Ontpolderen langs de Westerschelde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontpolderen langs de Westerschelde"

Transcriptie

1 Ontpolderen langs de Westerschelde Invloed van lokale en regionale actoren en legitimiteitsproblemen in het beleidsproces ( ) Judith Floor

2 Inhoud Onderzoeksvragen Context Begrippen Beleidsronden Samenvatting Vragen? Discussie

3 The Westerschelde

4 Onderzoeksvragen In welke mate hebben lokale en regionale actoren invloed gehad op het beleidsproces Natuurherstel Westerschelde? Hoe zijn de legitimiteitsproblemen in het beleidsproces te verklaren? Periode: maart 2005-april 2009

5 Context Westerschelde twistpunt tussen NL en België 2 de verdieping in 1995 met compensatieplicht Ingebrekestelling Europese Commissie Natura 2000 Lange Termijn Visie: toegankelijkheid, natuurlijkheid en veiligheid De Ontwikkelingsschets 2010

6 Estuariene natuur Meergeulensysteem met verschillende zoutgehaltes Platen, slikken en schorren Belangrijk vogelgebied Veranderingen, o.a. door inpolderen en verdiepingen

7 Estuariene natuur Ontwikkelingsschets 2010: Natuurherstel door meer ruimte voor de rivier: ontpolderen

8 Protest in Zeeland Ontpolderen een zeer problematische maatregel

9 Begrippen Actoren Invloed Legitimiteit Beleidsproces

10 Actoren Individuen en organisaties die actief zijn in het beleidsproces. Focus op organisatieniveau

11 De lokale en regionale actoren Stichting De Levende Delta De ZLTO Actiecomité Red Onze Polders Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties Lokale overheid: Gemeenten Zeeuwse Waterschappen

12 Invloed Doel is bereikt Veroorzaakt door een doelgerichte actie Veel invloed ja ja Weinig tot substantiële invloed gedeeltelijk Geen invloed nee nee gedeeltelijk

13 Legitimiteit Acceptatie van het beleid Input-legitimiteit Proces-legitimiteit Output-legitimiteit Verschillend per actor

14 Beleidsproces als beleidsarrangement

15 Beleidsproces in ronden

16 5 Beleidsronden Periode: maart 2005-april 2009 Kort overzocht iedere ronde Conclusie invloed lokale en regionale actoren Conclusie legitimiteitsproblemen

17 Ontwikkelingsschets: verdieping en 600ha natuurontwikkeling

18 Invloed op besluit natuurherstel in Ontwikkelingsschets Lokale en regionale actoren Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties ZLTO Lokale overheid (o.a. coalitie Waterschap Zeeuws- Vlaanderen, gemeente Terneuzen, Hulst en Sluis) Coalitie van insprekers tegen zoute natuurontwikkeling van de Braakman Invloed op cruciaal besluit Substantieel Weinig tot geen Weinig tot geen Matig tot substantieel

19 Ronde 1 (maart 2005-feb 2006) Nieuwe actoren: Volksvertegenwoordigers Provinciale Staten Tweede Kamer Debat over noodzaak natuurherstel

20 Ronde 1 Discoursen over noodzaak natuurherstel Dominant discours Aanvullend discours Concurrerend discours Door: ministerie LNV Gedeputeerde Staten Door: Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties Door: ZLTO Lokale overheid Natuurherstel is noodzakelijk vanwege Brussel. Meer ruimte voor de rivier: Ontpolderen Natuurherstel is noodzakelijk om het unieke estuariene systeem in stand te houden. Natuurherstel is niet noodzakelijk, het gaat al beter met de natuurkwaliteit van de Westerschelde.

21 Ronde 1 Acceptatie van natuurherstel door de Provinciale staten, echter ontpolderen alleen op basis van vrijwilligheid Spelregels: Onderbouwing 600ha: instandhoudingsdoelen Scheldeverdrag Regierol provincie Zeeland

22 Cruciaal besluit van de province Zeeland Van Hattum- Everingeen Zuidpolder Eendrachten Hellegatpolder Aanwijzing 5 polders

23 Ronde 1: Invloed Lokale en regionale actoren Invloed op richting proces Invloed op cruciaal besluit ZLTO Matig tot substantieel Weinig tot geen Zeeuwse natuur- en Matig Weinig tot geen milieuorganisaties Lokale overheid Weinig tot geen Weinig tot geen

24 Ronde 1: Legitimiteitsproblemen Kritiek vanuit protestcoalitie: Ontpolderen Noodzaak natuurherstel Beperkte rol Zeeuwse belangen

25 Ronde 2 (feb-sept 2006) Protesten tegen voorstel van de Provincie Roep om alternatieven Nieuwe actoren: Actiegroepen en St. De Levende Delta

26 Ronde 2 Politieke reacties Spelregels: alternatieven moeten aan zelfde eisen voldoen Crucial besluit Provincie: zoektocht naar alternatieven door Commissie Maljers

27 Ronde 2: Invloed Lokale en regionale actoren Alternatieven coalitie: de ZLTO, Stichting de Levende Delta, actiecomités, actieve Zeeuwse burgers, Zeeuwse gemeenten en waterschappen Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties Invloed op richting proces Substantieel Geen tot weinig Invloed op cruciaal besluit Substantieel Geen tot weinig

28 Ronde 2: Legitimiteitsproblemen Kritiek vanuit protestcoalitie: Ontpolderen Er zijn alternatieven Besluitvorming Kritiek op Provinciale Staten Kritiek op democratisch gehalte

29 Ronde 3 (sept 2006-juni 2007) Rapport commissie Maljers Nieuwe actoren door verkiezingen en overlijden Thijs Kramer Gedeputeerde van Zeeland Minister van LNV Zeeuws Voorstel

30 Zeeuwse voorstel Waterdunen Perkpolder Braakman-Noord Cruciaal Besluit: mislukken Zeeuws Akkoord

31 Ronde 3: Invloed Lokale en regionale Invloed op richting Invloed op cruciaal actoren proces besluit De Levende Delta Matig tot substantieel veel ZLTO Matig tot substantieel veel Actievoerders tegen Matig substantieel ontpolderen Zeeuwse natuur- en Matig tot substantieel Weinig tot geen milieuorganisaties Lokale overheid Weinig tot geen Weinig tot geen

32 Ronde 3: Legitimiteitsproblemen Kritiek vanuit protestcoalitie: Ontpolderen Kritiek op strenge criteria in rapport Maljers Kritiek op het moet van Brussel

33 Ronde 4 (juni-dec 2007) Provincie gaat verder met Zeeuws Voorstel Provinciale Staten Onderzoek naar natuurherstel buiten Westerschelde Dominant discours: er zijn alternatieven voor ontpolderen

34 Ronde 4 Ratificatie Scheldeverdragen Actoren: Tweede Kamerleden en Vlaanderen Protest tegen natuurherstel Alternatieve plannen: Saeftinge en buitendijkse maatregelen Cruciaal besluit: Tweede Kamer ratificeert Scheldeverdragen, maar besluit ook tot onderzoek naar alternatieven

35 Ronde 4: Invloed Lokale en regionale actoren de Levende Delta en ZLTO Actievoerders Gemeente Hulst en waterschap Zeeuws-Vlaanderen Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties Invloed op richting proces Invloed op besluit om verdrag te ratificeren Weinig tot geen Invloed op besluit om een commissie in te stellen Substantieel Matig tot substantieel Matig tot Weinig tot geen Matig substantieel Weinig Weinig tot geen Matig tot substantieel Weinig tot geen Weinig tot geen Weinig tot geen Lokale overheid Weinig tot geen Weinig tot geen Weinig tot geen

36 Ronde 4: Legitimiteitsproblemen Kritiek vanuit protestcoalitie: Ontpolderen, focus op Hedwigepolder Kritiek op het moet van Brussel Kritiek vanuit Zeeuwse natuurorganisaties: Natuurherstel in gevaar Kritiek op plan Saeftinge

37 Ronde 5 (dec 2007-april 2009) Commissie Nijpels Ratificatie Eerste Kamer Voorstel Provincie voor Middengebied Wegvallen Braakman-Noord

38 Ronde 5 Rapport commissie Nijpels Tegenreactie: Rapport Levende Delta en ZLTO Hoorzitting Tweede Kamer verhoudingen kabinet en Tweede Kamer

39 Cruciaal Dubbelbesluit van kabinet Waterdunen Perkpolder

40 Ronde 5: Invloed Lokale en regionale actoren De Levende Delta en de ZLTO Actievoerders tegen ontpolderen Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties Waterschap Zeeuws- Vlaanderen Gemeenten langs de Westerschelde Invloed op richting proces Matig tot substantieel Matig Weinig Weinig Weinig Invloed op cruciaal besluit Matig tot substantieel Matig tot substantieel Weinig tot geen Matig tot substantieel Weinig

41 Ronde 5: Legitimiteitsproblemen Kritiek vanuit protestcoalitie: Ontpolderen en draagvlak probleem Provinciaal niveau: bijvoorbeeld Waterdunen Nationaal niveau: Hedwigepolder Onvoldoende transparantie onderzoeken Kritiek vanuit Zeeuwse natuurorganisaties: geen natuurherstel

42 Ronde 6 (april-oktober 2009) Voorlopig besluit Raad van State Brief Europese Commissie Politieke commotie Crucial besluit van 9 oktober: toch Hedwigepolder ontpolderen

43 Samenvatting Lokale en regionale actoren hebben een matige tot substantiële invloed gehad met grote verschillen tussen de protestcoalitie tegen ontpolderen, de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties en de lokale overheid.

44 Samenvatting Invloedrijke legitimiteitsproblemen: Weerstand tegen ontpolderen Kritiek op verwijzing naar Brussel Geen draagvlak = niet democratisch

45 Vragen en discussie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, Bureau Bestuursraad De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum BBR. 2009/180 17 april 2009 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

VAN BELANG STICHTING DE LEVENDE DELTA VOOR ELKE ZEEUW. STICHTING DE LEVENDE DELTA VAN BELANG VOOR ELKE ZEEUW 1

VAN BELANG STICHTING DE LEVENDE DELTA VOOR ELKE ZEEUW.  STICHTING DE LEVENDE DELTA VAN BELANG VOOR ELKE ZEEUW 1 STICHTING DE LEVENDE DELTA VAN BELANG VOOR ELKE ZEEUW www.delevendedelta.nl STICHTING DE LEVENDE DELTA VAN BELANG VOOR ELKE ZEEUW 1 HET ONTSTAAN Stichting De Levende Delta is eind jaren 90 van de vorige

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Regionale Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 27 november 2008 2008Z07205/ DRZZ. 2009/699

Nadere informatie

De hertogin Hedwigepolder, toneel van machtstrijd.

De hertogin Hedwigepolder, toneel van machtstrijd. De hertogin Hedwigepolder, toneel van machtstrijd. Pion in en dekmantel van de eigenlijke Westerschelde problematiek Ir. W.B.P.M. Lases c.i. Haven van Antwerpen ~ natuurorganisties Als de haven van Antwerpen

Nadere informatie

Ontpolderen langs de Westerschelde

Ontpolderen langs de Westerschelde Ontpolderen langs de Westerschelde Invloed van lokale en regionale actoren en legitimiteitsproblemen in het beleidsproces (2005-2009) door Judith Floor Juni 2009 Environmental Policy Wageningen Ontpolderen

Nadere informatie

landbouw, natuur en voedselkwaliteit

landbouw, natuur en voedselkwaliteit c: ra Directie Regionale Zaken ai. 03 l/> c: ai T3 ai O c 01 D +-< 03 RMW0708423 College van Gedeputeerde Staten van Zeeland Postbus 6001 4330 LA MIDDELBURG O _Q T3 Cro landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten Provincie Zeeland ~

Gedeputeerde Staten Provincie Zeeland ~ Gedeputeerde Staten Provincie Zeeland ~ bericht op brief van: - de voorzitter van Provinciale Staten uw kenmerk: ons kenmerk: afdeling: 1001 1 12711 2616dg Gebiedsontwikkeling behandeld door: R. de Jong

Nadere informatie

1. opvaart over Drempel van Hansweert 2. afvaart door het Zuidergat 3. stilliggen nabij het sproeiponton 4. afvaart langs Schaar van Waarde.

1. opvaart over Drempel van Hansweert 2. afvaart door het Zuidergat 3. stilliggen nabij het sproeiponton 4. afvaart langs Schaar van Waarde. Vaartocht 1. opvaart over Drempel van Hansweert 2. afvaart door het Zuidergat 3. stilliggen nabij het sproeiponton 4. afvaart langs Schaar van Waarde Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde

Nadere informatie

Wet-íf-Huisken vd M.L.J. (Maina)

Wet-íf-Huisken vd M.L.J. (Maina) Wet-íf-Huisken vd M.L.J. (Maina) Onderwerp: FW: Ingezonden brief voor de vergadering van de Provinciale Staten Bijlagen: Persbericht-'Hernemen'-natuurbeschermingsbeleid.doc; Brief-TK-hernemenwesterscheldedossier-1

Nadere informatie

Bestuur Donateurs / sponsors Donateurbijeenkomsten

Bestuur Donateurs / sponsors Donateurbijeenkomsten JAARVERSLAG 2009 Secretariaat: Brugstraat 32 4475 AP Wilhelminadorp Tel.: 0113-211238 E-mail : info@delevendedelta.nl Internet: www.delevendedelta.nl KvK Zeeland: 2204589 Rabobank Oosterschelde: 34.60.15.391

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 juni Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 juni Geachte Voorzitter, > Retouradres De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG www.rijksoverheid.nl/eleni Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van de vaste

Nadere informatie

Illllllllllllillilllllllllillllll. kenmerk

Illllllllllllillilllllllllillllll. kenmerk Gedeputeerde Staten Provinciale Staten van Zeeland t.a.v. de statengriffier Illllllllllllillilllllllllillllll 17023398 AM8T. -I -p b 3 J'i^ -e ; y. 2017 Provincie Zeeland onderwerp Herijking Natuurpakket

Nadere informatie

Bij deze wil ik een zienswijze indienen tegen ontwerp rijksinpassingsplan, ontwerp uitvoeringsbesluiten en het MER voor het Hedwigeproject.

Bij deze wil ik een zienswijze indienen tegen ontwerp rijksinpassingsplan, ontwerp uitvoeringsbesluiten en het MER voor het Hedwigeproject. PER AANGETEKENDE POST Provincie Zeeland Postbus 6001 4330 LA Middelburg.. (plaats), 20 augustus 2013 Inzake: zienswijze Hertogin Hedwigepolder Geachte dames, heren, Bij deze wil ik een zienswijze indienen

Nadere informatie

De Stichting Red onze Polders stelt hierbij beroep in tegen bovenvermeld inpassings en exploitatie plan.

De Stichting Red onze Polders stelt hierbij beroep in tegen bovenvermeld inpassings en exploitatie plan. Stichting Red onze Polders Secretariaat Eendragtweg 12 4543 PL Zaamslag Tel 0115 431718 / 06 54362376 Mail eendragt@ziezo.biz Raad van State Afdeling Bestuurs Rechtspraak Postbus 2001 2500 EA s Gravenhage

Nadere informatie

Nr. RMW-539. Agenda nr. Nr /51 Middelburg, 13 januari Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Nr. RMW-539. Agenda nr. Nr /51 Middelburg, 13 januari Aan de Provinciale Staten van Zeeland Bestuursovereenkomst natuurcompensatieprogramma Westerschelde Nr. RMW-539 Vergadering 6 februari 1998 Agenda nr. Commissie: Ruimtelijke Ontwikkeling Gedeputeerde met de verdediging belast: drs. G.L.C.M.

Nadere informatie

paspoort westerschelde

paspoort westerschelde paspoort westerschelde 2 Datum uitgifte: 23 januari 2013 De stuurgroep Zuidwestelijke Delta werkt toe naar besluiten over de Zuidwestelijke Delta waarin veiligheid, ecologie en economie zijn geborgd en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 Inleiding

JAARVERSLAG 2010 Inleiding JAARVERSLAG 2010 Inleiding In het Beleidsplan 2007-2010 staat het optreden van Stichting De Levende Delta als belangenbehartiger van een hoogwaardig leefmilieu in de Delta centraal. Uitgangspunt daarbij

Nadere informatie

Waterdunen. Nota Ruimte budget 18 miljoen euro. Planoppervlak 350 hectare

Waterdunen. Nota Ruimte budget 18 miljoen euro. Planoppervlak 350 hectare Waterdunen Nota Ruimte budget 18 miljoen euro Planoppervlak 350 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Stabiele kust, stevige economie De Zeeuwse kust biedt

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, SG-Greffe(2012)D/

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, SG-Greffe(2012)D/ EUROPESE COMMISSIE SECRETARIAAT-GENERAAL Brussel, SG-Greffe(2012)D/ PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND BIJ DE EUROPESE UNIE Kortenberglaan 4-10 1040 BRUSSEL Betreft: Ingebrekestelling Inbreuk

Nadere informatie

ALTERNATIEF VOOR ONTPOLDERING CONCLUSIES RAPPORT NIJPELS WETENSCHAPPELIJK WEERLEGD EN AFGEWEZEN

ALTERNATIEF VOOR ONTPOLDERING CONCLUSIES RAPPORT NIJPELS WETENSCHAPPELIJK WEERLEGD EN AFGEWEZEN ALTERNATIEF VOOR ONTPOLDERING CONCLUSIES RAPPORT NIJPELS WETENSCHAPPELIJK WEERLEGD EN AFGEWEZEN 18 NOVEMBER 2008 citaat Ida Gerhardt: Vernuftige pijlers, ontrouw en verraad dragen de brug. Gij die behaaglijk

Nadere informatie

de voorzitter van Provinciale Staten

de voorzitter van Provinciale Staten - de voorzitter van Provinciale Staten - 0401414/39/30 ruimtelijke ontwikkeling 3 F.Ch. Broodman 0118-631932 overzicht overlegorganen betreffende de Westerschelde 17 februari 2004 Geachte voorzitter, In

Nadere informatie

Communicatieplan Perkpolder

Communicatieplan Perkpolder Communicatieplan Perkpolder Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Natuur Compensatie Perkpolder T:\DLG\perkpolder\12660 NCPP Algemeen\Communicatie, Voorlichting\communicatieplan\2013-11-11 Communicatieplan

Nadere informatie

1. Chronologische weergave van gebeurtenissen en (genomen) besluiten na 8 juli 2008

1. Chronologische weergave van gebeurtenissen en (genomen) besluiten na 8 juli 2008 > Retouradres Prins Clauslaan 8 2500 AJ Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 2500 AJ Den Haag www.minlnv.nl Uw referentie 145628u

Nadere informatie

Tweede Kamer, 9e vergadering, Donderdag 1 oktober Aan de orde is de voortzetting van het debat over natuurherstel Westerschelde.

Tweede Kamer, 9e vergadering, Donderdag 1 oktober Aan de orde is de voortzetting van het debat over natuurherstel Westerschelde. Tweede Kamer, 9e vergadering, Donderdag 1 oktober 2009 Natuurherstel Westerschelde Aan de orde is de voortzetting van het debat over natuurherstel Westerschelde. (Zie vergadering van 3 september 2009.)

Nadere informatie

Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe

Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe De Staatssecretaris van Economische Zaken Gelet op artikel 3, eerste lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van

Nadere informatie

WENNEN AAN DE WESTERSCHELDE ADVIES COMMISSIE NATUURHERSTEL WESTERSCHELDE: ALTERNATIEVEN VOOR ONTPOLDERING HERTOGIN HEDWIGEPOLDER

WENNEN AAN DE WESTERSCHELDE ADVIES COMMISSIE NATUURHERSTEL WESTERSCHELDE: ALTERNATIEVEN VOOR ONTPOLDERING HERTOGIN HEDWIGEPOLDER ADVIES COMMISSIE NATUURHERSTEL WESTERSCHELDE: ALTERNATIEVEN VOOR ONTPOLDERING HERTOGIN HEDWIGEPOLDER 2 Advies Commissie Natuurherstel Westerschelde Schelde Het land draagt de rivier die schepen varen laat

Nadere informatie

Juridisch advies betreffende locatie natuurherstel SBZ Westerschelde

Juridisch advies betreffende locatie natuurherstel SBZ Westerschelde Juridisch advies betreffende locatie natuurherstel SBZ Westerschelde Universiteit van Tilburg November 2007 Prof. mr. J.M. Verschuuren Mr. S.M.C. Erens 1 Juridisch advies betreffende locatie natuurherstel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 februari 2012

JAARVERSLAG 2011 februari 2012 JAARVERSLAG 2011 februari 2012 INLEIDING In het Jaarverslag 2010 hebben wij uitvoerig stilgestaan bij de "Visie en Missie" van onze Stichting. In het vroege voorjaar van 2011 werd in het verlengde daarvan

Nadere informatie

Validatieonderzoek buitendijks natuurherstel Westerschelde

Validatieonderzoek buitendijks natuurherstel Westerschelde Validatieonderzoek buitendijks natuurherstel Westerschelde Onderzoek naar de effectiviteit, de effecten en de uitvoerbaarheid van buitendijkse schoraanleg, eventueel aangevuld met bodemverlaging van het

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.rijksoverheid.nl/eleni

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 30 862 Goedkeuring van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest

Nadere informatie

Patrick Meire in de Hedwige polder

Patrick Meire in de Hedwige polder Op pad met... Patrick Meire in de Hedwige polder CV Prof. Dr. P. Meire 1976 1980 studie Biologie aan de Universiteit Gent; 1980 1989 medewerker Laboratorium voor Oecologie der Dieren, Zoögeografie en Natuurbehoud

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen Artikel 4 Waterschapswet juncto afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht

Nota van Zienswijzen Artikel 4 Waterschapswet juncto afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht Provincie Noord-Brabant Wijzigingsbesluiten van de Reglementen van de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en de Dommel Nota van Zienswijzen Artikel 4 Waterschapswet juncto afdeling 3.4 Algemene wet

Nadere informatie

Statenvoorstel 47/09 A

Statenvoorstel 47/09 A Statenvoorstel 47/09 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 2 oktober 2009 Statencommissie : Commissie Ruimte en Milieu, 18 september 2009 Onderwerp Opheffen van interprovinciaal waterschap Zeeuwse

Nadere informatie

Leven met de natuur van de Westerschelde, een ander natuur beleid

Leven met de natuur van de Westerschelde, een ander natuur beleid Leven met de natuur van de Westerschelde, een ander natuur beleid O P W E G N A A R E E N N A T U U R L I J K E S T A A T V A N O N T W I K K E L I N G V A N D E W E S T E R S C H E L D E N O O D Z A K

Nadere informatie

Natuurherstel in de Westerschelde:

Natuurherstel in de Westerschelde: Natuurherstel in de Westerschelde: De mogelijkheden nader verkend Samenvatting Natuurherstel in de Westerschelde: De mogelijkheden nader verkend Samenvatting Dit is de (losse) samenvatting behorende bij

Nadere informatie

WENNEN AAN DE WESTERSCHELDE Bijlagenrapport ADVIES COMMISSIE NATUURHERSTEL WESTERSCHELDE: ALTERNATIEVEN VOOR ONTPOLDERING HERTOGIN HEDWIGEPOLDER

WENNEN AAN DE WESTERSCHELDE Bijlagenrapport ADVIES COMMISSIE NATUURHERSTEL WESTERSCHELDE: ALTERNATIEVEN VOOR ONTPOLDERING HERTOGIN HEDWIGEPOLDER WENNEN AAN DE WESTERSCHELDE Bijlagenrapport ADVIES COMMISSIE NATUURHERSTEL WESTERSCHELDE: ALTERNATIEVEN VOOR ONTPOLDERING HERTOGIN HEDWIGEPOLDER Wennen aan de Westerschelde Inhoud Bijlage 1 Afwegingskader

Nadere informatie

Zienswijze op ontwerp-rijksinpassingsplan "Hertogin Hedwigepolder", ingebracht door Stichting De Levende Delta.

Zienswijze op ontwerp-rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder, ingebracht door Stichting De Levende Delta. Secretariaat: Brugstraat 32 4475 AP Wilhelminadorp Tel.: 0113-211238 E-mail : info@delevendedelta.nl Internet: www.delevendedelta.nl KvK Zeeland: 2204589 Rabobank Oosterschelde: 34.60.15.391 Provincie

Nadere informatie

15 juni 2010 EK

15 juni 2010 EK Aan de orde is de voortzetting van het debat met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het natuurherstel en de verdieping van de Westerschelde, en over: - de motie-slager c.s. over

Nadere informatie

1 ~; \'!~!,

1 ~; \'!~!, ..r: ~GROENLINKS ~ ZIN IN DE TOEKOMST -.:: Statenfractie ~------- provincie Zeeland, I...!'',~p-,,,, '-' 'M r.h ~. /.Ui'2 ~ 1 ~; \'!~!,5111111111111 1...,...-...,....._....", "... "_.....,.,..J Aan de

Nadere informatie

WATERDUNEN EEN ZOUT PRESTIGE PROJECT OVER DE HOOFDEN VAN DE BEVOLKING HEEN. De (beknopte) ongezouten waarheid.

WATERDUNEN EEN ZOUT PRESTIGE PROJECT OVER DE HOOFDEN VAN DE BEVOLKING HEEN. De (beknopte) ongezouten waarheid. WATERDUNEN EEN ZOUT PRESTIGE PROJECT OVER DE HOOFDEN VAN DE BEVOLKING HEEN De (beknopte) ongezouten waarheid. November 2010 Inleiding: Doel van dit document is om verantwoordelijke bestuurders nader te

Nadere informatie

Provinciale Staten Zeeland: hoe bekend zijn de politici?

Provinciale Staten Zeeland: hoe bekend zijn de politici? Rapport Provinciale Staten Zeeland: hoe bekend zijn de politici? Een onderzoek onder inwoners van Zeeland Deel 2: 15 februari 2007 Projectnummer: 64351 In opdracht van: Omroep Zeeland / PZC Peter Joosse

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Natuurcompensatieprogramma Westerschelde aan de Europese Commissie

Voortgangsrapportage Natuurcompensatieprogramma Westerschelde aan de Europese Commissie abcdefgh Voortgangsrapportage Natuurcompensatieprogramma Westerschelde aan de Europese Commissie ........................................................................................ Colofon Projectleider

Nadere informatie

Provinciale Staten. Provincie Zeeland

Provinciale Staten. Provincie Zeeland Provinciale Staten Provincie Zeeland Gedeputeerde belast met Behandeling: Onderwerp: Waveren, H. van Deelname in Europese Groepering Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst Vergadering

Nadere informatie

Samenwerkingskracht in Zeeland #HOEDAN?

Samenwerkingskracht in Zeeland #HOEDAN? Samenwerkingskracht in Zeeland #HOEDAN? Rapport commissie Externe Spiegeling Zeeland Voorwoord Het beeld van de Zeeuwse ziekte verdient bijstelling: Zeeuwse overheden werken op veel terreinen samen en

Nadere informatie

Boze Belgen. Hoe Nederland uitvoering geeft aan verdragen met betrekking tot de Westerschelde.

Boze Belgen. Hoe Nederland uitvoering geeft aan verdragen met betrekking tot de Westerschelde. Boze Belgen. Hoe Nederland uitvoering geeft aan verdragen met betrekking tot de Westerschelde. Jonathan Verschuuren 1. Inleiding Eeuwenlang zijn er al spanningen rond de Westerschelde. Voorbeelden daarvan

Nadere informatie

Lobbyen, meer dan hobbyen Machiavellist op bezoek in het Huis van Thorbecke. Nieuwegein, 20 november 2018 / Peter van Keulen & Evelien van Riel

Lobbyen, meer dan hobbyen Machiavellist op bezoek in het Huis van Thorbecke. Nieuwegein, 20 november 2018 / Peter van Keulen & Evelien van Riel Lobbyen, meer dan hobbyen Machiavellist op bezoek in het Huis van Thorbecke Nieuwegein, 20 november 2018 / Peter van Keulen & Evelien van Riel Onze bijdrage vandaag Wat is het? Lobby voor VGM? Hoe verder?

Nadere informatie

Gewijzigd voorstel. Initiatief voorstel van de leden Wiersma en Luijt-Verheij inzake natuurontwikkeling c.a. Westerschelde. (SGR-37 gewijzigd)

Gewijzigd voorstel. Initiatief voorstel van de leden Wiersma en Luijt-Verheij inzake natuurontwikkeling c.a. Westerschelde. (SGR-37 gewijzigd) Gewijzigd voorstel Initiatief voorstel van de leden Wiersma en Luijt-Verheij inzake natuurontwikkeling c.a. Westerschelde. (SGR-37 gewijzigd) Aanleiding De Staten van Zeeland namen op 13 november 1998

Nadere informatie

Uitspraak /1/R6

Uitspraak /1/R6 pagina 1 van 31 Uitspraak 201402491/1/R6 Datum van uitspraak: woensdag 12 november 2014 Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: de staatssecretaris van Economische Zaken Eerste aanleg - meervoudig Ruimtelijke-ordeningskamer

Nadere informatie

Onderstaand treft u het voorstel voor het voeren van de gesprekken in de preformatie-fase.

Onderstaand treft u het voorstel voor het voeren van de gesprekken in de preformatie-fase. Opzet preformatie Onderstaand treft u het voorstel voor het voeren van de gesprekken in de preformatie-fase. Doel: helderheid krijgen over de haalbaarheid van een coalitie met vijf partijen (CDA, SGP,

Nadere informatie

Inbreng slotdebat Scheldeverdragen Plenaire behandeling 15 juni 2010 C. Slager voor de SP fractie

Inbreng slotdebat Scheldeverdragen Plenaire behandeling 15 juni 2010 C. Slager voor de SP fractie Inbreng slotdebat Scheldeverdragen Plenaire behandeling 15 juni 2010 C. Slager voor de SP fractie Het is vandaag bijna 2 jaar geleden, Mijnheer de Voorzitter, dat we hier een lang en intensief debat voerden

Nadere informatie

Planuitwerking Kaderrichtlijn water en Deltawateren

Planuitwerking Kaderrichtlijn water en Deltawateren Presentatie Omgevingsplanuitwerking KRW en Deltawateren, Statencommissie, 1 februari 2008 Planuitwerking Kaderrichtlijn water en Deltawateren Leo van den Brand, Provincie Zeeland, afdeling Ruimte Indeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 862 Goedkeuring van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest

Nadere informatie

300 miljoen euro voor Zeeland

300 miljoen euro voor Zeeland MEI 2005 EENMALIGE UITGAVE Toegankelijkheid, veiligheid en natuurlijkheid onder de loep 30 vragen én antwoorden rondom de verdieping Op het eerste gezicht bevat de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Provinciale Staten

Voortgangsrapportage Provinciale Staten Voortgangsrapportage Provinciale Staten Project: Waterdunen Algemeen Periode Q2 2019 Datum 09-07-2019 Status Definitief Korte omschrijving van het project Achtergrond Het doel van Waterdunen is drieledig:

Nadere informatie

Griffier van de Staten. Geleidebrief informatief

Griffier van de Staten. Geleidebrief informatief Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel 12020959 Brief GS van 4 september 2012 met bijlagen n.a.v. ingebrekestelling Nederland door Europese Commissie, natuurherstel Westerschelde

Nadere informatie

Politieke legitimiteit

Politieke legitimiteit Politieke legitimiteit Op het snijvlak van wetenschap en samenleving Geerten Waling De Responsieve Rechtsstaat, 22 september 2016 Bij ons leer je de wereld kennen 1 Routeplanner Even voorstellen Wat is

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF juli 2010

NIEUWSBRIEF juli 2010 Secretariaat: Brugstraat 32 4475 AP Wilhelminadorp Tel.: 0113-211238 E-mail : info@delevendedelta.nl Internet: www.delevendedelta.nl KvK Zeeland: 2204589 Rabobank Oosterschelde: 34.60.15.391 NIEUWSBRIEF

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Uitstel verdieping Westerschelde Update 1

Omgevingsanalyse Uitstel verdieping Westerschelde Update 1 Omgevingsanalyse Uitstel verdieping Westerschelde Update 1 1 september 2009 Inleiding De eerste Omgevingsanalyse over het uitstel van de verdieping van de Westerschelde verscheen op dinsdag 24 augustus

Nadere informatie

Besluitenlijst 13 februari 2015

Besluitenlijst 13 februari 2015 Besluitenlijst 13 februari 2015 Middelburg, 19 februari 2015 nr. 15002275 Besluitenlijst voor de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op: 13 februari 2015, 09.30 uur, in

Nadere informatie

EEN DIJK VAN EEN PLAN. Wim Dauwe

EEN DIJK VAN EEN PLAN. Wim Dauwe EEN DIJK VAN EEN PLAN Wim Dauwe 25-02-2016 De evolutie van het Sigmaplan Waarom het Sigmaplan? Het Sigmaplan in 1977 Actualisatie is noodzakelijk Het geactualiseerde Sigmaplan De evolutie van het Sigmaplan

Nadere informatie

Ecologie, economie en veiligheid: Kansen voor win-win of een trade-off? NIOZ is an institute of. in cooperation with.

Ecologie, economie en veiligheid: Kansen voor win-win of een trade-off? NIOZ is an institute of. in cooperation with. Ecologische uitdagingen Westerschelde Ecologie, economie en veiligheid: Kansen voor win-win of een trade-off? NIOZ is an institute of in cooperation with tjeerdbouma@nioznl LIVING AREA coastal protect

Nadere informatie

Opzet presentatie. Probleemstelling, vraagstelling Onderzoeksopzet Resultaten uit de casus Lessen voor professionals Aanbevelingen Discussie

Opzet presentatie. Probleemstelling, vraagstelling Onderzoeksopzet Resultaten uit de casus Lessen voor professionals Aanbevelingen Discussie Opzet presentatie Probleemstelling, vraagstelling Onderzoeksopzet Resultaten uit de casus Lessen voor professionals Aanbevelingen Discussie Probleemstelling Lokaal gezondheidsbeleid vraagt om duurzame

Nadere informatie

De plek waar de zee als een brede rivier het land instroomt. Al het werk dat gedaan is om het Deltaplan uit te voeren.

De plek waar de zee als een brede rivier het land instroomt. Al het werk dat gedaan is om het Deltaplan uit te voeren. Meander Samenvatting groep 6 Thema 1 Water Samenvatting De watersnoodramp In 1953 braken tijdens een zware storm de dijken door in Zeeland en delen van Noord-Brabant en Zuid-Holland. Het land overstroomde.

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 7

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 7 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 7 Samenvatting door H. 1327 woorden 6 oktober 2015 0 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Samenvatting geschiedenis 7.1 De Franse filosoof en jurist Charles de Montesquieu

Nadere informatie

Natuurherstel in de Westerschelde: De mogelijkheden nader verkend

Natuurherstel in de Westerschelde: De mogelijkheden nader verkend Natuurherstel in de Westerschelde: De mogelijkheden nader verkend Hoofdrapport drs. A.J. Nolte e.a. 1204087-000 Deltares, 2011 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Inleiding 15 2.1 Aanleiding 15 2.2 Vraagstelling

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2015Z19463 Datum 26 oktober

Nadere informatie

De ramp in 1953 waarbij grote stukken van Zeeland, Noord-Brabant en Zuid- Holland overstroomden.

De ramp in 1953 waarbij grote stukken van Zeeland, Noord-Brabant en Zuid- Holland overstroomden. Meander Samenvatting groep 6 Thema 1 Water Samenvatting De watersnoodramp In 1953 braken tijdens een zware storm de dijken door in Zeeland en delen van Noord-Brabant en Zuid-Holland. Het land overstroomde.

Nadere informatie

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst www.verheidinnederland.nl ERSBERICH - Groningen -nderzoek (4): nderzoek naar de stand van de partij naar aanleiding van VV. (ransparant) (verheids) (anel) Zeer forse steun aan kabinet Rutte VVD verdeeld

Nadere informatie

gebiedsontwikkeling perkpolder hulst

gebiedsontwikkeling perkpolder hulst gebiedsontwikkeling perkpolder hulst De ontwikkeling van een aantrekkelijk woon-, werk- en recreatielandschap Gebiedsontwikkeling Perkpolder De ontwikkeling van een aantrekkelijk woon-, werk- en recreatielandschap

Nadere informatie

40 Hedwigepolder. Aan de orde is de voortzetting van het debat over de Hedwigepolder. Motie

40 Hedwigepolder. Aan de orde is de voortzetting van het debat over de Hedwigepolder. Motie 40 Hedwigepolder Aan de orde is de voortzetting van het debat over de Hedwigepolder. Ik zal even vertellen waar we in het debat over de Hedwigepolder zijn. De eerste termijn van de Kamer en de beantwoording

Nadere informatie

De toekomst van de Hedwige-Prosperpolder. Resultaten van een modelstudie

De toekomst van de Hedwige-Prosperpolder. Resultaten van een modelstudie De toekomst van de Hedwige-Prosperpolder Resultaten van een modelstudie De Schelde, een prachtig estuarium De Schelde. Een bijzonder gebied waar land en water samenkomen. Waar eb en vloed de baas zijn.

Nadere informatie

VOLLEDIG ONGECORRIGEERD STENOGRAM EERSTE KAMER, niet voor citaten en niet voor correcties. Aan deze tekst kan geen enkel recht ontleend worden.

VOLLEDIG ONGECORRIGEERD STENOGRAM EERSTE KAMER, niet voor citaten en niet voor correcties. Aan deze tekst kan geen enkel recht ontleend worden. *0: EK *1: 2009-2010 *2: 32 *3: WordXP *4: 32ste vergadering *5: Dinsdag 15 juni 2010 *6: 10.15 uur ** Voorzitter: Van der Linden Tegenwoordig zijn 73 leden, te weten: Van de Beeten, Bemelmans-Videc, Benedictus,

Nadere informatie

/^Zeeland. Provincie. Gedeputeerde Staten. de voorzitter van Provinciale Staten p/a Statengriffie. iovïnï;?: Ontwikkeling

/^Zeeland. Provincie. Gedeputeerde Staten. de voorzitter van Provinciale Staten p/a Statengriffie. iovïnï;?: Ontwikkeling Gedeputeerde Staten 16017358 Provincie /^Zeeland bericht op brief van: uw kenmprkons kenmerk: afdeling: 16017309 Ontwikkeling de voorzitter van Provinciale Staten p/a Statengriffie iovïnï;?: bijlagg(n);

Nadere informatie

Nr. sta982049/14 Middelburg, 10 juni 1998. Dit voorstel behelst de aanwijzing van een provinciaal wegennet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Nr. sta982049/14 Middelburg, 10 juni 1998. Dit voorstel behelst de aanwijzing van een provinciaal wegennet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Vaststellen provinciaal wegennet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen Commissie: waterstaat en verkeer Commissie: milieu Commissie: algemeen bestuur Nr. KJB-610 Vergadering 10 juli 1998 Agenda nr...........

Nadere informatie

Conclusie: de notulen van beide vergaderingen worden vastgesteld.

Conclusie: de notulen van beide vergaderingen worden vastgesteld. Besluitenlijst Middelburg, 7 juli 2014 nr. 14010192 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 4 juli 2014, 9.30 tot 18.55 uur, in de Statenzaal, Abdij

Nadere informatie

Ruimte is schaars en de ontwikkeling van bedrijventerreinen en havengebieden in samenhangende clusters als economische

Ruimte is schaars en de ontwikkeling van bedrijventerreinen en havengebieden in samenhangende clusters als economische Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De Provincie Zeeland staat voor belangrijke keuzes. Op het terrein van energie, gebiedsontwikkeling, economie en infrastructuur liggen

Nadere informatie

Natuurherstel Westerschelde, waan en mogelijkheden

Natuurherstel Westerschelde, waan en mogelijkheden Natuurherstel Westerschelde, waan en mogelijkheden Nog steeds worden we geconfronteerd met een onjuiste voorstelling van zaken over natuurherstel van de Westerschelde, ook door de overheid. Deze gaat eenzijdig

Nadere informatie

Antwoordnota. op de inspraak Startnotitie/Kennisgeving. Ontwikkeling intergetijdengebied Hedwige -en Prosperpolder. Initiatiefnemers: Opdrachthouders:

Antwoordnota. op de inspraak Startnotitie/Kennisgeving. Ontwikkeling intergetijdengebied Hedwige -en Prosperpolder. Initiatiefnemers: Opdrachthouders: Antwoordnota op de inspraak Startnotitie/Kennisgeving Ontwikkeling intergetijdengebied Hedwige -en Prosperpolder Initiatiefnemers: Provincie Zeeland Waterwegen en Zeekanaal NV Opdrachthouders: Inhoud 1.

Nadere informatie

Agenda Provinciale Staten

Agenda Provinciale Staten Agenda Provinciale Staten Datum 01-03-2019 Tijd 9:30-19:00 Locatie Statenzaal Voorzitter Dhr. Han Polman AGENDA - 19003665 1 Opening 2 Mededelingen 3 Vaststellen agenda - 19003665 Afdoeningsvoorstel: vaststellen

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl II

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl II BEOORDELINGSMODEL Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. MASSAMEDIA 1 maximumscore 2 Juiste antwoorden zijn (twee van de volgende redenen): De opera s (programma s) zijn

Nadere informatie

Natuurbeheerplan Zeeland Ontwerp planwijziging Antwoordnota. Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op # september 2015

Natuurbeheerplan Zeeland Ontwerp planwijziging Antwoordnota. Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op # september 2015 Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Ontwerp planwijziging 2015 Antwoordnota Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op # september 2015 1 1. Inleiding Op 2 juni 2015 heeft het College van GS de Ontwerp planwijziging

Nadere informatie

Zandwinputten. Baggernet Thema-ochtend over Zandwinputten. Een overzicht. Afdelingsoverleg Bodem & Water 22 juni John Maaskant.

Zandwinputten. Baggernet Thema-ochtend over Zandwinputten. Een overzicht. Afdelingsoverleg Bodem & Water 22 juni John Maaskant. Zandwinputten Een overzicht Afdelingsoverleg Bodem & Water 22 juni 2009 Baggernet Thema-ochtend over Zandwinputten John Maaskant Ministerie van Verkeer & Waterstaat Marc Pruijn Ministerie van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Aboutaleb. De beraadslaging wordt gesloten.

Aboutaleb. De beraadslaging wordt gesloten. Aboutaleb van dat verhaal eigenlijk afstand. Wat ons betreft is het niet werken met behoud van uitkering, maar een aanpak gericht op de langetermijnre-integratie. De heer Elzinga (SP): De staatssecretaris

Nadere informatie

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst www.verheidinnederland.nl ERSBERICH - Gelderland -nderzoek (4): nderzoek naar de stand van de partij naar aanleiding van VV. (ransparant) (verheids) (anel) Zeer forse steun aan kabinet Rutte VVD verdeeld

Nadere informatie

Ik constateer dat de fracties van de PvdA en de SP behoefte hebben aan stemming over dit wetsvoorstel. Die stemming zal volgende week plaatsvinden.

Ik constateer dat de fracties van de PvdA en de SP behoefte hebben aan stemming over dit wetsvoorstel. Die stemming zal volgende week plaatsvinden. Staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart: Voorzitter. Ik dank de woordvoerders van de fracties van de VVD en het CDA voor hun steun voor het voorliggende voorstel dat ook binnen het onderwijsveld

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen?

Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Inwoners en woonruimten Tarieven Belastingdruk Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Lokale belastingen 2002 Inwoners en woonruimten gemeente inwoners woonruimten Axel 12.325 5.625 Borsele 22.253

Nadere informatie

Statencommissie REW 1 februari KRW maatregelen rijkswateren

Statencommissie REW 1 februari KRW maatregelen rijkswateren Statencommissie REW 1 februari 2008 Kaderrichtlijn Water in Scheldestroomgebied KRW maatregelen rijkswateren Loes de Jong RWS Zeeland Projectbureau KRW Schelde Rijkswateren Zeeland Inhoud presentatie:

Nadere informatie

Grondverwerving gebiedsontwikkeling Perkpolder

Grondverwerving gebiedsontwikkeling Perkpolder Provinciale Staten Provincie Zeeland Gedeputeerde belast met behandeling: Onderwerp: H. van Waveren Vergadering PS: Nr: RMW-168 Agenda nr: Vergadering GS: 11 mei 2010 N r: 10018445dg VOORSTEL Aan de Provinciale

Nadere informatie

Provincie Zeeland. Lokale belastingen Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen?

Provincie Zeeland. Lokale belastingen Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Inwoners en woonruimten Provincie Zeeland Tarieven Belastingdruk Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Lokale belastingen 2003 2e druk, aangevuld met de tarieven van de heringedeelde gemeenten

Nadere informatie

De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015

De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015 De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015 Inhoud De ervaring Leert! 3 Workshops 4 1. Krachtenveld Provincie 2. Simulatie Statenvergadering 3. Rollen en instrumenten 4. Integriteit

Nadere informatie

Kennis Netwerk Delta Water 1

Kennis Netwerk Delta Water 1 Stakeholderparticipatie Hotspot Zuidwestelijke Delta Drs. N.R. Nico Landsman 2 juli 2008 Kennis Netwerk Delta Water 1 Opbouw presentatie Samenhang in beeld? Kennisvraagarticulatie in Bredere context Projecten

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Uitstel verdiepen Westerschelde

Omgevingsanalyse Uitstel verdiepen Westerschelde Datum 7 oktober 2009 Omgevingsanalyse Uitstel verdiepen Westerschelde (Update 3) Inleiding De eerste Omgevingsanalyse over het uitstel van de verdieping van de Westerschelde verscheen op dinsdag 24 augustus

Nadere informatie

SAMEN WERKEN. aan ZEEUWS- VLAANDEREN

SAMEN WERKEN. aan ZEEUWS- VLAANDEREN SAMEN WERKEN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Oktober 2007 INLEIDING 2 Inleiding 3 Economie 4 Promotie 5 Ruimte Regionale samenwerking wenselijk en noodzakelijk... Zeeuws-Vlaanderen bestaat sinds de gemeentelijke

Nadere informatie

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn 1998 Kabinet - Verslag Algemeen Overleg 16-4-1998, kamerstuk 25017, nr. 9 Naar aanleiding van aanbeveling van Commissie Langman om de mogelijkheden van

Nadere informatie

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst www.verheidinnederland.nl ERSBERICH - Friesland -nderzoek (4): nderzoek naar de stand van de partij naar aanleiding van Zeer forse steun aan kabinet Rutte VVD verdeeld over samenwerking met VV nu en in

Nadere informatie

De ledenpolls van de ChristenUnie. Sjirk Kuijper hoofd voorlichting / woordvoerder Kamerleden Tweede Kamerfractie ChristenUnie

De ledenpolls van de ChristenUnie. Sjirk Kuijper hoofd voorlichting / woordvoerder Kamerleden Tweede Kamerfractie ChristenUnie De ledenpolls van de ChristenUnie Sjirk Kuijper hoofd voorlichting / woordvoerder Kamerleden Tweede Kamerfractie ChristenUnie Dagblad Trouw, oktober 1992 Dagblad Trouw, oktober 1992 CDA: Leden kunnen zelfs

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie