Thema Digitale bestelservice bedient klanten op maat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thema Digitale bestelservice bedient klanten op maat"

Transcriptie

1 Interview met Melle Hamstra Badim Digitale bestelservice bedient klanten op maat Badim verzorgt de totaalinrichting van zwembaden, zowel voor de professionele als de particuliere markt. Vanuit het centrale magazijn in Eelde worden producten door heel Nederland vervoerd. Naast zwembadbenodigdheden levert Badim ook kwaliteitssauna s, whirlpools en stoomcabines. Elke drie jaar laat de zwembadspecialist een full colour catalogus drukken. Dankzij de toepassing van electronic customer relationship management (e-crm) gaan het inwinnen van informatie en het bestellen van producten straks vooral via de website, aldus directeur Melle Hamstra. Wat betekent e-crm voor uw organisatie? Al tijdens mijn HEAO-studie sprak crm me erg aan. Dit stelt je in staat een gerichte relatie met je klanten te onderhouden. Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen op dit vakgebied, bezoek ik regelmatig informatieve bijeenkomsten rond dit thema. Ik ben graag koploper. Toen internet nog in de kinderschoenen stond, hadden wij al een website en een koppeling tussen ons boekhoudprogramma en crm. Als logische vervolgstap zie ik een e-portal. Onze huidige website is een soort blauwdruk van onze organisatie. Best informatief, maar na een paar bezoeken weten klanten het wel. Nieuwe interactieve mogelijkheden zoals on line vragen stellen en bestellen nodigen uit tot vervolgbezoeken. Wat weet u van uw klanten? In het voorjaar van 2004 hebben wij een klantenenquête gehouden, met name om de interesse te polsen voor een on line bestelservice en het via internet volgen van de orderstatus. De meerderheid gaf aan dit op prijs te stellen. In de zwembadwereld kun je een soort tweedeling maken. Aan de ene kant heb je de zwembaden waar de badmeesters ook verantwoordelijk zijn voor de inkoop. Zij blijven graag actueel geïnformeerd over nieuwe producten. De papieren catalogus die wij nu met name uit kostenoogpunt slechts éénmaal per drie jaar uitgeven, doet daaraan onvoldoende recht. Een regelmatig bijgewerkt productenbestand op onze website is niet alleen actueler, maar ook voordeliger. Daarnaast zijn er steeds meer groepen zwembaden die hun gezamenlijke materialeninkoop uitbesteden aan managementbureaus. Voor deze professionele inkopers is een bestelservice via internet een must. Bovendien is zo n digitale bestelservice dag en nacht bereikbaar en dus niet gebonden aan onze openingstijden van 8 tot 17 uur. Hoe bent u de voorbereidingen gestart? Syntens maakt veel reclame met e-crm. Op basis daarvan hebben we anderhalf jaar geleden besloten om ons hierover te laten adviseren. Dat verliep vanaf de start soepel. Voor specifieke vragen van onze kant betrok Syntens vakgerichte specialisten bij het proces. Op die manier hebben wij ons heel gericht kunnen voorbereiden op de te volgen weg. Wat is de status quo? Juist omdat wij behoorlijk vooruitstrevend waren met het koppelen van ons boekhoudpakket aan het crm-pakket, was ik ook nu geneigd zo snel mogelijk onze e-portal te introduceren. Syntens adviseerde echter wat meer tijd uit te trekken en de zaken grondig aan te pakken. Bijvoorbeeld door klanten een eigen toegangscode te geven en digitale klantendossiers op te bouwen. Achteraf verstandig, want nu is de kans op een goedlopende elektronische bestelservice via de website optimaal. Wat zijn nu de vervolgstappen? Naar verwachting starten we in september met een pilot met e-crm voor vijftig van onze klanten. Ik ga ervan uit dat drie maanden voldoende zijn om hiermee ervaring op te doen. Begin 2006 wil ik bij al onze relaties e-crm introduceren. Onze vertegenwoordigers gaan dan bij onze klanten aan de computer uitleg geven. Enerzijds als service, anderzijds weten we dan zeker dat de klanten op de hoogte raken van de nieuwe mogelijkheden. Bovendien hopen we met deze digitale bestelservice achter de schermen efficiënter te kunnen werken doordat bestellingen rechtstreeks naar het magazijn gaan. Voor de verdere toekomst staat ook de automatisering in het magazijn op het programma. Nu gebeurt daar nog veel handmatig, maar op termijn streef ik naar onder meer leespennen en herkenningschips in producten. Wat hebt u van dit traject geleerd? Door ervaring met automatiseerders wijs geworden, calculeer ik al wat extra tijd in voordat een ict-systeem operationeel is. Er zijn zoveel factoren die een kink in de kabel kunnen veroorzaken. Maar volgens Syntens hebben wij ons terdege voorbereid, dus dat schept vertrouwen voor de toekomst! 74

2 Electronic customer relationship management Meer doen met klantgegevens Electronic customer relationship management (e-crm) is het elektronisch aangaan en managen van klantrelaties, bijvoorbeeld door het gebruik van internet, of via mobiele communicatietechnologie. De klant is de afgelopen jaren steeds beter in staat gebleken om informatie over producten en diensten zelf te verzamelen en tot aankoop over te gaan zonder tussenkomst van een fysieke verkoper. Het internet speelt hierbij een belangrijke rol. Geografische barrières vallen weg, het on line productaanbod neemt toe en wordt makkelijker te vergelijken. Consumenten met vragen of twijfels vinden steun op portals en forums. Het succes van veel ondernemers zal afhangen van de mate waarin zij in staat zijn aan de nieuwe informatie- en communicatiebehoeftes van toekomstige en bestaande klanten te voldoen. Wat zijn typische e-crm doelstellingen? De doelstellingen komen voort uit een logische optelsom van de veranderende relatie tussen u en uw klant, de mogelijkheden die internettechnologie biedt en basisdoelstellingen als kosten verlagen en omzet verhogen. De doelstellingen zijn: de klant centraal stellen de één-op-één relatie met de klant verbeteren (of in ieder geval behouden) de markt efficiënter bewerken m.b.v. internettechnologie, dit moet resulteren in groei van omzet, winst en/of concurrentiepositie De klant centraal stellen, hoe doe je dat? Bouw binnen uw bedrijf per klant voldoende kennis op om antwoord te kunnen geven op de volgende vragen: Wie is de klant? Wat is de geschiedenis met de klant? Wat is de (huidige) behoefte van de klant? Wat verwacht de klant nog meer van ons en kunnen we hier aan voldoen? Bijvoorbeeld meer on line dienstverlening, meer inzicht in eigen klantgegevens en keuzes in de manier waarop de klant benaderd wil worden. Deze kennis moet u in staat stellen vertrouwen te winnen, te anticiperen op de behoefte van uw klant en die service te verlenen die het best past bij de relatie met uw klant. Klantcontact kost geld Een vertegenwoordiger kost gemiddeld 150 euro per klantcontact. Een telefoontje kost gemiddeld drie euro. Een gemiddelde direct mail kost tussen de 2 en de 100 euro. Bij een potentiële klant waarvan u veel verwacht bent u bereid om veel te investeren in het acquisitietraject. In een klein klantje investeert u minder. Analyses uit uw e-crm pakket moeten u ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissing. Voorwaarde is wel dat u alle klantcontacten gestructureerd in het e-crm pakket heeft ingevoerd en continu onderhoudt. 75

3 Is de manier waarop u met klantgegevens omgaat wel zo efficiënt? Naarmate meer mensen binnen het bedrijf contact onderhouden met uw klanten betekent dit ook dat gegevens over uw klanten toenemen en waarschijnlijk decentraal bewaard worden. Een klantendatabase met NAW-gegevens, spreadsheets met verkoopgegevens, diverse mailboxen waar correspondentie met uw klanten in staat etc. Structuur in uw klantcontacten ten behoeve van een centrale e-crm oplossing vergt veel energie. Voorbeelden van contactmomenten die naast de standaard klantgegevens centraal in een e-crm pakket horen: contactmomenten afdeling verkoop: bezoekrapporten, offertes, contracten, , beknopte telefoonnotities, callcenter gegevens, orders contactmomenten afdeling marketing: direct mail, beursbezoeken, telefonische enquêtes, informatieaanvragen via en website contactmomenten afdeling klantenservice: klachtenafhandeling, bezoekrapporten servicemonteurs, notities helpdesk en chat-omgevingen, elektronische aanvragen via fax, en internet Aan de slag. Een laatste tip! Klantgegevens zijn van cruciaal belang voor uw bedrijfsvoering. Zorg dat de klantendatabase aan alle andere systemen (boekhouding, verkoop etc.) gekoppeld kan worden. 76

4 Electronic customer relationship management binnen uw bedrijf Geef in de onderstaande tabel aan welke interactie met uw (toekomstige) klanten al mogelijk is op uw website. Interactie tussen website en klant JA NEE Klanten kunnen via de website een sturen en/of een on-lineformulier o o invullen. De of het formulier worden via de website naar uw bedrijf verstuurd. Veel voorkomende vragen (frequently asked questions, faq) worden op de website o o beantwoord. Klanten bedienen zich zelf. Uw website heeft koppelingen naar productinformatie, toeleveranciers, forums, o o specialisten etc. Uw website fungeert als centraal startpunt voor de informatiebehoefte van uw klant. U verkoopt via uw website. Na een on line aankoop wordt automatisch een o o bevestiging gestuurd en tussen aankoop en aflevering kunnen klanten on line volgen waar het product zich op dat moment bevindt (tracking&tracing). Specifieke vragen kunnen via de website gesteld worden. De achterliggende o o techniek zorgt ervoor dat de klant per , sms of telefoon zo spoedig mogelijk door de juiste persoon wordt geholpen. De website voorziet in directe interactie tussen uw bedrijf en de klant. Denk o o bijvoorbeeld aan chatten, internettelefonie en videoconferencing. Als u alleen de bovenste twee met JA heeft beantwoord is het goed mogelijk dat uw website niet meer voorziet in de behoefte van uw klant. Onderzoek bij uw klanten de behoefte tot interactie via uw website. Welke efficiencyslagen zou u met behulp van e-crm willen maken? JA NEE AL GEBEURD U vervangt uw afzonderlijke klanteninformatiesystemen door een centrale o o o klantendatabase. Alle contactmomenten met de klant worden gekoppeld aan het digitale o o o dossier van de klant. Afspraken en controlemomenten worden waar mogelijk geautomatiseerd (contractduur, betaalachterstand etc.). De klant krijgt inzicht en deels toegang tot het digitale dossier. In ruil voor deze o o o directe informatievoorziening onderhoudt de klant zelf een deel van het dossier. Uw klant kan via het internet zelf een klantdossier aanmaken en direct o o o bestellen zonder tussenkomst van één van uw medewerkers. Gegevens uit het klantdossier worden automatisch hergebruikt in (on line) o o o correspondentie met de klant. Onnodige fouten kunnen worden voorkomen en de volledigheid van informatie wekt vertrouwen bij de klant. Alle correspondentie en klantinformatie worden voorzien van aanvullende o o o informatie over het document zelf (meta data) zodat u en uw medewerkers gerichter en sneller ad hoc vragen van uw klanten kunnen beantwoorden. Rapportages die u nu handmatig verwerkt in bijvoorbeeld een spreadsheetpro- o o o gramma worden geautomatiseerd aan de hand van de centrale klantendatabase. De rapportages verschaffen u meer informatie over uw klanten. U zet o o o internettechnologie in om de kleinere klanten toch nog te kunnen bedienen (bijvoorbeeld een on line vraagbaak i.p.v. gratis helpdeskondersteuning). Vier of meer keer JA: Vier of meer keer NEE: Overwegend AL GEBEURD: U onderschrijft de mogelijkheden van e-crm. Begin met efficiencyslagen die op redelijk korte termijn te realiseren zijn. U twijfelt aan de toegevoegde waarde van e-crm voor uw bedrijf. U ziet e-crm als ondersteunend aan uw totale bedrijfsvoering. Bouw eventueel verder uit. 77

5 Actieplan e-crm 1. Inventariseer wat u met e-crm wilt bereiken. Interne doelstellingen kunnen bijvoorbeeld zijn: ontdubbelen klantgegevens front- en backofficesystemen, afname van faalkosten door foutieve klantinformatie, uitbesteden van klant contact (callcenter). Externe doelstellingen zijn bijvoorbeeld: klant zelf gegevens laten invullen en wijzigen, verkrijgen van betere managementinformatie zodat u klanten gerichter van dienst kunt zijn. 2. Inventariseer de data. Welke informatie heeft u nodig, waar moet deze informatie vandaan komen en waar en voor wie moet deze informatie toegankelijk zijn? In welke vorm moet de informatie beschikbaar zijn (klantgegevens, managementrapportages etc.)? 3. Breng de consequenties in kaart. Welke gevolgen heeft een e-crm omgeving voor de werkprocedures, omgang met klanten en externe partijen, bereidheid om ermee te werken, kennisniveau van de medewerkers, privacywetgeving etc.? 4. Weeg de voor- en nadelen. Aan de hand van uw doelstellingen, inspanningen en verwachte consequenties kunt u een lijst samenstellen met de voor- en nadelen van e-crm. Doe dit voordat u op zoek gaat naar e-crm leveranciers. 5. Informeer bij de branchevereniging en bij andere relaties binnen de keten welke branchespecifieke e-crm oplossingen gebruikt worden en wat de ervaringen hiermee zijn. 6. Vergelijk een aantal e-crm software-aanbieders met behulp van het software selectie schema (zie bijlage IV). Meer advies en informatie wat? het gebruiken van persoonsgegevens is aan regels gebonden ondersteuning, onafhankelijk advies en informatie over e-crm voor het mkb informatie over branchespecifieke e-crm oplossingen nieuws over het thema crm informatie over privacy en persoonsgegevens portal over crm waar? bijlage VII Juridische zaken van dit boek Syntens uw branchevereniging Als u op het internet op zoek bent naar relevante informatie rondom het thema e-crm, kunt u gebruik maken van onderstaand lijstje met zoektermen. Door de zoekterm te combineren met uw sector- of branchenaam kunt u nog specifieker zoeken. customer relationship management relatiebeheer klantmanagement relationship management sales force automation hosted crm webbased crm contact management callcenter 78

6 Heeft electronic customer relationship management uw prioriteit? Noteer op het gele memoblaadje: 1. Hoe belangrijk is e-crm om onze concurrentiepositie te verbeteren/behouden? Geef dit thema een cijfer van 1 (geen prioriteit) tot 10 (zeer belangrijk). 2. Motiveer kort, als geheugensteuntje voor later, waarom u dit cijfer heeft gegeven. 3. Bekijk in het schema hieronder welke thema s die samenhangen met e-crm voor u ook van belang zijn. 4. Heeft u dit thema een cijfer 7 of hoger gegeven? Plak het memoblaadje dan schuin in zodat het blaadje uitsteekt. Op deze manier kunt u thema s die prioriteit hebben, na het dichtslaan van het boek, snel terugvinden. 5. Lees andere voor u interessante thema s of ga aan de slag met behulp van het actieplan. (voorbeeld) Cijfer : 1 Onze verkoopafdeling heeft h nieuwste van h nieuwste aan ondersteunende software en hardware. Onze klanten bellen liever dan dat ze zelf achter de kno en kruipen dus voorlopig zitten we goed. s: n werk onomie, m a-individualisering Samenhang met andere thema s Hoe verhoudt e-crm zich tot: Blz. 14 e-marketing goede markt- en verkoopbenadering is afhankelijk van goede e-crm 50 ketenlogistiek eerder weten wat de klant wil vergt meer informatie-uitwisseling binnen de keten (ketendigitalisering) 62 standaarden voor om gegevens met/over uw klanten uit te wisselen binnen de gegevensuitwisseling keten zijn afspraken/standaarden nodig 68 financiële administratie klantgegevens kunnen in uw financiële administratie hergebruikt worden 104 informatie- en om intern beschikbare kennis en informatie over uw klanten kennismanagement optimaal te benutten is informatie- en kennismanagement nodig 0 netwerkeconomie om van aanbodgestuurd tot vraaggestuurd werken te komen moet u de klant centraal stellen 6 massa-individualisering individualisering vergt extra inzicht in wie uw klant is en wat uw klant wil 122 asp e-crm oplossingen worden via een asp-model aangeboden 128 oss e-crm software is in oss varianten beschikbaar 79

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

CRM in uw Internet Marketing Strategie. Automatisch klantrelaties opbouwen. Alex van Ginneken

CRM in uw Internet Marketing Strategie. Automatisch klantrelaties opbouwen. Alex van Ginneken CRM in uw Internet Marketing Strategie Automatisch klantrelaties opbouwen Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten

Nadere informatie

Carma CRM Kennismaking

Carma CRM Kennismaking Carma CRM Kennismaking Ingenieursbureau B-ware b.v. Postbus 230 7500 AE Enschede Telefoon: (053) 789 09 87 www.carma.ws www.b-ware.nl Carma CRM: De klant centraal, uw bedrijf voorop! KENNISMAKING Bekende

Nadere informatie

Justin Schlee, strategisch directeur ANVA. De directie van ANVA legt uit. Hanneke Hartman, Adfiz. CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar

Justin Schlee, strategisch directeur ANVA. De directie van ANVA legt uit. Hanneke Hartman, Adfiz. CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar november 2014 / jaargang 4 CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar Justin Schlee, strategisch directeur ANVA Dubbelinterview Klaar om het nieuwe ANVA uit te rollen De directie van ANVA legt uit

Nadere informatie

Wilt u morgen digitaliseren?

Wilt u morgen digitaliseren? Wilt u morgen digitaliseren? Lees dan vandaag deze handleiding Alles over digitale documentstromen Effectief digitaliseren Inhoudsopgave 1 Het nut van Digitaal Werken 5 Wat is digitaal werken? 5 Meer dan

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Informatieset Uw ICT, altijd en overal

Informatieset Uw ICT, altijd en overal Informatieset Uw ICT, altijd en overal Tendenz ICT is aangesloten bij: Wie zijn wij? TendenZ ICT is uw ervaren ICT-partner die u adviseert, ondersteunt en volledig kan ontzorgen op het gebied van al uw

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat!

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Het geheim van een succesvolle makelaar Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Marketing voor Makelaars 2 / 41 Over de auteur Ik heet en ik ben off- en online ondernemer, spreker en trainer.

Nadere informatie

Opzetten van een Webwinkel. De weg naar ultieme online aankoopervaring. Alex van Ginneken

Opzetten van een Webwinkel. De weg naar ultieme online aankoopervaring. Alex van Ginneken Opzetten van een Webwinkel De weg naar ultieme online aankoopervaring Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten van

Nadere informatie

magazine NIEUWE KLANT = ZILVER TROUWE KLANT = GOUD DE DO'S EN DON'TS VAN KLANTBEHOUD HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD?

magazine NIEUWE KLANT = ZILVER TROUWE KLANT = GOUD DE DO'S EN DON'TS VAN KLANTBEHOUD HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD? Jaargang 3 nr.2 magazine HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD? BEZORG UW KLANT VERTROUWD GEVOEL DE ZEVEN GEBODEN VAN KLANTBEHOUD DE BOUWSTENEN VOOR EEN STEVIGE KLANTRELATIE TERUGBLIK OP DE E-COMMERCE

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Credit managementjuni 2014

Credit managementjuni 2014 Dit is een commerciële bijlage. De inhoud valt niet onder de verantwoordelijkheid van DE ZAAK Credit managementjuni 2014 Waar voor je geld krijgen MVI Met fluwelen handschoenen incasso innen Betaling Factuur

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Cloud communicatie EDITIE NR. 1 Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Zeker, zorgeloos en optimaal bereikbaar Investeren in een nieuwe telefooncentrale of telefonie afnemen

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

E-Factureren voor het bedrijfsleven

E-Factureren voor het bedrijfsleven E-Factureren voor het bedrijfsleven Colofon Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën en de belastingdienst hebben bijgedragen de totstandkoming van deze publicatie door financiering

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Het CRM 100% succes boek Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Managementsamenvatting Een succesvolle CRM implementatie heeft niets met techniek te maken maar

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie