Installatie Pretech V

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatie Pretech V12.01.01"

Transcriptie

1 Installatie Pretech V Algemeen Zorg ervoor dat: 1) U bent aangemeld als beheerder van de computer wanneer u de software gaat installeren. Neem eventueel contact op met uw systeembeheerder. 2) Uw PC met internet is verbonden. Tijdens het activeren van uw licentie heeft u een internetverbinding nodig. 3) U de Pretech2012Setup.exe gedownload heeft, via de link die u ontvangen heeft per .

2 Lokale installatie: 1) Start het programma Pretech2012Setup.exe. 2) Geef de map in waar u de software wilt installeren en klik op Install. 3) Hierna verschijnt het volgende schermen: 4) Bevestig alle volgende acties door steeds voor Next te kiezen. 5) Kies voor Finish om de installatie te voltooien.

3 6) Start Pretech via de snelkoppeling. Zonder correcte licentieregistratie zal het programma starten met het volgende scherm: 7) Klik in deze dialoog op Settings... 8) Kies in de verschenen dialoog voor Softwarematig en Lokaal : 9) Klik op de knop Activeren

4 10) Voer in de verschenen dialoog de autorisatiecode in. Deze code heeft u ontvangen per . U kunt de code invoeren via kopiëren en plakken. Klik daarna op de knop Activeren : 11) De computer maakt nu via internet verbinding met de Matrix licentie server om de juiste modules te activeren. 12) Als de procedure doorlopen is, zal onderstaande scherm verschijnen: Is het Activeren mislukt? Zet uw firewall-beveiliging zodanig, dat de activatie kan verlopen via protocol: 5094 naar de URL: activation.matrix-software.nl 13) Klik op OK en u bent klaar met activeren van de licentie. De software kan nu geïnstalleerd worden.

5 Netwerk installatie Installeer de Sentinel RMS License Manager installer op een server in het netwerk. Dit is een losse installatie. Deze is te downloaden via onderstaande link. a) Kies voor standaard installatie b) Kies voor automatisch beveiliging instellen c) Kies voor Next en Finish

6 1) De registratiesleutel heeft u ontvangen per . Deze sleutel kunt u kopiëren en plakken in het activeringscherm, zie 4c. Zet uw beveiliging zo dat de activatering kan verlopen via: protocol: 5094 URL: activation.matrix-software.nl 2) Activeer de licentie op de server middels de Matrix Netwerk License Manager applicatie. Deze is te downloaden via onderstaande link: a) Kies voor Manage Software License b) Klik op Activate c) Voer de code in en klik op Activate d) U krijgt de melding wanneer dit geslaagd is. 3) Voer het programma Pretech2012Setup.exe op de Client PC s uit.

7 4) Hierna verschijnt het volgende scherm: 5) Bevestig alle volgende acties door steeds voor Next te kiezen. 6) Kies voor Finish om de installatie te voltooien. 7) Start Pretech via de snelkoppeling. Hierna zal het volgende scherm verschijnen: 8) Kies in deze dialoog voor Settings... 9) Kies in het verschenen dialoog voor Softwarematig, Netwerk, en bij Adres licentieserver de server waarop de licentie is geactiveerd (stap 1) en klik vervolgens op de Sluiten knop.

8 10) U bent klaar met de instellingen en kunt Pretech 2012 starten.

9 Release notes Pretech V Menu U start nu de nieuwe versie V op door de snelkoppeling te selecteren. op uw bureaublad Het volgende inlogscherm zal dan verschijnen voer hier uw naam en wachtwoord in. Wanneer het menu voor de 1 e keer geselecteerd wordt, volgt de melding dat de database moet worden ge-update. Voor de uitvoering hiervan wordt u automatisch naar de functie update database doorgeleid. De versie in het menu is nu herkenbaar als V

10 Onderhoud - Parameter voor een Cube profiel is toegevoegd bij de profielgegevens. - Parameters Calculatie is uitgebreid met de parameters Ontwateren kunststof tussenregels mech. t.b.v. het ontwateren van de tussen regels die mechanisch zijn verbonden.

11 - Bewerkingen profiel: Voor kunststof tussenregels die mechanisch zijn verbonden, zijn nu aparte ontwatering codes op te geven, zie onderhoud Bewerkingen profiel : - Per kleur kan aangeven worden of deze voor dealer(s) bestemd is.

12 - Per ventilatierooster kan aangeven worden of deze voor dealer(s) bestemd is. - Toekennen / splitsen van beslagartikelen, hiermee is het mogelijk om het hangen sluitwerk aan of het kozijn of raam/vleugel te koppelen.

13 - Profielbewerkingen zijn uitgebreid met mogelijkheid voor transport ontwatering: De bewerking kan voor 4 mogelijke standen van het profiel ingegeven worden. Transport ontwatering betreft een nieuwe standaard bewerking: het boren van 2 gaten, links en rechts onder op elk kozijn op een bepaalde afstand tot zijkant exclusief een eventuele pootmaat. - Bij de Parameters profielbewerkingen kan de afstand tot de zijkant worden opgegeven:

14 De bewerking transport ontwatering wordt alleen toegekend aan een kozijn wanneer bij de Profiel bewerkingen van het kozijnprofiel de bewerking voor transport ontwatering is opgegeven. - Export/Import is uitgebreid met Standaard details MsWord koppeling Aan de word koppeling zijn de hieronder vermelde velden toegevoegd. - Bouwplaatsgegevens toegevoegd. - Codes P015, P016, P017, P018, P019 zijn geactiveerd. - Glas toegevoegd. - Panelen toegevoegd. - Beslag toegevoegd.

15 Opticalc Inbrengen / Wijzigen - Bij het toevoegen van een deelorder/werk, wordt de productiedatum van het project overgenomen. - Opbouwscherm verzamelorder versnelt. - Automatisch openen van documenten map behorend bij project (ctrl+e) - Default paneelkleuren kunnen nu ook worden opgegeven. - Spliting default laagdiktes voor binnen en buiten. Overzichten - Het posnummer/locatienummer van een rubber gedefinieerd als explosie artikel werd niet in de wire opgenomen. Hierdoor werd de locatie niet bij het posnummer op de uitdraai vermeld. Voorwaarde voor correcte verwerking van rubbers als explosie artikel: bij het rubber in de samenstelling de checkbox Hoofdartikel aanvinken (Onderhoud). - De afmeting van de onregelmatige glasvormen wordt volgens de parameters in Onderhoud afgerond (t.b.v. overzichten en bestellijsten) - Bij een houtlook aansluiting van een profiel met buitenpoot op een profiel zonder buitenpoot, wordt nu de overlengte t.g.v. de buitenpoot (van het verstek gedeelte) meegerekend in de lengte van het profiel. - Toekenning van beslagartikelen naar kozijn of vleugel geïmplementeerd. In onderhoud van Set artikelen / bewerkingen beslag is hiervoor een parameter bij de artikelen toegevoegd: Artikel aan kozijn toekennen Op de lijst Artikelen per frame komen de hier aangevinkte artikelen bij het kozijn waartoe de vleugel behoort. Alle andere artikelen komen bij de vleugel waaraan het beslag is toegekend. - Glaslijst is uitgebreid met gewicht glas [kg] - Gevulkaniseerde kaders overzicht toegevoegd. - Ruscher-Barcode lijst toegevoegd (klantafhankelijk). - Lemuth-Barcode lijst toegevoegd (klantafhankelijk). - Recapitulatie glas toegevoegd aan de eindtotalen overzicht per merk.

16 - Verzamelblad per verzamelorder is nu mogelijk. Plot 1. Het afdrukken van de aanzichten is nu ook in 3D mogelijk. 2. De binnen/buiten kleuren worden nu ook vermeld op de aanzichttekening. 3. Artikelnummers en de omschrijving teksten overlappen elkaar niet meer. 4. Plotparameters scherm is uitgebreid: 1. Beslag kan geplot worden. 2. Vermelden van frame bij beslag is instelbaar. 5. Panelen kunnen een aparte kleur hebben. Deze kunnen in kleur geplot w o r d e n

17 Batchverwerking - uitgebreid met machines, hiermee is het mogelijk in een keer meerdere bestanden voor verschillende machines aan te maken. - Ook uitgebreid voor de MsWord koppeling, ook hier kunnen meerder documenten en een keer gegenereerd worden. Ontwerp - Eenvoudige Dxf-tekenigen, zoals bijvoorbeeld een KOMO logo kan worden toegevoegd aan het Pretech tekeningen:

18 - Het tekenen van de houtlook verbinding is aangepast. En ook de machinebewerkingen worden nu meegenomen in de materiaalberekening, zie ook Onderhoud Set verbinders. - In Eigenschappen frame... de mogelijkheid gemaakt om per frame houtlook verbindingen uit te schakelen:

19 Vink Negeer Houtlook aan, om voor dit frame de houtlook verbindingen uit te schakelen. Vervolg Houtlook - Wanneer een Cube profiel aansluit op een niet-cube profiel, dan wordt in houtlook bij verticale kozijnprofielen de zaaghoek bij die aansluiting als haaks aangegeven (i.p.v. verstek): De zaaghoek onderaan van het geselecteerde profiel wordt haaks. De lengte wordt berekend tot de onderkant van het kozijn plus het lasverlies van een verstek verbinding. - Het ontwerpen van een Tuimelraam is nu ook mogelijk gemaakt (Profielsysteem Alcoa). - In de afmeting formule van beslagartikelen kunnen nu ook onderstaande variabelen worden gebruikt: FB vleugel-breedte FH vleugel-hoogte FFB vleugel-falz-breedte FFH vleugel-falz-hoogte FFK krukhoogte tov vleugel-falz-maat - Voor kunststof tussenregels die mechanisch zijn verbonden, zijn nu aparte ontwaterings codes op te geven, zie onderhoud Bewerkingen profiel :

20 - Bij het spiegelen van een ontwerp, worden nu ook de opgegeven bevestigingen gespiegeld. - Wanneer de machinebewerkingscode voor het schroeven van staal afhankelijk is van het profiel, wordt nu de werktuigcode getoond die opgegeven is bij het profiel (Toon machinebewerkingen scherm). - Bij machines met 2 schroefautomaten wordt nu voor zover mogelijk aan de onderzijde van de tussenregels staal geschroefd, ook als aan de onderzijde niets zit (geen glas en geen draaideel). - Gefixeerde schuine regels worden nu na het toekennen van een omtrekspeling automatisch opnieuw op de juiste plaats gefixeerd. - Het soort randwire (Framerand, Randregel of Randstijl) wordt nu automatisch bepaald en is niet meer (alleen) afhankelijk van de geselecteerde Constructie bij het aanmaken van een nieuw hoofdframe. Is van belang voor sommige machine aansturingen die controleren op de soort rand (o.a. de Urban lasmachines binnen de aansturing van het Schirmer bewerkingscentrum). - Het copieren van een vlakinhoud, na het plakken van een vlakinhoud naar een vlak met exact dezelfde afmeting als het oorspronkelijke vlak is nu mogelijk. - Afwatering van een profiel met aan een uiteinde een aansluiting op een schuine rand wordt nu correct berekend. - Glasmaten bij een vliesgevels met doorlopende regels in het basisframe en gesplitste regels in het klemlijst en deklijst frame worden nu juist berekend. - Of glaslatten horizontaal of verticaal lopen wordt nu op de juiste manier bepaald. - Schrootjes in onregelmatige vlakken (niet rechthoekig inclusief ronde randen) worden nu juist getekend. - Wanneer een bewerking op het kozijn moet worden uitgevoerd èn het kozijnprofiel betreft een imaginaire tussenstijl, dan wordt die bewerking nu uitgevoerd op de poot aan de buitenzijde van het andere frame naast de imaginaire tussenstijl. Voorwaarde voor deze berekening is dat het imaginaire profiel tot het frame behoort waarin beide draaidelen zijn geplaatst. LET OP: Wanneer dit soort bewerkingen via een speciaal beslag al aan het andere frame werden toegekend, of handmatig aan het andere frame werden toegevoegd, dan kunnen de betreffende bewerkingen nu dus 2x worden berekend!

21 - De maatvoering bij vleugels met aan de rand doorlopend/aansluitende profielen en met een omtrekspeling werkt nu correct. - De functie in ontwerp, Extra artikelen/bewerkingen profiel is geschikt gemaakt om meerdere wires/profielen tegelijk te bewerken. Bij de selectie van meerdere profielen worden verzamelingen gemaakt van artikelen, algemene bewerkingen en machine bewerkingen die bij alle profielen voorkomen (met gelijke parameters). Deze gemeenschappelijke verzamelingen worden getoond in de lijsten van de (1 e ) dialoog: Wanneer er data is die niet in bij alle profielen voorkomt, dan is die toegankelijk via de button Overige data (niet alle profielen) :

22 Alle items van deze overige data hebben per item via het context menu onderstaande mogelijkheden: Toevoegen aan ALLE wires Het betreffende item zal aan alle profielen worden toegekend, het verdwijnt hierbij uit de lijst in deze dialoog. Na OK van deze dialoog worden deze items toegevoegd aan de lijst(en) van de 1 e dialoog. Was dit niet de bedoeling: beëindig dan de 1 e dialoog met Annuleren en start de dialoog opnieuw. Bekijk item data Toon alle gegevens van het betreffende item. Alleen mogelijk wanneer één item is geselecteerd, deze data kan niet worden gewijzigd. Verwijderen Het betreffende item verdwijnt hierbij uit de lijst van deze dialoog en zal pas daadwerkelijk worden verwijderd bij alle profielen waar deze voorkomt, wanneer deze dialoog met OK en ook de 1 e dialoog met OK wordt beëindigd. Bij Annuleren van de 1 e dialoog zal er niets worden gewijzigd. - Bewerkingen op een afstand t.o.v. het uiteinde van een profiel worden nu op het juiste profielstuk geplaatst wanneer de stijl gedilateerd is. - Afwijkende dilatatie: het is nu ook mogelijk om bij afwijkende dilataties van stijlen de maat van de dilatatie en de parameter afh.v.lengte op te geven. - Positie bevestigingsgaten: wanneer de positie van een bevestigingsgat in conflict komt met een andere bewerking, dan wordt het gat nu verplaatst naar een positie naast die andere bewerking met in acht name van de marges. De kortste afstand van verplaatsing is hierbij doorslaggevend. Wanneer blijkt dat ook naast die andere bewerking een conflict optreedt, dan wordt het bevestigingsgat weggelaten.

23 - Extra bewerkingen op uiteinde van een profiel met een overlengte: bij bewerkingen met een offset t.o.v. het uiteinde op profielen met een overlengte, werd de overlengte niet meegerekend. Opgelost. - Frame invoegen voor huidige frame: bij het invoegen werden bepaalde frameeigenschappen van het huidige frame uitgeschakeld. Dit gebeurde ook bij het invoegen van frames uit de bibliotheek. Opgelost. - Uitzetraam kruk links / kruk rechts: bij deze draaicode wordt vanaf deze versie een uitzetraam met kruk links als DIN-LINKS beschouwd en met kruk rechts als DIN-RECHTS. Dit maakt dat artikelen bij deze draaicode nu afhankelijk zijn van de DIN-richting. - Ontwateren tussenregels boven een stijl: wanneer een ontwateringsgat boven een stijl zou komen te liggen, wordt de positie nu gesplitst in 2 posities: één links van de stijl en één rechts van de stijl, beide op afstand tot de stijl volgens de parameters ontwateren. In vorige versies werd in deze situatie het gat niet geplaatst. - Ontluchten tussenregels: bij de berekening van de verdeling van de ontluchtingsgaten van tussenregels wordt nu altijd uitgegaan van de vlakken onder de tussenregel.

24 - Mogelijkheid gemaakt om een DXF file op te geven in de glas-dialoog (Glas/paneel aan vlakken toekennen) (dit is alleen mogelijk wanneer slechts één vlak is geselecteerd): Door een DXF file op te geven wordt de eigen DXF file, opgegeven in de zoeknaam van het artikel glas/paneel, overruled. Het maakt niet uit of het een paneel of glas betreft. Selectie via file-open dialoog met preview van de DXF file is mogelijk via de button :

25 Bij de bepaling van de posnummers wordt rekening gehouden met een opgegeven DXF-file. - Wanneer de kleur van artikelen op als rooster buitenzijde of als rooster binnenzijde (Ontwerp, Glas/paneel/rooster toekennen, kleur artikelen bediening rooster) wordt gezet, wordt deze kleur nu correct overgenomen en weergegeven. - Het is nu niet meer mogelijk om de kleur van artikelen in te stellen op als profiel buitenzijde of als profiel binnenzijde, terwijl er bij een frame of een vlak geen afzonderlijke wire (profiel) kleuren zijn. (wire (profiel) kleuren zijn alleen mogelijk bij extra artikelen aan wires) - De checkbox Vervang bestaande vulling staat nu altijd aan en kan worden uitgeschakeld wanneer het glas/paneel niet vervangen hoeft te worden. - Bij extra artikelen die worden toegekend aan een frame, in een vlak of aan wires/profielen, is het nu mogelijk om ook de zaaghoeken op te geven:

26 Zaaghoeken zijn alleen mogelijk bij profielen. Op te geven zijn de hoeken voor zwenken en/of kantelen van het zaagblad van de machine. De waarde die wordt opgegeven is afhankelijk van de Onderhoud-algemene database parameter Zaaghoek complementair : Bij Nee moeten de hoeken worden opgegeven t.o.v. een vlak haaks op het profiel. Dit is de standaard zoals alle hoeken worden berekend en zoals ook de hier opgegeven hoeken in de tekening worden opgeslagen.

27 Bij Ja moeten de complementaire hoeken worden opgegeven. Al eerder opgegeven hoeken met Zaaghoek complementair = Nee worden in de dialoog omgerekend naar de complementaire hoeken (90 hoek): In dit geval worden, na OK (2x), de hoeken intern weer omgerekend naar de standaard, zodat wijzigen van de parameter Zaaghoek complementair geen invloed heeft op de hier opgegeven hoeken. Merk op dat een negatieve hoek van bv 45 bij Zaaghoek complementair = Ja wordt opgegeven als 135. Dit is gelijk aan: 90 ( 45 ). Zie de hoeken in beide dialoogvoorbeelden; eenmaal met Zaaghoek complementair = Nee en eenmaal met Zaaghoek complementair = Ja. - Handmatig ingesteld staal en functie maak profiel doorlopend: bij het doorlopend maken van een regel (of stijl) werd het handmatig ingestelde staal bij de stijl (of regel) niet overgenomen in de gesplitste delen. Opgelost. - Verplaatsen bevestigingsgaten: bevestigingsgaten worden uitsluitend nog verplaatst wanneer ze op een positie komen van een andere bewerking die een lengte en/of marge heeft. Bewerkingen zonder lengte en/of marge worden niet meer in acht genomen. - Toekennen lagenstructuur: na het toekennen van een lagenstructuur kon het voorkomen dat de vinkjes bij toekennen profielen waren gewijzigd. Opgelost.

28 Professionele Calculatie Eindstaat - Codes toegevoegd t.b.v. glas : <26> : aantal m2 <27> : prijs/m2 1) Toeslag toegevoegd: profielen : <10> overige artikelen: <49> glas/paneel: <72> nul prijzen: <90> bewerkingen: <110> 2) Kengetal: Aantal merken: <2024> Accountview koppelingen (klantafhankelijk) - Koppeling tussen Opticalc en AccountView - Koppeling tussen Optistock en AccountView Axpata koppelingen - Koppeling tussen Opticalc en Axapta Excel koppeling - Export van arbeidstijden is nu mogelijk. (klantafhankelijk) Verkoopfactuur - Naam van de klant, t.b.v. facturering, wordt juist samengesteld. - Verwijderen van een vrije tekst regel uit een order is nu mogelijk

29 Optistock - Verwijderen van meerdere regels uit een inkooporder is nu mogelijk. - Bij wijzigen van leverancier tijdens bestellen wordt gecontroleerd of het artikel besteld kan worden bij de gekozen leverancier - Prijsberekening S2 artikel is gewijzigd (niet meer per m2, maar breedte/hoogte afhankelijk..) - Historisch Overzicht per boekingssymbool uitgebreid: - Totaliseren in het historisch overzicht van totaal bij en totaal af is toegevoegd. - Overzicht, omzet per artikel, is aangepast voor glas. De aantalen worden per M2 berekend i.p.v. ruiten.

30 - Bestellen, op basis van de voorraad, in de tijd is nu mogelijk a.d.h.v. een peildatum (extra module)

31 Relatiebeheer - Bij alle memo invoervelden is de automatische terugloop geïmplementeerd. - Hergebruik van naw-nummer van relaties is nu mogelijk. - Bij het verwijderen van een relatie, worden nu ook de contactpersonen van desbetreffende relatie verwijderd. - Bij managementoverzichten wordt rekening gehouden met de bevroren calculatieprijs. - De calculatiedata ten behoeve van de Projectadministratie, worden a.h.v. de gekozen calculatie-interface bij het project samengesteld. - Automatisch openen van documenten map (indien aanwezig) behorend bij project d.m.v. toetscombinatie [ctrl+e] - Veld Actie bij Acties kan nu gewijzigd worden. - Memo van een gekoppelde project aan een actie, kan in het detailscherm van de actie gemuteerd worden. VisualWerkplek - Indien de tekst [?] in het memo van een merk voorkomt, wordt dit in het mededelingscherm per werkplek getoond. - Artikelafmetingen worden weergegeven in het artikelen per frame/werkplek scherm. - Aanpassen van de breedte van merkaanzicht/pui is nu mogelijk. - Zoom functies zijn nu mogelijk. - Documenten op internet/intranet kunnen worden gekoppeld aan artikelen/werkplekken waarna deze in VisualWerkplek kunnen worden getoond/geraadpleegd. - Het geselecteerde frame wordt nu in blauw weergegeven in de overzicht tekening.

32 Optidealer - Export/Import kleuren. - Export/Import standaard details. - Export/Import roosters. - Orders/bestelling map is nu, via parameters, instelbaar. - Fabrikant kan, via parameters/bestand, bepaalde instellingen voor de dealers (de)blokkeren: 1. Bedrijfsgegeven 2. Door de dealer te gebruiken calculatiegroepen (bv: 600;650) 3. Meervoudige preview van tekening in Ontwerp 4. Opslaan van bibliotheektekeningen in de centrale bibliotheek map 5. Dealer database parameters Service & Regie - Weergave verschillende schermen versnelt. - Orders : Zoeken op gegevens opdrachtgever is nu mogelijk. - Contracten: Samengestelde zoekopdracht op gegevens opdrachtgever (naam, adres, pc en woonplaats in één veld) is nu mogelijk. Zoeken op onderhoudsdatum vinkje wordt standaard uitgezet. - Module wordt niet afgesloten bij switchen tussen tabbladen in CRM Finad - Inkoopboek: Controle of project bestaat in Opticalc is nu mogelijk. (klantafhankelijk) - Kostenplaatsen: Het verwijderen van foutieve budgetverdelingen is nu mogelijk. - Verkoopboek: Controle of project bestaat in Opticalc (klantafhankelijk)

33 Professionele Plotter - Code (P108) voor framenummer toegevoegd. - Code (P109) voor frameomschrijving toegevoegd. Export DXF - Bij DXF export werd het artikelnummer van glas/panelen 2x getekend. Opgelost.

34 Machines Elumatec Elumatec SBZ 140 Pertici Emmegi Scarabeo Schirmer BAZ 100 Staude Speedline Dubus Quadra Pertici/AFS SaesBz Rapid Thorwesten Rapid MFC Rapid Optima => (zie separaat document incl. klant specifieke instellingen) => (zie separaat document incl. klant specifieke instellingen) => (zie separaat document incl. klant specifieke instellingen) => (zie separaat document incl. klant specifieke instellingen) => (zie separaat document incl. klant specifieke instellingen) => (zie separaat document incl. klant specifieke instellingen) => (zie separaat document incl. klant specifieke instellingen) => (zie separaat document incl. klant specifieke instellingen) => (zie separaat document incl. klant specifieke instellingen) => (zie separaat document incl. klant specifieke instellingen) => (zie separaat document incl. klant specifieke instellingen) => (zie separaat document incl. klant specifieke instellingen) => (zie separaat document incl. klant specifieke instellingen) => (zie separaat document incl. klant specifieke instellingen) => (zie separaat document incl. klant specifieke instellingen) => (zie separaat document incl. klant specifieke instellingen) Federhenn (Bew-machines) => (zie separaat document incl. klant specifieke instellingen) Federhenn (buffers) => (zie separaat document incl. klant specifieke instellingen) Hollinger (machines) => (zie separaat document incl. klant specifieke instellingen) Urban (zaag-/bew. machines) => (zie separaat document incl. klant specifieke instellingen)

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Inhoud 1. Het programma 3 1.1. Vereisten 3 1.2. Downloaden en installeren 3 2. Instellingen S-Connect 3 2.1. Meerdere profielen 4 2.2. Koppeling SnelStart

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TiC Narrow Casting versie 3.2 TiC Narrow Casting versie 3.2 1 van 41 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Over TiC Narrow Casting 3 Contactgegevens 4 Systeemeisen 5 Ondersteunde bestandsformaten

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Versiebeheer Versie Datum Omschrijving 1.0 Juli 2011

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Functioneel Ontwerp Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Documentbeheer In dit hoofdstuk wordt bijgehouden wat de meest actuele versie van het F.O. is

Nadere informatie

V-Solution. 2009 Compad Software

V-Solution. 2009 Compad Software VSolution Title page 1 Use this page to introduce the product by Compad Software VSolution All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means graphic, electronic,

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs SchoolOAS 5 administratie & BRON wijzigdatum: 1-8-2015 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 administratie & BRON Inhoudsopgave 1 Inloggen in SchoolOAS 5 1 2 Leerlingadministratie 1 2.1

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

1 De onderdelen van TYPO3

1 De onderdelen van TYPO3 Nederlandse versie 1.03 Webredactie-MC@tudelft.nl 13 mei 2014 Inhoudsopgave 1 De onderdelen van TYPO3... 3 1.1 De basis... 3 1.1.1 Inloggen... 3 1.1.2 Het hoofdmenu... 3 1.1.3 Pagina-/ Bestandsboom...

Nadere informatie

Versie GD Venlo, juni 2011. Releasenotes BlueRetail versie 3.60.GD Product Management

Versie GD Venlo, juni 2011. Releasenotes BlueRetail versie 3.60.GD Product Management Versie GD Venlo, juni 2011 Releasenotes BlueRetail versie 3.60.GD Product Management Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 2 TECHNISCHE ISSUES... 6 2.1 Requirements... 6 2.2 Update instructie... 8 2.3 Instructies

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Club Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

In deze nieuwe versie van MatrixKozijn zijn er een aantal onderdelen toegevoegd, maar ook zijn er een aantal zaken gewijzigd en/of verbeterd.

In deze nieuwe versie van MatrixKozijn zijn er een aantal onderdelen toegevoegd, maar ook zijn er een aantal zaken gewijzigd en/of verbeterd. Nieuw in MatrixKozijn versie 3.1 (januari 2011) In deze nieuwe versie van MatrixKozijn zijn er een aantal onderdelen toegevoegd, maar ook zijn er een aantal zaken gewijzigd en/of verbeterd. Project en

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4 2.

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE &

ALGEMENE INFORMATIE & IMPACTXRM CRM ALGEMENE INFORMATIE & INSTALLATIE IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Herzien 29.07.2015 Inhoud Inhoud... 1 IMPACTXRM CRM Algemene Informatie...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding SAM 6.0. De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen. ARTAS - Engineering Software

Gebruikershandleiding SAM 6.0. De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen. ARTAS - Engineering Software Gebruikershandleiding SAM 6.0 De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen ARTAS - Engineering Software ARTAS - Engineering Software Het Puyven 162 NL - 5672 RJ Nuenen The Netherlands tel/fax: +31

Nadere informatie

LogiVert Mijn Webwinkel 5.5

LogiVert Mijn Webwinkel 5.5 LogiVert Mijn Webwinkel 5.5 LogiVert De totaaloplossing voor webwinkeliers by LogiVert B.V. LogiVert Mijn Webwinkel 5.5 All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Tekstverwerking met Word 2010 Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Koen Pauwels KATHO 7/1/2010 Microsoft Office 2010 - Word - Inleiding Met Microsoft Word 2010 kan je "gemakkelijk" professioneel ogende

Nadere informatie

WebHare en Microsoft Word

WebHare en Microsoft Word WebHare en Microsoft Word Optimaliseer uw Word documenten voor gebruik met WebHare Werken met alinea s Opmaakprofielen Afbeeldingen Datum: Maart 2010 Aantal pagina's: 26 Versie: 2.6 Doelgroep: Content

Nadere informatie