VOORWOORD. Frank G.J. Fukking re directeur - 2 -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD. Frank G.J. Fukking re directeur - 2 -"

Transcriptie

1

2 VOORWOORD In dit boekje hopen wij meer duidelijkheid te geven over Schadehulp en de materie binnen een schaderegelingsproces en de eventuele (contra) expertise daarop. Schadehulp doet haar uiterste best iedere schade zo goed, vakkundig en snel mogelijk af te wikkelen. Heeft u vragen, nu of tijdens het schaderegelingsproces, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij vertegenwoordigen uw belangen binnen de schade en zijn u graag van dienst. Frank G.J. Fukking re directeur - 2 -

3 Wie zijn wij Schadehulp is een volledig onafhankelijk schaderegelingsbureau uit Zelhem (achterhoek). Regelmatig vernemen wij dat gedupeerden problemen ondervinden bij de afwikkeling van hun schade. Veelal is er een discussie met de expert van de verzekeraar over de hoogte van de schade of horen we dat schades niet volledig worden uitgekeerd of naar behoren worden afgewikkeld. Schadehulp helpt iedereen met de afwikkeling van zijn/haar schade. Hierin hebben wij veel ervaring. Wij verzorgen immers al jaren voor veel assurantietussenpersonen in Nederland de schadeafwikkeling voor hun klanten; schades door allerlei gebeurtenissen. Heeft u hulp nodig bij de afwikkeling? Wij helpen u graag. Kijk op: Schadehulp Schadehulp Direct Schadehulp Contra-Expertise Schadehulp Letselschade Welke schadegebeurtenissen Schadehulp kan u helpen bij de afwikkeling van iedere schadegebeurtenis: Autos-, Brand-, Inbraak-, Storm-, Aansprakelijkheid-, Letselschade of welke andere gebeurtenis dan ook. Schadehulp helpt u waar mogelijk met de afwikkeling van uw schade. Contra-expertise verzorgen wij uitsluitend voor de gebeurtenissen: Brand-, Water-, Inbraak- en Stormschade NIVRE Schadehulp werkt uitsluitend samen met Register Experts (re). Deze experts zijn allemaal ingeschreven in het register van het NIVRE. Het NIVRE geeft een groot aantal zekerheden met betrekking tot de professionaliteit en kwaliteit van de expert, die u helpt bij de afwikkeling van uw schade. Het NIVRE is een stichting en heeft als doel de bevordering en instandhouding van de deskundigheid en overige kwaliteit van de experts op het terrein van schadevaststelling, risicobeoordeling en verwante deskundigheden. Het NIVRE bewaakt de kwaliteit van de ingeschreven experts. Dit gebeurt door hoge eisen te stellen aan enerzijds de opleidingen en anderzijds door het instellen van de Permanente Educatie. Onze titel is voor u een extra kwaliteitswaarborg. Franchise Om meer grip te krijgen op de kwaliteit en uitvoering van expertiseopdrachten heeft Schadehulp in 2013 een eigen franchisemodule opgericht voor contra-expertise diensten en letselschadebehandelingen. Experts die het keurmerk van Schadehulp Franchise voeren voldoen naast de eisen die het NIVRE stelt aan extra eisen die betrekking hebben op de afwikkeling van uw schadedossier en de controle door de onafhankelijke ballotagecommissie daarop

4 Assurantietussenpersoon Schadehulp kan de gehele schadeafhandeling van uw kantoor overnemen, zonder dat u er nog naar om hoeft te kijken. Desgewenst 24 uur per dag. Ook is het mogelijk alleen incidentele schades bij Schadehulp te melden. Natuurlijk heeft u als tussenpersoon de mogelijkheid zelf de vinger aan de pols te houden, hiervoor kijkt u in het extranet dat u door Schadehulp wordt aangeboden. De afhandeling is stap voor stap te volgen. Modules Schadehulp kent voor de afwikkeling van schades voor assurantiekantoren twee schaderegelingmodules. Naast deze modules zijn allerlei persoonlijke wensen mogelijk. Module 1. Totaal schadeafwikkeling van 8.30 tot uur. Module 2. Totaal schadeafwikkeling inclusief 24-uurs alarmdienst. De werkwijze Schadehulp regelt voor u alle schademeldingen van uw kantoor. Uw relaties kunnen gebruik maken van alle aanvullende dienstverleningen die Schadehulp bij schaderegelingen aanbiedt. Uw relatie of het assurantiekantoor meldt de schade bij Schadehulp. Schadehulp neemt de schade per omgaande in behandeling en wikkelt deze met betrokken partijen af. U ontvangt van iedere, door uw relaties gemelde schade, een referentiecode zodat de gehele afwikkeling van de schade te volgen is op de website van Schadehulp. Zodra de schade is afgewikkeld, ontvangt u een bericht. Wilt u meer informatie kijk op knop ATP. In de pers Schadehulp staat regelmatig in de pers en geeft nieuwsbrieven uit. Ook wordt Schadehulp door Vara Kassa Belbus ingeschakeld om als deskundige op te treden. Hieronder treft u enkele publicaties aan. Wilt u het hele artikel lezen, kijk dan op onze website: - Vara Kassa "belbus" : Afhandeling schade zoutvloer Ondersteuning gedupeerde bij het verhalen van zijn schade aan een vloer op de leverancier. - Kijk op Oost-Nederland Artikel over Schadehulp in "Kijk op Oost-Nederland". - Vara Kassa "belbus" : Afhandeling waterschade Ondersteuning gedupeerde bij het verhalen van een waterschade op de woningbouwvereniging. - Afhandeling stroomschade Bommelerwaard desnoods tot rechter Ondersteuning gedupeerde bij de afhandeling van de schade van de stroomstoring in december Vara Kassa "belbus" : Afhandeling caravanschade (Belgie) Ondersteuning gedupeerde bij het verhalen van de schade aan zijn stacaravan in België. - Beste Schadeadministratie van Nederland Publicatie NVA verzekeringsblad over de schaderegelingsadministratie van Schadehulp

5 De afwikkeling van een contra-expertise in de praktijk: U heeft een schade geleden en uw verzekeringsmaatschappij heeft een expert ingeschakeld om de schade vast te stellen. Deze expert noemen wij de maatschappij expert. De maatschappij expert heeft tot taak de schade op een correcte, maar zo n goedkoop mogelijke wijze, vast te stellen. In de praktijk gaat dat veelal bij kleinere schades prima. U heeft dan geen eigen deskundige nodig. Maar als u het niet eens bent met schadevaststelling door deze expert, of u heeft te maken met een grotere schadegebeurtenis, dan heeft u op basis van de polisvoorwaarden het recht op een eigen deskundige, een contra-expert. Het moment om Schadehulp Contra-expertise in te schakelen. Schadehulp zal tijdens de schadeafwikkeling uw belangen vertegenwoordigen. Schadehulp Contra-expertise is een gelijkwaardige partij binnen het schaderegelingsproces en kent de polisvoorwaarden. Beide experts, de maatschappij expert en Schadehulp, benoemen samen een derde expert, de arbiter. De arbiter komt slechts in actie als wij tijdens het schaderegelingproces geen overeenstemming kunnen bereiken met de maatschappij expert. De benoeming van de experts en de arbiter worden in een akte van benoeming vastgelegd. Aan u als verzekerde zal worden gevraagd deze akte te ondertekenen. Schadehulp zal namens u een schadeopstelling maken. Wij zullen u daarom verzoeken bewijsstukken aan te leveren waarmee onze schadeopstelling kan worden onderbouwd. De schadeopstelling en bewijsstukken zullen bij de maatschappij expert worden aangeboden, waarna wij overeenstemming over de waarde voor en waarde na de gebeurtenis (het schadebedrag) proberen te bereiken. Als er overeenstemming is bereikt, dan maakt de maatschappij expert een akte van taxatie op waarop schadebedragen staan vermeld. Veelal zal u worden gevraagd deze akte mede te ondertekenen. Het meetekenen van de akte van taxatie door de verzekerde is echter niet noodzakelijk. De experts hebben het recht de schade eenzijdig vast te stellen. Als er geen overeenstemming is bereikt, dan wordt een akte van disakkoord opgemaakt. Deze akte zal samen met de schadeopstelling van beide experts bij de arbiter worden aangeboden. De arbiter heeft vervolgens als taak de schade opnieuw vast te stellen, waarbij de uitkomst van zijn bevindingen tussen de schadevaststelling van de maatschappij expert en de contra-expert moet blijven

6 Opdracht Schadehulp zal u vragen een opdracht contra-expertise te tekenen, waarin u aangeeft Schadehulp Contraexpertise in te schakelen als uw belangenbehartiger. Akte van benoeming In de akte worden drie partijen vermeld, te weten: - de naam verzekerde en Schadehulp Contra-expertise, - de naam van de door uw maatschappij ingeschakelde expert, - de arbiter. De akte van benoeming dient getekend te worden door alle drie de partijen, zoals genoemd in de akte. De doelstelling van de akte van benoeming is vast te leggen wie welke partijen vertegenwoordigt en indien onverhoopt blijkt dat er geen overeenstemming wordt bereikt tussen partijen met betrekking tot de schadehoogte, de arbiter al bekend is gemaakt. Indien partijen niet tot een akkoord kunnen komen, zal de arbiter een bindend advies geven. Akten van taxatie Op het moment dat partijen een schadebedrag zijn overeengekomen, wordt er een officiële akte van taxatie opgesteld. Deze akte van taxatie dient voor akkoord te worden ondertekend door de expert namens assuradeuren en de experts namens verzekerde. De akte van taxatie is bindend. Expertisekosten De kosten van Schadehulp Contra-expertise worden door uw verzekeraar betaald. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat op de meeste polissen hiervoor een maximering is ingebouwd. Deze maximering houdt in dat de kosten van de contra-expert nooit meer mogen bedragen dan de kosten van de expert namens assuradeuren. Schadehulp garandeert verzekerden daarom dat voor onze werkzaamheden nooit een aanvullende nota zal worden verzonden als blijkt dat onze factuur op basis van de polisvoorwaarden maar gedeeltelijk door de verzekeraar wordt betaald. Daarop zijn echter twee uitzonderingen namelijk; 1) Mocht bij aanvang van onze werkzaamheden of tijdens het schaderegelingproces blijken dat u niet of onvoldoende verzekerd bent, dan zijn wij genoodzaakt de (extra)kosten van contra-expertise bij u in rekening te brengen. 2) Mocht bij aanvang van onze werkzaamheden of tijdens het schaderegelingproces blijken dat u de verschuldigde premie niet of niet op tijd aan uw verzekeraar heeft betaald, waardoor er geen polisdekking kan worden verkregen, ook dan zijn wij genoodzaakt onze kosten bij u in rekening te brengen

7 Letselschade Schadehulp helpt u volledig bij het verhalen van uw letselschade op de veroorzaker. Het maakt daarbij niet uit op welke wijze het letsel is ontstaan. Een verkeersongeval, een geweldsmisdrijf of een bedrijfsongeval. Schadehulp helpt u waar mogelijk bij de afhandeling van de schade. Dat doen wij samen met de bij onze onderneming aangesloten letselschadespecialisten. U kunt de gehele afwikkeling van uw letselschadedossier stap voor stap en volledig transparant volgen via onze beveiligde website. Al onze letselschadespecialisten hebben zich geconformeerd aan de gedragscode van Schadehulp. U bent daarom altijd gewaarborgd van een letselschadedeskundige ingeschreven in het NIVRE register en een kwaliteitscontrole door onze onafhankelijke ballotagecommissie. Expertisekosten Een eerste gesprek met een van onze letselschadespecialisten is altijd gratis. Als u dat wilt, dan komen wij bij u thuis. Waar ook in Nederland. Onze kosten worden betaald door de schadeveroorzakende partij en daarom is het verhalen van uw schade voor u kosteloos. Wanneer u schade lijdt door de schuld van een ander, dan moet die ander ook de kosten betalen. Dat staat zo in de wet. Onze kosten zijn dus een onderdeel van uw schade. Schadehulp werkt door heel Nederland samen met letselschadespecialisten. U herkent deze specialisten aan het logo van Schadehulp of het keurmerklogo. Wat is letselschade Er is sprake van letselschade wanneer u door toedoen van een ander lichamelijk of geestelijk letsel hebt opgelopen. Meestal denkt u hierbij alleen aan verkeersongevallen. Letselschade kan echter allerlei oorzaken hebben en ook het gevolg zijn van bijvoorbeeld een arbeidsongeval, ongezonde werkomstandigheden, een gebrekkig product, een hondenbeet, etcetera. Wanneer u hiervan het slachtoffer bent geworden zult u merken dat letselschade grote gevolgen kan hebben. U kunt niet meer aan het werk, tijdelijk of misschien wel nooit meer. Uw promotiekansen zijn verminderd of zelfs niet meer aanwezig. Als u zelfstandig ondernemer bent, kan er sprake zijn van omzetverlies. Misschien kunt u uw hobby's niet meer uitoefenen of niet meer sporten. Al met al kunnen de gevolgen van letselschade voor uw werk en gezinsleven zeer ingrijpend zijn, in zowel sociaal als financieel opzicht. Onze hulp nodig. Stap 1 Neem contact op met Schadehulp Letselschade zodra u van mening bent dat u onze hulp nodig heeft bij de afwikkeling van uw schade. Stap 2 Schadehulp maakt zo snel mogelijk na de gebeurtenis met u een geheel vrijblijvende afspraak voor een gratis intakegesprek. Wij vertellen u dan de mogelijkheden van onze diensten en bespreken met u wat wij voor u kunnen betekenen. Stap 3 Nadat u heeft besloten Schadehulp Letselschade in te schakelen gaat Schadehulp voor u aan de slag

8 Postbus AB Zelhem Tel : Fax : Mail: Web:

Klaverblad Verzekeringen. U heeft schade, wat nu? sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. U heeft schade, wat nu? sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen U heeft schade, wat nu? sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

U heeft letsel opgelopen, wat nu?

U heeft letsel opgelopen, wat nu? U heeft letsel opgelopen, wat nu? Belangrijk U heeft als gevolg van een ongeval letsel opgelopen. Hierbij was een verzekerde van De Goudse betrokken en daarom ontvangt u van ons dit document. Hierin leest

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

SFZ Dienstverleningsdocument

SFZ Dienstverleningsdocument SFZ Dienstverleningsdocument Duidelijkheid over de dienstverlening SFZ, vindt het belangrijk dat u goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden. Deze dienstenwijzer richt zich met name op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.2.30 F INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Waar is deze verzekering voor? 2 Voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP)

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP) Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen?

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? I n h o u ds o p g av e Arbeidsongeschikt... en dan? 3 In tien stappen naar uw arbeidsongeschiktheidsuitkering 4 Wie helpen u daarbij? 8 Verschillende

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Aegon Rechtsbijstandverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3020 S 42503 b mei 2014 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 4 1.1 Wie zijn verzekerd? 4 1.2 Als uzelf 4 1.3 Als uzelf en uw partner 4 1.4 Als uzelf

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekerd met Advies Rechtsbijstandverzekering - Particulier Inhoud

Voorwaarden Verzekerd met Advies Rechtsbijstandverzekering - Particulier Inhoud Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Deze polisvoorwaarden 2 1.2 Wie bedoelen wij met verzekerden? 2 1.3 Wat bedoelen wij met rechtsbijstand? 2 Artikel 2 Risico-omschrijving 2.1 Privépersoon 3 2.2

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5 Wie zijn wij? Burgt en Partners bv Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 Postbus 153 3769 BG Soesterberg 3769 ZK Soesterberg Telefoonnummer: 0346 331534 Fax: 0346 331505 E-mail: info@burgtenpartners.nl Internetadres:

Nadere informatie

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust op Weg Autoverzekering In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die u bij ons heeft afgesloten. Zo weet u waar

Nadere informatie

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 TOELICHTING DIENSTVERLENINGVOORWAARDEN VOOR PARTICULIERE KLANTEN VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 Inleiding Halbertsma van den Boom biedt, als financieel dienstverlener, consumenten aan om hun belangen,

Nadere informatie

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Gedragscode GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair DNA Adviesgroep B.V. Willemskade 18 D 3016 DL Rotterdam Telefoon: 010-2909343 Fax: 010-2909345 Website: www.dna-adviesgroep.nl

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C Voorwaarden Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco Deze voorwaarden beschrijven uw Xclusief Autoverzekering

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering (uitvoering DAS) Inhoud

Rechtsbijstandverzekering (uitvoering DAS) Inhoud Polismantel 9002 Rechtsbijstandverzekering (uitvoering DAS) Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Deze polisvoorwaarden 2 1.2 Wie bedoelen wij met verzekerden? 2 1.3 Wat bedoelen wij met rechtsbijstand?

Nadere informatie

Voorwaarden RH2014. Rechtsbijstandverzekering. fbto.nl

Voorwaarden RH2014. Rechtsbijstandverzekering. fbto.nl Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering RH2014 Rechtsbijstandverzekering fbto.nl Voorwaarden FBTO Rechtsbijstandverzekering Inhoud Inhoud Leeswijzer 4 Contact 5 Algemene voorwaarden 7 1. Waarop baseren wij

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst / opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Extra uitgebreid/compleet

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Extra uitgebreid/compleet POLISVOORWAARDEN Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Compleet Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL B 03.2.40 G INHOUD Algemene voorwaarden Inboedelverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze verzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden CNV Gezinsrechtshulpverzekering.

Polisvoorwaarden CNV Gezinsrechtshulpverzekering. Polisvoorwaarden CNV Gezinsrechtshulpverzekering. Inhoud Wat moet u doen als u juridische hulp wilt? 1. Waarvoor bent u verzekerd? 2. Wij werken samen met de Stichting Achmea Rechtsbijstand 3. Voor wie

Nadere informatie