N.V. Nederlandse Gasunie is het gasinfrastructuurbedrijf dat het hoofdnet van het Nederlandse gastransportsysteem beheert. Gasunie heeft 12.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N.V. Nederlandse Gasunie is het gasinfrastructuurbedrijf dat het hoofdnet van het Nederlandse gastransportsysteem beheert. Gasunie heeft 12."

Transcriptie

1 1 Leidingaanleg in uw omgeving een gastransportleiding tussen Beverwijk en Wijngaarden

2 2 N.V. Nederlandse Gasunie is het gasinfrastructuurbedrijf dat het hoofdnet van het Nederlandse gastransportsysteem beheert. Gasunie heeft kilometer gastransportleiding in de Nederlandse ondergrond in eigendom. Gasunie transporteert op verzoek van haar klanten gas van locatie A naar locatie B. Het kan daarbij gaan om bedrijven die het gas van het ene naar het andere land willen vervoeren. Gas komt bijvoorbeeld bij de Duitse grens ons netwerk binnen en verlaat het netwerk bij de grens met België. Ook gaat het om energiecentrales en grote industrieën die het gas gebruiken om er elektriciteit van te maken of voor hun productieproces. Een ander deel van het gas wordt geleverd aan agrarische

3 3 Fitter Turgut Taskiran Het gaat niet altijd gemakkelijk, maar het past altijd. Daar zorgen we wel voor. bedrijven, bijvoorbeeld voor de verwarming van kassen. Maar ook de Nederlandse consument wordt voorzien van gas via regionale netbeheerders aan wie Gasunie het gas overdraagt. Zij transporteren het gas naar burgers en bedrijven zodat die kunnen koken en stoken. Transportcapaciteit Tweejaarlijk vraagt Gasunie haar klanten welke behoefte ze hebben aan transportcapaciteit over een lange toekomstige periode. Gasunie sluit met haar klanten overeenkomsten af voor deze perioden. Daarnaast wordt bekeken of die extra hoeveelheden gas die klanten

4 4 willen transporteren zijn te vervoeren met het bestaande gastransportnet. Zo niet, dan is Gasunie wettelijk verplicht extra transportcapaciteit te bouwen. Vanwege dit soort marktbevragingen zijn sinds 2006 verschillende leidingprojecten opgeleverd. De aanleg van een gastransportleiding tussen Beverwijk in Noord-Holland en Wijngaarden in Zuid Holland komt voort uit een marktbevraging in Gasrotonde Nederland wordt wel de gasrotonde van Noordwest Europa genoemd. Dat heeft een symbolische reden en een geografische betekenis. Symbolisch betekent het dat ons netwerk in staat is gas vanuit alle richtingen te ontvangen en we te sturen. We zijn aangesloten op soms lange gastransportleidingen vanuit Noorwegen en Rusland. Er komt gas vanaf de Noordzee en vanuit Nederlandse gasvelden. Ook wordt gas aangevoerd per schip vanuit alle delen van de wereld. Geografisch lijkt het netwerk van Gasunie op een rotonde met het IJsselmeer als middelpunt. Sinds 2006 zijn de noord-, oost- en zuidzijde van de rotonde versterkt. Daar bestaat de rotonde uit drie tot vijf banen. De westzijde van de rotonde bestaat uit maximaal twee banen. Daardoor is dit een flessenhals waar het CS Anna Paulowna gas soms maar moeilijk zijn weg kan Balgzand - Bactonleiding vinden en opstoppingen dreigen te ontstaan. Om die reden is Gasunie in april 2013 gestart met het uitbreiden van de transportcapaciteit in het CS Wijngaarden westen van Nederland. CS Grijpskerk CS Scheemda gasberging Zuidwending

5 5 Beemst Wormerland Facts & Figures Hollands Noorderkwartier Beverwijk Zaanstad Velsen Betrokken gemeenten: Beverwijk Zaanstad Velsen Haarlemmerliede en Spaarnwoude Haarlemmermeer Kaag en Braasem Rijnwoude Zuidplas Ouderkerk Bergambacht Nederlek Molenwaard Landsme Haarlemmerliede en Spaarnwoude Bloemendaal Zandvoort Haarlem k Haarlemmermeer Ouder-Amst out Amstelveen Lisse Uithoorn Lengte: 90 kilometer Amstel G Kaag en Braassem Doorsnede leiding: 48 inch / 1,22 meter De Ronde Venen Nieuwkoop Duur werkzaamheden: gefaseerd samen ongeveer een jaar Alphen aan den Rijn Woerden Rijnwoude Boskoop Montfoort Bodegraven-Reeuwijk Start leidingaanleg: 1 april 2013 Rijnland Oudewater Gouda d Zuidplas Ingebruikname leiding: 1 oktober 2014 Vlist Stichtse Rij penerwaard Capelle aan den IJssel Ouderkerk Bergambacht Nederlek Molenwaard Delta dam Ridderkerk t H d ik Id A b h

6 6 De aanleg van een gastransportleiding start met het maken van een werkterrein. Het werkterrein bestaat uit een ondergrond van zand of schors. Een werkstrook is meestal zo n 45 meter breed. Voordat het zand of schors wordt gestort wordt de vruchtbare bovenlaag, de zogenoemde teelaarde, opzij van het werkterrein opgeslagen. Met vrachtwagens wordt het zand aangevoerd, graafmachines verspreiden het over de ondergrond. Op het zand- of schorsbed worden rijplaten uitgereden waarover de vrachtwagens kunnen rijden die buizen in het veld leggen langs het leidingtracé. Deze buizen worden later aan elkaar gelast tot pijpstrengen.

7 7 Kraanmachinist Evert Brals Ik ben de eerste die het veld inrijdt om het zandbed voor het werk te leggen. En de laatste die vertrekt als ik het zandbed weer heb opgeruimd. Ik maak alles mee. Mooi! Deze werkzaamheden gaan gepaard met veel transportbewegingen van kiepwagens en diepladers. Als voorbeeld: Voor een kilometer tracé zijn negentien tot zevenentwintig diepladers met buizen nodig. Deze buizen zijn achttien meter lang en 1,22 meter in doorsnede. Er gaan er twee, maximaal drie op een dieplader.

8 8

9 9 Lasser Kees Thielen Lassen is gewoon mijn werk, maar het is natuurlijk wel belangrijk dat we dat werk goed doen. Elke naad tussen twee buizen wordt perfect gedicht. Veiligheid voorop! Wanneer de buizen zijn uitgereden in het veld, komt een lasploeg buizen aan elkaar lassen tot lange strengen. Elke lasverbinding bestaat uit meerdere lagen. Deze worden handmatig door lassers aangebracht of met lasautomaten. Verschillende lasploegen werken na elkaar elke verbinding af. Nadat alle lagen zijn aangebracht, wordt elke las gecoat zodat roestvorming geen kans krijgt. Alle lassen en de coating worden streng gecontroleerd. Na het lassen liggen de strengen als lange slangen in het veld. Deze strengen worden later in een te graven leidingsleuf gelegd.

10 10

11 11 Legger Gert Liewes Met onze zware kranen hangen we strengen pijp tot op de millimeter nauwkeurig in de sleuf. Precies werk dat we uitvoeren met immens materiaal. Machtig! Voorafgaan aan het leggen wordt een sleuf gegraven van 2,50 tot 3 meter diep. Grote kranen tillen de zware leidingstrengen op en leggen deze in de sleuf. In de sleuf worden de leidingdelen aan elkaar gelast en worden de lassen gecoat. Nadat deze zijn gecontroleerd en akkoord bevonden wordt de leiding toegedekt met het zand van het werkterrein. De bovenkant van de leiding ligt op 1,60 meter onder het maaiveld. In deze fase zijn er in beperkte mate extra verkeersbewegingen vanwege de aanvoer van de grote kranen.

12 12 Bij de aanleg van de gastransportleiding kruist Gasunie wegen en kanalen. Hiervoor zet ze verschillende boortechnieken in. Wanneer een pijpleiding onder een weg, spoordijk of een kanaal moet worden gelegd, duwt een pneumatische boorhamer de buis vooruit van damwandkuip naar damwandkuip. Soms moeten er achtereenvolgens een snelweg en een spoorlijn worden gekruist of een brede rivier. Dan kiest Gasunie voor technieken waarmee ze in staat is een leiding vanaf één locatie tot wel meter verder te leggen. Met zogenoemde gestuurde boringen kan de leiding over grote afstand en tot op grote diepte worden gelegd. Soms tot wel

13 13 Boormeester William Boere We zijn in staat om een leiding van 1,22 meter doorsnede en wel een kilometer lang tot op de centimeter nauwkeurig aan de andere kant boven te laten komen. vijfentwintig meter diep. Diepte kan bijvoorbeeld van belang zijn bij belangrijke vaarwegen die later verder worden uitgebaggerd. In het zuidelijke deel van het tracé Beverwijk Wijngaarden zet Gasunie deze techniek in om de leiding in de veelal zeer natte veengebieden te leggen. Daar gaat het niet zozeer om de diepte van de ligging als wel om de afstand. Door te kiezen voor boringen hoeft Gasunie het kwetsbare natte gebied niet met voertuigen te betreden. Een boring vergt van voorbereiding tot oplevering afhankelijk van het soort, de diepte en de lengte een paar weken tot een paar maanden.

14 14 Wanneer de leiding is toegedekt wordt het aanwezige zand en schors vermengd met de onderste grondlagen. Daarop wordt de vruchtbare teelaarde teruggeplaatst. Het werkterrein wordt opgeruimd, geploegd en gefreesd. Daarmee is de bovengrond in de veel gevallen in oorspronkelijke staat hersteld. Negentig procent van de gronden is eigendom van agrariërs. Soms wordt gras ingezaaid, soms wordt beplanting teruggebracht. Een en ander in overleg met de grondeigenaren of grondgebruikers.

15 15 Loonwerker Jan Robijn Wanneer ik klaar ben met mijn werk zie je alleen nog aan de Gasunie-palen dat hier het afgelopen jaar een gastransportleiding is gelegd. Voordat deze fase is afgerond en het terrein terug kan worden gegeven aan de eigenaar/gebruiker gaat er vaak een langere periode voorbij. In alle gevallen streeft Gasunie ernaar om de werkzaamheden binnen een zaai- en oogstseizoen af te ronden zodat een grondgebruiker maximaal een jaar niet over de grond kan beschikken. Voor de schade die hierdoor ontstaat wordt de grondgebruiker gecompenseerd.

16 16 Communicatie Via verschillende kanalen stelt Gasunie de omgeving op de hoogte van de leidingaanleg: Website Op is de voortgang van de werkzaamheden te volgen. Hier wordt duidelijk waar Gasunie op elk moment werkt. Met teksten, foto s en video s worde de verschillende onderdelen van het werk inzichtelijk gemaakt. Social Media Op Twitter en Facebook (Gasuniebouwt) volgen korte updates van het dagelijkse werk. Advertenties Voorafgaand aan de start van de verschillende onderdelen van het werk worden omwonenden geïnformeerd via lokale huis-aan-huisbladen.

17 17 Scholenpakket Basisscholen langs het tracé ontvangen een scholenpakket waarin wordt gewezen op het gevaar van dode hoeken van vrachtwagens. Het scholenpakket staat ook op Boekje omwonenden Omwonenden van het tracé of van de aanvoerroutes ontvangen deze uitgave met informatie over de leidingaanleg. Pers Via de pers wordt een breed publiek geïnformeerd. Een op een gesprekken In het veld zijn medewerkers van Gasunie en de aannemers aan te spreken over het werk.

18 18 Contactgegevens De aanleg van de gastransportleiding wordt gecoördineerd vanuit twee veldkantoren: Veldkantoor Nieuw-Vennep Hoofdopzichter Gasunie: Marcel Stam Rijnlanderweg KG Nieuw-Vennep Aannemer A.Hak Veldkantoor Waddixveen Hoofdopzichter Gasunie: Ron Noët Coenecoop PW Waddixveen Aannemer: Visser & Smit Hanab Voor meer informatie kunt u terecht op: Telefoon: (050)

19

20 20