Formuleblad - Stoomturbines A

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Formuleblad - Stoomturbines A"

Transcriptie

1 Intrede Straabuis ( s v Foruebad - Stooturbes Oervakte trede straabuis ( s, v Soorteijk voue ediu ( /kg Intredesneeid (/s 588 Kee straabuis ( Ide as boven: s, v wordt eveneens uit Moierdiagra of tabeen geaad, waarbij k ±,57 b wordt dv forue Zeuner verder berekend Voor uittrede straabuis gedt zefde werkwijze Kritise drukveroudg: Π e b Π rukveroudg (± 57 voor kritise drukver e Eddruk (bar b Begdruk (bar a Instroosneeid straabuis (/s ax Maxiae sneeid kritis Kritise sneeid, oogst og stroosneeid Bij rete straabuis e, 57 b Bij divergerende (<straabuis e <, 57 b Bij onvergerende (> straabuis e, 57 b Bij onverg-diverg straabuis e <, 57 b ax kritis ax > kritis ax kritis ax > kritis Toegeast to sneeden ± 45/s e Lavase buis genaad Soesneeid U: Otreksneeid oosoe Odat oosoe van beaade engte, sneeid aan to groter dan aan voet Voor berekengen neet et ave soeoogte LVL geijkdruk turbe Forue Zeuner Uitstroosneeid straabuis (/s + a a Teoretise uitstroosneeid straabuis (/s Warteva over straabuis (kj/kg anstroosneeid voor straabuis (/s Stoosneeid : absoute stoosneeid Te berekenen bij uittrede straabuis trede eerste soe uitstroo eerste soe Ketise energie (J Ketise energie stoo Massadeetje stoo (kg Wet beoud energie Ideae otreksneeid (/s Reatieve treesneeid (/s Soeuittrede sneeid (/s Reatieve uittreeoek anta owentegen Soekrat Lava (N Reatieve sneeid W: Sneeid stoodeetje tovdraaiende soeenwie W - vetoris - U - vetoris a + + U Soe otreksneeid (/s Stoo treesneeid (/s U osα " bsoute treeoek Hiervoor gedt: α 9 osα bsoute treeoek " : oek stoouitstroo straabuis oek waaronder artijn straabuis o soeenwie staat W + U osα W + U W osβ W W Reatieve treeoek $ : oek stoo reatief gezien tussen soeen kot oek waaronder soeen geonstrueerd treezijde bij juiste otreksneeid ontstaat botsgsare trede stoo oosoekanaen β β v s sα W U n π g osα n π g bsoute uittreeoek " : oek waaronder stoo uit soe kot F soe u u osα osα Fsoe ( os α os α n toerenta, rotatiefrequentie (owentegen/se (Hz!! s iaeter soeenwie ( ṁ Massastroo stoo door turbe (kg/s Massadeetje stoo (kg u Veranderg van absoute stoosneeid (/s bsoute uittreesneeid (/s bsoute uittreeoek, dien " 9/,dan α sα (bij otiaa soerendeent " 9/ Reatieve uittreeoek $ : oek waaronder stoo reatief gezien uit soe kot Onder deze oek za soe uittreezijde edigen

2 Verogen Lava (W P F Foruebad - Stooturbes soe soe 588 Strogsrendeent Teris rendeent (Ranke rendeent Inwendige rendeent turbe E E k, k uit soe E k, stro g stro g t, ter t, ter ( s α % os α % vs vs vs vs as vw as ast E k, E k,iut Ketise energie stoo trede oowie E k / Ketise energie stroo uittrede oowie E / k, uit vs Entaie verse stoo trede turbe as Entaie afgewerkte stoo vw Entaie voedgswater ast Entaie afgewerkte stoo bij isentroe warteva ª vs - ast isetroe warteva URTIS Uitstroosneeid straabuis (/s Gunstigste otreksneeid (/s Uittredesneeid aatste oowie Uittredesneeid oowieen Reatieve sneeden oowieen Soeenwiediaeter : iaeter soeenwie geeten o geiddede soeoogte + a U osα bij ideae otreksneeeids gedt tevens: u, e tra ( 4 u, trta ( 4a s α tr ( a U + Wtr ( b U + W, tr W, tr geijkdruk turbe Teoretise uitstroosneeid straabuis (/s ª Warteva over straabuis anstroosneeid voor straabuis (/s anta traen tr tranr a - tr + aanta traen - tranuer + 3 tras T e tra U (4a - e tra 6U 3 e tra U Stoo uittredesneeid aatste oowie (s Stoo tredesneeid e oowie (/s tr tranr a - tr + aanta traen + 3 tras T e tra 6U (au e tra 4U 3 e tra U tr tranr b - tr aanta traen - tranuer 3 tras T e tra 5U (bu e tra 3U 3e tra U tbv sneeidsdrieoeken en drukva sea: e drukva vdt voedig ( één keer de straabuis aats vogorde sneeidsijnen tbv zig-zag ode (soe - okeersoe: W W i,j - Soekraten (N Soeverogens (W Strogsrendeent Straabuis Wrijvgoëffiient F F + F soe, totaa soe, soe, x P + P soe, tot soe soe, x str,, stro g Ps ro e u P E k, E k, u it stro g E k, s α o s α stro g ϕ t eo retis Zie soekratenforue bij Lava Zie soeverogenforue bij Lava Turbes deebaar naar: - wijze van stooafvoer - ondensatie turbe - tegendruk turbe (SV roesstoo; - afta-ondesatie turbe (voorwarers ; - afta-tegendrukturbe - naar bouwwijze - eeruizige turbe s (H-M-L; - turbes et eerbuizige uitaten (diaboo vor uittredesneeid stoo straabuis (/s n Wrijvgoëffiient ( 94 < ϕ < 97

3 Soe wrijvgsoëffiiënt W ψ W Forue - Stooturbes W Reatieve tredesneeid tra (/s W Reatieve uittredesneeid tra (/s ψ Soewrijvgsoëffiiënt 588 ZOELLY Uitstroosneeid straabuis Ideae otreksneeid Uittredesneeid Soekrat Soeverogen Strogsrendeent Otiaa (axiaa strogsrendeent teoretis: + a z ra z U osα Ideaa dan gedt: α 9 ; sα Fsoe, totaa z u Psoe, totaa z u strog Psoe u P teoretis os strog,ax α z Geijkdrukturbe z anta druktraen Stoosneeden (ketise energie neen af et kwadraat aanta Zoey-traen Ide Lava, verenigvudigd et aanta traen Ide Lava, verenigvudigd et aanta traen Uitstroosneeid vorige tra aanstroosneeid betreffende tra ( W - W PRSONS overdruk turbe reatieturbe Stoo exandeert zowe eid- as oosoeen, vandaar overdrukturbe Reatiekrat as gevog van exansieroes oosoeen benut, daardoor Parsonsturbe gerangsikt onder Reatieturbes reatiegraad R G reatiearbeid reatie arbeid totae arbeid reatie arbeid + atie arbeid ( W W W W R G ( + ( W W + W W voor RG 5% gedt: \ Reatieve treesneeid (/s Reatieve uittreeoek W W W + U U o s α ; W en W W en W β i n v s i n s i n α W " $ en $ " Turbe uitvoerg Beangrijkste versi zuivere reatie- (ZRT en atieturbe (T: S Meanise energie (arbeid bij ZRT ontstaat door toeneen reatieve stoosneeid roterende straabuizen, ook we oowieen, dus door sneeidsveranderg stoo S Meanise energie (arbeid bij T ontstaat door afneen absoute stoosneeid soekanaen it gebeurt door ritgveranderg v/d stoo oosoeen (rie van geijkdruk turbes Parsons: Zoey: Troerotor Sijvenrotor 3

4 Naar uittrede werkende krat (N % baanerg Foruebad - stooturbes Fnaar uittrede ge ge t rede uittrede ge ge 4 π ( ge rotor t rede, ge, ge F uittrede ge Ft rede uit π π ( ge rotor ( uit ( evenw rotor 4 4 rotor evenw rotor \ ge + rotor uittrede ge evenw F Krat N ruk N/ ge O ge ge iaeter 588 e naar uittrede werkende krat kan gigantise waarden aanneen Kraten worden ogevangen door evenwitszuiger o rotor aangebrat Een zijde zuiger ontat et trede, andere zijde ontat et uittrede (drukvereffengseidg Uitstroosneeid straabuis Resuterende kraten uittrede worden iddes een Mie-bok ogevangen (beerkg diaeter baaneerzuiger, beter wendig rendeent Bij geijke afeten draait Parsons Turbe eer ow/se, en stroosneeden zijn afgenoen et fator % Ook uittredeveries aatste tra is afgenoen (beter wendig rendeent dan vergeijkbaar Zoey Otreksneeid Uitstroo e soe U, osα π ge n osα Bij retoekige sneeidsdrieoeken: sα Grootnadee wanneer toegeast as oge-druk ae, over eidsotten groter; zware onstrutie nodig duur, daaro weig toegeast as oge-druk turbe Er gedt: W en W rotatiefrequentie (toerenta turbe n ge π osα n Rotatiefrequentie(ow/s Soekrat F soe, totaa u Soeverogen Strogsrendeent P soe, totaa u u stro g U ( os α U stro g + ( W W en W, dan gedt: ( + os α U Voor uitgedrukt J/kg vervat deg et en gedt: U ( os α U stro g U U osα stro g U U + osα Geaksave: U U osα a Strogsrendeent wordt groter naarate a groter wordt a stro g + [ a] e Parsonturbe eeft een groter strogsrendeent dan Zoey 4

5 Otiaa (axiaa strogsrendeent Foruebad - Stooturbes U osα stro g, ax + os os a a 588 Ljungströ radiae turbe (vorige zijn axiaa Beangrijkste versi: Meanise energie onstaat door Zuivere atie s: afneen absoute sneeid soekanaen Gebeurt door ritgsveranderg stoo oosoenen (rie geijk drukt s Zuivere reatiet s: door toeneen reatieve stroosneeid roterende straabuizen (oowieen, dus door sneeidsveranderg stoo Geijkdrukturbes (tie-turbes Overdrukturbes (Reatieturbes Loosoenen Syetris -syetris oortot van de oosoeen Geijkbijvend fneend (onvergerend ruk vóór en ater oowie Geijk Vóór et oowie groter Krat axiae ritg Neen Ja, as gevog van Ozettg ketise energie In straabuizen, dus e warte vdt voor de eft de eidsoeen en voor de eft de oosoeen aats Reatieve sneeid onstant, aar verandert van ritg Verandert van ritg en grootte Ontstaan van de soekrat oor ritgsveranderg v/d stoo oor ritgsveranderg en versneg v/d stoo Otreksneeid ( ideae geva Lava voor Zoey O warteva eerste tra wat groter te aten wordt deze vor toegeast urtis voor Zoey Voordee turbe korter, iter (snee druk en te dag eerste traen en daaree goedkoer bij zefde verogen U osα U osα U, z z Uz, z g z, z g U g,,, g, z U g, z, z z g, z z Lava voor Parsons Toegesast iv regeogeijkeden, straabuisregeg is naeijk niet ogeijk Voorgesaked wie eet regewie urtis voor Parsons Ide as boven, vaak voorgesakede urtis uitgevoerd et of 3 sneeidstraen Is iter, korter en dus goedkoer g, U /, / U, g U, g, g, U g, g,, H turbe uitgevoerd as urtis of Lava entrietae krat oosoeen Treksanng o soevoet M turbe uitgevoerd as Zoey tgv toerenta: F ω r F ω ( γ + e ω π n ( n f Hz F soe ρ ( π n r F σ soe L turbe uitgevoerd as Parsons F ω r γ e n soe ρ entrietae krat (N Massa soe (kg Hoeksneeid (rad/s straa assaiddenunt soe ( oorbuigg door entrietae krat ( fstand assaiddenunt tov geoetrise as ( oorsnede soe ( Hoogste soe ( Soorteijke assa soeenateriaa (kg/ 3 Rotatiefrequentie - toerenta - (ow/s Soeerosie door ondenseren stoo turbe (te oog vauü ondensor Tevens aansag H-T osgeaakt die via erveritter M-L-T kunnen besadigen 5

6 Stabiee toestand Labiee evenwit Kritieke oeksneeid Kritieke rotatiefrequentie F ω < e F ω e ω k nk π nk π Foruebad - stooturbes Fe Fe g f Fe : G: f en G g ω e γ Fe ω F e 588 Krat o as eeneid van afwijkg te geven (N Krat o oosoeen: - entrietae krat - axiae krat tgv otredende wrijvg - tangentiëe krat tgv sneeidsveranderg stoo - tangentiëe krat tgv drukversi over soeen Kraten o eisoeen: - tangentiëe krat tgv sneeidsverandergen stoo - axiae krat tgv drukversi over soeen G g f γ e Zwaartekrat (N Vaversneg (/s oorzakkg door zwaartekrat ( oorbuigg door entrietae krat ( fstand assaiddeunt tov geoetrise as ( ONENSORS Orekenveroudgen wartegeeidgs aat (W of J/s Teren: 5 bar Pa ( N / eter voeistofkoo ρ g (oogsteversi wk (eter waterkoo Pa kk (iieter waterkoo 33 Pa Q λ T d λ Wartegeeidgsverogen: k W / K d Statise druk (Pa of N/ g Zwaartekrat (/s Koooogte ( Q Wartestroo door de wand (W of J/s Oervakte wand ( 3 λ Wartegeeidgsoëffiiënt (W/K T Te versi over de wand (K d ikte wand ( Warteweerstand: d λ K / W Wartegeeidg ronde buis (W of J/s π λ T Q r n r r r Bnenstraa buis Buitenstraa buis Lengte buis vereenvoudigde funtie (gerge fout: π ( r + r T Q λ r r Warteoverdrat door onvetie (W of J/s Q α ( T T In ijenbundewisseaar: Q k T ge Tgroot Tke Tge Tgroot n Tke α Warteoverdratsoëffiiënt (W/ K T ge Log ge te versi (K T groot Te versi koende stoffen ( - B T ke Te versi uitgaande stoffen ( uit - B uit Stof f te koeen stof Stof B Koeediu 6

7 Totae warte overdratsoëffiiënt Totae WO Wet van beoud van energie Foruebad - Stooturbes d k + + α α λ Qtoe Qaf Q k T T T ge s turbe, uit ondensaat kw kw kw, uit kw, ge ( ( t t k t ax td tkw, td tkw, uit κ α α 588 Totae warteoverdratsoeffiient Warteoverdrat door fiaag warteafgevend ediu da-staa (kw/ K Warteoverdrat door fiaag warte-oneend ediu staa-water (kw/ K Massastroo warte-afgevend ediu (Kg/s Massastroo warte-oneend ediu (Kg/s Soorteijke warte warte-afgeved (KJ/KgK Soorteijke warte warte-oned (KJ/KgK κ WO (W/ K Forue van Grasof arnot rendeent Koewaterveevoud Grädigkeit ondensor vauü Stoote ondensor ondensorbeastg anta ijen ondensor ijengte Q ge ax n ax k Q k ge s T, uit ond T T T T T ( ( s s T s s T ( ( s s T kw KVV s td tu Teoretise is grädigeid, raktijk bijkt deze ongeveer -5 / te zijn onder norae ostandigeden en sone ondensor b Vauu ( on % % B on B b tkw uit t, kw, ge tkw uit e t, kw, t tkw uit t, kw, ge e B Q kw SV x s π di V 4 Voor dubbee doorstrog gedt s x s π du kw, uit Soorteijke warte koewateruitrede (kj/kgk ge ge tussen koewater -uit en ondensaat verzte (K t d ondensaat verzte beorende bij vauudruk (K ax Teversi koewater en ondensaat verzte (K Teversi koewater uit en ondensaat verzte (K Soorteijke warte (water 4, kj/kgk κ Warte-overdratsoeffiient (kw/ k T Toegevoerde warte [van turbe] (K T fgevoerde warte [van ondensor] (K s Entroie stoo (verzadigg s Entroie ondensaat/voedgswater (verzadigg Ongeveer 5-6 iter koewater nodig o kg stoo te ondenseren In oofdstuk koetorens wordt zefs over 7 iter gesroken Grädigkeit t d ondensatiete (verzadiggste ondensor beorende bij die ondensordruk (/ t u Koewateruittrede te (/ on ondensordruk B Ogevgsdruk b afgeezen baroeterstand kwikkoo,33 bar t Stooteeratuur ondensor (ondensaat B Q Stoodruk is tabeenboek iddes teroatie af te eiden ondensorbeastg (kj/ s Energiewaarde (zie bz 5 onderaan: assabaans s anta doorstrog v/ iruatiewater M kw Massastroo koewater (kg/s SV Soorteijk voue koewater (SV water, 3 /kg d i Inwendige ijdiaeter (d u - x ijdikte V Sneeid iruatiewater door ijjes (/s x d u Lengte ondensorij ( Verkoeend o VO ( anta ondensorijen (bij enkee doorstrog Uitwendige diaeter ondensorij ( 7

8 Regeneratieve ondensors Foruebad - Stooturbes Staf + LL T + Tst, af R St af LL T T st, af R 588 afgewerkte stoo uit turbe Onderste gedeete ondensor (otwe Water dat et te age te de otwe vat Voor owarg otw tot verzadiggste Regenereren van ondensaat KOELTORENS Natte bo te t t t t tuit natte bo uit og t natte bo t uit t og t Natte bo te Wandte koetoeren (/ ondensaatte koetorenuittrede (/ Buitenut teo (/ f te koeen ondensaat, koetorentrede (/ Koezone (/ OVERIGEN fkoeg turbeuis T T ( Ta T e t τ T T n Ta T τ α t τ T T T a t τ α Ge etaate Na t-uren (K Ogevgsteeratuur (K anvangste iret na afzetten turbe (K tijd (s fkoe-tijdonstante systee (s Soorteijke warte ateriaa (kj/kgk f te koeen assa (kg Warte overdratsoeffiient (kj/ sk f te koeen o ( Snesuitritg Lekveries abyrtafditg Energie ozettg Labyrt Wet van Bak tbv Lutondensor Benodigde oeveeeid suitwater Perentage aftastroo Entaie voedgswater - kete Warteva er voorwarer SSIH-TB-VB-VB-SOB z s ( E + E tan k ons t en er afditg gedt: seet: Ek E, vst, s, ruite: v, E E, oorsrongkeijkewaarde ( as suit st k ( st ont ( os koudeer koudeer (Enige voorwarer sta α vw aft x % α + ( α vw aft ( vo aft, vw n + suit SSI H TB VB VB SOB z E k E s v st Sne Suit Inritg et de and e toerenbeveiigg e xiae veraatsgsbewakg e Vauubeveiigg e seeroiedrukbeveiigg Massa wegekkende akkgbusstroo (kg/!! Pakkgbusdiaeter ge geeten art seet ( Hoogte seet (!! rukversi ogevg (bar!! aanta seten Ketise energie Potentiee energie Entroie Entaie ruk ediu (stoo Sneeid stoo assastroo ut / stoo (kg/s Entaie afgewerkte stoo / ut (kj/kg Soorteijke warte ateriaa (kj/kgk suit st ont os koudeer suit Massastroo suitwater (kg/s Stoorodutie (kg/s Stooontwijkgen aftaen en ontutgen (kg/s Entaie oververitte stoo (kj/kg Entaie koude been erveritter (kj/kg Entaie suitwater / voedgswater (kj/kg α Perentage aftastroo vw Entaie voedgswater na voorverwarer (water, gegeven druk aft Entaie aftastroo (stoo, gegeven druk, te Stootabe 4 Entaie ondensaat (water bij ondensordruk aft vw n, Warteva er voorwarer anta voorwarers 8

9 Teoretise arbeid er kg stoo Foruebad - Stooturbes Met aftavoorwarer: W ( α ( + α ( t a e o aft Entaie stoo trede ondensor e Entaie oververitte stoo o 588 Toe te voeren warte kete Met aftavoorwarer: q ( α ( + α ( o vw o o aft Terise rendeent Zonder voorwarer: o e ter o Met aftavoorwarer: TT ter α ( o aft ( o e + ( α α ( o aft ( o + ( α ter α ( o aft ax voor, dit is bij ( o e α Tera Teerature ifferene TT Taft T, vw uit Bij engvoorwarers TT TT Zo ke ogeijk (veroorzaakt ter veries T aft Verzadiggste aftastoo (K Te Uittredende voedgswater (K T vw, uit 9

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 0 tijdvak natuurkunde tevens oud programma natuurkunde, Het correctievoorschrift bestaat uit: Reges voor de beoordeing Agemene reges 3 Vakspecifieke reges 4 Beoordeingsmode 5 Inzenden

Nadere informatie

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

Leven onder de golven

Leven onder de golven Leven onder de goven Bescherm het even in de zee Gesteund door Marian Mudder Een actieve en keurrijke informatie- & onderwijsgids Ineiding Wekom bij Leven onder de Goven Bescherm het even in de zee, een

Nadere informatie

Waar komt het vaste (vogel) gaas te hangen?

Waar komt het vaste (vogel) gaas te hangen? Waar komt het vaste (vogel) gaas te hangen? Aan de binnenkant of aan de buitenkant? In de markt bestaan er verschillende manieren van werken en elke fabrikant kiest uiteindelijk voor de ene of de andere

Nadere informatie

De olie uit opgave 1 komt terecht in een tank met een inhoud van 10 000 liter. Hoe lang duurt het voordat de tank volledig met olie is gevuld?

De olie uit opgave 1 komt terecht in een tank met een inhoud van 10 000 liter. Hoe lang duurt het voordat de tank volledig met olie is gevuld? 5. Stromingsleer De belangrijkste vergelijking in de stromingsleer is de continuïteitsvergelijking. Deze is de vertaling van de wet van behoud van massa: wat er aan massa een leiding instroomt moet er

Nadere informatie

T H E 0 R I E V t. A-S B E W E R KIN G. DEEL I (vervolg)

T H E 0 R I E V t. A-S B E W E R KIN G. DEEL I (vervolg) T H E 0 R I E V t. A-S B E W E R KIN G DEEL I (vervolg) 1955 IUJvNLASBEWERKINGEN KENNIS VAN STROVLAS De ruwvlasbewerking is een der belangrijkste onderdelen :in de moderne vlas indutrie, omdat het hiervan

Nadere informatie

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA P A T R I A» N U M M E R le JAARGANG Bij dit nummer behooreu twee losse teekeningen 5 DECEMBER 1919 No. 21 HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER VEREENIGING

Nadere informatie

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector Bureau informatie t.b.v. private sector wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? De Vri esh ase lho ff Co pyr igh t 201 0. Dit rap por t, wa aro p het aut eur sre cht van toe -

Nadere informatie

Formulier. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Lenze

Formulier. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Lenze Tite: Agemene verkoop- en everingsvoorwaarden Lenze Deze agemene voorwaarden zijn van toepassing op ae overeenkomsten inzake de verkoop en evering van goederen en/of diensten, waaronder in beginse tevens

Nadere informatie

Bo mar sund. Ton Steen bak kers

Bo mar sund. Ton Steen bak kers Ton Steen bak kers Bo mar sund Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de wat schrijf sels lig gen die be trek king heb - ben op een en het zelf de on der werp: Bo - mar sund. Een on der werp wat me

Nadere informatie

Tijd om even een beknopte boom op te zetten

Tijd om even een beknopte boom op te zetten Tijd om even een beknopte boom op te zetten Beknopt Handboek Bedrijfstakpensioenfondsen Het Bedrijfstakpensioenfonds - Welke ondernemingen krijgen er mee te maken en wat zijn de nan i le risi o s wanneer

Nadere informatie

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 13.30-16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen; het examen bestaat uit 21

Nadere informatie

Fabrieksschema van Aethylbenzeen. W.C.van ZUll Langhout. Aug.I952.

Fabrieksschema van Aethylbenzeen. W.C.van ZUll Langhout. Aug.I952. Fabrieksschema van Aethylbenzeen. W.C.van ZUll Langhout Aug.952. r 1.. -1- Samenvatting. B~ de fabricage van styreen wordt als tussenproduct aethylbenzeen verkregen.n het hierna volgende verslag is het

Nadere informatie

RADIOACTIEF VERVAL. Vervalsnelheid

RADIOACTIEF VERVAL. Vervalsnelheid /stralingsbeschermingsdienst 8385-I dictaat september 2000 RADIOACTIEF VERVAL Voor een beperkt aantal van nature voorkomende kernsoorten en voor de meeste kunstmatig gevormde nucliden wijkt de neutron/proton

Nadere informatie

DAAR BIJ DIE MOLEN. UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G

DAAR BIJ DIE MOLEN. UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G DAAR BIJ DIE MOLEN Nadruk (Copyright verboden reserved) DAAR BIJ DIE MOLEN UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G De V.B.W. verstrekt reeds

Nadere informatie

Voorbeeldtentamen Natuurkunde

Voorbeeldtentamen Natuurkunde James Boswell Instituut Universiteit Utrecht Voorbeeldtentamen vwo versie Uitwerkingen Opgave 1: Heteluchtballon Een heteluchtballon is gevuld met lucht die verwarmd wordt door branders. Bij het vullen

Nadere informatie

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT DEEL II ZUIDELIJK SLUITGAT RAPPORT MODELONDERZOEK BIBLIOTHEEK Stanst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM DELFT M675-2 Vlfcpr d.2

Nadere informatie

De voordelen en het gebruik van een modulerende kamerthermostaat

De voordelen en het gebruik van een modulerende kamerthermostaat De voordelen en het gebruik van een modulerende kamerthermostaat In uw woonkamer hangt momenteel een zogenaamde modulerende kamerthermostaat die uw nieuwe cv-ketel aanstuurt. Dit is een ander type thermostaat

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea Ongevallen voor het Gezin. Deze Bijzondere

Nadere informatie

Polyatheorie. Erik Verraedt 2011-2012

Polyatheorie. Erik Verraedt 2011-2012 2011-2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Enkele telproblemen 5 2.1 Probleem 1........................................ 5 2.2 Probleem 2........................................ 5 2.3 Probleem 3........................................

Nadere informatie

Warmte Kracht Koppeling (WKK)

Warmte Kracht Koppeling (WKK) INDUSTRIEËLE WETENSCHAPPEN Warmte Kracht Koppeling (WKK) Leerling(en) : Ward Debruyne Dieter Sys Frederik Vandorpe Mentor: De Laere Miranda 2003-2004 VTI TorhoutSint-Aloysius Papebrugstraat 8a, 8820 Torhout

Nadere informatie

Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een

Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een statistische toets beslis je of een hypothese waar is.

Nadere informatie

6555 BW Wat kun je doen als je te snel boos bent.indd 12

6555 BW Wat kun je doen als je te snel boos bent.indd 12 Hoofdstuk twee Een geheimpje over boosheid Iedereen wordt wel eens boos. Het is zelfs zo n gewoon gevoel dat we een heleboel woorden hebben om het te beschrijven. Hier zijn een paar woorden die allemaal

Nadere informatie

Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap

Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap Dementie bij mensen met een verstandeijke handicap brochure voor verwanten en professionee ondersteuners Marian Maaskant & Martin Schuurman Dementie bij mensen met een verstandeijke handicap 1 Dementie

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-1a c d e 1 Voorkennis D C B N A K L Vierhoek ABCD is een vierkant. Vierhoek KLMN is een rechthoek en vierhoek PQRS is een parallellogram. De oppervlakte van vierhoek KLMN is 7 3 4 = 8 roostervierkantjes.

Nadere informatie

0. Inleiding. Afb. 0.01 HOOFDSTUK 0: INLEIDING 7

0. Inleiding. Afb. 0.01 HOOFDSTUK 0: INLEIDING 7 Inhoud Hoofdstuk 0: Inleiding Hoofdstuk 1: Draaistroommotoren Hoofdstuk 2: Frequentie-omvormers Hoofdstuk 3: Frequentie-omvormers en draaistoomm. Hoofdstuk 4: Bescherming en Veiligheid Bijlage I: Algemene

Nadere informatie

dag- en nachtdieren land dag is het dan nacht is aan de andere kant van de wereld de zon op is de zon onder is

dag- en nachtdieren land dag is het dan nacht is aan de andere kant van de wereld de zon op is de zon onder is Tijd GROEP 3-4 30 50 minuten 1, 23 en 46 De leerling: dag- en nachtdieren land dag is het dan nacht is aan de andere kant van de wereld de zon op is de zon onder is en nacht Haal voor de activiteit Dieren

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 203 tijdvak 2 natuurkunde Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Newton havo deel 2 Uitwerkingen Hoofdstuk 15 Kernenergie 89

Newton havo deel 2 Uitwerkingen Hoofdstuk 15 Kernenergie 89 Newton havo deel Uitwerkingen Hoofdstuk 5 Kernenergie 9 5 Kernenergie 5. Inleiding Voorkennis Ioniserende straling a De instabiele kern van een atoom. b c soort straling bestaat uit eigenschappen ioniserend

Nadere informatie

H^'&c, (if*f8 SBD 1014 INLEID TOT TRALIN HYGIEN. door ir. Chr. J. Huyskens. StraUngsbeschermingsdienst Techmsche Hogeschool Eindhoven

H^'&c, (if*f8 SBD 1014 INLEID TOT TRALIN HYGIEN. door ir. Chr. J. Huyskens. StraUngsbeschermingsdienst Techmsche Hogeschool Eindhoven H^'&c, (if*f8 SBD 1014 INLEID TOT TRALIN HYGIEN door ir. Chr. J. Huyskens StraUngsbeschermingsdienst Techmsche Hogeschool Eindhoven ivr -:.v:.::i ;.-. *:::. * k" t '.Ti'TlO'! S ':'.!.!' i's :;, i r, i":ir..i.

Nadere informatie