Misdaad Wanbedrijf Overtreding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Misdaad Wanbedrijf Overtreding"

Transcriptie

1 Materieel strafrecht praktische oefeningen : Kort schema : Bert Buysse Om tot een correcte beschrijving en analyse te komen van een casus in het materieel strafrecht moeten we een aantal stappen doorlopen, deze stuk per stuk apart bekijken en afhankelijk van voorgaande stap bepaalde zaken in de volgende stap invoegen of uitsluiten. Mijn doel is met dit schema om alle stappen te overlopen en per stap de mogelijkheden te omschrijven, veel hiervan kan je ook terugvinden in het wetboek; Stap 1: Kwalificatie van het misdrijf Eerst en vooral moeten we onderzoeken of er überhaupt een misdrijf is gepleegd, de constitutieve elementen van een misdrijf moeten aanwezig zijn;(geen verschoningsgronden=> wederrechtelijke element,moreel element en materieel element) Voor kwalificatie is enkel het materieel element belangrijk :Legaliteitsbeginsel (Zowel handeling of verzuim) Het gepleegde feit moet dus een misdrijf zijn, in Belgie bestaat de drie ledige indeling voor misdrijven. In overzicht ziet het er als volgt uit : Misdaad Wanbedrijf Overtreding Straf in abstracto De straf die in het wetboek staat Crimineel Artt. 8 en 38 Sw Opsluiting/Hechtenis > 5 j Geldboete Correctioneel Artt. 25 en 38 Sw Gevangenisstraf 8d 5j (max 40j) Geldboete Politiestraf Artt. 28 en 38 Sw Gevangenisstraf 1 7 d Geldboete Werkstraf Werkstraf Art. 37ter Art. 37ter uur uur (Artikel 1 SW) Bij kwalificatie altijd kijken naar straf in concreto wanneer mogelijk!

2 Stap 2: Strafbare poging : Hierbij stellen we ons de vraag in welke fase van de iter criminis de dader zich bevond of bevind bij aanhouding of berechting voor het gepleegde misdrijf. Het loutere voornemen een misdrijf te plegen is in principe niet strafbaar. De meeste misdrijven zijn strafbaar op het moment dat de dader een zekere veruiterlijking heeft gegeven van zijn daad(het begin van de uitvoering) en uiteraard ook op het moment van voltooiing. (Voltooid misdrijf) Soms worden voorbereidingshandelingen echter afzonderlijk strafbaar gesteld, vooral wanneer ze gedaan zijn voor het inzetten van het feitelijke misdrijf. (Bv het namaken van valse sleutels voor men een inbraak gaat plegen) In schema ziet dit er zo uit.

3 Wendy De Bondt Materieel Strafrecht PO 1 Strafbare poging (artt Sw) Artikel 51 Sw Moreel : voornemen bepaald misdrijf te plegen Materieel : uitvoeringshandeling Specifiek : staking of mislukking, onafhankelijk van de wil van de dader Spontane terugtred Spontaan = niet onder dwang of wegens omstandigheden buiten de wil van de dader Definitief Voor voltooiing van het misdrijf ( actief berouw) Universiteitstraat 4, B-9000 Gent, Belgium 09/ Er is steeds spontane terugtred mogelijk,zo lang het misdrijf niet voltooid is. Poging tot overtreding Niet geregeld in het strafwetboek -> In regel niet strafbaar! Bijzondere wetten kunnen anders voorzien Poging tot wanbedrijf Strafbaar als uitdrukkelijk bepaald (art. 53 Sw) Straf dan in de wet bepaald (vb. art. 466 Sw) Poging tot misdaad Altijd bestraft volgens Sw onmiddellijk lagere straf Artt. 52 verwijst enkel naar Sw -> enkel de duur van de vrijheidsberoving en niet de geldboete wordt verlaagd.

4 Stap 3: Verplichte wettelijke herhaling/ facultatieve wettelijke herhaling: Herhaling Alexandra De Moor Materieel Strafrecht PO 2 Recidive of herhaling wanneer een persoon die reeds bij een definitieve rechterlijke beslissing was veroordeeld opnieuw een misdrijf pleegt Voorwaarden Voorafgaande veroordeling Nieuw misdrijf Wettelijke staat van herhaling Gevolgen Soms strafverzwaring Soms bijkomende maatregel: TBR Universiteitstraat 4, B-9000 Gent, Belgium 09/ Voorwaarden voor Herhaling Alexandra De Moor Materieel Strafrecht PO 2 Voorafgaande veroordeling Strafrechtelijke veroordeling Uitgesproken door een Belgisch rechtscollege In kracht van gewijsde voor het plegen van het nieuwe misdrijf Nieuw misdrijf Aard van het misdrijf (MD, WB, OV) is bepalend Wettelijke staat van herhaling Legaliteitsbeginsel Universiteitstraat 4, B-9000 Gent, Belgium 09/ Artikel 65 beslist of er sprake is van verplichte of facultatieve herhaling

5 Eerdere veroordeling tot een misdaad: MD + MD = art. 54 Sw. Algemene herhaling Bestendige staat van herhaling Facultatieve (1 e en 2 e lid) en verplichte (3 e lid) strafverzwaring 1 e lid: MD j. opsl. => j. opsl. => vork: 5-15 j. opsl. 2 e lid: MD j. opsl. => j. opsl. =>vork: j. opsl. 3 e lid: MD j. opsl. => min. 17 j. MD + WB = art. 56, 1 e lid Sw. Bestendige staat van herhaling Facultatieve strafverzwaring Max. = dubbele maximumstraf (gev.straf + geldboete) bepaald voor WB MD + OV = niet in de wet voorzien Geen strafverzwaring Eerdere veroordeling tot een wanbedrijf : WB + WB = art. 56, 2 e lid Sw. Algemene herhaling Facultatieve strafverzwaring Max. = dubbele maximumstraf (gev.straf + geldboete) bepaald voor WB 2 voorwaarden Vroegere straf minstens 1 jaar! 1 jaar 12 maanden (cfr. Art. 25 Sw.) Tijdelijke staat van herhaling indien de veroordeelde het nieuwe wanbedrijf pleegt voordat vijf jaren zijn verlopen sinds hij zijn straf heeft ondergaan of sinds zijn straf verjaard is

6 WB + MD = niet in de wet voorzien Geen strafverzwaring (criminele straf volstaat) Wel TBR mogelijk WB + OV = niet in de wet voorzien Geen strafverzwaring Eerdere veroordeling tot een overtreding : OV + MD = niet in de wet voorzien OV + WB = niet in de wet voorzien OV + OV = art. 565 Sw. Specifieke herhaling wanneer de overtreder wegens dezelfde overtreding Tijdelijke staat van herhaling reeds is veroordeeld binnen de twaalf voorafgaande maanden Facultatieve strafverzwaring (art. 562 eb 564 Sw.)

7 Stap 4: Strafbare deelneming: 2 mogelijkheden: Ofwel medeplichtigheid Artt. 67 en 69 Sw => Lichtere straf als dader. Ofwel mededader Art. 66 Sw => Zelfde straf als dader. In schema + voorwaarden ziet het er zo uit : Strafbare deelneming Wendy De Bondt Materieel Strafrecht PO 1 MEDEPLICHTIGE artt. 67 en 69 Sw > Onderrichtingen om het misdrijf te plegen > Wapens of werktuigen verstrekken die dienen voor het plegen van het misdrijf > Bijkomstige (i.e. geen onmisbare) hulp verlenen => Lichtere straf als de dader MISDAAD -> onmiddellijk lagere straf uit artikel Sw WANBEDRIJF -> 2/3 van maximumstraf van dader OVERTREDING -> geen deelneming mogelijk MEDEDADER art. 66 Sw > Mee het misdrijf plegen > Aanzetten tot het misdrijf > Onmisbare hulp verstrekken => Zelfde straf als de dader Universiteitstraat 4, B-9000 Gent, Belgium 09/ Stap 5: Verschoningsgronden: Een verschoningsgrond, is een wettelijk voorziene reden waardoor er bij de toemeting van de straf sprake kan zijn een strafvermindering of totale opheffing van de straf. De verschoningsgronden zijn enkel toepasbaar voor zover zij uitdrukkelijk in de wet bepaald zijn. Er zijn twee soorten ; Strafverminderende verschoningsgronden: Deze hebben enkel een strafvermindering tot gevolg, voorbeelden hiervan zijn uitlokking of provocatie en aangifte van drugdelicten waarop een criminele straf staat.

8 Deze strafverminderende verschoningsgronden kunnen gecumuleerd worden met verzachtende omstandigheden en kunnen aanleiding geven tot correctionalisering. Strafuitsluitende verschoningsgronden : Deze heffen de straf volledig op, hoewel het misdrijf blijft bestaan, ook de burgerlijke gevolgen(de dader kan nog steeds aangeklaagd worden via burgerlijke partij stelling) blijven bestaan, hierdoor onderscheiden ze zich van rechtvaardigingsgronden die het misdrijf opheffen. Bekende verschoningsgronden : Uitlokking. Aangifte van bepaalde misdrijven aan overheid. Onderwerping aan de overheid. Het onrechtmatig hoger bevel. Sommige gevallen van bloed en aanverwantschap (Valse getuigenis,..) Herstel van schade. Stap 6: Verzachtende omstandigheden: Deze maken het in principe mogelijk een straf op te leggen die onder het minimum valt.! misdrijf -> rechtvaardigingsgronden! schuld -> schulduitsluitingsgronden Rechter is vrij: verleden, persoonlijkheid, omgeving, per dader Richtlijnen in Artt Sw + Wet VO 1867 In principe: voor alle misdrijven (Boete nooit lager dan 1 euro) MD: art. 79 Sw Kan altijd, hoeft niet vooraf bepaald te zijn. WB uit het strafwetboek: art. 85 Sw Kan altijd, hoeft niet vooraf bepaald te zijn. WB in bijzondere wetten: art. 100 Sw Enkel als de bijzondere wet het toelaat

9 OV: Niets in artt Sw art. 566 Sw Enkel als de bijzonder wet het toelaat. Verzachtende omstandigheden bij MD als vonnisrechter : *Artt Sw. * Art. 80 Sw geeft rechter keuze. Verzachtende omstandigheden bij vrijheidsstraffen : Minimum bepaald door artikel 80 Sw : Basis levenslang => 3 jaar Basis jaar => 3 jaar Basis jaar => 1 jaar Basis jaar => 6 maanden Basis 5 10 jaar => 1 maand Maximum blijft zoals oorspronkelijk Bij geldboete: Wanneer in oorspronkelijke straf een geldboete voorzien is => art. 83 Sw Wanneer in oorspronkelijke straf geen geldboete voorzien is => art. 84 Sw => facultatieve geldboete

10 Verzachtende omstandigheden bij WB als vonnisrechter: Materieel Strafrecht PO 3 VO bij WB als vonnisrechter (HvA / Corr.) WB WB VO: Art 85 Sw VO: Art 85 Sw Minimum bepaald door art. 85 Sw Vrijheidsstraf < 8 dagen Geldboete < 26 Werkstraf < 46 uren! Nooit lager dan politiestraf Maximum blijft zoals oorspronkelijk Universiteitstraat 4, B-9000 Gent, Belgium 14 Verzachtende omstandigheden bij OV als vonnisrechter : Materieel Strafrecht PO 3 VO bij OV als vonnisrechter (HvA / Corr.) OV OV VO: niet alg. geregeld VO: niet alg. geregeld In principe geen verzachtende omstandigheden Maar: art. 566 Sw Bijzondere wetten: enkel als uitdrukkelijk vermeld Universiteitstraat 4, B-9000 Gent, Belgium 15! Geen 2 keer Verzachtende Omstandigheden toepassen

11 Correctionalisering: Dit is een techniek waarbij een misdaad door het in aanmerking nemen van verzachtende omstandigheden wordt behandeld als een wanbedrijf en dus voor de Correctionele Rechtbank ipv voor het Hof van Assisen komt. Hoe werkt het? => correctionele straf => een gecorrectionaliseerde misdaad wordt geacht van bij het begin een wanbedrijf te zijn geweest.(met terugwerkende kracht) Correctionalisering Materieel Strafrecht PO 3 MD => WB Ofwel straf VG Vb art 414 = Stap 5 Ofwel VO Min. straf: Art 80/81, 83/84 Sw Max straf: Art 25 Sw = Stap 6 Op basis van strafverminderende verschoningsgronden Vb Art 414 Sw Stap 5 VOOR DE OEFENINGEN STEEDS Op basis van verzachtende omstandigheden Stap 6 Universiteitstraat 4, B-9000 Gent, Belgium 7! Geen corr. als straf > 20j opsluiting TENZIJ art. 2 Wet VO

12 Contraventionalisering: Is een techniek waarbij een wanbedrijf door het in aanmerking nemen van verzachtende omstandigheden wordt behandeld als een overtreding en dus voor de Politie-rechtbank komt ipv voor de Correctionele Rechtbank => een politiestraf. => een gecontraventionaliseerd wanbedrijf wordt geacht van bij het begin een overtreding te zijn geweest. Contraventionalisering Materieel Strafrecht PO 3 WB=> OV Ofwel straf VG Vb art 414 = Stap 5 Ofwel VO Min. straf: Art 85 Sw Max straf: Art 28 Sw = Stap 6 Op basis van strafverminderende verschoningsgronden Vb Art 414 Sw Stap 5 Op basis van verzachtende omstandigheden Stap 6 Universiteitstraat 4, B-9000 Gent, Belgium 9

13 Stap 7: Samenloop: Samenloop komt voor wanneer eenzelfde persoon wegens verschillende misdrijven wordt vervolgd, waarvoor (nog) geen strafrechtelijke veroordeling werd uitgesproken. Regels verschillen naargelang het soort samenloop (eendaadse of meerdaadse) en naar aard van het misdrijf (MD, WB, OV). Samenloop Alexandra De Moor Materieel Strafrecht PO 2 Voorwaarden Strafmaat Verschillende misdrijven (nog) geen strafrechtelijke veroordeling Opslorping Samenvoeging Een feit Verschillende feiten beperkt onbeperkt eendaadse samenloop meerdaadse samenloop Universiteitstraat 4, B-9000 Gent, Belgium 09/ Meerdaadse samenloop: De misdrijven waarvoor men tegelijk wordt vervolgd, worden opgeleverd door verschillende, van elkaar losstaande feiten: Voorbeeld: Op dinsdag pleegt X een diefstal; op vrijdagavond krijgt X ruzie op café en slaat er de inboedel kort en klein; op zondagmorgen bezorgt X zijn partner een gebroken neus. =>Straf ~ aard van de misdrijven (MD, WB, OV)

14 Meerdaadse Samenloop Alexandra De Moor Materieel Strafrecht PO 2 OV + OV = art. 58 Sw. Onbeperkte samenvoeging Alle straffen optellen en samen opleggen OV + WB = art Sw. Beperkte samenvoeging Alle straffen optellen en samen opleggen, BOVENGRENS: dubbel van maximum zwaarste straf Met limiet op 20 jaar WB + WB = art. 60 Sw. Beperkte samenvoeging Alle straffen optellen en samen opleggen, BOVENGRENS: dubbel van maximum zwaarste straf Met limiet op 20 jaar Universiteitstraat 4, B-9000 Gent, Belgium 09/ Meerdaadse Samenloop Alexandra De Moor Materieel Strafrecht PO 2 MD + WB of OV = art. 61 Sw. Opslorping -> enkel de straf op de misdaad MD + MD = art. 62 Sw. Opslorping -> enkel de zwaarste straf Universiteitstraat 4, B-9000 Gent, Belgium 09/ Vb. 1 WB 1: min 2j max 5j WB 2: min 3j max 4j Zwaarste straf? WB 1

15 Vb. 2 WB 1: min max 500 WB 2: min 26 - max 1000 Vb. 3 Zwaarste straf? WB 2 WB 1: min 2j max 5j EN min max 500 WB 2: min 3j max 4j EN min 26 - max 1000 Zwaarste straf? WB 1 Beperkte samenvoeging art. 60 Sw. Samenvoeging min 5j max 9j EN min max 1500 BOVENGRENS: dubbel maximum zwaarste straf (min 2j) max 10j EN (min 100 ) - max 1000 min 5j max 9j EN min max 1000 Eendaadse samenloop: Eendaadse samenloop Alexandra De Moor Materieel Strafrecht PO 2 Sensu stricto = 1 feit = 1 straf = zwaarste straf Collectief/voortgezet misdrijf = 1 opzet = 1 straf = zwaarste straf OPSLORPING Universiteitstraat 4, B-9000 Gent, Belgium 09/ De misdrijven waarvoor men tegelijk wordt vervolgd, worden opgeleverd door één enkel feit dat een inbreuk uitmaakt op verscheidene bepalingen van de strafwet Bv : Verkrachting in het park (=1 feit)

16 1) Verkrachting (art. 375 Sw.) 2) Openbare zedenschennis (art. 385 Sw.) Welke straf? => Eén enkele straf => Zwaarste straf (art. 65, 1 e lid Sw.) Collectief/voortgezet misdrijf : Collectief/voortgezet misdrijf Alexandra De Moor Materieel Strafrecht PO 2 Verschillende feiten maken elk op zich een misdrijf uit, maar worden omwille van de eenheid van doel en verwezenlijking als één geheel of één feitencomplex beschouwd De feiten zijn de de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van een zelfde misdadig opzet (art. 65, 1 e lid Sw.) Welke straf? Eén enkele straf Zwaarste straf (art. 65, 1 e lid Sw.) Universiteitstraat 4, B-9000 Gent, Belgium 09/ Collectief/voortgezet misdrijf Alexandra De Moor Materieel Strafrecht PO 2 Voorbeeld Y steelt op 7 september een wagen in Brussel; op 27 september koopt Y een wapen op de zwarte markt; op 3 oktober pleegt Y een gewapende bankoverval en vlucht na afloop met de gestolen wagen tegen 200 km/h Deze feiten, die elk op zich een misdrijf uitmaken, zijn de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde misdadig opzet Alleen de zwaarste straf wordt uitgesproken Universiteitstraat 4, B-9000 Gent, Belgium 09/

17 Stap 8 : Werkstraf mogelijk? Laurens van Puyenbroeck Strafrecht PO 4 Werkstraf (art. 37 ter quinquies Sw) Wet 17 april 2002 een autonome straf in correctionele en politiezaken volwaardig alternatief voor de korte gevangenisstraf Wanneer Obv straf in concreto Bij OV: 20 tot 45 uur -> politiestraf Bij WB: meer dan 45 tot 300 uur -> correctionele straf! ook voor gecorrectionaliseerde MD! uitzonderingen Universiteitstraat 4, B-9000 Gent, Belgium 8 Laurens van Puyenbroeck Strafrecht PO 4 Werkstraf (art. 37 ter quinquies Sw) Hoe Instemming van de beklaagde Invulling door de rechter Binnen 12 maanden Bij niet naleving -> gev.straf of geldboete Controle door justitie-assistenten onder leiding van de probatiecommissie. EXAMEN: (1) is WS mogelijk voor dit feit (OV, WB of gecorr. MD, lijst uitsluitingen)? (2) DUUR? Min/max Universiteitstraat 4, B-9000 Gent, Belgium 9

18 Stap 9 : Extra Straffen voor rechtspersonen: Straffen voor Rechtspersonen Artikel 7 bis Sw Hoofdstraf = geldboete Bijkomende, facultatieve straffen Laurens van Puyenbroeck Strafrecht PO 4 Bijzondere verbeurdverklaring Ontbinding (~ doodstraf) Tijdelijk/ definitief verbod werkzaamheden te verrichten die deel uitmaken van maatschappelijke doel Tijdelijke/ definitieve sluiting van 1 of meer inrichtingen Bekendmaking/ verspreiding beslissing strafrechter Universiteitstraat 4, B-9000 Gent, Belgium 10 Laurens van Puyenbroeck Strafrecht PO 4 Straffen voor Rechtspersonen Hoofdstraf = geldboete Art 41 bis Sw = conversiemechanisme Politiezaken Geldboete Criminele en correctionele zaken Enkel geldboete -> zelfde als nat. persoon Vrijheidsstraf en/of geldboete -> conversiemechanisme: LEES DE WET Universiteitstraat 4, B-9000 Gent, Belgium 11

19 Stap 10 : Conversiemechanisme: Minimum boete: 500 x aantal maanden minimum vrijheidsberoving (straf mag niet lager zijn dan de minimum boete) Maximum boete: 2000 x aantal maanden maximum vrijheidsberoving (straf mag niet lager zijn dan het dubbele van de maximum boete)! Bij een minimum straf die minder dan een maand bedraagt en uitgedrukt wordt in dagen -> RS: 500 tenzij minimum boete hoger is. Voorbeeld: artikel 196 en 214 Sw: opsluiting 5 10 jaar en geldboete Conversie obv artikel 41 bis Sw *5 jaar = 60 maanden *10 jaar = 120 maanden => Minimumboete: 500 x 60 = => Maximumboete: 2000 x 120 = Voorbeeld: veroordeling tot een levenslange opsluiting Conversie obv artikel 41 bis Sw Minimumboete: Maximumboete: De bepalingen van boek 1 Sw (algemene regels inzake de VO, VzwO, herhaling, poging, deelneming, verschoningsgronden) zijn van toepassing op de rechtspersonen.

20

DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 335

DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 335 XXVI DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 335 HOOFDSTUK 1. INLEIDING 335 HOOFDSTUK 2. DE STRAFFEN 336 Afdeling 1. Begrip en kenmerken 336 1. Het begrip straf 336 2. Kenmerken 337 Afdeling 2. Indeling van

Nadere informatie

samenstelling : federale en lokale parketten & parketten-generaal! het beleid wordt uitgestippeld door een college van procureurs-generaal

samenstelling : federale en lokale parketten & parketten-generaal! het beleid wordt uitgestippeld door een college van procureurs-generaal Leg uit : het openbaar ministerie ( parket ) = hoeder van de openbare orde! 1) opsporen en onderzoeken 2) vervolgen 3) uitvoering van de straf samenstelling : federale en lokale parketten & parketten-generaal!

Nadere informatie

DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 337

DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 337 II DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 337 HOOFDSTUK 1. INLEIDING 337 HOOFDSTUK 2. DE STRAFFEN 338 Afdeling 1. Begrip en kenmerken 338 1. Het begrip straf 338 2. Kenmerken 339 Afdeling 2. Indeling van

Nadere informatie

[Afdeling Vter. De straf onder elektronisch toezicht]

[Afdeling Vter. De straf onder elektronisch toezicht] Toekomstig recht [Afdeling Vter. De straf onder elektronisch toezicht] Ingevoegd bij W. 2014.02.07, art. 6; Inwerkingtreding: onbepaald Noot: de wetgever voegt een Afdeling Vter in voor Afdeling Vbis en

Nadere informatie

Rolnummer 5762. Arrest nr. 185/2014 van 18 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5762. Arrest nr. 185/2014 van 18 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5762 Arrest nr. 185/2014 van 18 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 56, tweede lid, van het Strafwetboek, in samenhang gelezen met artikel 25 van het Strafwetboek,

Nadere informatie

BOEK 1. - DE MISDRIJVEN EN DE BESTRAFFING IN HET ALGEMEEN.

BOEK 1. - DE MISDRIJVEN EN DE BESTRAFFING IN HET ALGEMEEN. 8 JUNI 1867. - STRAFWETBOEK. BOEK 1. - DE MISDRIJVEN EN DE BESTRAFFING IN HET ALGEMEEN. HOOFDSTUK I. - MISDRIJVEN. Artikel 1. Het misdrijf, naar de wetten strafbaar met een criminele straf, is een misdaad.

Nadere informatie

Wetboek van Strafrecht in het algemeen. Hoofdstuk 15 Lesboek Basisbekwaamheid Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Wetboek van Strafrecht in het algemeen. Hoofdstuk 15 Lesboek Basisbekwaamheid Buitengewoon Opsporingsambtenaar Wetboek van Strafrecht in het algemeen Hoofdstuk 15 Lesboek Basisbekwaamheid Buitengewoon Opsporingsambtenaar Casus Een Belgische passagier aan boord van een Nederlands vrachtschip, haalt uit de koffer

Nadere informatie

TOELICHTING ADDENDUM. Intussen verschenen evenwel:

TOELICHTING ADDENDUM. Intussen verschenen evenwel: TOELICHTING ADDENDUM In het Overzicht van het Belgisch algemeen strafrecht (2015) werd de wetgeving nagekeken tot en met het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2015. Intussen verschenen evenwel: - de

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 SEPTEMBER 2016 P.16.0556.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.0556.N P J G V, beklaagde, eiseres, met als raadsman mr. Laurens Van Puyenbroeck, advocaat bij de balie te Gent. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Bibliotheek Strafrecht Larcier... Voorwoord...

Bibliotheek Strafrecht Larcier... Voorwoord... vii INHOUDSTAFEL Bibliotheek Strafrecht Larcier....................................... Voorwoord..................................................... i iii Hoofdstuk 1. Inleiding historisch overzicht.........................

Nadere informatie

08 JUNI STRAFWETBOEK.

08 JUNI STRAFWETBOEK. 08 JUNI 1867. -STRAFWETBOEK. BOEK 1. - DE MISDRIJVEN EN DE BESTRAFFING IN HET ALGEMEEN. HOOFDSTUK I. - MISDRIJVEN. Artikel 1. Het misdrijf, naar de wetten strafbaar met een criminele straf, is een misdaad.

Nadere informatie

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11 Titel II Straffen 1. Algemeen Artikel 1:11 1. De straffen zijn: a. de hoofdstraffen: 1. gevangenisstraf; 2. hechtenis; 3. taakstraf; 4. geldboete. b. de bijkomende straffen: 1. ontzetting van bepaalde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 914 Initiatiefnota van het lid Helder tot wijziging van de samenloopregeling in het Wetboek van Strafrecht Nr. 2 INITIATIEFNOTA 1. Inleiding

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LIMBURG AFDELING HASSELT VAN 19 OKTOBER 2017

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LIMBURG AFDELING HASSELT VAN 19 OKTOBER 2017 HA56.L2.3542-14 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LIMBURG AFDELING HASSELT VAN 19 OKTOBER 2017 INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN BEKLAAGDE A. A., geboren te Beringen op ( ), wonende te ( ), Belg. In persoon.

Nadere informatie

duur_strafproces.book Page vi Wednesday, January 11, :32 PM

duur_strafproces.book Page vi Wednesday, January 11, :32 PM duur_strafproces.book Page vi Wednesday, January 11, 2006 4:32 PM duur_strafproces.book Page vii Wednesday, January 11, 2006 4:32 PM vii Voorwoord................................................i Dankwoord..............................................

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 28 APRIL 2015 P.14.1655.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.1655.N LAZARE KAPLAN INTERNATIONAL Inc., met zetel te 10036 New York (Verenigde Staten van Amerika), 19 West 44th Street, 16 e verdieping,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. xiii. Lijst van afkortingen. Verkort aangehaalde werken

Inhoudsopgave. Voorwoord. xiii. Lijst van afkortingen. Verkort aangehaalde werken Voorwoord Lijst van afkortingen Verkort aangehaalde werken v xiii xv 1 Inleiding 1 1.1 De Nederlandse strafwetgeving 1 1.2 Ongeschreven recht, verdragsrecht, supranationaal recht 3 1.3 Het Wetboek van

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015 Not.nr. : GE45.FJ.4277/14-Sw4 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015 in de zaak van het openbaar ministerie tegen: Stéphane Michel Christian W., zonder beroep, geboren te Boussu op (

Nadere informatie

Voorbeeldvragen strafrecht

Voorbeeldvragen strafrecht Voorbeeldvragen strafrecht 1. Leg uit: "ius puniendi" tijdens de verlichting De Verlichting was een reactie op de excessen van het Ancien Régime zoals die zich in het strafrecht hadden gemanifesteerd.

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013

Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013 Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013 Rechtsmachtrecht Misdrijven op Belgisch grondgebied gepleegd Misdrijven buiten het grondgebied van het Rijk gepleegd Territorialiteitsbeginsel

Nadere informatie

INLEIDING TOT HET FISCAAL STRAFRECHT

INLEIDING TOT HET FISCAAL STRAFRECHT INLEIDING TOT HET FISCAAL STRAFRECHT M R. F R A N K VA N D E W A L L E A D V O C A A T B A L I E A N T W E R P E N A D VOCAAT- VENNOOT A N T A X IUS A D VOCATEN CVBA INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 2. Algemene

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 4 NOVEMBER 2014 P.13.1253.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.1253.N A B, burgerlijke partij, eiseres, met als raadsman mr. Stijn De Meulenaer, advocaat bij de balie te Gent, met kantoor te

Nadere informatie

POLITIEPOCKET STRAFWETBOEK. Christian De Valkeneer Procureur-generaal te Luik Professor aan de UCL

POLITIEPOCKET STRAFWETBOEK. Christian De Valkeneer Procureur-generaal te Luik Professor aan de UCL POLITIEPOCKET STRAFWETBOEK Christian De Valkeneer Procureur-generaal te Luik Professor aan de UCL 3de editie Officieuze coördinatie tot 15 januari 2015 Uitgeverij Politeia nv Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN AFDELING TURNHOUT VAN 9 OKTOBER 2017

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN AFDELING TURNHOUT VAN 9 OKTOBER 2017 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN AFDELING TURNHOUT VAN 9 OKTOBER 2017 In de zaak van het Openbaar Ministerie tegen: A. A., geboren te Beringen op ( ), van Belgische nationaliteit, wonende te (

Nadere informatie

Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen

Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be Inleiding

Nadere informatie

BART SPRIET. Art. 449. }1 [Hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de bepalingen van dit Wetboek

BART SPRIET. Art. 449. }1 [Hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de bepalingen van dit Wetboek king in het Belgisch Staatsblad slechts geschieden zo het besluit niet door de Raad van State verbroken werd. Afdeling II Strafrechtelijke sancties Art. 449. }1 [Hij die met bedrieglijk opzet of met het

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

Inhoudstafel. 2. De impact van Potpourri II op het materieel strafrecht : een evaluatie in het licht van het voorontwerp van Strafwetboek...

Inhoudstafel. 2. De impact van Potpourri II op het materieel strafrecht : een evaluatie in het licht van het voorontwerp van Strafwetboek... I Inhoudstafel 1. Potpourri en de burgerlijke rechtspleging... 1 Piet Taelman I. Inleiding... 1 II. VAJA en enkele andere aspecten van de informatisering van justitie.. 2 III. Gezag van gewijsde... 7 IV.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Misdrijf. Toerekenbaarheid. Rechtspersonen. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid Datum 20 december 2005 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Misdrijven en sancties in de Wegverkeerswet

Misdrijven en sancties in de Wegverkeerswet Misdrijven en sancties in de Wegverkeerswet Patrick ARNOU Martine DE BUSSCHER KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIÉ ' VERKORT GECITEERDE WETGEVING VERKORT GECITEERDE LITERATUUR XVII XXI DEEL I. DEFINITIE VAN

Nadere informatie

De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen. De autonome werkstraf

De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen. De autonome werkstraf De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen De autonome werkstraf De autonome werkstraf bestaat uit een aantal uren onbezoldigd werk ten

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 DECEMBER 2016 P.16.1103.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.1103.N PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE, verzoeker tot vernietiging van een vonnis, eiser, inzake van M V, beklaagde.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 APRIL 2016 P.16.0207.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.0207.N PROCUREUR DES KONINGS bij de rechtbank van eerste aanleg West- Vlaanderen, afdeling Veurne, eiser, tegen J Y, beklaagde, verweerder.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Gelijktijdige strafbaarstelling van rechtspersoon en natuurlijke persoon. Voorwaarde. Vaststelling van fout Datum 23 september 2008 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 129 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 december 2011 Onderwerp Meerdaadse samenloop

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 december 2011 Onderwerp Meerdaadse samenloop 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Deelneming aan strafbare feiten. Hoofdstuk 16 paragraaf 16.3 t/m 16.5

Deelneming aan strafbare feiten. Hoofdstuk 16 paragraaf 16.3 t/m 16.5 Deelneming aan strafbare feiten Hoofdstuk 16 paragraaf 16.3 t/m 16.5 Waar gaan we het over hebben? Voorbereiding (Artikel 46 Sr) Poging (Artikel 45 Sr) Verschillende deelnemingsvormen aan een strafbaar

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL. 20 JUNI 2007, 51 e KAMER

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL. 20 JUNI 2007, 51 e KAMER RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL 20 JUNI 2007, 51 e KAMER Tijdens de openbare terechtzitting van 20 juni 2007 heeft de 51 e kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel rechtsprekend in correctionele

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN TURNHOUT 17 SEPTEMBER 2004

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN TURNHOUT 17 SEPTEMBER 2004 CORRECTIONELE RECHTBANK VAN TURNHOUT 17 SEPTEMBER 2004 Openbare zitting van de veertiende Kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Turnhout, Inzake: Openbaar Ministerie

Nadere informatie

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 6 NOVEMBER 2015

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 6 NOVEMBER 2015 Notitie nummer: AN43.99.246-14 DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 6 NOVEMBER 2015 - ZAAK I- in zake van HET OPENBAAR MINISTERIE: en waarbij zich heeft aangesloten als burgerlijke partij: P.

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 109/2005 van 22 juni 2005 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 109/2005 van 22 juni 2005 A R R E S T Rolnummer 3089 Arrest nr. 109/2005 van 22 juni 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 65 van het Strafwetboek en artikel 21 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering,

Nadere informatie

In deze samenvatting van dit rapport wordt telkens, voor zover mogelijk naar doel, grondslag, karakter, strekking en functie verwezen.

In deze samenvatting van dit rapport wordt telkens, voor zover mogelijk naar doel, grondslag, karakter, strekking en functie verwezen. Samenvatting Aanleiding voor het onderhavige onderzoek betreft een vonnis van de rechtbank Amsterdam uit 2011 die de verdachte tot tien jaar gevangenisstraf veroordeelde wegens enkele ernstige strafbare

Nadere informatie

https://www.rechtspraak.nl/sitecollectiondocuments/orientatiepunten-en-afspraken-lovs.pdf 2

https://www.rechtspraak.nl/sitecollectiondocuments/orientatiepunten-en-afspraken-lovs.pdf 2 34 846 Voorstel van wet van het lid Markuszower tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van minimumstraffen bij bepaalde gewelds- en zedendelicten (Wet hoge minimumstraffen)

Nadere informatie

Algemeen. Specifieke bepalingen in het Strafwetboek. Strafrechtelijke bepalingen in het Wetboek Vennootschappen

Algemeen. Specifieke bepalingen in het Strafwetboek. Strafrechtelijke bepalingen in het Wetboek Vennootschappen Algemeen Misdrijf................................. 3 Rechtspersoon - strafrechtelijke verantwoordelijkheid................................. 3 Straffen - natuurlijke personen............. 3 Straffen - rechtspersonen..................

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Portefeuillehouder politie: K. van Moorsel Auteurs: T.M. Timmers (politie), M.B. Verhoef (gemeente Rotterdam), A. van den Brand (OM) Status: Definitief 2015 Politie,

Nadere informatie

Pak me dan als je kan

Pak me dan als je kan Pak me dan als je kan Vluchtmisdrijf: wie, wat, waarom? Politierechter K. Stinckens Enkele cijfers veroordelingen 2013 2014 Vlucht met doden Vlucht met gewonden Nationaal Leuven Nationaal Leuven 11 1 6

Nadere informatie

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de Een pro justitia, opgesteld door de bevoegde inspectiediensten wordt gestuurd de, de overtreder, de werkgever, en de FOD WASO, dienst administratieve

Nadere informatie

Woord vooraf. Goodshot: Business and Euro Photo Alto: Crowds by Frédéric Cirou Corbis: Crime and Justice

Woord vooraf. Goodshot: Business and Euro Photo Alto: Crowds by Frédéric Cirou Corbis: Crime and Justice U bent veroordeeld Woord vooraf U bent door de rechter veroordeeld. Afhankelijk van de aard van de feiten die u ten laste werden gelegd en de omstandigheden waarin deze werden gepleegd, kan de rechter

Nadere informatie

Suggesties voor een volgende editie, zijn welkom bij de auteur op Alle constructieve opmerkingen worden in dank aanvaard.

Suggesties voor een volgende editie, zijn welkom bij de auteur op Alle constructieve opmerkingen worden in dank aanvaard. Voorwoord Dit leerboek vormt een goede basis voor het opleidingsonderdeel strafrecht binnen een professionele bacheloropleiding. We denken hierbij in het bijzonder aan de afstudeerrichting Rechtspraktijk

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 13324

STAATSCOURANT. Nr. 13324 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13324 29 juni 2012 Besluit van de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 25 juni 2012, nummer WBV 2012/12,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 31 MAART 2015 P.14.0392.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0392.N 1. M L E V U, beklaagde, 2. H R G V B, beklaagde, eisers, met als raadsman mr. Jaak Haentjens, advocaat bij de balie te Dendermonde.

Nadere informatie

Woord vooraf Hoofdstuk I. Sociaalrechtelijke misdrijven en hun strafbaarstelling

Woord vooraf Hoofdstuk I. Sociaalrechtelijke misdrijven en hun strafbaarstelling Inhoud Woord vooraf 13 Hoofdstuk I. Sociaalrechtelijke misdrijven en hun strafbaarstelling 15 Prof. dr. Wilfried Ra u w s 15 Afd. 1. Inleiding 15 Afd. 2. Gemeenrechtelijke misdrijven 15 1. Valsheid in

Nadere informatie

Enkele bedenkingen rond verkeersrecht

Enkele bedenkingen rond verkeersrecht www.kvvp-urjpp.be Enkele bedenkingen rond verkeersrecht Geregeld brengen de media verslag uit over rechterlijke beslissingen en gaat dit gepaard met doorgaans zeer kritische- beschouwingen en soms met

Nadere informatie

België. 1. Inleiding. strafprocesrecht, Kamer 4 e zitting van de 50 e zittingsperiode, 2001-2002, Doc. 50 2043/001.

België. 1. Inleiding. strafprocesrecht, Kamer 4 e zitting van de 50 e zittingsperiode, 2001-2002, Doc. 50 2043/001. België 1. Inleiding In oktober 1795 werden de Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsdom Luik bij Frankrijk ingelijfd en werd het Franse strafrecht en strafprocesrecht van toepassing in de provincies die

Nadere informatie

Het advies van de accountant of belastingconsulent en de rechtsdwaling in strafzaken

Het advies van de accountant of belastingconsulent en de rechtsdwaling in strafzaken Het advies van de accountant of belastingconsulent en de rechtsdwaling in strafzaken J. VAN DROOGBROECK De accountant en de belastingconsulent verstrekken adviezen aan de onderneming die hem tewerkstelt

Nadere informatie

Back to Basics (Contrast Law) Beginselen van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid in ondernemingscontext

Back to Basics (Contrast Law) Beginselen van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid in ondernemingscontext Back to Basics (Contrast Law) Beginselen van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid in Patrick Waeterinckx Advocaat balie Antwerpen Antaxius Advocaten (Off counsel) Praktijkassistent VUB en UA Docent

Nadere informatie

I. GEMEEN STRAFRECHT

I. GEMEEN STRAFRECHT Wet 8 juni 1867 - Sw. (Art. 5) I. GEMEEN STRAFRECHT INHOUDSOPGAVE 1. Algemene principes met een bijzonder belang voor het ondernemingsstrafrecht........................... 1 2. De misdrijven uit Boek II

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN OPENBARE ZITTING van 8 JUNI 2009

CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN OPENBARE ZITTING van 8 JUNI 2009 Griffie nr. 585 Not. Nr. ME43.L3.302-08 CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN OPENBARE ZITTING van 8 JUNI 2009 De rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, 10 de kamer rechtsprekend in correctionele zaken,

Nadere informatie

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Mr. J. Kronenberg Mr. B. de Wilde Vijfde druk Kluwer a Kluwer business Deventer - 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 13 Aanbevolen literatuur 15 Afkortingenlijst 17

Nadere informatie

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan.

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan. Gecoördineerde regelgeving Nieuwe Gemeentewet Artikel 119bis, Nieuwe Gemeenwet 1. De gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen,

Nadere informatie

Woord vooraf...vii. Afkortingenlijst...xxvii

Woord vooraf...vii. Afkortingenlijst...xxvii INHOUDSOPGAVE Woord vooraf...vii Afkortingenlijst...xxvii DEEL I: INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING Hoofdstuk 1: Voorwerp van de studie... 3 1. Doelstellingen... 3 2. Onderzoeksmethode... 6 2.1. Rechtsvergelijkend...

Nadere informatie

HOOFDSTUK II: Algemene regels inzake strafsancties en administratieve geldboeten

HOOFDSTUK II: Algemene regels inzake strafsancties en administratieve geldboeten Wet 6 juni 2010 - Sociaal Strafwetboek (Art. 101) HOOFDSTUK II: Algemene regels inzake strafsancties en administratieve geldboeten Wet 6 juni 2010 Invoering Sociaal Strafwetboek (uittreksel art. 101 116).............

Nadere informatie

Typeren van zaken en personen naar soort delict

Typeren van zaken en personen naar soort delict Typeren van zaken en personen naar soort delict Bij het typeren van een strafzaak, verdachte, veroordeelde of gedetineerde naar soort delict doet zich een probleem voor. In een strafzaak kan een verdachte

Nadere informatie

Prioritaire voertuigen

Prioritaire voertuigen Prioritaire voertuigen Wat doet de politierechtbank ermee? Kathleen Stinckens Rechter in de politierechtbank Leuven Inleiding Zonder ongeval Met ongeval Voor de burgerlijke rechtbank Voor de strafrechtbank

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21893 30 oktober 2012 Richtlijn verzet bij aanhouding 5.31 Categorie strafvordering Rechtskarakter aanwijzing i.d.z.v.

Nadere informatie

Oriëntatiepunten straftoemeting jeugd Amsterdam

Oriëntatiepunten straftoemeting jeugd Amsterdam Opmerkingen vooraf: RECHTBANK AMSTERDAM TEAM FAMILIE & JEUGD Juli 2013 Oriëntatiepunten straftoemeting jeugd Amsterdam - Deze tabel geeft uitgangspunten voor de kinderrechters (in Amsterdam) voor strafmodaliteit

Nadere informatie

BIJLAGE A. Onderdeel 1. Strafrechtelijke antecedenten als bedoeld in artikel 3, sub a

BIJLAGE A. Onderdeel 1. Strafrechtelijke antecedenten als bedoeld in artikel 3, sub a BIJLAGE A Onderdeel 1 Strafrechtelijke antecedenten als bedoeld in artikel 3, sub a Veroordelingen Bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is betrokkene veroordeeld terzake van een poging tot, voorbereiding

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 DECEMBER 2016 P.15.1117.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.1117.N K. G. M. V. D. V., beklaagde, eiseres, met als raadsman mr. Philip Pels, advocaat bij de balie te Gent. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

De wet van 13 augustus 2011 in het kader van de verkeershandhaving.

De wet van 13 augustus 2011 in het kader van de verkeershandhaving. 1. Inleiding. De wet van 13 augustus 2011 in het kader van de verkeershandhaving. De wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende

Nadere informatie

Recidive na een rechterlijke beslissing

Recidive na een rechterlijke beslissing Recidive na een rechterlijke beslissing Nationale cijfers op basis van het Centraal strafregister Eric Maes & Luc Robert (zie artikel, pp.173-189) Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

Aanbeveling van. het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen nr R/006. betreffende de verzwarende omstandigheden in het Strafwetboek

Aanbeveling van. het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen nr R/006. betreffende de verzwarende omstandigheden in het Strafwetboek Aanbeveling van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen nr. 2017-R/006 betreffende de verzwarende omstandigheden in het Strafwetboek I. Inleiding Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen

Nadere informatie

Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie

Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie (B.S., 25 april 1995) HOOFDSTUK I Mensenhandel Artikel 1 In de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

Rolnummer 3681. Arrest nr. 197/2005 van 21 december 2005 A R R E S T

Rolnummer 3681. Arrest nr. 197/2005 van 21 december 2005 A R R E S T Rolnummer 3681 Arrest nr. 197/2005 van 21 december 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 9 van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 13. Aanbevolen literatuur 15. Afkortingenlijst 17. Hoofdstuk 1 Inleiding 19

Inhoudsopgave. Voorwoord 13. Aanbevolen literatuur 15. Afkortingenlijst 17. Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Inhoudsopgave Voorwoord 13 Aanbevolen literatuur 15 Afkortingenlijst 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 1.1 Eerste kennismaking 19 1.2 Plaats van het strafrecht 19 1.3 Doelen van straffen 22 1.4 Materieel strafrecht,

Nadere informatie

In deze brochure maakt u nader kennis met het hof van assisen. Achteraan de brochure vindt u een verklarende woordenlijst 1.

In deze brochure maakt u nader kennis met het hof van assisen. Achteraan de brochure vindt u een verklarende woordenlijst 1. Het hof van assisen inleiding Assisenprocessen trekken uitvoerig de aandacht in de media door de ernst en vaak ook de gruwel van de feiten die door het hof van assisen worden behandeld. De betrokkenheid

Nadere informatie

opleiding BOA Wetboek van Strafrecht

opleiding BOA Wetboek van Strafrecht Deze reader geeft een overzicht van de die zijn genoemd in de eindtermen, versie juni 2005. Eerste Boek. Algemene bepalingen Titel I. Omvang van de werking van de strafwet Artikel 1 1. Geen feit is strafbaar

Nadere informatie

Europees Arrestatiebevel

Europees Arrestatiebevel Europees Arrestatiebevel Managementgegevens over de periode: Het jaar 009 Inhoudsopgave Gevraagde wettelijke gegevens op basis van artikel 70 van de Overleveringswet pagina. Het aantal ontvangen EAB's

Nadere informatie

Algemene inhoud. HOOFDSTUK 1 Algemene inleiding 3. HOOFDSTUK 2 Historische inleiding 5

Algemene inhoud. HOOFDSTUK 1 Algemene inleiding 3. HOOFDSTUK 2 Historische inleiding 5 Algemene inhoud Reeks Fiscaal Compendium Ten geleide Voorwoord Algemene bibliografie V VII IX XI DEEL I Inleiding HOOFDSTUK 1 Algemene inleiding 3 HOOFDSTUK 2 Historische inleiding 5 1. Eerste fase: voor

Nadere informatie

C. Niet-naleving van een beroepsverbod 1. In de fiscale wetboeken

C. Niet-naleving van een beroepsverbod 1. In de fiscale wetboeken HOOFDSTUK 2 DE MISDRIJVEN 39 C. Niet-naleving van een beroepsverbod 1. In de fiscale wetboeken a. De strafrechtelijke sanctie 1) Eigenlijk beroepsverbod Luidens artikel 455 van het WIB 1992 79 kan, wanneer

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 3/2000 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 3/2000 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL Brussel, 2 mei 2000. Omzendbrief nr. COL 3/2000 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer/Mevrouw

Nadere informatie

Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. De instellingen. Meer informatie. Justitie in de praktijk. U bent veroordeeld

Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. De instellingen. Meer informatie. Justitie in de praktijk. U bent veroordeeld Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk U bent veroordeeld U BENT STRAFRECHTELIJK VEROORDEELD De rechter heeft zich over uw zaak uitgesproken

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE BURGERLIJKE PARTIJEN Vlaamse Vervoersmaatschappij ( ) openbare instelling onder de vorm van een NV, met ondernemingsnummer

Nadere informatie

27 INDELING VAN DE OVERTREDINGEN

27 INDELING VAN DE OVERTREDINGEN Hoofdstuk 27- Overtredingen van de 1 ste tot de 4 e graad 27 INDELING VAN DE OVERTREDINGEN De verkeerswet bepaalt vier graden van overtredingen, volgens het gevaar dat ze opleveren. Per graad gelden specifieke

Nadere informatie

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 2 MEI 2016

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 2 MEI 2016 N. Nr.: AN45.LB.68860-I5 DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 2 MEI 2016 in zake van HET OPENBAAR MINISTERIE: TEGEN: V. D. Toneelspeler Geboren te Oostende, op (..) Ingeschreven en adreskiezende

Nadere informatie

Stra frech c t B rgerli rl j i k j k re c t Deontologie

Stra frech c t B rgerli rl j i k j k re c t Deontologie DE ECONOMISCHE BEROEPEN EN HUN VERANTWOORDELIJKHEID Strafrecht Burgerlijk recht Deontologie BURGERLIJK RECHT Of De verhouding tussen 2 personen TWEE SOORTEN CONTRACTUEEL = IN UITVOERING VAN OVEREENKOMST

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM

BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM! 1. Feedback recente dringende BIN- berichten. 31/10 14u45 Centrum Omdat veiligheid iedereen aanbelangt 3 verdachte personen in de Oude Godstraat 2 vrouwen gaan aanbellen,

Nadere informatie

Art. 6. (Opgeheven) <W 2005-12-14/35, art. 12, 010; ED : 07-01-2006>

Art. 6. (Opgeheven) <W 2005-12-14/35, art. 12, 010; ED : 07-01-2006> 28 DECEMBER 1983. - [Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank.] Artikel 1. Voor de toepassing van deze wet wordt

Nadere informatie

Rolnummer 5840. Arrest nr. 85/2014 van 22 mei 2014 A R R E S T

Rolnummer 5840. Arrest nr. 85/2014 van 22 mei 2014 A R R E S T Rolnummer 5840 Arrest nr. 85/2014 van 22 mei 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 73sexies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, gesteld door het

Nadere informatie

De correctionele rechtbank van het arrondissement Hasselt VONNIS van 19 NOVEMBER 2008

De correctionele rechtbank van het arrondissement Hasselt VONNIS van 19 NOVEMBER 2008 not.nr. 56.99.139-07 rep. Nr. 2293 De correctionele rechtbank van het arrondissement Hasselt VONNIS van 19 NOVEMBER 2008 INZAKE : CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING, Koningsstraat

Nadere informatie

1.1 Ontstaan. Waarom? Flagrante wanpraktijken blijven bestaan Sommige eigenaar blijven onbewoonbare woningen verhuren

1.1 Ontstaan. Waarom? Flagrante wanpraktijken blijven bestaan Sommige eigenaar blijven onbewoonbare woningen verhuren 1.1 Ontstaan Waarom? Flagrante wanpraktijken blijven bestaan Sommige eigenaar blijven onbewoonbare woningen verhuren Andere aanpak nodig met strafrechterlijk optreden en hoge boetes 1.2 Taken en bevoegdheden

Nadere informatie

INHOUD. 103 Fiscale fraude / Ten geleide / 1

INHOUD. 103 Fiscale fraude / Ten geleide / 1 INHOUD 103 Fiscale fraude /1 103.0 Ten geleide / 1 103.1 Inleiding / 17 103.1.1 Wat is belastingfraude? / 17 103.1.2 Hoe treedt belastingfraude aan het licht? / 17 103.1.3 Wettelijk kader / 17 103.1.3.a

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 16/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 16/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Brussel, 14 december 1998. College van Procureurs-generaal Omzendbrief nr. COL 16/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer/Mevrouw

Nadere informatie

De wet Potpourri II: wijzigingen in het straf(proces)recht

De wet Potpourri II: wijzigingen in het straf(proces)recht De wet Potpourri II: wijzigingen in het straf(proces)recht Op 28 januari 2016 werd de tweede zogenaamde potpourriwet gestemd in de plenaire zitting van het Parlement. De Wet Potpourri II beoogt voornamelijk

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken v.u.: Jos Vander Velpen, Gebroeders De Smetstraat 75, 9000 Gent foto s: Lieven Nollet Strafuitvoeringsrechtbanken Gebroeders De Smetstraat 75 9000 Gent tijdstip eerste publicatie: februari 2007 - herwerking:

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017 In de zaak van het openbaar ministerie tegen: S. V. G., zonder gekend beroep, geboren te Gent op ( ), wonende te ( ) beklaagd van: A. Hetzij door daden,

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK TE LEUVEN, 18 maart 2008, 17 de kamer

CORRECTIONELE RECHTBANK TE LEUVEN, 18 maart 2008, 17 de kamer CORRECTIONELE RECHTBANK TE LEUVEN, 18 maart 2008, 17 de kamer In de zaak van het openbaar ministerie: TEGEN: Openbare terechtzitting, 1. B.M., geboren te ( ) (Turkije) op ( ), wonende te ( ). Op de zitting

Nadere informatie

Actualisatie strafrecht en strafprocesrecht Voor beginnende stagiairs, magistraten en parketjuristen

Actualisatie strafrecht en strafprocesrecht Voor beginnende stagiairs, magistraten en parketjuristen Actualisatie strafrecht en strafprocesrecht Voor beginnende stagiairs, magistraten en parketjuristen ref.: PEN-168/2016 Doelgroep Alle nieuwe parketjuristen (verplicht) Geïnteresseerde parketjuristen Geïnteresseerde

Nadere informatie