Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector"

Transcriptie

1 Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 1 Efficiënte zorgregistratie aan bed in OCMW Bredene Het Woon- en Zorgcentrum Wackerbout in OCMW Bredene koppelde RBS Zorg+ (Rusthuis Beheer Systeem) met domoticastations. Chantal Haulain, hoofd Bewonerszorg, vertelt haar verhaal. Welkom bij de tweede Cevi/ Logins nieuwsbrief. Veel lokale besturen hebben van de mooie zomermaanden gebruik gemaakt om samen met ons nieuwe toepassingen op te starten. Zo schakelde bijvoorbeeld OCMW Voeren zijn boekhouding volledig over naar NOB. OCMW Oostende maakte zijn beleidsinforma tie voor alle diensthoofden en raads leden toeganke lijk via Intranet. Gemeente Wingene besliste om voor de bibliotheek de Kids-ID en vreemdelingenkaart te integreren in de eid-toepas sing. OCMW Bredene ten slotte werkte de kop peling van zijn Rusthuis Beheer Systeem aan domoticastations verder uit. Andere besturen namen van de gelegenheid gebruik om hun ICT-infrastructuur door te lichten, zoals stad Blankenberge of om hun werkprocessen te definiëren en te optimaliseren. Natuurlijk stonden Cevi/Logins dus ook deze zomermaanden ten dienste van de thuisblijvers in de steden, gemeentes, provincies, OCMW s Zo ondersteunden we de besturen in de voorbereiding voor de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Daarnaast vernieuwden we onze leslokalen met gloednieuwe pc s. In deze nieuwsbrief kunt u er al iets over lezen. De volledige verhalen kunt u steeds van onze medewerkers krijgen. Aarzel daarom niet om contact met ons op te nemen. Veel leesgenot, ir E. Pacquée, Algemeen ee Directeur Cevi NV / Logins NV Sinds enige tijd nam ons bestuur de beslissing om domoticastations in de kamers aan te brengen en deze te koppelen met onze zorgregistraties. Het werken met deze domoticalink biedt volgens ons de meest flexibele en functionele oplossing voor de registratie van het zorgdossier aan bed. Door het feit dat je op de kamer onmiddellijk kan registreren is elke dubbele registratie volledig uitgesloten. Iedereen krijgt telkens zicht op de meest actuele toestand van de bewoner. De zorgregistraties zijn bovendien tegelijk beschikbaar voor verschillende kwalificaties en verschillende doeleinden. Vooraf wordt natuurlijk nagedacht over de in te stellen toegangsrechten van elke gebruiker. Eénmaal deze zijn vastgelegd in de toepassing is de informatie volledig conform de rechten van elke gebruiker. Dit zowel voor de registratie als voor het consulteren. Indien een verzorgende zich aanmeldt via de chipsleutel op een kamer dan zal zij specifiek de verzorgende taken te zien krijgen terwijl een verplegende natuurlijk ook Inhoud Chantal Haulain, Hoofd Bewonerszorg, Woon- en Zorgcentrum De Wackerbout (OCMW Bredene) de verpleegkundige taken kan zien en kan afvinken. Een belangrijke meerwaarde tenslotte is de extra informatie die we dankzij deze link krijgen: Informatie over afgetekende taken, toegediende medicatie (per soort), geregistreerde parameters naast taken die niet werden uitgevoerd of medicatie die niet werd toegediend. Ook informatie over de verschillende kwalificaties is mogelijk. Dit bevordert op zijn minst de kwaliteitscontroles. Zo hebben we bij een opmerking of zelfs een klacht tal van opvragingsmogelijkheden over welke zorgen, tijdsduur, welke zorgverlener... zodat we die telkens concreet kunnen aanpakken. De domoticalink is het hulpmiddel bij uitstek voor volledige en correcte overzichten van de wondzorg-, val- en incontinentieregistraties. Deze zijn sinds juli 2009 verplicht bij te houden. Kortom, je krijgt zoveel informatie over het tijds- en zorgmanagement dat het zowel voor intern gebruik als voor de familie en de inspectie kan dienen. Wij zijn ervan overtuigd dat wij de comfortzorg van onze bewoners ruim optimaliseerden dank zij de link RBS Zorg+ en Domotica. Efficiënte zorgregistratie aan bed in OCMW Bredene p1 Actuele persoons- en adresgegevens met WebBv p2 eid in uw bib: ook voor de kids-id en de vreemdelingenkaart p2 OCMW s van Brugge en Tielt kiezen voor Dagverzorgingscentrum Beheer Systeem p3 Automatische registratie van stemresultaten in notulen en uittreksels p3 Het vernieuwd decreet voor Ruimtelijke Ordening: 97 besturen waren tijdig klaar p3 Cevi NV bouwt een geoloket Stedenbouw voor stad Antwerpen p4 OCMW Voeren schakelde over naar onze boekhoudingstoepassing voor OCMW s p4 Arco en Cevi testen Certipost webservice p4 Nieuwe mogelijkheden voor ontsluiting van KBO-gegevens in uw bestuur met webservice Lokovest p5 Vernieuwde opleidingen in vernieuwde lokalen p5 Integratie prikklok met personeelstoepassing Cevips p6 Agenda p6 ICT-doorlichting bij Blankenberge p6 Internationale prijs voor het Digitaal Sociaal Huis p7 OCMW Oostende: Beleidsinformatie voor diensthoofden en raadsleden toegankelijk via Intranet p7 De Mexicaanse Griep: welke acties ondernemen? p7 Aanvraag voor informatie p8 1

2 Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Product in de kijker: Actuele persoons- en adresgegevens met WebBv Hebt u regelmatig actuele persoons- en adresgegevens nodig in de communicatie naar de burger en binnen uw administratie, maar buiten uw dienst bevolking? Bent u bijvoorbeeld op zoek naar de burgerlijke staat van een persoon in het kader van het toekennen van een tegemoetkoming? Bent u op zoek naar de actuele en historische inwoners van een bepaald adres? Cevi/Logins heeft voor u de oplossing met de nieuwe toepassing WebBv. WebBv biedt de mogelijkheid om snel en accuraat persoons- en adresgegevens op te vragen en te tonen. Moderne interface Via een moderne interface kunt u op een heel eenvoudige manier de gewenste persoonsgegevens opvragen. Dat kan op: Naam Adres Rijksregisternummer Geboortedatum U kunt met de resultaten snel aan de slag: zo kunt u het dossier op verschillende manieren weergeven, dossiers afdrukken, overschakelen tussen dossiers, een tweede opvraging uitvoeren naast de eerste U kunt zowel in het historisch woningenbestand van alle Cevi-gemeenten als de persoonsgegevens van alle Belgische inwoners in het rijksregister opvragen. U bepaalt zelf welk platform u gebruikt. Eenvoudige installatie De installatie van de toepassing gebeurt aan de hand van een click-once technologie. Dat betekent dat, met een simpele muisklik, zowel bij de eerste installatie als bij elke opstart, automatisch de laatste versie beschikbaar is. Inloggen in de toepassing verloopt via de elektronische identiteitskaart. Elke gebruiker wordt op voorhand kenbaar gemaakt aan de hand van het Rijksregisternummer. Elke opvraging via de webservice is traceerbaar op basis van het Rijksregisternummer. Wenst u bijkomende informatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen met het domein Burgerzaken van Cevi/Logins. eid in uw bibliotheek: ook voor de kids-id en de vreemdelingenkaart VubisSmart (onze oplossing voor het beheer van uw bibliotheek) behoorde bij de koplopers om gebruik te maken van de elektronische identiteitskaart. De eid wordt momenteel gebruikt voor de inschrijving van nieuwe bibliotheekgebruikers en voor de automatische update van adresgegevens. Bovendien kan de eid als lenerskaart dienen ter vervanging van de klassieke bibliotheeklidkaart. Met de komst van de Kids-ID en de vreemdelingenkaart is de software inmiddels aangepast, zodat ook deze identiteitskaarten In Vubis Smart gebruikt kunnen worden. Speciale dank aan de bibliotheek, dienst Burgerzaken en dienst ICT van het gemeentebestuur van Wingene voor de bereidwillige medewerking bij het testen van de Kids-ID en vreemdelingenkaart. Voor meer informatie over het gebruik van de Kids-ID en de vreemdelingenkaart in uw toepassingen kunt u de coupon op de laatste pagina terugsturen. Deze newsletter is een uitgave van: Cevi NV Bisdomplein 3 - B Gent Eindredactie: Katie Bouckaert Logins NV Gnrl De Wittelaan 17 B32 - B Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Eddy Pacquée Redactie: Esma Ajaha, Christine Boeve, Paul De Taeye, Tom Cooreman, Eddy Janssen, Anne Scheurweg, Filip Moentjes, Hilde Mortier, Johnny Slos, Guy Rammant, Freddy Van der Heyden, Frank Van Hoornweder, Paul Van Steenberge, Magda Vercamer, Christoph Verheecke, Serge Vermeersch. 2

3 OCMW s van Brugge en Tielt kiezen voor het Dagverzorgingscentrum Beheer Systeem van Cevi/Logins OCMW Brugge en OCMW Tielt kiezen ervoor om vanaf september 2009 met DBS te werken. DBS staat voor Dagverzorgingscentrum Beheer Systeem en biedt uitge breide mogelijkheden voor de administratie van uw dagverzorgingscentrum. Met DBS kunt u elke bewoner die een aanvraag stelt tot opname in het dagverzorgingscentrum, snel en op een gebruikersvriendelijke manier registreren. Naast eenvoudige bewonersfacturen worden de Riziv-facturen op een zeer vlotte manier aangemaakt. Alle facturen zijn gelinkt aan de Cevi/Logins boek houding (NOB). Het feit dat DBS ook volledig geïntegreerd is met RBS Admin (Rusthuis Beheer Systeem) en SBS (Serviceflat Beheer Systeem) maakt het geheel compleet. In OCMW Brugge ging er geen tijd verloren om zowel het dagverzorgingscentrum Den Erker 1 als Den Erker 2 met gebundelde krachten op te starten. Birger (administratief en financieel verantwoordelijke Ouderenzorg), leidde alles in de juiste banen. En iedereen zag dat het goed was... Als diezelfde persoon later de serviceflats bezoekt of in het rusthuis wordt opgenomen, dan worden alle reeds bestaande gegevens volledig overgenomen in SBS of DBS. Daarnaast hebt u met DBS een registratieinstrument om cijfermateriaal te verkrijgen waarbij u formulieren niet langer manueel moet invullen. Cijfers over bewoners, inkomsten, uitgaven worden automatisch gegenereerd op basis van de bewonersdossiers. Na de beslissing om met DBS te werken, werd in OCMW Tielt en in OCMW Brugge onmiddellijk met de tuning en de opleiding ervan gestart. Ook in OCMW Tielt slaagden mevr. Van Maele (rusthuisdirecteur), Martine en Nancy (administratieve medewerkers Ouderenzorg) erin om binnen de kortste tijdsspanne de administratieve gegevens vast te leggen. Ook de secretaris droeg duidelijk haar steentje bij tot het welslagen van de tuningsdag! Automatische registratie van stem - resultaten in notulen en uittreksels Recent realiseerde Cevi/ Logins een link tussen de notuleringssoftware Ceban en het elektronisch stemsysteem van de firma Televic uit Izegem. Deze integratie zorgt ervoor dat de uittreksels en notulen in Ceban nog sneller na de zitting opgemaakt kunnen worden. Wat houdt deze link precies in? Vooraleer de zitting plaatsheeft, worden de agendapunten in XML-formaat vanuit Ceban naar het stemsysteem geëxporteerd. Na de stemming geeft het stemsysteem de stemresultaten door aan de notuleringstoepassing: op naam bij een niet-geheime stemming; alleen met vermelding van de aantallen bij de agendapunten waarvoor geheim gestemd werd. Daarna kunnen in Ceban de notulen en uittreksels onmiddellijk worden opgemaakt zonder eerst nog manueel de stemresultaten te moeten registreren. Voor meer informatie kunt u ons de coupon op de laatste pagina terugsturen. Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Het vernieuwd decreet voor Ruimtelijke Ordening: 97 besturen waren tijdig klaar Op 1 september ging het vernieuwd decreet voor Ruimtelijke Ordening in voege. Dit betekende voor Cevi/Logins een hele krachttoer om te realiseren. De tijd was bijzonder kort en niet alle uitvoeringsbesluiten waren/zijn al gekend. Maar de nieuwe versie was tijdig klaar. Zevenennegentig besturen hebben ondertussen met succes de overschakeling naar de nieuwe versie van CeviRO gemaakt. Een getuigenis: Ik wil meegeven dat onze mensen heel tevreden lijken met de nieuwe CeviRO. Een pluim dus voor de vergunningenploeg van Cevi. Als er nog vragen of opmerkingen zouden komen, zullen het wellicht eerder details zijn, want de grote lijnen zien er echt heel goed en gebruiksvriendelijk uit. Koen Dewulf, afdelingschef Dienst Vergunningen, Provincie West-Vlaanderen, over de aanpassingen die we doorvoerden voor de provinciale procedures. 3

4 Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Cevi NV bouwt een geoloket Stedenbouw voor stad Antwerpen In onze vorige nieuwsbrief kon u er al iets over lezen. Hier volgt het tweede deel van het verhaal. Het Geoloket Stedenbouw zal een koppeling hebben naar een monitor systeem. Dit is een nieuwe toepassing van Digipolis, die onder andere instaat voor de verwerking van het notarisattest. Het geoloket wordt rechtstreeks aangesproken vanuit deze toepassing en zal alle gegevens aanleveren die uit het GIS systeem gehaald kunnen worden. In de huidige werkwijze werden er in Antwerpen geen vergunningen ingetekend. Er werd een aparte correspondentietabel bijgehouden. Deze legde de koppeling tussen een dossiernummer en een perceel. Ondertussen heeft men echter gezien hoe onze standaard GIS module LogisRO werkt en is men ook gewonnen voor onze aanpak en integratie. Dus voor het intekenen van vergunningen. Deze functionaliteit wordt ook toegevoegd aan het geoloket. Technisch wordt het geoloket webgebaseerd uitgewerkt bovenop ArcGISServer. Daardoor moet er geen geavanceerde GIS toe passing worden geïnstalleerd bij de diverse gebruikers. Enkel een browser volstaat. Web gebaseerd GIS is niet nieuw voor Cevi. Wij waren, een tiental jaar geleden reeds, één van de eersten in België die hiermee van start ging. Toen was er nog ArcIMS als basissoftware, maar sinds het uitbrengen van Arc- GISServer een paar jaar geleden hebben we ook daarmee expertise opgebouwd. Ondertussen hebben al meer dan twintig besturen beslist om hun GIS op deze manier verder uit te bouwen. Onze gekende LOGIS modules worden momenteel gemigreerd zodat u ook vanuit een browser vergunningen zal kunnen ingeven. Dit loopt dus synchroon met de ontwikke ling van het geoloket in Antwerpen. Webgebaseerd GIS is echter nog vrij jong en het is dan ook belangrijk om de evolutie op de voet te volgen. Zo hebben we recent de mogelijkheden van een nieuwe technolo- Reserveer alvast dinsdag 30 maart 2010 in uw agenda voor de Cevi klantendag! OCMW Voeren schakelde met succes over op onze boekhoudingstoepassing voor OCMW s OCMW Voeren implementeerde onlangs de modules NOB (Nieuwe OCMW Boekhouding), Toegangsbeveiliging, Sociale dienst en Facturatie. gie om geoloketten te bouwen op ArcGISServer onderzocht. De resultaten daarvan waren zeer overtuigend en de projectleiding bij Digipolis Antwerpen was aangenaam verrast. We kijken nu samen met hen om het geoloket stedenbouw verder op die manier uit te werken. Deze ervaring nemen we mee bij de uitbouw van onze LOGIS modules, zodat op deze manier ook de andere Arc- GISServer gebruikers mee profiteren van dit project en omgekeerd. Want het was net de combinatie van een doorgedreven (gis)technische kennis met een ruime materiekennis op vlak van vergunningen, en meer specifiek stedenbouw, die Antwerpen een uitgesproken meerwaarde vond. In het najaar voorzien we een productmeeting over ArcGISServer en daar zal zeker ook stilgestaan worden bij dit project en de toepassing van de verworven kennis in onze eigen modules. Wordt dus vervolgd. Arco en Cevi testen Certipost webservice Deze overschakeling gebeurde stapsgewijs: De definitieve conversie van de Schaubroeckboekhouding naar NOB werd in de eerste week van juni 2009 uitgevoerd, zodat het bestuur er vanaf de tweede week mee werkt. De nodige opleidingen werden verzorgd zodat de betrokken medewerkers er ondertussen mee konden starten. De facturatie van de thuisdiensten gebeurt ook sinds juni 2009 met de Cevi/Logins-software. Ook de sociale dienst is ondertussen gestart met dossiergegevens te registreren. Wenst u te vernemen hoe u vlot uw boekhoudingstoepassing kunt omschakelen naar onze oplossing? Stuur dan de coupon op de laatste pagina terug. Certipost maakt het met zijn nieuwe versie voor elektronische beveiliging van documenten mogelijk om de leveranciersfacturen van de nutsbedrijven automatisch te integreren in de boekhouding. Deze automatische verwerking is een belangrijke tijdsbesparing in de verwerking van facturen en ook een belangrijke eerste stap in de digitalisering van documenten. We houden u op de hoogte van de evolutie van dit project. 4

5 Nieuwe mogelijkheden voor ontsluiting van KBO-gegevens in uw bestuur met Webservice Lokovest Diverse diensten in lokale besturen hebben voor een correcte werking of dienstverlening actuele gegevens nodig van ondernemingen en bedrijfsvestigingen. Met de Webservice Lokovest beschikken ze over nieuwe mogelijkheden om bedrijfsgegevens te ontsluiten. De toepassing Lokovest (Lokale Database van Ondernemingen en Vestigingen) bevat zowel de huidige als de historische gegevens van ondernemingen gekoppeld aan de vestiging(en). De databank wordt opgebouwd door gegevens van de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) in te lezen en die dagelijks bij te werken met de mutaties die de KBO ter beschikking stelt. Naast de databank Lokovest bieden wij eveneens een webservice aan. Deze webservice maakt het mogelijk om KBO-gegevens uit de databank van Lokovest op te halen en over te nemen in een andere toepassing. In de belastingtoepassing Unibel werd deze webservice ingebouwd om belastingplichtige ondernemingen en vestigingen op te zoeken en bij te werken. Met de webservice kunt u opzoeken op ondernemings- en vestigingsnummer, op naam, op adres en op activiteit. Daarnaast kan de webservice ook mutaties of wijzigingen ophalen van adressen, de rechtstoestand, de juridische vorm, de naam, de activiteiten (NACEcodes), de toelatingen en de functies. Zo kunnen ook nieuw opgestarte en gestopte bedrijven en vestigingen opgezocht en toegevoegd of bijgewerkt worden in andere toepassingen. Er zijn nog tal van mogelijkheden om de webservice in andere toepassingen te gebruiken: Leveranciers opzoeken en bij- Vernieuwde opleidingen in vernieuwde lokalen werken in de boekhouding Koppelen met het Nieuw Gemeentelijk Strafregister Gegevens van begrafenisondernemers in WinAbs, WinBgp en E-loket Begraven Het lokaal historisch woningenbestand van bevolking bijwerken Geoloket bedrijven: KBO-gegevens op kaart publiceren Een bedrijvenloket op de gemeentelijke website publiceren en onderhouden Koppelen van uit Ceviro/Cemos (stedenbouwkundige- en milieuvergunningen) Kortom, de webservice Lokovest is het middel bij uitstek voor verdere doelmatige ontsluiting van KBO-gegevens in uw bestuur. Stuur ons de coupon op de laatste pagina terug voor meer informatie. Opleidingen Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Niet enkel voor de schoolgaande jeugd startten deze maand opnieuw de lessen. Ook in Cevi geven we opnieuw opleidingen... in vernieuwde lokalen. Met gepaste trots kunnen wij aankondigen dat we tijdens de zomermaanden al onze leslokalen een grondige opknapbeurt hebben gegeven: nagelnieuwe pc s en een vernieuwd meubilair! Kom ze gerust even uittesten want wij hopen u ook in het najaar 2009 in onze leslokalen te mogen verwelkomen! Hiernaast vindt u een greep uit ons opleidingsaanbod. Ga naar onze website www. cevi.be voor het volledige programma.. PowerPoint basis: 6 oktober 2009 Werken met beelden: 7 en 8 oktober 2009 ICT: van naaldje tot draadloos: 20 oktober 2009 Access 2003: een database ontwerpen: 21, 22, 28 en 29 oktober 2009 Word 2007: sneller documenten maken en opmaken: 26 oktober 2009 Meer doen met Word 2003: 23 november 2009 Word 2007: speciale lay-outmogelijkheden: 14 december 2009 Excel 2003: gevorderd: 16 en 17 december

6 ICT-doorlichting bij Blankenberge Door de uitbreiding van de dienstverlening is de ICT infrastructuur in Blankenberge de laatste jaren sterk gewijzigd. De vraag stelde zich dan ook of de bestaande infrastructuur wel voldeed om een vlotte dienstverlening te blijven verzekeren en of de gangbare normen qua beveiliging wel werden nageleefd. Veeleer dan lokaal in te grijpen bij acute problemen en ad hoc wijzigingen door te voeren, hebben wij ervoor gekozen de problematiek in zijn geheel te bekijken met als doel een gestructureerd actieplan op te stellen. Hiervoor hebben wij de hulp ingeroepen van de technische experts van Cevi NV. Na een grondige inventarisatie hebben zij op Luc Content, systeemverantwoordelijke Blankenberge regelmatige basis aandachtspunten gesignaleerd welke samen op technische meetings werden besproken. Uiteindelijk werd een stappenplan opgesteld dat moet toelaten de bestaande infrastructuur te laten migreren naar een modern platform voor dienstverlening dat gebruiksvriendelijk is en garant staat voor een hoge beschikbaarheid. De verschillende actiepunten binnen het stappen plan werden voorzien van prioriteiten en ramingen en de globale oplossing werd d.m.v. een presentatie voorgesteld aan het ICT management team. Dit laatste besloot de eerste actiepunten te concretiseren met als uiteindelijk doel de volledige realisatie van het stappenplan. Het management team zal over de voortgang van het project regelmatig worden ingelicht. Eventuele bijsturingen zullen er worden besproken. We denken te mogen stellen dat deze studie ons meer inzicht heeft verleend over onze huidige ICT infrastructuur evenals de noodzakelijke aanpassingen er aan waarbij finaal een hoge beschikbaarheid van dienstverlening werd nagestreefd. Indien u uw ICT infrastructuur wil doorlichten, stuur dan de coupon op de laatste pagina terug voor meer informatie over onze werkwijze. Integratie prikklok met personeelstoepassing Cevips Integratie van toepassingen en het hergebruiken van gegevens zijn belangrijke elementen in het efficienter en rationeler beheer van administratieve gegevens. De integratie van uw tijdsregistratiesysteem met Cevips geeft u de mogelijkheid om op een maximale wijze voordeel te halen uit uw prikkloksysteem.. U kunt het aantal maaltijdcheques doorgeven voor verdere verwerking in Cevips, net als de uit te betalen bijzondere prestaties. Ook op het vlak van de afwezigheden is integratie van de gegevens uit het tijdregistratiesysteem voorzien Dubbele input of foutieve overname behoren voortaan tot het verleden. In plaats hiervan zorgt de integratie voor een snelle en foutvrije gegevensverwerking. Ongeacht de leverancier van uw prikkloksysteem, voorziet Cevi/Logins de nodige interfaces om een optimale doorstroming mogelijk te maken. Stuur de coupon op de laatste pagina terug voor meer informatie. Agenda 23 september 2009: Officiële voorstelling van het door Cevi/Logins ontwikkelde geoloket thermografische kaart voor stad Antwerpen en 20 andere gemeenten (http://.zoominopuwdak.antwerpen. be) 24 september 2009: Cevi Users dag: Hoe toekomstgericht mijn netwerk uitbouwen? Waar moeten systeembeheerders rekening mee houden? Zijn de huidige investeringen voldoende doordacht naar de toekomst toe? De sessies handelen bijvoorbeeld over Algemene LAN, WAN en internettoegang: via Publilink / Explore. Over telewerken: waarmee rekening houden? Wat zijn de technologische evoluties? Secure WLAN. Netwerken: wat zijn de mogelijke scenario s? Waar moet u op letten? Een kritische kijk op de problematiek. Ga naar de website van de Cevi Users voor de gedetailleerde agenda of om u in te schrijven op 28 september 2009: Productdemo s BIO (beleidsinformatie voor rusthuizen) en het centraal inschrijvingsformulier voor personen op de wachtlijst van één of meerdere Woon- en Zorgcentra. 2 oktober 2009: Provinciaal Congres Vlaamse Lokale Ontvangers 13 en 15 oktober 2009: Infosessies nieuwe versie van de personeelstoepassing Cevips 27 oktober 2009: Licensing-dag: Op deze dag zult u meer duidelijkheid krijgen over de verschillende licentiemogelijkheden van de verschillende leveranciers, want iedere leverancier heeft een ander systeem. Zo kunt u voor uw organisatie uitmaken wat de beste licentie-overeenkomsten op korte en lange termijn zijn. Daarenboven krijgt u uitleg over de Software Agreement contracten die de verschillende leveranciers aanbieden. 6

7 Internationale prijs voor het Digitaal Sociaal Huis Deze zomer won het Digitaal Sociaal Huis van 40 samenwerkende lokale besturen van Vlaams-Brabant en VERA autonoom provinciebedrijf een internationale prijs, de Alfresco Credit Crunch Innovation Award. Voor de regio EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) won het Digitaal Sociaal Huis de onderscheiding onder de inzendingen uit de openbare sector. Het DSH is een online toepassing die het hele aanbod ontsluit aan sociale dienstverlening die de burger in een gemeente ter beschikking staat. De toepassing voorziet een databank die onderhouden wordt door gemeente, OCMW en andere dienstverleners, een website en een e-loket. Voor de medewerkers van de lokale besturen is het DSH een kennisdatabank. Deze toepassing is geïntegreerd met de Vlaamse Rechtenverkenner en met de Interprovinciale Sociale Kaart. en bouwt verder op vooraf beschikbare informatie Bovendien worden de productenfiches, dankzij de samenwerking van de deelnemende besturen, automatisch aangepast bij wetswijzigingen zodat u dat niet individueel hoeft te doen. VERA en Cevi/Logins sloten onlangs een samenwerkingsakkoord voor de verdeling van het Digitaal Sociaal Huis in Vlaanderen. Meer dan 50 besturen namen in juni deel aan de informatiesessies over het gezamenlijke aanbod en ondertussen heeft een eerste bestuur in West-Vlaanderen er op ingetekend. Deze internationale prijs bevestigt de kwaliteit van de toepassing en we zij er dan ook van overtuigd dat nog veel meer besturen erop zullen intekenen. Meer informatie kunt u aanvragen via de coupon op de laatste pagina. Cevi / Logins heeft een Disaster Recovery Plan in voege en werkt volgens de aanbevelingen van het Interministerieel Commissariaat Influenza een Business Continuity Plan uit. De Mexicaanse Griep: welke acties ondernemen? OCMW Oostende: Beleidsinformatie voor diensthoofden en raadsleden via het Intranet De Cevi/Logins module Beleidsinformatie migreerde van het Cognos-platform naar een volledige Microsoftoplossing. De rapportering gebeurt met Microsoft Reporting Services OCMW Oostende maakte van deze migratie gebruik om de rapporten te integreren in zijn intranet. Op die manier krijgen alle diensthoofden en raadsleden de vooraf gedefinieerde informatie op een automatische wijze aangeleverd. Er staan in de komende maanden nog verschillende projecten op stapel op het gebied van beleidsinformatie. Contacteer ons voor meer informatie. Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Sinds mei 2009 zijn de lokale besturen, onder leiding van het interministerieel commissariaat Influenza, gestart met de voorbereiding voor een eventuele uitbraak van de Mexicaanse griep. Het commissariaat verwacht immers een grote uitbraak dit najaar. De veiligheidscel van de gemeente moet een lokaal zorgmeldpunt (LZMP) voorzien en een zogenaamd Business Continuity Plan (BCP) uitwerken. Een lokaal zorgmeldpunt is een samenwerkingsverband tussen de gemeente en de lokale huisartsenkring om op een gestructureerde wijze een massale ziekteuitbraak in de gemeente aan te pakken. Zij heeft 5 functies: Het callcenter beantwoordt concrete vragen van de lokale bevolking over huisbezoeken of consultaties. Voor meer algemene vragen wordt best doorverwezen naar het influenza callcenter. Het LZMP organiseert in samenwer king met de lokale huisartsenkring de consultaties van de huisartsen. In een eerste fase kan dit gewoon het bewaren van een overzicht zijn of het organiseren van permanenties. Alle artsen moeten alle ziektegevallen registreren en doorsturen naar een soort van datacenter. Hiervoor bestaan reeds een aantal standaardformulieren en een web-based systeem van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV). Wanneer de situatie ernstig is, zal Volksgezondheid overgaan tot een gefaseerde verspreiding van antivirale middelen en mondmaskers. Ten slotte moet er ook gezorgd worden voor de zwakkere bevolkingsgroepen die zich niet meer zullen kunnen verplaatsen. Deze personen zullen extra thuishulp nodig hebben. Hier is vooral een rol weggelegd voor de mantelzorg. De implementatie van een LZMP zal uiteraard afhankelijk zijn van de ernst van de situatie en zal gefaseerd gebeuren. Hiervoor moet de veiligheidscel afspraken maken aangepast aan de lokale situatie en zal ze maximaal ondersteund worden vanuit de overheid. (bron: Mocht een eventuele dataload van burgerinformatie uit uw IT-systemen noodzakelijk worden, zullen we vanzelfsprekend deze samen met u doorvoeren. 7

8 Wilt u meer vernemen over de voorgestelde IT-oplossingen? Contacteer ons dan vrijblijvend op of of stuur ons de onderstaande coupon terug per fax op of Ja, ik wens informatie over de toepassingen voor gemeenten: Burgerzaken Bevolking Digitaal Sociaal Huis Gemeentebelastingen GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties) Begraafplaatsen E-Loketten Gemeentelijk Strafregister Financiën Boekhouding Facturatie Financieel Beheer GIS (Geografische Informatiesystemen) Groeninventarisatie Loonadministratie Onthaal Personeelsbeheer Sociaal Secretariaat Rapportering Reservatie Sport en Cultuurzaken Secretariaat Briefwisseling Notulering Documentbeheer Workflowmanagement Technische Diensten Verkiezingen Vergunningen Webdiensten & Communicatie Ja, ik wens informatie over de toepassingen voor: Bibliotheek Brandweer Intercommunales Parkeerbeheer Politie Provincies Ja, ik wens informatie over de toepassingen voor OCMW s: Budgetbegeleiding en schuldbemiddeling Cliëntenonthaal en trajectopvolging Digitaal Sociaal Huis Financiën Boekhouding Facturatie Financieel Beheer Kinderopvang Loonadministratie Onthaal Personeelsbeheer Rapportering Woon- en Zorgcentrum / Rust- en verzorgingstehuis / Serviceflat / Dagverzorgingscentrum Sociaal Secretariaat Sociale Diensten Thuiszorgdiensten Dienstencheques Poetshulp Gezins- en bejaardenhulp Maaltijdbedeling Ja, Ik wens informatie voor het uitbouwen van mijn ICT-infrastructuur : Netwerk Beveiliging Storage & Back-up (Blade) Servers Kosten efficiënt printen Software Licenties (Microsoft, Adobe...) Informatiezuilen Draadloos netwerk ICT-audit (beveiliging, back-up...) Outsourcing PC, Laptop, Desktop, Beeldschermen Andere : nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Ja, ik wens mij in te schrijven voor: Productdemo BIO en centrale inschrijvingslijsten Infosessie personeelstoepassing Cevips Licensing-dag: welke formules bestaan voor mijn bestuur Ja, ik wens meer informatie over Cevi, Logins en de aangeboden diensten. Ja, neem contact met mij op over: Naam: Voornaam: M/V Functie: Organisatie: Adres: Tel: Fax: 8

Op stapel. Katie Bouckaert

Op stapel. Katie Bouckaert Katie Bouckaert Unibel 1.50 gemeentebelastingen in eigen beheer: Nieuwe geg. belastingplichtigen en belaste goederen, nieuwe zoekmogelijkheid Historiek zendadressen en adressen verzonden documenten Uitbreiding

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 3 Oost- en West-Vlaamse steden en gemeenten scoren hoog in enquête e-government

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 1 Blankenberge wint e-gov Award met het Geoloket Bouwvoorschriften De

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 3 jaargang 1 Efficiënte leegstandsheffing met Neglect-X Cevi/Logins en aarixa slaan

Nadere informatie

Cevi Opvolging Beheer Registratie Agendapunten. Fien De Keulenaer (Cevi)

Cevi Opvolging Beheer Registratie Agendapunten. Fien De Keulenaer (Cevi) Notuleringstoepassing Cobra Cevi Opvolging Beheer Registratie Agendapunten Fien De Keulenaer (Cevi) Doel: Notulering van elk soort zitting Gemeenteraad en College van burgemeester en schepenen Raad voor

Nadere informatie

MEER TIJD. voor uw patiënt

MEER TIJD. voor uw patiënt MEER TIJD voor uw patiënt Het EMD (Elektronisch Medisch Dossier) is uitgegroeid tot een onmisbaar instrument in de huisartsenpraktijk. Het is daarom belangrijk dat u over een programma beschikt dat naadloos

Nadere informatie

Overzicht van de gerealiseerde en toekomstige vernieuwingen in RBS Zorg+

Overzicht van de gerealiseerde en toekomstige vernieuwingen in RBS Zorg+ Overzicht van de gerealiseerde en toekomstige vernieuwingen in RBS Zorg+ KELA-module Elektronische aftekenmodule Link RBS Zorg+ met domotica (Televic/NikoProjects) Link RBS Zorg+ met apotheeksoftware Toekomstige

Nadere informatie

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving.

Nadere informatie

FAQ BBC. Foutmelding economische sectorcodes bij digitale rapportering

FAQ BBC. Foutmelding economische sectorcodes bij digitale rapportering FAQ BBC Foutmelding economische sectorcodes bij digitale rapportering Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen

Nadere informatie

Klantendag Cevi 14/03/2017

Klantendag Cevi 14/03/2017 11 de Cevi Klantendag 1 Klantendag Cevi 14/03/2017 Digitalisering binnen ouderenzorg Birger Van den Berghe (OCMW Brugge) Basisprincipes digitalisering én automatisering. NIET tijdrovend. Eenvormig en uniform.

Nadere informatie

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007 Documentbeheerdag WTCB Virtueel Bouwen 2007-06-14 Inleiding Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw Wie is de VZW KMO-IT centrum? > Onafhankelijke begeleiding en klankbord voor ICT projecten binnen KMO s >

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst bibliotheek Volgnummer dossier 5 Onderwerp Bibliotheek. Instap van de openbare bibliotheek in het Provinciaal

Nadere informatie

AbiLoGIS GIS voor Abifire 6 juni 2007. AbiLoGIS. AbiLoGIS. Eddy Janssen Piet De Meester. Cevi NV. Seminarie Brandweer 6/6/2007

AbiLoGIS GIS voor Abifire 6 juni 2007. AbiLoGIS. AbiLoGIS. Eddy Janssen Piet De Meester. Cevi NV. Seminarie Brandweer 6/6/2007 AbiLoGIS Eddy Janssen Piet De Meester Cevi NV Seminarie Brandweer 6/6/2007 Wat? AbiLoGIS Programma om Databankgegevens van AbiFire Via een kaartprogramma (een GIS in informaticajargon) * In een digitale

Nadere informatie

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Deze gebruikershandleiding helpt u stap voor stap doorheen de procedure om uw vestiging te registreren in de webapplicatie en

Nadere informatie

WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties

WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties 10 de Cevi Klantendag 1 WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties Jasper Vervaert Marjan Hellin Hilde Mortier WebBv in ontwikkeling Sessie 4 Demo In- en afschrijvingen

Nadere informatie

Dienstroosterplanning een probleem?

Dienstroosterplanning een probleem? Dienstroosterplanning een probleem? Niet met ICMT & SAGA Gebruikersvriendelijke en overzichtelijke planningssoftware ICMT Dienstroosters 2 Hét zorg-informatiesysteem Een zorg-informatiesysteem heeft geen

Nadere informatie

Infosessie CRAB. Gebruikersdagen CIPAL. 24 mei 2011. Jan Laporte GIS-Implementatie en Data-inwinning

Infosessie CRAB. Gebruikersdagen CIPAL. 24 mei 2011. Jan Laporte GIS-Implementatie en Data-inwinning Infosessie CRAB Gebruikersdagen CIPAL Jan Laporte GIS-Implementatie en Data-inwinning adressen authentieke geografische gegevensbron implementatie gebruik adressen zo eenvoudig kan het zijn Bron: http://bag.vrom.nl/

Nadere informatie

Vernieuwd e-loket Burgerzaken

Vernieuwd e-loket Burgerzaken 11 de Cevi Klantendag 1 Burgerzaken Digitale afhandeling van attesten en uittreksels Hilde Mortier Senem Mavzer Freddy Van der Heyden e-loketaanvraag Principe Aanvraag Opmaak digitaal Afhandeling E-mail

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS)

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS) 10 de Cevi Klantendag 1 GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS) Cindy Herrebaut GAS-toepassing Volledig aangepast en afgestemd op de GAS-wet van 24 juni 2013 stilstaan en parkeren Ondersteunt de GAS-ambtenaar

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Installatie kadastrale leggers 2011 (Kadaster.Net)

Installatie kadastrale leggers 2011 (Kadaster.Net) Handleiding Installatie kadastrale leggers 2011 (Kadaster.Net) Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 1 INSTALLATIEVOORSCHRIFT KADASTRALE LEGGERS -

Nadere informatie

Toelichting vragen op basis van vragenlijst VERA

Toelichting vragen op basis van vragenlijst VERA Toelichting vragen op basis van vragenlijst VERA 21 juni 2016 21/06/2016 Demo BBC Cevi/Logins 1 Overname informatie al dan niet automatisch Op welke manier kan de historiek meegenomen worden? Volledige

Nadere informatie

Kassabeheer. De werkstations kunnen bediend worden via touchscreens, barcodelezers en ticketprinters. Tevens kan de toepassing de geldlade. aansturen.

Kassabeheer. De werkstations kunnen bediend worden via touchscreens, barcodelezers en ticketprinters. Tevens kan de toepassing de geldlade. aansturen. Financiën Kassa Kassabeheer KASSA is een geïntegreerd kassasysteem voor de verkoop van diensten en goederen door de gemeente- en OCMW besturen gaande van vuilniszakken, identiteitskaarten, reispassen en

Nadere informatie

NewsFlash. NOVEMBER 2014 THEMA IN DIT NUMMER: Softalmo SQL, recente ontwikkelingen. Beste dokter,

NewsFlash. NOVEMBER 2014 THEMA IN DIT NUMMER: Softalmo SQL, recente ontwikkelingen. Beste dokter, NewsFlash Connected Healthcare NOVEMBER 2014 THEMA IN DIT NUMMER: Softalmo SQL, recente ontwikkelingen Beste dokter, Via deze nieuwsbrief wens ik u op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen

Nadere informatie

Releasenota WinBgp 1.3.0.11

Releasenota WinBgp 1.3.0.11 Handleiding Releasenota WinBgp 1.3.0.11 Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord...

Nadere informatie

Cevi-Userdag 25/11/2010

Cevi-Userdag 25/11/2010 Update en evolutie in het ICT-infrastructuur dienstenaanbod van Cevi Cevi als Systeem Integrator Johnny Slos ICT Operations Manager Klantendag 2005 Hosted Solutions Infrastructuur Systeem Software Diensten

Nadere informatie

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers VEA 1 Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers inhoud 1 Algemeen 2 Invoeren van nieuwe registratiegegevens 2.1 Ik ben een nieuwe verslaggever en ik wil mij registreren

Nadere informatie

Registratie buitenlandse onderneming in KBO. Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016

Registratie buitenlandse onderneming in KBO. Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016 Registratie buitenlandse onderneming in KBO Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016 KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) 1. Inhoud 2. Procedure registratie BO (en VVZRL) 3. Toelatingsaanvraag KBO

Nadere informatie

Beperkt Gebruikerscomité van het Rijksregister van de natuurlijke personen.

Beperkt Gebruikerscomité van het Rijksregister van de natuurlijke personen. Beperkt Gebruikerscomité van het Rijksregister van de natuurlijke personen. 9 april 2008 Verduidelijkende commentaar. Vragen en bijhorende antwoorden. Inhoud 1 Identiteitskaarten. 1.1 Stand van Zaken op

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

Agenda. AbiWare en GIS. AbiWare. AbiWare Gebruikers. AbiWare Gebruikers. Kennismaking GIS en EDL. Eurotronics NV april / juni 2005

Agenda. AbiWare en GIS. AbiWare. AbiWare Gebruikers. AbiWare Gebruikers. Kennismaking GIS en EDL. Eurotronics NV april / juni 2005 Agenda Dhr Pol Van Cleemput - AbiWare Inleiding AbiPlan en GIS Dhr Peter Bonne Eurotronics Situering GIS en EDL product Demo AbiFire EDL Vragen AbiWare en GIS Pol Van Cleemput AbiWare 23 juni 25 Eurotronics

Nadere informatie

Databank personeelsbezetting 81 BESTUREN ZIJN OP HEDEN OOK EFFECTIEF GESTART MET GEGEVENS TE INVENTARISEREN!

Databank personeelsbezetting 81 BESTUREN ZIJN OP HEDEN OOK EFFECTIEF GESTART MET GEGEVENS TE INVENTARISEREN! Databank personeelsbezetting Nieuwsflits naar aanleiding van het project databank personeelsbezetting Een vergelijkend onderzoek voor Vlaamse gemeenten Geachte secretaris, Beste medewerker, CC Consult

Nadere informatie

Administratie. Communicatie. Medische opvolging. Sportieve opvolging. Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub

Administratie. Communicatie. Medische opvolging. Sportieve opvolging. Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub s ccer nline Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub Administratie Aanwezigheden, rapporten, busregeling, terrein- en kleedkamerregeling, spelersfiches Smartphone Communicatie, kalender,

Nadere informatie

Het IT-vraagstuk in een brandweerzone

Het IT-vraagstuk in een brandweerzone 10 de Cevi Klantendag 1 Het IT-vraagstuk in een brandweerzone Bits en bytes uitgewerkt tot oplossingen Wim Speybrouck Project manager Cevi Netwerk en connectiviteit Communicatie tussen korpsen van de zone

Nadere informatie

NewsFlash. NOVEMBER 2014 THEMA IN DIT NUMMER: Optisoft SQL, recente ontwikkelingen. Beste dokter,

NewsFlash. NOVEMBER 2014 THEMA IN DIT NUMMER: Optisoft SQL, recente ontwikkelingen. Beste dokter, NewsFlash Connected Healthcare NOVEMBER 2014 THEMA IN DIT NUMMER: Optisoft SQL, recente ontwikkelingen Beste dokter, Via deze nieuwsbrief wens ik u op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

Reinaert. Een 185-tal diensten voor buitenschoolse kinderopvang in Vlaanderen gebruikt Reinaert dat daarmee het standaardpakket is voor deze sector.

Reinaert. Een 185-tal diensten voor buitenschoolse kinderopvang in Vlaanderen gebruikt Reinaert dat daarmee het standaardpakket is voor deze sector. Reinaert Een 185-tal diensten voor buitenschoolse kinderopvang in Vlaanderen gebruikt Reinaert dat daarmee het standaardpakket is voor deze sector. Reinaert is een toepassing waarmee u gedetailleerde facturen

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 3 De invloed van het CRAB decreet op uw dagelijkse werking Op 1 juni

Nadere informatie

Eerste huis online met de eid verkocht

Eerste huis online met de eid verkocht Focus nr. 12 07/03/12 toepassing: eerste huis online verkocht Roerende voorheffing kan voortaan online ingediend worden Word rijk dankzij je Het gebruik van de elektronische identiteitskaart voor de inschrijving

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Deze gebruikershandleiding helpt u stap voor stap doorheen de procedure om uw vestiging te registreren in de webapplicatie en

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Bizziware bvba Beverenstraat 131 8810 Lichtervelde (0495) 57 80 26 www.bizziware.be info@bizziware.be Algemeen Kassa Studio is het resultaat van jarenlange

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches www.pwc.be Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches september 2013 1. Inleiding In dit deel van de studie rond het Digitaal Archief Vlaanderen bekijken we het technische stappenplan dat

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 3 De invloed van het CRAB decreet op uw dagelijkse werking Op 1 juni

Nadere informatie

Roadshow Oost-Vlaanderen

Roadshow Oost-Vlaanderen Roadshow Oost-Vlaanderen Lokale verkiezingen 2012 20 juni 2012 Kris Bosmans Jan De Puydt ICT-diensten voor een slagkrachtige overheid 1 Agenda 09u00 09u45 10u45 11u15 12u20 12u30 Inleiding Kandidatenbeheer:

Nadere informatie

Hoe het er zal uitzien

Hoe het er zal uitzien Datum vergadering: 8 december 2011 Aanwezig: Michèle Delbecque (RTC West-Vlaanderen), Ann Bulcaen (RTC West-Vlaanderen), Lieven Malfait (VHTI), Inge Struyve (VHTI), Geert Claeys (VHTI), Ronny Mees (VHTI),

Nadere informatie

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris Sint-Amands Aantal inwoners: 8.300 Oppervlakte: 1.555 ha 3 deelgemeentes Landelijk

Nadere informatie

Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen. Versie mei. 2014

Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen. Versie mei. 2014 Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen Versie mei. 2014 Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen STAP 1 : registreer een beheerder

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

Form follows function -Louis Henry Sullivan

Form follows function -Louis Henry Sullivan www.grundsatzlich-it.nl Form follows function -Louis Henry Sullivan Datawarehouse: vorm en functie Ronald Kunenborg licentie: Datawarehouse: vorm en functie Een data warehouse komt voort uit pijn Die pijn

Nadere informatie

Elektronisch bestel- en registratiesysteem voor vaccins

Elektronisch bestel- en registratiesysteem voor vaccins Vaccinnet Elektronisch bestel- en registratiesysteem voor vaccins N. Van de Vyver korte samenvatting Om de bestelling en levering van vaccins voor de Vlaamse basisvaccinatiekalender beter te laten verlopen,

Nadere informatie

Symposium 25 jaar Vlaamse gezondheidszorg - 18.03.2006. dr. Geert Top Gezondheidsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. wat is Vaccinnet?

Symposium 25 jaar Vlaamse gezondheidszorg - 18.03.2006. dr. Geert Top Gezondheidsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. wat is Vaccinnet? utopie of realiteit voor alle vaccinatoren? Symposium 25 jaar Vlaamse gezondheidszorg - 18.03.2006 dr. Geert Top Gezondheidsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap wat is Vaccinnet? web-based bestelsysteem

Nadere informatie

Welzijn. Ouderenzorg RBS Zorg+, versie 3 1 DOEL 2 FUNCTIONALITEITEN. 2.1 Interne afstemming op maat van uw rusthuis

Welzijn. Ouderenzorg RBS Zorg+, versie 3 1 DOEL 2 FUNCTIONALITEITEN. 2.1 Interne afstemming op maat van uw rusthuis Welzijn Ouderenzorg RBS Zorg+, versie 3 1 DOEL RBS Zorg+ is een nieuw, aanvullend product binnen RBS (Rusthuis Beheer Systeem) naast de toepassingen RBS Basis+ en RBS WebRap. Terwijl RBS Basis+ voornamelijk

Nadere informatie

Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll starters, zelfstandigen en werkgevers

Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll starters, zelfstandigen en werkgevers Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Beheer vlot uw payrollprocessen met Acerta Connect!

Nadere informatie

VERA LIPS - Klantendag Ondersteuning LIPS Evolutie Dali-Platform

VERA LIPS - Klantendag Ondersteuning LIPS Evolutie Dali-Platform VERA LIPS - Klantendag Ondersteuning LIPS Evolutie Dali-Platform ONDERSTEUNING LIPS Voortzetting LIPS / DaliCMS Blijft ondersteund en gebruikt in lopende projecten De kern (DaliCore) van het systeem wordt

Nadere informatie

PROBLEEMOPLOSSER MUTATIES

PROBLEEMOPLOSSER MUTATIES PROBLEEMOPLOSSER MUTATIES 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1 2 INLEIDING... 2 2.1 Colofon... 3 3 ER KOMEN GEEN NIEUWE MUTATIES MEER BINNEN... 4 3.1 Wanneer is het probleem ontstaan?... 4 3.1.1 Bekijk

Nadere informatie

Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen

Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen 2 TAX Onze organisatie is inmiddels een decennium geleden begonnen met het ontwikkelen van geautomatiseerde hulpmiddelen in het kader van

Nadere informatie

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING U wenst uw pensioendossier te raadplegen, veranderingen aan te brengen in uw gegevens (rekeningnummer, adres, ) of vooraf ingevulde formulieren voor een aanvullende

Nadere informatie

Voorstel bachelor proef Phara

Voorstel bachelor proef Phara Voorstel bachelor proef 2015 Phara Inhoud: voorstel Bachelor proef Referentie: 20150904 Voorstel bachelor proef Phara 2015 Laatste wijziging: 7/09/2015 Aantal pagina s: 9 Voorstel bachelor proef 2015-7/09/2015

Nadere informatie

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1 We willen het in deze presentatie hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan voorstellen. Uiteraard

Nadere informatie

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 1 Introductie... 3 2 Overzicht van scenario s... 4 2.1 myrequisitions... 4 2.2 myguidedbuy... 6 2.3 myconfirmation...

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten 120 FUNCTIEBESCHRIJVING Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten AFDELING/DIENST FUNCTIETITEL HOOFDDOEL Personen/Sociale zaken (sociale dienst en thuisdiensten) Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

HANDLEIDING CONTACTENDATABANK

HANDLEIDING CONTACTENDATABANK De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Park Atrium Koloniënstraat 11 1000 Brussel HANDLEIDING CONTACTENDATABANK Verkiezingen Webapplicatie Contactpersonen

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries INHOUD 23. PLP33 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones. Algemene directie Directie Politiebeheer 24. Omzendbrief BA-2004/01 van 13 februari 2004 tot aanvulling van de omzendbrief BA-1998/01

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 23 juli 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De Pintelaan

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Fashpack : Onderhoudscontract V13.02

Fashpack : Onderhoudscontract V13.02 Fashpack : Onderhoudscontract V13.02 Document name: Fashpack - Brief Onderhoudscontract & Version: 1.00 1/8 Inhoud 1 Klantencreatie via eid.... 3 1.1 Wat is eid?... 3 1.2 Wat is er nodig om een eid in

Nadere informatie

Prijslijst Wings Boekhouding en Logistiek Prijzen exclusief btw, geldig vanaf 01/01/2014 Prijswijzigingen voorbehouden.

Prijslijst Wings Boekhouding en Logistiek Prijzen exclusief btw, geldig vanaf 01/01/2014 Prijswijzigingen voorbehouden. Prijslijst Wings Boekhouding en Logistiek Prijzen exclusief btw, geldig vanaf 01/01/2014 Prijswijzigingen voorbehouden. Wings uitvoering: STANDAARD PROFESSIONAL ENTERPRISE licentie SA (1) licentie SA (1)

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd Burgerzaken.

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd Burgerzaken. Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Coördinerenden Code: Afdeling: Burgerzaken Dienst: Burgerzaken Subdienst: Doel van de entiteit De dienst

Nadere informatie

Het project. Digitale Bouwaanvraag

Het project. Digitale Bouwaanvraag Het project Beleidskader Beslissing Vlaamse Regering 4 juni 2010 Regeerakkoord 2009 2014 - administratieve vereenvoudiging - klantvriendelijke overheid, - e-government, - innovatieve ontwikkelingen, -

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 4 Impact van de digitale bouwaanvraag op uw werking Er beweegt momenteel

Nadere informatie

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Dit document beschrijft de keuzes die gedaan worden ten aanzien van de hard en software voor het Management Informatie Systeem. Voor de presentatielaag

Nadere informatie

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding Toegangsbeheer Inhoud Inleiding... 1 De lokale beheerder... 2 Hoe duidt u een lokale beheerder aan?... 2 De eerste maal aanloggen... 4 Hoe verandert u van lokale beheerder?... 4 Nuttige opties op de welkomstpagina

Nadere informatie

Geen extra ingave in de administratieve toepassing Tijdswinst voor de ondernemer en de burger Opvolgingsmechanisme

Geen extra ingave in de administratieve toepassing Tijdswinst voor de ondernemer en de burger Opvolgingsmechanisme E-communicatie via E-loket van Cevi Koppeling met de backoffice Geen extra ingave in de administratieve toepassing Tijdswinst voor de ondernemer en de burger Opvolgingsmechanisme Verscheidene authenticatiemogelijkheden

Nadere informatie

Nieuwe KSZ-stroom verzekerbaarheid

Nieuwe KSZ-stroom verzekerbaarheid Handleiding Nieuwe KSZ-stroom verzekerbaarheid Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

Archipol 6 voor gebruikers

Archipol 6 voor gebruikers Archipol 6 voor gebruikers Agenda Evolutie installed base Sterkten Archipol versie 6 Extra document types Module wapens Beheer Notulen 3 Archipol installed base Versie 4 : 31 % Versie 5 : 29 % Versie 6

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software & Mamut Online Desktop

Nieuw in Mamut Business Software & Mamut Online Desktop News in version 12.5 Mamut Business Software Introductie Nieuw in Mamut Business Software & Mamut Online Desktop Versie 14 MBS.BKL.EB.NL.140.2 1 Introductie INTRODUCTIE Mamut werkt continu aan het verbeteren

Nadere informatie

Site survey ter voorbereiding van de algemene rollout van de elektronische kids-id en de elektronische vreemdelingenkaart.

Site survey ter voorbereiding van de algemene rollout van de elektronische kids-id en de elektronische vreemdelingenkaart. Brussel, 14 juni 2007 Aan het College van Burgemeester en Schepenen Alg. Dir. Instellingen en Bevolking Dienst Vreemdelingenzaken Uw kenmerk: Ons kenmerk : III21/724.68/3835/07 Contactpersoon : Ghislain

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Infosessies IMJV 2009

Infosessies IMJV 2009 21 januari 2009 Elektronische Nieuwsbrief In de kijker: Uw gepersonaliseerde aangifteformulier NIEUWE EXCELTOOL VOOR DE AFVALSTOFFEN- MELDING -internetloket: wat wijzigt er? Inhoud: aangifte 2009 2 Wat

Nadere informatie

Product fiche: SynPeople e-hr employee self services module

Product fiche: SynPeople e-hr employee self services module Product fiche: SynPeople e-hr employee self services module SynPeople e-hr werkt 100% geïntegreerd in SynPeople en staat voor employee en managers self services. Dank zij SynPeople e-hr kan het volledige

Nadere informatie

Handleiding. Adsolut Nieuwe gebruiker

Handleiding. Adsolut Nieuwe gebruiker Handleiding Adsolut Nieuwe gebruiker G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Adsolut - Nieuwe gebruiker Inhoud

Nadere informatie

Inhoud. Situering Doelstellingen Procedures Getuigenis: pilootproject Aalst. What s next?!

Inhoud. Situering Doelstellingen Procedures Getuigenis: pilootproject Aalst. What s next?! 11 de Cevi Klantendag 1 Burger@Verhuizen De elektronische en volautomatische afhandeling van adreswijzigingen Jasper Vervaert (Cevi) Jan De Ridder & Joris Fouquaet (Aalst) #BurgerAtVerhuizen Inhoud Situering

Nadere informatie

Aangifte verblijfs- veranderingen

Aangifte verblijfs- veranderingen Handleiding Aangifte verblijfs- veranderingen Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUD 1 INHOUD... 1.1 2 WOORD VOORAF... 2.1 2.1 Overzicht... 2.1

Nadere informatie

Haal meer uit BIPER (BeleidsInformatie PERsoneel)

Haal meer uit BIPER (BeleidsInformatie PERsoneel) 10 de Cevi Klantendag 1 (BeleidsInformatie PERsoneel) Laurens Van Poucke en Bart Lampaert (Cevi NV) Programma 1. Samenwerkingsvormen 2. Geïntegreerde Cevips-modellen 3. Biper 10 de Cevi Klantendag 2 1.

Nadere informatie

Handleiding. Mutaties

Handleiding. Mutaties Handleiding Mutaties Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be http://www.logins.be 1

Nadere informatie

Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 17 februari 2016 Overzichtslijst

Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 17 februari 2016 Overzichtslijst Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 17 februari 2016 Overzichtslijst Aanwezigheden Aanwezig: Franky Loveniers Martine De Regge Liliane De Cock Bestuurders Verontschuldigd: Koen Palinckx

Nadere informatie

ICT oplossing voor gemeenten. krachtige én complete WMO software

ICT oplossing voor gemeenten. krachtige én complete WMO software ICT oplossing voor gemeenten krachtige én complete WMO software WMO HET SPEELVELD Het doel van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling is om zo veel mogelijk mensen mee laten doen in de samenleving. Bepaalde

Nadere informatie

DISCIMUS. AgODi : Agentschap voor Onderwijsdiensten

DISCIMUS. AgODi : Agentschap voor Onderwijsdiensten 22 DISCIMUS AgODi : Agentschap voor Onderwijsdiensten 1 INFORMATIE 1.1 Informatie over het project en uw organisatie Naam van het project URL van het project Naam van de projectverantwoordelijke DISCIMUS

Nadere informatie

Project Biblioservicebus Zwevegem

Project Biblioservicebus Zwevegem Project Biblioservicebus Zwevegem Mia Allaert - projectcoördinator De Samenkomst Leiedal 26 november 2009 Biblioservicebus Zwevegem 1. Van nood naar doelstelling en actieplan 2. Van beleidsplan en idee

Nadere informatie

Hoe optimaal gebruik maken van de nieuwe Archipol? Ivan Vanhaecht Arco Digital Paperflow

Hoe optimaal gebruik maken van de nieuwe Archipol? Ivan Vanhaecht Arco Digital Paperflow Hoe optimaal gebruik maken van de nieuwe Archipol? Ivan Vanhaecht Arco Digital Paperflow Agenda Overzicht versies Archipol Automated Login AAL Scansplitter 3.4 Vernieuwde OCR Finetuning rapportering Inscannen

Nadere informatie

Infodag Ticketingsoftware. 3 oktober 2011. Zwijnaarde - Gent

Infodag Ticketingsoftware. 3 oktober 2011. Zwijnaarde - Gent Mid- en Front Office Infodag Ticketingsoftware 3 oktober 2011 Zwijnaarde - Gent Uw uniek interlokaal samenwerkingsverband CIPAL DV oko LOCUS VVC HELIUS DSH - FC - 1 Mid- en Front Office STRATEGISCHE PIJLERS

Nadere informatie

Selling Mamut One. Yvette Hoogewerf, Sales Manager VAR NL 25 september 2007 yvetteh@mamut.nl

Selling Mamut One. Yvette Hoogewerf, Sales Manager VAR NL 25 september 2007 yvetteh@mamut.nl Selling Mamut One Yvette Hoogewerf, Sales Manager VAR NL 25 september 2007 yvetteh@mamut.nl Agenda Visie Mamut Trends in de markt Solution Selling Wat is Mamut One Partners Selling the solution Value proposition

Nadere informatie

Toepassingen met eid. Bibliotheek Digitaal loket Loket Ambtenaren

Toepassingen met eid. Bibliotheek Digitaal loket Loket Ambtenaren Toepassingen met eid Bibliotheek Digitaal loket Loket Ambtenaren Bibliotheek lenerskaart = eid Voordelen Overname identiteitsgegevens bij inschrijving Identificatie lener aan de balie Automatische update

Nadere informatie

Profit Touch Interface

Profit Touch Interface Zielhorsterweg 79 3813 ZX Amersfoort Tel Mail Web Profit Touch Interface Vastleggen, registreren en bestellen op een Touch Screen. Gekoppeld aan AFAS Profit 033-2104141 info@ipublications.net www.ipublications.net

Nadere informatie

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control Subsidie Aanvraag Planning en Control Een subsidie adviseur verzorgt subsidie aanvragen voor bedrijven. Subsidie aanvragen zijn complex en veranderen

Nadere informatie