Super nauwkeurige wandklok Afwijking maximaal 0,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Super nauwkeurige wandklok Afwijking maximaal 0,000202943"

Transcriptie

1 Supr nauwkuri wanklok Awijkin maximaal 0,0000 C.V. Niras (Inia) Ht lanrijkst onrl in it projt is n IC van ht typ DS van Maxim. Volns arikant n uitrst nauwkuri ral-tim klok mt I C-intra n ïntrr tmpratuurompnsr kristalosillator (TCXO) n kristal. Maxim stlt ook at intrati van kristalrsonator in ht IC nauwkurihi op lan trmijn vrtrt, wat n maximal awijkin van sonn in n jaar aranrt, ij n tmpratuurrik van 0 tot 0 ºC. D hip is voorzin van n attrij-aansluitin, zoat klok ook lijt oorlopn ij ht uitvalln van voinsspannin. D shaklin D DS ma an wl supr nauwkuri zijn, hij kan nit wrkn zonr hulp van n paar xtrn omponntn. In ht shma in iuur is t zin at w n PICFA-miroontrollr Funtis PICFA sturin Maxim DSSN RTC-hip, inh ro -smnt LED-isplays Max. awijkin sonn pr jaar Optionl IR-astansinin Voin: V/00 ma (ntspanninsaaptr) C-rono shikaar DsinSpark PCB-ils shikaar (IC) ruikn als intra voor RTC (IC) n voor ht aansturn van n aantal -smnt LED-isplays (i w vrrop zulln sprkn). D miroontrollr ht n I C-poort, waaroor hij makklijk t koppln is mt DS. D miroontrollr wrkt mt n klokrqunti van 0 MHz, i wort opwkt mt hulp van kristal X n tw onnsatorn C n C. Dit is vastl in oniurati-instllinn van miroontrollr. D poortpnnn RA0...RA, RA n RC van PIC shakln iniviul LED-isplays aan n uit via rivrs/nivau-aanpassrs T... T. Op lk lijn is n NPN/PNP-transistorpaar ruikt. Tn rst passn i ht nivau aan van V aan kant van PIC naar V aan kant van ht isplay. Tn tw multiplxn z stroom van V-voinslijn naar mnshapplijk anos van isplays. mr 0

2 Wanklok T R R R T R R.0V BT C +V 0n C 0n VBAT VCC IC KHZ RST INT/SQW SCL SDA DSSN GND LM0CT IC k R k R k R k R C 0n 0 VDD MCLR/VPP RC/CCP IC RB RB0/INT RB RB/PGM RC/SCK/SCL RB RC/SDI/SDA RB RC/TX/CK RB/PGC RC/RX/DT RB/PGD PICFA -I/SP RC0 RC/TOSI/CCP RC/SDO RA/AN/SS RA0/AN0 RA/T0CKI RA/AN RA/AN RA/AN VSS OSC OSC VSS X k R0 k R R R R R R R T T T T T T R R R R R R R R R R R R K ( K) K C C C C C 0MHz C R 0u V 0n 0n 0u V p p R R R R R R T T T T T T +V R R R R R R0 R R R R R0 R T 0k T0 0k T 0k T 0k T 0k T 0k BC BC BC BC BC BC K - ( K) D voinsspannin voor PIC wort oor n -V-spanninsrlaar (IC) stailisr. D isplays worn vo mt n onstailisr spannin van V. Daaroor kunnn w rotr isplays aansturn. Als w mrr LED s in sri shakln, is spanninsval pr smnt rotr, ijvoorl, V. D pnnn RB...RB, PORTB n RC0 sturn iniviul LED-smntn aan via shakltransistors T...T. En onstailisr voin (ntspanninsaaptr) van V/00 ma is volon voor n o lihtoprnst van isplays. Als akup-attrij voor RTC (BT) wort n CR00 lithiuml ruikt. Bij ht prototyp van klok hn w n stroomvrruik van 0 ma mtn ij ht isplaylt. D ruikrsintra voor z nvoui /-uurs klok staat uit zs -smnt LED-isplays n tw rukknoppn voor inin. Ht shma van ht isplaylt is wrvn in iuur. En strk punt van z klok zijn vir ntimtr rot, hlrro -smnt LED-isplays. D klok kan us makklijk vana n link astan worn alzn. D isplays worn mt khz multiplxt, maar mil stroom is root Fiuur. Shma van ht miroontrollrlt. K wort vronn mt mnshapplijk anos van -smntisplays, K mt paralll shakl smntn. mr 0

3 T D * * * C 0n R 0R K ( K) IC R R R 0R R * * k * = optional TSOP C 0n D LD LD LD LD LD LD p p p p p p Fiuur. Shma van ht isplaylt. LD n LD worn onrstovn montr. D sotwar stuurt z zó aan at tussn urn n minutn n tussn minutn n sonn ul puntn t zin zijn. LD...LD = SA-SRW K S ( K) S - no voor n link lihtoprnst. D iniviul smntn (a...) van isplays LD... LD n imal puntn (p) van isplays LD...LD zijn mt lkaar vronn n zijn aanslotn op pnnn van K. Displays LD n LD worn onrstovn op print plaatst (lt op imal puntn!). Zo ontstaat n soort van ul punt (:) tussn urn n minutn, n tussn minutn n sonn. D print-layout zort aarvoor. D LED-isplays worn via mnshapplijk anos (CA) multiplxt. Dz aansluitinn zijn shikaar op K n worn vronn mt K op miroontrollr-print. D rukknoppn S n S zorn voor inin van klok. Ook i zijn aanslotn op K op isplay-print n worn vronn mt K op miroontrollr-print. D hlrhi van ht isplay kan oor ruikr worn instl n in PIC worn op- slan. Dz unti wort inshakl mt vla DisplayOn in o. D isplay-print vat ook no n twklurn-led (D). Di wort ruikt als AM- (ron) o PM- (roo) iniati als klok wrkt in -uurs mous. Inraroo astansinin: sotwar-aanpassinn D TSOP (IC) op isplay-print is n inraroo-ontvanr-ic voor -khz-sinaln van n RC (o ompatil) IR-astansinin. LED D n ijhorn rivr-shaklin vormn n inrarooznr. Oorspronklijk was r n inraroo- zn -unti ïmplmntr, us D n omrinn omponntn kunnn ook worn wlatn. Maar ij ht roin van it klokprojt is n aantal vranrinn maakt in rono: mr 0

4 Wanklok Kristal vrvann oor n 0 MHz-xmplaar, zoat PIC RC-protooluntis kan uitvorn zonr prolmn mt staan o. RC-protoollt ïmplmntr in intrrupt-routin. D miroontrollr lst nu tostan van poortpn RC n ontrolrt o li RC-ommano s innnkomn. In hoolus: Hrknnin van arssn n ommano s in ontvann RC-ata. Als ht ontvann ommano o is (ars n all anr ommano s an n worn nr) rart ht proramma also rukknop S rsp. S is inrukt. Watho-untionalitit ïmplmntr. Mt IR-ontvanst is klok op astan t inn mt n (RC-ompatil) astansinin. Z at nit tn kinrn! Ral Tim Clok (RTC) typ DS D DS is n sriël RTC, stuur oor n tmpratuurompnsr -khz-kristalosillator (TCXO), n lvrt n stail, nauwkuri rrntiklok. D tmpratuursnsor, osillator n sturinsloia vormn TCXO. D sturinsloia lst output van tmpratuursnsor op hip n maakt ruik van n tal om noi apaitit t paln. Vrr wort n vrourinsorrti in ht AGE-ristr plaatst. Tnslott worn an apaititskuzristrs invul. D AGE-unti wort nit ruikt in it projt; ht vrourinsristr is nit noi om spiir nauwkurihi t haln. Op asis van ht kloksinaal lvrt RTC sonn-, minutn-, urn-, a-, atum-, maan- n jaar-in- ormati, allmaal shikaar via I C-us. D hip hout VCC-spannin in atn om spanninsuitval t ttrn n automatish om t shakln naar akup-voin als at noi is. Als voin voor ht rst wort inshakl, initialisrt PIC RTC, zoat z n lokol van Hz nrrt op INT/ SQW-pn oor 0x00 naar ht sturinsristr van RTC t shrijvn. Dit sinaal is vronn mt xtrn intrrupt-lijn (INT) van miroontrollr. Daaroor wort INTF-vla van PIC ij lk hoo-naar-laa ovran zt. Dat is voor PIC ht sinaal om tijristrs van RTC uit t lzn. Uit it -Hz-sinaal kan ook n knipprn ul punt worn stuur oor status van RB0/INT uit t lzn. Opouw D harwar van klok staat uit tw lshaklinn: miroontrollr/rivr n isplay. Voor i ln is n apart print ontworpn. D omponntnopstllin is t zin in iuur. Mt uitzonrin van RTC staat hl shaklin uit ourwts omponntn mt aansluitran, us als r zorvuli wort wrkt, zou opouw n prolmn mon vn. En paar vl voorkomn outn i Elktor-mwrkrs in hun hx jaar pulirn ovr lktronia kr hn hoor: () vrwissln van NPN- () n PNP- (BC) transistorn; () vrkr waarn voor -pf-onnsatorn. K op miroontrollr-print wort koppl mt K op isplay-print via n -poli SIL-pinhar n ijpassn mal onntor. Htzl lt voor K op miroontrollr-print n K op isplay-print. Dankzij z vrininn kan isplay-print ovnop miroontrollr-print worn montr. mr 0

5 Onrlnlijst Voor miroontrollr-printkaart n isplaykaart Wrstann (%, 0,W) R = Ω R..R,R = Ω R..R,R,R,R,R,R,R,R = 0 Ω R..R,R..R = k R0,R,R,R,R,R = 0 k R,R,R,R0,R,R = 0 Ω R = Ω R,R = 0 Ω (optionl) R = k (optionl) Connsatorn C,C = p kramish C..C,C,C = 0 n C,C = 0 µ/ V raiaal Hallirs D = IR-LED (optionl) D = twklurn-led (ijv. Kinriht L-WEGW) IC = LM0CT IC = TSOP (Vishay Smionutor) IC = DSSN (Maxim Intrat Prouts) IC = PICFA-I/SP (prorammr, nr. -) LD..LD = -smnt isplay, ommon ano (Kinriht SA-SRWA) T..T,T..T = T = (optionl) T..T = BC Fiuur. Ht miroontrollr- n ht isplaylt zittn lk op n apart print. Bi zijn ontworpn mt DsinSpark PCB. D printn zijn wrvn op 0 % van war roott. D isplay-print is shikt voor Kinriht, inh ( mm) SA-SRWA -smnt isplays. Divrsn BT = V Lithium-knoopl CR00 mt attrijhour. K = -poli printkroonstn, stk,0 mm K/K, K/K = -pns SIL-onntor n -har S,S = rukknop voor printmonta (ijv. Alps SKHHALA0) X = kristal 0 MHz Miroontrollr-print: - Display-print: - Binin D shaklin ht maar tw rukknoppn voor inin. Druk son op S om shaklin in tijinstllinsmous t rnn. Als n ijr knipprt, tknt it at ht oor ruikr kan worn aanpast. D iniviul iits kunnn worn sltr oor kort op S t rukkn: sonn --> minutn --> urn --> /-uur kuz --> Exit. Druk op S om ht sltr ijr t vrhon. Als ht hoost waar ht rikt, aat ht tru naar nul. Alln sonn-iits wrkn anrs: i worn oor ht inrukkn van S op nul zt. Als ht aantal sonn rotr was an 0, worn ook minutn mt één vrhoo. Druk op S als klok nit in tijinstllinsmous staat om tmpratuur in ºC t latn zin. Voor r kou kamrs is r ook n mintkn shikaar. D tmpratuursnsor ht n nauwkurihi van ± ºC n n rsoluti van 0, ºC. Conlusi Dz shaklin vormt n nvoui wanklok mt rot ( m) isplays. Extra untis, zoals n wkunti n n synhronisati mt n PC via n inraro link zijn molijk als optis. Ht shma, ht printontwrp n Grr-ils (maakt mt DsinSpark PCB) zijn ratis t ownloan van []. Dat lt ook voor in C shrvn rono voor PIC. Dit projt is vooral riht op mnsn i raa hun in uitriinn tovon, zoals rr nom hlrhisrlin voor ht isplay. Laat ontwrpr n anr ïntrssrn op wtn wlk rsultatn u ht rikt. Intrnt Links [] () mr 0

Hoofdstuk 6 Machtsfuncties. Kern 1 Even en oneven exponenten. 4VWO B, uitwerkingen Hoofdstuk 6, Machtsfuncties1

Hoofdstuk 6 Machtsfuncties. Kern 1 Even en oneven exponenten. 4VWO B, uitwerkingen Hoofdstuk 6, Machtsfuncties1 VWO B, uitwrkingn Hoostuk, Mahtsuntis Hoostuk Mahtsuntis Krn Evn n onvn ponntn a Ht gwiht van kuus staat uit ht gwiht van rin. Er zijn rin. Als ri r m lang is, an wgt ir ri 0, r gram. Ht total gwiht wort

Nadere informatie

getal en ruimte wi 1 vwo deel2 Uitwerkingen

getal en ruimte wi 1 vwo deel2 Uitwerkingen tal n ruimt wi 1 vwo l Uitwrkinn Gtal n ruimt 1VWO l - Hst 6 6.1 Kwaratn 1 40 x 40 = 1600 m 3 x 1600 4800. D kwkr poot 4800 ahlia's. tal 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 0 5 kwaraat 1 4 9 16 5 36 49 64

Nadere informatie

UITWERKINGEN. Wiskunde. voor het hoger onderwijs. Deel A. Sieb Kemme Wim Groen Harmen Timmer Chris Ultzen Jan Walter. Gewijzigde vijfde editie

UITWERKINGEN. Wiskunde. voor het hoger onderwijs. Deel A. Sieb Kemme Wim Groen Harmen Timmer Chris Ultzen Jan Walter. Gewijzigde vijfde editie UITWERKINGEN Dl A Wiskun voor t or onrwijs Si Kmm Wim Gron Harmn Timmr Cris Ultzn Jan Waltr Gwijzi vij iti Wiskun voor t or onrwijs Dl A Uitwrkinn Wiskun voor t or onrwijs Dl A Uitwrkinn Si Kmm Wim Gron

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Maten omrekenen

Hoofdstuk 1 Maten omrekenen Hoostuk 1 Matn omrknn Opstap Enhn n hanig matn O-1a O-2a Ht gwiht van n puppy is 325 gram. Elln loopt 100 mtr in 15,3 sonn. D lngt van kantin is 27,3 mtr. D inhou van n pak mlk is 1,5 litr. En hoolarp

Nadere informatie

Hoofdstuk 12A - Breuken en functies

Hoofdstuk 12A - Breuken en functies Hoostuk A - Brukn n untis Hoostuk A - Brukn n untis Voorknnis V-a g 9 h 9 9 i 0 j 9 0 0 V-a 0 nt is 0,0. J trkt ht aantal likjs kr 0,0 van uro a. W(0) 0,0 0 Z ht nog uro op klantnkaart staan. 0,0 0,0 :

Nadere informatie

NEVAC examen Elementaire Vacuümtechniek Vrijdag 11 april 2003, 14:00-16:30 uur. Vraagstuk 1 (EV-03-1) (25 punten)

NEVAC examen Elementaire Vacuümtechniek Vrijdag 11 april 2003, 14:00-16:30 uur. Vraagstuk 1 (EV-03-1) (25 punten) NEVAC xmn Elmntir Vuümthnik Vrijg 11 pril 2003, 14:00-16:30 uur Vrgstuk 1 (EV-03-1) (25 puntn) En vuümsystm wort gëvur mt n olivrij pompsystm, t stt uit n voorvuümpomp n n turomolulirpomp. D pompsnlhi

Nadere informatie

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto.

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto. Opgvn Vrkr In ht vrkr spln snlhi n krht n lngrijk rol. W zulln topssingn kijkn wrij voorl ook vilighi in ht vrkr n o zl komn. Opgv 1 In figuur 5-1 zi j n fling vn snlhismtr n kilomtrtllr vn n niuw uto.

Nadere informatie

Oplossingen. (2): y = ,50 x. 8 a (1): y = 10,50x Algebraïsche verbanden (blz. 21) 1 a a, d, f. meer dan 10 beurten.

Oplossingen. (2): y = ,50 x. 8 a (1): y = 10,50x Algebraïsche verbanden (blz. 21) 1 a a, d, f. meer dan 10 beurten. = Oplossinn.. Alraïsh vrann (lz. ) a a i h a i h in 00 aantal o n zwaarwon itsslahtors op 00 rnn a april novmr n mr januari 000 uro winst a Ilk is zwaarr an mst zls zwaarlijvi ay's ja (zi raik) nooit 6

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Anvrgormulir Prsoonsgonn Bugt Vrplging n Vrzorging DEEL 3: Bugtpln Dit ugtpln wort oor vrzkr o wttlijk vrtgnwoorigr ingvul. 1 (En tolihting op ht ormulir stt in ijlg) 1. Grssr Dit ormulir is stm voor:

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv a Statistik Ongvr 6 miljon guln at is ruim miljar guln. 0 kg marihuana in 99 is onwaarshijnlijk winig. Zkr vrglkn mt anr jarn. D juist waar is 9 0 7 9 6. In 99 is r voor ruim 07 miljon guln onrshpt. Dit

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-a V-a V-a V-a V-a V-a a Hoofstuk - Grafikn Voorknnis D tmpratuur zou an vanaf 9 uur s ohtns tot uur s miags xat glijk lijvn n at is rg onwaarshijnlijk. In grafik loopt tmpratuur vanaf C om 9 uur omhoog

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Ajodakt Hoofdrekenen groep 5-6

Ajodakt Hoofdrekenen groep 5-6 Ajokt Hoofrknn grop - Dln t/m 0 n hogr, mt n zonr rst Colofon ũžěăŭƚ ŵăăŭƚ ĚĞĞů Ƶŝƚ ǀĂŶ ŚŝĞŵĞDĞƵůĞŶŚŽī ĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ ǁĞƌŬĞŶ ŝƚ ďğɛƚăăƚ Ƶŝƚ ĞĞŶ ŐƌŽŽƚ ĂƐƐŽƌƟ ŵğŷƚ ůğğƌŵŝěěğůğŷ ǀŽŽƌ ĂůůĞ ůğğƌũăƌğŷ Op onz Z-sit

Nadere informatie

Welke drie redenen kun je noemen voor het feit dat hun aantal in Zuid-Afrika achteruit is gegaan?

Welke drie redenen kun je noemen voor het feit dat hun aantal in Zuid-Afrika achteruit is gegaan? Rout B 1 Zwrtvotpinguïns Zwrtvotpinguïns zijn ngpst n ht wtrlvn. Doort hun kort vrn iht tgn lkr zittn, zijn z shrm tgn ht kou wtr. Bovnin hn z onr hun hui n ikk vtlg. Zwrtvotpinguïns mkn l uit vn volgn

Nadere informatie

Bij de toepassing van de in paraplubestemmingsplan bedoelde ontheffing wordt verstaan onder:

Bij de toepassing van de in paraplubestemmingsplan bedoelde ontheffing wordt verstaan onder: HOOFDSTUK 2. REGELS PARAGRAAF 1 TOEPASSINGSREGELS Artikl 1 Topssingsrik Inin nit op gron vn nr plingn vn in ijlg 1 gnom stmmingsplnnn vrijstlling/onthffing kn worn vrln zijn urgmstr n wthours vog onthffing

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Gevelplaat bevestigen

Gevelplaat bevestigen Gvlplaat bvstign Schrovn Lijmn Nagln Tobhorn Hulpmiln Rockpanl Typ / artiklnummr Vrbruik Schrovn n nagls lvrbaar in all gvlplaatklurn Rockpanl schrovn RVS A4 4,5 35 10 à 15 schrovn / m 2 Rockpanl nagls

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Functies differentiëren

Hoofdstuk 1 - Functies differentiëren V-a V-a Hoostuk - Funtis irntiërn lazij Na sonn h in m 000 900 800 A 0 0 t in s 80 97 m/s t 0 : h 00 000 00 7 m/s t 0 0 0 t 80 : h 0 00 00, m/s t 80 00 80 O, 00 0, 7 0, 00 Voor n voor is hlling 0, 7. (

Nadere informatie

Christmas time 2.0! Lesbrief

Christmas time 2.0! Lesbrief Lsbrif Christms tim 2.0! En updt vn ht succsvoll Tumult krstspl vn vorig jr. In smnwrking mt Musicbox is d muzikrond nu n krstmuzikquiz gwordn di j klssikl ls fsluiting vn ht spl dot: vl plzir n lvst hl

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Functies differentiëren

Hoofdstuk 1 - Functies differentiëren Hoostuk - Funtis irntiërn lazij V-a Na sonn h in m 000 900 A 800 0 0 t in s 80 97 m/s t 0 : h 00 000 00 7 m/s t 0 0 0 t 80 : h 0 00 00, m/s t 80 00 80 V-a O, 00 0, 7 0, 00 Voor n voor is hlling 0, 7. (

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 - Formules met breuken en machten

Hoofdstuk 6 - Formules met breuken en machten Morn wiskun 9 iti Havo A l Hoofstuk 6 - Formuls mt rukn n mahtn lazij 46 V-a 4 6 = 774, us 4 6 = 774 Dit laatst antwoor kun j ook shrijvn als 7, 74 = 7, 74 6, 7, 9 7 : 9 = 9, 644 4, 9 is n hl klin gtal,

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Pocket Pong Oeroude game in moderne hardware

Pocket Pong Oeroude game in moderne hardware Pocket Pong Oeroude game in moderne hardware We noemen het tegenwoordig vaak computerspelletjes, maar van origine zijn het eigenlijk videogames, klassiekers zoals Pong en Pacman. Het concept van deze spelletjes

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 - Formules met breuken en machten

Hoofdstuk 6 - Formules met breuken en machten Morn wiskun 9 iti Havo A l Hoofstuk - Formuls mt rukn n mahtn lazij 4 V-a 4 774, us 4 774 Dit laatst antwoor kun j ook shrijvn als 7, 74 7, 74, 7, 9 7 : 9 4 9, 44 9 is n hl klin gtal, namlijk, mt nulln

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv a lok - Kuzmnu lok - Kuzmnu n Vwo Projt - rihok van Pasal In ht onrst ro vakj mot ht gtal komn. J tlt tw gtalln in ovnst ro vakjs ij lkaar op,. Ja, want. aar hoort rkning 0 ij. rij gint mt ht gtal. Tl

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Bviligingshnok GBA Gmnt Brgmht 2011 Burgmstr n wthours vn gmnt Brgmht, Glt op rtikl 14 vn Wt gmntlijk sisministrti prsoonsggvns; Bsluitn vst t stlln Bhrrgling gmntlijk sisministrti prsoonsggvns 2011: Hoostuk

Nadere informatie

Negatieve getallen in een assenstelsel

Negatieve getallen in een assenstelsel G Ngtiv gtlln in n ssnstlsl 98 kijk ht ssnstlsl n los vrgn op. Gf oörint vn puntn, n. 2 4 (...,...) (...,...) 2 (...,...) Tkn in ht ssnstlsl puntn D(, 2), ( 4,) n (2, ). Klur ht glt vn ht ssnstlsl gron

Nadere informatie

Statistiek. Waar gaat het om? S 3.1 Steekproeven. Dit is waarschijnlijk representatief als de steek- proef groot genoeg is.

Statistiek. Waar gaat het om? S 3.1 Steekproeven. Dit is waarschijnlijk representatief als de steek- proef groot genoeg is. 1 1 Statistik S 3 I II a Waar gaat ht om? Statistik is n onrl van wiskun waarij ht gaat om ht ornn n intrprtrn van grot hovlhn ggvns. En statistik is ook wl n tal o n iagram mt ggvns. 4 nt Dit is waarshijnlijk

Nadere informatie

Algebra Pijlen - hv. Opdracht 2 Je ziet hieronder een ander voorbeeld. Bouw ook dit schema na. Vul bij invoer de waarde 10 in. Wat komt er uit?

Algebra Pijlen - hv. Opdracht 2 Je ziet hieronder een ander voorbeeld. Bouw ook dit schema na. Vul bij invoer de waarde 10 in. Wat komt er uit? 9 Psl Algr Pijln - hv A Bwrkingn mt Algr Pijln D shm s in pplt Algr pijln nomn w rknshm s. Oprht 1 Gruik pplt Algr Pijln. J ht ht shm uit ht voorl ngouw. Vul ij invor wr 18 in. Wt komt r uit? Voor kommgtlln

Nadere informatie

Antwoordblad. Hoofdstuk 2 Dansen door de eeuwen heen. 2.1 De dans. (melodie van de blazers)

Antwoordblad. Hoofdstuk 2 Dansen door de eeuwen heen. 2.1 De dans. (melodie van de blazers) Antwoorla Hoofstuk 2 Dansn oor uwn hn 2.1 D ans 03 Maat 36, 44 (vanaf tw tl), 64 (vanaf tw tl). 04 a In maat 5 n 7: tw ahtst van tw n vir tl. Maathakn (maat 12, 13): rst kr spl j tot n mt rst maathaak,

Nadere informatie

Bevindingen n.a.v. vragen tijdens vergadering Bewonersvereniging Oude Leede van 29 oktober 2014

Bevindingen n.a.v. vragen tijdens vergadering Bewonersvereniging Oude Leede van 29 oktober 2014 Bvindinn n.a.v. vran tijdns vradrin Bwonrsvrniin Oud Ld van 29 oktobr 214 Contactprsoon Boudwijn van Ardnn Datum 21 januari 21 Knmrk N3-121479DAR-nja-V1-NL Dz notiti is opstld om u als inwonr van Oud Ld

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

DEALEREXEMPLAAR. Versie: 1/10/2013

DEALEREXEMPLAAR. Versie: 1/10/2013 Fyr Co ti 201 4 P R I J Z E N E N S P E C I F I C AT I E S 2 014 DEALEREXEMPLAAR Wijziinn in mon, uitvorinn, prijzn n spiitis, sm kurvrshin tussn inn n wrkijk kurn n typ- o rukoutn onr voorhou. Prijzn

Nadere informatie

fysieke belasting voor zorgverleners en medewerkers ondersteunende diensten in de gehandicaptenzorg

fysieke belasting voor zorgverleners en medewerkers ondersteunende diensten in de gehandicaptenzorg fysik lsting voor zorgvrlnrs n mwrkrs onrstunn instn in ghniptnzorg zorgvrlnrs n onrstunn instn ghniptnzorg Voor mr informti, Vrtr- Prioritit AktiBlok rplg: punt? (< lg - - - - - hoog >) kruis n * ** ***

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 1a Vriping Puntn vrinn D puntn zijn oor n vloin lijn vronn om ht vrloop uilijkr t makn. tij in minutn 8. 7.3 7. 6.3 6. 196 197 198 199 2 21 tij in jarn Volgns graik n tij van ongvr 6.58. Voor gin 21 zal

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Leer je paard beter begrijp. Zaterdag 20 mei Rotterdam

Leer je paard beter begrijp. Zaterdag 20 mei Rotterdam ! p o r g l o w Brik jou s n j i t r u Wor stanhomastrclass g a l s f o H T h m a: Lr j paar btr bgrijp n Zatrag 20 mi Rottram Togansprijzn Early bir tickts (-30%) Rgulir tickts Hofslag abonns (-25%) Durvrkoop

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

H. 9 Het getal e / Logaritmen

H. 9 Het getal e / Logaritmen H. 9 Ht tal / Loaritmn 9.1 Ht tal Ht tal is n spciaal tal in d wiskund, nt zoals ht tal π. Ht is als volt dfinird: 1 1 1 1 1 1 = + + + + + + 1 1 1 14 145 Als w dit uitrknn, dan wordt d waard van ht tal

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting 2015/2016

Programma van Toetsing en Afsluiting 2015/2016 Lrw: KBL (JAAR 4) Sctor/afdlin: HANDEL EN ADMINISTRATIE Proramma van Totsin n Afsluitin 2015/2016 Stanislascoll VMBO Bropsricht Priod Inhoud / Stofomschrijvin Eindtrmn Tots scor Hrkansin vorm duur Ja/

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Antwoorden Rekenboek 1 havo/vwo

Antwoorden Rekenboek 1 havo/vwo Antwoorn Rknok avo/vwo Optlln a 0 a 0 0 00 a 00 00 00 0 i 000 000 i 000 i 0 a a a a 0 0 0 00 00 000 0 a 0 00 EPN Gtal & Ruimt Antwoorn Rknok avo/vwo Atrkkn a = want + = = want + = = want + = a = want +

Nadere informatie

Eigen mening op grond van bijvoorbeeld: de uitvoeringspraktijk, opzwepend ritme, hoog tempo, opgewekt karakter.

Eigen mening op grond van bijvoorbeeld: de uitvoeringspraktijk, opzwepend ritme, hoog tempo, opgewekt karakter. Antwoorla Hoofstuk 7 Blu Nots, Swing n Changs 7.1 Blus 04 a A A B B A D rhtrhan gint n otaaf hogr. Knmrkn van ragtim: D rag wort op piano gspl. D gsynopr mloi gominr mt strakk gliing op tl ( ragg tim ).

Nadere informatie

Appartement APPARTEMENT T YPE G Verdieping 5 t/m 13 TYPE G. ca. 134 m 2

Appartement APPARTEMENT T YPE G Verdieping 5 t/m 13 TYPE G. ca. 134 m 2 28 3-kmrpprtmnt, 2 kmrs mt ou n tolt, 1 sprt tolt, jkukn voor wssn n ron, 1 lkon. ostrt u kukn ls t rt vn uw wonn, n s t uw typ. U vnt r n rnt kuknln, t z utstrkt tot n nn r voor n mt zor r tntj o n moo

Nadere informatie

hwa 1500-lijn 2300-lijn 2600-lijn ca. 6180 onbenoemde ruimte 2600-lijn 2300-lijn ca. 955 techniek ruimte opstelplaats WM+WD wm wd cv mv 1500-lijn

hwa 1500-lijn 2300-lijn 2600-lijn ca. 6180 onbenoemde ruimte 2600-lijn 2300-lijn ca. 955 techniek ruimte opstelplaats WM+WD wm wd cv mv 1500-lijn nok hoogt i us tl woonkmr/ opnkukn 44.9 m² slpkmr 3 slpkmr 2 4 511 onnom ruimt toilt 93 l hl 116 voor instlltipuntn kukn Zi kukninstllti tkning 287 122 285 75 997 kmr 219 ovrloop P slpkmr 1 284 284 253

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv a lok - Kuznu Vriping Voorwaarlik kansn Er zin 927 annn onrzoht. En r zin 7 vrouwn onrzoht. Er zin 72 annn klurnlin. En r zin vrouwn klurnlin. 2a aantal 927 72 prntag 00 0,00 8,0 Van onrzoht annn is ongvr

Nadere informatie

Evaluatievragen Algemene economie reeks 1 (Thema 1, 1.1 De prijsvorming op competitieve markten)

Evaluatievragen Algemene economie reeks 1 (Thema 1, 1.1 De prijsvorming op competitieve markten) Evlutivrgn Algmn onomi rks 1 (Thm 1, 1.1 D prijsvorming op omptitiv mrktn) 1 Kruis torn n i n invlo hn op vrg nr n prout. O ht inkomn vn onsumnt O gprour hovlhi O prijs vn nr proutn O hotn vn onsumnt O

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Vrzok om kwijtshling prtiulirn 2016 Mt it formulir kunt u kwijtshling vrgn vn lsting. Bntwoor vrgn, onrtkn ht formulir n stuur ht zo snl moglijk trug. U mot op ll vrgn i op u vn topssing zijn vollig n

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

Integralen. onbepaalde integralen. oneigenlijke integralen. gemiddelde functiewaarde op een interval

Integralen. onbepaalde integralen. oneigenlijke integralen. gemiddelde functiewaarde op een interval Intgrln onld intgrln onignlijk intgrln gmiddld funtiwrd o n intrvl Onld intgrl En onld intgrl wordt ogshrvn ls: f ( d ) wrin f() n willkurig funti is. En r gldt: f ( d ) = F( ) + Wrij F() d rimitiv funti

Nadere informatie

renvooi elektra begane grond verkooptekening, 2^1 kap woning, beukmaat 5400 - plattegrond

renvooi elektra begane grond verkooptekening, 2^1 kap woning, beukmaat 5400 - plattegrond vrooptnn, 2^1 p wonn, umt 5400 - plttron VTGOED rttn 2750 3010 60 +P rn C C tl t / woonmr 8500 un opt 5270 ntr 2680 1350 s 3160 t 3130 st 1000 tolt st tolt t ntr s opt t / woonmr 24.6 m² un 8.7 m² tl C

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

1 Zolder. 1 Doorsnede A-A 2

1 Zolder. 1 Doorsnede A-A 2 us tl i 4 slpkmr 2 slpkmr 3 woonkmr/kukn 41.9 m² 511 997 285 75 122 voor instlltipuntn kukn Zi kukninstllti tkning hl toilt 479 298 285 253 slpkmr 1 ovrloop P kmr. 618. 5155. 955 onnom ruimt opstlplts

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Voorknnis V-1a Pia ot rst 2 3 = 6 n vrvolgns 18 : 6 = 3. Pia nkt at z rst mot vrmnigvulign n an pas ln, maar at is nit waar. Minn ot rst 4 + 6 = n vrvolgns 3 =. Arno ot rst 6 3 = 18 n vrvolgns 4 + 18 =

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 172 Vriping - Gin 1a ll puntn op milloolijn van liggn vn vr van punt als van punt. ll puntn i ihtr ij punt liggn, zulln us aan n kant van milloolijn liggn n all puntn i ihtr ij punt liggn, zulln aan anr

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Inleiding

Verzuimprotocol. Inleiding Ilidig Voor volgd schooljaar hft d schoollidig i samwrkig mt d vrzuimcoördiator adr btrokk fuctis iuw protocol mt btrkkig tot vrzuim (t-laat-kom, o- goorloofd absti, vrwijdrig uit d ls) vorm ggv. Naar

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

bergruimte berging comm.ruimte 4 165.8 m² 659.4 m³ comm.ruimte 5 338.4 m² 1282.2 m³ bergruimte berging bezettingsgraad: bezettingsgraad: 113 personen

bergruimte berging comm.ruimte 4 165.8 m² 659.4 m³ comm.ruimte 5 338.4 m² 1282.2 m³ bergruimte berging bezettingsgraad: bezettingsgraad: 113 personen 115444 46715 37255 11695 12225 7554 60 3800 0 60 10 5000 5 7800 7800 7800 7800 7800 60 60 60 60 60 60 1950 1950 1950 1960 1960 1960 1965 1965 1965 1380 32 1900 02-62325 2435 3835 6265 9000 optr = 186 02-

Nadere informatie

Nieuwbouw 18 huurappartementen

Nieuwbouw 18 huurappartementen Nuwouw 18 uurpprtmntn Wonn op t Sttonspln n Wrn In rst fs wort pprtmntncomplx D Scl ouw, wrvn SWWE 18 pprtmntn t vrurn. Ht complx lt n t Sttonspln, t strs ntr vormt nr t cntrum vn Wrn. Cntrumloct! Kst

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen Rcratiprogramma Zatrdag 31 jli t/m vrijdag 6 agsts 2010 Camping d'n Ul Ptstraat 8 6235 NN Ulstratn (043) 3647769 www.campingdnl.nl info@campingdnl.nl Mxico D L B R V r on' m a in n 'g program Zo zo n n

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen uit het boek

Antwoorden op de vragen uit het boek 2013 Rol Grit, Noorhoff Uitgvrs v Antwoorn op vrgn uit ht ok Hoofstuk 1 1.1 Vn routinmtig wrkzmhn zijn wrkprours op t stlln. Bij n projt kn it nit. Bij projtmtig wrkn kn wl voorf ovr t volgn wg worn nght

Nadere informatie

xmcare EPD Uw zorg geregeld!

xmcare EPD Uw zorg geregeld! xmcar EPD Uw zor rld! B ha n id ht rh zic a in lba n i sp wak b Cliënt Bhandlaar Carla, 17 jaar Etstoornis Brt, 57 jaar Psychiatr Carla is 17 jaar n woont bij haar oudrs in Brunsim. Ruim 5 jaar ldn is

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

tj e n e e INSTRUCTIES

tj e n e e INSTRUCTIES s l l B r k tj n s i r T rtnf i V Taa INSTRUCTIES 1. TinkrBll s uitnodigingn Printr n 1 vl A4-papir voor lk uitnodigingskaart Pn 2. Vrindschapsarmbandn Printr n 2 vlln A4-papir voor d armbnn Pn 3. TinkrBll

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

De Artiest www.mitros.nl

De Artiest www.mitros.nl Vrhuurrohur D Artist www.mitros.nl AMSTERDAM > VLEUTEN A2 TERWIJDE Vlutnsn UTRECHT CENTRUM MAXIMAPARK PARKWIJK T ZAND Lnrkn < DEN HAAG DE MEERN OUDENRIJN KANALENEILAND A12 < DEN BOSCH ARNHEM > 2 Morn wonn

Nadere informatie

Hoeveel warmte heb je nodig om een stof op te warmen? Water is erg geschikt om warmte in op te slaan?

Hoeveel warmte heb je nodig om een stof op te warmen? Water is erg geschikt om warmte in op te slaan? 1 Wrmtr. Oprht 1.1 Hov wrmt h j noig om n stof op t wrmn? =,5 5,= 1,1 1 = 1 15= 6, 1 1 1 T = T = =,9,1 18, 1 = 1, 9 kg 9 Opgv 1. Wtr is rg gshikt om wrmt in op t sn? Om 1 kg ijs 1 op t wrmn h j 6 noig.

Nadere informatie

Vragenlijst KEURINGSDOCUMENT MEDISCHE CHECKUP. Toelichting

Vragenlijst KEURINGSDOCUMENT MEDISCHE CHECKUP. Toelichting KEURINGSDOCUMENT MEDISCHE CHECKUP Vragnlijst 1 a Ho is uw gzonhi? go matig slht Bnt u stan tgn isn i uw rop, uw gzin n uw lvnsomstanighn u stlln? Ho nt u stan tgn link lihamlijk inspanning? (trappn lopn,

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

e De omvang van de partij is van een lage bes tot een hoge d. De lage bes valt volgens het overzicht van opdracht 2c buiten het bereik.

e De omvang van de partij is van een lage bes tot een hoge d. De lage bes valt volgens het overzicht van opdracht 2c buiten het bereik. Antwoorla Hoostuk 1 Ht lang lvn van ht li 1.1 Ht li 02 Eign antwoor Eign antwoor 04 Omirkl: = 145 145 kwartnotn pr minuut D omvang van partij is van n lag s tot n hog. D lag s valt volgns ht ovrziht van

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Algebra Pijlen - vm. Opdracht 2 Je ziet hieronder een ander voorbeeld. Bouw ook dit schema na. Vul bij invoer de waarde 10 in. Wat komt er uit?

Algebra Pijlen - vm. Opdracht 2 Je ziet hieronder een ander voorbeeld. Bouw ook dit schema na. Vul bij invoer de waarde 10 in. Wat komt er uit? 9 Psl Algr Pijln - vm A Bwrkingn mt Algr Pijln D shm s in pplt Algr pijln nomn w rknshm s. Oprht 1 Gruik pplt Algr Pijln. J ht ht shm uit ht voorl ngouw. Vul ij invor wr 18 in. Wt komt r uit? Voor kommgtlln

Nadere informatie

Opdrachten. Ja, ik ben erg sterk. Ik kan wel 48 kg. dragen!! 1. Welke 2 koffers kan hij tegelijk dragen?

Opdrachten. Ja, ik ben erg sterk. Ik kan wel 48 kg. dragen!! 1. Welke 2 koffers kan hij tegelijk dragen? M5 Opdachtn 1. Wlk 2 kffs kan hij tglijk dagn? Ja, ik bn g stk. Ik kan wl 48 kg. dagn!!. 24 kg. 26 kg. 25 kg. 27 kg E. 24 kg ntl j antwd : () 24 kg +. kg (wat j hbt gkzn) mag nit m dan 48 kg zijn. + +

Nadere informatie

Uw expert in pasta VOLKOREN SPAGHETTI. Ontdek ons NIEUW gamma NIEUW NIEUW. 12 à 14. www.soubry.com/foods

Uw expert in pasta VOLKOREN SPAGHETTI. Ontdek ons NIEUW gamma NIEUW NIEUW. 12 à 14. www.soubry.com/foods VOLKOREN SPAGHETTI KIDS PASTA Bron van vodinsvzls n minraln Fun in n bord Voll smaak Unik fiuurtjs voor kindrn 3 k 5 k Voor mr info ovr ons n uitbrid molijkhdn, contactr uw rossir. W zijn ook stds rchtstrks

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk,

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk, Bistasvruw lai lais! AGEDA 14 Rlmll uit ista Ht vrwzli va rm lit rst mli vrvls waarshili maar uitili vrmili Christhr Rv a ht a! aa staa str vruwli rlmll traal Zi zi va vr m h las mt rr maar zi i u mi vóóruit

Nadere informatie

Uitslagen. Uitslagen. Uitslagen van prisma en cilinder

Uitslagen. Uitslagen. Uitslagen van prisma en cilinder Usn Usn Usn Vn on vn pmr m worn, mo v n us n worn. ou n n nn m wor vn n prou, zos u n v p n worn, us voor vouwn, z, on, ws, m o s wor. mrn wr ms n or s, s m (sp) n ppr/ron n vrpnsrn. N vn vorm n n us nn.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

oooooooooooo trtrtrtrtr @d E:l tril V,À l'^ ^A B["- c[4-,rl Dln',,r1 1 ln welk vak ligt samen 172 a dopl b kopl c eopl d aop xopl d op 1t

oooooooooooo trtrtrtrtr @d E:l tril V,À l'^ ^A B[- c[4-,rl Dln',,r1 1 ln welk vak ligt samen 172 a dopl b kopl c eopl d aop xopl d op 1t é Rdtismmn Vrlpr - bld 26 1 ln wlk vk lit smn 172 l'^ ^A B["- ^l [-,rl Dln',,r1 @d E:l tril V,À l) L,' dpl b kpl pl d p p n hndrdvld zn 57 vldn l klurd n 1 bluw. Hvl zn n nit klurd? -tl ) 20 0 80 w p'li

Nadere informatie

Dokkum, een wereldstad!

Dokkum, een wereldstad! Colofon Dokkum, n wrldstad En mondial spurtocht door Dokkum voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj voor

Nadere informatie

= Oplossingen vbtl 5 analyse 1, leerweg 4

= Oplossingen vbtl 5 analyse 1, leerweg 4 OPLOSSINGEN = Olossingn vtl nlys lrwg. D uliish ling (lz. ) + 7 + + 8 8 0 8 9 9 _ + i + _ i + _ + i 7 8 7 _ + i + _ i + _ + i + _ 8i _ + i + _ + i + 8 0 g ( _ + i + _ i + _ + i ) h 9 + + 9 0 i + 8 + +

Nadere informatie

Elementare elektronica schakelingen in de motorvoertuigentechniek (1)

Elementare elektronica schakelingen in de motorvoertuigentechniek (1) Elmntar lktronia shaklingn in d motorvortuignthnik () Timloto o.s. / E. Grnaat / ISB 978-9-8897-4-9 Op dit wrk is d Crativ Commns Linti van topassing. Uitgav: sptmr 22 Elktrish ignshappn van halfglidr-omponntn.

Nadere informatie

Rekenen met procenten

Rekenen met procenten W4 Rknn mt procntn Dolstllingn Na ht doorlopn van dz modul kan d studnt rknn mt procntn, zoals: d btw n d brutoprijs brknn bij n ggvn nttoprijs; bpaln hovl procnt n bdrag is van n andr bdrag; d procntul

Nadere informatie

NIEUW. archivering in Outlook!

NIEUW. archivering in Outlook! NIEUW achvng n Outlook! www.wns.com D Outlookachvng van WnRIS maakt communcat nzchtljk, ook bj Cana BV. Sctass Lk kjgt all algmn -mal bnnn, waaon n nfomataanvaag van Acaon. Zj slaat aanvaag va Outlookachvng

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie