GEZONDHEID ALS AANGRIJPINGSPUNT OM BINNEN DE UITDAGINGEN VAN HET LEVEN ZELF AAN HET ROER TE BLIJVEN JULI 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEZONDHEID ALS AANGRIJPINGSPUNT OM BINNEN DE UITDAGINGEN VAN HET LEVEN ZELF AAN HET ROER TE BLIJVEN JULI 2016"

Transcriptie

1 GEZONDHEID ALS AANGRIJPINGSPUNT OM BINNEN DE UITDAGINGEN VAN HET LEVEN ZELF AAN HET ROER TE BLIJVEN JULI 2016

2 INLEIDING Inmiddels is de regionale visie publieke gezondheidszorg een feit, een visie voor de regio, een resultaat om trots op te zijn. Nu staan de gemeenten voor de uitdaging om de nota lokaal te vertalen en te verankeren. Vorig jaar heeft GGD Gelderland-Midden gemeenteprofielen gemaakt die een eerste inzicht gaven in de lokale gezondheidstoestand. Ook hebben we toen het radermodel geïntroduceerd. De profielen zijn, met vele andere bronnen, gebruikt om de regionale visie te ontwikkelen. Nieuw profiel Inmiddels is de regionale visie klaar. Positieve gezondheid, een brede kijk en verbinding met de andere gemeentelijke beleidsterreinen staan centraal in deze visie. De focus ligt op drie thema s: De aanpak van sociaal economische gezondheidsverschillen Participatie van chronisch zieken Vangnet voor kwetsbare groepen Om gemeenten verder te ondersteunen bij het voorbereiden van lokale beleidskeuzes is een tweede gezondheidsprofiel opgesteld. In dit profiel gaan we specifiek in op de sociaal economische gezondheidsverschillen en chronisch zieken. Leeswijzer Het radermodel blijft het uitgangspunt omdat dit model goed weergeeft dat er op verschillende beleidsdomeinen aangrijpingspunten zijn. Voor elke rader is een grafiek met relevante gegevens opgenomen. Deze is voor twee doelgroepen gemaakt, volwassenen en ouderen. Steeds eerst op het thema SES en vervolgens op het thema chronische. De onderwerpen zijn met verschillende kleuren weergegeven. De lichtblauwe balken gaan over zelfredzaamheid. U kunt de verschillen in zelfredzaamheid zien tussen mensen met een laag inkomen (30%) en mensen met een hoog inkomen (57%) én mensen met geen of 1 chronische (47%) en mensen met 2 of meer chronische (3). In deze zelfde grafiek staan ook de verschillen weergegeven op de onderwerpen eenzaamheid en gevoel buiten de samenleving te staan. 30% 46% 57% 41% 47% 36% 3 54% 2% 7% 2% twee of meer chronische Is zelfredzaam (alle 7 domeinen) Is eenzaam Heeft (zeer) vaak het gevoel buiten de samenleving te staan Tot slot Meer achtergrondinformatie of advies over lokale implementatie? We denken graag mee en zijn te bereiken via We zullen dit najaar weer een volgende versie van de profielen opleveren. Deze gaat specifiek in op de verschillende risico s.

3 De samenstelling van de bevolking is van invloed op de gezondheid van de bevolking. Bepaalde groepen inwoners lopen meer risico s ten aanzien van hun gezondheid dan andere groepen. Zo hebben ouderen vaker en meer chronische dan jongeren. Ook is bekend dat diabetes vaker voorkomt bij allochtonen dan bij autochtonen. Bevolking met laag inkomen (CBS, 2011) 75+ -ers met 2 of meer chronische met 2 of meer chronische (Zeer) ernstig eenzame volwassenen (Zeer) ernstig eenzame ouderen Arnhem 41% 6% 2 51% 7% Barneveld 32% 7% 28% 43% 7% Doesburg 40% 8% 32% 47% 12% 7% Duiven 27% 7% 31% 51% 8% Ede 31% 8% 2 51% 6% Lingewaard 28% 7% 31% 53% 6% 7% Nijkerk 2 7% 2 44% 6% Overbetuwe 27% 6% 28% 53% 4% 8% Renkum 26% 12% 2 51% 7% Rheden 34% 12% 30% 4 7% Rijnwaarden 37% 7% 31% 52% 7% Rozendaal 13% 13% 20% 46% 3% Scherpenzeel 2 7% 24% 47% 6% Wageningen 3 7% 2 48% 8% 8% Westervoort 32% 6% 33% 52% Zevenaar 32% 8% 33% 51% 8% Regiobreed Gelderland-Midden 33% 7% 2 50% 7% 8%

4 Regelmatig bewegen bevordert de kwaliteit van leven en kent diverse gezondheidsvoordelen. Frequent matig intensief bewegen, zoals fietsen of stevig wandelen, kan het risico verlagen op onder meer coronaire hartziekten, diabetes en een beroerte. Intensief bewegen, zoals hardlopen en tennis, bevordert bovendien de conditie van hart en longen. Tevens heeft voldoende beweging een gunstig effect op het beloop van chronische ziekten. Overgewicht Roken Beweging Drankgebruik Overgewicht, en vooral ernstig overgewicht (obesitas) hangt samen met tal van chronische waaronder diabetes, hart- en vaatziekten en een aantal soorten kanker. Daarnaast heeft het ook invloed op psychische gezondheid. 40% 33% 31% 42% 36% 40% 3 53% 34% Het risico op gezondheidsschade door alcohol hangt af van het totale alcoholgebruik, maar ook van het drinkpatroon. Overmatig alcoholgebruik hangt samen met een hoger risico op (acute) aan de hersenen, lever, maag en hart en vaten. Voor vrouwen neemt het risico op borstkanker toe met het aantal glazen. Bij mensen boven de twintig jaar is een groot deel van de sterfgevallen door longkanker, COPD en kanker in het hoofdhalsgebied te wijten aan roken. Behalve rokers lopen ook mensen die meeroken meer risico op onder meer longkanker en hart- en vaatziekten. 63% 1 8% 8% 7% 8% 7% 7% 40% 22% 2 Heeft (ernstig) overgewicht Rookt Beweegt onvoldoende Zware drinker Overmatige drinker 42% 22% 53% 24% 62% 38% 1 4% 12% 13% 3% 4% 4% Heeft (ernstig) overgewicht Rookt Beweegt onvoldoende Zware drinker Overmatige drinker

5 Het gaat in deze context om gezondheidsvaardigheden. Dit zijn de vaardigheden van individuen om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen. Regie leven Het gaat hierbij bijvoorbeeld om moeite met lezen en het verzamelen en kritisch afwegen van informatie. 98% 96% 8 87% Heeft regie over eigen leven 9 93% 88% 87% Heeft regie over eigen leven

6 Mentale (psychische) ongezondheid vormt een groot deel van de totale ziektelast onder de volwassen bevolking. Psychische ongezondheid heeft niet alleen in veel gevallen verstrekkende gevolgen voor de persoon zelf, maar ook voor de omgeving van de persoon en de maatschappij. Angst Depressie Hierbij kan gedacht worden aan arbeidsongeschiktheid en daardoor verlies van werk en inkomen, maar ook aan sociale uitsluiting, fysieke klachten of zelfmoordneigingen. 60% 52% 30% 34% Heeft matig/hoog risico op angststoornis/depressie % Heeft matig/hoog risico op angststoornis/depressie

7 Lichamelijk functioneren betreft het kunnen uitvoeren van dagelijkse lichamelijke activiteiten. Denk hierbij aan lopen, eten, aan- en uitkleden en boodschappentassen dragen. Moeilijkheden hiermee duiden we aan met beperkingen. Beperkingen in activiteiten die te maken hebben met horen (het niet kunnen volgen van gesprekken), zien (het niet kunnen lezen van de krant of het niet herkennen van gezichten) en mobiliteit (tillen, dragen, bukken en lopen). Diabetes Gehoor Zicht Mobiliteit Beperkingen 21% 16% 14% 4% 6% 7% 7% 2% 1% 2% 3% 2% 2% 1% 1% 6% 8% 6% 7% Heeft diabetes, controle/behandeling arts Heeft gehoorbeperkingen Heeft gezichtsproblemen Heeft mobiliteitsproblemen Heeft minimaal 1 beperking 40% 3 33% 33% 16% 18% 18% 20% 11% 7% 12% 12% 8% 8% 8% Heeft diabetes, controle/behandeling arts Heeft gehoorbeperkingen Heeft gezichtsproblemen Heeft mobiliteitsproblemen Heeft minimaal 1 beperking

8 Veel mensen ondervinden een negatieve invloed van de woonomgeving op hun gezondheid. De bijdrage aan de ziektelast wordt geschat op 1 tot 6 procent. Vooral kinderen, ouderen en chronisch zieken zijn kwetsbaar en vragen om extra bescherming. Geluidshinder Geurhinder 16% 14% 11% 4% 3% 3% Ondervindt ernstige geluidshinder Ondervindt ernstige geurhinder 6% 3% 1% Ondervindt ernstige geluidshinder Ondervindt ernstige geurhinder

9 Sociale leefomgeving laat zien hoe mensen de relaties met naasten in hun omgeving ervaren. In dit document wordt specifiek ingegaan op de relaties met buren, of mensen in contact zijn met hun buren. Daarnaast wordt ingegaan op of mensen zich wel of niet gediscrimineerd voelen. Sociale leefomgeving heeft relaties met samenredzaamheid en zelfredzaamheid. Contact met de buren Discriminatie Sociale leefomgeving 56% 60% 6 63% 64% 64% 61% 58% 1 12% 17% Doet af en toe iets voor de buren Heeft minstens 1 keer per week contact met buren Wordt soms/altijd gediscrimineerd 7 78% 74% 67% 7 78% 80% 73% 3% 8% Doet af en toe iets voor de buren Heeft minstens 1 keer per week contact met buren Wordt soms/altijd gediscrimineerd

10 Samenredzaamheid is het vermogen en de bereidheid van een buurt of wijk om zelf oplossingen te bieden voor (sociale) behoeften en vragen. Op een iets kleinere schaal gaat het om het vermogen en de bereidheid dat mensen zelf en met elkaar meer zorg gaan dragen voor zichzelf en hun naasten. Mantelzorg Sociale betrokkenheid 14% 11% 8% 6% 3% 2% 2% 1% Geeft nu mantelzorg Ontvangt mantelzorg Voelt zich matig/sterk sociaal uitgesloten 1 17% 16% 1 13% 11% 8% 6% 6% 4% 0% 1% Geeft nu mantelzorg Ontvangt mantelzorg Voelt zich matig/sterk sociaal uitgesloten

11 Zelfredzaamheid is het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke en financiële vermogen om zelf een acceptabel niveau van functioneren in het dagelijks leven te kunnen realiseren. En zo nodig de juiste ondersteuning of hulp te organiseren op het moment dat dat nodig is. Dagbesteding Zelfredzaamheid Eenzaamheid Participatie samenleving De stapelingsmaat voor zelfredzaamheid is gebaseerd op het concept van de Zelfredzaamheid-matrix (ZRM). Voor elk domein zijn items opgenomen die situaties meten in de categorieën acute problematiek of niet zelfredzaam. Dit zijn situaties die kunnen ontstaan als beperkingen niet zelf opgelost kunnen worden of gecompenseerd worden door voldoende geschikte hulp vanuit eigen netwerk of professionals. 81% 61% % 83% 83% 61% 4 Sociale uitsluiting is het onvermogen om volledig te kunnen participeren in de samenleving als gevolg van individuele en/of maatschappelijke factoren. Daarmee is het een breed begrip. Vanuit het perspectief van volksgezondheid is sociale uitsluiting relevant als factor in het ontstaan en voortbestaan van gezondheidsverschillen. 2 Heeft zinvolle dagbesteding Is eenzaam 28% Is zelfredzaam (alle 7 domeinen) Heeft (zeer) vaak het gevoel buiten de samenleving te staan 66% 57% 56% 53% 46% 47% 3 30% 12% 3% 2% Heeft zinvolle dagbesteding Is (zeer) ernstig eenzaam Is zelfredzaam (alle 7 domeinen) Heeft (zeer) vaak het gevoel buiten de samenleving te staan

12 Kwaliteit van leven is het functioneren van personen op fysiek, psychisch en sociaal gebied en de subjectieve beleving hiervan. Mensen met dezelfde gezondheid hoeven hun kwaliteit van leven niet hetzelfde te ervaren en te beoordelen. Daarnaast kan kwaliteit van leven ook naar objectieve aspecten verwijzen, bijvoorbeeld naar de objectieve beperkingen als gevolg van een ziekte. In de rader is ervaren gezondheid als subjectieve maat opgenomen. Gezondheid 8 90% 73% 5 Ervaart gezondheid goed tot zeer goed 7 81% 56% 43% Ervaart gezondheid goed tot zeer goed

13 Definitie van indicatoren per rader Algemene gegevens Inkomen: laag inkomen: minder dan per jaar; hoog inkomen: meer dan per jaar Chronische : twee of meer (uit een lijst met 19 ) Rader Leefstijl (Ernstig) overgewicht: BMI gelijk of groter aan 25 Rookt: huidige rokers Beweegt onvoldoende: voldoet niet aan beweegnorm (5 dagen per week tenminste 30 minuten per dag matig intensief bewegen) Zware drinker: minstens 1 x per week meer dan 6 glazen/dag (mannen) of meer dan 4 glazen/dag (vrouwen) Overmatige drinker: meer dan 21 glazen/week (mannen) of meer dan 14 glazen/week (vrouwen) Rader Veerkracht Heeft regie over eigen leven: score over een totaal van zeven vragen Rader Mentale gezondheid Matig/hoog risico op angststoornis/depressie: score over een totaal van tien vragen, K10 Rader Lichamelijke gezondheid Heeft diabetes en is onder controle/behandeling van een arts Heeft gehoorbeperkingen Heeft gezichtsproblemen Heeft mobiliteitsproblemen Heeft minimaal 1 beperking Rader Fysieke leefomgeving Ernstige hinder van (een of meer) geluidsbronnen (wegverkeer dat harder dan 50 km/uur mag, wegverkeer dat minder hard dan 50 km/uur mag, treinverkeer, vliegverkeer, bedrijven/industrie en buren) Ernstige hinder van (een of meer) geurbronnen (riolering/zuivering, open haard/allesbrander, landbouwen veeteeltactiviteiten, andere bedrijven/industrie) Rader Sociale leefomgeving Doet af en toe iets voor de buren Heeft minstens een keer per week contact met buren Wordt soms/altijd gediscrimineerd Rader Samenredzaamheid Geeft nu mantelzorg Ontvangt mantelzorg Matig tot sterk sociaal uitgesloten: som van uitgesloten zijn op vier dimensies. Uitgesloten op het gebied van: sociale participatie (eenzaamheid, contact buren) materiële deprivatie (moeite met rondkomen, voldoende geld om huis te verwarmen, lidmaatschap, om op visite te gaan) sociale grondrechten (mensen in de buurt kunnen goed met elkaar opschieten, tevreden woning, behandeling niet ontvangen, gediscrimineerd worden) normatieve integratie (geld geven aan goede doelen, iets doen voor de buren, glas naar de glasbak brengen, werk is slechts een manier om geld te verdienen). Rader Zelfredzaamheid Heeft een zinvolle dagbesteding van betaald werk of student of fulltime huisvrouw/man of vrijwilligerswerk Zelfredzaam op alle van de zes domeinen van zelfredzaamheid (dagbesteding, zelfstandig adl handelingen, eenzaamheid, risico op angst/depressie, buiten de samenleving staan, moeite met rondkomen) Is (zeer) ernstig eenzaam (score van negen of meer op een set van elf vragen, De Jong-Gierveld) Heeft (zeer) vaak het gevoel buiten de samenleving te staan Rader Kwaliteit van leven (Zeer) goede gezondheid

14 Dit gemeenteprofiel Gezondheid als aangrijpingspunt is als inspiratiedocument voor de lokale nota Volksgezondheid gemaakt door GGD Gelderland -Midden. Als bronnen zijn de gezondheidsmonitors en registraties binnen VGGM gebruikt. VGGM 2016

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven Bron: Gezondheidsmonitor Regio Kennemerland 2012 Aantal ouderen (65 jaar en ouder) in Haarlemmermeer per 1-1-2013: 19.700 Functioneren en kwaliteit van leven Ziekten en aandoeningen Uitkomsten ouderen

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers De gezondheid en participatie van Zeeuwse 65-plussers zijn in de afgelopen vijf jaar verbeterd. Ouderen voelen zich minder beperkt door de lichamelijke

Nadere informatie

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Verbinden preventie-curatie Presentatie wijkteam 6 februari 2014 Marije Scholtens (GGD Hart voor Brabant), Nicole de Baat (Robuust) Programma 16.00 16.05 welkom en voorstelrondje

Nadere informatie

De gezondheidssituatie van ouderen in Gelderland Midden 2005

De gezondheidssituatie van ouderen in Gelderland Midden 2005 De gezondheidssituatie van ouderen in Gelderland Midden 2005 Samenvatting van de resultaten van een onderzoek onder zelfstandig wonende 65-plussers in het werkgebied van Hulpverlening Gelderland Midden

Nadere informatie

Meedoen en erbij horen

Meedoen en erbij horen Meedoen en erbij horen Resultaten van een mixed method onderzoek naar sociale uitsluiting Addi van Bergen, Annelies van Loon, Carina Ballering, Erik van Ameijden en Bert van Hemert NCVGZ Rotterdam, 11

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Monitor Volwassenen 2012

Monitor Volwassenen 2012 Monitor Volwassenen 2012 Enschede Man Vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar Aantal 149 217 114 113 139 131 116 115 366 6439 Geslacht Man 100 0 48 49 50 34 55 58 49 50 Vrouw 0 100 52 51 50 66 45 42 51

Nadere informatie

ALCOHOL. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren E-MOVO 2011. regio Gelderland-Midden. www.vggm.nl

ALCOHOL. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren E-MOVO 2011. regio Gelderland-Midden. www.vggm.nl ALCOHOL Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren E-MOVO 2011 regio Gelderland-Midden www.vggm.nl FACTSHEET ALCOHOL E-MOVO 2011 ALCOHOL Jongeren zijn volop in de groei en hun hersenen, maar ook andere

Nadere informatie

32% 51% schoolverzuim laatste 4 weken 52% migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn. 22% 15/16 jr

32% 51% schoolverzuim laatste 4 weken 52% migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn. 22% 15/16 jr Kinderen in beeld In deze infographic is een aantal belangrijke resultaten over de gezondheid en het welzijn van kinderen tot 12 jaar in Gelderland-Midden weergegeven. De resultaten zijn afkomstig uit

Nadere informatie

Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012

Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012 Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012 GGD Amsterdam GGD Haaglanden GGD Rotterdam-Rijnmond Gemeente Utrecht, Volksgezondheid December 2014, herziene versie Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012 1 Het

Nadere informatie

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013 Samenvatting Losser Versie 1, oktober 2013 Lage SES, bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Losser In de gemeente Losser wonen 22.552 mensen; 11.324 mannen en 11.228 vrouwen. Als we de verschillende

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Hattem. Algemene gegevens

Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Hattem. Algemene gegevens Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 196 221 82 144 198 424 5459 N=196 N=221 N=80 N=141 N=196 N=417

Nadere informatie

30 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland

30 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland 3 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland resultaten van de monitor volwassenen en ouderen 12 13 Gezondheid is belangrijk! Mensen die zich gezond voelen kunnen beter

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen Achtergrondinformatie Opvoeding en opvoedingsondersteuning Gezondheid Lichamelijke en leefstijl gezondheid leefstijl en psychosociaal welbevinden Conclusies en aanbevelingen Ouderenmonitor Monitor kinderen

Nadere informatie

Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Oldenzaal Twente hoog (HBO,

Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Oldenzaal Twente hoog (HBO, Monitor Volwassenen 2012 Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Nederlands 84 88 79 88 89 83 84 91 86 83 Marokkaans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Turks 9 2 12 6 2 6 9 1 6 4 Surinaams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Noaberkracht

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013

Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013 Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013 Programma Onderdeel Tijd Presentatie omgevingsanalyse 18.00-18.45 Interactief deel in twee groepen 18.45-19.30 Plenaire terugkoppeling 19.30-19.45 Afsluiting 19.45-20.00

Nadere informatie

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Versie 1, oktober 2013 Bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Noaberkracht Dinkelland Tubbergen In Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wonen 47.279

Nadere informatie

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Zuid gezond en wel? Van de inwoners van Zuid heeft 81% een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft Resultaten van het Gezondheidsonderzoek 2012 Ondersteuning Beperkingen Sociale activiteiten Mantelzorg Gezondheidsonderzoek Eenzaamheid

Nadere informatie

Noord gezond en wel?

Noord gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 gezond en wel? Meer dan twee derde van de inwoners van heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Haaksbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Haaksbergen en de factoren die hierop

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Levensverwachting en sterftecijfers. Referent: Drs. M.J.J.C. Poos, R.I.V.M.

Regionale VTV 2011. Levensverwachting en sterftecijfers. Referent: Drs. M.J.J.C. Poos, R.I.V.M. Regionale VTV 2011 Levensverwachting en sterftecijfers Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Levensverwachting en sterftecijfers Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

40 De Staat van de Stad Amsterdam VIII

40 De Staat van de Stad Amsterdam VIII 3 Gezondheid Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren in de samenleving. Fysieke en psychische beperkingen kunnen participatie belemmeren, omgekeerd kan participatie de gezondheid

Nadere informatie

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Onderwerp : Gezondheidsonderzoek GGD volwassenen en ouderen

Onderwerp : Gezondheidsonderzoek GGD volwassenen en ouderen Ede Memo Aan : raad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 1 april 2014 Zaaknummer : 12514 Bijlage(n) : 2 Onderwerp : Gezondheidsonderzoek GGD volwassenen en ouderen De GGD Gelderland-Midden

Nadere informatie

Welzijn en (gezondheids)zorg

Welzijn en (gezondheids)zorg Hoofdstuk 14 Welzijn en (gezondheids)zorg 14.1 Inleiding Een belangrijke doelgroep voor het welzijns- en zorgbeleid zijn de ouderen. Dit hoofdstuk begint daarom met het in kaart brengen van deze groep

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-017 16 maart 2010 9.30 uur Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Bijna een op de twee beweegt onvoldoende Ruim een op de tien heeft

Nadere informatie

INFOKAART OUDEREN EN ROKEN

INFOKAART OUDEREN EN ROKEN INFOKAART OUDEREN EN ROKEN Roken Roken is de risicofactor die de meeste sterfte en het meeste gezondheidsverlies met zich brengt en zodoende ook zorgt voor veel verlies aan kwaliteit van leven (1). Vijftien

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

1 2 JUNI 2013. Raadsinformatie. Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen:

1 2 JUNI 2013. Raadsinformatie. Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Raadsinformatie Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: 1 2 JUNI 13 Raadsleden Fractieassistenten; Fractiemedewerkers; Raadsinformatie overig tactsheet gezondheidsmonitor MiniFactsheet_Gezondheidsonderzoek_Haarlemmermeer.pdf

Nadere informatie

Toelichting Gebruikte vragen en definities Ervaren gezondheid Chronische aandoeningen Beperking Gewicht Welbevinden

Toelichting Gebruikte vragen en definities Ervaren gezondheid Chronische aandoeningen Beperking Gewicht Welbevinden Tabellenboek Toelichting In dit tabellenboek van de Gezondheidspeiling 2012 staan de regionale resultaten van de Gezondheidspeiling 2012 (deel 1), de regionale resultaten van de assenen en en uitgesplitst

Nadere informatie

Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel?

Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel? Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel? Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Kernpunten 1. Minder lichamelijke problemen bij homomannen De gezondheidsverschillen

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

matige alcohol consumptie gezondheid

matige alcohol consumptie gezondheid matige alcohol consumptie positief voor gezondheid R e s u l t a t e n v a n 3 j a a r w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k Matige en regelmatige alcoholconsumptie heeft overall een positief

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-021 20 maart 2007 9.30 uur Leefstijl Nederlander niet verbeterd In 2006 zijn Nederlanders niet gezonder gaan leven. Het aandeel volwassen Nederlanders

Nadere informatie

Westervoort GEZONDE VOLWASSENEN GEZONDE GEMEENTE

Westervoort GEZONDE VOLWASSENEN GEZONDE GEMEENTE Westervoort GEZONDE VOLWASSENEN GEZONDE GEMEENTE Inzicht in de gezondheid en zelfredzaamheid van volwassenen tussen 19 en 65 jaar in de gemeente Westervoort Deze rapportage is een bijlage bij de rapportage

Nadere informatie

Gezondheid in de Achterhoek

Gezondheid in de Achterhoek Gezondheid in de Achterhoek Resultaten van de Monitor volwassenen en ouderen 2012 mw. A. de Lange Barsukoff, MSc., epidemioloog mw. ir. P. Boluijt, epidemioloog mw. ir. C. Capel, beleidsadviseur mw. dr.

Nadere informatie

Vergelijking tussen gemeenten (Ervaren gezondheid: zeer goed tot goed)

Vergelijking tussen gemeenten (Ervaren gezondheid: zeer goed tot goed) taat van 2014 rvaren gezondheid oeveel procent van de inwoners beoordeelt zijn/ haar gezondheid als goed? 82,2% beoordeelt eigen gezondheid als goed rvaren gezondheid, ook wel subjectieve gezondheid of

Nadere informatie

GEZONDE VOLWASSENEN GEZONDE GEMEENTE. Inzicht in de gezondheid en zelfredzaamheid van volwassenen tussen 19 en 65 jaar in de gemeente Nijkerk

GEZONDE VOLWASSENEN GEZONDE GEMEENTE. Inzicht in de gezondheid en zelfredzaamheid van volwassenen tussen 19 en 65 jaar in de gemeente Nijkerk Nijkerk GEZONDE VOLWASSENEN GEZONDE GEMEENTE Inzicht in de gezondheid en zelfredzaamheid van volwassenen tussen 19 en 65 jaar in de gemeente Nijkerk Deze rapportage is een bijlage bij de rapportage Gezonde

Nadere informatie

Monitor volwassenen en ouderen 2013

Monitor volwassenen en ouderen 2013 Lichaam en geest Sociale relaties Materiële zekerheid Arbeid & presteren Stuurkracht Kwetsbaarheid Monitor volwassenen en ouderen 2013 De ouderen van de toekomst Het onderzoek In het najaar van 2012 heeft

Nadere informatie

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Nuth Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Sittard-Geleen Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Overvecht Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Utrecht Overvecht

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Kennemerland

Ouderenonderzoek Kennemerland Ouderenonderzoek Kennemerland Een onderzoek naar de gezondheid en het wel bevinden van 65-plussers en hun behoefte aan voor zieningen, zorg en vervoer. Ouderenonderzoek Kennemerland HET ONDERZOEK In het

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek Borger C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Pieternel van Giersbergen & Dieke de Koning EENZAAMHEID / 1

Pieternel van Giersbergen & Dieke de Koning EENZAAMHEID / 1 EENZAAMHEID Pieternel van Giersbergen & Dieke de Koning EENZAAMHEID / 1 Partners 'Aanpak eenzaamheid Hatert' EENZAAMHEID / 2 Programma Wat is eenzaamheid? Signalen Omgaan met EENZAAMHEID / 3 Wat is eenzaamheid?

Nadere informatie

Toelichting gezondheidsprofiel Stad Nijmegen

Toelichting gezondheidsprofiel Stad Nijmegen Toelichting gezondheidsprofiel Stad INHOUDSOPGAVE Toelichting gezondheidsprofiel 1. Demografische gegevens 2. Leefstijldeterminanten 3. Omgevingsdeterminanten 4. Ziektebeelden Colofon: Voor de toelichting

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg)

Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg) Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg) Deze bijlage is een eerste aanzet. Aan de hand van het nieuwe productenboek van de GGD Zuid - Limburg zal het jaarprogramma

Nadere informatie

GEZONDE VOLWASSENEN GEZONDE GEMEENTE. Inzicht in de gezondheid en zelfredzaamheid van volwassenen tussen 19 en 65 jaar in de gemeente Zevenaar

GEZONDE VOLWASSENEN GEZONDE GEMEENTE. Inzicht in de gezondheid en zelfredzaamheid van volwassenen tussen 19 en 65 jaar in de gemeente Zevenaar Zevenaar GEZONDE VOLWASSENEN GEZONDE GEMEENTE Inzicht in de gezondheid en zelfredzaamheid van volwassenen tussen 19 en 65 jaar in de gemeente Zevenaar Deze rapportage is een bijlage bij de rapportage Gezonde

Nadere informatie

Samenvatting Volwassenen en hun gezondheid

Samenvatting Volwassenen en hun gezondheid Samenvatting Volwassenen en hun gezondheid Deel IV Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Volwassenen en hun gezondheid in de regio Nieuwe Waterweg Noord Vergelijking

Nadere informatie

Laat het ons weten! Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, laat het ons dan weten. Hoe u dat doet, leest u in deze brochure.

Laat het ons weten! Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, laat het ons dan weten. Hoe u dat doet, leest u in deze brochure. MA DI WO DO VR ZA ZO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DEC KLACHTEN? Laat het ons weten! Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening,

Nadere informatie

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Stein Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

Active Healthy Platform

Active Healthy Platform Active Healthy Platform Gezondheid is een vitale menselijke waarde Statistieken: 25% van de Nederlandse bevolking chronisch ziek..> aantal neemt toe! Ook het aantal 65+ neemt toe De gemiddelde leeftijd

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Zuid Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Utrecht Zuid en subwijken

Nadere informatie

Gezondheidspeiling 2012

Gezondheidspeiling 2012 FACTSHEET Gezondheidspeiling 212 Resultaten van de vierjaarlijkse gezondheidsenquête onder inwoners van 19 jaar en ouder in de regio Gooi en Vechtstreek SAMENVATTING Inwoners van Gooi en Vechtstreek voelen

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Noordwest Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Noordwest en subwijken

Nadere informatie

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011 Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid Raadsrotonde 22 september 2011 Doelstelling Gedachtenwisseling over het ouderenbeleid en de uitvoering daarvan met specifieke aandacht voor volksgezondheid

Nadere informatie

GEZONDE VOLWASSENEN GEZONDE GEMEENTE

GEZONDE VOLWASSENEN GEZONDE GEMEENTE Arnhem GEZONDE VOLWASSENEN GEZONDE GEMEENTE Inzicht in de gezondheid en zelfredzaamheid van volwassenen tussen 19 en 65 jaar in de gemeente Arnhem Deze rapportage is een bijlage bij de rapportage Gezonde

Nadere informatie

GEZONDE VOLWASSENEN GEZONDE GEMEENTE. Inzicht in de gezondheid en zelfredzaamheid van volwassenen tussen 19 en 65 jaar in de gemeente Renkum

GEZONDE VOLWASSENEN GEZONDE GEMEENTE. Inzicht in de gezondheid en zelfredzaamheid van volwassenen tussen 19 en 65 jaar in de gemeente Renkum Renkum GEZONDE VOLWASSENEN GEZONDE GEMEENTE Inzicht in de gezondheid en zelfredzaamheid van volwassenen tussen 19 en 65 jaar in de gemeente Renkum Deze rapportage is een bijlage bij de rapportage Gezonde

Nadere informatie

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Toelichting: In de eerste kolommen staan de cijfers van de gemeente, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. In de kolom "R'land" staat het totaalcijfer

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Overschie Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Berdi Christiaanse Gea Schouten Voorwoord In dit

Nadere informatie

Volwassenen in Assen

Volwassenen in Assen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Samenvatting en Beschouwing 65-94 jaar

Samenvatting en Beschouwing 65-94 jaar 7b GEZONDHEIDSPEILING 2005 Het doel van de gezondheidspeiling is het volgen van ontwikkelingen in gezondheid en gezond gedrag. Ruim 10.800 personen in de leeftijd van 19 t/m 94 jaar in de regio Zuid-Holland

Nadere informatie

Lokale Verkenning Gemeente Amersfoort 2011

Lokale Verkenning Gemeente Amersfoort 2011 Lokale Verkenning Gemeente Amersfoort 11 Met deze Lokale Verkenning biedt de GGD Midden-Nederland u inzicht in uw lokale gezondheidssituatie. U treft cijfers aan over gezondheidsspeerpunten en risicogroepen.

Nadere informatie

Samenvatting en Beschouwing 19 64 jaar

Samenvatting en Beschouwing 19 64 jaar 7a GEZONDHEIDSPEILING 2005 Het doel van de gezondheidspeiling is het volgen van ontwikkelingen in gezondheid en gezond gedrag. Ruim 10.800 personen in de leeftijd van 19 t/m 94 jaar in de regio Zuid-Holland

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R2403.OOI Inboeknummer oybstoa86r Dossiernummer ysr.qr8 8 januari aoo8 Raads informatiebrief Betreft resultaten Ouderenmonitor Gemeentelijke Gezondheidsdienst 1 Inleiding

Nadere informatie

Hoe gezond bent u? Monitor volwassenen 2008. Regio Gelderland Midden

Hoe gezond bent u? Monitor volwassenen 2008. Regio Gelderland Midden Hoe gezond bent u? Monitor volwassenen 2008 Regio Gelderland Midden Monitor volwassenen 2008 Regio Gelderland Midden Hulpverlening Gelderland Midden Sector Volksgezondheid / GGD Stafbureau VGZ Arnhem,

Nadere informatie

op gezondheid uitgemeten Over gezondheid en gezondheidsverschillen in de vier grote steden

op gezondheid uitgemeten Over gezondheid en gezondheidsverschillen in de vier grote steden Auteurs J.J. van Veelen A.P. van Dijk G.A.M. Ariëns A.P. Verhoeff W.M.M. Klaus-Meijs E.J.C. van Ameijden M.H.P Berns G.M. Schouten H. Dijkshoorn A.J. Bouwman-Notenboom J. Toet op gezondheid uitgemeten

Nadere informatie

Lokaal Gezondheidsbeleid Ten Boer. Kadernota 2012 2016. Edward Mackenzie, beleidsadviseur

Lokaal Gezondheidsbeleid Ten Boer. Kadernota 2012 2016. Edward Mackenzie, beleidsadviseur Lokaal Gezondheidsbeleid Ten Boer Kadernota 2012 2016 Edward Mackenzie, beleidsadviseur Lokaal Gezondheidsbeleid (LGb) Wettelijke verplichting voor gemeenten: Wet Publieke Gezondheid (WPG) Minister geeft

Nadere informatie

Gezond verder Regionaal gezondheidsbeleid Rivierenland 2012-2015

Gezond verder Regionaal gezondheidsbeleid Rivierenland 2012-2015 Gemeenten hebben een wettelijke taak om de gezondheid van hun burgers te bevorderen en te beschermen. Gemeenten hebben ook belang bij gezonde burgers. Gezonde burgers doen immers beter mee in de maatschappij.

Nadere informatie

De toekomst van de zorg in een vergrijzende samenleving

De toekomst van de zorg in een vergrijzende samenleving De toekomst van de zorg in een vergrijzende samenleving Nieuwe visie op zorg noodzakelijk! Stijgende vraag naar zorg Kostengroei Grote vraag naar zorgpersoneel Verwachtingen burgers Meer eigen regie in

Nadere informatie

Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten

Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten September 2013 Door: N. Rosendaal Introductie Amsterdam (A), Den Haag (DH), Rotterdam (R), en Utrecht (U) vormen samen de vier grootste steden

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Stadscentrum Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse Voorwoord In

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Ouderen 2009

Gezondheidsmonitor Ouderen 2009 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Gezondheidsmonitor Ouderen 2009 Tabellenboek Veghel L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\gezondheidsmonitor ouderen\uitvoering 2009\rapportage

Nadere informatie

Zo gezond is Uithoorn!

Zo gezond is Uithoorn! Zo gezond is Uithoorn! Factsheet Gezondheidsmonitor 2010 In deze factsheet leest u de belangrijkste uitkomsten uit de Gezondheidsmonitor 2010. Deze monitor is uitgevoerd onder inwoners van 19 jaar en ouder

Nadere informatie

Zelfredzaamheidsmeter Uniek cliëntnummer

Zelfredzaamheidsmeter Uniek cliëntnummer Zelfredzaamheidsmeter Uniek cliëntnummer Onderstaande zelfredzaamheidsmeter ga je invullen voor de cliënt. Het betreft tien levensdomeinen van de cliënt. Voor elk levensdomein ga je kijken in hoeverre

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Zo gezond zijn ouderen in de regio Amstelland en Diemen!

Zo gezond zijn ouderen in de regio Amstelland en Diemen! Zo gezond zijn ouderen in de regio Amstelland en Diemen! Factsheet Gezondheidsmonitor 2010 De GGD Amsterdam heeft in het najaar van 2010 de gezondheidssituatie van de oudere inwoners (65 jaar en ouder)

Nadere informatie

Hoe gezond bent u? Monitor volwassenen 2008. Gemeente Doesburg

Hoe gezond bent u? Monitor volwassenen 2008. Gemeente Doesburg Hoe gezond bent u? Monitor volwassenen 2008 Gemeente Doesburg Monitor volwassenen 2008 Gemeente Doesburg Hulpverlening Gelderland Midden Sector Volksgezondheid / GGD Stafbureau VGZ Arnhem, juli 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gezondheidsonderzoek Volwassenen 2008 2009. Gemeente Maasdriel

Gezondheidsonderzoek Volwassenen 2008 2009. Gemeente Maasdriel Gezondheidsonderzoek Volwassenen 2008 2009 Gemeente Maasdriel Resultaten van een onderzoek onder volwassenen in de gemeente Maasdriel naar gezondheid en factoren die de gezondheid beïnvloeden: de volwassenenmonitor.

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

Geestelijke gezondheid

Geestelijke gezondheid In dit onderdeel wordt ingegaan op de geestelijke gezondheid van ouderen. De onderwerpen die worden aangesneden zijn psychische stoornissen en eenzaamheid. Volgens gegevens uit de Rapportage 2001 van het

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Lichamelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid Lichamelijke gezondheid Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 De ervaren gezondheid is een samenvattende gezondheidsmaat van alle gezondheidsaspecten zoals de

Nadere informatie

Func/onele achteruitgang

Func/onele achteruitgang Veroudering Vergeetach/gheid Func/onele achteruitgang DEMENTIE Leeftijdsafhankelijk geheugenverlies 0 Lee?ijd 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 % Geheugen - 5-10 - 15-20 - 25 Leeftijdsafhankelijk

Nadere informatie

LANDELIJKE EN REGIONALE SCENARIO S VOOR TOEKOMST VAN ZORG EN GEZONDHEID

LANDELIJKE EN REGIONALE SCENARIO S VOOR TOEKOMST VAN ZORG EN GEZONDHEID LANDELIJKE EN REGIONALE SCENARIO S VOOR TOEKOMST VAN ZORG EN GEZONDHEID Momenteel zijn er veel veranderingen op het gebied van zorg en gezondheid. Het is daardoor moeilijk te voorspellen hoe dit veld er

Nadere informatie

Kansen voor gezondheid

Kansen voor gezondheid 10-6-2015 1 g Kansen voor gezondheid L a n g e r Jan Auke Walburg Vraagstelling Hoe kan je de gezondheid en het welbevinden van een populatie bevorderen zodanig dat: mentale en somatische ziektes afnemen

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Roken. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Roken

Regionale VTV 2011. Roken. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Roken Regionale VTV 2011 Roken Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Roken Auteurs: Drs. I.H.F. van Veggel, GGD Hart voor Brabant Dr. M.A.M. Jacobs-van der Bruggen,

Nadere informatie

Platform epilepsieverpleegkundigen i.s.m. SEPION

Platform epilepsieverpleegkundigen i.s.m. SEPION Platform epilepsieverpleegkundigen i.s.m. SEPION Leven met epilepsie: Zelfmanagement Loes Leenen, MANP PhD trainee zelfmanagement Inleiding Achtergrond Zelfmanagement Zelfmanagement & Kwaliteit van leven

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 424 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Gelderland-Midden GEZONDE VOLWASSENEN GEZONDE OUDEREN GEZONDE REGIO

Gelderland-Midden GEZONDE VOLWASSENEN GEZONDE OUDEREN GEZONDE REGIO Gelderland-Midden GEZONDE VOLWASSENEN GEZONDE OUDEREN GEZONDE REGIO Inzicht in de gezondheid en zelfredzaamheid van volwassenen en ouderen in de regio Gelderland-Midden INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Samenvatting

Nadere informatie

de bevolking van Aa en Hunze vergrijst, van 21% nu naar 35% in 2040.

de bevolking van Aa en Hunze vergrijst, van 21% nu naar 35% in 2040. Met deze factsheet biedt de GGD Drenthe u inzicht in de lokale gezondheidssituatie van de inwoners van de gemeente Aa en Hunze. U treft cijfers aan over de gezondheidsspeerpunten en risicogroepen. Hierbij

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 420 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Sociaal kwetsbare burgers in Eersel Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Prestatievelden Wmo 1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid dorpen 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie