De weg naar een data-gedreven (interne) beheersing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De weg naar een data-gedreven (interne) beheersing"

Transcriptie

1 De weg naar een data-gedreven (interne) beheersing Gestandaardiseerde data-analysesoftware ondersteunt controles met succes, bijvoorbeeld in het uitvoeren van financiële analyses. Vaak kan bovendien een verdiepingsslag gemaakt worden naar de onderliggende primaire bedrijfsprocessen. Het gebruik van data-analysetools en -technieken heeft voordelen voor zowel de accountant als de onderneming. Marcel Smit - Risk Assurance, Assurance 1. Data-analyse steeds vaker ingezet De accountant is zich steeds meer bewust van de waardevolle inzichten die de inzet van data-analysetechnieken kunnen bieden voor de controle. De koudwatervrees is verdwenen. Bij een aanzienlijk aantal controles ondersteunt gestandaardiseerde data-analysesoftware (bijvoorbeeld AccountAnalyser) met succes de controle in onder meer het uitvoeren van financiële analyses. Bij een toenemend aantal opdrachten wordt ook de verdiepingsslag gemaakt naar de onderliggende primaire bedrijfsprocessen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inkoop- en verkoopanalyses, of aan onderhandenwerkanalyses op projectadministraties. Slimme analyses die gericht zijn op de aanwezige procesrisico s en de internebeheersmaatregelen. Bijvoorbeeld op het inkoopproces kunnen analyses worden uitgevoerd op de three-way matching, volledigheid van het inkoopproces en de aanwezige functiescheidingen. Met datavisualisatie worden resultaten samengevat in een handzaam dashboardformaat. Figuur 1 toont een voorbeeld van het resultaat van een re-performance van de three-way matching op het inkoopproces met behulp van dataanalyse. Alle inkooptransacties over de periode die onderhevig is aan de controle zijn 10 (dus integraal) gecontroleerd. Daarbij worden zowel de aantallen als de prijscomponent vergeleken, maar ook of inkooptransacties buiten de logistieke module om rechtstreeks in het grootboek worden geboekt (en dus of de beheersmaatregelen in het logistieke proces worden vermeden). Voor de accountant betekent dit meer comfort en in combinatie met de overige analyses op het inkoopproces en eventuele dataanalyses op overige processen meer audit efficiency. Fantastisch voor de controle die daarmee efficiënter, effectiever en relevanter wordt. Maar hoe kan de onderneming als object van controle hier ook van profiteren? Of is het gebruik van data-analysetools en -technieken een strikte aangelegenheid voor de accountant om de kwaliteit van de controle te verbeteren? 2. Data-analyse kan veel meer dan veel ondernemingen denken Om data-analysetechnieken in de controle in te zetten verkrijgt de accountant (meestal) de transactiedata van de onderneming. De nieuwste methoden maken het mogelijk om de data-extractie uit de IT-systemen van de onderneming op een efficiënte en snelle manier te doen. Kortom, de inspanningen aan de kant van de onderneming zijn veelal beperkt. Na het verzamelen en overdragen van de data door de onderneming aan de accountant blijft het vervolgens vaak stil; tijdens te weinig controles bespreekt de accountant de (eerste) resultaten van data-analyse met de onderneming. Voor de onderneming is feitelijk weinig zichtbaar van de gedane analyses. Dat is spijtig en een gemiste kans! Meer inzicht in de processen De meeste ondernemingen zijn namelijk zeer geïnteresseerd in de juiste werking van de primaire bedrijfsprocessen en het inzicht of de bedrijfsprocessen optimaal benut worden. Voor de onderneming is het interessant te weten in hoeverre 46 Spotlight Jaargang uitgave 4

2 aanwezige beheersmaatregelen zoals three-way matching heeft gewerkt of in hoeverre eerder gesignaleerde functiescheidingsconflicten zijn opgelost. De accountant kan aan de hand van de (resultaten van de) data-analyse inzicht geven in de operationele effectiviteit van de bedrijfsprocessen. Daarnaast kan hij inzicht verschaffen in welke mate de functionaliteit van het onderliggende ERP-systeem effectief wordt benut. Denk hierbij aan het geven van inzicht in gemiste facturatie (verkoop) van oude openstaande leveringen, doorlooptijden tussen de verschillende transacties in het verkoopproces (zie figuur 2: voorbeeld dashboard doorlooptijdenanalyse), dubbel geregistreerde inkoopfacturen en de uitnutting van kostenbudgetten. Kortom, de accountant heeft met het gebruik van dataanalyse een potentiële schat aan informatie en een uitstekende mogelijkheid de onderneming extra inzicht te verschaffen. 3. Het mes snijdt aan twee kanten Een interessante ontwikkeling is wanneer de accountant de stap zet om de verkregen inzichten in detail te bespreken met de onderneming. Dit resulteert steeds vaker in de vraag of de accountant de uitgevoerde analyses periodiek kan herhalen of de onderneming kan helpen deze analyses zelf periodiek uit te uitvoeren. In dit laatste geval kunnen de specifieke data-analyses deel gaan uitmaken van het systeem van interne beheersing van de onderneming. Hiermee kan de uitvoering van de dataanalyses verschuiven van de accountant naar de onderneming, resulterend in zowel voordelen voor de onderneming als accountant. Samenvatting De koudwatervrees van de accountant voor het inzetten van data-analyse in de controle is verdwenen. Naast financiële analyses wordt vaak de verdiepingsslag naar de onderliggende primaire bedrijfsprocessen gemaakt. Uitgebreide data-analyses op inkoop-, verkoop- en voorraadprocessen zijn meer en meer gemeengoed geworden in de controle. Ook ondernemingen vinden steeds vaker de weg naar dataanalysetoepassingen. Het gebruik van data-analyse door de onderneming levert inzicht op over de juiste werking van de primaire bedrijfsprocessen, leidt tot besparingen in het internebeheersingsmodel en levert voordelen op voor de accountant. De accountant kan de onderneming helpen in de reis naar data-gedreven interne beheersing. Figuur 1. Voorbeeld data-analysedashboard inkoopproces: three-way matching Three-way matching in de logistieke module Het ERP-systeem staat geautomatiseerde 'three-way matching' toe teneinde de nauwkeurigheid van de inkoopfacturen te garanderen. Dit rapport voert de 'three-way matching' opnieuw uit waarbij getoond wordt op welk volume van de inkoopfacturen de 'three-way matching' van toepassing is. Ook geeft het een gedetailleerd overzicht van de uitzonderingen, de uitzonderingen binnen de geaccepteerde toleranties en afwijkingen van gehanteerde inkoopprijzen ten opzichte van de masterdata-prijstabel. 4,4% van de inkooporders zijn aangepast na de goederen-/ factuurontvangst Verschillen (Bedrag): 2 Categorie: GR - PO In tol lmt GR - IR In tol lmt IR - PO In tol lmt Geen verschillen PO - GR 59,3% 46% 54% 7% 8% 19% GR-IR PO - IR PO - GR, GR-IR PO - GR, PO- IR GR - IR, PO - IR PO - GR, GR- IR, PO - IR Totaal: % % % PO=Inkooporder, GR=Goederenontvangst, IR=Factuurontvangst 2,3% 38,4% A - Factuur met volledig inkoopproces voltooid B - Factuur zonder gerelateerde inkooporder of goederenontvangst C - Factuurboekingen direct in G/L 3653, Documenten 6606, Regels EUR ,3 335, Documenten 699, Regels EUR , Documenten 4083, Regels Line Items (x 1.000) 1,5 1,0 0,5 1,01 1,90 Relatief prijsverschil tussen inkooporder en masterdatamateriaal Regels Bedrag 1,5 0,94 1,0 0,21 0,27 0, EUR , >10-0,5 Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op de data over de periode 01/01/2012 t/m 31/12/2012. Spotlight Jaargang uitgave 4 47

3 Figuur 2. Voorbeeld data-analysedashboard verkoopproces: doorlooptijden Doorlooptijden in het verkoopproces Gedurende het verkoopproces vinden verschillende transacties plaats die in de verkoopmodule van het ERP-systeem worden ingevoerd. De tijd tussen opeenvolgende transacties is gedefinieerd als doorlooptijd. Dit rapport toont de gemiddelde doorlooptijd tussen de verschillende transacties alsmede de distributie van de doorlooptijden op belangrijke momenten zoals verkoop tot levering, levering tot facturatie en facturatie tot betalingsontvangst. Order - levering doorlooptijd Regels Bedrag < > 100 Levering - facturatie doorlooptijd Regels Bedrag Factuur - betalingsontvangst Regels Bedrag 1 8,0 8,0 6,0 6,0 4,0 4, dagen 4.92 dagen Verkooporder Levering Facturatie Betalingsontvangst 2.25 dagen 2.64 dagen dagen De doorlooptijd tussen transacties in het verkoopproces is berekend op basis van de gemiddelde doorlooptijd tussen opeenvolgende transacties. De figuren zijn gebaseerd op transactiedata uit het productiesysteem over de periode van 01/01/2013 tot en met 21/06/2013. Voordeel voor de onderneming Het voordeel voor de onderneming is dat zij het systeem van interne beheersing kan verbeteren, maar ook nieuwe mogelijkheden krijgt om potentiële procesverbeteringen te identificeren. Zo kan de onderneming intern gericht kennis opbouwen van het gebruik van data-analyse om bijvoorbeeld de interne beheersing van het verkoopproces te verbeteren. De accountant kan hier de onderneming van dienst zijn door zijn ruime ervaring en kennis te delen ten aanzien van het toepassen van dataanalyse en samen met de onderneming een gerichte set van data-analyses te ontwikkelen die zowel ondersteunend is aan de interne beheersing als aan de externe controle. Denk hierbij aan eerder genoemde analyses als threeway matching en inzicht in de werking van de functiescheidingen. Maar ook bij het ontwikkelen van data-analyses om de volledigheid van de omzet te controleren kan de accountant de onderneming ondersteunen. Ten slotte heeft de onderneming de mogelijkheid om op een frequentere basis de analyses uit te voeren en te acteren op gevonden uitzonderingen in plaats van de één tot twee keer per jaar dat de accountant de analyses uitvoert. Hiermee gaat de onderneming toe naar een beheeromgeving die data-gedreven is. Voordeel voor de accountant Voordeel voor de accountant is dat hij de data-analyses van de onderneming kan gebruiken voor zijn controle. De accountant kan bij zijn controle gebruikmaken van de uitkomsten van de door de onderneming uitgevoerde data-analyses en de opvolging van de uitzonderingen die uit de data-analyse naar voren zijn gekomen. De accountant bespaart hiermee de inspanningen om zelf de benodigde data te analyseren en te interpreteren. Als de onderneming bijvoorbeeld maandelijks de three-way matching op inkopen analyseert en de opvolging van de uitzonderingen en de bijbehorende acties zorgvuldig vastlegt, kan de accountant eenvoudig vaststellen in welke mate deze beheersmaatregel heeft gefunctioneerd. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de accountant eerst heeft vastgesteld dat hij kan steunen op de door de onderneming uitgevoerde analyses. Kortom, door de onderneming te helpen kan de accountant de efficiëntie van zijn controle verder verbeteren. De moderne accountant heeft de kennis en kunde tot zijn beschikking om de onderneming te ondersteunen de weg in te slaan naar data-gedreven interne beheersing én accountantscontrole. 48 Spotlight Jaargang uitgave 4

4 4. Weg naar data-gedreven controleomgeving is gezamenlijke reis De onderneming voelt de toenemende druk van veranderende markten, wijzigingen in businesscondities en de impact van veranderende wet- en regelgeving. Hierdoor stijgt het verlangen om processen en de effectiviteit van de interne beheersing te verbeteren. Maatregelen van interne beheersing zijn kostbaar maar met het gebruik van data-analyse kunnen in het overgrote deel van de situaties deze kosten aanzienlijk beperkt blijven. Bijvoorbeeld de vervanging van een arbeidsintensieve handmatige periodieke controle op de hantering van de juiste verkoopprijzen door geautomatiseerde controle (met data-analyse) zal in de meeste gevallen tot besparingen leiden. Ondernemingen kiezen daarom steeds vaker voor het implementeren van dataanalyseoplossingen binnen het systeem van interne beheersing. Figuur 3 laat zien hoe de weg naar datagedreven interne beheersing eruit ziet. De accountant kan in deze weg een belangrijke rol vertegenwoordigen. Samen kan het vertrekpunt bepaald worden De route start met het uitspreken van het ambitieniveau van de onderneming: in welke mate wil de onderneming de interne beheersing verder professionaliseren? Geldt dat ambitieniveau voor alle bedrijfsprocessen en onderdelen of brengt de onderneming daar nog onderscheid in aan? Het kan bijvoorbeeld zijn dat de onderneming de prioriteit legt bij het verkoopproces en de overige processen op een later tijdstip wil verbeteren. Vaak is dit afhankelijk van de specifieke kenmerken. Bijvoorbeeld, als alle transacties in één centraal ERP-systeem worden afgehandeld dan is het eenvoudiger om data-analyse toe te passen dan wanneer het proces over verschillende geautomatiseerde systemen loopt of (deels) buiten deze systemen verloopt. In hoeverre is de onderneming klaar voor het toepassen van data-analyse? Zijn de kennis en benodigde hulpmiddelen binnen de onderneming aanwezig? Soms kunnen de al aanwezige business intelligence of rapportagesoftware initieel worden ingezet voor het uitwerken van een aantal relevante analyses. Soms vraagt het meer gespecialiseerde tools. Met input en ondersteuning van de accountant kan de onderneming het juiste vertrekpunt bepalen. In de praktijk is dit meestal de grootboekadministratie. Goed plan nodig om grote hoeveelheid data te lijf gaan Het grootboek wordt gevoed vanuit de diverse primaire bedrijfsprocessen, zoals inkoop, verkoop, voorraadbeheer, personeelsadministratie. Aanvullend op alle mogelijke relevante financiële analyses geeft het grootboek tevens inzicht in processtromen die het grootboek voeden. Figuur 3. Weg naar data-gedreven interne beheersing 1. Gezamenlijke selectie analyse 5. Integratie analyses in processen cliënt 2. Data-analyse door de accountant Ambitieniveau 4. Gezamenlijke evaluatie analyse 3. Analyse uitzonderingen door cliënt Data-analyse op operationele systemen Data-gedreven interne beheersing Integratie van data-analyse in interne beheersing Data-analyse op grootboek Traditionele interne beheersing Traditionele interne beheersing Tijd Spotlight Jaargang uitgave 4 49

5 Bijvoorbeeld hoeveel verschillende inkoopstromen zijn te onderkennen en welke dagboeken worden hiermee gevoed? Verlopen alle inkoopstromen via de logistieke functionaliteit of vinden ook inkoopboekingen direct in het grootboek plaats? Is dit ook de verwachte en/of gewenste situatie? Als blijkt dat het leeuwendeel van de inkooptransacties via de logistieke module loopt is de toegevoegde waarde om op deze transacties data-analyse toe te passen aanzienlijk. Eventuele inkoopregistraties die rechtstreeks in het grootboek plaatsvinden, vragen naast andere beheersingsmaatregelen (hoe wordt bijvoorbeeld hier de three-way matching uitgevoerd?) ook andere specifieke dataanalyses. 5. Conclusie Niet alleen de accountant maakt meer gebruik van data-analyse voor zijn controle, ook ondernemingen zetten dataanalysetoepassingen in als instrument voor data-gedreven interne beheersing. De accountant zal moeten begrijpen hoe data-gedreven interne beheersing ingrijpt op zijn controle en welke werkzaamheden (analyses) verschuiven naar de onderneming. De weg naar data-gedreven interne beheersing is een uitdagende ontdekkingsreis die de accountant gezamenlijk met de onderneming maakt. Hiermee heeft hij niet alleen de mogelijkheid om zijn relevantie te vergroten, maar ook zijn controle efficiënter uit te kunnen voeren. Dit is een handschoen die de accountant niet kan laten liggen. De vaak enorme hoeveelheid aan transactiedata kan een schat aan informatie opleveren, maar tegelijkertijd een grote hoeveelheid false positives opleveren. Meestal komt dit door onvoldoende kennis van de onderliggende processen of onvoldoende specifiek gedefinieerde analyses waardoor data-analyses ten onrechte uitzonderingen signaleren. De onderneming moet daarom op basis van een goed plan deze hoeveelheid data te lijf gaan. Dit zelfde geldt natuurlijk ook als de accountant data-analyse toepast in zijn controle. Periodiek of continu data-analyses uitvoeren Ten slotte integreert de onderneming de data-analyses en uitzonderingsrapportages in het systeem van interne beheersing. De onderneming voert de data-analyses periodiek uit, bijvoorbeeld maandelijks. Voor andere data-analyses zal dit wellicht zelfs op continue basis zijn waarbij de opvolging uitzondering-gedreven zal zijn. De onderneming reageert op signalen wanneer bijvoorbeeld een bepaalde drempelwaarde wordt overschreden en zal daar passend op reageren. 50 Spotlight Jaargang uitgave 4

Op naar continuous assurance

Op naar continuous assurance Op naar continuous assurance In het streven naar verbeterde procesbeheersing kunnen continuous monitoring en continuous audit een organisatie helpen meer transparantie en zekerheid te verschaffen over

Nadere informatie

Op naar een excellente controle

Op naar een excellente controle Op naar een excellente controle Welke controlewerkzaamheden kunnen verder geoptimaliseerd worden om kosten te besparen of om meer toegevoegde waarde te kunnen bieden aan cliënten? Hoe kunnen deze werkzaamheden

Nadere informatie

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen SAP Risk-Control Model Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen Agenda 1.Introductie in Risicomanagement 2.SAP Risk-Control Model Introductie in Risicomanagement Van risico s naar intern

Nadere informatie

Kunstmatige intelligentie nuttig bij complexe, herhalende en informatie-intensieve taken

Kunstmatige intelligentie nuttig bij complexe, herhalende en informatie-intensieve taken Kunstmatige intelligentie nuttig bij complexe, herhalende en informatie-intensieve taken Data zijn overal. De accountantspraktijk worstelt met de vraag hoe zij het beste om kan gaan met relevante data. Kunstmatige

Nadere informatie

Internal Audit: cruciaal voor internal governance

Internal Audit: cruciaal voor internal governance Internal Audit: cruciaal voor internal governance Sinds de invoering van de Nederlandse corporate governance code in 2003 is het voor beursgenoteerde bedrijven verplicht om jaarlijks te evalueren of er behoefte

Nadere informatie

Revenue recognition: praktische implicaties

Revenue recognition: praktische implicaties Revenue recognition: praktische implicaties De IASB en de FASB hebben een ontwerpstandaard gepresenteerd voor een nieuw model van omzetverantwoording. Het is zaak om niet te lang te wachten met het evalueren

Nadere informatie

Heeft IFRS 13 Fair value measurement toegevoegde waarde?

Heeft IFRS 13 Fair value measurement toegevoegde waarde? Heeft IFRS 13 Fair value measurement toegevoegde waarde? De recent gepubliceerde IFRS 13 bevat geen nieuwe voorschriften over wanneer reële waarde toegepast moet worden, maar legt uit hoe de reële waarde

Nadere informatie

Aansturing en bewaking uitbestede pensioenfondsadministraties

Aansturing en bewaking uitbestede pensioenfondsadministraties Aansturing en bewaking uitbestede pensioenfondsadministraties cruciaal Pensioenfondsbestuurders besteden hun administratieve werkzaamheden steeds vaker uit aan pensioenuitvoerders en vermogensbeheerders.

Nadere informatie

gemeenschappelijke leiding is

gemeenschappelijke leiding is Transacties onder gemeenschappelijke leiding: veel keuzes, maar niet allemaal beschikbaar Sinds kort hebben we in Nederland regelgeving over transacties onder gemeenschappelijke leiding. De nieuwe Richtlijn

Nadere informatie

Grip op fiscale risico s

Grip op fiscale risico s Grip op fiscale risico s Wat is een Tax Control Framework? Een Tax Control Framework (TCF) is een instrument van interne beheersing, specifiek gericht op de fiscale functie binnen een organisatie. Een

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

WMS WISE voor food-retail

WMS WISE voor food-retail WMS WISE voor food-retail De moderne oplossing voor efficiënt magazijnbeheer Warehousemanagement met flexibiliteit als uitgangspunt WISE Minimalisatie van kosten, maximale productiviteit Als food-retailer

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 20-2013 uitgave 4

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 20-2013 uitgave 4 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 20-2013 uitgave 4 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.700 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen. PwC Nederland helpt organisaties

Nadere informatie

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Automatiseer uw Purchase-to-Payproces voor een betere afstemming tussen Inkoop en Finance Uw

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT

BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT WHITEPAPER BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT RISICOMANAGEMENT IN BALANS Ondernemen betekent risico s nemen om de

Nadere informatie

SBR Assurance: zekerheid geven over digitale rapportages

SBR Assurance: zekerheid geven over digitale rapportages SBR Assurance: zekerheid geven over digitale rapportages SBR Assurance is een methode voor het geven van zekerheid over digitale rapportages binnen digitale verantwoordingsketens zoals Standard Business

Nadere informatie

Gasunie vernieuwt inkoopproces

Gasunie vernieuwt inkoopproces Gasunie vernieuwt inkoopproces Gasunie vernieuwt inkoopproces Of het nu gaat om het optimaliseren van het gastransport of om het beheren en aansturen van onze leveranciers, bij Gasunie zijn we continu

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

DATA DRIVEN CONTROLLING IN HET MKB

DATA DRIVEN CONTROLLING IN HET MKB DATA DRIVEN CONTROLLING IN HET MKB Data, ook voor controlling het duizend dingen doekje Auteurs: Edward Ammerlaan, Ensior B.V., Making Business Intelligence Work Bart Bernecker, Audit Innovators Inleiding

Nadere informatie

From business transactions to process insights. BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014

From business transactions to process insights. BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014 From business transactions to process insights BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014 Agenda 1 2 3 4 Korte introductie Process mining in de audit Enkele voorbeelden Uitdagingen & de toekomst 1 Korte introductie

Nadere informatie

Informatie efficiënter aanleveren met SmartClose

Informatie efficiënter aanleveren met SmartClose Informatie efficiënter aanleveren met SmartClose De methodiek van SmartClose zorgt ervoor dat de financiële functie organisatiebreed te werk gaat, met gestandaardiseerde financiële processen. Wordt een

Nadere informatie

Dag accountantsverklaring, hallo controleverklaring

Dag accountantsverklaring, hallo controleverklaring Dag accountantsverklaring, hallo controleverklaring Op 15 december 2010 nemen we afscheid van de accountantsverklaring en begroeten we de controleverklaring. Vanaf die datum moeten alle verklaringen voldoen

Nadere informatie

Klare taal! Benchmark controleverklaring nieuwe stijl onder Nederlandse beursfondsen

Klare taal! Benchmark controleverklaring nieuwe stijl onder Nederlandse beursfondsen Klare taal! Benchmark controleverklaring nieuwe stijl onder Nederlandse beursfondsen Een aantal accountants van beursgenoteerde ondernemingen heeft bij de jaarrekening over 2013 een informatievere controleverklaring

Nadere informatie

Contractmanagement onder de loep. Gemeente Zaanstad 5 juni 2014

Contractmanagement onder de loep. Gemeente Zaanstad 5 juni 2014 Contractmanagement onder de loep Sanne van Kamp / Justine Schlatmann NEVI-PIANOo congres Gemeente Zaanstad 5 juni 2014 Wie zijn wij? Gemeente Zaanstad Bevolking: circa 150.000 inwoners Organisatie: bijna

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

GEEN ZIN IN OVERTYPEN?

GEEN ZIN IN OVERTYPEN? GEEN ZIN IN OVERTYPEN? VERSNEL UW BUSINESS DOOR: AUTOMATISCHE DATA INVOER W ORKFLOW VOOR GOEDKEURING TIJDENS HET INKOOPPROCES DIGITAAL DOCUMENT ARCHIEF DOCUMENT CAPTURE Document Capture voor Dynamics NAV

Nadere informatie

Optie 3 : welkome en veel gebruikte methode voor grondslagen in enkelvoudige jaarrekening

Optie 3 : welkome en veel gebruikte methode voor grondslagen in enkelvoudige jaarrekening Optie 3 : welkome en veel gebruikte methode voor grondslagen in enkelvoudige Beursgenoteerde ondernemingen stellen volgens IFRS een geconsolideerde op. Daarnaast is ook een enkelvoudige verplicht. Vaak

Nadere informatie

Huidige marktomstandigheden hebben impact op hedge accounting

Huidige marktomstandigheden hebben impact op hedge accounting Huidige marktomstandigheden hebben impact op hedge accounting IAS 39 geeft aan wat de spelregels zijn voor de waardering tegen reële waarde in geval van hedge accounting. Het is geen eenvoudige standaard.

Nadere informatie

www.pwc.nl Onze SEPA-diensten Uw cash management naar een hoger niveau

www.pwc.nl Onze SEPA-diensten Uw cash management naar een hoger niveau www.pwc.nl Onze SEPA-diensten Uw cash management naar een hoger niveau De kansen van de Single Euro Payments Area (SEPA) SEPA gaat niet over het aanpassen van systemen en processen alleen, SEPA raakt direct

Nadere informatie

Visma.net Logistics. Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest

Visma.net Logistics. Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest Visma.net Logistics Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest Erp voor verbetering van uw eindresultaat Wat is Visma.net Logistics? Visma.net Logistics is een online logistieke oplossing (cloud)

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Gasunie inkoopproces 2012

Gasunie inkoopproces 2012 Gasunie inkoopproces 2012 Gasunie inkoopproces 2012 Of het nu gaat om het optimaliseren van het gastransport of om het beheren en aansturen van onze leveranciers, bij Gasunie zijn we continu op zoek naar

Nadere informatie

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users IT kwaliteit helder en transparant bridging IT & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen en

Nadere informatie

TECSYS SMS - Supply Management System

TECSYS SMS - Supply Management System TECSYS SMS - Supply Management System Innovatie op de werkplek Curomed BV info@curomed.nl www.curomed.nl Uitdagingen in zorglogistiek op de werkplek Moderne ziekenhuizen hebben dagelijks te maken met verschillende

Nadere informatie

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren.

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren. Product Data Manager zet zich in voor digitale uitwisseling van gegevens tussen partijen. Inkooporders, artikelinformatie, prijsmutaties, voorraadpositie, pakbonnen, facturen, orderbevestigingen; er gaat

Nadere informatie

NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN

NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN Even voorstellen Joost van Koot Principal Product Marketing Jos Suijkens Senior Business Consultant Van invoeren naar adviseren AGENDA FUTURE FINANCE DE

Nadere informatie

Introductie Process Mining Zuiver ICT. Making Things Clear

Introductie Process Mining Zuiver ICT. Making Things Clear Introductie Process Mining Zuiver ICT Introductie Zuiver ICT, aangenaam. Rob van de Coevering Directeur Process Mining Consultant Stefan van der Meulen Process Mining Consultant Emiel Coremans Process

Nadere informatie

MKB Cloudpartner Informatie TPM & ISAE 3402 2016

MKB Cloudpartner Informatie TPM & ISAE 3402 2016 Third Party Memorandum (TPM) Een Derde verklaring of Third Party Mededeling (TPM) is een verklaring die afgegeven wordt door een onafhankelijk audit partij over de kwaliteit van een ICT-dienstverlening

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SERVICE PACK EDITION

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SERVICE PACK EDITION UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SERVICE PACK EDITION 2013 UNIT4 Software B.V. Stationspark 1000 3364 DA Sliedrecht T +31 184 44 44 44 F +31 184 44 44 45 I www.unit4.nl E info.nl@unit4.com Inhoudsopgave OpenAnalytics

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

De Wet op het accountantsberoep vervangt de WRA en WAA

De Wet op het accountantsberoep vervangt de WRA en WAA De Wet op het accountantsberoep vervangt de WRA en WAA De nieuwe Wet op het accountantsberoep regelt formeel de fusie tussen het Nederlands Instituut van Registeraccountants en de Nederlandse Orde van

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 18-2011 uitgave 1

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 18-2011 uitgave 1 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 18-2011 uitgave 1 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.500 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

CASH Handel Inzicht in Voorraad, Inkoop, Verkoop en Financiën

CASH Handel Inzicht in Voorraad, Inkoop, Verkoop en Financiën Tijd en geld besparen en overzicht creëren Maatwerk met standaard software voor handelsbedrijven Vanaf 118,- p/m All-in! CASH Handel Inzicht in Voorraad, Inkoop, Verkoop en Financiën Up-to-date inspelen

Nadere informatie

DUTCHWEBSHARK WHITEPAPER #1. Talentpooling. In 7 stappen naar een talentpool

DUTCHWEBSHARK WHITEPAPER #1. Talentpooling. In 7 stappen naar een talentpool DUTCHWEBSHARK WHITEPAPER #1 Talentpooling In 7 stappen naar een talentpool Ter introductie. Talent pooling. Talentpools, veel werk maar ook veelbelovend. Op welke manier is het voor een bedrijf mogelijk

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Stamgegevens: Voorcalculatie: Contracten:

Stamgegevens: Voorcalculatie: Contracten: Stamgegevens: In de stamgegevens worden vaak terugkerende gegevens ingevoerd. Bij nieuwe Qbil Trade gebruikers is het in de meeste gevallen mogelijk om (een deel van) de huidige stamgegevens te exporteren

Nadere informatie

VERKOOP. Microsoft Dynamics Entrepreneur Solution 2008 VOORDELEN:

VERKOOP. Microsoft Dynamics Entrepreneur Solution 2008 VOORDELEN: VERKOOP Microsoft Dynamics Entrepreneur Solution 2008 Stel uw verkopers in staat slimme, snelle beslissingen te nemen door hen te voorzien van geïntegreerde, toegankelijke informatie. VOORDELEN: Het omzetten

Nadere informatie

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 1 Doelstelling In het kader van de NZA beleidsregel BR/CU-7074 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type

Nadere informatie

De rol van de accountant na de financiële crisis

De rol van de accountant na de financiële crisis De rol van de accountant na de financiële crisis Eurocommissaris Michel Barnier stelt in zijn Green Paper, Audit policy: Lessons from the crisis, vragen bij de rol van de accountant tijdens de financiële

Nadere informatie

DE CAPABILITEIT VAN HET KWALITEITSSYSTEEM

DE CAPABILITEIT VAN HET KWALITEITSSYSTEEM Kwaliteit in Bedrijf oktober 0 Tweede deel van tweeluik over de toenemende rol van kwaliteit DE CAPABILITEIT VAN HET KWALITEITSSYSTEEM Om de gewenste kwaliteit te kunnen realiseren investeren organisaties

Nadere informatie

Brand Matching Analyse Oktober 2014 Martin Garrix

Brand Matching Analyse Oktober 2014 Martin Garrix Brand Matching Analyse Oktober 2014 Martin Garrix Introductie 5 kenmerken Het matchen van artiesten met merken kan tegenwoordig op een andere en veel accuratere manier. Door volgers van een artiest verder

Nadere informatie

Account Insight. Laagdrempelig ontsluiten, analyseren en controleren van financiële administraties.

Account Insight. Laagdrempelig ontsluiten, analyseren en controleren van financiële administraties. Account Insight Laagdrempelig ontsluiten, analyseren en controleren van financiële administraties. Graag ontzorgen wij u van de technische barrières die u belemmeren de toegevoegde waarde van data-analyse

Nadere informatie

De innovatiebox: een extra stimulans om succesgericht te innoveren

De innovatiebox: een extra stimulans om succesgericht te innoveren De innovatiebox: een extra stimulans om succesgericht te innoveren De innovatiebox is een fiscale stimuleringsmaatregel. Enerzijds ter bevordering van de innovatiekracht van de Nederlandse economie en anderzijds

Nadere informatie

Visma.net Financieel. Zaken doen in de cloud

Visma.net Financieel. Zaken doen in de cloud Visma.net Financieel Zaken doen in de cloud Zaken doen in de cloud Visma.net Financieel is de nieuwe totaaloplossing van Visma in de cloud voor financieel management. Veilig werken in de cloud voor CFO

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

Van bestellen naar inkopen

Van bestellen naar inkopen Van bestellen naar inkopen onderzoek naar de inkoopfunctie bij de gemeente Doetinchem verkorte versie Onderzoeksgegevens, bevindingen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Doetinchem oktober 2005

Nadere informatie

Verbeterd inkoopbeheer en meer controle over uw uitgaven en cashflow. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Verbeterd inkoopbeheer en meer controle over uw uitgaven en cashflow. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Verbeterd inkoopbeheer en meer controle over uw uitgaven en cashflow Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Automatiseer uw Purchase-to-Pay-traject voor een uniforme aanpak binnen Inkoop en Finance.

Nadere informatie

Direct inzicht in uw grootboek met SAP Business One 9.2

Direct inzicht in uw grootboek met SAP Business One 9.2 Direct inzicht in uw grootboek met SAP Business One 9.2 Hoe is een journaalboeking opgebouwd en welke transacties liggen hier aan ten grondslag? Dit is iets waar u als gebruiker, uw accountant of de belastingdienst

Nadere informatie

Continuous auditing and continuous monitoring: continuous solutions? J. Jacobs en M. Hoetjes

Continuous auditing and continuous monitoring: continuous solutions? J. Jacobs en M. Hoetjes Continuous auditing and continuous monitoring: continuous solutions? J. Jacobs en M. Hoetjes Introductie Jacco Jacobs E-mail: jacco.jacobs@nl.ey.com Internet: www.ey.com Meta Hoetjes E-mail: meta.hoetjes@csi4grc.com

Nadere informatie

NBC Audit Services BV NBC Van Roemburg & Partners BV Data analyse. Drs. Ing. Niels Bond RE 11 maart 2015

NBC Audit Services BV NBC Van Roemburg & Partners BV Data analyse. Drs. Ing. Niels Bond RE 11 maart 2015 NBC Audit Services BV NBC Van Roemburg & Partners BV Data analyse Drs. Ing. Niels Bond RE 11 maart 2015 Agenda NBC Voordelen en gebruik data analyse Gebruik auditfile Data analyse tool (ACL) vs Excel Stappenplan

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016 Inspiratiedag Workshop 1: Risicogestuurde interne controle 15 september 2016 Programma Inleiding Risicomanagement Interne beheersing Relatie met de externe accountant Van interne controle naar beheersing

Nadere informatie

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager Wetgeving In het Lenteakkoord is afgesproken dat het algemene BTW-tarief wordt verhoogd van 19 procent naar 21 procent. Deze verhoging

Nadere informatie

DATA-ANALYSES IN PRAKTIJK

DATA-ANALYSES IN PRAKTIJK DATA-ANALYSES IN PRAKTIJK 11 mrt 15 Anco Bruins Mazars Management Consultants 1 EVEN VOORSTELLEN Drs. Anco Bruins RA EMITA Manager IT Audit Mazars Management Consultants 14 jaar ervaring in de MKBaccountantscontrole

Nadere informatie

Profiteren van data-analyse. binnen de jaarrekeningcontrole. MODEL VOOR HET EFFICIËNTER TOEPASSEN VAN DATA-ANALYSE

Profiteren van data-analyse. binnen de jaarrekeningcontrole. MODEL VOOR HET EFFICIËNTER TOEPASSEN VAN DATA-ANALYSE MODEL VOOR HET EFFICIËNTER TOEPASSEN VAN DATA-ANALYSE Profiteren van data-analyse binnen de jaarrekeningcontrole DData-analyse toepassen als integraal onderdeel van de jaarrekeningcontrole zou in theorie

Nadere informatie

Data-analyse in de praktijk D E T O E PA S S I N G B I J V I S S E R & V I S S E R A C C O U N TA N T S - B E L A S T I N G A D V I S E U R S

Data-analyse in de praktijk D E T O E PA S S I N G B I J V I S S E R & V I S S E R A C C O U N TA N T S - B E L A S T I N G A D V I S E U R S Data-analyse in de praktijk D E T O E PA S S I N G B I J V I S S E R & V I S S E R A C C O U N TA N T S - B E L A S T I N G A D V I S E U R S Agenda Plaats in de praktijk Toepassing in audit De werkvloer

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Supplier Portfolio Manager

Supplier Portfolio Manager Decide with Confidence Supplier Portfolio Manager Verschaft u een compleet overzicht Supplier Portfolio Manager - Elke dag neemt u belangrijke zakelijke beslissingen om uw inkoopdoelstellingen te halen,

Nadere informatie

1. Definities. 2. Toepasselijkheid

1. Definities. 2. Toepasselijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN BRILL WEBDESIGN EINDHOVEN, NOVEMBER 2016 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Brill Webdesign: Brill Webdesign, gevestigd te Eindhoven, ingeschreven

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Wat is de impact van operationele KPI s op uw productie?

Wat is de impact van operationele KPI s op uw productie? Discussieforum Productie Rapportering Deel uw ervaringen en leer uit die van anderen! Wat is de impact van operationele KPI s op uw productie? Johannes Cottyn, XiaK-UGent Doelstelling van de presentatie

Nadere informatie

Whitepaper. 5 vraagstukken bij het koppelen van uw webwinkel aan uw boekhoud- of ERP systeem.

Whitepaper. 5 vraagstukken bij het koppelen van uw webwinkel aan uw boekhoud- of ERP systeem. 5 vraagstukken bij het koppelen van uw webwinkel aan uw boekhoud- of ERP systeem. Inhoud Inleiding... 1 Factureren... 1 Klantgegevens... 2 Orderverwerking... 2 Artikelinformatie... 3 Voorraad... 3 Inleiding

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

10 jaar Transparant Prijs heeft belangrijke bijdrage geleverd aan professionalisering verslaggeving goededoelenorganisaties

10 jaar Transparant Prijs heeft belangrijke bijdrage geleverd aan professionalisering verslaggeving goededoelenorganisaties 10 jaar Transparant Prijs heeft belangrijke bijdrage geleverd aan professionalisering verslaggeving goededoelenorganisaties Meer dan ooit liggen goede-doelenorganisaties onder het vergrootglas van de media.

Nadere informatie

IFRS 11 Joint arrangements : meer dan het schrappen van een keuze

IFRS 11 Joint arrangements : meer dan het schrappen van een keuze IFRS 11 Joint arrangements : meer dan het schrappen van een keuze De IASB heeft de langverwachte IFRS 11 Joint arrangements gepubliceerd, als onderdeel van een pakket van vijf nieuwe verslaggevingstandaarden.

Nadere informatie

Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012

Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012 1 Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012 Het wijzigen van het hoge Btw-tarief per 01-10-2012 1 UNIT4 heeft voor UNIT4 Multivers een speciale wizard ontwikkeld voor

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

Deltacare. Software voor de professionele inkoopafdeling. DC-Basis. DC-Inkoop. DC-Voorraad. DC-Factuurcontrole. DC-Aanvragen.

Deltacare. Software voor de professionele inkoopafdeling. DC-Basis. DC-Inkoop. DC-Voorraad. DC-Factuurcontrole. DC-Aanvragen. Deltacare Software voor de professionele inkoopafdeling DC-Basis Stambestanden Autorisatie Menu s Web-based E-mail notificatie DC-Inkoop DC-Aanvragen DC-Voorraad DC-Factuurcontrole Basis inkoop Orderregistratie

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

Succesfactoren van transformatieprogramma s

Succesfactoren van transformatieprogramma s Succesfactoren van transformatieprogramma s In de huidige Digitale Revolutie wordt het voor de continuïteit van organisaties steeds belangrijker om snel en effectief te kunnen reageren op veranderende marktbewegingen.

Nadere informatie

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Cultuurverschillen in het controledossier

Cultuurverschillen in het controledossier Cultuurverschillen in het controledossier Het professionele gedrag van accountants wordt beïnvloed door nationale-cultuurverschillen, ondanks het bestaan van internationale controlestandaarden. Internationaal

Nadere informatie

2012 Maximizer Software Inc.

2012 Maximizer Software Inc. Tijd voor en CRM optimalisatie? 3 Regelmatige controles Elke organisatie heeft zijn eigen specifieke kenmerken... Structuur van de afdelingen Plannen van het account-management Verkoopmethodologieën Bestaande

Nadere informatie

Het kasstroomoverzicht minder objectief dan gedacht

Het kasstroomoverzicht minder objectief dan gedacht Het minder objectief dan gedacht Ondernemingen hebben nogal wat keuzevrijheid bij het opmaken van de jaarrekening. Dit maakt de vergelijkbaarheid van en moeilijk. Arjan Brouwer - Accounting and Valuation Advisory

Nadere informatie

De nieuwe IFRS leasestandaard: stevige wijn of water?

De nieuwe IFRS leasestandaard: stevige wijn of water? De nieuwe IFRS leasestandaard: stevige wijn of water? Naar verwachting komt in het eerste kwartaal van 2013 een tweede voorstel voor nieuwe verslaggevingregels van leaseovereenkomsten. De oorspronkelijke

Nadere informatie

Risicobeheersing met Project Implementation Assurance

Risicobeheersing met Project Implementation Assurance Risicobeheersing met Project Implementation Assurance Ondernemen is veranderen en risico s nemen. Veranderingen die je als ondernemer wilt doorvoeren, maar die wel op een beheerste manier uitgevoerd dienen

Nadere informatie

Stage opdrachten 2010-2011. Deloitte Enterprise Risk Services Data Quality & Integrity. Ferry Geertman Walter Diele Norbert van Haaften

Stage opdrachten 2010-2011. Deloitte Enterprise Risk Services Data Quality & Integrity. Ferry Geertman Walter Diele Norbert van Haaften Stage opdrachten 2010-2011 Deloitte Enterprise Risk Services Data Quality & Integrity Ferry Geertman Walter Diele Norbert van Haaften 28 juli 2010 Korte omschrijving van de organisatie/afdeling Deloitte

Nadere informatie

Transparantie gaat verder dan verslaggevingregels

Transparantie gaat verder dan verslaggevingregels Transparantie gaat verder dan verslaggevingregels De Transparant Prijs en Het Glazen Huis hebben tot doel de transparantie van verantwoordingen te verbeteren. De ervaringen en best practices vanuit deze

Nadere informatie

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie. 1 Bijlage 2 De organisatieprestatiescan Techniek: Organisatieprestatiescan Toepassingsgebied: Achtergrond: Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Nadere informatie

Bescherming van persoonsgegevens een kwestie van vertrouwen

Bescherming van persoonsgegevens een kwestie van vertrouwen Bescherming van een kwestie van vertrouwen Privacy krijgt steeds meer aandacht in de samenleving. De Europese Unie is bezig met de Europese Privacy Verordening, die naar verwachting in 2015 in werking treedt.

Nadere informatie

GEN Kasstromenmodel. Product beschrijving

GEN Kasstromenmodel. Product beschrijving GEN Kasstromenmodel Product beschrijving Inhoudsopgave 1. Introductie 2. GEN modellen 3. Kasstromenmodel 4. Uitkomsten kasstromenmodel 5. Bijlagen 1. Introductie - achtergrond Binnen GEN is er een kasstromenmodel

Nadere informatie

Financiële Administratie Het kloppend hart

Financiële Administratie Het kloppend hart Financiële Administratie Het kloppend hart KRAAN Financieel bevat zowel uw grootboek als uw administratie van debiteuren en crediteuren. Doelstelling van KRAAN Financieel is doelmatigheid in: Beheer van

Nadere informatie

Alle functionaliteiten die u nodig heeft voor aanzienlijk lagere kosten. Maatwerk met standaard ERP Software

Alle functionaliteiten die u nodig heeft voor aanzienlijk lagere kosten. Maatwerk met standaard ERP Software Alle functionaliteiten die u nodig heeft voor aanzienlijk lagere kosten Maatwerk met standaard ERP Software Whitepaper Een goede start Plus handige cheklist! Efficiënter werken bij handels- en productiebedrijven.

Nadere informatie

Brochure BX LMS. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One

Brochure BX LMS. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX LMS Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Logistiek Management voor SAP Business One Logistiek Management voor SAP Business One vormt een ongeëvenaarde combinatie functionaliteiten voor

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Inkoopfactuurbeheer. Datum: , by MKG Nederland B.V. Ontwerp: MKG Nederland B.V.

Inkoopfactuurbeheer. Datum: , by MKG Nederland B.V.  Ontwerp: MKG Nederland B.V. Datum: 13-3-2015 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004025A00-01 2015, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie