Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5"

Transcriptie

1

2 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16 Het optimaal managen van documenten Relatiebeheer: de basis van projectinformatie 22 in optima forma De grote IT-trends 26

3 Voorwoord Hoe organiseer je op optimale wijze de informatie en processen rondom projecten? En hoe zorg je ervoor dat je hiermee bijdraagt aan het reduceren van faalkosten en risicobeheersing? Of het verbeteren van (keten) samenwerking en stuurinformatie? Het zijn de belangrijkste en uitdagende thema s waar projectmatig werkende bedrijven in de bouw, techniek en offshore tegenwoordig mee te maken hebben. Bedrijven die ontwerpen, adviseren, bouwen, installeren, uitvoeren, innoveren, ontwikkelen, plannen en onderhouden. Om antwoorden te krijgen op tal van vragen rondom projectinformatie, zijn wij in april 2014 een benchmark gestart. Dit hebben wij voor u gedaan, maar ook om onze eigen marktkennis verder te verbreden. De resultaten vindt u in dit rapport. We willen alle deelnemers aan het onderzoek hartelijk bedanken voor hun medewerking. De inzet van ICT-oplossingen lijkt een logische stap om succes te boeken en efficiency te realiseren in projecten. Denk bijvoorbeeld aan de voordelen van het werken met een Document Management Systeem. Door informatie en documenten centraal beschikbaar te stellen, kan veel beter samengewerkt worden; zowel intern als extern. Ook zijn er kansen om veel meer uit relatienetwerken te halen door toepassing van een Customer Relationship Management (CRM) systeem. Toch is uitsluitend de keuze voor een nieuw ICT-systeem niet zaligmakend, vinden wij. En niet alleen wij, zo is gebleken uit de resultaten van dit onderzoek. Het centraal stellen van de gebruiker, zorgen voor voldoende draagvlak en het toegankelijk maken van de informatie via meerdere devices zijn bijvoorbeeld ook zeer bepalend voor het succesvol realiseren van projecten. Veel leesplezier! Uiteraard bent u helemaal vrij om de uitkomsten van deze benchmark in te zetten voor de optimalisering van uw eigen projectinformatie. Ede, juni 2014 Bas Bergsma, Onderzoeksteam CTB xrm 3 3

4 Inleiding Bedrijven die projecten realiseren hebben voortdurend te maken met de uitdaging om informatie en processen rondom hun projecten slim te organiseren. Projectinformatie in optima forma kan daarbij leiden tot faalkostenreductie, risicobeheersing, betere (keten)samenwerking en verbeterde stuurinformatie. En dat is noodzakelijk. Veel projectmatig werkende bedrijven hebben het de afgelopen jaren niet makke lijk gehad en werden gedwongen kritisch te kijken naar hun interne organisatie. Om concurrentievoordeel te behalen of te behouden, zijn project organisaties veel bezig met onder andere procesverbeteringen, kennis verbreding, innovatie, internationalisering en strategische allianties. Maar ook met slimme ICT-oplossingen. In deze benchmark, bestaande uit 25 vragen en 2 stellingen, zijn 134 marktbepalende projectorganisaties gevraagd naar hun uitdagingen in projectbeheer en informatiemanagement. Het is een nuttig en leerzaam onderzoek voor professionals die dagelijks bezig zijn met processen en informatievoorziening. Daarnaast is deze benchmark een kijkje in de keuken dat u in staat stelt uw projectomgeving en informatiemanagement te vergelijken met branchegenoten. De inzichten die deze benchmark oplevert, kunt u bovendien gebruiken om verbeteringen in uw eigen organisatie vorm te geven. Het onderzoek is, in de periode april-mei 2014, uitgevoerd in opdracht van CTB xrm. CTB xrm helpt klanten om meer grip te krijgen op de verkoop en de uitvoering van projecten. Met Microsoft-software, aanvullende brancheoplossingen, diensten en support ondersteunt CTB xrm, nationaal en internationaal, projectmatig werkende organisaties in de bouw, techniek en offshore op het gebied van marketing, verkoop, samenwerking, documentbeheer en projectmanagement. 44

5 Een blik vooruit De respondenten in het onderzoek hebben aangegeven wat zij in op hun agenda hebben staan met betrekking tot projectinformatie en IT. Hieronder een greep uit de meest opvallende resultaten. Uniformeren en standaardiseren van werkprocessen Door beter te sturen op uniforme werkprocessen binnen projecten kan ik een grote stap voorwaarts maken in risicobeperking en faalkostenreductie. Bijna 80% van de ondervraagde bedrijven is het eens met deze stelling. Uitdaging nummer één is op dit moment dan ook het uniformeren en standaardiseren van werkprocessen. Meer dan de helft van de bedrijven geeft dit prioriteit in Dit draagt in zeer belangrijke mate bij aan het optimaliseren van projectinformatie, faalkostenreductie en risicobeheersing. Deze thema s zijn van belang omdat ze direct projectrendementen beïnvloeden en daarmee de concurrentiepositie versterken. Echter, in de praktijk is dit nog lastig te toe te passen. Ten eerste gaat het begeleiden van medewerkers in het vol gen van deze processen nog vaak via handboeken, of in een enkel geval via een intranetapplicatie. Ten tweede verloopt monitoring op de uitvoering van de processen bijna altijd achteraf en steekproefsgewijs. Ingrijpen is dan dus niet meer mogelijk. Slimme procesbewakingssoftware die medewerkers laagdrempelig en toegankelijk begeleidt in hun dagelijkse werk biedt hier kansen. Zeker als deze software ook nog de mogelijkheid biedt om real-time in elk project te zien: hoe de actuele stand van het project zich verhoudt tot het standaard werkproces; welke verplichte handelingen al afgerond en geaccordeerd zijn en welke nog niet; welke verplichte documenten zijn aangemaakt, gevuld met de vereiste informatie en welke niet. Kortom, procesbewakingssoftware geeft organisaties een instrument in handen om direct en proactief te sturen in projecten. Processen niet optimaal bewaakt IT ondersteunt DMS nog onvoldoende Deze constatering staat in schril contrast met het besef in de branche dat beter sturen op uniforme werkprocessen zal leiden tot grote verbeteringen in het reduceren van faalkosten en risico s. De meeste organisaties hebben al wel (een deel) van hun projectmanagement en kwaliteitsprocessen vastgelegd. Dit blijkt ook uit de vraag over het kwaliteitshandboek op pagina 9 van dit rapport. Deze bedrijven willen hun projecten consequent en op een eenduidige manier uitvoeren en de kans op fouten verkleinen. Maar ook wordt de flexibele inzetbaarheid van medewerkers vergroot als de werkwijze in alle vestigingen, landen of regio s hetzelfde is. Een uitstekend streven met concrete voordelen! Er is één reden die er echt uit springt om een Document Management Systeem (DMS) te gebruiken; namelijk informatie sneller en makkelijker terug kunnen vinden. Veel bedrijven gebruiken al een DMS, maar bijna de helft van de respondenten zegt dat de ICT-omgeving document management niet voldoende of zelfs slecht ondersteunt. Het grootste voordeel van een DMS? Versiebeheer, zeggen veel respondenten. Toch gebruikt meer dan een kwart van de bedrijven hun DMS hiervoor niet en verzendt informatie via andere kanalen. Dit met alle veiligheidsrisico s van dien. Het is dan immers moeilijk te traceren wie deze informatie heeft ontvangen en om welke versie het gaat. Bovendien 5

6 draagt het niet bij aan de terugvindbaarheid van informatie. En dat is nu juist de crux; alle projectdocumenten en de juiste versies op één plek terugvinden. Dit verkleint de kans op faalkosten door gebruik van onjuiste informatie. Beter relatiebeheer biedt kansen Circa 45% van de deelnemers gebruikt zelden tot nooit een relatiebeheer (CRM) systeem. Van de helft die er wel gebruik van maakt, is een ruim een derde tevreden. Maar er is iets bijzonders aan de hand. De respondenten geven aan hun CRM vooral te gebruiken voor het vastleggen van relaties; een soort digitale kaartenbak dus. De benutting van die gegevens blijft achter. CRM wordt niet of nauwelijks commercieel ingezet om bijvoorbeeld potentiële projecten te registreren. En marketing is helemaal een ondergeschoven kindje; slechts 1% geeft aan CRM voor marketing in te zetten. Integratie, mobility en multi device Het integreren van softwareapplicaties zien de meeste deelnemende bedrijven als meest actuele IT-trend. Daarnaast beoordeelt bijna de helft van de respondenten de huidige koppeling van applicaties als onvoldoende. Hier valt nog veel winst te behalen. Bij een kwart van de organisaties speelt mobility en multi device op dit moment het meest, maar bij grofweg 10% is bijvoorbeeld het CRM-systeem ook daadwerkelijk toegankelijk vanaf meerdere apparaten. De markt vraagt steeds meer om verregaande samen werking tussen ketenpartners. Een central collaboration platform. Documentbeheer over landsgrenzen heen, maar ook het verbeteren van de vindbaarheid. Meer in the cloud? Pas 3% van de deelnemers neemt op dit moment IT af uit de cloud. Dit percentage gaat zeker groeien. Bedrijven oriënteren zich al op clouddiensten maar blijven terughoudend. Langzaam begint het daadwerkelijke gebruik toe te nemen. Het merendeel van de bedrijven blijft de ontwikkelingen echter afwachten. René Jol Informatie manager Imtech Traffic & Infra 6

7 Hoofdstuk 1 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten Bedrijven die projectmatig werken zijn op zoek naar mogelijkheden om efficiënter te werken. Daarmee willen ze vooral hun faalkosten reduceren en risico s beter beheersen. Ook het verbeteren van samenwerking en rapportages en het beter structureren van informatiestromen zijn op dit moment belangrijke thema s. In het onderzoek viel op dat ruim 55% van de respondenten aangeeft dat het uniformeren en standaardiseren van werkprocessen hierin een grote rol speelt. Welke van de volgende uitdagingen staan op uw agenda voor ? (meerdere antwoorden mogelijk?) Welke uitdagingen staan op uw agenda voor ? Organisaties hebben verschillende onderwerpen hoog op de agenda staan voor 2014 en Aan de antwoorden is af te lezen dat zij zich voornamelijk richten op interne zaken, zoals het optimaliseren van samenwerking en de werkwijze. Zo staan uniformeren en standaardiseren van werkprocessen, het verbeteren van de interne samenwerking en het verbeteren van rapportagemogelijkheden in de top 3. De tweede reeks belangrijke uitdagingen voor organisaties is het structureren van communicatie- en informatie stromen, het reduceren van faalkosten en het bevorderen van ketensamenwerking. Slechts 18% vindt het een uitdaging om kosten en resources binnen projecten inzichtelijk te maken. Dit betekent dat de meeste bedrijven hun financiële en projectadministratie op orde hebben. Deze processen zijn meestal in ERP-systemen geregeld. De markt kent dus een hoge mate van volwassenheid op dit gebied. Hier liggen maar beperkt kansen voor versterking van de concurrentiepositie Uniformeren en standaardiseren van werkprocessen 2 Verbeteren van de interne samenwerking 3 Verbeteren van rapportagemogelijkheden 4 Structureren van communicatie- en informatiestromen 5 Reduceren van faalkostem 6 Bevorderen van ketensamenwerking 7 Risicobeheersing 8 Centraliseren van softwareoplossingen 9 Inzichtelijk maken van kosten en recources 10 Alle bovenstaande uitdagingen 55% 54% 52% 46% 43% 42% 39% 28% 18% 15% 7

8 In welke mate biedt uw ICT-omgeving overzicht van de status van alle lopende projecten? Ruim 50% zegt voldoende tegen bijna 40% die matig als antwoord geeft. Dit gebrek aan inzicht heeft invloed op de mogelijkheden om projecten op tijd bij te sturen. Wat is het belangrijkste aspect aan het controleren en beheersen van informatiestromen? Wat is het belangrijkste aspect aan het controleren en beheersen van informatiestromen? Er zijn nogal wat bedrijven die alle genoemde aspecten op dit gebied belangrijk vinden; liefst 43% koos hiervoor. Verder is er een piek waarneembaar bij het delen en verspreiden van informatie intern en extern. Een kleine 6% noemt uitsluitend versiebeheer als belangrijkste aspect. Eyeopener Het grootste deel van de respondenten erkent het belang van alle genoemde aspecten. Respondenten die een keuze hebben gemaakt in aspecten, kozen vooral voor; het delen van informatie intern en extern en het bewaken van kwaliteitsprocessen. Beide onderstrepen eerdere conclusies uit het onderzoek Alle onderstaande aspecten 43% 2 Informatie delen en verspreiden: Intern én extern 22% 3 Bewaken van (kwaliteits)processen 12% 4 Monitoring van projecten 7% 5 Versiebeheer van documenten op orde hebben 6% 6 Anders 6% 7 Beheren van alle betrokken (exterme) relaties 3% 8

9 Het kwaliteitshandboek Werkt uw organisatie met een kwaliteitshandboek of procesbeschrijvingen voor de uitvoering van projecten? In welke mate worden projecten volgens het kwaliteitshandboek of de procesbeschrijvingen uitgevoerd? Overduidelijk; bijna elk bedrijf heeft een kwaliteitshandboek of werkt met procesbeschrijvingen. Ruim 10% vindt dit wenselijk, maar doet het op dit moment toch (nog) niet. In welke mate worden projecten volgens het kwaliteitshandboek of de procesbeschrijvingen uitgevoerd? Bijna een kwart van de bedrijven zegt matig. Er is een kwaliteitshandboek, maar dit wordt onvoldoende als leidraad gebruikt in de dagelijkse praktijk. Daarmee is het kwaliteitshandboek vaak een theoretisch verhaal dat mensen niet altijd paraat hebben tijdens de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden. In veel gevallen blijft het kwaliteitshandboek onaangeroerd in de kast liggen en interpreteren medewerkers de werkprocessen op hun eigen manier. Hierbij zijn ze zich vaak van geen kwaad bewust. 1% 22% 13% 10% 52% Eyeopener kwaliteitshandboek De overgrote meerderheid (80%) beschikt over een handboek, maar slechts 10% volgt deze in de praktijk. Dat kan beter! Zeker nu de meeste organisaties alleen achteraf sturen op projectbewaking vanuit het ERP-systeem, is er een groeiende behoefte aan early warning -indicatoren om tussentijds bij te kunnen sturen. Het hebben van een kwaliteitshandboek en procesbeschrijvingen op zichzelf is niet voldoende. Het gaat erom deze te integreren in de dagelijkse werkwijze en doorlopend te monitoren in plaats van steekproefsgewijze controles achteraf. Uitstekend Voldoende Matig Slecht Niet van toepassing Structurele kwaliteit bereik je niet met steekproefsgewijze controles achteraf. Early warning -indicatoren helpen om tussentijds bij te sturen. 9

10 Software die nu in gebruik is Projectplanning Welke software gebruikt u voor de optimalisatie van projectinformatie? En hoe tevreden bent u over deze software? Bijna de helft van de bedrijven werkt altijd met projectplanningssoftware. In tegenstelling tot bijna 40%, die er meestal of soms mee werkt en de bijna 10% die het zelfs (nog altijd) zonder doet. Het merendeel is redelijk tevreden over de gebruikte planningssoftware. Aannemelijk is om te concluderen dat veel planningen nog altijd handmatig (op papier of met behulp van een Excel-bestand) plaatsvinden, met alle risico s van dien. Hier is nog een optimalisatieslag te maken. Werkt u met projectplanning software voor de optimalisatie van projectinformatie? Hoe tevreden bent u over de projectplanning software die u gebruikt? 15% 7% 36% 42% 12% 7% 12% 39% 30% Altijd Meestal Soms Nooit / nog niet Niet tevreden Matig tevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden 10

11 Procesbewaking Het merendeel van de organisaties (60%) maakt nauwelijks tot nooit gebruik van procesbewakingssoftware. Opvallend, want 55% geeft elders in het onderzoek aan dat het uniformeren en standaardiseren van werkprocessen de belangrijkste uitdaging is bij het verbeteren van projectsturing. Een grote uitdaging voor de markt dus om enerzijds processen te standaardiseren en anderzijds deze te kunnen bewaken. Niet alle gebruikers van software voor procesbewaking zijn even tevreden. Bijna 35% is niet tevreden en slechts 7% is erg tevreden over hun huidige softwareoplossing. Onduidelijk is waar deze ontevredenheid vandaan komt. Op dit vlak leeft er een duidelijke behoefte bij de respondenten, maar zij geven daar op dit moment nog geen invulling aan. Werkt u met projectbewakings software voor de optimalisatie van projectinformatie? Hoe tevreden bent u over de projectbewakings software die u gebruikt? 40% 19% 19% 21% 25% 7% 22% 34% 10% Altijd Meestal Soms Nooit / nog niet Niet tevreden Matig tevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden 11

12 Stelling Door beter te sturen op uniforme werkprocessen binnen projecten kan ik een grote stap voorwaarts maken in risicobeperking en faalkostenreductie. Eens (bijna 80%) Oneens Want uniformiteit gaat er voor zorgen dat alle projecten volgens dezelfde standaard(en) worden uitgevoerd waardoor uitzonderingen, uitzonderingen blijven. Omdat we daardoor niet dezelfde fouten blijven maken, lessons learned worden verwerkt in de werkmethodieken. Standaard werken zorgt dat interfaces op een juiste wijze ingesleten raken maar ook bekend zijn indien nieuwkomers de omschreven methodieken volgen. Risicobeperking begint al aan de tekentafel en niet pas in de uitvoering. Risico beperkende maatregelen hebben al in het voortraject effect en dus niet alleen in de uitvoeringsfase. Natuurlijk; hoe uniformer je dit met z n allen doet hoe meer rendement het zal opleveren. Meer en eerder afstemming tussen bouwpartners om gezamenlijk te komen tot de juiste oplossing. 12

13 Relatiebeheer (CRM) Bij de vragen over de aanwezigheid en tevredenheid met betrekking tot relatiebeheersoftware (CRM) is er een sterke spreiding in de antwoorden zichtbaar. Meer dan de helft (55%) van de bedrijven gebruikt zelden tot nooit een CRM-systeem. Van de bedrijven die wel een CRMsysteem gebruiken, is ruim 30% ook tevreden over de beschikbare oplossing. Dit is opvallend omdat vanuit het centrale organisatieoogpunt vaak een enorme behoefte ontstaat om alle data rondom relaties en projecten op één plaats vast te leggen. Hier kunnen bedrijven duidelijk verbeteringsslagen maken om te zorgen dat deze behoefte ook vanuit de projectorganisatie wordt ondersteund. Gebruiksvriendelijke CRM-systemen die goed integreren met projectbeheeroplossingen kunnen hier een grote bijdrage aan leveren. Werkt u met relatiebeheer software voor de optimalisatie van projectinformatie? Hoe tevreden bent u over de relatiebeheer software die u gebruikt? 25% 30% 16% 28% 21% 10% 19% 36% 13% Altijd Meestal Soms Nooit / nog niet Niet tevreden Matig tevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden 13

14 Documentmanagement (DMS) Ook op de vragen over de aanwezigheid en tevredenheid met betrekking tot Document Management Software (DMS) is er een sterke spreiding in de antwoorden. Een derde van de bedrijven maakt meestal gebruik van een DMS voor de optimalisatie van projectinformatie. Bijna een kwart heeft hier geen oplossing voor beschikbaar. Een kleine 40% van de bedrijven geeft aan tevreden te zijn over de oplossing die ze gebruiken. Bij 60% van de respondenten is er ruimte voor verbetering. Door deze tevredenheid is het aannemelijk om te concluderen dat bedrijven die een DMS gebruiken, rechtstreeks een meerwaarde creëren voor de projectmedewerkers die ermee werken. Werkt u met document management software voor de optimalisatie van projectinformatie? Hoe tevreden bent u over de document management software die u gebruikt? 22% 24% 21% 33% 33% 6% 13% 12% 36% Altijd Meestal Soms Nooit / nog niet Niet tevreden Matig tevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden 14

15 Financiële administratie en projectbewaking (ERP) Dit is overduidelijk; bijna 70% van de deelnemers geeft aan altijd met een ERP-systeem te werken bij het optimaliseren van projectinformatie. Ook de tevredenheid over deze oplossingen is groot. Eyeopener ERP Een grote meerderheid heeft de financiële administratie en projectbewaking goed onder controle. De volgende stap is om met aanvullende applicaties een nieuw concurrentievoordeel te behalen. Bijvoorbeeld door informatiebronnen van verschillende afdelingen dichter bij elkaar te brengen en een totaalbeeld rondom projecten te creëren. Dat is stuurinformatie in optima forma. Van contact tot contract. Van uitvoering tot oplevering. Werkt u met software voor financiële administratie & projectbewaking? Hoe tevreden bent u over software die u gebruikt voor financiële administratie & projectbewaking? 9% 7% 16% 67% 7% 43% 12% 12% 25% Altijd Meestal Soms Nooit / nog niet Niet tevreden Matig tevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden 15

16 Integratie van softwareoplossingen Bijna de helft van de organisaties geeft aan dat softwareoplossingen voor projectinformatie onvoldoende met elkaar gekoppeld zijn. Geen projectinformatie in optima forma dus voor deze bedrijven! Tegelijk bestempelt 40% de integratie van softwareoplossingen als meest actuele IT-trend. Het onderzoek laat hier zien dat er nog veel winst te behalen is voor de meeste bedrijven. De huidige technologie maakt dergelijke integraties steeds eenvoudiger en gevestigde partijen kennen steeds meer standaard koppelingen. In welke mate zijn deze applicaties voor informatie-uitwisseling met elkaar gekoppeld / geïntegreerd? 10% 7% 1% 48% 33% Uitstekend Voldoende Matig Slecht Niet 16

17 Hoofdstuk 2 Het optimaal managen van documenten Zoals eerder aangegeven gebruikt een kwart van de respondenten altijd een Document Management Systeem (DMS). De overige 75% is verdeeld. Liefst 43% zet zelden tot nooit een DMS in. Opvallend, want men ziet wel de voordelen van een goed gebruikt DMS, bijvoorbeeld voor het centraliseren van projectinformatie, het bevorderen van samenwerking (intern en extern) en het borgen van kennis. Het lijkt dus dat de behoefte veel groter is dan de beschikbare oplossingen binnen de organisatie. In welke mate wordt document management door uw ICT-omgeving met software ondersteund? In welke mate wordt document management door uw ICT-omgeving met software ondersteund? 7% 7% 10% 33% 42% Bijna de helft van de bedrijven (47%) zegt maar matig tot zelfs helemaal niet ondersteund te worden vanuit ICT op het gebied van document management. Dat is een gemiste kans, want uit dit onderzoek blijkt ook heel duidelijk dat er voordelen zijn te realiseren op dit gebied. Uitstekend Voldoende Matig Slecht Niet 17

18 Wat is het meest belangrijke criterium voor een Document Management Systeem (DMS)? Het merendeel (75%) vindt het snel en gemakkelijk terug kunnen vinden van documenten het belangrijkste criterium voor het werken met een DMS. Ook het centraliseren van informatie scoort vrij hoog; bijna 60% geeft dit criterium aan als meest belangrijke. Wat is het meest belangrijke criterium voor een Document Management Systeem (DMS)? Natuurlijk behoort ook samenwerking bij de kopgroep. Opgeteld scoren interne en externe samenwerking maar liefst 91% Vergroten van terugvindbaarheid 2 Centraliseren van informatie 3 Interne samenwerking bevorderen 4 Externe samenwerking bevorderen (met ketenpartners of buitendienst 5 Standaardiseren van informatie 6 Behoefte aan het borgen en delen van kennis 7 Kostenbesparing en risicobeheersing 8 Paperless office (MVO) 9 Security redenen 10 Beheersbaarheid capaciteit 11 Anders 75% 57% 46% 45% 45% 43% 27% 27% 16% 13% 4% 18

19 We onderscheiden in onze bibliotheek categorieën en documenttypes. We hebben hier bewust grenzen aan gesteld; zo min mogelijk types. Bij het opslaan en terugvinden van documenten geldt voor ons routine en simpelheid zonder kwaliteitsverlies. Wat ziet u als grootste voordeel van het werken met een DMS? Versiebeheer scoort hier het hoogst (bijna 30%). Op de voet gevolgd door het verbinden van medewerkers, partners, processen en gegevens. De derde positie is voor het verbeteren van de terugvindbaarheid van documenten. Opmerkelijk want dit wordt gezien als belangrijkste criterium voor een DMS. Eyeopener DMS Met een DMS kunnen organisaties belangrijke voordelen realiseren op het gebied van efficiënter (samen)werken. Dat blijkt ook uit de hoge scores op punten zoals versiebeheer, terugvindbaarheid van informatie en verhoging van de productiviteit. De juiste inzet van een DMS zal zo bijdragen aan het verbeteren van projectrendementen. Theo Zwakhals Manager Operations & Plant BAM Speciale Technieken 19

20 Wat ziet u als grootste voordeel van het werken met een DMS? Versiebeheer: één geldige versie van elk document 2 Het verbindt medewerkers, partners, processen en gegevens 3 Verbetert de vindbaarheid van documenten 4 Het leidt tot een verhoging van de productiviteit 5 Onze data is overal toegankelijk 6 Standaardisatie in het opslaan van bestanden 7 Het vergroot samenwerking en sneller persoonlijk contact 8 Anders 9 Ons DMS vereenvoudigt informatie over verschillende systemen 28% 27% 15% 12% 6% 4% 3% 3% 1% Zowel de interne als externe omgeving heeft toegang tot ons DMS. We hebben dit ingeregeld met o.a. een rechtenstructuur. Het is zowel intern als extern te benaderen en buiten/thuis heb je dezelfde toegang als binnen. Het Nieuwe Werken vraagt daar ook om. 20 David Naaraat ICT Manager Heembouw

21 Hoe deelt u documenten met externen? Een derde van de bedrijven deelt documenten met externe partijen via . Dit brengt veel veiligheidsrisico s met zich mee. Het grootste probleem hierbij is het gebrek aan eenduidigheid in hoe informatie gedeeld wordt. Dit gebeurt nagenoeg nooit vanuit één centrale bron wat per definitie leidt tot problemen met meerdere versies van een docu - ment dat op meerdere plekken voor kan komen. Hoe weet je nog 100% zeker dat je werkt met de juiste versie van een document? Hoe deelt u documenten met externen? De ideale situatie is om alles centraal op één plek te beheren met goed versiebeheer en van daaruit informatie te delen, zonder kopieën ervan te maken. 19% deelt informatie via een DMS en realiseert daarmee betere samenwerking, een centrale informatiebron, versiebeheer en een lager risico op faalkosten. Door rechten en rollenstructuren slim in te delen en bepaalde delen van het systeem af te schermen, is het heel goed mogelijk zowel binnen de organisatie als daarbuiten in hetzelfde systeem te werken. Voordelen als versiebeheer en een betere terugvindbaarheid van documenten kunnen zo optimaal worden benut. Eenmalig dient de structuur opgezet te worden en medewerkers, partners en opdrachtgevers krijgen automatisch in iedere rol toegang tot de juiste documenten, berichten en acties. 15% 19% 34% 13% 18% Eyeopener DMS Het wordt steeds belangrijker om altijd de juiste documenten voorhanden te hebben. En niet alleen intern speelt deze kwestie. Ook opdrachtgevers en andere externe partijen hebben steeds meer behoefte aan centrale projectdossiers zodat er samen gewerkt kan worden aan de juiste documenten met de juiste versie. Bovendien is het efficiënt om vanuit een ERP- of CRMsysteem projectdossiers aan te maken en gegevens te hergebruiken. Dat werkt sneller en verkleint de kans op fouten. Via tools als Dropbox of WeTransfer Per mail Via een FTP server Binnen ons DMS Anders Het aanmaken van een uniform projectdossier kan meestal nog niet zonder de inzet van de IT-afdeling. Maar bij het slim inrichten van bijvoorbeeld een DMS-omgeving, gebeurt dit steeds vaker automatisch. 21

22 Hoofdstuk 3 Relatiebeheer: de basis van projectinformatie in optima forma Circa 45% van de deelnemers gebruikt zelden tot nooit een relatiebeheer (CRM) systeem. Van de helft die er wel gebruik van maakt, is een ruim een derde tevreden. Maar er is iets bijzonders aan de hand. De respondenten geven aan hun CRM vooral te gebruiken voor het vastleggen van relaties; een soort digitale kaartenbak dus. De benutting van die gegevens blijft achter. Zo wordt niet bijgehouden welke opdrachtgevers, partners en onderaannemers betrokken zijn bij welke projecten. Ook wordt er intern nauwelijks informatie gedeeld. Nog opvallender is dat CRM niet of nauwelijks commercieel ingezet wordt om bijvoorbeeld potentiële projecten te registeren of te volgen; of om eenvoudig naar referentieprojecten te kunnen zoeken. En marketing is helemaal een ondergeschoven kindje. Hieronder de precieze resultaten uit het onderzoek op het gebied van CRM. In welke mate wordt relatiebeheer door uw ICT omgeving met software ondersteund? 7% 6% 36% 51% In welke mate wordt relatiebeheer door uw ICT-omgeving met software ondersteund? 51% van de organisaties zegt voldoende of uitstekend ondersteund te worden door hun ICT-omgeving. Ruim 35% vindt dit maar matig. Zorgwekkend, want relatiebeheersoftware staat aan de basis van projectinformatie in optima forma. Als basisgegevens over bedrijven, personen en potentiële projecten niet op orde zijn, dan mis je veel inzicht en overzicht. Het voegt waarde toe voor de professionaliteit richting relaties, maar ook om simpelweg gebruik te maken van elkaars netwerken bij het binnen - halen van opdrachten. Uitstekend Voldoende Matig Slecht 22

23 Hoe gebruikt u uw relatiebeheersysteem (CRM)? Een derde van de respondenten gebruikt het systeem alleen om gegevens over relaties op te slaan. Maar een CRM-systeem kan op veel meer manieren worden ingezet om er daadwerkelijk voordeel mee te behalen. Bijvoorbeeld om netwerken per project in kaart te hebben, om de volledige correspondentie met relaties vast te leggen, om een referentiedatabase op te bouwen of om simpelweg informatie met collega s te delen. Maar zeker ook als marketingtool. Slechts 1% van de respondenten geeft aan het CRMsysteem hiervoor in te zetten. Het is een gemiste kans om niet te kapitaliseren op de relatiebestanden. Hoe gebruikt u uw relatiebeheersysteem (CRM)? Eyeopener CRM Het vastleggen en delen van informatie over de relatie met klanten, prospects en partners wordt steeds belangrijker. Zeker bij grotere projectorganisaties is dit van toegevoegde waarde voor de professionaliteit richting relaties, maar ook om gebruik te maken van elkaars netwerken bij het binnenhalen van opdrachten en het selecteren van leveranciers/onderaannemers. Dit proces stopt niet aan de voorkant. Ook tijdens een project is het van cruciaal belang dat de juiste gegevens uit een CRM-systeem te allen tijde inzichtelijk zijn in projectinformatiesystemen. Zo breng je netwerken van opdrachtgevers, adviseurs en leveranciers per project in kaart om bijvoorbeeld te kunnen zien bij welke projecten een bepaalde adviseur betrokken is of welke collega s nog meer opdrachten hebben uitstaan bij een leverancier. 1 Om gegevens over relaties op te slaan 2 Op alle genoemde manieren 3 We hebben geen relatiebeheersysteem 4 Om bij te houden welke relaties bij projecten betrokken zijn 5 Om de verkooppijplijn vast te leggen 6 Om informatie te delen met collega s 7 Als marketingtool: bijv. voor het versturen van direct mailings, content marketing, het maken van landingspagina s 30% 30% 17% 15% 13% 7% 3% 1% 23

I N H O U D V E R B E T E R E N I N F O R M A T I E M A N A G E M E N T E N K E T E N S A M E N W E R K I N G

I N H O U D V E R B E T E R E N I N F O R M A T I E M A N A G E M E N T E N K E T E N S A M E N W E R K I N G WAT KOMT ER NA BIM I N H O U D Wat komt er na BIM BIM is het begin LEAN bouwen Projectinformatie altijd en overal beschikbaar Informatiemanagement verbeteren Samenwerken en communicatie Procesoptimalisatie

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

Commercieel Succes. Klantgerichte communicatie ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Commercieel Succes. Klantgerichte communicatie ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Commercieel Succes Klantgerichte communicatie ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Agenda De uitdagingen Uw klant centraal door: Real-time dashboards/rapportages Een snel en actueel CRM systeem

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche (Middel)grote bedrijven in de food branche - zoals voedingsmiddelenproducenten en organisaties

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Kritische opdrachtgever verwacht meer De opdrachtgever van vandaag is kritisch, verlangt toegevoegde waarde

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

Microsoft Dynamics 365 / Office 365

Microsoft Dynamics 365 / Office 365 Microsoft Dynamics 365 / Office 365 Jeroen Paters Sales & Business Development Dynamics 365 Mobile : +31 (0) 6 2953 1467 E-mail: jeroen.paters@prodware.nl Agenda Microsoft Dynamics 365 for Sales (CRM)

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

WELKE PARTIJEN IN DE BOUW ZIJN BIM READY? BIM MATURITY SECTORANALYSE 2014

WELKE PARTIJEN IN DE BOUW ZIJN BIM READY? BIM MATURITY SECTORANALYSE 2014 WELKE PARTIJEN IN DE BOUW ZIJN BIM READY? BIM MATURITY SECTORANALYSE 2014 30 APRIL 2015 HANS VOORDIJK BIM MATURITY SECTORANALYSE 2014 BIM volwassenheid op zeven criteria Best practices in zeven deelsectoren

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De digitale overheid verovert steeds meer terrein. Want burgers en bedrijven regelen hun overheidszaken steeds meer online. Dit vraagt om een

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen.

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Relatie finance & sales - onderzoek Credit Expo en Graydon 2014 Graydon Nederland 2014 Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Voorwoord Graydon Nederland 2014 Sturen op

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime Volledig grip op uw projecten met Dynamics InTime en zijn mensenwerk Het uitvoeren van projecten is mensenwerk. De juiste persoon op het juiste project, daar gaat het om. Die krijgt te maken met zaken

Nadere informatie

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Methode en web-based software voor proces en resultaatverbetering Comm ant & Bouw Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Frans Münninghoff Sandra Steijvers Heijmans gebruikt

Nadere informatie

Microsoft. Uw klanten volledig in beeld

Microsoft. Uw klanten volledig in beeld Microsoft Dynamics CRM Uw klanten volledig in beeld 2 Microsoft Dynamics CRM Klantbehoud, klanttevredenheid en relatiebeheer zijn nog nooit zo belangrijk geweest. Ondernemend Nederland is sterk aan het

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW Leadgeneratie Benchmark 2016: Wat doen succesvolle bedrijven beter? Recentelijk is voor de zesde keer de Nationale B2B

Nadere informatie

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper Mobility...sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency Whitepaper UNIT4 Software B.V., 2013 Mobiel ondernemen: altijd en overal toegang tot bedrijfsgegevens Door nieuwe toetreders en afzetmarkten

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding coacher Loopbaancoach als regisseur U wilt als loopbaanbureau minder administratieve handelingen, de kansen van uw kandidaten vergroten en meer klanten werven.

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Vereenvoudig het werk voor zorgmedewerkers

Vereenvoudig het werk voor zorgmedewerkers Vereenvoudig het werk voor zorgmedewerkers Waarom is Workspace 365 populair in de zorg? Ontwikkeling in de zorg Door de opkomst van SaaS-oplossingen krijgen zorginstellingen de kans om tegen een lage prijs

Nadere informatie

7x Managers in de cloud

7x Managers in de cloud cloud innovation by Macaw 7x Managers in de cloud Uitkomsten van het Nationale Cloudonderzoek Bij alles wat de businessmanager voorgelegd krijgt, wil hij weten wat het hem en zijn bedrijf oplevert. Voor

Nadere informatie

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Vrijwel iedere CIO streeft naar lagere kosten en een grotere flexibiliteit van de IT-omgeving. Organisaties

Nadere informatie

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien.

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De automobielbranche ondergaat wereldwijd enorme veranderingen. Bedrijven in de sector worden steeds meer geconfronteerd

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren BUSINESS INNOVATION BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET: BUSINESS INNOVATION Be

Nadere informatie

Customer Case VIBA. Feiten in het kort:

Customer Case VIBA. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: NV Medewerkers: 100 Activiteiten: is een technische handelsonderneming met de hoofdvestiging in Zoetermeer. De organisatie telt drie divisies: Bevestigen; Machinegereedschappen

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Door: ICTvoorKinderopvang.nl Introductie Met dit onderzoek brengt ICT voor Kinderopvang de actuele trends in beeld over

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl welkom bij CRMCompany CRMCompany is een jong bedrijf boordevol ervaring. Vanuit onze vestiging in Oost Nederland bedienen wij de

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de B&U Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden official Solution Partner of owncloud Jouw bestanden in de cloud Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere

Nadere informatie

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure Caag CRM info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl Informatie Brochure Over Ons Caag CRM is een cloud- based software onderneming. Onze kracht ligt in het ontwikkelen van slimme software oplossingen gebaseerd op

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

BLOXS vastgoedsoftware

BLOXS vastgoedsoftware BLOXS vastgoedsoftware BLOXS.nl Een nieuwe standaard in vastgoed beheer software BLOXS vastgoedsoftware vastgoed beheren is nooit eenvoudiger geweest 2 bloxs software - bloxs.nl een nieuwe standaard BLOXS

Nadere informatie

Quadro is het CRM-pakket van Doppio-L dat standaard software combineert met maatwerk.

Quadro is het CRM-pakket van Doppio-L dat standaard software combineert met maatwerk. Q Een Customer Relationship Management-systeem (CRM-systeem) ondersteunt uw bedrijf en uw medewerkers. Doordat alle afspraken, contactgegevens, wensen, lopende acties, etc. worden vastgelegd in één systeem,

Nadere informatie

Waarom telefonie via je ICT-partner?

Waarom telefonie via je ICT-partner? Waarom telefonie via je ICT-partner? De toekomst is begonnen. Iedereen - je concurrent ook - maakt telefonie onderdeel van de totale ICT-infrastructuur. Daarmee ontstaan eindeloze mogelijkheden om de kracht

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van:

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van: Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals In opdracht van: IDG Nederland Arianna Ardia Sr Marktonderzoeker/ Marketing & Sales analist Mei 2011 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting p. 2 2. Opzet

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

BouwVision, totaaloplossing voor de bouw

BouwVision, totaaloplossing voor de bouw 2016 BouwVision, totaaloplossing voor de bouw 1 Integrale software oplossing voor de bouw op basis van Microsoft Dynamics BouwVision ERP xrm Mobile Portals www.bouwvision.nl BouwVision, software voor bouwers

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB ERP nu ook geschikt voor midden- en kleinbedrijf Was Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral voor de grote

Nadere informatie

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen Kaseya Onderzoek De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen 2011 www.kaseya.nl Over dit rapport In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek dat door Kaseya is geïnitieerd en uitgevoerd

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen

Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen Over onze visie op planning en hoe een centrale planningsapplicatie organisaties in de professionele dienstverlening kan helpen de kosten te drukken en

Nadere informatie

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken.

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. ICT Monitor 2014 Introductie: Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. Goede morgen/middag, U spreekt met van 24Interactive Smart Services. We zijn momenteel bezig

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

I-FourC Technologies. Digitaal en mobiel werken in de juridische praktijk. 1 => 3 x 3

I-FourC Technologies. Digitaal en mobiel werken in de juridische praktijk. 1 => 3 x 3 I-FourC Technologies Digitaal en mobiel werken in de juridische praktijk 1 => 3 x 3 In retrospect De ivoren toren binnen het ICT landschap De ICT analyse deel 1 Dossier Map Map Tabblad Tabblad Tabblad

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen Op weg naar ICT zonder zorgen Onze maatschappij verandert razendsnel onder invloed van technologische ontwikkelingen. De scheiding tussen de fysieke en virtuele wereld

Nadere informatie

Cloud Document Management & Secure Document Sharing. Online documenten delen, archiveren en structureren voor. werkgevers, werknemers en accountants.

Cloud Document Management & Secure Document Sharing. Online documenten delen, archiveren en structureren voor. werkgevers, werknemers en accountants. Cloud Document Management & Secure Document Sharing Online documenten delen, archiveren en structureren voor werkgevers, werknemers en accountants. Online documenten delen, structureren en archiveren voor

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de human-resourceprocessen

Nadere informatie

MetaScope het ultieme, online verkoophulpmiddel

MetaScope het ultieme, online verkoophulpmiddel MetaScope het ultieme, online verkoophulpmiddel Haal structureel meer rendement uit medewerkers klanten prospects offertes... marketing MetaScope is het ultieme verkoophulpmiddel met alle rapportages die

Nadere informatie

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0 Augustus 2009 pagina 0 CRM in Nederland augustus 2009 a teasing summary Augustus 2009 pagina 1 Introductie Onlangs hebben ruim 1.000 managers meegewerkt aan een grootschalig onderzoek uitgevoerd door MarketCap

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

ICT Manager bij Pure Energie

ICT Manager bij Pure Energie 10 vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie Facts & Figures Pure Energie 2 vestigingen 50 werkplekken Sigmax als ICT partner sinds 2012 Sinds 2005 is Martijn Tielkes als ICT Manager verantwoordelijk

Nadere informatie

ULTIMAX WHOLESALE HOU UW RENDABILITEIT ONDER CONTROLE ADULTIMA IMPROVING BUSINESS PRODUCTIVITY

ULTIMAX WHOLESALE HOU UW RENDABILITEIT ONDER CONTROLE ADULTIMA IMPROVING BUSINESS PRODUCTIVITY ULTIMAX WHOLESALE HOU UW RENDABILITEIT ONDER CONTROLE ADULTIMA IMPROVING BUSINESS PRODUCTIVITY Onze voorraad wordt nu realtime bijgewerkt. En met voicepicking hebben we de uitlevergraad fors verbeterd.

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Onze Project oplossing

Onze Project oplossing 1 SalesManager Online Onze Project oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie