Werken met. Wegwijzer mbo Opleidingen Commercieel Niveaus 3-4. Persoonlijke activeringscode

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken met. Wegwijzer 2014-2015. mbo Opleidingen Commercieel Niveaus 3-4. Persoonlijke activeringscode"

Transcriptie

1 mbo Opleidingen Commercieel Niveaus 3-4 Persoonlijke activeringscode Op deze wegwijzer ontbreekt de persoonlijke activeringscode. Werken met Elobase Commercieel Wegwijzer Licentie activeren: > zie pagina _Elobase_Commercieel_cover.indd 1 27/05/14 8:12 AM

2 Inhoud Colofon Elobase Commercieel algemeen Je licentie activeren 2 Systeemeisen 4 Elobase Commercieel voor de student Even kennismaken 5 Commercieel medewerker 6 Medewerker Marketing en Communicatie 7 Werken met Elobase Commercieel 8 Elobase Commercieel voor de docent Ondersteuning 11 Elobase Commercieel: de inhoud 12 Leerstofoverzicht per kerntaak en werkproces Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder vooraf gaan de schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior written permission of the publisher.

3 Je licentie activeren WEBSITE Maak je gebruik van Elobase Commercieel via de website, dan volg je de onderstaande procedure. Kies A als je al een account hebt aangemaakt, bijvoorbeeld vorig jaar. Kies B als je nog nooit een account hebt aangemaakt. A Ik heb al eerder gewerkt met een activeringscode. Ik heb in het verleden al een account aangemaakt. Activeren Stap 1: Ga naar de website die vermeld staat op de sticker achterop deze gids. Stap 2: Klik op inloggen. Stap 3: Volg de aanwijzingen en gebruik de activeringscode op de sticker achterop deze gids. Aan de slag Je hebt je licentie geactiveerd en je wilt aan de slag. Stap 1: Ga naar de website die vermeld staat op de sticker achterop deze gids. Je komt op de homepage van je opleiding. Ga naar stap 2. Of je komt op een openingsscherm waar je je opleiding kiest. Maak hier je keuze. Dan kom je op de homepage van je opleiding. Ga naar stap 2. Stap 2: Klik op inloggen. Stap 3: Voer je adres en wachtwoord in. B Ik heb nog niet eerder gewerkt met een activeringscode. Ik heb nog nooit een account aangemaakt. Activeren Stap 1: Ga naar de website die vermeld staat op de sticker achterop deze gids. Stap 2: Klik op account aanmaken. Stap 3: Volg de aanwijzingen en gebruik de activeringscode op de sticker achterop deze gids. Aan de slag Je hebt je licentie geactiveerd en je wilt aan de slag. Stap 1: Ga naar de website die vermeld staat op de sticker achterop deze gids. Je komt op de homepage van je opleiding. Ga naar stap 2. Of je komt op een openingsscherm waar je je opleiding kiest. Maak hier je keuze. Dan kom je op de homepage van je opleiding. Ga naar stap 2. Stap 2: Klik op inloggen. Stap 3: Voer je adres en wachtwoord in. Hulp nodig? Kijk op onze website voor hulp bij inloggen en voor andere vragen: https://services.noordhoffuitgevers.nl Hulp nodig? Kijk op onze website voor hulp bij inloggen en voor andere vragen: https://services.noordhoffuitgevers.nl 2 Je licentie activeren Noordhoff Uitgevers bv

4 ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING VAN JE ROC Maak je gebruik van Elobase Commercieel via de elektronische leeromgeving van je ROC dan geldt de volgende procedure: Account registreren en licentie activeren Stap 1: Log in op de elektronische leeromgeving van je ROC. Stap 2: Klik op de link van Elobase Commercieel. Stap 3: Er verschijnt nu een venster waar éénmalig een aantal gegevens wordt gevraagd. Stap 4: Volg de aanwijzingen op het venster en gebruik de activeringscode die op de sticker staat achterop deze gids. Aan de slag Je hebt je licentie geactiveerd en je wilt aan de slag. Stap 1: Log in op de elektronische leeromgeving van je ROC. Stap 2: Klik op de link van Elobase Commercieel. Je kunt nu aan de slag! Hulp nodig? Kijk op onze website voor hulp bij inloggen en voor andere vragen: https://services.noordhoffuitgevers.nl Noordhoff Uitgevers bv Je licentie activeren 3

5 Systeemeisen Om te kunnen werken met Elobase Commercieel, heb je toegang nodig tot een computer met een internetverbinding. Maar let voordat je begint goed op de eisen en hulpprogramma s die je nodig hebt! De volgende eisen worden gesteld: SOFTWARE > Flash plugin: geïnstalleerd en up-to-date > Acrobat Reader: geïnstalleerd en up-to-date VOOR DESKTOP-PC S/LAPTOPS Configuratie Internet Explorer 10 Internet Explorer 11 Chrome Windows Windows Windows Safari MAC OS + + Chrome OS (chromebook) + VOOR TABLETS Hardware OS Browser ipad 2 en hoger ios7 Native (safari) Samsung Galaxy Tab 2 Android 4.1 Native (android) 4 Systeemeisen Noordhoff Uitgevers bv

6 Even kennismaken Competentiegericht totaalconcept Tijdens je mbo-opleiding ga je werken met Elobase Commercieel, een leermiddel waarin je alle leerstof en opdrachten voor je opleiding vindt. Naast theorie krijg je te maken met opdrachten, interactieve vragen en projecten. In deze leeromgeving werk je aan je competenties en bereid je je voor op de praktijkexamens en theorietoetsen van je opleiding. Volledig doorzoekbaar De inhoud van Elobase Commercieel kun je doorzoeken op trefwoord via de uitgebreide zoekfunctie. Na het invullen van een woord zie je een lijst met relevante zoektermen. Na het aanklikken van de juiste zoekterm verschijnen de gevonden onderdelen in Elobase Commercieel, die je kunt openen. Let op: de zoekfunctie is alleen beschikbaar in de beveiligde online versie en dus niet via de ELO van je ROC. 1. Vul een woord in. 2. Kies het gewenste trefwoord uit de lijst. 3. Klik op het gevonden leerobject, deze wordt geopend in een nieuw venster. De leerstof is overzichtelijk ingedeeld. Noordhoff Uitgevers bv Even kennismaken 5

7 Commercieel medewerker De commercieel medewerker onderzoekt de markt en luistert goed naar signalen van klanten en geluiden uit de markt die belangrijk zijn voor het eigen bedrijf. Op basis hiervan stelt hij of zij in overleg met de leidinggevende beleidsstukken en/of individuele activiteitenplannen op. De commercieel medewerker verkoopt diensten en/of producten aan klanten. Hiervoor krijgt hij of zij verkoopdoelstellingen (targets) die moeten worden gehaald binnen bepaalde tijd. Hij of zij bereidt gesprekken met klanten voor, onderzoekt de koopbehoefte en informeert en adviseert de klant, gericht op de verkoop. Afhankelijk van de functie of de organisatie waarin hij of zij werkzaam is, verzorgt de commercieel medewerker binnen het verkoopproces ook de afhandeling van offertes en orders. Onderhandelen met de klant en het uitvoeren van administratieve werkzaamheden horen hier ook bij. De commercieel medewerker bouwt relaties op en onderhoudt ze. Hij of zij informeert de klant over de dienstverlening en neemt klachten in behandeling. Daarnaast is het zijn of haar taak om relaties met bestaande klanten en relaties uit te bouwen. Ook ondersteunt hij of zij bij het uitvoeren van promotieactiviteiten. Uit: kwalificatiedossier Commercieel Medewerker, Ecabo 6 Commercieel medewerker Noordhoff Uitgevers bv

8 Medewerker Marketing en Communicatie De opleiding medewerker marketing en communicatie leidt op voor de beroepen marketing medewerker, assistent communicatiemedewerker en medewerker evenementenorganisatie. De marketing medewerker assisteert de marketingmanager. Hij of zij helpt bij het opstellen en uitvoeren van beleidsplannen, zoals marketing- en verkoopplannen. Daarbij speelt hij of zij zoveel mogelijk in op de behoeften en wensen van (mogelijke) klanten. Om deze behoeften en wensen in kaart te brengen en om te weten wie de klanten zijn, voert hij of zij regelmatig marktverkenningen en marktonderzoeken voor de organisatie. De assistent communicatiemedewerker assisteert de communicatiemanager en helpt bij het opstellen en uitvoeren van beleidsplannen, zoals het communicatieplan. De assistent communicatiemedewerker heeft veel contacten binnen en buiten de organisatie. Binnen de eigen organisatie zorgt hij of zij voor de interne communicatie. Dit kan door het verzorgen van actueel nieuws en informatie (bijvoorbeeld via intranet) of door het organiseren van bijeenkomsten voor het personeel. De medewerker evenementenorganisatie werkt binnen een specifieke branche. Hij of zij organiseert (mede) allerlei evenementen: voorstellingen, films, concerten, festivals, tournees en conferenties. Hij of zij bedenkt samen met collega s een programma, inventariseert wat er moet worden geregeld en voert het plan uit volgens het vooraf opgestelde draaiboek. Uit: kwalificatiedossier Commercieel Medewerker, Ecabo Noordhoff Uitgevers bv Medewerker Marketing en Communicatie 7

9 Werken met Elobase Commercieel Er is niet één vaste route door Elobase Commercieel. Je kunt het vergelijken met een modern bedrijf waar je van alles vindt in verschillende afdelingen. Je docent vertelt je waarmee je op welk moment aan de slag gaat. Hier vind je een overzicht van de verschillende onderdelen in Elobase Commercieel. KENNISDOMEINEN: WERKEN AAN JE VAKKENNIS In Elobase Commercieel vind je de theorie die je nodig hebt voor je opleiding. De leesteksten worden afgewisseld met foto s en video s om je snel in contact te brengen met de praktijk. In de opgaven verwerk je de leerstof. Er is ook een begrippenlijst met definities. De theorie is opgebouwd uit vaste onderdelen: studiewijzer, theorie, oefenen, opgaven, verwijzingen en begrippen. Theorie Leerstof in paragrafen, voorafgegaan door inleiding. Bevat aanklikbare begrippen met definities. Studiewijzer Overzicht van paragrafen, trefwoorden, plek in je opleiding en aanwijzing voor studie-uren (SBU). 8 Werken met Elobase Commercieel _Elobase_Commercieel_BW.indd 8 Oefenen Interactieve vragen waarmee je checkt of je de leerstof begrijpt. Per vraag kun je meteen controleren of je antwoord juist of onjuist is. Noordhoff Uitgevers bv 27/05/14 8:28 AM

10 OEFENTOETS: BEHEERS JE DE STOF AL? Met de oefentoets controleer je zelf je kennis over een onderwerp. Na beantwoording van alle interactieve vragen krijg je een overzicht met je score en de feedback per vraag. Dit kun je printen of per sturen naar je docent. De uitkomsten van de zelftest bespreek je met je docent, zodat je daarna gericht kunt leren wat je nog niet beheerst. Opgaven Je verwerkt de leerstof en je werkt aan kennis en inzicht. Oefentoets Op elk scherm klik je op het juiste antwoord op de vraag. Begrippenlijst Alfabetisch overzicht van de begrippen met de bijbehorende definities in deze theorie. Score Je ziet hoeveel vragen je goed en fout had en welke vragen dit waren. Noordhoff Uitgevers bv _Elobase_Commercieel_BW.indd 9 Werken met Elobase Commercieel 9 27/05/14 8:28 AM

11 PROJECT: AAN DE SLAG IN DE PRAKTIJK Een project is een reeks opdrachten waarin je gericht werkt aan vaardigheden en competenties. Elobase Commercieel bevat projecten waarmee je binnen je school aan de slag gaat, maar er zijn ook projecten voor je stage. Elk project heeft een vaste opbouw: Studiewijzer, Intro, Stappenplan, Verwijzingen. Studiewijzer Briefing over de opdracht en het te bereiken resultaat. Bevat een verantwoording naar het kwalificatiedossier en een indicatie van de studie-uren (SBU). Stappenplan De opdrachten van het project in een logische opbouw, dit leidt tot een concreet projectresultaat. Intro Beschrijving van de praktijksituatie met beroepsdilemma s en een vooruitblik naar de activiteiten in het project. Verwijzingen Alle documenten die je nodig hebt voor het uitvoeren van dit project, inclusief verwijzingen naar de theorie en het internet. 10 Werken met Elobase Commercieel _Elobase_Commercieel_BW.indd 10 Noordhoff Uitgevers bv 27/05/14 8:28 AM

12 Ondersteuning HELPDESK Kijk op onze website voor hulp bij inloggen en voor andere vragen: DE ACCOUNTMANAGER Wilt u een persoonlijk advies of een demonstratie van Elobase Commercieel, dan komt onze accountmanager graag bij u langs. U kunt mailen naar: DOCENTENMATERIAAL EN METHODESITE Docentenhandleidingen, antwoorden, uitwerkingen en formulieren treft u aan in het docentengedeelte van Elobase Commercieel aan. Met uw docentenlicentie heeft u toegang tot dit materiaal. Extra ondersteuning wordt geboden via de methodesite, in het bijzonder onder de tab hulpbronnen. Ga naar DOCENTENTRAINING Noordhoff Uitgevers biedt u ondersteuning bij de inzet van Elobase Commercieel binnen uw eigen onderwijsorganisatie. De inhoud van de docententraining bestaat uit twee onderdelen: een gebruikerstraining en een didactische training. Tijdens de gebruikerstraining wordt ingegaan op de opbouw en structuur van het leermiddel en de vereiste voorbereiding voor de lessen. In de didactische training komen onderwijskundige aspecten en de diversiteit aan toepassingsmogelijkheden aan bod. Trainingen worden op basis van offerte verzorgd. Noordhoff Uitgevers bv Ondersteuning 11

13 Elobase Commercieel: de inhoud Een catalogus met een complete beschrijving van de inhoud van Elobase Commercieel is opgenomen op de methodesite: De catalogus kunt u vinden onder het kopje hulpbronnen. U treft een volledig overzicht aan van alle leerstof en projecten voor: > Commercieel medewerker > Medewerker Marketing en Communicatie 12 Elobase Commercieel: de inhoud Noordhoff Uitgevers bv

14 Leerstofoverzicht per kerntaak en werkproces COMMERCIEEL MEDEWERKER Kwalificatiedossier (bron: Ecabo) Beschikbaar in Elobase Commercieel Kerntaak Omschrijving BPV-projecten Projecten Kennisdomeinen Oefentoetsen Kerntaakoverstijgend Complexiteit laag Beroepspraktijk POP Complexiteit hoog Sollicitatiegesprek Stageplaats Zakelijk telefoneren Management Timemanagement Projectplanning Budgetbewaking Werkoverleg Instructies geven Motiveren Coachingsgesprek Conflicthantering Evaluatie Intervisie Feedback geven en krijgen Functioneren beoordelen Commerciele functies Arbeidscontract CAO Arbeidsomstandigheden Arbowet Kwaliteitszorg Vaardigheden Archiveren Omgaan met fouten Omgaan met kritiek Plannen Prioriteiten stellen Proactief werken Samenwerken Sociale vaardigheden Telefoongesprek voeren Telefoonnotities maken Vergaderen Vragen stellen Werk afbakenen Management De organisatie Aspa De organisatie Beuk Touringcars Vaardigheden Organiseer je werk - Polichlo Organiseer je werk - SDSP Noordhoff Uitgevers bv Leerstofoverzicht per kerntaak en werkproces 13

15 Kwalificatiedossier (bron: Ecabo) Beschikbaar in Elobase Commercieel Kerntaak Omschrijving BPV-projecten Projecten Kennisdomeinen Oefentoetsen 1 Onderzoekt de markt en maakt plannen BPV-opdracht kerntaak 1: Onderzoekt de markt en maakt plannen Complexiteit laag Bierproducenten ROC-studie Complexiteit hoog Productpresentatie Marktonderzoek Marketingmix Wat is marketing? Marketingmix Product Merk Assortiment Prijs Plaats/distributie Distributiekengetallen Groothandelsvormen Marketingplanning Planning Ondernemingsplan Groeistrategieen Portfolio-analyse Marktsegmentatie Concurrentiestrategieen Marketingplan: SWOT-analyse Marketingplan: strategie Marketingplan: tactiek Marktverkenning Marktvraag Soorten consumentengedrag Besluitvormingsproces Consumentengedragmodel Koopgedrag: psychologische benadering Koopgedrag: sociologische benadering Koopgedrag: economische benadering Marktonderzoekproces Fieldresearch Steekproef Marktonderzoekrapport Management Informatie Systeem (MIS) Telefonisch onderzoek Marktvormen Statistiek Tabellen Grafieken Marketingmix Marketingmix en e-commerce Aspa Marketingmix en e-commerce Belko Marketingplanning Strategische marketingplanning Aspa Strategische marketingplanning Golden Tulip Marktverkenning Marktverkenningen en onderzoek Belko Marktverkenningen en onderzoek H. Veldhuizen Transport b.v. 14 Leerstofoverzicht per kerntaak en werkproces Noordhoff Uitgevers bv

16 Kwalificatiedossier (bron: Ecabo) Beschikbaar in Elobase Commercieel Kerntaak Omschrijving BPV-projecten Projecten Kennisdomeinen Oefentoetsen 2 Voert het verkooptraject uit BPV-opdracht kerntaak 2: Voert het verkooptraject uit 3 Bouwt relaties op en onderhoudt ze BPV-opdracht kerntaak 3: Bouwt relaties op en onderhoudt ze Complexiteit laag Offerte Complexiteit hoog Acquisitie Acquisitiegesprek Het verkooptraject Complexiteit laag Klantrelaties Complexiteit hoog Klachtenbehandeling Verkoop Verkoopgesprek Telefonische verkoop Verkooptechnieken Offerte Leveringsvoorwaarden Betalings- en kredietverleningsvoorwaarden Voorwaarden voorraadbeheer Onderhandelen over de verkoopvoorwaarden Afsluiten van verkoopovereenkomsten Afsluittechnieken Afhandelen van orders Productpresentatie Bedrijfscorrespondentie Correspondentie Memo en Verslag Zakelijke brieven Offerte en klachtenbrief Aanmaningen Taalgebruik Communicatie Communicatiemodel Communicatie Verbale en non-verbale communicatie Lichaamstaal en intonatie Gesprekssoorten Gesprekstechnieken Inkomend telefoongesprek Uitgaand telefoongesprek Telefoonetiquette Telebusiness Spellingsalfabet Commercieel schrijven Intranet en internet Communicatie Communicatie en relaties Beuk Tourincars Communicatie en relaties H. Veldhuizen Transport b.v. Relatiebeheer Commerciele activiteiten Golden Tulip Commerciele activiteiten H. Veldhuizen Transport b.v. Noordhoff Uitgevers bv Leerstofoverzicht per kerntaak en werkproces 15

17 Kwalificatiedossier (bron: Ecabo) Beschikbaar in Elobase Commercieel Kerntaak Omschrijving BPV-projecten Projecten Kennisdomeinen Oefentoetsen Pers en PR Interne en externe communicatiemiddelen Public Relations Reclame en promotie Reclame Relatiebeheer Relatiemarketing Externe relaties Internationale relaties Netwerken Telefonisch service- en adviesgesprek Telefonische klachtenbehandeling Klachten behandelen Klachtenprocedure uitvoeren Customer Relationship Management (CRM) CRM-software Direct marketing Begeleiden van bezoekers Bezoekers met klachten Minderheidsgroepen gevoeligheden Omgaan met moeilijke personen Telefoniesystemen 16 Leerstofoverzicht per kerntaak en werkproces Noordhoff Uitgevers bv

18 MEDEWERKER MARKETING EN COMMUNICATIE Kwalificatiedossier (bron: Ecabo) Beschikbaar in Elobase Commercieel Kerntaak Omschrijving BPV-projecten Projecten Kennisdomeinen Oefentoetsen Kerntaakoverstijgend Complexiteit laag Bedrijfsoriëntatie Fotoroman Persoonlijke ontwikkeling Complexiteit hoog Functioneringsgesprekken Solliciteren Stagebedrijf regelen Telefoongesprek Management Timemanagement Projectplanning Budgetbewaking Werkoverleg Instructies geven Motiveren Coachingsgesprek Conflicthantering Evaluatie Intervisie Feedback geven en krijgen Functioneren beoordelen Commerciele functies Arbeidscontract CAO Arbeidsomstandigheden Arbowet Kwaliteitszorg Vaardigheden Archiveren Omgaan met fouten Omgaan met kritiek Plannen Prioriteiten stellen Proactief werken Samenwerken Sociale vaardigheden Telefoongesprek voeren Telefoonnotities maken Vergaderen Vragen stellen Werk afbakenen Management De organisatie Aspa De organisatie Beuk Touringcars Vaardigheden Organiseer je werk Polichlo Organiseer je werk SDSP Noordhoff Uitgevers bv Leerstofoverzicht per kerntaak en werkproces 17

19 Kwalificatiedossier (bron: Ecabo) Beschikbaar in Elobase Commercieel Kerntaak Omschrijving BPV-projecten Projecten Kennisdomeinen Oefentoetsen 1 BPV-opdracht kerntaak 1: Assisteert bij het opstellen van beleids- en instrumentplannen voor het strategisch beleid Complexiteit laag Kosten Marketingplan Complexiteit hoog Biertje?!? De openingsbalans Financiële kengetallen Frisdrankmarkt 1 Frisdrankmarkt 2 Imagoprobleem Kledingboetiek 1 Kledingboetiek 2 Relatiebemiddeling 1 Relatiebemiddeling 2 Verkennen en plannen 2 Wat verkoop je me nu? Bedrijfscorrespondentie Correspondentie: doel, doelgroep, inhoud Memo en Verslag Zakelijke brieven Offerte en klachtenbrief Aanmaningen Taalgebruik Bedrijfseconomie Indelingen kosten Break-even omzet BTW berekenen BTW-budget Investeringsbegroting Openingsbalans Exploitatiebegroting Liquiditeitsbegroting Financiële kengetallen Kengetallen interpreteren Financiële aspecten Juridische aspecten Ondernemingsvormen Ondernemingsvormen: de winstverdeling Ondernemingsvormen: het eigen vermogen Marketingmix Wat is marketing? Marketingmix Product Merk Assortiment Prijs Plaats/distributie Distributiekengetallen Groothandelsvormen Promotie Onderdelen promotiemix Persoonlijke verkoop E-commerce Marketingplanning Planning Ondernemingsplan Waarom ondernemingsplan? Groeistrategieën Portfolio-analyse Marktsegmentatie Concurrentiestrategieën Marketingplan: SWOT-analyse Marketingplan: strategie Marketingplan: tactiek Marketingplanning Strategische marketingplanning Aspa Strategische marketingplanning Golden Tulip 18 Leerstofoverzicht per kerntaak en werkproces Noordhoff Uitgevers bv

20 Kwalificatiedossier (bron: Ecabo) Beschikbaar in Elobase Commercieel Kerntaak Omschrijving BPV-projecten Projecten Kennisdomeinen Oefentoetsen 2 Assisteert bij het opzetten en uitvoeren van marktverkenningen en marktonderzoeken BPV-opdracht kerntaak 2: Assisteert bij het opzetten en uitvoeren van marktverkenningen en marktonderzoeken Complexiteit laag De Nederlandse biermarkt Marktsegmentatie Observatie Ondernemingsvormen ROC-opleiding Stamkroeg Complexiteit hoog Eigen marktonderzoeken Omgevingsanalyse Tevredenheidsonderzoek Verkennen en plannen 1 Marktverkenning Marktvraag Soorten consumentengedrag Besluitvormingsproces Consumentengedragmodel Koopgedrag: psychologische benadering Koopgedrag: sociologische benadering Koopgedrag: economische benadering Marktonderzoekproces Fieldresearch Steekproef Marktonderzoekrapport Management Informatie Systeem (MIS) Telefonisch onderzoek Marktvormen Statistiek Frequentietabel Centrummaten Spreidingsmaatstaven Steekproefberekeningen Chi-kwadraatanalyse Tabellen Grafieken Indexcijfers Marktverkenning Marktverkenningen en onderzoek Belko Marktverkenningen en onderzoek H. Veldhuizen Transport b.v. Noordhoff Uitgevers bv Leerstofoverzicht per kerntaak en werkproces 19

21 Kwalificatiedossier (bron: Ecabo) Beschikbaar in Elobase Commercieel Kerntaak Omschrijving BPV-projecten Projecten Kennisdomeinen Oefentoetsen 3 Zet marketing- en/of communicatieactiviteiten op en voert ze uit BPV-opdracht kerntaak 3: Zet marketing- en/of communicatieactiviteiten op en voert ze uit Complexiteit laag Artikelpresentatie Communicatiemix De band Jouw unit Klachtenprocedure Marketingmix Open Dagkrant Complexiteit hoog Een eigen onderneming 1 Een eigen onderneming 2 Een eigen onderneming 3 Evenement organiseren Event- en promotiebureau Presenteren Verkopen Zuivelinnovatie Bedrijfseconomie Inkomsten en uitgaven Budget opstellen Communicatie Communicatiemodel Communicatie Verbale- en non-verbale communicatie Lichaamstaal en intonatie Gesprekssoorten Gesprekstechnieken Inkomend telefoongesprek Uitgaand telefoongesprek Telefoonetiquette Audiovisuele presentaties Commercieel schrijven Internetmarketing Intranet en internet Spellingsalfabet Pers en PR Interne en externe communicatiemiddelen Public Relations Identiteit en imago Huisstijl PR-plan Communicatieplan Corporate communicatiemix Intern communicatieplan Artikelen schrijven Perscontacten Personeelsblad Promotiemateriaal Beursdeelname Sponsorbeleid Reclame en promotie Promotiemix Reclame Communicatiebureaus Reclamebriefing Reclame en de marketingmix Reclameplan: doel en strategie Reclameplan: ontwikkeling en budget Mediaplan Mediakeuze Sales promotion Consumentenpromoties Handelspromoties Communicatie Communicatie en relaties Beuk Tourincars Communicatie en relaties H. Veldhuizen Transport b.v. Relatiebeheer Commerciele activiteiten Golden Tulip Commerciele activiteiten H. Veldhuizen Transport b.v. 20 Leerstofoverzicht per kerntaak en werkproces Noordhoff Uitgevers bv

22 Kwalificatiedossier (bron: Ecabo) Beschikbaar in Elobase Commercieel Kerntaak Omschrijving BPV-projecten Projecten Kennisdomeinen Oefentoetsen Relatiebeheer Relatiemarketing Externe relaties Internationale relaties Netwerken Telefonisch service- en adviesgesprek Telefonische klachtenbehandeling Klachten behandelen Klachtenprocedure uitvoeren Customer Relationship Management (CRM) CRM-software Direct marketing Begeleiden van bezoekers Bezoekers met klachten Minderheidsgroepen en gevoeligheden Omgaan met moeilijke personen Telefoniesystemen Vaardigheden Presenteren Verkoop Verkoopgesprek Telefonische verkoop Verkooptechnieken Offerte Leveringsvoorwaarden Betalings- en kredietverleningsvoorwaarden Voorwaarden m.b.t. voorraadbeheer Onderhandelen over de verkoopvoorwaarden Afsluiten van verkoopovereenkomsten Afsluittechnieken Afhandelen van orders Productpresentatie Noordhoff Uitgevers bv Leerstofoverzicht per kerntaak en werkproces 21

23 Kwalificatiedossier (bron: Ecabo) Beschikbaar in Elobase Commercieel Kerntaak Omschrijving BPV-projecten Projecten Kennisdomeinen Oefentoetsen 4 Organiseert evenementen BPV-opdracht kerntaak 4: Organiseert evenementen Complexiteit laag Popfestival Voetbaltoernooi Complexiteit hoog Braderie Feestweek Publieksevenement Zakelijk evenement Evenementen Soorten evenementen Conceptplan evenement Kosten evenement Draaiboek evenement Voorbereiding evenement Programma evenement Specifieke evenementen Catering evenement Keuze van de locatie Inrichting van de locatie Uitnodiging evenement Publiciteit evenement Logistiek Drukwerk Beveiliging Dag van het evenement Evaluatie van het evenement Evenementen Beurzen 22 Leerstofoverzicht per kerntaak en werkproces Noordhoff Uitgevers bv

24 mbo Opleidingen Commercieel Niveaus 3-4 Persoonlijke activeringscode Op deze wegwijzer ontbreekt de persoonlijke activeringscode. Werken met Elobase Commercieel Wegwijzer Licentie activeren: > zie pagina _Elobase_Commercieel_cover.indd 1 27/05/14 8:12 AM

mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2

mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2 mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: en: zie pagina a 2 Inhoud Colofon NU Zorg Algemeen Je licentie activeren 2 Systeemeisen

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Projectaanpak in zes stappen

Projectaanpak in zes stappen Projectaanpak in zes stappen P6-Methode Roel Grit Eerste druk Projectaanpak in zes stappen 1 2 3 4 5 6 7 P6-methode 8 Roel Grit Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Rocketindustries, Groningen

Nadere informatie

Basisboek Statistiek met SPSS

Basisboek Statistiek met SPSS Basisboek Statistiek met SPSS Ben Baarda Martijn de Goede Cor van Dijkum Vierde geheel herziene druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Studio Frank en Lisa, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

Beter in e-mails schrijven

Beter in e-mails schrijven Direct oefenen Elk hoofdstuk in het boek sluit af met een duidelijke samenvatting en afsluitende oefeningen. Docenten kunnen hier ook gebruik van maken tijdens de lessen. Op AcademicX.nl vind je extra

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04

VOORTGEZET ONDERWIJS LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04 VOORTGEZET ONDERWIJS LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04 Stichting Jong Ondernemen: Postbus 93002 2509 AA Den Haag Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag www.jongondernemen.nl http://mijn.jongondernemen.nl

Nadere informatie

DE ADVOCAAT. De advocaat DE ADVOCAAT. Deskundig, integer en onafhankelijk

DE ADVOCAAT. De advocaat DE ADVOCAAT. Deskundig, integer en onafhankelijk Nederlandse Orde van Advocaten Neuhuyskade 94 2596 XM Den Haag Postbus 30851 2500 GW Den Haag Telefoon: (070) 335 35 54 E-mail: helpdesk@advocatenorde.nl Website: www.advocatenorde.nl DESKUNDIG, INTEGER

Nadere informatie

Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Ben Baarda. Eerste druk

Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Ben Baarda. Eerste druk Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek Ben Baarda Eerste druk Noordhoff Uitgevers bv Dit is onderzoek! Richtlijnen voor het opzetten, uitvoeren en evalueren van kwantitatief

Nadere informatie

Diensten marketing management. Wouter de Vries jr. Piet van Helsdingen

Diensten marketing management. Wouter de Vries jr. Piet van Helsdingen Diensten marketing management Wouter de Vries jr. Piet van Helsdingen Dienstenmarketingmanagement Dienstenmarketingmanagement Drs. W. de Vries jr. Drs. P.J.C. van Helsdingen Vijfde druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

CRM in uw Internet Marketing Strategie. Automatisch klantrelaties opbouwen. Alex van Ginneken

CRM in uw Internet Marketing Strategie. Automatisch klantrelaties opbouwen. Alex van Ginneken CRM in uw Internet Marketing Strategie Automatisch klantrelaties opbouwen Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten

Nadere informatie

Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie.

Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie. Nederlands in beeld Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie. Vervolgmogelijkheid: Basiscursus 1 ISBN 9789461057228 www.nt2.nl

Nadere informatie

Inleiding organisatiekunde Toolbox

Inleiding organisatiekunde Toolbox Inleiding organisatiekunde Toolbox Loek ten Berge Marco Oteman m.m.v. Johan van Kooten bussum 2011 Dit extra materiaal hoort bij de vierde, herziene uitgave van Inleiding organisatiekunde van Loek ten

Nadere informatie

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND 2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND MBO-Opleidingen Defensie (Veiligheid en Vakmanschap)...6 Detailhandel...10 Economisch-administratief...14 Horeca...22 ICT...26 Kappen...30 Nautisch College...34

Nadere informatie

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Werken met supply chain management Werken met supply chain management A.R. van Goor W. Ploos van Amstel Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Meer weten over uw vak? Bij Reed Business vindt u uw vakinformatie. Naast de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening geeft Reed Business

Nadere informatie

DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE. Peter Liesting

DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE. Peter Liesting DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE Peter Liesting DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE Peter Liesting Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: BIM Media

Nadere informatie

FACILITY MANAGEMENT. Bernard Drion & Hester van Sprang. Eerste druk

FACILITY MANAGEMENT. Bernard Drion & Hester van Sprang. Eerste druk FACILITY MANAGEMENT Bernard Drion & Hester van Sprang Eerste druk Basisboek Facility Management Bernard Drion Hester van Sprang Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Groningen/Amsterdam

Nadere informatie

Opzetten van een Webwinkel. De weg naar ultieme online aankoopervaring. Alex van Ginneken

Opzetten van een Webwinkel. De weg naar ultieme online aankoopervaring. Alex van Ginneken Opzetten van een Webwinkel De weg naar ultieme online aankoopervaring Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten van

Nadere informatie

Nieuw Nederlands 2. vmbo-kgt. docentenhandleiding. Tiddo Ekens. Wolters-Noordhoff Groningen

Nieuw Nederlands 2. vmbo-kgt. docentenhandleiding. Tiddo Ekens. Wolters-Noordhoff Groningen Nieuw Nederlands 4 e editie, 2 vmbo-kgt, docentenhandleiding 1 Nieuw Nederlands 2 vmbo-kgt docentenhandleiding Tiddo Ekens Wolters-Noordhoff Groningen Nieuw Nederlands 4 e editie, 2 vmbo-kgt, docentenhandleiding

Nadere informatie

Commercieel Medewerker

Commercieel Medewerker Commerciële Dienstverlening niveau 3 Commercieel Medewerker LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 1 1 /2-2 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle** * BOL en BBL alleen in Harderwijk, in Raalte en Zwolle alleen BOL **

Nadere informatie

Reflecteren: de basis

Reflecteren: de basis Noordhoff Uitgevers bv Persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit Reflecteren: de basis Op weg naar bewust en bekwaam handelen Mirjam Groen Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten reflecteren.indb

Nadere informatie

BRING YOUR OWN DEVICE

BRING YOUR OWN DEVICE Jan Stedehouder BRING YOUR OWN DEVICE Toepassing voor werkgevers en professionals Bring your own device Toepassing voor werkgevers en professionals Jan Stedehouder Meer informatie over deze en andere uitgaven

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv 1. ICT voor de klas. Gerard Dummer. Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten. ict boek.indb 1 26-01-11 09:14

Noordhoff Uitgevers bv 1. ICT voor de klas. Gerard Dummer. Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten. ict boek.indb 1 26-01-11 09:14 Noordhoff Uitgevers bv ICT voor de klas Gerard Dummer Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten ict boek.indb 26-0- 09:4 Noordhoff Uitgevers bv Ontwerp omslag: Omslagillustratie: Eventuele op- en aanmerkingen

Nadere informatie

CRM IN DE PRAKTIJK. Sjors van Leeuwen. Het succesvol invoeren van een klantgerichte bedrijfsstrategie. Van CRM naar klantgedreven ondernemen

CRM IN DE PRAKTIJK. Sjors van Leeuwen. Het succesvol invoeren van een klantgerichte bedrijfsstrategie. Van CRM naar klantgedreven ondernemen CRM IN DE PRAKTIJK Het succesvol invoeren van een klantgerichte bedrijfsstrategie Van CRM naar klantgedreven ondernemen 3e herziene editie Sjors van Leeuwen CRM in de praktijk Het succesvol invoeren van

Nadere informatie

Werken met logistiek

Werken met logistiek Werken met logistiek Supply chain management H.M. Visser A.R. van Goor Zesde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen Omslagillustratie: H.M. Visser Foto s binnenwerk:

Nadere informatie

Blauwdruk Internet Marketing Plan. Ontwikkel uw eigen internetmarketingplan. Alex van Ginneken

Blauwdruk Internet Marketing Plan. Ontwikkel uw eigen internetmarketingplan. Alex van Ginneken Blauwdruk Internet Marketing Plan Ontwikkel uw eigen internetmarketingplan Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten

Nadere informatie