Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5"

Transcriptie

1

2 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16 Het optimaal managen van documenten Relatiebeheer: de basis van projectinformatie 22 in optima forma De grote IT-trends 26

3 Voorwoord Hoe organiseer je op optimale wijze de informatie en processen rondom projecten? En hoe zorg je ervoor dat je hiermee bijdraagt aan het reduceren van faalkosten en risicobeheersing? Of het verbeteren van (keten) samenwerking en stuurinformatie? Het zijn de belangrijkste en uitdagende thema s waar projectmatig werkende bedrijven in de bouw, techniek en offshore tegenwoordig mee te maken hebben. Bedrijven die ontwerpen, adviseren, bouwen, installeren, uitvoeren, innoveren, ontwikkelen, plannen en onderhouden. Om antwoorden te krijgen op tal van vragen rondom projectinformatie, zijn wij in april 2014 een benchmark gestart. Dit hebben wij voor u gedaan, maar ook om onze eigen marktkennis verder te verbreden. De resultaten vindt u in dit rapport. We willen alle deelnemers aan het onderzoek hartelijk bedanken voor hun medewerking. De inzet van ICT-oplossingen lijkt een logische stap om succes te boeken en efficiency te realiseren in projecten. Denk bijvoorbeeld aan de voordelen van het werken met een Document Management Systeem. Door informatie en documenten centraal beschikbaar te stellen, kan veel beter samengewerkt worden; zowel intern als extern. Ook zijn er kansen om veel meer uit relatienetwerken te halen door toepassing van een Customer Relationship Management (CRM) systeem. Toch is uitsluitend de keuze voor een nieuw ICT-systeem niet zaligmakend, vinden wij. En niet alleen wij, zo is gebleken uit de resultaten van dit onderzoek. Het centraal stellen van de gebruiker, zorgen voor voldoende draagvlak en het toegankelijk maken van de informatie via meerdere devices zijn bijvoorbeeld ook zeer bepalend voor het succesvol realiseren van projecten. Veel leesplezier! Uiteraard bent u helemaal vrij om de uitkomsten van deze benchmark in te zetten voor de optimalisering van uw eigen projectinformatie. Ede, juni 2014 Bas Bergsma, Onderzoeksteam CTB xrm 3 3

4 Inleiding Bedrijven die projecten realiseren hebben voortdurend te maken met de uitdaging om informatie en processen rondom hun projecten slim te organiseren. Projectinformatie in optima forma kan daarbij leiden tot faalkostenreductie, risicobeheersing, betere (keten)samenwerking en verbeterde stuurinformatie. En dat is noodzakelijk. Veel projectmatig werkende bedrijven hebben het de afgelopen jaren niet makke lijk gehad en werden gedwongen kritisch te kijken naar hun interne organisatie. Om concurrentievoordeel te behalen of te behouden, zijn project organisaties veel bezig met onder andere procesverbeteringen, kennis verbreding, innovatie, internationalisering en strategische allianties. Maar ook met slimme ICT-oplossingen. In deze benchmark, bestaande uit 25 vragen en 2 stellingen, zijn 134 marktbepalende projectorganisaties gevraagd naar hun uitdagingen in projectbeheer en informatiemanagement. Het is een nuttig en leerzaam onderzoek voor professionals die dagelijks bezig zijn met processen en informatievoorziening. Daarnaast is deze benchmark een kijkje in de keuken dat u in staat stelt uw projectomgeving en informatiemanagement te vergelijken met branchegenoten. De inzichten die deze benchmark oplevert, kunt u bovendien gebruiken om verbeteringen in uw eigen organisatie vorm te geven. Het onderzoek is, in de periode april-mei 2014, uitgevoerd in opdracht van CTB xrm. CTB xrm helpt klanten om meer grip te krijgen op de verkoop en de uitvoering van projecten. Met Microsoft-software, aanvullende brancheoplossingen, diensten en support ondersteunt CTB xrm, nationaal en internationaal, projectmatig werkende organisaties in de bouw, techniek en offshore op het gebied van marketing, verkoop, samenwerking, documentbeheer en projectmanagement. 44

5 Een blik vooruit De respondenten in het onderzoek hebben aangegeven wat zij in op hun agenda hebben staan met betrekking tot projectinformatie en IT. Hieronder een greep uit de meest opvallende resultaten. Uniformeren en standaardiseren van werkprocessen Door beter te sturen op uniforme werkprocessen binnen projecten kan ik een grote stap voorwaarts maken in risicobeperking en faalkostenreductie. Bijna 80% van de ondervraagde bedrijven is het eens met deze stelling. Uitdaging nummer één is op dit moment dan ook het uniformeren en standaardiseren van werkprocessen. Meer dan de helft van de bedrijven geeft dit prioriteit in Dit draagt in zeer belangrijke mate bij aan het optimaliseren van projectinformatie, faalkostenreductie en risicobeheersing. Deze thema s zijn van belang omdat ze direct projectrendementen beïnvloeden en daarmee de concurrentiepositie versterken. Echter, in de praktijk is dit nog lastig te toe te passen. Ten eerste gaat het begeleiden van medewerkers in het vol gen van deze processen nog vaak via handboeken, of in een enkel geval via een intranetapplicatie. Ten tweede verloopt monitoring op de uitvoering van de processen bijna altijd achteraf en steekproefsgewijs. Ingrijpen is dan dus niet meer mogelijk. Slimme procesbewakingssoftware die medewerkers laagdrempelig en toegankelijk begeleidt in hun dagelijkse werk biedt hier kansen. Zeker als deze software ook nog de mogelijkheid biedt om real-time in elk project te zien: hoe de actuele stand van het project zich verhoudt tot het standaard werkproces; welke verplichte handelingen al afgerond en geaccordeerd zijn en welke nog niet; welke verplichte documenten zijn aangemaakt, gevuld met de vereiste informatie en welke niet. Kortom, procesbewakingssoftware geeft organisaties een instrument in handen om direct en proactief te sturen in projecten. Processen niet optimaal bewaakt IT ondersteunt DMS nog onvoldoende Deze constatering staat in schril contrast met het besef in de branche dat beter sturen op uniforme werkprocessen zal leiden tot grote verbeteringen in het reduceren van faalkosten en risico s. De meeste organisaties hebben al wel (een deel) van hun projectmanagement en kwaliteitsprocessen vastgelegd. Dit blijkt ook uit de vraag over het kwaliteitshandboek op pagina 9 van dit rapport. Deze bedrijven willen hun projecten consequent en op een eenduidige manier uitvoeren en de kans op fouten verkleinen. Maar ook wordt de flexibele inzetbaarheid van medewerkers vergroot als de werkwijze in alle vestigingen, landen of regio s hetzelfde is. Een uitstekend streven met concrete voordelen! Er is één reden die er echt uit springt om een Document Management Systeem (DMS) te gebruiken; namelijk informatie sneller en makkelijker terug kunnen vinden. Veel bedrijven gebruiken al een DMS, maar bijna de helft van de respondenten zegt dat de ICT-omgeving document management niet voldoende of zelfs slecht ondersteunt. Het grootste voordeel van een DMS? Versiebeheer, zeggen veel respondenten. Toch gebruikt meer dan een kwart van de bedrijven hun DMS hiervoor niet en verzendt informatie via andere kanalen. Dit met alle veiligheidsrisico s van dien. Het is dan immers moeilijk te traceren wie deze informatie heeft ontvangen en om welke versie het gaat. Bovendien 5

6 draagt het niet bij aan de terugvindbaarheid van informatie. En dat is nu juist de crux; alle projectdocumenten en de juiste versies op één plek terugvinden. Dit verkleint de kans op faalkosten door gebruik van onjuiste informatie. Beter relatiebeheer biedt kansen Circa 45% van de deelnemers gebruikt zelden tot nooit een relatiebeheer (CRM) systeem. Van de helft die er wel gebruik van maakt, is een ruim een derde tevreden. Maar er is iets bijzonders aan de hand. De respondenten geven aan hun CRM vooral te gebruiken voor het vastleggen van relaties; een soort digitale kaartenbak dus. De benutting van die gegevens blijft achter. CRM wordt niet of nauwelijks commercieel ingezet om bijvoorbeeld potentiële projecten te registreren. En marketing is helemaal een ondergeschoven kindje; slechts 1% geeft aan CRM voor marketing in te zetten. Integratie, mobility en multi device Het integreren van softwareapplicaties zien de meeste deelnemende bedrijven als meest actuele IT-trend. Daarnaast beoordeelt bijna de helft van de respondenten de huidige koppeling van applicaties als onvoldoende. Hier valt nog veel winst te behalen. Bij een kwart van de organisaties speelt mobility en multi device op dit moment het meest, maar bij grofweg 10% is bijvoorbeeld het CRM-systeem ook daadwerkelijk toegankelijk vanaf meerdere apparaten. De markt vraagt steeds meer om verregaande samen werking tussen ketenpartners. Een central collaboration platform. Documentbeheer over landsgrenzen heen, maar ook het verbeteren van de vindbaarheid. Meer in the cloud? Pas 3% van de deelnemers neemt op dit moment IT af uit de cloud. Dit percentage gaat zeker groeien. Bedrijven oriënteren zich al op clouddiensten maar blijven terughoudend. Langzaam begint het daadwerkelijke gebruik toe te nemen. Het merendeel van de bedrijven blijft de ontwikkelingen echter afwachten. René Jol Informatie manager Imtech Traffic & Infra 6

7 Hoofdstuk 1 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten Bedrijven die projectmatig werken zijn op zoek naar mogelijkheden om efficiënter te werken. Daarmee willen ze vooral hun faalkosten reduceren en risico s beter beheersen. Ook het verbeteren van samenwerking en rapportages en het beter structureren van informatiestromen zijn op dit moment belangrijke thema s. In het onderzoek viel op dat ruim 55% van de respondenten aangeeft dat het uniformeren en standaardiseren van werkprocessen hierin een grote rol speelt. Welke van de volgende uitdagingen staan op uw agenda voor ? (meerdere antwoorden mogelijk?) Welke uitdagingen staan op uw agenda voor ? Organisaties hebben verschillende onderwerpen hoog op de agenda staan voor 2014 en Aan de antwoorden is af te lezen dat zij zich voornamelijk richten op interne zaken, zoals het optimaliseren van samenwerking en de werkwijze. Zo staan uniformeren en standaardiseren van werkprocessen, het verbeteren van de interne samenwerking en het verbeteren van rapportagemogelijkheden in de top 3. De tweede reeks belangrijke uitdagingen voor organisaties is het structureren van communicatie- en informatie stromen, het reduceren van faalkosten en het bevorderen van ketensamenwerking. Slechts 18% vindt het een uitdaging om kosten en resources binnen projecten inzichtelijk te maken. Dit betekent dat de meeste bedrijven hun financiële en projectadministratie op orde hebben. Deze processen zijn meestal in ERP-systemen geregeld. De markt kent dus een hoge mate van volwassenheid op dit gebied. Hier liggen maar beperkt kansen voor versterking van de concurrentiepositie Uniformeren en standaardiseren van werkprocessen 2 Verbeteren van de interne samenwerking 3 Verbeteren van rapportagemogelijkheden 4 Structureren van communicatie- en informatiestromen 5 Reduceren van faalkostem 6 Bevorderen van ketensamenwerking 7 Risicobeheersing 8 Centraliseren van softwareoplossingen 9 Inzichtelijk maken van kosten en recources 10 Alle bovenstaande uitdagingen 55% 54% 52% 46% 43% 42% 39% 28% 18% 15% 7

8 In welke mate biedt uw ICT-omgeving overzicht van de status van alle lopende projecten? Ruim 50% zegt voldoende tegen bijna 40% die matig als antwoord geeft. Dit gebrek aan inzicht heeft invloed op de mogelijkheden om projecten op tijd bij te sturen. Wat is het belangrijkste aspect aan het controleren en beheersen van informatiestromen? Wat is het belangrijkste aspect aan het controleren en beheersen van informatiestromen? Er zijn nogal wat bedrijven die alle genoemde aspecten op dit gebied belangrijk vinden; liefst 43% koos hiervoor. Verder is er een piek waarneembaar bij het delen en verspreiden van informatie intern en extern. Een kleine 6% noemt uitsluitend versiebeheer als belangrijkste aspect. Eyeopener Het grootste deel van de respondenten erkent het belang van alle genoemde aspecten. Respondenten die een keuze hebben gemaakt in aspecten, kozen vooral voor; het delen van informatie intern en extern en het bewaken van kwaliteitsprocessen. Beide onderstrepen eerdere conclusies uit het onderzoek Alle onderstaande aspecten 43% 2 Informatie delen en verspreiden: Intern én extern 22% 3 Bewaken van (kwaliteits)processen 12% 4 Monitoring van projecten 7% 5 Versiebeheer van documenten op orde hebben 6% 6 Anders 6% 7 Beheren van alle betrokken (exterme) relaties 3% 8

9 Het kwaliteitshandboek Werkt uw organisatie met een kwaliteitshandboek of procesbeschrijvingen voor de uitvoering van projecten? In welke mate worden projecten volgens het kwaliteitshandboek of de procesbeschrijvingen uitgevoerd? Overduidelijk; bijna elk bedrijf heeft een kwaliteitshandboek of werkt met procesbeschrijvingen. Ruim 10% vindt dit wenselijk, maar doet het op dit moment toch (nog) niet. In welke mate worden projecten volgens het kwaliteitshandboek of de procesbeschrijvingen uitgevoerd? Bijna een kwart van de bedrijven zegt matig. Er is een kwaliteitshandboek, maar dit wordt onvoldoende als leidraad gebruikt in de dagelijkse praktijk. Daarmee is het kwaliteitshandboek vaak een theoretisch verhaal dat mensen niet altijd paraat hebben tijdens de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden. In veel gevallen blijft het kwaliteitshandboek onaangeroerd in de kast liggen en interpreteren medewerkers de werkprocessen op hun eigen manier. Hierbij zijn ze zich vaak van geen kwaad bewust. 1% 22% 13% 10% 52% Eyeopener kwaliteitshandboek De overgrote meerderheid (80%) beschikt over een handboek, maar slechts 10% volgt deze in de praktijk. Dat kan beter! Zeker nu de meeste organisaties alleen achteraf sturen op projectbewaking vanuit het ERP-systeem, is er een groeiende behoefte aan early warning -indicatoren om tussentijds bij te kunnen sturen. Het hebben van een kwaliteitshandboek en procesbeschrijvingen op zichzelf is niet voldoende. Het gaat erom deze te integreren in de dagelijkse werkwijze en doorlopend te monitoren in plaats van steekproefsgewijze controles achteraf. Uitstekend Voldoende Matig Slecht Niet van toepassing Structurele kwaliteit bereik je niet met steekproefsgewijze controles achteraf. Early warning -indicatoren helpen om tussentijds bij te sturen. 9

10 Software die nu in gebruik is Projectplanning Welke software gebruikt u voor de optimalisatie van projectinformatie? En hoe tevreden bent u over deze software? Bijna de helft van de bedrijven werkt altijd met projectplanningssoftware. In tegenstelling tot bijna 40%, die er meestal of soms mee werkt en de bijna 10% die het zelfs (nog altijd) zonder doet. Het merendeel is redelijk tevreden over de gebruikte planningssoftware. Aannemelijk is om te concluderen dat veel planningen nog altijd handmatig (op papier of met behulp van een Excel-bestand) plaatsvinden, met alle risico s van dien. Hier is nog een optimalisatieslag te maken. Werkt u met projectplanning software voor de optimalisatie van projectinformatie? Hoe tevreden bent u over de projectplanning software die u gebruikt? 15% 7% 36% 42% 12% 7% 12% 39% 30% Altijd Meestal Soms Nooit / nog niet Niet tevreden Matig tevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden 10

11 Procesbewaking Het merendeel van de organisaties (60%) maakt nauwelijks tot nooit gebruik van procesbewakingssoftware. Opvallend, want 55% geeft elders in het onderzoek aan dat het uniformeren en standaardiseren van werkprocessen de belangrijkste uitdaging is bij het verbeteren van projectsturing. Een grote uitdaging voor de markt dus om enerzijds processen te standaardiseren en anderzijds deze te kunnen bewaken. Niet alle gebruikers van software voor procesbewaking zijn even tevreden. Bijna 35% is niet tevreden en slechts 7% is erg tevreden over hun huidige softwareoplossing. Onduidelijk is waar deze ontevredenheid vandaan komt. Op dit vlak leeft er een duidelijke behoefte bij de respondenten, maar zij geven daar op dit moment nog geen invulling aan. Werkt u met projectbewakings software voor de optimalisatie van projectinformatie? Hoe tevreden bent u over de projectbewakings software die u gebruikt? 40% 19% 19% 21% 25% 7% 22% 34% 10% Altijd Meestal Soms Nooit / nog niet Niet tevreden Matig tevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden 11

12 Stelling Door beter te sturen op uniforme werkprocessen binnen projecten kan ik een grote stap voorwaarts maken in risicobeperking en faalkostenreductie. Eens (bijna 80%) Oneens Want uniformiteit gaat er voor zorgen dat alle projecten volgens dezelfde standaard(en) worden uitgevoerd waardoor uitzonderingen, uitzonderingen blijven. Omdat we daardoor niet dezelfde fouten blijven maken, lessons learned worden verwerkt in de werkmethodieken. Standaard werken zorgt dat interfaces op een juiste wijze ingesleten raken maar ook bekend zijn indien nieuwkomers de omschreven methodieken volgen. Risicobeperking begint al aan de tekentafel en niet pas in de uitvoering. Risico beperkende maatregelen hebben al in het voortraject effect en dus niet alleen in de uitvoeringsfase. Natuurlijk; hoe uniformer je dit met z n allen doet hoe meer rendement het zal opleveren. Meer en eerder afstemming tussen bouwpartners om gezamenlijk te komen tot de juiste oplossing. 12

13 Relatiebeheer (CRM) Bij de vragen over de aanwezigheid en tevredenheid met betrekking tot relatiebeheersoftware (CRM) is er een sterke spreiding in de antwoorden zichtbaar. Meer dan de helft (55%) van de bedrijven gebruikt zelden tot nooit een CRM-systeem. Van de bedrijven die wel een CRMsysteem gebruiken, is ruim 30% ook tevreden over de beschikbare oplossing. Dit is opvallend omdat vanuit het centrale organisatieoogpunt vaak een enorme behoefte ontstaat om alle data rondom relaties en projecten op één plaats vast te leggen. Hier kunnen bedrijven duidelijk verbeteringsslagen maken om te zorgen dat deze behoefte ook vanuit de projectorganisatie wordt ondersteund. Gebruiksvriendelijke CRM-systemen die goed integreren met projectbeheeroplossingen kunnen hier een grote bijdrage aan leveren. Werkt u met relatiebeheer software voor de optimalisatie van projectinformatie? Hoe tevreden bent u over de relatiebeheer software die u gebruikt? 25% 30% 16% 28% 21% 10% 19% 36% 13% Altijd Meestal Soms Nooit / nog niet Niet tevreden Matig tevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden 13

14 Documentmanagement (DMS) Ook op de vragen over de aanwezigheid en tevredenheid met betrekking tot Document Management Software (DMS) is er een sterke spreiding in de antwoorden. Een derde van de bedrijven maakt meestal gebruik van een DMS voor de optimalisatie van projectinformatie. Bijna een kwart heeft hier geen oplossing voor beschikbaar. Een kleine 40% van de bedrijven geeft aan tevreden te zijn over de oplossing die ze gebruiken. Bij 60% van de respondenten is er ruimte voor verbetering. Door deze tevredenheid is het aannemelijk om te concluderen dat bedrijven die een DMS gebruiken, rechtstreeks een meerwaarde creëren voor de projectmedewerkers die ermee werken. Werkt u met document management software voor de optimalisatie van projectinformatie? Hoe tevreden bent u over de document management software die u gebruikt? 22% 24% 21% 33% 33% 6% 13% 12% 36% Altijd Meestal Soms Nooit / nog niet Niet tevreden Matig tevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden 14

15 Financiële administratie en projectbewaking (ERP) Dit is overduidelijk; bijna 70% van de deelnemers geeft aan altijd met een ERP-systeem te werken bij het optimaliseren van projectinformatie. Ook de tevredenheid over deze oplossingen is groot. Eyeopener ERP Een grote meerderheid heeft de financiële administratie en projectbewaking goed onder controle. De volgende stap is om met aanvullende applicaties een nieuw concurrentievoordeel te behalen. Bijvoorbeeld door informatiebronnen van verschillende afdelingen dichter bij elkaar te brengen en een totaalbeeld rondom projecten te creëren. Dat is stuurinformatie in optima forma. Van contact tot contract. Van uitvoering tot oplevering. Werkt u met software voor financiële administratie & projectbewaking? Hoe tevreden bent u over software die u gebruikt voor financiële administratie & projectbewaking? 9% 7% 16% 67% 7% 43% 12% 12% 25% Altijd Meestal Soms Nooit / nog niet Niet tevreden Matig tevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden 15

16 Integratie van softwareoplossingen Bijna de helft van de organisaties geeft aan dat softwareoplossingen voor projectinformatie onvoldoende met elkaar gekoppeld zijn. Geen projectinformatie in optima forma dus voor deze bedrijven! Tegelijk bestempelt 40% de integratie van softwareoplossingen als meest actuele IT-trend. Het onderzoek laat hier zien dat er nog veel winst te behalen is voor de meeste bedrijven. De huidige technologie maakt dergelijke integraties steeds eenvoudiger en gevestigde partijen kennen steeds meer standaard koppelingen. In welke mate zijn deze applicaties voor informatie-uitwisseling met elkaar gekoppeld / geïntegreerd? 10% 7% 1% 48% 33% Uitstekend Voldoende Matig Slecht Niet 16

17 Hoofdstuk 2 Het optimaal managen van documenten Zoals eerder aangegeven gebruikt een kwart van de respondenten altijd een Document Management Systeem (DMS). De overige 75% is verdeeld. Liefst 43% zet zelden tot nooit een DMS in. Opvallend, want men ziet wel de voordelen van een goed gebruikt DMS, bijvoorbeeld voor het centraliseren van projectinformatie, het bevorderen van samenwerking (intern en extern) en het borgen van kennis. Het lijkt dus dat de behoefte veel groter is dan de beschikbare oplossingen binnen de organisatie. In welke mate wordt document management door uw ICT-omgeving met software ondersteund? In welke mate wordt document management door uw ICT-omgeving met software ondersteund? 7% 7% 10% 33% 42% Bijna de helft van de bedrijven (47%) zegt maar matig tot zelfs helemaal niet ondersteund te worden vanuit ICT op het gebied van document management. Dat is een gemiste kans, want uit dit onderzoek blijkt ook heel duidelijk dat er voordelen zijn te realiseren op dit gebied. Uitstekend Voldoende Matig Slecht Niet 17

18 Wat is het meest belangrijke criterium voor een Document Management Systeem (DMS)? Het merendeel (75%) vindt het snel en gemakkelijk terug kunnen vinden van documenten het belangrijkste criterium voor het werken met een DMS. Ook het centraliseren van informatie scoort vrij hoog; bijna 60% geeft dit criterium aan als meest belangrijke. Wat is het meest belangrijke criterium voor een Document Management Systeem (DMS)? Natuurlijk behoort ook samenwerking bij de kopgroep. Opgeteld scoren interne en externe samenwerking maar liefst 91% Vergroten van terugvindbaarheid 2 Centraliseren van informatie 3 Interne samenwerking bevorderen 4 Externe samenwerking bevorderen (met ketenpartners of buitendienst 5 Standaardiseren van informatie 6 Behoefte aan het borgen en delen van kennis 7 Kostenbesparing en risicobeheersing 8 Paperless office (MVO) 9 Security redenen 10 Beheersbaarheid capaciteit 11 Anders 75% 57% 46% 45% 45% 43% 27% 27% 16% 13% 4% 18

19 We onderscheiden in onze bibliotheek categorieën en documenttypes. We hebben hier bewust grenzen aan gesteld; zo min mogelijk types. Bij het opslaan en terugvinden van documenten geldt voor ons routine en simpelheid zonder kwaliteitsverlies. Wat ziet u als grootste voordeel van het werken met een DMS? Versiebeheer scoort hier het hoogst (bijna 30%). Op de voet gevolgd door het verbinden van medewerkers, partners, processen en gegevens. De derde positie is voor het verbeteren van de terugvindbaarheid van documenten. Opmerkelijk want dit wordt gezien als belangrijkste criterium voor een DMS. Eyeopener DMS Met een DMS kunnen organisaties belangrijke voordelen realiseren op het gebied van efficiënter (samen)werken. Dat blijkt ook uit de hoge scores op punten zoals versiebeheer, terugvindbaarheid van informatie en verhoging van de productiviteit. De juiste inzet van een DMS zal zo bijdragen aan het verbeteren van projectrendementen. Theo Zwakhals Manager Operations & Plant BAM Speciale Technieken 19

20 Wat ziet u als grootste voordeel van het werken met een DMS? Versiebeheer: één geldige versie van elk document 2 Het verbindt medewerkers, partners, processen en gegevens 3 Verbetert de vindbaarheid van documenten 4 Het leidt tot een verhoging van de productiviteit 5 Onze data is overal toegankelijk 6 Standaardisatie in het opslaan van bestanden 7 Het vergroot samenwerking en sneller persoonlijk contact 8 Anders 9 Ons DMS vereenvoudigt informatie over verschillende systemen 28% 27% 15% 12% 6% 4% 3% 3% 1% Zowel de interne als externe omgeving heeft toegang tot ons DMS. We hebben dit ingeregeld met o.a. een rechtenstructuur. Het is zowel intern als extern te benaderen en buiten/thuis heb je dezelfde toegang als binnen. Het Nieuwe Werken vraagt daar ook om. 20 David Naaraat ICT Manager Heembouw

21 Hoe deelt u documenten met externen? Een derde van de bedrijven deelt documenten met externe partijen via . Dit brengt veel veiligheidsrisico s met zich mee. Het grootste probleem hierbij is het gebrek aan eenduidigheid in hoe informatie gedeeld wordt. Dit gebeurt nagenoeg nooit vanuit één centrale bron wat per definitie leidt tot problemen met meerdere versies van een docu - ment dat op meerdere plekken voor kan komen. Hoe weet je nog 100% zeker dat je werkt met de juiste versie van een document? Hoe deelt u documenten met externen? De ideale situatie is om alles centraal op één plek te beheren met goed versiebeheer en van daaruit informatie te delen, zonder kopieën ervan te maken. 19% deelt informatie via een DMS en realiseert daarmee betere samenwerking, een centrale informatiebron, versiebeheer en een lager risico op faalkosten. Door rechten en rollenstructuren slim in te delen en bepaalde delen van het systeem af te schermen, is het heel goed mogelijk zowel binnen de organisatie als daarbuiten in hetzelfde systeem te werken. Voordelen als versiebeheer en een betere terugvindbaarheid van documenten kunnen zo optimaal worden benut. Eenmalig dient de structuur opgezet te worden en medewerkers, partners en opdrachtgevers krijgen automatisch in iedere rol toegang tot de juiste documenten, berichten en acties. 15% 19% 34% 13% 18% Eyeopener DMS Het wordt steeds belangrijker om altijd de juiste documenten voorhanden te hebben. En niet alleen intern speelt deze kwestie. Ook opdrachtgevers en andere externe partijen hebben steeds meer behoefte aan centrale projectdossiers zodat er samen gewerkt kan worden aan de juiste documenten met de juiste versie. Bovendien is het efficiënt om vanuit een ERP- of CRMsysteem projectdossiers aan te maken en gegevens te hergebruiken. Dat werkt sneller en verkleint de kans op fouten. Via tools als Dropbox of WeTransfer Per mail Via een FTP server Binnen ons DMS Anders Het aanmaken van een uniform projectdossier kan meestal nog niet zonder de inzet van de IT-afdeling. Maar bij het slim inrichten van bijvoorbeeld een DMS-omgeving, gebeurt dit steeds vaker automatisch. 21

22 Hoofdstuk 3 Relatiebeheer: de basis van projectinformatie in optima forma Circa 45% van de deelnemers gebruikt zelden tot nooit een relatiebeheer (CRM) systeem. Van de helft die er wel gebruik van maakt, is een ruim een derde tevreden. Maar er is iets bijzonders aan de hand. De respondenten geven aan hun CRM vooral te gebruiken voor het vastleggen van relaties; een soort digitale kaartenbak dus. De benutting van die gegevens blijft achter. Zo wordt niet bijgehouden welke opdrachtgevers, partners en onderaannemers betrokken zijn bij welke projecten. Ook wordt er intern nauwelijks informatie gedeeld. Nog opvallender is dat CRM niet of nauwelijks commercieel ingezet wordt om bijvoorbeeld potentiële projecten te registeren of te volgen; of om eenvoudig naar referentieprojecten te kunnen zoeken. En marketing is helemaal een ondergeschoven kindje. Hieronder de precieze resultaten uit het onderzoek op het gebied van CRM. In welke mate wordt relatiebeheer door uw ICT omgeving met software ondersteund? 7% 6% 36% 51% In welke mate wordt relatiebeheer door uw ICT-omgeving met software ondersteund? 51% van de organisaties zegt voldoende of uitstekend ondersteund te worden door hun ICT-omgeving. Ruim 35% vindt dit maar matig. Zorgwekkend, want relatiebeheersoftware staat aan de basis van projectinformatie in optima forma. Als basisgegevens over bedrijven, personen en potentiële projecten niet op orde zijn, dan mis je veel inzicht en overzicht. Het voegt waarde toe voor de professionaliteit richting relaties, maar ook om simpelweg gebruik te maken van elkaars netwerken bij het binnen - halen van opdrachten. Uitstekend Voldoende Matig Slecht 22

23 Hoe gebruikt u uw relatiebeheersysteem (CRM)? Een derde van de respondenten gebruikt het systeem alleen om gegevens over relaties op te slaan. Maar een CRM-systeem kan op veel meer manieren worden ingezet om er daadwerkelijk voordeel mee te behalen. Bijvoorbeeld om netwerken per project in kaart te hebben, om de volledige correspondentie met relaties vast te leggen, om een referentiedatabase op te bouwen of om simpelweg informatie met collega s te delen. Maar zeker ook als marketingtool. Slechts 1% van de respondenten geeft aan het CRMsysteem hiervoor in te zetten. Het is een gemiste kans om niet te kapitaliseren op de relatiebestanden. Hoe gebruikt u uw relatiebeheersysteem (CRM)? Eyeopener CRM Het vastleggen en delen van informatie over de relatie met klanten, prospects en partners wordt steeds belangrijker. Zeker bij grotere projectorganisaties is dit van toegevoegde waarde voor de professionaliteit richting relaties, maar ook om gebruik te maken van elkaars netwerken bij het binnenhalen van opdrachten en het selecteren van leveranciers/onderaannemers. Dit proces stopt niet aan de voorkant. Ook tijdens een project is het van cruciaal belang dat de juiste gegevens uit een CRM-systeem te allen tijde inzichtelijk zijn in projectinformatiesystemen. Zo breng je netwerken van opdrachtgevers, adviseurs en leveranciers per project in kaart om bijvoorbeeld te kunnen zien bij welke projecten een bepaalde adviseur betrokken is of welke collega s nog meer opdrachten hebben uitstaan bij een leverancier. 1 Om gegevens over relaties op te slaan 2 Op alle genoemde manieren 3 We hebben geen relatiebeheersysteem 4 Om bij te houden welke relaties bij projecten betrokken zijn 5 Om de verkooppijplijn vast te leggen 6 Om informatie te delen met collega s 7 Als marketingtool: bijv. voor het versturen van direct mailings, content marketing, het maken van landingspagina s 30% 30% 17% 15% 13% 7% 3% 1% 23

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Justin Schlee, strategisch directeur ANVA. De directie van ANVA legt uit. Hanneke Hartman, Adfiz. CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar

Justin Schlee, strategisch directeur ANVA. De directie van ANVA legt uit. Hanneke Hartman, Adfiz. CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar november 2014 / jaargang 4 CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar Justin Schlee, strategisch directeur ANVA Dubbelinterview Klaar om het nieuwe ANVA uit te rollen De directie van ANVA legt uit

Nadere informatie

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact Whitepaper Het klantcontactmodel 1 Inleiding Hoe belangrijk is klantcontact voor uw organisatie? Hebt u uw klantcontactproces dik voor elkaar of hebt u het gevoel dat het beter kan? Hoe doen andere organisaties

Nadere informatie

Op weg naar digitale volwassenheid

Op weg naar digitale volwassenheid Op weg naar digitale volwassenheid PwC-onderzoek naar de digitale stand van zaken in de transport & logistieksector April 2014 www.pwc.nl 2 PwC Bij PwC in Nederland werken ruim 4.300 mensen met elkaar

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Carma CRM Kennismaking

Carma CRM Kennismaking Carma CRM Kennismaking Ingenieursbureau B-ware b.v. Postbus 230 7500 AE Enschede Telefoon: (053) 789 09 87 www.carma.ws www.b-ware.nl Carma CRM: De klant centraal, uw bedrijf voorop! KENNISMAKING Bekende

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Edwin de Ron van IGEL Technology:

Edwin de Ron van IGEL Technology: het vakblad over cloud computing www.cloudworks.nu Jaargang 4, nr. 9 / 2013 Onderzoek Research in Action/Compuware: Cloud vraagt om andere monitoring tools Hybride cloud-omgeving vereist teamwerk Edwin

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Informatieset Uw ICT, altijd en overal

Informatieset Uw ICT, altijd en overal Informatieset Uw ICT, altijd en overal Tendenz ICT is aangesloten bij: Wie zijn wij? TendenZ ICT is uw ervaren ICT-partner die u adviseert, ondersteunt en volledig kan ontzorgen op het gebied van al uw

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

ITALAMO. Actief dossiermanagement door een combinatie van gestructureerd documentbeheer en doelgerichte samenwerking

ITALAMO. Actief dossiermanagement door een combinatie van gestructureerd documentbeheer en doelgerichte samenwerking Actief dossiermanagement door een combinatie van gestructureerd documentbeheer en doelgerichte samenwerking v0.1 9 april 2014 Italamo is een actief dossiermanagement systeem dat samenwerkende groepen mensen

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie