NOTULEN VAN DE POLITIERAAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN VAN DE POLITIERAAD"

Transcriptie

1 PZ Lanaken-Maasmechelen (5853) - Dr. Haubenlaan Maasmechelen NOTULEN VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN : 21 maart 2017 PLAATS : Administratief Centrum Maasmechelen AANWEZIG : Terwingen Raf burgemeester-voorzitter Keulen Marino burgemeester Bemelmans Corrie, Castermans Tony, Colson Gerard, De Cuyper Christel, Donders Jean, Hamers Nathalie (vanaf punt 05), Hamers Romain, Karali Serdar (vanaf punt 09), Maes Diane, Martens Jolein, Mechels Rudi, Merlo Anniek, Meulemans Stefan, Prevaes Luc, Terwingen Dominique, Uzun Mustafa (vanaf punt 12), Vangronsveld Alex, Verheyen Peter, Wolk Johan politieraadsleden Philippaerts Jacques korpschef Bervaes Sabine politiesecretaris Openbare zitting 01 Goedkeuring vorig verslag. Het verslag van de zitting van 13 december 2016 lag ter inzage en wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 02 Goedkeuring begrotingswijziging I (gewone en buitengewone dienst) - dienstjaar 2016 door toezichthoudende overheid - kennisname. Gelet op ons besluit van 22 december 2015 waarbij de politiebegroting van de meergemeentepolitiezone Lanaken-Maasmechelen voor het dienstjaar 2015 werd goedgekeurd; Gelet op de artikelen 72 2 en 75 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 53 van 3 december 2014 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting 2015 ten behoeve van de politiezones; Gelet op het feit dat de ministeriële omzendbrief PLP 54 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting 2016 ten behoeve van de politiezones nog niet beschikbaar was bij opmaak van de begroting 2016 van de politiezone; Gelet op het krachtens artikel 96 van de Nieuwe Gemeentewet - van toepassing verklaard bij artikel 27 van de wet op de geïntegreerde politiedienst - voorschreven syntheseverslag; Gelet op het goedkeuringsbesluit van 4 februari 2016 van de gouverneur van de provincie Limburg voor de politiebegroting dienstjaar 2016; Gelet op ons besluit van 5 oktober 2016 waarbij de begrotingswijziging I (gewone en buitengewone dienst) dienstjaar 2016 werd goedgekeurd; Gelet op het goedkeuringsbesluit voor de begrotingswijziging I (gewone en buitengewone dienst) - dienstjaar 2016, van de gouverneur van de provincie Limburg van 24 november 2016.

2 BESLUIT : Enig artikel De politieraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de begrotingswijziging I (gewone en buitengewone dienst) dienstjaar 2016 van de meergemeentepolitiezone Lanaken-Maasmechelen van de gouverneur van de provincie Limburg van 24 november Goedkeuring politiebegroting dienstjaar 2017 door toezichthoudende overheid - kennisname. Gelet op ons besluit van 13 december 2016 waarbij de politiebegroting van de meergemeentepolitiezone Lanaken-Maasmechelen voor het dienstjaar 2017 werd vastgesteld; Gelet op de artikelen 72 2 en 75 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 4 van 15 december 2015 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting 2016 ten behoeve van de politiezones; Gelet op het feit dat de ministeriële omzendbrief PLP 55 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting 2017 ten behoeve van de politiezones nog niet beschikbaar was bij opmaak van de begroting 2017 van de politiezone; Gelet op het krachtens artikel 96 van de Nieuwe Gemeentewet - van toepassing verklaard bij artikel 27 van de wet op de geïntegreerde politiedienst - voorschreven syntheseverslag; Gelet op het goedkeuringsbesluit voor de politiebegroting dienstjaar 2017, van de gouverneur van de provincie Limburg van 26 januari 2017; BESLUIT : Enig artikel De politieraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de politiebegroting van de meergemeentepolitiezone Lanaken-Maasmechelen voor het dienstjaar 2017, van de gouverneur van de provincie Limburg van 26 januari Aankoop draagbare Astrid radio s. Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen; Gelet op de gemeentewet, artikel 234; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen; Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 juni 2013 houdende bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

3 Gelet op het besluit van de politieraad van 13 december 2016 betreffende aankoop draagbare Astrid radio s; Overwegende dat de resterende oude draagbare Astrid radio s wegens slijtage vervanging; toe zijn aan Overwegende dat deze aankoop wordt voorzien voor: korpschef wijk-onthaal-jeugd en gezin (leiding) recherche (leiding) lokaal informatiekruispunt (leiding + inp) hycap; Overwegende dat deze aankoop kan gebeuren via een open overeenkomst die Astrid sloot met nummer CD-MP-OO-40 perceel 2 Draagbare radio Heavy Duty Draagbare zender/ontvanger Motorola MTP6550 waarbij de politiezones aangeduid worden als begunstigde; Overwegende dat deze raamovereenkomst geldig is tot 28 januari 2018; Overwegende dat deze aankoop geraamd wordt op 7.500,00 euro incl BTW Overwegende dat we de goedkeuring van de politieraad nodig hebben voor deze aankoop; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2017, op artikel 330/744-51; Overwegende dat er een onderhoudscontract GOLD afgesloten kan worden voor een periode van 5 jaar, tijdens garantieperiode voor een jaarlijkse kostprijs per radio geraamd op 35,09 incl. BTW en na garantieperiode geraamd op 50,82 incl. BTW Overwegende dat het onderhoudscontract opgenomen wordt vanaf begroting 2017 op artikelnummer 330/ BESLUIT : De politieraad gaat akkoord met de aankoop/vervanging van 10 draagbare Astrid radio s via raamcontract CD-MP-OO-40 perceel 2. Artikel 2 De politieraad gaat akkoord met het afsluiten van onderhoudscontract GOLD voor een periode van 5 jaar, dat jaarlijks geraamd wordt op 350,90 incl. BTW tijdens de garantieperiode en 420,00 incl. BTW na de garantieperiode op artikel 330/ Artikel 3 De politieraad gaat akkoord met de bestekvoorwaarden zoals opgenomen in bijlage 1. Artikel 4 De uitgave van aankoop / vervanging vermeld onder artikel 1 bedraagt 7.500,00 incl. BTW en is voorzien in het budget 2017, artikel 330/ Artikel 5 De uitgave van het onderhoudscontract vermeld onder artikel 2 wordt tijdens garantieperiode (3 jaar) geraamd op 35,09 incl. BTW per jaar en per radio en na garantieperiode geraamd op 50,82 incl. BTW, onder artikel 330/ Artikel 6 Het politiecollege wordt belast met de verdere afhandeling van dit dossier. Vervoegt de zitting : Hamers Nathalie

4 05 Aankoop van één anoniem voertuig voor team ICT en financiën. Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet en op de gemeentewet; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen; Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 2013 houdende bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het feit dat in het kader van de opdracht Meerjarige (4 jaar) raamovereenkomst van levering voor de aankoop en onderhoud van politie en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale een raamcontract Procurement 2016 R3 010 met besteknr. Procurement 2016 R3 007 werd opgesteld door de Directie van de aankopen van de federale politie als opdrachtencentrale, waar de politiezones begunstigden van zijn; Overwegende dat de Directie van de aankopen van de federale politie heeft gekozen voor de procedure van de open offerteaanvraag; Overwegende dat we één anoniem voertuig voor team ICT en financiën wensen aan te kopen; Overwegende dat dit overeenkomt met bijlage B/9-B/15 voor percelen 9 tot 15 Compacte middenklasse en bijlage B/37-B/38 voor percelen 37 en 38: Politiecombi ; Overwegende dat deze uitgave wordt geraamd op ,00 euro incl BTW voor één anoniem voertuig voor team ICT en financiën; Overwegende dat we de goedkeuring van de politieraad nodig hebben voor deze aankoop; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2017 van de politie, op artikel 330/ en de financiële dienst hiervoor een gunstig advies heeft geformuleerd; BESLUIT : De politieraad stemt in met de aankoop van één anoniem voertuig voor team ICT en financiën, via federaal raamcontract, Procurement 2016 R3 010 Meerjarige ( 4 jaar) raamovereenkomst van levering voor de aankoop en onderhoud van politie en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale ten voordele van de geïntegreerde politie, de politiescholen en defensie voor een geraamd bedrag van ,00 euro incl BTW; Artikel 2 De politieraad gaat akkoord met de voorwaarden van besteknr Procurement 2016 R3 007: Meerjarige (4 jaar) raamovereenkomst van levering voor de aankoop en onderhoud van politie en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale ten voordele van de geïntegreerde politie, de politiescholen en defensie.

5 Artikel 3 De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het budget van 2017, op artikel 330/ van de buitengewone dienst. Artikel 4 Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit. 06 Aankoop van één anoniem voertuig voor team opsporingen. Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet en op de gemeentewet; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen; Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 2013 houdende bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het feit dat in het kader van de opdracht Meerjarige (4 jaar) raamovereenkomst van levering voor de aankoop en onderhoud van politie en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale een raamcontract met besteknr. Procurement 2016 R3 007 werd opgesteld door de Directie van de aankopen van de federale politie als opdrachtencentrale, waar de politiezones begunstigden van zijn; Overwegende dat de Directie van de aankopen van de federale politie heeft gekozen voor de procedure van de open offerteaanvraag; Overwegende dat we één anoniem voertuig voor team opsporingen wensen aan te kopen; Overwegende dat dit overeenkomt met bijlage B/29-B/31 voor perceel 30 Multispace en MPV en bijlage B/37-B/38 voor percelen 37 en 38: Politiecombi ; Overwegende dat deze uitgave wordt geraamd op ,00 euro incl BTW voor één anoniem voertuig voor team opsporingen; Overwegende dat we de goedkeuring van de politieraad nodig hebben voor deze aankoop; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2017 van de politie, op artikel 330/ en de financiële dienst hiervoor een gunstig advies heeft geformuleerd; BESLUIT: De politieraad stemt in met de aankoop van één anoniem voertuig voor team opsporingen, via federaal raamcontract, Procurement 2016 R3 010 Meerjarige (4 jaar) raamovereenkomst van levering voor de aankoop en onderhoud van politie en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale ten voordele van de geïntegreerde politie, de politiescholen en defensie voor een geraamd bedrag van ,00 euro incl BTW;

6 Artikel 2 De politieraad gaat akkoord met het bestek nr Procurement 2016 R3 007 Meerjarige (4 jaar) raamovereenkomst van levering voor de aankoop en onderhoud van politie en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale ten voordele van de geïntegreerde politie, de politiescholen en defensie. Artikel 3 De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het budget van 2017, op artikel 330/ van de buitengewone dienst. Artikel 4 Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit. 07 Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie commissaris, teamcoach Wijk - Onthaal - Jeugd en Gezin Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 2 niveaus; Gelet op het KB van 30 maart 2001 (RPPol) tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid de bepalingen inzake de aanwerving en de mobiliteit; Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale overheden in de politiezones; Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van Calogpersoneel van de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus en betreffende bepaalde interne verschuivingen; Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten; Gelet op ons besluit van 22 december 2015 houdende de wijziging van de personeelsformatie van het operationeel kader waarin de personeelsformatie voor het operationeel kader werd vastgesteld op 128, waarvan 7 (hoofd)commissarissen; Overwegende dat het operationeel kader op 1 maart 2017 uit 126 manschappen bestaat waarvan er 7 tot het officierenkader behoren; Gelet op ons besluit van heden houdende de toekenning non-activiteit voorafgaand aan de pensionering aan een aangesteld commissaris met ingang van 1 september 2017; Overwegende dat door dit stelsel 1 functie in het officierenkader vrijkomt, meer bepaald binnen Wijk Onthaal Jeugd en Gezin; Overwegende dat in functie van de dienstnoodwendigheden de invulling van deze vrije functie noodzakelijk is; Overwegende dat het noodzakelijk is 1 functie van commissaris van politie vacant te verklaren conform artikel 9 van het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; Overwegende dat wij deze functie expliciet wensen te voorzien voor Wijk Onthaal - Jeugd en gezin;

7 Overwegende dat voor de selectie van de kandidaten, overeenkomstig de ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001, geopteerd wordt voor het in aanmerking nemen van het advies van een plaatselijke selectiecommissie ad hoc; Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid/vormvereisten door de plaatselijke selectiecommissie; Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden en de vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriterium: het advies inwinnen van een selectiecommissie; Overwegende dat de selectiecommissies kunnen beslissen een voorafgaandelijke schriftelijke proef in te lassen die uitsluitend werkt; Overwegende dat de kandidaten 60% moeten halen in het geheel der proeven om als geschikt beschouwd te worden; Gelet op artikel VI.II.15 5 RPPol dat stelt dat de politieraad, op advies van de korpschef, beslist over de samenstelling van de bevoegde selectiecommissie; Overwegende dat de selectiecommissie moet samengesteld worden; Overwegende dat de geschikt bevonden kandidaten tot de datum van de oproep tot kandidaatstelling van de tweede navolgende mobiliteitscyclus opgenomen worden in een wervingsreserve die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit; BESLUIT : 1 FTE commissaris, teamcoach Wijk Onthaal Jeugd en Gezin wordt via mobiliteit vacant verklaard. Artikel 2 De politieraad gaat akkoord met de volgende samenstelling van de selectiecommissie : - Jacques Philippaerts, hoofdcommissaris, voorzitter (plaatsvervanger Freddy GEVAERT, hoofdcommissaris) - Mathieu BUNKENS, commissaris (plaatsvervanger Patrick BUSKENS, commissaris) - Sophie LEVER, commissaris PZ Midlim (plaatsvervanger, Jaak KERKHOFS, commissaris PZ Midlim) - Linda COX, adviseur, secretaris (plaatsvervanger Mariëlle LEENDERS, assistent of Vronie WEVERS, assistent) 08 Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie hoofdinspecteur functioneel systeembeheerder. Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 2 niveaus; Gelet op het KB van 30 maart 2001 (RPPol) tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid de bepalingen inzake de aanwerving en de mobiliteit; Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale overheden in de politiezones; Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe

8 werving van Calogpersoneel van de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus en betreffende bepaalde interne verschuivingen; Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten; Gelet op ons besluit van 22 december 2015 houdende de wijziging van de personeelsformatie van het operationeel kader waarin de personeelsformatie voor het operationeel kader werd vastgesteld op 128, waarvan 24 hoofdinspecteurs; Overwegende dat het operationeel kader op 1 maart 2017 uit 126 manschappen bestaat waarvan er 24 tot het middenkader behoren; Overwegende dat een hoofdinspecteur structureel gedetacheerd is naar het CIC Limburg en dat de loonkosten worden teruggevorderd bij de federale politie; Gelet op ons besluit van 13 december 2016 houdende toekenning non-activiteit voorafgaand aan de pensionering aan een hoofdinspecteur met ingang van 1 juni 2017; Overwegende dat deze loonkosten worden teruggevorderd bij de federale politie; Overwegende dat door deze non-activiteit een functie in het middenkader vrijkomt, meer bepaald binnen team Lokaal informatiekruispunt; Overwegende dat in functie van de dienstnoodwendigheden de invulling van deze vrije functie noodzakelijk is; Overwegende dat het noodzakelijk is 1 functie van hoofdinspecteur van politie vacant te verklaren conform artikel 9 van het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; Overwegende dat wij deze functie expliciet wensen te voorzien voor team Lokaal informatiekruispunt team administratie als functioneel systeembeheerder; Overwegende dat voor de selectie van de kandidaten, overeenkomstig de ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001, geopteerd wordt voor het in aanmerking nemen van het advies van een plaatselijke selectiecommissie ad hoc; Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid/vormvereisten door de plaatselijke selectiecommissie; Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden en de vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriterium: het advies inwinnen van een selectiecommissie; Overwegende dat de selectiecommissies kunnen beslissen een voorafgaandelijke schriftelijke proef in te lassen die uitsluitend werkt; Overwegende dat de kandidaten 60% moeten halen in het geheel der proeven om als geschikt beschouwd te worden; Overwegende dat een functie als functioneel systeembeheerder een gespecialiseerde functie is waarbij de geschikt bevonden brevethouders voorrang hebben op niet-brevethouders; Gelet op artikel VI.II.15 5 RPPol dat stelt dat de politieraad, op advies van de korpschef, beslist over de samenstelling van de bevoegde selectiecommissie; Overwegende dat de selectiecommissie moet samengesteld worden; Overwegende dat de geschikt bevonden kandidaten tot de datum van de oproep tot kandidaatstelling van de tweede navolgende mobiliteitscyclus opgenomen worden in een wervingsreserve die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit;

9 BESLUIT : 1 FTE hoofdinspecteur functioneel systeembeheerder wordt via mobiliteit vacant verklaard. Artikel 2 De politieraad gaat akkoord met de volgende samenstelling van de selectiecommissie : - Jacques Philippaerts, hoofdcommissaris, voorzitter (plaatsvervanger Freddy GEVAERT, hoofdcommissaris) - Mathieu BUNKENS, commissaris (plaatsvervanger Nele CIELEN, hoofdinspecteur) - Jaak KERKHOFS, commissaris PZ Midlim (plaatsvervanger Marc UBACHS, commissaris PZ Midlim) - Linda COX, adviseur, secretaris (plaatsvervanger Mariëlle LEENDERS, assistent of Vronie WEVERS, assistent) Vervoegt de zitting : Karali Serdar 09 Vacantverklaring via mobiliteit van 2 functies inspecteur interventie. Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 2 niveaus; Gelet op het KB van 30 maart 2001 (RPPol) tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid de bepalingen inzake de aanwerving en de mobiliteit; Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale overheden in de politiezones; Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van Calogpersoneel van de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus en betreffende bepaalde interne verschuivingen; Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten; Gelet op ons besluit van 22 december 2015 houdende de wijziging van de personeelsformatie van het operationeel kader waarin de personeelsformatie voor het operationeel kader werd vastgesteld op 128, waarvan 97 inspecteurs; Overwegende dat het operationeel kader op 1 maart 2017 uit 126 manschappen bestaat waarvan er 93 tot het basiskader behoren; Overwegende dat er op 1 maart agenten een plaats van inspecteur bezetten; Overwegende dat een inspecteur geniet van het stelsel van de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering en dat de loonkosten worden teruggevorderd bij de federale politie; Overwegende dat er dus op 1 maart functies in onze zone effectief ingevuld zijn; Gelet op ons besluit van 13 december 2016 houdende aanwerving via mobiliteit van 1 inspecteur interventie (via wervingsreserve) Aanstelling kandidaat Bekrachtiging besluit PC 30 november 2016;

10 Overwegende dat de aangestelde kandidaat op 1 mei 2017 in dienst treedt in onze zone; Overwegende dat er dan in het basiskader 2 functies nog steeds niet ingevuld zijn; Overwegende dat in functie van de dienstnoodwendigheden de invulling van deze vrije functies noodzakelijk is; Overwegende dat het noodzakelijk is 2 functies van inspecteur van politie vacant te verklaren conform artikel 9 van het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; Overwegende dat wij deze functie expliciet wensen te voorzien voor de interventie; Overwegende dat voor de selectie van de kandidaten, overeenkomstig de ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001, geopteerd wordt voor het in aanmerking nemen van het advies van een plaatselijke selectiecommissie ad hoc; Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid/vormvereisten door de plaatselijke selectiecommissie; Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden en de vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriterium: het advies inwinnen van een selectiecommissie; Overwegende dat de selectiecommissies kunnen beslissen een voorafgaandelijke schriftelijke proef in te lassen die uitsluitend werkt; Overwegende dat de kandidaten 60% moeten halen in het geheel der proeven om als geschikt beschouwd te worden; Gelet op artikel VI.II.15 5 RPPol dat stelt dat de politieraad, op advies van de korpschef, beslist over de samenstelling van de bevoegde selectiecommissie; Overwegende dat de selectiecommissie moet samengesteld worden; Overwegende dat de geschikt bevonden kandidaten tot de datum van de oproep tot kandidaatstelling van de tweede navolgende mobiliteitscyclus opgenomen worden in een wervingsreserve die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit; BESLUIT : 1 FTE inspecteur interventie wordt via mobiliteit vacant verklaard. Artikel 2 De politieraad gaat akkoord met de volgende samenstelling van de selectiecommissie : - Patrick BUSKENS, commissaris, voorzitter (plaatsvervanger Mathieu BUNKENS, commissaris) - Dave VANHEMEL, hoofdinspecteur (plaatsvervanger Patrick STEEGEN, hoofdinspecteur) - Geert VERHEYEN, commissaris, PZ Midlim (David BILLEN, hoofdinspecteur, plaatsvervanger, PZ Midlim) - Linda COX, adviseur, secretaris (plaatsvervanger Mariëlle LEENDERS, assistent of Vronie WEVERS, assistent) 10 Vacantverklaring via mobiliteit van één functie consulent HRM. Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 2 niveaus;

11 Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten (Exodus); Gelet op het KB van 30 maart 2001 (RPPol) tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid de bepalingen inzake de aanwerving en de mobiliteit; Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale overheden in de politiezones; Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van Calogpersoneel van de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus en betreffende bepaalde interne verschuivingen; Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15quater van 29 januari 2003 houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALogpersoneel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus; Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15quinquies van 6 april 2005 betreffende het vacant verklaren van betrekkingen in het raam van de mobiliteitsprocedure bij de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus; Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 32 van 29 januari 2003 betreffende de richtlijnen en formaliteiten die moeten gevolgd worden in het raam van de procedure tot statutarisering van de personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten; Gelet op ons besluit van 21 juni 2016 houdende de wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader waarin de personeelsformatie werd vastgesteld op 28 FTE, waarvan 12 in niveau B; Overwegende dat het administratief en logistiek kader op 1 maart 2017 uit 31 personeelsleden bestaat waarvan er 10 tot het niveau B behoren; Overwegende dat deze 10 personeelsleden samen 9,6 FTE vormen; Gelet op ons besluit van vandaag houdende aanwerving via mobiliteit van 1 adviseur beleid en communicatie (klasse 1) aanstelling van de kandidaat; Overwegende dat door deze bevordering van consulent naar adviseur 1 FTE binnen niveau B wegvalt; Gelet op ons besluit van vandaag houdende aanwerving via mobiliteit van 1 consulent functioneel beheer aanstelling van de kandidaat; Overwegende dat door de bevordering van assistent naar consulent 1 FTE binnen niveau B bijkomt; Overwegende dat na deze verschuivingen er nog steeds 10 personeelsleden tot niveau B behoren en dat deze samen 9,6 FTE vormen; Overwegende dat door de bevordering van consulent naar adviseur de functie consulent HRM vrijkomt; Overwegende dat in functie van de dienstnoodwendigheden de invulling van deze vrije functie noodzakelijk is;

12 Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is de functie van 1 consulent vacant te verklaren conform artikel 9 van het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; Overwegende dat wij deze functie expliciet wensen te voorzien voor HRM; Overwegende dat voor de selecties van de kandidaten, overeenkomstig de ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001, geopteerd wordt voor het in aanmerking nemen van het advies van een plaatselijke selectiecommissie ad hoc; Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid/vormvereisten door de plaatselijke selectiecommissie; Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden en de vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriterium: het advies inwinnen van een selectiecommissie; Overwegende dat de selectiecommissie kan beslissen een voorafgaandelijke schriftelijke proef in te lassen die uitsluitend werkt; Overwegende dat de kandidaten 60% moeten halen in het geheel der proeven om als geschikt beschouwd te worden; Gelet op artikel VI.II.15 5 RPPol dat stelt dat de politieraad, op advies van de korpschef, beslist over de samenstelling van de bevoegde selectiecommissie; Overwegende dat indien de functie van consulent HRM niet via mobiliteit kan ingevuld worden deze betrekking, overeenkomstig art. IV.I.37 RPPol zal opengesteld worden via de procedure van externe statutaire werving; Overwegende dat er een wervingsreserve zal aangelegd worden die geldig is voor een gelijkwaardige functionaliteit tot: - bij mobiliteit: de datum van oproep tot kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus - bij nieuwe externe statutaire werving: gedurende 2 jaar; BESLUIT : 1 FTE consulent HRM wordt via mobiliteit vacant verklaard. Artikel 2 Indien de functie niet kan ingevuld worden via mobiliteit wordt er overgegaan naar een externe statutaire aanwervingsprocedure. Artikel 3 De selectiecommissie wordt als volgt samengesteld: - Jacques PHILIPPAERTS, korpschef, voorzitter (plaatsvervanger Freddy GEVAERT, hoofdcommissaris) - Linda COX, adviseur (plaatsvervanger Elke NEYENS, consulent) - Marie-Anne ANTHONIS, adviseur, PZ Lommel) (Hannah KERKHOFS, adviseur, PZ Midlim) - Mariëlle LEENDERS, assistent, secretaris (plaatsvervanger Marianne PELSSERS, consulent) 11 Vacantverklaring via mobiliteit van één functie assistent. DE POLITIERAAD: Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 2 niveaus;

13 Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten (Exodus); Gelet op het KB van 30 maart 2001 (RPPol) tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid de bepalingen inzake de aanwerving en de mobiliteit; Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale overheden in de politiezones; Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van Calogpersoneel van de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus en betreffende bepaalde interne verschuivingen; Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15quater van 29 januari 2003 houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALogpersoneel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus; Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15quinquies van 6 april 2005 betreffende het vacant verklaren van betrekkingen in het raam van de mobiliteitsprocedure bij de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus; Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 32 van 29 januari 2003 betreffende de richtlijnen en formaliteiten die moeten gevolgd worden in het raam van de procedure tot statutarisering van de personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten; Gelet op ons besluit van 21 juni 2016 houdende de wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader waarin de personeelsformatie werd vastgesteld op 28 FTE, waarvan 13 in niveau C; Overwegende dat het administratief en logistiek kader op 1 maart 2017 uit 31 personeelsleden bestaat waarvan er 15 tot het niveau C behoren; Overwegende dat deze 15 personeelsleden samen 12,5 FTE vormen; Overwegende dat er hiervan 11 statutair zijn en deze samen 9,3 FTE vormen; Overwegende dat door de bevordering van 1 assistent hier 1 FTE van wegvalt; Overwegende dat de andere personeelsleden via vervangingscontracten tewerkgesteld zijn; Overwegende dat operationele personeelsleden moeten overgeheveld worden van een calogstoel naar een operationele stoel om zo tot 128 operationelen te komen; Overwegende dat er momenteel 1 inspecteur binnen team planning en coördinatie op de stoel van een assistent zit; Overwegende dat, vooraleer de inspecteur kan worden overgeheveld naar een operationele functie er in vervanging dient voorzien te worden binnen team planning en coördinatie; Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is de functie van 1 assistent vacant te verklaren conform artikel 9 van het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; Overwegende dat wij deze functie expliciet wensen te voorzien voor planning en coördinatie;

14 Overwegende dat voor de selecties van de kandidaten, overeenkomstig de ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001, geopteerd wordt voor het in aanmerking nemen van het advies van een plaatselijke selectiecommissie ad hoc; Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid/vormvereisten door de plaatselijke selectiecommissie; Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden en de vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriterium: het advies inwinnen van een selectiecommissie; Overwegende dat de selectiecommissie kan beslissen een voorafgaandelijke schriftelijke proef in te lassen die uitsluitend werkt; Overwegende dat de kandidaten 60% moeten halen in het geheel der proeven om als geschikt beschouwd te worden; Gelet op artikel VI.II.15 5 RPPol dat stelt dat de politieraad, op advies van de korpschef, beslist over de samenstelling van de bevoegde selectiecommissie; Gelet op ons besluit van 13 oktober 2015 houdende externe aanwerving assistent Aanstelling kandidaat; Overwegende dat in dit besluit een werfreserve in het kader van de externe statutaire werving werd aangelegd die geldig is tot 24 juni 2017; Overwegende dat wanneer er opnieuw een functie vacant is, ondanks het bestaan van deze werfreserve, deze toch eerst via (interne) mobiliteit dient opengesteld te worden; Overwegende dat indien de functie van assistent niet via mobiliteit kan ingevuld worden wij een beroep moeten doen op de geldende werfreserve; Overwegende dat, wanneer de functie niet ingevuld kan worden via deze werfreserve, er overgegaan moet worden naar een nieuwe externe statutaire aanwervingsprocedure; Overwegende dat er een wervingsreserve zal aangelegd worden die geldig is voor een gelijkwaardige functionaliteit tot: - bij mobiliteit: de datum van oproep tot kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus - bij nieuwe externe statutaire werving: gedurende 2 jaar; BESLUIT : 1 FTE assistent wordt via mobiliteit vacant verklaard. Artikel 2 Indien de functie niet kan ingevuld worden via mobiliteit wordt beroep gedaan op de wervingsreserve die werd aangelegd in het kader van de externe aanwerving S 6009 N 41 05, assistent. Artikel 3 Indien de functie niet kan ingevuld worden via de werfreserve wordt er overgegaan naar een nieuwe externe statutaire aanwervingsprocedure. Artikel 4 De selectiecommissie wordt als volgt samengesteld: - Linda COX, adviseur, voorzitter (plaatsvervanger Elke NEYENS, consulent) - Ide MEYERS, hoofdinspecteur (plaatsvervanger Mathieu BUNKENS, commissaris) - Marie-Anne ANTHONIS, adviseur, PZ Lommel) (Hannah KERKHOFS, adviseur, PZ Midlim) - Mariëlle LEENDERS, assistent, secretaris (plaatsvervanger Marianne PELSSERS, consulent)

15 Aan het einde van de openbare zitting werden volgende vragen aan de burgemeester-voorzitter voorgelegd : 1. Vraag van raadslid Rudi Mechels : wanneer kan een doorlichting van het korps en een anoniem edewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsvinden? 2. Vraag van raadslid Alex Vangronsveld : hoe kan de politie bijdragen aan het verhogen van de de verkeersveiligheid in Veldwezelt (Lanaken)? 3. Vraag van raadslid Luc Prevaes : op basis van welke elementen wordt bepaald wat er bij een inbraak wordt meegenomen als bewijsmateriaal voor het onderzoek? De burgemeester-voorzitter geeft aan een mondeling en schriftelijk antwoord te formuleren tijdens de volgende politieraad. Vervoegt de zitting : Uzun Mustafa Besloten zitting 12 Aanwerving via mobiliteit van een adviseur, teamcoach beleid en communicatie (klasse 1) - Aanstelling kandidaat. 13 Aanwerving via mobiliteit van een consulent functioneel beheer - Aanstelling kandidaat. 14 Mobiliteit naar de PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst van één inspecteur. 15 Toekenning rustpensioen aan een inspecteur. 16 Toekenning non-activiteit voorafgaand aan de pensionering aan een aangesteld commissaris. Namens de politieraad De politiesecretaris Sabine Bervaes De burgemeester-voorzitter Raf Terwingen

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD NOTULEN VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN : 17 maart 2015 PLAATS : Administratief Centrum Maasmechelen AANWEZIG : PZ Lanaken-Maasmechelen (5853) Dr. Haubenlaan 2 3630 Maasmechelen Keulen Marino - burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD PZ Lanaken-Maasmechelen (5853) Dr. Haubenlaan 2 3630 Maasmechelen NOTULEN VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN : 24 september 2013 PLAATS : Administratief Centrum Maasmechelen Aanwezig : Keulen Marino - burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD PZ Lanaken-Maasmechelen (5853) Dr. Haubenlaan 2 363 Maasmechelen NOTULEN VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN : 16 december 213 PLAATS : Administratief Centrum Maasmechelen AANWEZIG : Keulen Marino - burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD PZ Lanaken-Maasmechelen (5853) Dr. Haubenlaan 2 3630 Maasmechelen NOTULEN VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN : 2 december 2014 PLAATS : Administratief Centrum Maasmechelen AANWEZIG : Keulen Marino - burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt:

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt: NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 02.02.2016 ===================== Aanwezig: P. Van Hoeymissen burgemeester Sint-Amands - voorzitter L. De boeck burgemeester Bornem K. Van den Heuvel, burgemeester

Nadere informatie

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs L. Pauwels en I. Van der Taelen, raadsleden

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs L. Pauwels en I. Van der Taelen, raadsleden NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 20.11.2012 ===================== Aanwezig: L. De boeck, burgemeester Bornem voorzitter; F. Sarens, burgemeester Sint-Amands; D. De Winter, K. Van Ranst, S. Pintens,

Nadere informatie

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 juni om 19.45u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 juni om 19.45u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 juni om 19.45u. Omwille van het bezoek aan het CIC en met akkoord van de toezichthoudende overheid en de

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van den Heuvel, K. burgemeester Puurs K. Van Ranst, T. De Nijn, raadsleden

Nadere informatie

POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag

POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

POLITIERAAD 25 juni 2009 Verslag

POLITIERAAD 25 juni 2009 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 25 juni 2009 Verslag Aanwezig: Luc Blommaerts, burgemeester-voorzitter. Joost Fillet, Jos Bergmans, Luc Eeckhout, Marleen Van den Eynde (vanaf punt 2), Bart

Nadere informatie

POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag

POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem Aanwezig: Luc Blommaerts, burgemeester-voorzitter. Koen Snyders, Luc Vuylsteke de Laps, burgemeesters. Joost Fillet, Jos Bergmans,

Nadere informatie

POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag

POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem Aanwezig: Luc Vuylsteke de Laps, burgemeester- voorzitter. Koen Snyders (vanaf punt 4), Luc Blommaerts, burgemeesters. Joost Fillet,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 24 oktober 2016 om 19u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 24 oktober 2016 om 19u. TOELICHTINGSNOTA zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 24 oktober 2016 om 19u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 26 september

Nadere informatie

2. goedkeuring notulen zitting 29.11.2011 De politieraad heeft geen opmerkingen bij de notulen van 29.11.2011. De notulen worden goedgekeurd.

2. goedkeuring notulen zitting 29.11.2011 De politieraad heeft geen opmerkingen bij de notulen van 29.11.2011. De notulen worden goedgekeurd. NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 7.2.2012 ===================== Aanwezig: F. Sarens, Burgemeester Sint-Amands - voorzitter E. Van de Veken, K. Van Ranst, S. Pintens, D. Aerts, B. De Schutter, L.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE maandag 22 juni 2015 van 19.45u. tot 20.50u. in de gebouwen van het CIC, kwartier Refuge, Zandstraat 148 te 8200 BRUGGE-Sint-Andries

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00260 Onderwerp: Vacantverklaring van 17 betrekkingen in het operationeel kader en 8 betrekkingen in het administratief

Nadere informatie

POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag

POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag Kontichstraat 17 2650 Edegem Aanwezig: Koen Snyders, burgemeester-voorzitter. Jef Van linden, Luc Vuylsteke de Laps, Stanny Tuyteleers, burgemeesters. Joost Fillet,

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten Openbare zitting 11/10/11/A/1.01 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN, GESUBSIDIEERDE AANKOOP,

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 18 juni 2014, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 18 juni 2014, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 18 juni 2014, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 17.03.2014 2. Goedkeuring van

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 28 september om 19u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 28 september om 19u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 28 september om 19u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 22

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE LANAKEN-MAASMECHELEN 1 STE Uitnodiging : Mevrouw, Mijnheer, VERGADERING VAN DE POLITIERAAD Wij hebben de eer u uit te nodigen om de vergadering van de politieraad van PZ Lanaken- Maasmechelen

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 23 juni 2014 om 19u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 23 juni 2014 om 19u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 23 juni 2014 om 19u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 28

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 24 maart 2009, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 24 maart 2009, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 24 maart 2009, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Kennisname van het ontslag van het politieraadslid Nic Van de

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 8 maart 2012

VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 8 maart 2012 VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 8 maart 2012 POLITIEZONE K-L-M Naamcode 5409 Aanwezigen : Jozef DE BORGER - Burgemeester-Voorzitter Marcel BELGRADO, Else DE WACHTER - Politiecollegeleden Alain MEERTS -

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs; I. Faes en L. Pauwels, raadsleden C. Maes, secretaris;

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs; I. Faes en L. Pauwels, raadsleden C. Maes, secretaris; NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 7.5.2012 ===================== Aanwezig: L. De boeck, burgemeester Bornem - voorzitter F. Sarens, burgemeester Sint-Amands H. Cools, R. De Blaiser, D. De Winter,

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van de zitting van 27 april 2010, 20 uur. Agenda

Politieraad. Verslag van de zitting van 27 april 2010, 20 uur. Agenda Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van de zitting van 27 april 2010, 20 uur Agenda In openbare zitting 1. Kennisname van het ontslag als politieraadslid van mevrouw Rosette

Nadere informatie

Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN PZ LANAKEN-MAASMECHELEN NOTULEN VAN DE POLITIERAAD

Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN PZ LANAKEN-MAASMECHELEN NOTULEN VAN DE POLITIERAAD PZ Lanaken-Maasmechelen (5853) Dr. Haubenlaan 2 3630 Maasmechelen Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN PZ LANAKEN-MAASMECHELEN NOTULEN VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN : 19 maart 2013 PLAATS : Administratief

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 17 december 2007, 21 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 17 december 2007, 21 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 17 december 2007, 21 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Kennisname aanduiding opvolger uittredend raadslid mevrouw Ria Flamant

Nadere informatie

POLITIERAAD 14 juni 2012 Verslag

POLITIERAAD 14 juni 2012 Verslag POLITIERAAD 14 juni 2012 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem Aanwezig: Koen Snyders, burgemeester- voorzitter. Luc Blommaerts, Luc Vuylsteke de Laps, Stanny Tuyteleers, burgemeesters. Joost Fillet,

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011

POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Taylor Kenneth, Burgemeesters, Maes Gerritjan,

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 :

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : REGELING VAN DE STRUCTURELE DETACHERINGEN VAN PERSONEELSLEDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN EN VAN SOORTGELIJKE TOESTANDEN EN TOT INVOERING VAN DE VERSCHILLENDE MAATREGELEN

Nadere informatie

Agenda en verslag. Agenda: Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg. Politieraad. Zitting van 17 maart 2014, 20 uur. In openbare zitting

Agenda en verslag. Agenda: Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg. Politieraad. Zitting van 17 maart 2014, 20 uur. In openbare zitting Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 17 maart 2014, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 19.12.2013 2. Goedkeuring

Nadere informatie

POLITIERAAD VERSLAG 18 maart 2015

POLITIERAAD VERSLAG 18 maart 2015 Aanwezig: Kontich Erik Jacobs, burgemeester-voorzitter Politieraadslid Rudy Van Onckelen Edegem Koen Metsu, burgemeester (verontschuldigd) Politieraadslid Bart Breugelmans Aartselaar Sophie De Wit, burgemeester

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

SAT AIG VCLP DSI / Callcenter DailyDoc - PolDoc - DSED

SAT AIG VCLP DSI / Callcenter DailyDoc - PolDoc - DSED FEDERALE POLITIE Algemene directie van de Ondersteuning en het Beheer Uitgiftenummer DGS/DSJ/2009/27875/A Directie van de juridische dienst Uitgiftedatum 3 JULI 2009 het contentieux en de statuten Fritz

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 10 OKTOBER 2011

POLITIERAAD VAN 10 OKTOBER 2011 Provincie Oost-Vlaanderen AANWEZIG: POLITIERAAD VAN 10 OKTOBER 2011 Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen Pardaen Alain, Voorzitter, Taylor Kenneth, Burgemeester, Maes Gerritjan, Korpschef, Arijs Walter,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

POLITIERAAD VERSLAG 16 december 2015

POLITIERAAD VERSLAG 16 december 2015 Aanwezig: Hove Koen Volckaerts, burgemeester-voorzitter Politieraadslid Rudy Van Onckelen Edegem Koen Metsu, burgemeester Politieraadslid Bart Breugelmans Aartselaar Sophie De Wit, burgemeester Politieraadslid

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Aerts D., De Blaiser R., De Keersmaecker

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 7 juni 2006, uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 7 juni 2006, uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 7 juni 2006, 19.30 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 22.02.2006 2. Eedaflegging door Kathleen

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van de zitting van 20 december 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van de zitting van 20 december 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van de zitting van 20 december 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 18.10.2011

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN VEERTIEN OKTOBER TWEE DUIZEND EN TWEE

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN VEERTIEN OKTOBER TWEE DUIZEND EN TWEE POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN VEERTIEN OKTOBER TWEE DUIZEND EN TWEE 14.10.2002 AANWEZIG: Van Hirtum G.: Burgemeester-voorzitter; Peetermans L., Verhaegen

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 20 december 2006, 20 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 26.09.2006 2. Goedkeuring drie

Nadere informatie

Artikel 1: het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en ondertekend;

Artikel 1: het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en ondertekend; Politieraad van 29 september 2014 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Taylor Kenneth, Burgemeesters, De Wilde Koen, De Wilde Martine, Van Wesemael Ann, D'Hauwe André, Govaert Walter,

Nadere informatie

gemeenteraad Zitting van 19 december 2011

gemeenteraad Zitting van 19 december 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie gemeenteraad Zitting van 19 december 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten lokale politie Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester-voorzitter De heer Robert Voorhamme,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE maandag 28 maart 2011 van 18.30u. tot 19.15u. stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA Openbare zitting: Goedkeuring van het

Nadere informatie

Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik

Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik P U N T E N L I J S T OPENBARE ZITTING 01 Verslag politieraad 22 december 2015 - goedkeuring 02 Dienstjaarrekening

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 11 JUNI 2012. Raadslid Luc Van Herreweghe en burgemeester De Baerdemaeker vervoegen de zitting.

POLITIERAAD VAN 11 JUNI 2012. Raadslid Luc Van Herreweghe en burgemeester De Baerdemaeker vervoegen de zitting. Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 11 JUNI 2012 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Taylor Kenneth, Burgemeesters, Maes Gerritjan, Korpschef,

Nadere informatie

POLITIEZONE TONGEREN-HERSTAPPE

POLITIEZONE TONGEREN-HERSTAPPE POLITIEZONE TONGEREN-HERSTAPPE Verslag van de vergadering van de politieraad van woensdag 26 maart 2014 om 20u00 in de Ambiorixzaal van het Administratief Centrum Praetorium, Maastrichterstraat 10, Tongeren.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD PZ Lanaken-Maasmechelen (5853) Dr. Haubenlaan 2 3630 Maasmechelen NOTULEN VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN : 17 juni 2014 PLAATS : Administratief Centrum Maasmechelen AANWEZIG : Keulen Marino - burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

POLITIERAAD 15 maart 2007 Verslag

POLITIERAAD 15 maart 2007 Verslag POLITIERAAD 15 maart 2007 Verslag Kontichstraat 17 2650 Edegem Aanwezig: Koen Snyders, burgemeester-voorzitter. Jef Van linden, Luc Vuylsteke de Laps (tot de geheime zitting), Stanny Tuyteleers (vanaf

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 17 DECEMBER 2012

POLITIERAAD VAN 17 DECEMBER 2012 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 17 DECEMBER 2012 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Burgemeester, Maes Gerritjan, Korpschef, Arijs

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN DE ZONE VILVOORDE-MACHELEN OPENBARE ZITTING. 0002. Goedkeuring van de notulen van de openbare zitting van 24 oktober 2007.

POLITIERAAD VAN DE ZONE VILVOORDE-MACHELEN OPENBARE ZITTING. 0002. Goedkeuring van de notulen van de openbare zitting van 24 oktober 2007. POLITIERAAD VILVOORDE - MACHELEN Vilvoorde, 18/02/2008. POLITIERAAD VAN DE ZONE VILVOORDE-MACHELEN Het Politiecollege heeft de eer U uit te nodigen op het bijwonen van de politieraadszitting die zal gehouden

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 19 februari 2013 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Pieters Andy - voorzitter Terwingen Raf - Burgemeester Lenssen Georges, Kortleven

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 30 september 2008, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 30 september 2008, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 30 september 2008, 20 uur Agenda en verslag Voorafgaande aan de zitting zal het personeelslid INP Eerdekens, tewerkgesteld binnen de

Nadere informatie

Agenda en verslag. Agenda: Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg. Politieraad. Verslag van de zitting van 19 juni 2012, 20 uur

Agenda en verslag. Agenda: Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg. Politieraad. Verslag van de zitting van 19 juni 2012, 20 uur Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van de zitting van 19 juni 2012, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 28.02.2012 2.

Nadere informatie

Alken - Borgloon - Heers - Kortessem - Wellen

Alken - Borgloon - Heers - Kortessem - Wellen POLITIEZONE KANTON BORGLOON Secretariaat Opeindestraat 13 3720 Kortessem E-mail: secretaris@pzloon.be Alken - Borgloon - Heers - Kortessem - Wellen Kortessem, 15 mei 2013 BIJEENROEPING VAN DE POLITIERAAD

Nadere informatie

POLITIERAAD 12 februari 2004 Verslag

POLITIERAAD 12 februari 2004 Verslag POLITIERAAD 12 februari 2004 Verslag Kontichstraat 17 2650 Edegem Aanwezig: Verontschuldigd: Jef Van linden, burgemeester-voorzitter. Koen Snyders (vanaf punt 4), Luc Vuylsteke de Laps, Xavier Van Rooy,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 21 mei 2014

VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 21 mei 2014 VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 21 mei 2014 POLITIEZONE K-L-M Naamcode 5409 Aanwezigen : Jozef DE BORGER - Voorzitter Jos EMMERECHTS, Edward DE WIT - Politiecollegeleden Veerle LANGBEEN vanaf punt 03, Bert

Nadere informatie

Beknopte omschrijving van de beslissingen van de politieraad van 21 mei 2014

Beknopte omschrijving van de beslissingen van de politieraad van 21 mei 2014 POLITIEZONE K-L-M Naamcode 5409 Beknopte omschrijving van de beslissingen van de politieraad van 21 mei 2014 Aanwezigen : Jozef DE BORGER - Voorzitter Jos EMMERECHTS, Edward DE WIT - Politiecollegeleden

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen NOTULEN RAAD 09/10/2012 Aanvang: 20:00 uur Aanwezig: Marie-Rose Harnie: voorzitter; Roger Bontridder, Gilbert Bosmans, Bertrand Demiddeleer, Wim Demuylder, Jeroen Hofmans, Marie-Jeanne Herremans,Nicky

Nadere informatie

02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG. 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015

02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG. 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015 ZONECOLLEGE BEKNOPTE LIJST VAN 11 JANUARI 2016 02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december 2015 - Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015 04. TE BESPREKEN

Nadere informatie

Lokale Politiezone HEKLA (5349) Prins Boudewijnlaan 43a - 2650 EDEGEM Tel. 03 444 00 00 - Fax 03 444 00 01 e-mail: politie@hekla.be www.hekla.

Lokale Politiezone HEKLA (5349) Prins Boudewijnlaan 43a - 2650 EDEGEM Tel. 03 444 00 00 - Fax 03 444 00 01 e-mail: politie@hekla.be www.hekla. Aanwezig: Hove Koen Volckaerts, burgemeester-voorzitter Politieraadslid Rudy Van Onckelen Edegem Koen Metsu, burgemeester Politieraadslid Bart Breugelmans Aartselaar Sophie De Wit, burgemeester Politieraadslid

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 22 april 2008, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 22 april 2008, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 22 april 2008, 20 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 19.02.2008 2. Kennisgeving samenstelling

Nadere informatie

voor de basisopleiding een probatiestage van 6 maanden in te voeren. In punt 2 van deze omzendbrief vindt u dienaangaande reeds enkele toelichtingen.

voor de basisopleiding een probatiestage van 6 maanden in te voeren. In punt 2 van deze omzendbrief vindt u dienaangaande reeds enkele toelichtingen. 14 MEI 2013. - Ministeriële omzendbrief GPI 73 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs,

Nadere informatie

Korpschefs van de korpsen van lokale politie Federale Politie tot niveau directie AIG

Korpschefs van de korpsen van lokale politie Federale Politie tot niveau directie AIG Federale Politie DIENSTNOTA Algemene directie van de ondersteuning en het beheer Uitgiftenummer DSR2013/0020N Directie van de rekrutering en van de selectie Uitgiftedatum 08012013 DSR Classificatiegraad

Nadere informatie

POLITIERAAD 28 februari 2008 Verslag

POLITIERAAD 28 februari 2008 Verslag POLITIERAAD 28 februari 2008 Verslag Kontichstraat 17 2650 Edegem Aanwezig: Koen Snyders, burgemeester-voorzitter. Jef Van linden, Luc Vuylsteke de Laps (vanaf punt 3), burgemeesters. Jos Bergmans, Anthony

Nadere informatie

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 24 juni 2015

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 24 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd: openbare zitting ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 24 juni 2015 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Filip Gijssels, Marleen Van Den Bussche, Johan Cornelis, Tony Vermeire,

Nadere informatie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Agenda en beknopt verslag

Agenda en beknopt verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 29 oktober 2013, 20 uur Agenda en beknopt verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 30.04.2013 2. Goedkeuring

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 30 januari 2017 om 19u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 30 januari 2017 om 19u. TOELICHTINGSNOTA zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 30 januari 2017 om 19u. Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 28 november 2016. Openbare

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone...

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... 13 1.1 Historiek politiehervorming... 13 1.2 Een geïntegreerde politie op 2 niveaus... 14 1.2.1 Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie?...

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE maandag 28 juni 2010 van 18.30u. tot 19.15u. stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD maandag

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 31 MAART 2014

POLITIERAAD VAN 31 MAART 2014 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 31 MAART 2014 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Burgemeester, De Wilde Koen, Van De Weghe Roger,

Nadere informatie

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 24 FEBRUARI 2015 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria, Dieltjens

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VIII Functietoelage Operationeel misdrijfanalist Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VIII Functietoelage Operationeel misdrijfanalist Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VIII Functietoelage Operationeel misdrijfanalist Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING Nr 010510 DETACHERING VAN LOKALE POLITIEAMBTENAREN BIJ DE FEDERALE POLITIE

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING Nr 010510 DETACHERING VAN LOKALE POLITIEAMBTENAREN BIJ DE FEDERALE POLITIE Federale Politie Algemene Directie van de Ondersteuning en het Beheer Directie van de mobiliteit en Uitgiftenummer DGS/DSP/Coord Mob en Det-16672 het personeelsbeheer Uitgiftedatum 04-05-2010 DGS/DSP Classificatiegraad

Nadere informatie

POLITIEZONE TONGEREN-HERSTAPPE

POLITIEZONE TONGEREN-HERSTAPPE POLITIEZONE TONGEREN-HERSTAPPE Verslag van de vergadering van de politieraad van woensdag 25 juni 2014 om 18u30 in de brandweerkazerne, Sint-Maternuswal 10, 3700 Tongeren Aanwezig: Patrick Dewael, Burgemeester-Voorzitter,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI Aanwezig: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI 2016 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Gino Bertin,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE maandag 25 juni 2012 van 18.30u. tot 21.20u. Politiecommissariaat 'Ter Doenaert', Baliestraat 3 te 8510 KORTRIJK Marke AGENDA Openbare

Nadere informatie

1. Samenvattende tabel

1. Samenvattende tabel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling X Functietoelage Premie leidinggevende Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE dinsdag 26 maart 2013 van 19u. tot 21u. Stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag

Nadere informatie

2. Bestek Onderhoudspersoneel: vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen

2. Bestek Onderhoudspersoneel: vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 30.06.2015 ===================== Aanwezig: P.Van Hoeymissen burgemeester Sint-Amands L. de boeck burgemeester Bornem voorzitter K. Van Ranst, T. De Nijn, raadsleden

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk IV Vergoeding voor het onderhoud of het herbergen van een politiehond Inhoudstafel

Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk IV Vergoeding voor het onderhoud of het herbergen van een politiehond Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk IV Vergoeding voor het onderhoud of het herbergen van een politiehond Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 25 juni 2012

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 25 juni 2012 Politie Lokale politie PAJOTTENLAND Bruneaustraat 101 1755 Kester BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 25 juni 2012 Waren aanwezig : Deneyer P.: waarnemend Voorzitter Poelaert K., De

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE maandag 24 februari 2014 van 19u. tot 20.55u. Stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA Openbare zitting: Goedkeuring van het

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 6 juni 2013

VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 6 juni 2013 VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 6 juni 2013 POLITIEZONE K-L-M Naamcode 5409 Aanwezigen : Jozef DE BORGER - Voorzitter Jos EMMERECHTS, Edward DE WIT - Politiecollegeleden Veerle LANGBEEN vanaf punt 04, Bert

Nadere informatie

Versie van 18-11-2011 DEEL VII - Hoofdstuk II: Presentiegelden selectiecommissie Inhoudstafel

Versie van 18-11-2011 DEEL VII - Hoofdstuk II: Presentiegelden selectiecommissie Inhoudstafel Versie van 18-11-2011 DEEL VII - Hoofdstuk II: Presentiegelden selectiecommissie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 6. Kenmerken

Nadere informatie

Fritz Toussaintstraat 8 Classificatiegraad PUBLIEK 1050 BRUSSEL Klassering. Tel. : 02/ Bladzijde 5 Fax : 02/

Fritz Toussaintstraat 8 Classificatiegraad PUBLIEK 1050 BRUSSEL Klassering. Tel. : 02/ Bladzijde 5 Fax : 02/ FEDERALE POLITIE Algemene directie van de ondersteuning en het beheer Directie van de juridische dienst, Uitgiftenummer DGS/DSJ-2008/34148/A het contentieux en de statuten Uitgiftedatum 29 VIII 2008 Fritz

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE (CALog) VERGELIJKEND EXAMEN VOOR BEVORDERING DOOR OVERGANG NAAR EEN HOGER NIVEAU In uitvoering van art. VII.10 UBPol organiseert de directie

Nadere informatie

Nieuwsbrief politie. Nummer 21 Brussel, 22 september Agenten van politie Bewapening en sociale promotie

Nieuwsbrief politie. Nummer 21 Brussel, 22 september Agenten van politie Bewapening en sociale promotie Lokale en Regionale Besturen Nieuwsbrief politie Nummer 21 Brussel, 22 september 2016 Agenten van politie Bewapening en sociale promotie 1 Op het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 17 februari

Nadere informatie

Onderwerp Mobiliteit en aanwerving van het personeel van de geïntegreerde politie Procedures en statutaire gevolgen. ADV Emmanuelle de LEU de CECIL

Onderwerp Mobiliteit en aanwerving van het personeel van de geïntegreerde politie Procedures en statutaire gevolgen. ADV Emmanuelle de LEU de CECIL Federale Politie Algemene directie van de Ondersteuning en het Beheer Directie van de mobiliteit en Uitgiftenummer DGS/DSP/C-2011/22746 het loopbaanbeheer Uitgiftedatum 09-06-2011 Dienst Ontwikkeling dgs.dsp.dev-hr@police.be

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 26/10/2015 BEKNOPT VERSLAG

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 26/10/2015 BEKNOPT VERSLAG Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 26/10/2015 BEKNOPT VERSLAG Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I., Deneyer L., Deneyer P., Poelaert

Nadere informatie