Inhoud. p. 3 Schoolcultuur p. 4 Samen leren, samen leven p. 5 Profiel van een Academie-leerling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. p. 3 Schoolcultuur p. 4 Samen leren, samen leven p. 5 Profiel van een Academie-leerling"

Transcriptie

1 1

2 Inhoud p. 3 Schoolcultuur p. 4 Samen leren, samen leven p. 5 Profiel van een Academie-leerling 2de graad p. 6 Beeldende en architecturale kunsten p. 7 Audiovisuele vorming p. 8 Vakken en urentabel 2de graad 3de graad p. 9 Architecturale en binnenhuiskunst p.10 Audiovisuele vorming p.12 Toegepaste beeldende kunst p.13 Vrije beeldende kunst p.14 Vakken en urentabel 3de graad 2

3 Schoolcultuur: een inleiding De Academie voor Beeldende Kunsten in Aalst is de plaats bij uitstek waar je in een programma van voltijds secundair onderwijs een opleiding in de beeldende kunsten krijgt. KSO, kunstsecundair onderwijs, combineert de algemene, theoretische vakken zoals in ASO en TSO met een heel specifiek ateliergericht curriculum in beeldende en architecturale kunsten of in audiovisuele vorming. In een sfeer van pluralisme en respect voor de eigen persoon, de medemens en de omgeving wordt ernaar gestreefd om de leerlingen zowel algemene kennis als een artistieke basisvorming mee te geven. Het hoofddoel van KSO is in de eerste plaats de doorstroming naar hoger onderwijs, het korte maar ook lange type, voor te bereiden. De Academie is een kleinschalige instelling waar alléén kunstonderwijs gegeven wordt. Het gebouw én alle gebruikers ervan ademen kunst en creativiteit. De communicatie met directie en leerkrachten verloopt er rechtstreeks. Leerlingen volgen er enerzijds klassikaal lessen, maar worden ook individueel begeleid in een sterk uitgebouwde leerlingenbegeleiding en in de gespecialiseerde ateliers van de kunstvakken. Een leerling én personeelslid van de Academie stelt zich open voor een kritische dialoog, een ruime blik op de maatschappij en de plaats van de kunsten die er een dynamisch aspect van uitmaken. Technische vaardigheid en initiële materiaalkennis moet de leerling ondersteunen in een persoonlijke uitwerking van taken en opdrachten. De leerling kan hiervoor in gesprek gaan met de leerkracht, wat zijn/haar zelfstandigheid en ontplooiing tot een artistiek bewuste persoonlijkheid zal bevorderen. Het zwembadgedeelte van de Academie op de Capucienenlaan is een ontwerp van Willy Valcke. Deze architect volgde de principes van de modernistische bouwkunst. Hij was stagiaire o.a. bij LeCorbusier. De aanleg van het zwembad dateert van

4 Samen leren, samen leven De Academie staat voor een open blik. Elke leerling wordt gevraagd om op zijn of haar manier een volwaardige bijdrage te leveren tot onze kunst-onderwijs-gemeenschap. Wat bij het leren als probleem of stoornis wordt omschreven, is heel vaak een eigenschap waarmee de leerling en zijn omgeving het liefst zo goed mogelijk leert omgaan. Het kan ook het vertrekpunt zijn voor die meer eigen aanpak. In de begeleiding van onze leerlingen staan we voor 3 kernbegrippen: 4 1. Communicatie We vragen een open en eerlijke communicatie met de leerling, diens ouders, eventueel andere begeleiders uit de eigen omgeving en/of de zorg 2. Inzet We vragen een actieve betrokkenheid in ons leren leren, leren doen en leren samen-leven Hoe begrijpen we dit? door een uitgebreid inschrijvingsdossier met oa kalender van de grote schoolactiviteiten, concrete info over het kostenplaatje van de verschillende vakken, een bevraging van de nood aan extra zorg door een actief smartschoolgebruik: agenda, taken, berichten met co-accounts voor ouders en andere eventuele begeleiding door persoonlijk contact op ouderavonden, infoavonden, persoonlijke gesprekken Hoe zien we dit? Op de Academie staat een hele ploeg van 37 leerkrachten, 2 hulpopvoeders, 2 deeltijdse leerlingbegeleiders, 1 administratieve kracht en 1 directie klaar om een jaarlang met elke leerling te werken. Het KSO op de Academie vertrekt ook van de peilers van de Brede School. Groeien in kennis en kunnen verhoogt in samenwerking met anderen. Specifiek in het kunstonderwijs is participatie vanzelfsprekend noodzakelijk. Voor extra ondersteuning in de kunstvakken doen we graag beroep op de expertise van eigen collega s en collega s van het Deeltijds Kunstonderwijs. Als het gaat om zoeken naar een persoonlijker traject dan kan dat enkel met de mee-werking van iedereen: leerkrachten, leerlingen, ouders en anderen. De feitelijke beslissing over haalbaarheid van uitvoering en opvolging is uiteindelijk het autonome recht van de begeleidende klassenraad.

5 3. Alternatief positief Ik kan het niet = ik kan het NOG niet Hoe doen we dit? We kiezen voor oefening, kritisch kijken en feedback verwerken, zoeken, falen en herbeginnen, blij zijn met elke vordering. Wie iets gemist heeft, haalt in. Wie achter staat, beent bij. Voor wie plan A niet werkt: er zijn nog 25 letters in het alfabet. Het eigen initiatief van de leerling is ook hier een belangrijke voorwaarde. Wie positief staat tegenover het alternatief dat geboden kan worden, leert een andere weg bewandelen, maar zal wel op de bestemming aankomen. Profiel van een Academie-leerling De persoonlijkheid van de kunstenaar is iets anders, dan de som van zijn eigenaardigheden. igheden. Georges Braques, Wie voor kunstsecundair onderwijs kiest, kiest niet voor doorsnee. Deze eigenaardigheden zijn vereist en gewenst voor elke leerling én leerkracht van de Academie: interesse en motivatie in kunst en cultuur interesse in actualiteit nieuwsgierig zijn naar nieuwe onderwerpen in praktijk en theorie bereid zijn om creatief bezig te zijn openstaan voor kritiek respect voor materiaal, werk, tijdschema s, medeleerlingen, leerkrachten en school zelfstandig en in groep kunnen werken theoretische basiskennis is vereist voor de algemene vakken bereid zijn om thuis te werken voor school: taken afwerken en voorbereiden, lessen studeren en vooral: Kunst-werken is een verhaal dat nooit oit af is! Na elk bereikt doel vind je een nieuwe horizon om te verkennen. 5

6 1ste en 2de leerjaar 2de graad Beeldende en Architecturale Kunsten BAK 6 In Beeldende en Architecturale Kunsten (BAK) maak je kennis met de basis van architectuurtekenen enerzijds en met de technieken en materialen uit de beeldende kunsten anderzijds. In de beeldende vakken ligt de nadruk op het leren kijken naar en het weergeven van de werkelijkheid, specifiek in Waarnemingstekenen. Technieken en materialen worden aangeleerd in Beeldende Vorming, met aparte nadruk op het tweedimensioneel en het driedimensioneel werken. Na de 2de graad kan je een gemotiveerde keuze maken voor een beeldende (toegepast of vrij), architecturale of andere richting in de 3de graad. Naast de kunstvakken wordt de brede basis van de opleiding gegarandeerd door het pakket Algemene Vakken. Vanzelfsprekend is een goede basiskennis vereist van bij de start. Via projectwerk en een geïntegreerde werkweek worden de banden tussen theorie en praktijk op creatieve wijze versterkt. De algemene, theoretische vakken zijn van essentieel belang voor het verder doorstromen in het secundair en voortgezet onderwijs. Optie: bij inschrijving kiest de leerling voor een pakket met 1uur Beeldende Vorming extra of met 1 uur Wiskunde extra. Verdere info: Kunstvakken Architecturale vorming: gebruik van tekeninstrumenten aanleren, ruimtelijk inzicht bijbrengen, voorstellen van volumes in vlak en ruimte Waarnemingstekenen: leren kijken naar de werkelijkheid om ze te kunnen weergeven Beeldende vorming: initiatie in de technieken en materialen uit de beeldende kunsten Theorie/kunstvakken Algemene vakken en kunstvakken zijn beide belangrijk om te kunnen doorstromen naar de 3de graad en om een juiste studiekeuze te kunnen maken BAK Alg. doelstelling De tweede graad beeldende en architecturale kunsten is in de eerste plaats een algemene opleiding in praktische en theoretische zin. De leerlingen maken kennis met de basis van architectuurtekenen enerzijds en met de technieken en materialen uit de beeldende kunsten anderzijds. In de beeldende vakken ligt de nadruk op het leren kijken naar en weergeven van de werkelijkheid. Na de 2de graad moet de leerling een gefundeerde keuze maken voor een beeldende, architecturale of andere richting in de 3de graad. Profiel interesse en motivatie in kunst en cultuur interesse in actualiteit nieuwsgierig zijn naar nieuwe onderwerpen in praktijk en theorie bereid zijn om creatief bezig te zijn openstaan voor kritiek respect voor materiaal, werk, tijd schema s, medeleerlingen, leerkrachten en school zelfstandig en in groep kunnen werken theoretische basiskennis is vereist voor de algemene vakken om te kunnen starten in de 2de graad bereid zijn om thuis te werken voor school: taken afwerken en voorbereiden, lessen studeren

7 1ste en 2de leerjaar 2de graad Audiovisuele Vorming In Audiovisuele Vorming (AVV) leer je bewust en kritisch omgaan met beelden: bestaande en zelfgemaakte, stilstaande en bewegende. In de beide estheticavakken bekijk je o.a. het ontstaan van fotografie en film. Het begrijpen en leren kennen van deze media is een belangrijke theoretische basis voor je eigen foto-en filmwerk. Datzelfde geldt voor Beeld-en mediacultuur, waarin verschillende manieren om naar kunst te kijken en om kunst/ werk te ontleden worden onderzocht. In de uren Fotografie, Video/Audio en Beeldende Vorming gaat de leerling vooral zelf aan de slag. Concept, opnames, bewerken, printen, enz. vragen een doorgedreven inzet en een oog voor originaliteit én verzorgde afwerking. Zowel in de kunstvakken als in de algemeen vormende vakken is er een niet te onderschatten gedeelte theorie. Via projectwerk en een geïntegreerde werkweek worden de banden tussen theorie en praktijk op creatieve wijze versterkt. Tot slot, deze 2 jaren Audiovisuele Vorming leiden naar rechtstreekse voortzetting in de 3de graad, maar uiteindelijk ook naar een brede keuze in het voortgezet onderwijs. Verdere info: Kunstvakken In de Audiovisuele Vorming wordt er een theoretische achtergrond meegegeven als basis voor de kunstvakken: Esthetica Foto en Esthetica Film bekijken o.a. het ontstaan van de media om ze beter te begrijpen en om ze flexibeler te kunnen hanteren. Beeld en Mediacultuur vertrekt vanuit kunstbeschouwing. Leerlingen leren verschillende manieren om naar kunst te kijken, om kunst/werk te ontleden. Welke invloeden ondergaan media in het openbaar en privé domein. Audiovisuele vorming Foto: ondersteund door theoretische kennis beelden leren maken van opname tot afgewerkte foto, abstracties leren uitwerken tot een concreet concept AVV Alg. doelstelling Bewust en kritisch met beelden leren omgaan: bestaande en eigen beelden, stilstaande en bewegende beelden. Leren werken in verschillende audiovisuele omgevingen. Meerwaarde en diepere betekenis leren onderzoeken door naar beelden te kijken. Profiel interesse en motivatie in kunst en cultuur interesse in actualiteit nieuwsgierig zijn naar nieuwe onderwerpen in praktijk en theorie bereid zijn om creatief bezig te zijn openstaan voor kritiek respect voor materiaal, werk, tijd schema s, medeleerlingen, leerkrachten en school zelfstandig en in groep kunnen werken theoretische basiskennis is vereist voor de algemene vakken om te kunnen starten in de 2de graad bereid zijn om thuis te werken voor school: taken afwerken en voorbereiden, lessen studeren AVV 7

8 AVV Audiovisuele vorming video-audio: zelfstandig kunnen plannen en uitvoeren van eigen opnames en werken in groepsverband. Beeldende Vorming: beelden analyseren en samenstellen, digitaal bewerken en presenteren. Theorie/kunstvakken De kunstvakken omvatten een niet te onderschatten gedeelte theorie behorende tot het atelier. Leerlingen moeten vlot leren analyseren en synthetiseren zowel meningen, beelden als teksten. 3+4 BAK 3+4 AVV Algemene vakken Aardrijkskunde 1u 1u Chemie 1u 1u Engels 2u 2u Frans 2u 2u Fysica 1u 1u Geschiedenis 1u 1u Informatica 1u 1u Kunstgeschiedenis 2u 2u Levensbeschouwing (keuze) 2u 2u Lichamelijke opvoeding 2u 2u Nederlands 4u 4u Wiskunde 3u/4u 3u Kunstvakken 8 Architecturale Vorming 4u Beeldende Vorming: 2D en 3D 4u/3u Toegepaste Beeldende Vorming 2u 2u Waarnemingstekenen Architecturaal 2u Waarnemingstekenen Beeldend 2u Video-Audio 2u Fotografie 6u Esthetica Film 1u Esthetica Foto 1u Beeld en Media 2u

9 1ste en 2de leerjaar 3de graad Architecturale en binnenhuiskunst De opleiding in Architecturale en Binnenhuiskunst (ABK) omvat de volgende stappen: vorming proces voorbereiding. Hiervoor wordt gewerkt vanuit computerontwerp, presentatie, vormstudie en schaaltekenen in een artistieke benadering. Naast de technisch-architecturale benadering bij het tekenen en het bestuderen van bouwmaterialen wordt het esthetische aspect benadrukt: verhoudingen, kleur, compositie, vorm en volume, verwijzingen naar bouwstijlen en cultureel erfgoed met bijzondere aandacht voor hedendaagse ontwerpen. Naast de Kunstvakken is ook het aandeel van de Algemeen Vormende vakken van groot belang. Zij ondersteunen de kunstvakken enerzijds, maar garanderen tevens een brede algemene opleiding anderzijds. Projecten, studiereizen in binnen- en buitenland en een individuele geïntegreerde proef (GIP) in het laatste jaar worden georganiseerd in functie van de symbiose tussen theorie en praktijk. Onderzoek, actualiteit van het werk, kritische reflectie en creatieve verwerking zijn daarbij de grote pijlers. Het programma richt zich op doorstroming naar het hoger onderwijs, specifiek in de velden van architectuur, binnenhuisarchitectuur, productontwikkeling, interieurvormgeving, aspirantarchitectuur en tuin- en landschapsarchitectuur. Daarnaast is de richting ook een voorbereiding op hoger onderwijs in het algemeen. Verdere info: ABK Alg. doelstelling De opleiding in Architectuur en Binnenhuiskunsten omvat de volgende e stappen: vorming proces voorbereiding. Hiervoor wordt gewerkt vanuit computerdesign, presentatie, vormstudie en schaaltekenen in een artistieke e benadering. De richting richt zich op doorstroming naar het hoger onderwijs, specifiek in de velden van architectuur, binnenhuisarchitectuur, productontwikkeling, interieurvormgeving, aspirantarchitectuur en tuin- en landschapsarchitectuur. Daarnaast is de richting ook een voorbereiding op hoger onderwijs in het algemeen. Profiel interesse zowel individueel als in groep kunnen werken voorbereding en afwerking moet ook op zelfstandige basis kunnen gebeuren ABK Kunstvakken voorstellingstechnieken: waarnemingstekenen computertekenen en plantekenen artistiek schaaltekenen schaalmodellen maken vormstudie 9

10 AVV 1ste en 2de leerjaar 3de graad Audiovisuele Vorming In de 3de graad van Audiovisuele Vorming (AVV) wordt er intensief verder gewerkt aan de vakken uit de 2de graad. In het basispakket van de kunstvakken heeft elke leerling 4 lesuren Fotografie en Video-Audio. Daarnaast kiest de leerling een extra pakket van 4 uren in Fotografie of Video-Audio. Met deze keuze kan de leerling zich des te beter voorbereiden op keuze in het hoger onderwijs. Binnen de keuze-uren is zowel zelfstandig werken naar inhoud als naar organisatie een must. In alle kunstvakken krijg je naast een kunsthistorisch kader ook een inzicht in de actuele vormen en toepassingen van de verschillende multimedia. De opdrachten dienen als uitdaging om technische vaardigheden te combineren met een individuele visie. Zoektocht, proces en eindresultaat zijn elk van groot belang. Start je voor het eerst in deze richting? Een speciale reeks beginnersoefeningen en jouw inzet en enthousiasme zorgen ervoor dat je in de loop van het 1ste jaar voldoende praktische kennis verwerft om deze richting tot een goed einde te brengen. Naast de Kunstvakken is ook het aandeel van de Algemeen Vormende vakken van groot belang. Zij ondersteunen de kunstvakken enerzijds, maar garanderen tevens een brede algemene opleiding anderzijds. Projecten, studiereizen in binnen- en buitenland en een individuele geïntegreerde proef (GIP) in het laatste jaar worden georganiseerd in functie van de symbiose tussen theorie en praktijk. Onderzoek, actualiteit van het werk, kritische reflectie en creatieve verwerking zijn daarbij de grote pijlers. Optie: keuzepakket van 4uur Fotografie of van 4uur Video- Audio*. De keuze geldt voor de 2 jaren van de 3de graad AVV Alg. doelstelling Het programma richt zich op doorstroming naar het hoger onderwijs, specifiek in de velden van fotografie, film, radio en TV, allerhande richtingen in journalistiek en mediakunde. Daarnaast is de richting ook een voorbereiding op hoger onderwijs in het algemeen. Profiel interesse zowel individueel als in groep kunnen werken voorbereding en afwerking moet ook op zelfstandige basis kunnen gebeuren 10 *het keuzepakket van 4uur Video-Audio wordt omwille van organisatorische redenen georganiseerd vanaf 5 leerlingen. Verdere info:

11 1ste en 2de leerjaar 3de graad Toegepaste Beeldende Kunst In de Toegepaste Beeldende Kunst maken de leerlingen een ontdekkingstocht langs een brede waaier van technieken die gebruikt worden in de beeldenstroom die ons dagelijks overspoelt. Professionele grafische programma s op de computer, analoge en digitale fotografie, opnames in de geluidsstudio en de digitale verwerking ervan op de computer, penselen, verf, lijm karton en papier zijn enkele van de hulpmiddelen die aangewend worden. Via experimenten en kritisch onderzoek komt de leerling in TBK tot een eigen beeldende taal, steunend op de universele grammatica van compositie, vorm en kleur. Naast de Kunstvakken is ook het aandeel van de Algemeen Vormende vakken van groot belang. Zij ondersteunen de kunstvakken enerzijds, maar garanderen tevens een brede algemene opleiding anderzijds. Projecten, studiereizen in binnen- en buitenland en een individuele geïntegreerde proef (GIP) in het laatste jaar worden georganiseerd in functie van de symbiose tussen theorie en praktijk. Onderzoek, actualiteit van het werk, kritische reflectie en creatieve verwerking zijn daarbij de grote pijlers. Verdere info: Kunstvakken grafische en multimediale vorming waarnemingstekenen fotografie toegepaste ruimtelijke vorming TBK Alg. doelstelling Het programma richt zich op doorstroming naar het hoger onderwijs, specifiek in de velden van grafische vorming, fotografie, nieuwe media, illustratie, animatie enz. Daarnaast is de richting ook een voorbereiding op hoger onderwijs in het algemeen. Profiel van de TBK-leerling: Brede interesse in kunst, cultuur, actualiteit en de verschillende media waarmee de leerling aan de slag moet gaan. De leerling mag geen louter technische invalshoek hanteren: de opleiding is voornamelijk gericht op kunst en creativiteit. Zelfstandig kunnen werken aan de vormgeving van concrete ideeën, met aandacht voor voorbereiding, gestructureerd werkproces en finalisering van het idee. Open staan voor verschillende communicatievormen. Netheid, stiptheid en precisie. Creativiteit en verbeelding: de leerling moet zin hebben om zich creatief uit te drukken. Analyse van voorbeelden en verwerking ervan in een origineel ontwerp. TBK 11

12 VBK 1ste en 2de leerjaar 3de graad Vrije Beeldende Kunst In Vrije Beeldende Kunst (VBK) wordt er, vertrekkend vanuit de centrale positie van het tekenatelier, een brede waaier van technieken verkend. Het doel is je persoonlijke interesses te kunnen uiten, kritisch om te gaan met de beeldcultuur op zich en je eigen werk in het bijzonder. Teken- en schilderkunst, druken etstechnieken, de relatie tussen ruimte en volume worden in een breder kunsthistorisch kader geplaatst om daarin je eigen verhaal, je eigen mogelijkheden te onderzoeken. Naast de Kunstvakken is ook het aandeel van de Algemeen Vormende vakken van groot belang. Zij ondersteunen de kunstvakken enerzijds, maar garanderen tevens een brede algemene opleiding anderzijds. Projecten, studiereizen in binnen- en buitenland en een individuele geïntegreerde proef (GIP) in het laatste jaar worden georganiseerd in functie van de symbiose tussen theorie en praktijk. Onderzoek, actualiteit van het werk, kritische reflectie en creatieve verwerking zijn daarbij de grote pijlers. Het programma richt zich op doorstroming naar het hoger onderwijs, specifiek in de velden van schilderkunst, beeldhouwkunst, grafiek, monumentale kunst, keramiek, glaskunst, modeontwerp, animatie enz. Daarnaast is de richting ook een voorbereiding op hoger onderwijs in het algemeen. Verdere info: VBK Alg. doelstelling Vertrekkend vanuit de centrale positie van het tekenatelier wordt een brede waaier van technieken verkend. De leerling leert zich hierdoor vanuit zijn persoonlijke interesse uiten. Daarnaast gaat de leerling kritisch om met de beeldcultuur op zic en zijn eigen werk in het bijzonder. De opleiding fungeert door zijn algemeen beeldende vorming als een ideale overgang naar het hoger kunstonderwijs. Profiel openstaan voor kunst sociale attitude/kunnen samenwerken bereidheid tot zelfstudie openstaan voor andere visies er is geen specifieke technische vooropleiding vereist 12 Kunstvakken Waarnemingstekenen: Vanuit de waarneming worden diverse technieken en materialen verkend. Verschillende deelaspecten worden vanuit meerdere invalshoeken benaderd. Experimentele technieken: In deze lessen wordt gestreefd naar een persoonlijke plastische vertaling van diverse onderwerpen met als rode draad experimenten omtrent techniek en materiaal, gesitueerd binnen

13 een breed kunsthistorisch kader. Ruimte en volume: De nadruk ligt op het onderzoeken van de verschillende materialen en hun werking inde ruimte. Leerlingen leren ruimtelijk denken en onderzoeken de wisselwerking tussen object en de ruimte eromheen. Vrije grafiek: De leerlingen krijgen hier de mogelijkheid om te experimenteren met diverse manuele druktechnieken. In dit atelier kunnen de leerlingen beelden grafisch verwerken op zeer persoonlijke manier. VBK De nieuwbouw aan de kant van de Nieuwbeekstraat is officieel in gebruik sinds 24 april Napoleon schonk begin 19de eeuw een reeks plaasteren beelden aan de toenmalige Academies om beter te leren tekenen naar Antiek Model. Rond het zwembad en in de verschillende ateliers zie je nog heel wat stukken die op deze collectie teruggaan. Op de koer van de Academie staan 2 zomereiken en 1 tulpenboom (liriodendron tulipifera). Samen met de basaltstenen zijn ze een citaat uit het werk van Joseph Beuys 13

14 5+6 ABK AVV TBK VBK Algemene vakken Aardrijkskunde 1u 1u 1u 1u Engels 2u 2u 2u 2u Frans 2u 2u 2u 2u Geschiedenis 1u 1u 1u 1u Kunstgeschiedenis 2u 2u 2u 2u Levensbeschouwing (keuze) 2u 2u 2u 2u Lichamelijke opvoeding 2u 2u 2u 2u Natuurwetenschappen 2u 2u 1u 1u Nederlands 3u 3u 3u 3u Wiskunde 5u 2u 2u 2u Kunstvakken Architectuur 6u Binnenhuiskunst 6u Onderzoek Actuele Kunst 2u 1u 2u 2u Geïntegreerde proef (6de jaar) x x x x Video-Audio 4u Fotografie 4u 2u Major Audiovisuele Vorming 4u Film/Audio Fotografie Esthetica Film 1u Esthetica Foto 1u Beeld en Media 1u Vaktechnologie Audiovisuele 1u Grafische en multimediale vorming 8u Toegepaste ruimtelijke vormgeving 2u Waarnemingstekenen 4u 4u Ruimte en Volume 4u Schilderkunst 4u Vrije Grafiek 4u 14

15 Capucienenlaan, 8, 9300 Aalst - tel

16 16

Schoolcultuur: een inleiding

Schoolcultuur: een inleiding Schoolcultuur: een inleiding De Academie voor Beeldende Kunsten in Aalst is de plaats bij uitstek waar je in een programma van voltijds secundair onderwijs een opleiding in de beeldende kunsten krijgt.

Nadere informatie

ONS STUDIEAANBOD. 1ste graad A

ONS STUDIEAANBOD. 1ste graad A ONS STUDIEAANBOD 1ste graad A 1ste jaar A met keuze Latijn / economie - wetenschappelijk werk / taalverrijking 2de jaar A met optie Latijn / moderne wetenschappen / artistieke vorming 2de graad ASO met

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD 2011-2012 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2014-2015. INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be

LESSENTABELLEN 2014-2015. INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be LESSENTABELLEN 2014-2015 INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be J.B. GUINARDSTRAAT 23, 9000 GENT Tel. 09 223 04 68 - Fax 09 269 00 88 www.viso.be

Nadere informatie

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het olvp Beste ouder(s) Een school en studiekeuze maken na zesde leerjaar is niet gemakkelijk. U krijgt heel wat informatie en wilt met zoveel mogelijk zaken rekening houden. In deze kleine brochure maken

Nadere informatie

Algemene info eerste graad

Algemene info eerste graad Algemene info eerste graad Leerlingen die instappen in de eerste graad secundair onderwijs, stappen een andere onderwijswereld binnen. Plots zijn er veel meer vakken, veel meer leerkrachten, andere aandachtspunten,

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad 2 de graad Handel Vakken Derde jaar Handel Vierde jaar aardrijkskunde 1 1 geschiedenis 1 1 godsdienst 2 2 lich. opvoeding 2 2 natuurwetenschappen 2 2 Frans 5 5 Engels 3 3 unde 4 4 T.E. Bedrijfshuishoudkunde

Nadere informatie

Instituut Heilig Hart

Instituut Heilig Hart Instituut Heilig Hart Algemeen Secundair Onderwijs Kalmthout Heuvel 37-03 666 91 61 Kapellensteenweg 190-03 666 94 51 www.hhartkalmthout.be hhartkalmthout@pandora.be Instituut Heilig Hart 1 Welkom Beste

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2013-2014. INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be

LESSENTABELLEN 2013-2014. INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be LESSENTABELLEN 2013-2014 INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be J.B. GUINARDSTRAAT 23, 9000 GENT Tel. 09 223 04 68 - Fax 09 269 00 88 www.viso.be

Nadere informatie

Tekenen in de Tweede fase

Tekenen in de Tweede fase Tekenen in de Tweede fase Wat kun je verwachten? Wat kun je verwachten? Lessen per week: Havo 4 / 5 2 uur praktijk en 1 uur theorie (KG/KB) Vwo 4 2 uur (de verdeling praktijk / theorie wisselt door het

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar Starten in het Secundair onderwijs 6 de leerjaar p. 1 De grote stap! De grote stap p. 2 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1 3 de graad 2 de graad 1 ste graad p. 3 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1??

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2015-2016. INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be

LESSENTABELLEN 2015-2016. INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be LESSENTABELLEN 2015-2016 INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be J.B. GUINARDSTRAAT 23, 9000 GENT Tel. 09 223 04 68 - Fax 09 269 00 88 www.viso.be

Nadere informatie

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school De middenschool is ten einde Iedereen vertrekt naar een andere school Een stapsgewijs proces Een gezamenlijk proces Leerling Ouders School CLB STAP 1: werken aan keuzerijpheid Wie ben ik? Rapportonderzoek

Nadere informatie

Middenschool Sint-Gertrudis

Middenschool Sint-Gertrudis KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN Middenschool Sint-Gertrudis Groenendael 2A www.kolanden.be Informatienamiddag Zondag 15 maart 2015 om 14 uur In de feestzaal van de school Eerste leerjaar A Godsdienst + KEUZE

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4 LGEMEEN ECUNDIR NDERWIJ Economie Frans 5 4 Duits 0 1 Geschiedenis 2 2 Wiskunde 4 4 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Fysica 1 1 Informatica 1 1 Economie 4 4 Muzikale opvoeding 1 0 Plastische opvoeding 0 1 De leerlingen

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS

Alle ruimte. voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS Alle ruimte voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS Campus Het Spoor Mol 02 Leerlingen leren door te doen, te ondervinden, mee te maken,. Ze beleven met hun zintuigen, verstand en gevoel, alleen of in groep.

Nadere informatie

Studieaanbod. 3de graad. in het schooljaar 2014-2015. KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. 3de graad. in het schooljaar 2014-2015. KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod 3de graad in het schooljaar 2014-2015 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 9 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 9 900 Sint-Niklaas Tel: 0 0 9 00 Fax: 0 0

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Info-avond Secundair Onderwijs

Info-avond Secundair Onderwijs Info-avond Secundair Onderwijs CLB-Kempen www.clb-kempen.be Naar de grote school Nieuw onderwijssysteem Andere manier van lesgeven Grotere studiebelasting Noodzaak om zich te organiseren verband planningsvaardigheden

Nadere informatie

Welkom op de website van de Steinerschool Lier! Wij hopen u spoedig te verwelkomen op onze nieuwe site

Welkom op de website van de Steinerschool Lier! Wij hopen u spoedig te verwelkomen op onze nieuwe site Welkom op de website van de Steinerschool Lier! Momenteel is de informatie op deze website beperkt tot de lestabellen van de verschillende jaren en richtingen met hierbij een korte toelichting. Wil u meer

Nadere informatie

3de graad Mode en Design

3de graad Mode en Design STUDIERICHTING Deze studierichting richt zich tot creatieve, modebewuste en dynamische jongeren. In de derde graad Mode en Design, waar grafische programma s de presentatie van een modeconcept een extra

Nadere informatie

keuzebegeleiding door CLB Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar capaciteiten andere factoren:

keuzebegeleiding door CLB Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar capaciteiten andere factoren: op stap naar het secundair onderwijs.. Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar studiekeuze: studiekeuze: capaciteiten andere factoren: belangstelling studiehouding vrienden afstand keuzebegeleiding

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Humane Wetenschappen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je moet kiezen voor een studierichting in de tweede graad. Je hebt gehoord over de

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Cursusaanbod en workshops 2012-2013

Cursusaanbod en workshops 2012-2013 Cursusaanbod en workshops 2012-2013 Marc Kuyper Hans van der Pas Atelier: Wateringweg 155 email : art@marckuyper.com en hvdp@telfort.nl 2031EG Haarlem telefoon 06-11204994 (inspreken) Volop gratis parkeergelegenheid

Nadere informatie

EDUGO campus De Brug

EDUGO campus De Brug LAGER ONDERWIJS 3 de graad STEM in de lessen Wiskunde Wereldoriëntatie Mens en techniek Mens en natuur Labo s & workshops Wetenschappen: labo (EDUGO campus De Toren) Technologie: workshops (EDUGO campus

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS +18 JAAR verder studeren werk 12-17 JAAR 2,5-11 JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad

Tweede jaar van de eerste graad Tweede jaar van de eerste graad Na één jaar secundair onderwijs heeft de leerling al iets meer de kans gehad zich een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap

Nadere informatie

Naar de tweede graad in de

Naar de tweede graad in de Naar de tweede graad in de INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 1 WOORD VOORAF... 2 ALGEMEEN, KUNST, TECHNISCH OF BEROEPSSECUNDAIR?... 3 DE ONDERWIJSSTRUCTUUR IN ONZE SCHOOL... 4 ASO IN

Nadere informatie

GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN

GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN Onze school heet u van harte welkom in de studierichting: TSO 3 de graad GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN Inschrijvingen: tijdens schooldagen en zomervakantie van 9u tot 12u en van 13u tot 16u Opendeurdag:

Nadere informatie

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 89 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 89 900 Sint-Niklaas Tel: 0 780 79 00 Fax:

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS http://www.klasse.be/tvklasse/ 12751-Naar-het-secundair DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Hoe kiezen?

Nadere informatie

Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL.

Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL. Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL. 01 Een school waar leerlingen zichzelf kunnen zijn. In onze school leren jonge mensen omgaan met elkaar en hun leerkrachten,

Nadere informatie

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen.

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen. in NDERWIJS Creativiteit en Creatief Denken Creativiteit is een unieke eigenschap van de mens. Kijk om je heen, alles wat verzonnen en gemaakt is, vindt zijn oorsprong in het menselijk brein. Dat geldt

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Nieuwe leerplannen en lessentabellen met ingang van 1 september 2010 In de regel worden alle graadleerplannen (en bijhorende

Nadere informatie

PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITIES IN ACTIE

PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITIES IN ACTIE PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITIES IN ACTIE VELON Congres, Papendal, Arnhem, 26 & 27 maart 2015 Lysbeth Jans, Wim Lauwers, Lode Vermeersch, Katrien Goossens, Leen Alaerts, Koen Crul LERARENOPLEIDINGEN Leerkracht

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs CLB Brugge(n) Sint Maartensbilk 2, 8000 Brugge Tel. 050 440 220 Starten in het secundair onderwijs 1 Wie zijn wij? 2 Waarvoor kan je bij het CLB terecht? zich goed voelen Josefien is erg nerveus bij toetsen.

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei A-STROOM

Alle ruimte. voor jou w groei A-STROOM Alle ruimte voor jou w groei A-STROOM Campus Het Spoor Mol 02 Leerlingen leren door te doen, te ondervinden, mee te maken,. Ze beleven met hun zintuigen, verstand en gevoel, alleen of in groep. Ervaringen

Nadere informatie

www.deandereverbeeld.wordpress.com

www.deandereverbeeld.wordpress.com Tentoonstelling 24/04/2014 22/05/2014 BERINGEN www.deandereverbeeld.wordpress.com 1. Wie is KMS? Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS) is een open socioculturele organisatie met als opdracht te sensibiliseren,

Nadere informatie

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 EERSTE GRAAD Eerste leerjaar Algemene vorming (moderne) Klassieke studiën ( of CLIL-) Tweede leerjaar Grieks- Moderne wetenschappen (SEI of CLIL-SEI) ASO TWEEDE

Nadere informatie

WAT? IN VKO HOE? WIE? WAAR?

WAT? IN VKO HOE? WIE? WAAR? HOE? WIE? WAAR? WAT? IN VKO Beste Ben je op zoek naar een school waar elke jongere telt; waar elke leerling sterk op maat begeleid wordt; waar het niveau en de kwaliteit van de opleiding gegarandeerd

Nadere informatie

SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS

SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE LEERJAAR A VAN HET EERSTE NAAR HET TWEEDE LEERJAAR Nog even en je beëindigt het A. Na dit leerjaar kan je nog bijna alle kanten op maar als je geen Klassieke

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

Toerisme & Recreatie. 3 e graad TSO

Toerisme & Recreatie. 3 e graad TSO Toerisme & Recreatie 3 e graad TSO 1 PROFIEL Ben je op zoek naar een brede kijk op de wereld? Ben je vrij actief en zou je graag werken met (groepen) mensen? Organiseer je graag? Spreekt entertainen of

Nadere informatie

Talen en wetenschappen

Talen en wetenschappen Talen en Grieks- Industriële Latijn-moderne talen Latijn- Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-wiskunde Techniek- Studieaanbod derde graad 1 Grieks Aardrijkskunde 1 2 Esthetica 1 0 Grieks 4 4 Biologie 2 1

Nadere informatie

Algemene structuur. 2 de graad BSO

Algemene structuur. 2 de graad BSO Algemene structuur ASO 2 de graad TSO Economie Latijn Wetenschappen Handel Soc. en Techn. Wetenschappen BSO Kantoor Voeding-Verzorging ASO 3 de graad TSO Economie-Wiskunde Latijn-Wiskunde Wetenschappen-Wiskunde

Nadere informatie

TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA

TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA HANDEL 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar BASISVORMING 17U 18U 18U 18U Godsdienst/zedenleer 2 2 2 2 Aardrijkskunde 1 1 1 1 Engels 2 2 2 2 Frans

Nadere informatie

HANDEL - KUNST - VERPLEEGKUNDE. We love you ;)

HANDEL - KUNST - VERPLEEGKUNDE. We love you ;) NDEL - KUNST - VERPLEEGKUNDE We love you ;) Zoek je een warme school waar je je thuis kan voelen? Zoek je een school die je weg naar een aantrekkelijke baan plaveit? Zoek je een school waar je de dingen

Nadere informatie

2016-2017. Onthaalbrochure. slim in wetenschap. sterk in technologie. bedrijvig in economie. www.damiaaninstituut.be

2016-2017. Onthaalbrochure. slim in wetenschap. sterk in technologie. bedrijvig in economie. www.damiaaninstituut.be 2016-2017 Onthaalbrochure slim in wetenschap sterk in technologie bedrijvig in economie www.damiaaninstituut.be welkom Dag 12-jarige Nu het Lager Onderwijs (bijna) achter de rug is, ben je volop op zoek

Nadere informatie

VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015

VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015 VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015 WIJZIGINGEN STUDIEAANBOD 1 STE LEERJAAR A Waarom? interesse talenten observatie oriënteren 2 STUDIEAANBOD 2013-2014 1 STE LEERJAAR A Agro- en biotechnieken

Nadere informatie

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014 Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst Kiezen in leerjaar 2 leerlingen in 2 MAVO èn 2 HAVO maken keuze voor vakken (taal en kunstvakken) ook

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2015-2019

Cultuurbeleidsplan 2015-2019 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Cultuurbeleidsplan 2015-2019 1. Inleiding Dit is het cultuureducatieplan van de CBS Maranatha in Winschoten. Een plan dat is opgesteld om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

VISIETEKST: Autiwerking OV1, OV2 en OV3 IBSO De Horizon

VISIETEKST: Autiwerking OV1, OV2 en OV3 IBSO De Horizon VISIETEKST: Autiwerking OV1, OV2 en OV3 IBSO De Horizon 1. INLEIDING In het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs vindt men als één van de leidende principes terug dat het PPGO een project

Nadere informatie

OLYMPIASCHOOL. Schoolmaatplan Beeldend. Huidige situatie beeldend onderwijs

OLYMPIASCHOOL. Schoolmaatplan Beeldend. Huidige situatie beeldend onderwijs OLYMPIASCHOOL Schoolmaatplan Beeldend Beeldend onderwijs is goed vertegenwoordigd op de Olympischool. Bij de kleuters wordt er dagelijks beeldend gewerkt en van groep 3 tot en met 8 hebben de kinderen

Nadere informatie

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen EERSTE GRAAD A-STROOM met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

Visualize your ideas KTA BRUGGE. Nieuw! Apps + Web

Visualize your ideas KTA BRUGGE. Nieuw! Apps + Web Visualize your ideas Nieuw! Apps + Web KTA BRUGGE een specialisatie van de 2e en de 3e graad KSO Beeldende en Architecturale Kunsten, Toegepaste Beeldende Kunsten Ben je gefascineerd door de wereld van

Nadere informatie

Sint-Lukas. Kunsthumaniora

Sint-Lukas. Kunsthumaniora Sint-Lukas Kunsthumaniora visie Ons opvoedingsproces vormt een complex geheel van relaties en interacties. Hierin gaat het essentieel om een individueel zoeken van de leerling dat vanwege de leraars, de

Nadere informatie

INFOAVOND Studiekeuze van 1 ste naar 2 de graad. Donderdag 2 mei 2013

INFOAVOND Studiekeuze van 1 ste naar 2 de graad. Donderdag 2 mei 2013 INFOAVOND Studiekeuze van 1 ste naar 2 de graad Donderdag 2 mei 2013 Overzicht Studieaanbod op onze school Lessentabellen 2 de graad ASO Wetenschappen en economie in de 2 de graad ASO Moderne talen in

Nadere informatie

inschrijvingen kunstonderwijs

inschrijvingen kunstonderwijs inschrijvingen kunstonderwijs schooljaar 2015-2016 verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen Stadionstraat 2 / 9190 Stekene stekene van nature actief foto: Martine Goossens Schone

Nadere informatie

Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8

Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8 Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8 Cultuuronderwijs op zijn Haags Met het project Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) zorgen

Nadere informatie

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden Lessentabellen eerste graad EERSTE LEERJAAR A In het eerste jaar zijn er 7 lestijden gemeenschappelijk, d.w.z. dat die 7 lestijden voor iedereen gelijk zijn. De overige 5 lestijden moeten gekozen worden.

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

Humaniora Kindsheid Jesu Kempische Steenweg 400 3500 HASSELT. Infomap KSO Muziek

Humaniora Kindsheid Jesu Kempische Steenweg 400 3500 HASSELT. Infomap KSO Muziek Humaniora Kindsheid Jesu Kempische Steenweg 400 500 HASSELT 0 7 84 60 Infomap KSO Muziek MUZIEKHUMANIORA KINDSHEID JESU Alle leerlingen die aan de muziekhumaniora willen studeren, moeten slagen in een

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure SECRETARIAAT-TALEN (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen iets

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure INFORMATICABEHEER (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Informaticabeheer iets voor

Nadere informatie

info brochure sportwetenschappen in het College Collegestraat 31-9100 Sint-Niklaas www.sjks.be - Tel. 03 780 71 50

info brochure sportwetenschappen in het College Collegestraat 31-9100 Sint-Niklaas www.sjks.be - Tel. 03 780 71 50 info brochure Even kennismaken... sportwetenschappen in het College Collegestraat 31 9100 SintNiklaas www.sjks.be Tel. 03 780 71 50 Inhoud Unieke studierichting 2 Wat je moet weten! 2 Keuzemotieven voor

Nadere informatie

PHOTO WISE fotografie-opleiding 2015 1

PHOTO WISE fotografie-opleiding 2015 1 PHOTO WISE fotografie-opleiding 2015 1 Visie Voor wie? Voor iedereen met een interesse in de professionele fotografie, met aanleg voor beeld, en met een goede motivatie. Iedereen? Iedereen lijkt te kunnen

Nadere informatie

Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science

Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science Op het Picasso Lyceum sta jij centraal. En de leraren doen er alles aan om jouw talenten verder te ontwikkelen. Daar staat natuurlijk

Nadere informatie

KUNSTENBAD. Studiedag GO! 16 juni 2015 KUNSTENBAD BEELD EN DANS EN DRAMA EN MEDIA EN MUZIEK

KUNSTENBAD. Studiedag GO! 16 juni 2015 KUNSTENBAD BEELD EN DANS EN DRAMA EN MEDIA EN MUZIEK Studiedag GO! 16 juni 2015 IN DE PRAKTIJK inzetten van leerkrachten 1 hoofdleerkracht met vak-assistenten team van vakspecialisten 1 leerkracht geeft de 5 domeinen www.dekunstpiloten.be leerdoelen

Nadere informatie

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Inleiding 2 INLEIDING DANS Leerlingen in het basisonderwijs dansen graag. Het sluit aan bij hun natuurlijke creativiteit, fantasie en bewegingsdrang.

Nadere informatie

INFO AVOND Studiekeuze van 2 de naar 3 de graad. Donderdag 5 mei 2011

INFO AVOND Studiekeuze van 2 de naar 3 de graad. Donderdag 5 mei 2011 INFO AVOND Studiekeuze van 2 de naar 3 de graad Donderdag 5 mei 2011 Overzicht Studieaanbod op onze school Lessentabellen 3 de graad ASO Wiskunde in de 3 de graad ASO Economie in de 3 de graad ASO Wetenschappen

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

STUDIEPROGRAMMA S HOGER ONDERWIJS

STUDIEPROGRAMMA S HOGER ONDERWIJS STUDIEPROGRAMMA S VAN HET HOGER ONDERWIJS Je krijgt het studieprogramma van een opleiding (=studie) aan een universiteit en aan een hogeschool. In de tabellen zie je alle opleidingsonderdelen (= vakken,

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Eerste graad A-STROOM - met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden o Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

De nieuwe Havo voorbereidend HBO Buiksloterweg 85 1031 CG Amsterdam T: 020 579 72 10 I: www.checkdenieuwehavo.nl

De nieuwe Havo voorbereidend HBO Buiksloterweg 85 1031 CG Amsterdam T: 020 579 72 10 I: www.checkdenieuwehavo.nl De nieuwe Havo voorbereidend HBO Buiksloterweg 85 1031 CG Amsterdam T: 020 579 72 10 I: www.checkdenieuwehavo.nl 1 De nieuwe Havo voorbereidend HBO Wat is De nieuwe Havo? De nieuwe Havo biedt Havo onderwijs

Nadere informatie

Welkom. op onze OPEN DAG Za. 08.02.2014 10.00-14.00

Welkom. op onze OPEN DAG Za. 08.02.2014 10.00-14.00 Welkom op onze OPEN DAG Za. 08.02.2014 10.00-14.00 Zelf vinden we onze school gewoon, omdat je bij ons een diploma kunt halen dat past bij jouw inzet en capaciteiten. Maar wij denken dat je op Markenhage

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE 2013-2014

SCHOOLBROCHURE 2013-2014 KOEKELARE Een stap in de goede rich9ng SCHOOLBROCHURE 2013-2014 Ac9viteitenkalender 2012-2013 vr 21.09.12 18u Intake oudercontact voor nieuwe leerlingen. Mosselsouper do 08.11.12 18u Oudercontact zo 11.11.12

Nadere informatie