ERP software van MKG De ruggengraat van uw bedrijf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ERP software van MKG De ruggengraat van uw bedrijf"

Transcriptie

1 ERP software van MKG

2 Inhoudsopgave 1. Wat is MKG ERP? 2. Overzicht functionaliteit. Relatiebeheer / CRM Verkoop Calculatie Productie Planning Inkoop Urenregistratie / Shopfloor control Voorraad / expeditie Artikelen / stuklijsten Productconfigurator Financieel Personeel Management Informatie Deze productsheets geven u een globaal overzicht van de mogelijkheden van de MKG ERP software. Op de vindt u nog meer informatie met betrekking tot bijvoorbeeld het implementatietraject en een overzicht van klanten. MKG productsheets januari

3 Wat is MKG ERP? ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Dat is standaardsoftware, die de belangrijkste bedrijfsfuncties integreert in één totaalpakket. Dit wordt ook wel een 'bedrijfsbrede automatiseringsoplossing' genoemd. medewerkers relatiebeheer CRM verkoop offerte artikelen stuklijsten calculatie inkoop offertes MKG gaat uit van het optimaliseren van bedrijfsprocessen door ze te samen te brengen in één systeem. Gevolg: grotere efficiency en kostenbesparingen. MKG ondersteunt de hoofd bedrijfsprocessen als relatiebeheer, calculatie, verkoop, inkoop, werkvoorbereiding, planning, urenregistratie, voorraad, financieel en personeel. urenregistratie inkoop order verkoop order leveren factureren planning productie order voorraad inkoop order management informatie Direct of later kosteloos te gebruiken geïntegreerde financiële administratie Traploos van basis tot uitgebreid. MKG is daarnaast makkelijk in te richten voor de verschillende type bedrijven: klein tot groot basis tot uitgebreid Het pakket wordt afgestemd op uw procesflow. Verandert uw bedrijf? Dan is de aanpassing binnen de MKG ERP software geen probleem. MKG productsheets januari

4 MKG is een brancheoplossing Kenmerkend voor de metaalbranche is de specifieke wijze van verkopen, calculeren, produceren, inkopen, uitbesteden en machinebezetting. Door specialisatie biedt MKG voor deze processen een standaardpakket. Maatwerk is overbodig. MKG ERP software is geschikt voor bedrijven met één of een combinatie van de volgende activiteit(en): Draai- en freeswerk Plaatwerk Machine en apparatenbouw Las- en constructiebedrijven Gereedschapmakerijen Oppervlaktebehandelaars Eenmaal ingevoerde gegevens worden in alle modules benut. Omdat er in ERP-pakketten veel gegevens worden vastgelegd is er ook weer veel (management) informatie uit te halen. Bestel moment Bestel hoeveelheden Winstmarge per klant Onderhandenwerk Liquiditeit Kostprijs Uren direct/indirect Betalingstermijnen Doorlooptijd Leverbetrouwbaarheid Scoringspercentages offertes Nacalculatie Bezettingsgraad mens/machine Productiviteit Hoogte van de voorraad MKG productsheets januari

5 voorbeeld document uit MKG Relatiebeheer / CRM. Om de vele contacten die het metaalbedrijf heeft overzichtelijk te kunnen houden heeft de MKG software een duidelijke en eenvoudige module relatiebeheer. Bedrijfsgegevens Documenten versturen en beheren Activiteiten aanmaken en beheren Mailingen Offertes en orders Van het bedrijf worden naam, adres(-sen), telefoon, fax enz. op een eenvoudig te benaderen en onder-houden manier vastgelegd. Contactpersonen Bij ieder bedrijf kunnen verschillende contactpersonen met persoonsgebonden gegevens (telefoon, fax, enz.) worden opgeslagen en beheerd. Het versturen en beheren van documenten vanuit de relatiebeheer module is zeer eenvoudig. Hierbij kunt u denken aan faxen, brieven en overige correspondentie. Door koppeling aan de Microsoft Office productlijn (vanaf Office97) is het zeer eenvoudig uw documenten vorm te geven op een manier die door veel gebruikers al wordt toegepast. Om uw activiteiten (b.v. afspraken) te kunnen beheren heeft MKG een overzichtelijke functionaliteit opgezet. Deze functionaliteit laat u direct zien welke activiteiten gepland staan. Aan iedere relatie kunt u een relatiesoort koppelen. Door een selectie op relatiesoort is het vervolgens eenvoudig om mailing te genereren. In het relatiescherm is in één oogopslag te zien welke offertes en orders er uitgebracht zijn. MKG productsheets januari

6 Verkoopofferte. Een verkoopofferte is opgebouwd uit regels en elke regel is een aan te bieden product. Aan een verkoopofferteregel kan een calculatie worden gekoppeld. U kunt echter ook zonder calculatie direct een offerte uitbrengen. voorbeeld document uit MKG Artikelen Grafische structuur Opties en specificaties Overige kosten Serieprijzen Revisies Het is niet nodig om artikelen te definiëren voor offertes. Dit bespaart veel tijd voor de verkoper. Natuurlijk kan er gebruik worden gemaakt van bestaande artikelen en bijbehorende eigenschappen. Doordat er gebruik wordt gemaakt van grafische boomstructuren heeft u snel een beeld van de opbouw van de offerte. Via de calculatiemodule kan een product worden gecalculeerd. Hier worden ook de prijzen voor de opties en spe-cificaties worden bepaald. Een offerte kan ook zonder calculatie aangeboden worden. Niet product gebonden kosten kunnen separaat op de offerte worden ingegeven. Binnen MKG bestaat de mogelijkheid een product gestaffeld aan te bieden. De Instelkosten kunnen bijvoorbeeld verdeeld worden over de verschillende aantallen. U kunt onder dezelfde offerte meerdere malen een aanbieding uitbrengen met een verschillende inhoud en/of prijs. Daarbij worden de eerder uitgebrachte offertes automatisch opgeslagen en zijn later weer inzichtelijk. MKG productsheets januari

7 Calculatie. Voordat er een offerte wordt uitgebracht kan van het aan te bieden product een calculatie gemaakt worden. De calculatie module binnen MKG is zodanig opgezet dat metaalbedrijven snel, overzichtelijk en eenduidig prijzen kunnen bepalen voor aan te bieden producten. voorbeeld document uit MKG Een te calculeren product kan bestaan uit materialen, bewerkingen, uitbestedingen en halffabrikaten. Elk halffabrikaat is op zich weer op dezelfde manier opgebouwd. In de calculatiemodule wordt gewerkt met structuren die de opbouw van uw product inzichtelijk maken. MKG productsheets januari

8 Artikelen Halffabricaten Materialen Bewerkingen Uitbestedingen Boomstructuur Opties en specificaties Prijsbepaling Het is niet nodig om artikelen te definiëren voor offertes. Dit bespaart veel tijd voor de verkoper. Natuurlijk kan er gebruik worden gemaakt van bestaande artikelen en bijbehorende eigenschappen. Een halffabricaat kan opgebouwd zijn uit materialen, bewerkingen, uitbestedingen en onderliggende halffabricaten. Met behulp van halffabricaten kan een product overzichtelijk worden samengesteld. Voor het invoeren van materialen kan gebruik worden gemaakt van een versnelde rekenmethode. Hierbij selecteert de gebruiker alleen de materiaal vorm (bv rond, plat of strip) en de materiaal soort (bv RVS304). Aan de hand van de parameters van het materiaal (lengte, doorsnede enz.) wordt de prijs en het gewicht voor het materiaal automatisch bepaald. Deze manier van rekenen bespaart u veel "opzoektijd". Ook is het niet nodig om voor ieder stukje materiaal vooraf een artikel te maken. Een bewerking is opgedeeld in een man en machine deel, waarbij kan worden aangegeven wat de verhouding is tussen man- en machinetijd. Per bewerking kan ook de insteltijd wor-den aangegeven. Binnen MKG kunnen bewerkingen ook worden uitbesteed. Wanneer bewerkingen worden uitbesteed spelen andere bewakingsprocessen een rol. Zo zijn doorlooptijd, de uitbestedingsprijs per stuk (eenheid) en de locatie van de aantallen belangrijke parameters geworden. Met MKG worden uw producten tijdens het uitbesteden bewaakt. Doordat er gebruik wordt gemaakt van grafische boomstructuren heeft u een duidelijk beeld van de opbouw van het product. Aan ieder product kunnen opties en specificaties (bv instelkosten) worden toegekend. De opties en specificaties worden meegenomen naar de offerte. Prijzen kunnen worden bepaald op basis van kostprijs (netto prijs + dekking) of declaratieprijs (afgesproken prijzen/tarieven met de klant). Afhankelijk van het prijssysteem bepaald de calculatiemodule de calculatieprijs voor een eindproduct. MKG productsheets januari

9 Verkooporder. Een verkooporder is opgebouwd uit regels, elke regel is een verkocht product. Aan een verkooporderregel kan een offerte, een productie- of een inkooporder zijn gekoppeld. Door gebruik te maken van een bakjessysteem is zeer eenvoudig te traceren in welke status een verkooporder(regel) zich bevindt. Deze kan bijvoorbeeld nog bevestigd moeten worden of te leveren of te factureren zijn. Door autorisaties kunt u de bakjes aan gebruikers koppelen. U kunt de klant direct de status van de order geven en u kunt snel een indicatie geven van de afwikkeling van de order(regel). De traceerbaarheid binnen een verkooporder, stelt de gebruiker in staat om de volledige historische proces inclusief al haar documenten (offerte tot factuur) volledig te reproduceren en te doorgronden. voorbeeld document uit MKG MKG productsheets januari

10 Artikelen Grafische structuur Specificaties Beheersing Overige kosten In productie nemen Inkopen Voorraad Pakbonnen maken Factureren Het is niet nodig om artikelen te definiëren voor offertes. Dit bespaart veel tijd voor de verkoper. Natuurlijk kan er gebruik worden gemaakt van bestaande artikelen en bijbehorende eigenschappen. Doordat er gebruik wordt gemaakt van grafische boomstructuren heeft u snel een beeld van de opbouw van de order. Aan ieder product kunnen specificaties (bv instelkosten) worden toegekend. Orders zijn eenvoudig te bewaken en te beheren doordat er gebruik wordt gemaakt van orderstatussen. MKG gebruikers zullen de meeste producten zelf gaan produceren. In de verkoopmodule kunt u deze beslissing nemen waardoor er een productieorder wordt aanmaakt. Als de productiecapaciteit niet toereikend is kan er worden besloten een product in te kopen. Het gevolg van de actie is dat er dan een inkooporder wordt aangemaakt. Als de productiecapaciteit niet toereikend is kan er worden besloten een product in te kopen. Het gevolg van de actie is dat er dan een inkooporder wordt aangemaakt. Het kan zijn dat een product nog voorradig is, zodat u de verkooporderregel direct kunt reserveren. Het kan ook zijn dat het een repeterend product is, waarvan u nog voorraad hebt liggen, maar dit niet bijhoudt. U kunt de verkooporder vervolgens anoniem uit voorraad halen en indien gewenst direct een pakbon genereren zonder voorraadbeheer. Als een product gereed is voor verzending (doordat er een signaal van productie komt, het product op voorraad ligt of de inkoop binnen is) kan er een pakbon worden gemaakt. Het is mogelijk om per debiteur een verzamelde pakbon te maken. Geleverde producten kunnen worden gefactureerd. Er bestaat ook de mogelijkheid om gebruik te maken van termijnfacturen en om verschillende orders, met verschillende pakbonnen, overzichtelijk te verzamelen in één factuur. MKG productsheets januari

11 Productie. Het onderdeel productie speelt binnen de MKG software een cruciale rol. Voor een product kan een voorcalculatie worden gemaakt. Dit is niet noodzakelijk. Deze eventuele voorcalculatie kan eenvoudig worden opgebouwd uit bestaande (gekoppelde) calculaties, productieorders en stuklijsten, maar kan ook opnieuw binnen een productieorder worden opgebouwd. In een productieorder kunnen meerdere producten worden geproduceerd die afkomstig zijn uit verschillende verkooporders. Ook orders op nacalculatie, dus zonder voorcalculatie, worden volledig ondersteund door de MKG software. Om tot goede inzichten te komen in de kostprijs van een product of voor het bepalen van de prijs richting de klant, beschikt de MKG software over zeer compleet uitgewerkte nacalculatie. Meerdere eindproducten Binnen een productieorder kunnen meerdere eindproducten worden geproduceerd (ook voor verschillende klanten). Boomstructuur Beheersing Urenregistratie Doordat er gebruik wordt gemaakt van grafische boomstructuren heeft u een duidelijk beeld van de opbouw van de productieorder. Productieorders zijn eenvoudig te bewaken en te beheren doordat er gebruik wordt ge-maakt van productieorderstatussen. Om tot een goede nacalculatie van een order te komen is het belangrijk dat er een goede urenregistra tie plaatsvindt. MKG heeft mogelijkheden om op diverse manieren de uren te boeken. De urenregistratie wordt uitgebreider toegelicht in de module urenregistratie. MKG productsheets januari

12 Inkopen materialen Toegeleverd materiaal Inkopen halffabricaten Uitbesteden van bewerkingen Nacalculatie Vanuit de productieorder zal een materiaalbehoefte ontstaan. In de productieorder kan direct een inkooporder worden aangemaakt. Om inkopen te verzamelen kan ook gebruik worden gemaakt van het inkoopadvies. In de productieorder kan in de behoefte voor het materiaal ook worden voorzien door toelevering van de klant. Uw klant levert het materiaal en u voert hierop de gecalculeerde bewerking uit. Voor het (op tijd) ontvangen van de benodigde aantallen beschikt MKG over de juiste hulpmiddelen. Tijdens het productieproces kan blijken dat bepaalde halffabricaten niet kunnen worden gemaakt doordat de capaciteit niet beschikbaar is of dat uw machines niet geschikt zijn. U kunt dan alsnog beslissen om de halffabricaten in te kopen. MKG biedt de mogelijkheid om bewerkingen uit te besteden. Dit kan op ieder moment tijdens het productieproces worden gedaan. Tevens kan er een koppeling met de benodigde materialen gemaakt worden waarbij automatisch oppervlaktes, gewichten en m2 berekend worden. Het nacalculeren is binnen MKG een belangrijke functionaliteit. Als u alle functionaliteit binnen MKG optimaal gebruikt, ontstaat de nacalculatie automatisch. Op de order worden kosten geboekt die voortkomen uit de urenverantwoording, verwerking van de inkoop en de uitgifte van voorraad artikelen. Natuurlijk kunnen er ook handmatig kosten aan de nacalculatie worden toegekend. Voor het nacalculeren is een voorcalculatie niet noodzakelijk. voorbeeld document uit MKG MKG productsheets januari

13 Planning. De planning van MKG geeft u inzicht in de relevante informatie van het productieproces, zoals de bezetting, capaciteit, doorlooptijd etc. Met dit gereedschap kunt u al uw beschikbare middelen, mensen en machines, optimaal inzetten. Het biedt u de mogelijk de best haalbare prestatie van offerte tot levering te bepalen. Binnen MKG is planning geen los onderdeel. Zij is volledig geïntegreerd in de software en maakt gebruik van alle eerder ingevulde gegevens van bv verkoop, inkoop, werkvoorbereiding etc. Even zo maken de voor genoemde processen gebruik van de planningsuitkomsten. Zo kan bijvoorbeeld de haalbaarheid van een leverdatum worden teruggekoppeld naar de verkoop. U bepaalt zelf wat planning voor uw bedrijf moet betekenen. De planning wordt op de achtergrond automatisch gevoed met informatie uit voorgaande processen. U bent er vervolgens volledig vrij in om te bepalen of en in welk detail u gebruik maakt van de planningsdata. De keuze kan dus variëren van geen planning tot planning als gedetailleerd sturingsproces. Ook de manier van planning, de inhoud, het overzicht, de schermen, het kleurgebruik etc. kunt u als gebruiker zelf beïnvloeden. MKG productsheets januari

14 Simulatie Order-overzicht Resource-overzicht Capaciteit Planningsregels MKG stelt u in staat om eventuele geconstateerde planningsproblemen op te lossen in een simulatie omgeving. Deze simulatie beïnvloed uw actuele planning niet. Het stelt u in staat voortdurend terug te grijpen naar een vorige situatie. De simulatie start met de inhoud van uw huidige planning en kan in alle mogelijkheden facetten worden aangepast. Een uiteindelijke oplossing in deze simulatie is met een druk op de knop te gebruiken als de nieuwe, actuele planning. De inhoud van de planning wordt gevisualiseerd door middel van een balkjes schema. U bepaalt zelf welke informatie getoond wordt en op welke manier. Dit kan variëren van een specifieke productieorder halffabrikaat, tot alle productieorders die in de planning zijn opgenomen. Hierbij maakt ook planning gebruik van het unieke filtermechanisme. De informatie kan getoond worden per dag, week of maand. Analoog aan het order-overzicht kan er ook een resource-overzicht getoond worden. In een balkjes schema wordt per resource de geplande bewerkingen getoond. Capaciteit wordt binnen MKG gedefinieerd op resources. Een capaciteits-overizicht bestaat uit staafdiagrammen, waarmee inzicht verschaft wordt in de actuele bezetting, de beschikbare capaciteit per periode en de eventuele achterstand. Deze capaciteit is op te roepen in de planning zelf, maar ook in een separaat Window. MKG is in staat om voorwaarts of achterwaarts, met eindige of oneindige, met en zonder fases automatisch te plannen. Deze regels kunnen op diverse niveaus worden toegepast (order, onderdeel, bewerking, etc.). MKG productsheets januari

15 Knelpunten Herplannen Fase Resource Bewerkingen Orders Detail Bemand/Onbemand Urenverantwoording De planning analyseert continue de actuele planningsdata en attendeert de gebruiker d.m.v. symbolen op even-tuele knelpunten. Op het planningsoverzicht is tevens een subscherm te activeren, waarin het probleem tekstu-eel wordt uitgelegd. Nadat er wijzigingen zijn gemaakt in de planning, biedt MKG de mogelijkheid om op verschillende niveaus te herplannen (1 specifieke bewerking, 1 halffabrikaat, 1 productieorder, subset van productie orders, alle produc-tieorders). Tevens is het eenvoudig om te herplannen na een machinestoring en de gevolgen hiervan te zien. De gebruiker wordt de mogelijkheid geboden om een fase-planning te laten uitvoeren. Per halffabrikaat kan worden gespecificeerd in welke fase het moet worden uitgevoerd. Hiermee kan de gebruiker afdwingen dat bepaalde halffabricaten gelijktijdig gereed moeten zijn c.q. moeten starten. Binnen MKG worden resources gebruikt om een breed scala aan capaciteiten te kunnen definiëren. Te denken valt hierbij aan: alleen machine(s), alleen man(nen) of de combinatie. Elke resource kent vervolgens weer een eigen kalender, met capaciteit per dag en eventuele uitzonderingen op kalen derdagen, rekening houdend met vakanties en dergelijke Voorbeelden van resources zijn: freesma chine, draaibank, slijpbank. Detail informatie van een handelingen die moeten worden uitgevoerd, in aantallen, tijd, default resource, om-schrijving, etc, maar bovenal machinetijd en/of mantijd. Voorbeelden van bewerkingen zijn: frezen, draaien, slijpen. De belangrijkste informatie voor uw planning zijn de voorcalculatorische bewerkingen van productie orders. Tevens biedt MKG de mogelijkheid om verkoopoffertes en voorraadmutaties in de tijd tot in het kleinste de-tail te plannen. Ten einde inzicht te krijgen in de bezetting, capaciteit voor orders, offertes en de voorraad. De gebruiker kan van een specifieke planningsregel (=bewerking) uitgebreide informatie opvragen. Onder ande-re: bemand versus onbemand, uitbesteden, vastzetten, wachttijd vooraf, aanlooptijd, insteltijd, bewerkingstijd, aflooptijd, wachttijd achteraf. Als gevolg van de koppeling met urenverant woording, is per bewerking tevens inzicht te verkrijgen in het start moment, de reeds besteedde tijd en gereed melding. De gebruiker kan per resource en/of bewerking definiëren of bemanning vereist is of niet. In geval van onbemande bewerkingen kan worden aangegeven wanneer (om de hoeveel producten of om de hoeveel tijd) een medewerker ter controle aanwezig moet zijn. Door de koppeling met de ureninvoer, al dan niet met behulp van de uren pc, kan in de planning inzicht worden verschaft over de status van diverse bewerkingen. MKG productsheets januari

16 Inkoop. Het inkopen van materialen vereist een goed overzicht over de behoefte die er is binnen het metaalproductiebedrijf. De MKG ERP software adviseert de gebruiker, aan de hand van de behoefte, wat er ingekocht moet worden. Besteladvies Gecombineerde inkoop Inkoop contracten Algemene inkoop Vanuit productieorders, verkooporders of voorraad ontstaat een materiaalbehoefte. In het besteladvies kunt u op ieder moment nagaan welke behoefte er is en beslissen hoe er wordt ingekocht. Natuurlijk kan er ook direct worden ingekocht vanuit een order. Het kan voorkomen dat u hetzelfde materiaal voor verschillende orders nodig heeft. Ook kan het voorkomen dat er verschillende materialen uit verschillende orders bij een bepaalde leverancier besteld moeten worden. Dit is vanuit het besteladvies eenvoudig te verzamelen binnen één inkooporder. Veel bedrijven spreken met leveranciers condities af met betrekking tot prijzen en levertijd. In de software kunnen deze contracten worden vastgelegd. Bij het inkopen wordt er dan ook gebruik gemaakt van de con-tractafspraken. Ieder bedrijf doet ook algemene inkopen die niet order of voorraad gericht zijn. Hierbij valt te denken aan overalls, schoeisel, koffie enz. Binnen de inkoop module van MKG kunnen ook deze orders eenvoudig worden aangemaakt. Dit geeft het voordeel dat u met het MKG pakket alle inkoop kunt beheren. Goederen binnen boeken Het ontvangen van de bestelde goederen wordt in de MKG software geregistreerd en bewaakt. Van de ontvangen goederen is door de (mogelijke) koppeling aan orders gelijk te achterhalen waarvoor deze bestemd zijn. Materiaal Facturen boeken en verwerken Linken Materiaal kan worden toegepast zonder gebruik te maken van artikelen. De enige voorwaarde die deze werkwijze schept is dat u geen voorraad kunt registeren voor de goederen die u bestelt. Alle bestellingen worden gekoppeld aan de productiebehoefte waarvoor een bestelling werd aangemaakt. Tijdens financiële verwerkingen wordt alleen het onderhandenwerk van de gekoppelde productieorders aangesproken. Het boeken van de inkoopfacturen is een eenvoudige handeling. Hierbij hoeft, uitgaande van inkoop die gebaseerd was op voorcalculatie voor productieorders, niet te worden bepaald hoe de kosten moeten worden verdeeld. Dit gaat volledig geautomatiseerd. Na het verwerken van de facturen komen de kosten respectievelijk in het onderhandenwerk van de order, als voorraadwaarde op het artikel, als kostprijs in uw verkooporder of als kosten in uw verlies/winst rekening. Elke onafhankelijke inkoop is vanuit het inkoopproces alsnog toe te wijzen aan de nacalculatie van een productieorder ten behoeve van een volledige verantwoording van de kosten. MKG productsheets januari

17 Het besteladvies is opgesplitst in drie schermen: Behoefte advies De totale behoefte die ontstaat uit productieorders. Voorraad behoefte advies De totale behoefte die ontstaat door voorraadartikelen, gestuurd met de keuze tijdloos en voorraad in de tijd. Uitbesteding behoefte advies De totale uitbestedingslijst die ontstaat uit productie orders. MKG productsheets januari

18 Urenregistratie / Shopfloor Control. In een productieomgeving is de urenregistratie van vitaal belang. Om tot een goede nacalculatie van een order te komen zijn de man en machine uren van doorslaggevende factor voor de (kost) prijs van de order. Met MKG beschikt u over een gedetailleerde urenregistratie. In de basis legt u met MKG alle tijdregistraties vast, die noodzakelijk zijn voor de salarisadministratie. Met de juiste rapporten kan een koppeling (op papier of met behulp van export) worden gemaakt met daarvoor geschikte salarisverwerkings-software. Vergissingen en correcties vormen het dagelijks leed bij de verwerking van de uren. Gelukkig is hier aan gedacht en wordt het aanbrengen van een correctie zo lang mogelijk (ook na de verwerking) ondersteund. MKG productsheets januari

19 Manuren + Machine-uren Machine-uren Gelijktijdige bewerkingen Tijd-voor-tijd registratie Ploegendiensten Overwerk Onkosten Reis- en karweiuren Methodieken Interface & barcode Het registreren van de man- en machine-uren gaat via een eenvoudig in-voerscherm dat snelle invoer mogelijk maakt. Het invoeren van uren kan met totaaltijden of met begin- en eindtijden. Het komt in de metaal voor dat machines onbemand draaien. Binnen de MKG software is het ook mogelijk om alleen machine-uren te boeken. Een werknemer doet soms meerdere bewerkingen gelijktijdig. De kosten van de manuren moeten dan verdeeld worden over de diverse orders en bewerkingen. Dit wordt binnen MKG opgelost, waarbij u zelf bepaald wat het uitgangspunt voor deze verdeling is. In de praktijk blijkt dat er bij veel bedrijven tijd-voor-tijd opgenomen wordt. Dit houdt in dat gemaakte overuren worden gecompenseerd met vrije uren. Deze registratie is eenvoudig uit te voeren. In productiebedrijven wordt ook wel in ploegendiensten gewerkt. Per ploeg gelden dan ploegge bonden toeslagen. In de MKG software wordt deze werkwijze ondersteund. Overwerk (voor man en machine) wordt in de metaal op verschillende manieren benaderd. De MKG software biedt een grote vrijheid in het be-palen voor de overwerktoeslagen (kostprijs en declarabel) voor man en machine. Deze toeslagen zijn losgekoppeld van de ploegentoeslagen. Binnen de metaal komt het voor dat medewerkers onkosten kunnen de-clareren als gevolg van bijvoorbeeld overwerk, dienstreizen en overnach-tingen. Deze kosten kunnen tijdens het invoeren van de uren eenvoudig worden geregistreerd. Reis- en karweiuren worden vaak op een andere manier doorberekend (qua kostprijs en declarabel) als normale uren. Deze uren zijn dan ook apart te registreren en te verwerken. MKG software is in staat urenregistratie te verwerken middels totaaltijden (bv. zagen 2,5 uur) of begin-eindtijden (bv. zagen 7:30 tot 10:00) te ver-werken. Voor eventuele aanpassingen kan met een willekeurige methodiek gewerkt worden. Met MKG software bent u in staat uren eenvoudig en snel in te voeren. Het is mogelijk om een werkplek in te richten uitsluitend voor invoer van uren, al dan niet voorzien van een barcode lezer. MKG productsheets januari

20 Voorraad / expeditie. Het beheren van de voorraad en het ontvangen en versturen van goederen zijn taken die bij veel metaalbedrijven in de MKB markt worden gecombineerd. Met de module voorraad in de tijd kunt u op basis van reeds bekende gegevens in combinatie met eventueel forecasting / verwachtingen zien hoe uw voorraadverloop zal verlopen. MKG zal vervolgens haarfijn aangeven waar eventuele knelpunten gaan ontstaan en hoe deze op te lossen zijn. Voorraadbeheer Goederen ontvangst Mutaties Levering Het is mogelijk om op een eenvoudige manier de voorraad van artikelen bij te houden. Binnen MKG kunnen er verschillende soorten voorraden worden vastgelegd. U kunt ook zelf type voorraadsoorten vastleggen. MKG heeft de standaard de volgende soorten voorraad gedefinieerd: vrije voorraad, dat is de daadwerkelijk beschikbare vrije voorraad plank voorraad, dat is de voorraad die in het bedrijf aanwezig is maar bestemd kan zijn voor orders economische voorraad, een gecorrigeerde vrije voorraad aan de hand van de reserveringen, uitgiftes en geplande ontvangsten uit inkoop/productie. Het binnen boeken van ingekochte of toegeleverde goederen is met de MKG software een eenvoudige handeling. Doordat er koppelingen zijn tussen inkooporders en productie-/verkoopordorders is direct bekend wat er binnen is gekomen en waarvoor het is gereserveerd. Vanuit de voorraadmodule is dan ook eenvoudig na te gaan wat wel en wat niet vrij kan worden gebruikt. Het is mogelijk om het keuren van de binnengekomen goederen met behulp van MKG te formaliseren. Wanneer er voor artikelen voorraden worden aangehouden kunnen correcties voor de voorraad niveaus worden doorgevoerd. Het leveren van goederen aan klanten vereist een zorgvuldige afhandeling. Na goedkeuring (optioneel) kan er een pakbon worden gemaakt en kunnen de goederen op transport worden gezet. Hoe het transport zal plaatsvinden (eigen vervoer, DHL, enz) kan via de MKG software worden aangestuurd en van de daarbij toehorende informatie worden voorzien (gewicht, colli, afleveradres etc). MKG productsheets januari

21 Herwaardering Partijregistratie Goederen worden in het magazijn opgeslagen volgens kostprijs tarieven en volgens dezelfde principes ook weer uit gegeven. Indien nodig, zijn deze waarden en aantallen aan te passen met automatische financiële verwerkingen. Als producerend ondernemer, koopt u ook in. Op voorhand kunt u gevraagd worden dit volgens bepaal-de kwaliteitsnormen te doen. Tot zover geen probleem. Maar op het moment van dispuut wilt u het volledige traject van het door u verkochte product kunnen herleiden. Van inkoop van materiaal, uitbesteding en eigen productie, tot verkoop. Wie heeft, wat en wanneer gedaan en volgens welke norm. En zijn er vervolgens ook nog andere producten met mogelijk hetzelfde probleem? Met partijregistratie kunt u uw product volledig traceren en daarmee antwoord krijgen op vragen als: Waar is het ingekocht of geproduceerd? Wat is de kwaliteit? Op welke locatie ligt het (op voorraad, bij leverancier of bij afnemer)? Wat is haar ouderdom? Door partijregistratie is traceerbaarheid eenvoudig mogelijk tot op het laagste niveau zonder dat u daar veel tijd in hoeft te steken. MKG productsheets januari

22 Artikelen & stuklijsten. In MKG is het mogelijk om op een simpele maar ook uit-gebreide wijze met artikelen te werken. Een artikel kan puur een inkoopdeel zijn met daaraan gekoppeld een inkoopprijs. Daarnaast is het mogelijk dat bijvoorbeeld een repeterend product als artikel aange-maakt worden, met daaraan gekoppeld een stuklijst. In de stuklijst kunt u vastleggen hoe u een product maakt en welke onderdelen daar voor nodig zijn. Voorraad / ordergestuurd Op artikelniveau kan aangegeven worden of het artikel voorraad- of order-gestuurd is. Bij een voorraadgestuurd artikel kan tevens aangeven worden wat het minimumniveau is en tot welk aanvul niveau er aangevuld moet worden bij overschrijding van het mini-mumniveau. Tevens kan rekening worden gehouden met standaard bestelgroottes of minimum productie aantellen in verband met instelkosten. Product-vertalingen Indien u een artikel ook een klanten verkoopt welke een andere taal spreken, kunt u op hetzelfde artikel een buitenlandse benaming aangeven, welke op de benodigde documenten gebruikt wordt. MKG productsheets januari

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Maintenance Management Software

Maintenance Management Software B rochure Maintenance Management Software Inhoud blz. 3 blz. 4 blz. 8 blz. 9 Ultimo Maintenance Management in schema Ultimo Maintenance Management Ultimo Business Reporting Ultimo opties blz. 10 Ultimo

Nadere informatie

Webservice meldingen ProUrl

Webservice meldingen ProUrl Productinformatie REMS REMS Algemeen REMS CloudComputing Systeem REMS CC systeem user REMS OnSite systeem user ControlPanel Verwerking Connectivity Auditing Organize Webservice meldingen ProUrl CRM Relaties

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Versie GD Venlo, juni 2011. Releasenotes BlueRetail versie 3.60.GD Product Management

Versie GD Venlo, juni 2011. Releasenotes BlueRetail versie 3.60.GD Product Management Versie GD Venlo, juni 2011 Releasenotes BlueRetail versie 3.60.GD Product Management Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 2 TECHNISCHE ISSUES... 6 2.1 Requirements... 6 2.2 Update instructie... 8 2.3 Instructies

Nadere informatie

Carma CRM Kennismaking

Carma CRM Kennismaking Carma CRM Kennismaking Ingenieursbureau B-ware b.v. Postbus 230 7500 AE Enschede Telefoon: (053) 789 09 87 www.carma.ws www.b-ware.nl Carma CRM: De klant centraal, uw bedrijf voorop! KENNISMAKING Bekende

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013

Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013 Versie 8.2 01-01-2013 Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013 ENDRESS+HAUSER B.V. NAARDEN (NL) Voor uitgifte: Directeur Kwaliteitsmanager R.R.P. Hommersen C. Riemer De verkoop en technische dienstverlening

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

CRM in uw Internet Marketing Strategie. Automatisch klantrelaties opbouwen. Alex van Ginneken

CRM in uw Internet Marketing Strategie. Automatisch klantrelaties opbouwen. Alex van Ginneken CRM in uw Internet Marketing Strategie Automatisch klantrelaties opbouwen Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten

Nadere informatie

De bedrijfsmanagementoplossing voor kleine en middelgrote organisaties Overzicht van de oplossing

De bedrijfsmanagementoplossing voor kleine en middelgrote organisaties Overzicht van de oplossing De bedrijfsmanagementoplossing voor kleine en middelgrote organisaties Overzicht van de oplossing Inhoud Inleiding 3 SAP Business One: onderscheidende factoren 4 De voordelen 5 Overzicht van de functies

Nadere informatie

Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos. Groningen, februari 2006

Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos. Groningen, februari 2006 Polca als innovatief materiaalbeheersingssysteem Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos Groningen, februari 2006 Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Bedrijfskunde Cluster Ontwerp van Productiesystemen

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Whitepaper Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Auteurs: Ir. Albert Noppen, www.combizz.nl Drs. Richard van Hoorn, www.richardvanhoorn.nl inhoud 1. Inleiding, grafische producties en hun inefficiënties...

Nadere informatie

Opzetten van een Webwinkel. De weg naar ultieme online aankoopervaring. Alex van Ginneken

Opzetten van een Webwinkel. De weg naar ultieme online aankoopervaring. Alex van Ginneken Opzetten van een Webwinkel De weg naar ultieme online aankoopervaring Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten van

Nadere informatie

Onderhanden werk in AccountView

Onderhanden werk in AccountView Onderhanden werk in AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Eindrapportage Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Generale Synode November 2011 AZ 11-28 20 oktober 2011 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Pagina 3 van

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Erik Vleugel (20010492) 11-01-2006 Referaat Opsomming van begrippen die betrekking hebben op dit verslag: Customer Relationship Management

Nadere informatie

E-Factureren voor het bedrijfsleven

E-Factureren voor het bedrijfsleven E-Factureren voor het bedrijfsleven Colofon Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën en de belastingdienst hebben bijgedragen de totstandkoming van deze publicatie door financiering

Nadere informatie

CRM software het kloppend hart voor fondsenwervende organisaties

CRM software het kloppend hart voor fondsenwervende organisaties CRM software het kloppend hart voor fondsenwervende organisaties Oktober 2013 Copyright Bluedesk CRM Samenvatting Fondsenwervende organisaties ontlenen hun bestaansrecht aan de toestroom van financiële

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Whitepaper. Web to print in de Cloud

Whitepaper. Web to print in de Cloud Whitepaper Web to print in de Cloud Albert Noppen en Roelof Janssen, Media Alliantie Juni 2011 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 2. MARKETING RESOURCE MANAGEMENT 4 2.1 Organisaties willen meer

Nadere informatie

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Club Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

magazine Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie

magazine Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie magazine 22e Jaargang No. 2 December 2014 Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie Interview pagina 4 Expert aan het woord Security INTERVIEW PAGINA 8 Vendrig Packaging

Nadere informatie

Het kantoor en de werkplek van morgen, de vernieuwende visie van ASPA

Het kantoor en de werkplek van morgen, de vernieuwende visie van ASPA m tec Magazine van Magnus, editie 2010 Het kantoor en de werkplek van morgen, de vernieuwende visie van ASPA Een wendbaarder SAP Business Warehouse: terug naar de kern Agility, incasseren of sturen? Syntus

Nadere informatie