ERP software van MKG De ruggengraat van uw bedrijf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ERP software van MKG De ruggengraat van uw bedrijf"

Transcriptie

1 ERP software van MKG

2 Inhoudsopgave 1. Wat is MKG ERP? 2. Overzicht functionaliteit. Relatiebeheer / CRM Verkoop Calculatie Productie Planning Inkoop Urenregistratie / Shopfloor control Voorraad / expeditie Artikelen / stuklijsten Productconfigurator Financieel Personeel Management Informatie Deze productsheets geven u een globaal overzicht van de mogelijkheden van de MKG ERP software. Op de vindt u nog meer informatie met betrekking tot bijvoorbeeld het implementatietraject en een overzicht van klanten. MKG productsheets januari

3 Wat is MKG ERP? ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Dat is standaardsoftware, die de belangrijkste bedrijfsfuncties integreert in één totaalpakket. Dit wordt ook wel een 'bedrijfsbrede automatiseringsoplossing' genoemd. medewerkers relatiebeheer CRM verkoop offerte artikelen stuklijsten calculatie inkoop offertes MKG gaat uit van het optimaliseren van bedrijfsprocessen door ze te samen te brengen in één systeem. Gevolg: grotere efficiency en kostenbesparingen. MKG ondersteunt de hoofd bedrijfsprocessen als relatiebeheer, calculatie, verkoop, inkoop, werkvoorbereiding, planning, urenregistratie, voorraad, financieel en personeel. urenregistratie inkoop order verkoop order leveren factureren planning productie order voorraad inkoop order management informatie Direct of later kosteloos te gebruiken geïntegreerde financiële administratie Traploos van basis tot uitgebreid. MKG is daarnaast makkelijk in te richten voor de verschillende type bedrijven: klein tot groot basis tot uitgebreid Het pakket wordt afgestemd op uw procesflow. Verandert uw bedrijf? Dan is de aanpassing binnen de MKG ERP software geen probleem. MKG productsheets januari

4 MKG is een brancheoplossing Kenmerkend voor de metaalbranche is de specifieke wijze van verkopen, calculeren, produceren, inkopen, uitbesteden en machinebezetting. Door specialisatie biedt MKG voor deze processen een standaardpakket. Maatwerk is overbodig. MKG ERP software is geschikt voor bedrijven met één of een combinatie van de volgende activiteit(en): Draai- en freeswerk Plaatwerk Machine en apparatenbouw Las- en constructiebedrijven Gereedschapmakerijen Oppervlaktebehandelaars Eenmaal ingevoerde gegevens worden in alle modules benut. Omdat er in ERP-pakketten veel gegevens worden vastgelegd is er ook weer veel (management) informatie uit te halen. Bestel moment Bestel hoeveelheden Winstmarge per klant Onderhandenwerk Liquiditeit Kostprijs Uren direct/indirect Betalingstermijnen Doorlooptijd Leverbetrouwbaarheid Scoringspercentages offertes Nacalculatie Bezettingsgraad mens/machine Productiviteit Hoogte van de voorraad MKG productsheets januari

5 voorbeeld document uit MKG Relatiebeheer / CRM. Om de vele contacten die het metaalbedrijf heeft overzichtelijk te kunnen houden heeft de MKG software een duidelijke en eenvoudige module relatiebeheer. Bedrijfsgegevens Documenten versturen en beheren Activiteiten aanmaken en beheren Mailingen Offertes en orders Van het bedrijf worden naam, adres(-sen), telefoon, fax enz. op een eenvoudig te benaderen en onder-houden manier vastgelegd. Contactpersonen Bij ieder bedrijf kunnen verschillende contactpersonen met persoonsgebonden gegevens (telefoon, fax, enz.) worden opgeslagen en beheerd. Het versturen en beheren van documenten vanuit de relatiebeheer module is zeer eenvoudig. Hierbij kunt u denken aan faxen, brieven en overige correspondentie. Door koppeling aan de Microsoft Office productlijn (vanaf Office97) is het zeer eenvoudig uw documenten vorm te geven op een manier die door veel gebruikers al wordt toegepast. Om uw activiteiten (b.v. afspraken) te kunnen beheren heeft MKG een overzichtelijke functionaliteit opgezet. Deze functionaliteit laat u direct zien welke activiteiten gepland staan. Aan iedere relatie kunt u een relatiesoort koppelen. Door een selectie op relatiesoort is het vervolgens eenvoudig om mailing te genereren. In het relatiescherm is in één oogopslag te zien welke offertes en orders er uitgebracht zijn. MKG productsheets januari

6 Verkoopofferte. Een verkoopofferte is opgebouwd uit regels en elke regel is een aan te bieden product. Aan een verkoopofferteregel kan een calculatie worden gekoppeld. U kunt echter ook zonder calculatie direct een offerte uitbrengen. voorbeeld document uit MKG Artikelen Grafische structuur Opties en specificaties Overige kosten Serieprijzen Revisies Het is niet nodig om artikelen te definiëren voor offertes. Dit bespaart veel tijd voor de verkoper. Natuurlijk kan er gebruik worden gemaakt van bestaande artikelen en bijbehorende eigenschappen. Doordat er gebruik wordt gemaakt van grafische boomstructuren heeft u snel een beeld van de opbouw van de offerte. Via de calculatiemodule kan een product worden gecalculeerd. Hier worden ook de prijzen voor de opties en spe-cificaties worden bepaald. Een offerte kan ook zonder calculatie aangeboden worden. Niet product gebonden kosten kunnen separaat op de offerte worden ingegeven. Binnen MKG bestaat de mogelijkheid een product gestaffeld aan te bieden. De Instelkosten kunnen bijvoorbeeld verdeeld worden over de verschillende aantallen. U kunt onder dezelfde offerte meerdere malen een aanbieding uitbrengen met een verschillende inhoud en/of prijs. Daarbij worden de eerder uitgebrachte offertes automatisch opgeslagen en zijn later weer inzichtelijk. MKG productsheets januari

7 Calculatie. Voordat er een offerte wordt uitgebracht kan van het aan te bieden product een calculatie gemaakt worden. De calculatie module binnen MKG is zodanig opgezet dat metaalbedrijven snel, overzichtelijk en eenduidig prijzen kunnen bepalen voor aan te bieden producten. voorbeeld document uit MKG Een te calculeren product kan bestaan uit materialen, bewerkingen, uitbestedingen en halffabrikaten. Elk halffabrikaat is op zich weer op dezelfde manier opgebouwd. In de calculatiemodule wordt gewerkt met structuren die de opbouw van uw product inzichtelijk maken. MKG productsheets januari

8 Artikelen Halffabricaten Materialen Bewerkingen Uitbestedingen Boomstructuur Opties en specificaties Prijsbepaling Het is niet nodig om artikelen te definiëren voor offertes. Dit bespaart veel tijd voor de verkoper. Natuurlijk kan er gebruik worden gemaakt van bestaande artikelen en bijbehorende eigenschappen. Een halffabricaat kan opgebouwd zijn uit materialen, bewerkingen, uitbestedingen en onderliggende halffabricaten. Met behulp van halffabricaten kan een product overzichtelijk worden samengesteld. Voor het invoeren van materialen kan gebruik worden gemaakt van een versnelde rekenmethode. Hierbij selecteert de gebruiker alleen de materiaal vorm (bv rond, plat of strip) en de materiaal soort (bv RVS304). Aan de hand van de parameters van het materiaal (lengte, doorsnede enz.) wordt de prijs en het gewicht voor het materiaal automatisch bepaald. Deze manier van rekenen bespaart u veel "opzoektijd". Ook is het niet nodig om voor ieder stukje materiaal vooraf een artikel te maken. Een bewerking is opgedeeld in een man en machine deel, waarbij kan worden aangegeven wat de verhouding is tussen man- en machinetijd. Per bewerking kan ook de insteltijd wor-den aangegeven. Binnen MKG kunnen bewerkingen ook worden uitbesteed. Wanneer bewerkingen worden uitbesteed spelen andere bewakingsprocessen een rol. Zo zijn doorlooptijd, de uitbestedingsprijs per stuk (eenheid) en de locatie van de aantallen belangrijke parameters geworden. Met MKG worden uw producten tijdens het uitbesteden bewaakt. Doordat er gebruik wordt gemaakt van grafische boomstructuren heeft u een duidelijk beeld van de opbouw van het product. Aan ieder product kunnen opties en specificaties (bv instelkosten) worden toegekend. De opties en specificaties worden meegenomen naar de offerte. Prijzen kunnen worden bepaald op basis van kostprijs (netto prijs + dekking) of declaratieprijs (afgesproken prijzen/tarieven met de klant). Afhankelijk van het prijssysteem bepaald de calculatiemodule de calculatieprijs voor een eindproduct. MKG productsheets januari

9 Verkooporder. Een verkooporder is opgebouwd uit regels, elke regel is een verkocht product. Aan een verkooporderregel kan een offerte, een productie- of een inkooporder zijn gekoppeld. Door gebruik te maken van een bakjessysteem is zeer eenvoudig te traceren in welke status een verkooporder(regel) zich bevindt. Deze kan bijvoorbeeld nog bevestigd moeten worden of te leveren of te factureren zijn. Door autorisaties kunt u de bakjes aan gebruikers koppelen. U kunt de klant direct de status van de order geven en u kunt snel een indicatie geven van de afwikkeling van de order(regel). De traceerbaarheid binnen een verkooporder, stelt de gebruiker in staat om de volledige historische proces inclusief al haar documenten (offerte tot factuur) volledig te reproduceren en te doorgronden. voorbeeld document uit MKG MKG productsheets januari

10 Artikelen Grafische structuur Specificaties Beheersing Overige kosten In productie nemen Inkopen Voorraad Pakbonnen maken Factureren Het is niet nodig om artikelen te definiëren voor offertes. Dit bespaart veel tijd voor de verkoper. Natuurlijk kan er gebruik worden gemaakt van bestaande artikelen en bijbehorende eigenschappen. Doordat er gebruik wordt gemaakt van grafische boomstructuren heeft u snel een beeld van de opbouw van de order. Aan ieder product kunnen specificaties (bv instelkosten) worden toegekend. Orders zijn eenvoudig te bewaken en te beheren doordat er gebruik wordt gemaakt van orderstatussen. MKG gebruikers zullen de meeste producten zelf gaan produceren. In de verkoopmodule kunt u deze beslissing nemen waardoor er een productieorder wordt aanmaakt. Als de productiecapaciteit niet toereikend is kan er worden besloten een product in te kopen. Het gevolg van de actie is dat er dan een inkooporder wordt aangemaakt. Als de productiecapaciteit niet toereikend is kan er worden besloten een product in te kopen. Het gevolg van de actie is dat er dan een inkooporder wordt aangemaakt. Het kan zijn dat een product nog voorradig is, zodat u de verkooporderregel direct kunt reserveren. Het kan ook zijn dat het een repeterend product is, waarvan u nog voorraad hebt liggen, maar dit niet bijhoudt. U kunt de verkooporder vervolgens anoniem uit voorraad halen en indien gewenst direct een pakbon genereren zonder voorraadbeheer. Als een product gereed is voor verzending (doordat er een signaal van productie komt, het product op voorraad ligt of de inkoop binnen is) kan er een pakbon worden gemaakt. Het is mogelijk om per debiteur een verzamelde pakbon te maken. Geleverde producten kunnen worden gefactureerd. Er bestaat ook de mogelijkheid om gebruik te maken van termijnfacturen en om verschillende orders, met verschillende pakbonnen, overzichtelijk te verzamelen in één factuur. MKG productsheets januari

11 Productie. Het onderdeel productie speelt binnen de MKG software een cruciale rol. Voor een product kan een voorcalculatie worden gemaakt. Dit is niet noodzakelijk. Deze eventuele voorcalculatie kan eenvoudig worden opgebouwd uit bestaande (gekoppelde) calculaties, productieorders en stuklijsten, maar kan ook opnieuw binnen een productieorder worden opgebouwd. In een productieorder kunnen meerdere producten worden geproduceerd die afkomstig zijn uit verschillende verkooporders. Ook orders op nacalculatie, dus zonder voorcalculatie, worden volledig ondersteund door de MKG software. Om tot goede inzichten te komen in de kostprijs van een product of voor het bepalen van de prijs richting de klant, beschikt de MKG software over zeer compleet uitgewerkte nacalculatie. Meerdere eindproducten Binnen een productieorder kunnen meerdere eindproducten worden geproduceerd (ook voor verschillende klanten). Boomstructuur Beheersing Urenregistratie Doordat er gebruik wordt gemaakt van grafische boomstructuren heeft u een duidelijk beeld van de opbouw van de productieorder. Productieorders zijn eenvoudig te bewaken en te beheren doordat er gebruik wordt ge-maakt van productieorderstatussen. Om tot een goede nacalculatie van een order te komen is het belangrijk dat er een goede urenregistra tie plaatsvindt. MKG heeft mogelijkheden om op diverse manieren de uren te boeken. De urenregistratie wordt uitgebreider toegelicht in de module urenregistratie. MKG productsheets januari

12 Inkopen materialen Toegeleverd materiaal Inkopen halffabricaten Uitbesteden van bewerkingen Nacalculatie Vanuit de productieorder zal een materiaalbehoefte ontstaan. In de productieorder kan direct een inkooporder worden aangemaakt. Om inkopen te verzamelen kan ook gebruik worden gemaakt van het inkoopadvies. In de productieorder kan in de behoefte voor het materiaal ook worden voorzien door toelevering van de klant. Uw klant levert het materiaal en u voert hierop de gecalculeerde bewerking uit. Voor het (op tijd) ontvangen van de benodigde aantallen beschikt MKG over de juiste hulpmiddelen. Tijdens het productieproces kan blijken dat bepaalde halffabricaten niet kunnen worden gemaakt doordat de capaciteit niet beschikbaar is of dat uw machines niet geschikt zijn. U kunt dan alsnog beslissen om de halffabricaten in te kopen. MKG biedt de mogelijkheid om bewerkingen uit te besteden. Dit kan op ieder moment tijdens het productieproces worden gedaan. Tevens kan er een koppeling met de benodigde materialen gemaakt worden waarbij automatisch oppervlaktes, gewichten en m2 berekend worden. Het nacalculeren is binnen MKG een belangrijke functionaliteit. Als u alle functionaliteit binnen MKG optimaal gebruikt, ontstaat de nacalculatie automatisch. Op de order worden kosten geboekt die voortkomen uit de urenverantwoording, verwerking van de inkoop en de uitgifte van voorraad artikelen. Natuurlijk kunnen er ook handmatig kosten aan de nacalculatie worden toegekend. Voor het nacalculeren is een voorcalculatie niet noodzakelijk. voorbeeld document uit MKG MKG productsheets januari

13 Planning. De planning van MKG geeft u inzicht in de relevante informatie van het productieproces, zoals de bezetting, capaciteit, doorlooptijd etc. Met dit gereedschap kunt u al uw beschikbare middelen, mensen en machines, optimaal inzetten. Het biedt u de mogelijk de best haalbare prestatie van offerte tot levering te bepalen. Binnen MKG is planning geen los onderdeel. Zij is volledig geïntegreerd in de software en maakt gebruik van alle eerder ingevulde gegevens van bv verkoop, inkoop, werkvoorbereiding etc. Even zo maken de voor genoemde processen gebruik van de planningsuitkomsten. Zo kan bijvoorbeeld de haalbaarheid van een leverdatum worden teruggekoppeld naar de verkoop. U bepaalt zelf wat planning voor uw bedrijf moet betekenen. De planning wordt op de achtergrond automatisch gevoed met informatie uit voorgaande processen. U bent er vervolgens volledig vrij in om te bepalen of en in welk detail u gebruik maakt van de planningsdata. De keuze kan dus variëren van geen planning tot planning als gedetailleerd sturingsproces. Ook de manier van planning, de inhoud, het overzicht, de schermen, het kleurgebruik etc. kunt u als gebruiker zelf beïnvloeden. MKG productsheets januari

14 Simulatie Order-overzicht Resource-overzicht Capaciteit Planningsregels MKG stelt u in staat om eventuele geconstateerde planningsproblemen op te lossen in een simulatie omgeving. Deze simulatie beïnvloed uw actuele planning niet. Het stelt u in staat voortdurend terug te grijpen naar een vorige situatie. De simulatie start met de inhoud van uw huidige planning en kan in alle mogelijkheden facetten worden aangepast. Een uiteindelijke oplossing in deze simulatie is met een druk op de knop te gebruiken als de nieuwe, actuele planning. De inhoud van de planning wordt gevisualiseerd door middel van een balkjes schema. U bepaalt zelf welke informatie getoond wordt en op welke manier. Dit kan variëren van een specifieke productieorder halffabrikaat, tot alle productieorders die in de planning zijn opgenomen. Hierbij maakt ook planning gebruik van het unieke filtermechanisme. De informatie kan getoond worden per dag, week of maand. Analoog aan het order-overzicht kan er ook een resource-overzicht getoond worden. In een balkjes schema wordt per resource de geplande bewerkingen getoond. Capaciteit wordt binnen MKG gedefinieerd op resources. Een capaciteits-overizicht bestaat uit staafdiagrammen, waarmee inzicht verschaft wordt in de actuele bezetting, de beschikbare capaciteit per periode en de eventuele achterstand. Deze capaciteit is op te roepen in de planning zelf, maar ook in een separaat Window. MKG is in staat om voorwaarts of achterwaarts, met eindige of oneindige, met en zonder fases automatisch te plannen. Deze regels kunnen op diverse niveaus worden toegepast (order, onderdeel, bewerking, etc.). MKG productsheets januari

15 Knelpunten Herplannen Fase Resource Bewerkingen Orders Detail Bemand/Onbemand Urenverantwoording De planning analyseert continue de actuele planningsdata en attendeert de gebruiker d.m.v. symbolen op even-tuele knelpunten. Op het planningsoverzicht is tevens een subscherm te activeren, waarin het probleem tekstu-eel wordt uitgelegd. Nadat er wijzigingen zijn gemaakt in de planning, biedt MKG de mogelijkheid om op verschillende niveaus te herplannen (1 specifieke bewerking, 1 halffabrikaat, 1 productieorder, subset van productie orders, alle produc-tieorders). Tevens is het eenvoudig om te herplannen na een machinestoring en de gevolgen hiervan te zien. De gebruiker wordt de mogelijkheid geboden om een fase-planning te laten uitvoeren. Per halffabrikaat kan worden gespecificeerd in welke fase het moet worden uitgevoerd. Hiermee kan de gebruiker afdwingen dat bepaalde halffabricaten gelijktijdig gereed moeten zijn c.q. moeten starten. Binnen MKG worden resources gebruikt om een breed scala aan capaciteiten te kunnen definiëren. Te denken valt hierbij aan: alleen machine(s), alleen man(nen) of de combinatie. Elke resource kent vervolgens weer een eigen kalender, met capaciteit per dag en eventuele uitzonderingen op kalen derdagen, rekening houdend met vakanties en dergelijke Voorbeelden van resources zijn: freesma chine, draaibank, slijpbank. Detail informatie van een handelingen die moeten worden uitgevoerd, in aantallen, tijd, default resource, om-schrijving, etc, maar bovenal machinetijd en/of mantijd. Voorbeelden van bewerkingen zijn: frezen, draaien, slijpen. De belangrijkste informatie voor uw planning zijn de voorcalculatorische bewerkingen van productie orders. Tevens biedt MKG de mogelijkheid om verkoopoffertes en voorraadmutaties in de tijd tot in het kleinste de-tail te plannen. Ten einde inzicht te krijgen in de bezetting, capaciteit voor orders, offertes en de voorraad. De gebruiker kan van een specifieke planningsregel (=bewerking) uitgebreide informatie opvragen. Onder ande-re: bemand versus onbemand, uitbesteden, vastzetten, wachttijd vooraf, aanlooptijd, insteltijd, bewerkingstijd, aflooptijd, wachttijd achteraf. Als gevolg van de koppeling met urenverant woording, is per bewerking tevens inzicht te verkrijgen in het start moment, de reeds besteedde tijd en gereed melding. De gebruiker kan per resource en/of bewerking definiëren of bemanning vereist is of niet. In geval van onbemande bewerkingen kan worden aangegeven wanneer (om de hoeveel producten of om de hoeveel tijd) een medewerker ter controle aanwezig moet zijn. Door de koppeling met de ureninvoer, al dan niet met behulp van de uren pc, kan in de planning inzicht worden verschaft over de status van diverse bewerkingen. MKG productsheets januari

16 Inkoop. Het inkopen van materialen vereist een goed overzicht over de behoefte die er is binnen het metaalproductiebedrijf. De MKG ERP software adviseert de gebruiker, aan de hand van de behoefte, wat er ingekocht moet worden. Besteladvies Gecombineerde inkoop Inkoop contracten Algemene inkoop Vanuit productieorders, verkooporders of voorraad ontstaat een materiaalbehoefte. In het besteladvies kunt u op ieder moment nagaan welke behoefte er is en beslissen hoe er wordt ingekocht. Natuurlijk kan er ook direct worden ingekocht vanuit een order. Het kan voorkomen dat u hetzelfde materiaal voor verschillende orders nodig heeft. Ook kan het voorkomen dat er verschillende materialen uit verschillende orders bij een bepaalde leverancier besteld moeten worden. Dit is vanuit het besteladvies eenvoudig te verzamelen binnen één inkooporder. Veel bedrijven spreken met leveranciers condities af met betrekking tot prijzen en levertijd. In de software kunnen deze contracten worden vastgelegd. Bij het inkopen wordt er dan ook gebruik gemaakt van de con-tractafspraken. Ieder bedrijf doet ook algemene inkopen die niet order of voorraad gericht zijn. Hierbij valt te denken aan overalls, schoeisel, koffie enz. Binnen de inkoop module van MKG kunnen ook deze orders eenvoudig worden aangemaakt. Dit geeft het voordeel dat u met het MKG pakket alle inkoop kunt beheren. Goederen binnen boeken Het ontvangen van de bestelde goederen wordt in de MKG software geregistreerd en bewaakt. Van de ontvangen goederen is door de (mogelijke) koppeling aan orders gelijk te achterhalen waarvoor deze bestemd zijn. Materiaal Facturen boeken en verwerken Linken Materiaal kan worden toegepast zonder gebruik te maken van artikelen. De enige voorwaarde die deze werkwijze schept is dat u geen voorraad kunt registeren voor de goederen die u bestelt. Alle bestellingen worden gekoppeld aan de productiebehoefte waarvoor een bestelling werd aangemaakt. Tijdens financiële verwerkingen wordt alleen het onderhandenwerk van de gekoppelde productieorders aangesproken. Het boeken van de inkoopfacturen is een eenvoudige handeling. Hierbij hoeft, uitgaande van inkoop die gebaseerd was op voorcalculatie voor productieorders, niet te worden bepaald hoe de kosten moeten worden verdeeld. Dit gaat volledig geautomatiseerd. Na het verwerken van de facturen komen de kosten respectievelijk in het onderhandenwerk van de order, als voorraadwaarde op het artikel, als kostprijs in uw verkooporder of als kosten in uw verlies/winst rekening. Elke onafhankelijke inkoop is vanuit het inkoopproces alsnog toe te wijzen aan de nacalculatie van een productieorder ten behoeve van een volledige verantwoording van de kosten. MKG productsheets januari

17 Het besteladvies is opgesplitst in drie schermen: Behoefte advies De totale behoefte die ontstaat uit productieorders. Voorraad behoefte advies De totale behoefte die ontstaat door voorraadartikelen, gestuurd met de keuze tijdloos en voorraad in de tijd. Uitbesteding behoefte advies De totale uitbestedingslijst die ontstaat uit productie orders. MKG productsheets januari

18 Urenregistratie / Shopfloor Control. In een productieomgeving is de urenregistratie van vitaal belang. Om tot een goede nacalculatie van een order te komen zijn de man en machine uren van doorslaggevende factor voor de (kost) prijs van de order. Met MKG beschikt u over een gedetailleerde urenregistratie. In de basis legt u met MKG alle tijdregistraties vast, die noodzakelijk zijn voor de salarisadministratie. Met de juiste rapporten kan een koppeling (op papier of met behulp van export) worden gemaakt met daarvoor geschikte salarisverwerkings-software. Vergissingen en correcties vormen het dagelijks leed bij de verwerking van de uren. Gelukkig is hier aan gedacht en wordt het aanbrengen van een correctie zo lang mogelijk (ook na de verwerking) ondersteund. MKG productsheets januari

19 Manuren + Machine-uren Machine-uren Gelijktijdige bewerkingen Tijd-voor-tijd registratie Ploegendiensten Overwerk Onkosten Reis- en karweiuren Methodieken Interface & barcode Het registreren van de man- en machine-uren gaat via een eenvoudig in-voerscherm dat snelle invoer mogelijk maakt. Het invoeren van uren kan met totaaltijden of met begin- en eindtijden. Het komt in de metaal voor dat machines onbemand draaien. Binnen de MKG software is het ook mogelijk om alleen machine-uren te boeken. Een werknemer doet soms meerdere bewerkingen gelijktijdig. De kosten van de manuren moeten dan verdeeld worden over de diverse orders en bewerkingen. Dit wordt binnen MKG opgelost, waarbij u zelf bepaald wat het uitgangspunt voor deze verdeling is. In de praktijk blijkt dat er bij veel bedrijven tijd-voor-tijd opgenomen wordt. Dit houdt in dat gemaakte overuren worden gecompenseerd met vrije uren. Deze registratie is eenvoudig uit te voeren. In productiebedrijven wordt ook wel in ploegendiensten gewerkt. Per ploeg gelden dan ploegge bonden toeslagen. In de MKG software wordt deze werkwijze ondersteund. Overwerk (voor man en machine) wordt in de metaal op verschillende manieren benaderd. De MKG software biedt een grote vrijheid in het be-palen voor de overwerktoeslagen (kostprijs en declarabel) voor man en machine. Deze toeslagen zijn losgekoppeld van de ploegentoeslagen. Binnen de metaal komt het voor dat medewerkers onkosten kunnen de-clareren als gevolg van bijvoorbeeld overwerk, dienstreizen en overnach-tingen. Deze kosten kunnen tijdens het invoeren van de uren eenvoudig worden geregistreerd. Reis- en karweiuren worden vaak op een andere manier doorberekend (qua kostprijs en declarabel) als normale uren. Deze uren zijn dan ook apart te registreren en te verwerken. MKG software is in staat urenregistratie te verwerken middels totaaltijden (bv. zagen 2,5 uur) of begin-eindtijden (bv. zagen 7:30 tot 10:00) te ver-werken. Voor eventuele aanpassingen kan met een willekeurige methodiek gewerkt worden. Met MKG software bent u in staat uren eenvoudig en snel in te voeren. Het is mogelijk om een werkplek in te richten uitsluitend voor invoer van uren, al dan niet voorzien van een barcode lezer. MKG productsheets januari

20 Voorraad / expeditie. Het beheren van de voorraad en het ontvangen en versturen van goederen zijn taken die bij veel metaalbedrijven in de MKB markt worden gecombineerd. Met de module voorraad in de tijd kunt u op basis van reeds bekende gegevens in combinatie met eventueel forecasting / verwachtingen zien hoe uw voorraadverloop zal verlopen. MKG zal vervolgens haarfijn aangeven waar eventuele knelpunten gaan ontstaan en hoe deze op te lossen zijn. Voorraadbeheer Goederen ontvangst Mutaties Levering Het is mogelijk om op een eenvoudige manier de voorraad van artikelen bij te houden. Binnen MKG kunnen er verschillende soorten voorraden worden vastgelegd. U kunt ook zelf type voorraadsoorten vastleggen. MKG heeft de standaard de volgende soorten voorraad gedefinieerd: vrije voorraad, dat is de daadwerkelijk beschikbare vrije voorraad plank voorraad, dat is de voorraad die in het bedrijf aanwezig is maar bestemd kan zijn voor orders economische voorraad, een gecorrigeerde vrije voorraad aan de hand van de reserveringen, uitgiftes en geplande ontvangsten uit inkoop/productie. Het binnen boeken van ingekochte of toegeleverde goederen is met de MKG software een eenvoudige handeling. Doordat er koppelingen zijn tussen inkooporders en productie-/verkoopordorders is direct bekend wat er binnen is gekomen en waarvoor het is gereserveerd. Vanuit de voorraadmodule is dan ook eenvoudig na te gaan wat wel en wat niet vrij kan worden gebruikt. Het is mogelijk om het keuren van de binnengekomen goederen met behulp van MKG te formaliseren. Wanneer er voor artikelen voorraden worden aangehouden kunnen correcties voor de voorraad niveaus worden doorgevoerd. Het leveren van goederen aan klanten vereist een zorgvuldige afhandeling. Na goedkeuring (optioneel) kan er een pakbon worden gemaakt en kunnen de goederen op transport worden gezet. Hoe het transport zal plaatsvinden (eigen vervoer, DHL, enz) kan via de MKG software worden aangestuurd en van de daarbij toehorende informatie worden voorzien (gewicht, colli, afleveradres etc). MKG productsheets januari

21 Herwaardering Partijregistratie Goederen worden in het magazijn opgeslagen volgens kostprijs tarieven en volgens dezelfde principes ook weer uit gegeven. Indien nodig, zijn deze waarden en aantallen aan te passen met automatische financiële verwerkingen. Als producerend ondernemer, koopt u ook in. Op voorhand kunt u gevraagd worden dit volgens bepaal-de kwaliteitsnormen te doen. Tot zover geen probleem. Maar op het moment van dispuut wilt u het volledige traject van het door u verkochte product kunnen herleiden. Van inkoop van materiaal, uitbesteding en eigen productie, tot verkoop. Wie heeft, wat en wanneer gedaan en volgens welke norm. En zijn er vervolgens ook nog andere producten met mogelijk hetzelfde probleem? Met partijregistratie kunt u uw product volledig traceren en daarmee antwoord krijgen op vragen als: Waar is het ingekocht of geproduceerd? Wat is de kwaliteit? Op welke locatie ligt het (op voorraad, bij leverancier of bij afnemer)? Wat is haar ouderdom? Door partijregistratie is traceerbaarheid eenvoudig mogelijk tot op het laagste niveau zonder dat u daar veel tijd in hoeft te steken. MKG productsheets januari

22 Artikelen & stuklijsten. In MKG is het mogelijk om op een simpele maar ook uit-gebreide wijze met artikelen te werken. Een artikel kan puur een inkoopdeel zijn met daaraan gekoppeld een inkoopprijs. Daarnaast is het mogelijk dat bijvoorbeeld een repeterend product als artikel aange-maakt worden, met daaraan gekoppeld een stuklijst. In de stuklijst kunt u vastleggen hoe u een product maakt en welke onderdelen daar voor nodig zijn. Voorraad / ordergestuurd Op artikelniveau kan aangegeven worden of het artikel voorraad- of order-gestuurd is. Bij een voorraadgestuurd artikel kan tevens aangeven worden wat het minimumniveau is en tot welk aanvul niveau er aangevuld moet worden bij overschrijding van het mini-mumniveau. Tevens kan rekening worden gehouden met standaard bestelgroottes of minimum productie aantellen in verband met instelkosten. Product-vertalingen Indien u een artikel ook een klanten verkoopt welke een andere taal spreken, kunt u op hetzelfde artikel een buitenlandse benaming aangeven, welke op de benodigde documenten gebruikt wordt. MKG productsheets januari

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

2thePoint Project Software. Software voor projectmatig produceren

2thePoint Project Software. Software voor projectmatig produceren 2thePoint Project Software Software voor projectmatig produceren 2thePoint Project Software Software voor bedrijven die projectmatig werken 2thePoint software 2thePoint Software heeft een geheel nieuw

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie.

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie. Standaard functies FashionBase ERP Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte Facturatie Offertes Orders en vanaf offertes Voorraadbeheer Relatiebeheer (CRM) Agenda Projectadministratie (optioneel)

Nadere informatie

Brochure AMF Inkoop en logistiek

Brochure AMF Inkoop en logistiek Brochure AMF Inkoop en logistiek AMF Inkoop en logistiek AMF Inkoop en logistiek maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

CaseMaster PM ProjectManagement

CaseMaster PM ProjectManagement CaseMaster PM ProjectManagement Projectmanagement De manier waarop u uw projecten organiseert, voorbereid, uitvoert en afrond bepaald uw succes. Projecten staan en vallen met planning. Effectief projecten

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Productie. Thuis in uw bedrijf

UNIT4 Multivers. Productie. Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Productie Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Productie UNIT4 Multivers Productie: Thuis in uw bedrijf UNIT4 ontwikkelt ruim 30 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware gericht op een aantal

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

Overzicht Uren24. Dit document biedt een overzicht van belangrijkste functies van Uren24.

Overzicht Uren24. Dit document biedt een overzicht van belangrijkste functies van Uren24. Overzicht Uren24 Dit document biedt een overzicht van belangrijkste functies van Uren24. NB: het Uren24-abonnement en de aan u toegekende toegangsrechten bepalen van welke functies u gebruik kunt maken.

Nadere informatie

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases.

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. Product Update 396 is algemeen beschikbaar sinds 6 januari 2010.

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion voor 1,- per dag voor Mac en Windows A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud vanaf 66,- per maand. Neem uw eigen programma's mee in de Cloud. Werken

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime Volledig grip op uw projecten met Dynamics InTime en zijn mensenwerk Het uitvoeren van projecten is mensenwerk. De juiste persoon op het juiste project, daar gaat het om. Die krijgt te maken met zaken

Nadere informatie

Onze Project oplossing

Onze Project oplossing 1 SalesManager Online Onze Project oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

Brochure AMF Financieel en fiscaal

Brochure AMF Financieel en fiscaal Brochure AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal maken onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor

Nadere informatie

Webshop Dashboard. Inkoopmodule

Webshop Dashboard. Inkoopmodule Webshop Dashboard Inkoopmodule Shoxl Dashboard Inkoopordermodule 2012 v2 1 Copyright Integrace BV 2012 1. Introductie Met de inkoopmodule van het Dashboard beheert u uw inkooporders. Inkooporders kunnen

Nadere informatie

CASH Handel Inzicht in Voorraad, Inkoop, Verkoop en Financiën

CASH Handel Inzicht in Voorraad, Inkoop, Verkoop en Financiën Tijd en geld besparen en overzicht creëren Maatwerk met standaard software voor handelsbedrijven Vanaf 118,- p/m All-in! CASH Handel Inzicht in Voorraad, Inkoop, Verkoop en Financiën Up-to-date inspelen

Nadere informatie

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE 1 SalesManager Online Onze CRM oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

De Ridder forceertechniek B.V.

De Ridder forceertechniek B.V. CONCEPT Handboek bedrijfsbureau De Ridder forceertechniek B.V. Concept: Wordt nog aangevuld angevuld eind november 2008 na ERP implementatie Auteur: Koenders en Partners B.V. te Midwoud Datum: september

Nadere informatie

ERP Systems multi-channel groothandel

ERP Systems multi-channel groothandel ERP Systems multi-channel groothandel Overzicht functies Prijsafspraken U kunt artikelen aan prijsgroepen koppelen. Met deze groepen is het mogelijk om verschillende prijzen van hetzelfde artikel vast

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

CaseMaster WS E-Commerce Webshop

CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster Webshop Het aantal webshops groeit nog steeds en de ontwikkelingen hierin volgen elkaar in snel tempo op. Om succesvol te blijven, is het van belang dat uw software

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows Incl. financiele administratie A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud voor 59,95 per maand. Neem uw eigen programma's

Nadere informatie

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementfacturering is een middel om klanten volgens vaste afspraken en/of abonnementen te factureren. Deze oplossing zit inbegrepen in Mamut

Nadere informatie

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv.

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv. AMF BTW OMZETTEN Auteur(s) Microsign bv Versie 1.0 Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012 2012 Microsign bv. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Voorraadbeheer. Infor ERP Blending. Algemeen

Voorraadbeheer. Infor ERP Blending. Algemeen Voorraadbeheer Materiaalplanning per productielocatie Planning o.b.v. bestelpunten, levertijden, minimale- of maximale voorraad, verkoopplannen Intelligent magazijnbeheer Locaties, inclusief automatische

Nadere informatie

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving Onderwerpen: Algemeen Projecten Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web Procesbeschrijving Algemeen PMO Pro is een systeem om al uw projectgerelateerde informatie

Nadere informatie

Brochure AMF Marketing en verkoop

Brochure AMF Marketing en verkoop Brochure AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

INFOMOBIEL ONDERDELEN INKOOP ADMINISTRATIE

INFOMOBIEL ONDERDELEN INKOOP ADMINISTRATIE INFOMOBIEL ONDERDELEN INKOOP ADMINISTRATIE VOORRAADBEHEER MET DE ONDERDELEN INKOOP ADMINISTRATIE Met behulp van de onderdelen inkoop administratie kunt u uw voorraad op peil houden. De ideale bestelhoeveelheid

Nadere informatie

MINOX Urenadministratie

MINOX Urenadministratie MINOX Urenadministratie 2 Introductie Vanaf 1983 houdt MINOX Software zich bezig met het ontwikkelen van administratieve software voor accountants- en administratiekantoren en voor het Midden- en Kleinbedrijf.

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies)

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies) Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies) Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

Een klant project in Newbase

Een klant project in Newbase Een klant project in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Oktober 2013 versie 1.0 pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1 Algemeen...3

Nadere informatie

AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl

AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl Pioen Partners AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl Pioen Partners Tel: +31 (0)546 456223 E-mail info@pioenpartners.nl Voorwoord AccrA

Nadere informatie

Mogelijke toepassingen. RealtimeWMS. "Webbased software to manage and control your warehouse."

Mogelijke toepassingen. RealtimeWMS. Webbased software to manage and control your warehouse. RealtimeWMS "Webbased software to manage and control your warehouse." Het standaard pakket RealtimeWMS is een zogenaamd Logistic Execution System. RealtimeWMS ondersteunt de medewerkers op de werkvloer

Nadere informatie

Alle functionaliteiten die u nodig heeft voor aanzienlijk lagere kosten. Maatwerk met standaard ERP Software

Alle functionaliteiten die u nodig heeft voor aanzienlijk lagere kosten. Maatwerk met standaard ERP Software Alle functionaliteiten die u nodig heeft voor aanzienlijk lagere kosten Maatwerk met standaard ERP Software Whitepaper Een goede start Plus handige cheklist! Efficiënter werken bij handels- en productiebedrijven.

Nadere informatie

Oplossingen gebaseerd op SAP Business One. Brochure BX MRO

Oplossingen gebaseerd op SAP Business One. Brochure BX MRO Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX MRO Service en reparatie voor SAP Business One De combinatie van SAP Business One en variatec BX MRO (maintenance, repair & overhaul) maakt deze software

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Order- en voorraadbeheer met het Shoxl Dashboard

Order- en voorraadbeheer met het Shoxl Dashboard Order- en voorraadbeheer met het Shoxl Dashboard Shoxl White paper 2010 Integrace Shoxl webshop Dashboard Versie 1.1-30/09/2010 pagina 1 1 Introductie De administratie en logistiek achter uw webshop kan

Nadere informatie

Software voor projectmatig produceren. Verkooporder en Facturatie Module

Software voor projectmatig produceren. Verkooporder en Facturatie Module Software voor projectmatig produceren Verkooporder en Facturatie Module 2thePointProject Software Software voor bedrijven die projectmatig werken Verkooporder en FacturatieModule 2THE POINT SOFTWARE 2

Nadere informatie

Beschrijving en Screenshots interactieve Productconfigurator (ipcf)

Beschrijving en Screenshots interactieve Productconfigurator (ipcf) Beschrijving en Screenshots interactieve Productconfigurator (ipcf) Inhoudsopgave 1. Korte beschrijving ipcf... 3 1.1. ipcf... 3 1.2. Interactieve gebruikersinterface ipcf... 3 1.3. Offerte of order...

Nadere informatie

Module Meerdere filialen

Module Meerdere filialen Module Meerdere filialen Inhoudsopgave 1. INLEIDING 5 2. ACTIVEREN VAN DE MODULE 5 3. INSTELLEN VAN DE MODULE 5 4. FILIALEN INVOEREN 6 5. CONVERSIEROUTINES UITVOEREN 6 6. EEN FILIAAL SELECTEREN 6 7. BEDRIJFSRUIMTEN

Nadere informatie

Zaalagenda.nl. Pioen Partners. Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl

Zaalagenda.nl. Pioen Partners. Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl Pioen Partners Zaalagenda.nl Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl Pioen Partners Tel: +31 (0)546 456223 E-mail info@pioenpartners.nl Voorwoord Zaalagenda.nl is ontwikkeld vanuit

Nadere informatie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie Brochure - Verplichtingen administratie Ontwikkeld door: Van der Heijde Automatisering B.V. Registratie van verplichtingen van debiteuren en aan crediteuren Uitgebreide structuur voor autorisatie van verschillende

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Handleiding Directe distributie

Handleiding Directe distributie Handleiding Directe distributie Versie : Jan 2009-2009 Copyright Asperion Hosting bv INHOUD 1 Distributievormen die Asperion ondersteunt... 4 1.1 Directe distributie... 4 1.2 Indirecte distributie... 4

Nadere informatie

Brochure BX MRO. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One

Brochure BX MRO. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX MRO Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Service en Reparatie voor SAP Business One De combinatie van SAP Business One en BX MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) maakt deze software de

Nadere informatie

Handleiding Mijn StyleMathôt klantenlogin

Handleiding Mijn StyleMathôt klantenlogin Handleiding Mijn StyleMathôt klantenlogin Logistiek DTP Drukwerk Ontwerp Inhoudsopgave Pagina Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Website onderdelen Home/Login... 5 Administratie... 6 Standaard artikelen...

Nadere informatie

Maatwerk met standaard software voor productiebedrijven

Maatwerk met standaard software voor productiebedrijven Tijd & geld besparen en overzicht creëren Maatwerk met standaard software voor productiebedrijven Sneller schakelen met CASH Productie CASH automatiseert eenvoudig uw volledige productieproces; van planning

Nadere informatie

Workflow Inkoopfacturen

Workflow Inkoopfacturen Workflow Inkoopfacturen Met de Add-on Workflow Inkoopfacturen is het mogelijk om vanuit Microsoft Dynamics AX de inkomende inkoopfacturen te scannen. Vervolgens kunnen de gescande inkoopfacturen (elektronische

Nadere informatie

TRAININGSGIDS 2014 REYNOLDS AND REYNOLDS OPLEIDINGSCENTRUM

TRAININGSGIDS 2014 REYNOLDS AND REYNOLDS OPLEIDINGSCENTRUM TRAININGSGIDS 2014 REYNOLDS AND REYNOLDS OPLEIDINGSCENTRUM INHOUDSOPGAVE Reynolds and Reynolds opleidingscentrum 3 Training WinCar Verkoop 4 Training WinCar Magazijn 5 Training WinCar Werkplaats 6 Training

Nadere informatie

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189)

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) sd.clo04.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

Handleiding MKG materiaalcalculator

Handleiding MKG materiaalcalculator Handleiding MKG materiaalcalculator Datum : 17-8-2010 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004018A00-00 2010, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 3. Verkoopfacturen maken en inkoopfacturen verwerken Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Archivering Btw-administratie

Nadere informatie

ecommunicatie document met begeleidend schrijven

ecommunicatie document met begeleidend schrijven Bijlage 1 ecommunicatie document met begeleidend schrijven T.a.v. Betreft: TBlox ecommunicatie document voor leveranciers Beste leverancier, , 10 mei 2011

Nadere informatie

PROJECTENADMINISTRATIE 2 1/5

PROJECTENADMINISTRATIE 2 1/5 PROJECTENADMINISTRATIE 2 1/5 Met deze optie kunt u snel een voorcalculatie en prijsopgave maken, en per project de verbruikte artikelen, de gemaakte uren en overige kosten bijhouden. Zowel regieprojecten

Nadere informatie

Gasunie inkoopproces 2012

Gasunie inkoopproces 2012 Gasunie inkoopproces 2012 Gasunie inkoopproces 2012 Of het nu gaat om het optimaliseren van het gastransport of om het beheren en aansturen van onze leveranciers, bij Gasunie zijn we continu op zoek naar

Nadere informatie

ADAPTABLE. Microsoft Dynamics TM NAV. Manufacturing Foundation 5.0 Snelzoekgidsen

ADAPTABLE. Microsoft Dynamics TM NAV. Manufacturing Foundation 5.0 Snelzoekgidsen ADAPTABLE Microsoft Dynamics TM NAV Manufacturing Foundation 5.0 Snelzoekgidsen Inhoudsopgave Productie instellen Setup Guide 1... Een artikelkaart maken Setup Guide 2... Een productiestuklijst maken Setup

Nadere informatie

Verhoging BTW tarief

Verhoging BTW tarief Verhoging BTW tarief INHOUD 1. Wetgeving...3 2. Inleiding...4 3. Aanpassingen inrichting...5 3.1 Voor u begint... 5 3.2 BTW codes / tarieven... 5 3.3 Referentie grootboek... 7 3.4 BTW code in de Btw-scenario

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem NIS UPDATE RELEASE Q2-2014 NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Niets uit deze opgave

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.07. Algemeen. Online samenwerken

AllSolutions 10.0.07. Algemeen. Online samenwerken AllSolutions 10.0.07 Algemeen Aantal regels in browser Bij de Gebruikersprofielen (MGBPRF), Gebruikers (MGEBRU) en Gebruikersinstellingen (MGBINS) kunt u instellen hoeveel regels standaard in een browser

Nadere informatie

AAN DE SLAG L O G I S T I E K G E D E E LT E i

AAN DE SLAG L O G I S T I E K G E D E E LT E i AAN DE SLAG LOGISTIEK GEDEELT E i Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begin... 4 Schermuitleg... 6 Beschrijving inkoopproces... 7 Beschrijving verkoopproces... 9 Voor veel gestelde vragen (FAQ) kunt u terecht

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

MatrixMetaal OrderRegistratie 4.0.644 Release SP3

MatrixMetaal OrderRegistratie 4.0.644 Release SP3 MatrixMetaal OrderRegistratie 4.0.644 Release SP3 Release Type: Release Release Date: di 3 december 2013 Remark External: Client: 4.0.644 Beheer applicatie: 4.0.303 Spooler applicatie: 4.0.108 Vicking

Nadere informatie

Alle projecten van A tot Z in één pakket

Alle projecten van A tot Z in één pakket Alle projecten van A tot Z in één pakket Bedrijfsbrede automatisering voor staalconstructiebedrijven Matrix CAE Nijmegen Delft Vilnius Bedrijfsbreed projectbeheer Efficiëncyverbetering is tijdwinst Elk

Nadere informatie

Visma.net Logistics. Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest

Visma.net Logistics. Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest Visma.net Logistics Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest Erp voor verbetering van uw eindresultaat Wat is Visma.net Logistics? Visma.net Logistics is een online logistieke oplossing (cloud)

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.5 Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. GROOTBOEK 3 1.1. ONDERHOUD 3 1.1.1. AFLETTERING 3 1.1.2.

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOOR PRODUCTIE

EXACT ONLINE VOOR PRODUCTIE Exact Online EXACT ONLINE VOOR PRODUCTIE exactonline.nl WAT IS EXACT ONLINE? Exact Online is dé online bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. Met boekhouden en CRM in 1 is het de basis van

Nadere informatie

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV.

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. ONTVANG HERKEN VERWERK ARCHIVEER NAViDocs is de volledig

Nadere informatie

Factsheet RACS Project Management Module

Factsheet RACS Project Management Module Factsheet RACS Project Management Module Pagina 1 / 9 Inleiding: Dit document geeft een beknopt overzicht van de functionaliteiten van de Project Management Module van RACS. In de module gebruiken wij

Nadere informatie

Briljant Projectbeheer

Briljant Projectbeheer Briljant Projectbeheer Inhoud 1. Projectbeheer 1 Werken met projectbeheer 1 De instellingen voor projectbeheer 2 De artikelsamenstellingen opbouwen 4 Voorcalculatie 6 De offerte opmaken 6 De offerte berekenen

Nadere informatie

TRAININGSGIDS 2013 REYNOLDS AND REYNOLDS OPLEIDINGSCENTRUM

TRAININGSGIDS 2013 REYNOLDS AND REYNOLDS OPLEIDINGSCENTRUM TRAININGSGIDS 2013 REYNOLDS AND REYNOLDS OPLEIDINGSCENTRUM INHOUDSOPGAVE Reynolds and Reynolds opleidingscentrum 3 Training WinCar Verkoopbevordering 4 Training WinCar Magazijn 5 Training WinCar Werkplaats

Nadere informatie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie 4CIS InfoBase 3.2.0 4CIS, 1999-2002, alle rechten voorbehouden Zakelijke software

Nadere informatie

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Product ChainWise CRM & BPM Jaar 2013 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets uit deze uitgaven mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

Orbis Software. Case. Study. Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en Multiweld.

Orbis Software. Case. Study. Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en Multiweld. Orbis Software Case Study Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en Multiweld. P02 Multiweld specialist in las- & snijtechniek Multiweld is een lastechnische

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Extended

UNIT4 Multivers Extended UNIT4 Multivers Extended UNIT4 Multivers Extended Prijsbijstellingen Bij de verkoop van een product spelen meerdere factoren een rol bij de nettoprijsbepaling. Diverse kortingen en toeslagen beïnvloeden

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Financieel Upload prijsbestanden

Financieel Upload prijsbestanden Besteladvies Behoefde op basis van historisch verbruik Inzicht in lopende acties Advies per leverancier Bestelplanning leverancier Logistiek Optimale voorraad beheersing Klant routeplanning Picklijsten

Nadere informatie

Stamgegevens: Voorcalculatie: Contracten:

Stamgegevens: Voorcalculatie: Contracten: Stamgegevens: In de stamgegevens worden vaak terugkerende gegevens ingevoerd. Bij nieuwe Qbil Trade gebruikers is het in de meeste gevallen mogelijk om (een deel van) de huidige stamgegevens te exporteren

Nadere informatie

Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay

Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay Versie: 1.0 Datum: 14 augustus 2012 Auteur: T.M. Vink / H. Kroezen Afdeling: Centric Logistic Solutions Wijziging algemene btw-tarief Inhoudsopgave

Nadere informatie

1-FashionBase Extra voor Fashion 499,- eenmalig voor Mac en Windows PC. 1b Online voor 32,50 extra per maand. Neem uw eigen programma s mee.

1-FashionBase Extra voor Fashion 499,- eenmalig voor Mac en Windows PC. 1b Online voor 32,50 extra per maand. Neem uw eigen programma s mee. 1-FashionBase Extra voor Small Fashion (locaal en Online) 2-FashionBase Premium en Basis online 3-Backoffice voor HioPOS-Cloud en Mijnwebwinkel.nl 1-FashionBase Extra voor Fashion 499,- eenmalig voor Mac

Nadere informatie

AFO 231 Registratie facturen

AFO 231 Registratie facturen AFO 231 Registratie facturen 231.1 Inleiding De factuurregistratie hangt nauw samen met de manier waarop het budgetbeheer uitgevoerd wordt. Wij raden dan ook aan de paragraaf over AFO 243 ( Budgetbeheer

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

het MKB software pakket voor handel, productie- en dienstverlende bedrijven

het MKB software pakket voor handel, productie- en dienstverlende bedrijven Ascensio Handel het MKB software pakket voor handel, productie- en dienstverlende bedrijven In een wereld waarin de marges steeds meer onder druk staan, maakt een efficiënte en effectieve interne organisatie

Nadere informatie

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Finance CaseMaster Finance CaseMaster Finance is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren

Nadere informatie

CaseMaster Bulbs. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Bulbs. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Bulbs CaseMaster Bulbs CaseMaster Bulbs is een applicatie speciaal ontwikkeld om de complexe planning rondom het telen, verwerken, verkopen en exporteren van de bollen duidelijk en overzichtelijk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MijnPost - Rapportage

Gebruikershandleiding MijnPost - Rapportage Gebruikershandleiding MijnPost - Rapportage Gebruikershandleiding MijnPost - PartijenpostRapportage Datum Versie 29 september 2015 2.0 Auteur Telefoonnummer PostNL 088-8686868 Inhoudsopgave 1 Welkom bij

Nadere informatie

Brochure BX PRODUCTIE. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One

Brochure BX PRODUCTIE. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX PRODUCTIE Oplossingen gebaseerd op SAP Business One SAP Business One voor Productie Voor discrete en repetitieve productie zijn specifieke ERP functionaliteiten nodig. Een standaard ERP pakket

Nadere informatie

Financiële Administratie Het kloppend hart

Financiële Administratie Het kloppend hart Financiële Administratie Het kloppend hart KRAAN Financieel bevat zowel uw grootboek als uw administratie van debiteuren en crediteuren. Doelstelling van KRAAN Financieel is doelmatigheid in: Beheer van

Nadere informatie

UPDATE-BRIEF: ASSISTANCE PSO 2009 VERSIE 2.3.02 (DECEMBER 2009)... 2

UPDATE-BRIEF: ASSISTANCE PSO 2009 VERSIE 2.3.02 (DECEMBER 2009)... 2 INHOUDSOPGAVE UPDATE-BRIEF: ASSISTANCE PSO 2009 VERSIE 2.3.02 (DECEMBER 2009)... 2 1.1 ROLRECHTEN... 3 1.1.1 BEDRIJFSVIEWS... 3 1.1.2 PROJECTEN... 3 1.1.3 UREN... 4 1.2 PROGRAMMA-INSTELLINGEN... 5 1.2.1

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Schouw Informatisering BV

Schouw Informatisering BV Presentatie Schouw Informatisering: Succes gegarandeerd Tracking & Tracing - ICT 7 en 9 december 2004 anketbroodvleesvisaardappelengroentefruitkaaszuivelverszoetwarendiervoedingconservenmosselenbanketbrooddiversenvleesvisa

Nadere informatie

Visma.net Financieel. Zaken doen in de cloud

Visma.net Financieel. Zaken doen in de cloud Visma.net Financieel Zaken doen in de cloud Zaken doen in de cloud Visma.net Financieel is de nieuwe totaaloplossing van Visma in de cloud voor financieel management. Veilig werken in de cloud voor CFO

Nadere informatie

Handleiding voorraadadministratie

Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie e-boekhouden.nl Inhoudsopgave 1. Voorraadadministratie... 2 2. Productbeheer... 2 3. Handmatige voorraadmutatie... 2 4. Voorraadmutatie

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Medium. Thuis in uw bedrijf

UNIT4 Multivers. Medium. Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Medium Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Medium UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk is het niet altijd, wel noodzakelijk want

Nadere informatie