Gods zegen in het gezag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gods zegen in het gezag"

Transcriptie

1 Votum en groet Zingen Ps 85: 1,4 Gebed Zingen LvK 360: 1 Schriftlezing Efez. 6: 1-9 Zingen Ps 25: 6 Preek HC Zondag 39 Zingen Ps 128 Belijdenis Zingen GK 163 Gebed Collecte Slotzang GK 133 Zegen 1 Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. 2 Toon eerbied voor uw vader en moeder, dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is: 3 Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde. 4 Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. 5 Slaven, gehoorzaam uw aardse meester zoals u Christus gehoorzaamt, met ontzag, respect en oprechtheid; 6 niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar als slaven van Christus die van harte alles doen wat God wil. 7 Doe uw werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, 8 want u weet dat allen door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen, zowel slaven als vrije mensen. 9 Meesters, behandel uw slaven op dezelfde manier. Laat dreigementen achterwege, want u weet dat zij en u dezelfde Heer in de hemel hebben, en dat hij geen onderscheid maakt. 1

2 Gemeente, in een gezin waren twee zonen. * (gebod 5: wat is eren) De oudste was zo gemakkelijk voor zijn ouders! Hij wist precies hoe zijn ouders dachten. In kleding en gedrag was hij netjes. Hij ging zondags mee naar de kerk en er was nooit discussie! Maar ondertussen ging hij zijn eigen gang. Hij kleedde zich op zijn kamer stilletjes om. * (plaatje) Hij kneep hij er s avonds stiekem tussen uit. Tegen zijn vrienden zei hij: Mijn ouders zijn zo waardeloos! De jongste was heel anders, die deed altijd moeilijk. * (plaatje) Hij ging voortdurend in discussie met zijn ouders. Waarom mag niet dit, waarom moet dat. Wat een puber was dat, altijd maar dwars tegen de draad in. Wie van de beide jongens zou zijn ouders nu eren? Ik denk de jongste, want met al die discussie toont hij iets! Ik houd van mijn ouders en vind hun oké belangrijk. * (liefde) Bijzonder klinkt het 5 de gebod! Niet: als je niet gehoorzaamt krijg je straf. * (geen dreiging maar een belofte) Maar: gehoorzaam, dan ontvang je zegen. Dat gehoorzamen is soms niet gemakkelijk. Gods zegen in het gezag 1. Gods liefde * God heeft als Schepper van het leven het te zeggen over alles. * (Gods gezag) Hij heeft alles naar zijn orde gemaakt. God legt iets van zijn gezag op de schouders van mensen. Zij moeten de wereld goed beheren en regeren. Je merkt dat er een structuur is van mensen die boven je staan. * (kegel) God komt allereerst in de ouders naar je toe. Zij zijn de eersten die tegen je spreken in het gezin waar je opgroeit. Als de wereld wijder wordt komen anderen in beeld waar je naar luistert. Onderwijzer, ambtsdrager, chef, overheid, rechter, politie. Je staat tegenover elk in een eigen gezagsverhouding. Boven hen staat steeds God. God spreekt door de ouders tegen de kinderen. * (God spreekt door mensen) 2

3 De HEER gaf ouders de opdracht om voor zijn kinderen te zorgen. Het belangrijkste is dat ze Gods liefdevol gezicht tonen. Leer hen leven onder Gods liefde. Dan komt het leven tot bloei: dan krijgt het leven grote zegen. Kinderen ontmoeten in hun ouders de zorgende hand van God. Als ouders iets doen, zeggen, verbieden tonen ze daarin Gods beeld. Ouders kunnen ook een slecht beeld van God tonen. Liefdeloos, neerbuigend, mishandeling en misbruik. Dan verknoeien ze het beeld van God bij het kind. De Heer zelf gebiedt: ouders leer de kinderen Mij kennen. * (Gods gebod) Met je voorbeeld, bidden, Bijbellezen, warmte naar elkaar, in de wereld. Je hoort het Deut. 6: 5-7 (Ex 12, Ps 78) Heb daarom de HEER lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Inprenten dat is Gods gebod in het hart van de kinderen vastleggen. * (inprenten) Gods gebod moet vastzitten als een tatoeage, of een inkerving in een steen. Israëlitische ouders moesten het grote verhaal vertellen Wie God is! Dat God hen uit Egypte had bevrijd. De Schepper van hemel en aarde is onze Bevrijder en Helper. Zie je hoe Hij met liefde en macht voor ons zorgt? Zo n geweldige God hebben wij! Blijf gehoorzaam onder die liefde van God, want dan gaat het je goed. 2. Gods zegen * De HEER wil zijn kinderen laten genieten van zijn zegen. * (muntzijden: toon en eis) Gebod 5 is een munt met de zijden. Ouders toon Gods liefde, leef blijmoedig in Gods orde. Kinderen ontmoeten dan in ouders en gezagsdragers God zelf! Ouders eis concreet gehoorzaamheid, want jullie dragen Gods gezag! Zo leer je kinderen leven onder Gods liefde en zegen. In onze tijd hebben mensen van gezag een vies woord gemaakt. * (gelijkheid?) Ieder is gelijk en waarom zou het kind het niet zelf kunnen uitmaken. Men verwart gezag met pressie en onderdrukking. 3

4 Maar gezag en liefde hangen samen. Hoe weet een kind dat vuur gevaarlijk is en dat je spiritus niet kunt drinken? Ouders leren dat: ze zeggen 'heet', 'pas op', 'afblijven'. Niet luisteren levert schade op en soms een grote chaos. Als je het luisteren niet vroeg leert kan dat later grote gevolgen hebben. Bij de opvoeding in het gezin vallen grote beslissingen. * (leven in Gods liefde) Gehoorzaamheid eisen is niet hetzelfde als onderdrukken en kleineren. Gezag is niet alleen maar een uiterlijke vertoning van moet omdat ik het zeg. Gezag is staan in Gods liefde en orde. Zo stroomt vanuit Gods zegen naar de mensen. In je gezag ervaar je Gods zorg en daarin laat je anderen delen. Dat vraagt aandacht, gesprek, tot inzicht brengen, keuzes leren maken. Het gaat om het leven voor God in Gods Rijk. Regels van gehoorzaamheid werken positief in gezin. * (positief effect) Denk aan taalgebruik, in respect en warmte met elkaar omgaan. Afspraken voor tijden: eten, slapen, studie, hobby, gebruik van tv, pc, ipad. Zodra je die regels niet handhaaft wordt het een onleefbare chaos. Ongehoorzaamheid heeft ernstige gevolgen! * (negatief effect) Kijk maar eens in de samenleving. Stel je voor dat er niemand is die de orde bewaakt. Wat helpt dan het verbod tot doodslaan, echtbreuk, diefstal, liegen en roddel? Als ieder maar doet waar hij zin in heeft ontstaat er chaos en onvrede! Zonder handhaving van gezag heerst er geen orde. Daarom vindt HEER dit een belangrijk gebod voor zijn volk. * (luisteren is leven) God bracht zijn volk niet voor niets uit Egypte naar Kanaän. Hij zorgt! De HEER dienen brengt zegen. Luister, anders gaat het mis in de samenleving. Het vijfde gebod is een belangrijk gebod! God dienen begint met luisteren! Dat is met God leven. God verlaten begint met 'niet luisteren'. Dat is zonder God leven. Dat was in het paradijs al zo en dat is nog zo. Als het mis gaat met gezag is de orde verstoord Dan is het leven met God geblokkeerd. (kegel) Luisteren naar God brengt zegen in de samenleving. 4

5 3. Gods belofte * Het 5 de gebod is een belangrijk gebod! Hoor wat Jezus zegt tegen de rijke jongeling. * (climax - belofte) Hij noemt al de geboden op achterelkaar op. Het 5 de noemt Hij als laatste, de climax, de belangrijkste! Paulus vertelt (Ef. 6.) hoe belangrijk dit gebod is door de belofte! 1 Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. 2 Toon eerbied voor uw vader en moeder, dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is: 3 Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde. Wat betekent nu die belofte? * (loon niet te berekenen) Leven gezagsgetrouwe gelovigen langer? In Job 21 en Psalm 73 staat anders wel, dat het vaak andersom is. Trouwens lang leven is niet altijd fijn: je kunt er ook verzadigd van zijn. Ouderdom of ziekte, of depressie kan je vreugde ontnemen. Dan verlang je naar de dood. Soms is kort leven ook een zegen! God bewaart je dan voor ellende of voor verleiding tot ongeloof. Je kunt Gods beloning niet van tevoren al voor God uitrekenen. * (belofte geldt ons) Toch geldt het ook voor ons: Eer je ouders: dan beloont God je. Ook al leven wij niet meer in het land Kanaän. Paulus zegt 1 Tim 4,8: het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal. Je begint namelijk te leven met God en dat is je levensdoel. En dat leven houdt nooit op. Die tekst opent ons oog voor de eeuwige toekomst die we met God hebben. Zoals in Fil. 3,20 staat dat we burgers zijn van het hemelrijk. Christus maakt de nieuwe aarde voor ons bereikbaar. Voor de toekomst mogen we zegen verwachten: welzijn en lang leven. Die zegen geldt ook voor vandaag voor ons. * (Wijsheid brengt zegen) Gods zegen komt met gehoorzaamheid. In Spr. 3,16 hoor je waarom de vader zijn zoon onderwijst in wijsheid. Wijsheid geeft je een lang leven. 5

6 Zonde is uiterst gevaarlijk en leidt soms tot ziekte en dood. Als je drugs gebruikt kun je een levensgevaarlijke verslaving oplopen. Als je teveel rookt dreigt ernstige beschadiging van gezondheid. Alcoholmisbruik verwoest je gezondheid en je omgeving. Seks buiten het huwelijk brengt verdriet, schade en ziekte. In kringen van het occulte, nodig je de duivel met zijn geesten in je leven. Vele zonden dragen de straf al met zich mee. Maar luisteren naar de HEER brengt zegen. 4. Gods Zoon * In Efeze 6 zien we scherp wie er achter het vijfde gebod zit. * (Jezus regeert) Jezus heeft alle macht. Hij is de grote Koning en Hij bepaalt de orde van zijn koninkrijk. Hij wil je door je ouders en wat voor gezagsdragers ook maar regeren. Achter je ouders (gezagsdragers) mag je Jezus zien. Hij legt het zijn gewicht van gezag over hen heen. Gezag oefenen is leren letten op wat Jezus bezig is te doen. * (kiezen met Jezus) Als kind leer eigen keuzes maken in de samenleving. Welke waarde geef ik aan de dingen als ik van Jezus houd? Welke dingen doe ik als Gods kind wel en niet? Dan volgt de keuze in je gedrag: Spulletjes, kleding, surfen op internet, cd games, school, werk, vriend, seks. Wil Ik in alles met Jezus kiezen? Waarom zou ik me net zo gedragen als mensen uit de wereld? Ouders wijzen die weg met voorbeeld en gesprek. * (verantwoordelijkheid geven) In dat proces geef je het kind de verantwoordelijkheid die het kan dragen. Het mooiste wat God ons geeft is de mogelijkheid om voor Hem te kiezen. Dan respecteer je als ouders de waardigheid van je kind. Vader en moeder leiden hun kind naar Jezus. Ze leren je: Wie ben jij als Gods kind en hoe kies je? * (Jezus leren kennen) Dat is leren zelfstandig leven als burger in Gods Rijk. In dat proces houd je er rekening mee dat elk kind uniek is. Elk kind mag dan ook met eigen mogelijkheden voor God leren leven. Ouders respecteren daarin ook de gaven van die de Schepper gaf. God gaf elk kind vanaf de moederschoot zijn doel. Elk kind is waardevol door het bloed van Jezus. 6

7 Het belangrijkste in dat proces is: leer je kinderen Jezus kennen. Laat zien hoe Hij tot het uiterste gehoorzaam was tot de dood aan het kruis. En hoe Hij het leven opende voor ons. Gods Zoon geeft ons het leven dat geen einde heeft. 5. Gods eer * Daar staat de opdracht: eer je vader en je moeder. * (Ouders dragen Gods gezag) God wijst mensen aan die zijn gezag dragen. Als je ouders eert, dan eer je daarin God. God stelt elk mens zelf verantwoordelijk. * (persoonlijk verantwoordelijk) Elke leeftijdsfase is die verantwoordelijkheid anders. In de beginfase staat het gehoorzamen voorop. Later luisteren naar je ouders en verantwoord zelf kiezen. Weer later het bezoeken en verzorgen van de ouders als ze oud zijn. Zo kunnen kinderen hun ouders tot op hoge leeftijd eren. Eren betekent dat je je ouders en hun mening belangrijk vindt * (eren = respecteren) Eren en Respecteren is geen schijnvertoning. (de 2 broers) Eren betekent, dat je de mening van de ouders wilt horen! Je geeft ze een duidelijke plaats in je leven en je luistert naar ze. Bij belangrijke keuzes: school, beroep, verkering praat je met ze. En ouders kunnen die discussie en dat gesprek niet uit de weg gaan. Want het gaat uiteindelijk om het leven met Jezus. Soms merk je dat problemen groeien op school of op het werk. * (Jezus zien) Je kunt dan heel boos worden op leerkrachten, chefs, gezagsdragers. Of op een politieagent die je bekeurt. Dan komt het erop aan, dat je beseft wie Jezus is. Bij burgers in Gods rijk past een christelijke stijl. Daar heerst Gods orde. Laat er daarom gesprek zijn (in het gezin) over het leven voor God. * (gesprek) Het is heel erg wanneer de gesprekken doven! En als ieder zijn eigen gang gaat. Dat kan gebeuren om allerlei redenen. Door de tv, afwezigheid van ouders, als ieder te druk is, door verwijdering. Vooral aan de maaltijd en zondags hebben we gelegenheid tot contact. Heel belangrijk dat je interesse toont in het leven van je kinderen. 7

8 We lezen in 3 Joh 4: Groter blijdschap ken ik niet, dan dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Het is een vreugde als je merkt dat je kinderen willen leven voor God. God geeft de duidelijke opdracht: leer ze Mij kennen, mijn liefde, mijn gebod. Als ouders dat gebod serieus nemen mogen ze Gods zegen verwachten. Ouders kunnen geen geloof geven. Je kunt niet voor je kinderen beslissen, wel praten en bidden. De gemeente staat rondom de jeugd en ouders. * (de gemeente) De warmte van Gods liefde maakt de gemeente tot trekpleister. Rond erediensten en catechese kan die warmte gestalte krijgen. Dat is ook mooi als de gemeente betrokken is bij de catechese. Een lerende gemeente is een erende gemeente. Amen. 8