Gebruikershandleiding LIWO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding LIWO"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding LIWO Deltares, 207, B

2

3 Deltares Titel Gebruikershandleiding LlWO Project Kenmerk Pagina's ZWS-000 Trefwoorden Landelijk Informatiesysteem Water en Overstromingen, LlWO, watercrises Samenvatting Gebruikershandleiding van de LlWO open website Versie Datum Auteur.0 seot. 207 Ton Visser Ben van Kester Paraaf GoeCilkeurin Gerard Blom Status voorlopig Dit document is een voorlopig rapport en uitsluitend bedoeld voor discussiedoeleinden. Aan de inhoud van dit rapport kunnen noch door de opdrachtgever, noch door derden rechten worden ontleend. Gebruikershandleiding LWO

4

5 Inhoud Inleiding. Algemeen.2 Geschiedenis 2 Algemeen 2 2. Home (Startpagina) Kaarten (vaste items) Over LIWO 2. Contact 2. Inloggen/uitloggen 2. Mijn LIWO 2.7 Aandachtspunten voor gebruik 3 Operationeel 8 3. Home (Startpagina) Kaarten Landelijk waterbeeld (na inloggen) Samengestelde waterdieptekaarten (openbaar) Gevolgen per doorbraaklocatie (gedeeltelijk openbaar) Overstromingskansen primaire waterkeringen (openbaar) Evacuatie (mogelijkheden) (openbaar) Gebiedsindeling (openbaar) Administratieve grenzen (openbaar) Gereedschappen 3.3. Gereedschap Aangeven status waterkeringen Gereedschap Maak dreigingsbeelden Gereedschap Beheer annotaties 9 Systeemeisen Gebruikershandleiding LIWO i

6

7 Inleiding. Algemeen Dit is de gebruikershandleiding van Landelijk Informatiesysteem Water en Overstromingen (afk. LIWO). LIWO bevat kaartlagen voor professionals van o.a. veiligheidsregio s, waterschappen en Rijkwaterstaat, die nodig zijn voor de voorbereiding op overstromingen in Nederland. Het gaat hierbij om crisisbeheersing maar het is ook bruikbaar voor ruimtelijke adaptatie en versterking van zelfredzaamheid. Ook zijn er specifieke gedeelde kaartlagen die de waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) kunnen aanvullen om met elkaar een actueel overzicht te hebben en te houden van de belangrijke gebeurtenissen die de waterveiligheid kunnen beïnvloeden en waarmee het handelingsperspectief (blijven of weggaan) kan worden vormgegeven. Het LIWO is een product van Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) Rijkswaterstaat (RWS). Doelgroep Waterbeheerders: waterschappen en Rijkswaterstaat Veiligheidsregio s en gemeenten Ruimtelijke ontwikkelaars Professionals die de waterbeheerders en de veiligheidsregio s ondersteunen, zoals ingenieursbureaus en de professionals in spé Gebruik Het goed vertalen van beschikbare kaartlagen naar bruikbare informatie voor de voorbereiding op overstromingen vereist specialistische kennis. Deze kennis is beschikbaar bij waterbeheerders. Het wordt daarom aanbevolen om deze kennis te betrekken, zowel bij ruimtelijke adaptatie en de voorbereiding op overstromingen als in (dreigende) hoogwatersituaties. Daarnaast is het gebruik gebaseerd op de werkprocessen die bij crisismanagement worden gehanteerd en in het Landelijk Draaiboek Hoogwater en overstromingen zijn beschreven. Hierna volgen een aantal voorbeelden van gebruik van LIWO onder de verschillende opschalingsniveaus. Het is bedoeld als richtlijn en zeker niet compleet. De werkprocessen bij veiligheidsregio s zijn hierin niet meegenomen omdat vanuit de landelijke regie via WMCN geen actieve deelname is bij het aanleveren van actuele informatie. Dit werkproces wordt later ingevuld. In deze handleiding wordt de structuur van de website zo veel mogelijk aangehouden. N.B. De volgorde van de gebruiksstappen is in sommige gevallen relevant voor het resultaat, aangezien gebruikers de LIWO website opdrachten kunnen geven en aanpassingen kunnen opslaan..2 Geschiedenis LIWO is een samenvoeging van de modules "evacuatie bij grote overstromingen (MEGO)" en het "Landelijke waterbeeld" (LWB). De informatie van beide modules zijn ondergebracht in het "Platform basisinformatie" die via de website LIWO toegankelijk wordt gemaakt. Gebruikershandleiding LIWO van 7

8 2 Algemeen 2. Home (Startpagina) Wanneer u de LIWO-website opent komt u in eerste instantie in het openbare gedeelte van de website terecht ( 2.) Startpagina Naast de algemene beschrijving van de website kunt u een aantal onderdelen selecteren. Kaarten: LIWO bevat kaartlagen voor professionals van bijv. veiligheidsregio's, waterschappen en Rijkwaterstaat, die bruikbaar zijn voor de voorbereiding op watercrises en overstromingen in Nederland. Het gaat hierbij om crisisbeheersing maar het is ook bruikbaar voor ruimtelijke adaptatie en versterking van zelfredzaamheid. Indien niet op de LIWO-website is ingelogd, is er onder het onderdeel Kaarten informatie beschikbaar die openbaar is. Door op LIWO in te loggen komen er meer functies en ook extra informatie beschikbaar. (zie 2.2 en 3.2) 2 Over LIWO: Bevat informatie over de website, informatie over auteursrecht en over de privacy. (zie 2.3) 3 Contact: Informatie voor het stellen van inhoudelijke vragen over LIWO, functionele vragen of aanvullende wensen met betrekking tot het gebruik van de website of het melden van een technische storing. (zie 2.) Inloggen: Voor professionals is een extra deel beschikbaar waar een account voor aangevraagd dient te worden. Na het selecteren van inloggen kunt u inloggen of een account aanvragen. (zie 2.) Vragen en antwoorden: Een aantal vragen en antwoorden over LIWO. 2.2 Kaarten (vaste items) 2.2. Na het selecteren van het onderdeel Kaarten kan men verschillende kaarten selecteren. Alle kaarten hebben echter een aantal vast in het kaartvenster aanwezige items ( 2.2). 2 van 7 Gebruikershandleiding LIWO

9 Afhankelijk van de ingestelde schermresolutie kunnen de beelden (kaarten) er anders uitzien dan in deze gebruikshandleiding wordt getoond. De LIWO applicatie werkt het beste voor schermresoluties van 3 x 78 en hoger. Lagere resoluties kunnen onvolkomenheden tot gevolg hebben. De LIWO-website is ontworpen voor de schermgrootte 920x Vaste items op kaarten Naam van de kaartlaag. Door op het oog te klikken is de kaartlaag uit en aan te 2 informatie: Door op de i te klikken verschijnt er (meta-)informatie over de geselecteerde kaartlaag. 3 Transparantiepercentage. Hier kan een percentage geselecteerd worden waarmee de Met Kaart samenstellen kan een eigen kaart gemaakt worden uit verschillende andere kaartlagen (zie ). (Alleen mogelijk indien ingelogd.) Via Kaart exporteren zijn de geogegevens, opgeslagen in een gecomprimeerde map, (.zip) te downloaden. Het is ook mogelijk het kaartvenster als afbeelding op te slaan (zie ). Wisselen tussen achtergrondkaart of luchtfoto. Klik daarvoor op keuzemenuknop. 7 In- en uitzoomen. Door op de - of -knop te klikken kan men in of uitzoomen. Er kan ook in- en uitgezoomd worden m.b.v. het muiswiel. 8 Venster opslaan. Door op deze knop te klikken kan men, wanneer men ingelogd is, het kaartvenster opslaan om er op een later tijdstip of in een ander onderdeel van LIWO naar terug te keren (9). (Alleen mogelijk indien ingelogd.) 9 Terugkeren naar opgeslagen kaartvenster (8). (Alleen mogelijk indien ingelogd.) 0 Legenda van de geselecteerde aangeschakelde kaartlaag (). Schaalbalk die het schaalniveau van het kaartvenster weergeeft Kaart samenstellen (na inloggen) Indien op Kaart samenstellen wordt geklikt verschijnt het menu Kaart samenstellen ( 2.3; ). De kaart moet een naam krijgen ( 2.3; 2) en kan opgeslagen en bewerkt worden ( 2.3; 3). Een bestaande samengestelde kaart kan ook verwijderd worden ( 2.3; 3). Met Annuleren kan het menu verlaten worden ( 2.3; ). Gebruikershandleiding LIWO 3 van 7

10 Een bepaalde kaart kan toegevoegd worden door op de + te klikken ( 2.3; ). Er verschijnt een menu Kies kaartlaag met kaarten die geselecteerd kunnen worden Items Kaart samenstellen Kaart exporteren Indien op Kaart exporteren wordt geklikt verschijnt het menu Kaart exporteren ( 2.; #). De geogegevens in de kaart kunnen geëxporteerd worden door een gecomprimeerde map (.zip) download. Ook kan het kaartbeeld als afbeelding worden opgeslagen ( 2.; #2). Om een kaart te exporteren selecteer Zip of, handhaaf de al ingevulde naam of vul een eigen kaartnaam in ( 2.; #3) en druk op de knop exporteer ( 2.; #). Met Annuleren kan het menu verlaten worden Items Kaart exporteren Indien voor de Zip-export is gekozen dan opent zich het View Downloads Internet Explorer -scherm waarin gekozen kan worden voor openen of opslaan ( 2.). De ge-exporteerde gegevens kunnen na uitpakken in gis software gebruikt worden. van 7 Gebruikershandleiding LIWO

11 2. Scherm View Downloads Internet Explorer Indien voor de vorm is gekozen, dan opent zich het Print opties -scherm ( 2.). 2. Scherm Print opties In dit scherm kan opgegeven worden naar welk formaat (bmp, gif, pdf, png, tif of tiff) de kaart moet worden weggeschreven. Door middel van een vinkje kan aangegeven worden of de achtergrond van de kaart moet worden meegenomen of niet. Voor de layout van de print is momenteel alleen A portrait mogelijk. Door op OK te klikken wordt de kaart weggeschreven naar het opgegeven formaat. Door op Annuleren te klikken wordt de printmogelijkheid geannuleerd. 2.3 Over LIWO Bevat algemene informatie over de website ( Tips voor sitebezoek ) en het versienummer van de site, technische informatie, informatie over auteursrecht en over de privacy. Onder Over LIWO is ook de gebruikershandleiding van LIWO te vinden. 2. Contact Telefoonnummers en -adressen voor: - Inhoudelijke vragen over LIWO: Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) telefoonnummer of per - Functionele vragen of aanvullende wensen met betrekking tot het gebruik van de website: naar Rijkswaterstaat Water, verkeer en Leefomgeving, afdeling Modellen en Applicaties: - Technische storing: Bel de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat ( ). Meer achtergrondinformatie over LIWO vindt u op de website van de Helpdesk Water. 2. Inloggen/uitloggen Het inloggedeelte geeft toegang tot het professionele deel van de site ( 2.7). Zo zijn er drie onderdelen waarvoor u kunt inloggen: Operationeel: In het Operationele Informatie deel kunnen dreigingsbeelden gemaakt worden, status van maatregelen bekeken worden en is er een overzicht van de verwachtingen. Gebruikershandleiding LIWO van 7

12 Planning: In het planvormingsdeel kunnen de professionals waterbeelden maken en kaarten gemaakt worden die met derden, bijvoorbeeld gebiedsontwikkelaars en gemeentes, gedeeld kunnen worden. (onderdeel is nog niet actief). Opleiding: Dit onderdeel is bedoeld voor het geven van trainingen en cursussen. Verder biedt het de mogelijkheid om situaties te evalueren. (onderdeel is nog niet actief). Indien u nog niet in het bezit bent van een inlogaccount dan kunt u op dit scherm via de link Aanvragen een account aanvragen Inlogscherm LIWO Selecteer het gewenste onderdeel. 2 Vul uw adres in. 3 Vul uw toegestuurde of zelf gemaakte wachtwoord in. Klik op log in om in te loggen. Klik op de link om een account voor het professionele deel aan te vragen Vervolgens kunt u een formulier in vullen voor het aanvragen van een eigen account. Uw aanvraag wordt door de beheerder goedgekeurd. Dat kan een aantal dagen duren. Zodra uw account is goedgekeurd, heeft u toegang tot de functionaliteit behorend bij de aan u toegekende rol. Indien u bent ingelogd is Inloggen veranderd in Uitloggen. Door op Uitloggen te klikken verlaat u LIWO en komt u terug op de openbare LIWO-site. 2. Mijn LIWO Mijn LIWO komt beschikbaar na te zijn ingelogd. Onder Mijn LIWO is een overzicht te vinden van uw account, en een voorziening om uw wachtwoord aan te passen of uw account te verwijderen 2.7 Aandachtspunten voor gebruik Bij verschillende kaarten wordt er ook getalsinformatie gegeven, zoals rivierkilometers en waarden kenmerkend voor de desbetreffende kaart. Echter het is gezien de hoeveelheid informatie software technisch niet altijd mogelijk om alle informatie op de van 7 Gebruikershandleiding LIWO

13 kaart op alle kaartschaalniveaus te plotten. Het plotten van deze informatie vindt pas plaats bij een kaartschaalniveau op km of verder ingezoomd. Door met de linker muisknop met de pointer (handje) te klikken op de kaart kan een lokale waarde getoond worden. Echter het is software technisch niet mogelijk om deze informatie op de kaart op alle kaartschaalniveaus te tonen. Het tonen van deze informatie vindt pas plaats bij een kaartschaalniveau op km of meer ingezoomd. Het laden van de kaarten c.q. aanpassingen duren soms even door het detailniveau van de kaarten (ca 0 seconden). Gebruikershandleiding LIWO 7 van 7

14 3 Operationeel 3. Home (Startpagina) Na inloggen is er op de startpagina ( 3.) het onderdeel Gereedschappen bijgekomen. Daarnaast is (afhankelijk van uw rol) binnen LIWO extra informatie ten opzichte van het openbare gedeelte beschikbaar gekomen. Alle voor uw rol beschikbare informatie op deze website is ondergebracht onder Kaarten en Gereedschappen Startpagina LIWO Kaarten: In deze status van de website (ingelogd) is het onderdeel Kaarten alleen voor professionals toegankelijk en bevat kaartlagen voor professionals van veiligheidsregio's, waterschappen en Rijkwaterstaat, die nodig zijn voor de voorbereiding op watercrises en overstromingen in Nederland. Het gaat hierbij om crisisbeheersing maar het is ook bruikbaar voor ruimtelijke adaptatie en versterking van zelfredzaamheid. 2 Gereedschappen: Het onderdeel: Gereedschappen is toegankelijk na inloggen met uw gebruikersaccount. Met de gereedschappen kunt u als beheerder inzicht geven in de status/beoordeling van uw areaal. 3.2 Kaarten Het LIWO informatiesysteem bevat kaartlagen voor professionals van veiligheidsregio's, waterschappen en Rijkwaterstaat, die nodig zijn voor de voorbereiding op watercrises en overstromingen in Nederland. Het gaat hierbij om crisisbeheersing maar het is ook bruikbaar voor ruimtelijke adaptatie en versterking van zelfredzaamheid. De beschikbare kaarten zijn onderverdeeld in de categorieën: Landelijk waterbeeld (na inloggen) Samengestelde waterdieptekaarten (openbaar) Gevolgen per doorbraaklocatie (gedeeltelijk openbaar) Overstromingskansen primaire waterkeringen (openbaar) Evacuatie (mogelijkheden) (openbaar) 8 van 7 Gebruikershandleiding LIWO

15 Gebiedsindeling (openbaar) Administratieve grenzen (openbaar) 3.2. Landelijk waterbeeld (na inloggen) Onder de categorie Landelijk waterbeeld zijn de volgende kaarten te vinden: Crisis sectoren Waterstand Statusoverzicht waterkeringen Dreigingsbeeld Kaart Crisis sectoren Deze kaartlaag geeft per sector de actuele dreiging of de dreiging over 2, 8, 72 of 9 uur weer middels een kleurcodering ( 3.2) Kaart Crisis sectoren Naam van de kaartlaag. Door op het oog te klikken is de kaartlaag uit en aan te kaartlaag. De informatie is afhankelijk van de gekozen variant (). Varianten voor de geselecteerde aangeschakelde kaartlaag. Kaart met gegevens van de aangeschakelde kaartlaag () en de geselecteerde variant (). Met Kaart samenstellen kan een eigen kaart gemaakt worden uit verschillende andere kaartlagen (zie ). (Alleen zichtbaar indien ingelogd.) 7 Kaart exporteren (zie ) Kaart Waterstand Deze kaart ( 3.3) geeft weer: Gebruikershandleiding LIWO 9 van 7

16 De kaartlaag LMW waterstanden met de LMW waterstanden t.o.v. NAP verkregen uit MATROOS voor de actuele situatie op LMW locaties. Het tijdsmoment dat de matroos gegevens geïmporteerd zijn kan in de meta informatie worden gelezen. De kaartlaag Rivier KM waterstanden met de maximale berekende waterstanden t.o.v. NAP afkomstig uit MATROOS voor de volgende beschouwde situaties (0-2 uur vooruit, 2-8 uur vooruit, 8-72 uur vooruit, 72-9 uur vooruit en maximum van alle beschikbare periodes (0-9 uur vooruit) op alle rivierkilometer locaties. Afhankelijk van de achterliggende modellen en systemen is niet voor elke locatie en elk tijdvak een waarde beschikbaar Kaart Waterstand Kaartlagen. Door op het oog te klikken is de kaartlaag uit en aan te Voor de kaartlaag Rivier KM waterstanden kan er nog gekozen worden uit vijf varianten () Voor de kaartlaag LMW waterstanden is slechts één variant beschikbaar. De kaartlagen zijn in de lijst in onderlinge volgorde verplaatsbaar door een kaartenlaag te verslepen. Dat wil zeggen dat wanneer onder kaartlagen laag (2) Rivier KM waterstanden boven () LMW waterstanden gesleept wordt en wordt losgelaten, deze in de kaart ook bovenop wordt weergegeven. kaartlaag. De informatie is indien van toepassing afhankelijk van de gekozen variant (). Varianten voor de geselecteerde kaartlaag. Kaart met gegevens van de aangeschakelde kaartlagen () en de geselecteerde variant (). Bij meerdere kaarten aangeschakeld worden de kaartlagen over elkaar heen getekend waarbij de kaartlaag die bovenaan de lijst () staat als laatste wordt getekend. Met Kaart samenstellen kan een eigen kaart gemaakt worden uit verschillende andere kaartlagen (zie ). (Alleen zichtbaar indien ingelogd.) 7 Kaart exporteren (zie ). Voor meer informatie over Matroos zie: 0 van 7 Gebruikershandleiding LIWO

17 Kaart Statusoverzicht waterkeringen Deze kaartlaag geeft middels een kleurcodering de status van de Nederlandse waterkeringen weer ( 3.). De middels een kleurcodering weergegeven status is afhankelijk van wat er door de desbetreffende waterbeheerder is ingesteld (na inloggen onder Gereedschappen Aangeven status waterkeringen ) Kaart Statusoverzicht waterkeringen Naam van de kaartlaag. Door op het oog te klikken is de kaartlaag uit en aan te kaartlaag. Met Kaart samenstellen kan een eigen kaart gemaakt worden uit verschillende andere kaartlagen (zie ). (Alleen zichtbaar indien ingelogd.) Kaart exporteren (zie ) Kaart Dreigingsbeeld Deze kaart ( 3.) geeft weer: De kaartlaag Indicatoren: Indicatoren situatie 2, 8, 72, 9 uur vooruit of maximaal. Deze geven aan of waterstanden normaal zijn of uitzonderlijk en mogelijk gevaarlijk middels een kleurcodering. De kaartlaag Waterdiepte buitendijkse gebieden: In deze kaart wordt weergegeven de buitendijkse waterdiepte voor de situatie 2, 8, 72 of 9 uur vooruit, of de maximale buitendijkse waterdiepte. De informatie in de kaart wordt pas weergegeven bij een kaartschaalniveau van km of kleiner. De kaartlaag Waterdiepte: In deze kaart wordt weergegeven de waterdiepte behorende bij het aangemaakte dreigingsbeeld. De informatie in de kaart wordt pas weergegeven bij een kaartschaalniveau van km of kleiner. De kaartlaag Overstroomde wegen: In deze kaart wordt weergegeven de overstroomde wegen in Nederland bij primaire doorbraken behorende bij het dreigingsbeeld. Gebruikershandleiding LIWO van 7

18 De kaartlaag Overstroomde spoorwegen: In deze kaart wordt weergegeven de overstroomde spoorwegen in Nederland bij primaire doorbraken behorende bij het dreigingsbeeld. De kaartlaag Overstroomde vliegvelden: In deze kaart wordt weergegeven de overstroomde vliegvelden in Nederland bij primaire doorbraken behorende bij het dreigingsbeeld. De kaartlaag Droge plekken gebouwen: In deze kaart wordt weergegeven de beschikbaarheid van gebouwen met droge verdiepingen behorende bij het dreigingsbeeld. De kaartlaag Droge plekken regios: In deze kaart worden weergegeven de droge plekken in de regio s behorende bij het dreigingsbeeld. De weergave van de kaartlagen is afhankelijk van wat er door de desbetreffende waterbeheerder (na inloggen onder Gereedschappen Maak Dreigingsbeelden ) is ingesteld aan doorbraaklocaties en scenario s ten behoeve van het te creëren dreigingsbeeld Kaart Dreigingsbeeld Beschikbare kaartlagen. Door op het oog te klikken is een kaartlaag uit en aan te De kaartlagen zijn in de lijst in onderlinge volgorde verplaatsbaar door kaartenlagen te verslepen. kaartlaag. De informatie is afhankelijk van de gekozen variant (). Varianten voor de geselecteerde aangeschakelde kaartlaag. Kaart met gegevens van de aangeschakelde kaartlagen () en, indien beschikbaar, de geselecteerde variant (). Bij meerdere kaarten aangeschakeld worden de kaartlagen over elkaar heen getekend waarbij de kaartlaag die bovenaan de lijst () staat als laatste wordt getekend. Met Kaart samenstellen kan een eigen kaart gemaakt worden uit verschillende andere kaartlagen (zie ). (Alleen zichtbaar indien ingelogd.) 7 Kaart exporteren (zie ). 2 van 7 Gebruikershandleiding LIWO

19 3.2.2 Samengestelde waterdieptekaarten (openbaar) Onder de categorie Samengestelde waterdieptekaarten zijn de volgende kaarten te vinden: Maximale overstromingsdiepte Nederland Hoofdwatersysteem - maximaal mogelijk overstromingsscenarios 20 Hoofdwatersysteem - maximaal mogelijk overstromingsscenarios 2007 Hoofdwatersysteem - set Deltaprogramma scenarios 20 Hoofdwatersysteem - set Risicokaart scenarios 20 Hoofdwatersysteem - buitendijkse gebieden Regionaal watersysteem Kaart Maximale overstromingsdiepte Nederland Deze kaart toont afhankelijk van de gekozen variant onderin het scherm: Nederland: De maximale waterdiepte die kan optreden rekening houdend met alle overstromingsscenario s opgenomen in de database ( 3.). Deze maximale waterdiepte is de resultante van de VNK scenario s waarin gevolgen zijn meegenomen bij toetspeil (zoals op de risicokaart) maar ook meer en mindere extreme scenario s, de regionale doorbraakscenario s, de waterdiepte met een terugkeertijd van 000 jaar voor buitendijkse gebieden en de ergst denkbare overstromingen (EDO) scenario s. Hoofdwatersysteem 20: De maximale waterdiepte voor binnendijks gelegen gebieden, overeenkomstig de informatie op de website overstroomik.nl voor Nederland. Hoofdwatersysteem 2007: De ergst denkbare overstroming. Dit is een gecombineerde kaart van alle EDO scenario"s. Buitendijkse gebieden T=000 jaar: Waterdiepte voor onbeschermde, buitendijks gelegen gebieden (zoals aan de EU gerapporteerd i.k.v. de Europese Richtlijn Overstromingsrisico s (ROR)) bij een terugkeertijd van 000 jaar. Regionaal watersysteem: De maximale waterdiepte voor gebieden beschermd door een regionale waterkering (zoals aan de EU gerapporteerd i.k.v. de ROR) Kaart Maximale overstromingsdiepte Nederland, variant Nederland Naam van de kaartlaag. Door op het oog te klikken is de kaartlaag uit en aan te Gebruikershandleiding LIWO 3 van 7

20 kaartlaag. De informatie is afhankelijk van de gekozen variant (). Varianten voor de geselecteerde aangeschakelde kaartlaag. Kaart met gegevens van de aangeschakelde kaartlaag () en de geselecteerde variant (). Met Kaart samenstellen kan een eigen kaart gemaakt worden uit verschillende andere kaartlagen (zie ). (Alleen zichtbaar indien ingelogd.) 7 Kaart exporteren (zie ) Kaart Hoofdwatersysteem - maximaal mogelijk overstromingsscenarios 20 Deze kaart toont de maximale waterdiepte voor binnendijks gelegen gebieden, overeenkomstig de informatie op de website overstroomik.nl voor Nederland, voor de kust, voor het rivierengebied ( 3.7) of voor het overgangsgebied Kaart Hoofdwatersysteem - maximaal mogelijk overstromingsscenarios 20, variant Rivierengebied Naam van de kaartlaag. Door op het oog te klikken is de kaartlaag uit en aan te kaartlaag. De informatie is afhankelijk van de gekozen variant (). Varianten voor de geselecteerde aangeschakelde kaartlaag. Kaart met gegevens van de aangeschakelde kaartlaag () en de geselecteerde variant (). Met Kaart samenstellen kan een eigen kaart gemaakt worden uit verschillende andere kaartlagen (zie ). (Alleen zichtbaar indien ingelogd.) 7 Kaart exporteren (zie ). van 7 Gebruikershandleiding LIWO

21 Kaart Hoofdwatersysteem - maximaal mogelijk overstromingsscenario s 2007 Deze kaart toont afhankelijk van de gekozen variant onderin het scherm: Nederland: de ergst denkbare overstroming. Dit is een gecombineerde kaart van alle EDO scenario s. Noordelijke kust: Het scenario van de noordelijke kust omvat de kust van Noord- Holland, de Waddenkust en het IJsselmeer. De ergst denkbare overstroming ontstaat hier als een depressie met winden van orkaankracht die over de Noordzee richting Denemarken trekt en ten minste anderhalve dag aanhoudt. Hierdoor ontstaan hoge windsnelheden aan de Nederlandse kust, die hoge waterstanden veroorzaken. Deze situatie treedt gemiddeld eenmaal per honderdduizend jaar op. De waterkeringen bezwijken dan op een groot aantal plaatsen. In totaal komen zes dijkringen geheel of gedeeltelijk onder water te staan. Een gebied van.00 vierkante kilometer overstroomt. Daar wonen ongeveer 0,9 miljoen mensen. De schade loopt op tot 0 miljard euro. ( 3.8). Westelijke kust: Het scenario van de westelijke kust omvat de kust van Zeeland, Zuid- Holland, Noord-Holland en het IJsselmeer. Een ergst denkbare overstroming ontstaat hier als een depressie met winden van orkaankracht over de Noordzee trekt richting Denemarken en ten minste anderhalve dag aanhoudt. Hierdoor ontstaan hoge windsnelheden aan de Nederlandse kust, die hoge waterstanden veroorzaken. Deze situatie treedt gemiddeld eenmaal per honderdduizend jaar op. De waterkeringen bezwijken dan op een groot aantal plaatsen. In totaal komen veertien dijkringen geheel of gedeeltelijk onder water te staan. Een gebied van.00 vierkante kilometer overstroomt. Daar wonen ongeveer 2,3 miljoen mensen. De schade loopt op tot 2 miljard euro. IJsselmeergebied: Het scenario voor het IJsselmeergebied omvat Flevoland en de Geldersche Vallei. De ergst denkbare overstroming ontstaat hier als een depressie met winden van orkaankracht over de Noordzee trekt en ten minste anderhalve dag aanhoudt. Hierdoor ontstaan hoge windsnelheden aan de Nederlandse kust, die hoge waterstanden veroorzaken. Deze situatie treedt gemiddeld eenmaal per honderdduizend jaar op. De waterkeringen bezwijken dan op een groot aantal plaatsen. In totaal komen drie dijkringen geheel of gedeeltelijk onder water te staan. Een gebied van.000 vierkante kilometer overstroomt. Daar wonen 0,3 miljoen mensen. De schade loopt op tot 9 miljard euro. Benedenrivieren: Het scenario voor het benedenrivierengebied omvat Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Utrecht. De ergst denkbare overstroming ontstaat hier door de combinatie van een extreem hoge afvoer op de rivieren Rijn en Maas en een zware storm. De waterstanden op zee zijn hoog, maar niet extreem hoog en daarom blijven de stormvloedkeringen open. De waterkeringen bezwijken dan op een groot aantal plaatsen. In totaal komen twaalf dijkringen geheel of gedeeltelijk onder water te staan. Een gebied van.930 vierkante kilometer overstroomt. Daar wonen ongeveer,0 miljoen mensen. De schade loopt op tot 3 miljard euro. Rijn-IJssel: Het scenario voor Rijn-IJssel omvat het rivierengebied van de Rijn, Waal, Nederrijn en IJssel. Een ergst denkbare overstroming ontstaat hier als het zeer lang en intensief geregend heeft in het stroomgebied van de Rijn en er extreem veel water door de Rijn stroomt. De waterkeringen in Duitsland bezwijken als eerste en de overstroming die daardoor optreedt treft ook Nederland. Het overstroomde water zoekt zich over land een weg naar de IJssel en vormt daar een extra belasting op de dijken. De waterkeringen in Nederland bezwijken op drie plaatsen. Zes dijkringen komen geheel of gedeeltelijk onder water te staan. Een gebied strekkend van Duitsland tot in Nederland Gebruikershandleiding LIWO van 7

22 van 70 vierkante kilometer overstroomt. In het Nederlandse gebied wonen ongeveer 0,3 miljoen mensen. De schade loopt op tot 9 miljard euro. Rijn-Maas: Het scenario voor Rijn-Maas omvat het rivierengebied van de Maas, Rijn, Waal, Nederrijn en IJssel. Een ergst denkbare overstroming ontstaat hier als het zeer lang en intensief geregend heeft in het stroomgebied van de Rijn en er extreem veel water door de Maas stroomt. De waterkeringen langs de Maas bezwijken het eerst. Het overstroomde water zoekt zich over land een weg naar de Waal en vormt daar een extra belasting op de dijken. Daardoor breken ook de waterkeringen langs de Waal op enkele plaatsen door. Vijf dijkringen komen geheel of gedeeltelijk onder water te staan. Een gebied van.300 vierkante kilometer overstroomt. Daar wonen ongeveer 0,7 miljoen mensen. De schade loopt op tot 39 miljard euro Kaart Hoofdwatersysteem - maximaal mogelijk overstromingsscenarios 20, variant Noordelijke kust Naam van de kaartlaag. Door op het oog te klikken is de kaartlaag uit en aan te kaartlaag. De informatie is afhankelijk van de gekozen variant (). Varianten voor de geselecteerde aangeschakelde kaartlaag. Kaart met gegevens van de aangeschakelde kaartlaag () en de geselecteerde variant (). Met Kaart samenstellen kan een eigen kaart gemaakt worden uit verschillende andere kaartlagen (zie ). (Alleen zichtbaar indien ingelogd.) 7 Kaart exporteren (zie ) Kaart Hoofdwatersysteem - set Deltaprogramma scenario s 20 Deze kaart toont de maximale waterdiepte voor binnendijks gelegen gebieden, gehanteerd bij het afleiden van de huidige waterveiligheidsnormen voor Nederland ( 3.9), voor de kust, voor het rivierengebied of voor het overgangsgebied. van 7 Gebruikershandleiding LIWO

23 Kaart Hoofdwatersysteem - maximaal mogelijk overstromingsscenarios 20, variant Nederland Naam van de kaartlaag. Door op het oog te klikken is de kaartlaag uit en aan te kaartlaag. De informatie is afhankelijk van de gekozen variant (). Varianten voor de geselecteerde aangeschakelde kaartlaag. Kaart met gegevens van de aangeschakelde kaartlaag () en de geselecteerde variant (). Met Kaart samenstellen kan een eigen kaart gemaakt worden uit verschillende andere kaartlagen (zie ). (Alleen zichtbaar indien ingelogd.) 7 Kaart exporteren (zie ) Kaart Hoofdwatersysteem - set Risicokaart scenarios 20 Deze kaart toont de maximale waterdiepte voor binnendijks gelegen gebieden, zoals aan de EU gerapporteerd i.k.v. de Europese Overstromingsrichtlijn voor Nederland ( 3.0), voor de kust, voor het rivierengebied of voor het overgangsgebied. Gebruikershandleiding LIWO 7 van 7

24 Kaart Hoofdwatersysteem - set Risicokaart scenarios 20, variant Nederland Naam van de kaartlaag. Door op het oog te klikken is de kaartlaag uit en aan te kaartlaag. De informatie is afhankelijk van de gekozen variant (). Varianten voor de geselecteerde aangeschakelde kaartlaag. Kaart met gegevens van de aangeschakelde kaartlaag () en de geselecteerde variant (). Met Kaart samenstellen kan een eigen kaart gemaakt worden uit verschillende andere kaartlagen (zie ). (Alleen zichtbaar indien ingelogd.) 7 Kaart exporteren (zie ) Kaart Hoofdwatersysteem - buitendijkse gebieden Waterdiepte voor onbeschermde, buitendijks gelegen gebieden (zoals aan de EU gerapporteerd i.k.v. de Europese Overstromingsrichtlijn) bij een terugkeertijd van 000 jaar ( 3.), 00 jaar of 0 jaar. 8 van 7 Gebruikershandleiding LIWO

25 Kaart Hoofdwatersysteem - buitendijkse gebieden, variant Terugkeertijd 000 jaar Naam van de kaartlaag. Door op het oog te klikken is de kaartlaag uit en aan te kaartlaag. De informatie is afhankelijk van de gekozen variant (). Varianten voor de geselecteerde aangeschakelde kaartlaag. Kaart met gegevens van de aangeschakelde kaartlaag () en de geselecteerde variant (). Met Kaart samenstellen kan een eigen kaart gemaakt worden uit verschillende andere kaartlagen (zie ). (Alleen zichtbaar indien ingelogd.) 7 Kaart exporteren (zie ) Kaart Regionaal watersysteem Deze kaart toont de maximale waterdiepte voor gebieden beschermd door een regionale waterkering (zoals aan de EU gerapporteerd i.k.v. de Europese Overstromingsrichtlijn) ( 3.2). Gebruikershandleiding LIWO 9 van 7

26 Kaart Regionaal watersysteem Naam van de kaartlaag. Door op het oog te klikken is de kaartlaag uit en aan te kaartlaag. Met Kaart samenstellen kan een eigen kaart gemaakt worden uit verschillende andere kaartlagen (zie ). (Alleen zichtbaar indien ingelogd.) Kaart exporteren (zie ). 20 van 7 Gebruikershandleiding LIWO

27 3.2.3 Gevolgen per doorbraaklocatie (gedeeltelijk openbaar) Onder de categorie Gevolgen per doorbraaklocatie zijn de volgende kaarten te vinden: Overstromingen vanuit het hoofdwatersysteem Overstromingen vanuit het regionale watersysteem (na inloggen) Kaart Overstromingen vanuit het hoofdwatersysteem Deze kaart toont per dijkring en een doorbraak op een bepaalde locatie bij een bepaald belastingniveau de waterdiepte, stroomsnelheid, stijgsnelheid, schade en slachtoffers ( 3.3 t/m 3.). 3.3 Kaart Overstromingen vanuit het hoofdwatersysteem. Het selecteren van een dijkring. Selecteer in de lijst de gewenste dijkring ( 3.3, ) of tik de naam van de dijkring in het zoekvak en klik op het vergrootglas. Hierna kan de dijkring in de lijst geselecteerd worden. Gebruikershandleiding LIWO 2 van 7

28 2 3. Kaart Overstromingen vanuit het hoofdwatersysteem. Het selecteren van een doorbraaklocatie. 2 De geselecteerde dijkring wordt nu getoond met de mogelijke doorbraaklocaties ( 3.). Klik in de kaart op een bepaalde getoonde locatie of selecteer in de lijst de gewenste doorbraaklocatie ( 3., 2) of tik de naam van de dijkring in het zoekvak en klik vervolgens op het vergrootglas. Hierna kan de doorbraaklocatie in de lijst geselecteerd worden. Voor sommige dijkringen kunnen ook doorbraken van buiten de desbetreffende dijkring van belang zijn. Daarom worden ook deze doorbraaklocaties getoond en kunnen dan ook geselecteerd worden, ondanks dat ze buiten de geselecteerde dijkring liggen Kaart Overstromingen vanuit het hoofdwatersysteem. Kaart met gegevens. 3 Van de geselecteerde doorbraaklocatie wordt nu de lijst met beschikbare kaartlagen getoond. Er is een kaartlaag beschikbaar over waterdiepte, stroomsnelheid, stijgsnelheid, schade en slachtoffers. Door op het oog te klikken is een kaartlaag uit en aan te 22 van 7 Gebruikershandleiding LIWO

29 De kaartlagen zijn in de lijst in onderlinge volgorde verplaatsbaar door kaartenlagen te verslepen. Transparantiepercentage. Hier kan een percentage geselecteerd worden waarmee de Info: Door op de i te klikken verschijnt er (meta-)informatie over de geselecteerde kaartlaag. De informatie is afhankelijk van de gekozen variant (). Varianten voor de geselecteerde aangeschakelde kaartlaag. 7 Kaart met gegevens van de aangeschakelde kaartlagen () en de geselecteerde varianten (). Bij meerdere kaarten aangeschakeld worden de kaartlagen over elkaar heen getekend waarbij de kaartlaag die bovenaan de lijst () staat als laatste wordt getekend. 8 Met Selecteer een doorbraaklocatie kan een andere doorbraaklocatie gekozen worden. 9 Met Selecteer een dijkring kan een andere dijkring gekozen worden. 0 Kaart exporteren (zie ) Kaart Overstromingen vanuit het regionale watersysteem (na inloggen) Deze kaart toont per doorbraak op een bepaalde locatie de waterdiepte ( 3. en 3.7). 3. Kaart Overstromingen vanuit het regionale watersysteem. Het selecteren van een doorbraaklocatie. Een lijst met doorbraaklocaties wordt weergegeven ( 3., ). Selecteer in de lijst de gewenste doorbraaklocatie of klik in de kaart op een bepaalde getoonde locatie of tik de naam van de dijkring in het zoekvak en klik vervolgens op het vergrootglas. Hierna kan de doorbraaklocatie in de lijst geselecteerd worden. Door op de doorbraaklocatie te klikken wordt de kaartlaag met waterdiepte getoond ( 3.7). Gebruikershandleiding LIWO 23 van 7

30 Kaart Overstromingen vanuit het regionale watersysteem. Kaart met gegevens. 2 Naam kaartlaag. Door op het oog te klikken is een kaartlaag uit en aan te 3 Transparantiepercentage. Hier kan een percentage geselecteerd worden waarmee de Info: Door op de i te klikken verschijnt er (meta-)informatie over de geselecteerde kaartlaag. Kaart met gegevens van de aangeschakelde kaartlaag (2). Met Selecteer een doorbraaklocatie kan een andere doorbraaklocatie gekozen worden. 7 Kaart exporteren (zie ) Overstromingskansen primaire waterkeringen (openbaar) Onder de categorie Overstromingskansen primaire waterkeringen zijn de volgende kaarten te vinden: Overstromingskansen Overstromingskansen VNK2 (200-20) Veiligheidsnormen Beoordelingsresultaten waterkeringen ( ) Hoogwaterbeschermingsprogramma Kaart Overstromingskansen Deze kaart ( 3.8) geeft weer: De kaartlaag Faalkans per vak: Deze kaart presenteert per dijkvak zoals dat binnen VNK is onderscheiden de kans op falen voor de situatie na uitvoering van Ruimte voor de Rivier en HWBP2 (ongeveer in 20). In deze kaart zijn de faalkansen vertaald naar meer handzame informatie voor de veiligheidskolom. Per ringdeel is set overstromingsscenario s beschikbaar waarbij de omvang van de overstroming min of meer onafhankelijk is van de locatie van de doorbraak op dit ringdeel. Ook is de informatie gepresenteerd in minder klassen. De kaartlaag Overstromingskans: Deze kaart presenteert per dijkring de kans op een overstroming voor de situatie na uitvoering van Ruimte voor de Rivier en HWBP2 (ongeveer in 20). In deze kaart zijn de overstromingskansen vertaald naar meer 2 van 7 Gebruikershandleiding LIWO

31 handzame informatie voor de veiligheidskolom door de overstromingskansen in een beperkt aantal klassen te presenteren Kaart Overstromingskansen Kaartlagen. Door op het oog te klikken is de kaartlaag uit en aan te De kaartlagen zijn in de lijst in onderlinge volgorde verplaatsbaar door een kaartenlaag te verslepen. kaartlaag. Kaart met gegevens van de aangeschakelde kaartlagen (). Bij meerdere kaarten aangeschakeld worden de kaartlagen over elkaar heen getekend waarbij de kaartlaag die bovenaan de lijst () staat als laatste wordt getekend. Met Kaart samenstellen kan een eigen kaart gemaakt worden uit verschillende andere kaartlagen (zie ). (Alleen zichtbaar indien ingelogd.) Kaart exporteren (zie ) Kaart Overstromingskansen VNK2 (200-20) Deze kaart ( 3.9) geeft weer: De kaartlaag Faalkans per vak: Deze kaart presenteert de kans op falen per dijkvak zoals dat binnen VNK is onderscheiden. Hierbij is de situatie gepresenteerd ten tijde van het uitkomen van de VNK rapportage. De gepresenteerde kans houdt geen rekening met beheermaatregelen van de waterbeheerder. De kaartlaag Overstromingskans: Deze kaart presenteert per dijkring de kans op een overstroming. Hierbij is de situatie gepresenteerd ten tijde van het uitkomen van de VNK rapportage. De gepresenteerde kans houdt geen rekening met beheermaatregelen van de waterbeheerder. Gebruikershandleiding LIWO 2 van 7

32 Kaart Overstromingskansen VNK2 (200 20) Kaartlagen. Door op het oog te klikken is de kaartlaag uit en aan te De kaartlagen zijn in de lijst in onderlinge volgorde verplaatsbaar door een kaartenlaag te verslepen. kaartlaag. Kaart met gegevens van de aangeschakelde kaartlagen (). Bij meerdere kaarten aangeschakeld worden de kaartlagen over elkaar heen getekend waarbij de kaartlaag die bovenaan de lijst () staat als laatste wordt getekend. Met Kaart samenstellen kan een eigen kaart gemaakt worden uit verschillende andere kaartlagen (zie ). (Alleen zichtbaar indien ingelogd.) Kaart exporteren (zie ) Kaart Veiligheidsnormen Deze kaart ( 3.20) geeft weer: De kaartlaag Huidige norm (overstromingskans): De overstromingskansen volgens de huidige norm zoals deze is vastgesteld in het Deltaprogramma Veiligheid.. De kaartlaag Oude norm (overschrijdingskans): In deze kaart is per dijkring de normstelling aangegeven. De norm is uitgedrukt in een overschrijdingsfrequentie van de waterstand. 2 van 7 Gebruikershandleiding LIWO

33 Kaart Veiligheidsnormen Kaartlagen. Door op het oog te klikken is de kaartlaag uit en aan te De kaartlagen zijn in de lijst in onderlinge volgorde verplaatsbaar door een kaartenlaag te verslepen. kaartlaag. Kaart met gegevens van de aangeschakelde kaartlagen (). Bij meerdere kaarten aangeschakeld worden de kaartlagen over elkaar heen getekend waarbij de kaartlaag die bovenaan de lijst () staat als laatste wordt getekend. Met Kaart samenstellen kan een eigen kaart gemaakt worden uit verschillende andere kaartlagen (zie ). (Alleen zichtbaar indien ingelogd.) Kaart exporteren (zie ) Kaart Beoordelingsresultaten waterkeringen ( ) Deze kaart toont de resultaten op vakniveau van de 3e verlengde toetsronde. Hieruit blijkt dat een flink deel van de keringen nog niet voldoen aan de gestelde eisen volgend uit de Waterwet (op basis van de huidige normen) ( 3.2). Gebruikershandleiding LIWO 27 van 7

34 Kaart Beoordelingsresultaten waterkeringen ( ) Naam van de kaartlaag. Door op het oog te klikken is de kaartlaag uit en aan te kaartlaag. Kaart met gegevens van de aangeschakelde kaartlaag () en de geselecteerde variant (). Met Kaart samenstellen kan een eigen kaart gemaakt worden uit verschillende andere kaartlagen (zie ). (Alleen zichtbaar indien ingelogd.) Kaart exporteren (zie ) Kaart Hoogwaterbeschermingsprogramma De waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) voeren in het Hoogwaterbeschermingsprogramma maatregelen uit om de primaire waterkeringen aan de veiligheidsnorm te laten voldoen, nu en in de toekomst. De waterschappen hebben het programma voorbereid en ermee ingestemd. Het is besproken in de deelprogramma s van het Deltaprogramma, in de Stuurgroep Deltaprogramma en uiteindelijk in juni 20 vastgesteld in de ministerraad, als onderdeel van de begroting 20/Deltaprogramma 20. De huidige opgave voor het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma bestaat uit het treffen van maatregelen aan meer dan 200 waterkerende kunstwerken (sluizen, stuwen), van zowel waterschappen als Rijkswaterstaat ( 3.22). 28 van 7 Gebruikershandleiding LIWO

35 Kaart Hoogwaterbeschermingsprogramma Naam van de kaartlaag. Door op het oog te klikken is de kaartlaag uit en aan te kaartlaag. Kaart met gegevens van de aangeschakelde kaartlaag (). Met Kaart samenstellen kan een eigen kaart gemaakt worden uit verschillende andere kaartlagen (zie ). (Alleen zichtbaar indien ingelogd.) Kaart exporteren (zie ) Evacuatie (mogelijkheden) (openbaar) Onder de categorie Evacuatie (mogelijkheden) zijn de volgende kaarten te vinden: Evacuatiepercentage - verwachtingswaarde per gebied Evacuatiepercentage bij beschikbare tijd 0 tot dagen Evacuatie - kans op beschikbare tijd voor evacuatie (0 tot dagen) Waarschuwingstijd voor dreigend hoogwater Aankomsttijd van het water na een doorbraak Beschikbaarheid droge verdiepingen per gebouw Beschikbaarheid droge verdiepingen per buurt Kaart Evacuatiepercentage - verwachtingswaarde per gebied De evacuatiefractie geeft de verwachtingswaarde aan van het percentage inwoners dat voor een dijkdoorbraak het gebied kan verlaten. Dit percentage is bepaald op basis van de beschikbare tijd voor evacueren en de capaciteit van de infrastructuur. De beschikbare tijd is afhankelijk van de voorspelbaarheid en de tijd om te beslissen. De capaciteit van de infrastructuur is bepaald met verkeersmodellen, rekening houdend met verschillende gedragsvarianten van evacués. Ook is rekening gehouden met een factor van non response ( 3.23). Gebruikershandleiding LIWO 29 van 7

36 Kaart Evacuatiepercentage- verwachtingswaarde per gebied Kaartlagen. Door op het oog te klikken is de kaartlaag uit en aan te kaartlaag. Kaart met gegevens van de aangeschakelde kaartlaag (). Met Kaart samenstellen kan een eigen kaart gemaakt worden uit verschillende andere kaartlagen (zie ). (Alleen zichtbaar indien ingelogd.) Kaart exporteren (zie ). 30 van 7 Gebruikershandleiding LIWO

37 Kaart Evacuatiepercentage bij beschikbare tijd 0 tot dagen Het percentage van de bevolking in een gebied dat nog kan worden geëvacueerd als het gebied onverwacht overstroomd of dat in, 2, 3 of dagen uit het gebied kan worden geëvacueerd. In het geval van onverwacht overstromen betreft dit veelal de mensen in hoger gelegen delen van het gebied, voldoende ver van de breslocatie ( 3.2). De evacuatiepercentages van de bevolking dat in, 2, 3 of dagen uit het gebied kan worden geëvacueerd zijn berekend met verkeersmodellen, rekening houdend met vertrekcurves, de verwachte verkeersdrukte en het gedrag van de bevolking. Deze getallen zijn exclusief een verwachte non-response van 0% in het Rivierengebied en 20% voor de kustregio s Kaart Evacuatiepercentage bij beschikbare tijd 0 tot dagen, variant onverwacht Naam van de kaartlaag. Door op het oog te klikken is de kaartlaag uit en aan te kaartlaag. De informatie is afhankelijk van de gekozen variant (). Varianten voor de geselecteerde aangeschakelde kaartlaag. Kaart met gegevens van de aangeschakelde kaartlaag () en de geselecteerde variant (). Met Kaart samenstellen kan een eigen kaart gemaakt worden uit verschillende andere kaartlagen (zie ). (Alleen zichtbaar indien ingelogd.) 7 Kaart exporteren (zie ) Kaart Evacuatie - kans op beschikbare tijd voor evacuatie (0 tot dagen) Deze kaart ( 3.2) geeft weer: De kaartlaag Kans op beschikbare tijd (Onverwacht): De kans dat de overstroming onverwacht plaatsvindt en er geen tijd is geweest om mensen uit het gebied te evacueren. Gebruikershandleiding LIWO 3 van 7

38 De beschikbare tijd is in een Delphi-sessie bepaald en geverifieerd door deskundigen van het Rijk. Deze tijd is dus beschikbaar op hoogwater en weervoorspellingen en de verwachte bereidheid om keuzes te nemen. Standaard is er ook rekening mee gehouden dat gebeurtenissen onverwacht kunnen plaatsvinden. De kaartlaag Kans op beschikbare tijd ( dag, 2 dagen, 3 dagen of dagen): Deze kaart laat per gebied zien wat de kans is dat er maar, 2, 3 of dagen beschikbaar zijn voor evacuatie. Deze kans is bepaald op basis van de onzekerheid in voorspellingen van een overstroming en de bereidheid om te beslissen tot evacuatie Kaart Evacuatie - kans op beschikbare tijd voor evacuatie (0 tot dagen), variant onverwacht Naam van de kaartlaag. Door op het oog te klikken is de kaartlaag uit en aan te kaartlaag. De informatie is afhankelijk van de gekozen variant (). Varianten voor de geselecteerde aangeschakelde kaartlaag. Kaart met gegevens van de aangeschakelde kaartlaag () en de geselecteerde variant (). Met Kaart samenstellen kan een eigen kaart gemaakt worden uit verschillende andere kaartlagen (zie ). (Alleen zichtbaar indien ingelogd.) 7 Kaart exporteren (zie ) Kaart Waarschuwingstijd voor dreigend hoogwater Deze kaart toont de verwachte tijdsduur voorafgaand aan de doorbraak van een primaire kering. De waarschuwingstijd is ingeschat door waterexperts op basis van de verwachte omstandigheden voorafgaand aan een hoogwater- of stormvloedperiode ( 3.2). 32 van 7 Gebruikershandleiding LIWO

39 Kaart Waarschuwingstijd voor dreigend hoogwater Naam van de kaartlaag. Door op het oog te klikken is de kaartlaag uit en aan te kaartlaag. Kaart met gegevens van de aangeschakelde kaartlaag (). Met Kaart samenstellen kan een eigen kaart gemaakt worden uit verschillende andere kaartlagen (zie ). (Alleen zichtbaar indien ingelogd.) Kaart exporteren (zie ) Kaart Aankomsttijd van het water na een doorbraak In de kaart wordt de aankomsttijd van het water aangegeven als het minimale moment waarop het water een locatie bereikt (de locatie nat wordt) door een willekeurige bres in een primaire kering. Deze kaart geeft een totaaloverzicht voor alle typen overstromgingsdreiging (zee, rivieren en overgangsgebied). De kaart is samengesteld op basis van beschikbare basisinformatie zoals AHN, kaart met berekende waterdiepte bij overstromingen, buurten bestand en expertinschatting van zonering aankomsttijd. De aankomsttijd van water is zeer variabel en wordt voornamelijk bepaald door de buitenwaterstand op moment van doorbraak en eventuele combinatie van doorbraken. Daarnaast spelen de exacte locatie van de bres, de bresgrootte / bresgroei en de verspreiding van het water over land een rol. Voor deze variabelen zijn in de simulaties aannames gedaan die in de praktijksituatie zeer moeilijk te voorspellen zijn en anders kunnen uitpakken. Deze kaart geeft een conservatieve benadering: de minimale aankomsttijd kan verschillen per breslocatie en wordt bepaald door de actuele dreigingssituatie. De informatie in deze kaart dient geduid te worden door een professional gegeven de actuele situatie bij een doorbraak. De kaartlaag is niet bestemd voor het brede publiek. ( 3.27). Gebruikershandleiding LIWO 33 van 7

40 Kaart Aankomsttijd van het water na een doorbraak Naam van de kaartlaag. Door op het oog te klikken is de kaartlaag uit en aan te kaartlaag. Kaart met gegevens van de aangeschakelde kaartlaag (). Met Kaart samenstellen kan een eigen kaart gemaakt worden uit verschillende andere kaartlagen (zie ). (Alleen zichtbaar indien ingelogd.) Kaart exporteren (zie ) Kaart Beschikbaarheid droge verdiepingen per gebouw Deze kaart ( 3.28) geeft de beschikbaarheid van gebouwen met droge verdiepingen weer als de maximale waterstanden optreden als gevolg van primaire doorbraken in Nederland, primaire doorbraken langs de Kust, primaire doorbraken in het Rivierengebied, primaire doorbraken in het Overgangsgebied of regionale doorbraken in Nederland. Voor bestaande bebouwing is berekend of een gebouw tenminste droge verdieping heeft. Uitgegaan is van informatie uit het AHN en er is gerekend met de maximale waterdiepte. Voor objecten die na inmeten AHN zijn gebouwd is gebruik gemaakt van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Voor alle gebouwen is aangenomen dat een verdieping 2, meter hoog is (conservatieve aanname). 3 van 7 Gebruikershandleiding LIWO

41 Kaart Beschikbaarheid droge verdiepingen per gebouw, variant Nederland Naam van de kaartlaag. Door op het oog te klikken is de kaartlaag uit en aan te kaartlaag. De informatie is afhankelijk van de gekozen variant (). Varianten voor de geselecteerde aangeschakelde kaartlaag. Kaart met gegevens van de aangeschakelde kaartlaag () en de geselecteerde variant (). Met Kaart samenstellen kan een eigen kaart gemaakt worden uit verschillende andere kaartlagen (zie ). (Alleen zichtbaar indien ingelogd.) 7 Kaart exporteren (zie ) Kaart Beschikbaarheid droge verdiepingen per buurt Deze kaart ( 3.29) presenteert per CBS buurt hoeveel % van de gebouwen een droge verdieping heeft als de maximale waterstanden optreden als gevolg van primaire doorbraken in Nederland, primaire doorbraken langs de Kust, primaire doorbraken in het Rivierengebied, primaire doorbraken in het Overgangsgebied of regionale doorbraken in Nederland. Gebruikershandleiding LIWO 3 van 7

42 Kaart Beschikbaarheid droge verdiepingen per buurt, variant Nederland Naam van de kaartlaag. Door op het oog te klikken is de kaartlaag uit en aan te kaartlaag. De informatie is afhankelijk van de gekozen variant (). Varianten voor de geselecteerde aangeschakelde kaartlaag. Kaart met gegevens van de aangeschakelde kaartlaag () en de geselecteerde variant (). Met Kaart samenstellen kan een eigen kaart gemaakt worden uit verschillende andere kaartlagen (zie ). (Alleen zichtbaar indien ingelogd.) 7 Kaart exporteren (zie ). 3 van 7 Gebruikershandleiding LIWO

43 3.2. Gebiedsindeling (openbaar) Onder de categorie Gebiedsindeling zijn de volgende kaarten te vinden: Binnendijkse overstroombare gebieden Buitendijkse onbeschermde gebieden Hoge gronden (niet overstroombaar) Overstroombare infrastructuur: wegen Overstroombare infrastructuur: spoorwegen Overstroombare infrastructuur: vliegvelden Kaart Binnendijkse overstroombare gebieden Deze kaart ( 3.30) toont het gebied dan in Nederland beschermd wordt door dijken, duinen en kunstwerken tegen een overstroming uit zee, rivier of de grote meren. Het overstroombaar gebied wordt ook beschermd door hoge gronden. Deze liggen dermate hoog dat we er vanuit gaan dat deze niet overstromen. De opgestelde scenario s leiden niet altijd tot een volledige overstroming van het beschermd gebied. Dat komt omdat er inliggende waterkeringen of objecten zijn die voorkomen dat dit overstroomt of omdat de instroom van water beperkt is. Alleen in zeer extreme scenario s kunnen deze overstromen. De kans hierop is dermate klein dat deze scenario s (nog) niet zijn afgeleid Kaart Binnendijkse overstroombare gebieden Naam van de kaartlaag. Door op het oog te klikken is de kaartlaag uit en aan te kaartlaag. Kaart met gegevens van de aangeschakelde kaartlaag (). Met Kaart samenstellen kan een eigen kaart gemaakt worden uit verschillende andere kaartlagen (zie ). (Alleen zichtbaar indien ingelogd.) Kaart exporteren (zie ). Gebruikershandleiding LIWO 37 van 7

44 Kaart Buitendijkse onbeschermde gebieden Het buitendijks gebied betreft de gebieden buiten de dijkring die kunnen overstromen bij hoge waterstanden en/of storm ( 3.3) Kaart Buitendijkse onbeschermde gebieden Naam van de kaartlaag. Door op het oog te klikken is de kaartlaag uit en aan te kaartlaag. Kaart met gegevens van de aangeschakelde kaartlaag (). Met Kaart samenstellen kan een eigen kaart gemaakt worden uit verschillende andere kaartlagen (zie ). (Alleen zichtbaar indien ingelogd.) Kaart exporteren (zie ) Kaart Hoge gronden (niet overstroombaar) Hoge gronden zijn de natuurlijke hoge delen in het landschap die niet overstromen bij maatgevend hoogwater ( 3.32). 38 van 7 Gebruikershandleiding LIWO

45 Kaart Hoge gronden (niet overstroombaar) Naam van de kaartlaag. Door op het oog te klikken is de kaartlaag uit en aan te kaartlaag. De informatie is afhankelijk van de gekozen variant (). Kaart met gegevens van de aangeschakelde kaartlaag (). Met Kaart samenstellen kan een eigen kaart gemaakt worden uit verschillende andere kaartlagen (zie ). (Alleen zichtbaar indien ingelogd.) Kaart exporteren (zie ) Kaart Overstroombare infrastructuur: wegen Deze kaart ( 3.33) geeft aan welke wegtrajecten (van 00 meter) onder water staan als de maximale waterstanden optreden als gevolg van primaire doorbraken in Nederland, primaire doorbraken langs de kust, primaire doorbraken in het Rivierengebied, primaire doorbraken in het Overgangsgebied of regionale doorbraken in Nederland. Per hectometerpaal is aangegeven of het wegtraject nat wordt of niet. Als wegen onder water staan is niet of slecht zichtbaar waar de weg loopt, waardoor de weg niet of nauwelijks bruikbaar is. Gebruikershandleiding LIWO 39 van 7

46 Kaart Overstroombare infrastructuur: wegen, variant Nederland Naam van de kaartlaag. Door op het oog te klikken is de kaartlaag uit en aan te kaartlaag. De informatie is afhankelijk van de gekozen variant (). Varianten voor de geselecteerde aangeschakelde kaartlaag. Kaart met gegevens van de aangeschakelde kaartlaag () en de geselecteerde variant (). Met Kaart samenstellen kan een eigen kaart gemaakt worden uit verschillende andere kaartlagen (zie ). (Alleen zichtbaar indien ingelogd.) 7 Kaart exporteren (zie ) Kaart Overstroombare infrastructuur: spoorwegen Deze kaart ( 3.3) geeft aan of spoorwegen onder water staan als de maximale waterstanden optreden als gevolg van primaire doorbraken in Nederland, primaire doorbraken langs de Kust, primaire doorbraken in het Rivierengebied, primaire doorbraken in het Overgangsgebied of regionale doorbraken in Nederland. Per traject van honderd meter is aangegeven of de spoorweg nat of droog is. 0 van 7 Gebruikershandleiding LIWO

47 Kaart Overstroombare infrastructuur: spoorwegen, variant Nederland Naam van de kaartlaag. Door op het oog te klikken is de kaartlaag uit en aan te kaartlaag. De informatie is afhankelijk van de gekozen variant (). Varianten voor de geselecteerde aangeschakelde kaartlaag. Kaart met gegevens van de aangeschakelde kaartlaag () en de geselecteerde variant (). Met Kaart samenstellen kan een eigen kaart gemaakt worden uit verschillende andere kaartlagen (zie ). (Alleen zichtbaar indien ingelogd.) 7 Kaart exporteren (zie ) Kaart Overstroombare infrastructuur: vliegvelden Deze kaart ( 3.3) geeft aan of vliegvelden zijn onderlopen als de maximale waterstanden optreden als gevolg van primaire doorbraken in Nederland, primaire doorbraken langs de Kust, primaire doorbraken in het Rivierengebied, primaire doorbraken in het Overgangsgebied of regionale doorbraken in Nederland. Vliegvelden worden onbruikbaar verondersteld als delen van het terrein onder water komen te staan (ongeacht welke delen van een vliegveld-gebied en met welke diepte). Gebruikershandleiding LIWO van 7

48 Kaart Overstroombare infrastructuur: vliegvelden, variant Nederland Naam van de kaartlaag. Door op het oog te klikken is de kaartlaag uit en aan te kaartlaag. De informatie is afhankelijk van de gekozen variant (). Varianten voor de geselecteerde aangeschakelde kaartlaag. Kaart met gegevens van de aangeschakelde kaartlaag () en de geselecteerde variant (). Met Kaart samenstellen kan een eigen kaart gemaakt worden uit verschillende andere kaartlagen (zie ). (Alleen zichtbaar indien ingelogd.) 7 Kaart exporteren (zie ). 2 van 7 Gebruikershandleiding LIWO

49 3.2.7 Administratieve grenzen (openbaar) Onder de categorie Administratieve grenzen zijn de volgende kaarten te vinden: Waterschappen Veiligheidsregio s Provincies Gemeenten Regionale onderdelen Rijkswaterstaat Kaart Waterschappen Kaartlaag met de grenzen van de Nederlandse waterschappen. ( 3.3) Kaart Waterschappen Naam van de kaartlaag. Door op het oog te klikken is de kaartlaag uit en aan te kaartlaag. Kaart met gegevens van de aangeschakelde kaartlaag (). Met Kaart samenstellen kan een eigen kaart gemaakt worden uit verschillende andere kaartlagen (zie ). (Alleen zichtbaar indien ingelogd.) Kaart exporteren (zie ) Kaart Veiligheidsregio s Kaartlaag met veiligheidsregios. ( 3.37). Gebruikershandleiding LIWO 3 van 7

50 Kaart Veiligheidsregio s Naam van de kaartlaag. Door op het oog te klikken is de kaartlaag uit en aan te kaartlaag. Kaart met gegevens van de aangeschakelde kaartlaag (). Met Kaart samenstellen kan een eigen kaart gemaakt worden uit verschillende andere kaartlagen (zie ). (Alleen zichtbaar indien ingelogd.) Kaart exporteren (zie ) Kaart Provincies Kaartlaag met de provincies van Nederland. ( 3.38). 2 3 van 7 Gebruikershandleiding LIWO

51 3.38 Kaart provinciegrenzen Naam van de kaartlaag. Door op het oog te klikken is de kaartlaag uit en aan te kaartlaag. Kaart met gegevens van de aangeschakelde kaartlaag (). Met Kaart samenstellen kan een eigen kaart gemaakt worden uit verschillende andere kaartlagen (zie ). (Alleen zichtbaar indien ingelogd.) Kaart exporteren (zie ) Kaart Gemeenten Kaartlaag met de grenzen van Nederlandse gemeenten. ( 3.39) Kaart met gemeentegrenzen Naam van de kaartlaag. Door op het oog te klikken is de kaartlaag uit en aan te kaartlaag. Kaart met gegevens van de aangeschakelde kaartlaag (). Met Kaart samenstellen kan een eigen kaart gemaakt worden uit verschillende andere kaartlagen (zie ). (Alleen zichtbaar indien ingelogd.) Kaart exporteren (zie ) Kaart Regionale onderdelen Rijkswaterstaat Kaartlaag met de grenzen van de regionale onderdelen van Rijkswaterstaat. ( ). Gebruikershandleiding LIWO van 7

52 Kaart met grenzen regionale onderdelen Rijkswaterstaat. Naam van de kaartlaag. Door op het oog te klikken is de kaartlaag uit en aan te kaartlaag. Kaart met gegevens van de aangeschakelde kaartlaag (). Met Kaart samenstellen kan een eigen kaart gemaakt worden uit verschillende andere kaartlagen (zie ). (Alleen zichtbaar indien ingelogd.) Kaart exporteren (zie ). 3.3 Gereedschappen Dit onderdeel is alleen beschikbaar indien men is ingelogd en is dus niet beschikbaar in het openbare gedeelte van de website. Onder Gereedschappen staan de beschikbare gereedschappen waarmee u als beheerder inzicht kan geven in de status/beoordeling van uw areaal. De mogelijk beschikbare gereedschappen zijn: Aangeven status waterkeringen Maak dreigingsbeelden Beheer annotaties 3.3. Gereedschap Aangeven status waterkeringen Per dijktraject kan de status van de waterkering worden aangegeven. Er zijn mogelijkheden: Zeker geen bedreiging (lage prioriteit) (groen) Geen bedreiging (monitoren) (geel) Bedreigingen (inspectie) (oranje) Zeker bedreiging (noodmaatregelen) (rood) van 7 Gebruikershandleiding LIWO

53 Op de kaart is in de legenda aangegeven de gehanteerde kleurcodes. ( ). De ingestelde bedreigingsniveaus hebben invloed op de kaartlaag die onder Kaarten Statusoverzicht waterkeringen wordt weergegeven. 3. Gereedschap Overstromingen vanuit het regionale watersysteem. Het selecteren van een doorbraaklocatie. Een lijst met waterkeringen wordt weergegeven ( 3., ). Selecteer in de lijst de gewenste waterkering, klik in de kaart op een bepaalde waterkering of tik de naam van de waterkering in het zoekvak en klik vervolgens op het vergrootglas. Hierna kan de gewenste waterkering in de lijst geselecteerd worden. Wanneer met de muis over de kaart bewogen wordt, dan wordt de aangewezen waterkering in tekst weergegeven. Per waterkering is het bedreigingsniveau in te stellen door op een van de gekleurde bolletjes te klikken. De ingestelde waarde wordt voor gebruikers die ingelogd zijn ook zichtbaar onder kaarten statusoverzicht waterkeringen Gereedschap Maak dreigingsbeelden Per dijkringgebied kan het dreigingsbeeld van de desbetreffende dijkring ingesteld worden ( 3.2 en 3.3). Het dreigingsbeeld geeft inzicht in de mogelijke gevolgen van een overstroming. Voor een gekozen dijkring kunnen een of meer doorbraaklocaties worden gekozen. Bij een doorbraaklocatie moet het hydraulische belastingniveau worden aangegeven, op basis van de hier tijdens een dijkdoorbraak verwachte buitenwaterstand. De kaartviewer toont vervolgens het overstromingsbeeld dat bij de gekozen doorbraaklocatie(s) en de gekozen hydraulische belastingniveau(s) hoort. De ingestelde bedreigingsbeelden hebben invloed op de kaartlaag die onder Kaarten Dreigingsbeeld wordt weergegeven. Gebruikershandleiding LIWO 7 van 7

54 3.2 Gereedschap Dreigingsbeelden. Het selecteren van een dijkring. Een lijst met dijkringen wordt weergegeven ( 3.2, ). Om voor een dijkring het dreigingsbeeld in te stellen selecteer in de lijst de gewenste dijkring, klik in de kaart op een bepaalde dijkring of tik de naam van de dijkring in het zoekvak en klik vervolgens op het vergrootglas. Hierna kan de gewenste dijkring in de lijst geselecteerd worden. Wanneer met de muis over de kaart bewogen wordt, dan wordt de aangewezen dijkring in tekst weergegeven. Door een dijkring te selecteren wordt er vervolgens ingezoomd op de betreffende dijkring ( 3.3) Gereedschap Dreigingsbeelden. Het selecteren van een doorbraaklocatie. 2 De geselecteerde dijkring wordt nu getoond met de mogelijke doorbraaklocaties ( 3.3, 2). Klik in de kaart op een bepaalde getoonde locatie of selecteer in de lijst de gewenste doorbraaklocatie of tik de naam van de dijkring in het zoekvak en 8 van 7 Gebruikershandleiding LIWO

55 klik vervolgens op het vergrootglas. Hierna kan de doorbraaklocatie in de lijst geselecteerd worden. Voor sommige dijkringen kunnen ook doorbraken van buiten de desbetreffende dijkring van belang zijn. Daarom worden ook deze doorbraaklocaties getoond en kunnen dan ook geselecteerd worden, ondanks dat ze buiten de geselecteerde dijkring liggen. 3 Bij een doorbraaklocatie moet het hydraulische belastingniveau worden aangegeven, op basis van de locale, tijdens een dijkdoorbraak verwachte, buitenwaterstand. Klik daarvoor op keuzemenuknop en er opent zich een keuzemenu met de mogelijkheden. Selecteer de gewenste hydraulische belasting. Doe dit voor elke gewenste doorbraak locatie. Het resultaat van de ingestelde doorbraak/doorbraken wordt in de kaart weergegeven en in het locatiesymbool van de desbetreffende locatie wordt in code het ingestelde scenario aangegeven. Info: Door op de i te klikken verschijnt er informatie over de tool. Kaart met dijkring (grijs doorzichtig vlak) doorbraaklocaties. Door met de muis over de locaties te bewegen worden de locatienamen getoond. Met Selecteer een dijkring kan een andere dijkring gekozen worden. 7 Met Publiceren worden de instellingen definitief gemaakt/opgeslagen waardoor het dreigingsbeeld wanner de berekening is afgerond te zien is in de kaart Dreigingsbeeld onder Kaarten. Dit duurt tussen de seconden en 3 minuten, afhankelijk van de omvang van de gepubliceerde dijkring. 8 Met Opheffen worden scenario s op de geselecteerde dijkring opgeheven wordt dit dijkringgebied opnieuw berekend met de nieuwe instelling Gereedschap Beheer annotaties Annotaties zijn als mededelingen om te delen met andere crisispartijen op de kaart te plaatsen met een bepaalde geldigheidsduur (bijv. Veerpont uit de vaart) ( 3.). De Annotatie is alleen zichtbaar bij de kaarten, wanneer deze actief is. Bij een annotatie moet dus altijd een tijdvenster meegegeven worden. Deze functie is op dit moment nog niet in gebruik genomen voor een aantal ingelogde gebruikersgroepen, en is dus niet voor alle gebruikers zichtbaar. Gebruikershandleiding LIWO 9 van 7

56 2 3. Annotaties +: Door op de + te klikken verandert de muis van pijl in een +-teken en kan op de kaart geklikt worden daar waar de annotatie gewenst is. Vervolgens kan in een volgend scherm ( 3.) aangegeven worden van wanneer tot wanneer de annotatie geldig is en wat er als annotatie-tekst moet worden weergegeven. 3. Toevoegen annotatie 2 Info: Door op de i te klikken verschijnt er informatie over de tool. 0 van 7 Gebruikershandleiding LIWO

LIWO gebruikershandleiding

LIWO gebruikershandleiding RWS INFORMATIE - LIWO gebruikershandleiding Versie 207.0 Datum 7 september 207 Status definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Informatie Telefoon Fax Uitgevoerd door Deltares Opmaak Datum 7

Nadere informatie

1.1 Overstromingsscenario s

1.1 Overstromingsscenario s Afgedrukt: 28 november 2016 memorandum Project : Kaartbeelden overstromingsrisico s t.b.v. vitale en kwetsbare infrastructuur Datum : 28 juni 2016 Onderwerp : Duiding scenario s en toelichting op toelichting

Nadere informatie

Kennismaking Landelijk Informatiesysteem Water en Overstromingen. Stefan Nieuwenhuis. Watermanagementcentrum Nederland (WMCN)

Kennismaking Landelijk Informatiesysteem Water en Overstromingen. Stefan Nieuwenhuis. Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) Kennismaking Landelijk Informatiesysteem Water en Overstromingen Stefan Nieuwenhuis Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) Inhoud Wat LIWO is Toepassing LIWO (Door)ontwikkeling LIWO Wat er in LIWO zit

Nadere informatie

Bijlage Afspraken met dataleveranciers vd LIWO basisinformatie

Bijlage Afspraken met dataleveranciers vd LIWO basisinformatie Bijlage 1 2014 2015 2016 Afspraken met dataleveranciers vd LIWO basisinformatie Gemaakte afspraken met dataleveranciers In de onderstaande lijst staan de afspraken met leveranciers van databronnen. Soort

Nadere informatie

2.2.1 Noordelijke kust

2.2.1 Noordelijke kust In opdracht van Rijkswaterstaat RIZA is onderzoek gedaan naar de ergst denkbare overstroming voor verschillende regio s. Dit onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau HKV in juli en augustus 2007. Hierbij

Nadere informatie

Overstromingsscenario s voor rampenplannen

Overstromingsscenario s voor rampenplannen Overstromingsscenario s voor rampenplannen Noordelijke kust Nederland is heel goed beschermd tegen overstromingen. Toch zijn overstromingen niet uit te sluiten. Hoe ingrijpend kan een overstroming in Nederland

Nadere informatie

Module QGIS Overstromingsrisico

Module QGIS Overstromingsrisico Module QGIS Overstromingsrisico Doel van de module In het Maasdal bij Venlo is de Maas onbedijkt. Dit houdt in dat er geen dijken zijn die het land beschermen tegen overstromingen door de Maas. Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Overstromingsscenario s voor rampenplannen

Overstromingsscenario s voor rampenplannen Overstromingsscenario s voor rampenplannen IJsselmeergebied Nederland is heel goed beschermd tegen overstromingen. Toch zijn overstromingen niet uit te sluiten. Hoe ingrijpend kan een overstroming in Nederland

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten Taal keuze Inloggen... 5

Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten Taal keuze Inloggen... 5 Pagina 1 van 27 Inhoudsopgave Handleiding Safe Site Certificaten Portal Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten... 3-1.1 Taal keuze... 4-1.2 Inloggen... 5 Hoofdstuk 2. Het Startscherm

Nadere informatie

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3.

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3. 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 02 08 4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 03

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Accountgegevens Hoofdstuk 6. Contact Mennens Hoofdstuk 7. Uitloggen Mennens Certificaten... 24

Hoofdstuk 5. Accountgegevens Hoofdstuk 6. Contact Mennens Hoofdstuk 7. Uitloggen Mennens Certificaten... 24 Gebruiksaanwijzingen Inhoudsopgave gebruiksaanwijzingen Mennens Certificaten Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Mennens Certificaten... 3-1.1 Taal keuze... 3-1.2 Inloggen... 4 Hoofdstuk 2. Het Startscherm

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Onderdeel 1, basale vragen

Onderdeel 1, basale vragen Introductietekst De risicokaart is een kaart op internet (www.risicokaart.nl) met informatie over risico s in uw omgeving. Denk bijvoorbeeld aan transporten met gevaarlijke stoffen, bedrijven die met gevaarlijke

Nadere informatie

Hoe overstromingsgevoelig is uw collectie? Durk Riedstra Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving

Hoe overstromingsgevoelig is uw collectie? Durk Riedstra Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving Hoe overstromingsgevoelig is uw collectie? Durk Riedstra Water Verkeer en Leefomgeving www.overstroomik.nl. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Smallepad 5 te Amersfoort 2 Overstromingskaart veilig

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NAPinfo 3.4.0. Datum 11 april 2013 Status Definitief versie 1.3

Gebruikershandleiding NAPinfo 3.4.0. Datum 11 april 2013 Status Definitief versie 1.3 Datum 11 april 2013 Status Definitief versie 1.3 Inhoud 1 1.1 Introductie NAPinfo 3 Website 3 1.2 Inloggen 3 2 2.1 NAPinfo starten en basisfuncties 4 NAPinfo algemeen 4 2.2 NAPinfo kaartlaag toevoegen

Nadere informatie

Overstromingsscenario s voor rampenplannen

Overstromingsscenario s voor rampenplannen Overstromingsscenario s voor rampenplannen Noordelijke kust Nederland is heel goed beschermd tegen overstromingen. Toch zijn overstromingen niet uit te sluiten. Hoe ingrijpend kan een overstroming in Nederland

Nadere informatie

Overstromingsscenario s voor rampenplannen

Overstromingsscenario s voor rampenplannen Overstromingsscenario s voor rampenplannen Rijn-IJssel Nederland is heel goed beschermd tegen overstromingen. Toch zijn overstromingen niet uit te sluiten. Hoe ingrijpend kan een overstroming in Nederland

Nadere informatie

ISY2CONNECT. Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE

ISY2CONNECT. Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE ISY2CONNECT Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE ISY2CONNECT Inhoud INLOGGEN EN REGISTREREN... 2 PROFIEL INSTELLINGEN... 2 PAGINA S... 4 AGENDA... 5 BEHEER MENU... 6 AANMAKEN OPENBAAR EVENEMENT...

Nadere informatie

Overstromingsscenario s voor rampenplannen

Overstromingsscenario s voor rampenplannen Overstromingsscenario s voor rampenplannen Rijn-Maas Nederland is heel goed beschermd tegen overstromingen. Toch zijn overstromingen niet uit te sluiten. Hoe ingrijpend kan een overstroming in Nederland

Nadere informatie

5.3 Categorieën Beoordelen per onderdeel. 1. Over LEVIY. 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities.

5.3 Categorieën Beoordelen per onderdeel. 1. Over LEVIY. 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. Versie 1.0 19.02.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5.3 Categorieën Beoordelen per onderdeel. 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.4 Items beoordelen Hoe gaat u te

Nadere informatie

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Tip: print deze handleiding uit! Als deelnemer aan de kunstroute kunt u uw kunstaanbod presenteren op de website van kunst in

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Handleiding Planmonitor wonen

Handleiding Planmonitor wonen Handleiding Planmonitor wonen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Systeemeisen 3. Toelichting per onderdeel 3.1 Opstarten en inloggen 3.2 De onderdelen van het venster 3.3 Plannen zoeken 3.3.1 (eenvoudig) zoeken

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in.

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in. Snel starten met Testweb PSL als coördinator WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

IN DEZE NIEUWSFLITS. De brochures maken de uitleg over de gehanteerde methode en de eerste resultaten eenvoudiger.

IN DEZE NIEUWSFLITS. De brochures maken de uitleg over de gehanteerde methode en de eerste resultaten eenvoudiger. IN DEZE NIEUWSFLITS Publicaties gaan als gebakjes Voortgang fase 1b Fase 1c goed begonnen Kansen en onzekerheden in VNK2 VNK2-beraad 20 september Systeemwerking in VNK2 Meer informatie op locatie Publicaties

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Overstromingsscenario s voor rampenplannen

Overstromingsscenario s voor rampenplannen Overstromingsscenario s voor rampenplannen Westelijke kust Nederland is heel goed beschermd tegen overstromingen. Toch zijn overstromingen niet uit te sluiten. Hoe ingrijpend kan een overstroming in Nederland

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

1. Over LEVIY. 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding toe?

1. Over LEVIY. 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding toe? Versie 1 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 06 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 07 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Achtergrondrapport Vollenhove-Noordoostpolder (dijkring 7) en Vollenhove-Friesland/Groningen (dijkring

Nadere informatie

Handleiding Organisatiebeheerders. GHOR4all. Handleiding voor Organisatiebeheerders

Handleiding Organisatiebeheerders. GHOR4all. Handleiding voor Organisatiebeheerders GHOR4all Handleiding voor Organisatiebeheerders Auteur: Orangehill Versie: 1.1 Datum: okt 22, 2013 Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Aanmelden in het systeem... 2 2.1 Inloggen... 2 2.2 Wachtwoord vergeten... 2

Nadere informatie

Handleiding LROI-Dashboard Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten

Handleiding LROI-Dashboard Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten Handleiding LROI-Dashboard Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten Inleiding In de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) worden de patiënt en prothesekenmerken van heup- en knie-implantaten

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHEER WEBSITE. Vrouwen van Nu

HANDLEIDING BEHEER WEBSITE. Vrouwen van Nu HANDLEIDING BEHEER WEBSITE Vrouwen van Nu Versie 1.3 11 Oktober 2012 VERSIE INFO Versie Datum Auteur Omschrijving 1.0 25 September 2012 Rudi van Es 1.1 2 Oktober 2012 Maarten Rütten 1.2. 3 Oktober 2012

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Deltabeslissing Waterveiligheid

Deltabeslissing Waterveiligheid Deltaprogramma Waterveiligheid Deltabeslissing Waterveiligheid Het Deltaprogramma: een nieuwe aanpak Onze huidige dijknormen dateren grotendeels uit de jaren zestig. Ze zijn opgesteld na de Watersnoodramp

Nadere informatie

Sociale Kaart Groningen

Sociale Kaart Groningen Sociale Kaart Groningen handleiding voor gebruikers & beheerders Versie 0.1 22 februari 2016 Inhoud Wat is socialekaartgroningen?... 3 Handleiding... 3 Zoeken... 4 Eenvoudig zoeken... 4 Uitgebreid zoeken...

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl Mennens Amsterdam BV Contactweg 40 1014 AN AMSTERDAM Postbus 8051 1005 AB AMSTERDAM Mennens Dongen BV Metaalstraat 5 5107 ND Dongen Postbus 260 5100 AG Dongen Mennens Groningen BV Duinkerkenstraat 33 9723

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Waterveiligheidsplan Eiland van Dordrecht

Waterveiligheidsplan Eiland van Dordrecht Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht Waterveiligheidsplan Eiland van Dordrecht Impactanalyse PR3373.10 december 2016 Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht Waterveiligheidsplan Eiland van Dordrecht Impactanalyse

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Handleiding. Verlinde Net@Price Website

Handleiding. Verlinde Net@Price Website Handleiding Verlinde Net@Price Website Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1. Maak een nieuwe configuratie 4 Hoofdstuk 2. Bekijk een bestaande configuratie 13 Hoofdstuk 3. Levertijden 13 1 Inleiding De

Nadere informatie

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Tip: print deze handleiding uit! Na aandringen van de deelnemers van vorig jaar zijn de handelingen vereenvoudigd; u kunt nu

Nadere informatie

Handleiding Verkoopmodule Verkoper 11-5-2010 WOSI

Handleiding Verkoopmodule Verkoper 11-5-2010 WOSI Handleiding Verkoopmodule Verkoper 11-5-2010 WOSI Inhoud Algemeen... 4 Hoofdpagina... 5 Verkoop... 7 Verkoop overzicht...7 VHE s... 8 VHE s... 8 Klanten... 9 Klanten... 9 Nieuwe Klant... 10 Geïnteresseerden...11

Nadere informatie

Assetmanagement bij waterkeringen

Assetmanagement bij waterkeringen Assetmanagement bij waterkeringen Frank den Heijer NVRB symposium Assetmanagement in de publieke sector Assetmanagement bij waterkeringen Historie en context Toetsproces waterkeringen Cases: toetsronden

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Handleiding. Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android. Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1

Handleiding. Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android. Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1 Handleiding Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android Auteur SIMgroep Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1 Inhoudsopgave HANDLEIDING... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. RAADDIGITAAL INSTALLEREN...

Nadere informatie

Medewerker handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Medewerker handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Medewerker handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS 1. Inloggen in de leraarskamer Om in te loggen in de leraarskamer ga je naar het inlogscherm. Dit kan op verschillende manieren: 1 ) Via de knoppen op de site (onderaan op portaal

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

WATER8C MO. 2014.21608

WATER8C MO. 2014.21608 Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Retouradres Postbus 20906 2500 EX Den Haag Waterschap Peel en Maasvallei Dijkgraaf mr. A.M.G. Gresel Postbus 3390 5902 RĴ Venlo WATER8C MO. 2014.21608

Nadere informatie

WERVINGSPAKKET Handleiding voor medewerkers Wervingspakket Lite

WERVINGSPAKKET Handleiding voor medewerkers Wervingspakket Lite WERVINGSPAKKET Handleiding voor medewerkers Wervingspakket Lite Inhoudsopgave Inleiding... 3 De leeswijzer en omschrijving van de algemene elementen... 4 Inloggen in de applicatie... 5 Het inloggen in

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren OVM 2.0 Stappenplan Leerling exporteren en importeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Voorbereiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Downloaden... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Overstromingsscenario s voor rampenplannen

Overstromingsscenario s voor rampenplannen Overstromingsscenario s voor rampenplannen Benedenrivierengebied Nederland is heel goed beschermd tegen overstromingen. Toch zijn overstromingen niet uit te sluiten. Hoe ingrijpend kan een overstroming

Nadere informatie

Uitleg schermen online software MBCP

Uitleg schermen online software MBCP Uitleg schermen online software MBCP Als eerst gaat u naar de website www.bouwprijzen-software.nl. Hier krijgt u de onderstaande pagina te zien. Vervolgens kunt u inloggen doormiddel van uw e-mail adres

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl februari 2014 1 Inhoud Om te starten 3 Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 10 Dia exporteren naar toonbankkaart

Nadere informatie

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding De Liemers Helpt Partner handleiding Je kunt de actuele versie van onze handleiding downloaden op: http://www.deliemershelpt.nl/partner-worden/partner-worden.html Registreren Om een account aan te maken

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

Handleiding Official Portal

Handleiding Official Portal SPORTLINK, MEER TIJD VOOR SPORT Handleiding Official Portal KNBSB DE HANDLEIDING In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt elke handeling

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Veiligheid. Waterveiligheid buitendijks

Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Veiligheid. Waterveiligheid buitendijks Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Veiligheid Waterveiligheid buitendijks In ons land wonen ruim 100.000 mensen buitendijks langs de rivieren, de grote meren en de kust. Zij wonen aan de waterzijde

Nadere informatie

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris 8 februari 2011 Versie 4.0 Multitask ICT bv, Den Haag, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 4

Nadere informatie

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.4 Datum : juli Portero Beheerdershandleiding v Pagina 1 van 12

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.4 Datum : juli Portero Beheerdershandleiding v Pagina 1 van 12 Handleiding Portero voor organisatiebeheerders Versie : 1.4 Datum : juli 2017 Portero Beheerdershandleiding v 1.4 15-07-2017 Pagina 1 van 12 Colofon Documenteigenaar : Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Nadere informatie

Handleiding Module Security (Log in)

Handleiding Module Security (Log in) Handleiding Module Security (Log in) WebGenerator ProSite CMS Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Hoe werkt de beveiliging?... 3 Wat kan worden beveiligd?... 3 Hoe beveiligt u een webpagina?...

Nadere informatie

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen U vindt in deze handleiding: 1. Inleiding... 2 2. Abonnementsvormen... 2 3. Zoeken... 2 3.1 Aankondigingen overzicht... 3 3.2 Zoekfilter... 4 3.3 Hoofdinhoud... 5

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen OFFICE 365 Start Handleiding Leerlingen Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

In de workshop tijdens de aardrijkskunde nascholing op zullen de volgende stappen worden doorlopen:

In de workshop tijdens de aardrijkskunde nascholing op zullen de volgende stappen worden doorlopen: In de workshop tijdens de aardrijkskunde nascholing op 27-01-2017 zullen de volgende stappen worden doorlopen: - Starten van QGIS - Downloaden van een dataset - Toevoegen van een plugin - Visualiseren

Nadere informatie

Over deze handleiding

Over deze handleiding Handleiding Inhoudsopgave Over deze handleiding 3 Het startscherm 4 Hoe werkt het 5 Upload media 6 Ontwerp een thema 8 Gebruik van de design editor 10 Plan je content 12 Over deze handleiding In deze handleiding

Nadere informatie

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8 Gebruikershandleiding Versie 2.8 november 2012 Inhoud 1 Voor toegang tot Shell Card Online e-invoicing Service... 3 1.1 Inloggen in Shell Card Online... 3 1.2 Wat als u uw wachtwoord bent vergeten... 3

Nadere informatie

PICASA PICASA. FOTOBEWERKING Een handleiding. 2013 Computertraining voor 50-plussers

PICASA PICASA. FOTOBEWERKING Een handleiding. 2013 Computertraining voor 50-plussers PICASA FOTOBEWERKING Een handleiding 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl PICASA C O M P

Nadere informatie

Handleiding inlezen Obsurv WFS / WMS in QGIS

Handleiding inlezen Obsurv WFS / WMS in QGIS Handleiding inlezen Obsurv WFS / WMS in QGIS Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 20 oktober 2015 Verantwoording Titel : Handleiding inlezen Obsurv WFS / WMS in QGIS Subtitel : Projectnummer : Referentienummer

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding Storeplay Portaal

Handleiding Storeplay Portaal Inhoudsopgave 1 Direct aan de slag...3 2 Inloggen...5 3 Uitloggen...6 4 Wachtwoord vergeten...7 5 Advertentie maken...8 5.1 Nieuwe advertentie uploaden...8 5.2 Advertentie met een template opmaken...9

Nadere informatie

Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond?

Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond? Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond? Het risico-oordeel richt zich op primaire en regionale waterkeringen. Primaire waterkeringen beschermen tegen een overstroming uit zee, de grote meren

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVIES.TEVREDEN.NL

HANDLEIDING ADVIES.TEVREDEN.NL HANDLEIDING ADVIES.TEVREDEN.NL Adfiz Freemium Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Inloggen Advies.tevreden.nl... 3 Wijzig uw wachtwoord... 4 Dashboard... 5 Rapportcijfers... 5 Toon resultaten van:... 5 Bekijk

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Gebruiker Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Schermindeling... 6 2 Beheerportal...

Nadere informatie

Handleiding voor beheerders SesamID

Handleiding voor beheerders SesamID Handleiding voor beheerders SesamID Versie 3.0 Mei 2013 2013 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit

Nadere informatie

Handleiding Ledenadministratiepakket

Handleiding Ledenadministratiepakket Handleiding Ledenadministratiepakket Badminton Nederland heeft met ingang van 1 januari 2015 een nieuw ledenadministratie pakket. Badminton Nederland heeft bij het laten ontwerpen van dit pakket zoveel

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld. HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding Versie 2.2 - juni 2014 Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.nl/handleiding Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.2 Pagina 1 Inhoud Inhoud

Nadere informatie

Handleiding Elektrocrack

Handleiding Elektrocrack Handleiding Elektrocrack Homepagina 2 Log in 3 Dashboard 4 Quiz aanmaken 5 Filter 6 Vragen 7 [i] Detail 8 Mijn Quiz 9 Dashboard 11 Documenten 12 Offline versie 13 Speel het spel 14 Spelvenster 15 Opties

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Content Management Systeem. Gebruikershandleiding RelaxWeb CMS

GEBRUIKERSHANDLEIDING Content Management Systeem. Gebruikershandleiding RelaxWeb CMS GEBRUIKERSHANDLEIDING Content Management Systeem 1 Gebruikershandleiding RelaxWeb CMS Gebruikershandleiding RelaxWeb CMS 2 Inhoud Inhoud 3 1. Inleiding 5 2. Inloggen in het CMS 6 3. Control panel 7 4.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS)

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Inhoudsopgave Bestanden uploaden... 2 Omschrijving upload applicatie... 2 Bestanden uploaden... 3 Bestanden verwerken... 5 Omschrijving PaXS applicatie...

Nadere informatie

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Handleiding CMS Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Introductie CMS en websites 4 3.0 Inloggen in beheer 5 4.0 Dashboard 6 4.1 Bezoekers totalen 6 4.2 Bezoekers 7 4.3

Nadere informatie

Gebruikershandleiding CMS ouderenzorgutrecht.nl

Gebruikershandleiding CMS ouderenzorgutrecht.nl IVVU Gebruikershandleiding CMS ouderenzorgutrecht.nl datum 15 februari 2011 IVVU opdrachtgever projectnummer 8374 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Basishandelingen 4 1.1 Ik wil mijn pagina s op ouderenzorgutrecht.nl

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Web Presence Builder. Inhoud

Web Presence Builder. Inhoud Web Presence Builder Inhoud Inhoud... 1 Wat is Web Presence Builder?... 2 Het categoriescherm... 2 De eerste stappen naar een eigen website... 3 Onderwerp selecteren en website naam aanpassen... 3 Vooraf

Nadere informatie

HANDLEIDING. Versie 1.5

HANDLEIDING. Versie 1.5 HANDLEIDING Versie 1.5 Handleiding InZicht InZicht van VOC is het online hulpmiddel dat u helpt inzicht te hebben in het kennis- en opleidingsniveau van uw medewerkers. In deze handleiding nemen we u stapsgewijs

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 1.4. WerkBonPdf. Registratie van uren, onderdelen en kilometers

Gebruikershandleiding 1.4. WerkBonPdf. Registratie van uren, onderdelen en kilometers Registratie van uren, onderdelen en kilometers 1. Inleiding Een belangrijk aspect van het werk van de buitendienst is, na het uitvoeren van een opdracht, een werkbon op te stellen met daarop de verrichte

Nadere informatie

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties Handleiding Verenigingen en Organisaties Wij heten u hartelijk welkom bij, het platform waar de verbinding wordt gelegd tussen burgers, instellingen, bedrijven en verenigingen op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke

Nadere informatie