Dit aanbod bestaat uit de onderstaande drie collectieve verzekeringen: 1. Aansprakelijkheid. 2. Ongevallen. 3. Bestuurdersaansprakelijkheid.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit aanbod bestaat uit de onderstaande drie collectieve verzekeringen: 1. Aansprakelijkheid. 2. Ongevallen. 3. Bestuurdersaansprakelijkheid."

Transcriptie

1 KNSB VERZEKERINGEN Inleiding De KNSB heeft ervoor gekozen om voor haar individuele leden, vereniging/stichtingen, en gewesten kwalitatief hoogwaardig en voordelige verzekeringen aan te bieden. Deze verzekeringen zijn voor zowel het schaatsen als het skaten onder dezelfde voorwaarden toepassing, tenzij anders, expliciet, vermeld wordt. Dit aanbod bestaat uit de onderstaande drie collectieve verzekeringen: 1. Aansprakelijkheid. 2. Ongevallen. 3. Bestuurdersaansprakelijkheid. 1. Aansprakelijkheidsverzekering Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade (letsel- en zaakschade) waar ook ter wereld toegebracht aan derden (mits tijdens een door de vereniging/stichting geregistreerde activiteit en onder auspiciën van de KNSB (gewest(en) en/of vereniging(en)/stichtingen. De aansprakelijkheidsverzekering is onderverdeeld in drie soorten aansprakelijkheid: Algemene aansprakelijkheid: schade die u of uw leden/vrijwilligers tijdens verenigingsactiviteiten veroorzaken Werkgeversaansprakelijkheid: schade die werknemers van de vereniging/stichting/gewesten oplopen tijdens hun werk Risicoaansprakelijkheid: schade waarvoor u als bezitter van een verenigingsgebouw aansprakelijk bent Verzekerden Leden van bestuur, secties en commissies van de KNSB (regelt KNSB). Gewesten en vereniging/stichtingen aangesloten bij de KNSB en aangemeld bij Meeus. Verzekerd bedrag Voor aansprakelijkheid van bovengenoemde verzekerden geldt een verzekerd bedrag van ,- per aanspraak met een maximum van ,- per verzekeringsjaar. Eigen risico Per gebeurtenis geldt een eigen risico van 110,- voor schade aan zaken. Premie De premie voor deze verzekering bedraagt voor verenigingen en gewesten 0,15 per lid met een minimum van 15,00 en een maximum van 55,00 excl. 21% assurantiebelasting. (opgave eenmaal per seizoen op basis van ledenaantal per 1 november). Wanneer Geldig Tijdens het deelnemen aan door de KNSB, gewesten of vereniging/stichtingen goedgekeurde wedstrijden, trainingen en overige activiteiten ter bevordering van de schaats- en skatesport. Pagina 1 van 6

2 Uitsluitingen en uitzonderingen 1. Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, verduistering, vermissing, verwisseling of verdwijning van zaken, geld en geldswaardige papieren. 2. Schade die verband houd met toertochten die niet onder auspiciën van en conform het draaiboek van de KNSB zijn georganiseerd. 3. Schade die verband houd met de organisatie, beoefening, training of enigerlei anderszins actief zijn met betrekking tot het zogenaamde down-hill skaten/skeeleren. 4. Steppers die deelnemen aan skatetoertochten zijn meeverzekerd voor zover zij rijden met een licentie van de KNSB Beschermingsmiddelen skaten Tijdens het beoefenen van de skate/skeeler/stepsport zijn de deelnemers verplicht de voor de sport geadviseerde hoofdbescherming te dragen. Indien de vereniging/stichting aansprakelijk gesteld wordt voor letselschade, wordt er bij het ontbreken van knie-, pols-, en elleboogbescherming in geval van letselschade een eigen risico van 1.500,- per aanspraak in rekening gebracht bij de vereniging. De verwachting is dat het schadebedrag lager is dan genoemd eigen risico. Aanmelden Gewesten en verenigingen/ stichtingen dienen zich zelf aan te melden bij Meeus indien zij gebruik willen maken van de collectieve aansprakelijkheidsverzekering. Polisvoorwaarden Gezien de omvang van de polis, vormt bovenstaande slechts een samenvatting van de voorwaarden. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Meeus. MEEVERZEKERD: Huur accommodatie van derden In geval een vereniging een accommodatie huurt en hier ook onderdelen van gebruikt, die niet hun eigendom zijn, maar van derden, is het raadzaam goed na te gaan hoe deze onderdelen verzekerd zijn. Voorbeeld: Een vereniging/stichting huurt voor haar trainingen een ijsbaan met de zich daarin bevindende attributen. In zo n geval is het raadzaam om te controleren of de verhuurder een passende bescherming heeft voor zijn eigendommen, bijvoorbeeld een brandverzekering. Zo nee, dan valt een eventuele schade onder deze verzekering mits de tekortkoming kan worden toegerekend. Deze verzekering dekt mede de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die verzekerden in huur of gebruik hebben, exclusief schade aan (lucht)vaartuigen en motorrijtuigen. Voor deze dekking geldt een verzekerd bedrag van ,- per aanspraak met een maximum van ,- per verzekeringsjaar. Het eigen risico voor deze dekking bedraagt 10% van het schadebedrag met een minimum van 250,- en een maximum van 2.500,- per aanspraak. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij Meeus. Werkmaterieelverzekering De werkmateriaalverzekering geldt voor: Pagina 2 van 6

3 1. Werkmaterieel en personenauto s die omgebouwd zijn tot vegers en in gebruik zijn bij de aangesloten vereniging/stichtingen. De verzekering is uitsluitend van kracht gedurende de tijd dat deze objecten ten behoeve van de vereniging/stichtingen zich begeven naar, van en op natuurijsbanen, om het natuurijs geschikt te maken voor toertochten. 2. Personenauto s en motorrijwielen die in gebruik zijn ten behoeve van juryleden en EHBO-diensten tijdens natuurijstochten. De dekking voor deze objecten is secundair aan elders lopende verzekeringen. 3. Werkmaterieel dat gebruikt wordt tijdens onderhoudswerkzaamheden aan terreinen van de aangesloten vereniging/stichtingen. Gedurende de tijd dat dit materieel staat gestald, is er alleen een dekking voor brandschades Dekking Aansprakelijkheid. Categorie: 1. Aansprakelijkheid materiële schade 2. Aansprakelijkheid letselschade 3. Aansprakelijkheid ondergrondse kabels en leidingen 4. Casco Verzekerd bedrag: ad ,00 ad ,00 ad ,00 ad ,51 (incl. btw) Eigen Risico: 150,00 2. Collectieve ongevallenverzekering Verzekerden Licentiehouders, kaderleden en juryleden van de KNSB Aanmelden van Niet- licentiehouders 1. Leden en jeugdleden van vereniging/stichtingen, gewesten en Bond, voor zover deze leden geregistreerd staan bij de KNSB, kunnen jaarlijks door de vereniging/stichting of het gewest worden aangemeld. 2. Deelnemers aan een toertocht die geen licentie hebben, kunnen voor èèn dag worden verzekerd voor de collectieve ongevallenverzekering. 3. Vrijwilligers die worden ingezet bij een evenement. Ik mis hier de tekst waar wij net over mailde De opgaven van 2. en 3. verlopen via de betreffende vereniging/ organisatie. De vereniging wordt verzocht het evenement vooraf bij Meeùs te melden, en zo spoedig mogelijk na het evenement door middel van het versturen van een opgavelijst met daarin de volledige voor- en achternaam en geboortedatum van de betreffende personen de verzekerde opgeven. Op de dag van het evenement wordt de premie a 0,45 per persoon door de organisatie bij de deelnemende sporters of de organisatie geïnd. De definitieve premie voor de deelnemers en de vrijwilligers brengt Meeùs vervolgens bij de organisatie in rekening. Pagina 3 van 6

4 De verzekering is van kracht tijdens - Het deelnemen aan wedstrijden - Het deelnemen aan trainingen (in clubverband) - Lessen - Vergaderingen - Uitvoeringen - Repetities - En andere door de KNSB, gewesten c.q. vereniging/stichtingen georganiseerde of goedgekeurde activiteiten. - Het verblijf in het buitenland, echter uitsluitend tijdens het in clubverband onder leiding deelnemen aan de hiervoor genoemde activiteiten. - Het verblijf op terreinen en in gebouwen waar de hiervoor genoemde activiteiten plaatsvinden, echter uitsluitend gedurende de hiervoor vastgestelde tijden. - Het gaan naar en komen van de plaatsen waar de hiervoor genoemde activiteiten plaatsvinden: 1. in clubverband onder leiding. 2. individueel, rechtstreeks zonder onderbreking via de kortste weg. Verzekerde bedragen Bij overlijden per persoon ,- Bij blijvende invaliditeit per persoon ten hoogste ,- Premie De premie voor deze verzekering bedraagt 0,45 per lid per seizoen. Polisvoorwaarden Het bovenstaande vormt slechts een uittreksel van de voorwaarden. De volledige polisvoorwaarden zijn op te vragen bij Meeùs. 3. Bestuurdersaansprakelijkheid Aansprakelijkheid De verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders voor schade aan derden toegebracht als gevolg van fouten, gemaakt tijdens de uitoefening van de functie van bestuurder. Onder fout wordt verstaan het handelen of nalaten van een verzekerd bestuurslid gedurende zijn zittingsperiode waaruit een aanspraak voortvloeit. Verzekering is verplicht voor - Bestuur van de KNSB. - Bestuur van de gewesten. - Bestuur van de vereniging/stichtingen. Verzekerd bedrag Premie Bond: ,00 Gewesten: ,00-250,00 Vereniging/stichtingen: ,00-17,50 Pagina 4 van 6

5 Polisvoorwaarden Het bovenstaande vormt slechts een uittreksel van de voorwaarden. De volledige polisvoorwaarden kunt u eventueel opvragen bij Meeùs.. Deze polis is collectief afgesloten voor alle vereniging/stichtingen aangesloten bij de KNSB. De vereniging/stichtingen die reeds afzonderlijk een polis hebben afgesloten, kunnen zich per eerstvolgende vervaldatum aansluiten bij de KNSB verzekering. Eventuele opties: Evenementenverzekering Gezien de diversiteit aan evenementen en de daarmee gepaard gaande bedragen is er geen doorlopende evenementenverzekering afgesloten. In voorkomende situaties is het mogelijk per evenement een op maat gemaakte verzekering af te sluiten. Met een evenementenverzekering beperkt u de financiële risico s van een speciale activiteit tot een minimum. Omdat elk evenement anders is, kunt u bij deze verzekering kiezen uit verschillende dekkingsrubrieken. Bijvoorbeeld: Onkosten Deze basisdekking vergoedt alle gemaakte kosten als het evenement buiten uw wil of verantwoordelijkheid om moet worden afgelast of uitgesteld. No-show Deze rubriek dekt de schade door het ontbreken van onmisbare personen (zoals een artiest of jubilaris) als gevolg van ziekte, ongeval of overlijden. Slecht weer U bent verzekerd als u het evenement moet afblazen of uitstellen vanwege extreme weersomstandigheden, zoals hevige regenval. Ongevallen Mocht tijdens het evenement een ongeval met blijvend letsel plaatsvinden, dan biedt deze dekking uitkomst. U kunt zelf beslissen wie u wilt verzekeren. Dat kunnen deelnemers, artiesten, sprekers of andere gasten zijn. Objecten Hiermee bent u verzekerd tegen schade door storm, brand, ontploffing, kortsluiting of diefstal na braak. De premie en condities zijn op aanvraag verkrijgbaar. Collectieve reisverzekering Verzekerden : Verzekerd zijn de door de K.N.S.B. opgegeven personen t.w. - heren lange/midden/korte baanschaatsen - dames lange/midden/korte baanschaatsen - jong oranjeleden voor alle disciplines Pagina 5 van 6

6 - de nationale selecties shorttrack en kunstrijden - de jeugdselecties shorttrack en kunstrijden - (bonds)coaches en trainers van bovengenoemde groepen - fysiotherapeuten en artsen voor de behandeling van bovengenoemde groepen - officials, bondsbestuur, begeleiders/sters en incidenteel uitgezonden rijders/rijdsters welke buiten de opgegeven ploegen vallen Voor vragen kunt u contact opnemen met Wilco Klompenhouwer van Meeùs assurantiën, bij voorkeur per Pagina 6 van 6

Welke stappen moet u nemen om te controleren of uw vereniging voldoende is verzekerd?

Welke stappen moet u nemen om te controleren of uw vereniging voldoende is verzekerd? Checklist verzekeringen voor verenigingen Algemeen Uw vereniging is een rechtspersoon en neemt als zodanig deel aan het rechtsverkeer. Gevolg daarvan is dat uw vereniging ook financiële risico s loopt.

Nadere informatie

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering PAGINA 2/5 De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat Rotterdamse vrijwilligers goed verzekerd zijn. Daarom is er de Rotterdamse Vrijwilligersverzekering:

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering De school heeft deze verzekering via Concent. Hiermee is de aansprakelijkheid voor bestuursleden, docenten en personeel afgedekt op het gebied van de kwaliteit

Nadere informatie

DSM ASSURANTIËN HET AANSPREEKPUNT VOOR PARTICULIERE VERZEKERINGEN

DSM ASSURANTIËN HET AANSPREEKPUNT VOOR PARTICULIERE VERZEKERINGEN DSM ASSURANTIËN HET AANSPREEKPUNT VOOR PARTICULIERE VERZEKERINGEN INLEIDING Beste Collega, Misschien wist je het al maar DSM heeft sinds jaar en dag een eigen verzekeringsafdeling. Wij verzekeren niet

Nadere informatie

VOORWAARDEN OLDTIMERVERZEKERING AUTO/MOTOR, bestaande uit: CL OLD OV MRM. Wegwijzer in de polisvoorwaarden Oldtimerverzekering Auto/Motor OV OLD

VOORWAARDEN OLDTIMERVERZEKERING AUTO/MOTOR, bestaande uit: CL OLD OV MRM. Wegwijzer in de polisvoorwaarden Oldtimerverzekering Auto/Motor OV OLD VOORWAARDEN OLDTIMERVERZEKERING AUTO/MOTOR, bestaande uit: OV OLD CL OLD OV MRM Wegwijzer in de polisvoorwaarden Oldtimerverzekering Auto/Motor OV OLD Algemeen Art. 1 Begripsomschrijving Art. 2 Omvang

Nadere informatie

SCHADEVERGOEDING Artikel 12 Verplichtingen bij schade 8 Artikel 13 Schaderegeling 8 Artikel 14 Nieuwwaarde- en aankoopwaarderegelingen 9

SCHADEVERGOEDING Artikel 12 Verplichtingen bij schade 8 Artikel 13 Schaderegeling 8 Artikel 14 Nieuwwaarde- en aankoopwaarderegelingen 9 VOORWAARDEN Delta Lloyd Xclusief: Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL M 03.5.05 C INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 3 Waar en wanneer

Nadere informatie

Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315

Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315 Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315 INDELING I. INLEIDING II. III. IV. ALGEMENE BEPALINGEN BIJZONDERE BEPALINGEN AANSPRAKELIJKHEIDSDEKKING BIJZONDERE BEPALINGEN BEPERKTE EN UITGEBREIDE

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering WA-dekking Versie 0302

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering WA-dekking Versie 0302 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze kortlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Evenementenverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD VOORWAARDEN Verzekering van werkmaterieel Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.17 G INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemene informatie Artikel 2 Begripsomschrijving Artikel 3 Omvang van

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Studenten informatie pakket

Studenten informatie pakket Studenten informatie pakket In de jaren dat u in Nederland aan het studeren bent, wordt u niet alleen met studieboeken geconfronteerd, maar ook met allerhande regelgeving. Een van de zaken die goed geregeld

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Volledig casco Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

Informatie over uw Schadeverzekering inzittenden. Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Schadeverzekering inzittenden. Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Schadeverzekering inzittenden Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Schadeverzekering

Nadere informatie

Aanhangwagenverzekering M 03.5.11 A. Inhoud. Aansprakelijkheid Artikel 9 Aansprakelijkheid. Casco Artikel 10 Casco

Aanhangwagenverzekering M 03.5.11 A. Inhoud. Aansprakelijkheid Artikel 9 Aansprakelijkheid. Casco Artikel 10 Casco Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.11 A Inhoud Algemeen Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen Artikel 2 verzekeringsgebied Artikel 3 gewijzigde

Nadere informatie

Jouw aansprakelijkheidsverzekering samengevat

Jouw aansprakelijkheidsverzekering samengevat Jouw aansprakelijkheidsverzekering samengevat Onderdeel van het Beste-in-1 Pakket Stel dat jij (inclusief je gezinsleden of huisdieren) bij iemand anders schade veroorzaakt, lichamelijk of aan spullen.

Nadere informatie

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis Goed verzekerd Polissen op maat van jouw jeugdhuis Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering WBW 13

Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering WBW 13 Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering fsw ns WBW 13 Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de verzekering Artikel 3 Verzekeringsgebied Artikel 4 Algemene

Nadere informatie

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Dekking Algemene Aansprakelijkheid

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Dekking Algemene Aansprakelijkheid Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 De verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Geldigheidsgebied Artikel 4 Einde van de verzekering Dekking Artikel 5 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Model 20276 blad 1 Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering wettelijke aansprakelijkheid Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan

Nadere informatie

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust op Weg Autoverzekering In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die u bij ons heeft afgesloten. Zo weet u waar

Nadere informatie

Hoe kan ik mijn verzekering wijzigen? Als u met ons contact opneemt, zorgen wij voor de afhandeling richting de verzekeraar. Simpel en snel.

Hoe kan ik mijn verzekering wijzigen? Als u met ons contact opneemt, zorgen wij voor de afhandeling richting de verzekeraar. Simpel en snel. Veelgestelde vragen Ik wil graag mijn verzekeringen onderbrengen bij de Onderlinge. Worden mijn elders lopende verzekeringen automatisch opgezegd? Wij regelen wij dit graag voor u.. Neem even contact met

Nadere informatie

Collectieve Verzekeringen

Collectieve Verzekeringen Collectieve Verzekeringen ProVoet is de brancheorganisatie voor zo n 12.500 (gediplomeerde) pedicures in Nederland. Zij heeft als doel voetverzorging te bevorderen en het vak pedicure verder te professionaliseren.

Nadere informatie

7. Verhaalservice (rechtsbijstand) Verzekerden Wat we met schade bedoelen Werkwijze. Wat wij willen dat u doet bij. Geschillenregeling Klachten

7. Verhaalservice (rechtsbijstand) Verzekerden Wat we met schade bedoelen Werkwijze. Wat wij willen dat u doet bij. Geschillenregeling Klachten Voorwaarden AutoCash Verzekering Inhoud 1. Schade Als u met spoed hulp nodig heeft Schademelding Schade zonder tegenpartij Aangifte bij de politie 2. Dekking Welke landen Hulpverlening Hulp in Nederland

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06. 64 Uitkering 65 Rechthebbende

Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06. 64 Uitkering 65 Rechthebbende Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06 Indeling voorwaarden per artikel: ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking 4 Premie 5 Verzekeringsgebied 6 Algemene

Nadere informatie

Constructions All Risks verzekering (CAR) ten behoeve van Bouwprojecten (aflopende dekking) Algemene Verzekeringsvoorwaarden CAR.AFL.

Constructions All Risks verzekering (CAR) ten behoeve van Bouwprojecten (aflopende dekking) Algemene Verzekeringsvoorwaarden CAR.AFL. Constructions All Risks verzekering (CAR) ten behoeve van Bouwprojecten (aflopende dekking) Algemene Verzekeringsvoorwaarden CAR.AFL.2007 Inhoudsopgave I Algemeen Grondslag artikel 1 Onzekerheidsvereiste

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Budgio autoverzekering Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Budgio autoverzekering Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Budgio autoverzekering Aansprakelijkheid Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden autopolis model per 0110

Voorwaarden autopolis model per 0110 Voorwaarden autopolis model per 0110 Index Hoofdstuk pagina 1. Algemene voorwaarden 1 2. Wettelijke aansprakelijkheid 4 3. (Volledig of beperkt) casco 5 4. Hulpverlening 6 5. Ongevallenverzekering voor

Nadere informatie

De bonus wordt na schade niet verlaagd als: de betaalde schade geheel kan worden verhaald;

De bonus wordt na schade niet verlaagd als: de betaalde schade geheel kan worden verhaald; Volvo Car Insurance Volvo car insurance: Een bewuste keuze Volvo-rijders maken doorgaans bewuste keuzes, staan midden in hun directe leefomgeving en volgen niet noodzakelijk de massa. Waarbij de blik een

Nadere informatie