Utrecht, Oktober, 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Utrecht, Oktober, 2016"

Transcriptie

1 Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan het symposium "Colorectale kankerzorg regisseren" georganiseerd door Roche Nederland B.V. op 17 maart 2016 te Renesse Utrecht, Oktober, 2016

2 1 Inleiding 3 2 Resultaten toezichtbezoek Inleiding Algemene gegevens Organisatie samenkomst Reclame-uitingen Gunstbetoon (honorering dienstverlening, gastvrijheid, geschenken en wetenschappelijke prijzen) Opgevraagde documenten 10 3 Conclusies Inleiding Bijeenkomst voldoet aan de reclameregels Geen overtreding van reclameregels door standhouders Handhaving Inleiding Corrigerende maatregelen Stimuleringsmaatregelen 14 Pagina 2 van 14

3 1 Inleiding In het kader van haar toezichthoudende taak heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) op 17 maart 2016 een onaangekondigd bezoek gebracht aan het symposium "5 de Renesse symposium, Colorectale kankerzorg regisseren" te Renesse. Het symposium werd georganiseerd door Roche Nederland B.V. Doel van het inspectiebezoek bezoek was te beoordelen in hoeverre Roche Nederland B.V. de regels voor geneesmiddelenreclame naleefde. Om tot een verantwoord oordeel te kunnen komen, heeft de inspectie getoetst aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Het gaat om de Geneesmiddelenwet en de Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet (Beleidsregels gunstbetoon). Afschriften van de wetteksten zijn te vinden op Meer specifiek heeft de inspectie getoetst aan de regels voor dienstverlening, gastvrijheid, geschenken en transparantie, te vinden in artikel 94, onder a, b en c van de Geneesmiddelenwet en onderdeel 2.1 onder a, b en c van de Beleidsregels gunstbetoon. De inspectie heeft een beoordelingskader opgesteld, waarmee zij heeft getoetst aan deze aspecten: Dienstverlening: De inspectie heeft gekeken naar de inhoud van de dienstverleningsovereenkomst, de honorering van de dienstverlening en de onkostenvergoeding bij de dienstverlening. Gastvrijheid: De inspectie heeft beoordeeld of de gastvrijheid beperkt is gebleven tot hetgeen strikt noodzakelijk is om aan de bijeenkomst te kunnen deelnemen. Daartoe heeft de inspectie beoordeeld of het programma, de locatie en de kosten van de bijeenkomst te rechtvaardigen zijn. Geschenken: De inspectie heeft beoordeeld of de uitgereikte geschenken - en indien van toepassing wetenschappelijke prijzen - een geringe waarde hebben en of ze relevant zijn voor de beroepsuitoefening. Transparantie: De inspectie heeft gekeken naar de transparantie over banden van sprekers. Zij heeft hierbij gekeken of (eventuele) banden vooraf bekend zijn gemaakt en of de vertegenwoordigers vanuit de farmaceutische industrie als zodanig herkenbaar zijn. Daarnaast toetste de inspectie aan de regels voor reclame-uitingen, te vinden in artikel 84 t/m 93 van de Geneesmiddelenwet. Zo beoordeelde de inspectie of farmaceutische bedrijven bij hun stands - indien aanwezig - verboden publieksreclame maakten voor receptgeneesmiddelen. In dit rapport leest u de resultaten van het onderzoek naar de mate waarin Roche Nederland B.V. de regels op het gebied van geneesmiddelenreclame naleefde tijdens het bezochte bijeenkomst. Achtereenvolgens worden twee vragen beantwoord: Hoe heeft Roche Nederland B.V. invulling gegeven aan het symposium "Colorectale kankerzorg regisseren" voor wat betreft de organisatie, reclameuitingen en gunstbetoon (hoofdstuk twee)?; Wat is het oordeel van de inspectie over in hoeverre Roche Nederland B.V. de regels voor geneesmiddelenreclame naleefde (hoofdstuk drie)? In hoofdstuk vier treft u, indien van toepassing, de maatregelen aan. Pagina 3 van 14

4 2 Resultaten toezichtbezoek 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk leest u hoe Roche Nederland B.V. invulling heeft gegeven aan het symposium "Colorectale kankerzorg regisseren" voor wat betreft de organisatie van de bijeenkomst, reclame-uitingen en gunstbetoon tijdens de bijeenkomst. De informatie in dit hoofdstuk is een weergave van wat de inspectie heeft geconstateerd in een gesprek met Roche Nederland B.V. tijdens het inspectiebezoek, de documenten die Roche Nederland B.V. heeft nagestuurd naar aanleiding van het bezoek en de volgende bijgewoonde onderdelen van het symposium "Colorectale kankerzorg regisseren": Gebruik van adjuvant online bij het colorectaal carcinoom: 5 tinten grijs door Dr. XXXXXXXXXXX en Dr. XXXXXXXX. Er zijn drie aandachtsgebieden: organisatie samenkomst, reclame-uitingen en gunstbetoon (dienstverlening, gastvrijheid, geschenken en wetenschappelijke prijzen). Na de algemene gegevens over de bijeenkomst vindt u de resultaten per aandachtsgebied, weergegeven in een tabel. 2.2 Algemene gegevens Algemene gegevens Titel Adres Verantwoordelijke voor organisatie Initiator Organisator Financier/sponsor Datum en tijdstip inspectie Duur inspectie Naam inspecteurs/aanwezigen IGZ Symposium "5 de Renesse symposium; Colorectale kankerzorg regisseren" Landgoed Moermond Laone EK Renesse Roche Nederland B.V. Roche Nederland B.V. Roche Nederland B.V. Roche Nederland B.V. 17 maart 2016; uur uur 2 uur Mw. dr. M.E.M.J. van Kuijk (Senior inspecteur) Dhr. M.C. Broere (Senior inspecteur) Gesprekspartner(s): naam, functienaam en bedrijf Manager, Local Compliance Officer, Healthcare Compliance, Product Specialist Pagina 4 van 14

5 Type samenkomst Is de bijeenkomst geaccrediteerd? Bijeenkomst. Ja, NVvR 4 uur, NIV en NVvMDL 6 uur, NVvH en NVRO 7 uur en NVVP 8 uur. 2.3 Organisatie samenkomst Organisatie samenkomst Wie is de doelgroep? Radiologen, MDL-artsen, internistoncologen, chirurgen en pathologen. Hoeveel deelnemers zijn er en wat is de verdeling tussen beroepsbeoefenaren en niet-beroepsbeoefenaren? Aantal beroepsbeoefenaren: 38 Nietberoepsbeoefenar en: 0 Heeft de organisator maatregelen genomen om (publieks)reclame richting niet beroepsbeoefenaren te voorkomen (zoals bij de stands, programmaboekje etc)? Welke maatregelen heeft de organisator genomen tegen de verleende gastvrijheid richting niet beroepsbeoefenaren? Niet van toepassing. Er waren geen nietberoepsbeoefenaren aanwezig. Niet van toepassing. Er waren geen nietberoepsbeoefenaren aanwezig. Pagina 5 van 14

6 2.4 Reclame-uitingen Vragen op het gebied van reclame-uitingen Worden tijdens de geïnspecteerde onderdelen geneesmiddelen besproken? Ja, namelijk:. Worden in de stands tijdens de bijeenkomst reclame-uitingen gedaan? Worden tijdens de bijeenkomst reclame-uitingen gedaan: zoals de bijgewoonde presentaties, het programma en de uitnodiging? Nee, er was een roll-up met de vermelding Roche innovatief. Nee, op de uitnodiging stond het logo van Roche. 2.5 Gunstbetoon (dienstverlening, gastvrijheid, geschenken en wetenschappelijke prijzen) Vragen op het gebied van dienstverlening, gastvrijheid, geschenken en wetenschappelijke prijzen Zijn de eventuele banden tussen de Ja, tijdens de eerste presentatie 5 tinten sprekers en de farmaceutische industrie grijs door Dr. en Dr. vooraf bekend gemaakt? XXXXXX werd een disclosure-slide getoond, met daarop één conflict (Roche) gemeld door Dr. en geen conflicten voor Dr.. Dr. benadrukte dat de getoonde disclosure specifiek deze bijeenkomst betrof. Voor deze disclosure-slide was niet het door de CGR opgestelde format gebruikt. Zijn de vertegenwoordigers van farmaceutische bedrijven aanwezig? Zijn de vertegenwoordigers van farmaceutische bedrijven als zodanig herkenbaar? Zijn er stands met materialen aanwezig? DIENSTVERLENING Welke dienst(en) verricht(en) de spreker(s), commissieleden e.a. om de vergoeding te ontvangen? Ja, drie personen, stonden bij de ontvangsttafel en waren ook tijdens de presentatie in de zaal aanwezig. Ja, de vertegenwoordigers droegen badges. Geen stand, wel een roll-up met de vermelding Roche innovatief. De leden van de programmacommissie ontvingen een vergoeding voor: Het bespreken en vaststellen van de inhoud van het wetenschappelijke programma en de organisatie van de bijeenkomst De sprekers hebben geen vergoeding gekregen. Pagina 6 van 14

7 Hoeveel uren word(t/en) de spreker(s), commissieleden e.a. geacht te besteden aan de dienst(en), uitgesplitst naar voorbereiding, tijdens- en na de bijeenkomst? Commissieleden kregen 3 uur voorbereiding van de bijeenkomst vergoed. Hoe hoog is het uurtarief voor de spreker(s), commissieleden e.a.? De leden van de programmacommissie kregen de volgende vergoeding: 140,-/uur voor medisch specialisten 200,-/uur voor de hoogleraar Biedt u de spreker(s), commissieleden e.a. reiskostenvergoeding aan? Eén spreker, heeft een reiskostenvergoeding ontvangen, 0,37 per kilometer. Biedt u de spreker(s), commissieleden e.a. reistijdvergoeding aan? Er werd geen reistijdvergoeding aangeboden. Biedt u de spreker(s), commissieleden e.a. onkostenvergoeding aan? Er werd geen onkostenvergoeding aangeboden. Houd(t/en) de spreker(s) dezelfde presentatie bij andere bijeenkomsten? Zo ja: waar en wanneer. Nee, dit was de enige bijeenkomst waar de sprekers de presentaties hebben gehouden. Heeft u een schriftelijke dienstverleningsovereenkomst met de spreker(s), commissieleden e.a. gesloten? Zo ja: afschrift(en). Zo nee: waarom niet? Nee, de organisator heeft geen schriftelijke dienstverleningsovereenkomsten gesloten met de sprekers. Zij ontvingen geen betalingen, behalve de gastvrijheid die alle deelnemers ontvingen. Er zijn wel dienstverleningsovereenkomsten ondertekend met de drie leden van de wetenschappelijke programmacommissie. Afschriften hiervan zijn overgelegd. Zo ja, hoe is de doelstelling van de te verlenen diensten in de dienstverleningsovereenkomst omschreven? Toelichting: Deelname aan de wetenschappelijke programmacommissie (PC) van de wetenschappelijke bijeenkomst Renesse Symposium teneinde het wetenschappelijk programma vast te stellen. Zo ja, hoe is de uitvoering van de te verlenen diensten in de dienstverleningsovereenkomst omschreven? Toelichting: De programmacommissie zal voorafgaand aan het Renesse symposium diverse keren contact hebben teneinde de inhoud van het wetenschappelijke programma en de organisatie te bespreken en vast te stellen (voorbereiding 3 uren). Pagina 7 van 14

8 Verzorgen van een presentatie getiteld <titel-ingevuld> op <datum en tijdstipingevuld>in Slot Moermond te Renesse (uitvoering 30 <of 45> minuten, geen vergoeding). PROGRAMMA Hoe is de verdeling tussen het wetenschappelijk programma en vrije tijd? LOCATIE Waarom is voor deze locatie gekozen? KOSTEN Wat is de financiële bijdrage vanuit de farmaceutische industrie? Het programma bestond uit twee dagen (één avond en één dag). In totaal duurde het wetenschappelijke programma 7.45 uur en het niet-wetenschappelijke programma duurde in totaal 4.30 uur. Op de eerste dag (donderdag) startte het wetenschappelijk programma om uur met ontvangst/borrel, gevolgd door lezingen (1.45 uur) en diner. De tweede dag startte om uur en omvatte een wetenschappelijk inhoudelijk programma van 6 uur. Het programma werd onderbroken door een pauze ( uur) en een lunch (12.30 uur uur) en werd afgesloten om uur. De programmacommissie bepaalde de locatie en deze bijeenkomst werd voor de vijfde keer op deze locatie gehouden vanwege: de centrale positie van dit vergadercentrum in de IKR regio, gepaste uitstraling driesterren Fletcher hotel Moermond welke alle faciliteiten biedt voor de gehele agenda (vergaderen, eten, overnachten), passend bij de groepsgrootte. De locatie Renesse is redelijk afgelegen van grote steden en ziekenhuizen welke de directe interactie bevordert tussen de aanwezige beroepsbeoefenaren aldus de vertegenwoordigers van Roche. De directe interactie behoeft ook aandacht in deze regio aldus één van de commissieleden. Conform opgave Roche 7.890,58: Kosten hotel Het totaal bedrag voor de hotel kosten na aftrek eigen bijdrage van 5 deelnemers: ) Pagina 8 van 14

9 Kosten dienstverlening Wat zijn de totale kosten voor gastvrijheid (reis- verblijf, en inschrijvingskosten)? Wat is de eigen bijdrage van de beroepsbeoefenaar? Wat is de eigen bijdrage van de nietberoepsbeoefenaar? Waaraan wordt de financiële bijdrage vanuit de farmaceutische industrie besteed? Waaraan wordt de eigen bijdrage van de (niet-) beroepsbeoefenaren besteed? Strekt de gastvrijheid zich uit tot anderen dan beroepsbeoefenaren 3? Als er geld overblijft waar wordt het aan besteed? Vijf deelnemers hebben hun kosten zelf betaald. (in totaal 774,42) De overeenkomsten voor gastvrijheid zijn niet door alle deelnemers vooraf ingevuld. Ter plaatse waren blanco overeenkomsten beschikbaar waarop de deelnemers konden aangeven of ze 0% of 100% zelf wilden betalen. Alle artsen die niet zelf hebben betaald, hebben gekozen voor een 100% betaling door Roche. Niet van toepassing. Er waren geen nietberoepsbeoefenaren aanwezig. De financiële bijdrage vanuit de farmaceutische industrie werd besteed aan het voldoen van de kosten voor de overnachting, eten en drinken. Niet van toepassing. Er waren geen nietberoepsbeoefenaren aanwezig. Nee, er waren uitsluitend beroepsbeoefenaren aanwezig. Niet van toepassing. Geschenken Worden er geschenken gegeven of ontvangen? (Wetenschappelijke) prijzen Worden er (wetenschappelijke) prijzen gegeven of ontvangen? Nee, er werden geen geschenken gegeven of ontvangen. Nee, er werden geen wetenschappelijke prijzen gegeven of ontvangen. 2 Dit is na afstrek zaalhuur: Verpleegkundigen die in opdracht van een beroepsbeoefenaar geneesmiddelen verstrekken of toedienen komen ook in aanmerking komen voor gastvrijheid bij bijeenkomsten (artikel 82 lid 1 onder 2 Geneesmiddelenwet). Deze groep verpleegkundigen mag echter geen andere vormen van gunstbetoon dan gastvrijheid ontvangen, omdat zij niet onder de categorie beroepsbeoefenaren vallen (Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelen). Pagina 9 van 14

10 2.6 Opgevraagde documenten Tijdens het inspectiebezoek heeft de inspectie de volgende documenten opgevraagd of ingezien: Uitnodiging aan de deelnemers (inclusief bijlagen) en wijze van verspreiding; Definitieve programma; Lijst van aantal deelnemers met functie (namen niet noodzakelijk, ingedeeld per dag en de overnachting); Lijst van de sprekers (ingedeeld per dag en de vergoedingen van overnachting, inschrijving en/of diner per spreker); Offerte, begroting en eindafrekening van het gehele congres programma: locatie (zaalhuur), eten en drinken, (reis)kosten sprekers, kosten hotelovernachtingen, (eventuele) eigen bijdrage van deelnemers en de eindafrekening zodra deze beschikbaar is; Hand-outs van de lezingen: Rol van immunotherapie bij het colorectale carcinoom, studies in de regio (2x); Accreditatie van de bijeenkomst; door welke organisaties en voor hoeveel punten; Motivatie voor de locatiekeuze; Dienstverleningsovereenkomst(en) met de drie programmacommissieleden, inclusief: uurtarief, reiskostenvergoeding, reistijdvergoeding, onkostenvergoeding en specificatie van aantal uren welke de commissieleden worden geacht te besteden aan de dienst(en), uitgesplitst naar voorbereiding, tijdens- en na de bijeenkomst. Pagina 10 van 14

11 3 Conclusies 3.1 Inleiding In het vorige hoofdstuk heeft de inspectie vastgelegd hoe Roche Nederland B.V. invulling heeft gegeven aan het symposium "Colorectale kankerzorg regisseren" voor wat betreft de organisatie, reclame-uitingen en gunstbetoon. In dit hoofdstuk geeft de inspectie een oordeel over in hoeverre Roche Nederland B.V. tijdens de bijeenkomst de regels voor geneesmiddelenreclame naleefde. Dit hoofdstuk heeft een meer beschouwend karakter. Gezocht is naar verbanden, verklaringen en overeenkomsten in de onderzoeksresultaten zoals beschreven in hoofdstuk 2. Dit heeft geleid tot enkele oordelen die van belang zijn voor Roche Nederland B.V. bij het (verder) verbeteren van de naleving van de regels op het gebied van geneesmiddelenreclame. 3.2 Bijeenkomst voldoet aan de reclameregels De bijeenkomst voldoet aan de reclameregels, voor wat betreft de onderdelen die de inspectie heeft geïnspecteerd. De inspectie beoordeelde hiervoor de reclameuitingen, de dienstverlening, de geboden gastvrijheid, de geschenken, de wetenschappelijke prijzen en de transparantie over de banden van sprekers met de farmaceutische industrie Dienstverlening voldoet Om de vraag te beantwoorden of de dienstverlening voldoet aan de reclameregels beoordeelt de inspectie de aanwezigheid van een schriftelijk helder omschreven dienstverleningsovereenkomst en de honorering van de dienstverlening. Dienstverleningsovereenkomsten zijn aanwezig en voldoende helder Roche heeft met de leden van de programmacommissie schriftelijke dienstverleningsovereenkomsten gesloten. De inspectie acht de doelstelling en uitvoering in de overeenkomsten voldoende helder omschreven. Met de sprekers zijn geen dienstverleningen overeengekomen, zij hebben ook geen vergoeding ontvangen voor het spreken en voorbereiden. De sprekers hebben er voor gekozen 100% van de genoten gastvrijheid voor rekening Roche te laten komen, de kosten hiervan zijn gelijk aan die van de overige deelnemers (niet sprekers). Diensten zijn in verhouding tot de vergoeding en van belang voor de uitoefening van de geneeskunst, farmacie, tandheelkunst of verloskunst De inspectie acht de vergoeding van 140,- en 200,- per uur voor respectievelijk de specialisten en de hoogleraar die Roche heeft betaald, in redelijke verhouding tot de diensten die zij hebben geleverd. De inspectie ziet geen aanleiding om te veronderstellen dat de diensten niet van belang waren voor de uitoefening van de geneeskunst, farmacie, tandheelkunst of verloskunst. Gelet op de beoordeling van de dienstverleningsovereenkomsten acht de inspectie de dienstverlening in overeenstemming met de Beleidsregels gunstbetoon. Pagina 11 van 14

12 3.2.2 Gastvrijheid is beperkt en te rechtvaardigen Blijft de gastvrijheid wel of niet beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is, om aan de bijeenkomst te kunnen deelnemen? Om deze vraag te beantwoorden beoordeelt de inspectie of het programma, de locatie en de kosten van de bijeenkomst te rechtvaardigen zijn. Wanneer de geboden gastvrijheid niet voldoet aan de regels, is er sprake van verboden gunstbetoon. Programma is (vooralsnog) te rechtvaardigen Het programma bestond uit twee dagen (één dag en één avond). In totaal duurde het wetenschappelijke programma 7.45 uur, waarvan minder dan 2 uur op de eerste dag, en het niet-wetenschappelijke programma duurde in totaal 4.30 uur. De inspectie beraadt zich over wanneer een overnachting te rechtvaardigen is in het kader van gastvrijheid dient beperkt te blijven tot hetgeen strikt noodzakelijk is om de bijeenkomst bij te wonen, zoals verwoord in onderdeel 2.1 onder a, b en c van de Beleidsregels gunstbetoon. Locatie is passend De locatie waar de samenkomst werd gehouden moet een zakelijke uitstraling hebben en strikt noodzakelijk tot de bijeenkomst zijn. De faciliteiten op locatie dienen bescheiden te zijn en hetgeen strikt noodzakelijk is om de bijeenkomst te kunnen bijwonen niet te overtreffen. Het inhoudelijk programma dient het hoofddoel tot deelname aan de bijeenkomst te zijn. Daarnaast dient ook de keuze voor de geografische ligging van de plaats logisch te zijn om deelname aan het congres voor de deelnemers mogelijk te maken. Alles overwegend vindt de inspectie de locatie passend. Echter het diner werd genuttigd in een slot met een luxe uitstraling. Het diner had ook in het hotel kunnen plaatsvinden. Kosten zijn binnen redelijke perken Gastvrijheid is een vorm van gunstbetoon en mag zich niet uitstrekken tot anderen dan beroepsbeoefenaren of in het kader van wetenschappelijke bijeenkomsten- tot beroepsbeoefenaren en verpleegkundigen, die in uitoefening van hun beroep in opdracht van een beroepsbeoefenaar geneesmiddelen verstrekken of toedienen aan een patiënt. Tijdens de bijeenkomst is gastvrijheid verstrekt aan alleen beroepsbeoefenaren. Onder de kosten in het kader van gastvrijheid worden verstaan redelijke reis-, verblijf- en deelnamekosten. Algemene kosten die verband houden met de organisatie van een bijeenkomst, zoals zaalhuur en sprekersvergoedingen, vallen in beginsel niet onder de kosten van gastvrijheid. De inspectie gaat bij de beoordeling van de kosten voor gastvrijheid tijdens de bijeenkomst uit van de totale financiële bijdrage van de farmaceutische industrie gedeeld door het aantal deelnemers. Zo wordt bepaald welk bedrag toekomt aan de individuele deelnemer. De inspectie komt uit op een bedrag van 186,50 4 per deelnemer. Een groot deel van dit bedrag is te verklaren door de overnachting. 4 De totale kosten van de gastvrijheid bedroeg 6.929, Dit gedeeld door gemiddeld aantal deelnemers over twee dagen (33) en na aftrek van de eigen bijdrage per deelnemer ( 774,42 : 33 = 23,47), komt dit neer op 186,50 per deelnemer. ( 6.929: 33) - 23,47 = 186,50. Pagina 12 van 14

13 Conclusie: Gelet op de beoordeling van het programma, locatie en de kosten acht de inspectie de gastvrijheid acceptabel en in overeenstemming met de Beleidsregels gunstbetoon, weliswaar met bovengenoemde kanttekening Banden sprekers met farmaceutische bedrijven bekend Een spreker heeft aan het begin een disclosure-slide getoond waarin hij zijn banden met Roche vermelde en benadrukte dat de getoonde disclosure expliciet deze specifieke bijeenkomst betrof. De inspectie kan zich niet in deze benadering vinden. Op grond van de Beleidsregels gunstbetoon dient een arts of onderzoeker die optreedt als spreker tijdens een nascholingsbijeenkomst, transparant te zijn over al zijn belangen met de farmaceutische industrie. De spreker kan hiervoor gebruik maken van het template van de disclosure-slide van CGR: TRANSPARANTIE/7-1/ Geen overtreding van reclameregels door standhouder De geïnspecteerde roll-up van Roche tijdens de bijeenkomst voldoet aan de reclameregels Er zijn geen geschenken door Roche aangeboden Vertegenwoordigers Roche waren voldoende herkenbaar. Gezien bovenstaande concludeert de inspectie dat de stand van Roche voldoet aan de reclameregels. Pagina 13 van 14

14 4 Handhaving 4.1 Inleiding In het vorige hoofdstuk heeft de inspectie een oordeel gegeven over in hoeverre Roche Nederland B.V. tijdens de bijeenkomst de regels voor geneesmiddelenreclame naleefde. In dit hoofdstuk geeft de inspectie aan of en welke maatregelen zij zal treffen indien Roche Nederland B.V. niet heeft voldaan aan de regels voor geneesmiddelenreclame. 4.2 Corrigerende maatregel(en) Er worden geen corrigerende maatregelen getroffen. 4.3 Stimuleringsmaatregel(en) De inspectie adviseert Roche om voor toekomstige bijeenkomsten sprekers te wijzen op correct gebruik van de disclosure-slide, liefst conform het door de CGR opgesteld format. Pagina 14 van 14

Inleiding 3 Resultaten toezichtbezoek 4 Conclusies 9

Inleiding 3 Resultaten toezichtbezoek 4 Conclusies 9 Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan de cursus Update Farmaco therapie georganiseerd door Sanofi Netherlands Utrecht, Oktober, 2015 1 Inleiding 3 2 Resultaten toezichtbezoek 4 2.1

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan het 5 e Zeister Longsymposium georganiseerd door UMCU en GSK op 18 juni 2015 te Zeist

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan het 5 e Zeister Longsymposium georganiseerd door UMCU en GSK op 18 juni 2015 te Zeist Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan het 5 e Zeister Longsymposium georganiseerd door UMCU en GSK op 18 juni Utrecht, Januari, 2016 1 Inleiding 3 2 Resultaten toezichtbezoek 4 2.1

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 3 Conclusies Inleiding Bijeenkomst voldoet overwegend aan de reclameregels Te nemen maatregelen 9

1 Inleiding 3. 3 Conclusies Inleiding Bijeenkomst voldoet overwegend aan de reclameregels Te nemen maatregelen 9 Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan het UMC Utrecht Mammasymposium georganiseerd door het UMC Utrecht Cancer Center op 1 oktober 2015 te Utrecht Utrecht, November, 2015 1 Inleiding

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 3 Conclusies 8 3.1 Inleiding 8 3.2 Bijeenkomst voldoet overwegend aan de reclameregels 8 3.3 Te nemen maatregelen 9

1 Inleiding 3. 3 Conclusies 8 3.1 Inleiding 8 3.2 Bijeenkomst voldoet overwegend aan de reclameregels 8 3.3 Te nemen maatregelen 9 Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan de nascholing Nieuwe Diabetesmiddelen georganiseerd door Sanofi Netherlands B.V. op 16 maart 2015 te Oldenzaal Utrecht, mei, 2015 1 Inleiding

Nadere informatie

Inleiding 3 Resultaten toezichtbezoek 4 Conclusies 10

Inleiding 3 Resultaten toezichtbezoek 4 Conclusies 10 Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan de Najaarsvergadering NVvA georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Allergologie op 21 november 2014 te Breukelen Utrecht, Maart, 2015

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 3 Conclusies 8 3.1 Inleiding 8 3.2 Bijeenkomst voldoet overwegend aan de reclameregels 8 3.3 Te nemen maatregelen 10

1 Inleiding 3. 3 Conclusies 8 3.1 Inleiding 8 3.2 Bijeenkomst voldoet overwegend aan de reclameregels 8 3.3 Te nemen maatregelen 10 Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan de nascholing De Oudere Patiënt met Diabetes en Nierschade georganiseerd door Novartis Pharma op 24 september 2015 te Vlaardingen Utrecht, November,

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 3 Conclusies Inleiding Bijeenkomst voldoet overwegend aan de reclameregels Te nemen maatregelen 10

1 Inleiding 3. 3 Conclusies Inleiding Bijeenkomst voldoet overwegend aan de reclameregels Te nemen maatregelen 10 Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan de nascholing COPD Farmacologie en inhalatietechnologie georganiseerd door Zorgorganisatie Eerste Lijn op 17 februari 2015 te Naaldwijk Utrecht,

Nadere informatie

Utrecht, december, 2016

Utrecht, december, 2016 Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan de bijeenkomst Dutch Breast Surgeons Course georganiseerd door Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie op 22 januari 2016 te Valkenburg

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 3 Conclusies 10 3.1 Inleiding 10 3.2 Congres voldoet overwegend aan de reclameregels 10 3.3 Te nemen maatregelen 12

1 Inleiding 3. 3 Conclusies 10 3.1 Inleiding 10 3.2 Congres voldoet overwegend aan de reclameregels 10 3.3 Te nemen maatregelen 12 Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan het symposium Somatiek bij ADHD georganiseerd door Eurocept B.V. op 13 Utrecht, Maart 2015 1 Inleiding 3 2 Resultaten toezichtbezoek 4 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Utrecht, augustus, 2016

Utrecht, augustus, 2016 Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan het 4 e Voorjaars Symposium Verpleegkundig Specialisten Oncologie georganiseerd door V&VN Oncologie op 24 maart 2016 te Doorn Utrecht, augustus,

Nadere informatie

Inleiding 3 Resultaten toezichtbezoek 4 Conclusies 9

Inleiding 3 Resultaten toezichtbezoek 4 Conclusies 9 Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan de Lustrumeditie Nederlandse Ziekenhuisfarmaciedagen georganiseerd door de Congress Company Academie op 13 en 14 november 2014 te Rotterdam Utrecht,

Nadere informatie

Utrecht, januari 2015

Utrecht, januari 2015 Rapport naar aanleiding van het vervolgonderzoek naar de dienstverlening omtrent de adviesraad Behandeling van VTE in Nederland georganiseerd door Pfizer B.V. op 9 september 2014 te Utrecht Utrecht, januari

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 3 Conclusies 9 3.1 Inleiding 9 3.2 Bijeenkomst voldoet overwegend aan de reclameregels 9 3.3 Te nemen maatregelen 111

1 Inleiding 3. 3 Conclusies 9 3.1 Inleiding 9 3.2 Bijeenkomst voldoet overwegend aan de reclameregels 9 3.3 Te nemen maatregelen 111 Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan de Nascholing individuele behandeling van diabetes type 2: Is insuline het einde? georganiseerd door AstraZeneca B.V. op 10 maart 2015 te Zwijndrecht

Nadere informatie

Utrecht, januari 2015

Utrecht, januari 2015 Rapport naar aanleiding van het vervolgonderzoek naar de dienstverlening omtrent de Longartsen Adviesraad georganiseerd door GlaxoSmithKline op te Utrecht Utrecht, januari 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Resultaten

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 4 Handhaving Inleiding Corrigerende maatregelen Stimuleringsmaatregelen 13

1 Inleiding 3. 4 Handhaving Inleiding Corrigerende maatregelen Stimuleringsmaatregelen 13 Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan de psychologische insuline resistentie (PIR) workshop georganiseerd door Lilly Utrecht, maart, 2016 1 Inleiding 3 2 Resultaten toezichtbezoek

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 4 Handhaving Inleiding Corrigerende maatregelen Stimuleringsmaatregelen 14

1 Inleiding 3. 4 Handhaving Inleiding Corrigerende maatregelen Stimuleringsmaatregelen 14 Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan de Dermatologendagen 2016 georganiseerd door Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) op 7 april 2016 te Arnhem Utrecht,

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan de EASD Highlights 2014 georganiseerd door De Baar advies en organisatie op 23 september

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan de EASD Highlights 2014 georganiseerd door De Baar advies en organisatie op 23 september Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan de EASD Highlights 2014 georganiseerd door De Baar advies en organisatie op 23 september 2014 te Amersfoort Den Haag, Oktober 2014 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 3 Conclusies Inleiding Bijeenkomst voldoet niet aan de reclameregels Standhouders voldoen aan reclameregels 12

1 Inleiding 3. 3 Conclusies Inleiding Bijeenkomst voldoet niet aan de reclameregels Standhouders voldoen aan reclameregels 12 Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan Bronkhorst Colloquium georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose op 25 november 2016 te Veldhoven

Nadere informatie

Utrecht, januari 2015

Utrecht, januari 2015 Rapport naar aanleiding van het vervolgonderzoek naar de dienstverlening omtrent de adviesraad Diabetes Regio Zuid over de nieuwe NHG-standaard type 2 diabetes in de praktijk, georganiseerd door Eli Lilly

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan de Longdagen 2015 georganiseerd door NVALT, NRS en Longfonds op 21 april 2015 te Utrecht

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan de Longdagen 2015 georganiseerd door NVALT, NRS en Longfonds op 21 april 2015 te Utrecht Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan de Longdagen 2015 georganiseerd door NVALT, NRS en Longfonds op 21 april Utrecht Utrecht, September, 2015 1 Inleiding 3 2 Resultaten toezichtbezoek

Nadere informatie

Samenvatting 3. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode Toetsingskader 4

Samenvatting 3. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode Toetsingskader 4 Het door de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting georganiseerde symposium Van Hielprik tot Donorlong op 9 februari 2017 te Utrecht voldoet niet geheel aan de reclameregels voor geneesmiddelen. Utrecht,

Nadere informatie

Den Haag, September 2014

Den Haag, September 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan het 7e Nationaal POH congres, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners op 22 mei 2014 te Ede. Den Haag, September 2014 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Dutch Pain Society Congres 2017 voldoet overwegend aan de reclameregels. Utrecht,

Dutch Pain Society Congres 2017 voldoet overwegend aan de reclameregels. Utrecht, Dutch Pain Society Congres 2017 voldoet overwegend aan de reclameregels Utrecht, Juli 2017 Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding en belang 4 1.2 Onderzoeksvragen 4 1.3 Onderzoeksmethode 4 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

IGZ uitgangspunten bij beoordeling van wetenschappelijke bijeenkomsten. Datum 20 februari 2017

IGZ uitgangspunten bij beoordeling van wetenschappelijke bijeenkomsten. Datum 20 februari 2017 IGZ uitgangspunten bij beoordeling van wetenschappelijke bijeenkomsten Datum 20 februari 2017 De IGZ heeft vanaf 2011 ongeveer 30 wetenschappelijke bijeenkomsten geïnspecteerd op het voldoen aan de regels

Nadere informatie

Den Haag, Januari 2014

Den Haag, Januari 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan het European Cancer Congress 2013, georganiseerd door de European CanCer Organisation (ECCO) van 27 september tot 1 te Amsterdam. Den Haag, Januari 2014 Den Haag, 16

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 3

Inhoud. 1 Inleiding 3 Rapport van het inspectiebezoek aan het 41 e Voorjaarscongres Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie van 10-12 april 2013 te Maastricht Den

Nadere informatie

Utrecht, juli 2016 M

Utrecht, juli 2016 M Bijeenkomst Therapeutic antibodies in oncology what makes the original unique? georganiseerd door Roche Nederland B.V. in Penzberg (Duitsland) op 19 en 20 november 2015 voldeed aan de regels voor gunstbetoon

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9496 4 april 2014 Beleidsregels van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 maart 2014, kenmerk 336714-118094-GMT,

Nadere informatie

Geneesmiddelenreclame en congressen. Jan Verschoor (CGR) 7 november 2016 MPI, Nieuwegein

Geneesmiddelenreclame en congressen. Jan Verschoor (CGR) 7 november 2016 MPI, Nieuwegein Geneesmiddelenreclame en congressen Jan Verschoor (CGR) MPI, Nieuwegein Waar gaan we het over hebben? 1. Introductie stichting CGR 2. Toezicht op geneesmiddelenreclame 3. Verschil tussen beroepsbeoefenaren

Nadere informatie

Uitwerking Normen Gunstbetoon artikelen 12 en 13, 16 t/m 22 Gedragscode Geneesmiddelenreclame

Uitwerking Normen Gunstbetoon artikelen 12 en 13, 16 t/m 22 Gedragscode Geneesmiddelenreclame Uitwerking Normen Gunstbetoon artikelen 12 en 13, 16 t/m 22 Gedragscode Geneesmiddelenreclame A. Het geven en ontvangen van geschenken Geringe waarde + betekenis beroepsuitoefening 1. Het geven en ontvangen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PREVENTIEVE TOETSING BUITENLANDSE BIJEENKOMSTEN

AANVRAAGFORMULIER PREVENTIEVE TOETSING BUITENLANDSE BIJEENKOMSTEN AANVRAAGFORMULIER PREVENTIEVE TOETSING BUITENLANDSE BIJEENKOMSTEN Wanneer u het aanvraagformulier lokaal opslaat op uw computer, dan kunt u dit formulier via uw PDF-reader digitaal invullen. U dient dit

Nadere informatie

Utrecht, 20 juli, 2016

Utrecht, 20 juli, 2016 Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan 8 th IPCRG World Conference Amsterdam georganiseerd door The International Primary Care Respiratory Group (IPCRG) en COPD & Astma Huisartsen

Nadere informatie

Onderdeel III sub d, aanpassing van de definitie beroepsbeoefenaar met toelichting:

Onderdeel III sub d, aanpassing van de definitie beroepsbeoefenaar met toelichting: NOTITIE 24 januari 2012 Aanpassing Gedragscode Geneesmiddelenreclame Inleiding In verband met de wijziging van de Geneesmiddelenwet per 1 januari 2012 en inwerkingtreding van nieuwe Beleidsregels gunstbetoon

Nadere informatie

Toelichting bij de Gedragscode Geneesmiddelenreclame

Toelichting bij de Gedragscode Geneesmiddelenreclame Toelichting bij de Gedragscode Geneesmiddelenreclame In deze toelichting zijn opgenomen de toelichtingen, die door het Bestuur zijn opgesteld in het kader van wijzigingen, die in de Gedragscode Geneesmiddelenreclame

Nadere informatie

Actualiteiten CGR. NVFM 22 september 2016 Jan Verschoor

Actualiteiten CGR. NVFM 22 september 2016 Jan Verschoor Actualiteiten CGR NVFM 22 september 2016 Jan Verschoor Ontwikkelingen: een terugblik Toedieningsapparaten Sponsoring bijeenkomsten Sponsoring van projecten Reclame vs. informatie Reclame Kenmerken: aanprijzend,

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE GUNSTEBETOON

ZELFEVALUATIE GUNSTEBETOON ZELFEVALUATIE GUNSTEBETOON bij aanvraag accreditatie nascholing Onderdeel van Inleiding - Aanleiding Nascholingsbijeenkomsten van zorgaanbieders kunnen (mede) worden gefinancierd door leveranciers van

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE GUNSTEBETOON

ZELFEVALUATIE GUNSTEBETOON ZELFEVALUATIE GUNSTEBETOON bij aanvraag accreditatie nascholing Onderdeel van Inleiding - aanleiding Nascholingsbijeenkomsten van zorgaanbieders kunnen (mede) worden gefinancierd door leveranciers van

Nadere informatie

Sponsoring van bijeenkomsten. 3 e Associatie Symposium Rotterdam 7 maart 2013 Janine Galjaard

Sponsoring van bijeenkomsten. 3 e Associatie Symposium Rotterdam 7 maart 2013 Janine Galjaard Sponsoring van bijeenkomsten 3 e Associatie Symposium Rotterdam 7 maart 2013 Janine Galjaard Inhoud Stichting CGR Gastvrijheid Transparantie 7 maart 2013 2 Stichting CGR Zelfregulering m.b.t. reclame voor

Nadere informatie

Inleiding. Uitgangspunten

Inleiding. Uitgangspunten Gedragsregels voor plastisch chirurgen (in opleiding) met betrekking tot gunstbetoon en dienstverlening door de industrie, vastgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) op

Nadere informatie

Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere borging nodig. Utrecht, november 2012

Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere borging nodig. Utrecht, november 2012 Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere borging nodig Utrecht, november 2012 Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende,

Nadere informatie

[X] biedt aan Universitaire Medische Centra in Nederland een scholarship, hierna ook te noemen het Budget, aan.

[X] biedt aan Universitaire Medische Centra in Nederland een scholarship, hierna ook te noemen het Budget, aan. 30 maart 2015 ADVIES (AA15.022) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 4 maart 2015, op de voet van artikel 59 van het Reglement van de Codecommissie en de Commissie van Beroep van de Stichting

Nadere informatie

Rapportage Transparantieregister Zorg 2016

Rapportage Transparantieregister Zorg 2016 Stichting Code Geneesmiddelen Reclame Rapportage Transparantieregister Zorg 2016 m e i 2 0 1 7 Een van de taken van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) is het toezien op de naleving van de Gedragscode

Nadere informatie

Gedragscode geneesmiddelenreclame Handreiking

Gedragscode geneesmiddelenreclame Handreiking Gedragscode geneesmiddelenreclame Handreiking Colofon De Handreiking Gedragscode geneesmiddelenreclame is een publicatie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Koninklijke

Nadere informatie

Compliance en CGR. Frederik Schutte Regned, Utrecht 12 november 2015

Compliance en CGR. Frederik Schutte Regned, Utrecht 12 november 2015 Compliance en CGR Frederik Schutte Regned, Utrecht Onderwerpen Achtergrond CGR Toezicht op geneesmiddelenreclame Directe compliance verplichtingen Afgeleide compliance verplichtingen Toezicht IGZ Risicogestuurd

Nadere informatie

Code Geneesmiddelenreclame (CGR) Invloed op medische congressen. Janine Galjaard en Clarinca van Assen (CGR) Rotterdam, 8 maart 2016

Code Geneesmiddelenreclame (CGR) Invloed op medische congressen. Janine Galjaard en Clarinca van Assen (CGR) Rotterdam, 8 maart 2016 Code Geneesmiddelenreclame (CGR) Invloed op medische congressen Janine Galjaard en Clarinca van Assen (CGR) Rotterdam, Inhoud Achtergrond Juridisch kader Toezicht Inhoud zelfregulering Medische congressen

Nadere informatie

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet.

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet. Werkafspraken tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie), de stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en de Keuringsraad Openbare Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) over de wijze van samenwerking

Nadere informatie

NVT. Relatie NVT en de medische industrie GEDRAGSCODE VOOR DE PROFESSIONAL. Gedragscode NVT

NVT. Relatie NVT en de medische industrie GEDRAGSCODE VOOR DE PROFESSIONAL. Gedragscode NVT NVT GEDRAGSCODE VOOR DE PROFESSIONAL Relatie NVT en de medische industrie Gedragscode NVT Eigenaar: Bestuur NVT Datum: 01 08 2013 Revisiedatum: 01 08 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begripsbepaling...

Nadere informatie

X zorgt voor de navolgende maatregelen tijdens haar congressen:

X zorgt voor de navolgende maatregelen tijdens haar congressen: 11 januari 2012 ADVIES (AA11.123) van de Codecommissie op het verzoek van de vereniging X op de voet van artikel 59 van het Reglement van de Codecommissie en de Commissie van beroep van de Stichting Code

Nadere informatie

7.2 Openbaarmaking financiële relaties

7.2 Openbaarmaking financiële relaties Definitie sponsoring 6.5.1 Onder sponsoring wordt verstaan het door een vergunninghouder verlenen van financiële dan wel anderszins op geld waardeerbare ondersteuning, met of zonder tegenprestatie, aan

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE GUNSTEBETOON

ZELFEVALUATIE GUNSTEBETOON ZELFEVALUATIE GUNSTEBETOON bij aanvraag accreditatie nascholing Onderdeel van Inleiding - Aanleiding Nascholingsbijeenkomsten van zorgaanbieders kunnen (mede) worden gefinancierd door leveranciers van

Nadere informatie

De rol van de inspectie

De rol van de inspectie De rol van de inspectie Toezicht op reclame en gunstbetoon Bas van der Heide Algemeen 2017: fusie Inspectie voor de Gezondheidszorg en Inspectie Jeugdzorg tot Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Taak inspectie:

Nadere informatie

Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere borging nodig. Utrecht, november 2012

Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere borging nodig. Utrecht, november 2012 Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere borging nodig Utrecht, november 2012 Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 49208 31 augustus 2017 Beleidsregels van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 augustus 2017, kenmerk

Nadere informatie

Stichting CGR. Algemene informatie over de organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten. Veelgestelde vragen

Stichting CGR. Algemene informatie over de organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten. Veelgestelde vragen Stichting CGR Algemene informatie over de organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten en Veelgestelde vragen 1. Introductie In Nederland en daarbuiten gelden specifieke regels voor geneesmiddelenreclame.

Nadere informatie

[Bijeenkomst Y] wordt gesponsord door [X]. [X] verzorgt tevens de logistieke organisatie van deze bijeenkomst.

[Bijeenkomst Y] wordt gesponsord door [X]. [X] verzorgt tevens de logistieke organisatie van deze bijeenkomst. 5 april 2012 ADVIES (AA12.021) van de Codecommissie op het verzoek van [X] op de voet van artikel 59 van het Reglement van de Codecommissie en de Commissie van Beroep van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame,

Nadere informatie

Accreditatieschema Therapeutische elastische kousen Versie 1

Accreditatieschema Therapeutische elastische kousen Versie 1 Accreditatieschema Therapeutische elastische kousen Versie 1 Centrum voor Certificatie Postbus 526 2400 AM Alphen aan den Rijn 0172-242441 info@centrumvoorcertificatie.nl www.centrumvoorcertificatie.nl

Nadere informatie

Gunstbetoon bij nascholing van huisartsen binnen de reclameregels

Gunstbetoon bij nascholing van huisartsen binnen de reclameregels Gunstbetoon bij nascholing van huisartsen binnen de reclameregels Den Haag, januari 2010 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 3 RAPPORT Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 9 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Op 9 november 2006 is het volgende advies (A06.038) gegeven. 1. Het verzoek van X:

Op 9 november 2006 is het volgende advies (A06.038) gegeven. 1. Het verzoek van X: Op 9 november 2006 is het volgende advies (A06.038) gegeven. 1. Het verzoek van X: X deelt mede dat zij, samen met twee andere farmaceutische bedrijven, te weten Y en Z, een convenant heeft opgesteld zijnde

Nadere informatie

Advies 15.03 bijeenkomst product introductie Wenen

Advies 15.03 bijeenkomst product introductie Wenen Advies 15.03 bijeenkomst product introductie Wenen Aan de Codecommissie van de stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (hierna: de Codecommissie) is op grond van artikel 37 van het Reglement van de

Nadere informatie

7 augustus Het verzoek van [X]

7 augustus Het verzoek van [X] 7 augustus 2014 ADVIES (AA14.046) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 6 juni 2014 op de voet van artikel 59 van het Reglement van de Codecommissie en de Commissie van Beroep van de Stichting

Nadere informatie

Set van toetsingscriteria Beoordelingskader

Set van toetsingscriteria Beoordelingskader Set van toetsingscriteria Beoordelingskader Deze set van toetsingscriteria/beoordelingskader is van toepassing op alle bij de NVvP voorliggende accreditatie aanvragen. Aanvraagtermijn Is de aanvraag maximaal

Nadere informatie

Utrecht, september 2016

Utrecht, september 2016 Eindrapport van het inspectiebezoek in het kader van Geneesmiddelen zonder Handelsvergunning aan ziekenhuisapotheek Nij Smellinghe te Drachten, op 25 mei 2016 Utrecht, september 2016 Documentnummer: 1008874

Nadere informatie

Richtlijn Gunstbetoon door bedrijven

Richtlijn Gunstbetoon door bedrijven Richtlijn Gunstbetoon door bedrijven November 2010 10.3611 Richtlijn Gunstbetoon door bedrijven Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) Postbus 9696 3506 GR Utrecht T: 030-2739880

Nadere informatie

X vraagt advies over de toelaatbaarheid van deze vorm van sponsoring.

X vraagt advies over de toelaatbaarheid van deze vorm van sponsoring. Op 14 juni 2010 is het volgende advies (A10.043) gegeven. 1. Het verzoek van X: X heeft als doelstelling het bevorderen van zorg voor patiënten met ziekte Y, het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 juli 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 juli 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Inhoud Inleiding 10

Inhoud Inleiding 10 Inhoud 5 10 Inleiding 10 11 Algemene informatie 11 1 11Waarom is er een Geneesmiddelenwet? 11 2 12Wat zijn de hoofdpunten van de Geneesmiddelenwet? 12 3 13Welke andere vernieuwingen zijn er in de Geneesmiddelenwet?

Nadere informatie

Werkwijze declaraties Raad van Bestuur

Werkwijze declaraties Raad van Bestuur Werkwijze declaraties Raad van Bestuur Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf Doel Met dit document wordt beoogd een kader vast te leggen voor de leden van de Raad van Bestuur over de werkwijze

Nadere informatie

Artikel 22. Verplichte openbaarmaking in Transparantieregister Zorg

Artikel 22. Verplichte openbaarmaking in Transparantieregister Zorg OPENBAARMAKING TRANSPARANTIEREGISTER ZORG Artikel 22. Verplichte openbaarmaking in Transparantieregister Zorg 1. In het Transparantieregister Zorg, dan wel een ander daartoe door het bestuur van de stichting

Nadere informatie

Toelichting gedragsregels openbaarmaking financiële relaties

Toelichting gedragsregels openbaarmaking financiële relaties Toelichting gedragsregels openbaarmaking financiële relaties Aanleiding Sinds jaar en dag bestaan er zakelijke betrekkingen tussen beroepsbeoefenaren en farmaceutische ondernemingen (tezamen hierna aangeduid

Nadere informatie

Sponsoring van nascholingsactiviteiten

Sponsoring van nascholingsactiviteiten Sponsoring van nascholingsactiviteiten Inhoud Deskundigheidsbevordering en aandeel farmaceutische industrie 3 Paragraaf 1 Beïnvloeding farmacie via nascholing 3 Paragraaf 2 Wet- en regelgeving 3 Paragraaf

Nadere informatie

Tactus Verslavingszorg t.a.v. raad van bestuur Postbus AD DEVENTER

Tactus Verslavingszorg t.a.v. raad van bestuur Postbus AD DEVENTER > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Tactus Verslavingszorg t.a.v. raad van bestuur Postbus 154 7400 AD DEVENTER Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088

Nadere informatie

GGD Amsterdam t.a.v. raad van bestuur Postbus CE AMSTERDAM

GGD Amsterdam t.a.v. raad van bestuur Postbus CE AMSTERDAM > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht GGD Amsterdam t.a.v. raad van bestuur Postbus 2200 1000 CE AMSTERDAM Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50

Nadere informatie

Opiniestuk in landelijk dagblad waarin naam van receptgeneesmiddel wordt genoemd. Geen publieksreclame.

Opiniestuk in landelijk dagblad waarin naam van receptgeneesmiddel wordt genoemd. Geen publieksreclame. Adviesnummer: A17.015 Datum uitspraak: 20 februari 2017 Datum publicatie: n.t.b. Instantie: Codecommissie Onderwerp: Reclame, publieksreclame Oordeel: Relevante artikelen: 3.1, 5.1.3 Samenvatting: Opiniestuk

Nadere informatie

Wijzigingen CGR Gedragscode per 1 januari 2015 Plaats van wijziging in blauw weergegeven. Wijzigingen in rood aangegeven.

Wijzigingen CGR Gedragscode per 1 januari 2015 Plaats van wijziging in blauw weergegeven. Wijzigingen in rood aangegeven. Wijzigingen CGR Gedragscode per 1 januari 2015 Plaats van wijziging in blauw weergegeven. Wijzigingen in rood aangegeven. Gastvrijheid bij bijeenkomsten en manifestaties Toelichting 6.4.1 Het onderdeel

Nadere informatie

Aankomende wetgeving omtrent gunstbetoon bij medische hulpmiddelen. Een korte introductie in het thema Gunstbetoon

Aankomende wetgeving omtrent gunstbetoon bij medische hulpmiddelen. Een korte introductie in het thema Gunstbetoon Aankomende wetgeving omtrent gunstbetoon bij medische hulpmiddelen Een korte introductie in het thema Gunstbetoon Masterclass Gunstbetoon 2 februari 2017 Programma 1. Opening en inleiding 2. Definitie

Nadere informatie

Datum 7 december 2016 Onderwerp Vastgesteld rapport bezoek High Risk medicatie 14 november 2016

Datum 7 december 2016 Onderwerp Vastgesteld rapport bezoek High Risk medicatie 14 november 2016 > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Ziekenhuis Amstelland de heer Raad van Bestuur Postbus 328 1180 AH AMSTELVEEN Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088

Nadere informatie

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis T.a.v. de heer dr. P.C. van der Velden Raad van Bestuur Postbus AD MIDDELHARNIS

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis T.a.v. de heer dr. P.C. van der Velden Raad van Bestuur Postbus AD MIDDELHARNIS > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis T.a.v. de heer dr. P.C. van der Velden Raad van Bestuur Postbus 153 3240 AD MIDDELHARNIS St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht

Nadere informatie

Toelichting bij de Uitwerking Normen Gunstbetoon artikelen 12 en 13, 16 t/m 22 Gedragscode Geneesmiddelenreclame

Toelichting bij de Uitwerking Normen Gunstbetoon artikelen 12 en 13, 16 t/m 22 Gedragscode Geneesmiddelenreclame Toelichting bij de Uitwerking Normen Gunstbetoon artikelen 12 en 13, 16 t/m 22 Gedragscode Geneesmiddelenreclame 1 Inleiding 1.1 De farmaceutische bedrijfstak is enerzijds wel en anderzijds geen gewone

Nadere informatie

inzake: een uitnodiging tot nascholing COPD to be continued..: COPD naar een hoger

inzake: een uitnodiging tot nascholing COPD to be continued..: COPD naar een hoger K07.015 Samenvatting De klacht van Stichting KOEL is gericht tegen Boehringer/Pfizer. Zij zijn voornemens gezamenlijk een nascholingsbijeenkomst te houden voor huisartsen en hebben een aantal huisartsen

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi)

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) De raad van de gemeente.. ; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders: Gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Het glazen huis. Marie-Hélène Schutjens Rotterdam, 15 februari 2017

Het glazen huis. Marie-Hélène Schutjens Rotterdam, 15 februari 2017 Het glazen huis Marie-Hélène Schutjens Rotterdam, 15 februari 2017 1 Geschiedenis herhaalt zich 2011: Aandacht in media en politiek voor incidenten Maatschappelijke en politieke druk (Minister: er moet

Nadere informatie

RAPPORTAGE CGR REGELS GUNSTBETOON

RAPPORTAGE CGR REGELS GUNSTBETOON RAPPORTAGE CGR REGELS GUNSTBETOON INHOUDSOPGAVE + Inleiding & leeswijzer 3 + Management summary 6 + Resultaten 10 1. 10 2. 18 3. 26 4. s 34 + Profiel 42 1. & s 43 2. 44 3. 45 2 INLEIDING & LEESWIJZER RIJNSBURGSTRAAT

Nadere informatie

Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH)

Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) Inleiding en verantwoording De gezamenlijke medische hulpmiddelenindustrie SOMT, Stichting Ondernemingen Medische Technologie, heeft op uitdrukkelijk verzoek van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 januari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 januari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Advies A Sponsoring congres Curaçao

Advies A Sponsoring congres Curaçao Advies A 14.04 Sponsoring congres Curaçao Aan de Codecommissie van de stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (hierna: de Codecommissie) is op grond van artikel 37 van het Reglement van de Codecommissie

Nadere informatie

Verklaring van belangen

Verklaring van belangen Verklaring van belangen Reden voor invulling van dit formulier Maak uw keuze Ik werk reeds voor het CBG en vul de Verklaring van belangen opnieuw in Algemeen Titel(s) Voornaam Dr. Gabe Tussenvoegsels Achternaam

Nadere informatie

Pilot Onze Keuken bij Gemeente Alkmaar 1-meting onder gasten. september 2012

Pilot Onze Keuken bij Gemeente Alkmaar 1-meting onder gasten. september 2012 Pilot Onze Keuken bij Gemeente Alkmaar 1-meting onder gasten september 2012 Achtergrond Met behulp van een online vragenlijst is de waardering en beoordeling van de gasten ten aanzien van de dienstverlening

Nadere informatie

Op 24 mei 2007 is het volgende advies (A07.013) gegeven.

Op 24 mei 2007 is het volgende advies (A07.013) gegeven. Op 24 mei 2007 is het volgende advies (A07.013) gegeven. 1. Het verzoek: 1.1. X geeft in haar adviesaanvraag aan dat: - zij in Nederland verantwoordelijk is voor de marketing en verkoop van vier weesgeneesmiddelen,

Nadere informatie

Datum 22 mei 2017 Onderwerp V definitieve verslag inspectiebezoek kritieke diagnostiek

Datum 22 mei 2017 Onderwerp V definitieve verslag inspectiebezoek kritieke diagnostiek > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Maasziekenhuis Pantein T.a.v., voorzitter raad van bestuur Postbus 55 5830 AB BOXMEER Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50

Nadere informatie

Verklaring van belangen

Verklaring van belangen Verklaring van belangen Reden voor invulling van dit formulier Maak uw keuze Ik werk reeds voor het CBG en vul de Verklaring van belangen opnieuw in Algemeen Titel(s) Voornaam Dr. Paul Tussenvoegsels Achternaam

Nadere informatie

Inspectierapport Bso Kinderopvang Op Maat - locatie Basisschool De Kreek (BSO) Hinkelenoord NC BERGEN OP ZOOM Registratienummer:

Inspectierapport Bso Kinderopvang Op Maat - locatie Basisschool De Kreek (BSO) Hinkelenoord NC BERGEN OP ZOOM Registratienummer: Inspectierapport Bso Kinderopvang Op Maat - locatie Basisschool De Kreek (BSO) Hinkelenoord 14 4617NC BERGEN OP ZOOM Registratienummer: 230790082 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Datum 17 november 2014 Onderwerp Definitief inspectierapport tevens eindrapport circulaire inspectie

Datum 17 november 2014 Onderwerp Definitief inspectierapport tevens eindrapport circulaire inspectie > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Apotheek Haagse Ziekenhuizen (AHZ) t.a.v., gevestigd apotheker Escamplaan 900 2547 E DEN HAAG Datum 17 november 2014 Onderwerp Definitief inspectierapport tevens

Nadere informatie

Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank TiN

Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank TiN Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank TiN Geachte mevrouw/mijnheer, In het kader van de Trombocytopathie in Nederland studie wordt een gedeelte van het extra afgenomen bloed opgeslagen in een

Nadere informatie

Stichting Bravis Ziekenhuis t.a.v. Raad van Bestuur Postbus AZ ROOSENDAAL

Stichting Bravis Ziekenhuis t.a.v. Raad van Bestuur Postbus AZ ROOSENDAAL > Retouradres Postbus 2518, 6401 DA Heerlen Stichting Bravis Ziekenhuis t.a.v. Raad van Bestuur Postbus 999 4700 AZ ROOSENDAAL Cc: Onderwerp Definitief rapport inspectiebezoek High Risk Medicatie Farmaceutische

Nadere informatie

De operationele ICT-infrastructuur wordt geleverd door Z. De deelnemende apothekers sluiten zelf een overeenkomst met Z.

De operationele ICT-infrastructuur wordt geleverd door Z. De deelnemende apothekers sluiten zelf een overeenkomst met Z. Op 10 december 2009 is het volgende advies (A09.095) gegeven. 1. Het verzoek: X is een vergunninghouder, die onder meer geneesmiddelen op de markt brengt op het gebied van ziekte Y. X heeft in samenwerking

Nadere informatie

Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR.

Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR. Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR. STIMULERINGSREGELING STUDENTENACTIVITEITEN De stimuleringsregeling studentenactiviteiten van het UFW richt

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 maart 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 maart 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Zeewolde 2014

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Zeewolde 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zeewolde. Nr. 22094 10 februari 2017 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Zeewolde 2014 De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het

Nadere informatie

Inspectierapport PSZ de Porkieshoek (PSZ) Schipper 11 7981DV DIEVER

Inspectierapport PSZ de Porkieshoek (PSZ) Schipper 11 7981DV DIEVER Inspectierapport PSZ de Porkieshoek (PSZ) Schipper 11 7981DV DIEVER Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Westerveld Datum inspectie: 12-03-2015 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie