TENLASTENEMING EN INSCHATTING VAN TRAUMATISCHE LUMBALE NEUROLOGISCHE LETSELS. Prof. Dr. Jean-Pierre TRICOT KULeuven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TENLASTENEMING EN INSCHATTING VAN TRAUMATISCHE LUMBALE NEUROLOGISCHE LETSELS. Prof. Dr. Jean-Pierre TRICOT KULeuven"

Transcriptie

1 TENLASTENEMING EN INSCHATTING VAN TRAUMATISCHE LUMBALE NEUROLOGISCHE LETSELS Prof. Dr. Jean-Pierre TRICOT KULeuven

2 LOW BACK... HIGH PROFITS

3 RUGPIJN- Enkele cijfers (1) - Vroeg of laat: 80 % van de aktieve bevolking - 15 à 25 % der letsels leiden tot ongeschiktheid - Discushernias (al dan niet met ischiasaantasting) veroorzaken 2% van de lumbalgiën, maar slorpen 30 % der kosten op.

4 RUGPIJN: enkele cijfers (2) - De neurochirurgen voeren 78 % der discectomies en 39 % der fusies uit. - De orthopedisten staan in voor 59% der fusies en 21% der discectomies

5 SEKWELEN VAN DE HEELKUNDIGE TUSSENKOMSTEN - 50% klagen nog na verschillende jaren - 20 à 25 %: zeer lange of definitieve Arb.Ong % herval binnen het jaar na de ingreep - 60 % werkhervatting binnen de eerste 6 maanden postop - 28% tussen 6 maanden en één jaar - 2% meer dan één jaar postop - Na een klassieke nucleotomie: 70 % werkherv. binnen het jaar - Na een fusie: 45 % werkherv. Binnen het jaar

6 OUTCOME NEGATIEVE MEDICO- SOCIALE FACTOREN - Langdurige TWO voor de ingreep - Gevorderde leeftijd - Fiscale voordelen - Werk als arbeider - Langdurige hospitalisatie - Werkloosheid

7 PROBLEEMGEVALLEN - Voorafbestaande toestand arthrose spondylolysis, -listhesis (+ uitstraling) syringomyelie (+uitstraling) ontstekingen, tumoren versnelling, verergering? - Opeenvolgende invaliditeiten - Laattijdige tot uiting komende symptomatologie

8 SPECIFIEKE EN GEDETAILLEERDE ANAMNESE - Localisatie van de pijn: rug, rug+o.l., uitstraling volgens welk dermatoom? - Andere uitstralingen? - Wanneer opgetreden? Evolutie? Invloed op Quality of Life? - Invloed van HNP, rechtstaande of liggende houding, op de gang,.. - Diurne variaties

9 ANAMNESE - Repetitieve anamnese (vooral wat betreft het uitstralingspatroon) - Indien nodig en mogelijk heteroanamnese,enquête, getuigenverhoor - Notities in het spoed dossier raadplegen

10 DE AANGIFTE - Medisch aangifteformulier datum van het ongeval datum van het eerste onderzoek eerste diagnose - Beoordeling door de arts van het oorzakelijke verband tussen de omstandigheden van het ongeval en de geformuleerde klachten - Pijn is geen letsel, maar wel het gevolg ervan

11 HET ARBEIDSONGEVAL Ruime interpretarie van het concept Plots gebeuren - Cass. 1982: een aantoonbaar bijzonder speciaal element, bijzondere omstandigheden, situaties, inspanningen - Cass.1986: ook de gewone en normale uitoefening van de dagtaak voor zover een element kan aangetoond worden dat het letsel kan veroorzaakt hebben - Cass. 1990, 2004: het gewoon afstappen van een trede, het gewoon vooroverbuigen tenzij men kan bewijzen dat dit onmogelijk een letsel kan veroorzaakt hebben. -

12 ARBEIDSONGEVAL: aangifte - Verplicht gebruik van een standaardformulier - Verplicht invullen van een diagnose en aaanvaarden van een ooorzakelijk verband vb: Het ongeval heeft een lumbosciatalgie veroorzaakt - Plots hoeft niet altijd plots te zijn want sommige magistraten vinden dat de plotsheid soms dagen kan duren...

13 FOLLOW-UP PERIODE - Tussen ongevals- en consolidatiedatum - Regelmatige controleonderzoeken bij de raadgevend geneesheer van de verzekeringsmaatschappij - Telkens grondige anamnese en klinisch onderzoek

14 FOLLOW UP: Evolutie van de lesionele schade - Raadplegingsverslagen = in Wet : geen beroepsgeheim = andere stelsels: via de patiënt - Eerste medische beeldvorming Eerste EMG s (ischias:positiviteit pas na 3 weken) - Eventueel advies van een consulent

15 FOLLOW-UP weerslag op TI en op TAO - TI: = degressieven = functionele evolutie en evaluatie - TAO:= in princiepe in functie van het werk uitgevoerd - op het ogenblik van het ongeval = meestal 100% = soms 50% gedurende een periode bij progressieve werkhervatting = situationele evolutie en evaluatie in functie van het uitgeoefende beroep = art 23 AOWet zelden toegepast: aangepast werk (mits akkoord werkgever)

16 TENLASTENEMING TI en TAO - Repetitieve onderzoeken (om de 2 à 3 maanden) - Diachronische evaluatie = medische beeldvorming = neuro-fysiologische onderzoeken - Analyse van de specifieke functionele vereisten ( werk, huishouden, vrije tijd) van een welbepaalde patiënt

17 DE CONSOLIDATIE - Is een medisch concept (geen juridisch) - Niet noodzakelijkerwijze identisch aan de werkhervattingsdatum (in Wet echter te verantwoorden indien men een andere datum weerhoudt dan de WH datum)

18 DE CONSOLIDATIE (2) - Het betreft een datum waarop de stabilisatie van de letsels optreedt = hetzij dat de behandeling van de akute faze ten einde loopt = een chronische behandeling is nog steeds mogelijk (te vermelden in GR verslagen, niet in Wet ) - Herziening BWO mogelijk binnen de 3 jaar na bekrachtiging door het FAO, of bij zeer ernstige veregering - Réserves voor verergering of behandeling in de toekomst

19 EVALUATIE VAN BI EN BAO De lesionele en functioneleschade: blijvende invaliditeit De situationele schade: blijvende ongeschiktheid arbeid, huishouden, sport, vrije tijd

20 BLIJVENDE INVALIDITEIT Onderzoek - Overzicht van gans het medisch ongevallendossier - Anamnese: huidige klachten - Gedetailleerd klinisch onderzoek - Gespecialiseerde onderzoeken: beeldvorming, neuro-fysiologisch - Tegensprekelijk onderzoek indien gerechtelijke expertise - (Esthetische schade, morele schade, pijnen en smarten, genotschade...)

21 BLIJVENDE INVALIDITEIT OBSI - Trauma lumbale wervelzuil (OBSI 31) lichte sekw.: 0-10%; middelm.:10-20%; zware: 20-30% - Lumbago (OBSI 328): 0-5 % - Lumbosciatalgie (OBSI 629) = lichte ischialgie: 5-10 % = middelmatige ischialgie : % = zeer errsnstige ischialgie: % - Monoradiculopathie (OBSI 633): 5-30%

22 BI en EUROPESE SCHAAL ter bepaling van de graad van lichamelijke en geestelijke invaliditeit (2 uitg.-2011) Art 2 (volledige verlammingen) Verlamming nervus ischiadicus: 45 % (onder de knie: 35%) Verlamming van nervus femoralis: 35% Verlammingvan nervus fibularis: 22 % Verlamming van nervus tibialis: 22 % Verlamming van nervus obturatorius: 5 %

23 BLIJVENDE ONGESCHIKTHEID Dit is de situationele schade de weerslag van de lesionele en de functionele schade BI niet noodzakelijkerwijze het uitgangspunt vb bij lumbosciatalgiën kan BAO dikwijls hoger zijn dan de BI bij rugbelastende arbeid

24 BLIJVENDE ONGESCHIKTHEID - Beschrijving van de habituele leef- en werkomstandigheden van het slachtoffer - Beschrijving van de moeilijk en/of niet uitvoerbare bewegingen en handelingen - Meer specifiek: beschrijving van de lasten die niet meer kunnen getild worden - Huishoudelijke ongeschiktheid (ADL) - Sport- en vrije tijdsongeschiktheid

25 BEOORDELING VAN PIJNKLACHTEN - Pijndimensies: nociceptie, gewaarwording, beleving, gedrag - De transculturele achtergrond - Het bio-psycho-sociale model ongeval, coping (=reactie op stress), sociale steun, persoonlijkheid, gezondheidsgedrag

26 BIJ INCONSISTENT GEDRAG - Somatoforme conversie?? psychiatrsiche evaluatie - Manifeste simulatie inschakeling van detective

27 BIJ BETWISTING (niet aanvaarding, TI, TAO, BI, BAO) - Informele bespreking of gemeenschappelijk onderzoek met beh. geneesh. - Tegensprekelijke expertise in Wet - Minnelijke medische expertise - Gerechtelijke expertise - Waarde van een expertise: adviserende waarde.

28 EVALUATIE - Voor lichtere casussen: beneden de 10 % BI of BAO: in priciepe door elke arts uitvoerbaar - Bij ernstige gevallen: overlaten aan gespecialiseerde artsen

29 EINDE

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN I. HET STELSEL VAN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID A. De algemene beginselen De wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

LAGE rugpijn op het werk Een handleiding voor de werkgever en de sociale partners

LAGE rugpijn op het werk Een handleiding voor de werkgever en de sociale partners LAGE rugpijn op het werk Een handleiding voor de werkgever en de sociale partners September 2008 Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Voorwoord Deze gids werd opgesteld door Prof. Ph. Mairiaux

Nadere informatie

Veilig Thuis Algemene Voorwaarden

Veilig Thuis Algemene Voorwaarden Veilig Thuis Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Veilig Thuis Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden u

Nadere informatie

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch praktisch U bent arbeidsongeschikt. Wat nu? Een uitgave van het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex in samenwerking met de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen T 078 15 93 01 www.securex-ziekenfonds.be

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pack Modulis Kapsalon

Algemene Voorwaarden. Pack Modulis Kapsalon Algemene Voorwaarden Pack Modulis Kapsalon 0079-2370302N-21112009 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32(0)2 664 81 11

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Ken je rechten als patiënt

Ken je rechten als patiënt Ken je rechten als patiënt Welke rechten heb ik als patiënt? Wie beslist over mijn behandeling als ik in coma lig? Wat is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? Mag ik mijn patiëntendossier

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius Car 2 Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL INLEIDING 7 TITEL I - Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 9 Hoofdstuk 1. Omvang van de verzekering

Nadere informatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie Wat is anesthesie? patiënteninformatie 1. Wat is anesthesie? Dokter, ik zal toch nog wakker worden? is een vraag die patiënten vaak stellen aan de anesthesist. Het besef dat ze tijdens de operatie de controle

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt gerealiseerd in nauwe samenwerking met

Nadere informatie

Kan arbeidsongeschiktheid een geval van overmacht vormen?

Kan arbeidsongeschiktheid een geval van overmacht vormen? BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Kan arbeidsongeschiktheid een geval van overmacht vormen? p. 5/ Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord en de gerechtelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN Inhoudstafel Blz. Definities 5 Artikel 1 : Doel van de verzekering 6 Artikel 2 : Waarborgen 6 Artikel 3 : Wachttijd 6 Artikel 4 : Wijziging van de invaliditeitsgraad

Nadere informatie

Veilig op Weg Algemene Voorwaarden

Veilig op Weg Algemene Voorwaarden Veilig op Weg Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Veilig op Weg Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden

Nadere informatie

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel REKENHOF Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector Regeling van het statutair personeel Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, december 2009 REKENHOF

Nadere informatie

www.abvv.be Werk & privacy

www.abvv.be Werk & privacy www.abvv.be Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? -5- Inhoudstafel Voorwoord. 1. Arbeidsgeneeskunde en privacy.................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

De rechten van personen met dementie Een praktische gids

De rechten van personen met dementie Een praktische gids De rechten van personen met dementie Een praktische gids De rechten van personen met dementie Een praktische gids COLOFON Reeks: Naar een dementievriendelijke samenleving Cette publication est également

Nadere informatie

Begeleiding klanten tijdens periode van primaire ongeschiktheid en invaliditeit

Begeleiding klanten tijdens periode van primaire ongeschiktheid en invaliditeit Pagina 1 van 8 15-04-2015 Begeleiding klanten tijdens periode van primaire ongeschiktheid en invaliditeit Inhoudstafel Wat is primaire ongeschiktheid en invaliditeit p 1 Uitkeringsverzekering voor loontrekkenden

Nadere informatie

Productwijzer. Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart)

Productwijzer. Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart) Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart) Productwijzer Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN

BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2 Inhoudsopgave Definities Hoofdstuk I - De contracterende partijen van de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst Artikel

Nadere informatie

WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE. V.O.C. Mechelen

WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE. V.O.C. Mechelen WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE V.O.C. Mechelen INLEIDING... 3 1. EUTHANASIE 1.1. Wat is euthanasie?...4 1.2. Is het stopzetten van een behandeling euthanasie?...4 1.3. Is het toedienen van hoge dosissen

Nadere informatie

INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN - 1 - II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING I. ALGEMENE VOORWAARDEN

INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN - 1 - II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING I. ALGEMENE VOORWAARDEN INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN I. ALGEMENE VOORWAARDEN II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Maatschappij: De verzekeringsonderneming waarmee het contract afgesloten

Nadere informatie

Het melden van bijwerkingen van geneesmiddelen: vaak gestelde vragen

Het melden van bijwerkingen van geneesmiddelen: vaak gestelde vragen Afdeling Vigilantie Het melden van bijwerkingen van geneesmiddelen: vaak gestelde vragen Wat is een bijwerking van een geneesmiddel? Een bijwerking van een geneesmiddel is een schadelijke en ongewilde

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

Een niet aangeboren hersenletsel. wat nu? SEN. S teunpunt E xpertise N etwerken. voor wie mensen met een handicap ondersteunt

Een niet aangeboren hersenletsel. wat nu? SEN. S teunpunt E xpertise N etwerken. voor wie mensen met een handicap ondersteunt 1 1 NAH Een niet aangeboren hersenletsel wat nu? 3 2 4 5 SEN S teunpunt E xpertise N etwerken voor wie mensen met een handicap ondersteunt Deze brochure is een uitgave van het SEN en werd gerealiseerd

Nadere informatie