PGSD834. Wireless Smoke Detector GEBRUIKSAANWIJZING 20552/ PGSD834 ALL RIGHTS RESERVED HAIBRAIN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PGSD834. Wireless Smoke Detector GEBRUIKSAANWIJZING 20552/201200711 PGSD834 ALL RIGHTS RESERVED HAIBRAIN"

Transcriptie

1 PGSD834 Wireless Smoke Detector GEBRUIKSAANWIJZING 20552/ PGSD834 ALL RIGHTS RESERVED HAIBRAIN

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN... 3 INTRODUCTIE ALGEMENE INFORMATIE EN WERKING TOEPASSING PLAATSEN INSTALLATIE HET BEVESTIGEN VAN UW ROOKMELDER VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN REINIGING VAN UW ROOKMELDER RODE INDICATOR WAARSCHUWING! BEPERKINGEN VAN ROOKMELDERS TECHNISCHE GEGEVENS DECLARATION OF CONFORMITY AUTEURSRECHTEN VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN De PGSD834 is als rookmelder uitsluitend bedoeld voor plaatselijk gebruik in huis. De rookmelder geeft bij rookontwikkeling een doordringend geluid. Zorg dat de rookmelder zo geplaatst wordt dat de ingebouwde sirene hoorbaar is voor de aanwezige bewoners, ook wanneer deze slapen. Plaats zonodig meerdere rookmelders. Als extra functionaliteit kunt u de rookmelder gebruiken in combinatie het met Haibrain ProGuard800 alarmsysteem. Let op: de werking van deze extra functie valt buiten de aansprakelijkheid van de fabrikant. Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden. Controleer wekelijks de werking van de rookmelder. Om kortsluiting te voorkomen, dient dit product uitsluitend binnenshuis gebruikt te worden, en alleen in droge ruimten. Stel de componenten niet bloot aan regen of vocht. Niet naast of vlakbij een bad, zwembad, etc. gebruiken. PGSD834 3

3 Stel de componenten van uw systeem niet bloot aan extreem hoge temperaturen of sterke lichtbronnen. Laat reparatie of service alleen over aan deskundig personeel. Bij oneigenlijk gebruik, zelf aangebrachte veranderingen of reparaties, komen alle garantiebepalingen te vervallen. Haibrain aanvaardt geen productaansprakelijkheid bij onjuist gebruik van het product of door gebruik anders dan waarvoor het product is bestemd. Haibrain aanvaardt geen aansprakelijkheid voor volgschade anders dan de wettelijke productaansprakelijkheid. Houd batterijen buiten bereik van kinderen. Lever batterijen in als klein chemisch afval. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende typen batterijen door elkaar. Verwijder de batterijen wanneer u het systeem langere tijd niet gebruikt. Let bij het inleggen van de batterijen op de polariteit (+ / -): verkeerd inleggen kan explosiegevaar opleveren. INTRODUCTIE De PGSD834 is een Haibrain rookmelder met een ingebouwde Haibrain zender. De PGSD834 Rookmelder is bedoeld voor gebruik in combinatie met het Haibrain ProGuard800 Alarmsysteem. Wilt u meer weten over het complete systeem, de mogelijkheden en instellingen van de ProGuard800 serie, kijkt u dan in de installatiehandleiding of op 1. ALGEMENE INFORMATIE EN WERKING De rookmelder detecteert beginnende branden met een lage temperatuur en open branden met rookontwikkeling. De rookmelder werkt met een optische sensor. Deze melder bevat geen radioactieve onderdelen. De rookmelder heeft de volgende eigenschappen: Hij controleert de kamer op rookontwikkeling. Hij heeft een geïntegreerde signaalzender voor het triggeren van uw Haibrain ProGuard800 alarmsysteem. 4 HAIBRAIN

4 2. TOEPASSING De radiografische rookmelder is bedoeld voor het detecteren en melden van rook binnenshuis door middel van een optisch en akoestisch signaal en geeft een draadloos signaal door over een afstand van maximaal 30 m. Dit bereik kan variëren, afhankelijk van de gebruikte batterijen en de temperatuur. De PGSD834-rookmelder detecteert geen gassen, warmte of vlammen zonder rook! De apparatuur mag niet worden geopend en aangepast. 3. PLAATSEN Geadviseerd wordt om verschillende rookmelders in uw huis te plaatsen. Op elke verdieping moet minstens één rookmelder zijn geïnstalleerd. Dit zorgt voor een efficiënte waarschuwing in geval van brand. Installeer één rookmelder vlak buiten de slaapkamer (in de hal of bij de trap). Zorg ervoor dat u de rookmelder zo plaatst dat u hem goed kunt horen, ook wanneer uw slaapkamerdeur is gesloten! Beste plek en andere geschikte plekken om een rookmelder op te hangen (afb. A): De rookmelder moet altijd tegen het plafond in het midden van de kamer of hal worden gehangen. De rook stijgt op en verzamelt zich in dit gebied (afb. B), zodat een rookalarm dat hier is geplaatst, het eerst een waarschuwing afgeeft. Bij een schuin dak moet de rookmelder ongeveer 1 m onder het hoogste punt worden geïnstalleerd, zoals te zien in afb. C. Rookmelders kunnen in alle vertrekken worden geïnstalleerd, behalve in de badkamer of direct boven het kookgedeelte in de keuken. Om vals alarm te voorkomen kunt u de PGSD834 het beste niet installeren in uw keuken, garage of andere stoffige plek, op plekken met een sterkere dan normale luchtstroom (bij een ventilator, boven ramen), bij metaal en op PGSD834 5

5 plekken waar de temperatuur lager is dan 5 C of hoger dan 37 C. Zorg ervoor dat de rookmelder niet op of te dicht bij grote metalen objecten is geplaatst, omdat dit het radiografisch bereik kan beïnvloeden. Voordat u de PGSD834 tegen de wand of het plafond plaatst, moet u controleren of de PGSD834 zich binnen het bereik van uw Haibrain-beveiligheidssysteem bevindt. U kunt dit testen door op de testknop van de rookmelder te drukken. Het Haibrain- beveiligingssysteem wordt nu geactiveerd en zal de geprogrammeerde telefoonnummers bellen. Als de rookmelder zich buiten het bereik van het systeem bevindt, kies dan een andere locatie voor de PGSD834. Soms hoeft de PGSD834 maar een paar centimeter te worden verplaatst. 4. INSTALLATIE De volgende procedure legt de installatie van de rookmelder uit en hoe u hem op de centrale unit moet aanmelden. Om de rookmelders te installeren: 1. Open de rookmelder. 2. Plaats de batterijen in het batterijvakje. Zie afbeelding plaatsen van de batterijen. 3. De rookmelder staat nu in registratie mode. Selecteer in het programmering menu, Componenten, Zones [911]. Selecteer de zone waar u de rookmelder wilt registreren. De ProGuard gaat nu in registratie mode. Wanneer Opslaan? Op het display verschijnt, drukt u op. 6 HAIBRAIN

6 5. HET BEVESTIGEN VAN UW ROOKMELDER Test alvorens u de rookmelder definitief monteert het bereik van de rookmelder op deze positie. Selecteer de installatielocatie. Borgpen Detector Verwijder de borgpen waarmee de Beugel Schroeven montagebeugel aan de unit is bevestigd (zie afbeelding). Verwijder de montagebeugel van de unit door deze tegen de Batterijvak klok in te draaien. Gebruik de beugel als een sjabloon om de bevestigingsgaten te Tamper markeren. Gebruik een geschikte boor om twee gaten te boren bij de markeringen en plaats de pluggen. Gebruik de (meegeleverde) schroeven om de beugel volgens de afbeelding aan de muur te bevestigen. Lijn de zijsleuf van de beugel uit met de detector. Plaats de detector op de montagebeugel en draai hem met de klok mee om hem op de juiste plaats te fixeren. Plaats de borgpen om de detector vast te zetten op de beugel (zie afbeelding). Trek de detector naar buiten om uzelf ervan te verzekeren dat deze stevig is bevestigd aan de montagebeugel. WAARSCHUWING: Deze detector is niet geschikt voor installatie op een gevaarlijke locatie, zoals gedefinieerd in de National Electrical Code. WAARSCHUWING: Niet testen met open vuur. Dit kan brand veroorzaken aan het alarm en schade toebrengen aan de PGSD834 7

7 woning. Wij raden testen met rook af aangezien de resultaten misleidend kunnen zijn, tenzij speciale apparatuur wordt gebruikt. 6. VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN Nieuwe batterijen gaan ongeveer drie jaar mee. Als de batterijen bijna leeg zijn en moeten worden vervangen, gaat het alarm piepen en knippert de LED tegelijkertijd ongeveer eenmaal per 35 seconden, gedurende minimaal 30 dagen. Vervang de batterijen minstens eenmaal per jaar voor maximale betrouwbaarheid. Gebruik bij vervanging van de batterijen altijd de testknop om het alarm op juiste werking te testen. Vervang de batterijen als de stroomindicator niet meer knippert. Zorg ervoor de batterijen zo snel mogelijk te vervangen om de juiste werking te garanderen en lekkende batterijen te voorkomen. Lekkage kan schade toebrengen aan alarm, meubels en vloerbedekking. WAARSCHUWING: Het gebruik van andere batterijen dan gespecificeerd in de technische gegevens kan nadelig zijn voor de werking van de rookmelder. 7. REINIGING VAN UW ROOKMELDER Reinig uw rookmelder regelmatig. Gebruik een zachte borstel of het borstelopzetstuk van uw stofzuiger om stof te verwijderen van de zijkanten en de sleuven in de behuizing waardoor de rook binnenkomt. Houd de behuizing afgesloten tijdens het reinigen. Gebruik geen stofzuiger of borstel binnen de rookmelder. WAARSCHUWING: Breng geen verf aan op uw rookmelder. Behalve het onderhoud en de reiniging zoals beschreven in deze bijsluiter is geen verder onderhoud door de klant noodzakelijk. Eventuele reparaties dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door de fabrikant. 8 HAIBRAIN

8 8. RODE INDICATOR Als de rode LEDindicator (zie afbeelding) eenmaal per 30 seconden knippert, geeft dit aan dat de rookmelder Zoemeropeningen Detector normaal werkt. Als Test / Dempen de rode LED heel Knop vaak knippert en tegelijk een LED-indicator (rood) alarmsignaal klinkt, geeft dit aan dat de rookmelder rook detecteert. OPMERKING: De rode LED gedraagt zich volgens een van de volgende ingestelde modi: Modus 1: De rode LED-indicator wordt niet automatisch gereset na afloop van een alarm. Dit betekent dat het alarmgeluid automatisch stopt na het legen van de rookkamer, maar dat de rode LED-indicator zal blijven knipperen totdat deze handmatig door de gebruiker wordt hersteld. Druk om te herstellen de testknop 2-3 seconden in, waarna de LED stopt met knipperen. Modus 2 (Standaard): De rode LED reset automatisch na afloop van een alarm. De gebruiker kan controleren op welke modus de rookmelder staat ingesteld en schakelen tussen de verschillende modi. Druk op de Testknop om de modus te controleren. De rode LED gaat branden. Als de rode LED constant brandt, staat de rookmelder in Modus 1. Als de rode LED knippert, staat de rookmelder in Modus 2. Druk de Testknop 8 seconden lang in om tussen modi te schakelen. De zoemer klinkt en de rode LED gaat van constant oplichtend naar knipperend of vice versa. PGSD834 9

9 9. WAARSCHUWING! BEPERKINGEN VAN ROOKMELDERS Draadloze rookmelders zijn zeer betrouwbaar, maar werken mogelijk niet onder alle omstandigheden. Geen enkel brandalarm biedt volledige bescherming van levens of eigendommen. Rookmelders vormen geen vervanging voor een levensverzekering. Voor de werking van rookmelders is een voedingsbron vereist. Deze rookmelder werkt niet en het alarm klinkt niet als de batterijen leeg zijn of niet correct zijn geplaatst. Rookmelders worden mogelijk niet altijd gehoord. Vaste slapers of personen die drugs of alcohol hebben gebruikt worden mogelijk niet wakker als de melder buiten een slaapkamer is geïnstalleerd. Gesloten of deels gesloten deuren en te lange afstanden kunnen het geluid blokkeren. Dit alarm is niet ontworpen voor slechthorenden. Rookmelders worden mogelijk niet altijd geactiveerd of waarschuwen niet vroeg genoeg. Rookmelders worden alleen geactiveerd als voldoende rook de rookmelder bereikt. Als een brand start in een schoorsteen, muur, dak of aan de andere zijde van gesloten deuren, of op een andere verdieping van de woning, ontvangt de sensor mogelijk onvoldoende rook om het alarm te laten afgaan. Rookmelders zijn een belangrijk hulpmiddel bij het verminderen/voorkomen van schade, letsel en zelfs de dood. Hoe goed een detectieapparaat echter ook is, niets werkt perfect onder alle omstandigheden. Derhalve moeten we u erop attenderen dat een rookmelder niet garandeert dat u nooit schade of letsel zult ondervinden van brand. 10 HAIBRAIN

10 10. TECHNISCHE GEGEVENS Bedrijfsspanning: Typische gemiddelde stand-by stroom: Standaard teststroom: Standaard alarmstroom: Piek alarm pulsstroom: Piekpulsstroom: Batterijduur: Batterijtype: Batterij bijna leeg drempel: Batterij bijna leeg signaalfrequentie: Tijdsduur melding batterij bijna leeg: 6VDC 0,010 ma 55mA 55mA 4,73mA 0,074mA Minimaal 3 jaar onder normale omstandigheden met Lithium-batterijen 2xCR123 3V Lithiumbatterijen 5,2VDC Eenmaal per 30 seconden Minstens 30 dagen vanaf eerste waarschuwingssignaal Bedrijfstemperatuur: -10 C tot 40 C Luchtvochtigheid: 10% tot 85% rel. vochtigheid, geen condensatie of ijsvorming Kleur: Wit Afmetingen: Diameter: 148 mm Hoogte: 53 mm Geluidsniveau alarm: Overtreft 85dB op 3m Kenmerken zender: Nominale centrumfrequentie 868 MHz Toezichttijd 65 min Met het oog op verdere verbetering van het product behoudt Haibrain zich het recht voor om specificaties en/of ontwerpen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. PGSD834 11

11 Milieu-informatie voor klanten in de Europese Unie De Europese Richtlijn 2002/96/EC schrijft voor dat apparatuur die is voorzien van dit symbool op het product of de verpakking, niet mag worden ingezameld met niet-gescheiden huishoudelijk afval. Dit symbool geeft aan dat het product apart moet worden ingezameld. U bent zelf verantwoordelijk voor de vernietiging van deze en andere elektrische en elektronische apparatuur via de daarvoor door de landelijke of plaatselijke overheid aangewezen inzamelingskanalen. De juiste vernietiging en recycling van deze apparatuur voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid. Voor meer informatie over het vernietigen van uw oude apparatuur neemt u contact op met de plaatselijke autoriteiten of afvalverwerkingsdienst, of met de winkel waar u het product hebt aangeschaft. DECLARATION OF CONFORMITY Bij deze verklaart Haibrain BV, dat deze PGSD834 voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijnen: Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit Richtlijn 2004/108/eg van het europees parlement en de raad van 15 december 2004 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur 12 HAIBRAIN

12 HAIBRAIN BV P.O. BOX GH UTRECHT THE NETHERLANDS AUTEURSRECHTEN Auteursrechten en alle andere eigendomsrechten op de inhoud (inclusief maar niet beperkt tot model nummers, software, audio, video, tekst en foto's) berust bij Haibrain BV. Elk gebruik van de inhoud, maar zonder beperking, distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Haibrain is strikt verboden. Alle auteursrechten en andere eigendomsrechten dienen te worden behouden op alle reproducties. PGSD834 13

13

+ CLEAN 9 PROGRAMMA DAG 1

+ CLEAN 9 PROGRAMMA DAG 1 + CLEAN 9 PROGRAMMA DAG 1 Minimaal 30 minuten licht bewegen ETEN DAG 1 ZIT EROP! NOG 8 DAGEN TE GAAN! 20 + CLEAN 9 PROGRAMMA DAG 2 Minimaal 30 minuten licht bewegen ETEN 21 DAG 2 ZIT EROP! U HEEFT AL EEN

Nadere informatie

Toelichting VIA. 20 mei 2014

Toelichting VIA. 20 mei 2014 Toelichting VIA 20 mei 2014 INHOUD 1. Voorgeschiedenis 2. Koopkracht i.k.v. VIA4 1. Mogelijkheden voor besturen 2. Verdeling middelen 3. Procedure 3. Komende jaren Voorgeschiedenis 1998: Witte woede =>

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering Een extra reden om mij aan te nemen Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft of heeft gehad Waarom deze brochure? U heeft een tijd niet kunnen werken omdat u arbeids ongeschikt

Nadere informatie

Melding Gebruik rijkswaterstaatwerken Inbrengen of onttrekken van water aan rijkswater

Melding Gebruik rijkswaterstaatwerken Inbrengen of onttrekken van water aan rijkswater Melding Gebruik rijkswaterstaatwerken Inbrengen of onttrekken van water aan rijkswater Melding 2 van 6 Introductie Inleiding Met dit formulier kunt u een melding doen voor: - het gebruik van rijkswaterstaatswerken

Nadere informatie

Inleiding. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 888 66 88.

Inleiding. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 888 66 88. Inleiding Heeft uw werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer? Dan bent u per 1 januari 2015 verplicht om deze werknemer uiterlijk één maand voor het einde van het arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN TOEZICHT OP HET MERK REGISTER-TAXATEUR, RT, REGISTER MAKELAAR-TAXATEUR, RMT EN RMW, LOGO, PERSOONSCERTIFICAAT EN KEURMERK

REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN TOEZICHT OP HET MERK REGISTER-TAXATEUR, RT, REGISTER MAKELAAR-TAXATEUR, RMT EN RMW, LOGO, PERSOONSCERTIFICAAT EN KEURMERK REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN TOEZICHT OP HET MERK REGISTER-TAXATEUR, RT, REGISTER MAKELAAR-TAXATEUR, RMT EN RMW, LOGO, PERSOONSCERTIFICAAT EN KEURMERK Behorend bij de statuten van de "Stichting VastgoedCert"

Nadere informatie

Verschillen in bestekken

Verschillen in bestekken Verschillen in bestekken Mieke Lesage 12-11-2014 INHOUD 1) Op weg naar uniforme bestekken 2) Enkele verschillen in bestekken a) Instandhouding bestaande waterafvoer b) Terrein voor grondstapeling/grondverbetering

Nadere informatie

GRIC 15 APRIL 2015: WET WERK EN ZEKERHEID

GRIC 15 APRIL 2015: WET WERK EN ZEKERHEID GRIC 15 APRIL 2015: WET WERK EN ZEKERHEID INHOUD Totstandkoming WWZ Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Tips Repay HRM TOTSTANDKOMING WWZ Dit wetsvoorstel heeft tot doel het arbeidsrecht

Nadere informatie

ETC heeft vanaf dit seizoen de aanmelding tot lid, verder vereenvoudigd en gedigitaliseerd. De procedure verloopt snel en eenvoudig

ETC heeft vanaf dit seizoen de aanmelding tot lid, verder vereenvoudigd en gedigitaliseerd. De procedure verloopt snel en eenvoudig ETC heeft vanaf dit seizoen de aanmelding tot lid, verder vereenvoudigd en gedigitaliseerd. De procedure verloopt snel en eenvoudig Ga naar de website van ETC Essen (http://www.etc-essen.com) en klik vervolgens

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het geven van een opleiding

Nadere informatie

Dit project omvat de bouw van een nieuw fabriek binnen een bestaande productie-eenheid op de terreinen van Monsanto Europe in Antwerpen.

Dit project omvat de bouw van een nieuw fabriek binnen een bestaande productie-eenheid op de terreinen van Monsanto Europe in Antwerpen. Staalbouw PISA project te Antwerpen Dit project omvat de bouw van een nieuw fabriek binnen een bestaande productie-eenheid op de terreinen van Monsanto Europe in Antwerpen. De fabriek werd gebouwd in de

Nadere informatie

GOED VERZEKERD Opdrachtenblad Niveau:

GOED VERZEKERD Opdrachtenblad Niveau: Opdrachten Opdracht 1 Wat denk jij? Is Jasmina hiervoor verzekerd? Hoe heet de verzekering die schade aan anderen vergoedt? Heb je zelf wel eens schade bij iemand anders veroorzaakt? Wat gebeurde er? Is

Nadere informatie

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Controleer vóórdat u uw handtekening zet of uw beëindigingsovereenkomst voldoet aan de volgende punten: Initiatief werkgever De beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Mens en rationaliteit

Mens en rationaliteit Mens en rationaliteit IIM - 2008 Rationaliteit Rationaliteit is de manier waarop men kennis (bij voorkeur wetenschappelijk) gebruikt om maatschappelijke en organisatorische problemen op te lossen Met de

Nadere informatie

Waarom doen we het ook alweer?

Waarom doen we het ook alweer? Apart inzamelen van gft-afval Als Vereniging Afvalbedrijven stimuleren we dat al het afval in Nederland op de juiste manier wordt verwerkt. Hierbij houden we rekening met het milieu en de kosten. De meest

Nadere informatie

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)?

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Leerkrediet Informatie Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Diplomacontract: je volgt een opleiding met de bedoeling een diploma te behalen voor de volledige opleiding Creditcontract: je volgt

Nadere informatie

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek Sophia Kinderziekenhuis Erasmus MC -Sophia Kinderziekenhuis is een universitair medisch centrum. Dit betekent dat er niet alleen kinderen worden behandeld en verpleegd, maar dat er ook medisch wetenschappelijk

Nadere informatie

MINIMALE TRAININGSEISEN

MINIMALE TRAININGSEISEN HSE guidelines S december 2012 MINIMALE TRAININGSEISEN voor het werken op een locatie HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan gesloten

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Oneens met uw registratie bij BKR?

Oneens met uw registratie bij BKR? Oneens met uw registratie bij BKR? bkr.nl Heeft u uw gegevens bij BKR opgevraagd, maar bent u het niet eens met uw registratie? In deze brochure leest u welke stappen u in dit geval kunt ondernemen. Stap

Nadere informatie

Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens

Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens Pagina 1 Luchthavens in Nederland zijn ingericht en uitgerust in overeenstemming met (inter)nationale voorschriften. Dit bevordert het veilig gebruik

Nadere informatie

Alle vrijheid van de wereld

Alle vrijheid van de wereld Lenen Alle vrijheid van de wereld Lenen Geld lenen is vandaag de dag heel vanzelfsprekend. Voor een auto of nieuwe caravan wordt vaak een lening afgesloten. Ook onvoorziene uitgaven zoals de vervanging

Nadere informatie

Klantprofiel hypothecaire financiering

Klantprofiel hypothecaire financiering Klantprofiel hypothecaire financiering Conform onderstaand profiel is door Van Kroonenburg Advies met cliënt een adviesgesprek gevoerd, inzake een hypothecaire financiering. Ervaring van de klant m.b.t.

Nadere informatie

Medehuurder meer rechten

Medehuurder meer rechten Medehuurder meer rechten 100% wonen Medehuurder: meer rechten, meer plichten Naast de hoofdhuurder van een woning kan er ook een medehuurder zijn. In deze brochure kunt u lezen wat medehuur inhoudt en

Nadere informatie

Marketingmed.nl Gastbloggen & partnerships

Marketingmed.nl Gastbloggen & partnerships Marketingmed.nl Gastbloggen & 1. Marketingmed.nl - Gastbloggen Schrijven voor Marketingmed.nl is een fantastische eer. Samen met de 100 andere auteurs werken we gezamenlijk aan een mooi doel, een van de

Nadere informatie

Klachtenprocedure. 1. Definities

Klachtenprocedure. 1. Definities Klachtenprocedure Bent u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, niet tevreden over E&R Opleidingen, dan kunt u een klacht indienen. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht

Nadere informatie

Beperkt OGS Manschappen en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus. waarbij een gevaarlijke stof vrijkomt.

Beperkt OGS Manschappen en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus. waarbij een gevaarlijke stof vrijkomt. Verkeersongeval waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen Oefening Doel Beginsituatie Samenstelling oefenstaf Mogelijke opdrachten Hulpmiddelen Specifieke aandachtspunten voor veiligheid en milieu Specifieke

Nadere informatie

Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking

Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking Over onzeker werk onderzoek noodzaak onzeker werk Definitie werknemer Onafhankelijk onderzoek om te bepalen hoeveel flexkrachten bij DSV in vaste dienst kunnen

Nadere informatie

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom C Inhoudsopgave: Inleiding Criteria Waardevolle bomen te Dalfsen Waardevolle bomen te Nieuwleusen Waardevolle bomen te Hoonhorst

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2007 tijdvak 1 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie