Inhoudsopgave. Colofon. Jeugdbestuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Colofon. Jeugdbestuur"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Actuele informatie vindt u op Colofon Concept en grafische vormgeving: Jeugdbestuur Druk: Wika Grafische Producties Tekst en redactie: Jeugdbestuur Activiteiten 12 Afgelastingen 7 Afmeldingen 7 Bezwaar 10 Categorie jeugdcoördinator 9 Contributie 4 Elftalleiders 9 Gezondheid en hygiëne 12 HVV Tubantia 3 Indelingen jeugdteams 8 Jeugdbestuur 6 Jeugdvoetbal 6 Kleding 11 Lidmaatschap 4 Lid worden 4 Opzegging lidmaatschap 5 Organisatiestructuur Tubantia 3 Ouders langs de lijn 12 Overschrijven 4 Regels in en om het clubhuis 13 Schorsingen 8 Speelduur 6 Spelerspas 5 Spelregels 7 Spelregels D- pupillen 8 Spelregels E- en F-pupillen 8 Sponsoren 11 Toernooien 12 Tot slot 14 Trainingen 6 Uitgangspunten indelingen 10 Verzekering 12 Voorwoord 3 Wanneer wordt er ingedeeld? 10 Wedstrijden 6 Wedstrijdkleding 11 Wijze van indeling 10 2

3 Voorwoord Voor alle jeugdspelers en ouders/verzorgers hebben we dit informatieboekje gemaakt. In dit boekje vindt u allerlei handige wetenswaardigheden voor zowel op, als rond het veld. Wij vragen iedereen vriendelijk dit informatieboekje aandachtig te lezen en goed te bewaren. We gaan er vanuit dat we weer een leuk seizoen tegemoet gaan met veel voetbalplezier. Wij proberen alle zaken om het voetbal heen te optimaliseren, maar op het veld moeten jullie het laten zien. HVV Tubantia HVV Tubantia is opgericht op 7 oktober 1900 en is daarmee een van de oudste Nederlandse voetbalverenigingen. In de jaren direct na de oorlog heeft onze vereniging betaald voetbal gespeeld. HVV Tubantia is een amateurvereniging waarbij de spelvreugde en een goede sfeer voorop staan, maar waar tevens wordt getracht om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Het eerste herenteam van deze vereniging speelt in de 1e klasse zondag. Wij bieden iedere jeugdspeler een eerlijke kans om in het eerste elftal te komen, mits het talent er is en er een wil is vanuit de jeugdspeler om dat doel te bereiken. Onze junioren selectieteams spelen al jaren mee op een hoog niveau, hierbij spelen de A1 en B1 op zeer hoog niveau, namelijk 3e divisie landelijk. Voor een relatief kleine vereniging als HVV Tubantia is dit een bijzondere prestatie. Organisatiestructuur HVV Tubantia is een vereniging en dit betekent dat de Algemene Leden Vergadering het hoogste bestuursorgaan is. In de vergadering van de ALV (minimaal 1x per jaar) legt het dagelijkse bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid, zowel financieel als algemeen, en worden er belangrijke beslissingen over de vereniging genomen. In de ALV worden aftredende en toetredende bestuursleden benoemd. In de statuten van HVV Tubantia zijn algemeen geldende regels van HVV Tubantia vastgelegd. Het dagelijkse bestuur vormt samen met de voorzitters van de commissies het hoofdbestuur. Onder het hoofdbestuur functioneren diverse commissies en werkgroepen. Een van deze commissies is het Jeugdbestuur, de schrijver van dit boekje. In bijlage 1 op pagina 14 treft u een organogram van HVV Tubantia en een overzicht van de commissies. 3

4 Lidmaatschap HVV Tubantia streeft naar een optimaal sportklimaat voor jong en oud, zowel voor de recreatieve als prestatiegerichte leden. Daarnaast streven we naar een laagdrempelige verenigingsstructuur waar iedereen zich welkom voelt. We zijn uiteraard bij met ieder lid binnen de vereniging. Contributie De contributie bij HVV Tubantia is opgebouwd uit drie componenten namelijk: verenigingscontributie (geldt voor alle leden, ook niet spelend); lidmaatschapsgeld per leeftijdscategorie (actie deelnemers/knvb bijdrage); kledingfonds (toeslag van 2,20 per maand op de contributie voor verstrekking van kleding, inclusief het wassen van de wedstrijdkleding). De contributie voor het seizoen 2015/2016 bedraagt: Omschrijving Seizoen 2015/2016 per per jaar maand Pupillen t/m 11 jaar 16,80 201,60 Junioren tot 18 jaar 17,70 212,40 Senioren vanaf 18 jaar 23,95 287,40 Niet spelend lid 11,50 138,00 Donateur (minimale 25,00 inleg per jaar) Club van 100 (per jaar) 50,00 Lid worden Op woensdagmiddag en zaterdagmorgen kunnen nieuwe jeugdleden informatie verkrijgen en zich inschrijven bij HVV Tubantia. Nieuwe potentiële leden kunnen 3x gratis meetrainen, alvorens ze beslissen of ze lid willen worden van de vereniging. Voor alle vormen van lidmaatschap bij HVV Tubantia geldt dat men instemt met automatische incasso. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken, maar dan wordt er een toeslag van 2,50 per maand in rekening gebracht. Overschrijven Indien een speler in een periode van 3 jaar voorafgaand aan de inschrijving bij HVV Tubantia lid is geweest van een andere vereniging of nog staat ingeschreven bij een andere vereniging, dan is er een formele overschrijving vereist. Voor pupillen wordt dit gerealiseerd aan de hand van een zogeheten pupillen-verklaring, welke door de verlatende vereniging moet worden ingevuld. Voor niet pupillen geldt dat een overschrijving moet worden gerealiseerd aan de hand van een officieel KNVB overschrijfformulier, welke ook door de verlatende vereniging moet worden ingevuld en ondertekend. De speler zelf en eventueel de ouders/verzorgers (bij jeugdspelers tot 16 jaar) dienen het formulier ook te ondertekenen. 4

5 Zowel de pupillen-verklaring als het KNVB overschrijfformulier zijn te verkrijgen bij de secretaris van het dagelijkse bestuur. De regel hierbij is dat formulieren worden uitgereikt aan spelers of speelsters die naar HVV Tubantia toe komen. Bij een overschrijving naar HVV Tubantia dient de overschrijving voorzien te zijn van een ingevuld inschrijfformulier en de spelerspas van de betreffende speler, dit is afhankelijk van de leeftijdscategorie. Wanneer spelers er voor kiezen om HVV Tubantia te verlaten, dan dienen zij een overschrijfformulier te halen bij de nieuwe vereniging en deze moet, volledig ingevuld, ingeleverd worden bij de secretaris van het dagelijks bestuur. Overschrijvingen dienen voor 31 mei van elk jaar te worden ingeleverd. Overschrijvingen die na 31 mei worden aangereikt worden niet meer in behandeling genomen. Opzegging lidmaatschap Opzegging geschiedt uitsluitend schriftelijk en dient vóór 31 mei 2016 in het bezit te zijn van de ledenadministratie. Bij opzegging vernemen we graag de motivatie, zodat wij de dienstverlening waar mogelijk kunnen bijstellen of aanpassen. Zonder tegenbericht wordt de uitschrijving verwerkt aan het einde van het seizoen. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Men is contributie plichtig voor een heel seizoen. Spelerspas Sinds 1 januari 2006 geldt bij de A-, B-, C- en D- junioren onherroepelijk het principe: geen spelerspas = niet spelen. Ook HVV Tubantia heeft zich te houden aan deze regel. Het dagelijkse bestuur kan overgaan tot inname van de spelerspas indien spelers of speelsters niet aan hun financiële verplichting voldoen of als er door het dagelijkse bestuur een schorsing is opgelegd. Indien een spelerspas verloren gaat kan er via het secretariaat van het dagelijkse bestuur een nieuwe spelerspas aangevraagd worden, de kosten hiervoor bedragen 2,80 per spelerspas. 5

6 Jeugdbestuur Het jeugdbestuur van HVV Tubantia zorgt voor een goede invulling van de randvoorwaarden voor het jeugdvoetbal binnen onze vereniging. De voorzitter van het jeugdbestuur is lid van het hoofdbestuur, zo blijven beide partijen continue met elkaar in gesprek. Op de website en in bijlage 2 op pagina 15 staat een actueel overzicht van de leden van het jeugdbestuur. Op zaterdagen is er tijdens de wedstrijden altijd iemand van het jeugdbestuur aanwezig op het sportcomplex. Veelal is het jeugdbestuurslid aanwezig in- en rondom de bestuurskamer. Kunt u niemand vinden? Vraag dan de barmedewerker. Jeugdvoetbal Het voetbalseizoen loopt van augustus tot en met mei. Tijdens de winterstop wordt er, indien mogelijk, in de zaal gevoetbald. In mei vinden de regionale toernooien plaats. Trainingen Selectieteams trainen minimaal twee keer per week. Voor de lagere teams probeert HVV Tubantia dit ook zoveel mogelijk te realiseren. Trainingen gaan, zonder tegenbericht van de trainers en/of leiders, te allen tijde door, ook in de vakanties. Actuele trainingstijden en veldindelingen kunt u vinden op de website van HVV Tubantia. Wedstrijden De (competitie)wedstrijden vinden doorgaans plaats op zaterdag. Het kan voorkomen dat er op een doordeweekse avond wordt gespeeld, dit zijn veelal oefen-, inhaal of bekerwedstrijden. De aanvangstijden van de wedstrijden staan vermeld op de website. De teamleiders communiceren dit ook ruimschoots voor de wedstrijd. Op wedstrijdzaterdagen is de kantine vanaf 08:00 uur bereikbaar voor meer informatie. Speelduur In onderstaande tabel staat de speelduur per leeftijdscategorie. De rusttijd tijdens de wedstrijd bedraagt 15 minuten. Speelduur wedstrijden A-junioren 2 x 45 minuten D-pupillen 2 x 30 minuten B-junioren 2 x 40 minuten E-pupillen 2 x 25 minuten C-junioren 2 x 35 minuten F-pupillen 2 x 20 minuten Meisjes A 2 x 45 minuten Kneupkes 2 x 15 minuten 6

7 Afgelastingen Bij bepaalde weersomstandigheden zijn we helaas genoodzaakt een wedstrijd af te lassen. Dit wordt tijdig bekend gemaakt op de website en via de teamleider. Ook is de kantine op wedstrijddagen vanaf 08:00 uur bereikbaar voor de actuele informatie. Afmelden Het kan gebeuren dat een jeugdspeler om bepaalde redenen niet kan deelnemen aan de training en/of wedstrijd. Als een jeugdspeler de training niet kan bijwonen, dan moet dit uiterlijk twee uur voor aanvang van de training aan de trainer worden doorgegeven. Indien een jeugdspeler niet aanwezig kan zijn bij een wedstrijd, dan dient dit gemeld te worden bij de teamleider. We vragen u vriendelijk om dit uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de wedstrijd te melden, zodat er genoeg tijd is om vervanging te regelen. Spelregels In afwijking van het volwassenenvoetbal zijn er in het jeugdvoetbal enkele uitzonderlijke spelregels. Een scheidsrechter mag een jeugdspeler een tijdsstraf opleggen van 5 minuten. Daarnaast kan de scheidsrechter straffen opleggen voor de volgende overtredingen: het wegtrappen van de bal terwijl het spel stil ligt; het onvoldoende afstand nemen bij een vrije trap; het vertragen of belemmeren van spelhervatting; de bal met de hand spelen; voortijdig het veld verlaten zonder toestemming van de scheidsrechter; het speelveld betreden en aan het spel deelnemen zonder toestemming van de scheidsrechter; door woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met de scheidsrechter; onbehoorlijk gedrag in de vorm van spelbederf, opzettelijk grof spel, natrappen, opzettelijk letsel toebrengen aan de tegenstander etc; bij herhaling van spelbederf en/of overtredingen, nadat daarvoor eerst een straftijd is opgelegd, is de scheidsrechter gemachtigd de speler te verwijderen uit het spel. 7

8 Spelregels E- en F-pupillen Voor de E- en F-pupillen gelden er aangepaste regels: er wordt gespeeld op een half veld met verkleinde doelen; hoekschoppen worden genomen op achterlijn halverwege tussen doelpaal en zijlijn; er mag doorlopend gewisseld worden; aanbevolen wordt om met 7 tegen 7 te spelen; buitenspel is niet van toepassing; een strafschop wordt slechts bij hoge uitzondering toegekend, hierbij is de afstand 8 meter; een vrije schop mag altijd direct worden genomen, de tegenstander staat hierbij 5 meter van de bal af; achterballen mogen door de keeper in het spel worden gebracht door middel van werpen of schieten vanuit de hand. Spelregels D- pupillen Voor de D pupillen gelden er aangepaste regels: hoekschop op het punt waar de doellijn en de strafschopgebied lijn elkaar snijden; er mag doorlopend gewisseld worden; uitschoppen mag vanaf de 16 meter lijn. Schorsingen De KNVB en het bestuur zijn bevoegd om, in geval van wangedrag, een jeugdspeler te schorsen. Wordt er bij schorsing toch gespeeld, dan wordt de duur van de schorsing door HVV Tubantia verdubbeld. Ook moet de speler een boete betalen aan HVV Tubantia van 25,-. Indelingen jeugdteams Het jeugdvoetbal bestaat uit acht leeftijdscategorieën, junioren (A t/m C), meisjes A junioren, pupillen (D t/m F) en de kneupkes. Leeftijdscategorieën A-junioren 17 en 18 jaar D-pupillen 11 en 12 jaar B-junioren 15 en 16 jaar E-pupillen 9 en 10 jaar C-junioren 13 en 14 jaar F-pupillen 7 en 8 jaar Meisjes A junioren 16, 17 en 18 jaar Kneupkes 5 en 6 jaar De categorie Junioren en de D-pupillen spelen in elftallen. De overige pupillenteams spelen in zeventallen. 8

9 Leeftijdscoördinatoren Bij HVV Tubantia heeft iedere leeftijdscategorie een eigen leeftijdscoördinator. De leeftijdscoördinator heeft de volgende taken: aanspreekpunt voor de trainers en elftalleiders; betrokken bij de indelingen van de teams; bezoekt regelmatig wedstrijden en trainingen van teams in zijn of haar categorie; organiseert 2 tot 3 keer per seizoen een bijeenkomst met alle trainers en elftalleiders. In bijlage 3 op pagina 15 treft u een overzicht van de leeftijdscoördinatoren. Tevens kunt u altijd een recent overzicht vinden op de website. Elftalleiders Ieder jeugdteam heeft twee elftalleiders. In de regel zijn dit ouders van jeugdspelers. Een elftalleider is als het ware een manager en heeft de volgende taken: houdt contact met de trainer van het team; stimuleert de jeugdspelers voor het deelnemen aan trainingen; informeert ouders en spelers over de planning van wedstrijden; regelt het vervoer bij uitwedstrijden; onderhoudt intensief contact met ouders en/of verzorgers; onderhoudt het contact met de jeugdcoördinator; bepaalt bij de E- en F-teams de opstelling en coacht tijdens de wedstrijd; zorgt voor vervanging van spelers bij verhindering van eigen jeugdspelers, eventueel in overleg met de jeugdcoördinator; zorgt voor de ballen, waterzak en waterflessen tijdens wedstrijden; ziet toe op correct gedrag van de jeugdspelers en ouders in en om het veld en de kleedkamers; ontvangt bij thuiswedstrijden gasten met koffie en/of thee; ziet toe op het correct achterlaten van de kleedkamers, zowel uit als thuis; beheert de spelerspassen op wedstrijddagen; draagt zorg voor het invullen van de wedstrijdformulieren op wedstrijddagen; is betrokken bij het indelen van teams. 9

10 Uitgangspunten indelingen De indeling van teams geschiedt zoveel mogelijk naar leeftijd volgens de KNVB richtlijnen, zoals weergegeven in bovenstaand overzicht. Zoals bij de meeste verenigingen worden spelers met een hoge speelkwaliteit geplaatst in de zogeheten selectieteams. De daaropvolgende teams zijn veelal ingedeeld op basis van aflopend niveau, waarbij er ook gekeken wordt naar samenhang uit voorgaande seizoenen. Wanneer wordt er ingedeeld? Aan het einde van het seizoen, voorafgaand aan de schoolvakantie, worden de nieuwe concept indelingen bekend gemaakt. Na de vakantie voorafgaand aan het seizoen worden de definitieve indelingen gevormd. Wijze van indeling Bij de teamindelingen zijn meerdere partijen betrokken, zodat er een breed zicht is op de kwaliteiten van talenten van de jeugdspelers. Bij de indeling zijn de volgende partijen betrokken; elftalleiders en trainers die met de jeugdspelers hebben gewerkt in het afgelopen seizoen; trainers die met de betrokken jeugdspelers gaan werken in het nieuwe seizoen; de categorie coördinator; vertegenwoordiger teams en indelingen vanuit het jeugdbestuur; een vertegenwoordiger vanuit de technische commissie. De categorie coördinator is verantwoordelijk voor het organiseren van een bijeenkomst met de trainers om een concept indeling voor het nieuwe seizoen te maken. Daarna volgt er een bijeenkomst met de betrokken trainers, leiders, een afgevaardigde van het jeugdbestuur en de technische commissie. Op basis van de gegevens vanuit het spelersvolgsysteem en de bevindingen van betrokken partijen, wordt als eerste een selectieteam ingedeeld. Hierna volgen de overige teams. De vertegenwoordiger vanuit de technische commissie heeft alleen een belangrijke rol in het samenstellen van de zogeheten selectie teams. De concept indeling van de nieuwe teams wordt voorgelegd aan het Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur controleert of de juiste procedure is gevolgd bij het samenstellen van de nieuwe teams en neemt daarna het definitieve besluit over de indeling. De definitieve teamindeling wordt vervolgens gecommuniceerd op de website. Bezwaar De teams worden met alle zorgvuldigheid samengesteld. We begrijpen uw teleurstelling als uw kind niet in een team is ingedeeld waarop u had gehoopt. Het is echter onmogelijk om binnen onze vereniging, met een groot aantal jeugdleden, iedereen te laten spelen in een team dat hij en/of zij zou willen. Voor het jeugdbestuur is het maken van indelingen niet makkelijk gezien het grote aanbod van spelers en het grote aanbod van talenten. We hopen dan ook op uw begrip. 10

11 Mocht u vragen hebben over het team of de indeling met betrekking tot uw zoon en/of dochter, dan kunt u contact opnemen met de jeugdcoördinator van de betreffende leeftijdscategorie. Mocht u er niet uitkomen dan kunt u zich via de coördinator melden bij het jeugdbestuur. Kleding Bij de trainingen en/of wedstrijden adviseren we om een trainingspak te dragen. Met name de jongste jeugdspelers bij de kneupkes, F- en E-teams spelen vroeg in de ochtend en moeten bij koud en nat weer extra goed aangekleed worden met een thermobroek of maillot. Ook zijn een extra shirt, handschoenen en eventueel een muts bij koude weersverwachtingen, geen overbodige luxe. HVV Tubantia heeft de beschikking over een eigen kledinglijn die te koop is in de Fanshop. Als ouder en/of verzorger draagt u zorg voor de wedstrijdkousen, voetbalschoenen en scheenbeschermers. Het dragen van scheenbeschermers is door de KNVB verplicht gesteld. Tevens draagt u zorg voor een tas en trainingskleding. Wedstrijdkleding Bij voetbalteams horen tenues en voor HVV Tubantia betekent dit: rood shirt, witte broek en zwarte kousen. Aan het begin van het seizoen krijgen de elftalleiders een tas met een basisuitrusting voor de teams, een shirt en een broek. Officiële wedstrijdkousen zijn verplicht bij de wedstrijd en enkel te koop in de Fanshop. De wedstrijdkleding (shirt en broekjes) wordt gewassen in de wasserij van HVV Tubantia. De elftalleider haalt voorafgaand aan de wedstrijd de schone kleding uit de kledingkast van het betreffende team. Na afloop van de wedstrijd draagt de elftalleider zorg voor het terugbrengen van de kleding. Hierbij controleert de elftalleider of de aantallen kloppend zijn. Sponsoren Alle sponsoring wordt georganiseerd door de sponsorcommissie van de club. Mocht een team dus iets nodig hebben of u wilt iets sponsoren, dan kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie. 11

12 Gezondheid en hygiëne Douchen is verplicht na de wedstrijd en training. Zeep, handdoek, slippers en schone kleding mogen daarom niet ontbreken in de sporttas van uw kind. Uiteraard spreekt het voor zich dat de kleedkamer na gebruik netjes wordt achtergelaten. Gebruikt uw kind medicatie en/of zijn er gezondheidsproblemen, dan moet u dit aangeven bij de trainer en teamleider. Geef hierbij aan wat uw kind wel of niet kan en houd hierbij zelf een oogje in het zeil, zodat er tijdig kan worden ingegrepen. Verzekering Alle personen die lid zijn van de KNVB en contributie betalen, zijn verzekerd via de collectieve ongevallen- en WA-verzekering van de KNVB (dit geldt voor alle trainers, leiders en spelers). De verzekering treedt echter pas in werking indien de eigen verzekering de geleden schade niet dekt en wanneer ook de verzekering van de tegenpartij weigert. Activiteiten Naast de reguliere trainingen en wedstrijden worden er voor de jeugdspelers van HVV Tubantia ook tal van andere activiteiten georganiseerd. Denk hierbij aan het sinterklaasfeest, paaseieren zoeken, seizoenafsluitingen en het jaarlijkse pupillenkamp. De organisatie van de jeugdactiviteiten is in handen van de Jeugd Activiteiten Commissie. Ook hier geldt natuurlijk weer dat vrijwilligers niet gemist kunnen worden. Mocht u ideeën hebben, meldt u zich dan eens bij de commissie. In bijlage 4 op pagina 15 vindt u het overzicht met leden van de Jeugd Activiteiten Commissie. Toernooien Aan het eind van ieder voetbalseizoen worden er in de gehele regio voetbaltoernooien georganiseerd. De teamleiders worden hierover geïnformeerd door het jeugdbestuur. Deelname wordt door het jeugdbestuur aangemoedigd, aangezien het een gezellige afsluiting is van het seizoen, een goede opvulling van de zomerstop en een optimale voorbereiding kan zijn voor het nieuwe seizoen. Deelname is veelal gratis. Mocht er, bij deelname aan een toernooi, wel een bijdrage gevraagd worden, dan zijn deze kosten voor eigen rekening. Ouders langs de lijn Het enthousiasme van de vele ouders en andere supporters langs de lijn is belangrijk voor de voetbalbeleving van de spelers. Helaas constateren we dat het niet altijd blijft bij aanmoedigen, maar dat het al snel een verlengstuk wordt van de eigen beleving. Aanmoedigen wordt al snel coachen en voordat iemand het in de gaten heeft staan er twee maal zoveel coaches langs de lijn als er voetballers in het veld lopen. Centraal binnen HVV Tubantia staat het leerproces en de spelbeleving van de jeugdspelers. Jeugdspelers leren het snelst in een veilig leerklimaat. Dat wil zeggen, een sfeer waarin de jeugdspeler de vrijheid heeft om het spel te ontdekken. 12

13 Structuur is voor de jeugdspeler erg belangrijk. Bij wedstrijden en trainingen moeten de kinderen luisteren naar de leider en de trainer. Door de verschillende instructies vanaf de lijn weet de jeugdspeler vaak niet meer wat te doen. Daarnaast kan het fanatieke mee coachen van de ouders anders zijn dan het plan wat de leider voor ogen heeft, waardoor een leuke wedstrijd kan leiden tot frustratie. Uiteraard vinden de jeugdspelers het geweldig als ze worden aangemoedigd door ouders en andere supporters, en zij zijn dan ook zeker nodig en welkom langs de lijn. Daarnaast kan de leider/coach de hulp van de ouders goed gebruiken bij de kinderen die zich nog niet zelfstandig kunnen aankleden. Maar zodra kinderen hun eigen veters kunnen strikken, schept het rust als ouders zich ook daar niet meer mee bemoeien. Het kan worden gezien als een volgende stap naar zelfstandigheid. Geef ze een kans! Tot slot iets over de scheidsrechters: wellicht bent u het niet altijd eens met de scheidsrechter, maar bedenk dat een scheidsrechter (gelukkig!) ook maar een mens is en ook een fout kan maken. Bovendien zijn alle scheidsrechters vrijwilligers, veelal (jonge) leden van onze vereniging die zich in hun vrije tijd inzetten om uw kind te laten voetballen. Laten we met zijn allen het respect opbrengen naar alle vrijwilligers, zowel die van onze club als van andere clubs. Regels in en om het clubhuis het is niet toegestaan om zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging; het is ook niet toegestaan om de in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de kantine of op het terras; uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken en verkocht een leden en bezoekers jonger dan 18 jaar; aan jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd wordt geen alcohol verstrekt tijdens het uitoefenen van hun functie; op woensdagmiddag en zaterdag tot uur wordt er geen alcohol geschonken; roken is ongezond en past niet bij sport. In de kantine, rondom de velden en in de kleedkamers mag daarom niet gerookt worden. Op het terras mag wel gerookt worden; 13

14 de kantine mag niet met voetbalschoenen worden betreden; personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger van het terrein verwijderd; binnen HVV Tubantia dienen we elkaar met respect te behandelen. Tot slot Zoals u kunt zien komt er heel wat kijken bij voetbal. Wij hopen echter dat een aantal zaken duidelijker zijn geworden. Mocht u echter vragen hebben, stel ze gerust aan ons. Wij wensen een ieder een goed en sportief seizoen en hopen u snel langs de lijn te ontmoeten. Bijlage 1 - Organogram 14

15 Bijlage 2 - Jeugdbestuur Naam Voornaam Telefoon Functie Schothuis Andre Voorzitter Grunenberg Jolien Secretariaat Houtkooper Ronald Wedstrijdsecretariaat Bouman Marcel Wedstrijdsecretariaat / Communicatie Schuurman Jeroen Teams en indelingen Geerdink Johan Teams en indelingen Haverkamp Jeroen Teams en indelingen Kevelham Henriët Kledingcommissie Vacant Vacant Penningmeester Materialen Bijlage 3 - Leeftijdscoördinatoren Naam Voornaam Telefoon Functie Kukolja Timo A-coördinator Kukolja Timo B-coördinator Kampjes Daniel C- coördinator Geerdink Johan D- coördinator Mulder Jeroen E- coördinator Mulder Jeroen F- coördinator Bouman Marcel Kneupkes- coördinator Bijlage 4 - Jeugd Activiteiten Commissie Naam Voornaam Telefoon Functie Grunenberg Jolien Commissielid Sanchez Jennijffer Commissielid Grimberg Carry Commissielid Keizer Francis Commissielid

16

Informatieboekje HVV Hengelo

Informatieboekje HVV Hengelo Informatieboekje HVV Hengelo HVV Hengelo Twekkelerweg 311 7553 LZ Hengelo info@hvvhengelo.nl www.hvvhengelo.nl versie 05-2017 Lid worden bij HVV Hengelo! Allereerst willen we je van harte welkom heten

Nadere informatie

Informatieboekje. Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk

Informatieboekje. Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk Informatieboekje v.v. Altena opgericht 17 juli 1945 Sportcomplex Altena Postadres Rijksweg 202-204 Nieuwendijk Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk Welkom bij v.v. Altena. We hopen dat je een fijne en sportieve

Nadere informatie

Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers

Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers Bewaarexemplaar Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers www.vvworkum.nl Inleiding Welkom nieuwe leden en ouders / verzorgers Je bent nu in het bezit van de informatiebrochure van voetbalvereniging

Nadere informatie

Welkom bij AFC 34! Clubgegevens

Welkom bij AFC 34! Clubgegevens Welkom bij AFC 34! Voetbal is een mooie sport en we hopen dat uw kind de komende jaren met veel plezier bij onze club zal spelen. Bij AFC 34 kan zowel voor ontspanning en recreatie worden gevoetbald als

Nadere informatie

www.geel-wit.nl Taken van de Leider

www.geel-wit.nl Taken van de Leider Taken van de Leider De Zaterdag: Zorgt er samen met de ouders van de spelers voor dat er voldoende vervoer naar uitwedstrijden is. Maakt de opstelling en houdt de wisselbeurten bij Plaatsen en/of verwijderen

Nadere informatie

Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD

Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD AUGUSTUS 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voetballen bij SDV Barneveld... 3 1.1. Voorwoord... 3 1.2. Vrijwilligers... 3 2. De structuur van de vereniging... 4 2.1.

Nadere informatie

SARTO Seizoen 2012/2013

SARTO Seizoen 2012/2013 SARTO Seizoen 2012/2013 Informatieavond voor ouders/verzorgers van nieuwe jeugdleden 21 augustus 2012 Programma 1. Opening 2. Organisatie 3. Normen en Waarden 4. Jeugdopleiding 5. Praktische informatie

Nadere informatie

De gedragsregels voor de speler

De gedragsregels voor de speler De gedragsregels voor de speler 1. Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld. 2. Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Het jaar opstarten 2. Afgelastingen 4. Voor de wedstrijd 5. Tijdens de wedstrijd 6. Rust 6.

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Het jaar opstarten 2. Afgelastingen 4. Voor de wedstrijd 5. Tijdens de wedstrijd 6. Rust 6. Inhoudsopgave pag. Voorwoord 2 Het jaar opstarten 2 Afgelastingen 4 Voor de wedstrijd 5 Tijdens de wedstrijd 6 Rust 6 Na de wedstrijd 6 Speeltijden 7 Overige belangrijke informatie 8 Invullen officiële

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Senioren aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

DOCUMENT Handleiding seniorenleider S.V. TIVOLI Uitgave: 01-08-2012

DOCUMENT Handleiding seniorenleider S.V. TIVOLI Uitgave: 01-08-2012 DOCUMENT Handleiding seniorenleider S.V. TIVOLI Uitgave: 01-08-2012 Inhoud Voorwoord... 3 Belangrijke tips:... 3 Aanwezigheid... 4 Ontvangst van bezoekende vereniging/scheidsrechter... 4 Presentatie...

Nadere informatie

RKSV SARTO Seizoen 2013/2014

RKSV SARTO Seizoen 2013/2014 RKSV SARTO Seizoen 2013/2014 Informatieavond voor ouders/verzorgers van nieuwe jeugdleden Programma 1. Opening 2. Organisatie 3. Normen en Waarden 4. Jeugdopleiding 5. Praktische informatie 6. Wat verwachten

Nadere informatie

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC.

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. In dit boek komen verschillende gedragsregels aan bod. Het gaat over de normen en waarden die bij onze voetbalvereniging gelden. Er komen

Nadere informatie

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren.

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren. Inleiding In deze publicatie vind je de gedragscode van sc Buitenveldert. Met deze gedragscode willen we iedereen die met sc Buitenveldert in aanraking komt duidelijke richtlijnen bieden omtrent de gewenste

Nadere informatie

Informatieboekje. voor. nieuwe leden. Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS

Informatieboekje. voor. nieuwe leden. Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS Informatieboekje voor nieuwe leden Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS (versie 1.2) Informatieboekje voor nieuwe leden JCLE JCLE stelt dit boekje met de uiterste zorg samen. Het kan echter voorkomen

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ

INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ Inleiding SC Woezik is opgericht in 1961 en speelt op Sportpark Woezik te Wijchen. De vereniging wordt geleid door een bestuur dat door de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

V.V. Tricht jeugdafdeling

V.V. Tricht jeugdafdeling V.V. Tricht jeugdafdeling Seizoen 2013-2014 Tricht, juni 2013 Beste sportvrienden, vriendinnen, ouders en begeleiders, Bijgaand treffen jullie de digitale informatie voor het seizoen 2013-2014 aan. Hierin

Nadere informatie

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6)

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6) INFORMATIE VOETBALVERENIGING HSC 28 Organisatie van de vereniging Onze vereniging heeft een bestuur welke is opgebouwd uit een dagelijks bestuur, en commissieleden, n.l. bij voorkeur de voorzitters van

Nadere informatie

V.C.W. s Jeugd Infoboekje

V.C.W. s Jeugd Infoboekje V.C.W. s Jeugd Infoboekje V.C.W. In dit schrijven willen wij u welkom heten bij voetbalvereniging V.C.W. Wij hopen dat uw zoon / dochter zich in onze vereniging sportief zal kunnen uitleven. Wij willen

Nadere informatie

Infoboekje. voor de jeugd van. v.v. Nieuw-Lekkerland

Infoboekje. voor de jeugd van. v.v. Nieuw-Lekkerland Infoboekje voor de jeugd van v.v. Nieuw-Lekkerland Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Algemeen... 4 Clubkleuren... 4 Lid worden... 4 Contributie... 4 Ledenadministratie... 4 Opzeggen lidmaatschap...

Nadere informatie

De gedragsregels voor iedereen

De gedragsregels voor iedereen De gedragsregels voor iedereen Iedereen maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. er wordt geen glas en aardewerk mee naar buiten genomen. ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng

Nadere informatie

Gedragsregels v.v.wapserveen

Gedragsregels v.v.wapserveen Voor de leden,begeleiders,trainers,publiek en bestuur van de v.v.wapserveen staat het plezier in de sport voorop. Om dit te bereiken zijn er een aantal gedragsregels en richtlijnen opgesteld. De hieronder

Nadere informatie

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Waarom een regelement? Plezier beleven aan de sport is het uitganspunt van handbal vereniging WPK/Westlandia, iedereen moet plezier hebben in zijn/haar activiteit,

Nadere informatie

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s Gedragsregels Jeugdafdeling v.v. De Merino s Beste sportvrienden en vriendinnen, Hierbij de uitgave van de gedragsregels voor de jeugd die van kracht zijn binnen v.v. de Merino s. Daarnaast willen wij

Nadere informatie

Gedragscode VV Krabbendijke

Gedragscode VV Krabbendijke Gedragscode VV Krabbendijke Algemene gedragscode 1. Respect voor iedereen 2. Respect voor de wettelijke voorschriften 3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze

Nadere informatie

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen:

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen: Onderstaand staan de gedragsregels, alsmede taken en verantwoordelijkheden, weergegeven, die we bij v.v. Rijsbergen willen hanteren. Als iedereen zich hieraan houdt, is het altijd gezellig en sportief,

Nadere informatie

1. De gedragsregels voor de speler. 2. De gedragsregels voor de trainer. 3. De gedragsregels voor de begeleider

1. De gedragsregels voor de speler. 2. De gedragsregels voor de trainer. 3. De gedragsregels voor de begeleider De 80 gedragsregels bij Reusel Sport / Faes Group Inhoudsopgave: 1. De gedragsregels voor de speler 2. De gedragsregels voor de trainer 3. De gedragsregels voor de begeleider 4. De gedragsregels voor de

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN

VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN SAMENWERKING JEUGDOPLEIDINGEN '------------' vv Gieterveen vv Gasselternijveen vv G.K.C. VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN Versie 14 oktober 2013 Gedragsregels spelers SJO Oostermoer 1. Spelers moeten

Nadere informatie

Huisregels vv Bruchterveld Algemeen:

Huisregels vv Bruchterveld Algemeen: Huisregels vv Bruchterveld Algemeen: Je gedraagt je sportief en met respect voor de club, voor je medespeler, je leider, je tegenstander, de scheidsrechter, de andere leden en supporters. De winnaar is

Nadere informatie

Kleding & Uitrusting. Sportpark. Kleedlokalen en Hygiëne. Blessures / Ziekte / Gedragsproblemen. Problemen

Kleding & Uitrusting. Sportpark. Kleedlokalen en Hygiëne. Blessures / Ziekte / Gedragsproblemen. Problemen In de eerste plaats wil de jeugdcommissie de nieuwe vrijwilligers en al onze nieuwe jeugdleden van harte welkom heten bij de jeugdafdeling van Festilent. Wij hopen dat jullie het komende seizoen met veel

Nadere informatie

V.V. Tricht jeugdafdeling

V.V. Tricht jeugdafdeling Seizoen 2012-2013 V.V. Tricht jeugdafdeling Tricht, juni 2012 Beste sportvrienden, vriendinnen, ouders en begeleiders, Bijgaand treffen jullie de digitale informatie voor het seizoen 2012-2013 aan. Hierin

Nadere informatie

(Jeugd)leiders Handboek OFC

(Jeugd)leiders Handboek OFC (Jeugd)leiders Handboek OFC Inhoud Voorwoord...3 Algemeen...4 Voorbereiding...4 Wedstrijdvoorbereiding...4 Wedstrijdformulier en spelerspassen...5 wedstrijdformulier...5 Waarop moet je letten...5 Spelerspassen...5

Nadere informatie

Algemene informatie Jeugdleiders

Algemene informatie Jeugdleiders Algemene informatie Jeugdleiders Seizoen 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Belangrijke informatie... 4 Taken van een jeudgleider... 5 Wedstrijden... 6 Coachen tijdens een wedstrijd... 6 Wedstrijdsecretariaat...

Nadere informatie

Gedragsregels SV Rijnstreek

Gedragsregels SV Rijnstreek Gedragsregels SV Rijnstreek 1. Inleiding SV Rijnstreek wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen handballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de handbalsport

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding Huishoudelijk reglement sportclub EDS Inleiding Sportclub EDS wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van

Nadere informatie

Voetbalvereniging Berkhout

Voetbalvereniging Berkhout Voetbalvereniging Berkhout versie: 6 april 2009 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Doelstelling 2 2. Algemene gedragscode 2 3. Gedragsregels op het sportcomplex 2 4. Kleding 3 5. Trainingen 3 6. Wedstrijden 3

Nadere informatie

HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014

HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014 HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014 Beste Jeugdleiders, Binnen elke vereniging heb je vrijwilligers nodig die de vereniging draaiende houden. Zonder vrijwilligers heeft een vereniging

Nadere informatie

Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen

Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen 1. Inleiding Sportclub Leeuwen wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Jeugd aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING DVSA Amerongen. Informatieboekje voor nieuwe jeugdleden

VOETBALVERENIGING DVSA Amerongen. Informatieboekje voor nieuwe jeugdleden VOETBALVERENIGING DVSA Amerongen Informatieboekje voor nieuwe jeugdleden December 2016 Inhoudsopgave Welkom bij DVSA Inschrijven blz. 1 Contributie blz. 1 Overschrijven en uitschrijven blz. 2 Indeling

Nadere informatie

WERKWIJZE MINIPUPILLEN

WERKWIJZE MINIPUPILLEN Achilles 1894 WERKWIJZE MINIPUPILLEN 1 Werkwijze mini-pupillen 1. Inleiding en aanleiding 2. Intake van een nieuwe mini-pupil 3. Het kader van Achilles 1894 m.b.t. de mini-pupillen 4. Hoe zijn de trainingen

Nadere informatie

SPORT COMBINATIE BADHOEVEDORP

SPORT COMBINATIE BADHOEVEDORP SPORT COMBINATIE BADHOEVEDORP sc Badhoevedorp is op 1 juli 1931 opgericht. Onze sportvereniging kent drie afdelingen: Veldvoetbal Zaalvoetbal Honk- & softbal Voorts zijn er meerdere commissies met eigen

Nadere informatie

Gedragregels v.v.dkb 44

Gedragregels v.v.dkb 44 Gedragregels v.v.dkb 44 Iedere vereniging wil dat er op een onbezorgde en prettige manier wordt gevoetbald. Dit gaat niet altijd vanzelf. Wat een enorme bijdrage kan leveren is het maken van afspraken

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET FC LEO

INFORMATIEPAKKET FC LEO INFORMATIEPAKKET FC LEO Versie: 21-09-2015 - Wijzigingen en typefouten onder voorbehoud Van harte welkom bij FC LEO Namens de gehele club willen we je van harte welkom heten bij de voetbalclub van de Marne,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers

Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers VV Musketiers wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Deze voetbalclub wil een vereniging zijn waar

Nadere informatie

Informatie over. Sportclub Silvolde. Met plezier naar resultaat. Uw wegwijzer binnen de club. www.sportclubsilvolde.nl

Informatie over. Sportclub Silvolde. Met plezier naar resultaat. Uw wegwijzer binnen de club. www.sportclubsilvolde.nl Informatie over Sportclub Silvolde Met plezier naar resultaat Uw wegwijzer binnen de club www.sportclubsilvolde.nl INTRODUCTIE In dit informatieboekje, dat is bedoeld voor alle (nieuwe) leden, ouders/verzorgers

Nadere informatie

Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde

Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde 01 Inleiding: Aangaande het bestuursreglement gedrag, normen en waarden, heeft de vv Westerwolde gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

V.V. Tricht jeugdafdeling

V.V. Tricht jeugdafdeling V.V. Tricht jeugdafdeling seizoen 2016-2017 Seizoen 2016-2017 Tricht, augustus 2017 Beste sportvrienden, vriendinnen, ouders en begeleiders, Bijgaand treffen jullie de digitale informatie voor het seizoen

Nadere informatie

Informatiebrief nieuwe leden

Informatiebrief nieuwe leden Informatiebrief nieuwe leden C.V. Wieringermeer opgericht 24 augustus 1956 Welkom bij C.V. Wieringermeer! Wij zijn blij dat je hebt gekozen voor C.V. Wieringermeer en hopen dat je je snel thuis voelt bij

Nadere informatie

V.C.W. s Jeugdleiders Infoboekje

V.C.W. s Jeugdleiders Infoboekje V.C.W. s Jeugdleiders Infoboekje 2015-2016 Dit boekwerkje dient als handleiding voor nieuwe jeugdleiders. Inhoud 1. Samenstelling Jeugdbestuur... 3 2. Taken Jeugdleider/ster... 5 3. Contactpersonen jeugdleider...

Nadere informatie

Nieuwsbrief E-pupillen 2010-2011

Nieuwsbrief E-pupillen 2010-2011 Nieuwsbrief E-pupillen 2010-2011 Beste ouder/verzorger, Nog even en dan begint de grote schoolvakantie. En daarna starten we weer met het nieuwe voetbalseizoen. Uw zoon of dochter speelt volgend jaar bij

Nadere informatie

Huis- en gedragsregels VV Twenthe.

Huis- en gedragsregels VV Twenthe. Huis- en gedragsregels VV Twenthe. Versie 1.0, Januari 2014. RESPECT Het onderwerp Respect op en rond de voetbalvelden is een steeds prominenter onderwerp geworden binnen voetbalverenigingen. Ter voorbereiding

Nadere informatie

c.v.v. Oranje Nassau Almelo

c.v.v. Oranje Nassau Almelo CVV Oranje Nassau, sinds 1932 Informatieboekje voor jeugdleden van c.v.v. Oranje Nassau Almelo Seizoen 2012-2013 Inhoud 1 C.V.V. Oranje Nassau Almelo... 3 1.1 Onze club... 3 1.2 Onze website... 3 1.3 Sportcomplex

Nadere informatie

Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015

Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015 Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015 Door: Jeugdbestuur Voor: alle (nieuwe) jeugdleden 1 Uitgave: september 2014 Voorwoord Deze introductiegids is bedoeld om alle jeugdleden

Nadere informatie

De eerste wegwijzer binnen de voetbalvereniging. Opgezet door de jeugdcommissie van v.v. Dronrijp. www.vvdronrijp.nl. v.v.

De eerste wegwijzer binnen de voetbalvereniging. Opgezet door de jeugdcommissie van v.v. Dronrijp. www.vvdronrijp.nl. v.v. De eerste wegwijzer binnen de voetbalvereniging Opgezet door de jeugdcommissie van v.v. Dronrijp www.vvdronrijp.nl v.v. Dronrijp Informatieboekje Nieuwe jeugdleden Dronrijp, februari 2011 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal 1 Inleiding Het bevorderen van het spelplezier van onze spelers, van jong tot oud, staat binnen UVV Voetbal voorop. Binnen de mogelijkheden van onze vereniging streven wij

Nadere informatie

Wij hebben getracht om een antwoord te geven op de meest voorkomende vragen.

Wij hebben getracht om een antwoord te geven op de meest voorkomende vragen. Dit informatieboekje is gemaakt voor (nieuwe) leden. Wij hebben getracht om een antwoord te geven op de meest voorkomende vragen. Heb je een vraag en mis je een antwoord, dan kan je deze altijd stellen

Nadere informatie

Informatieboekje Jeugdafdeling R.K.P.S.C.

Informatieboekje Jeugdafdeling R.K.P.S.C. Informatieboekje Jeugdafdeling R.K.P.S.C. Seizoen 2017 2018 Versie 2.0 Voorwoord Voor jullie ligt het informatieboekje voor de jeugdafdeling van voetbalvereniging R.K.P.S.C. Wij vinden het belangrijk dat

Nadere informatie

Welkomst- en informatieboekje voor jeugdleden en hun ouders/verzorgers.

Welkomst- en informatieboekje voor jeugdleden en hun ouders/verzorgers. Welkomst- en informatieboekje voor jeugdleden en hun ouders/verzorgers. seizoen 2015 2016 1 Adres Sportpark West End Zilverlaan 10/2 9743 RK Groningen Telefoon: 050-3137702 email: jeugdafdeling@svlycurgus.nl

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier SC Emmeloord

Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier SC Emmeloord Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier SC Emmeloord Hierbij meld ik mij aan als lid van de voetbalvereniging Sportclub Emmeloord. Achternaam : Voorletters/ Voornaam : Adres : Postcode / Plaats : Telefoon

Nadere informatie

SPORTVERENIGING VOETBAL TERHEIJDEN. INFORMATIE JEUGD- EN SENIORENLEIDERS en TRAINERS

SPORTVERENIGING VOETBAL TERHEIJDEN. INFORMATIE JEUGD- EN SENIORENLEIDERS en TRAINERS SPORTVERENIGING VOETBAL TERHEIJDEN INFORMATIE JEUGD- EN SENIORENLEIDERS en TRAINERS Taken jeugd- en seniorenleiders Spelerspas. De leider is, samen met de aanvoerder, verantwoordelijk voor de formaliteiten

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West V.V. Dieze-West heet u of uw zoon of dochter van harte welkom bij de club. V.V. Dieze-West speelt zijn thuiswedstrijden op het Sportpark het Hoge Laar. Luttekeweg 15A

Nadere informatie

Informatiebrochure Jeugdteams Voetbalclub S.V. de Meer. Augustus 2008

Informatiebrochure Jeugdteams Voetbalclub S.V. de Meer. Augustus 2008 Informatiebrochure Jeugdteams Voetbalclub S.V. de Meer Augustus 2008 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Organisatie jeugdafdeling 4-6 Organigram S.V. De Meer 7 Communicatie 8-9 De teams 10 Informatie over trainingen

Nadere informatie

Handleiding voor leiders van F en E (JO9 en JO11)

Handleiding voor leiders van F en E (JO9 en JO11) Handleiding voor leiders van F en E (JO9 en JO11) Ik wil graag wat zaken onder de aandacht brengen zodat er geen onduidelijkheid is in het aankomende seizoen. Als Coördinator van de F en E pupillen heb

Nadere informatie

Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012)

Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012) Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012) Versie 1.0 Pagina 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 ALGEMEEN 3 2.1 DOELSTELLING 3 2.2 OVER WIE GAAT HET? 3 2.3 WAAROVER GAAT HET? 4 3 ALGEMENE

Nadere informatie

Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68. Zij die niets doen kunnen geen fouten maken

Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68. Zij die niets doen kunnen geen fouten maken Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68 Het reglement is ontworpen door het bestuur in 2012 en is goedgekeurd door de leden op de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2012. Het reglement

Nadere informatie

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur 1. Opening 2. Mededelingen 3. Wie doet wat in het Jeugdbestuur? 4. Jeugdbeleidsplan 5. Competitie-indeling 6. Verantwoordelijkheden ouders 7. Rondvraag 8.

Nadere informatie

Gedragsreglement. De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan.

Gedragsreglement. De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan. Gedragsreglement De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan. 1 Inleiding Voetbalvereniging Meeuwenplaat draagt bij aan het door leden met plezier kunnen voetballen en zich positief en sportief ontwikkelen,

Nadere informatie

Namens de sponsorcommissie bieden wij u hierbij een overzicht aan van de sponsormogelijkheden bij onze voetbalvereniging STEENBERGEN.

Namens de sponsorcommissie bieden wij u hierbij een overzicht aan van de sponsormogelijkheden bij onze voetbalvereniging STEENBERGEN. Geachte relatie, Namens de sponsorcommissie bieden wij u hierbij een overzicht aan van de sponsormogelijkheden bij onze voetbalvereniging STEENBERGEN. Wij hebben getracht de sponsorpakketten zo evenwichtig

Nadere informatie

10 geboden v.v. Gestel:

10 geboden v.v. Gestel: 10 geboden v.v. Gestel: Je bent lid van een vereniging en niet van één team. Toon respect voor iedereen. Accepteer de beslissing van leiding, trainers en de scheidsrechter. Complimenten zijn altijd leuk.

Nadere informatie

Z.V.V. ZWAAG GAAT WEER B(L)OEIEN! REGLEMENTEN

Z.V.V. ZWAAG GAAT WEER B(L)OEIEN! REGLEMENTEN Z.V.V. ZWAAG GAAT WEER B(L)OEIEN! REGLEMENTEN SEIZOEN 2013-2014 Reglementen aanmelden - opzeggen Aanmelden Leden of aankomende leden kunnen zich uitsluitend met het inschrijvingsformulier aanmelden als

Nadere informatie

Informatieboekje v.v. Kessel

Informatieboekje v.v. Kessel Informatieboekje v.v. Kessel Informatie boekje v.v. Kessel 1. VOORWOORD; Dit informatieboekje is bedoeld om jeugdleden en hun ouders inzicht te geven in hoe wij bij de voetbalclub v.v. Kessel denken over

Nadere informatie

3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze accommodatie.

3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze accommodatie. NORMEN EN WAARDEN Algemene gedragscode 1. Respect voor iedereen 2. Respect voor de wettelijke voorschriften 3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze accommodatie.

Nadere informatie

Jeugdleidersleidraad SDV BARNEVELD

Jeugdleidersleidraad SDV BARNEVELD Jeugdleidersleidraad SDV BARNEVELD Augustus 2012 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Communicatie... 5 2.1 Communicatie vanuit de jeugdleider naar de vereniging... 5 2.2 Communicatie vanuit de vereniging

Nadere informatie

Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen)

Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen) Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen) Betreft Senioren lid Junioren lid Pupillen lid Donateur Spelend Niet spelend Vrijwilliger Persoonlijke gegevens Man / Vrouw Achternaam: Voorletters:

Nadere informatie

Statuut Normen en Waarden.

Statuut Normen en Waarden. Statuut Normen en Waarden. Meteren, 22 juni 2009 1 M.V.V. 58 Regels) Onze vereniging is net de maatschappij zelf, maar dan in het klein. Iedereen is in beweging en doet van alles maar wel met één gezamenlijke

Nadere informatie

Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht

Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht Opstarten trainingen. De volgende teams starten hun trainingen op vanaf zaterdag 1 augustus: A1, B1, C1, D1 Alle overige teams kunnen hun trainingen

Nadere informatie

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders Normen en waarden Beste Doskoanen, Het doet mij een genoegen om als voorzitter van s.v. DOSKO het woord tot u te richten in dit boekje over de NORMEN & WAARDEN bij en in onze club. Als bestuur hechten

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP Persoonlijke gegevens Roepnaam M/V Man / Vrouw Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Adresgegevens Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats Contactgegevens Contactgegevens

Nadere informatie

"Samen voetballen in Heerhugowaard"

Samen voetballen in Heerhugowaard Convenant "Samen voetballen in Heerhugowaard" Ondersteund door: WMC SVW '27 Hugo Boys KSV Reiger Boys Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard De logo s van de deelnemende verenigingen: Voorwoord Zoals

Nadere informatie

De 80 gedragsregels bij je voetbalamateurclub Hendri Visser

De 80 gedragsregels bij je voetbalamateurclub Hendri Visser Copyright Voetbalamateurclub.nl Pagina 1 van 1 Dit is versie 1.0 van dit rapport Download de nieuwste versie van dit rapport op: http://voetbalamateurclub.nl/ebooks Disclaimer: Bij het samenstellen van

Nadere informatie

Voorwoord. Beste ouders / verzorgers,

Voorwoord. Beste ouders / verzorgers, Voorwoord Beste ouders / verzorgers, Met deze jeugdkompas willen wij u als ouder/verzorger wegwijs maken bij SVHA. In dit boekje vindt u belangrijke informatie over onze club, de organisatie en het bestuur,

Nadere informatie

Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde

Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde 1 augustus 2016 Versie 1.0 Vastgesteld Versie Opmerking/wijziging 1 augustus 2016 Versie 1.0 Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde vastgesteld

Nadere informatie

BIJLAGE A WELKOM BIJ DE VOETBALVERENIGING TLC.

BIJLAGE A WELKOM BIJ DE VOETBALVERENIGING TLC. Aanmeldingsformulier vv TLC Inleveradres: Han Sinninghe Rodenburg 3 9351 PV, Leek Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Geslacht: M / V Geboorteplaats: Telefoon:

Nadere informatie

Enquête Jeugdbeleid vv SDS

Enquête Jeugdbeleid vv SDS Enquête Jeugdbeleid vv SDS Aug, 2010 Beste SDS ers, Als reeds vermeld in ons verenigingsblad De Treffer doe ik namens de jeugdcommissie van vv SDS onderzoek naar het beleid van onze jeugdafdeling. Het

Nadere informatie

Vanaf seizoen 2015-2016 allemaal in het zelfde tenue

Vanaf seizoen 2015-2016 allemaal in het zelfde tenue Vanaf seizoen 2015-2016 allemaal in het zelfde tenue Inleiding: De meeste elftallen zijn gewend om shirts van de club te krijgen. Tot nu toe stond daar meestal een sponsor naam op. Wanneer de kleding versleten

Nadere informatie

Welkom! Organisatie van de vereniging GAVC. De Jeugdcommissie:

Welkom! Organisatie van de vereniging GAVC. De Jeugdcommissie: INFORMATIEBOEKJE 2015 Welkom! Bij deze heten we je van harte welkom bij GAVC. We hopen dat je binnen onze vereniging vindt wat je zoekt en dat je nog jaren met veel plezier lid bent van onze vereniging.

Nadere informatie

Opgericht : 1 November 1991. Giro : 149237 t.n.v. Penningmeester V.C.L. Leiden. Algeheel voorzitter : G.J. de Graaff tel.

Opgericht : 1 November 1991. Giro : 149237 t.n.v. Penningmeester V.C.L. Leiden. Algeheel voorzitter : G.J. de Graaff tel. v.v. V.C.L. Introductie boekje voor de jeugdafdeling. Algemene informatie v.v. V.C.L. Opgericht : 1 November 1991 Adres : Sportpark De Vliet Voorschoterweg 8b 2324NE Leiden Tel : 071 5765930 Fax : 071

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

Aan al onze leden, In deze gedragscode vinden jullie afspraken die voor iedereen gelden. Daarnaast hebben we per groep nog aparte afspraken opgenomen.

Aan al onze leden, In deze gedragscode vinden jullie afspraken die voor iedereen gelden. Daarnaast hebben we per groep nog aparte afspraken opgenomen. Gedragscode VVAC Aan al onze leden, Normale omgangsvormen zijn voor ons vanzelfsprekend. Eigenlijk zou je die niet hoeven op te schrijven. Maar toch vinden wij het verstandig om de belangrijkste omgangsvormen,

Nadere informatie

ZVV Pelikaan is opgericht in augustus 1932 en heeft in seizoen ruim 900 leden.

ZVV Pelikaan is opgericht in augustus 1932 en heeft in seizoen ruim 900 leden. Dit informatieboekje is gemaakt voor (nieuwe) leden. Wij hebben getracht om een antwoord te geven op de meest voorkomende vragen. Heb je een vraag en mis je een antwoord, dan kan je deze altijd stellen

Nadere informatie

RKSV SARTO Seizoen 2016/2017

RKSV SARTO Seizoen 2016/2017 RKSV SARTO Seizoen 2016/2017 Informatiebijeenkomst voor ouders/verzorgers van nieuwe jeugdleden Rob Pranger 1 Programma 1. Opening 2. Organisatie 3. Normen en Waarden 4. Jeugdopleiding 5. Praktische informatie

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE. voor D-pupillen en D-leiders (vooral bedoeld voor de overstap van E- naar D-pupil) 16m. 65m 9.15m 9.15m. 100m

INSTRUCTIEBOEKJE. voor D-pupillen en D-leiders (vooral bedoeld voor de overstap van E- naar D-pupil) 16m. 65m 9.15m 9.15m. 100m INSTRUCTIEBOEKJE voor D-pupillen en D-leiders (vooral bedoeld voor de overstap van E- naar D-pupil) 16m 65m 9.15m 9.15m 100m 1 REGELS VOOR D-PUPILLEN D-pupillen spelen op een heel speelveld. De afmetingen

Nadere informatie

Jeugdleider, wat houdt dit in?

Jeugdleider, wat houdt dit in? Jeugdleider, wat houdt dit in? Allereerst onze complimenten voor uw vrijwillige bijdrage aan de club. HC 03 is een sportieve en levendige club waarbij binding, betrokkenheid en vrijwilligheid een grote

Nadere informatie

INFORMATIE VOETBALVERENIGING CLUZONA. Organisatie van de vereniging

INFORMATIE VOETBALVERENIGING CLUZONA. Organisatie van de vereniging INFORMATIE VOETBALVERENIGING CLUZONA Organisatie van de vereniging Onze vereniging heeft een bestuur welke is opgebouwd uit een dagelijks bestuur, vice-voorzitter en commissieleden, n.l. bij voorkeur de

Nadere informatie

Bestuursreglement O.V.V. Animo "Gedrag, Normen & Waarden"

Bestuursreglement O.V.V. Animo Gedrag, Normen & Waarden Bestuursreglement O.V.V. Animo "Gedrag, Normen & Waarden" 01- Inleiding: Aangaande het bestuursreglement gedrag, normen en waarden, heeft O.V.V. Animo gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.

Nadere informatie