INHOUD. Eenenveertigste jaargang Deel Ti Juli-december 1966

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. Eenenveertigste jaargang Deel Ti Juli-december 1966"

Transcriptie

1 NATIONALE BANK VAN BELGIE Departement Studiën TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS INHOUD Eenenveertigste jaargang Deel Ti Juli-december 1966 ALGEMEEN Blz. Normering van het budgettaire en fiscale overheidsbeleid, door Prof. Dr. C. Goedhart BELGIE Kredietontwikkeling en kredietbeleid in België Verslag van het Rentenfonds : Jaar De buitenlandse handel van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie in De begrotingen van 1966 en De betalingsbalans van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie in het eerste halfjaar van GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG De buitenlandse handel van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie in De betalingsbalans van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie in het eerste halfjaar van VERENIGDE STATEN Sectoranalyse van de werkgelegenheid en de werkloosheid en openbaar beleid, door Prof. S.C. Sufrin en M. Stelcner LITERATUUR IN VERBAND MET DE ECONOMISCHE EN FINANCIELE PROBLEMEN YAN BELGIE, blz. 33, 185, 333, 470, 594.

2 ECONOMISCHE WETGEVING Algemene economische wetgeving : blz. 189, 335, 472, 597. Geld-, krediet- en bankwezen : blz. 35, 190, 336, 472, 597. Overheidsfinanciën : blz. 36, 191, 336, 473, Landbouw : blz. 194, 337, Nijverheid : blz. 37, 194, 337. Arbeid : blz. 38, 194, 338, 474, 598. Binnenlandse handel : Buitenlandse handel : blz. 38, 194, 338, 474, Verkeerswezen : blz. 38, Prijzen en lonen : blz. 38, 195, 339, 475, Pensioenen, sociale verzekeringen en diverse sociale voordelen : blz. 39, 195, 339, Europese Economische Gemeenschap : blz. 39, 197, 340, 477, I. Bevolking en nationale rekeningen. STATISTIEKEN 1. Bevolking... I - 1 blz. 42, 198, 342, 478, Verdeling van het nationaal produkt over de produktiefactoren... I 2,blz. 43, 199, 343, 479, B.N.P. berekend door ontleding van de voortbrenging tegen marktnriizen. I 3 blz. 44, 200, 344, 480, Besteding van het nationaal produkt : a) Ramingen in courante prijzen... blz. 46, 202, 346, 482, I - 4a b) In prijzen van 1953 indexcijfers I - 41) blz. 47, 203, 347, 483, 607. II. Tewerkstelling en werkloosheid. 1. Indexcijfers van de tewerkstelling in de nijverheid (arbeiders)... II - 1 blz. 48, 204, 348, 484, Werkloosheid Algemene gegevens... II - 2 blz. 48, 204, 348, 484, Werkloosheid Daggemiddelden van het aantal gecontroleerde werklozen... II - 3 blz. 49, 205, 349, 485, 609. III. Landbouw en visserij. 1. Landbouwproduktie... III - 1 blz. 50, 206, 350, 486, Zeevisserij Voornaamste vissoorten aangevoerd in de Belgische havens III - 2 blz. 50, 206, 350, 486, 611. IV. Nijverheid. 1. a) Algemene indexcijfers van de industriële produktie... IV - blz. 52, 208, 352, 488, 612.

3 Indexcijfers van de industriële produktie (voornaamste sectoren) IY - 2 blz. 52, , 488, Energie... IY - 3 blz. 54, 210, 354, 490, MetaalprodUktie IY - 4 blz. 54, 210, 354, 490, Bouwnijverheid : jaarcijfers... IY - 5 blz. 55, 211, 355, 491, Bouwnijverheid : maandcijfers IY - 6 blz. 55, 211, 355, 491, Vergelijkende evolutie van de industriële produktie der E.E.G.- landen.... IY - 7 blz. 56, 212, 356, 492, 616. Y. - Diensten. 1. Vervoer : a) Bedrijvigheid van de N.M.B.S., de N.M.B. en de Sabena... Y - la blz. 58, 214, 358, 494, 618. b) Zeevaart... Y lb blz. 58, 214, 358, 494, 618. c) Binnenscheepvaart... Y - le blz. 58, 214, 358, 494, Toerisme blz. 59, 215, 359, 495, Binnenlandse handel : a) Verkoopindexcijfers... Y - 3a blz. 59, 215, 359, 495, 619. b) Verkoop op afbetaling... Y - 3b blz. 60, 216, 360, 496, 620. YI. - Inkomens. 1. Bezoldigingen van de arbeiders... blz. 61, 217, 361, 497, Gemiddelde verdiende bruto-uurlonen in de nijverheid blz. 62, 218, 362, 498, 622. YI - 1 YI Prijzen en prijsindexcijfers. 1. Groothandelsprijzen op de wereldmarkten... YII - 1 blz. 63, 219, 363, 499, Indexcijfers van de groothandelsprijzen op de wereldmarkten YII - 2 blz. 63, 219, 363, 499, Indexcijfers van de groothandelsprijzen in België YII - 3 blz. 64, 220, 364, 500, Indexcijfers van de kleinhandelsprijzen in België YII - 4 blz. 66, 222, 366, 502, 626. YIII. - Buitenlandse handel van de B.L.E.U. 1. Algemene tabel... VIII - 1 blz. 68, 224, 368, 504, 628.

4 can de tabellen 2. Uitvoer volgens de aard der produkten... VIII - 2 blz. 68, 224, 368, 504, Invoer volgens het gebruik der produkten YIII - 3 blz. 69, 225, 369, 505, a) Indexcijfers van de gemiddelde waarden per eenheid... VIII - 4a blz. 70, 226, 370, b) Indexcijfers van het volume... VIII - 4b blz. 71, 227, 371, 507, Geografische spreiding... YIII - 5 blz. 72, 73, 228, 229, 372, 373, 508, , 633. IX. - Betalingsbalans van de B.L.E.U. 1. Jaarcijfers (oude reeks)... blz. 74, 230, 374, 510, Zesmaandelijkse en jaarlijkse cijfers (nieuwe reeks) blz. 75, 231, 375, 511, Cijfers per kwartaal.... blz. 76, 232, 376, 512, 636. X. - Valutamarkt. 1. Officiële wisselkoersen vastgesteld door de in Verrekeningskamer te Brussel vergaderde bankiers... X - 1 blz. 77, 233, 377, 513, Valuta's van de Lid-Staten van de E.M.A.... X - 2 blz. 77, 233, 377, 513, 637. XI. - Rijksfinanciën. 1. Stand van de Schatkist XI - 1 blz. 78, 234, 378, 514, Belastingontvangsten (per begrotingsjaar)... XI - 2 blz. 79, 235, 379, 515, Indeling van de belastingontvangsten... XI - 3 blz. 79, 235, 379, 515, Belastingontvangsten zonder onderscheid van begrotingsjaar XI - 4 blz. 80, 236, 380, 516, 640. XII. - Vorderingen en schulden in de Belgische economie. 1. Uitstaande vorderingen en schulden : a) op 31 december blz. 82, 83, 238, 239, 382, 383, 518, 519, 642, 643. b) op 31 december blz. 84, 85, 240, 241, 384, 385, 520, 521, 644, Beweging van de vorderingen en schulden in blz. 86, 87, 242, 243, 386, 387, 522, 523, 646, Uitstaande vorderingen en schulden (Totalen per sector) : a) op 31 december blz. 88, 244, 388, 524, 648. b) op 31 december blz. 89, 245, 389, 525, XII - 3a... XII 3b

5 Beweging van de vorderingen en schulden in 1963 (Totalen per sector) XII - 4 blz. 90, 246, 390, 526, 650. XIII. - Geldscheppende instellingen. 1. Gezamenlijke balansen van de geldscheppende instellingen... XIII 1 blz. 91, 247, 391, 527, De balansen van de Nationale Bank van België, van de geldscheppende openbare instellingen en van de depositobanken : a) Nationale Bank van België (driemaandelijkse en maandelijkse XIII 2a blz. 92, 93, 94, 95, 248, 249, 250, 251, 392, 393, 394, 395, 528, 529, 530, 531, 652, 653, 654, 655. b) Geldscheppende openbare instellingen... XIII 21) blz. 96, 97, 252, 253, 396, 397, 532, 533, 656, 657. c) Depositobanken... XIII - 2c blz. 98, 99, 254, 255, 398, 399, 534, 535, 658, 659. d) Totaal der geldscheppende instellingen... XIII - 2d blz. 100, 101, 256, 257, 400, 401, 536, 537, 660, Oorzaken van de veranderingen in de geldhoeveelheid XIII - 3 blz. 103, 259, 403, 539, Geldhoeveelheid... XIII - 4 blz. 104, 260, 404, 540, Goudvoorraad en nettodeviezenpositie van de geldscheppende instellingen... XIII 5 blz. 105, 261, 405, 541, Balansen van de Nationale Bank van België ( )... XIII 6 blz. 106, 262, 406, 542, 666. Balansen van de Nationale Bank van België (sedert 1959) XIII 6 blz. 107, 263, 407, 543, 667. Weekstaten van de Nationale Bank van België... XIII - 6 blz. 108, 264, 408, 544, Verrichtingen in postrekening XIII - 7 blz. 109, 265, 409, 545, Algemene staat der banken... XIII 8 blz. 110, 111, 266, 267, 410, 411, 546, 547, 670, Gezamenlijke betalingen door middel van direct opeisbare bankdeposito's in Belgische franken en van tegoeden in postrekening XIII 9 blz. 112, 268, 412, 548, 672. XIV. Niet-geldscheppende financiële instellingen. 4. Voornaamste activa en passiva van het Rentenfonds... XIV 4 blz. 113, 269, 413, 549, Algemene Spaar- en Lijfrentekas : a) Beweging van de inlagen... XIV - 5a blz. 114, 270, 414, 550, 674. b) Voornaamste posten uit de balansen van de Spaarkas XIV - 5b blz. 115, 271, 415, 551, 675. c) Voornaamste posten uit de balansen van de Lijfrentekassen XIV 5e blz. 116, 272, 416, 552, 676. d) Voornaamste posten uit de balansen van de Levensverzekeringskassen... XIV - 5d blz. 116, 272, 416, 552, 676.

6 Particuliere spaarkassen XIY - 6 blz. 117, 273, 417, 553, Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid XIY - 7 blz. 117, 273, 417, 553, Gemeentekrediet van België... XIY - 8 blz. 118, 274, 418, 554, Levensverzekeringsmaatschappijen XIY - 9 blz. 119, 275, 419, 555, Hypotheekinschrijvingen... XIY - 10 blz. 119, 275, 419, 555, 679. XY. - Voornaamste vormen van de gezamenlijke besparingen der particulieren en ondernemingen. blz. 120, 276, 420, 556, 680. XY XYI. - Emissies en schulden van de overheidssector. 1. Emissies in Belgische franken op lange en halflange termijn van de overheidssector XYI - 1 blz. 121, 277, 421, 557, Voornaamste emissies op lange en halflange termijn van de overheidssector XYI - 2 blz. 122, 278, 422, 558, Staatsschuld.... XYI - 3 blz. 123, 279, 423, 559, Indeling van de schulden in Belgische franken op lange en halflange termijn van de overheidssector. XYI - 4 blz. 124, 280, 424, 560, 684. XYII. - Effecten van de particuliere sector. 1. Evolutie van de omzet, de noteringen en het rendement van de beurswaarden XYII 1 blz. 125, 281, 425, 561, Rendement van de vennootschappen op aandelen : jaarcijfers... XYII 2 blz. 126, 127, 128, 282, 283, 284, 426, 427, 428, 562, 563, 564, 686, 687, Rendement van de vennootschappen op aandelen : cumulatieve maandcijfers XYII 3 blz. 128, 129, 284, 285, 428, 429, 564, 565, 688, Uitgiften van vennootschappen : jaarcijfers... XYII - 4 blz. 130, 286, 430, 566, Uitgiften van vennootschappen : maandelijkse cijfers... XYII - 5 blz. 131, 287, 431, 567, 691. XVIII. - Geldmarkt. 1. Markt van het daggeld en van het geld op zeer korte termijn... XYIII - 1 blz. 132, 288, 432, 568, Bedrijvigheid van de verrekeningskamers XYIII - 3 blz. 133, 289, 433, 569, 693.

7 XIX. - Disconto-, rente- en rendementspercentages. 1. Disconto- en rentetarief van de Nationale Bank van België XIX z. 134, 290, 434, 570, Daggeldrente... XIX 2 blz. 134, 290, 434, 570, Rentevoet van de schatkistcertificaten en der certificaten van het Rentenfonds XIX - 3 blz. 134, 290, 434, 570, Rentetarief voor deposito's in Belgische franken bij de banken en bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas XIX - 4 blz. 135, 291, 435, 571, Rendement van vast rentende waarden op de beurs te Brussel XIX - 5 blz. 135, 291, 435, 571, 695. XX. - Buitenlandse circulatiebanken. 1. Discontovoet blz. 136, 292, 436, 572, Banque de France... blz. 137, 293, 437, 573, Bank of England... blz. 138, 294, 438, 574, Federal Reserve Banks blz. 139, 295, 439, 575, De Nederlandsche Bank blz. 140, 296, 440, 576, Banca d'italia blz. 141, 297, 441, 577, Deutsche Bundesbank blz. 142, 298, 442, 578, Banque Nationale Suisse blz. 143, 299, 443, 579, Banque des Règlements internationaux, te Bazel... blz. 144, 145, 300, 301, 444, 445, 580, 581, 704, XX XX 2... XX XX XX - 5 XX 6... XX XX - 8 XX - 9 Voornaamste gebruikte afkortingen. blz. 146, 302, 446, 582, 706. Grafieken N.2. berekend door ontleding van de bestedingen 345, 481, Daggemiddelden van bet aantal gecontroleerde werkt 205, 349, 485, Resultaten der conjunctuurenquêtes : blz. 51., 207, 2. - Indexcijfers van de industriële produktie : blz. 53, Vergelijkende evolutie van de industriële produktie der blz. 57, 213, 357, 493, Bezoldigingen van de arbeiders - Indexcijfer van brutoverdienste per gewerkt uur : blz. 61, 217, : blz. 45, 201, ozen : blz. 49, 351, 487, 611., 353, 489, 613. E.E.G.-landen : de gemiddelde 361, 497, 621.

8 YII Indexcijfers van de groothandelsprijzen in België : blz. 65, 221, 365, 501, 625. YII Indexcijfers van de kleinhandelsprijzen in België : blz. 66, 222, 366, 502. YIII - Buitenlandse handel van de B.L : blz. 67, 223, 367, 503, 627. XI Belastingontvangsten zonder onderscheid van begrotingsjaar : blz. 81, 237, 381, 517, 641. XIII Geldhoeveelheid en quasi monetaire liquiditeiten : blz. 102, 258, 402, 538, 662. XIII Gezamenlijke betalingen door middel van direct opeisbare bankdeposito's in Belgische franken en van tegoeden in postrekening - Verhouding van de omzet tot de hoeveelheid : blz. 112, 268, 412, 548, 672. XIV - 5a - Algemene Spaar- en Lijfrentekas - Beweging van de inlagen : blz. 114, 270, 414, 550, 674. XYII Indexcijfers van de aandelennoteringen op de contantmarkt : blz. 125, 281, 425, 561, 685.

INHOUD. Veertigste jaargang Deel II Juli-december De monetaire school versus de inkomens-bestedingsmethode, door Prof. R.T. Selden.

INHOUD. Veertigste jaargang Deel II Juli-december De monetaire school versus de inkomens-bestedingsmethode, door Prof. R.T. Selden. NATIONALE BANK VAN BELGIE Departement Studiën TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS INHOUD Veertigste jaargang Deel II Juli-december 1965 ALGEMEEN Blz. De monetaire school

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT INHOUD. Zevenendertigste jaargang Deel II Juli-december 1962

TIJDSCHRIFT INHOUD. Zevenendertigste jaargang Deel II Juli-december 1962 NATIONALE BANK VAN BELGIE Studiedienst TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHUNT MAANDELIJKS INHOUD Zevenendertigste jaargang Deel II Juli-december 1962 ALGEMEEN Nr. Blz. Produktie- en investeringstempo's,

Nadere informatie

INHOUD. Drieënveertigste jaargang Deel I Januari-juni 1968

INHOUD. Drieënveertigste jaargang Deel I Januari-juni 1968 NATIONALE BANK VAN BELGIE Departement Studiën TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS INHOUD Drieënveertigste jaargang Deel I Januari-juni 1968 ALGEMEEN N' Blz. Vergroting

Nadere informatie

Verschijnt maandelijks INHOUD. Twintigste jaar Vol. II Juli-December 1945

Verschijnt maandelijks INHOUD. Twintigste jaar Vol. II Juli-December 1945 NATIONALE BANK VAN BELGIË Afdeeling Studiën en Documentatie O TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting Verschijnt maandelijks INHOUD Twintigste jaar Vol. II Juli-December 1945 Nummer van het Tijdschrift

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België XLVIIIe Jaargang Deel I Nr 3 Maart 1973 INHOUD : TH In België genomen maatregelen van monetair beleid. 1 Statistieken. 137 Economische wetgeving. 143 Literatuur

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België LVIIe Jaargang Deel II Nrs 12 Juli Augustus 1982 Verschijnt maandelijks INHOUD : 3 Uitslagen van de conjunctuurtests van de Nationale Bank van België in de

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België LXIIe Jaargang Deel I Nr 4 April 1987 Verschijnt maandelijks INHOUD: 3 Synthetische curve van de voornaamste gegevens van de maandelijkse conjunctuurtest van

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België XLVIe Jaargang Deel 11 N r 1 Juli 1971 INHOUD : III De beweging van de internationale liquiditeiten sedert 1960 1 Statistieken 127 Economische wetgeving 133

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België LXIIIe Jaargang Deel I Nr 4 April 1988 Verschijnt maandelijks INHOUD: 3 Invoeging van twee nieuwe tabellen in het gedeelte «Statistieken» van het Tijdschrift.

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België LIe Jaargang Deel 1 N" 3 Maart 1976 Verschijnt maandelijks INHOUD : 3 Verhoging van de disconto en Rentepercentages van de Nationale Bank van België. 4 Synthetische

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België XLVIIe Jaargang Deel. II N' 6 December 1972 INHOUD : III Verhoging van het disconto en rentetarief van de Nationale Bank van België. 1 Statistieken. 133 Economische

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België XLVIIe Jaargang Deel I Nr 3 Maart 1972 INHOUD : III Verlaging van het disconto en rentetarief van de Nationale Bank van België. V Richtlijnen van het BelgischLuxemburgs

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België Le Jaargang Deel I Nr 3 Maart 1975 Verschijnt maandelijks INHOUD : 3 Aanpassing van de herdisconto en visumplafonds van de Nationale Bank van België. 5 Monetaire

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België XLVIe Jaargang Deel II Nr 4 Oktober 1971 INHOUD : Tlf Maatregelen van monetair beleid die door de Nationale Bank van België in september 1971 werden getroffen.

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT NATIONALE BANK VAN BELGIE VAN DE. _ r. Verschijnt maandelijks

TIJDSCHRIFT NATIONALE BANK VAN BELGIE VAN DE. _ r. Verschijnt maandelijks _ r TIJDSCHRIFT VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE Verschijnt maandelijks MI e jaargang, nr. 4 April 1991 INHOUD Statistieken 1 Economische wetgeving 163 Lijst van de verschenen «Studienota's» 1 71 Literatuur

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België XLIXe Jaargang Deel II Nr 4 Oktober 1974 INHOUD : 3 Valuta's gebruikt voor de betaling van de invoer en de uitvoer van goederen door de BelgischLuxemburgse

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België LXIVe Jaargang Deel I Nr 3 Maart 1989 Verschijnt maandelijks INHOUD: 3 De «Studienota's» van de Nationale Bank. 7 Synthetische curve van de voornaamste gegevens

Nadere informatie

Tijdschrift voor Inlichting en Documentatie van de Nationale Bank van Belgié

Tijdschrift voor Inlichting en Documentatie van de Nationale Bank van Belgié Tijdschrift voor Inlichting en Documentatie van de Nationale Bank van Belgié INHOUD Twaalfde jaar. IIe BAND Juli - December 1937 ALGEMEENHEDEN. I. ARTIKELS Over het oppotten van bankbiljetten, door den

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT. XXXIXe Jaargang, Deel I, Nr 3 Maart 1964

TIJDSCHRIFT. XXXIXe Jaargang, Deel I, Nr 3 Maart 1964 NATIONALE BANK VAN BELGIE Studiedienst TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS XXXIXe Jaargang, Deel I, Nr 3 Maart 1964 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie uitgegeven.

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT NATIONALE BANK VAN BELGIE. LXVI e jaargang, nr. 1 VAN DE. Verschijnt maandelijks

TIJDSCHRIFT NATIONALE BANK VAN BELGIE. LXVI e jaargang, nr. 1 VAN DE. Verschijnt maandelijks TIJDSCHRIFT VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE Verschijnt maandelijks LXVI e jaargang, nr. 1 Januari 1991 INHOUD Statistieken 1 Economische wetgeving 163 Lijst van de verschenen «Studienota's» 169 Literatuur

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT NATIONALE BANK VAN BELGIE. UNI e jaargang, nr. 3 VAN DE. Verschijnt maandelijks

TIJDSCHRIFT NATIONALE BANK VAN BELGIE. UNI e jaargang, nr. 3 VAN DE. Verschijnt maandelijks TIJDSCHRIFT VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE Verschijnt maandelijks UNI e jaargang, nr. 3 Maart 1991 INHOUD De nieuwe weekstaat van de Nationale Bank van België 5 Statistieken 1 Economische wetgeving 163

Nadere informatie

Nationale Bank. van België

Nationale Bank. van België Tijdschrift van de Nationale Bank. van België LI e Jaargang Deel I N r 1 Januari 1976 Verschijnt maandelijks INHOUD : 3 Wijzigingen aangebracht in de kredietstatistieken gepubliceerd in het Tijdschrift.

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België LI e Jaargang Deel I N" 4 - April 1976 Verschijnt maandelijks INHOUD : 3 Aanbevelingen van monetair beleid op 22 maart 1976 door de Nationale Bank van België

Nadere informatie

ECONOMISCHE INDICATOREN VOOR BELGIE

ECONOMISCHE INDICATOREN VOOR BELGIE WEKELIJKSE PUBLICATIE NATIONALE BANK VAN BELGIE DEPARTEMENT ALGEMENE STATISTIEK SYNTHESE VAN DE PROGNOSES 998 r r Realisaties NBB EC OESO EC OESO (veranderingspercentages tov het voorgaande jaar) A BBP

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG PENSIOENFONDS

FINANCIEEL VERSLAG PENSIOENFONDS BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRALE BANK) FINANCIEEL VERSLAG PENSIOENFONDS JAARTAL NAAM VAN HET FONDS INHOUD Ingesloten 1 Staat 400 Algemene Informatie 2 Staat 401 Specificatie van de activa 3 Staat

Nadere informatie

XLIIe Jaargang, Deel II, Nr 4 Oktober 1967

XLIIe Jaargang, Deel II, Nr 4 Oktober 1967 NATIONALE BANK VAN BELGIE TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS Departement Studiën XLIIe Jaargang, Deel II, Nr 4 Oktober 1967 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIË

NATIONALE BANK VAN BELGIË NATIONALE BANK VAN BELGIË STATISTISCH TIJDSCHRIFT 1998-III Bestelinformatie en abonnementsvoorwaarden Verkrijgbaar bij de Nationale Bank van België, dienst Documentatie de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIE BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN 1980-1990 TABELLEN

NATIONALE BANK VAN BELGIE BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN 1980-1990 TABELLEN NATIONALE BANK VAN BELGIE BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN 1980-1990 TABELLEN ERRATA TABELLEN Bladzijden 6 en 7, kolom 6 lees (duizenden) i.p.v. (miljoenen) Bladzijde 73 lees (duizenden personen) i.p.v.

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 15.05.2002 COM(2002) 234 definitief 2002/0109 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG)

Nadere informatie

De werkloosheid in de Europese Unie Maart Indexen van de uurlonen April

De werkloosheid in de Europese Unie Maart Indexen van de uurlonen April 31.05.2006 Nr 3130 I. SAMENLEVING Werkgelegenheid en werkloosheid De werkloosheid in de Europese Unie Maart 2006... 5 Levensstandaard Indexen van de uurlonen April 2006... 11 II. ECONOMIE EN FINANCIEN

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT. XXXI Jaargang, Deel II, Nr 1 Juli 1956

TIJDSCHRIFT. XXXI Jaargang, Deel II, Nr 1 Juli 1956 NATIONALE BANK VAN BELGIE Departement Studiën en Documentatie TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS XXXI Jaargang, Deel II, Nr 1 Juli Dit tijdschrift wordt als objectieve

Nadere informatie

Waterdistributie Juni

Waterdistributie Juni 03.09.2008 Nr 3216 I. SAMENLEVING Levensstandaard Indexen van de uurlonen Juli 2008... 5 II. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 9 III. INDUSTRIE

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT NATIONALE BANK VAN BELGIE VAN DE. Verschijnt maandelijks

TIJDSCHRIFT NATIONALE BANK VAN BELGIE VAN DE. Verschijnt maandelijks TIJDSCHRIFT VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE Verschijnt maandelijks LXVII e jaargang, nr. 4 April 1992 INHOUD Nieuw hoofdstuk XVII «Kapitaalmarkt» van het gedeelte «Statistieken» van het Tijdschrift 5

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT. voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS

TIJDSCHRIFT. voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS NATIONALE BANK VAN BELGIE TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS Departement Studiën XLe Jaargang, Deel I, Nr 6 Juni 1965 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit?

Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit? Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit? Seminarie voor leerkrachten economie van het middelbaar onderwijs Brussel, 11 oktober 2017 Departement Algemene Statistieken Hans De Dyn 2 / 24 Inhoud

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting

TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting NATIONALE BANK VAN BELGIE TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELUKS Departement Studiën XLIIIe Jaargang, Deel II, 1\1` 3 September 1968 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT. voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS

TIJDSCHRIFT. voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS NATIONALE BANK VAN BELGIE TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS Departement Studiën XLIe Jaargang, Deel I, N r 3 Maart 1966 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

Informatiebureau in België

Informatiebureau in België 27/07 /2009 Welke functies bekleden de Belgische Europarlementariërs in het Parlement? 2009 Welke functies bekleden de Belgische Europarlementariërs in het Parlement? 2009 1/12 Welke functies bekleden

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 1999 Eerste kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en Economische Statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk - 24 februari 2015 Jan Smets A. De stand van

Nadere informatie

STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT

STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT AUGUSTUS 2003 De statistieken van de Europese Centrale Bank (ECB) hebben als belangrijkste doel de ondersteuning van het monetaire beleid van de ECB en andere

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT VERSCHIJNT MAANDELIJKS

TIJDSCHRIFT VERSCHIJNT MAANDELIJKS NATIONALE BANK VAN BELGIE TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS Departement Studiën XLIIe Jaargang, Deel II, Nr 5 November 1967 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum Gent - 26 februari 2015 Jan Smets A. De stand van zaken 1. De (lange)

Nadere informatie

Consumptieve bestedingen van de particulieren 2.0 2.6 1.4 Consumptieve bestedingen van de overheid 0.0 2.1 2.6 Bruto vaste kapitaalvorming 4.2 5.9 4.

Consumptieve bestedingen van de particulieren 2.0 2.6 1.4 Consumptieve bestedingen van de overheid 0.0 2.1 2.6 Bruto vaste kapitaalvorming 4.2 5.9 4. Kerncijfers voor de Belgische economie Wijzigingspercentages in volume - tenzij anders vermeld Consumptieve bestedingen van de particulieren 2.0 2.6 1.4 Consumptieve bestedingen van de overheid 0.0 2.1

Nadere informatie

Administratie Diamant Politie

Administratie Diamant Politie De resultaten van drie onderzoeksprojecten van het SOMA Dossier Administratie Diamant Politie We hebben de lezers steeds op de hoogte gehouden van de onderzoeks- projecten van het SOMA. We zijn dan ook

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 2001 - Eerste kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

INTERUNIVERSITAIRH UITGAVE. AI. Mamce (Y.U.U.) en D. Mculcmans (K. U.B.-KULAK)

INTERUNIVERSITAIRH UITGAVE. AI. Mamce (Y.U.U.) en D. Mculcmans (K. U.B.-KULAK) INTERUNIVERSITAIRH UITGAVE AI. Mamce (Y.U.U.) en D. Mculcmans (K. U.B.-KULAK) m.m. v. P. De Vroede P. Maeyaert T. Paclinck (B.V.B.) J. Tyteca (Ehsal) K. Byttebicr (V.U.B.) INHOUDSTAFEL Woord vooraf Folio

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIË

NATIONALE BANK VAN BELGIË NATIONALE BANK VAN BELGIË STATISTISCH TIJDSCHRIFT 1998-I Bestelinformatie en abonnementsvoorwaarden Verkrijgbaar bij de Nationale Bank van België, dienst Documentatie de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen April 2008... 6. Bouwnijverheid Maart 2008...

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen April 2008... 6. Bouwnijverheid Maart 2008... 04.06.2008 Nr 3208 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen April 2008... 6 II. INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID

Nadere informatie

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Publicatiedatum CBS-website 9 mei 2005 Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Enkele belangrijke uitkomsten revisiejaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Persbericht. Huishoudens verliezen koopkracht in Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Huishoudens verliezen koopkracht in Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-112 15 juli 2004 9.30 uur Huishoudens verliezen koopkracht in 2003 In 2003 is het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens voor het eerst in tien jaar

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België XLVIIIe Jaargang Deel II N' 5 November 1973 INHOUD : 11I De weekstaten van de Nationale Bank van België. XXI In België genomen maatregelen van monetair beleid.

Nadere informatie

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-103 1 juli 2004 9.30 uur Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal 2004 De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2004 met 0,9 procent

Nadere informatie

MAANDELIJKS OVERZICHT VAN DE PRODUCTIE VAN EN DE HANDEL IN BROEDEIEREN EN KUIKENS (Verordening (EEG) Nr. 1868/77) Deel I

MAANDELIJKS OVERZICHT VAN DE PRODUCTIE VAN EN DE HANDEL IN BROEDEIEREN EN KUIKENS (Verordening (EEG) Nr. 1868/77) Deel I MAANDELIJKS OVERZICHT VAN DE PRODUCTIE VAN EN DE HANDEL IN BROEDEIEREN EN KUIKENS (Verordening (EEG) Nr. 1868/77) Departement Landbouw en Visserij Deel I Land: België Maand: Jaar: 212 1 stuks A. Ingelegde

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIË

NATIONALE BANK VAN BELGIË NATIONALE BANK VAN BELGIË STATISTISCH TIJDSCHRIFT 1999-I Bestelinformatie en abonnementsvoorwaarden Verkrijgbaar bij de Nationale Bank van België, dienst Documentatie de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ALGEMENE ECONOMIE VRIJDAG 16 DECEMBER UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ALGEMENE ECONOMIE VRIJDAG 16 DECEMBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ALGEMENE ECONOMIE VRIJDAG 16 DECEMBER 2016 15.30-17.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie Algemene economie vrijdag 16 december 2016 B / 12 2016 NGO-ENS B / 12 Opgave

Nadere informatie

Het ondernemersvertrouwen stabiliseert in november

Het ondernemersvertrouwen stabiliseert in november 25--24 Links: NBB.Stat Algemene informatie Maandelijkse conjunctuurenquête bij de bedrijven - november 25 Het ondernemersvertrouwen stabiliseert in november Na de aanmerkelijke stijging in oktober, is

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE VERSIE

GECONSOLIDEERDE VERSIE 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/1 GECONSOLIDEERDE VERSIE VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE EN HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.5.2003 COM(2003) 242 definitief 2003/0095 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende financiële kwartaalrekeningen

Nadere informatie

FINANCIËLE STATISTIEKEN

FINANCIËLE STATISTIEKEN FINANCIËLE STATISTIEKEN 1 INHOUD De financiële statistieken over institutionele sectoren en financiële markten bieden sectorgebonden informatie en inlichtingen over marktontwikkelingen. Bij de aanvang

Nadere informatie

bruto inkomen (per persoon)

bruto inkomen (per persoon) Opgave 1 Lorenzcurve en economische kringloop Definities: Bruto inkomen Loon/pensioen, interest, winst/dividend, huur/pacht Netto inkomen Bruto inkomen inkomstenbelasting (IB) Netto besteedbaar inkomen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1 INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... v INLEIDING...1 1. INLEIDING DOUANERECHT...3 1.1. Algemeen...3 1.1.1. Vrijhandelszone...3 1.1.2. Tariefunie...4 1.1.3. Douane-unie...4 1.2. Wetgeving...5 1.3. Heffingen

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Zitting 1964-1965-7800

Zitting 1964-1965-7800 Zitting 1964-1965-7800 3 RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1965 HOOFDSTUK IXA - NATIONALE SCHULD MEMORIE VAN TOELICHTING NR. 2 Algemeen Een vergelijking van de ramingen voor het dienstjaar 1965 met die

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting

TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting NATIONALE BANK VAN BELGIE TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHUNT MAANDELIJKS Departement Studiën XLIVe Jaargang, Deel I, N` 5 Mei 1969 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 26.9.2003 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 241/1 EUROPESE CENTRALE BANK RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 6 februari 2003 inzake bepaalde statistische rapportagevereisten van de Europese

Nadere informatie

Afbrokkeling van het ondernemersvertrouwen in augustus

Afbrokkeling van het ondernemersvertrouwen in augustus 26-8-24 Links: NBB.Stat Algemene informatie Maandelijkse conjunctuurenquête bij de bedrijven - augustus 26 Afbrokkeling van het ondernemersvertrouwen in augustus De conjunctuurbarometer van de Nationale

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213, Ontwerp voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD betreffende de toerekening van de indirect gemeten diensten van financiële intermediairs (IGDFI) in het kader van het Europees systeem van nationale en regionale

Nadere informatie

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal C.D.V. Statistieken Leven : Collectie Rentabiliteit (1) Bijlage I Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf... v Tabellen... xxi Figuren... xxv HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BESCHOUWINGEN... 1 1.1 WAT IS ECONOMIE?... 3 1.2 BEHOEFTEN...

Inhoud. Woord vooraf... v Tabellen... xxi Figuren... xxv HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BESCHOUWINGEN... 1 1.1 WAT IS ECONOMIE?... 3 1.2 BEHOEFTEN... Woord vooraf.............................................................. v Tabellen................................................................. xxi Figuren.................................................................

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL OVERZICHT

INHOUDSTAFEL OVERZICHT INHOUD - V INHOUDSTAFEL OVERZICHT XV HOOFDSTUK 1 : HET ECONOMISCH PROBLEEM EN DE WELVAART 1 1.1. Concept economie 2 1.2. Wetenschap 2 1.3. Welvaart 2 1.4. Behoeften, behoeftenbevrediging 7 1.5. Het economische

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie RICHTSNOEREN

Publicatieblad van de Europese Unie RICHTSNOEREN 6.9.2014 L 267/9 RICHTSNOEREN RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 3 juni 2014 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/23 inzake statistieken betreffende overheidsfinanciën (ECB/2014/21) (2014/647/EU)

Nadere informatie

TENTAMEN. HvA-HES ALGEMENE ECONOMIE

TENTAMEN. HvA-HES ALGEMENE ECONOMIE TENTAMEN HvA-HES ALGEMENE ECONOMIE 2012- H2 Onderwijseenheid : AECVS2FE01-1 & AECVS2FS01-1 Opleiding FRE & FSM 2 e jaars Datum : 5 juli 2012 Tijd : 17.15 19.15 uur VRJ NB Opgave 1, 2 en 3 moet door iedereen

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding. Markt of overheid. 1 wat is economie? 11 Productiefactoren 11 Schaarste en welvaart 12 2

Inhoud. 1 Inleiding. Markt of overheid. 1 wat is economie? 11 Productiefactoren 11 Schaarste en welvaart 12 2 Inhoud 1 Inleiding 1 wat is economie? 11 Productiefactoren 11 Schaarste en welvaart 12 2 modellen 12 2 Markt of overheid 1 de vraag 14 Prijzen en gevraagde hoeveelheid 14 D De vraagfunctie 14 D Verschuiving

Nadere informatie

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v.

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v. 0 1 O N G E V A L L E N I. algemene II. verkeersindividuele III. collectieve individuele 1. algemene 2. forfaitaire 3. gemeen (2) + (3) 4. individuele recht collectieve 01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele

Nadere informatie

Het ondernemersvertrouwen neemt in november verder toe

Het ondernemersvertrouwen neemt in november verder toe 27--23 Links: NBB.Stat Algemene informatie Maandelijkse conjunctuurenquête bij de bedrijven november 27 Het ondernemersvertrouwen neemt in november verder toe Na een fors herstel in oktober is de conjunctuurbarometer

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave ALGEMENE ECONOMIE 22 JUNI 2015 15:30-17:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina

Nadere informatie

voor Documentatie en Voorlichting

voor Documentatie en Voorlichting NATIONALE BANK VAN BELGIE TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS Departement Studiën XLIIe Jaargang, Deel I, 1Nr 4 April 1967 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIË ALGEMENE VERGADERING. van de. Aandeelhouders der Nationale Bank van België. op 27 februari 1961 VERSLAG

NATIONALE BANK VAN BELGIË ALGEMENE VERGADERING. van de. Aandeelhouders der Nationale Bank van België. op 27 februari 1961 VERSLAG NATIONALE BANK VAN BELGIË ALGEMENE VERGADERING van de Aandeelhouders der Nationale Bank van België op 27 februari 1961 VERSLAG UITGEBRACHT DOOR DE GOUVERNEUR, IN NAAM VAN DE REGENTENRAAD, over de verrichtingen

Nadere informatie

XLIVe Jaargang, Deel I, 1Nr 6 Juni 1969

XLIVe Jaargang, Deel I, 1Nr 6 Juni 1969 NATIONALE BANK VAN BELGIE TIJD SCHRIF T voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS Departement Studiën XLIVe Jaargang, Deel I, 1Nr 6 Juni 1969 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.11.2017 COM(2017) 699 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de gegevens met betrekking tot de budgettaire gevolgen van de jaarlijkse

Nadere informatie

Kas en stukken met geldwaarde

Kas en stukken met geldwaarde KLASSE 3 FINANCIELE REKENINGEN Deze klasse bevat de rubrieken en de rekeningen van de geldwaarden, de deposito's op zicht en op termijn, de leningen en voorschotten op één jaar en minder, alsook de effectenportefeuilles.

Nadere informatie

De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens - Zelfstandige arbeid Juli E. Zelfstandige arbeid

De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens - Zelfstandige arbeid Juli E. Zelfstandige arbeid De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens - Zelfstandige arbeid Juli 216 E. Zelfstandige arbeid Deze gegevens zijn afkomstig van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT. voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS. XXXV Jaargang, Deel II, N r 5 November 1960

TIJDSCHRIFT. voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS. XXXV Jaargang, Deel II, N r 5 November 1960 NATIONALE BANK VAN BELGIE Departement Studiën en Documentatie TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS XXXV Jaargang, Deel II, N r 5 November Dit tijdschrift wordt als objectieve

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT VERSCHIJNT MAANDELIJKS. XXX Ve Jaargang, Deel I, Ne 5 Mei 1960

TIJDSCHRIFT VERSCHIJNT MAANDELIJKS. XXX Ve Jaargang, Deel I, Ne 5 Mei 1960 NATIONALE BANK VAN BELGIE Departement Studiën en Documentatie TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS XXX Ve Jaargang, Deel I, Ne 5 Mei Dit tijdschrift wordt als objectieve

Nadere informatie

7003/17 oms/fb 1 DG G 2A

7003/17 oms/fb 1 DG G 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 3 april 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 TOELICHTING Betreft: Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting voor 2017 in samenhang met het voorstel voor

Nadere informatie

Handel (tastbare goederen) 61 35 + 26 Diensten (transport, toerisme, ) 5 4 + 1 Primaire inkomens (rente, dividend, ) 11 3 + 8

Handel (tastbare goederen) 61 35 + 26 Diensten (transport, toerisme, ) 5 4 + 1 Primaire inkomens (rente, dividend, ) 11 3 + 8 betalingsbalans Zweden behoort tot de EU maar (nog) niet tot de EMU. Dat maakt Zweden een leuk land voor opgaven over wisselkoersen, waarbij een vrij zwevende kroon overgaat naar een kroon met een vaste

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

Deel I Omgevingsfactoren en micro-economie 1

Deel I Omgevingsfactoren en micro-economie 1 Inhoud Deel I Omgevingsfactoren en micro-economie 1 1 Omgevingsfactoren 3 1.1 Schaarste dwingt tot kiezen 3 1.2 De economische wetenschap 4 1.3 Produceren, productiefactoren 5 1.4 Participanten en omgevingsfactoren

Nadere informatie

Het economisch en financieel belang van de haven van Antwerpen op regionaal en lokaal niveau

Het economisch en financieel belang van de haven van Antwerpen op regionaal en lokaal niveau Dr. Harry Webers, Hir. Jan Janssens & Prof. dr. Chris Peeters Het economisch en financieel belang van de haven van Antwerpen op regionaal en lokaal niveau Antwerpen-Apeldoorn Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inhoud. deel 1 omgevingsfactoren en micro-economie

Inhoud. deel 1 omgevingsfactoren en micro-economie V Inhoud deel 1 omgevingsfactoren en micro-economie 1 Omgevingsfactoren 2 1.1 Schaarste dwingt tot kiezen 2 1.2 De economische wetenschap 4 1.3 Produceren, productiefactoren 4 1.4 Participanten en omgevingsfactoren

Nadere informatie

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Opgeheven wetsbepaling Wettelijke basis voor de opheffing Inwerkingtreding van de opheffing Bepalingen opgeheven door Boek II Décret du 2-17 mars

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2001-II

Eindexamen economie 1-2 havo 2001-II Opgave 1 Werkgelegenheid continu in beweging In elk land vinden er voortdurend veranderingen in de werkgelegenheid plaats. Deze veranderingen zijn per economische sector verschillend. Het onderscheid tussen

Nadere informatie

Agenda. De Rit van Rutte II. De kool en de geit

Agenda. De Rit van Rutte II. De kool en de geit Prinsjesdaglezing Agenda De Rit van Rutte II De kool en de geit 2 Nederlandse economie is tijdens Rutte II weer gaan groeien 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4-5 % % 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 5 4 3 2 1 0-1

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

BIJLAGE A bij het. voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

BIJLAGE A bij het. voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2010 COM(2010) 774 definitief Bijlage A/Hoofdstuk 14 BIJLAGE A bij het voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het Europees

Nadere informatie