Technisch onderhoud met thermografie Infraroodmetingen toevoegen aan het onderhoudsproces binnen industriële bedrijven Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technisch onderhoud met thermografie Infraroodmetingen toevoegen aan het onderhoudsproces binnen industriële bedrijven Inleiding"

Transcriptie

1 Technisch onderhoud met thermografie Infraroodmetingen toevoegen aan het onderhoudsproces binnen industriële bedrijven Inleiding In vele industriële bedrijven vindt thermografie al zijn weg naar het onderhoudsproces. Toch is niet iedereen bekend met de voordelen die deze techniek met zich mee brengt en hoe men het goed kan toepassen in de standaard onderhoudsprocessen. Het gebrek aan wetgeving en richtlijnen in Nederland, maakt het er niet eenvoudiger op. De eerste stap is echter met de Nederlandse Praktijk Richtlijn 8040:1 gezet. Deze richtlijn richt zich vooral op de inspectiemethodiek, interpretatie van meetwaarden en warmtebeelden en de afwikkeling van geconstateerde fouten. Er is in deze richtlijn nauwelijks tot geen aandacht voor de beperkingen en valkuilen van infraroodtechniek. Daarnaast is de implementatie van thermografie in bedrijfsprocessen een kritische aangelegenheid, waarbij gekeken dient te worden naar kennis en opleiding, toepassingsgebieden (elektrisch, mechanisch, etc.), uitvoering, rapportage en de functionaliteit van meetinstrumenten. In Duitsland is men veel verder op het gebied van wetgevingen en richtlijnen voor wat betreft thermografie. De inhoud van deze paper zal bovenstaande onderwerpen nader toelichten op basis van informatie die verworven is uit Duitse richtlijnen. 1

2 1. Introductie In de industriële sector wordt het steeds belangrijker dat de bestaande technische installaties en productie faciliteiten zorgeloos gebruikt kunnen worden. Operationele onderbrekingen door bijvoorbeeld defecten of thermische overbelasting bij elektrische installaties zijn catastrofaal. Zij brengen de beschikbaarheid van de productie faciliteiten in gevaar en daarmee de mogelijkheid om de geprognotiseerde productieaantallen te halen. Hierdoor kunnen afspraken met klanten over levertijd of kwaliteit in het geding komen, met alle gevolgen van dien. De kosten die volgen uit een operationele onderbreking kunnen gigantisch zijn. Contracten met klanten kunnen niet nageleefd worden en de extra kosten die hieruit voortvloeien zullen niet geheel door verzekeraars gedekt worden. Dat leidt uiteindelijk niet alleen tot financiële kosten, maar ook tot het verlies van klanten en imago. Verzekeraars vragen daarom steeds vaak naar gedegen thermografische inspecties van technische installaties en systemen als onderdeel van de onderhoudsprocedure. In bijvoorbeeld de agrarische sector is dit reeds een vereiste van verzekeraars. Het doel van onderhoud is de garantie van installatie- en systeembeschikbaarheid op middel- en lange termijn. Met het inplannen van efficiënte onderhoudsmomenten, wordt de waarde van de productie faciliteiten gewaarborgd. Om aan de steeds strengere eisen te voldoen, dienen de onderhoudstechnici afwijkingen van normale condities vroegtijdig te herkennen. De oppervlakte temperatuur is een essentiële indicator voor de evaluatie van de toestand, functioneren en levensduur van technische systemen. Met thermografie worden oppervlakte temperaturen contactloos en grafisch weergegeven. Hiermee kunnen mechanische wrijving en elektrische weerstanden in productie installaties veilig en snel in kaart worden gebracht. Met deze warmtebeelden is het eenvoudig om de voor- en na situatie te vergelijken en indien nodig te documenteren. Daarnaast kan de installatie gecontroleerd worden op maximaal toelaatbare temperaturen. Op basis van deze meetresultaten is het mogelijk om maatregelen te treffen om de installaties weer terug naar normale staat te brengen. Het is daarom noodzaak om goede kennis te hebben van de werking en toestand van de te inspecteren installatie om zodoende de juiste interpretaties te kunnen doen. In periodiek onderhoud kan thermografie in de procedure opgenomen worden. Daarnaast kan het gebruikt worden als inspectiemiddel om een onderhoud strategie te ontwikkelen en als 2

3 richtlijn wanneer het aankomt op planning en beslissen welke onderhoudsmethode ingezet moet worden. Het dient al hulpmiddel om de thermische toestand van een object te documenteren en evalueren en de afwijkingen van de normale toestand te rapporteren. Daarnaast wordt thermografie ook gebruikt om zwakke en mogelijke risicovolle plekken te identificeren tijdens in bedrijfstelling van nieuwe installaties. 3

4 2. Implementatie van thermografie in het onderhoudsproces Thermografie kan niet zomaar in ieder bedrijf toegepast worden als onderhoudsmethodiek. Verschillende onderhoudsstrategieën evenals de juiste machines en installaties creëren verschillende mogelijkheden. Dit betekent dat het bedrijf ieder toepassingsgebied grondig dient te bestuderen of thermografie past als onderhoudsmethodiek. Het flowdiagram in figuur 1 laat zien hoe dit proces er uit kan zien. Start Management van meetmethodes in onderhoud Onderhoudsstrategie Toepassingsgebieden selecteren Nee Meetmethode Thermografie? Ja CONCEPT Kostenevaluatie voor implementatie van thermografie methodiek Thermografie outsourcen? Ja Operationele implementatie Nee Interne uitvoering Bepalen van de vereisten voor het infrarood meetinstrument Bieden van training en opleiding van personeel Einde 4

5 2.1 Implementatiekosten voor thermografische meetmethode Bij het uitvoeren van thermografie als meetmethodiek in het onderhoudsproces, dient rekening gehouden te worden met bepaalde kosten. Deze kosten zullen uit het budget komen die is toegewezen aan de afdeling onderhoud. Bij het in eigen beheer nemen van de thermogafische metingen, kunnen de volgende kosten gemaakt worden: Opleiding, kwalificatie en continue training van personeel Investering in materiaal (meetinstrument en benodigde hulpmiddelen bijv. thermometers, anemometers, vochtmeters) Continue monitoring van meetonnauwkeurigheden (normale temperatuur) en kalibratie. Personeelskosten voor de voorbereiding/uitvoering/analyse van de thermografische metingen De thermografische metingen kunnen door middel van outsourcing uiteraard ook in het onderhoudsproces opgenomen worden. Echter dient er rekening gehouden te worden met de volgende kosten: Selecteren en contracteren van een gekwalificeerd bedrijf Voorbereiden van het thermografisch onderzoek Begeleiden van de dienstverlener door onderhoudspersoneel die de installaties kent Evalueren van de resultaten met de dienstverlener en intern analyseren 2.2 Thermografie in de onderhoudsplanning Om ervoor te zorgen dat thermografie tot het uiterste wordt ingezet, moeten de volgende punten in overweging genomen worden: Bepalen van de te onderzoeken installaties en objecten Bepalen van de meetcondities en doelwaarden (bijv. maximaal toelaatbare temperaturen, belastingsgraad, afstand) Bepalen van het meetinterval Bepalen van de te nemen maatregelen in het kader van voorbereiding (bijv. verwijderen van objecten die het vrije zicht belemmeren) Selecteren en bepalen van de te gebruiken instrumentatie (infrarood meetinstrumenten en indien noodzakelijk additionele meters om de toestand van het te inspecteren object te bepalen) Bepalen van de veiligheidsmaatregelen 5

6 Vergelijkbare operationele parameters, zoals belastingsgraad en temperaturen opslaan Bepalen hoe de resultaten worden gedocumenteerd 2.3 De onderhoudsmonteur als meettechnicus Indien de onderhoudsmonteur aangewezen wordt als de meettechnicus voor infraroodmetingen, dan dient rekening gehouden te worden met voldoende kwalificaties en grote kennis over wetgevingen, zoals bijvoorbeeld de norm NEN1010. Dat betekent dat de onderhoudsmonteur voldoende geschoold moet worden door middel van professionele training, opleiding en continue ervaring op het gebied van infraroodmetingen. Het outsourcen van thermografische metingen is alleen interessant wanneer infraroodmetingen incidenteel voorkomen of indien er te weinig installaties aanwezig zijn die geschikt zijn voor infraroodmetingen. Daarnaast weet de externe dienstverlener weinig over de processen die in het bedrijf aanwezig zijn en heeft daardoor altijd begeleiding nodig van een personeelslid/onderhoudsmonteur. De voor- en nadelen van outsourcen en in eigen beheer houden van thermografie. Voordelen Eigen personeel Gespecialiseerde kennis in-house Het is mogelijk om op korte termijn de status van installaties en objecten te verkrijgen Externe dienstverlener Directe beschikking over specialistische kennis Inhuren alleen wanneer nodig Nadelen Potentiële synergiën tussen verschillende toepassingsgebieden mogelijk (bijv. kwaliteitsborging, productie monitoring) volledige benutting van technologie/personeel Gespecialiseerde kennis moet opgedaan worden (opleiding/training) risico s ivm leerproces Geen 100% bezetting indien er te weinig geschikte installaties aanwezig zijn om te inspecteren Ervaring van andere bedrijven/thermografie projecten synergie effecten Kosten voor het inhuren van een externe dienstverlener (vaak erg kostbaar) Professionele en kwalitatieve onafhankelijkheid van de dienstverlener (in het kader van vertrouwelijke informatie) Ivestering in meetinstrumenten en technologie Onderhoudskosten voor meetinstrumenten (kalibratie en reparatie) De thermograaf dient begeleid te worden door een onderhoudsmonteur die de installaties en processen kent 6

7 2.4 Applicaties en toepassingsgebied kiezen Overal waar temperatuur een belangrijke rol speelt voor de toestand van een object of installatie, kan thermografie toegepast worden. Een goede keuze van de applicatie of toepassingsgebied kan dan ook op basis van een aantal aspecten gemaakt worden. De onderhoudshistorie is er daar één van. Wanneer een installatie of object in het verleden veel storingen en defecten heeft gekend, dan leent deze zich prima voor de thermografische inspectie. Tevens kan er gekeken worden naar waar de productie efficiëntie niet gehaald wordt. Als er installaties zijn die niet optimaal presteren, dan kunnen deze ook opgenomen worden in de inspectie. Daarnaast is bij inbedrijfstelling of na reparatie thermografie prima te gebruiken als referentiemiddel. Door het meten van de 0-situatie is er voor volgende metingen altijd een goed vergelijk. Voorbeelden van applicaties: Stroomverdelers van alle voltage niveaus Complexe aggregaten zoals machines, robots, industriële ovens Pijpleidingen, tanks en containers voor vloeistof en gassen (dichtheid/lekkages, wandafzetting, verstoppingen, vulstanden, etc.) Pompen Turbines Filters Condenspotten Assemblage groepen zoals motoren, tandwielkasten, koppelingen, lagers, kleppen 7

8 3. Operationele procedure Start Bepalen en opslaan van meetcondities en doelwaarden in de toepassingsgebieden Voorbereiden van de meting Kiezen van de infraroodmethodiek en, indien nodig, additionele meetinstrumenten Implementeren van de meting Bepalen van de actuele waarden Afwijking van doelwaarde? Nee Ja Kritieke afwijking van doelwaarde? Nee Ja Implementeren en realiseren van de onderhoudsmaatregel Controle. Extra maatregelen nodig? Nee Ja Documentatie Einde 8

9 3.1 Bepalen van de doelwaarden en meetcondities Het opslaan van gegevens van operationele karakteristieken en thermische doelwaarden helpt bij de analyse en beoordeling van de gemeten temperaturen na de meting. Voor alle installaties en objecten dienen doelwaarden vastgesteld te worden. De volgende manieren horen tot de mogelijkheid: Vergelijken van identieke componenten onder dezelfde condities Absolute metingen op installaties in normale toestand (nominale belasting) als referentie Bepalen van referentie waarden na de inbedrijfstelling of goedkeuring van een installatie Vergelijk gebaseerd op externe informatie (bijv. NPR 8040:1) Fabriek specificaties: Voor de levering van installaties en objecten dienen doelwaarden verzameld te worden voor de uitvoering van thermografische inspecties (bijv. maximaal toelaatbare temperaturen componenten onder gespecificeerde operationele- en omgevingscondities) Eigen ervaring Door middel van testreeksen Toepassen van individueel ontworpen meetmethodes Door middel van berekeningen Maximum toelaatbare thermische belasting van materialen of maximum temperatuur voordat materiaaleigenschappen veranderingen en daardoor risico vormen voor brand of schade van het object of installatie 3.2 Voorbereiden en implementeren van de meting De volgende punten zijn noodzakelijk om een gekwalificeerde meting uit te kunnen voeren: Voorzien van informatie (omschrijvingen, schema s, ontwerptekeningen, etc.) over het object, constructie, ontwerp en aansluitingen van de procestechniek van de te inspecteren installatie Bepalen van de invloeden van omgevingscondities rond het meetobject Voorzien van informatie over de meethistorie (inspectie rapporten, logboek, certificaten, etc.) Idealiter draaien de te inspecteren installaties normaal gedurende de thermografische inspectie Voor zover mogelijk dienen de te inspecteren elektrische installaties in thermisch evenwicht te zijn 9

10 Kalibratie controle van het meetinstrument (meetonnauwkeurigheid) 3.3 Meetfunctionaliteiten De warmtebeeldcamera dient in aantal functionaliteiten in huis te hebben om te kunnen voldoen aan een volwaardig thermografisch meetinstrument voor industrieel onderhoud. Een aantal van deze functionaliteiten zijn: Snel overzicht van temperaturen op een component (hotspot detectie) Meten van hoge temperaturen (staal, industriële ovens, glas, etc.) Meten van bewegende onderdelen (overbrengingen, motoren, ventilatoren, aandrijfriemen, transport systemen, etc.) Meten van kleine objecten (klemmen, bekabeling, etc.) Meten van grote afstand (hoogspanningslijnen, etc.) Spectrale metingen (gaslekkages (SF 6, H 2), door vlammen; folies, etc.) Meten van snelle temperatuurveranderingen (in- en uitschakelen) Periodieke metingen: observatie van veranderingen in thermische belasting (logboek o.i.d.) 3.4 Diagnose en beoordeling Om kwalitatieve resultaten te garanderen dient er voldoende tijd gereserveerd te worden. Afhankelijk van de bevindingen op locatie, is er meer tijd vereist voor de uitvoering van de meting. Daarnaast dienen alle actuele waarden, evenals de randvoorwaarden opgeslagen te worden voor analyse. Omdat de doelwaarden bekend zijn, kan direct op de meetlocatie de eerste beoordeling plaatsvinden. De vergelijking van de gewenste waarden en de actuele waarden, met inachtneming van de randvoorwaarden, is de basis van iedere beoordeling. Er dient een controle plaats te vinden of de doelwaarden en actuele waarden overeenkomen om zodoende te zien of specifieke toleranties worden overschreden. Als dit het geval is, dienen maatregelen voor het verhelpen van de fout voorgesteld of verplicht gesteld. Dit kan beoordeeld worden aan de hand van een foutclassificering zoals vermeld in de NPR 8040:1. Aan de hand van de foutclassificering worden onderhoudsmaatregelen uitgevoerd, waarna de installatie thermografisch gecontroleerd wordt om te zien of de maatregel succesvol is. 10

11 3.5 Documenteren, rapporteren en herhalen De resultaten van de thermografische inspectie dienen te worden samengevat in een rapport. De afwijkingen en defecten worden weergegeven in een document die bepaalt en voorstelt welke maatregelen genomen dienen te worden. Het beste is om de afwijkingen en defecten op te slaan in een database om zodoende altijd te beschikken over vergelijkend materiaal voor toekomstige onderhoudsmaatregelen. Het rapport dient altijd voorzien te zijn van de volgende informatie: Klant Opdrachtgever Projectgegevens, bijv. rapport nummer, project nummer, etc. Project omschrijving en doel van de thermografische inspectie Toegepaste meetinstrumenten en toebehoren (producent, type meetinstrument, etc.) en technische gegevens (meetbereik, werkcondities van de meetinstrumenten, etc.) Kalibratie controle (meet onnauwkeurigheid) Warmtebeeld in kleur of zwart/wit, digitale foto van voldoende kwaliteit om bijv. schade te herkennen. Object parameters Randvoorwaarden Tijdstip voor volgende thermografische inspectie (aanbevolen) Maatregelen (afhankelijk van de resultaten) De frequentie van thermografische inspecties is voornamelijk gebaseerd op de toestand en kwaliteit, het gebruik, de klimaatomstandigheden, de omgevingscondities en ander factoren van en rond de installatie. Voor meer informatie over inspectie cycli raadpleeg de norm NEN

12 4. Samenvatting Het doel van onderhoud aan technische installaties is het garanderen van systeembeschikbaarheid en de waarde van deze installaties te waarborgen. Onvoldoende onderhoud leidt immers tot onverwachte productiestilstand, slechte kwaliteit, contractbreuken, efficiëntie verlaging en daardoor hoge kosten. Thermografie draagt bij aan het technisch onderhoud door vroegtijdig afwijkingen en defecten te constateren in periodiek onderhoud. Daarnaast is het tevens inzetbaar als inspectiemiddel en storingszoeker. Ieder bedrijf dient na te gaan of er voldoende installaties aanwezig zijn om zelf thermografie in het onderhoudsproces op te nemen. Het brengt opleiding- en investeringskosten met zich mee, maar daarmee is de kennis en kunde inhouse gewaarborgd en op ieder moment inzetbaar. Het alternatief is om de thermografische metingen te outsourcen, waarbij een externe partij onder begeleiding de inspecties uitvoert, maar daardoor niet per direct beschikbaar is. Met behulp van thermografie zijn onder andere de volgende installaties te onderhouden: Stroomverdelers van alle voltage niveaus Complexe aggregaten zoals machines, robots, industriële ovens Pijpleidingen, tanks en containers voor vloeistof en gassen (dichtheid/lekkages, wandafzetting, verstoppingen, vulstanden, etc.) Pompen Turbines Filters Assemblage groepen zoals motoren, tandwielkasten, koppelingen, lagers, kleppen, condenspotten Om met thermografie kwalitatieve beoordelingen te doen, dient de meting te voldoen aan alle randvoorwaarden. Hieronder vallen het inzetten van de juiste meetinstrumenten, op de hoogte zijn van de omgevingscondities en de gevolgen daarvan en natuurlijk informatie hebben over de meethistorie en de toestand van het te inspecteren object of installatie. Als aan alle randvoorwaarden wordt voldaan kunnen vergelijkbare metingen uitgevoerd worden. Zodoende worden warmtebeelden op een juiste manier geanalyseerd, geïnterpreteerd en in speciale rapportages goed gedocumenteerd. De werkzaamheden, inspectiefrequentie en methodieken worden onder andere nader toegelicht in de normen NEN 1010, NEN 3140, NEN 3840 en de richtlijn NPR

THEME Competence Matrix - Mechatronics

THEME Competence Matrix - Mechatronics COMPETENTIEGEGIED COMPETENTIE ONTWIKKELINGSSTAPPEN 1. Onderhouden van systemen en borgen van de betrouwbaarheid Hij/zij kan het elementaire onderhoud van machines en systemen, volgens planning uitvoeren.

Nadere informatie

Technisch onderhoud met thermografie Diagnose van elektrische installaties met een warmtebeeldcamera

Technisch onderhoud met thermografie Diagnose van elektrische installaties met een warmtebeeldcamera Technisch onderhoud met thermografie Diagnose van elektrische installaties met een warmtebeeldcamera Inleiding Een stroom loopt door de elektrische installatie en heeft van nature een interne weerstand

Nadere informatie

+31 (0) E:

+31 (0) E: Infrarood thermometer met digitale camera PCE-IVT 1 infrarood thermometer met professionele digitale camera voor contactloze metingen met instelbare emissiegraad / extra indicatie van temperatuur en vochtigheid

Nadere informatie

Kwalificeren van meetcentra. Assessment Meetproces by Carl Zeiss

Kwalificeren van meetcentra. Assessment Meetproces by Carl Zeiss Kwalificeren van meetcentra. Assessment Meetproces by Carl Zeiss Bert Heijenk Carl Zeiss Measuring House Opdrachtprogrammeren Loonmetingen MSA (R&R) studies Reverse engineering Computertomografie Trainingen

Nadere informatie

Drones voor Assetmanagement. Onafhankelijk uniform periodiek vaststellen status installaties/vastgoed en voortgang werk in uitvoering

Drones voor Assetmanagement. Onafhankelijk uniform periodiek vaststellen status installaties/vastgoed en voortgang werk in uitvoering Drones voor Assetmanagement Onafhankelijk uniform periodiek vaststellen status installaties/vastgoed en voortgang werk in uitvoering Programma 15.00 uur Welkom 15.05 uur De toepassing van Drones in de

Nadere informatie

Ook elektrotechnisch alles goed geregeld

Ook elektrotechnisch alles goed geregeld Ook elektrotechnisch alles goed geregeld Snel en flexibel anticiperen Elektrotechniek staat aan de basis van efficiënt werkende installaties en systemen. De elektrotechnische installatie is het kloppend

Nadere informatie

INFORMATIEMAP THERMOGRAFIE

INFORMATIEMAP THERMOGRAFIE INFORMATIEMAP THERMOGRAFIE Inhoudsopgave Inleiding... pagina 2 Thermografie... pagina 3-5 BTW verlaging isolatie... pagina 6 Subsidie isolatie... pagina 6 Tot slot... pagina 7 Informatiemap thermografie

Nadere informatie

Elektrotechnische inspecties

Elektrotechnische inspecties Quercus Technical Services UERCUS Elektrotechnische inspecties Laagspanning - Hoogspanning - ATEX Onze kijk op inspecteren Veiligheid Elke werkgever is volgens het Arbobesluit wettelijk verplicht om zijn

Nadere informatie

21 x 16 / 0,4 m 38 x 28 / 0,3 m (optioneel verkrijgbaar) 11 x 8,5 / 1,2 m (optioneel verkrijgbaar)

21 x 16 / 0,4 m 38 x 28 / 0,3 m (optioneel verkrijgbaar) 11 x 8,5 / 1,2 m (optioneel verkrijgbaar) Warmtebeeldcamera PCE-TC 9 warmtebeeldcamera met autofocus / 384 x 288 pixels / IP 50 behuizing / realtime overdracht van de warmtebeeldcamera naar de PC / digitale camera met 3.0 megapixels / vídeo-uitgang

Nadere informatie

Meten en testen van PV-installaties Efficiënt zoeken naar storingen

Meten en testen van PV-installaties Efficiënt zoeken naar storingen Meten en testen van PV-installaties Efficiënt zoeken naar storingen Ingebruikname Eerste controle Functionaliteit Onderhoud Veiligheid Waar op te letten bij het meten en testen van zonne-energie (PV) installaties

Nadere informatie

V.2.4. Samen nog sterker

V.2.4. Samen nog sterker V.2.4 Samen nog sterker Enschede Apeldoorn Technisch Beheer / Elektro Mechanisch Onderhoud Elektromotoren en aandrijvingen - Wikkelen en repareren - Balanceren - Trillingsmetingen Inspecties en Onderhoud

Nadere informatie

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 16:00 Inleiding 16:15 Wat is risicobeheersing 16:35 Brandveiligheid 17:30 Versterking inwendige mens 18:15 rapport IGZ: Med. hulpmiddelen 18:45 quick

Nadere informatie

Net-LinQ Inspectie & Advies voorziet in de volgende diensten:

Net-LinQ Inspectie & Advies voorziet in de volgende diensten: De juiste LINQ! I NET-LINQ Net-LinQ Inspectie & Advies voorziet in de volgende diensten: 02 Net-LinQ Inspectie & Advies is een flexibele organisatie die gecertificeerde, onafhankelijke en onpartijdige

Nadere informatie

Meetonzekerheid. Producten Goed of Afkeur? 1

Meetonzekerheid. Producten Goed of Afkeur? 1 Meetonzekerheid Producten Goed of Afkeur? 1 Goed of Afkeur? Het begint bij de samengestelde constructie. Deze samenstelling bestaat uit losse producten die tezamen de complete constructie gaan vormen.

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Energie management plan

CO2 prestatieladder Energie management plan CO2 prestatieladder Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621 E-mail: info@kroes.org Versie:

Nadere informatie

de dynamiek van water onderhoudsdiensten voor service- en installatiebedrijven

de dynamiek van water onderhoudsdiensten voor service- en installatiebedrijven de dynamiek van water onderhoudsdiensten voor service- en installatiebedrijven 2 uitgebreide service Als professional in onderhoud vragen uw klanten flexibiliteit, kwaliteit en duidelijkheid van u. Op

Nadere informatie

A WORLDWIDE SERVICE OPERATION. Training

A WORLDWIDE SERVICE OPERATION. Training Training Pentair s Fairbanks Nijhuis Services traint wereldwijd de gebruikers van de Fairbanks Nijhuis producten op het gebied van installatie, bediening en onderhoud. Deze trainingen aan management en

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Inspecteur. Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen

Inspecteur. Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen Inspecteur Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen 1 Inspecteur Inspecties in de elektrotechniek is een breed vakgebied. Wat de verschillende soorten inspecties met elkaar gemeen hebben

Nadere informatie

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2 Gebruik en beheer van applicaties Wie doet wat? Pagina 1 Een kader Pagina 2 Bron: daanrijsenbrij, Elementaire bedrijfsinformatica 1 Functioneel beheer Applicaties worden gebruikt door de gebruikersorganisatie.

Nadere informatie

Diesel roterende UPS systemen. Ride Through systemen. Aggregaten. PDF documentatie

Diesel roterende UPS systemen. Ride Through systemen. Aggregaten. PDF documentatie PDF documentatie Diesel roterende UPS systemen Ride Through systemen Aggregaten Algemeen AA Energy Services verhuurt Uninterruptible Power Supply (UPS) systemen en stroomvoorzieningen. Onze huurvloot omvat

Nadere informatie

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C Auteur: Coert van Maren Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud

Nadere informatie

Brochure Opleidingen Thermografie

Brochure Opleidingen Thermografie Brochure Opleidingen Thermografie 2016 Alle opleidingen georganiseerd door A-measure bvba of door externe partners worden gegeven door gecertificeerde lesgevers en door gecertificeerde thermografen Level

Nadere informatie

Blad1. Import CRM-koppeling CRM. Installatie verantwoordelijke Contact persoon. Algemene gegevens Aansluiting Normen en eisen

Blad1. Import CRM-koppeling CRM. Installatie verantwoordelijke Contact persoon. Algemene gegevens Aansluiting Normen en eisen Hoofdmodule Functionaliteit Onderverdeling functionaliteit Fabrikant Inspectora Systeem Filemaker 12-13 Database, windows, Mac Win 7 en 8 IOS en Mac Eigenserver Win 2008-2012 Mac SAAS / Cloud Standalone

Nadere informatie

Brandrisico s goed beheerst met ElektraGarant van Delta Lloyd

Brandrisico s goed beheerst met ElektraGarant van Delta Lloyd Brandrisico s goed beheerst met ElektraGarant van Delta Lloyd Wat zijn de risico s van elektriciteit? Meer dan 25% van alle branden heeft een elektrische oorzaak. Deze branden ontstaan door een defect,

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Waarom lijkt in het infraroodbeeld de linkerzijde kouder en maakt kleur geen verschil?

Waarom lijkt in het infraroodbeeld de linkerzijde kouder en maakt kleur geen verschil? Beste Marjolein, Misschien is het het handigste als ik begin met mezelf voor te stellen. Mijn naam is Maud Hovens. Ik zelf ben nu al ruim 15 jaar thermograaf. Voorheen werkte ik bij de afdeling NDO van

Nadere informatie

Omdat er schakelkasten zijn waar absoluut niks mis mee mag gaan.

Omdat er schakelkasten zijn waar absoluut niks mis mee mag gaan. Omdat er schakelkasten zijn waar absoluut niks mis mee mag gaan. NOFIQ heeft een uniek en innovatief concept om branden in schakelkasten te voorkomen en hiermee de continuïteit van kritisch-efficiënte

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Documentcode: RvA-T021-NL Versie 3, 27-2-2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking tot een

Nadere informatie

Rookbeheersing. Rookbeheersingsystemen regelgeving en randvoorwaarden. Ronald Driessens. rookbeheersingsdeskundige

Rookbeheersing. Rookbeheersingsystemen regelgeving en randvoorwaarden. Ronald Driessens. rookbeheersingsdeskundige Rookbeheersing Rookbeheersingsystemen regelgeving en randvoorwaarden Ronald Driessens rookbeheersingsdeskundige Inhoud presentatie Rookbeheersing: Wat is rookbeheersing? Wanneer wordt het toegepast? Waaruit

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

(On)voldoende spanningskwaliteit kost geld!

(On)voldoende spanningskwaliteit kost geld! (On)voldoende spanningskwaliteit kost geld! De verantwoordelijkheid voor een voldoende kwaliteit van de spanning en de stroom is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van netbeheerders, fabrikanten en

Nadere informatie

Hoe nauwkeurig zijn uw meetwaarden? Certifiëring ISO / DKD. Kalibratie. Betouwbaarheid. Zekerheid. Ervaring

Hoe nauwkeurig zijn uw meetwaarden? Certifiëring ISO / DKD. Kalibratie. Betouwbaarheid. Zekerheid. Ervaring Hoe nauwkeurig zijn uw meetwaarden? Certifiëring ISO / DKD Kalibratie Zekerheid Betouwbaarheid Ervaring Waarom kalibreren? Kalibreren, kwalificeren en valideren levert een grote bijdrage tot de verhoging

Nadere informatie

De nieuwe regel voor branddetectie DTD S21-100. Inhoudelijke verschillen

De nieuwe regel voor branddetectie DTD S21-100. Inhoudelijke verschillen De nieuwe regel voor branddetectie DTD S21-100 Inhoudelijke verschillen Inleiding De DTD S21-100 bestaat uit 2 delen: DTD S21-100 deel 1: Technische regels DTD S21-100 deel 2: Kwalificaties en competenties

Nadere informatie

Heeft u volledige controle over uw koudeketen?

Heeft u volledige controle over uw koudeketen? Heeft u volledige controle over uw koudeketen? testo Saveris Retail Chain: de digitale oplossing voor volledige temperatuuropvolging en maximale efficiëntie in uw kwaliteitsmanagement. Hoe werkt uw kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier

Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier Nihad Mesevic Coördinator onderhoud Bereikbaar: Gemeente Enschede Hengelosestraat 51 Postbus 20 7500 AA Enschede 053-4818424 06-13695226 n.mesevic@enschede.nl

Nadere informatie

De service van KROHNE reikt verder.

De service van KROHNE reikt verder. De service van KROHNE reikt verder. Servicebrochure KROHNE: toonaangevend in meetinstrumentatie KROHNE staat voor een breed pakket aan hoogwaardige meetinstrumen tatie. Sinds het begin van de vorige eeuw

Nadere informatie

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage Analyse & Rapportage Coldstore east 14.09.2014 tot 16.09.2014 Grafische weergave 14/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabelvorm weergave Alarmen Alle

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Kostenplanning Geen verrassingen, transparant in kosten Planning van toekomstige budgetten

Kostenplanning Geen verrassingen, transparant in kosten Planning van toekomstige budgetten Rittal Service De juiste service waarborgt de betrouwbaarheid van uw industriële- & IT-applicatie en beschermt de gemaakte investeringen De werkelijke redenen waarom uw onderneming profiteert: Is het een

Nadere informatie

Examenomschrijving Elektrothermograaf. Bedrijfsexamen

Examenomschrijving Elektrothermograaf. Bedrijfsexamen Examenomschrijving Elektrothermograaf Bedrijfsexamen Stichting algemene basisvaardigheden Deze examenomschrijving is goedgekeurd door het bestuur van SABV d.d. SABV, Gouda, Nederland Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Marcel Spruit Wat is een SLA Een SLA (Service Level Agreement) is een schriftelijke overeenkomst tussen een aanbieder en een afnemer van bepaalde diensten. In een SLA staan,

Nadere informatie

Service en onderhoud. Wat ons betreft begint service en onderhoud al bij het nadenken over de techniek.

Service en onderhoud. Wat ons betreft begint service en onderhoud al bij het nadenken over de techniek. Service en onderhoud Wat ons betreft begint service en onderhoud al bij het nadenken over de techniek. Erkend installatie- en onderhoudsbedrijf voor sprinklers en brandmeldinstallaties Eén aanspreekpunt

Nadere informatie

DUURZAAMHEID INSTALLATION PERFORMANCE. M.G. van der Hoeven, consultant eindgebruikers

DUURZAAMHEID INSTALLATION PERFORMANCE. M.G. van der Hoeven, consultant eindgebruikers DUURZAAMHEID INSTALLATION PERFORMANCE M.G. van der Hoeven, consultant eindgebruikers STELLING Er is nog een wereld te winnen op het gebied van performance van de installaties in een gebouw? INSTALLATION

Nadere informatie

PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR VASTGOEDBEHEERDERS. Goede besluitvorming en afweging van prioriteiten voor meerjaren gebouwonderhoud

PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR VASTGOEDBEHEERDERS. Goede besluitvorming en afweging van prioriteiten voor meerjaren gebouwonderhoud PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR VASTGOEDBEHEERDERS Goede besluitvorming en afweging van prioriteiten voor meerjaren gebouwonderhoud De Planon Condition Assessor bevat onder andere: De volledige NEN 2767-

Nadere informatie

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage Analyse & Rapportage Coldstore east 14.09.2014 tot 16.09.2014 Grafische weergave 14/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabelvorm weergave Alarmen Alle

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING 19. Metingen en thermografie - 13

INHOUD INLEIDING 19. Metingen en thermografie - 13 INLEIDING 19 1 NEN 1010 ALS ACHTERGROND 21 1.1 VOEDINGSBRONNEN 22 1.1.1 Aansluiting op net: diverse stroomstelsels 22 1.1.2 Voedingsbronnen voor veiligheidsdoeleinden 25 1.2 BESCHERMINGSMAATREGELEN 25

Nadere informatie

Een kwaliteitsbeheersysteem. voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen

Een kwaliteitsbeheersysteem. voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen Een kwaliteitsbeheersysteem voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen 1 Renovatie van meergezinswoningen met behulp van het kwaliteitsbeheersysteem

Nadere informatie

WETTELIJK KADER BELGIË ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING

WETTELIJK KADER BELGIË ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING WETTELIJK KADER BELGIË WHITE PAPER SAMENVATTING De Belgische wetten en normen die de inspectie en het onderhoud van noodverlichting beschrijven, zijn duidelijk: de beheerder van het gebouw is verantwoordelijk

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Onderhoud en vervanging

Onderhoud en vervanging Wet- en regelgeving Onderhoud en vervanging Algemeen Elk gebouw heeft onderhoud nodig, dus ook Scoutinggebouwen. Een goed Scoutinggebouw biedt een veilig en betrouwbaar onderkomen voor de leden en het

Nadere informatie

Mofverbindingen & Diagnostiek

Mofverbindingen & Diagnostiek Mofverbindingen & Diagnostiek Uitkomsten jaarbijeenkomst 2014 Deceptie 5 pitches Geen/beperkt aandacht voor beheer van netten, exploitatie 2 (exploitatie) sub-werkgroepen met beperkte aanmeldingen (1-3)

Nadere informatie

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid / NEN-3140 Inhoud presentatie: 1. Wie is installatieverantwoordelijke 2. Aanwijzing installatieverantwoordelijke 3. Toelichting

Nadere informatie

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe vergroot je de kans op

Nadere informatie

Vermeul is zeer ervaren in toepassingen voor onder meer de volgende doelgroepen: Staalfabrieken Afvalverbrandingsinstallaties

Vermeul is zeer ervaren in toepassingen voor onder meer de volgende doelgroepen: Staalfabrieken Afvalverbrandingsinstallaties Een flexibele en servicegerichte partner Al meer dan dertig jaar staat Vermeul BV bekend als dé specialist op het gebied van compensatoren en andere componenten voor rookgasinstallaties en leidingsystemen.

Nadere informatie

Wij controleren uw zonnepanelen met een warmtebeeld camera. Waarom? Defecte cellen leiden tot een aanzienlijk prestatieverlies van het systeem.

Wij controleren uw zonnepanelen met een warmtebeeld camera. Waarom? Defecte cellen leiden tot een aanzienlijk prestatieverlies van het systeem. Wij controleren uw zonnepanelen met een warmtebeeld camera. Waarom? Defecte cellen leiden tot een aanzienlijk prestatieverlies van het systeem. Een temperatuur verhoging van 10 C boven de, door de fabriek

Nadere informatie

Brammer Energy Savings

Brammer Energy Savings Brammer Energy Savings Brochure 120853 Wij weten waar het om draait Energiebesparing is een belangrijk onderwerp, zo ook in het onderhoud. Bekend is dat energiekosten 90% van de totaal gemaakte kosten

Nadere informatie

Inspectierapport. Demo rapport. MapTools BV. Rapportnummer : 1704

Inspectierapport. Demo rapport. MapTools BV. Rapportnummer : 1704 Inspectierapport Demo rapport Rapportnummer : 1704 MapTools BV Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Gegevens 3. Eindbeoordeling 4. Inspectiemethode 5. Omvang 5.1 Niet geïnspecteerd 6. Opmerkingen 1 Inleiding

Nadere informatie

Introductie InfraRed Thermografie Inspectie. J. Langerak

Introductie InfraRed Thermografie Inspectie. J. Langerak Introductie InfraRed Thermografie Inspectie J. Langerak Introductie Zichtbaar licht is een mixture van golflengtes. Wit licht is samengesteld uit verschillende kleuren Licht is deelbaar PRISMA Temperatuur

Nadere informatie

CO 2 managementplan. 1 Inleiding

CO 2 managementplan. 1 Inleiding CO 2 managementplan Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Energie meetplan... 4 1.2 Planning meetmomenten... 4 1.3 Cofely Zuid Nederland... 4 Scope 1 emissies... 4 Scope 2 emissies... 4 1.4 Project Renovatie gemaal

Nadere informatie

OVER ECHTE PREVENTIE GESPROKEN

OVER ECHTE PREVENTIE GESPROKEN OVER ECHTE PREVENTIE GESPROKEN OVER ONS Van Empel Inspecties en Advisering is uw onafhankelijke partner voor inspecties en beheer van uw technische installaties (E en W). Wij zijn uw kennispartner op het

Nadere informatie

Stilstaan is achteruitgaan. U gebruikt automatiseringsproducten, -systemen en oplossingen? Dan. hebt u nood aan deskundig advies

Stilstaan is achteruitgaan. U gebruikt automatiseringsproducten, -systemen en oplossingen? Dan. hebt u nood aan deskundig advies SUPPORTED BY AGORIA 0 1 2 Stilstaan is achteruitgaan U gebruikt automatiseringsproducten, -systemen en oplossingen? Dan hebt u nood aan deskundig advies Wat u nodig hebt Het juiste product of de precieze

Nadere informatie

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs DE MMO De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams zorgadviseurs pak nieuwe kaart Is dit wenselijk? ACTIVITEIT Is dit wenselijk? pak nieuwe kaart onnodige handeling z.o.z. CONTINU

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV4500 HP Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: + 31-(0)104730011 Website: www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Dryfast Klein Siberiëstraat

Nadere informatie

FAIRBANKS NIJHUIS. www.fairbanksnijhuis.com

FAIRBANKS NIJHUIS. www.fairbanksnijhuis.com FAIRBANKS NIJHUIS SERVICES www.fairbanksnijhuis.com INSTALLATIE / INBEDRIJFSTELLING Pentair s Fairbanks Nijhuis Services verzorgt de installatie en inbedrijfstelling van complete pompstations, pompkamers

Nadere informatie

Topwind Asset Management

Topwind Asset Management Same Conditions, Better Performance De missie van Topwind Uw turbines moeten beschikbaar zijn en optimaal presteren op het moment dat het waait. Specialisten in Asset en Project. Maximaal Rendement Topwind

Nadere informatie

Condition Based Maintenance klinkt logisch, maar hoe krijg ik het georganiseerd.

Condition Based Maintenance klinkt logisch, maar hoe krijg ik het georganiseerd. Condition Based Maintenance klinkt logisch, maar hoe krijg ik het georganiseerd. Jan van der Lee 3 november 2011 Onderhoud ProRail, Lightrail en Industrie Bruggen, Tunnels, Sluizen, Rivieroevers, Waterkeringen

Nadere informatie

B&A Supplies noodstroomsystemen

B&A Supplies noodstroomsystemen ALTIJD STROOM B&A Supplies noodstroomsystemen B&A staat voor Before & After. Van advies tot nazorg zijn wij uw specialist in noodstroomsystemen. B&A Supplies is importeur van diverse kwaliteitsmerken en

Nadere informatie

Het zwakste paneel" bepaalt het maximale stroom vermogen

Het zwakste paneel bepaalt het maximale stroom vermogen Montage Deze zonnepanelen worden in een serie geschakeld. Omvormer Serie schakeling Parallel schakeling minder gevoelig Het zwakste paneel" bepaalt het maximale stroom vermogen Wij controleren uw zonnepanelen

Nadere informatie

/ / 1000 / 0.1 C

/ / 1000 / 0.1 C Thermografische camera PCE-TC 31 Warmtebeeldcamera voor preventief onderhoud met een meetbereik tot 350 C / 160 x 120 píxels / inclusief PC Reporter software /Interne Memory flash voor meer dan 1000 beelden

Nadere informatie

De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren

De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren KPMG Lean Six Sigma De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren Landelijk Congres V&J 18 Februari 2016 Wij zijn wij? http://www.linkedin.com/in/sajburgers https://nl.linkedin.com/in/markkopmels

Nadere informatie

Meldplicht Datalekken Boetebevoegdheid toezichthouder Sebyde Privacy Impact Programma

Meldplicht Datalekken Boetebevoegdheid toezichthouder Sebyde Privacy Impact Programma Meldplicht Datalekken Boetebevoegdheid toezichthouder Sebyde Privacy Impact Programma Samenvatting Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de wetgeving met betrekking tot de privacy van

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

E -Serie NIEUW. the world of thermal imaging

E -Serie NIEUW. the world of thermal imaging E -Serie NIEUW the world of thermal imaging waar warmtebeelden voor gebruikt worden Hoewel een warmtebeeldcamera een makkelijk te gebruiken hulpmiddel is, zul je al snel ontdekken dat het een hele nieuwe

Nadere informatie

Kwaliteitskosten onderzoek. Aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Kwaliteitskosten onderzoek. Aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Kwaliteitskosten onderzoek Aanpak Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 KWALITEITSKOSTEN...

Nadere informatie

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen De wetgeving met betrekking tot machines en arbeidsmiddelen is niet eenvoudig. Er zijn diverse richtlijnen en wetten binnen de Europese Unie en

Nadere informatie

Gericht op de toekomst. Stikstofoxiden. Praktische toepassing van meten van NO x

Gericht op de toekomst. Stikstofoxiden. Praktische toepassing van meten van NO x Stikstofoxiden Praktische toepassing van meten van NO x Maarten van Dam Mvdam@testo.nl 06-53782193 Michel de Ruiter Michel.deruiter@multi-instruments.nl 06-20360160 Dia 2 van 132 Waarom meten? Wetgeving:

Nadere informatie

Asset Management. Alles in één: registreren, analyseren en rapporteren

Asset Management. Alles in één: registreren, analyseren en rapporteren Asset Management Alles in één: registreren, analyseren en rapporteren 1 Inleiding Met het asset managementsysteem van Inter Act, genaamd @ssets, kunnen op eenvoudige wijze storingen, onderhoudswerkzaamheden

Nadere informatie

copyright InspectDirect

copyright InspectDirect NEN 3140 Rapportage Opdrachtnummer Demorapport 3140 Opdrachtgever Provincie Noord Brabant Projectnummer 254-PNB-0159 Rapport versie 2.0 Status Vrijgegeven Naam Datum Paraaf Opgesteld Harrie de Kock 10-07-2017

Nadere informatie

Opleidingen Thermografie

Opleidingen Thermografie Opleidingen Thermografie! Alle opleidingen die gegeven worden door Sensor Partners BVBA of door externe partners zijn gecertificeerde lesgevers en gecertificeerde thermografen Level 2 en 3 1. PRODUCTTRAINING

Nadere informatie

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt ISO9001:2015, in vogelvlucht Door Tjarko Vrugt 18-11-2015 - Qemc - Tjarko Vrugt Bron: NEN - Delft 2 DE NIEUWE NEN EN ISO 9001 : 2015 Deze presentatie beperkt zich tot de essentie Sktb besteed in 2016

Nadere informatie

Richtlijn druktoestellen 97/23/EG

Richtlijn druktoestellen 97/23/EG Richtlijn druktoestellen 97/23/EG PED in de praktijk Stoomdag Energik 18-05-06 nmouling@vincotte.be 1 INHOUD Presentatie van de PED: - Doel - Toepassingsgebied - Essenciële veiligheidseisen - Klassificatie

Nadere informatie

ISECOCARE ISECO voor genieten van lekker en gezond eten.

ISECOCARE ISECO voor genieten van lekker en gezond eten. ISECOCARE ISECO voor genieten van lekker en gezond eten. Iseco, gekend om haar specia listische service op hoog niveau. Omwille van de veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid heeft alle apparatuur

Nadere informatie

Een flexibele en servicegerichte partner. Missie. Doelgroepen. Zekerheden

Een flexibele en servicegerichte partner. Missie. Doelgroepen. Zekerheden Een flexibele en servicegerichte partner Al bijna vijfendertig jaar staat Vermeul BV bekend als dé specialist op het gebied van compensatoren en andere componenten voor rookgasinstallaties en leidingsystemen.

Nadere informatie

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV Auteur: Margriet de Jong Versie: 1.0 Datum: 14-04-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1

Nadere informatie

Ontstekingsbronnen van mechanische oorsprong. - Relatie onderhoudsplan en EVD - Inspectieschema's - Inspectie en onderhoud

Ontstekingsbronnen van mechanische oorsprong. - Relatie onderhoudsplan en EVD - Inspectieschema's - Inspectie en onderhoud Ontstekingsbronnen van mechanische oorsprong - Relatie onderhoudsplan en EVD - Inspectieschema's - Inspectie en onderhoud 1 Bestaande situatie Onderhoudsplan gebaseerd op Proces specifieke risico s Bedrijfseconomische

Nadere informatie

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 management plan Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend manager: CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud 1 Inleiding...3

Nadere informatie

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie!

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie! Vakopleidingen Breng puur vakmanschap in uw organisatie! 1 Vakopleidingen Succesvol zijn. Resultaat boeken. Kansen pakken. Met gekwalificeerde medewerkers die het beste uit zichzelf halen. Die in een veilige

Nadere informatie

Rapportage workfl ow

Rapportage workfl ow Rapportage workflow Rapportage registratie workflow C.G.A.M Wessels Introductie Workflow management (WFM) staat voor de automatisering van bedrijfsprocessen en werkstromen (regels, procedures en processen)

Nadere informatie

Heeft u volledige controle over uw koelketen?

Heeft u volledige controle over uw koelketen? Heeft u volledige controle over uw koelketen? testo Saveris Retail Chain: de digitale oplossing voor veilige traceerbaarheid en maximale efficiëntie in uw kwaliteitsmanagement. Wat presteert uw kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

Containermanagement. Fotobijschrift Schematisch overzicht WinConsyst WMSbeheersoftware. Pagina 28 van 39

Containermanagement. Fotobijschrift Schematisch overzicht WinConsyst WMSbeheersoftware. Pagina 28 van 39 Containermanagement Met de functionele WinConsyst WMS-beheersoftware verkrijgt u een multifunctioneel platform dat schaalbaar is u een groeimodel biedt voor de toekomst. U gebruikt alleen die functionaliteit

Nadere informatie

Welke bijdrage leveren digitale sensoren voor de Smart Industry?

Welke bijdrage leveren digitale sensoren voor de Smart Industry? Welke bijdrage leveren digitale sensoren voor de Smart Industry? Agenda Smart Industry Smart Sensoren anno 2016 Analoge sensoren Digitale sensoren IO-link sensoren Slot Smart Industry Industrie 4.0 is

Nadere informatie

Hoe verzeker je continuïteit? De Machineschadeverzekering. van Nassau. Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best.

Hoe verzeker je continuïteit? De Machineschadeverzekering. van Nassau. Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best. Hoe verzeker je continuïteit? De Machineschadeverzekering van Nassau Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best. De Machineschadeverzekering houdt rekening met de complexe productierisico s van geavanceerde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV 4500 Dryfast BV Kreekweg 22 3133AZ Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: +31- (0)104730011 www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. Veiligheid

Nadere informatie

artikel SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL SUSTAINGRAPH is een Europees project, gericht (op het verbeteren van) de milieuprestaties van Europese Grafimediabedrijven binnen de productlevenscyclus van hun grafimedia

Nadere informatie