Opleidingen. Cursuscatalogus Plannen maken is samen werken. opleidingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingen. Cursuscatalogus 2014. Plannen maken is samen werken. opleidingen"

Transcriptie

1 Opleidingen Cursuscatalogus 2014 Plannen maken is samen werken. opleidingen

2 Voorwoord Voorwoord 3 Maatwerk en incompany 5 Asbestdeskundige, UAV-GC 2005, EMVI, Opleidingsplannen Veiligheid 6 Basisveiligheid (B-VCA) 7 Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA) 8 Herhaling Veiligheid Operationeel Leidinggevenden (H-VOL-VCA) 9 Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden (VIL-VCU) 10 Gasmeten (EX-OX-TOX) 11 Veilig Werken aan Wegen (VWAW) 12 Bedrijfshulpverlener (BHV) 13 Asbest 14 Asbest Herkennen 15 Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) 16 Herhaling Deskundig Asbestverwijderaar (H-DAV) 17 Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) 18 Herhaling Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (H-DTA) 19 Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) 22 Veilig Werken met Asbestcementleidingen 23 Asbest Herkennen voor de GWW 24 Deskundig Asbest Acceptant (DAA) 25 Asbestdeskundige 26 Asbest Herkennen voor Nutsbedrijven 27 Bodem 28 Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP) 29 Herhaling Deskundig Leidinggevende Projecten (H-DLP) 30 Operationeel Medewerker (OPM) 31 BRL 7000 Werkvoorbereiders/Interne auditoren 32 Basiscursus Bodem 33 Overige 34 Basiscursus Bouwkunde 35 Uniforme Administratieve Voorwaarden 2005 (UAV-GC 2005) 36 Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) 37 Handhavers over de vloer 39 Voor scholing, bijscholing en opleidingsplannen in 2014 is BK Opleidingen uw partner. Op onder andere de vakgebieden Veiligheid, Asbest, Bodem en Civiel staan onze docenten voor u klaar. Wilt u specialistische informatie over geïntegreerde contractvormen en het gunningscriterium EMVI, ook hiervoor kunt u bij ons terecht. De asbestwetgeving is de afgelopen jaren aan veel veranderingen onderhevig geweest. Er worden strengere eisen gesteld aan de diverse toezichthouders bij asbestsaneringen, daarom attenderen wij u graag op onze cursus asbestdeskundige, (pagina 26). Een speelveld in beweging, dat typeert de markt waarin opdrachtnemer en opdrachtgever zich begeven. Er worden duidelijke prestaties van de actoren verwacht bij het werken met geïntegreerde contractvormen. Het gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) heeft zijn intrede inmiddels gedaan en dat vraagt om aanpassingen binnen uw organisatie. Vandaar dat wij hiervoor nieuwe cursussen UAV-GC 2005 en EMVI voor u hebben ontwikkeld (pagina 36 en 37). Arbeidsveiligheid en voldoen aan wet- en regelgeving. Voor veel bedrijven heeft dit naast het bedrijfsresultaat een hoge prioriteit. Projecten worden complexer en vragen een hoger kennisniveau en vaardigheden van projectleiders, werkvoorbereiders en uitvoerenden. In dit kader adviseren wij u graag over de benodigde opleidingen voor uw medewerkers. Dit kan worden opgenomen in een individueel of bedrijfsopleidingsplan. Een overzicht van de geplande cursusdata voor het eerste kwartaal 2014 ontvangt u in hardcopy separaat bij deze catalogus. Via kunt u zich aanmelden voor de digitale kwartaaloverzichten. Voor meer informatie, het ontwikkelen van een opleidingsplan en inschrijven op cursussen kunt u terecht op de website van BK Opleidingen:. Wij wensen u een leerzaam BK cursusgids BK cursusgids

3 Maatwerk en incompany Indien gewenst, verzorgen wij voor u cursussen op maat die zijn ingericht en aangepast aan de hand van uw specifieke wensen en doelstellingen of samengesteld uit meerdere van onze cursussen. Zoals u van ons gewend bent, kunnen wij de cursussen eveneens incompany voor u verzorgen. Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte, kunt u contact opnemen met de cursuscoördinator. Scholingsfonds voor het bouwbedrijf Indien u als werkgever valt onder de CAO voor de Bouw, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van het Scholingsfonds. BK Opleidingen is een door het Scholingsfonds erkend opleidingsinstituut, zodat bijna alle dagcursussen onder de 62A-regeling vallen. De vergoeding voor dagcursussen bedraagt maximaal 234,- per cursist per dag, afhankelijk van de leeftijd. Deze vergoeding is opgebouwd uit 74,- cursuskostensubsidie en maximaal 160,- verlet- en reiskosten per cursusdag. Avondcursussen komen niet in aanmerking voor een vergoeding van het Scholingsfonds. Code 95 Een aantal van onze cursussen is door het CCV erkend voor de nascholing van beroepschauffeurs (CODE 95). Het betreft de volgende cursussen: de eendaagse cursus Basisveiligheid (7 uur), de cursus VCA-VOL (14 uur), de herhaling VCA-VOL (7 uur) en Veilig werken aan Wegen (7 uur). Samenwerkingen Onze cursussen in Noord-Nederland bieden wij u aan in samenwerking met Henk Moes Opleidingscentrum. De examens worden afgenomen door: BK cursusgids

4 Veiligheid Optimale arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie Bij allerlei werkzaamheden in de industrie, bouw en infra is het VCA-certificaat inmiddels een begrip geworden. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongelukken te verminderen. U kunt bij ons terecht voor de VCA-cursussen Basisveiligheid, Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden en Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden. Daarnaast zijn er werkzaamheden die specifieke veiligheidskennis vereisen. Hiertoe heeft BK Opleidingen conform de geldende regelgeving de cursussen Gasmeten en Veilig werken aan wegen ontwikkeld. Basisveiligheid (B-VCA) hoger niveau te boeien. Door de compacte Bij werkzaamheden wordt steeds vaker ééndaagse opzet en het hoge slagingspercentage is het ook een zeer (kosten)efficiënte het VCA-certificaat verplicht gesteld. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu cursusvorm. Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal (dodelijke) Examen ongelukken te verminderen. De cursus wordt afgesloten met een landelijk erkend examen, naar keuze schriftelijk of mondeling, (voorleesexamen dient tijdig te Na het volgen van de cursus bezitten de worden aangevraagd). De cursist krijgt bij cursisten basiskennis over de veiligheidseisen en voorschriften die in acht dienen te toegestuurd met een geldigheidsduur van goed gevolg een certificaat en een pasje worden genomen bij het uitvoeren van 10 jaar. werkzaamheden. De cursus wordt in één dag gegeven van Medewerkers (van VCA* en VCA** tot uur met aansluitend het gecertificeerde bedrijven) in o.a. de bouw-, examen van tot (voorleesexamen metaal-, petrochemie-, groen- en grond-, van tot uur). De cursusprijs weg- en waterbouwsector. bedraagt 235,- (exclusief btw). Dit is inclusief het lesmateriaal, proefexamens, (schriftelijk) examen, diploma, pasje, lunch, Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Beheersing van de Nederlandse taal is voorleesexamen 25,- per kandidaat. middagsnack en thee of koffie. Toeslag aan te bevelen. Algemeen De cursus wordt op een ontspannen en didactisch verantwoorde manier gegeven. Gedegen les door uitvoerige behandeling van alle te examineren hoofdstukken. De theorie wordt toegelicht met praktijkvoorbeel- den en er is ruime mogelijkheid tot oefenen met beantwoorden van examenvragen. Hierdoor is de cursus geschikt voor zwakkere cursisten, maar weet het ook de cursisten op Arbeidswetgeving Veiligheid, risico, ongeval en preventie Brandpreventie Gevaarlijke stoffen Gereedschappen Werken op hoogte Hijsen en tillen Besloten ruimten Elektriciteit Persoonlijke beschermingsmiddelen. Arbo & Veiligheid 6 BK cursusgids BK cursusgids

5 Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA) Bij werkzaamheden wordt steeds vaker het VCA-certificaat verplicht gesteld. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal (dodelijke) ongelukken te verminderen. Bij VCA-gecertificeerde bedrijven dient het operationeel leidinggevende personeel in het bezit te zijn van het VOL- certificaat. Na het volgen van de cursus bezitten de cursisten basiskennis over de veiligheidseisen en voorschriften die in acht dienen te worden genomen bij het uitvoeren van werkzaamheden en weet de cursist op welke wijze zijn mensen te motiveren zijn om de regels na te leven. Operationeel leidinggevende medewerkers (van VCA* en VCA**-gecertificeerde bedrijven) in o.a. de bouw-, metaal-, petrochemie-, groen- en grond-, weg- en waterbouwsector. Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Beheersing van de Nederlandse taal is aan te bevelen. De theorie wordt toegelicht met praktijkvoorbeelden en er is ruime mogelijkheid tot oefenen met beantwoorden van examenvragen. Door de compacte tweedaagse opzet en het hoge slagingspercentage is het ook een zeer (kosten)efficiënte cursusvorm. Examen De cursus wordt afgesloten met een landelijk erkend examen. De cursist krijgt bij goed gevolg een certificaat en een pasje toegestuurd, met een geldigheidsduur van 10 jaar. De cursus wordt in twee dagen gegeven van tot uur met op de tweede dag aansluitend het examen van tot uur. De cursusprijs bedraagt 325,- (exclusief btw). Dit is inclusief het lesmateriaal, proefexamens, (schriftelijk) examen, diploma, pasje, lunch, en thee of koffie. Herhaling Veiligheid Operationeel Leidinggevenden (H-VOL-VCA) Tijdens deze herhalingscursus worden alle te examineren hoofdstukken kort behandeld. De belangrijkste en moeilijkste onderwerpen worden weer opgefrist. Er is tussendoor mogelijkheid tot oefenen met beantwoorden van examenvragen, een uur voor aanvang van het examen is er de mogelijkheid tot het maken van proefexamens. Door de compacte ééndaagse opzet inclusief het examen en het hoge slagingspercentage is het ook een zeer (kosten)efficiënte cursusvorm. Niet alleen herhalingscursisten maken gebruik van deze vorm maar ook nieuwe cursisten van hoger niveau (HBO) kiezen vaak voor deze vorm in plaats van de tweedaagse VOL cursus. Algemeen De cursus wordt op een ontspannen en didactisch verantwoorde manier gegeven, met beknopte behandeling van de hoofdpunten van de te examineren hoofdstukken. Examen De cursus wordt afgesloten met een landelijk erkend examen. De cursist krijgt bij goed gevolg een certificaat en een pasje toegestuurd, met een geldigheidsduur van 10 jaar. De cursus wordt in één dag gegeven van tot uur met aansluitend het examen van tot uur. De cursusprijs bedraagt 235,- (exclusief btw). Dit is inclusief het lesmateriaal, proefexamens, examen, diploma, pasje, lunch, en thee of koffie. Arbo & Veiligheid Algemeen De cursus wordt op een ontspannen en didactisch verantwoorde manier gegeven. Gedegen les door uitvoerige behandeling van alle te examineren hoofdstukken. Arbeidswetgeving Veiligheid, risico, ongeval en preventie Ongevaltheorie en het bevorderen van veilig werken RI&E, TRA en LMRA Brandpreventie Gevarenbronnen Gevaarlijke stoffen Gereedschappen Werken op hoogte Hijsen en tillen Besloten ruimten Elektriciteit Ergonomie Persoonlijke beschermingsmiddelen. Arbeidswetgeving Veiligheid, risico, ongeval en preventie Ongeval theorie en het bevorderen van veilig werken RI&E, TRA en LMRA Brandpreventie Gevarenbronnen Gevaarlijke stoffen Gereedschappen Werken op hoogte Hijsen en tillen Besloten ruimten Elektriciteit Ergonomie Persoonlijke beschermingsmiddelen. 8 BK cursusgids BK cursusgids

6 Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden (VIL-VCU) Deze cursus is verplicht voor intercedenten die werkzaam zijn bij VCU-gecertificeerde uitzendbureaus en is aan te bevelen voor alle intercedenten, werkzaam in de technische en industriële branche. Voorheen behaalden de leidinggevenden en intercedenten meestal VOL-VCA. Vanaf 1 april 2004 is dit gewijzigd waarbij voor de uitzendbranche VIL-VCU van toepassing is. Deze cursus voldoet aan de eisen zoals die zijn gesteld aan de VCU-certificering. Na het volgen van de cursus bezitten de cursisten basiskennis over de veiligheidseisen en voorschriften die in acht worden genomen bij het uitvoeren van werkzaamheden en weet de cursist hoe zijn mensen te motiveren zijn om de regels na te leven. Intercedenten, werkzaam in de technische en industriële branche. Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Beheersing van de Nederlandse taal is aan te bevelen. Algemeen De cursus wordt op een ontspannen en didactisch verantwoorde manier gegeven. Gedegen les door uitvoerige behandeling van alle te examineren hoofdstukken. De theorie wordt toegelicht met praktijkvoorbeelden en er is ruime mogelijkheid tot oefenen met beantwoorden van examenvragen. Door de compacte tweedaagse opzet en het hoge slagingspercentage is het ook een zeer (kosten)efficiënte cursusvorm. Examen De cursus wordt afgesloten met een landelijk erkend examen. De cursist krijgt bij goed gevolg een certificaat en een pasje toegestuurd, met een geldigheidsduur van 10 jaar. De cursus wordt in twee dagen gegeven van tot uur met op de tweede dag aansluitend het examen van tot uur. De cursusprijs bedraagt 325,- (exclusief btw). Dit is inclusief het lesmateriaal, proefexamens, (schriftelijk) examen, diploma, pasje, lunch, en thee of koffie. Gasmeten (EX-OX-TOX) Gasmetingen worden uitgevoerd om te Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Beheersing van de Nederlandse taal bepalen of schadelijke gassen of dampen op de werkplek aanwezig zijn. Met name het is aan te bevelen. Het niveau van de cursus werken met verontreinigde grond en in besloten ruimten brengt mogelijk een blootstelling is MBO. aan schadelijke gassen of dampen als risico met zich mee. De cursus wordt gegeven van tot uur. De cursusprijs bedraagt 259,- (exclusief btw). Dit is inclusief het lesmateriaal, deelnamecertificaat, lunch, en thee of koffie. De cursus is bedoeld voor eenieder die in zijn functie belast is met het uitvoeren van gasmetingen. De cursus laat de deelnemer kennismaken met de theorie achter het gasmeten en de verschillende soorten gasmeetapparatuur. De theorie wordt door middel van praktijkoefeningen aangevuld. Mensen die werkzaam zijn in besloten ruimten, gaswachten, mangatwachten, veiligheidskundigen en mensen in het bezit van het DLP-certificaat die verdieping of opfrissing van hun kennis en vaardigheden willen. Arbo & Veiligheid Arbeidswetgeving Veiligheid, risico, ongeval en preventie Ongevaltheorie en het bevorderen van veilig werken RI&E, TRA en LMRA Brandpreventie Gevarenbronnen Gevaarlijke stoffen Gereedschappen Werken op hoogte Hijsen en tillen Besloten ruimten Elektriciteit Ergonomie Persoonlijke beschermingsmiddelen Verbrandingsproces Gevaarlijke stoffen, chemiekaarten en de grenswaarde Werken in verontreinigde grond Werken in besloten ruimten Gasmeetapparatuur en de werkingsprincipes PID-meter, HC-meter, EX-OX meter en gasdetectie- buisjes Meetregistratie Uitvoeren en interpreteren van luchtkwaliteitsmetingen aan de hand van opdrachten 10 BK cursusgids BK cursusgids

7 Veilig Werken aan Wegen (VWAW) De in Nederland steeds groter wordende Er is geen specifieke vooropleiding drukte op de wegen levert steeds vaker noodzakelijk. Een goede beheersing van de gevaar op voor mensen die werkzaamheden Nederlandse taal is aan te bevelen. aan of langs de weg uitvoeren. In de CAO voor het bouwbedrijf is de bepaling opgenomen dat alle werkers aan de weg een cursus De cursus wordt in één dag gegeven van Veilig werken aan wegen moeten hebben tot circa uur. De prijs voor de gevolgd. dagcursus bedraagt 195,- (exclusief btw). Dit is inclusief het lesmateriaal, deelnamecertificaat, lunch en thee of koffie. Aan de hand van fotomateriaal, video s, vragen, opdrachten en de CROW-publicatie 96b worden stap voor stap alle aspecten behandeld en geoefend die met veiligheid bij wegwerkzaamheden te maken hebben. Voor de noodzakelijk theoretische onderbouwing is voor een sterk visuele en praktische benadering gekozen (er wordt gewerkt met leskaarten die situaties bij en op de weg beschrijven). De cursus bevat daarom ook een praktisch gedeelte waarbij daadwerkelijk een weg met wegafzettingsmaterialen wordt afgezet. Bedrijfshulpverlener (BHV) In de Arbowet staat dat bedrijven verplicht De cursus wordt gegeven van tot zijn om doeltreffende maatregelen te nemen uur. De prijs voor deze tweedaagse cursus op het gebied van bedrijfshulpverlening. bedraagt 275,- (exclusief btw) per cursist. Taken van de bedrijfshulpverlener zijn o.a. Dit is inclusief het lesmateriaal, audiovisuele het bestrijden van een beginnende brand, middelen en deelnamecertificaat (+ pasje) het begeleiden van een ontruiming en het koffie/thee en lunch. verlenen van eerste hulp. Herhalingscursus Om de opgedane kennis van de basiscursus Deze tweedaagse cursus is bedoeld voor bij te houden, is het aan te raden om jaarlijks een ieder die werkzaam is in de functie van een herhalingsopleiding (H-BHV) te volgen. leidinggevende of operationeel medewerker. Tijdens deze cursus wordt zowel in theorie opleiding worden dan herhaald. De belangrijkste onderwerpen uit de basis- als aan de hand van praktijkoefeningen de De prijs van deze eendaagse cursus BHV-organisatie behandeld. bedraagt 175,- (exclusief btw). De cursus voldoet aan de eind- en toetstermen van NIBHV. Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Beheersing van de Nederlands taal is aan te bevelen. Arbo & Veiligheid Deze cursus is primair ontwikkeld voor wegwerkers, maar is ook geschikt om u op de hoogte te brengen van de CROW-publicaties 96a en 96b. Verschillende typen wegen Gevaarsaspecten die verbonden zijn aan bepaalde werkzaamheden Verkeersmaatregelen die getroffen kunnen worden om de veiligheid te kunnen waarborgen. Denk hierbij aan: gebruik van afzettingsmaterialen, gebruik van rijdende afzettingen en het plaatsen van de juiste verkeersborden op de juiste afstanden Werkprocedures die in acht moeten worden genomen bij het veilig verwijderen van afzettingen, pylonen, et cetera Praktijkdeel Dag 1 Introductie Taken van de bedrijfshulpverlener Brandbestrijding Communicatie tijdens incidenten Ontruimingsplan Brand blus instructie Toets (examen) Dag 2 Bewustzijnstoornissen Ademhalingsstoornissen Circulatiestoornissen Beademing Reanimatie incl. bediening AED Bloedingen Toets (examen) 12 BK cursusgids BK cursusgids

8 Asbest Asbest Herkennen Asbest Asbest, we zijn er nog niet van af Al sinds 1993 is een algemeen asbestverbod door de overheid afgekondigd. Echter, vandaag de dag is het asbestprobleem nog steeds niet opgelost. Asbest en het werken met asbest geeft niet alleen gezondheidsrisico s, maar ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. BK Opleidingen heeft in de loop der jaren diverse cursussen op het gebied van asbest ontwikkeld en verzorgd. U vindt in deze catalogus asbestcursussen die gericht zijn op het werk van zowel de uitvoerenden van asbestsaneringen, als de toezichthoudende partijen. Als er tijdens het werk asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Niet alleen voor de uitvoering van het werk, maar ook voor de gezondheid van de werknemers en de omgeving. Dit heeft vaak financiële consequenties. Het weten wat de risico s zijn, het kunnen vaststellen of aangetroffen materiaal mogelijk asbest bevat en daarop passende maatregelen nemen, wordt behandeld tijdens deze cursus. Het herkennen van asbestverdachte materialen in specifieke toepassingen in gebouwen, grond en bouw- en sloopafval. Medewerkers van (lokale) overheden, sloopbedrijven, advies- en onderzoeksbureaus, evenals uitvoerenden met een takenpakket binnen de inzameling, sortering, verwerking en recycling van afvalstoffen. Kortom: iedereen die beroepsmatig te maken kan krijgen met asbest. Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Maatwerk Afhankelijk van de groepssamenstelling kan het accent worden gelegd op asbest in gebouwen en objecten of asbest in grond. Om een zo compleet mogelijk overzicht te geven wordt de problematiek van beiden behandeld. De cursus wordt geïllustreerd met videomateriaal, monsters van asbesthoudende materialen (veilig verpakt), monsters van asbestvervangende materialen en PBM s toegepast bij sanerings-technieken. Indien uitsluitend een cursus asbest herkennen noodzakelijk is in het kader van certificeringstrajecten van bijvoorbeeld BRL 1000, BRL 2000, BRL 6000 of BRL 7000, dan verwijzen wij u naar onze cursus in de grond-, weg- en waterbouw. De cursus wordt gegeven in één dag van tot uur. De cursus bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. In het theoretische gedeelte komen de hiernaast genoemde onderwerpen aan de orde. In het praktische gedeelte kunnen de asbesthoudende materialen die zijn besproken uitgebreid worden bekeken. De prijs voor de cursus bedraagt 239,- (exclusief btw). Dit is inclusief thee, koffie, lunch deelnamecertificaat en een uitgebreid illustratief lesboek dat na afloop van de cursus als naslagwerk kan dienen. Herkennen van asbesthoudende materialen Relevante wetgeving omtrent asbest Gezondheidsrisico s en eigenschappen van asbest Toepassing van asbest in gebouwen en objecten Asbest in bouw- en sloopafval 14 BK cursusgids BK cursusgids

9 Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) Herhaling Deskundig Asbestverwijderaar (H-DAV) Asbest Dit houdt in dat zij het beste kunnen kiezen Sinds 1 januari 2008 moeten alle De cursus wordt in een of twee dagen ge- Ter voorbereiding op dit herexamen heeft voor een cursus, die ten minste twee maan- asbestverwijderaars (die saneringen geven. De prijs voor de tweedaagse cursus BK de opleiding H-DAV ontwikkeld. De H-DAV den voor het verlopen van hun bevoegdheid uitvoeren in risicoklasse 2 en 3) in het bezit bedraagt 449,- (exclusief btw). bestaat uit een theorie- en een praktijkge- wordt gegeven. Cursisten, die geen behoefte zijn van het persoonscertificaat Deskundig De prijs voor de eendaagse cursus is 249,- deelte. Tijdens het theoriegedeelte worden, hebben aan een geldige DAV-bevoegdheid, Asbestverwijderaar (DAV). De geldigheid (exclusief btw). Deze prijzen zijn inclusief het aan de hand van de nieuwe syllabus, de ontvangen van ons een deelnamecertifi- van dit DAV-certificaat is drie jaar en de lesmateriaal, lunch, thee of koffie en exclusief ontwikkelingen en veranderingen van de caat, waarmee aangetoond kan worden dat DAV-bevoegdheid dient door middel van examen- en certificeringskosten. De examen- afgelopen drie jaar behandeld. Tijdens ze bijscholing hebben gevolgd. een herexamen (zowel theorie als praktijk) te worden verlengd. en certificeringskosten van de DAV bedragen 335,-. het praktijkgedeelte worden de praktijkopdrachten van het DAV-examen besproken en Deze cursus bereidt u voor op het persoons- geoefend. De cursus wordt gegeven in één dag van tot uur met aansluitend het examen. De prijs voor de cursus bedraagt certificaat Deskundig Asbest Verwijderaar. De herhalingscursus Deskundig Asbestver- 249,- (exclusief btw). Dit is inclusief het Afhankelijk van de ervaring en vaardigheden wijderaar (H-DAV) is bestemd voor iedereen lesmateriaal, lunch, thee of koffie en exclusief van de cursist kan gekozen worden voor een die zijn DAV-bevoegdheid wil verlengen en examen- en certificeringkosten. De examen- één- of een tweedaagse cursus. diegenen die op de hoogte wensen te blijven en certificeringskosten van de DAV bedragen De cursus DAV bestaat uit een theorie- en van de ontwikkelingen op het gebied van 335,-. een praktijkgedeelte. asbestsaneringen. Asbestverwijderaars die saneringen uitvoe- Asbestverwijderaars wiens persoonscertifi- ren in risicoklasse 2 en 3 conform SC 530. caat na drie jaar dient te worden verlengd. Bij de keuze van een cursusdatum adviseren wij cursisten, voor wie het niet hebben van een geldige DAV-bevoegdheid gevolgen heeft voor hun inzetbaarheid, rekening te houden met een mogelijk herexamen. Herkomst en eigenschappen van asbest Asbestherkenning Gezondheidsrisico s van asbest Persoonlijke beschermingsmiddelen Afbakening en afscherming Werken op hoogte Saneringstechnieken Eindschoonmaak Decontaminatie Afvalbehandeling ODM en WMS Praktijk Herkomst en eigenschappen van asbest, Asbestherkenning Gezondheidsrisico s van asbest Persoonlijke beschermingsmiddelen Afbakening en afscherming Werken op hoogte Saneringstechnieken Eindschoonmaak Decontaminatie Afvalbehandeling ODM en WMS 16 BK cursusgids BK cursusgids

10 Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) Herhaling Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (H-DTA) Asbest Examen Het is in Nederland niet zomaar toegestaan De cursus wordt gegeven in vijf werkdagen Voldoen aan de exameneisen om het De planning van onze DTA-herhalingscursus asbest te verwijderen. Je moet op persoons- van tot uur. De cursusprijs persoonscertificaat DTA conform de eisen is zodanig, dat de cursisten altijd binnen drie niveau gecertificeerd en deskundig zijn om bedraagt 1.250,-. Dit bedrag is inclusief van SC 510 te verlengen. weken na een cursus een examen kunnen deze potentieel risicovolle werkzaamheden te verrichten. Als deskundig toezichthouder het lesmateriaal, lunch, thee en koffie en exclusief btw en examenkosten à 560,-. afleggen bij een erkend examenbureau. Tijdens het theorie-examen (75 minuten) asbestverwijdering ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de asbestverwijderaars en de omgeving. Je Studiebelasting De DTA-opleiding is een cursus op MBO- In het bezit van een DTA-certificaat. Opbouw cursus wordt de kennis van de kandidaat getoetst met 35 meerkeuzevragen en zes open vragen. Tijdens het praktijkexamen (150 draagt onder andere zorg voor de correcte niveau. Van de cursist wordt dan ook verwacht De herhalingscursus neemt twee werkdagen minuten) worden aan de hand van vijf opstelling van de veiligheidsmaatregelen en dat zijn vooropleiding en ervaring voldoende in beslag. Een dag wordt besteed aan de praktijkopdrachten de vaardigheden van de houdt toezicht op het gebruik van de PBM s. zijn om dit niveau aan te kunnen. De ervaring theorie en een aan praktijk. De praktijkloca- kandidaat getoetst. Daarnaast zorg je voor de correcte registratie van afgevoerd asbesthoudend materiaal. leert dat cursisten gemiddeld ten minste 25 studie-uren moeten besteden aan de voorbe- tie is een trainingscentrum waar ook het DTAexamen wordt afgenomen. Het is mogelijk Voldoen aan de exameneisen om het reiding van het examen om van een goede kans op het behalen van een Certificaat van Vakbekwaamheid verzekerd te zijn. alleen in te schrijven voor de theoriedag. persoonscertificaat DTA conform de eisen van SC 510 te behalen. Examen De cursus wordt gegeven van tot uur. De cursusprijs bedraagt voor de De planning van onze DTA-opleiding is zodanig, dat de cursisten altijd binnen drie weken tweedaagse variant 475,- en voor alleen de theoriedag 275,-. Deze bedragen zijn inclu- Leidinggevenden bij asbestsaneringen, na een cursus een examen kunnen afleggen sief het lesmateriaal, lunch, thee en koffie en uitgevoerd door SC 530 gecertificeerde bij een erkend examenbureau. Tijdens het exclusief btw en examenkosten à 560,-. bedrijven. theorie-examen (75 minuten) wordt de kennis van de kandidaat getoetst met 35 meerkeuzevragen en zes open vragen. Tijdens Er is geen specifieke vooropleiding noodza- het praktijkexamen (150 minuten) worden kelijk. Het niveau is MBO. aan de hand van vijf praktijkopdrachten de Opbouw cursus De cursus neemt in een periode van twee vaardigheden van de kandidaat getoetst. weken vijf volledige werkdagen in beslag. con- Drie dagen worden besteed aan de theorie tact opnemen met Marianne Jansen of Marga en twee aan praktijk. De praktijklocatie is een Buurman of trainingscentrum waar ook het DTA-examen Voor planning en online aanmelden kunt u wordt afgenomen. terecht op onze website Herkomst en eigenschappen van asbest Gezondheidsrisico s van asbest Asbestherkenning Persoonlijke beschermingsmiddelen Arbeidshygiëne Wet- en regelgeving Asbest in de bodem Werken aan en met AC-leidingen Arbeidshygiëne bij kortdurend kleinschalig grondverzet Herkomst en eigenschappen van asbest Asbestherkenning Gezondheidsrisico s van asbest Persoonlijke beschermingsmiddelen Afbakening en afscherming Werken op hoogte Saneringstechnieken Eindschoonmaak Decontaminatie Afvalbehandeling ODM en WMS 18 BK cursusgids BK cursusgids

11 Asbest Asbest, breng het in beeld

12 Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) Veilig Werken met Asbestcementleidingen Asbest Algemeen Voor medewerkers die asbestinventarisaties De cursus wordt gegeven in twee dagen van Het wondermateriaal uit de vorige eeuw, De cursus bestaat uit een theoretisch en uitvoeren, is het van belang asbestverdachte 8.30 tot uur. De cursusprijs bedraagt asbest, is vanwege de unieke eigenschap- praktisch gedeelte en behandelt naast de materialen te herkennen in hun specifieke 595,-. Dit bedrag is inclusief het lesmateri- pen veel gebruikt in ondergronds (water) basiskennis en het wettelijk kader ook de toepassingen in gebouwen en bouw- en aal, lunch, thee en koffie en exclusief btw en leidingwerk. Kilometers waterleiding van gevaren en de mogelijke gezondheidsri- sloopafval. Deze medewerkers dienen per examenkosten à 560,-. asbestcement liggen in de Nederlandse sico s. In het theoretische gedeelte komen de 1 januari 2012 in het bezit te zijn van het certificaat Deskundig Inventariseerder Asbest Onderdeel bouwkunde bodem. Tijdens regulier grondwerk kun je onverwacht met deze leidingen geconfron- hiernaast genoemde onderwerpen aan de orde. In het praktische gedeelte kunnen de conform de SC 560. Omdat er wordt vereist dat een gecertifi- teerd worden. En natuurlijk hebben deze asbesthoudende materialen die besproken ceerd deskundig inventariseerder asbest ook over bouwkundige basiskennis beschikt, leidingen noodzakelijk gepland onderhoud nodig. De medewerkers zullen daarom op zijn uitgebreid worden bekeken. Voldoen aan de exameneisen om het is er in het examineringschema SC 560 de hoogte moeten zijn van de gevaren voor De cursus voldoet aan de gestelde persoonscertificaat DIA conform de eisen een bouwkundig gedeelte opgenomen henzelf en de omgeving. opleidingseisen voor diverse certificeringstra- van SC 560 te behalen. die apart geëxamineerd dient te worden. Hiervoor verzorgen wij tevens de basiscursus Bouwkunde. Het veilig uitvoeren van werkzaamheden aan jecten, waaronder de BRL Medewerkers van SC 540-gecertificeerde bedrijven die zich bezighouden met as- Examen mogelijk asbesthoudende (water)leidingen. Tevens het herkennen van asbestverdachte De cursus wordt in één dag gegeven van tot circa uur. De cursusprijs bestinventarisaties en diegenen die kennis De cursus DIA wordt afgesloten met een materialen bij werkzaamheden in de bodem, bedraagt 239,- (exclusief btw). Dit is inclusief moeten hebben van alle facetten van het landelijk erkend examen. De cursist ontvangt teneinde blootstellingsrisico s te vermijden. koffie, thee, lunch, deelnamecertificaat. Het asbestonderzoek conform de SC 540. Er is geen specifieke vooropleiding noodza- bij het met goed gevolg afleggen van beide examens (zowel het onderdeel asbest (theorie en praktijk) als het onderdeel bouwkunde) een certificaat met een geldig- Medewerkers van bedrijven in ondergrondse infra en nutsbedrijven die tijdens de uit- uitgebreide lesboek kan na afloop van de cursus als naslagwerk dienen. kelijk. Het niveau is MBO. heidsduur van 3 jaar. voering van hun werkzaamheden mogelijk Opbouw cursus kunnen worden blootgesteld aan asbest. Te denken valt aan (storings-)monteurs gas, De cursus bevat naast de theorie eveneens water en elektra, aannemers en telecom een praktijkdeel en voldoet aan de eind- installateurs. termen zoals opgesteld in het examineringschema voor het ASCERT-persoonscertificaat Deskundig Inventariseerder Asbest (SC 560). Er is geen specifieke vooropleiding noodza- kelijk. Beheersing van de Nederlandse taal is aan te bevelen. Wettelijk kader Asbest-soorten en toepassing Asbest herkennen Inventarisatie onderzoek Analyse van asbest Risicoklassen Rapportage Communicatie Gedragscode en onafhankelijkheid Herkomst en eigenschappen van asbest Gezondheidsrisico s van asbest Asbestherkenning Persoonlijke beschermingsmiddelen Arbeidshygiëne Wet- en regelgeving Asbest in de bodem Werken aan en met ac-leidingen Arbeidshygiëne bij kortdurend kleinschalig grondverzet 22 BK cursusgids BK cursusgids

13 Asbest Herkennen voor de GWW Deskundig Asbest Acceptant (DAA) Asbest Maatwerk Al in 1993 is een algeheel asbestverbod door De cursus behandelt naast de basisken- Als laatste schakel in de keten van deskun- De cursus is gericht op kandidaten vanaf de overheid afgekondigd. Met dit asbest- nis (wetgeving, gezondheidsrisico s en dige asbestverwijdering wordt het asbest- LBO-niveau. Beheersing van de Nederlandse verbod is het asbestprobleem niet opgelost. asbestherkenning) ook de bijzonderheden in afval aangeleverd op de eindlocatie. Naast taal is aan te bevelen. De cursus leidt op voor Asbest en het werken met asbest geeft niet relatie tot de bodem. de geplande leveringen wordt regelmatig het examineringsschema SC-580 Deskundig alleen gezondheidsrisico s, maar ook een De cursus bestaat uit een theoretisch en door de onwetende burger onverwacht Asbest Acceptant DAA en sluit aan op gel- maatschappelijke verantwoordelijkheid. een praktisch gedeelte. In het theoretisch asbesthoudend afval aangeleverd of komen dende wet- en regelgeving omtrent arbeids- BK Opleidingen heeft in de loop der jaren gedeelte komen de hiernaast genoemde er illegale stortingen op de eindlocatie omstandigheden en asbest. De cursus wordt diverse cursussen op het gebied van asbest onderdelen aan de orde. In het praktische terecht. De acceptant op de eindlocatie afgesloten met een examen afgenomen ontwikkeld en verzorgd. gedeelte kunnen de besproken materialen heeft de verantwoordelijkheid om binnen door een erkend examenbureau. worden bekeken en wordt aandacht besteedt aan de toe te passen PBM s. de bedrijfsprotocollen te handelen, waarbij veiligheid van werknemers en omgeving Het herkennen van asbestverdachte materialen in de bodem, grond en bouw- en sloopafval. De cursusduur is één dag van tot circa voorop staat. Voor cursisten die de cursus volgen in het kader van voorlichting en zorgplicht is een eendaagse cursus voldoende. Een uur. De cursusprijs bedraagt 239, (exclusief btw). Dit is inclusief thee, koffie, Asbest herkennen bij de acceptatie van afvalstoffen. Actie kunnen ondernemen bij examen is hierbij niet nodig en deze cursisten ontvangen een deelnamecertificaat. De Medewerkers van (GWW-) aannemers, lunch, deelnamecertificaat en een uitge- afwijkingen in de acceptatieprotocollen/ tweedaagse variant van de cursus wordt op nutsbedrijven, bodemonderzoeksbureaus, breid illustratief lesboek dat na afloop van de bedrijfsprocedures. de tweede dag gevolgd door een examen. evenals opdrachtgevers en milieuambtenaren. Kortom: iedereen die beroepsmatig te maken kan krijgen met asbest in de bodem cursus als naslagwerk kan dienen. De cursus Deskundig Asbest Acceptant is De cursustijden zijn van uur tot uur. De prijs voor de eendaagse cursus bedraagt 239,- (exclusief btw) en voor de tweedaagse (grond-, weg- en waterbouw). bestemd voor diegenen die betrokken zijn cursus 449,-. Dit is inclusief het lesmateriaal, bij de inzameling van afvalstoffen, zoals beheerders en assistent-beheerders van o.a. lunch en thee of koffie en exclusief examenkosten. Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Beheersing van de Nederlandse taal is stortplaatsen, milieustraten, afvalsorteerbedrijven en puinbrekers. aan te bevelen. De Stichting Certificatie Asbest heeft voor Kwalibo-certificering deze groep medewerkers het examineringsschema SC-580 Deskundig Asbest Accep- De cursus voldoet in het kader van de certifi- tant ontworpen. ceringstrajecten BRL 1000, BRL 2000, BRL 6000 en BRL Herkomst en eigenschappen van asbest Gezondheidsrisico s Asbestherkenning Persoonlijke beschermingsmiddelen Arbeidshygiëne Wet- en regelgeving Omgang met asbest in de bodem Overige asbest, AC-leidingen, asbesthoudende wegen Asbestherkenning Wet- en regelgeving Gezondheidsrisico s PBM s Asbest in bouw- en sloopafval Stort en acceptatieprocedures 24 BK cursusgids BK cursusgids

14 Asbestdeskundige Asbest Herkennen voor Nutsbedrijven Asbest Kwalibo-certificering Het houden van toezicht op de regels en Toezichthouders en handhavers van Het wondermateriaal uit de vorige eeuw, De cursus voldoet aan de gestelde richtlijnen van zowel de Arbowet als het As- gemeentelijke, provinciale en lande- asbest, is vanwege de unieke eigenschap- opleidingseisen voor diverse certificeringstra- bestverwijderingsbesluit vereisen een hoge lijke overheid evenals medewerkers van pen veel gebruikt in het Nederlandse on- jecten waaronder de BRL mate van kennis van de handhaver/toezichthouder. Niet alleen van de asbestproblema- milieu-instellingen (o.a. milieupolitie en milieudienst), auditoren van certificerende dergronds openbare leidingnet. Kilometers leiding van asbestcement liggen in de bo- Maatwerk tiek, maar ook van het saneringsproces instellingen en inspecteurs van de Inspectie dem. De medewerker die aan het werk is aan De cursus behandelt naast de basiskennis en de verschillende praktijksituaties. Deze SZW. Kortom: iedereen die beroepsmatig te de ondergrondse infra kan geconfronteerd en het wettelijk kader ook de gezondheidsri- cursus voorziet in de noodzakelijke kennis maken krijgt met toezichthoudende taken bij worden met zowel deze asbesthoudende sico s bij mogelijke blootstelling aan asbest om deskundig toezicht te kunnen houden het asbestsaneringsproces. leidingen als gebroken asbestfragmenten. bij werkzaamheden in de bodem. waarbij alle belangen van betrokkenen aan bod komen. De medewerker zal op de hoogte moeten zijn van de gezondheidsrisico s en welke De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. In het theoretisch Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Het niveau is MBO. maatregelen er wettelijk genomen moeten worden om veilig en gezond te werken. gedeelte komen de hiernaast genoemde onderdelen aan de orde. In het praktische Het praktisch toepassen van asbest wet- en regelgeving bij (sanerings)werkzaamheden, gedeelte kunnen de besproken materialen worden bekeken en wordt aandacht evenals het voortijdig onderkennen van De cursusduur is drie dagen van tot Het herkennen van asbestverdachte materi- besteed aan de toe te passen PBM s. mogelijke blootstellingsrisico s (risicomanagement) uur. De cursusprijs bedraagt 695,- (exclusief btw en examenkosten à 825,-). alen bij aanleg van nutsvoorzieningen in de bodem om blootstellingsrisico s te vermijden. De cursus bestaat uit zowel een theorie- als een praktijkgedeelte en voldoet aan de eind Dit is inclusief lesmateriaal, thee, koffie, lunch en deelnamecertificaat (indien er geen De cursusduur is één dag van tot circa uur. De cursusprijs bedraagt en toetstermen opgesteld in het Examine- examen wordt afgelegd). Medewerkers van nutsbedrijven: (storings-) 239,- (exclusief btw). Dit is inclusief thee, ringsschema SCA-570. De cursus kan worden afgesloten met een examen, afgenomen monteurs gas, water en elektra evenals aannemers in de ondergrondse infra en koffie, lunch, deelnamecertificaat en een uitgebreid illustratief lesboek dat na afloop door een landelijk erkend examenbureau. telecominstallateurs. Kortom: iedereen die van de cursus als naslagwerk kan dienen. beroepsmatig te maken kan krijgen met asbestblootstelling bij werkzaamheden aan nutsvoorzieningen. Er is geen specifieke vooropleiding noodza- kelijk. Beheersing van de Nederlandse taal is aan te bevelen. Herkomst en eigenschappen van asbest Gezondheidsrisico s Asbestherkenning Werkplekinrichting Saneringsproces Eindbeoordeling Persoonlijke beschermingsmiddelen Arbeidshygiëne Wet- en regelgeving Handhaving en controle Herkomst en eigenschappen van asbest Gezondheidsrisico s Asbestherkenning Persoonlijke beschermingsmiddelen Arbeidshygiëne Wet- en regelgeving Omgang met asbest in de bodem Overige asbest, AC-leidingen, asbestwegen 26 BK cursusgids BK cursusgids

15 Bodem Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP) Bodem Laat de bodem een kans zijn voor uw plannen! Bij werkzaamheden in de bodem kan men te maken krijgen met de problematiek rondom verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie. Het is hierbij belangrijk dat de diverse werknemers over voldoende kennis beschikken over de verplichtingen vanuit de Wet bodembescherming (Wbb). Voor deze doelgroep (van grondeigenaar tot handhaver) bieden wij de Basiscursus bodem aan. Bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie dienen leidinggevenden op een project over voldoende kennis te beschikken op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne. Zoals verwoord in onder andere het Arbo-informatieblad 22 of de CROW-publicatie 132. Deze kennis kan verkregen worden door het volgen van de cursus DLP (Deskundig Leidinggevende Projecten). Ook in het kader van de BRL SIKB 7000-serie (Beoordelingsrichtlijn uitvoering van (water) bodemsaneringen) is het noodzakelijk dat uitvoerende medewerkers de nodige kennis hebben op het gebied van werkzaamheden in of met verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie. Conform de BRL SIKB 7000 wordt aan de kwaliteitsverantwoordelijke persoon onder andere de eis gesteld kennis te hebben van de inhoud van de CROWpublicatie 132. Door het volgen van de DLPcursus kan aan deze eis worden voldaan. De DLP geeft invulling aan de maatregelen die zijn opgenomen in het V&G-plan uitvoeringsfase/plan van aanpak. De cursusinhoud voldoet zowel in theorie als praktijk aan de eind en toetstermen van de CROW- publicatie 132. Operationeel leidinggevenden van BRL 7000-gecertificeerde aannemers, ZZP ers bij (water)bodemsaneringen evenals toezichthouders en handhavers van (lokale) overheden en milieudiensten. Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is aan te bevelen. Het niveau is MBO. De drie cursusdagen zijn van 8.30 uur tot uur in een periode van drie weken. Het examen wordt in de middag van de derde cursusdag van uur tot uur afgenomen. De cursusprijs bedraagt 635,- (exclusief btw) per cursist. Dit bedrag is inclusief cursusboek, praktijkmaterialen, koffie, thee, lunch, examen en certificaat met pasje. Op verzoek leveren wij de CROW-publicatie 132 tegen de geldende kostprijs. Naast de milieuhygiënische aspecten vanuit de Wbb brengen werkzaamheden in of met verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie ook veiligheids- en gezondheidsrisico s voor de uitvoerende met zich mee. Vanuit de Arbowet dienen alle betrokkenen bij de uitvoering van een project over voldoende kennis te beschikken op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne. Wettelijk kader (arbeid- en milieuwetgeving en handhaving) Voorbereiding Onderzoek/ ontwerp Taken van de DLP Risicoherkenning, -beoordeling en -beheersing Arbeidshygiëne Milieuhygiëne Metingen & meetstrategieën Vaardigheden t.b.v. leidinggeven en toezicht houden Niet-voorziene situaties/opschalen 28 BK cursusgids BK cursusgids

16 Herhaling Deskundig Leidinggevende Projecten (H-DLP) Operationeel Medewerker (OPM) Bodem werkzaamheden in of met verontreinigde Na het succesvol afronden van de opleiding Deze eendaagse cursus wordt van 9.00 uur Ten aanzien van risico s en de te maatrege- grond, (grond)water of baggerspecie. tot DLP dient het certificaat om de vijf jaar te tot circa uur gegeven. De cursusprijs len bij werkzaamheden in of met verontrei- Dit geldt ook voor medewerkers van (nuts) worden verlengd. Dit kan door middel van bedraagt 195,- (excl. btw) per cursist. Dit be- nigde grond, (grond)water of baggerspecie bedrijven die mogelijk in aanraking komen het volgen van onze terugkomdag DLP. drag is inclusief cursusmateriaal, koffie, thee, heeft een werkgever de verantwoordelijkheid met verontreinigde grond. lunch, en verlenging van het DLP-certificaat. Op verzoek leveren wij de CROW-publicatie voldoende voorlichting en onderricht te geven aan zijn werknemers. In het Arbo- De cursist heeft na afloop praktische De cursus H-DLP geeft invulling aan de 132 tegen de geldende kostprijs. informatieblad 22 en de CROW-publicatie basiskennis verkregen om op een verant- gestelde eisen in de CROW-publicatie wordt gesteld dat operationele medewerkers bij onvoldoende ervaring met de werkzaamheden in of met verontreinigde woorde manier om te gaan met de mogelijke blootstellingsrisico s. Daarnaast weet de cursist afwijkende situaties/onvoorziene De cursus is bestemd voor de DLP en KVP grond, (grond)water of baggerspecie de omstandigheden te herkennen en te melden wiens DLP-certificaat dient te worden verlengd. cursus OPM (Operationeel Medewerker) bij de direct verantwoordelijke (de DLP op in het kader van de CROW-publicatie 132. nl moeten hebben gevolgd. Deze cursus geeft locatie). invulling aan de verplichte voorlichting en onderricht naar een werknemer. De cursist dient in het bezit te zijn van het DLP-certificaat. Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Het niveau is vanaf LBO. Iedereen werkzaam in of met verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie dient praktische basiskennis te hebben om op De cursus wordt in één dag gegeven van een verantwoorde manier om te gaan met tot circa uur. De cursusprijs de mogelijke blootstellingsrisico s. Indien dit bedraagt 195,- (exclusief btw). Dit bedrag niet is verkregen door ervaring kan de cursus is inclusief cursusboek, praktijkmaterialen, Operationeel Medewerker hierin voorzien. koffie, thee, lunch en certificaat. Onze cursus voldoet aan de in de CROWpublicatie 132 gestelde eindtermen voor de cursus OPM. De OPM-cursus is bestemd voor alle opera- tionele medewerkers (o.a. grondwerkers, machinisten, chauffeurs en monteurs) die betrokken zijn bij de uitvoering van Wettelijk kader Wijzigingen CROW 132. Taken en verantwoordelijkheid DLP Risicoherkenning, -beoordeling en -beheersing Arbeidshygiëne Milieuhygiëne Metingen & meetstrategieën Vaardigheden t.b.v. leidinggeven en toezicht houden Wettelijk kader (arbeid- en milieuwetgeving en handhaving) Risicoherkenning en -beheersing Het treffen van beschermende voorzieningen Persoonlijke hygiëne Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen Niet voorziene situaties 30 BK cursusgids BK cursusgids

17 BRL 7000 Werkvoorbereiders/ Interne auditoren Basiscursus Bodem Bodem Werkzaamheden in en met verontreinigde Er is geen specifieke vooropleiding Zodra grondverzet plaatsvindt, krijgt men te Er is geen specifieke vooropleiding noodza- grond dienen vakkundig te worden uitge- noodzakelijk. Een goede beheersing van maken met bodem en bodembeleid. Om kelijk. Het niveau is vanaf MBO. voerd. Kwalibo (kwaliteitsborging in het bodembeheer) is een belangrijk onderdeel de Nederlandse taal is aan te bevelen. Het niveau is MBO. daar als professional goed mee om te kunnen gaan, is het van belang basiskennis te van het Besluit bodemkwaliteit en heeft tot doel de kwaliteit van de uitvoering van hebben van de bodem en het bodembeleid. Door dit in een vroegtijdig stadium mee De cursus wordt in twee dagen (zowel aan de hand van theorie als praktijk) gegeven van werkzaamheden in de (water)bodemsector Deze eendaagse cursus wordt van 8.30 uur te nemen, voorkomt u vertragingen in uw tot uur. De cursusprijs bedraagt te verhogen en integriteit van de uitvoerders tot circa uur gegeven. De cursusprijs ontwikkelingen en projecten. 495,- (exclusief btw). Dit is inclusief koffie, te verbeteren. bedraagt 239,- (exclusief btw) per cursist. Dit bedrag is inclusief cursusmateriaal, koffie, thee, lunch, en deelnamecertificaat. De cursus geeft een introductie in het thee, lunch, deelnamecertificaat en een lesboek dat na de cursus als naslagwerk kan dienen De cursus geeft inzicht in de achtergrond van de specifieke protocollen van de BRL Nederlandse bodembeleid, de gevolgen die dit heeft in de praktijk voor o.a. onderzoek 7000-serie en de relatie met het Besluit en realisatie en maakt het vakjargon bodemkwaliteit. De cursus geeft inzicht in begrijpelijk. de verantwoordelijkheden van de diverse actoren binnen de BRL 7000 en de relatie met kwaliteitsmanagementsystemen. Deze basiscursus Bodem is bestemd voor de professional uit de publieke en de private sector die in zijn functie regelmatig Interne auditoren, werkvoorbereiders en te maken krijgt met bodemonderzoek of operationeel leidinggevenden bij BRL bodem gerelateerde vraagstukken, zoals 7000-gecertificeerde aannemers, ZZP ers en inkopers, projectleiders, directievoerders toezichthouders en handhavers bij (water) en toezichthouders van opdrachtgevers en bodemsaneringen. De cursus is afgestemd werkvoorbereiders, uitvoerders en kwaliteits- op de aanvullende kenniseisen voor verantwoordelijke personen (KVP ers) van werkvoorbereider en interne auditor als om- BRL 7000-gecertificeerde) aannemers. schreven in de Kwalibo Beoordelingsrichtlijn BRL Wettelijk kader (Wbb, BUS, RUS, Bbk en het Activiteitenbesluit) NEN-EN-ISO19011 interne auditprocessen Certificatieschema BRL-7000 Onderliggende protocollen BRL 7000 Interpretatie (water)bodem onderzoeksresultaten Taken actoren gerelateerde BRL en (1000, 2000, 6000) Relevante onderdelen Standaard RAW bepalingen Inleiding in Nederlands bodembeleid Aanleidingen tot uitvoeren bodemonderzoek Informatie over de onderzoekslocatie Veel voorkomende verontreinigingen, eigenschappen en bronnen Uitvoeren van veldwerk (beoordelingsrichtlijnen (BRL) SIKB 1000, 2000, 6000 en onderliggende protocollen) Beoordeling resultaten en het bodemonderzoeksrapport Aanleidingen en doel nader bodemonderzoek Veiligheid en gezondheid tijdens werken in grond 32 BK cursusgids BK cursusgids

18 Bouwkunde Basiscursus Bouwkunde BK Inzicht in het bouwproces Bouwkunde is een ruim begrip en in zekere zin ook wel specialistisch. De ontwikkelingen gaan snel in de bouw en technische termen en of specifieke branchebegrippen zijn zelfs voor direct betrokken niet altijd even duidelijk. Laat staan als je niet iedere dag betrokken bent bij bouwkundige zaken. BK Opleidingen heeft daarom de cursus Bouwkunde ontwikkeld om zowel technische als niet technische medewerkers meer en beter inzicht te geven in de opbouw van bouwwerken, de te gebruiken materialen en technieken, en om beter te kunnen communiceren met bouwkundigen. Als u vanuit uw functie meer inzicht wilt hebben in de opbouw van bouwwerken of beter wilt kunnen communiceren met bouwkundigen, dan is onze basiscursus bouwkunde uitermate geschikt. De basiscursus bouwkunde geeft u inzicht in het proces van idee tot realisatie van een gebouw of woning. De verschillende typen woningen en gebouwen, bouwmethoden, bouwmaterialen en aanverwante zaken worden u allemaal duidelijk. Deze driedaagse cursus is ontwikkeld om niet-bouwkundigen, zelfs zij met geringe technische achtergrond, inzicht te geven in de wijze van opbouw van een gebouw of woning. De cursus is in het bijzonder geschikt voor personen die door hun functie te maken hebben met gebouwen, zoals gebouwbeheerders, brandweer en medewerkers van aannemers, woningbouwverenigingen, makelaarskantoren of gemeenten. Daarnaast is de cursus afgestemd op de eind- en toetstermen van het bouwkundige examen van het certificatieschema voor het ASCERT-persoonscertificaat Deskundig Inventariseerder Asbest (SC560). Hiertoe dient de inventariseerder met het oog op het inventariseren en benoemen van asbest in een bouwwerk of object, op niveau 4 Middenkader Opleiding Bouw, kennis te hebben over en inzicht te hebben in: Bouwkundige termen en begrippen. Bouwkundige tekeningen en bestekken en deze op de juiste manier interpreteren. De basisconstructie, de opbouw en de functies van installaties van en/of in bouwwerken. De constructieve opbouw en bouwkundige afwerking van een bouwwerk of object en kan asbesttoepassingen hierin herkennen en benoemen. De lestijden van de driedaagse cursus zijn van uur tot uur. De cursusprijs bedraagt 725,- (exclusief btw) per cursist. Dit bedrag is inclusief cursusboek, praktijkmaterialen, koffie, thee, lunch, examen en certificaat. Het examen wordt in de middag van de derde cursusdag van uur afgenomen. De cursus Bouwkunde is afgestemd op de eind- en toetstermen van het bouwkundige examen van het certificatieschema voor het ASCERT-persoonscertificaat Deskundig Inventariseerder Asbest (SC 560). Organisatie van het bouwproces Typen woningen en gebouwen Grondonderzoek en funderingen Bouwmethoden Fundering-, gevel- en dakconstructies Bouwmaterialen Installaties (riolering, gas, water, elektra, verwarming) Bouwfysica Brandpreventie Het lezen en begrijpen van bouwkundige tekeningen. 34 BK cursusgids BK cursusgids

19 Uniforme Administratieve Voorwaarden 2005 (UAV-GC 2005) Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) BK De afgelopen jaren vindt een verschuiving Er is geen specifieke vooropleiding Sinds een aantal jaar is het aanbestedings- Er is geen specifieke vooropleiding vereist. plaats van traditionele samenwerkingsover- noodzakelijk. Kennis van de traditionele landschap in Nederland flink gewijzigd. Daar Kennis over en betrokkenheid bij ontwerp- en eenkomsten naar geïntegreerde contracten. samenwerkingsovereenkomsten is een pre. waar voorheen de nadruk lag op het gunnen aanbestedingstrajecten en/of inschrijvingen In de GWW-sector betekent dit dat opdracht- Het niveau van de cursus is MBO+. van een opdracht op de laagste prijs, is is echter wel wenselijk. Het niveau van de gevers steeds vaker een overeenkomst op basis van de UAV-GC 2005 hanteren in plaats van het traditionele RAW-bestek. Voor zowel Deze incompanycursus duurt twee keer een het tegenwoordig steeds gebruikelijker dat aanbesteed wordt op basis van het gunningscriterium de Economisch Meest cursus is MBO+. opdrachtnemer als opdrachtgever leidt een halve dag, van ongeveer 8.00 uur tot Voordelige Inschrijving (EMVI). Deze incompanycursus duurt één dag. De geïntegreerd contract tot andere werkme- uur. De cursus kost 295,- exclusief btw per Het gunnen op basis van EMVI heeft voor cursus kost 295,- exclusief btw. Dit bedrag is thoden, wat gevolgen heeft voor de interne cursist. Dit bedrag is inclusief cursusmateriaal zowel aanbesteders als aannemers vaak in- inclusief cursusmateriaal en deelnamecer- en externe organisatie van beide partijen. en deelnamecertificaat en exclusief CROW grijpende organisatorische gevolgen. Ook is tificaat. Het minimum aantal cursisten voor Verder zijn de inschrijvingskosten vaak hoger UAV-GC Het minimum aantal cursisten niet altijd duidelijk waarom en hoe bepaalde deze cursus is zes. en de uitvoeringstechnische en financiële risico s groter dan bij een traditioneel RAWbestek. voor deze cursus is zes. projecten aan verschillende EMVI-criteria gekoppeld kunnen worden, zodat wet- en regelgeving worden gerespecteerd.. Na het volgen van deze cursus hebt u een. Deze cursus is bedoeld voor die medewerkers nl basiskennis van geïntegreerde contracten nl die hun kennis willen vergroten op het gebied en kunt u in kaart brengen wat een UAV-GC van EMVI-aanbestedingen en inschrijvingen. contract betekent voor uw organisatie. Iedereen die in zijn/haar functie te maken De cursus richt zich op opdrachtnemers van heeft met EMVI-trajecten, zoals werkvoorbe- werken in de publieke en private sectoren, reiders, projectleiders, projectmanagers, waaronder kleine en middelgrote GWW- calculatoren en tendermanagers. aannemers. Kenmerken en verschillen van de UAV-GC 2005 ten opzichte van de RAW-systematiek Voor- en nadelen UAV-GC 2005 contracten Totstandkoming UAV-GC 2005 contract Tenderfase Effecten op de organisatie Risico s voor de organisatie Er is ruimte voor nadere invulling van de cursus aan de hand van uw specifieke vragen, een goede interactie met de deelnemers is belangrijk. Wet- en regelgeving Opstellen EMVI-criteria Inschrijving en opstellen plan van aanpak Hoe bepaal je de winnaar/beoordelingsmethodes EMVI in de uitvoering 36 BK cursusgids BK cursusgids

20 Handhaving Juridische en tactische bedrijfsondersteuning Steeds meer werkzaamheden staan onder toezicht, zeker als het gaat om veiligheid-, milieuen Arbozaken. Toezichthouders en handhavers verschijnen onaangekondigd en stellen kritische en diepgaande vragen. Dan is het handig als u in ieder geval in grote lijnen weet wat bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving inhoud. Daarnaast is het handig om op de juiste manier te communiceren zodat er geen onnodige problemen ontstaan door miscommunicatie. Dat scheelt tijd, energie en geld. Handhavers over de vloer adviesbureaus die saneringen begeleiden Bedrijven krijgen steeds vaker en steeds en veldwerkzaamheden uitvoeren, meer handhavers over de vloer. Soms komt grondbanken, producenten van bouwstoffen, bodemintermediairs, etc. Een andere een groep van vijf handhavers op één dag of meerdere dagen de veiligheid-, milieu-, belangrijke doelgroep zijn afvalverwerkende arbo- en andere regels controleren. De bedrijven, opdrachtgevers voor infrastructurele werken en kabel- en leidingleggers. De ervaring leert dat inspecties zich vaak onverwacht aandienen en in veel gevallen ook cursus is aan te passen aan de wens van de net op het moment dat het even niet uitkomt. opdrachtgever. Bedrijven voelen zich vaak overvallen, waardoor emoties een belangrijke rol kunnen gaan spelen. Het valt in de praktijk zelfs voor Er is geen specifieke voorlopleiding noodzakelijk. Beheersing van de Nederlandse taal is de doorgewinterde ondernemer niet mee om daar goed mee om te gaan. Escalatie en aan te bevelen. miscommunicatie kan het gevolg zijn. De cursus wordt in één dag gegeven van Deze praktische cursus geeft antwoord op de tot uur. De cursusprijs bedraagt volgende vragen. Wat is bestuursrechtelijke 239,- (exclusief btw). Dit is inclusief het en strafrechtelijke handhaving precies? lesmateriaal, lunch en thee of koffie. Wie mogen handhaven? Welke bevoegdheden hebben toezichthouders en opsporingsambtenaren? Hoe gaat u het beste om met handhavers en handhaving? Wat zijn de do s en don ts bij controlebezoeken? Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij strafrechtelijke onderzoeken? De cursus is bij uitstek geschikt voor bedrijven en instellingen die een grote toezichtslast ondervinden. Hierbij moet worden gedacht aan bedrijven die beschikken over certificering en erkenning op het gebied van veiligheid, milieu en arbo, zoals aannemers die bodemsaneringen uitvoeren, Handhaving Korte presentatie van een praktijkcasus Inleiding recht Strafrecht Bestuursrecht Bevoegdheden overheid De rechten en plichten van het bedrijf Beginselen behoorlijk bestuur en fairplay Soorten sancties en de gevolgen daarvan Gedogen door de overheid Verhoor en interview-technieken Valkuilen bij de handhaving Communicatiestijlen Handhavingstijlen Rollenspel 38 BK cursusgids BK cursusgids

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 Dit is een gezamenlijke uitgave van: CUMELA Nederland FNV Bondgenoten CNV Vakmensen Vakvereniging Het Zwarte Corps Colland September 2013 1 Voorwoord CUMELA Nederland versterkt

Nadere informatie

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie.

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie. Basisopleiding BHV Inhoud opleiding De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de opleiding: verlenen van eerste hulp bij ongevallen beperken en bestrijden van een beginnende brand en voorkomen en beperken

Nadere informatie

BFBN Cursus Krant. De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011

BFBN Cursus Krant. De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011 BFBN Cursus Krant De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011 BFBN Opleidingen Betontechnische vaardigheden Leidinggevende vaardigheden

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie BIJLAGE 1 Bijlage IIIa behorend bij Artikel 4.27 Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie Certificatieschema voor de inventarisatie van aanwezige asbest, asbesthoudende

Nadere informatie

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties Gerard de Groot, MSc Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties VIL-VCU op basis van VCA 2008/05 en Eind- en toetstermen 2009/07, aangepast 1-4-2010 Uitgave

Nadere informatie

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Inleiding Dagelijks worden in Nederland kilometers aan kabels en leidingen in de grond gelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van technieken

Nadere informatie

Voorwoord en leeswijzer

Voorwoord en leeswijzer Voorwoord en leeswijzer Hierbij presenteren we de opleidingsgids 2014-2015 van De Trans. De opleidingsgids wordt dit jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, digitaal aangeboden. Het betreft een levend

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo Kwaliteitscriteria 2.1 Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo 7 september 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Deel A: Algemeen... 5 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G N o 11 De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Cursusplanner Een bijzondere training Onze dienstverlening Nova met

Nadere informatie

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector Brussel, oktober 2004 Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector De infobank over beroepenstructuren en beroepsprofielen kan

Nadere informatie

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Versie 2009 opgesteld door: Paul de Heer Edith Groenedaal Janine Molier John Peters Actualisatie 2012 opgesteld door: Paul Beumer Wim van Alphen Ralf Cornelissen

Nadere informatie

2015 Opleidingsinstituut DJI

2015 Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut Waar sta jij? idingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Waar sta jij? Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI aanbod 2015 Opleidingsinstituut DJI Waar

Nadere informatie

Versie voorjaar 2013 2

Versie voorjaar 2013 2 CURSUSAANBOD Vak Techniek... 4 Aanbrengen en forceren van hang- en sluitwerk... 5 Basiscursus Maatvoeren en Uitzetten... 6 Basiscursus Maatvoeren en Uitzetten voor de GWW... 7 Basiscursus Total Station...

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Veiligheid

Opleidingscatalogus: Veiligheid Opleidingscatalogus: Veiligheid t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest

Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest April 2008 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om

Nadere informatie

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Bouwprocesmanagement Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Richtlijn zorgvuldig graafproces P u b l i c a t i e 2 5 0 CROW is het nationale kennisplatform voor infra structuur, verkeer, vervoer

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

HANDBOEK STEWARDING AMATEURVOETBAL 2008-2012 ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS

HANDBOEK STEWARDING AMATEURVOETBAL 2008-2012 ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS HANDBOEK STEWARDING AMATEURVOETBAL 2008-2012 ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS HANDBOEK STEWARDING AMATEURVOETBAL 2008-2012 Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina

Nadere informatie

www.vrom.nl De VROM-Nalevingsstrategie

www.vrom.nl De VROM-Nalevingsstrategie > www.vrom.nl De VROM-Nalevingsstrategie De VROM-Nalevingsstrategie Inhoudsopgave Waarom een VROM-Nalevingsstrategie? 04 Voor wie is de VROM-Nalevingsstrategie bedoeld? 05 Basisprincipes 06 Risico s

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven (CE) Datum September 2013 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Informatie Telefoon

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Onder water in de hyperbare geneeskunde

Onder water in de hyperbare geneeskunde Onder water in de hyperbare geneeskunde Gertjan Zuidema Eindscriptie opleiding Hogere Veiligheidskunde Onder water in de hyperbare geneeskunde Veiligheids- en gezondheidsrisico s bij het werken in de hyperbare

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl Bestaande bouw Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen 2015 Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl 2 POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 Verschil nieuwbouw en

Nadere informatie