. We kunnen er vertrouwen in hebben dat deze beweging zich doorzet, al zou het misschien wat sneller mogen gaan (maakt plaats!). Interessant is natuurlijk hoe je ze herkent? Ze komen immers niet van een training. Welnu, daar heb je geen model voor nodig. Dat zie je. Gaat u maar na in uw eigen omgeving. Een hulpmiddel: je herkent ze aan de open glimlach. Organisaties zijn, net als mensen, wel eens in de war. Als we goed kijken, zien we menselijke thema s terug in organisaties. Het dilemma 'vrijheid versus verantwoordelijkheid' kennen organisaties in de tweestrijd tussen vrije concurrentie en de Drs. Peter de Bruin Directeur Turner TurnAround is het magazine voor relaties van Turner. Turner Huize De Boom Postbus AE Leusden t. +31 (0)

3 case Van nummers naar namen De Nederlandse publieke omroep moet zich staande houden. Een sleutel hiertoe is een goede CRM-aanpak gericht op loyaliteit en binding. De Evangelische Omroep is een omroep van loyale medewerkers en een trouwe achterban. Toch heeft het lang geduurd voordat hiervan alle vruchten konden worden geplukt. De eenvoudige ledenadministratie was daarvoor ontoereikend. Dankzij een CRM-traject is de EO nu in staat de relatie met haar leden te intensiveren en persoonlijker te maken. Bovendien heeft deze relatie nu ook strategische waarde gekregen. Ledenwerving is nooit een probleem geweest voor publieke omroepen zoals de Evangelische Omroep. Sinds de oprichting in 1967 groeide het ledenbestand gestaag naar een half miljoen leden. De EO behoort daarmee al enkele jaren tot de grootste omroepen in het publieke bestel. Toch is het niet alleen de omvang van het ledenbestand die respect afdwingt. Qua loyaliteit en betrokkenheid van haar leden staat de EO in omroepland op eenzame hoogte. Daarvan getuigen onder meer de vele ledenactiviteiten die jaarlijks in het hele land plaatsvinden, zoals de EO Jongerendag, de Vrouw Zijn Dagen en de EO Gezinsdag. De laatste jaren zint de EO, net als de overige publieke omroepen, op mogelijkheden om de relatie met de leden nog verder te verstevigen en uit te bouwen. Relatiebeheer schept immers kansen voor cross-selling zoals de marketing van cd s, tijdschriftabonnementen en ledenactiviteiten. Bovendien levert het inhoudelijke feedback op voor bijvoorbeeld de programmering. Anderhalf jaar geleden besloot de EO daarom tot een ingrijpende reorganisatie van haar ledenadministratie en publieksservice. Van ledenadministratie naar persoonlijk contact

4 Onze ledenadministratie moest een sturend relatieinstrument worden. Die slag wilden we maken Moderne consument Henk Hagoort is directeur van de EO. Tot een paar jaar geleden hebben we vooral ingezet op massa: streven naar zo veel mogelijk leden om als omroep zo sterk mogelijk te staan, zegt hij. De tendens van de laatste jaren is echter onze leden meer te zien als relaties. De moderne consument stelt zich de vraag: what s in it for me?. Hij wil lid zijn van een omroep maar er wel iets voor terugzien. Daar hebben wij ook mee te maken. Door het individuele, persoonlijke profiel van onze leden in kaart te brengen, kunnen wij hen veel beter bedienen. Het besef dat mensen meer zijn dan een nummer heeft altijd in onze genen gezeten. Helaas was onze infrastructuur daar niet op ingesteld. De ledenadministratie moest een sturend relatie-instrument worden. Die slag wilden we maken. Vanuit de behoefte aan relatiemanagement lag de keuze voor CRM voor de hand. In acht weken tijd werd een masterplan geschreven dat voorzag in samenvoeging van de ledenadministratie en de publieksservice, voorheen back office en front Evangelische Omroep De EO is een omroepvereniging binnen het publieke bestel die mensen wil bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Zij gebruikt daarvoor televisie, radio, nieuwe media, bladen, activiteiten en andere passende middelen. De EO maakt deel uit van de publieke omroep en maakt programma s zonder winstoogmerk, onafhankelijk van overheid en commercie. De organisatie van de EO is opgedeeld in de Omroep, waar de radio- en televisieprogramma s worden gemaakt, de Beweging, waar de vele activiteiten en de internetdiensten worden gerealiseerd, en de Dienstverlening, die onder meer belast is met marketing en klantcontact.

5 office, tot één Klanten Contact Centrum, plus de implementatie van een ICT-infrastructuur met alle voordelen en kansen van effectief relatiebeheer. Hagoort: Voor de totstandkoming van het masterplan hebben we input verzameld uit verschillende lagen van de organisatie. Belangrijk was dat we voortdurend de koppeling maakten met het strategische belang meer naar de individuele wensen van onze leden te kijken. We wilden voorkomen dat er een pakket nieuwe ideeën naar binnen werd gereden terwijl er in het denken en het sturen van de organisatie niets zou veranderen. Het ging om een mentaliteitsverandering in alle lagen van de organisatie: meer investeren in de relatie met onze individuele leden en hen van daaruit beter bedienen. Verbeterde klantprocessen en een nieuwe ICT-infrastructuur moesten dat mogelijk maken. Strategische waarde De implementatie van het CRM-traject is inmiddels in volle gang. Eind vorig jaar werd het nieuwe ICT-systeem in gebruik genomen. Een CRM-traject is echter geen ICT-traject alleen. Hagoort: De nieuwe aanpak vraagt aanzienlijk meer van onze medewerkers. Mensen van de ledenadministratie waren vroeger alleen bezig met het doorvoeren van mutaties. Hun werkzaamheden gaan nu veel verder. Als er nu iemand opbelt, zien ze meteen: hé die mevrouw is laatst naar de Vrouw Zijn Dag geweest, maar ze heeft geen abonnement op ons vrouwenblad Eva. De medewerker van de ledenadministratie moet dan anticiperen: laat ik haar benaderen voor een proefabonnement. Een andere omschakeling is dat we nu als organisatie nieuwe verbanden Wat is er echt veranderd? Het CRM-traject heeft ervoor gezorgd dat de EO de relatie met haar leden kan intensiveren en de vruchten kan plukken van de loyaliteit die zij sinds het begin van haar bestaan heeft opgebouwd. Dankzij CRM hebben de leden een eigen gezicht en een persoonlijk profiel gekregen. Nummers zijn namen geworden. In de praktijk betekent dit dat de EO haar doelgroepen beter kan bedienen. In direct klantcontact kan beter worden geanticipeerd op het profiel van de beller. Door doelgroepsegmentatie kan de omroep in haar brede aanbod van programma s, evenementen en nieuwe media nu nog beter tegemoetkomen aan de vele groepen en leeftijdscategorieën die zij vertegenwoordigt. Door te investeren in de binding met haar leden versterkt de EO bovendien haar maatschappelijke legitimatie en haar positie in het publieke bestel. moeten gaan leggen tussen de samenstelling van ons ledenbestand en onze output, in de vorm van onze programma s en activiteiten. Door hierin verder te segmenteren naar verschillende doelgroepen, kunnen we de relatie met onze leden nog verder verstevigen. Alleen dan kunnen we de vruchten plukken van de loyaliteit van onze leden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacques Pijl van Turner, Mentaliteitsverandering in alle lagen

6 vernieuwing & verbinding door Wouter Klinkhamer De Waarheid De waarheid ligt spreekwoordelijk in het midden. Volgens Van Dale is een spreekwoord een kernachtige, vaste uitspraak die een erkende wijsheid uitdrukt. Het is dus aanbevelenswaardig de waarheid te vinden in het midden tussen twee extreme posities. Het debat rondom de Grondwet voor de Europese Unie is een typerend voorbeeld van de manier waarop waarheidsvinding op dit moment in Nederland plaatsvindt. De discussie is zeer polair, waarbij opvalt dat voorstanders wel heel erg vóór zijn en tegenstanders wel heel erg tégen, zonder dat de partijen hun posities inhoudelijk onderbouwen. Van genuanceerde analyses en opinievorming is nauwelijks sprake als gevolg van de absolute claim op de waarheid door beide partijen, die uiteindelijk voor een van beide kampen democratisch gelegitimeerd zal worden via een referendum. Het eigen gelijk lijkt vóór de waarheid te gaan. Ook binnen ondernemingen moeten keuzes worden gemaakt in samenspel tussen meerdere partijen. Het debat wordt hierbij niet geschuwd. Helaas blijkt in deze context de inhoud vaak ondergeschikt aan de eigen positie van de deelnemers. Retoriek in het eigen belang overschaduwt grondige, inhoudelijke argumentatie in het gedeelde belang van de onderneming. Managers moeten waken voor gelijk willen hebben. Keuzes maken als ondernemer is niet hetzelfde als het houden van een referendum. De waarheid voor de ondernemer ligt waarschijnlijk ergens in het midden tussen ja en nee. Het persoonlijke motto van Rosalie Kuyvenhoven onder de loep Wie durft los te laten kan veel winnen We brengen ons dagelijks leven door volgens bepaalde patronen. Privé-leven en werk bieden de structuur en zin waaraan we een belangrijk deel van onze eigenwaarde ontlenen. Vaak zijn mensen zich niet bewust van deze patronen. Zij voegen zich erin als in een goed zittende jas. Maar deze jas kan gaan knellen, zo heb ik zelf eens ervaren. Nieuwe inzichten, veranderingen in de omgeving of een ingrijpende gebeurtenis kunnen ertoe leiden dat wat eens vanzelfsprekend was ter discussie komt te staan. Zo n ervaring brengt onzekerheid en spanningen met zich mee. Een menselijke reactie is dan om zo veel mogelijk vast te houden aan het oude en vertrouwde, datgene wat bekend is. Loslaten betekent immers verlies van grip en overzicht, overgave aan het niet bekende. Écht loslaten is niet eenvoudig. Hiervoor is moed en vertrouwen nodig. Wie deze weet te verzamelen, zal ontdekken dat loslaten van het bekende de enige manier is om écht nieuwe dingen te ontdekken. Dan kan het zijn dat je werelden betreedt die voorheen buiten je blikveld lagen, zich nieuwe kwaliteiten aan je manifesteren en je versteld staat van je eigen kunnen. Wie is Rosalie Kuyvenhoven? Zie

7 column Mededinging en schaalvergroting Tot aan het begin van de jaren negentig heeft de Nederlandse overheid een weinig actief mededingingsbeleid gevoerd. Men ging ervan uit dat buitenlandse druk op een kleine open economie voor voldoende concurrentiekracht zou zorgen. Tevens leunde de overheid sterk op Europese mededingingsregels die voor het grotere bedrijfsleven relevant waren. De veroordeling door de Commissie van de Nederlandse aanbestedingsregelingen in 1992 markeerde een omslag in het Nederlandse beleid. Men begon het belang in te zien van mededinging op lokale schaal, overwegende dat degene die niet thuis kan concurreren, evenmin kan concurreren op Europese of mondiale schaal. Deze kentering heeft in 1998 geleid tot inwerkingtreding van de Mededingingswet, die thans met veel overgave wordt toegepast door de NMa. Een vast geloof in mededinging heeft zich langzamerhand van de overheid meester gemaakt. Maar merkwaardig genoeg stelt zij zelf weinig vertrouwen in de marktdeelnemers. Toezichthouders voor mededinging in energie, vervoer en zorg rijzen als paddestoelen uit de grond. De invoering van mededinging in de zorgsector is het laatste voorbeeld van dit nieuwe beleid. Er wordt een complex stelsel geschapen waarin marktpartijen niet alleen worden onderworpen aan de tucht van de markt, maar ook aan administratieve lasten die samenhangen met de uitvoering van ingewikkelde regelingen. Bovendien wordt op dit proces zwaar toezicht Profiel Marc van der Woude is advocaat in Brussel bij Willkie Farr & Gallagher LLP en hoogleraar mededingingsrecht in Rotterdam. Tevens is hij actief als lid van de Algemene Energieraad, een adviesorgaan van de regering voor energiezaken. Alvorens de praktijk in te gaan, was Marc van der Woude ambtenaar bij de Europese Unie. uitgeoefend door een zorgautoriteit en de NMa. Het kunstmatig invoeren van mededinging in allerhande sectoren is mijns inziens het oorspronkelijke doel van de hervorming van het Nederlandse mededingingsbeleid voorbijgeschoten. Indien het beleid beoogt Nederlandse ondernemingen competitiever te maken op Europese en wereldschaal, zou men zich in Den Haag moeten bezinnen op de rol van de overheid. Onderwijs, innovatie en het bevorderen van flexibele arbeidsmarkten komen mij voor als belangrijker waarborgen voor een competitief Nederland dan het bevorderen van comateuze micromededinging. Marc van der Woude Comateuze micromededinging werkt niet

8 parallellen Andere professionals in de schijnwerpers Ware illusie Pierre Bokma en Gijs Scholten van Aschat zijn gelauwerde acteurs. Ze spelen in theaters, films en televisiedrama s. Hoe werkelijk is hun spel, hoe echt zijn de acteurs? En: herkent ú zichzelf? De essentie van acteren is: in jezelf kijken. Ik speel altijd mezelf, maar steeds in een andere hoedanigheid. Speel ik een personage, dan kruip ik niet in de huid van een ander, maar vraag ik me af hoe ik zou zijn in die situatie, met welke karakterstructuur. Het is zelfonderzoek. Een acteur leert zichzelf kennen, zegt Gijs Scholten van Aschat. Acteurs krijgen de kans een heleboel facetten van het dagelijks bestaan te beleven. Daar hebben ze een talent voor; ze zijn soepel en ontvankelijk. Deze beleving gebeurt binnen het kader van het stuk dat wordt opgevoerd. Acteurs verschillen daarin niet van andere mensen. Iedereen heeft immers de kans zichzelf te onderzoeken. En iedereen die een professie uitoefent, doet dit vanuit wie hij zelf is, zegt Pierre Bokma. Magisch gevoel Toneel en acteren vormen een veilige, illusionaire toestand. De wereld op toneel is voor mij overzichtelijker dan het echte leven vol keuzes. Van acht tot elf uur is er een orde om mij heen, gemaakt uit chaos. Een voorstelling die wordt opgevoerd is gebaseerd op afspraken. De chaos daarbinnen bestaat uit het feit dat je jezelf in de waagschaal moet stellen. Je moet oefenen op de moeilijke momenten. Het dagelijks leven is een stuk ingewikkelder dan dat, zegt Scholten. De afspraken zijn net als de regels in het ver-

9 keer die moeten worden nagekomen, vindt Bokma, daarbinnen is ruimte om mysterie op te roepen. Iedereen die ons ziet, hoopt dat we iets magisch voorschotelen, iets waar ze in geloven. Dat ze ons, Bokma en Scholten, vergeten. Maar dat magische gevoel heeft niet in de eerste plaats te maken met de individuele prestatie. Dat gevoel roep je met z n allen op. Bij een monoloog kun je ook denken dat je iets losmaakt, maar het is een ander gevoel dan de energie van de groep, zegt Scholten. Aanraken Film is het echte leven imiteren. Het is een Amerikaanse aangelegenheid. Dan is eigenlijk alleen het verhaal nog interessant, niet de prestatie van de acteurs. En het verhaal is in Nederland niet zelden benepen. De film heeft technische hulpmiddelen om een illusie te scheppen. Op het toneel staat écht iemand. Het is gevaarlijker, spannender Het heeft ook daarin een magie: iemand kunnen aanraken, terwijl je weet dat het toch een ander is, zegt Bokma. Tussen toneel en film bestaat voor mij dan ook een groot verschil, zegt Scholten. Op toneel kan ik door uitvergroting een personage spelen, op het doek moet alles net echt zijn. Dat vind ik een beperkte manier van acteren. De uitdaging voor mij is een rol te spelen die ver van me af staat. Hoe duisterder hoe beter. Het kwade zet alles in gang, de good guy laat het zich overkomen. Een goed stuk gaat bijna altijd over angst of wanhoop, vindt Bokma. The struggle of life, een droom die je niet kunt waarmaken, beaamt Scholten. Geluk is niks. Geluk is saai. Individueel kijken Het toneel is gemaakt om aan te geven hoe je op bepaalde situaties in het leven reageert, zegt Bokma. Het gaat altijd om probleemstellingen en het zoeken naar oplossingen. Voor iedereen herkenbaar, voor iedereen anders. Het gaat om het individuele kijken, niet om de uniforme lach. We hopen op nieuwsgierigheid en ontvankelijkheid in de zaal. Het publiek dat komt voor de bevestiging van een mening is een vreselijk publiek, zegt Scholten. Het nieuwe stuk waarvoor we nu oefenen, ligt dwars in vorm en thematiek. Het zit niet als gegoten en dat vind ik er zeer interessant aan, aldus Bokma. Ja, het toneel mag voor mij beduidend minder behagend zijn. Pierre Bokma en Gijs Scholten van Aschat Pierre Bokma en Gijs Scholten van Aschat ontvingen voor hun theateroptredens onder meer de Albert van Dalsum-ring, de belangrijkste prijs in de toneelwereld. Hun rol in respectievelijk de film Leedvermaak (Frans Weisz) en het televisiedrama Oud Geld werd beloond met een Gouden Kalf. Pierre Bokma en Gijs Scholten van Aschat excelleerden in onder andere de succesvolle toneelproductie Cloaca. Momenteel spelen ze bij toneelgroep Orkater. De essentie van acteren is: in jezelf kijken

10 expertise Implementatie groeistrategie In tegenstelling tot wat veel organisaties denken, is de essentie van groeien niet de juiste marketing- en salesstrategie, maar het (in)richten van de organisatie op groei en innovatie. Interne factoren als besluitvorming, consequente focus, flexibiliteit en maakbaarheid versterken groei en innovatie net zo goed als het kiezen van de juiste marktniche. Als groei alleen een verkoopdefinitie kent, blijkt veel van de gegenereerde groei opportunistisch en eenmalig. Omzet is te koop, rendement niet. De praktijk toont aan dat driekwart van alle productinnovaties flopt, waarvan meer dan de helft vanwege interne redenen. Zo gemakkelijk is het implementeren van een groeistrategie dus niet. Groei en innovatie blijken minder door externe, slechts indirect beïnvloedbare factoren te worden vertraagd dan door interne, beïnvloedbare factoren. Innovaties stranden door trage besluitvorming, verkeerde besturing en afstemmingsfouten tussen bijvoorbeeld front en back office, sales en productie of sales en marketing. Een groeistrategie behelst méér dan het maken van de juiste keuzes in de vele marketing-p s. Organisaties moeten als geheel, zelfs in de keten, vraaggestuurd opereren. Snel en blijvend inspelen op klanten vraagt korte innovatiecycli, multimediale communicatie, adaptief vermogen en slagkracht. Het gaat om het verkrijgen van de juiste time-to-market per mogelijke groeistrategie (product leader, operational excellence, customer intimicy). De condities voor groei zitten dan ook meer in de competentieontwikkeling groei en innovatie en in organisatievereenvoudiging (simplificatie) dan in de juiste keuze van de niche. Voorbeelden van condities zijn flexibele resources, duidelijke taken en bevoegdheden, inzichtelijke besluitvormingsprocessen, sturing op innovatie in plaats van op omzet alleen, geordende overlegstructuur, maar ook competente managers die verantwoordelijkheid nemen in een grote span-of-control. Zie onderstaand kader voor een aantal (stuur)maatregelen. Stuurmiddelen voor implementatie van een groei- en innovatiestrategie 1. Stuur op in-, through- en output en besteding van tijd en geld, niet alleen op omzet 2. Neem een innovatietarget op in afdelingsplannen aandeel in de winst van nieuwe producten 3. Incentiveer marketing zo dicht mogelijk tegen de business aan 4. Genereer multidisciplinaire samenwerking in de keten, met klanten en leveranciers het gecombineerde resultaat is belangrijker dan het afzonderlijk specialisme 5. Innoveer continu en integraal in plaats van separaat en projectgewijs innovatie als lijnactiviteit 6. Maak het productmanagement winstverantwoordelijk (productrendement) 7. Optimaliseer de besluitvorming in het productontwikkelingsproces 8. Leer van fouten bij eerdere innovaties Naast het nemen van (stuur)maatregelen is de operationele organisatie-inrichting belangrijk. Deze is afhankelijk van het type groei. Voor het exporteren van bestaande producten naar nieuwe markten moeten de operationele marketing-, sales-, productie- en distributieprocessen op een andere

11 Product leest geschoeid worden dan voor het verder penetreren in huidige doelgroepen. Organisaties die willen groeien moeten deze marketing- en verkoopaanpak verankeren in de organisatie. Zie figuur 1 voor een aantal voorbeelden. Een goede organisatie(-in)richting zorgt voor tijdige implementatie van de (sales)strategie in de hele Bestaand Nieuw Bestaand organisatie (of zelfs keten) en legt de basis voor concurrentievoordeel, resulterend in duurzame rendementsgroei. Zonder iets af te willen doen aan de essentie van de richting van groei staat vast dat de inrichting ervan een vele malen doorslaggevender succesfactor voor duurzame groei is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter de Bruin van Turner, Markt Nieuw Penetratie vergt een organisatie gericht Export (het penetreren van een nieuwe op efficiënte executie van een DM-/ doelgroep) vraagt om het adaptief waarmaken van een promise, te organiseren campagnestrategie in combinatie met een op operational excellence gericht serviceapparaat. front en back en goede coördinatie van de door een effectieve samenwerking tussen multichannel sales en service. Productinnovatie vergt time-to-market Organiseer de frontorganisatie bij diversificatie separaat aan een bestaande, productontwikkelingsprocessen, gecombineerd met een actief CRM-/retentiebeleid later te integreren lijnactiviteit. Integreer voor effectiviteit in cross- & upselling. de backorganisatie vanaf het begin. Omzet is te koop, rendement niet Figuur 1: Organisatie-inrichting per groeistrategie tips & tricks Van plan tot resultaat Het waarmaken van plannen is moeilijker dan gedacht. Wat is ervoor nodig om een brug tussen plan en realisatie te slaan? In de eerste plaats geldt: formuleer een doel. Een doel geeft richting en zin. Dit doel dient dan wel concreet en realistisch te zijn geformuleerd. Dus niet: verbeteren van de omzet, maar: de komende zes maanden vergroten wij ons klantenbestand met 10%. Deel vervolgens het doel op in kleinere eenheden. Maak een mijlpalenplanning waarin subdoelen en bijbehorende deelresultaten worden benoemd. Stel per deelresultaat de benodigde activiteiten vast. Tot zover het denkwerk: nu komt het aan op doen! Benoem hiertoe per activiteit een eigenaar. Stel deadlines vast en spreek elkaar hier op aan. Leg bijvoorbeeld bij het maken van de planning momenten in agenda s vast waarop resultaten aan anderen worden gepresenteerd. Bedenk vooraf wat risico s en persoonlijke valkuilen zijn en anticipeer hierop door maatregelen te nemen. Wanneer bijvoorbeeld afleiding door collega s storend werkt, zoek dan een plek op in afzondering en zet de telefoon tijdelijk uit of schakel door. Wie resultaat boekt, raakt gemotiveerd, en dat is bij uitstek de drijvende kracht achter succes.

12 Turn Around TurnAround is het magazine voor relaties van Turner. Wilt u reageren op de inhoud van dit nummer? Dat kan via Uw feedback is van harte welkom. Meer informatie over Turner vindt u op Jacques Pijl directeur Voor u gelezen Sinds 1 januari is Jacques Pijl officieel benoemd tot mededirecteur van Turner. Jacques is in 1997 bij Turner begonnen als organisatieadviseur en heeft Turner mee opgebouwd. Jacques heeft diverse grootschalige changemanagement programma's geleid onder meer bij Unilever, KLM, Randstad en Wolters Kluwer. De aansluiting van business en ICT én integratievraagstukken vormen zijn speciale aandachtsgebieden. Naast de werkzaamheden bij Turner is Jacques pro bono adviseur voor Livingstone, een Christelijke humanitaire vrijwilligersorganisatie. Laterale marketing. Nieuwe technieken voor baanbrekende ideeën Philip Kotler en Fernando Trias de Bes De noodzaak tot het vinden van nieuwe baanbrekende ideeën is groot. Ondanks zorgvuldig marktonderzoek en planning, mislukt 80 procent van productinnovaties op de consumentenmarkt en 40 procent in de business-to-business markt. Leiders op Turner Zomer Event Het traditionele Turner Zomer Event leiding van Mark Blaisse liet ons zien stond dit jaar, met een knipoog naar het hoe leiders tegen verandering kijken. verleden, in het teken van écht in verandering. Verandering is immers van CMG) en Cor van Zadelhoff (chairman Cor Stutterheim (chairman Logica alle tijden. Topacteurs Gijs Scholten DTZ) benadrukten waarden als authenticiteit en vertrouwen aan de bestuurs- van Aschat en Pierre Bokma lieten oude tijden herleven met dialogen uit tafel. Ook werd onder meer het Shakespeare's Otello en Hamlet. Wat opvolgersdilemma 'vers bloed of eigen een passie en talent weten die heren kweek' vanuit verschillende invalshoeken bezien. Écht in verandering blijft aan de dag te leggen! De hieraan voorafgaande managementdialoog onder iets van alle niveaus en van alle tijden. Het klassieke marketingdenken alleen is niet meer voldoende om succesvol nieuwe producten te introduceren. Traditionele marketing gaat uit van vergaande segmentatie van markten en doelgroepen. De behoeften van de consument lijken meer dan bevredigd. Kotler en Trias de Bes introduceren een aanvullende aanpak: laterale marketing. Laterale marketing vindt nieuwe marktkansen door nieuwe combinaties in de markt te ontdekken. Een uitgebreide samenvatting vindt u op

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN

VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN VAN WAAR KOMT VERTROUWEN? De EU markt (economisch): groei staat onder druk Voor het eerst sinds jaren Oorzaken? Opvoeding? Opleiding? Economie? Waarom?

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde?

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Theorie en praktijk Wim-Peter de Raadt, directeur Cvision pagina 1 Cvision Customer, Communication, Contact Opzetten / interim management / projectmanagement

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

Grip op verandering door het verbinden van cultuur en strategie

Grip op verandering door het verbinden van cultuur en strategie Grip op verandering door het verbinden van cultuur en strategie VNO-NCW 4 maart 2015 De heliumstick We zijn gestart met de oefening met de Heliumstick. De opdracht leek eenvoudig: breng de stick met zijn

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

PiM Team. Strategie. Creatie & productie Concept& communicatie

PiM Team. Strategie. Creatie & productie Concept& communicatie # PiM Team Strategie Creatie & productie Concept& communicatie Voor wie? Agenda Introductie - kernwaarden en gedrag Wim Haan Blok 1: Core values, praktijkvoorbeelden, Business Code Blok 2: Pauze - de

Nadere informatie

Een kijkje in de keuken van Amant. De eerste stappen op het gebied van

Een kijkje in de keuken van Amant. De eerste stappen op het gebied van Een kijkje in de keuken van Amant De eerste stappen op het gebied van CRM Strategische visie 2006-2009 Bewuste keuze voor klantpartnerschap (CI) Mensgericht en zelfbewust Anticiperen op groeimarkt en marktwerking

Nadere informatie

Timemanagement? Manage jezelf!

Timemanagement? Manage jezelf! Timemanagement? Manage jezelf! Trefwoorden Citeren timemanagement, zelfmanagement, stress, overtuigingen, logische niveaus van Bateson, RET, succes citeren vanuit dit artikel mag o.v.v. bron: www.sustrainability.nl

Nadere informatie

Motiveren om te leren

Motiveren om te leren Motiveren om te leren Een succesvol opleidingsbeleid is afhankelijk van verschillende factoren. De keuze van een goede opleidingsaanbieder speelt een rol, net zoals een grondige behoeftedetectie en de

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

De Sleutel tot Leiderschap. Op zoek naar de wijsheid uit de praktijk

De Sleutel tot Leiderschap. Op zoek naar de wijsheid uit de praktijk De Sleutel tot Leiderschap Op zoek naar de wijsheid uit de praktijk Versie 2.0 Augustus 2012 De Sleutel tot Leiderschap Op zoek naar de wijsheid uit de praktijk Versie 2.0 Augustus 2012 De Sleutel tot

Nadere informatie

Customer relationship management

Customer relationship management Customer relationship management Overheid versus bedrijfsleven Dr. Marije L. Teerling 2 CRM versus CiRM Customer relationship management (Schellong, 2008) Holistisch management concept Mogelijk gemaakt

Nadere informatie

Persoonlijk Rapport Junior Scan

Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijke gegevens Naam test junior Datum test 02/09/2011 (17:19) Jouw ondernemersprofiel In vergelijking met het branche normprofiel geeft jouw profiel het volgende

Nadere informatie

Het verschíl maken vanuit Inzicht & Systemisch overzicht!

Het verschíl maken vanuit Inzicht & Systemisch overzicht! Thales HR-dag 24 september 2015 Het verschíl maken vanuit Inzicht & Systemisch overzicht! De oplossing vind je nooit op het niveau van het probleem zelf Waar of Niet Waar? De kracht van systemische (organisatie)

Nadere informatie

Welkom. 2014: Innovatiekracht

Welkom. 2014: Innovatiekracht Welkom 2014: Innovatiekracht 2014: innovatiekracht Doel: Ambitieuze / resultaatgerichte ondernemers Ambitieuze / resultaatgerichte ondernemers Onderwerpen verschillende invalshoeken Interactie / begeleiding

Nadere informatie

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES HR en decentralisaties: Help ons te leren Door: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 10 oktober 2014 vond de

Nadere informatie

GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer

GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer 10 GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer www.fokjeritsma.nl info@fokjeritsma.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wees je bewust van je doel... 6 Bellen: een uitstekend instrument... 6 Systeem... 7

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

De ultieme manier om als klein merk machtig te worden

De ultieme manier om als klein merk machtig te worden De ultieme manier om als klein merk machtig te worden Independent Insurances Whitepaper 8/10 05-2015 De ultieme manier om als klein merk machtig te worden Independent Insurances Whitepaper 8/10 05-2015

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

maakt resultaat meetbaar

maakt resultaat meetbaar maakt resultaat meetbaar Enthousiaste terugkerende klanten Gemotiveerde competente medewerkers Reputatiemanagement door adequaat klachtmanagement Nieuwe klanten door betere vindbaarheid en conversie Meer

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

1.Inleiding: De Plug & Play Business Formule

1.Inleiding: De Plug & Play Business Formule Werkboek Inhoudsopgave: 1.Inleiding: De Plug & Play Business Formule 2. Het H.A.R.T. model 2.1. H.A.R.T. staat voor: 2.1.1. Mijn verhaal over oprechte communicatie 2.1.1: Hoofd Gebruik de rest van deze

Nadere informatie

Leiderschap bij verandering

Leiderschap bij verandering Leiderschap bij verandering Boek: John P. Kotter, 1998 ISBN-13: 9789052612317 ISBN-10: 9052612315 Samenvatting: Involve Inhoudsopgave Algemeen...2 De drijvende kracht achter geslaagde verandering...2 Stap

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 7-daagse training: Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Duurzaam en waardevol leiderschap

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek,

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, 4 INZICHTEN De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, waarbij 37 trainers en coaches een seizoen lang intensief zijn gevolgd. Dit onderzoek

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Inspiration, Business & Innovation. Each of us can change your world

Inspiration, Business & Innovation. Each of us can change your world Inspiration, Business & Innovation Each of us can change your world Optimism Welkom, leuk dat je de tijd neemt om dit even te lezen. Wij zijn Gotogrow en succesvol in commerciële dienstverlening. Wat wij

Nadere informatie

10 Gouden Tips voor Professioneel Relatiebeheer

10 Gouden Tips voor Professioneel Relatiebeheer 2 Inhoudsopgave Inleiding ----------------------------------------------------------- 5 Wees je bewust van je doel -------------------------------------- 6 Bellen: een uitstekend instrument -------------------------------

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Omroep Logos

Beleidsplan Stichting Omroep Logos Beleidsplan Stichting Omroep Logos Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Omroep Logos voor de komende drie jaar. Al geruime tijd wordt er binnen het bestuur van Omroep Logos nagedacht over

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

Verbindend Leiderschap. Info driedaagse training inside

Verbindend Leiderschap. Info driedaagse training inside Verbindend Leiderschap Info driedaagse training inside AAN HET WERKBOEK! Sommige situaties doen je wankelen. Je schrikt van de reactie van jezelf of de ander. Soms op je werk, soms privé. Hoe kan dat?

Nadere informatie

Presentatie onderzoek Richard van Hoorn. Nieuwegein 26 mei 2011

Presentatie onderzoek Richard van Hoorn. Nieuwegein 26 mei 2011 Presentatie onderzoek Richard van Hoorn Nieuwegein 26 mei 2011 Agenda Nieuwe Drukvormen, 2009 Actuele trends en ontwikkelingen Nieuwe structuur bedrijfstak 2009: Nieuwe Drukvormen Wat maakt drukkerijen

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

Jolan. Jolanda Omvlee (42),

Jolan. Jolanda Omvlee (42), Jolan Jolanda Omvlee (42), getrouwd met Ron (48), moeder van Lise (10) en Emmely (6) is directeur van Compassion. Ze geeft leiding aan 38 personen, haar contacten gaan internationaal. 22 tekst Wieteke

Nadere informatie

Programma uur Welkom en kennismaking uur KERN 1: ontwikkelingsfasen van samenwerking uur Lunch

Programma uur Welkom en kennismaking uur KERN 1: ontwikkelingsfasen van samenwerking uur Lunch Welkom Programma 10.00 uur Welkom en kennismaking 11.00 uur KERN 1: ontwikkelingsfasen van samenwerking 12.30 uur Lunch 13.00 uur KERN 2: leidende principes van ontwerpen en begeleiden van samenwerking

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Het samenspel van dienstverlener /dienst ontvanger

Het samenspel van dienstverlener /dienst ontvanger Het samenspel van dienstverlener /dienst ontvanger In de vandale wordt onder spel, Huizinga aangehaald: de aardigheid van het spel verzet zich tegen elke analyse of logische interpretatie Dus zou de conclusie

Nadere informatie

Drie raden balans tussen strategie en toezicht. WissemaGroup

Drie raden balans tussen strategie en toezicht. WissemaGroup Drie raden balans tussen strategie en toezicht 9 december 2015 Doelstellingen Achtergrond schetsen van de relaties in de gouden driehoek Ideeën presenteren voor de intensivering van de relaties in de gouden

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Agrifirm Feed als schakel in succes. Wim Maaskant, algemeen directeur

Agrifirm Feed als schakel in succes. Wim Maaskant, algemeen directeur Agrifirm Feed als schakel in succes Wim Maaskant, algemeen directeur Agrifirm Feed: wie zijn we 3,2 miljoen ton mengvoer per jaar Omzet 2012: 1150 miljoen 700 medewerkers 7 fabrieken Marktleider in NL

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie, projectteam en netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Stilstaan bij vooruitgang

Stilstaan bij vooruitgang Stilstaan bij vooruitgang Thuis in duurzaam organiseren Duurzaam rendement is geld verdienen... en meer... Onze visie op duurzaamheid Duurzaamheid is een modewoord geworden. Om mee te gaan met de trend

Nadere informatie

Het uur van de waarheid

Het uur van de waarheid BDO ONDERZOEK VERANDERCAPACITEIT GEMEENTEN Het uur van de waarheid Integrale uitvoering Participatiewet bij SW/SD; hoe vergroot je de verandercapaciteit? Saar Spanjaard, algemeen directeur Avres Anton

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

Hiermee laat je zien dat de uitspraak "Het liefst werk ik alleen" het meest op jou van toepassing is.

Hiermee laat je zien dat de uitspraak Het liefst werk ik alleen het meest op jou van toepassing is. Roos van Leary Vragenlijst + sleutel + wiel Naam: Aanwijzingen: In deze vragenlijst staan een aantal uitspraken paarsgewijs gegroepeerd. Aan jou wordt gevraagd om elk groepje van twee uitspraken te bekijken

Nadere informatie

Wat doe jij op de eerste schooldag in 2015???

Wat doe jij op de eerste schooldag in 2015??? Wat doe jij op de eerste schooldag in 2015??? ROC in verandering Doel van de structuurverandering: goed, kleinschalig en betrokken onderwijs organiseren/faciliteren Nu overgangsfase van een oude, naar

Nadere informatie

WIE SAMENWERKT, EXCELLEERT

WIE SAMENWERKT, EXCELLEERT WIE SAMENWERKT, EXCELLEERT Iedereen werkt samen: met collega s in de organisatie en met externe partijen. In projectteams, met leidinggevenden en met medewerkers om leiding aan te geven. Ook privé werk

Nadere informatie

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit.

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit. Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief Verbeteren kan alleen van binnenuit. Onze visie, missie en strategie Visie: dat er in alle organisaties een

Nadere informatie

Jamsession Een muzikaal perspectief op persoonlijke en / of team effectiviteit

Jamsession Een muzikaal perspectief op persoonlijke en / of team effectiviteit Jamsession Een muzikaal perspectief op persoonlijke en / of team effectiviteit 1 Doelen Jamsession Verstevigen persoonlijke effectiviteit en leiderschap binnen een in snel tempo veranderende organisatie

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

COLUMN VERBINDEND EN ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP NATIONAAL ONDERWIJSDEBAT 9 OKTOBER 2008 HARRIE AARDEMA, CONCEPT 071008

COLUMN VERBINDEND EN ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP NATIONAAL ONDERWIJSDEBAT 9 OKTOBER 2008 HARRIE AARDEMA, CONCEPT 071008 Ik zie mijn inleiding vooral als een opwarmer voor de discussie. Ik ga daarom proberen zo veel mogelijk vragen op te roepen, waar we dan straks onder leiding van Wilma Borgman met elkaar over kunnen gaan

Nadere informatie

Het leerlandschap van organisaties

Het leerlandschap van organisaties Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol Uit de crisis innoveren? Het leerlandschap van organisaties De crisis is inmiddels ook voelbaar bij een commercieel adviesbureau. Het management bedenkt

Nadere informatie

PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing

PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing In company Workshop Inspirerend Leiderschap Een workshop voor leidinggevenden die authentiek contact willen met de bronnen van persoonlijk leiderschap

Nadere informatie

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE PRIORITEITEN drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE Ook zo druk, druk, druk? Hebt u het gevoel dat u geleefd wordt door de waan van de dag en dat u altijd tijd te kort hebt? Of hebt u uw zaakjes prima onder controle

Nadere informatie

Brochure. Primair onderwijs. Brochure. Primair onderwijs

Brochure. Primair onderwijs. Brochure. Primair onderwijs Brochure Primair onderwijs Brochure Primair onderwijs Positive Action Positive Action is een programma waarmee kinderen ondersteund en uitgedaagd worden in het ontwikkelen van hun unieke talenten. Het

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Samenvatting InmensGroeien is opgericht door Joop Egmond en Maarten Smits. Het bedrijf is ontstaan uit de wens om voor mensen binnen organisaties

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Zeven Organisatie Advies B.V. Handout. www.7advies.nl

Zeven Organisatie Advies B.V. Handout. www.7advies.nl Zeven Organisatie Advies B.V. Handout 01 Toegevoegde waarde Wat kom ik brengen Het weer op gang brengen van vastgelopen projecten. Mijn toegevoegde waarde ligt in het weer op gang brengen van vastgelopen

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDERSCHAP IN DE NIEUWE ECONOMIE

EFFECTIEF LEIDERSCHAP IN DE NIEUWE ECONOMIE EFFECTIEF LEIDERSCHAP IN DE NIEUWE ECONOMIE De markt van morgen In de markt van morgen hebben we te maken met bewuste consumenten. Verzet tegen de oude economie groeit en bereikt een momentum waarbij je

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Deel I. Perspectieven op cultuurverandering

Deel I. Perspectieven op cultuurverandering Deel I Perspectieven op cultuurverandering 1 Perspectieven op organisatiecultuur 2 Veranderend denken over cultuurverandering 3 Aanleidingen voor cultuurverandering 4 Conclusies Hoofdstuk 4 Conclusies

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

VERNIEUWEND SAMENWERKEN

VERNIEUWEND SAMENWERKEN VERNIEUWEND SAMENWERKEN Samen vernieuwen we de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden 12 PUNTEN VOOR VERNIEUWEND SAMENWERKEN Beter samenwerken betekent veranderen. Maar hoe doe je dat? In deze

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Inner Game. Tennis Workshop

Inner Game. Tennis Workshop Inner Game Tennis Workshop Inner Game Tennis Workshop De Inner Game Tennis Workshop zal zowel sporters als niet sporters, leden en niet leden van My HealthClub een waarvolle ervaring meegeven. Een positieve

Nadere informatie

Positief denken & doen

Positief denken & doen Positief denken & doen Inspirerende en motiverende workshop Geert Hermans We stellen elkaar voor Wie ben ik? Wat wil ik? Wat heb ik echt nodig? Welke doelen heb ik in mijn leven? Wat ben ik? (pessimist,

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht.

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht. Impact door inzicht Persoonlijk Leiderschap Programma Kleine groepen Persoonlijke aandacht Inspirerend Ervaren en deskundige trainers Driedaagse leiderschapsretraite Twee coachingsgesprekken ADVIES COACHING

Nadere informatie

Hoe word je succesvol in sales

Hoe word je succesvol in sales Hoe word je succesvol in sales Verkopen gaat niet vanzelf. Zeker niet in deze tijd. Toch zijn nog steeds veel verkopers erg succesvol. Dat komt niet door het product of de dienst die ze aanbieden, maar

Nadere informatie