Formuleblad - Stoomturbines A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Formuleblad - Stoomturbines A"

Transcriptie

1 Intrede Straabuis ( s v Foruebad - Stooturbes Oervakte trede straabuis ( s, v Soorteijk voue ediu ( /kg Intredesneeid (/s 588 Kee straabuis ( Ide as boven: s, v wordt eveneens uit Moierdiagra of tabeen geaad, waarbij k ±,57 b wordt dv forue Zeuner verder berekend Voor uittrede straabuis gedt zefde werkwijze Kritise drukveroudg: Π e b Π rukveroudg (± 57 voor kritise drukver e Eddruk (bar b Begdruk (bar a Instroosneeid straabuis (/s ax Maxiae sneeid kritis Kritise sneeid, oogst og stroosneeid Bij rete straabuis e, 57 b Bij divergerende (<straabuis e <, 57 b Bij onvergerende (> straabuis e, 57 b Bij onverg-diverg straabuis e <, 57 b ax kritis ax > kritis ax kritis ax > kritis Toegeast to sneeden ± 45/s e Lavase buis genaad Soesneeid U: Otreksneeid oosoe Odat oosoe van beaade engte, sneeid aan to groter dan aan voet Voor berekengen neet et ave soeoogte LVL geijkdruk turbe Forue Zeuner Uitstroosneeid straabuis (/s + a a Teoretise uitstroosneeid straabuis (/s Warteva over straabuis (kj/kg anstroosneeid voor straabuis (/s Stoosneeid : absoute stoosneeid Te berekenen bij uittrede straabuis trede eerste soe uitstroo eerste soe Ketise energie (J Ketise energie stoo Massadeetje stoo (kg Wet beoud energie Ideae otreksneeid (/s Reatieve treesneeid (/s Soeuittrede sneeid (/s Reatieve uittreeoek anta owentegen Soekrat Lava (N Reatieve sneeid W: Sneeid stoodeetje tovdraaiende soeenwie W - vetoris - U - vetoris a + + U Soe otreksneeid (/s Stoo treesneeid (/s U osα " bsoute treeoek Hiervoor gedt: α 9 osα bsoute treeoek " : oek stoouitstroo straabuis oek waaronder artijn straabuis o soeenwie staat W + U osα W + U W osβ W W Reatieve treeoek $ : oek stoo reatief gezien tussen soeen kot oek waaronder soeen geonstrueerd treezijde bij juiste otreksneeid ontstaat botsgsare trede stoo oosoekanaen β β v s sα W U n π g osα n π g bsoute uittreeoek " : oek waaronder stoo uit soe kot F soe u u osα osα Fsoe ( os α os α n toerenta, rotatiefrequentie (owentegen/se (Hz!! s iaeter soeenwie ( ṁ Massastroo stoo door turbe (kg/s Massadeetje stoo (kg u Veranderg van absoute stoosneeid (/s bsoute uittreesneeid (/s bsoute uittreeoek, dien " 9/,dan α sα (bij otiaa soerendeent " 9/ Reatieve uittreeoek $ : oek waaronder stoo reatief gezien uit soe kot Onder deze oek za soe uittreezijde edigen

2 Verogen Lava (W P F Foruebad - Stooturbes soe soe 588 Strogsrendeent Teris rendeent (Ranke rendeent Inwendige rendeent turbe E E k, k uit soe E k, stro g stro g t, ter t, ter ( s α % os α % vs vs vs vs as vw as ast E k, E k,iut Ketise energie stoo trede oowie E k / Ketise energie stroo uittrede oowie E / k, uit vs Entaie verse stoo trede turbe as Entaie afgewerkte stoo vw Entaie voedgswater ast Entaie afgewerkte stoo bij isentroe warteva ª vs - ast isetroe warteva URTIS Uitstroosneeid straabuis (/s Gunstigste otreksneeid (/s Uittredesneeid aatste oowie Uittredesneeid oowieen Reatieve sneeden oowieen Soeenwiediaeter : iaeter soeenwie geeten o geiddede soeoogte + a U osα bij ideae otreksneeeids gedt tevens: u, e tra ( 4 u, trta ( 4a s α tr ( a U + Wtr ( b U + W, tr W, tr geijkdruk turbe Teoretise uitstroosneeid straabuis (/s ª Warteva over straabuis anstroosneeid voor straabuis (/s anta traen tr tranr a - tr + aanta traen - tranuer + 3 tras T e tra U (4a - e tra 6U 3 e tra U Stoo uittredesneeid aatste oowie (s Stoo tredesneeid e oowie (/s tr tranr a - tr + aanta traen + 3 tras T e tra 6U (au e tra 4U 3 e tra U tr tranr b - tr aanta traen - tranuer 3 tras T e tra 5U (bu e tra 3U 3e tra U tbv sneeidsdrieoeken en drukva sea: e drukva vdt voedig ( één keer de straabuis aats vogorde sneeidsijnen tbv zig-zag ode (soe - okeersoe: W W i,j - Soekraten (N Soeverogens (W Strogsrendeent Straabuis Wrijvgoëffiient F F + F soe, totaa soe, soe, x P + P soe, tot soe soe, x str,, stro g Ps ro e u P E k, E k, u it stro g E k, s α o s α stro g ϕ t eo retis Zie soekratenforue bij Lava Zie soeverogenforue bij Lava Turbes deebaar naar: - wijze van stooafvoer - ondensatie turbe - tegendruk turbe (SV roesstoo; - afta-ondesatie turbe (voorwarers ; - afta-tegendrukturbe - naar bouwwijze - eeruizige turbe s (H-M-L; - turbes et eerbuizige uitaten (diaboo vor uittredesneeid stoo straabuis (/s n Wrijvgoëffiient ( 94 < ϕ < 97

3 Soe wrijvgsoëffiiënt W ψ W Forue - Stooturbes W Reatieve tredesneeid tra (/s W Reatieve uittredesneeid tra (/s ψ Soewrijvgsoëffiiënt 588 ZOELLY Uitstroosneeid straabuis Ideae otreksneeid Uittredesneeid Soekrat Soeverogen Strogsrendeent Otiaa (axiaa strogsrendeent teoretis: + a z ra z U osα Ideaa dan gedt: α 9 ; sα Fsoe, totaa z u Psoe, totaa z u strog Psoe u P teoretis os strog,ax α z Geijkdrukturbe z anta druktraen Stoosneeden (ketise energie neen af et kwadraat aanta Zoey-traen Ide Lava, verenigvudigd et aanta traen Ide Lava, verenigvudigd et aanta traen Uitstroosneeid vorige tra aanstroosneeid betreffende tra ( W - W PRSONS overdruk turbe reatieturbe Stoo exandeert zowe eid- as oosoeen, vandaar overdrukturbe Reatiekrat as gevog van exansieroes oosoeen benut, daardoor Parsonsturbe gerangsikt onder Reatieturbes reatiegraad R G reatiearbeid reatie arbeid totae arbeid reatie arbeid + atie arbeid ( W W W W R G ( + ( W W + W W voor RG 5% gedt: \ Reatieve treesneeid (/s Reatieve uittreeoek W W W + U U o s α ; W en W W en W β i n v s i n s i n α W " $ en $ " Turbe uitvoerg Beangrijkste versi zuivere reatie- (ZRT en atieturbe (T: S Meanise energie (arbeid bij ZRT ontstaat door toeneen reatieve stoosneeid roterende straabuizen, ook we oowieen, dus door sneeidsveranderg stoo S Meanise energie (arbeid bij T ontstaat door afneen absoute stoosneeid soekanaen it gebeurt door ritgveranderg v/d stoo oosoeen (rie van geijkdruk turbes Parsons: Zoey: Troerotor Sijvenrotor 3

4 Naar uittrede werkende krat (N % baanerg Foruebad - stooturbes Fnaar uittrede ge ge t rede uittrede ge ge 4 π ( ge rotor t rede, ge, ge F uittrede ge Ft rede uit π π ( ge rotor ( uit ( evenw rotor 4 4 rotor evenw rotor \ ge + rotor uittrede ge evenw F Krat N ruk N/ ge O ge ge iaeter 588 e naar uittrede werkende krat kan gigantise waarden aanneen Kraten worden ogevangen door evenwitszuiger o rotor aangebrat Een zijde zuiger ontat et trede, andere zijde ontat et uittrede (drukvereffengseidg Uitstroosneeid straabuis Resuterende kraten uittrede worden iddes een Mie-bok ogevangen (beerkg diaeter baaneerzuiger, beter wendig rendeent Bij geijke afeten draait Parsons Turbe eer ow/se, en stroosneeden zijn afgenoen et fator % Ook uittredeveries aatste tra is afgenoen (beter wendig rendeent dan vergeijkbaar Zoey Otreksneeid Uitstroo e soe U, osα π ge n osα Bij retoekige sneeidsdrieoeken: sα Grootnadee wanneer toegeast as oge-druk ae, over eidsotten groter; zware onstrutie nodig duur, daaro weig toegeast as oge-druk turbe Er gedt: W en W rotatiefrequentie (toerenta turbe n ge π osα n Rotatiefrequentie(ow/s Soekrat F soe, totaa u Soeverogen Strogsrendeent P soe, totaa u u stro g U ( os α U stro g + ( W W en W, dan gedt: ( + os α U Voor uitgedrukt J/kg vervat deg et en gedt: U ( os α U stro g U U osα stro g U U + osα Geaksave: U U osα a Strogsrendeent wordt groter naarate a groter wordt a stro g + [ a] e Parsonturbe eeft een groter strogsrendeent dan Zoey 4

5 Otiaa (axiaa strogsrendeent Foruebad - Stooturbes U osα stro g, ax + os os a a 588 Ljungströ radiae turbe (vorige zijn axiaa Beangrijkste versi: Meanise energie onstaat door Zuivere atie s: afneen absoute sneeid soekanaen Gebeurt door ritgsveranderg stoo oosoenen (rie geijk drukt s Zuivere reatiet s: door toeneen reatieve stroosneeid roterende straabuizen (oowieen, dus door sneeidsveranderg stoo Geijkdrukturbes (tie-turbes Overdrukturbes (Reatieturbes Loosoenen Syetris -syetris oortot van de oosoeen Geijkbijvend fneend (onvergerend ruk vóór en ater oowie Geijk Vóór et oowie groter Krat axiae ritg Neen Ja, as gevog van Ozettg ketise energie In straabuizen, dus e warte vdt voor de eft de eidsoeen en voor de eft de oosoeen aats Reatieve sneeid onstant, aar verandert van ritg Verandert van ritg en grootte Ontstaan van de soekrat oor ritgsveranderg v/d stoo oor ritgsveranderg en versneg v/d stoo Otreksneeid ( ideae geva Lava voor Zoey O warteva eerste tra wat groter te aten wordt deze vor toegeast urtis voor Zoey Voordee turbe korter, iter (snee druk en te dag eerste traen en daaree goedkoer bij zefde verogen U osα U osα U, z z Uz, z g z, z g U g,,, g, z U g, z, z z g, z z Lava voor Parsons Toegesast iv regeogeijkeden, straabuisregeg is naeijk niet ogeijk Voorgesaked wie eet regewie urtis voor Parsons Ide as boven, vaak voorgesakede urtis uitgevoerd et of 3 sneeidstraen Is iter, korter en dus goedkoer g, U /, / U, g U, g, g, U g, g,, H turbe uitgevoerd as urtis of Lava entrietae krat oosoeen Treksanng o soevoet M turbe uitgevoerd as Zoey tgv toerenta: F ω r F ω ( γ + e ω π n ( n f Hz F soe ρ ( π n r F σ soe L turbe uitgevoerd as Parsons F ω r γ e n soe ρ entrietae krat (N Massa soe (kg Hoeksneeid (rad/s straa assaiddenunt soe ( oorbuigg door entrietae krat ( fstand assaiddenunt tov geoetrise as ( oorsnede soe ( Hoogste soe ( Soorteijke assa soeenateriaa (kg/ 3 Rotatiefrequentie - toerenta - (ow/s Soeerosie door ondenseren stoo turbe (te oog vauü ondensor Tevens aansag H-T osgeaakt die via erveritter M-L-T kunnen besadigen 5

6 Stabiee toestand Labiee evenwit Kritieke oeksneeid Kritieke rotatiefrequentie F ω < e F ω e ω k nk π nk π Foruebad - stooturbes Fe Fe g f Fe : G: f en G g ω e γ Fe ω F e 588 Krat o as eeneid van afwijkg te geven (N Krat o oosoeen: - entrietae krat - axiae krat tgv otredende wrijvg - tangentiëe krat tgv sneeidsveranderg stoo - tangentiëe krat tgv drukversi over soeen Kraten o eisoeen: - tangentiëe krat tgv sneeidsverandergen stoo - axiae krat tgv drukversi over soeen G g f γ e Zwaartekrat (N Vaversneg (/s oorzakkg door zwaartekrat ( oorbuigg door entrietae krat ( fstand assaiddeunt tov geoetrise as ( ONENSORS Orekenveroudgen wartegeeidgs aat (W of J/s Teren: 5 bar Pa ( N / eter voeistofkoo ρ g (oogsteversi wk (eter waterkoo Pa kk (iieter waterkoo 33 Pa Q λ T d λ Wartegeeidgsverogen: k W / K d Statise druk (Pa of N/ g Zwaartekrat (/s Koooogte ( Q Wartestroo door de wand (W of J/s Oervakte wand ( 3 λ Wartegeeidgsoëffiiënt (W/K T Te versi over de wand (K d ikte wand ( Warteweerstand: d λ K / W Wartegeeidg ronde buis (W of J/s π λ T Q r n r r r Bnenstraa buis Buitenstraa buis Lengte buis vereenvoudigde funtie (gerge fout: π ( r + r T Q λ r r Warteoverdrat door onvetie (W of J/s Q α ( T T In ijenbundewisseaar: Q k T ge Tgroot Tke Tge Tgroot n Tke α Warteoverdratsoëffiiënt (W/ K T ge Log ge te versi (K T groot Te versi koende stoffen ( - B T ke Te versi uitgaande stoffen ( uit - B uit Stof f te koeen stof Stof B Koeediu 6

7 Totae warte overdratsoëffiiënt Totae WO Wet van beoud van energie Foruebad - Stooturbes d k + + α α λ Qtoe Qaf Q k T T T ge s turbe, uit ondensaat kw kw kw, uit kw, ge ( ( t t k t ax td tkw, td tkw, uit κ α α 588 Totae warteoverdratsoeffiient Warteoverdrat door fiaag warteafgevend ediu da-staa (kw/ K Warteoverdrat door fiaag warte-oneend ediu staa-water (kw/ K Massastroo warte-afgevend ediu (Kg/s Massastroo warte-oneend ediu (Kg/s Soorteijke warte warte-afgeved (KJ/KgK Soorteijke warte warte-oned (KJ/KgK κ WO (W/ K Forue van Grasof arnot rendeent Koewaterveevoud Grädigkeit ondensor vauü Stoote ondensor ondensorbeastg anta ijen ondensor ijengte Q ge ax n ax k Q k ge s T, uit ond T T T T T ( ( s s T s s T ( ( s s T kw KVV s td tu Teoretise is grädigeid, raktijk bijkt deze ongeveer -5 / te zijn onder norae ostandigeden en sone ondensor b Vauu ( on % % B on B b tkw uit t, kw, ge tkw uit e t, kw, t tkw uit t, kw, ge e B Q kw SV x s π di V 4 Voor dubbee doorstrog gedt s x s π du kw, uit Soorteijke warte koewateruitrede (kj/kgk ge ge tussen koewater -uit en ondensaat verzte (K t d ondensaat verzte beorende bij vauudruk (K ax Teversi koewater en ondensaat verzte (K Teversi koewater uit en ondensaat verzte (K Soorteijke warte (water 4, kj/kgk κ Warte-overdratsoeffiient (kw/ k T Toegevoerde warte [van turbe] (K T fgevoerde warte [van ondensor] (K s Entroie stoo (verzadigg s Entroie ondensaat/voedgswater (verzadigg Ongeveer 5-6 iter koewater nodig o kg stoo te ondenseren In oofdstuk koetorens wordt zefs over 7 iter gesroken Grädigkeit t d ondensatiete (verzadiggste ondensor beorende bij die ondensordruk (/ t u Koewateruittrede te (/ on ondensordruk B Ogevgsdruk b afgeezen baroeterstand kwikkoo,33 bar t Stooteeratuur ondensor (ondensaat B Q Stoodruk is tabeenboek iddes teroatie af te eiden ondensorbeastg (kj/ s Energiewaarde (zie bz 5 onderaan: assabaans s anta doorstrog v/ iruatiewater M kw Massastroo koewater (kg/s SV Soorteijk voue koewater (SV water, 3 /kg d i Inwendige ijdiaeter (d u - x ijdikte V Sneeid iruatiewater door ijjes (/s x d u Lengte ondensorij ( Verkoeend o VO ( anta ondensorijen (bij enkee doorstrog Uitwendige diaeter ondensorij ( 7

8 Regeneratieve ondensors Foruebad - Stooturbes Staf + LL T + Tst, af R St af LL T T st, af R 588 afgewerkte stoo uit turbe Onderste gedeete ondensor (otwe Water dat et te age te de otwe vat Voor owarg otw tot verzadiggste Regenereren van ondensaat KOELTORENS Natte bo te t t t t tuit natte bo uit og t natte bo t uit t og t Natte bo te Wandte koetoeren (/ ondensaatte koetorenuittrede (/ Buitenut teo (/ f te koeen ondensaat, koetorentrede (/ Koezone (/ OVERIGEN fkoeg turbeuis T T ( Ta T e t τ T T n Ta T τ α t τ T T T a t τ α Ge etaate Na t-uren (K Ogevgsteeratuur (K anvangste iret na afzetten turbe (K tijd (s fkoe-tijdonstante systee (s Soorteijke warte ateriaa (kj/kgk f te koeen assa (kg Warte overdratsoeffiient (kj/ sk f te koeen o ( Snesuitritg Lekveries abyrtafditg Energie ozettg Labyrt Wet van Bak tbv Lutondensor Benodigde oeveeeid suitwater Perentage aftastroo Entaie voedgswater - kete Warteva er voorwarer SSIH-TB-VB-VB-SOB z s ( E + E tan k ons t en er afditg gedt: seet: Ek E, vst, s, ruite: v, E E, oorsrongkeijkewaarde ( as suit st k ( st ont ( os koudeer koudeer (Enige voorwarer sta α vw aft x % α + ( α vw aft ( vo aft, vw n + suit SSI H TB VB VB SOB z E k E s v st Sne Suit Inritg et de and e toerenbeveiigg e xiae veraatsgsbewakg e Vauubeveiigg e seeroiedrukbeveiigg Massa wegekkende akkgbusstroo (kg/!! Pakkgbusdiaeter ge geeten art seet ( Hoogte seet (!! rukversi ogevg (bar!! aanta seten Ketise energie Potentiee energie Entroie Entaie ruk ediu (stoo Sneeid stoo assastroo ut / stoo (kg/s Entaie afgewerkte stoo / ut (kj/kg Soorteijke warte ateriaa (kj/kgk suit st ont os koudeer suit Massastroo suitwater (kg/s Stoorodutie (kg/s Stooontwijkgen aftaen en ontutgen (kg/s Entaie oververitte stoo (kj/kg Entaie koude been erveritter (kj/kg Entaie suitwater / voedgswater (kj/kg α Perentage aftastroo vw Entaie voedgswater na voorverwarer (water, gegeven druk aft Entaie aftastroo (stoo, gegeven druk, te Stootabe 4 Entaie ondensaat (water bij ondensordruk aft vw n, Warteva er voorwarer anta voorwarers 8

9 Teoretise arbeid er kg stoo Foruebad - Stooturbes Met aftavoorwarer: W ( α ( + α ( t a e o aft Entaie stoo trede ondensor e Entaie oververitte stoo o 588 Toe te voeren warte kete Met aftavoorwarer: q ( α ( + α ( o vw o o aft Terise rendeent Zonder voorwarer: o e ter o Met aftavoorwarer: TT ter α ( o aft ( o e + ( α α ( o aft ( o + ( α ter α ( o aft ax voor, dit is bij ( o e α Tera Teerature ifferene TT Taft T, vw uit Bij engvoorwarers TT TT Zo ke ogeijk (veroorzaakt ter veries T aft Verzadiggste aftastoo (K Te Uittredende voedgswater (K T vw, uit 9

STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 1/13

STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 1/13 VAK: Stooturbines A Set Proeftoets AT0 STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc /3 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Bescikbare tijd: 00 inuten Uw naa:...

Nadere informatie

STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT02 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 1/11

STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT02 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 1/11 VAK: Stooturbines A Set Proeftoets AT0 STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc / IT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare tijd: 00 inuten Uw naa:...

Nadere informatie

Δh c = 2000 +c. u = c cosα [m/s] 2 α 1 = intreehoek [ ] u = schoepsnelheid [m/s] c 1 = intreesnelheid [m/s] c 2 = uittrede snelheid [m/s] 2.

Δh c = 2000 +c. u = c cosα [m/s] 2 α 1 = intreehoek [ ] u = schoepsnelheid [m/s] c 1 = intreesnelheid [m/s] c 2 = uittrede snelheid [m/s] 2. Formule van Zeuner: 0 0 a c = 000 Δh +c Hierin is: c 0 = de theoretische uitstroomsnelheid van de in m/s. h 0 = de theoretische of isentropische warmteval in kj/kg. c a = de aanstroomsnelheid van de van

Nadere informatie

www.toeatingsexamen-geneeskunde.be 1. Je staat met je twee voeten op de grond. Hoe verandert de druk die je uitoefent op de grond as je één been opheft? a. De druk haveert. b. De druk verdubbet. c. De

Nadere informatie

EXAMEN STOOMTURBINES EPT (nr 120)

EXAMEN STOOMTURBINES EPT (nr 120) EXMEN STOOMTURINES EPT (nr 120) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- atum : Tijdsduur : 2 uur Tijd : 13.30 15.30 uur antal vragen

Nadere informatie

Opgave 1.2. Theorie: Blz. 37/38

Opgave 1.2. Theorie: Blz. 37/38 Ogave. Theorie: Blz. 7/8 Ti: Bereken P in uit orule (.60) door een bekend unt in te vullen. Bijvoorbeeld: T 00 7 K et de bekende druk P 0 Pa. Gegeven: L 4000 J/ol T gev 0 0 K R 8,47 J/ol,K Oloing: P (0

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Toegepaste energieleer

Toegepaste energieleer Doentenandleidg oegeate energieleer Warte- en trogleer eede dru Arie aal 90 9 6 D Deze doentenandleidg oort bij: itel: oegeate energieleer, Auteur: Arie aal Dru: e dru, 0 Uitgegeven door: Sdu Uitgever

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 42 Hoofdtu 3 - Teroeen adzijde 70 V-1a In een oodiagra teen je eert 5 taen (vijf euren) en daarna aan het eind van e van deze vijf taen nog een twee (a of reed) dan zie je dat er 5 2 = 10 verhiende uitvoeringen

Nadere informatie

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt.

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt. Opgaven hoofdstuk 9 Opgave 1 Beredeneer waarom de marginae productcurve de gemiddede productcurve in het maximum snijdt. Opgave Vu de vogende tabe verder in en teken de bijbehorende curven voor het totae,

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

m = = ρ ρ V V V V R4 m in kg en V in m 3 hoort bij ( coherent) ρ in kg/m 3 m in g en V in ml hoort bij ( coherent) ρ in g/ml

m = = ρ ρ V V V V R4 m in kg en V in m 3 hoort bij ( coherent) ρ in kg/m 3 m in g en V in ml hoort bij ( coherent) ρ in g/ml Reflectievraen versie 21 Per edachte..1 R1 R2 1 d is elijk aan 1 c en daaro heb je de nijin te zeen dat 1 k/d elijk is aan 1 k/c. Het is dus eienlijk eer slordiheidsfout dan een denkfout. Model: 1 k/d

Nadere informatie

STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN.doc 1/5

STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN.doc 1/5 VAK: Stoomturbines A Set Proeftoets AT01 STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN.doc 1/5 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare tijd: 100 minuten Uw naam:... Klas:...

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

1:100. Plattegronden. onderwerp. schaal. datum

1:100. Plattegronden. onderwerp. schaal. datum drwr ttgrd s Otis tkigr KO - 40 M 0. 0 N N N 7 N 6 6 N 7 N 6 EL N LEKESL. stdrd / g ti DM O - rgig g D D m g EL EL EL EL N 6 LEKESL. - dk V - SLK V - SLK - dk O - rgig N 7 LEKESL. O - rgig g N LEKESL.

Nadere informatie

ZEN design line. ClimateCare van Mitsubishi Electric. Specificaties. Zen. Je voelt het verschil. by Mitsubishi Electric. Climate Control systemen

ZEN design line. ClimateCare van Mitsubishi Electric. Specificaties. Zen. Je voelt het verschil. by Mitsubishi Electric. Climate Control systemen liatecare van Mitsubishi Electric. de naa ZEN. De essentie van ZEN is ongehecht zijn ag gezien worden aar is subtiel en inialistisch waardoor het akkelijk geabsorbeerd wordt in de ruite. Uiteraard bent

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

1 e jaar 2 e graad (2uur)

1 e jaar 2 e graad (2uur) ysica hoofdstuk 1 : Mechanica 1 e jaar 2 e graad (2uur) 6 Hefboen 6.1. Definitie O een een spijker uit de uur te haen gebruiken we een... Een...is een werktuig. Dit werktuig is een...voorwerp et een...

Nadere informatie

v v I I I 10 P I 316, 10

v v I I I 10 P I 316, 10 GELUDSSNELHED Het bijkt dat de gemiddede kinetische enegie van de moecuen evenedig is met de absoute tempeatuu. De sneheid van de moecuen van een gas is evenedig met de vootpantingssneheid van geuid. eeken

Nadere informatie

Droogijs. IJskappen Antarctica smelten ongelooflijk snel Bron: www. metrotime.be

Droogijs. IJskappen Antarctica smelten ongelooflijk snel Bron: www. metrotime.be IJskappen Antarctica smelten ongelooflijk snel Bron: www. metrotime.be De 3D pen laat kinderen veilig 3D objecten tekenen Door middel van LED dioden aan het uiteinde van de pen zal de inkt direct stollen,

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

2 De elektrische huisinstallatie

2 De elektrische huisinstallatie Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 6 De eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder vogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen die aan

Nadere informatie

9 Stugheid en sterkte van materialen.

9 Stugheid en sterkte van materialen. 9 Stugheid en sterkte van aterialen. Onderwerpen: - Rek. - Spanning. - Elasticiteitsodulus. - Treksterkte. - Spanning-rek diagra. 9.1 Toepassing in de techniek. In de techniek ko je allerlei opstellingen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 26 augustus 2010 van 9.00 tot uur

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 26 augustus 2010 van 9.00 tot uur Uitgangspunten: 1. Zet op ae baden naam en studienummer. 2. Werk netjes en systematisch, schrijf eesbaar. 3. Bij twijfe over een uitkomst kunt u toch nog punten scoren door uw twijfe te motiveren. 4. As

Nadere informatie

Olie, alleen voor het smeren! (deel 1)

Olie, alleen voor het smeren! (deel 1) elheden 3 Olie, alleen oor het seren (deel ) door: Titus M Bartholoeus, Senior Deelopent Engineer, Grasso Products b Inleiding Koelcopressoren worden alleaal, op een enkele speciale t toepassing na, e

Nadere informatie

Kracht en Energie Inhoud

Kracht en Energie Inhoud Kracht en Energie Inhoud Wat is kracht? (Inleiding) Kracht is een vector Krachten saenstellen ( optellen ) Krachten ontbinden ( aftrekken ) Resulterende kracht 1 e wet van Newton: wet van de traagheid

Nadere informatie

Naam (plus beschrijving) Symbool Eenheid Formules. Druk = kracht per eenheid van oppervlakte p (N/m² = ) Pa

Naam (plus beschrijving) Symbool Eenheid Formules. Druk = kracht per eenheid van oppervlakte p (N/m² = ) Pa Naam (lus beschrijving) Symbool enheid ormules MHANIA in het derde jaar Dichtheid massa er eenheid van volume ρ kg /m³ m ρ V Druk kracht er eenheid van oervlakte (N/m² ) a A Hydrostatische druk in een

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Soorten energie (meten en rekenen laval turbine energie omzettingen in Laval t krachten en snelheden

Soorten energie (meten en rekenen laval turbine energie omzettingen in Laval t krachten en snelheden PVB3Si Pagina 1 Inleidende les dinsdag 6 september 2016 13:47 herhaling: stoomtheorie Soorten energie (meten en rekenen laval turbine energie omzettingen in Laval t krachten en snelheden Energie in de

Nadere informatie

Thermodynamica - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN.doc 1/7

Thermodynamica - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN.doc 1/7 VAK: Thermodynamica A Set Proeftoets AT01 Thermodynamica - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN.doc 1/7 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare tijd: 100 minuten Uw naam:... Klas:...

Nadere informatie

Thermodynamische analyse van het gebruik van een warmtepomp voor residentiële verwarming

Thermodynamische analyse van het gebruik van een warmtepomp voor residentiële verwarming H01N2a: Energieconversiemachines- en systemen Academiejaar 2010-2011 Thermodynamische analyse van het gebruik van een warmtepomp voor residentiële verwarming Professor: Martine Baelmans Assistent: Clara

Nadere informatie

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer.

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer. Nummer 19 Onderwerp: Voerverwarming neiding Het systeem van voerverwarming is op de Nederandse markt nooit een gewedig sukses geworden. Was het jaren geeden een mooi systeem voor woningen weke in de koopsfeer

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaak nr: 1324 / HAL - Mercurius Nummer: 1324/11 I. MELDING 1.

Nadere informatie

VAK: Thermodynamica - A Set Proeftoets 01

VAK: Thermodynamica - A Set Proeftoets 01 VAK: Thermodynamica - A Set Proeftoets 01 Thermodynamica - A - PROEFTOETS- set 01 - E_2016 1/8 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare tijd: 100 minuten Uw naam:... Klas:...

Nadere informatie

1 e jaar 2 e graad (2uur) Wanneer we voorwerpen met een zelfde volume nemen dan is de massa zeker niet steeds dezelfde.

1 e jaar 2 e graad (2uur) Wanneer we voorwerpen met een zelfde volume nemen dan is de massa zeker niet steeds dezelfde. Fysica hoofdstuk 1 : Mechanica 1 e jaar 2 e raad (2uur). Dichtheid.1 Ineidin Wanneer we voorwerpen et een zefde voue neen dan is de assa zeker niet steeds dezefde. Proef: Bepaa van éénzefde voue auiniu,

Nadere informatie

Soorten energie (meten en rekenen laval turbine energie omzettingen in Laval t krachten en snelheden

Soorten energie (meten en rekenen laval turbine energie omzettingen in Laval t krachten en snelheden PVB3Si Pagina 1 Inleidende les dinsdag 6 september 2016 13:47 herhaling: stoomtheorie Soorten energie (meten en rekenen laval turbine energie omzettingen in Laval t krachten en snelheden Energie in de

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

NIVEAU 5. STOOMTECHNIEK EPT: Proefexamen

NIVEAU 5. STOOMTECHNIEK EPT: Proefexamen NIVEAU 5. STOOMTECHNIEK EPT: Proefexamen TIJD 2 UUR:TOEGESTANE HULPMIDDELEN, REKENMACHINE, STOOMTABEL EN h-s en T-s DIAGRAM. Wat wordt verstaan onder het triple punt? 2. Bereken de entropie van natte stoom

Nadere informatie

!"! #$%& ' ( ) * +, - ) -. / 01 &2 301.. + 5 1 #31 4 #1 & %1 ) ) - 6!!!,! 7 / * &&, &8$ 9 : : * &&, &8$!9 1 1 & " : * && 01 &0 - * )

!! #$%& ' ( ) * +, - ) -. / 01 &2 301.. + 5 1 #31 4 #1 & %1 ) ) - 6!!!,! 7 / * &&, &8$ 9 : : * &&, &8$!9 1 1 &  : * && 01 &0 - * ) !"! #$%& ' ( ) * +, - ) -. / 01 &2 301.. +! 1 #31 4 #1 & 21 5 1 #31 4 #1 & %1 ) ) - 6!!!,! 7 / * &&, &8$ 9 : : * &&, &8$!9 1 1 & " : * && 01 &0 - * ) . * + (! : : ; ( - < 6 + ( 67 7 ( 6 ( : 6. / # 8083

Nadere informatie

2.5 Druk in een vloeistof onder invloed van de zwaartekracht

2.5 Druk in een vloeistof onder invloed van de zwaartekracht Fysica hoofdstuk 2 : Hydrostatica 1 e jaar 2 e raad (1uur) - 109-2.5 Druk in een vloeistof onder invloed van de zwaartekracht 2.5.1 Kracht en druk op de bode van een vat Eventjes herhalen : Wat is dichtheid?

Nadere informatie

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden De griffier gewaardeerd 2011 Een kantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadseden Vereniging van Griffiers Apri 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Ineiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Enquête en

Nadere informatie

STOOMTABELLEN. Stoomtabellen - 1 -

STOOMTABELLEN. Stoomtabellen - 1 - STOOMTABELLEN Stoomtabellen - 1 - Stoomtabellen - 2 - Voorwoord Bij het bestuderen van de thermodynamica en dan in het bijzonder de stoomkringlopen zoals deze worden toegepast in moderne thermische centrales,

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Langere vraag over de theorie

Langere vraag over de theorie Langere vraag over de theorie (a) Magnetisch dipooloent Zoals het elektrisch dipooloent is het agnetisch dipooloent een vectoriële grootheid. Het agnetisch dipooloent wordt gedefinieerd voor een gesloten

Nadere informatie

Hoogrendement zwartebuisstraler

Hoogrendement zwartebuisstraler INFRA / INFRA MONO Hoogrendeent zwartebuisstraler Mark INFRA / INFRA MONO zwartebuisstralers verwaren et langegolf infraroodstraling. Stralingsverwaring berust op het principe van warteoverdracht van een

Nadere informatie

TOETS CTD voor 1 ste jaars MST (4051CHTHEY) 1 maart uur Docenten: L. de Smet, B. Dam

TOETS CTD voor 1 ste jaars MST (4051CHTHEY) 1 maart uur Docenten: L. de Smet, B. Dam TOETS CTD voor 1 ste jaars MST (4051CHTHEY) 1 maart 2016 13.30-15.00 uur Docenten: L. de Smet, B. Dam Dit tentamen bestaat uit 30 multiple-choice vragen Hiermee zijn in totaal 20 punten te verdienen Voor

Nadere informatie

D d U DN 180 LW 110 G S1

D d U DN 180 LW 110 G S1 D d U T R HZ S2 DN 180 W 110 TH HT S1 nhoud d D HT 1* 2* 3* 4* 5* 300 600 700 1334 55 220 280 548 720 755 1179 1060 1226 1,45 8,4 103 1472 530 500 600 700 1961 55 220 280 695 965 1040 1264 1690 1853 1,9

Nadere informatie

Thermodynamica. Daniël Slenders Faculteit Ingenieurswetenschappen Katholieke Universiteit Leuven

Thermodynamica. Daniël Slenders Faculteit Ingenieurswetenschappen Katholieke Universiteit Leuven Thermodynamica Daniël Slenders Faculteit Ingenieurswetenschappen Katholieke Universiteit Leuven Academiejaar 2009-2010 Inhoudsopgave Eerste hoofdwet - deel 1 3 Oefening 1.1......................................

Nadere informatie

Verslag practicum composieten Kevin Kanters & Bastiaan de Jager. Inhoudsopgave

Verslag practicum composieten Kevin Kanters & Bastiaan de Jager. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Trekstaven. 4 2.1. Berekeningen trekstaven. 4 2.2. Meetresultaten trekstaven. 7 3. Buigbalken. 8 3.1. Berekeningen buigbalken. 8 3.2. Meetresultaten buigbalken. 10 4. Coposiet

Nadere informatie

CONCEPT WATERWERKBLAD BEREKENINGSMETHODE IN VERBAND MET WATERSLAG

CONCEPT WATERWERKBLAD BEREKENINGSMETHODE IN VERBAND MET WATERSLAG Herziening van juni 004 CONCEPT WATERWERKBLAD BEREKENINGSMETHODE IN VERBAND MET WATERSLAG WB. F DATUM: OKT 04 Aueurrehen voorbehouden Di werkbad heef berekking op de berekeningmehode in verband me waerag.

Nadere informatie

5 Druk in een vloeistof onder invloed van de zwaartekracht

5 Druk in een vloeistof onder invloed van de zwaartekracht ysica hoofdstuk 2 : Hydrostatica 1 e jaar 2 e raad (2uur) - 10-5 Druk in een vloeistof onder invloed van de zwaartekracht 5.1 Kracht en druk op de bode van een vat Eventjes herhalen : Wat is dichtheid?

Nadere informatie

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen Verder Tips en tricks voor verpeegkundig rekenen Inhoud 2 Van de druppesneheid van een infuus tot het kaarmaken van een injectie: het maken van berekeningen is onosmakeijk verbonden met het werk van verpeegkundigen.

Nadere informatie

2 De Elektrische huisinstallatie

2 De Elektrische huisinstallatie Newton hao dee itwerkingen hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 7 De Eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder ogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen, die aan de

Nadere informatie

Voortplanting van trillingen - lopende golven

Voortplanting van trillingen - lopende golven Voortpanting van triingen - opende goven 8. Eigenschappen van goven Interferentie van goven Interferentie doet zich voor as goven ekaar samentreffen. Het is dus een samensteen van goven. COHERENTIEVOORWAARDE:

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

THERMODYNAMICA 2 (WB1224)

THERMODYNAMICA 2 (WB1224) THERMODYNAMICA 2 (WB1224) dinsdag 21 januari 2003 14.00-17.00 u. AANWIJZINGEN Het tentamen bestaat uit twee open vragen en 15 meerkeuzevragen. Voor de beantwoording van de meerkeuzevragen is een formulier

Nadere informatie

Krachtsverdeling t.g.v. een temperatuursbelasting

Krachtsverdeling t.g.v. een temperatuursbelasting Kractsverdeing t.g.v. een temperatuursbeasting Een stijging van de temperatuur in een materiaa eidt tot een verenging. Deze verenging is afankeijk van de ineaire uitzettingscoëfficiënt α [ K - ] en de

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

Stevin havo Antwoorden hoofdstuk 11 Stoffen en materialen ( ) Pagina 1 van 6

Stevin havo Antwoorden hoofdstuk 11 Stoffen en materialen ( ) Pagina 1 van 6 Stevin havo Antwoorden hoofdstuk 11 Stoffen en materialen (2016-06-08) Pagina 1 van 6 Als je een ander antwoord vindt, zijn er minstens twee mogelijkheden: óf dit antwoord is fout, óf jouw antwoord is

Nadere informatie

Statistiek in twee variabelen lineaire regressie

Statistiek in twee variabelen lineaire regressie September 2008 Statistiek in twee variabeen ineaire regressie (p2-7) een statistische oefening uitgewerkt met het wetenschappeijk rekentoeste FX 92 Coège 2D en met het grafisch rekentoeste Graph 35+ Ontdekkingsaanbod

Nadere informatie

Klimaatbeheersing (2)

Klimaatbeheersing (2) Klimaatbeheersing (2) E. Gernaat (ISBN 978-90-808907-6-3) Uitgave 2016 1 Natuurkundige begrippen 1.1 Warmte () Warmte is een vorm van energie welke tussen twee lichamen met een verschillende temperatuur

Nadere informatie

EURO-H HOOG RENDEMENT GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

EURO-H HOOG RENDEMENT GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS EURO-H HOOG RENDEMENT GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS Reeds eer dan jaar heeft REZNOR ervaring et het ontwerpen en verfijnen van Hoog Rendeent gasgestookte luchtverwarers. De EURO-H is een condenserende gasgestookte

Nadere informatie

U kunt er volgende zaken mee meten : DC Spanning AC Spanning DC Stroom Weerstand Diode test Continuiteitstest

U kunt er volgende zaken mee meten : DC Spanning AC Spanning DC Stroom Weerstand Diode test Continuiteitstest Mini Digitae Mutimeter 1. Omschrijving Uw is een professionee digitae mutimeter met een 3 ½ digit LCD uitezing. U kunt dit toeste gebruiken voor een breed scaa toepassingen zoas thuis, op de werf, op schoo,...

Nadere informatie

Lucht ventilatoren. 1. Tekening Radiaal ventilator

Lucht ventilatoren. 1. Tekening Radiaal ventilator F01 VENTILATOR - (Q) Debiet 600 m 3 /h - Frame incl. trillingsdempers Op aanvraag - (p) Totale druk 1.600 Pa - In- en uitlaatflexibels Op aanvraag MOTOR - (P) Vermogen 0,75 kw - Huisisolatie Op aanvraag

Nadere informatie

Uitwerking examen natuurkunde 2009 (tweede tijdvak) 1

Uitwerking examen natuurkunde 2009 (tweede tijdvak) 1 Uitwerking exaen natuurkunde 009 (tweede tijdvak) Opgave Optische uis. Teken eerst de verbindingslijn tussen de punten P en Q (lichtstraal in nevenstaande figuur). Deze rechte lijn is ongebroken en gaat

Nadere informatie

Klimaatbeheersing (2)

Klimaatbeheersing (2) Klimaatbeheersing (2) E. Gernaat (ISBN 978-90-808907-6-3) 1 Natuurkundige begrippen 1.1 Warmte () Warmte is een vorm van energie welke tussen twee lichamen met een verschillende temperatuur kan worden

Nadere informatie

DEZE TAAK BESTAAT UIT 36 ITEMS.

DEZE TAAK BESTAAT UIT 36 ITEMS. DEZE TAAK BESTAAT UIT 36 ITEMS. Materiaal Dichtheid g/cm 3 Soortelijke warmte J/g C Smelttemperatuur C Smeltwarmte J/g Kooktemperatuur C Lineaire uitzettingscoëfficiënt mm/m C alcohol 0,8 2,5 114 78 aluminium

Nadere informatie

OPGAVE 7 : ARBEID EN ENERGIE

OPGAVE 7 : ARBEID EN ENERGIE OPGAVE 7 : ARBD EN ENERGIE In de onderstaande figuur is een op druk beaste buigzame staaf weergegeen die haerwege beast wordt met een etra kracht. De normaakracht in de staaf is hierdoor niet constant.

Nadere informatie

HEREXAMEN EIND MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN EIND MULO 2009

HEREXAMEN EIND MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN EIND MULO 2009 MNSTERE VAN ONDERWJS EN VOLKSONTWKKELNG EXAMENBUREAU HEREXAMEN END MULO tevens e ZTTNG STAATSEXAMEN END MULO 2009 VAK : NATUURKUNDE DATUM : VRJDAG 07 AUGUSTUS 2009 TJD : 7.30 9.30 UUR DEZE TAAK BESTAAT

Nadere informatie

PT Mechatronica. Ontwerpopdracht Constructie Principes

PT Mechatronica. Ontwerpopdracht Constructie Principes PT Mechatronica Ontwerpopdracht Constructie Principes Project PT Mechatronica (-) Auteur(s) P.C.Horsan Datu Titel Ontwerpopdracht Constructie Principes ID CP- Status Filenaa cp final.doc Versie 0. Afgedrukt

Nadere informatie

Naam: Succes! 1 Geef bij elke berekening het antwoord met de juiste nauwkeurigheid en met de juiste. Antwoorden: Eenheid. 0,6 : 2 s s.

Naam: Succes! 1 Geef bij elke berekening het antwoord met de juiste nauwkeurigheid en met de juiste. Antwoorden: Eenheid. 0,6 : 2 s s. Bij deze toet ag je gebruik aken van het foruleblad (bijgeleverd) en de rekenachine. Schrijf de antwoorden OP DIT BLAD en chrijf je naa op elk blad. Gebruik eventueel de achterkant. Schrijf duidelijk en

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2001-II

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2001-II Eindexamen natuurkunde - vwo 00-II 4 Antwoordmodel Opgave Seconde Maximumscore uitkomst: l = 6 (mm) 8 c, 9979458 0-0 l = = =, 6 0 m = 6 f 996770 mm. inzicht dat de frequentie gelijk is aan het aantal periodes

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 0 tijdvak natuurkunde tevens oud programma natuurkunde, Het correctievoorschrift bestaat uit: Reges voor de beoordeing Agemene reges 3 Vakspecifieke reges 4 Beoordeingsmode 5 Inzenden

Nadere informatie

Hoogrendement zwartebuisstraler

Hoogrendement zwartebuisstraler INFRA / INFRA MONO Hoogrendeent zwartebuisstraler Mark INFRA / INFRA MONO zwartebuisstralers verwaren et langegolf infraroodstraling. Stralingsverwaring berust op het principe van warteoverdracht van een

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van

Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van <datum onbekend> Geeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van Jaar Publicatiedatu Agendapunt besluit B&W Onderwerp Vaststellen van de Verordening interferentiegebieden bodeenergiesysteen 24 Tekst van openbare besluiten

Nadere informatie

STATISCH ONBEPAALDE CONSTRUCTIES

STATISCH ONBEPAALDE CONSTRUCTIES STTISH ONEPLDE ONSTRUTIES 1 Statisch onbepaade constructies Ineiding, systematiek Statisch onbepaadheid Voorbeeden onstructies met niet-verpaatsbare knopen keuze van het statisch bepaade hoofdsysteem en

Nadere informatie

n 3" kdi 3 T ( D c Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I". cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i.

n 3 kdi 3 T ( D c <Q al (A *«. UlfD N  ^> Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I. cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i. '=; -t =() B '- j ) ^ H* l- D *" «- ) g Q QJ QJ tt..» Q) " 2. - 9 ft fp_ - -. D -f. fl r 2. =T - h * : f 2 -t " Q H ; -, 22. l _ ( - 2. B - f?. * u ' = 2, 2. - K \\ D *f tf) /} H e D 4 - ;: r 8 z r " (/)»

Nadere informatie

Kritische belastingen van stabiliteitselementen

Kritische belastingen van stabiliteitselementen Stabiiteit verdiepingbouw Kritiche beatingen van tabiiteiteementen Dit artike bechrijft een eenvoudige methode voor het berekenen van de kritiche beatingen van tabiiteiteementen in verdiepinggebouwen.

Nadere informatie

Stevin vwo deel 1 Uitwerkingen hoofdstuk 4 Vectoren en hefbomen ( ) Pagina 1 van 25

Stevin vwo deel 1 Uitwerkingen hoofdstuk 4 Vectoren en hefbomen ( ) Pagina 1 van 25 Stevin vwo deel 1 Uitwerkingen hoofdstuk 4 Vetoren en hefomen (09-06-2010) Pagina 1 van 25 Opgaven 4.1 Salars en vetoren 1 Verplaatsing 4 m naar rehts en 1 m naar eneden. 2 a 2 2 s = 4 + 1 = 4,12.. = 4,1

Nadere informatie

Bereken de verhouding massa van het water van het mengsel bij t = 0 s. massa van het ijs

Bereken de verhouding massa van het water van het mengsel bij t = 0 s. massa van het ijs jaar: 1989 nummer: 30 Een geïsoleerd vat bevat een water -ijs mengsel bij 0 C (273 K). Dit mengsel wordt langzaam verwarmd door een ondergedompelde weerstand die vanaf t = 0 s zorgt voor een constante

Nadere informatie

TENTAMEN THERMODYNAMICA 1 Wb juni :00-12:00

TENTAMEN THERMODYNAMICA 1 Wb juni :00-12:00 TENTAMEN THERMODYNAMICA 1 Wb 4100 24 juni 2011 9:00-12:00 Linksboven op elk blad vermelden: naam, studienummer en studierichting. Puntentelling: het tentamen bestaat uit 14 meerkeuzevragen en twee open

Nadere informatie

is een dergelijk systeem één van starre lichaam Pagina 21 3 de zin

is een dergelijk systeem één van starre lichaam Pagina 21 3 de zin Errata Thermodynamica voor ingenieurs (op datum van 01-09-2011). Een aantal prullige maar irritante dingen (zeker voor de auteur) die bij het zetten zijn opgedoken. Oorspronkelijk goed Pagina 20 is een

Nadere informatie

ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017

ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017 ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017 01 zo 05:33 5,52 - - 16 ma 06:15 5,64 00:41-0,15 01 wo 06:31 5,54 01:05-0,15 16 do 07:08 5,47 01:28-0,10 17:49 5,62 12:28-0,24 18:35 5,75 13:15-0,45 18:51

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 - Machtsfuncties

Hoofdstuk 4 - Machtsfuncties Hoofdstuk Mahtsfunties ladzijde 9 Va Voor elke 0 geldt: > 0. Dus de grafiek van f ligt oven de as. 9 of De yas is symmetrieas. d Het punt (0 0). Va y 0 ( ) 0 0 of 0 0 of 0 of of De oördinaten van de snijpunten

Nadere informatie

VALT HET DOEK VOOR HET LUXOR THEATER? DEEL II

VALT HET DOEK VOOR HET LUXOR THEATER? DEEL II VALT HET DOEK VOOR HET LUXOR THEATER? Onderzoek naar de beheersbaarheid van het binnenkimaat en behoud van het monumentae interieur van het Luxor Theater te Arnhem. Uitgevoerd door de Technische Universiteit

Nadere informatie

OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017

OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017 OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017 01 zo 02:40 4,53 09:18 0,24 16 ma 03:25 4,71 10:10-0,10 01 wo 03:39 4,72 10:31 0,01 16 do 04:28 4,57 11:11 0,10 14:59 4,65 21:31 0,43 15:51 4,75 22:27 0,36

Nadere informatie

Koudemiddelen. Koudemiddelen

Koudemiddelen. Koudemiddelen Koudemiddeen Koudemiddeen Geregenereerde HCFK s HFK s Ammoniak Koowaterstoffen Tabe voor de vervanging van koudemiddeen Software en toebehoren Eigenschappen van de verpakkingen Recuperatie van koudemiddeen

Nadere informatie

Bereken de luchtdruk in bar op 3000 m hoogte in de Franse Alpen. De soortelijke massa van lucht is 1,2 kg/m³. De druk op zeeniveau bedraagt 1 bar.

Bereken de luchtdruk in bar op 3000 m hoogte in de Franse Alpen. De soortelijke massa van lucht is 1,2 kg/m³. De druk op zeeniveau bedraagt 1 bar. 7. Gaswetten Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 7 Bereken de luchtdruk in bar op 3000 m hoogte in de Franse Alpen. De soortelijke massa van lucht is 1,2 kg/m³. De druk op zeeniveau

Nadere informatie

2.1 Nogmaals warmte en temperatuur

2.1 Nogmaals warmte en temperatuur Uitwerkingen opgaven hoofdstuk.1 Nogaals warte en teperatuur Opgave 1 a Onjuist. De teperatuur in de ruite is een aat voor de snelheid van de oleculen. s Nachts is de teperatuur lager en de snelheid van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Vlakke meetkunde

Hoofdstuk 2 Vlakke meetkunde Opstap eellijn, hoogtelijn, samen 180 en samen 360 O-1a P 60º R d O-2a O-3a d P x x Q e drie deellijnen van de driehoek gaan inderdaad door één punt. M O Zie opdraht O-2a. U S V T UV is de hoogtelijn op

Nadere informatie

Bruto momenteel koelvermogen van een gekoelde ruimte

Bruto momenteel koelvermogen van een gekoelde ruimte C - BRUTO MOMENTEEL KOELVERMOGEN VAN EEN GEKOELDE RUIMTE Bruto momenteel koelvermogen van een gekoelde ruimte De norm NEN 1876 definieert diverse koelvermogens. Tabel 1 somt 7 definities op waarbij gelet

Nadere informatie