Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids"

Transcriptie

1 wellantcollege ll Boskoop Schoolgids Wellant Chr. vmbo Boskoop

2 Inhoud Wellantcollege Boskoop 3 1. Het onderwijs Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? Lessentabel en schooltijden Stages: rondneuzen in de praktijk Carrousel De begeleiding Praktische informatie Overzicht mentoren Belangrijke namen Vakanties Belangrijke data Rechten en plichten op school Betrokkenheid ouders en leerlingen Alles over geld Overige Informatie 22 Boskoop 2

3 Beste leerlingen en natuurlijk ook ouder(s)/verzorger(s), Hartelijk welkom op onze mooie nieuwe groene school! Leren doe je het beste als je bezig bent met dingen die je ook leuk vindt. Om die reden leer je op Wellantcollege heel veel door te doen in het groen. Zo krijg je in de onderbouw praktijklessen in de carrousel, die in de bovenbouw verder gaan in de vernieuwde groene examenvakken Explore. Daarbij zoeken we het contact met de groene omgeving. Op onze school word jij gezien, gehoord en gekend. Anders gezegd: onze school is kleinschalig en herkenbaar. De school heeft de christelijke identiteit. Naast dagopeningen en vieringen proberen we dit zichtbaar te maken in de wijze waarop we met elkaar omgaan in de school. Samen gaan we voor een veilige sfeer in een fijne omgeving. De school kent veel mogelijkheden. Een meerderheid van onze leerlingen gaat naar de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Als je kunt presteren op een hoger niveau en praktisch bezig wilt zijn, kun je ook naar de gemengde leerweg. Na het vmbo kun je doorgroeien op het mbo. Onze ondersteuning voor leerlingen is gedegen. Kortom, wij zijn er klaar voor, jij ook? In deze schoolgids wordt specifieke informatie gegeven over onze school. Ook vind je hierin algemene informatie over Wellantcollege. Wij wensen je een fijn en succesvol schooljaar toe! Met vriendelijke groet, Namens het team van Wellantcollege Boskoop, G.W. van Leeuwen, regiodirecteur Boskoop 3

4 1. Het onderwijs 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs) Elke school heeft z n eigen manier van lesgeven. Wij ook. Om je goed voor te bereiden op het mbo, leren we je in de onder- en bovenbouw zelfstandig te werken en plannen. Wij bieden de volgende leerwegen aan: Gemengde leerweg en Theoretische leerweg (GL/TL): vooral theorie. Je doet examen in vijf theoretische vakken en een beroepsgericht programma(gl), voor TL doe je examen in 6 theoretische vakken en een beroepsgericht programma. Na het examen stroom je door naar niveau 4 of 3 van het mbo. Met een TL diploma kun je doorstromen naar de havo. Kaderberoepsgerichte leerweg (KB): nadruk op theorie, maar ook praktijk. Je doet examen in vier theoretische vakken en een beroepsgericht programma. Na het examen stroom je door naar niveau 3 en soms niveau 4 van het mbo. Basisberoepsgerichte leerweg (BB): praktisch ingesteld. Je doet examen in vier theoretische vakken en een beroepsgericht programma. In deze leerweg leer je ook bij de theorievakken vooral door praktisch bezig te zijn. Na het examen stroom je door naar niveau 2 van het mbo. Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) Bij Wellantcollege bieden we leerwegondersteunend onderwijs aan. Bijvoorbeeld als je extra ondersteuning nodig hebt om een diploma te halen. Je kunt deze extra ondersteuning tijdens de lessen krijgen, maar ook buiten de lessen. Om te bepalen of jij deze ondersteuning nodig hebt, kijken we naar (intelligentie)onderzoek en het schooladvies van je basisschool. Als je in aanmerking komt voor lwoo, overlegt Wellantcollege met het samenwerkingsverband uit de regio of je ook recht hebt op lwoo. Boskoop 4

5 Onderwijsondersteuning Sommige leerlingen hebben extra onderwijsondersteuning nodig. Om te bepalen of Wellantcollege de ondersteuning die jij nodig hebt kan bieden, kijken we o.a. naar het onderwijskundig rapport dat meekomt vanuit de basisschool. Als je in aanmerking komt voor extra ondersteuning, overlegt Wellantcollege met het samenwerkingsverband uit de regio of wij deze zorg kunnen bieden. In overleg met je ouders stelt Wellantcollege vast welke extra ondersteuning nodig is. Dit wordt samen met de ontwikkelingsmogelijkheden opgenomen in een ontwikkelingsperspectief (OPP). Onderbouw Op onze school noemen we de eerste twee leerjaren van het vmbo de onderbouw. Een gedeelte van de week krijg je les in verschillende vakken of leergebieden (zie lessentabel). Voor deze vakken krijg je cijfers. Naast aandacht voor kennis is er ook aandacht voor vaardigheden en vakoverstijgende thema s. In het eerste en tweede leerjaar krijg je 5 uur per week het vak carrousel. Je werkt dan zes weken aan een bepaald onderwerp of thema. Je rondt het onderwerp af met een eindproduct. Dit kan een presentatie zijn, een verslag of iets wat je kunt eten of meenemen naar huis. De docent beoordeelt ook hoe je de dingen aanpakt en hoe je daarin groeit. Na zes weken schuift jouw groep door naar een andere docent en een ander thema. Tijdens carrousel werk je vooral aan je vaardigheden. In een persoonlijk gesprek met de docent zal de groei in deze vaardigheden aan bod komen. Dit is een onderdeel van je cijfer. Het onderwijs in de onderbouw van het lwoo-vmbo Als leerling van het lwoo heb je op de basisschool door bepaalde omstandigheden een leerachterstand opgelopen. Met extra begeleiding zullen we samen proberen deze achterstand binnen twee jaar in te halen. Meestal zit je in het eerste leerjaar in een eigen stamlokaal met eigen kastjes. Er zijn inloopmiddagen voor je ouders. Daarnaast worden er handelingsplannen per groep en per leerling gemaakt. In het lwoo zul je bij bepaalde vakken ook leren plannen en samenwerken. Hierdoor word je op het onderwijs in de bovenbouw voorbereid. Boskoop 5

6 Bovenbouw De laatste twee leerjaren van het vmbo noemen we de bovenbouw. In mei van leerjaar 3 kies je een vakkenpakket. Sport en bewegen bestaat in het vierde leerjaar uit allerlei projecten. Je kiest een aantal weken een sport waar je graag kennis mee wilt maken, zoals fitness, streetdance of squash. Jouw ideeën zijn ook welkom! Wellantpunten Op het Wellantcollege moet elke leerling Wellantpunten behalen. Dit betekent dat je bezig bent met een klus op school. Dit kan variëren van het sorteren van boekjes tot het helpen van onderbouwleerlingen. Je kiest gewoon iets uit een lijst dat je leuk vindt om te doen of je komt zelf met een voorstel en...aan de slag dan maar. Eind leerjaar 2 heb je minimaal 15 punten gehaald en aan het einde van leerjaar 4 heb je minimaal 30 wellantpunten in totaal gehaald. Boskoop 6

7 1.2 Lessentabel en schooltijden In de lessentabel kun je zien hoeveel uur je per vak per week moet volgen. Bij ons op school duurt 1 lesuur 45 minuten. Elke dag wordt opgestart of afgesloten met 30 minuten mentor of studieles. Ljr. 1 Ljr. 2 Ljr. 3 Ljr. 4 BB KB GL BB KB GL BB KB GL Nederlands Engels Duits wiskunde rekenen S&B mentorles * * * * * biologie nask M&M maatschappijleer economie 2 4 beeldende vorming techniek godsdienst carrousel sector carrousel groen Profiel Groen Groen+ theorie CKV stage maatwerk rekenen 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 maatwerk taal 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Totaal ** * Elke dag 30 minuten mentorles en/of studieles ** In leerjaar 4 is het minimale aantal uur per week genoteerd, wanneer een leerling geen extra vak kiest. Nederlands, Engels en wiskunde zijn verplicht, daarnaast zijn keuzes mogelijk. Totaal is exclusief mentorles. Boskoop 7 33 ** 31 **

8 Schooltijden Op onze school vindt het onderwijs plaats tussen 8.30 uur en uur. Aan het begin van het schooljaar krijg jij jouw rooster. Schooltijd betekent niet altijd tijd op school. Soms vinden activiteiten onder begeleiding ook buiten het schoolgebouw plaats en soms zal je s avonds of in het weekend iets moeten doen. Lestijden Onderbouw Bovenbouw Les 1/mentorles Les 1/mentorles Les Les Les Les Pauze Pauze Les Les Les Les Les 6/Pauze Les Les Les 7/Pauze Les Les Les Les Pauze Pauze Les Les Les 11/mentorles Les 11/mentorles Vakkenpakket Verplichte examenvakken voor leerjaar 4 in de leerwegen BB, KB, GL sector Groen. Nederlands Engels Wiskunde Biologie/ Nask (natuur- en scheikunde) CKV Sport en bewegen Maatschappijleer Landbouwbreed Boskoop 8

9 Verplichte examenvakken voor leerjaar 3 in de leerwegen BB, KB, GL profiel Groen Nederlands Engels Wiskunde Biologie/ Nask (natuur- en scheikunde) CKV Sport en bewegen Maatschappijleer Profiel Groen Aan het eind van het derde leerjaar kies je het definitieve vakkenpakket waarin je Centraal Examen (landelijk eindexamen) doet. Volg je de GL of doe je mavo, dan volg je naast de bovenstaande vakken nog één (GL) of twee algemene vakken(tl). Bij ons zijn dat de vakken Duits en/of economie. Vanaf schooljaar werken wij vanaf klas 3 volgens het nieuwe profiel Groen. Dit zie je terug in het beroepsgerichte examenprogramma. Het beroepsgerichte programma bestaat uit twee vakken. Het beroepsgerichte profielvak en de beroepsgerichte keuzevakken. Als je in leerjaar 2 zit, ontvang je informatie over de keuzevakken die wij aanbieden. Lesuitval We proberen om lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Een docent die afwezig is, zal meestal door een collega vervangen worden. Dit noemen wij stipuren. 1.3 Stages: rondneuzen in de praktijk Onze school geeft beroepsvoorbereidend onderwijs. Stages zijn de ideale manier om te ervaren hoe het er in het bedrijfsleven aan toegaat. Bij ons op school loop je in het derde leerjaar twee weken stage en in het vierde leerjaar loopt de GL/TL één week stage. 4 BB en 4 KB starten aan het begin van het schooljaar met één week stage en deze loopt door in een dagstage op de vrijdag. Hoe kom je aan een stageadres? Je zoekt zelf een stageadres uit en vraagt aan de school of dit een goede plek is om stage te lopen. Lukt het niet om zelf een stageplek te vinden, dan helpt de school je zoeken. Je krijgt een stageovereenkomst van school. Jij, je ouders, de stagebieder en de school ondertekenen deze. Voor de inhoud en opbouw van de stage verwijzen we je naar het stage-informatieboekje en de stageopdrachten die je krijgt voordat je stage gaat lopen. Boskoop 9

10 Boskoop 10

11 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 1.4 Carrousel In de carrousel maak je kennis met de verschillende sectoren in het vmbo. In carrousel groen word je voorbereid op het groene examenprogramma in leerjaar 3 en 4. Er wordt een stevige basis gelegd op inhoud en in vaardigheden voor vakken als dier, verwerking agrarische producten (VAP), bloem, techniek, handel, plant en groen. Om de zes weken doe je een ander onderdeel en dat drie lesuren per week, twee jaar lang. In carrousel sector maak je kennis met de andere sectoren in het vmbo: techniek, economie en zorg & welzijn. Je krijgt verdieping op onderdelen van het groene programma. Want hoe graag we ook willen dat je bij ons jouw diploma haalt, het liefst zien we je met onze hulp een goede keuze maken. Twee jaar lang twee lesuren per week maak je o.a. kennis met verzorging, ICT, Food, kunst, Natuurtuin en oriënteer jij je op wie je bent en wat je wilt worden (IK). Schooljaar Boskoop 11

12 2. De begeleiding Samen houden we bij hoe het gaat Samen met jouw docenten ben je verantwoordelijk voor je resultaten en ontwikkeling. Om te zien of alles goed gaat, heb je regelmatig gesprekken met een begeleider. Meestal is dit je mentor. Voor alle vakken en leergebieden krijg je toetsen of (kleine) overhoringen. Ook krijg je beoordelingen voor opdrachten die je op school of thuis, zelfstandig of onder begeleiding maakt. Aan de hand van de resultaten, kunnen we samen zien of alles goed gaat. Trajectplanner Van Wellantcollege krijgen jij en je ouders een eigen inlogaccount voor Trajectplanner. Je krijgt via dit account toegang tot het computernetwerk van Wellantcollege en alle software die gebruikt wordt binnen ons onderwijs zoals het rooster, huiswerk, de cijfers etc. Jouw ouders krijgen via dit account toegang tot schoolspecifieke informatie en kunnen hiermee jouw resultaten, huiswerk en verzuim inzien. Ook is dit de plek waar besteld en betaald (voor bijvoorbeeld activiteiten) kan worden en gesprekken gevoerd worden tussen docent, ouder(s)/verzorger(s) en leerling. De remedial teacher (RT-er) Heb je extra hulp nodig bij taal en rekenen? Dan kan onze remedial teacher je helpen. Het is belangrijk dat jij zelf het probleem wil aanpakken. De RT-er maakt samen met de zorgcoördinator en jouw mentor een handelingsplan. Deelname is vrijwillig. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Meer informatie over passend onderwijs vind je in het algemene deel van de schoolgids. Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband (SWV) vo/vso Midden-Holland & Rijnstreek. Boskoop 12

13 CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) De medewerkers in het CJG werken op verschillende manieren samen met school. Elke school heeft vaste contactpersonen vanuit het CJG. De jeugdgezondheidszorg en de jeugd- en gezinsteams maken onderdeel uit van het CJG / CJG Alphen aan den Rijn is ook te vinden via Facebook: Boskoop 13

14 2.1. Praktische informatie Schoolleiding Afk Functie adres Dhr. M. Vermeulen Vrm Teamleider Mevr. N.D. Vonk Vnk Teamleider Docenten Afk adres Mevr. H. Anders-Lieshout AND Mevr. E. van Bennekom BEN Dhr. W. van den Bogert BGT Mevr. T. van den Bosch BOS Mevr. M. Broerse BRO Dhr. M. de Bruijn BRU Dhr. D. van Casteren CAS Dhr. E. Cicek CIC Mevr. B.R. Edelman-Ramgolam EDE Mevr. A. van der Ende END Dhr. E. Hartvelt HAR Dhr. D. Hesseling HES Mevr. S.G.C. Hoogma HGM Dhr. J. van den Hartog HRT Dhr. B. El Jeaid JED Mevr. N Ketelaar KET Mevr. B.M.A. van Koert KRT Mevr. L. Kraan KRA Mevr. S. Kramer KRM Dhr. K.N. Krens KRE Dhr. M. Kroon KRO Mevr. E.C.M. van de Laar LAA Dhr. F.L.J. Lutz LUT Mevr. M. Mast MAS Mevr. S. Mook MOO Mevr. C. Neven-Engelsman NEV Mevr. M. Ooms OOM Dhr. R.R. Rabouw RAB Dhr. B. Riede RIE Mevr. B. Ros ROS Dhr. L. van de Scheur SIR Dhr. A.J. van der Schoor SCH Mevr. H. Slootweg SLO Mevr. P. Swart SWA Mevr. A. Ticheler-Boer TIC Mevr. E. van Tok TOK Dhr. E. Zijlstra ZIJ Boskoop 14

15 Ondersteunend Afk Functie adres personeel Mevr. W. de Knecht KNE Adm. medewerker Mevr. L. Moseman MOS secretaresse Regiodirectie Dhr. S.R. Rens REN Conciërge Dhr. E. Wanders WAN Adm. medewerker Dhr. O. Zouhri ZOU Conciërge 2.2 Overzicht mentoren Leerjaar 1 Leerjaar 2 Klas Mentor Klas Mentor 1a Mevr. Ros 2a Dhr. Hesseling Mevr. Slootweg 1b Mevr. Ticheler Mevr. Edelman 2b Mevr. Anders Mevr. Swart 1c Dhr. El-Jeaid Dhr. Van Casteren 2c Mevr. V.d. Ende Mevr. Mast 1d Mevr. Neven Dhr. Krens 2d Mevr. Mook Mevr. Van den Bosch 1e Mevr. Ooms Dhr. Çiçek 2e Dhr. Van den Bogert Dhr. Riede Leerjaar 3 Leerjaar 4 Klas Mentor Klas Mentor 3a Dhr. Kroon Dhr. Den Hartog 4a Dhr. V.d. Scheur Mevr. Hoogma 3b Dhr. Hartvelt Mevr. Broerse 4b Mevr. Ketelaar Mevr. Hoogma 3c Mevr. Van de Laar 4c Dhr. Van der Schoor Mevr. Van Bennekom 3d Mevr. V. Koert Dhr. Rabouw Boskoop 15

16 2.3 Belangrijke namen De teamleiders zijn dhr. M. Vermeulen en mevr. N.D. Vonk. Coördinator onderwijsondersteuning: mevr. S. Hoogma. Decanen: mevr. N. Ketelaar en mevr. M. v.d. Laar. Examensecretaris: dhr. R. Rabouw. Vertrouwenspersonen: mevr. B. Ros en dhr. D. Hesseling. Remedial teacher: mevr. N. Ketelaar en dhr B. El-Jeaid. Sociaal verpleegkundige: mevr. P. Christoffels. Schoolmaatschappelijk werker: Coördinator schoolveiligheid/antipestcoördinator: dhr. S. Rens 2.4 Vakanties Herfstvakantie 15 oktober t/m 23 oktober 2016 Kerstvakantie 24 december 2016 t/m 8 januari 2017 Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2017 Paasweekend 14 april t/m 17 april 2017 Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2017 Hemelvaartsdag 25 mei 2017 Pinksteren 5 juni 2017 Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus Belangrijke data Activiteit Data Eerste schooldag 23 augustus 2016 Ouder infomiddag voor leerjaren 1 en 2 24 augustus uur Ouder infoavond voor leerjaren 3 en 4 24 augustus uur Laatste schooldag 5 juli 2017 Voor de overige data, zoals studiedagen, word je geïnformeerd middels het Wellbericht. Boskoop 16

17 2.6 Rechten en plichten op school Ziek of absent melden Je ouders krijgen vijf absentenbriefjes aan het begin van het jaar. De briefjes zijn ook te verkrijgen bij de conciërge en te downloaden van Intranet. Indien het verzuim vooraf bekend is (bijvoorbeeld bij bezoek aan arts of orthodontist), lever je het briefje in bij de conciërge. In geval van ziekte meldt jouw ouder/verzorger jou telefonisch af tussen en uur. Op de dag dat je weer op school komt, lever je het ondertekende absentenbriefje in bij de conciërge. Ben je na een weekend nog ziek? Dan geven jouw ouders/verzorgers dit opnieuw telefonisch door. Ga je eerder naar huis omdat je ziek bent, dan meld jij je ziek bij de mentor en de conciërge en belt jouw ouder/verzorger naar school wanneer je thuis bent. Ongeoorloofd verzuim Als je ongeoorloofd afwezig bent of te laat komt, wordt verplicht de verzuimde lessen en tijd dubbel in te halen. Ongeoorloofd verzuim wordt direct gemeld bij de leerplichtambtenaar van je woonplaats. Wanneer het ongeoorloofd verzuim niet stopt, volgt een proces verbaal en verwijzing naar Bureau Halt. In schooltijd op vakantie Als je ouders door hun beroep niet binnen de schoolvakanties met vakantie kunnen gaan, kunnen ze een verzoek indienen om jou maximaal 10 dagen (twee weken) extra vrij te geven. Ze moeten dan bewijzen dat het écht niet anders kan. Het mag ook maar één keer per schooljaar en niet in de eerste twee weken na de zomervakantie. Willen je ouders meer dan 10 dagen extra vrij vragen, dan beslist de leerplichtambtenaar. Schoolregels Je gedraagt je zo, dat iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Als basisregels hebben wij vier uitgangspunten, nl: Je bent op tijd. Je bent op de hoogte. Je bent een voorbeeld. Je verrast de ander niet. Voor alle schoolregels, zie Intranet. Boskoop 17

18 Deze vier punten kun je overal op toepassen waar het schoolzaken betreft en komen terug in de onderstaande tien schoolregels. 1. Ik heb respect voor mezelf, een ander en mijn omgeving. 2. Seksuele intimidatie en andere vormen van verbaal en fysiek geweld keur ik af. 3. Discriminatie op basis van ras, geslacht, geloof, seksuele geaardheid of uiterlijk, is niet toegestaan. 4. Vloeken en grof taalgebruik horen niet op school thuis. 5. Ik pest, bedreig en negeer niemand en ik gebruik geen geweld. Leefregel 3 t/m 5 gelden ook voor het gebruik van social media en internet. 6. Ik geef het duidelijk aan als ik iets niet wil, maar speel niet voor eigen rechter. 7. Ik blijf van de spullen van een ander af en verniel niets. 8. Ik neem geen wapens, drugs of alcohol mee naar school. 9. Ik houd de school schoon en netjes. 10. Ik houd mij aan deze regels en werk eraan mee dat anderen zich er ook aan houden. Naast deze tien leefregels zijn er natuurlijk nog andere dagelijkse regels die je moet weten. Deze staan op Intranet. Praktische regels Hier volgt een samenvatting van een aantal schoolregels. Op intranet kun je de uitgebreide versie lezen inclusief de maatregelen die volgen op een overtreding. 1. Binnen school of tijdens activiteiten van school is energiedrank niet toegestaan. Heb je het wel in jouw bezit dan zul je dit moeten inleveren. 2. Roken op school is verboden voor alle leerlingen. 3. Bezit en/of gebruik van alcohol- en cannabisproducten op school is verboden. Hiervan zal altijd melding gedaan worden bij de politie. Ben je onder invloed dan zul je geschorst worden. 4. Gokken om geld of goederen in welke vorm dan ook (kaartspelen, dobbelen, enzovoort) is verboden in de school en op het schoolterrein. De schoolleiding kan een uitzondering maken voor het organiseren van kansspelen waarvan de opbrengst ten bate komt aan een goed doel. 5. Mobiele telefoon gebruik is toegestaan in de aula en buiten het schoolgebouw. Tijdens de les alleen met educatieve doeleinden. Boskoop 18

19 Wat gebeurt er als jij je misdraagt? Als je iets doet wat tegen de regels is, nemen we maatregelen. Je kunt straf krijgen, maar ook geschorst worden. Bij een schorsing nemen we in ieder geval contact op met je ouders. Mocht je meerdere keren geschorst worden, dan kan verwijdering van school plaats vinden. Schade Schade die door jou wordt aangericht, moet door je ouders/verzorgers zelf worden afgehandeld via de verzekering. Vermissingen Je bent zelf verantwoordelijk voor je spullen. Daarom hebben we kluisjes waar je jouw geld, kleding, mobiele telefoon en andere waardevolle spullen in kunt doen tijdens de lessen. Laat je spullen niet rondslingeren. De school is niet verantwoordelijk voor vermissing! Soms wordt per ongeluk een verkeerd kledingstuk meegenomen. Gemerkte kleding kan terugbrengen bevorderen. Kluisjes Bij ons op school kun je kluisjes huren om je waardevolle spullen in te bewaren. De schoolleiding heeft ten alle tijde toegang tot je kluisje en kan deze door anderen laten onderzoeken. Bijvoorbeeld de politie, conciërge etc. Regels voor bezoekers van de school Wellant wil graag een veilige school zijn voor haar leerlingen en medewerkers. Daarom gelden er ook huisregels voor de bezoekers. Iedere bezoeker meldt zich eerst bij de receptie/conciërge Het is niet toegestaan dat bezoekers zonder overleg/toestemming richting een leslokaal of gespreksruimte gaan (dit om ongewenst bezoek van oververhitte bezoekers richting leerlingen/docenten/lokalen te voorkomen). Bij twijfel doen wij direct melding bij de politie Bij dreiging en/of geweldsincidenten heeft school altijd contact met de politie en volgt er een sanctie vanuit de schoolleiding/regiodirectie. Bij afwezigheid van een medewerker bij de receptie dient u het telefoonnummer te bellen dat u aantreft op het bordje op het raam van de receptie. Boskoop 19

20 2.7 Betrokkenheid ouders en leerlingen Lokale ouderraad (LOR) Wellantcollege vindt het belangrijk dat de ouders bij de school betrokken zijn. De ouders zijn vertegenwoordigd in een ouderraad. Willen je ouders een actieve rol in de ouderraad? Laat ze dan contact opnemen met de voorzitter van de ouderraad of de schoolleiding van onze school. De contactpersoon van de ouderraad is mevr. Bouthoorn, Ouderbetrokkenheid Wanneer docenten, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) goed samenwerken kun je beter leren, wordt er minder gepest en is er een betere sfeer op school. Ons schooljaar wordt gestart met een startgesprek met de mentor, jouw ouder(s)/verzorger(s) en jou. In dit gesprek spreken we de verwachtingen van elkaar naar elkaar uit en leggen deze vast. Door middel van thema-avonden en een 'Nieuwjaarsreceptie' houden wij elkaar op de hoogte en zorgen wij ervoor dat de ouderbetrokkenheid binnen onze school zal groeien. Leerlingenraad De school heeft ook een leerlingenraad. De leerlingen die hiervoor gekozen zijn, komen regelmatig bij elkaar om onderwerpen uit de school te bespreken. 2.8 Alles over geld Vrijwillige ouderbijdrage Onze school organiseert extra activiteiten, die zowel leuk als leerzaam zijn. Ze zijn niet verplicht, maar als je niet mee doet, moet je soms een vervangende opdracht maken. Wij proberen natuurlijk om jouw schooljaren tot een leerzame en leuke tijd te maken. Naast het volgen van les, krijg je ook tijd voor andere leuke dingen. Er zijn schoolfeesten, klassenavonden, sportdagen, werkweken en excursies. Alle activiteiten die onder leiding van docenten worden georganiseerd, vallen onder verantwoording van de school. Je mentor kan je hierover meer vertellen. We handelen de schoolkosten binnen Wellantcollege via trajectplanner af. Jouw ouders ontvangen van de school informatie over hoe dat precies in zijn werk gaat. Uiteraard zal daarin ook worden aangegeven waar zij terecht kunnen met vragen over schoolkosten en de vrijwillige ouderbijdrage. Boskoop 20

21 Vrijwillige kosten Leerjaar 1 Activiteit/excursie Omschrijving Kosten Mentoruitje leerjaar 1 Bezoek pretpark 32,50 Introductiedag Ayers Rock Ayers Rock 35,00 Kluishuur 15,00 Winterwerkweek Skiën in Zwitserland 390,00 Thuisblijfprogramma winterwerkweek Skiën in Zoetermeer 30,00 Leerjaar 2 Activiteit/excursie Omschrijving Kosten Werkweek Ardennen Teambuilding 230,00 Thuisblijfprogramma i.p.v. Teambuilding Zoetermeer 30,00 Ardennen Mentoruitje leerjaar 2 Bezoek pretpark 32,50 Kluishuur 15,00 Leerjaar 3 Activiteit/excursie Omschrijving Kosten Bezoek Blijdorp 30,00 Bezoek Keulen kader en Bezoek kerstmarkt in Keulen. 30,00 GL/TL CKV Bezoek musea, gastlessen en 30,00 aanschaf van de CJP-pas Werkweek Londen 350,00 Thuisblijfprogramma i.p.v. Londen Maken van een high tea en bezoek aan Amsterdam, inclusief Madamme Tussaud en Dungeons. 30,00 Mentoruitje einde leerjaar 3 Efteling 32,50 Kluishuur 15,00 Boskoop 21

22 Leerjaar 4 Activiteit/excursie Omschrijving Kosten Bezoek Keulen examenklas Bezoek kerstmarkt in Keulen. 30,00 Duits Excursie vakgerelateerd NaSK Examenkandidaten NaSK gaan op excursie naar België. 30,00 Afscheidsactiviteit leerjaar 4 Walibi Sportproject De leerlingen volgen een periode lang een activiteit buiten school. 32,50 45,00 Kluishuur 15,00 Daarnaast worden er gedurende het schooljaar diverse activiteiten, vakexcursies en uitstapjes georganiseerd, waar geen bijdrage voor betaald hoeft te worden. Een deel van je studiekosten vergoed Sommige gemeenten kennen een vergoedingsregeling. Informeer hiernaar bij de gemeente waar je woont. 2.9 Overige Informatie Wellantcollege kiest voor kleinschaligheid en veiligheid Als brugklasleerling zul je je onmiddellijk thuis voelen. Een leerling is bij ons geen nummer. In totaal zitten er op school ruim 370 leerlingen. Iedereen kent elkaar en er is volop aandacht voor iedere leerling. Brugklassers worden serieus genomen. Onze kleine school biedt een veilige omgeving waar je goede resultaten kan halen. Kledingvoorschriften bij bepaalde vakken In de lessen sport & bewegen zijn dit de kledingvoorschriften: Sportkleding en het dragen van gymschoenen is verplicht. Hoofddeksels zijn, in verband met het kunnen ontstaan van gevaarlijke situaties, niet toegestaan. Boskoop 22

23 Bij techniek en lassen gelden om veiligheidsredenen de volgende kledingvoorschriften: geen sandalen en korte mouwen; stevig schoeisel wordt aanbevolen; hoofddeksels zijn niet toegestaan in verband met het kunnen ontstaan van gevaarlijke situaties en lange haren moeten bij elkaar worden gebonden. In de beroepsgerichte vakken plantenteelt, agrarische techniek en groenvoorziening dien je te zorgen voor goede werkkleding. Hieronder wordt verstaan: kleding waarmee je buiten of in de kas kunt werken. Dus: laarzen of schoenen met stalen neus, een overall en eventueel regenkleding. Terugkoppeling basisschool van herkomst Basisscholen vinden het vaak bijzonder om te horen hoe het met hun oud-leerlingen gaat. Deze gegevens moeten zij ook weer gebruiken voor de onderwijsinspectie en voor evaluatie van hun adviezen aan het voortgezet onderwijs. Daarom sturen wij ieder jaar een overzicht van jouw resultaten naar de basisschool van herkomst. Slaagpercentage Aantal leerlingen Aantal geslaagden Percentage geslaagden vmbo-b % vmbo-k ,7% vmbo (g)t ,1% Boskoop ,4% Boskoop 24

24 Leerlingen vierde leerjaar vmbo in beeld Van leerlingen die in het vierde leerjaar van het vmbo zitten, wordt verwacht dat zij zich op tijd inschrijven voor een vervolgopleiding. Deze leerlingen moeten namelijk door leren totdat ze een startkwalificatie (havo, vwo of mbo-2 diploma) hebben. Omdat je verplicht bent door te leren, is het van belang dat vmbo-scholen, mbo-scholen en de gemeenten in beeld hebben voor welk type onderwijs je kiest en of je daadwerkelijk bent ingeschreven voor een vervolgopleiding. Vmbo-scholen, mbo-scholen en gemeenten in de regio Zuid Holland Oost werken daarom via Voroc nauw met elkaar samen. Voroc is een database waarin alle uitstromende vmbo-leerlingen in de regio Zuid Holland Oost zijn opgenomen. Ze worden hiermee gevolgd totdat ze zijn ingeschreven bij een vervolgopleiding. De vmbo-scholen zijn verplicht gegevens over deze leerlingen aan te leveren. De decanen vragen om die reden de mentoren de uitstroomgegevens beschikbaar te stellen. Wat betekent dit? Als je dit schooljaar in het vierde jaar van het vmbo zit, maak je deel uit van de groep die in de komende periode zal worden gevolgd door middel van Voroc. De verwerking van deze leerlinggegevens valt onder de verwerking van persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Boskoop 23

25 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Wellantcollege Boskoop Wellant Chr.vmbo Zijde EV Boskoop (0172)

Schoolgids

Schoolgids wellantcollege ll Boskoop Schoolgids 2015-2016 Wellant Chr. vmbo Locatiedeel Inhoud Wellantcollege Boskoop 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel en schooltijden

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Wellant Chr. vmbo

Schoolgids 2014-2015. Wellant Chr. vmbo Schoolgids 2014-2015 Wellant Chr. vmbo Inhoud Wellantcollege Boskoop 3 1 Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel en schooltijden 6 1.3 Stages: rondneuzen in de

Nadere informatie

wellantcollege ll Houten Schoolgids 2015-2016 Wellant vmbo Locatiedeel

wellantcollege ll Houten Schoolgids 2015-2016 Wellant vmbo Locatiedeel wellantcollege ll Houten Schoolgids 2015-2016 Wellant vmbo Locatiedeel Inhoud Wellantcollege Houten 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel 6 1.3 Schooltijden

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Wellant vmbo

Schoolgids 2014-2015. Wellant vmbo Schoolgids 2014-2015 Wellant vmbo Inhoud Wellantcollege Gorinchem 3 1 Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel en schooltijden 5 1.3 Stages: rondneuzen in de praktijk

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids wellantcollege ll Westvliet Schoolgids 2016-2017 Wellant vmbo Locatiedeel Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Inhoud Wellantcollege Westvliet 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids wellantcollege ll Naarden Schoolgids 2015-2016 Wellant vmbo Locatiedeel Inhoud Wellantcollege Naarden 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel en schooltijden

Nadere informatie

wellantcollege ll Houten Schoolgids Wellant vmbo Locatiedeel

wellantcollege ll Houten Schoolgids Wellant vmbo Locatiedeel wellantcollege ll Houten Schoolgids 2017-2018 Wellant vmbo Locatiedeel Inhoud Wellantcollege Houten 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel 5 1.3 Schooltijden

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids wellantcollege ll Oegstgeest Schoolgids 2016-2017 Wellant vmbo Locatiedeel Inhoud Wellantcollege Oegstgeest 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel en schooltijden

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids wellantcollege ll Amersfoort Schoolgids 2016-2017 Wellant vmbo Locatiedeel Inhoud Wellantcollege Amersfoort 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel, schooltijden

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Wellant vmbo met mavo WELLANTCOLLEGE AMERSFOORT 1

Schoolgids 2014-2015. Wellant vmbo met mavo WELLANTCOLLEGE AMERSFOORT 1 Schoolgids 2014-2015 Wellant vmbo met mavo WELLANTCOLLEGE AMERSFOORT 1 Inhoud Wellantcollege Amersfoort 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel en schooltijden

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids wellantcollege ll Naarden Schoolgids 2016-2017 Wellant vmbo Locatiedeel Inhoud Wellantcollege Naarden 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel en schooltijden

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 wellantcollege ll Amersfoort Schoolgids 2015-2016 Wellant vmbo Locatiedeel Inhoud Wellantcollege Amersfoort 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel en schooltijden

Nadere informatie

wellantcollege ll Utrecht Schoolgids 2015-2016 Wellant vmbo Utrecht

wellantcollege ll Utrecht Schoolgids 2015-2016 Wellant vmbo Utrecht wellantcollege ll Utrecht Schoolgids 2015-2016 Wellant vmbo Utrecht Inhoud Wellantcollege Utrecht 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel en schooltijden

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Wellant Chr. vmbo

Schoolgids 2014-2015. Wellant Chr. vmbo Schoolgids 2014-2015 Wellant Chr. vmbo Inhoud Wellantcollege Gouda 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel en schooltijden 6 1.3 Stages: rondneuzen in de

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Wellant vmbo

Schoolgids 2014-2015. Wellant vmbo Schoolgids 2014-2015 Wellant vmbo Inhoud Wellantcollege Houten 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel en schooltijden 6 1.3 Stages: rondneuzen in de praktijk

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids wellantcollege ll Amersfoort Schoolgids 2017-2018 Wellant vmbo Locatiedeel Inhoud Wellantcollege Amersfoort 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Schooltijden en lessentabel

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 wellantcollege ll Rotterdam Schoolgids 2015-2016 Wellant vmbo Locatiedeel Inhoud Wellantcollege Rotterdam 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel en schooltijden

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 wellantcollege ll Mavo Stek Schoolgids 2015-2016 Wellant mavo Locatiedeel Inhoud Wellantcollege Mavo Stek 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel en schooltijden

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Wellant mavo

Schoolgids 2014-2015. Wellant mavo Schoolgids 2014-2015 Wellant mavo Inhoud Wellantcollege Mavo Stek 3 1 Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel en schooltijden 4 1.3 Speciale klassen 10 2 De begeleiding

Nadere informatie

wellantcollege ll Gouda Schoolgids 2015-2016 Wellant Chr. vmbo Locatiedeel

wellantcollege ll Gouda Schoolgids 2015-2016 Wellant Chr. vmbo Locatiedeel wellantcollege ll Gouda Schoolgids 2015-2016 Wellant Chr. vmbo Locatiedeel Inhoud Wellantcollege Gouda 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel en schooltijden

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Wellant vmbo

Schoolgids 2014-2015. Wellant vmbo Schoolgids 2014-2015 Wellant vmbo Inhoud Wellantcollege Sloten 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel en schooltijden 6 1.3 Stages: rondneuzen in de praktijk

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids wellantcollege ll Rijnsburg Schoolgids 2016-2017 Wellant Chr. vmbo Locatiedeel Inhoud Wellantcollege Rijnsburg 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel en

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 wellantcollege ll Rijnsburg Schoolgids 2015-2016 Wellant Chr. vmbo Locatiedeel Inhoud Wellantcollege Rijnsburg 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel en

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids wellantcollege ll Rijnsburg Schoolgids 2017-2018 Wellant Chr. vmbo Locatiedeel Inhoud Wellantcollege Rijnsburg 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel en

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 wellantcollege ll de Groenstrook Schoolgids 2015-2016 Wellant vmbo Locatiedeel Inhoud Wellantcollege de Groenstrook 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids wellantcollege ll Klaaswaal Schoolgids 2016-2017 Wellant vmbo Locatiedeel Inhoud Wellantcollege Klaaswaal 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel en schooltijden

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. Wellant Chr. vmbo

Schoolgids 2013-2014. Wellant Chr. vmbo Schoolgids 2013-2014 Wellant Chr. vmbo Inhoud Wellantcollege Boskoop 5 1 Het onderwijs 6 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 6 1.2 Lessentabel en schooltijden 8 1.3 Stages: rondneuzen in de

Nadere informatie

wellantcollege ll Utrecht Schoolgids Wellant vmbo Utrecht

wellantcollege ll Utrecht Schoolgids Wellant vmbo Utrecht wellantcollege ll Utrecht Schoolgids 2017-2018 Wellant vmbo Utrecht Inhoud Wellantcollege Utrecht 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel en schooltijden

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Wellant vmbo

Schoolgids 2014-2015. Wellant vmbo Schoolgids 2014-2015 Wellant vmbo Inhoud Wellantcollege Utrecht 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel en schooltijden 6 1.3 Stages: rondneuzen in de praktijk

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Wellant Chr. vmbo

Schoolgids 2014-2015. Wellant Chr. vmbo Schoolgids 2014-2015 Wellant Chr. vmbo Inhoud Wellantcollege Rijnsburg 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel en schooltijden 6 1.3 Stages: rondneuzen in

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids wellantcollege ll Linnaeus Schoolgids 2016-2017 Wellant vmbo Wellant praktijkonderwijs Inhoud Wellantcollege Linnaeus 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Hoe ziet

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids wellantcollege ll de Groenstrook Schoolgids 2016-2017 Wellant vmbo Locatiedeel Inhoud Wellantcollege de Groenstrook 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids wellantcollege ll Rotterdam Schoolgids 2016-2017 Wellant vmbo Locatiedeel Inhoud Wellantcollege Rotterdam 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel en schooltijden

Nadere informatie

Schoolgids Wellant Chr. vmbo

Schoolgids Wellant Chr. vmbo Schoolgids 2011-2012 Wellant Chr. vmbo Inhoud Wellantcollege Boskoop 5 1 Het onderwijs 6 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 6 1.2 Lessentabel en schooltijden 8 1.3 Stages: rondneuzen in de

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids wellantcollege ll de Groenstrook Schoolgids 2017-2018 Wellant vmbo Locatiedeel Inhoud Wellantcollege de Groenstrook 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op de Groenstrook eruit? 4 1.2 Lessentabel

Nadere informatie

wellantcollege ll Sloten Schoolgids Wellant vmbo Locatiedeel

wellantcollege ll Sloten Schoolgids Wellant vmbo Locatiedeel wellantcollege ll Sloten Schoolgids 2015-2016 Wellant vmbo Locatiedeel Inhoud Wellantcollege Sloten 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel en schooltijden

Nadere informatie

je presentatietitel hier Welkom

je presentatietitel hier Welkom je presentatietitel hier Welkom op klein, groot groen b r e e d 2 kleinschalig veilig wellant respect we kennen elkaar vertrouwd persoonlijke aandacht gezellig zie Emovo-onderzoek op onze website (bij

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Wellant vmbo Wellant praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Wellant vmbo Wellant praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 Wellant vmbo Wellant praktijkonderwijs Inhoud Wellantcollege Linnaeus 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Hoe ziet een gemiddelde schoolweek

Nadere informatie

MELANCHTHON MATHENESSE

MELANCHTHON MATHENESSE MELANCHTHON MATHENESSE christelijke school voor vmbo hristelijke school voor MATHENESSE, DAT BEN JIJ! Op Melanchthon Mathenesse: Vind je alle leerwegen en alle sectoren. Werk je op je eigen manier. Ga

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids wellantcollege ll Klaaswaal Schoolgids 2015-2016 Wellant vmbo Locatiedeel Inhoud Wellantcollege Klaaswaal 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel en schooltijden

Nadere informatie

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO HET P O M O K L E W E G E L L O C FLORA VOOR VMBO FLORACOLLEGE Ondernemend Betrokken Eigenzinnig Resultaatgericht CHECK WWW.LENTIZ.NL/ FLORACOLLEGE VOOR MEER INFO Ondernemend Het Lentiz Floracollege is

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum Doe mee in onze groene wereld Almelo vmbo groen Het Groene Lyceum 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent en interesse. Zet

Nadere informatie

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Leerlingfolder Groen moet je doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Eindhoven 10x vraag en antwoord: dat is makkelijk kiezen! 1 2 Een dag op school Hoe ziet mijn schooldag eruit? De

Nadere informatie

Schoolgids Carré College (samenvatting)

Schoolgids Carré College (samenvatting) Schoolgids Carré College (samenvatting) 2016-2017 1 Over het Carré College Praktijkgericht Nu naar het Carré College, straks een baan Op het Carré College bieden we de best denkbare voorbereiding op MBO

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Wellant Chr. vmbo

Schoolgids 2012-2013. Wellant Chr. vmbo Schoolgids 2012-2013 Wellant Chr. vmbo Inhoud Wellantcollege Boskoop 5 1 Het onderwijs 6 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 6 1.2 Lessentabel en schooltijden 8 1.3 Stages: rondneuzen in de

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4 Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS IK BEN WELKOM CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS CITAVERDE COLLEGE HEERLEN RELATIEF KLEINE SCHOOL: VEEL PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR DE INDIVIDUELE LEERLING

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2016-2017 BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten 1 Welkom op de Schans Welkom op de Schans Jij bent nu

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Doetinchem. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Doetinchem. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route Doe mee in onze groene wereld Doetinchem vmbo groen Het Groene Lyceum Vakman schaps route 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Even voorstellen Mentoren: klas 3A: Salma Barkouh klas 3B: Germain Roodbol Decaan: Saida Felida Afdelingsmanager: Annie de Vries Directeur:

Nadere informatie

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 Welkom Locatie De Waard: Visie op onderwijs: Zien, erkend en herkend worden We gaan voor de kansen van leerlingen Degelijk onderwijs in een veilige omgeving Kleinschalig

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route Doe mee in onze groene wereld Twello vmbo groen Het Groene Lyceum Vakman schaps route 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. Wellant Chr. vmbo

Schoolgids 2013-2014. Wellant Chr. vmbo Schoolgids 2013-2014 Wellant Chr. vmbo Inhoud Wellantcollege Alphen aan den Rijn 5 1. Het onderwijs 6 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 6 1.2 Lessentabel en schooltijden 8 1.3 Stages: rondneuzen

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. open dag. vmbo groen. Enschede. Vakman schaps route. vrijdag 26 januari uur uur.

Doe mee in onze. groene wereld. open dag. vmbo groen. Enschede. Vakman schaps route. vrijdag 26 januari uur uur. Doe mee in onze groene wereld Enschede vmbo groen Vakman schaps route open dag vrijdag 26 januari 2018 15.30 uur - 20.30 uur www.aoc-oost.nl 2informatie vmbo groen 2018-2019 AOC Oost is jouw wereld. Een

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

VMBO 2/MAVO 2 15 JANUARI 2018

VMBO 2/MAVO 2 15 JANUARI 2018 VMBO 2/MAVO 2 15 JANUARI 2018 19-1-2018 Keuze proces Wat gebeurt er in de 2 e klas? En verder? www.zsc.nl HOE ZIT HET VMBO IN ELKAAR? Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) duurt 4 jaar en

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 wellantcollege ll Madestein Schoolgids 2015-2016 Wellant vmbo Locatiedeel Inhoud Wellantcollege Madestein 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel en schooltijden

Nadere informatie

Mavo I Havo-kanstraject I Businessklas. Informatiefolder

Mavo I Havo-kanstraject I Businessklas. Informatiefolder Mavo I Havo-kanstraject I Businessklas Informatiefolder Informatiefolder Leren doe je het beste als je bezig bent met dingen die je ook leuk vindt. Om die reden leer je op Wellantcollege Westplas mavo

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 30 MEI 2016 Welkom! Even voorstellen Vestigingsdirecteur Bert Kwakkel Conciërge Patrick Isenia Leerjaarcoördinator

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 6 juni 2017 Welkom! Even voorstellen Conciërge Jurgen Remmers Orthopedagoog Lizette Massop Jules Hormes, Luc van

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN. Wij maken leren persoonlijk. Hoog slagingspercentage. Veel aandacht voor taal en rekenen

Ondernemen, Welzijn & Sport WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN. Wij maken leren persoonlijk. Hoog slagingspercentage. Veel aandacht voor taal en rekenen WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Leren, ervaren én doen! Gezellig en kleinschalig Veel aandacht voor taal en rekenen Welzijn & Sport Onderwijs maken we

Nadere informatie

wellantcollege ll Gouda Schoolgids Wellant Chr. vmbo Gouda

wellantcollege ll Gouda Schoolgids Wellant Chr. vmbo Gouda wellantcollege ll Gouda Schoolgids 2017-2018 Wellant Chr. vmbo Gouda Inhoud Wellantcollege Gouda 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel en schooltijden

Nadere informatie

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Welkom Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Goeree-Overflakkee Kwalitatief goed onderwijs www.scholenopdekaart.nl www.samenwerkingsverband-vo.nl Expertisecentrum Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Schoolgids Wellant mavo

Schoolgids Wellant mavo Schoolgids 2014-2015 Wellant mavo Inhoud Wellantcollege Westplas Mavo 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel en schooltijden 4 1.3 Stages: rondneuzen in

Nadere informatie

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Driestar Lekkerkerk Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER. Alles uit de kast voor een diploma! minigids_altra Haarlemmermeer_2016.indd 1

ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER. Alles uit de kast voor een diploma! minigids_altra Haarlemmermeer_2016.indd 1 ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER Alles uit de kast voor een diploma! W W W. A LT R A. N L minigids_altra Haarlemmermeer_2016.indd 1 19-08-16 13:41 Beste leerling, welkom bij Altra College! Bij Altra College

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. Wellant vmbo

Schoolgids 2013-2014. Wellant vmbo Schoolgids 2013-2014 Wellant vmbo Inhoud Wellantcollege Sloten 5 1. Het onderwijs 6 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 6 1.2 Lessentabel en schooltijden 8 1.3 Stages: rondneuzen in de praktijk

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Keuze vervolgopleiding en wiskunde-plus

Keuze vervolgopleiding en wiskunde-plus Keuze vervolgopleiding en wiskunde-plus Naam: Klas 3: Mentor: Vul in: 1e Profiel keuze: Eventueel 2e Profiel keuze: Vul ook de onderstaande gegevens zorgvuldig in. Dan kan bekeken worden of het gekozen

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016 BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten 1 Welkom op de Schans Welkom op de Schans Binnenkort

Nadere informatie

Veelzijdig onderwijs in een prachtig modern en nieuw schoolgebouw. Dat is het vmbo Zuiderpark. Door ons brede onderwijsaanbod kan je gemakkelijk

Veelzijdig onderwijs in een prachtig modern en nieuw schoolgebouw. Dat is het vmbo Zuiderpark. Door ons brede onderwijsaanbod kan je gemakkelijk Zuiderpark samen bouwen aan jouw toekomst Veelzijdig onderwijs in een prachtig modern en nieuw schoolgebouw. Dat is het vmbo Zuiderpark. Door ons brede onderwijsaanbod kan je gemakkelijk doorstromen naar

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: LOB programma waar zijn we? keuzekaart met oa: Gemengde Leerweg; mevr. Noordergraaf Nieuw vak: Kunst2

Nadere informatie

Alles uit de kast voor een diploma!

Alles uit de kast voor een diploma! 2017-2018 ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER Alles uit de kast voor een diploma! WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! Bij Altra College Haarlemmermeer

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. Wellant vmbo

Schoolgids 2013-2014. Wellant vmbo Schoolgids 2013-2014 Wellant vmbo Inhoud Wellantcollege Rotterdam 5 1 Het onderwijs 6 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 6 1.2 Lessentabel en schooltijden 8 1.3 Stages: rondneuzen in de praktijk

Nadere informatie

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte Leerwegen: BBL, KBL, TL Welkom Als er sprake is van leer- en/of gedragsproblemen, waarbij meer ondersteuning nodig is dan het reguliere

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 wellantcollege ll Montfoort Schoolgids 2015-2016 Wellant vmbo Locatiedeel Inhoud Wellantcollege Montfoort 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel en schooltijden

Nadere informatie

INFORMATIE V M B 2015 B

INFORMATIE V M B 2015 B INFORMATIE VMBO 2015 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Ik ben geen type om met mijn neus in de boeken te zitten. Daarom doe ik basis. We hebben bij Bornego Beugel gelukkig veel praktijklessen.

Nadere informatie

LEERWEGEN IN HET VMBO

LEERWEGEN IN HET VMBO WELKOM LEERWEGEN IN HET VMBO klas 1 2 VMBO: Leerlingen hebben allen hetzelfde vakkenpakket klas 3 en 4: Niveau: KGT VMBO bovenbouw Leerwegen en vakkenpakket Leerlingen werken op eigen niveau De leerwegen

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids wellantcollege ll Montfoort Schoolgids 2016-2017 Wellant vmbo Locatiedeel Inhoud Wellantcollege Montfoort 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel en schooltijden

Nadere informatie

1. Inleiding. Hallo allemaal,

1. Inleiding. Hallo allemaal, 1. Inleiding Hallo allemaal, Voor jullie ligt het carrouselboekje voor 2 VMBO-t. Met dit boekje willen wij jullie en je ouders zo vroeg mogelijk inlichten over het verloop van dit schooljaar, 2010 2011,

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

Juli De Korenaer maakt deel uit van de Aloysius Stichting (www.aloysiusstichting.nl)

Juli De Korenaer maakt deel uit van de Aloysius Stichting (www.aloysiusstichting.nl) Juli 2014 De Korenaer maakt deel uit van de Aloysius Stichting (www.aloysiusstichting.nl) In dit boekje staat de volgende informatie: De mensen die op school werken blz. 3 t/m 12 Een plattegrond van de

Nadere informatie