In de keuken bij.. $OID$FFRXQWDQWVHQ$GYLVHXUVWH:DJHQLQJHQ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de keuken bij.. $OID$FFRXQWDQWVHQ$GYLVHXUVWH:DJHQLQJHQ"

Transcriptie

1 Coevorden, 1 maart 2006 In de keuken bij.. $OID$FFRXQWDQWVHQ$GYLVHXUVWH:DJHQLQJHQ Met ruim 30 vestigingen in nagenoeg alle regio s van Nederland en meer dan 700 medewerkers verleent Alfa Accountants en Adviseurs haar diensten aan met name ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector. Het hoofdkantoor van Alfa Accountants en Adviseurs is gevestigd in Wageningen. Alfa Accountants en Adviseurs kent zo n bedrijven en instellingen waarvan (MKB) ondernemers, 6000 agrarische- en glastuinbouw relaties en 8000 particulieren. De ICT binnen Alfa Accountants en Adviseurs wordt centraal aangestuurd vanuit Wageningen. Evenals bij steeds meer accountantskantoren wordt op de website Online boekhouden aangeboden aan ondernemers. We lezen onder meer: 6WHHGVPHHURQGHUQHPHUVNLH]HQYRRURQOLQHERHNKRXGHQ=REHQWXDOWLMGRSGHKRRJWHYDQGH ODDWVWHFLMIHUVHQNDQXZDGYLVHXULQGLHQJHZHQVWPHWXPHHNLMNHQ7RFKLVQLHWLHGHUHRQGHUQHPHU JHEDDWELMGH]HYRUPYDQDGPLQLVWUDWLH. Met name deze laatste zin heeft onze aandacht en we vragen daarop dan ook een toelichting aan Jan Lasschuit, stafmedewerker ICT bij Alfa Accountants en Adviseurs. Lasschuit verwijst naar de inhoud van een brochure over internetboekhouden die is uitgegeven met daarin onder meer de volgende tekst 9RRUEUDQFKHJHULFKWHGLHQVWYHUOHQLQJDGYLVHUHQZLMHHQSDNNHWRSPDDW'LWNDQHHQSDNNHW]LMQ GDWPDNNHOLMNHULVWHKDQWHUHQRIZDWEHWHUSDVWELMXZRUJDQLVDWLHRIEHGULMIVWDN2QVDGYLHVLVDOWLMG EHWURXZEDDUHQJHEDVHHUGRSGHSUREOHPDWLHNELQQHQXZEHGULMIVXLWYRHULQJ. Alfa Accountants duwt daarmee niet alle klanten in hetzelfde confectiepak.,qiudvwuxfwxxu Wat ICT infrastructuur betreft lijkt Alfa Accountants en Adviseurs behoorlijk voorop te lopen. Alle servers zijn ondergebracht in datacenters van Interoute en KPN te Schiphol-Rijk. Interoute verzorgt de hosting en installatie(beheer) van de Windows 2003 server omgeving. Om toegang te krijgen tot de servers wordt gebruik gemaakt van een Citrix omgeving 1. Het systeembeheer van de Citrix omgeving is uitbesteed aan Interoute. Menustructuren en rechten binnen Citrix worden daarbij beheerd via de tool Powerfuse. Wat betreft het verhogen van de beheersbaarheid van de ICT infrastructuur (en dus verlaging van de kosten) is Alfa Accountants en Adviseur reeds in 1999 begonnen met een lokale Citrix omgeving in combinatie met servers waarop Windows NT draaide als besturingssysteem. (HQVHUYHULQVWDOOHUHQ JDDWVQHOOHUGDQDOOHDI]RQGHUOLMNH3& VRSGHZHUNSOHN laat Joop Wien (Stafmedewerker ICT) ons weten. In eerste instantie werkte iedere vestiging nog met een eigen Citrix omgeving (en dus eigen servers), waarna clustering plaatsvond van 32 vestigingen naar 18 clusters. Tot 2002 werd gebruik gemaakt van ISDN-lijnen voor communicatie van kantoren onderling. De belkosten waren toen hoog en variabel, dus lastig vooraf te begroten. In de loop van 2002 is overgegaan op een DSL breedbandverbinding van KPN voor een vast bedrag per maand, per vestiging. Na een pilotperiode bij het CyberCenter van KPN is besloten om in 2005 volledig centraal te werken in plaats van met clusters. Alle servers staan op dit moment in twee databunker s bij Interoute en KPN. Bij Alfa Accountants en Adviseurs is bijna geen PC met eigen software te bekennen. Alle software (of het nu gaat om kantoorapplicaties als Office of toepassingen voor boekhouding en lonen) staat op centrale servers. 1 Citrix Omgeving; er is sprake van terminal server emulatie waarbij de besturing van muis, beeldscherm en toetsenbord wordt overgenomen door speciale emulatiesoftware (in dit geval van Citrix). Lokaal hoeft dan alleen een eenvoudig emulatieprogramma (ICA cliënt) geïnstalleerd te worden. 1

2 Medewerkers beschikken over een thin cliënt, in dit geval een Wyse-terminal (met ingebouwde ICAcliënt voor toegang tot de servers) met een toetsenbord, muis en beeldscherm. Zelfs de webbrowser wordt via Citrix opgestart. Een belangrijk aandachtspunt is natuurlijk wel een behoorlijke vaste bandbreedte die Alfa Accountants en Adviseurs afneemt bij KPN. Wien laat weten dat de DSL verbinding is vervangen door een glasvezelverbinding op alle kantoren, waarbij een 10 Mb en 100 Mb verbinding beschikbaar is. Voordat u de enter-toets heeft ingedrukt lijkt de data dan al verzonden, kan ik u verzekeren. (Wyse-terminal en randapparatuur) (Wyse-terminal) 6\VWHHPEHKHHU Op dit moment bestaat het intern systeembeheer uit twee medewerkers (op een totaal van 700 medewerkers). Deze medewerkers houden zich voornamelijk nog bezig met (testen van) nieuwe versies en updates van applicaties en gebruikers problemen. Gebruikers kunnen feitelijk nergens bij en geen lokale software installeren, wijzigen of verwijderen. Dat laatste scheelt aanzienlijk in ondersteuning bij problemen. Applicatiebeheer (beheer van de toepassingen (inhoudelijk) als boekhoud- en salarissoftware) valt hier buiten. Dit beheer komt van de kantoren met aansturing vanuit de stafgroep ICT.,QWHUQHWERHNKRXGHQ Alfa Accountants en Adviseurs is 1 oktober 2005 los gegaan met internetboekhouden. In totaal maken nu (januari 2006) ruim 100 klanten hier gebruik van. Het gaat dan met name om de groep zelf boekers die op dit moment met de meest uiteenlopende softwaresystemen werken en op alle mogelijke manieren informatie aanleveren bij Alfa Accountants en Adviseurs. Voor internetboekhouden heeft Alfa Accountants en Adviseurs gekozen voor imuis van de nagenoeg gelijknamige leverancier MUIS Software uit Heemskerk. Bij de keuze van het juiste pakket is men niet over één nacht ijs gegaan vertelt Lasschuit. =R QEHHWMHDOOHEHNHQGHDDQELHGHUVYDQ ERHNKRXGVRIWZDUHYRRUDFFRXQWDQWVNDQWRUHQHQ0.%]LMQGHUHYXJHSDVVHHUG zegt Lasschuit. In het voorjaar van 2005 was er uiteindelijk een shortlist met een vijftal aanbieders. Bij het samenstellen van de shortlist is niet echt gekeken naar het onderscheid tussen webbased 2 en web enabled 3. Voorop stond wel de toekomstbestendigheid van de aanbieders. De volgende aanbieders stonden op de shortlist: Twinfield, Accept Development, Quadrant, AccountView en MUIS Software. 2 wil zeggen een toepassing die op een webserver geïnstalleerd wordt, waarbij gebruikers alleen een webbrowser en internetverbinding nodig hebben. Deze toepassingen zijn dan speciaal ontwikkeld om via internet te werken. 3 In dit geval is sprake van een lokaal (Windows) pakket dat tevens via Terminal Server Emulatie (een hulpprogramma) beschikbaar gesteld moet kunnen worden op andere locaties. Denk bijvoorbeeld aan thuiswerk. Voor de verbinding wordt dan vaak gebruik gemaakt van internet, waarbij dergelijke toepassingen ook wel worden aangeduid als. 2

3 De reden dat uiteindelijk is gekozen voor MUIS ligt Lasschuit als volgt toe: 7ZLQILHOGVWRQGRSGHOLMVW YDQZHJHGHYHOHUHFODPHHQKHWIHLWGDWFROOHJDNDQWRUHQKLHUYRRUNR]HQPDDUIXQFWLRQHHOJH]LHQ NZDP7ZLQILHOGQLHWGRRUGHVHOHFWLH$FFHSW'HYHORSPHQWLVGHKXLGLJHKXLVOHYHUDQFLHUDOVKHWJDDW RPERHNKRXGVRIWZDUH'HDDQJHERGHQ:LQGRZVYHUVLHYDQ$FFHSW'HYHORSPHQWEOHHNIXQFWLRQHHO QLHWRSKHWQLYHDXYDQKHWKXLGLJHSDNNHW$FFRXQW9LHZYLHODIYDQZHJHGHFRPSOH[LWHLWYRRUGH JHEUXLNHUVHQIXQFWLRQHHOJH]LHQERRG4XDGUDQWPHWKHWSDNNHW.,1*PLQGHUGDQL08,6ZHONH]RZHO ZHEEDVHGDOVZHEHQDEOHGYHHOPRJHOLMNKHGHQELHGWL08,6VWDNRSYHHOSXQWHQPHWNRSHQ VFKRXGHUVERYHQGHRYHULJHVSHOHUVXLW Er is sprake geweest van een gedegen voorbereiding. Er is vooraf een lijst opgesteld met zo n 150 technische items en zo n 15 beleidsitems. Enkele voorbeelden van technische items zijn: Gebruiksvriendelijkheid, laagdrempeligheid, snelheid, muisloos gebruik (enter, enter en je bent er), (export) mogelijkheden en support. Enkele voorbeelden van beleidsitems zijn: zelf kunnen hosten, in de toekomst het pakket ook intern kunnen gebruiken, continuïteit pakket en leverancier, aansprakelijkheid, gebruikmaken van toekomstgerichte software en kostenneutraal. De software van MUIS draait op een eigen webserver die is geplaatst in een extern datacenter, te weten Interoute en is online toegankelijk voor klanten. Wij vragen aan Lasschuit waarom is gekozen voor een eigen webserver en niet voor het ASP model (Application Service Provider), waarbij veelal de producent in combinatie met een hostingpartij het beheer van de webserver regelt. 0HWQDPHKHW]HOIKRVWHQLVHHQEHODQJULMNFULWHULDJHZHHVWZDQW ZLHJDUDQGHHUWGDWHHQDDQELHGHUQLHWVGRHWPHWNODQWLQIRUPDWLH", zo zegt Lasschuit³%RYHQGLHQ]LMQ ZLMYDQPHQLQJGDWZLMGHKRVWLQJEHWHUKHEEHQJHUHJHOGGDQPHQLJ$63 Aan klanten wordt online boekhouden via imuis aangeboden voor euro per maand. Volgens Lasschuit is dit kostendekkend en is er geen verdienmodel voor Alfa Accountants en Adviseurs. Interessant is ook dat MUIS Software contractpartner is van de gebruikers en niet Alfa Accountants. MUIS Software betaalt op haar beurt Alfa Accountants een bijdrage voor de hosting van de applicatie. Ondernemers die eerst willen oefenen met online boekhouden kunnen gratis een demo account aanvragen.. Om echt als ondernemer aan de slag te gaan met online boekhouden kan een cursus gevolgd worden. Lasschuit geeft aan dat gewerkt wordt met een cursus voor beginners, waar de nadruk ligt op debet en credit. Voor deze cursus die 3-4 avonden beslaat wordt 50 tot 100 euro gerekend per klant. Voor gevorderden (klanten die al zelf boekhouden of in elk geval al wat boekhoudkundig zijn onderlegd) is er een cursus die bestaat uit 1 tot 2 avonden (afhankelijk van de sector en daar van toepassing zijnde regels) die van gratis tot 50 euro wordt aangeboden. ([LWVWUDWHJLH Klanten betalen telkens een jaar vooruit voor online boekhouden. Als een cliënt niet langer gebruik wil maken van online boekhouden kan deze het contract opzeggen. De klant kan door Alfa Accountants en Adviseurs hierin worden begeleid. Klanten kunnen eventueel zelf backups maken van de data en in het contract staat expliciet dat de data niet van MUIS Software is. *HEUXLNWHVRIWZDUHWRHSDVVLQJHQ Hier is een onderverdeling gemaakt naar de volgende toepassingsgebieden: 1. Kantoorautomatisering 2. Eigen administratie 3. Administratie voor klanten 4. Lonen- en salarissen 5. Declareren (tijdschrijven en factureren) 6. Rapportage (waaronder jaarrekeningen opstellen) 7. Fiscale aangiften 8. Digitaal dossierbeheer, inclusief relatiebeheer 3

4 $G.DQWRRUDXWRPDWLVHULQJ Voor Officetoepassingen wordt gebruik gemaakt van Micosoft Office, zoals Word en Excel. Voor groupware wordt gebruikt gemaakt van Lotus Notes (inotes). Bij dit laatste gaat het dan om het beheren van mailverkeer (in- en uitgaand), agenda en taken en een intranet omgeving voor medewerkers. Medewerkers die eventueel thuiswerken krijgen dan toegang tot alleen intranet of ook alle andere applicaties die zij ook op kantoor gebruiken. Verder hebben alle thuiswerkers toegang tot webmail. Voor thuiswerkers wordt gewerkt via een token voor toegangsbeveiliging (vergelijkbaar als wat de banken gebruiken). Met Lotus Notes wordt al gewerkt sinds de jaren negentig. Het pakket heeft inmiddels wel de beperking dat lang niet vanuit alle applicaties een koppeling kan worden gelegd, zoals het versturen van een vanuit een applicatie. Dat laatste wordt inmiddels als een nadeel ervaren. Bij de invoering van een nieuwe toepassing voor relatiebeheer (CRM) zal Lotus Notes waarschijnlijk worden vervangen door een Microsoft-oplossing, zoals Exchange Server. 2IILFH Gebruikt voor Correspondentie In gebruik sinds 2000 Microsoft In eigen beheer Oordeel over implementatiepartner Gaat prima in eigen beheer Snelheid, laagdrempelig, flexibel Min- (verbeter)punten pakket - Gaat prima in eigen beheer - Wellicht over naar Office2003 L1RWHV Gebruikt voor Groupware (mail, taken en agenda) In gebruik sinds 2000 Lotus Development Nederland BV Promax en in eigen beheer Oordeel over implementatiepartner Tevreden Flexibel, webbased, alles is mogelijk. Zeer uitgebreid. Geen Microsoft (i.v.m. virussen). Min- (verbeter)punten pakket Maatwerk is duur. Minder compatible (géén Microsoft) Goed. Kennis in huis en zeer gedegen kennis bij leverancier. - Wellicht over naar Microsoft Exchange Server. i.v.m. meer mogelijkheden voor koppeling naar andere pakketten. 4

5 $G(LJHQDGPLQLVWUDWLH $FFHSW)LQDQFLHHO Is DOS software met het nodige maatwerk In gebruik sinds +/ Accept Development Accept Development Oordeel over implementatiepartner De snelheid van werken met het pakket Min- (verbeter)punten pakket Consolidatie en vermogenscodering. Er is nog sprake is van een DOS pakket, waarbij de leverancier geen gelijkwaardige opvolger biedt onder Windows. Matig, krappe personeelsbezetting Omdat sprake is van een inmiddels verouderd pakket is Alfa Accountants en Adviseurs eind 2005 een traject gestart ter vervanging van het pakket, zowel voor de eigen administratie als de administratie van klanten. Als eisen/wensen worden genoemd: rekening courantverwerking, centrale inrichting en decentrale verwerking. Voor de vervanging van het boekhoudpakket is een 3-tal trajecten benoemd, te weten: 1. Online boekhouden introduceren; zoals al aangegeven is hiervoor gekozen voor het pakket imuis van MUIS Software. Dit project is dan ook feitelijk afgerond. 2. Het tweede traject betreft het invoeren van een nieuw pakket voor de eigen financiële administratie. Het pakketselectietraject hiervoor is medio 2005 gestart. Het maakt deel uit van een groter project dat zich daarnaast richt op de vervanging van het huidige Declaratieprogramma en Relatiebeheersysteem en de invoering van een toepassing voor Documentmanagement. 3. Het derde en laatste traject betreft het overzetten van de administraties die Alfa voor haar cliënten voert. Hiermee wordt gestart in 2007 en is gepland af te ronden Voor klantenadministraties wordt eveneens met Accept Financieel gewerkt. Op zich werkt Accept nog prima onder DOS en is zeker rendabel te noemen. Zo n 600 medewerkers maken gebruik van het pakket en daarnaast meer dan zelfboekers. DOS is echter eindig beseft Alfa Accountants en Adviseurs en daarom is gekozen om in 2007 dit traject aan te vangen. $G$GPLQLVWUDWLHYRRUNODQWHQ Bij Internetboekhouden is al even aan de orde geweest dat voor de boekhouding van klanten gebruik wordt gemaakt van Accept Financieel en dat in 2007 een traject tot vervanging wordt ingezet. Gerelateerd aan klantenadministraties gelden de volgende vragen en antwoorden in aanvulling op hetgeen hiervoor al genoemd is over Accept Financieel. Min- (verbeter)punten pakket Centraal rekeningschema Vermogenscodering t.b.v. maatschappen Als eisen/wensen worden genoemd: vermogenscodering, integratie of koppeling met (jaar)rapportage, aangiften en online boekhoudprogramma. Naast Accept wordt voor klantenadministraties in beperkte mate gebruik gemaakt van boekhoudsoftware van Quadrant (KING), Exact en Mifas. Dit laatste omdat Alfa Accountants en Adviseurs nogal wat agrarische klanten heeft. Agrovision heeft een financieel pakket (Mifas) dat 5

6 geïntegreerd kan worden gebruikt diverse managementmodules voor de agrarische sector. 0HW ([DFW*OREH]LMQGHQRGLJHSUREOHPHQ laat Lasschuit weten. Als het gaat om vervanging van de software voor klanten spelen er twee belangrijke elementen, te weten: 1. Het pakket moet in gebruik laagdrempelig zijn en 2. Het pakket moet snel te implementeren zijn. $G/RQHQHQVDODULVVHQ /RSDF In gebruik sinds +/ OCC OCC Oordeel over implementatiepartner Goed Toegespitst op accountantskantoren en heldere structuur Min- (verbeter)punten pakket Geen projectenadministratie mogelijk Goed Korte lijnen en directe communicatie Goed In principe niet van toepassing. Bij het project online salarisverwerking wordt wel kritisch gekeken naar de mogelijkheden en beperkingen met Lopac. $G'HFODUHUHQWLMGVFKULMYHQHQIDFWXUHUHQ Op dit moment is binnen Alfa Accountants en Adviseurs een pakketselectietraject ingezet ter vervanging van de huidige toepassing. Er is binnen de organisatie steeds meer behoefte aan managementrapportage naar verschillende inzichten en dat is met de huidige toepassing niet mogelijk. Daarnaast wordt met de invoering van het nieuwe systeem een meer transparante werkwijze beoogt, zodat managementinformatie over vestigingen heen beter vergelijkbaar en sneller beschikbaar is, aldus Van der Linden die projectleider is van dit project. $FFHSW8UHQHQ'HFODUDWLH In gebruik sinds +/ Accept Development Accept Development / in eigen beheer Oordeel over implementatiepartner n.v.t. - Min- (verbeter)punten pakket Verouderde interface, volgtijdige verwerking declaraties, snelheid van programma. In de loop van Als eisen/wensen worden genoemd: gelijktijdige verwerking declaraties. Managementinformatie en planningsmodule. $G5DSSRUWDJHZDDURQGHUMDDUUHNHQLQJHQRSVWHOOHQ Over het opstellen van het jaarwerk en andere rapportages voor klanten is Lasschuit duidelijk. Dat gebeurt momenteel met behulp van Excel. Enkele jaren geleden is wel een testcase gestart voor de invoering van de rapportagesoftware Audition van Unit 4 Agresso. Deze testcase heeft echter niet geleid tot een volledige uitrol van het pakket. Als alternatief is ingezet op de ontwikkeling van jaarrekeningmodellen in Excel. Alfa Accountants en Adviseurs is terughoudend in het vervangen van de huidige rapportage die laagdrempelig is en relatief flexibel. De werkwijze is inmiddels goed is ingeburgerd bij de gebruikers. Gezien de ontwikkelingen die bij de overheid en NovAA en SRA op dit 6

7 gebied in gang worden gezet, houdt Alfa de toegevoegde waarde van de rapportgenerator nauwlettend in de gaten. Het aantal leveranciers is beperkt, de namen Caseware en Audition passeren de revu als het gaat om eventuele alternatieven voor de huidige werkwijze. 0LFURVRIW([FHO In gebruik sinds 2002 Microsoft In eigen beheer Oordeel over implementatiepartner Gaat prima in eigen beheer Snelheid van verwerking, jaarovergang, laagdrempelig en flexibel. Min- (verbeter)punten pakket Beheersbaarheid modellen Matig. t.a.v. macro updates. Matig t.a.v. modelupdates, deze bevatten soms fouten. Uiteindelijk in Als eisen/wensen worden genoemd: integratie met fiscale aangifte en cliëntadministraties. Overige attentiepunten Goede (model)beheersorganisatie voor kwaliteitsborging. $G)LVFDOHDDQJLIWHQ Voor aangiften IB/VB, VPB en OB/ICL wordt al sinds begin jaren 90 gebruik gemaakt van de fiscale aangiftesoftware van Montana, waarbij de implementatie in samenwerking met Montana is verzorgd. Volgens Lasschuit anticipeert Montana goed op de ontwikkelingen, zowel functioneel als technisch. Inmiddels wordt al weer jaren gewerkt met een Windows versie van het pakket en de implementatie van de elektronische aangifte is eveneens voorspoedig verlopen. Alfa Accountants en Adviseurs is tevreden over het pakket en heeft nog geen plannen om dit pakket te vangen. 3ULP$FFRXQW In gebruik sinds +/ Montana Montana en in eigen beheer Oordeel over implementatiepartner Goed EKA, ELA, statusinformatie en gebruikersvriendelijk Min- (verbeter)punten pakket Snelheid: sneller jaarversie beschikbaar zou welkom zijn Goed Geen $G'LJLWDDOGRVVLHUEHKHHULQFOXVLHIUHODWLHEHKHHU Digitaal dossierbeheer (Documentmanagement) is iets wat op de wensenlijst staat van Alfa Accountants en Adviseurs. Uiteraard wordt reeds voor alle klanten een dossier opgebouwd dat in toenemende mate ook digitaal beschikbaar is, maar er zijn ook nog veel fysieke dossierstukken in omloop. Aangezien de digitalisering van documenten (in- en uitgaande correspondentie, , rapportage, aangiften, aanslagen) steeds grotere vormen aanneemt, wordt het managen van al deze verschillende soorten dossierstukken met een professioneel systeem noodzakelijk. Wat betreft relatiebeheer gaat de wens uit naar een pakket dat als het ware centraal boven de overige applicaties staat en waar de verschillende applicaties mee communiceren, zodat de relatiegegevens slechts op één plek bijgehouden worden. De vervanging van het huidige RBS pakket en invoering van een systeem voor Documentmanagement maken deel uit van het eerder genoemde project. 0DDWZHUNRSEDVLVYDQ:RUGVMDEORQHQJHNRSSHOGPHW 7

8 FOLsQWHQEHVWDQG Gebruikt voor Digitale (uitgaande) dossierstukken In gebruik sinds 2000 Promax Promax en in eigen beheer Oordeel over implementatiepartner Goed Centrale installatie mogelijk met decentraal flexibele instellingen t.a.v. opslagstructuren. Min- (verbeter)punten pakket De integratie met andere documentsoorten/-typen is beperkt (uitsluitend Word en Excel). Goed Mogelijk invoering van een Document Managementsysteem (DMS) voor alle dossiertypen. $XWRPDWLVHULQJVWLSVYRRUDQGHUHRUJDQLVDWLHV Integratie van de RBS en de Declaratietoepassing levert veel efficiency op omdat onderlinge afhankelijkheid erg groot is. Praat voordat een pakket wordt geselecteerd met de gebruikers over diens verwachtingen van het nieuwe systeem. Kies voor efficiency bij automatisering van de interne processen en voor kwaliteit en flexibiliteit bij de dienstverlening aan klanten (de klant is koning). Denk vanuit de klant (wat heeft de klant hieraan), ook voor interne automatisering. Een goede relatie met de leverancier is waardevoller dan een goed pakket. Kijk eens in de keuken van je branchegenoten. Zij hebben goede praktijkgerichte tips en kunnen valkuilen aangeven. Auteur: Gerard Bottemanne / Onderzoeksbureau GBNED Dit onderzoek is beschikbaar via 8

Implementatiemodellen online werken

Implementatiemodellen online werken Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.ictaccountancy.nl Twee uitersten: 1. Software en gegevens lokaal 2. Software en gegevens bij ASP aanbieder Eerst begrippen voor de beeldvorming.. De begrippen

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials Door Gerard Bottemanne, GBNED 29-11-2012 ICT Financials Soort pakket Stand alone > Best of Breed Losstaand (beste) financieel administratiesysteem Attentiepunten: - Meer leveranciers (systeembeheer) -

Nadere informatie

Bijlage artikel: boekhoudsoftware voor accountantskantoren januari 2010

Bijlage artikel: boekhoudsoftware voor accountantskantoren januari 2010 Bijlage artikel: boekhoudsoftware voor accountantskantoren januari 2010 Leverancier Naam pakket Installatiemodel 1) Samenwerken met cliënten Multicliënt bankafschriften Meerdere Administratiemodellen Uitwerken

Nadere informatie

Rapport: CRM voor de accountancy

Rapport: CRM voor de accountancy Even voorstellen Gerard Bottemanne AA Woonplaats Coevorden Onderzoeker en criticaster, Onderzoeksbureau GBNED sinds 1999. Websites: www.softwarepakketten.nl www.ictaccountancy.nl www.ictfinancials.nl www.gidsboekhoudsoftware.nl

Nadere informatie

Cloud computing als administratieve dienstverlening. Van boekhoudfabriek tot advieskantoor

Cloud computing als administratieve dienstverlening. Van boekhoudfabriek tot advieskantoor Cloud computing als administratieve dienstverlening Van boekhoudfabriek tot advieskantoor Onderwerpen 1. Kort voorstellen 2. Verschillen traditioneel kantoor en accountantskantoor van de toekomst 3. Welke

Nadere informatie

Trendanalyse financieel administratieve software. Trendanalyse financieel administratieve software

Trendanalyse financieel administratieve software. Trendanalyse financieel administratieve software Trendanalyse financieel administratieve software Najaar 2009 Gerard Bottemanne Deelname Grote bereidheid tot beantwoorden van vragen over innovatieve ontwikkelingen in relatie tot financieel administratieve

Nadere informatie

Rapport: CRM voor de accountancy

Rapport: CRM voor de accountancy Even voorstellen Gerard Bottemanne AA Woonplaats Coevorden Onderzoeker en criticaster, Onderzoeksbureau GBNED sinds 1999. Websites: www.softwarepakketten.nl www.ictaccountancy.nl www.ictfinancials.nl www.gidsboekhoudsoftware.nl

Nadere informatie

En als laatste worden vaak niet alle vergelijkbare pakketten meegenomen bij een vergelijking, maar slechts een (beperkt) aanbod.

En als laatste worden vaak niet alle vergelijkbare pakketten meegenomen bij een vergelijking, maar slechts een (beperkt) aanbod. Persbericht/Artikel Coevorden, 22 augustus 2006 Het beste boekhoudpakket bestaat niet Leveranciers maken misbruik van publicaties. Regelmatig komen wij in de media termen tegen als "Beste boekhoudpakket"

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! NU GRATIS OFFICE 365 VOOR STICHTINGEN & NGO S met ANBI of SBBI status UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex geeft mij letterlijk

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Workflow met koppeling werkprogramma s. Ja Aangestuurd door Samenstelassistent.

Workflow met koppeling werkprogramma s. Ja Aangestuurd door Samenstelassistent. Bijlage: rapportagesoftware voor accountantskantoren maart 2010 Functies voor het uitwerken van de kolommenbalans, rubriceren rekeningschema, samenstellen en publiceren van een jaarrekening worden standaard

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek U wilt maximale vrijheid in het inrichten van uw werkplek, zonder kopzorgen, maar wel betrouwbaar en veilig. Met

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

%RHNKRXGVRIWZDUHMDDUJHOHGHQHQQX %RHNKRXGHQEOLMIWERHNKRXGHQPDDUGHWHFKQLHN]RUJWYRRUYHHOYHUDQGHULQJHQ

%RHNKRXGVRIWZDUHMDDUJHOHGHQHQQX %RHNKRXGHQEOLMIWERHNKRXGHQPDDUGHWHFKQLHN]RUJWYRRUYHHOYHUDQGHULQJHQ %RHNKRXGVRIWZDUHMDDUJHOHGHQHQQX %RHNKRXGHQEOLMIWERHNKRXGHQPDDUGHWHFKQLHN]RUJWYRRUYHHOYHUDQGHULQJHQ 25 januari 2006 Onderzoeksbureau GBNED, Gerard Bottemanne Toen begin jaren 80 de PC de markt ging domineren

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

Rapport externe verslaggeving

Rapport externe verslaggeving 1. De jaarrekening 2. Aangifte Vennootschapsbelasting 3. Kredietrapportages 4. Overige vormen van externe verslaggeving Rapportagesoftware en SBR Leverancier Jaarrekening KvK VpBaangifte Kredietrapportage

Nadere informatie

Handboek voor intermediairs

Handboek voor intermediairs Handboek voor intermediairs Over het handboek Over XBRL is de afgelopen jaren al veel gesproken en geschreven. In veel gevallen ging het dan over uitleg van de techniek achter XBRL en ontwikkelingen in

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Bellen via het internet levert DQ&A 20% kostenbesparing op gesprekskosten

Bellen via het internet levert DQ&A 20% kostenbesparing op gesprekskosten Bellen via het internet levert DQ&A 20% kostenbesparing op gesprekskosten De oude telefooncentrale van DQ&A, marktleider op het gebied van online advertentiecampagnes, kon de sterke groei van het bedrijf

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! 5 6 3 FICE F O S I O S G T N A & R G GEN N I U T N ST ICH R I status VO O f SBB NBI o met A UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

Everything4Office UitvaartTotaal. Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen. Snel te implementeren. Aanpasbaar aan uw situatie

Everything4Office UitvaartTotaal. Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen. Snel te implementeren. Aanpasbaar aan uw situatie Everything4Office UitvaartTotaal Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen Snel te implementeren Aanpasbaar aan uw situatie Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen?

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Coevorden, juni 2010 Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Het aanbod van fiscale aangiftesoftware is in de vorige eeuw alleen maar gedaald. De afgelopen jaren kunnen

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Medium. Thuis in uw bedrijf

UNIT4 Multivers. Medium. Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Medium Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Medium UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk is het niet altijd, wel noodzakelijk want

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex geeft mij letterlijk en figuurlijk rust. - Maarten Reuchlin, Managing Partner bij Vroom & Van

Nadere informatie

Zarafa Email en Agenda

Zarafa Email en Agenda Pagina 1 van 6 Zarafa Email en Agenda Altijd en overal kunnen beschikken over je email, een up-to-date agenda en al je contactpersonen? Direct een mailtje terug kunnen sturen? Een nieuwe afspraak kunnen

Nadere informatie

Programma. 15.00 uur Echte e-facturatie voor accountants Door: Johan Schaeffer

Programma. 15.00 uur Echte e-facturatie voor accountants Door: Johan Schaeffer Welkom! Programma 15.00 uur Echte e-facturatie voor accountants Door: Johan Schaeffer 16:00 uur Pauze 16:20 uur Eenvoudig e-factureren met MUIS Software Door: Richard van Lieshout & Randy Voogel 16.35

Nadere informatie

De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com

De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com UBplus versimpelt en versnelt Met UBplus haalt u een compleet softwarepakket in huis. Het programma is volledig toegespitst

Nadere informatie

we keep your systems running

we keep your systems running we keep your systems running Apple dokters Apple dokters Apple dokters Sinds 1994 Centrale Apple Reparatie Dienst Landelijk dekkend Authorised Service Provider Apple Certified Professionals 97 Internet

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies Op basis van Gids boekhoudsoftware 2014. Door Gerard Bottemanne, GBNED 22 mei 2014 Wie kent een compleet boekhoudpakket? Welke functies ontbreken in uw boekhoudpakket? Gids boekhoudsoftware 2014 1. ZZP'ers

Nadere informatie

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL !CCEPTå!UTOMATISERING 3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL - / / ) %æ#) * & %2 3 De boeken bijhouden in een mooie, moderne en snelle omgeving? Accept Financieel is dé complete software voor iedere

Nadere informatie

Strategische waarde ICT in het accountantskantoor

Strategische waarde ICT in het accountantskantoor #ACCEXPO Strategische waarde ICT in het accountantskantoor Uitdagingen voor ICT managers Sigurd Felix Accountancy Expo 19 juni 2014 Wie ben ik #ACCEXPO Sigurd Felix 15 jaar bij CROP registeraccountants

Nadere informatie

Werken waar en wanneer u maar wilt!

Werken waar en wanneer u maar wilt! Werken waar en wanneer u maar wilt! Als ondernemer wilt u: Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven Bij alle gegevens kunnen als u bij de klant

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

CaseWare Nederland. Compliance en SBR. Alfred van der Vlis - Consultant

CaseWare Nederland. Compliance en SBR. Alfred van der Vlis - Consultant CaseWare Nederland Compliance en SBR Alfred van der Vlis - Consultant Introductie CaseWare CaseWare International, Canada: Ontwikkeling wereldwijd: CaseWare Working Papers Ontwikkelomgeving m.b.t. rapportage:

Nadere informatie

Voordelig en flexibel boekhouden via internet

Voordelig en flexibel boekhouden via internet Voordelig en flexibel boekhouden via internet Overal en altijd online uw bedrijfsinformatie paraat! Voor complete boekhouding, facturatie en veel meer! Ideaal om samen te werken met de accountant. Probeer

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

HOORNWIJCK GROEP HAAST ZICH NAAR DE CLOUD

HOORNWIJCK GROEP HAAST ZICH NAAR DE CLOUD Exact Online CASE STUDY HOORNWIJCK GROEP HAAST ZICH NAAR DE CLOUD en zet in op Practice Management www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY, PRACTICE MANAGEMENT MEER COMMERCIEEL HANDELEN

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 End of Support Windows XP Office 2003 maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 Oplossingen Niets doen en afwachten Upgrade licentie bestaande PC Nieuwe PC hardware

Nadere informatie

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Welkom Waarom deze bijeenkomst? Programma Waarom deze bijeenkomst? Recente technische ontwikkelingen bij Drie-O Ontwikkelingen bij andere organisaties Welke vraagstukken

Nadere informatie

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1 Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel Rekenvoorbeeld 1 Ieder bedrijf beschikt tegenwoordig over een e-mail server. E-mail op smart Phones en tablets wordt steeds populairder en belangrijker maar

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Migratie van Groupwise naar Exchange

Migratie van Groupwise naar Exchange BIJLAGE Bijlage nr. 1 Migratie van Groupwise naar Exchange Doelstelling. Momenteel wordt in de administratie van de VGC Novell Groupwise als mailsysteem gebruikt. De huidige versie van Groupwise is verouderd

Nadere informatie

Voor accountants. Automatische factuurherkenning, factuurautorisatie en e-facturatie

Voor accountants. Automatische factuurherkenning, factuurautorisatie en e-facturatie Voor accountants Automatische factuurherkenning, factuurautorisatie en e-facturatie DizzyData voor accountants AUTOMATISCHE FACTUURHERKENNING, FACTUURAUTORISATIE EN E-FACTURATIE DizzyData is een slimme

Nadere informatie

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN 6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN Reken op je cijfers voor meer succes www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE E-BOOK BOEKHOUDEN INHOUD 1 Eerste hulp bij het ondernemen 2 6 vragen om het juiste

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Propositie MijnAccountantsPortal

Propositie MijnAccountantsPortal Propositie MijnAccountantsPortal Datum: 14-06-2016 AC Portal B.V. ING Bank: NL73 INGB 0683 5206 52 www.acportal.nl Het Sterrenbeeld 17a KvK-nr: 8067547 info@acuity.nl 5215 MK s Hertogenbosch BTW-nr: 8024.28.009.B.01

Nadere informatie

Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud

Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Woonwaard Augustus 2014 Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Pagina 2/5 Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Woonwaard is een moderne, procesgerichte woningcorporatie.

Nadere informatie

UNIT4 BUSINESS SOFTWARE. Gebruikershandleiding Unit 4 Data Collector

UNIT4 BUSINESS SOFTWARE. Gebruikershandleiding Unit 4 Data Collector UNIT4 BUSINESS SOFTWARE Gebruikershandleiding Unit 4 Data Collector Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Systeemeisen... 4 3. Installatie... 5 3.1. Downloaden file... 5 3.2. Uitpakken file... 5 4. Gebruik... 6

Nadere informatie

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements Service Level Agreement tips Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden en Service Level Agreements Service Level Agreements SLA s komen onder meer voor als basis van veel clouddiensten.

Nadere informatie

Unit 4 Multivers Lite. Unit 4 Multivers. Het compacte pakket voor uw complete administratie

Unit 4 Multivers Lite. Unit 4 Multivers. Het compacte pakket voor uw complete administratie Unit 4 Multivers Lite Unit 4 Multivers Het compacte pakket voor uw complete administratie U NIT 4 MULTIVERS L ITE EVEN VOORSTELLEN... Unit 4 Agresso is een softwareonderneming met een landelijk netwerk

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud Koenen en Co en Valid Koenen en Co is de vooruitstrevende totaaladviseur voor zakelijk Zuid- Nederland. Met vestigingen in Maastricht

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

DE CLOUD, 6 VOORDELEN EN 7 CONTROLEPUNTEN WIE WERKT ER TEGENWOORDIG NIET IN DE CLOUD?

DE CLOUD, 6 VOORDELEN EN 7 CONTROLEPUNTEN WIE WERKT ER TEGENWOORDIG NIET IN DE CLOUD? DE CLOUD, 6 VOORDELEN EN 7 CONTROLEPUNTEN WIE WERKT ER TEGENWOORDIG NIET IN DE CLOUD? Bijna iedereen neemt tegenwoordig ergens diensten af die in de cloud gelegen zijn. Maar wat zijn nu de voordelen van

Nadere informatie

Zarafa en Agenda

Zarafa  en Agenda Pagina 1 van 6 Zarafa E-mail en Agenda Altijd en overal kunnen beschikken over je e-mail, een up-to-date agenda en al je contactpersonen? Een nieuwe afspraak kunnen plannen en de uitnodiging direct versturen

Nadere informatie

E-Factureren en boekhoudsoftware

E-Factureren en boekhoudsoftware Door: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.softwarepakketten.nl www.ictaccountancy.nl www.boekhoudplaza.nl September 2009 Elektronisch factureren B2C, B2B, Buyer direct, Consolidator, Direct processing,

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Medium. Thuis in uw bedrijf

UNIT4 Multivers. Medium. Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Medium Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Medium UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk is het niet altijd, wel noodzakelijk want

Nadere informatie

2012$ ICT$verbetering$Van$Wiggen$ Avance ICT Services. Auteur(s): Joop Heemskerk. Versie: 1.0

2012$ ICT$verbetering$Van$Wiggen$ Avance ICT Services. Auteur(s): Joop Heemskerk. Versie: 1.0 2012$ ICT$verbetering$Van$Wiggen$ Avance ICT Services Auteur(s): Joop Heemskerk : 1.0 18-1-2012 IT Services ICT verbetering Van Wiggen 1 / 7 Inhoud 1$ Inleiding... 2$ 2$ Verbeterpunten... 2$ 2.1$ Updaten

Nadere informatie

Prijslijst Wings Boekhouding en Logistiek Prijzen exclusief btw, geldig vanaf 01/01/2014 Prijswijzigingen voorbehouden.

Prijslijst Wings Boekhouding en Logistiek Prijzen exclusief btw, geldig vanaf 01/01/2014 Prijswijzigingen voorbehouden. Prijslijst Wings Boekhouding en Logistiek Prijzen exclusief btw, geldig vanaf 01/01/2014 Prijswijzigingen voorbehouden. Wings uitvoering: STANDAARD PROFESSIONAL ENTERPRISE licentie SA (1) licentie SA (1)

Nadere informatie

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien.

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien. 10 redenen om te virtualiseren Wat betekent virtualiseren? Met virtualisatie bij computers wordt over het algemeen bedoeld dat meerdere besturingssystemen tegelijkertijd op één computer kunnen draaien.

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

Inleiding en algemeen

Inleiding en algemeen Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software Inleiding en algemeen Versie 2.1 Augustus 2016 Door onderzoeksbureau GBNED Disclaimer Hoewel bij de totstandkoming van

Nadere informatie

UNIT4 BUSINESS SOFTWARE. Gebruikershandleiding Unit 4 Client Connector

UNIT4 BUSINESS SOFTWARE. Gebruikershandleiding Unit 4 Client Connector UNIT4 BUSINESS SOFTWARE Gebruikershandleiding Unit 4 Client Connector Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Installatie... 4 2.1. Downloaden file... 4 2.2. Uitpakken file... 4 3. Gebruik... 5 3.1. Uitvoeren file...

Nadere informatie

BaseNet Medisch. BaseNet Internet Projects W.G. Plein 568 1054 SJ Amsterdam www.basenet.nl info@basenet.nl tel +31 (0)20-6855031 fax +31 (0)20-6853211

BaseNet Medisch. BaseNet Internet Projects W.G. Plein 568 1054 SJ Amsterdam www.basenet.nl info@basenet.nl tel +31 (0)20-6855031 fax +31 (0)20-6853211 BaseNet Medisch BaseNet Internet Projects W.G. Plein 568 1054 SJ Amsterdam info@basenet.nl tel +31 (0)20-6855031 fax +31 (0)20-6853211 BaseNet BaseNet Internet Projects BV is met meer dan 9500 gebruikers

Nadere informatie

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski ECM - Enterprise Content Management Daniel Kucharski IT vraagstukken in de KMO Nood aan gebruiksvriendelijke software afgestemd op specifieke behoeften Geen grote investering in software en hardware Typische

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest:

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: MEEST GESTELDE VRAGEN UBL KETENTEST Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: 1. Wat is de UBL Ketentest? De UBL Ketentest is de werktitel van een initiatief van Gerard

Nadere informatie

Curriculum Vitae (niet afgerond, faillissement bedrijf) ITIL 2001 MCSE Traject NT4 2000

Curriculum Vitae (niet afgerond, faillissement bedrijf) ITIL 2001 MCSE Traject NT4 2000 Curriculum Vitae Personalia Naam Harold de Bruijn Geboortedatum 11 augustus 1972 Woonplaats Vught Rijbewijs B ICT werkervaring sinds 1998 Opleidingen MTS Technische Informatica MTS Elektrotechniek MAVO

Nadere informatie

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016 Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking 21 september 2016 HLB Van Daal & Partners, opgericht in 1979, is een ambitieuze accountants- en belastingadviesorganisatie

Nadere informatie

Bron: Accountant Adviseur, nr 4 2009. XBRL: stand van zaken

Bron: Accountant Adviseur, nr 4 2009. XBRL: stand van zaken Bron: Accountant Adviseur, nr 4 2009 XBRL: stand van zaken Onder het motto Meten is weten is onderzoeksbureau GBNED, in samenwerking met XBRL Nederland, eind vorig jaar gestart met de XBRL Monitor. De

Nadere informatie

Microsoft Dynamics 365 / Office 365

Microsoft Dynamics 365 / Office 365 Microsoft Dynamics 365 / Office 365 Jeroen Paters Sales & Business Development Dynamics 365 Mobile : +31 (0) 6 2953 1467 E-mail: jeroen.paters@prodware.nl Agenda Microsoft Dynamics 365 for Sales (CRM)

Nadere informatie

Versie 1.0 1. Exact Online. Dienstbeschrijving

Versie 1.0 1. Exact Online. Dienstbeschrijving Versie 1.0 1 Dienstbeschrijving Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De dienst...4 2.1 Verschillen tussen Prepaid en Advanced...5 2.2 Wat kost het?...6 3 Levering en Service...7 3.1 Servicedesk...7 3.2 Inhoudelijke

Nadere informatie

Mijn Corporatie Klantenportaal. Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof

Mijn Corporatie Klantenportaal. Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof 1 Ik stel mijzelf aan u voor Bob Holthof Residenz ICT Relatie Manager 14 jaar ervaring waarvan 8 in de corporatiebranche 31 jaar tot aan mijn pensioen bholthof@residenz-ict.nl

Nadere informatie

Fiscale aangiftesoftware: BAPI verdwijnt / XBRL komt

Fiscale aangiftesoftware: BAPI verdwijnt / XBRL komt Fiscale aangiftesoftware: BAPI verdwijnt / XBRL komt Onderzoeksbureau GBNED, Coevorden 26 oktober 2006 De toekomst van fiscale aangiftesoftware Veel fiscale intermediairs (accountantskantoren en belastingconsulenten)

Nadere informatie

Wilt u altijd inzicht in hoe uw bedrijf presteert?

Wilt u altijd inzicht in hoe uw bedrijf presteert? Wilt u altijd inzicht in hoe uw bedrijf presteert? Altijd beschikken over up-to-date cijfers? U wilt weten waar u staat, om in te spelen op ontwikkelingen? U heeft behoefte aan een sparringpartner en u

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI 2009

NIEUWSBRIEF JULI 2009 NIEUWSBRIEF JULI 2009 Graag willen wij u op de hoogte houden rondom ons softwarepakket. Controle database Om op een eenvoudige wijze te controleren of uw database foutieve of dubbel ingevoerde gegevens

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

ICT-scan voor het MKB

ICT-scan voor het MKB ICT-scan voor het MKB Inventarisatie huidige ICT situatie De ICT-coach voor het MKB Karel van Egmondstraat 46 5913 CP VENLO T 077-4778477 E info@de-ictcoach.nl De ICT-coach voor het MKB Versie 3.0 Algemene

Nadere informatie

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK Eenvoudig informatie beheren en vinden Er is veel informatie over een onderwerp of klant. Het blijft echter lastig om de informatie te bundelen en gemakkelijk terug te vinden.

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

15 maart A3accountants. Digitaal dossierbeheer in de praktijk

15 maart A3accountants. Digitaal dossierbeheer in de praktijk 15 maart 2017 A3accountants Digitaal dossierbeheer in de praktijk Even voorstellen : Adri (A3) Smulders AA Per 1-8-2004 A3ACCOUNTANTS Reden : eigen ideeën over prijs, uren schrijven etc. Per 1-6-2007 samen

Nadere informatie

Samenwerken met Exact Online. 2012 Exact

Samenwerken met Exact Online. 2012 Exact Samenwerken met Exact Online 2012 Exact Historie: Oranje Nassau Kazerne 2012 Exact 2 Historie Exact 2012 Exact 3 Maurice Verstraten Sales Executive Exact Online Accountancy - Accountancy achtergrond nl.linkedin.com/in/mverstraten

Nadere informatie

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda:

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda: Broodje IT: Cloud Computing Agenda: Welkomstwoord door Jan Mudde Breedband Drechtsteden door Wico Lunch Cloud Computing door William Geluk Cloud Computing Agenda Opening (Jan Mudde) Breedband Drechtsteden

Nadere informatie

Kwik-Fit verwerkt 500.000 facturen per jaar met Microsoft Dynamics AX

Kwik-Fit verwerkt 500.000 facturen per jaar met Microsoft Dynamics AX Kwik-Fit verwerkt 500.000 facturen per jaar met Microsoft Dynamics AX Een star UNIX systeem vereiste dat data van de ene applicatie in de andere werd overgetypt. Met Microsoft Dynamics AX is een volledig

Nadere informatie

Digitale. accountant. Internetboekhouden: nog lange weg te gaan

Digitale. accountant. Internetboekhouden: nog lange weg te gaan Internetboekhouden: nog lange weg te gaan Digitale accountant Op papier en beeldscherm oogt het allemaal perfect. Internetboekhouden (liever: internetaccountancy of digitale dienstverlening) is het helemaal.

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Cloud Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.0 Datum : 12 april 2016 Inhoud 1 Dit is Cloud 3 2 Dit is Office 365 4 3 Specificatie Domeinnamen 7 4 Technische voorwaarden en service 8 Blad

Nadere informatie

CASH Handel Inzicht in Voorraad, Inkoop, Verkoop en Financiën

CASH Handel Inzicht in Voorraad, Inkoop, Verkoop en Financiën Tijd en geld besparen en overzicht creëren Maatwerk met standaard software voor handelsbedrijven Vanaf 118,- p/m All-in! CASH Handel Inzicht in Voorraad, Inkoop, Verkoop en Financiën Up-to-date inspelen

Nadere informatie

Technical Deep Dive Microsoft Dynamics CRM 4.0. Dennis Schut

Technical Deep Dive Microsoft Dynamics CRM 4.0. Dennis Schut Technical Deep Dive Microsoft Dynamics CRM 4.0 Dennis Schut Agenda Versies Microsoft Dynamics CRM 4.0 Infrastructurele & software vereisten Microsoft Dynamics CRM 4.0 Onze ervaringen met Microsoft Dynamics

Nadere informatie

Met glasvezel klaar voor de toekomst. Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011

Met glasvezel klaar voor de toekomst. Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011 Met glasvezel klaar voor de toekomst Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011 Agenda Introductie 3Bplus Glasvezel waarom? Aanpak verglazing Glasvezel

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Mensink ICT Advocatuur Nieuwsbrief Oktober 2013

Mensink ICT Advocatuur Nieuwsbrief Oktober 2013 Escrow van SAAS en Cloud diensten. Marketingtechnisch niet meteen een lekkere zin om een nieuwsbrief mee te beginnen. Zeker drie woorden die nogal wat vragen oproepen. SAAS (software as a service) en Cloud

Nadere informatie

Zakelijk gebruik van je smartphone, tablet en PC. Marcel Maspaitella tools2work Cybersoek, 25 juni 2013

Zakelijk gebruik van je smartphone, tablet en PC. Marcel Maspaitella tools2work Cybersoek, 25 juni 2013 Zakelijk gebruik van je smartphone, tablet en PC Marcel Maspaitella tools2 Cybersoek, 25 juni 2013 Onderwerpen n Synchronisatie n Email systemen n Outlook n Gmail IMAP in de praktijk n Overzetten van gegevens

Nadere informatie