Omgevingsanalyse Harelbeke December 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omgevingsanalyse Harelbeke December 2014"

Transcriptie

1 Omgevingsanalyse Harelbeke December 2014

2 Inhoudsopgave Inleiding Demografie Kenmerken bevolking (bron: Rijksregister, )... 5 Bevolkingsdichtheid... 5 Leeftijdsverdeling... 5 Geboortes (bron: Kind & Gezin) Vreemdelingen Huishoudens Financiële gegevens Fiscale inkomens (bron: ADSEI, 2013) Tegemoetkomingen en voorkeurstarieven (bron: Lokale Statistieken SVR) Werkzoekenden Algemene kenmerken werkzoekenden (bron: VDAB, 2013) Onderwijs (Bron: Departement Onderwijs, ) Gewoon onderwijs Schoolse vertraging Buitengewoon onderwijs Huisvesting Aantal woongelegenheden naar bouwjaar (Bron: Kadaster, 2014) Eigendomsstatuut (Bron: Kadaster, 2014) Sociale huisvesting (Bron: VMSW, 31/12/2012 en SVK, 31/10/2013) Wijkprofielen Arendswijk Bavikhove Centrum Eiland Hulste Kollegewijk Overleie Stasegem Zandberg

3 Inleiding Vanuit samenlevingsopbouw kwam in 2012 de vraag om een omgevingsanalyse op te maken voor Harelbeke. Nu, 2 jaar later wordt deze omgevingsanalyse opnieuw gemaakt om evoluties te kunnen waarnemen. Deze omgevingsanalyse spitst zich toe op de wijken van Harelbeke en daar waar mogelijk worden de gegevens per wijk weergegeven. Indien van toepassing worden de West-Vlaamse gemiddelden weergegeven om de waarden van Harelbeke beter te kunnen plaatsen en vergelijken. De analyse bestaat uit zes grote delen. Een eerste deel omvat demografische gegevens. Hierbij wordt dieper ingegaan op de kenmerken van de inwoners en van de huishoudens. Hier dient opgemerkt te worden dat bij de leeftijdscategorieën de personen in residentiële settings niet worden opgenomen (wordt vermeld wanneer van toepassing). Een residentiële setting zoals een woonzorgcentrum kan voor grote vertekeningen zorgen, waardoor deze geweerd worden uit de betreffende tabellen. Een tweede deel bekijkt de financiële kenmerken van de totale bevolking. Zowel de fiscale inkomens als de tegemoetkomingen worden hier opgenomen. Het derde deel betreft informatie rond het aantal werkzoekenden en de belangrijkste kenmerken over de werkzoekenden in Harelbeke. Het vierde deel bekijkt de gegevens omtrent onderwijs. Deze informatie gaat over de schoolgaande kinderen die in Harelbeke wonen. Het vijfde en voorlaatste deel omvat informatie omtrent huisvesting. Hier wordt niet enkel de globale huisvesting binnen Harelbeke bekeken, maar ook het patrimonium van de sociale huisvesting. Het zesde en laatste deel geeft, ter wijze van samenvatting, een wijkprofiel weer. Elke wijk wordt grafisch voorgesteld en aan de hand van enkele indicatoren vergeleken met fusiegemeente Harelbeke. 3

4 4

5 1. Demografie 1.1 Kenmerken bevolking (bron: Rijksregister, ) Bevolkingsdichtheid Inwoners km² Inw/km² Arendswijk , Bavikhove ,0 625 Centrum , Eiland , Hulste ,6 405 Kollegewijk , Overleie , Stasegem ,8 559 Zandberg , Harelbeke ,1 938 West-Vlaanderen ,3 375 Bovenstaande tabel toont de bevolkingsdichtheid. Eiland, Zandberg, Kollegewijk en Centrum kennen de grootste bevolkingsdichtheid: hier zijn er meer dan inwoners/km². Hulste, Stasegem en Bavikhove zijn de dunst bevolkte wijken van Harelbeke. Harelbeke is dichter bevolkt (938 inwoners/km²) dan gemiddeld in de provincie (373 inwoners/km²). In totaal telt Harelbeke inwoners op Er dient opgemerkt te worden dat de som van het inwonersaantal van de wijken iets minder dan inwoners bedraagt. Van 390 inwoners is niet geweten in welke wijk ze wonen (1,4% van het totale inwonersaantal). Leeftijdsverdeling Aantal 0-12 jaar jaar jaar jaar jaar jaar 80+ Totaal Arendswijk Bavikhove Centrum Eiland Hulste Kollegewijk Overleie Stasegem Zandberg Harelbeke West-Vl Opmerking: excl. personen in residentiële settings 5

6 Bovenstaande tabel toont het aantal inwoners die niet in residentiële settings gedomicilieerd zijn. In Harelbeke zijn er 151 personen die in een residentieel centrum gedomicilieerd zijn (0,6% van de totale bevolking). % 0-12 jaar jaar jaar jaar jaar jaar 80+ Arendswijk 14,60 6,44 8,94 12,27 33,39 17,58 6,78 Bavikhove 14,72 6,03 9,55 9,84 36,69 19,87 3,31 Centrum 12,76 4,29 8,77 12,59 33,50 20,91 7,18 Eiland 14,71 5,21 9,79 11,69 35,02 18,23 5,35 Hulste 13,61 5,40 11,00 10,57 36,69 18,09 4,65 Kollegewijk 8,16 3,99 8,94 7,69 32,00 35,46 3,75 Overleie 10,09 3,99 10,02 9,26 31,93 30,12 4,59 Stasegem 15,21 4,73 9,84 13,33 36,19 16,77 3,92 Zandberg 14,91 4,51 8,74 13,54 34,74 17,47 6,09 Harelbeke 13,84 4,99 9,56 11,78 34,82 19,98 5,03 West-Vl 13,14 5,31 9,56 10,36 34,29 21,58 5,76 Opmerking: excl. personen in residentiële settings Bovenstaande tabel en onderstaande grafiek geven een duidelijker beeld weer van de leeftijdsverdeling. Wanneer we Harelbeke met West-Vlaanderen vergelijken valt enerzijds het verschil op wat betreft de jongvolwassenen (26-34 jaar) en anderzijds het verschil in aandeel ouderen. Gemiddeld is er een groter aandeel jongvolwassenen in Harelbeke dan in West-Vlaanderen (11,8% tegenover 10,4%), en een lager aandeel 60-plussers in Harelbeke dan in de provincie (25% tegenover 27,3%). Verder zien we dat de 0- tot 12-jarigen het sterkst aanwezig zijn in Stasegem en Zandberg (ongeveer 15%). In Kollegewijk zijn de 0- tot 12-jarigen het minst aanwezig (8,2%). De 13- tot 17-jarigen zijn het sterkst aanwezig in Arendswijk en Bavikhove (meer dan 6% van de bevolking). Kollegewijk en Overleie tellen de kleinste aandelen (4%). De 18- tot 25-jarigen zijn het talrijkst aanwezig in de wijken Hulste en Overleie (meer dan 10%). In de wijken Zandberg en het centrum ligt het aandeel het laagst met 8,7%. De grootste aandelen 26- tot 34-jarigen vinden we terug in de Zandberg en Stasegem (meer dan 13%). In Kollegewijk, Overleie en Bavikhove ligt het aandeel het laagst (minder dan 10%). De grootste aandelen 35- tot 59-jarigen zijn terug te vinden in Bavikhove, Stasegem en Hulste (meer dan 36%). De laagste aandelen vinden we terug in Kollegewijk en Overleie (32% en minder). Bij de 60- tot 79-jarigen vinden we opnieuw grote verschillen terug. In Kollegewijk en Overleie vinden we de grootste aandelen terug: respectievelijk 35,5% en 30,1% is tussen 60 en 79 jaar oud. In de wijk Centrum bedraagt dit aandeel 20,9%. In de andere wijken van Harelbeke ligt dit aandeel onder de 20%. In Stasegem ligt dit aandeel het laagst met 16,8%. Bij het aandeel 80-plussers per wijk zien we eveneens grote verschillen. Centrum, Arendswijk en Zandberg tellen het grootste aandeel 80-plussers (meer dan 6%). In Stasegem, Bavikhove en Kollegewijk ligt het aandeel onder de 4%. 6

7 * exclusief personen in residentiële settings Potentiële beroepsbevolking 18 tot 64-jarigen Aantal % tov bevolking Arendswijk ,01 Bavikhove ,79 Centrum ,42 Eiland ,80 Hulste ,86 Kollegewijk ,25 Overleie ,21 Stasegem ,97 Zandberg ,59 Harelbeke ,96 West-Vl ,01 Bovenstaande tabel toont het aantal personen dat tot de potentiële beroepsbevolking behoort (de 18- tot 64-jarigen). 62% van de inwoners behoort tot de potentiële beroepsbevolking in Harelbeke. In Arendswijk, Centrum, Kollegewijk en Overleie behoort minder dan 60% van de inwoners tot de potentiële beroepsbevolking. In Stasegem ligt dit aandeel het hoogst (66%). Wanneer we het aandeel in Harelbeke vergelijken met West-Vlaanderen zien we dat er een groter aandeel 18- tot 64-jarigen is in Harelbeke (62%) dan in West-Vlaanderen (60%). 7

8 Indexen(excl. bewoners residentiële settings) Verouderingsgraad (60+/0-19 jaar) Grijze druk (60+/ jaar) Interne vergrijzing (80+/60+) Familiale zorgindex (80+/50-59 jaar) Groene druk (0-19 jaar/20-59 jaar) Arendswijk 105,0 46,5 27,8 49,2 44,2 Bavikhove 100,5 43,1 14,3 23,4 42,9 Centrum 147,8 53,1 25,5 49,1 35,9 Eiland 105,5 43,6 22,7 36,1 41,3 Hulste 103,3 41,2 20,5 27,6 39,9 Kollegewijk 268,6 84,9 9,6 22,7 31,6 Overleie 211,5 71,0 13,2 35,7 33,6 Stasegem 93,5 36,2 19,0 24,0 38,7 Zandberg 111,7 42,6 25,8 44,3 38,1 Harelbeke 118,6 46,4 20,1 33,8 39,1 West-Vl 132,0 52,6 21,1 39,8 39,9 De verouderingsgraad geeft de verhouding weer tussen de ouderen (60+) en de jongeren (0 tot 19 jaar). Een getal boven 100 betekent dat er meer ouderen dan jongeren zijn; een getal onder 100 betekent dat er meer jongeren dan ouderen aanwezig zijn in de wijk. Opvallend zijn de wijken Kollegewijk en Overleie, waar er dubbel zoveel ouderen als jongeren zijn. Enkel de wijk Stasegem telt meer jongeren dan ouderen. In West-Vlaanderen is de verouderingsgraad hoger dan in Harelbeke, wat te verklaren valt door het hoger aandeel ouderen aan de kust. De grijze druk geeft de verhouding weer van de ouderen (60+) op de beroepsbevolking (20 tot 59 jaar). Harelbeke heeft hier een index van 46,4, wat betekent dat er voor ongeveer 2 werkenden, 1 oudere is. De grijze druk ligt het hoogst in Kollegewijk en het laagst in Stasegem. De grijze druk ligt in West-Vlaanderen hoger dan in Harelbeke. Ook hier zijn de kustgemeenten de oorzaak. De interne vergrijzing geeft de verhouding weer van de hoogbejaarden (80+) op de 60-plussers. Hoe meer hoogbejaarden er zijn, hoe groter de waarde van de index. Arendswijk, Centrum en Zandberg hebben de hoogste waarden: er is 1 80-plusser per 4 senioren. Kollegewijk heeft de kleinste waarde: er is minder dan 1 80-plusser voor 10 senioren. Er is een klein verschil tussen Harelbeke en West- Vlaanderen. De familiale zorgindex geeft de verhouding weer van de 80-plussers op de 50- tot 59-jarigen. Het is een maat om de draagkracht van de zorg voor de hoogbejaarden in te schatten. In Harelbeke zijn er circa tot 59-jarigen voor 1 hoogbejaarde. Deze index is het hoogst (verhoudingsgewijs veel 80 plussers en weinig 50- tot 59-jarigen) in Arendswijk, Centrum en Zandberg. Deze index is het laagst in Kollegewijk, Bavikhove en Stasegem. In West-Vlaanderen is de familiale zorgindex groter dan in Harelbeke. In West-Vlaanderen zijn er voor tot 59-jarigen 4 80-plussers, terwijl dit in Harelbeke 3 80-plussers zijn. De groene druk geeft de verhouding weer van de jongeren (0-19 jaar) op de beroeps-bevolking (20-59 jaar). In Harelbeke zijn er gemiddeld bijna 4 jongeren per 10 personen die worden gerekend tot de beroepsbevolking. Dit is ook het geval gemiddeld in de provincie. In de wijken Arendswijk, Bavikhove en Eiland ligt deze index het hoogst (verhoudingsgewijs veel jongeren); in de wijken Kollegewijk en Overleie ligt deze index het laagst (verhoudingsgewijs weinig jongeren). 8

9 Focus ouderen(excl. bewoners residentiële settings) Bovenstaande tabel toont de verschillende profielen van de wijken naargelang de leeftijdscategorie van de senioren. In Harelbeke zien we dat 47% van de senioren jonge senioren zijn (60 tot 69 jaar). 33% is tussen 70 en 79 jaar en 18% is tussen 80 en 89 jaar oud. 2% van de senioren is ouder dan 90. In Bavikhove (56,9%) en Kollegewijk (54,5%) valt de meerderheid van 60- tot 69-jarigen op. In Arendswijk ligt het aandeel 60- tot 69-jarigen het laagst (33,7%). In Arendswijk zijn er daarentegen veel 70- tot 79-jarigen (38,5%), wat ook het geval is voor Overleie (39,1%). In Bavikhove is het aandeel het laagst (28,9%). Wat betreft de 80- tot 89-jarigen zien we dat de grootste aandelen terug te vinden zijn in de wijken Arendswijk, Centrum en Zandberg: meer dan 22% van de senioren is tussen 80 en 89 jaar oud. In Kollegewijk ligt dit aandeel onder de 10% (8,7%). Wat betreft de 90-plussers, zien we dat centrum en Zandberg de wijken zijn waar het aandeel 90-plussers boven de 3% ligt. In Bavikhove en Kollegewijk zijn er quasi geen 90-plussers (< 1%). Wanneer we Harelbeke vergelijken met West-Vlaanderen merken we geen grote verschillen op. 9

10 Bevolkingsevolutie naargelang de leeftijd Deze grafiek toont voor de gemeente Harelbeke de evolutie van het bevolkingsaantal: 2014 wordt vergeleken met 2012 (vorige analyse). We bekijken de evolutie aan de hand van de groei-index: een index hoger dan 100 (balk naar rechts) betekent een toename van het aantal, een index onder de 100 (balk naar links) betekent een afname van het aantal. De totale bevolking in Harelbeke is de laatste 2 jaar lichtjes toegenomen (+1%). Het aantal 0- tot 12-jarigen is toegenomen tussen 2012 en 2014 in Harelbeke, met 3,5%. Het aantal 13- tot 17-jarigen daarentegen is sterk gedaald de voorbije 2 jaar (-5,2%). Het aantal 18- tot 25-jarigen kent ook een daling, maar minder sterk (-1,4%). Het aantal 26- tot 34-jarigen is dan weer toegenomen, namelijk met 3,1%. Het aantal 35- tot 59-jarigen kent een lichte afname van 0,9%. Het aantal 60- tot 79-jarigen is toegenomen met 2,9%. Het aantal 80-plussers kent de grootste toename (+7,9%). 10

11 Geboortes (bron: Kind & Gezin) Onderstaande tabel toont het aantal geboortes over de jaren 2010, 2011 en Tijdens deze 3 jaren waren er in totaal 985 geboortes in Harelbeke. Over deze 3 jaren waren er 80 geboortes die als kansarm bestempeld worden door Kind en Gezin. Dit betekent dat gemiddeld genomen voor 2010, 2011 en ,1% van de geboortes in een kansarme situatie gebeuren. Vooral in de wijk Centrum zien we een hoog aandeel kansarme geboortes (1 geboorte op de 5). Ook in de wijken Eiland (9,8%), Overleie (9,4%) en Zandberg (10,2%) is het aandeel kansarme geboortes hoger dan gemiddeld in Harelbeke. In de wijken Arendswijk, Bavikhove, Kollegewijk, Overleie en Stasegem werden minder dan 5 kansarme geboortes genoteerd. Het aandeel kansarme geboortes ligt iets lager in Harelbeke (8,1 %) dan in West-Vlaanderen (10,1%). Geboortes Kansarme geb % kansarme geboortes Arendswijk 92 < 5 4,35 Bavikhove 122 < 5 1,64 Centrum ,90 Eiland ,82 Hulste ,08 Kollegewijk 29 < 5 3,45 Overleie 32 < 5 9,38 Stasegem 188 < 5 2,13 Zandberg ,20 Harelbeke ,12 West-Vl ,10 11

12 Vreemdelingen Bevolking 2014 Vreemde nationaliteit Laag en medium HDI* Vreemde nationaliteit bij geboorte Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Arendswijk , , ,90 Bavikhove , , ,91 Centrum , , ,56 Eiland , , ,25 Hulste , , ,68 Kollegewijk , , ,98 Overleie , , ,66 Stasegem , , ,04 Zandberg , , ,63 Harelbeke , , ,29 West-Vl , , ,80 *: Aandeel berekend tov aantal personen met een vreemde nationaliteit Bovenstaande tabel toont het aantal personen waarvan de huidige nationaliteit niet de Belgische nationaliteit is, het aantal personen met een vreemde nationaliteit van een laag- of medium- HDI-land 1 en het aantal personen die bij geboorte een andere nationaliteit had. 3,8% van de inwoners van Harelbeke heeft in 2014 een vreemde nationaliteit. In de wijken Centrum en Zandberg liggen deze aandelen het hoogst (respectievelijk 6,8% en 7,4%). In de wijken Bavikhove en Kollegewijk zijn er weinig personen met een vreemde nationaliteit (respectievelijk 1,3% en 0,9%). Wanneer we kijken hoeveel personen er zijn die een vreemde nationaliteit hebben van een laag of medium HDI-land, zien we dat dit voor Harelbeke bijna 30% is van het aantal personen met een vreemde nationaliteit. Uitschieters zijn enerzijds Bavikhove (46,8%) en Centrum (42%) en anderzijds Overleie (12,5%). 7,3% van de inwoners van Harelbeke hadden bij geboorte een vreemde nationaliteit. Ook hier zien we dat Centrum en Zandberg de hoogste aandelen (respectievelijk 11,6% en 13,6%) hebben, terwijl dat Bavikhove en Kollegewijk de laagste aandelen (respectievelijk 2,9% en 2%) hebben. Wanneer we Harelbeke vergelijken met West-Vlaanderen zien we geen grote verschillen opduiken, behalve wat betreft het aandeel personen met een vreemde nationaliteit van een laag of medium-hdiland. In Harelbeke betreft dit 30% van de populatie van vreemdelingen; in West-Vlaanderen betreft dit 22% van deze populatie. 1 HDI (Human Development Index) is een maat van menselijke ontwikkeling. De index meet de gemiddelde prestaties op vlak van volksgezondheid (gemiddelde levensverwachting), kennis (alfabetisme en deel van de bevolking dat primaire, secundaire en tertiaire educatie doorloopt) en de levensstandaard (BNP per hoofd van de bevolking). Deze landen worden gegroepeerd in 4 categorieën: de zeer hoge HDI-landen (de 47 landen met de hoogste score), de hoge HDI-landen (de 47 volgende landen op de rangschikking), de medium-hdi landen (de daaropvolgende 47 landen op de rangschikking) en de lage HDI-landen (de laagste scores). 12

13 Een laatste element dat bekeken wordt onder dit deeltje zijn het aantal personen die in het wachtregister staan. Wachtregister Aantal Aandeel Arendswijk < 5 0,04 Bavikhove 0 0,00 Centrum 19 0,52 Eiland 5 0,18 Hulste 0 0,00 Kollegewijk 0 0,00 Overleie < 5 0,08 Stasegem 0 0,00 Zandberg 30 0,87 Harelbeke 56 0,21 West-Vl ,33 56 personen in Harelbeke zijn in het wachtregister ingeschreven. Dit is 0,2% van de totale bevolking. De meerderheid van de personen die in het wachtregister ingeschreven staat, woont in de wijk Zandberg. Daar is 0,9% van de bevolking in het wachtregister ingeschreven. Ook Centrum springt eruit wat betreft het aantal personen die in het wachtregister staan (0,5%). In West-Vlaanderen staat 0,33% van de populatie in het wachtregister ingeschreven. Huishoudens Grootte van de huishoudens Aantal Huishoudens 1 persoonshh 2 persoonshh 3-4 persoonshh > 5 persoonshh Arendswijk Bavikhove Centrum Eiland Hulste Kollegewijk Overleie Stasegem Zandberg Harelbeke West-Vl

14 Harelbeke telt huishoudens op 01/01/2014. Van deze huishoudens zijn er alleenstaanden (27,8%). Er zijn persoonshuishoudens (38,1%) huishoudens zijn 3- of 4- persoonshuishoudens (28,5%). Tenslotte zijn er nog 653 huishoudens die minstens 5 personen tellen in het gezin (5,6%). In West-Vlaanderen ligt het aandeel alleenstaanden bijna 4 procentpunten hoger, waardoor de aandelen 2-persoonshuishoudens en 3-4-persoonshuishoudens lager liggen voor de provincie in vergelijking met Harelbeke. % 1 persoonshh 2 persoonshh 3-4 persoonshh >5 persoonshh Arendswijk 25,86 36,50 31,60 6,05 Bavikhove 20,56 36,56 36,15 6,74 Centrum 37,54 37,07 20,88 4,52 Eiland 29,09 36,48 27,86 6,57 Hulste 22,81 37,27 33,45 6,47 Kollegewijk 25,56 47,83 23,32 3,29 Overleie 30,19 44,48 20,78 4,55 Stasegem 22,09 38,78 33,05 6,08 Zandberg 35,46 35,27 23,96 5,31 Harelbeke 27,80 38,12 28,46 5,61 West-Vl 31,47 35,84 27,13 5,55 14

15 Wanneer we het aandeel alleenstaanden bekijken per wijk, zien we dat de wijken Centrum en Zandberg het meest opvallen. Meer dan 1 derde van de huishoudens bestaat uit een alleenstaand persoon (respectievelijk 37,5% en 35,5%). In Bavikhove ligt het aandeel alleenstaanden het laagst (20,6% van de huishoudens). De rode balkjes stellen de 2- persoonshuishoudens voor. Daar zien we dat de wijken Kollegewijk en Overleie de grootste aandelen hebben (respectievelijk 47,8% en 44,5%). Zandberg heeft het kleinste aandeel 2- persoonshuishoudens (35,3%). De groene balkjes stellen de 3- en 4-persoonshuishoudens voor. Ook hier merken we relatief grote verschillen tussen de wijken op. In Bavikhove, Hulste en Stasegem is meer dan 1 derde van de huishoudens een 3 of 4-persoonshuishouden. In Centrum en Overleie is circa 1 huishouden op 5 een 3- of 4-persoonshuishouden. Tenslotte is er nog een kleine groep die minstens 5 personen telt in het gezin. In de wijken Arendswijk, Bavikhove, Hulste, Eiland en Stasegem liggen de aandelen boven 6%. Dit aandeel ligt het laagst in Kollegewijk met 3,3%. Kenmerken van de huishoudens Gezinnen zonder kinderen Gezinnen met kinderen Eenoudergezinnen Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel* Arendswijk , , ,27 Bavikhove , , ,09 Centrum , , ,26 Eiland , , ,41 Hulste , , ,33 Kollegewijk , , ,09 Overleie , , ,46 Stasegem , , ,45 Zandberg , , ,25 Harelbeke , , ,61 West-Vl , , ,41 *: Berekend tov het aantal gezinnen met kinderen Van de huishoudens in Harelbeke zijn er gezinnen met kinderen (kinderen van 0 t.e.m. 19 jaar). 27,8% is een gezin met kinderen. De hoogste aandelen vinden we terug in Arendswijk, Bavikhove en Stasegem, waar het aandeel minstens 31% bedraagt. De laagste aandelen vinden we terug in Centrum, Kollegewijk en Overleie (respectievelijk 21,5%, 18,8% en 20,5%). 11,6% van de gezinnen met kinderen zijn eenoudergezinnen. In Centrum (18,3%) en Overleie (17,5%) ligt het aandeel eenoudergezinnen het hoogst. In Bavikhove en Hulste ligt het aandeel eenoudergezinnen het laagste met respectievelijk 7,1% en 8,3%. Wanneer we Harelbeke met het West-Vlaamse gemiddelde vergelijken zien we dat er in West- Vlaanderen een iets kleiner aandeel gezinnen met kinderen zijn dan in Harelbeke. Het aandeel eenoudergezinnen ligt daarentegen hoger in West-Vlaanderen dan in Harelbeke. 15

16 Focus alleenstaanden Alleenstaanden 2014 < 20 jaar jaar jaar jaar 80+ % Mannen % Vrouwen Arendswijk ,40 49,60 Bavikhove ,00 50,00 Centrum < ,28 51,72 Eiland ,07 55,93 Hulste ,21 50,79 Kollegewijk ,24 58,76 Overleie ,47 57,53 Stasegem ,93 48,07 Zandberg < ,16 48,84 Harelbeke < ,52 51,48 West-Vl ,64 53,36 Bovenstaande tabel bekijkt de alleenstaanden meer in detail. We zien dat er iets meer vrouwelijke alleenstaanden zijn dan mannelijke. Dit kan verklaard worden door het feit dat vrouwen een langere levensverwachting hebben. In de tabel zien we dat er amper alleenstaanden zijn die jonger zijn dan 20 jaar, daarom tellen we deze categorie bij de jarigen om de percentages te berekenen. % <35 jaar jaar jaar 80+ Arendswijk 14,52 29,03 29,44 27,02 Bavikhove 9,60 35,10 36,75 18,54 Centrum 16,09 34,06 27,81 22,03 Eiland 12,15 33,05 34,18 20,62 Hulste 10,73 32,18 33,44 23,66 Kollegewijk 7,73 28,87 49,48 13,92 Overleie 12,90 31,72 39,25 16,13 Stasegem 14,14 38,30 30,08 17,48 Zandberg 18,54 39,04 26,20 16,22 Harelbeke 14,04 34,48 31,97 19,51 West-Vl 13,26 32,50 34,60 19,64 16

17 Wanneer we de verschillen naargelang de wijken bekijken zien we dat er in Bavikhove en Kollegewijk het kleinste aandeel alleenstaanden jonger dan 35 jaar zitten (respectievelijk 9,6% en 7,7%). In de wijk Zandberg vinden we het hoogste aandeel: 18,5% van de alleenstaanden in Zandberg is jonger dan 35 jaar. Wanneer we de alleenstaanden tussen 35 en 59 jaar bekijken zien we dat dit aandeel eveneens het grootst is in Zandberg: bijna 4 op de 10 alleenstaanden valt in deze leeftijdscategorie terug te vinden. In Arendswijk en Kollegewijk ligt dit aandeel het laagst (ongeveer 29%). Het aandeel alleenstaanden dat tussen 60 en 79 jaar oud is, ligt overduidelijk het hoogst in Kollegewijk: bijna de helft van de alleenstaanden is er tussen 60 en 79 jaar oud. In Zandberg en Centrum zijn er veel minder 60- tot 79-jarige alleenstaanden terug te vinden: 26 à 28% van de alleenstaanden is er tussen 60 en 79 jaar oud. Wat betreft de 80-plussers zien we dat 27% van de alleenstaanden in Arendswijk een 80-plusser is. In Kollegewijk ligt dit aandeel het laagst met 13,9%. Wanneer we Harelbeke met West-Vlaanderen vergelijken zien we dat er in Harelbeke een groter aandeel alleenstaanden jonger dan 35 jaar en tussen 35 en 59 jaar oud zijn, maar dat er minder alleenstaanden tussen 60 en 79 jaar zijn dan in West-Vlaanderen. 17

18 2. Financiële gegevens 2.1 Fiscale inkomens (bron: ADSEI, 2013) Aanslagjaar Inkomstenjaar 2012 Gemiddeld inkomen per inwoner Harelbeke euro Gemiddeld inkomen per inwoner West-Vl euro Welvaartsindex Harelbeke 101,0 Welvaartsindex West-Vl 103,2 Het gemiddeld inkomen per inwoner in Harelbeke bedroeg in euro. Dit is iets minder dan het gemiddeld inkomen per inwoner in West-Vlaanderen. Bij de welvaartsindex gaan we vergelijken met het Belgisch gemiddelde (= euro). Het gemiddeld inkomen per inwoner in Harelbeke ligt 1% hoger dan het landelijk gemiddelde, voor de provincie is dit 3% in Tegemoetkomingen en voorkeurstarieven (bron: Lokale Statistieken SVR) Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) en Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden (GIB) 2013 IGO GIB Totaal % tov 65+ Harelbeke ,27 West-Vl ,50 In 2013 verkregen 225 ouderen in Harelbeke een InkomensGarantie voor Ouderen of een Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden. Dit betekent dat 4,3% van de 65-plussers recht hebben op zo n tegemoetkoming. In West-Vlaanderen heeft 6,5% van de ouderen recht op zo n tegemoetkoming. Voorkeursregeling in de ziekteverzekering 2014 Voorkeurtarief in de ziekteverzekering Harelbeke West-Vl Mannen Vrouwen Totaal % tov totale bevolking 12,5% 14,2% 18

19 In 2014 zijn er in Harelbeke personen die recht hebben op een voorkeurtarief in de ziekteverzekering. Dat is 12,5% van de totale bevolking van Harelbeke. In West-Vlaanderen zijn er personen die recht hebben op een voorkeurtarief in de ziekteverzekering. Dit komt overeen met 14,2% van de totale populatie, wat iets meer is dan in Harelbeke. Vlaamse zorgverzekering Harelbeke <65 jaar 65+ Totaal 2012 Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Mantel- en thuiszorg 158 0,72% 513 9,7% 671 2,46% Residentiële zorg 7 0,03% 225 4,27% 232 0,85% Mantel- en thuiszorg ,75% ,1% ,35% West-Vl Residentiële zorg 507 0,05% ,55% ,25% Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid In totaal waren er op 31/12/2012 in Harelbeke 671 personen die in een thuissituatie verzorgd werden en een tegemoetkoming kregen. 158 personen waren jonger dan 65 jaar (0,72% van diegene die jonger zijn dan 65 jaar), 513 waren 65-plussers (9,7 % van de 65-plussers). In West-Vlaanderen zien we een gelijkaardig aandeel voor diegene die jonger zijn dan 65 jaar (0,75% wordt thuis verzorgd en krijgt een tegemoetkoming). Voor het aantal 65- plussers merken we een klein verschil: in West-Vlaanderen wordt 8,1% van de 65+ thuis verzorgd en krijgt er een tegemoetkoming voor, terwijl dit in Harelbeke 9,7% is. Er waren in Harelbeke op 31/12/ personen die in de residentiële zorg een tegemoetkoming kregen. Hiervan zijn er slechts 7 jonger dan 65. Voor de 65-plussers geldt dit voor 4,27% van deze groep. Wanneer we de aandelen in Harelbeke vergelijken met deze van West-Vlaanderen zien we dat er enkel een verschil te merken is bij de 65+: in West-Vlaanderen (5,6%) zijn er meer ouderen die in de residentiële zorg een tegemoetkoming krijgen, dan in Harelbeke (4,3%). Tegemoetkomingen voor personen met een handicap 2013 Tegemoetkoming pmh Aantal Aandeel Harelbeke ,9% West-Vl ,0% In 2013 waren er personen in Harelbeke die een tegemoetkoming kregen omwille van een handicap. Dit komt overeen met 3,9% van de totale populatie, wat heel dicht ligt bij het aandeel voor de provincie (4%). 19

20 4. Werkzoekenden 4.1 Algemene kenmerken werkzoekenden (bron: VDAB, 2013) 2013 Werkzoekend < 25 jaar jaar 51+ Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Arendswijk 60 4, , , ,00 Bavikhove 64 2, , , ,13 Centrum 129 5, , , ,60 Eiland 74 4, , , ,27 Hulste 88 3, , , ,41 Kollegewijk 23 2, , , ,78 Overleie 36 4, , , ,33 Stasegem 96 3, , , ,25 Zandberg 118 5, , , ,19 Harelbeke 691 4, , , ,89 West-Vl , , , ,53 Harelbeke telt 691 werkzoekenden in Dit betekent dat 4,1% van de potentiële beroepsbevolking (18- tot en met 64-jarigen) werkzoekend is. We zien weinig grote verschillen tussen West-Vlaanderen en Harelbeke. In West-Vlaanderen is 4,3% van de potentiële beroepsbevolking werkzoekend, wat weinig verschilt met Harelbeke (4,1%). Er is een klein verschil naar leeftijdscategorieën: in West-Vlaanderen is er een kleiner aandeel jonge werkzoekenden (23,3% in West-Vlaanderen tov 24,6% in Harelbeke) maar een iets groter aandeel werkzoekenden tussen 25 en 50 jaar (52,2% in West-Vlaanderen tov 50,5% in Harelbeke). Het aandeel werkzoekenden dat 51 jaar of ouder is, is in West- Vlaanderen gelijkaardig aan het aandeel in Harelbeke. 20

21 Het aandeel werkzoekenden ligt het hoogst in de wijken Centrum (5,8%) en Zandberg (5,6%) en ligt het laagst in de wijken Kollegewijk (2,3%) en Bavikhove (2,7%). In Harelbeke is 24,6% van de werkzoekenden jonger dan 25 jaar. Opvallende verschillen zien we tussen de wijken Hulste (30,7% van de werkzoekenden) enerzijds en Kollegewijk (13%) anderzijds. Circa de helft van de werkzoekenden in Harelbeke is tussen 25 en 50 jaar oud. Ook hier vinden we verschillen terug tussen de wijken onderling: in Centrum (57,4%) vinden we het hoogste aandeel terug, in Hulste (40,9%) het kleinste aandeel. Tenslotte is ongeveer een vierde van de werkzoekenden in Harelbeke 51 jaar of ouder. In Kollegewijk zien we dat 34,8% van de werkzoekenden 51 jaar of ouder is; in Centrum is dit 18,6% Laag opgeleid <1 jr werkzoekend >1jr werkzoekend Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Arendswijk 31 51, , ,67 Bavikhove 21 32, , ,88 Centrum 83 64, , ,31 Eiland 45 60, , ,38 Hulste 42 47, , ,77 Kollegewijk 11 47, , ,83 Overleie 16 44, , ,67 Stasegem 45 46, , ,88 Zandberg 72 61, , ,53 Harelbeke , , ,09 West-Vl , , ,33 Bovenstaande tabel bekijkt in welke mate werkzoekenden personen zijn die een lage opleiding genoten hebben (ten hoogste diploma van lager secundair onderwijs, of deeltijds beroepssecundair of leertijd) en of ze al dan niet langdurig werkzoekend zijn. Van de 691 werkzoekenden zijn er 367 werkzoekenden die laag opgeleid zijn. Dit komt overeen met iets meer dan de helft van de werkzoekenden (53,1%). Uitschieters zijn Centrum (64,3%), Zandberg (61%) en Eiland (60,8%) enerzijds en Bavikhove (32,8%) anderzijds. Wanneer we bekijken hoe groot de groep langdurig werkzoekenden is (meer dan 1 jaar werkzoekend) zien we dat 40% van de werkzoekenden reeds meer dan een jaar werkzoekend is in Harelbeke. Uitschieters zijn hier Kollegewijk (47,8%), Bavikhove en Stasegem (46,9%) enerzijds en Eiland (28,4%) anderzijds. Er dient hier rekening gehouden te worden dat het om lage aantallen gaat, waardoor 1 persoon meer of minder een relatief groot verschil oplevert. Wanneer we de verschillen bekijken tussen West-Vlaanderen en Harelbeke, zien we dat er in West-Vlaanderen iets minder laag opgeleide werkzoekenden zijn dan in Harelbeke (51,6% in West-Vlaanderen tov 53,1% in Harelbeke). Het aantal werkzoekenden dat langdurig werkzoekend is ligt iets lager in West-Vlaanderen dan in Harelbeke (39,3% in West-Vlaanderen tov 40,1% in Harelbeke). 21

22 2013 Man Vrouw Referentiepersoon met kinderlast Referentiepersoon eenoudergezin Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Arendswijk 29 48, , ,33 < 5 < 5 Bavikhove 26 40, , ,50 < 5 < 5 Centrum 73 56, , ,73 5 3,88 Eiland 40 54, , ,22 5 6,76 Hulste 42 47, ,27 5 5,68 < 5 < 5 Kollegewijk 12 52, ,83 < 5 < 5 < 5 < 5 Overleie 17 47, , ,44 < 5 < 5 Stasegem 46 47, , ,50 < 5 < 5 Zandberg 70 59, , ,95 5 4,24 Harelbeke , , , ,78 West-Vl , , , ,45 Bovenstaande tabel bekijkt het geslacht en kinderlast van de werkzoekende. In Harelbeke is er een klein verschil op vlak van geslacht: een kleine meerderheid (51,5%) van de werkzoekenden is een man. Sommige wijken tellen iets meer mannelijke werkzoekenden, sommige wijken meer vrouwelijke werkzoekenden. Bij 2 wijken is er wel een groter verschil, namelijk voor Bavikhove en voor Zandberg. Ook hier dient men rekening te houden met de lage aantallen! Van de 691 werkzoekenden in Harelbeke zijn er 98 personen die referentiepersoon zijn van het gezin en die kinderen hebben. Dit is 14,2% van de werkzoekenden. Deze zijn vooral terug te vinden in Centrum en Zandberg. Er zijn slechts 33 personen die referentiepersoon zijn van een eenoudergezin en werkzoekend zijn. Dat is bijna 5% van alle werkzoekenden in Harelbeke. Wanneer we Harelbeke vergelijken met West-Vlaanderen zien we dat er op het vlak van geslacht geen relevant verschil op te merken valt. In West-Vlaanderen is een iets groter aandeel van de werkzoekenden gezinshoofd met kinderlast dan in Harelbeke (15,6% in West- Vlaanderen tov 14,2% in Harelbeke). Ook het aandeel werkzoekenden die referentiepersonen zijn van een eenoudergezin, ligt iets hoger in West-Vlaanderen dan in Harelbeke (5,5% in West-Vlaanderen tov 4,8% in Harelbeke). 22

23 5. Onderwijs (Bron: Departement Onderwijs, ) In dit onderdeel wordt het aantal leerlingen in het basisonderwijs en het secundair onderwijs bekeken en in welke mate leerlingen schoolse achterstand oplopen. Daarnaast wordt nog bekeken hoeveel leerlingen er in het buitengewoon onderwijs zitten. De data is van het schooljaar Gewoon onderwijs Gewoon onderwijs Totaal Kleuteronderwijs Lager onderwijs Secundair onderwijs Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Arendswijk , , ,32 Bavikhove , , ,79 Centrum , , ,07 Eiland , , ,29 Hulste , , ,94 Kollegewijk , , ,42 Overleie , , ,96 Stasegem , , ,03 Zandberg , , ,48 Harelbeke , , ,24 West-Vl , , ,03 In Harelbeke wonen er in totaal leerlingen die in het gewoon onderwijs zitten, onafhankelijk van de vestigingspla ats van de school. Bijna een vierde hiervan zijn kleuters (23,6%), iets meer dan een derde van de leerlingen zit in het lager onderwijs (35,2%) en 41% van de leerlingen in het secundair onderwijs. Deze verdeling in Harelbeke stemt min of meer overeen met de verdeling gemiddeld in de provincie. Tussen de wijken zien we wel wat verschillen. Het aandeel kleuters varieert van 17,8% in Kollegewijk tot 27,1% in het Centrum. Ook voor het lager onderwijs zien we een grote variatie: van 31,1% in Hulste tot 39,5% in Zandberg. Voor het secundair onderwijs lopen de percentages van 34,5% in Zandberg tot 47,4% in Kollegewijk. 23

24 5.2 Schoolse vertraging Wat betreft de schoolse vertraging hanteren we de volgende definitie: leerlingen in het lager onderwijs hebben schoolse vertraging van het moment dat ze minimum 1 jaar schoolse achterstand hebben; leerlingen in het secundair onderwijs (t.e.m. Het 6 e middelbaar) worden opgenomen in de categorie schoolse vertraging als ze minimum 2 jaar schoolse achterstand hebben Lager onderwijs Secundair onderwijs Aantal Aandeel Aantal Aandeel Arendswijk 34 26,15 7 4,29 Bavikhove 14 5,38 < 5 0,80 Centrum 32 20, ,56 Eiland 36 21,30 6 3,77 Hulste 37 19,17 7 2,75 Kollegewijk 8 10,81 < 5 1,06 Overleie 10 14,71 < 5 4,35 Stasegem 41 16, ,49 Zandberg 37 18,88 5 3,55 Harelbeke , ,81 West-Vl , ,29 In het schooljaar waren er in het lager onderwijs 249 leerlingen met minstens 1 jaar schoolse vertraging in Harelbeke. Dat komt neer op 16,5% van de leerlingen in het lager onderwijs. Het aandeel gemiddeld in de provincie ligt iets lager met 14,1%. Voor de wijken zijn er grote verschillen te zien, maar hier moet voorzichtig omgegaan worden met conclusies aangezien de absolute aantallen niet groot zijn en bijgevolg heeft dit grote invloed op de percentages. Bavikhove scoort het laagst met 5,4% van de leerlingen met schoolse vertraging in het lager onderwijs, terwijl Arendswijk het hoogst scoort met 26,2%. Voor het secundair onderwijs zien we dat in Harelbeke 3,8% van de leerlingen minstens 2 jaar schoolse vertraging heeft. Hier scoort West-Vlaanderen gemiddeld hoger met 4,3%. Voor de wijken liggen de absolute aantallen heel erg laag. Opnieuw scoort Bavikhove het laagst met 0,8% en het centrum scoort nu het hoogst met 7,6%. 24

25 5.3 Buitengewoon onderwijs In dit laatste luikje rond onderwijs bekijken we de leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Het aandeel is bekeken ten opzichte van alle leerlingen in het kleuter-, lager of secundair onderwijs. Buitengewoon onderwijs Totaal Kleuteronderwijs Lager onderwijs Secundair onderwijs Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Arendswijk 28 6,59 < 5 3, ,56 8 4,44 Bavikhove 33 4,62 < 5 0, , ,90 Centrum 34 6,53 < 5 2, , ,10 Eiland 33 6,86 < 5 3, , ,33 Hulste 29 4,47 0 0, , ,32 Kollegewijk 7 3,18 0 0,00 < 5 1,33 6 5,61 Overleie 12 6,19 0 0,00 7 9,33 5 5,88 Stasegem 31 4,23 < 5 2, ,82 9 3,10 Zandberg 31 5,88 < 5 0, , ,06 Harelbeke 246 5, , , ,21 West-Vl , , , ,66 Van de in totaal leerlingen die wonen in Harelbeke zijn er 246 die naar het buitengewoon onderwijs gaan (= 5,4%). Dit aandeel is iets hoger dan het provinciaal gemiddelde (4,9%). Wat betreft de wijken zien we dat de aandelen variëren van 3,2% in Kollegewijk tot 6,9% in de wijk Eiland. Wanneer we de opsplitsing maken naar leeftijd, dan zien we de volgende cijfers voor Harelbeke: 1,6% van de kleuters die wonen in Harelbeke gaan naar school in het buitengewoon onderwijs; 8,1% van de leerlingen in het lager onderwijs en 5,2% van de leerlingen in het secundair onderwijs. Deze percentages liggen telkens lichtjes hoger dan algemeen in de provincie. De cijfers voor de wijken zijn lage absolute aantallen en moeten bijgevolg met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. 25

26 6. Huisvesting 6.1 Aantal woongelegenheden naar bouwjaar (Bron: Kadaster, 2014) 2014 Aantal bewoonde woongelegenheden Voor Na 2000 Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Arendswijk , , ,62 Bavikhove , , ,57 Centrum , , ,99 Eiland , , ,11 Hulste , , ,73 Kollegewijk , ,64 7 0,95 Overleie , , ,25 Stasegem , , ,62 Zandberg , , ,04 Harelbeke , , ,71 West-Vl , , ,14 Bovenstaande tabel toont het aantal huidig bewoonde woongelegenheden: in Harelbeke. In de tabel wordt verder het nog bouwjaar van de woningen weergegeven, opgesplitst in 3 categorieën. Er is ook nog een restcategorie waarin de woongelegenheden zitten waarvan het bouwjaar ongekend is. Gemiddeld in Harelbeke werd bijna een vierde van de woongelegenheden gebouwd voor 1945; bijna tweederde werd tussen 1945 en 2000 gebouwd en een tiende van de woongelegenheden werd gebouwd na In vergelijking met de provincie zien we dat het aandeel recente woongelegenheden (na 2000) iets lager ligt in Harelbeke, alsook het aandeel oude woningen (voor 1945) ligt beduidend lager in Harelbeke. Bijgevolg is het percentage woongelegenheden gebouwd tussen 1945 en 2000 hoger in Harelbeke dan in West-Vlaanderen. Er zijn heel grote verschillen tussen de wijken. Dit toont ook onderstaande grafiek. Heel opvallend zijn de cijfers voor Kollegewijk: maar liefst 98,6% van de woongelegenheden werd er gebouwd tussen 1945 en We laten deze wijk even buiten beschouwing om de andere te bespreken. Het aandeel oude woningen van voor 1945 varieert van 10% in de Arendswijk tot 38,5% in het Centrum. Voor de categorie gebouwd tussen 1945 en 2000 lopen de percentages van 46,2% in het Centrum tot 83,4% in de Arendswijk. Het kleinste aandeel recente woningen tenslotte is te vinden in Overleie (5,3%) en het hoogste aandeel in Stasegem (17,6%). 26

27 6.2 Eigendomsstatuut (Bron: Kadaster, 2014) In de volgende tabel bekijken we of de woongelegenheden bewoond worden door de eigenaar of door een huurder Aantal bewoonde woongelegenheden Eigenaar Huurder Aantal Aandeel Aantal Aandeel Arendswijk , ,48 Bavikhove , ,07 Centrum , ,74 Eiland , ,12 Hulste , ,10 Kollegewijk , ,50 Overleie , ,52 Stasegem , ,11 Zandberg , ,13 Harelbeke , ,31 West-Vl , ,80 Bovenstaande tabel neemt enkel de woongelegenheden op die bewoond zijn en die als woongelegenheid bestemd zijn. Hierbij zien we dat in Harelbeke 77,7% van de woongelegenheden 27

28 bewoond worden door de eigenaar. Dit is een hoger aandeel dan in West-Vlaanderen, waar 7 op de 10 woongelegenheden bewoond worden door de eigenaar. Het aandeel woongelegenheden bewoond door de eigenaar ligt het hoogst in de wijk Bavikhove (86,9%) en het laagst in het Centrum (61,3%). 6.3 Sociale huisvesting (Bron: VMSW, 31/12/2012 en SVK, 31/10/2013) SHM SVK Totaal sociale woningen Huishoudens 2013 % soc woningen tov hh Arendswijk ,3% Bavikhove ,7% Centrum ,0% Eiland ,7% Hulste ,6% Kollegewijk ,6% Overleie ,2% Stasegem ,3% Zandberg ,3% Harelbeke ,4% Harelbeke telt 618 sociale woningen (teldatum SHM 31/12/2012 en SVK 31/10/2013). De OCMW-woningen werden hier niet opgenomen omdat onze lijst reeds van 2010 is. Als het OCMW de nieuwe adressenlijst kan aanleveren, kan dit wel nog opgenomen worden. Er zijn 26 woongelegenheden van het SVK De Poort en 592 van de sociale huisvestingsmaatschappij Mijn Huis. Dit betekent dat er voor 5,4% van de huishoudens een sociale woning is in Harelbeke. In de wijken varieert het aandeel sociale woningen van 1,7% in Bavikhove tot 11,7% in de wijk Eiland. 28

29 29

30 7. Wijkprofielen Ter wijze van samenvatting wordt grafisch voor elke wijk een aantal kenmerken vergeleken met de gemiddelde waarde van de fusiegemeente Harelbeke. Onderstaande tabel toont welke afkorting in de grafieken gebruikt wordt en wat dit voorstelt. Grafiek Wat? Bron Evo bev Bevolkingsevolutie Rijksregister Evo hh Evolutie aantal huishoudens Rijksregister Gemid gezinsgrootte Gemiddelde gezinsgrootte 2014 Rijksregister % 0-17 jaar Aantal 0 tot 17-jarigen tov totale bevolking 2014 Rijksregister % 60+ Aantal 60+ tov totale bevolking 2014 Rijksregister % 80+ Aantal 80+ tov totale bevolking 2014 Rijksregister % alleenstaanden Aantal alleenstaanden tov aantal huishoudens 2014 Rijksregister % GMK Aantal gezinnen met kinderen tov aantal huishoudens 2014 Rijksregister % eo-gezin Aantal eenoudergezinnen tov het aantal huishoudens 2014 Rijksregister % vreemde nat. % Wooninstab. Aantal personen met een vreemde nationaliteit tov totale bevolking 2014 Aantal huishoudens die op op een ander adres woonden, tov totaal aantal huishoudens Rijksregister Rijksregister % schoolse vertr. lager % schoolse vertr. sec % eigenaars Sociale huisvesting % lala wzk Aantal leerlingen in het lager onderwijs met minstens 1 jaar schoolse vertraging, schooljaar Aantal leerlingen in het secundair onderwijs (t.e.m. 6 e middelbaar) met minstens 2 jaar schoolse vertraging, schooljaar Aantal woongelegenheden dat bewoond wordt door de eigenaar Aantal sociale woongelegenheden tov het aantal huishoudens Aantal langdurig en laaggeschoolde werkzoekenden tov het totaal aantal werkzoekenden Departement Onderwijs Departement Onderwijs Kadaster De Poort, Mijn Huis en Rijksregister (2013) VDAB, 2013 Per wijk werd een grafiek opgesteld. De groene balkjes op de grafieken stellen de wijk voor en de blauwe lijn stelt Harelbeke voor. Harelbeke heeft steeds 100 als waarde. Een balkje boven de blauwe lijn betekent dat de wijk voor dit kenmerk hoger scoort dan gemiddeld in Harelbeke, een balkje onder de blauwe lijn betekent dat de wijk lager scoort dan gemiddeld in Harelbeke. Er dient opgemerkt te worden dat er bij de leeftijdscategorieën (de 0 tot 17-jarigen, de 60+ en de 80+) de personen in residentiële centra niet mee opgenomen worden. Eerst volgt de tabel met alle cijfers, daarna de grafieken per wijk. 30

31 Indicator Harelbeke Arendswijk Bavikhove Centrum Eiland Hulste Kollegewijk Overleie Stasegem Zandberg evo bev ,9 98,8 98,9 104,9 102,9 97,6 94,9 99,0 106,1 104,0 evo hh ,84 98,66 101,17 107,44 103,40 100,07 103,55 104,05 107,31 102,06 gemid gezinsgrootte 2,33 2,42 2,55 2,08 2,33 2,50 2,20 2,15 2,47 2,17 % 0-17 jaar 18,84 21,04 20,75 17,05 19,92 19,01 12,16 14,08 19,94 19,42 % ,00 24,36 23,17 28,09 23,58 22,74 39,21 34,71 20,70 23,56 % 80+ 5,03 6,78 3,31 7,18 5,35 4,65 3,75 4,59 3,92 6,09 % alleenstaanden 27,80 25,86 20,56 37,54 29,09 22,81 25,56 30,19 22,09 35,46 % GMK 27,78 31,49 33,63 21,52 29,09 30,22 18,84 20,45 31,52 26,17 % eo-gezin 11,61 9,27 7,09 18,26 14,41 8,33 9,09 17,46 10,45 14,25 % vreemd. nat. 3,75 3,67 1,25 6,81 4,25 3,21 0,93 3,61 1,90 7,37 % wooninstab. 7,20 6,15 5,24 10,67 4,77 4,24 4,48 8,60 4,66 8,41 % schoolse vertr. lager 16,53 26,15 5,38 20,65 21,3 19,17 10,81 14,71 16,67 18,88 % schoolse vertr. sec 3,81 4,29 0,8 7,56 3,77 2,75 1,06 4,35 5,49 3,55 % eigenaar 77,69 85,52 86,93 61,26 74,88 80,9 85,5 71,48 84,89 71,87 Sociale huisvesting 5,4 2,3 1,7 8 11,7 4,6 8,6 9,2 2,3 4,3 % lala wzkn 25,90 21,67 23,44 28,68 20,27 23,86 30,43 25,00 28,13 29,66

32 7.1 Arendswijk In Arendswijk is de bevolking in 2014 lichtjes afgenomen in vergelijking met 2009, dit in tegenstelling met de fusiegemeente Harelbeke. Ook bij de evolutie van het aantal huishoudens zien we hetzelfde beeld: het aantal huishoudens is afgenomen in de Arendswijk, in tegenstelling tot Harelbeke. De gemiddelde gezinsgrootte in Arendswijk (2,42) is groter dan deze van Harelbeke (2,33). Zowel het aandeel 0- tot 17-jarigen als 80+ ligt hoger in Arendswijk dan gemiddeld in Harelbeke. Het aandeel 60+ ligt daarentegen lager in de Arendswijk. Het aandeel alleenstaanden ligt iets lager dan gemiddeld in Harelbeke. Het aandeel gezinnen met kinderen ligt iets hoger in Arendswijk dan in Harelbeke, maar het aandeel eenoudergezinnen ligt dan weer heel wat lager dan gemiddeld in de fusiegemeente. Het aandeel personen met een vreemde nationaliteit in Arendswijk verschilt niet van het aandeel in Harelbeke. Er waren procentueel gezien minder verhuisbewegingen in Arendswijk dan gemiddeld in Harelbeke. Het aandeel leerlingen met schoolse vertraging ligt zowel in het lager onderwijs als in het secundair onderwijs (veel) hoger in de Arendswijk dan gemiddeld in Harelbeke. In de Arendswijk zijn relatief gezien meer woongelegenheden bewoond door de eigenaar dan in gans Harelbeke. Het aandeel huishoudens dat in een sociale woongelegenheid woont, ligt veel lager in Arendswijk dan gemiddeld in Harelbeke. Een laatste indicator dat opgenomen wordt in dit wijkprofiel is het aandeel werkzoekenden dat laaggeschoold en langdurig werkzoekend is. Dit aandeel ligt lager in Arendswijk dan gemiddeld in Harelbeke.

33 7.2 Bavikhove De bevolking in Bavikhove is tussen 2009 en 2014 afgenomen, dit in tegenstelling tot gemiddeld in Harelbeke. Het aantal huishoudens daarentegen is, net zoals in Harelbeke, ook in Bavikhove toegenomen, weliswaar iets minder sterk dan gemiddeld in de fusiegemeente. De gemiddelde gezinsgrootte in Bavikhove ligt boven het gemiddelde van Harelbeke. Het aandeel 0- tot 17-jarigen ligt hoger dan gemiddeld in Harelbeke, maar het aandeel ouderen (zowel 60+ als 80+) ligt (heel wat) lager dan gemiddeld in Harelbeke. Het aandeel alleenstaanden in Bavikhove ligt veel lager dan gemiddeld in Harelbeke. Het aandeel gezinnen met kinderen ligt dan weer veel hoger in Bavikhove dan gemiddeld in Harelbeke, terwijl het aandeel eenoudergezinnen er veel lager ligt. Het aandeel personen met een vreemde nationaliteit ligt veel lager in Bavikhove dan in de fusiegemeente. Daarnaast zien we dat het aandeel verhuisbewegingen veel beperkter is dan gemiddeld in Harelbeke. Wat betreft de schoolse vertraging, liggen de aandelen in de wijk Bavikhove heel wat lager, zowel voor het lager als het secundair onderwijs. Een hoger aandeel woongelegenheden wordt bewoond door de eigenaar in in Bavikhove in vergelijking met het gemiddelde in Harelbeke. Het aandeel huishoudens dat in een sociale woning woont ligt daarentegen veel lager in Bavikhove dan gemiddeld in Harelbeke. Tenslotte, het aandeel werkzoekenden dat laaggeschoold en langdurig werkzoekend is, ligt iets lager in Bavikhove dan gemiddeld in Harelbeke. 33

34 7.3 Centrum Zowel het aantal inwoners als het aantal huishoudens is toegenomen in Centrum, zelfs iets sterker dan gemiddeld in Harelbeke. De gemiddelde gezinsgrootte is kleiner in het Centrum dan gemiddeld in Harelbeke. Het aandeel 0- tot 17-jarigen ligt iets lager in Centrum, maar het aandeel ouderen (zowel 60+ als 80+) ligt hoger in Centrum dan in Harelbeke. Het aandeel alleenstaanden is het hoogst in Centrum, waardoor deze balk een flink stuk boven het gemiddelde van Harelbeke ligt. Het aandeel gezinnen met kinderen ligt er lager dan gemiddeld in de fusiegemeente. Van de gezinnen met kinderen zijn er veel eenoudergezinnen, veel meer dan gemiddeld in Harelbeke. Het aandeel personen met een vreemde nationaliteit ligt er bijna dubbel zo hoog dan in Harelbeke. Het aandeel verhuisbewegingen ligt er ook veel hoger dan gemiddeld in Harelbeke. Ook voor de schoolse vertraging zien we dat het centrum hogere percentages heeft dan gemiddeld in Harelbeke. Het aandeel eigenaars ligt dan weer lager in het centrum, terwijl het aandeel huishoudens dat in een sociale woongelegenheid woont, hoger ligt in Centrum dan gemiddeld in Harelbeke. Het aandeel werkzoekenden dat laaggeschoold en langdurig werkzoekend is, is in het centrum ook hoger dan het gemiddelde van Harelbeke. 34

35 7.4 Eiland Wat betreft de bevolkingsevolutie is er geen verschil tussen het Eiland en Harelbeke. De toename van het aantal huishoudens is iets kleiner in het Eiland dan in Harelbeke. Ook voor de gemiddelde gezinsgrootte is er geen verschil tussen het Eiland en Harelbeke. Het aandeel 0- tot 17-jarigen en 80+ ligt iets boven het gemiddelde van Harelbeke, terwijl het aandeel 60+ onder het gemiddelde ligt. Het aandeel alleenstaanden, gezinnen met kinderen en eenoudergezinnen ligt iets hoger in Eiland dan in Harelbeke. Het aandeel personen met een vreemde nationaliteit ligt eveneens iets boven het gemiddelde van Harelbeke. Het aandeel verhuisbewegingen ligt daarentegen lager dan het gemiddelde van Harelbeke. Wat betreft de schoolse vertraging is het aandeel voor het lager onderwijs in de wijk het Eiland hoger dan gemiddeld in Harelbeke; voor het secundair onderwijs is er geen verschil. De wijk het Eiland huisvest iets minder eigenaars dan gemiddeld in de gemeente. Het aandeel huishoudens dat in een sociale woongelegenheid woont ligt veel hoger in Eiland dan in Harelbeke. Het aandeel werkzoekenden dat laaggeschoold en langdurig werkzoekend is, ligt lager in het Eiland dan in Harelbeke. 35

36 7.5 Hulste De bevolking in Hulste is afgenomen tussen 2009 en 2014, waardoor de groene balk onder het gemiddelde van Harelbeke ligt. Het aantal huishoudens in Hulste is ongeveer constant gebleven, waardoor ook deze balk onder het gemiddelde van Harelbeke ligt. De gemiddelde gezinsgrootte is groter in Hulste dan in Harelbeke. Het aandeel 0- tot 17-jarigen is ongeveer gelijk aan dat in Harelbeke. Het aandeel ouderen (zowel 60+ als 80+) ligt lager in Hulste dan in Harelbeke. Het aandeel alleenstaanden ligt eveneens lager in Hulste dan in Harelbeke. Het aandeel gezinnen met kinderen ligt daarentegen hoger in Hulste dan in Harelbeke, terwijl het aandeel eenoudergezinnen dan weer lager ligt in Hulste dan gemiddeld in Harelbeke. Het aandeel personen met een vreemde nationaliteit ligt iets lager in Hulste dan gemiddeld in Harelbeke. Ook het aandeel verhuisbewegingen ligt lager in Hulste dan in Harelbeke. In Hulste is het aandeel leerlingen met schoolse vertraging in het lager onderwijs hoger dan gemiddeld in de fusiegemeente, maar in het secundair onderwijs is het aandeel lager. In Hulste is een groter aandeel van de woongelegenheden bewoond door de eigenaar. Het aandeel huishoudens dat in een sociale woongelegenheid woont ligt onder het gemiddelde van Harelbeke. Het aandeel werkzoekenden dat laaggeschoold en langdurig werkzoekend is, ligt lager in Hulste dan in Harelbeke. 36

37 7.6 Kollegewijk Het bevolkingsaantal is het sterkst afgenomen in Kollegewijk tussen 2009 en 2014, waardoor de groene balk onder de lijn van Harelbeke ligt. Het aantal huishoudens is daarentegen toegenomen tussen 2009 en 2014, maar iets minder sterk dan gemiddeld in Harelbeke, waardoor ook deze groene balk onder de lijn van Harelbeke ligt. De gemiddelde gezinsgrootte ligt iets onder het gemiddelde van Harelbeke. Het aandeel 0- tot 17-jarigen ligt veel lager in Kollegewijk dan gemiddeld in Harelbeke. Het aandeel 60-plussers ligt dan weer heel wat hoger dan in Harelbeke, maar het aantal 80-plussers ligt lager dan in Harelbeke. Het aandeel alleenstaanden, alsook het aandeel gezinnen met kinderen en eenoudergezinnen ligt er lager dan gemiddeld in Harelbeke. Het aandeel personen met een vreemde nationaliteit ligt veel lager in Kollegewijk dan in Harelbeke. Het aantal verhuisbewegingen ligt eveneens lager in Kollegewijk dan gemiddeld in Harelbeke. Ook voor de 2 indicatoren omtrent schoolse vertraging zien we dat de Kollegewijk veel lager scoort dan gemiddeld in Harelbeke. Het aandeel eigenaars is dan weer hoger in de Kollegewijk in vergelijking met de fusiegemeente. Er is een groter aandeel huishoudens die in een sociale woongelegenheid wonen dan gemiddeld in Harelbeke. Het aandeel werkzoekenden dat laaggeschoold en langdurig werkzoekend is, ligt veel hoger dan gemiddeld in Harelbeke. 37

38 7.7 Overleie Het aantal inwoners van Overleie is licht gedaald de voorbije 5 jaar. Hierdoor ligt de groene balk onder het gemiddelde van Harelbeke, waar de bevolking gemiddeld genomen toegenomen is. Het aantal huishoudens is wel toegenomen in Overleie, net iets minder sterk dan in Harelbeke. De gemiddelde gezinsgrootte is kleiner in Overleie dan gemiddeld in Harelbeke. Het aandeel jongeren (0 tot 17-jarigen) ligt lager in Overleie dan in Harelbeke, terwijl het aandeel 60+ veel hoger ligt dan in Harelbeke. Het aandeel 80+ ligt dan weer iets onder het gemiddelde. Het aandeel alleenstaanden ligt boven het gemiddelde van Harelbeke. Het aandeel gezinnen met kinderen ligt veel lager terwijl er wel veel meer eenoudergezinnen zijn dan in Harelbeke. Het aandeel personen met een vreemde nationaliteit is ongeveer gelijk aan het gemiddelde van Harelbeke. Het aandeel verhuisbewegingen van de huishoudens ligt hoger dan het gemiddelde van de fusiegemeente. Overleie kent een lager aandeel leerlingen met schoolse vertraging in het lager onderwijs, maar een hoger aandeel leerlingen met schoolse vertraging in het secundair onderwijs. Het aandeel woongelegenheden bewoond door de eigenaar is in Overleie lager dan gemiddeld in Harelbeke. Het aandeel huishoudens dat in een sociale woongelegenheid woont, ligt daarentegen veel hoger dan gemiddeld in Harelbeke. Het laatste kenmerk op deze grafiek bekijkt het aandeel werkzoekenden dat laaggeschoold en langdurig werkzoekend is. Dit aandeel ligt in Overleie net onder het gemiddelde van Harelbeke. 38

39 7.8 Stasegem Het aantal inwoners in Stasegem is sterker toegenomen dan gemiddeld in Harelbeke. Ook het aantal huishoudens is sterker toegenomen dan gemiddeld in Harelbeke. De gemiddelde gezinsgrootte is groter in Stasegem dan in Harelbeke. Het aandeel 0- tot 17-jarigen ligt iets hoger dan het gemiddelde van Harelbeke. Het aandeel 60+ en 80+ ligt heel wat lager in Stasegem dan in de fusiegemeente. Ook het aandeel alleenstaanden ligt heel wat lager. Het aandeel gezinnen met kinderen ligt dan weer hoger dan gemiddeld in de fusiegemeente en het aandeel eenoudergezinnen is iets lager dan het gemiddelde. Stasegem telt een minder groot aandeel personen met een vreemde nationaliteit dan gemiddeld in Harelbeke. Het aandeel verhuisbewegingen ligt eveneens onder het gemiddelde. Voor het aandeel leerlingen in het lager onderwijs met schoolse vertraging is er geen verschil tussen Stasegem en Harelbeke; voor het de leerlingen in het secundair onderwijs scoort Stasegem hoger dan gemiddeld in de fusiegemeente. In Stasegem ligt het aandeel eigenaars veel hoger dan gemiddeld in de gemeente. Het aandeel huishoudens dat in een sociale woongelegenheid woont, ligt daarentegen veel lager in Stasegem dan in Harelbeke. Tenslotte, het aandeel werkzoekenden dat laaggeschoold en langdurig werkzoekend is, ligt hoger in Stasegem dan in Harelbeke. 39

40 7.9 Zandberg Zowel de bevolking als het aantal huishoudens is toegenomen in Zandberg tussen 2009 en Het aantal inwoners is sterker toegenomen in Zandberg dan in Harelbeke, terwijl dat het aantal huishoudens minder sterk is toegenomen dan in Harelbeke. De gemiddelde gezinsgrootte is kleiner dan gemiddeld in Harelbeke. Het aandeel 0- tot 17-jarigen is iets groter in Stasegem, alsook het aandeel 80+. Het aandeel 60+ daarentegen ligt iets lager dan het gemiddelde in Harelbeke. Het aandeel alleenstaanden ligt veel hoger in Zandberg dan in Harelbeke. Het aandeel gezinnen met kinderen ligt iets lager. Van die gezinnen met kinderen is er een groter aandeel eenoudergezinnen dan gemiddeld in Harelbeke. Het aandeel personen met een vreemde nationaliteit ligt veel hoger in Zandberg dan gemiddeld in Harelbeke. Er is een groter aandeel verhuisbewegingen dan in Harelbeke. Zandberg huisvest een iets hoger aandeel leerlingen in het lager onderwijs met schoolse vertraging. Het aandeel leerlingen met schoolse vertraging in het secundair onderwijs ligt net onder het gemiddelde. In Zandberg wordt een lager aandeel woongelegenheden bewoond door de eigenaar in vergelijking met Harelbeke. Het aandeel huishoudens dat in een sociale woongelegenheid woont, ligt onder het gemiddelde van Harelbeke. Het aandeel werkzoekenden dat laaggeschoold en langdurig werkzoekend is, ligt boven het gemiddelde van Harelbeke. 40

Kansarmoede-profiel Westhoek

Kansarmoede-profiel Westhoek 1. Kansarmoede-profiel uit de Regionale Omgevingsanalyse: De Westhoek omvat alle gemeenten van de arrondissementen Diksmuide, Ieper (uitgezonderd Wervik) en Veurne (uitgezonderd de 3 kustgemeenten). Index

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende

Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende 1 Inleiding In deze analyse worden een aantal cijfers meegegeven die van belang kunnen zijn in het kader van de

Nadere informatie

Omgevingsanalyse gemaakt door het Steunpunt Sociale Planning van de dienst Welzijn (provincie West-Vlaanderen)

Omgevingsanalyse gemaakt door het Steunpunt Sociale Planning van de dienst Welzijn (provincie West-Vlaanderen) Omgevingsanalyse gemaakt door het Steunpunt Sociale Planning van de dienst Welzijn (provincie West-Vlaanderen) Omgevingsanalyse Oostkamp Oktober 2016 Inhoud Inleiding...2 1. Bevolking...4 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Beernem ikv Huis van het Kind

Omgevingsanalyse Beernem ikv Huis van het Kind Omgevingsanalyse Beernem ikv Huis van het Kind 1 1. Wijkenindeling Onderstaande kaart toont de wijkenindeling van Beernem. 2 2. Situering doelgroep (Bron: Rijksregister, 01/01/2014) A. Bevolking naar leeftijd

Nadere informatie

Inleiding Demografie Inwoners Bevolkingsdichtheid Totale bevolking Leeftijdscategorieën Prognoses...

Inleiding Demografie Inwoners Bevolkingsdichtheid Totale bevolking Leeftijdscategorieën Prognoses... Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Demografie... 5 1.1 Inwoners... 5 Bevolkingsdichtheid... 5 Totale bevolking... 5 Leeftijdscategorieën... 6 Prognoses... 9 Migraties... 14 1.2 Doelgroepen... 18 Jongeren...

Nadere informatie

aantal huishoudens % 65+ tov bevolking (2009) % <20 jaar tov bevolking (2009) (2009)

aantal huishoudens % 65+ tov bevolking (2009) % <20 jaar tov bevolking (2009) (2009) 1 Inhoudsopgave 1 Middelkerke gesitueerd t.o.v. West-Vlaanderen en de kust... 4 2 Bespreking van de wijken in Middelkerke... 7 2.1 De wijken in cijfers... 8 2.2 De wijkfiches... 11 2.2.1 Wilskerke... 12

Nadere informatie

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE Bij het openen van het rapport worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald. Inleiding In dit document worden de kansarmoede-indicatoren weergegeven

Nadere informatie

RAPPORT SOCIALE KERNCIJFERS

RAPPORT SOCIALE KERNCIJFERS RAPPORT SOCIALE KERNCIJFERS (laatste actualisatie op 24 april 2013) Demografie Bevolking en loop van de bevolking Totale bevolking Private huishoudens Familiekernen Bevolkingsdichtheid Geboorten per 1.000

Nadere informatie

Bevolking. Samenstelling naar leeftijd. Regio Tielt

Bevolking. Samenstelling naar leeftijd. Regio Tielt 1 Bevolking Samenstelling naar leeftijd Regio Tielt 0-17 jarigen 18-30 jarigen 31-59 jarigen 60-79 jarigen 80-plussers Totaal Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Dentergem 1.732 20,8

Nadere informatie

Inleiding. Omgevingsanalyse opgemaakt door het Steunpunt Sociale Planning op vraag van het Lop Basisonderwijs Oostende-Middelkerke 2

Inleiding. Omgevingsanalyse opgemaakt door het Steunpunt Sociale Planning op vraag van het Lop Basisonderwijs Oostende-Middelkerke 2 Inleiding Overeenkomstig het actieplan 2009-2010 binnen het kader van het LOP-Beleidsplan Oostende wordt een update gemaakt van de omgevingsanalyse die in 2006 voor een eerste maal werd uitgevoerd. Deze

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010 G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie Gemeente Riemst Welkom op de startpagina van de lijke fiches ouderen! De lijke fiches ouderen bevatten een basisdatafiche en een fiche met cijfergegevens

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010 G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie Gemeente Gingelom Welkom op de startpagina van de lijke fiches ouderen! De lijke fiches ouderen bevatten een basisdatafiche en een fiche met cijfergegevens

Nadere informatie

Situering op kaart. WIJKFICHES Bloemekenswijk. statistische sectoren Bloemekenswijk. 1,67 km 2 (1,1% van Gent) Oude Lieve. Rustoord.

Situering op kaart. WIJKFICHES Bloemekenswijk. statistische sectoren Bloemekenswijk. 1,67 km 2 (1,1% van Gent) Oude Lieve. Rustoord. 9 Bloemekenswijk In dit document staan een hele reeks data uit verschillende bronnen vermeld. Meer uitleg over de gehanteerde bronnen en begrippen vind je in Bronnen en Begrippen. WIJKFICHES Bloemekenswijk

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010 G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie Gemeente Sint-Truiden Welkom op de startpagina van de lijke fiches ouderen! De lijke fiches ouderen bevatten een basisdatafiche en een fiche met

Nadere informatie

Welzijn inkomen en armoede

Welzijn inkomen en armoede Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 10 oktober 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Welzijn inkomen en armoede Samenvatting gemiddeld inkomen per Kempenaar 16.423/jaar (2010) iets lager

Nadere informatie

Hoeveel werkzoekenden telt uw gemeente?

Hoeveel werkzoekenden telt uw gemeente? Hoeveel werkzoekenden telt uw gemeente? Tanja Termote Sociaaleconomisch beleid, WES Van de 25.500 werkzoekenden in West-Vlaanderen wonen er 306 in en 166 in Moorslede. Maar hoe zit dat precies in uw gemeente?

Nadere informatie

Algemeen rapport: vergelijk Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever (2050), Borgerhout (2140)

Algemeen rapport: vergelijk Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever (2050), Borgerhout (2140) Inhoud Algemeen rapport: vergelijk Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever (2050), Borgerhout (2140) Dit rapport brengt de Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen

Nadere informatie

STEEKKAART Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting

STEEKKAART Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting STEEKKAART 2013 - Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting DEMOGRAFIE Totale bevolking 1/1/2012 ADSEI Evolutie bevolking 2001-2011 1/1/2002-1/1/2012 ADSEI Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1/1/2012

Nadere informatie

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E Woonfiche DE PANNE INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 2

Inhoudsopgave. Pagina 2 Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Indicatoren... 4 3. De kernen beschreven... 5 3.1 Aantal & Percentages... 5 3.2 Evoluties... 10 3.3 Samenvatting: De kernen beschreven... 18 4. De Regionale

Nadere informatie

Woonfiche LANGEMARK-POELKAPELLE

Woonfiche LANGEMARK-POELKAPELLE Woonfiche LANGEMARK-POELKAPELLE INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5

Nadere informatie

Sessie 2. Ook in Gent: mensen komen en gaan!

Sessie 2. Ook in Gent: mensen komen en gaan! Sessie 2 Ook in Gent: mensen komen en gaan! 4 sprekers 1. Gentenaars en Gentgebruikers Annelies Van Steenberge, Stad Gent 2. Intra-Europese migratie in Gent Jan Balliu, Stad Gent 3. Gent, stad voor Gentenaars

Nadere informatie

Welzijnsbarometer 2015

Welzijnsbarometer 2015 OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL "Cultuur aan de macht" de sociale rol van cultuur en kunst 26 november 2015 Welzijnsbarometer 2015 Marion

Nadere informatie

W E L Z I J N S M O N I T O R L I M B U R G Editie 2010

W E L Z I J N S M O N I T O R L I M B U R G Editie 2010 S T A R T P A G I N A Welkom op de startpagina van de welzijnsmonitor! De welzijnsmonitor is toegankelijk via drie ingangspoorten: rubrieken, fiches n en fiches streken. Via de poort rubrieken en fiches

Nadere informatie

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E Woonfiche DE HAAN INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING

Nadere informatie

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E Woonfiche BRUGGE INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING Totale

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E Woonfiche KORTRIJK INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING

Nadere informatie

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E Woonfiche VEURNE INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING Totale

Nadere informatie

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E Woonfiche TORHOUT INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING

Nadere informatie

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E Woonfiche IZEGEM INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING Totale

Nadere informatie

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E Woonfiche OOSTKAMP INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING

Nadere informatie

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E Woonfiche KUURNE INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING Totale

Nadere informatie

Woonfiche MIDDELKERKE

Woonfiche MIDDELKERKE Woonfiche MIDDELKERKE INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING

Nadere informatie

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E Woonfiche ZONNEBEKE INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING

Nadere informatie

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E Woonfiche RUISELEDE INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING

Nadere informatie

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E Woonfiche PITTEM INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING Totale

Nadere informatie

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E Woonfiche HOUTHULST INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING

Nadere informatie

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E Woonfiche ICHTEGEM INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING

Nadere informatie

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E Woonfiche ZUIENKERKE INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING

Nadere informatie

Gebied: OVERLEIE SITUERINGSKAART. Statistische sectoren: A50- A532 A51-

Gebied: OVERLEIE SITUERINGSKAART. Statistische sectoren: A50- A532 A51- SITUERINGSKAART Statistische sectoren: A50- A532 A51- Oppervlakte: - gebied: 95,33 ha - totaal: 8.068,63 ha - % gebied t.o.v. : 1,18 % - % bebouwde oppervlakte: 26,77 % - % bebouwde oppervlakte totaal:

Nadere informatie

Noord-Limburg , , ,2

Noord-Limburg , , ,2 Tabel : Evolutie toeristische aankomsten (bezoekers) 3-7 Toerisme Het aantal personen dat bij alle commer ciële logiesinrichtingen tegen betaling verbleven heeft, levert voor het verblijfstoerisme twee

Nadere informatie

Woonfiche KNOKKE-HEIST

Woonfiche KNOKKE-HEIST Woonfiche KNOKKE-HEIST INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING

Nadere informatie

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E

INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E Woonfiche LO-RENINGE INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING

Nadere informatie

Woonfiche SPIERE-HELKIJN

Woonfiche SPIERE-HELKIJN Woonfiche SPIERE-HELKIJN INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING

Nadere informatie

Woonfiche LANGEMARK-POELKAPELLE

Woonfiche LANGEMARK-POELKAPELLE Woonfiche LANGEMARK-POELKAPELLE INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5

Nadere informatie

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting De Welzijnsbarometer verzamelt jaarlijks een reeks indicatoren die verschillende aspecten van armoede in het Brussels Gewest belichten. De sociaaleconomische

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie

-Een buurt kan hoog scoren op de dimensie demografie maar laag op de dimensie huisvesting, er zijn buurten die hoog scoren op werkloosheid en

-Een buurt kan hoog scoren op de dimensie demografie maar laag op de dimensie huisvesting, er zijn buurten die hoog scoren op werkloosheid en 1 2 3 4 -Een buurt kan hoog scoren op de dimensie demografie maar laag op de dimensie huisvesting, er zijn buurten die hoog scoren op werkloosheid en huisvesting, maar niet op demografie. Elke kansarme

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011 Gemeente Alken Welkom op de startpagina van de lijke fiches bestaansonzekeren! De lijke fiches bestaansonzekeren bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche LAGE INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie

Woonfiche INGELMUNSTER

Woonfiche INGELMUNSTER Woonfiche INGELMUNSTER INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING

Nadere informatie

EDITIE CIJFERKORF WONEN

EDITIE CIJFERKORF WONEN EDITIE 2011 - CIJFERKORF WONEN Het Steunpunt Sociale Planning en de dienst Wonen, Afdeling Levenskwaliteit en Zorg van de Directie Mens bieden woningmarktgegevens aan op gemeentelijk niveau aan gemeenten,

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Onderwijs en vorming Samenvatting 73.609 leerlingen (2012) 16.981 kleuters 26.537 kinderen in het lager

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Gooise Meren

Woningmarktanalyse Gooise Meren Woningmarktanalyse Gooise Meren Op basis van WOZ en BAG gegevens Versie Kerngegevens Woningmarktanalyse Gooise Meren De in dit rapport gepresenteerde analyses zijn gemaakt met behulp van gemeentelijke

Nadere informatie

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997.

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997. In deze paragraaf worden een aantal kenmerken van de steekproef besproken. Het gaat om de volgende socio-demografische karakteristieken : verblijfplaats : per regio en per provincie; geslacht en leeftijd;

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

Veroudering in het Waasland. Maart 2017

Veroudering in het Waasland. Maart 2017 Veroudering in het Waasland Maart 2017 Inhoud Evolutie 60-plussers 2000-2016 Evolutie 80-plussers 2000-2016 Prognose 60-plussers tot 2030 Prognose 80-plussers tot 2030 Evolutie en prognose bevolkingscoëfficiënten

Nadere informatie

Centrumsteden en vergrijzing vergeleken per provincie. Socio-demografisch profiel (SDP) Anne-Leen Erauw Belfius Research. 21 maart 2017 Berchem

Centrumsteden en vergrijzing vergeleken per provincie. Socio-demografisch profiel (SDP) Anne-Leen Erauw Belfius Research. 21 maart 2017 Berchem Centrumsteden en vergrijzing vergeleken per provincie Socio-demografisch profiel (SDP) Anne-Leen Erauw Belfius Research 21 maart 2017 Berchem 1 Belfius studies Expertise van Belfius in de lokale sector

Nadere informatie

Woonfiche BLANKENBERGE

Woonfiche BLANKENBERGE Woonfiche BLANKENBERGE INLEIDING W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S E N E R G I E A R M O E D E p.1 p.1 p.3 p.4 p.5 p.5 INLEIDING

Nadere informatie

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001 Bijlage bij het persbericht dd. 08/06/15: 1 Vrouwen krijgen hun kinderen in toenemende mate na hun dertigste verjaardag 1. Het geboortecijfer volgens Kind en Gezin 67 875 geboorten in 2014, daling van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief APRIL 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Registratie arbeidszorg

Registratie arbeidszorg Registratie arbeidszorg 2010-2014 Redactie: Marc Boons, Jo Bellens Toelichting Dit rapport bevat de belangrijkste bevindingen van de cijfers uit het registratiesysteem dat de Ronde Tafel Arbeidszorg heeft

Nadere informatie

Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014

Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014 Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ(en

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011 Gemeente Bree Welkom op de startpagina van de lijke fiches bestaansonzekeren! De lijke fiches bestaansonzekeren bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche LAGE INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011 Gemeente Borgloon Welkom op de startpagina van de lijke fiches bestaansonzekeren! De lijke fiches bestaansonzekeren bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche LAGE INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011 Gemeente Sint-Truiden Welkom op de startpagina van de lijke fiches bestaansonzekeren! De lijke fiches bestaansonzekeren bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche LAGE INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Totale oppervlakte Nieuwpoort Arrondissement West-Vlaanderen ,0 275,2 3144,3. Index Index

Totale oppervlakte Nieuwpoort Arrondissement West-Vlaanderen ,0 275,2 3144,3. Index Index Woonfiche NIEUWPOORT Veurne B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p. p.5 p.6

Nadere informatie

Totale oppervlakte Koksijde Arrondissement West-Vlaanderen ,0 275,2 3144,3. Index Index

Totale oppervlakte Koksijde Arrondissement West-Vlaanderen ,0 275,2 3144,3. Index Index Woonfiche KOKSIJDE Veurne B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p. p.5 p.6 B

Nadere informatie

Bredene ,1 291,6 3144,3. Bredene. Totaal Totaal Totaal. Index Bredene

Bredene ,1 291,6 3144,3. Bredene. Totaal Totaal Totaal. Index Bredene Woonfiche BREDENE B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M

Nadere informatie

Brugge ,4 661,3 3144,3. Brugge. Index Brugge. Index Arrondissement Brugge

Brugge ,4 661,3 3144,3. Brugge. Index Brugge. Index Arrondissement Brugge Woonfiche BRUGGE B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

Arrondissement Waregem. Kortrijk ,3 402,9 3144,3. Waregem. Index Waregem. Index

Arrondissement Waregem. Kortrijk ,3 402,9 3144,3. Waregem. Index Waregem. Index Woonfiche WAREGEM B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M

Nadere informatie

Arrondissement Izegem. Roeselare ,5 271,5 3144,3. Izegem. Totaal Totaal Totaal 12,5 49% 75,6 28% 657,9 21% 12,9 51% 78,4 29% 679,3 22%

Arrondissement Izegem. Roeselare ,5 271,5 3144,3. Izegem. Totaal Totaal Totaal 12,5 49% 75,6 28% 657,9 21% 12,9 51% 78,4 29% 679,3 22% Woonfiche IZEGEM B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M

Nadere informatie

Arrondissement Ledegem. Roeselare ,8 271,5 3144,3. Ledegem. Index Ledegem

Arrondissement Ledegem. Roeselare ,8 271,5 3144,3. Ledegem. Index Ledegem Woonfiche LEDEGEM B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk. Kortrijk ,0 402,9 3144,3. Kortrijk. Index Kortrijk. Index

Arrondissement Kortrijk. Kortrijk ,0 402,9 3144,3. Kortrijk. Index Kortrijk. Index Woonfiche KORTRIJK B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Arrondissement Oostende. Oostende ,7 291,6 3144,3. Arrondissement Oostende. Oostende

Arrondissement Oostende. Oostende ,7 291,6 3144,3. Arrondissement Oostende. Oostende Woonfiche OOSTENDE B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Ieper ,6 549,6 3144,3. Ieper. Index Ieper. Index Arrondissement Ieper

Ieper ,6 549,6 3144,3. Ieper. Index Ieper. Index Arrondissement Ieper Woonfiche IEPER B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E M G

Nadere informatie

Arrondissement Diksmuide. Diksmuide ,4 362,4 3144,3. Arrondissement Diksmuide. Diksmuide. Totaal Totaal Totaal

Arrondissement Diksmuide. Diksmuide ,4 362,4 3144,3. Arrondissement Diksmuide. Diksmuide. Totaal Totaal Totaal Woonfiche DIKSMUIDE B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Houthulst ,9 362,4 3144,3. Houthulst. Totaal Totaal Totaal. Index Houthulst

Houthulst ,9 362,4 3144,3. Houthulst. Totaal Totaal Totaal. Index Houthulst Woonfiche HOUTHULST B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Arrondissement Deerlijk. Kortrijk ,8 402,9 3144,3. Deerlijk. Index Deerlijk. Index

Arrondissement Deerlijk. Kortrijk ,8 402,9 3144,3. Deerlijk. Index Deerlijk. Index Woonfiche DEERLIJK B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Arrondissement Zwevegem. Kortrijk ,2 402,9 3144,3. Zwevegem. Index Zwevegem. Index

Arrondissement Zwevegem. Kortrijk ,2 402,9 3144,3. Zwevegem. Index Zwevegem. Index Woonfiche ZWEVEGEM B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Arrondissement Dentergem. Tielt ,9 329,8 3144,3. Dentergem. Index Dentergem. Index

Arrondissement Dentergem. Tielt ,9 329,8 3144,3. Dentergem. Index Dentergem. Index Woonfiche DENTERGEM B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Oostkamp ,6 661,3 3144,3. Oostkamp. Totaal Totaal Totaal 16,6 21% 164,8 25% 657,9 21% 17,2 22% 169,3 26% 679,3 22% Index

Oostkamp ,6 661,3 3144,3. Oostkamp. Totaal Totaal Totaal 16,6 21% 164,8 25% 657,9 21% 17,2 22% 169,3 26% 679,3 22% Index Woonfiche OOSTKAMP B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D E

Nadere informatie

Woonfiche MIDDELKERKE

Woonfiche MIDDELKERKE Woonfiche MIDDELKERKE B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 B O D

Nadere informatie

Woonfiche HEUVELLAND. Arrondissement Ieper. Woonfiche Heuvelland p.1 p.2 p.3 p.4 p.5

Woonfiche HEUVELLAND. Arrondissement Ieper. Woonfiche Heuvelland p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 Woonfiche HEUVELLAND B O D E M G E B R U I K W O O N G E L E G E N H E D E N S O C I A L E H U I S V E S T I N G V A S T G O E D P R IJ Z E N P R E M I E S ENERGIEARMOEDE p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 1 Woonfiche

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten Huishoudensprognose 26 2: belangrijkste uitkomsten Elma van Agtmaal-Wobma en Coen van Duin Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 26 tot 8,1 miljoen in 23. Daarna

Nadere informatie

Omgevingsanalyse en participatief proces

Omgevingsanalyse en participatief proces Subsidieaanvraag lokale kinderarmoedebestrijding 2014-2019 LANAKEN Omgevingsanalyse en participatief proces Kinderen in armoede zijn steeds kinderen van ouders in armoede. 1 Armoede wordt enerzijds uitgedrukt

Nadere informatie