Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg"

Transcriptie

1 Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 maart 2014

2 Ongecontroleerd halfjaarverslag Per 31 maart 2014 Inhoudsopgave Raad van Bestuur 1 Management en organisatiestructuur 2 Ongecontroleerde halfjaarrekening en statistische gegevens Gecombineerd overzicht van de nettoactiva 3 Gecombineerd overzicht van de bedrijfsactiviteiten en mutaties in de nettoactiva 4 Overzicht van de mutaties in het aantal aandelen 5 Statistische Informatie 5 Toelichting bij de ongecontroleerde financiële overzichten 6-9 Beleggingsoverzicht JPMorgan Investment Strategies Funds II Alternative Strategies Fund JPMorgan Investment Strategies Funds II - Global Multi Asset Portfolios Fund Bijlage: Ongecontroleerde aanvullende informatie Totale kostenpercentages voor het fonds en gelimiteerd kostenpercentage 14 Overzicht van de beleggingsdoelen van de subfondsen 14 Resultaat en volatiliteit 14 Op bankrekeningen ontvangen/(betaalde) rente 14 Aandelenklassen van subfondsen waarvoor het tarief van 0,01% aan inschrijvingsbelasting geldt 14 Omzetverhouding van de portefeuille 15 Berekeningsmethode van het risico 15 Historisch overzicht van de mutaties in het aantal aandelen 16 Raadpleeg voor verdere informatie Inschrijvingen kunnen niet uitsluitend op basis van dit verslag worden ontvangen. Inschrijvingen zijn alleen geldig op basis van het geldende prospectus, de geldende essentiële beleggersinformatie, in combinatie met het meest recente jaarverslag en, indien dit recenter is, het laatste ongecontroleerde halfjaarverslag. Het geldende prospectus, de geldende essentiële beleggersinformatie, de ongecontroleerde halfjaarlijkse verslagen en het jaarverslag zijn gratis verkrijgbaar bij de statutaire zetel van de SICAV en bij het lokale betaalkantoor.

3 Raad van Bestuur Voorzitter Iain O.S. Saunders Duine, Ardfern Argyll PA31 8QN Verenigd Koninkrijk Bestuursleden Jacques Elvinger Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg Jean Frijns Antigonelaan 2 NL-5631 LR Eindhoven Nederland Berndt May JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Austrian Branch Führichgasse 8 A-1010 Vienna Oostenrijk John Li How Cheong The Directors Office 19 rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg Peter Thomas Schwicht JPMorgan Asset Management (UK) Ltd 60 Victoria Embankment London EC4Y 0JP Verenigd Koninkrijk Statutaire Zetel 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Groothertogdom Luxemburg 1

4 Management en organisatiestructuur Beheermaatschappij, Registerbeheerder en Transferagent, Algemeen distributeur en Domiciliekantoor JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Groothertogdom Luxemburg Beleggingsbeheerders JPMorgan Asset Management (UK) Limited 60 Victoria Embankment London EC4Y 0JP Verenigd Koninkrijk J.P. Morgan Investment Management Inc. 245 Park Avenue New York NY Verenigde Staten van Amerika J.P. Morgan Alternative Asset Management Inc. 270 Park Avenue, Floor 25 New York Verenigde Staten van Amerika Bewaarnemer, bedrijfsagent, administratiekantoor en betaalkantoor J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Groothertogdom Luxemburg Accountant PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 400, route d Esch B.P L-1014 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg Juridische adviseurs Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg 2

5 Gecombineerd overzicht van de nettoactiva Per 31 maart 2014 JPMorgan Investment Strategies Funds II Gecombineerd USD Alternative Strategies Fund USD Global Multi Asset Portfolios Fund EUR Activa Beleggingen in effecten tegen marktwaarde Aanschafprijs: Tegoeden bij banken en makelaars Te ontvangen op inschrijvingen Te ontvangen rentebaten en dividenden, netto Korting op vergoeding * Overige vorderingen Totaal activa Passiva Bankschuld Te betalen op teruggekochte aandelen Vergoedingen voor beheer en advies Performance fees Overige schulden Ongerealiseerd nettoverlies op valutatermijncontracten Ongerealiseerd nettoverlies op financiële termijncontracten Totaal passiva Totaal nettoactiva Historische totale nettoactiva 30 september september september september * Zie toelichting 3 a). De bijgevoegde toelichtingen maken een integraal onderdeel uit van dit financieel overzicht. 3

6 Gecombineerd overzicht van de bedrijfsactiviteiten en mutaties in de nettoactiva Voor de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 maart 2014 JPMorgan Investment Strategies Funds II Gecombineerd USD Alternative Strategies Fund USD Global Multi Asset Portfolios Fund EUR Netto activa aan het begin van de periode* Inkomsten Rentebaten, netto Bankrente Totaal inkomsten Uitgaven Vergoedingen voor beheer en advies Vergoedingen bewaarnemer, bedrijfsagent, administratie- en domiciliekantoor Vergoedingen voor registerbeheerder en transferagent Taxe d abonnement Rentekosten Overige vergoedingen** Verminderd met korting op vergoeding *** Totaal uitgaven vóór performance fees Performance fees Totaal uitgaven Netto opbrengsten/(-verlies) uit beleggingen ( ) ( ) ( ) Netto gerealiseerde winst/(verlies) op verkoop van beleggingen Netto gerealiseerde winst/(verlies) op valutatermijncontracten Netto gerealiseerde winst/(verlies) op financiële termijncontracten ( ) - ( ) Netto gerealiseerde winst/(verlies) op vreemde valuta (11.345) (1.222) (7.339) Netto gerealiseerde winst/(verlies) over de periode ( ) Netto wijziging in ongerealiseerde winst/(verlies) op beleggingen Netto wijziging in ongerealiseerde winst/(verlies) op valutatermijncontracten ( ) ( ) ( ) Netto wijziging in ongerealiseerde winst/(verlies) op financiële termijncontracten ( ) - ( ) Netto wijziging in ongerealiseerde winst/(verlies) op vreemde valuta (66.728) - (48.375) Netto wijziging in ongerealiseerde winst/(verlies) over de periode Toename/(afname) van de nettoactiva als gevolg van de bedrijfsactiviteiten Mutaties in het aandelenkapitaal Inschrijvingen Teruggekochte aandelen ( ) ( ) ( ) Toename/(afname) van de nettoactiva als gevolg van mutaties in het aandelenkapitaal ( ) Totaal netto activa aan het eind van de periode * De openingsbalans is gecombineerd op basis van de wisselkoersen per 31 maart Indien dezelfde nettoactiva worden gecombineerd op basis van het wisselkoers besluit van 30 september 2013, is dit bedrag USD ** Onder Overige kosten zijn voornamelijk begrepen de honoraria van de bestuurders, kosten in verband met accountantscontroles en belastingen, publicatiekosten, verzendkosten en drukwerkkosten, alsmede juridische en marketingkosten. *** Zie toelichting 3 a). De bijgevoegde toelichtingen maken een integraal onderdeel uit van dit financieel overzicht. 4

7 Overzicht van de mutaties in het aantal aandelen Voor de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 maart 2014 Uitstaande aandelen aan het begin van de periode Geplaatste aandelen Teruggekochte aandelen Uitstaande aandelen aan het eind van de periode JPMorgan Investment Strategies Funds II - Alternative Strategies Fund JPM Alternative Strategies Fund A (acc) - USD , , ,928 JPM Alternative Strategies Fund A (acc) - EUR (hedged) , , , ,241 JPM Alternative Strategies Fund C (acc) - USD , , , ,915 JPM Alternative Strategies Fund I (acc) - EUR (hedged)* , ,621 JPM Alternative Strategies Fund I (acc) - USD* , , ,977 JPMorgan Investment Strategies Funds II - Global Multi Asset Portfolios Fund JPM Global Multi Asset Portfolios Fund D (acc) - SEK (hedged) , , , ,580 Statistische Informatie Intrinsieke waarde per aandeel in de valuta van de aandelenklasse 31 maart september september september september 2010 JPMorgan Investment Strategies Funds II - Alternative Strategies Fund JPM Alternative Strategies Fund A (acc) - USD 104,62 101,40 94,87 94,62 - JPM Alternative Strategies Fund A (acc) - EUR (hedged) 73,59 71,37 66,94 66,92 - JPM Alternative Strategies Fund C (acc) - USD 110,77 107,11 99, JPM Alternative Strategies Fund I (acc) - EUR (hedged)* 75, JPM Alternative Strategies Fund I (acc) - USD* 103, JPMorgan Investment Strategies Funds II - Global Multi Asset Portfolios Fund JPM Global Multi Asset Portfolios Fund D (acc) - SEK (hedged) 1007,16 975,62 936,63 921,42 - * Gedurende de periode geïntroduceerde aandelenklasse. De bijgevoegde toelichtingen maken een integraal onderdeel uit van dit financieel overzicht. 5

8 Toelichting bij de ongecontroleerde financiële overzichten Per 31 maart Organisatie JPMorgan Investment Strategies Funds II (de SICAV ) is een beleggingsmaatschappij die werd opgericht op 27 maart 2006 voor onbepaalde duur. De beleggingsmaatschappij is volgens deel 1 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010, zoals gewijzigd, inzake instellingen voor collectieve beleggingen gestructureerd als een Société Anonyme (naamloze vennootschap) die kwalificeert als een Société d Investissement à Capital Variable (SICAV). Op 31 maart 2014 omvat de SICAV twee subfondsen, die elk betrekking hebben op een afzonderlijke beleggingsportefeuille bestaande uit effecten, kasgelden en andere waardepapieren. Op 27 maart 2006 werd JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. door de SICAV aangesteld als beheermaatschappij. Met ingang van 1 juli 2011, treedt JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. op als beheermaatschappij conform hoofdstuk 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010, zoals gewijzigd. De maatschappij voldoet aan de UCITS IV richtlijn. De SICAV staat ingeschreven in het Registre de Commerce et des Sociétés, Luxemburg, onder nummer B Elk subfonds kan aandelenklassen A, C, D en I bevatten, die onderhevig kunnen zijn aan verschillende minima inzake inschrijfbedragen, aandelenbezit en/of toelatingseisen, referentievaluta en toepasselijke vergoedingen en kosten. Bovendien zijn individuele aandelenklassen voorzien van het voorvoegsel JPM. Binnen elk subfonds kunnen de aparte aandelenklassen in een andere valuta worden uitgedrukt dan de munteenheid waarin het fonds is uitgedrukt. De munteenheid waarin elke aandelenklasse is uitgedrukt, wordt aangeduid door een suffix achter de naam van de aandelenklasse. 2. Grondslagen voor waardering en resultaatberekening De financiële overzichten zijn samengesteld overeenkomstig de Luxemburgse voorschriften voor instellingen voor collectieve belegging. a) Waardering van beleggingen Effecten met een officiële notering aan een effectenbeurs of effecten die op een andere gereglementeerde markt worden verhandeld, zijn gewaardeerd tegen de laatst beschikbare koers op de dag waarop de intrinsieke waarde wordt bepaald. Effecten die op verschillende beurzen zijn genoteerd of op verschillende markten worden verhandeld, zijn gewaardeerd tegen de laatst beschikbare koers of voorzover van toepassing de gemiddelde koers op de belangrijkste beurs of markt. Niet aan een officiële beurs genoteerde en niet op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten zijn gewaardeerd tegen de laatst beschikbare koers. Effecten waarvoor geen koers beschikbaar is of waarvan de laatst beschikbare koers niet overeenstemt, zijn gewaardeerd op basis van de te verwachten verkoopprijs die door de Raad van Bestuur zorgvuldig en te goeder trouw is vastgesteld. Door een open-eindbeleggingsmaatschappij uitgegeven effecten zijn gewaardeerd tegen de door deze instelling of diens vertegenwoordigers laatstelijk beschikbaar gestelde koers of intrinsieke waarde. Liquide middelen en geldmarktpapieren worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde plus toegerekende rente, of op basis van afgeschreven kosten. Het verslag is opgesteld op basis van de intrinsieke waarde zoals berekend op 31 maart 2014, behalve JPMorgan Investment Strategies Funds II Alternative Strategies Fund waarvoor de waarde werd berekend op 27 maart 2014 (in verband met de hiervoor geldende wekelijkse berekening van de intrinsieke waarde). De intrinsieke waarde is, in overeenstemming met het prospectus, berekend op basis van de meest recente wisselkoersen ten tijde van de berekening. b) Gerealiseerde en ongerealiseerde winst en verlies op beleggingen Beleggingstransacties worden verantwoord op de handelsdatum (de datum waarop de koop- of verkooporder wordt uitgevoerd). In het geval van transacties in andere collectieve beleggingen, worden de transacties verantwoord bij ontvangst van de transactiebevestiging van de onderliggende transferagenten. Gerealiseerde winst en verlies op de verkoop van beleggingen worden berekend tegen de gemiddelde aanschafprijs volgens de boeken. De ermee samenhangende valutaschommelingen tussen de aan- en verkoopdatum van beleggingen worden opgenomen in de gerealiseerde winst en verlies op beleggingen. Ongerealiseerde winst en verlies op de verkoop van beleggingen worden berekend op basis van de totale kostprijs volgens de boeken en zijn inclusief de bijbehorende winst en verlies op vreemde valuta. c) Inkomstenverantwoording Rentebaten worden dagelijks bijgeschreven. Ontvangen bankrente wordt verantwoord door periodieke toekenning. Dividendinkomsten worden bijgeschreven op de ex-dividend datum. De inkomsten worden weergegeven na aftrek van bronbelasting en dienovereenkomstig aangepast indien terugvordering van belasting van toepassing is. d) Omrekening van vreemde valuta De aangewezen valuta van de SICAV is USD, terwijl elk van de subfondsen zijn eigen aangewezen valuta heeft. De boeken en administratie worden per subfonds bijgehouden in de basisvaluta van het overeenkomstige subfonds. Bedragen in andere valuta s worden op de volgende wijze omgerekend naar de basisvaluta: (i) waardering van beleggingen en de overige activa en passiva die oorspronkelijk in een andere valuta dan de basisvaluta luidden, worden elke werkdag omgerekend naar de basisvaluta tegen de op die werkdag geldende wisselkoersen; (ii) aan- en verkopen van buitenlandse beleggingen, inkomsten en uitgaven worden naar de basisvaluta omgerekend tegen de op de transactiedag geldende wisselkoersen. Nettogerealiseerdeenongerealiseerdewinstenverliesopvreemdevalutatransactiesbestaanuit (i) valutawinsten -verliesdoorverkoopofbezit vanvreemde valuta en vreemde kasequivalenten; (ii) winst en verlies tussen de handelsdatum en de afwikkelingsdatum op effectentransacties en valutatermijncontracten; (iii) winst en verlies als gevolg van het verschil tussen de geadministreerde en werkelijk ontvangen bedragen aan dividend en rente. Deze uit de omrekening voortkomende winst en verlies zijn opgenomen onder de Netto gerealiseerde winst/(verlies) op vreemde valuta transacties in het Gecombineerd overzicht van de bedrijfsactiviteiten en mutaties in de nettoactiva. De referentievaluta van de gecombineerde overzichten is USD. Voor de omrekening van USD zijn per 31 maart 2014 de volgende wisselkoers gebruikt: 1 USD = 0, EUR e) Valutatermijncontracten De ongerealiseerde winst of verlies op uitstaande valutatermijncontracten wordt gewaardeerd op basis van de op de relevante waarderingsdatum geldende wisselkoersen. De wijzigingen in deze bedragen zijn opgenomen in de Netto wijziging in ongerealiseerde winst/(verlies) op valutatermijncontracten in het Gecombineerd overzicht van de bedrijfsactiviteiten en mutaties in de nettoactiva. De ongerealiseerde winst of verliezen zijn opgenomen in de Ongerealiseerde Nettowinst/(verlies) op valutatermijncontracten in het Gecombineerd overzicht van de nettoactiva. f) Financiële termijncontracten op effecten en indexen Gereguleerde financiële termijncontracten worden gewaardeerd tegen de aan de beurs genoteerde afwikkelingskoers. De initiële marge moet worden gedeponeerd bij afsluiting van een contract en kan in contanten of in effecten worden voldaan. Tijdens de looptijd van een contract worden veranderingen in de waarde ervan aangemerkt als ongerealiseerde winst of verlies door waardering tegen marktwaarde (marking-to-market), zodat de marktwaarde van het contract aan het einde van elke handelsdag bekend is. De variatiemarge wordt betaald of ontvangen indien er respectievelijk verlies wordt geleden of winst wordt geboekt. Bij afloop van het contract realiseert de SICAV winst of verlies, bestaande uit het verschil tussen de opbrengst of de kosten van de sluitingstransactie en de oorspronkelijke kostprijs van het contract. Deze zijn opgenomen in de Netto gerealiseerde winst/(verlies) op financiële termijncontracten in het Gecombineerd overzicht van de bedrijfsactiviteiten en mutaties in de nettoactiva. 6

9 Toelichting bij de ongecontroleerde financiële overzichten (vervolg) Per 31 maart 2014 De ongerealiseerde winst en verlies zijn opgenomen in Ongerealiseerde nettowinst/(-verlies) op financiële termijncontracten in het Gecombineerd overzicht van de nettoactiva. Dagelijkse marge oproepen zijn opgenomen onder Netto gerealiseerde winst /(verlies) op financiële termijncontracten in het Gecombineerd overzicht van de bedrijfsactiviteiten en mutaties in de nettoactiva. 3. Vergoedingen en onkosten a) Alternative Strategies Fund - aandelenklassen A, A (hedged), C, I en I (hedged); Global Multi Asset Portfolios Fund - aandelenklasse D (hedged) De vergoedingen en kosten die op deze aandelenklassen worden toegepast, zijn een vast percentage van de totale netto activa van elke aandelenklasse. Dit vaste percentage heeft betrekking op alle vergoedingen en kosten die verband houden met het beheer van deze aandelenklassen waaronder de vergoedingen voor beleggingsbeheer en dienstverlening aan aandeelhouders en overige exploitatie- en administratieve kosten, met inbegrip van onder meer de vergoedingen voor de bewaarnemer, registerhouder en de transferagent, hieronder vallen niet de op beleggingen betaalde transactiekosten, performance fees, belastingen, of buitengewone kosten. Er worden geen andere kosten aan deze doorbelast; de beheermaatschappij neemt het eventuele verschil tussen de werkelijke exploitatiekosten van deze aandelenklassen en het vastgestelde percentage voor zijn rekening. Indien de werkelijke exploitatiekosten lager zijn dan het vastgestelde percentage, wordt het overschot uitbetaald aan de beheermaatschappij en opgenomen onder Vergoedingen voor beheer en advies. Indien de werkelijke exploitatiekosten hoger zijn dan het vastgestelde percentage, wordt het bedrag dat ten laste komt van de beheermaatschappij apart opgenomen onder Korting op vergoeding in het Gecombineerd overzicht van de nettoactiva en in het Gecombineerd overzicht van de bedrijfsactiviteiten en mutaties in de nettoactiva. Deze vaste jaarlijkse tarieven van de vergoedingen en kosten zijn vermeld als een totaal kostenpercentage. De vaste jaarlijkse tarieven van de vergoedingen voor elke aandelenklasse staan vermeld in de bijlage bij deze financiële overzichten (de Bijlage ). Subfondsen kunnen beleggen in UCITS en andere UCIS die worden beheerd door de beheermaatschappij, de beleggingsbeheerders of een ander lid van JPMorgan Chase & Co. Het twee keer berekenen van de jaarlijkse vergoeding voor het beleggingsbeheer en beleggingsadvies op dergelijke activa wordt als volgt voorkomen: a) activa worden niet opgenomen in de nettoactiva op basis waarvan de jaarlijkse vergoeding voor het beleggingsbeheer en beleggingsadvies wordt berekend; b) er wordt belegd in UCITS of UCIS via klassen waarop geen jaarlijkse vergoeding voor het beleggingsbeheer en beleggingsadvies of equivalente kosten voor de relevante groep van de beheerder van toepassing zijn; c) de jaarlijkse vergoeding voor het beleggingsbeheer en beleggingsadvies worden gesaldeerd door middel van een korting aan de SICAV of het subfonds op de jaarlijkse vergoeding voor het beleggingsbeheer en beleggingsadvies (of het equivalent) die aan de onderliggende UCITS of UCIS in rekening wordt gebracht; d) er wordt alleen het verschil in rekening gebracht tussen de jaarlijkse vergoeding voor het beleggingsbeheer en beleggingsadvies van de SICAV of het subfonds en de jaarlijkse vergoeding voor het beleggingsbeheer en beleggingsadvies (of het equivalent) die aan de onderliggende UCITS of UCIS in rekening wordt gebracht. De exploitatie- en administratieve kosten omvatten: (i) Direct door het Fonds vastgestelde onkosten, inclusief maar niet beperkt tot de vergoeding van de bewaarnemer, accountantskosten, Luxemburgse Taxe d abonnement, honoraria van bestuurders en redelijke door de directie gemaakte onkosten. (ii) Na aftrek van de onder (i) hierboven genoemde kosten, bestaat het resterende bedrag onder Exploitatie- en administratieve kosten uit servicekosten die aan de beheermaatschappij worden betaald voor administratieve en aanverwante diensten. De beheermaatschappij draagt vervolgens alle kosten die worden gemaakt in de dagelijkse exploitatie en het administratieve beheer van het Fonds, inclusief zonder beperking oprichtingskosten, waaronder organisatorische en registratiekosten; administratieve kosten, inclusief financiële administratie en diensten voor het fonds; kosten van de transferagent, inclusief kosten van de registerbeheerder en transferagent; diensten van het administratiekantoor en het domiciliekantoor; vergoedingen en redelijke onkosten van de betaalkantoren en vertegenwoordigers, juridische vergoedingen en onkosten; de lopende inschrijfkosten en noteringstarieven, inclusief vertaalkosten, kosten van publicatie van aandelenkoersen, portokosten, kosten van telefoon, facsimile en andere elektronische communicatiemiddelen; kosten en uitgaven in verband met het voorbereiden, afdrukken en verspreiden van het prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KIIDs) of aanbiedingsdocumenten, (half)jaarverslagen en andere documenten die de aandeelhouders ter beschikking worden gesteld. De exploitatie- en administratieve kosten zijn exclusief transactiekosten en buitengewone kosten. De exploitatie- en administratieve kosten die worden gedragen door de aandelenklassen van alle subfondsen zijn vastgesteld op een vast tarief dat staat vermeld in bijlage III bij het prospectus, tenzij in de genoemde bijlage III anders staat aangegeven. De door de aandelenklassen I en X gedragen exploitatieen administratieve kosten zijn de werkelijke onkosten die door het fonds zijn gemaakt, of het maximale tarief dat in bijlage III bij het prospectus staat vermeld, afhankelijk van welk bedrag het laagst is. De beheermaatschappij draagt alle exploitatie- en administratieve kosten die het in bijlage III bij het prospectus vermelde tarief te boven gaan. b) Performance fees In overeenstemming met de Overeenkomst voor het beleggingsbeheer, zoals uiteengezet in de bijlage bij het prospectus, heeft de beleggingsbeheerder er recht op om uit de netto activa van bepaalde subfondsen of van bepaalde klassen jaarlijks een op de prestatie gebaseerde aanmoedigingspremie ( Performance fee ) te ontvangen, indien de prestatie van het subfonds groter is groter is dan de benchmark-opbrengst, behoudens de toepassing van een high water mark zoals uiteengezet in de bijlage V en zoals gespecificeerd in Bijlage III, voor elk subfonds. Op elke waarderingsdatum vindt toerekening plaats van de performance fee voor de voorafgaande waarderingsdatum, indien van toepassing. De uiteindelijke performance fee wordt jaarlijks uitgekeerd. In overeenstemming met de bepalingen van de relevante overeenkomst voor het beleggingsbeheer, heeft de beleggingsadviseur er recht op om de performance fee te ontvangen van de beheermaatschappij. Op elke waarderingsdatum vindt aanpassing plaats in verband met eventuele dividenduitkeringen, inschrijvingen en aflossingen die op die waarderingsdatum worden afgehandeld, van de intrinsieke waarde van elke klasse van elk subfonds waarop een performance fee van toepassing is. Een en ander is inclusief de jaarlijkse vergoeding voor het beleggingsbeheer en beleggingsadvies en de exploitatie- en administratieve kosten die worden gedragen door de relevante klasse, overeenkomstig het percentage dat staat vermeld in de bijlage van het prospectus. De eventuele performance fee die gedurende die dag wordt toegerekend in verband met een dergelijke klasse wordt hierbij weer opgeteld (de aangepaste intrinsieke waarde ). Voor het doel van de berekening van de performance fee, wordt de opbrengst van de aandelenklasse op elke waarderingsdatum berekend als het verschil tussen de intrinsieke waarde op die datum (aangepast door de eventueel opgebouwde performance fee hier weer bij op te tellen) en de aangepaste intrinsieke waarde op de voorafgaande waarderingsdatum. Deze wordt uitgedrukt als opbrengst die is gebaseerd op de aangepaste intrinsieke waarde voor de betreffende klasse op de voorafgaande waarderingsdatum. High water mark methode Indien de opbrengst van de aandelenklasse groter is dan de benchmark-opbrengst en de cumulatieve opbrengst van de aandelenklasse groter is dan de high water mark opbrengst (zoals uiteengezet in de bijlage van het prospectus), wordt de toegerekende performance fee verhoogd met het performance fee percentage, vermenigvuldigd met de aangepaste intrinsieke waarde van de voorafgaande waarderingsdatum voor die klasse. Indien de opbrengst van de aandelenklasse niet groter is dan de benchmark-opbrengst, wordt de toegerekende performance fee gereduceerd (maar niet tot minder dan nul) door het percentage van de performance fee te vermenigvuldigen met de negatieve lagere opbrengst, vermenigvuldigd met de aangepaste intrinsieke waarde van de voorafgaande waarderingsdatum voor die klasse. Na een periode van negatieve lagere opbrengsten waarbij de performance fee is gereduceerd naar nul, wordt geen performance fee opgebouwd totdat de cumulatieve opbrengst van de aandelenklasse groter is dan de hogere van de high water mark opbrengst en de cumulatieve benchmark-opbrengst sinds de aanvang van de periode van de SICAV. De op de waarderingsdatum toegerekende performance fee is gereflecteerd in de intrinsieke waarde per aandeel op basis op basis waarvan inschrijvingen en aflossingen kunnen worden geaccepteerd. 7

10 Toelichting bij de ongecontroleerde financiële overzichten (vervolg) Per 31 maart 2014 Per 31 maart 2014 zijn de performance fees en benchmark percentages als volgt: Subfonds Relevante aandelenklasse Performance Fees % Benchmark High water mark methode JPMorgan Investment Strategies Funds II Alternative Strategies Fund USD 5% LIBOR one-month US Dollar Deposits JPMorgan Investment Strategies Funds II Alternative Strategies Fund EUR hedged 5% LIBOR one-month US Dollar Deposits, hedged in EUR 4. Dividendbeleid Elk subfonds en elke klasse heeft als beleid alle inkomsten en vermogenswinsten te herbeleggen en geen dividend uit te keren. De Raad van Bestuur kan niettemin in een periode besluiten om tijdens de algemene jaarvergadering aan de aandeelhouders van een subfonds of aandelenklasse voor te stellen om dividend uit te keren uit het gehele of gedeeltelijke netto beleggingsresultaat van het betreffende subfonds of de aandelenklasse, indien de Raad van Bestuur een dergelijk voorstel toepasselijk acht. De Raad van Bestuur mag slechts voorstellen om dividend uit te keren uit de daadwerkelijke winst van een subfonds of aandelenklasse 5. Belastingen Krachtens de geldende wettelijke bepalingen en praktijken is de SICAV niet onderhevig aan belasting in Luxemburg op inkomsten of vermogenswinst, noch zijn de door de SICAV uitgekeerde dividenden onderhevig aan bronbelasting. De enige belasting waaraan de SICAV in Luxemburg onderworpen is, is de abonnementsbelasting ( Taxe d abonnement ) tot een maximum van 0,05 % per jaar, gebaseerd op de intrinsieke waarde van elke aandelenklasse aan het eind van elk kwartaal, een bedrag dat per kwartaal wordt berekend en betaald. Voor de met betrekking hiertoe in de bijlage vermelde klassen geldt op jaarbasis een gereduceerd belastingtarief van 0,01% van de nettoactiva. De hierboven beschreven relevante tarieven van 0,01% en 0,05% gelden niet voor dat gedeelte van de activa van de SICAV dat is belegd in andere ondernemingen voor collectieve beleggingen in Luxemburg die zelf reeds onderhevig zijn aan de Taxe d abonnement. Op de emissie van aandelen in de SICAV in het Groothertogdom Luxemburg is geen zegelrecht of enige andere belasting verschuldigd. De SICAV is in het Groothertogdom Luxemburg niet onderhevig aan belasting op al of niet gerealiseerde vermogenswinst op de activa. Hoewel de gerealiseerde vermogenswinst van de SICAV, hetzij op de korte of lange termijn, naar verwachting niet belastbaar zal zijn in andere landen, dienen aandeelhouders er rekening mee te houden dat deze mogelijkheid niet geheel kan worden uitgesloten. De regelmatige inkomsten van het Fonds uit bepaalde effecten en de aangegroeide rente op liquide middelen, kunnen in sommige landen onderhevig zijn aan bronbelasting volgens verschillende tarieven. Deze kunnen niet worden teruggevorderd. 6. Overzicht van de mutaties in beleggingen Bij het hoofdkantoor van de SICAV is voor elke belegging in het subfonds op aanvraag gratis een lijst verkrijgbaar van de totale aan- en verkopen gedurende de periode. Meer informatie over de beleggingen in de portefeuille van het subfonds ligt op het hoofdkantoor van de SICAV ter beschikking van de aandeelhouders. 7. Waarde van financiële instrumenten en bijbehorende risico s De SICAV is valutatermijncontracten en financiële termijncontracten aangegaan, waarvan het marktrisico in meer of mindere mate uitkomt boven het bedrag dat in het Gecombineerd overzicht van de nettoactiva is vermeld. Het bedrag van de contracten geeft aan in hoeverre de SICAV in deze financiële instrumenten participeert. Het aan dit soort contracten verbonden marktrisico komt voort uit mogelijke schommelingen in de onderliggende valutakoersen, indexen en de waarde van de effecten. Verdere markt- en kredietrisico s zijn onder meer de mogelijkheid dat de markt voor deze contracten niet liquide is, dat een verandering in de waarde van het contract niet rechtstreeks overeenkomt met de verandering in de waarde van de onderliggende valuta, indexen of effecten of dat de wederpartij van het contract niet voldoet aan de in het contract vastgelegde verplichtingen. 8. Transacties met gelieerde partijen Alle transacties met gelieerde partijen werden aangegaan door twee los van elkaar staande ondernemingen. JPMorgan Chase & Co. en haar gelieerde ondernemingen fungeren als tegenpartij voor bepaalde valutatermijncontracten en financiële termijncontracten. De beheermaatschappij, de registerbeheerder en transferagent, de algemeen distributeur en het domiciliekantoor, de beleggingsbeheerders, de bewaarnemer, de bedrijfsagent, het administratiekantoor en het betaalkantoor en andere aan de SICAV verbonden agenten worden beschouwd als aan JPMorgan Chase & Co. gelieerde vennootschappen. Voorts ontvangt Elvinger, Hoss & Prussen (waarvan dhr. Jacques Elvinger, die voorzitter is van de Raad van Bestuur van de SICAV, een partner is) een vergoeding voor aan de SICAV verleende juridische diensten. 9. Zachte commissieregelingen De beleggingsadviseurs van de SICAV kunnen zachte commissieregelingen treffen met makelaars in verband met diensten die het besluitvormingsproces ten behoeve van de SICAV ondersteunen. De in het kader van zachte commissieregelingen ontvangen diensten in verband met het beleggingsbeleid omvatten: - onderzoek- en adviesdiensten; - economische en politieke analyse; - analyse van de portefeuille, inclusief meten van waarderingen en prestaties; - marktanalyse; - data- en koersendiensten; - computerhardware en software in verband met de bovengenoemde goederen en diensten; - publicaties op het gebied van beleggingen. De beleggingsbeheerders verrichten geen rechtstreekse betaling voor deze diensten, maar komen in transactie met de makelaars ten behoeve van de SICAV een bedrag overeen; op deze transacties wordt commissie betaald. 10. Informatie voor in Duitsland geregistreerde aandeelhouders Bij het hoofdkantoor van de SICAV en de vestiging van het betaal- en informatiekantoor in Duitsland, J.P. Morgan Bank AG, Junghofstraße 14, D Frankfurt am Main, is op aanvraag een lijst gratis verkrijgbaar met een specificatie per subfonds van de totale aan- en verkopen in beleggingen gedurende de verslagperiode. Aandeelhouders kunnen bij het hoofdkantoor van de SICAV en de vestiging van het betaal- en informatiekantoor in Duitsland aanvullende informatie inwinnen over beleggingen in de portefeuille van elk subfonds. 11. Informatie voor in Zwitserland geregistreerde aandeelhouders J.P. Morgan (Suisse) S.A. is door de FINMA (Zwitserse toezichthouder op de financiële markten) gemachtigd als vertegenwoordiger van de SICAV in Zwitserland en treedt tevens op als betaalkantoor. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, de statuten, de jaarlijkse en halfjaarlijkse verslagen van de SICAV, evenals een overzicht van de door de SICAV gedurende de periode verrichte aan- en verkopen kunnen op verzoek gratis worden verkregen bij het hoofdkantoor van de Zwitserse vertegenwoordiging van de SICAV, J.P. Morgan (Suisse) S.A., 8 rue de la Confédération, CH-1204 Genève, Zwitserland. 8

11 Toelichting bij de ongecontroleerde financiële overzichten (vervolg) Per 31 maart 2014 Provisies/compensatie (trailer fees) kunnen uit de beheerskosten aan de distributeurs van het fonds worden betaald voor de distributie/marketing van het beleggingsfonds. Terugbetalingen/kortingen kunnen uit de beheerskosten worden verstrekt aan institutionele beleggers die aandelen in subfondsen hebben die aan derden ten goede komen. 12. Honoraria van bestuurders Bestuurders ontvangen uitsluitend een jaarlijks honorarium. Dhr. Berndt May en dhr. Peter Thomas Schwicht hebben van hun honorarium afgezien. De honoraria van de bestuurders bedroegen voor de periode in het totaal EUR Hiervan is EUR het honorarium van de voorzitter. 13. Transactiekosten Voor de periode 1 oktober 2013 t/m 31 maart 2014, heeft de SICAV als volgt transactiekosten opgelopen die zijn gedefinieerd als makelaarskosten in verband met de aankoop of verkoop van overdraagbare effecten, derivaten (uitgezonderd OTC-derivaten) of andere kwalificerende activa: Subfonds Totaal (Basisvaluta) Basisvaluta JPMorgan Investment Strategies Funds II - Alternative Strategies Fund 91 USD JPMorgan Investment Strategies Funds II - Global Multi Asset Portfolios Fund EUR 9

12 - Alternative Strategies Fund Beleggingsoverzicht (Marktwaarde in USD) Per 31 maart 2014 Aantal/ nominale Naam van de belegging waarde Marktwaarde Aantal/ nominale Naam van de belegging waarde % van de nettoactiva Marktwaarde % van de nettoactiva Op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten Beleggingsfondsen LUXEMBURG Brevan Howard Investment Fund II - Emerging Markets Local Fixed Income Fund B (acc) - USD , DB Platinum IV - DBX Systematic Alpha Index Fund I1C-USD , Merrill Lynch Investment Solutions - Och-Ziff European Multi-Strategy Ucits Fund B (acc) - USD , Merrill Lynch Investment Solutions - York Asian Event Driven Ucits Fund B (acc) - USD , Merrill Lynch Investment Solutions - York Asian Event-Driven Ucits Fund D (acc) - USD , Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven Ucits Fund E (acc) - USD , Schroder GAIA SICAV - Egerton Equity C (acc) - USD Hedged , Serviced Platform SICAV - Select Equity Long/Short Ucits I - USD , ,64 IERLAND Egerton Capital - Egerton Capital Equity Fund I - USD Hedged , Marshall Wace Gavekal UCITS Fund - Developed Europe TOPS Fund A (acc) - USD , ,87 Totaal beleggingsfondsen ,51 Totaal op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten ,51 Totaal beleggingen ,51 Liquide middelen ,84 Overige activa/(passiva) ( ) (0,35) Totaal nettoactiva ,00 Toekenning van portefeuille per 31 maart 2014 (ongecontroleerd) % van de nettoactiva Vastrentende effecten Luxemburg 61,64 Ierland 20,87 Totaal vastrentende effecten 82,51 Liquide middelen en overige activa/(passiva) 17,49 Totaal 100,00 Toekenning van portefeuille per 30 september 2013 % van de nettoactiva Vastrentende effecten Luxemburg 75,09 Ierland 19,69 Totaal vastrentende effecten 94,78 Liquide middelen en overige activa/(passiva) 5,22 Totaal 100,00 10

13 - Alternative Strategies Fund Beleggingsoverzicht - Uitstaande valutatermijncontracten (in USD) Per 31 maart 2014 Valuta Valuta Afwikkelingsdatum Aankoopbedrag Verkoopbedrag Ongerealiseerde winst/ (verlies) 16-apr-14 EUR USD (91.910) 16-apr-14 USD EUR Totaal (83.088) Per 31 maart 2014 is de deelname van het subfonds aan uitstaande valutatermijncontracten via de tegenpartij als volgt: Tegenpartij Ongerealiseerde winst/(verlies) Commonwealth Bank of Australia Deutsche Bank (91.910) Goldman Sachs State Street Bank Totaal (83.088) 11

14 - Global Multi Asset Portfolios Fund Beleggingsoverzicht (Marktwaarde in EUR) Per 31 maart 2014 Aantal/ nominale Naam van de belegging waarde Marktwaarde Aantal/ nominale Naam van de belegging waarde % van de nettoactiva Marktwaarde % van de nettoactiva Op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten Beleggingsfondsen GUERNSEY JP Morgan Senior Secured Loan Fund , ,03 LUXEMBURG JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund (JPM Emerging Markets Equity X (acc) - USD) , JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund (JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - USD) , JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund (JPM Europe Equity Plus X (acc) - EUR) , JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund (JPM Global Strategic Bond Y (acc) - EUR (hedged)) , JPMorgan Funds - Japan Market Neutral Fund (JPM Japan Market Neutral X (acc) - EUR (hedged)) , JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund (JPM Systematic Alpha X (acc) - EUR) , JPMorgan Funds - US Growth Fund (JPM US Growth X (acc) - USD) , JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund (JPM US Select Long-Short Equity X (acc) - USD) , JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund (JPM US Smaller Companies X (acc) - USD) , JPMorgan Funds - US Value Fund (JPM US Value X (acc) - USD) , JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund (JPM Global High Yield Bond X (acc) - EUR (hedged)) , ,15 Totaal beleggingsfondsen ,18 Totaal op een andere gereglementeerde markt verhandelde effecten ,18 Totaal beleggingen ,18 Liquide middelen ,69 Overige activa/(passiva) ( ) (1,87) Totaal nettoactiva ,00 Toekenning van portefeuille per 31 maart 2014 (ongecontroleerd) % van de nettoactiva Beleggingsfondsen Luxemburg 95,15 Guernsey 4,03 Totaal beleggingsfondsen 99,18 Liquide middelen en overige activa/(passiva) 0,82 Totaal 100,00 Toekenning van portefeuille per 30 september 2013 % van de nettoactiva Beleggingsfondsen Luxemburg 90,57 Verenigd Koninkrijk 4,03 Totaal beleggingsfondsen 94,60 Liquide middelen en overige activa/(passiva) 5,40 Totaal 100,00 12

15 - Global Multi Asset Portfolios Fund Beleggingsoverzicht - Uitstaande financiële termijncontracten (in EUR) Per 31 maart 2014 Vervaldatum Aantal contracten Beschrijving van effecten Valuta Theoretische waarde Ongerealiseerde winst/ (verlies) Obligatiefutures jun Euro-Bobl Future EUR (33.000) jun-14 (60) US 5 Year Note Future USD ( ) Totaal obligatiefutures (29.262) Aandelenfutures jun-14 (49) Euro Stoxx 50 Index Future EUR ( ) (6.860) jun-14 (33) FTSE 100 Index Future GBP ( ) (7.361) jun-14 (357) Mini MSCI Emerging Markets Index Future USD ( ) ( ) jun-14 (71) Russell 2000 Mini Future USD ( ) (61.252) jun-14 (167) SP 500 Emini Future USD ( ) (80.813) jun Topix Index Future JPY Totaal aandelenfutures ( ) Totaal ( ) Per 31 maart 2014 werden door tegenpartij Goldman Sachs de volgende zekerheden ten gunste van het subfonds aangehouden: - Liquide middelen: EUR Beleggingsoverzicht - Uitstaande valutatermijncontracten (in EUR) Valuta Valuta Afwikkelingsdatum Aankoopbedrag Verkoopbedrag Ongerealiseerde winst/ (verlies) 16-apr-14 EUR CHF apr-14 EUR GBP (61.991) 16-apr-14 EUR SEK apr-14 EUR USD ( ) 16-apr-14 SEK EUR ( ) Totaal ( ) Per 31 maart 2014 is de deelname van het subfonds aan uitstaande valutatermijncontracten via de tegenpartij als volgt: Tegenpartij Ongerealiseerde winst/(verlies) Citibank (709) Crédit Suisse (7.247) Deutsche Bank ( ) HSBC (1.319) Morgan Stanley ( ) RBC (55.811) Société Générale (155) State Street Bank UBS (6.661) Westpac Banking (1.226) Totaal ( ) 13

16 Bijlage - Ongecontroleerde aanvullende informatie 1. Totale kostenpercentages voor het fonds en gelimiteerd kostenpercentage# Aandelenklasse Over de periode per 31 maart 2014 Over de periode per 31 maart 2014** Over het boekjaar per 30 september 2013 Over het boekjaar per 30 september 2012 Over het boekjaar per 30 september 2011 Over het boekjaar per 30 septemberr 2010 Begindatum JPMorgan Investment Strategies Funds II - Alternative Strategies Fund JPM Alternative Strategies Fund A (acc) - USD 1,90% 2,29% 1,90% 1,90% 1,90% - 31-mrt-11 JPM Alternative Strategies Fund A (acc) - EUR (hedged) 1,90% 2,28% 1,90% 1,90% 1,90% - 31-mrt-11 JPM Alternative Strategies Fund C (acc) - USD 1,20% 1,53% 1,20% 1,20% jul-12 JPM Alternative Strategies Fund I (acc) - EUR (hedged)* 1,16% 1,53% okt-13 JPM Alternative Strategies Fund I (acc) - USD* 1,16% 1,58% okt-13 JPMorgan Investment Strategies Funds II - Global Multi Asset Portfolios Fund JPM Global Multi Asset Portfolios Fund D (acc) - SEK (hedged) 1,90% - 1,90% 1,90% 1,90% - 12-nov-10 * Gedurende de periode geïntroduceerde aandelenklasse. ** Deze cijfers zijn inclusief de performance fees, waar van toepassing. # Kostenpercentages zijn berekend overeenkomstig de richtlijnen van de Swiss Funds & Asset Management Association, d.d. 16 mei De totale kostenpercentages voor het fonds bestaan uit de vergoeding voor het beleggingsbeheer en advies, vergoedingen voor de bewaarnemer, taxe d abonnement en overige kosten, zoals vermeld in het Gecombineerd overzicht van de bedrijfsactiviteiten en mutaties in de nettoactiva. De rentekosten en performance fees zijn niet in de berekening opgenomen. De gelimiteerde kostenpercentages en totale kostenpercentages voor bepaalde aandelenklassen kunnen in de voorafgaande vijf jaar zijn gewijzigd. Alle details over deze veranderingen zijn gepubliceerd in voorgaande financiële overzichten. Al deze totale kostenpercentages zijn op jaarbasis. 2. Overzicht van de beleggingsdoelen van de subfondsen Alternative Strategies Fund Streeft naar vermogensgroei op lange termijn door het merendeel van de activa wereldwijd te beleggen in units van UCITS en UCI s met blootstelling aan een aantal alternatieve beleggingsstrategieën. Global Multi Asset Portfolios Fund Streeft naar een beter rendement dan liquide middelen met lage volatiliteit door het merendeel van de activa te beleggen in UCITS en andere UCI s die beleggen in diverse activaklassen wereldwijd en door gebruik te maken van derivaten, indien van toepassing. 3. Resultaat en volatiliteit Resultaat Rendementen over een langere periode dan een jaar zijn naar jaarbasis omgerekend. Het resultaat van de fondsen is inclusief herbelegging van opbrengsten en na aftrek van alle kosten. Historische resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. In de prestatiegegevens is geen rekening gehouden met commissies en gemaakte kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van participaties. Volatiliteit De standaarddeviatie (D) is gedurende de periode van elk fonds dagelijks berekend. De bovengenoemde gegevens betreffen de periode 1 oktober 2013 t/m 31 maart Met D gelijk aan of lager dan 0,1 is de volatiliteit laag. Met D hoger dan 0,1 maar gelijk aan of lager dan 1,0 is de volatiliteit gemiddeld. Met D hoger dan 1,0 maar gelijk aan of lager dan 2,4 is de volatiliteit hoog. Met D hoger dan 2,4 is de volatiliteit zeer hoog. Resultaat 3 mnd 6 mnd 9 mnd 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar Volatiliteit JPMorgan Investment Strategies Funds II - Alternative Strategies Fund JPM Alternative Strategies Fund A (acc) - USD 0,13% 3,18% 5,35% 3,51% 3,83% Gemiddeld JPM Alternative Strategies Fund A (acc) - EUR (hedged) 0,11% 3,11% 5,25% 3,39% 3,56% Gemiddeld JPM Alternative Strategies Fund C (acc) - USD 0,20% 3,42% 5,71% 4,09% Gemiddeld JPM Alternative Strategies Fund I (acc) - EUR (hedged)* 0,29% Gemiddeld JPM Alternative Strategies Fund I (acc) - USD* 0,27% Gemiddeld JPMorgan Investment Strategies Funds II - Global Multi Asset Portfolios Fund JPM Global Multi Asset Portfolios Fund D (acc) - SEK (hedged) 0,30% 3,23% 4,61% 4,29% 3,93% 2,61% - - Gemiddeld * Gedurende de periode geïntroduceerde aandelenklasse. 4. Op bankrekeningen ontvangen/(betaalde) rente Basis van de bankrente De tarieven zijn gebaseerd op die van JPMorgan Chase Treasury en kunnen derhalve dagelijks aan wijzigingen onderhevig zijn. De bankrente wordt maandelijks, op basis van de balans van de voorafgaande maand, op de derde werkdag van de maand bijgeschreven op elk van de bankrekeningen van het subfonds. 5. Aandelenklassen van subfondsen waarvoor het tarief van 0,01% aan inschrijvingsbelasting geldt Per 31 maart 2014 is geen enkele aandelenklasse een belasting van 0,01% per jaar verschuldigd over de activa. 14

17 Bijlage - Ongecontroleerde aanvullende informatie (vervolg) 6. Omzetverhouding van de portefeuille De omzetverhouding van de portefeuille is een indicatie van de relevantie van extra kosten die een fonds oploopt in verband met de koop en verkoop van beleggingen in overeenstemming met het beleggingsbeleid. De omzetverhouding van de portefeuille wordt berekend overeenkomstig CSSF-circulaire 03/122 en de richtlijnen van de Swiss Funds & Asset Management Association van 16 mei 2008, zoals hieronder aangegeven: (Totaal aan gekochte en verkochte effecten - totaal aan inschrijvingen en/of aflossingen van participatiebewijzen in het subfonds) Gemiddelde nettoactiva van het subfonds in de valuta van het subfonds Indien het omzetpercentage van de portefeuille na berekening negatief is, wordt een nulwaarde gepubliceerd. Subfonds Omzetverhouding van de portefeuille (%) JPMorgan Investment Strategies Funds II - Alternative Strategies Fund 0,00 JPMorgan Investment Strategies Funds II - Global Multi Asset Portfolios Fund 41,24 7. Berekeningsmethode van het risico Risico wereldwijd m.b.v. de VaR-methode Naam subfonds JPMorgan Investment Strategies Funds II Global Multi Asset Portfolios Fund Reg. Limiet Maximum gebruik van reg. limiet* Minimum gebruik van reg. limiet* Gemiddeld gebruik van reg. limiet* Model Absoluut 20% 12,63% 7,63% 9,98% NA Monte Carlo simulatie Marktrisico Referentieportefeuille Betrouwbaarheidsinterval Houdperiode Effectieve observatieperiode Gemiddeld leveraging** 99% 20 dagen 500 dagen 107% * Over de laatste 12 maanden vs. reglementaire limiet. ** Gemiddelde hefboomfinanciering over de afgelopen 12 maanden - hefboomfinanciering is gedefinieerd als de absolute virtuele positie van alle derivaten in de SICAV. Risico wereldwijd m.b.v. de commitment-methode JPMorgan Investment Strategies Funds II Alternative Strategies Fund 15

18 Bijlage - Ongecontroleerde aanvullende informatie (vervolg) 8. Historisch overzicht van de mutaties in het aantal aandelen (vervolg) Uitstaande aandelen aan het begin van het boekjaar Geplaatste aandelen Teruggekochte aandelen Uitstaande aandelen aan het eind van het boekjaar Over het boekjaar per 30 september 2013 JPMorgan Investment Strategies Funds II - Alternative Strategies Fund JPM Alternative Strategies Fund A (acc) - USD , ,000 JPM Alternative Strategies Fund A (acc) - EUR (hedged) , , , ,330 JPM Alternative Strategies Fund C (acc) - USD , , , ,261 JPMorgan Investment Strategies Funds II - AmericaOne Fund (1) JPM AmericaOne Fund A (acc) - USD , ,574 - JPMorgan Investment Strategies Funds II - EuropeOne Fund (1) JPM EuropeOne Fund A (acc) - EUR , ,341 - JPM EuropeOne Fund D (acc) - EUR , ,622 - JPM EuropeOne Fund I (acc) - EUR , ,178 - JPMorgan Investment Strategies Funds II - Global Multi Asset Portfolios Fund JPM Global Multi Asset Portfolios Fund D (acc) - SEK (hedged) , , , ,462 Over het boekjaar per 30 september 2012 JPMorgan Investment Strategies Funds II - Alternative Strategies Fund JPM Alternative Strategies Fund A (acc) - USD , ,000 JPM Alternative Strategies Fund A (acc) - EUR (hedged) , ,407 JPM Alternative Strategies Fund C (acc) - USD , , ,876 JPMorgan Investment Strategies Funds II - AmericaOne Fund JPM AmericaOne Fund A (acc) - USD , ,574 JPMorgan Investment Strategies Funds II - EuropeOne Fund JPM EuropeOne Fund A (acc) - EUR , ,341 JPM EuropeOne Fund D (acc) - EUR , ,622 JPM EuropeOne Fund I (acc) - EUR , ,178 JPMorgan Investment Strategies Funds II - Global Multi Asset Portfolios Fund JPM Global Multi Asset Portfolios Fund D (acc) - SEK (hedged) , , , ,390 over het boekjaar per 30 september 2011 JPMorgan Investment Strategies Funds II - Alternative Strategies Fund (2) JPM Alternative Strategies Fund A (acc) - USD , ,000 JPM Alternative Strategies Fund A (acc) - EUR (hedged) , ,407 JPMorgan Investment Strategies Funds II - AmericaOne Fund JPM AmericaOne Fund A (acc) - USD , ,574 JPMorgan Investment Strategies Funds II - EuropeOne Fund JPM EuropeOne Fund A (acc) - EUR , , , ,341 JPM EuropeOne Fund D (acc) - EUR , ,622 JPM EuropeOne Fund I (acc) - EUR , ,178 JPMorgan Investment Strategies Funds II - Global Multi Asset Portfolios Fund (3) JPM Global Multi Asset Portfolios Fund D (acc) - SEK (hedged) , , ,443 over het boekjaar per 30 september 2010 JPMorgan Investment Strategies Funds II - AmericaOne Fund JPM AmericaOne Fund A (acc) - USD , ,574 JPMorgan Investment Strategies Funds II - EuropeOne Fund JPM EuropeOne Fund A (acc) - EUR , , ,341 JPM EuropeOne Fund C (acc) - EUR* , , ,132 - JPM EuropeOne Fund D (acc) - EUR , ,622 JPM EuropeOne Fund I (acc) - EUR , ,178 * Aandelenklasse aan het eind van het boekjaar op non-actief (1) Deze subfondsen zijn op 7 februari 2013 opgeheven. (2) Dit subfonds werd op 31 maart 2011 opgericht. (3) Dit subfonds werd op 12 november 2010 opgericht. 16

19 Het onderhavige verslag is een vertaling van het origineel, dat in het Engels is opgesteld. In geval van discrepanties tussen de Engelse en de overige versies van dit verslag, kunnen alleen rechten worden ontleend aan de Engelse versie.

20 Voor meer informatie over JPMorgan Investment Strategies Funds II kunt u contact opnemen met de algemeen distributeur. JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Postal Address: L-2888 Luxembourg Tel No: (352) Fax No: (352) Internet: DU H900 05/14

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 maart 2015 Ongecontroleerd halfjaarverslag Per 31 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juni 2015 JPMorgan Investment Funds Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave

Nadere informatie

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 mei 2015 JPMorgan Liquidity Funds Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave Raad

Nadere informatie

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juni 2014 JPMorgan Investment Funds Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Gecontroleerd Jaarverslag JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 september 2014 Gecontroleerd jaarverslag per 30 september 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Private Bank Funds I. (Vorheen JPMorgan Private Bank Funds I) Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Private Bank Funds I. (Vorheen JPMorgan Private Bank Funds I) Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg (Vorheen JPMorgan Private Bank Funds I) Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg NIET GECONTROLEERD HALFJAARVERSLAG 30 SEPTEMBER 2015 Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave Raad van

Nadere informatie

JPMorgan Private Bank Funds I. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

JPMorgan Private Bank Funds I. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg JPMorgan Private Bank Funds I Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg NIET GECONTROLEERD HALFJAARVERSLAG 30 SEPTEMBER 2014 JPMorgan Private Bank Funds I Ongecontroleerd halfjaarverslag

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

JPMorgan Series II Funds (samengevoegd en ontbonden op 6 juni 2014)

JPMorgan Series II Funds (samengevoegd en ontbonden op 6 juni 2014) Gecontroleerde Overzichten JPMorgan Series II Funds (samengevoegd en ontbonden op 6 juni 2014) Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg over de periode 1 augustus 2013 t/m 6 juni 2014 (datum

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de Maatschappij) Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Telephone:

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de SICAV) Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS JPMorgan s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 maart 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een sub-fonds waarvan u aandelen bezit gaat fuseren met

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING PER AANGETEKENDE ZENDING NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP PARIBAS L1 SICAV HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014 R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP Paribas L1 Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 5 Financiële staten per 30/06/2014 6 Kerncijfers over de laatste 3 jaren

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2016 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht augustus 2016 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2016 2 Winst- en verliesrekening van 1 januari 2016 tot en met 30

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Financiële Administratie

Financiële Administratie Financiële Administratie Stg Bewaarder OHV KAS BANK N.V. 30 juni 2017 Financial Accounting & Reporting INHOUD Balans & Winst- en Verliesrekening per mandaat: Fresh Fixed Income Fund Contact KAS BANK N.V.

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam a_devries33@upcmail.nl Rapportage 2e kwartaal 2016 1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Vermogensontwikkeling Rendementsontwikkeling

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2017 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht Juli 2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2017 2 Winst en verliesrekening van 1 januari 2017 tot en met 30 juni

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009.

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1/17 Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1. Specifieke bepalingen per intern fonds WFS Active Protection Fund - Benaming van het fonds: WFS Active Protection Fund - Datum

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 18 juli 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage 2015. Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015. Vermogensrapportage : 400000. Portefeuilleprofiel : geel

Voorbeeldrapportage 2015. Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015. Vermogensrapportage : 400000. Portefeuilleprofiel : geel Voorbeeldrapportage 2015 Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015 Vermogensrapportage : 400000 Portefeuilleprofiel : geel ibeleggen Van Eeghenstraat 108 1071 GM AMSTERDAM 020-673 63 72 Rapportagedatum:

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

IVI UMBRELLA FUND PLC (DE "VENNOOTSCHAP") VERKORT PROSPECTUS 6 JULI 2010

IVI UMBRELLA FUND PLC (DE VENNOOTSCHAP) VERKORT PROSPECTUS 6 JULI 2010 IVI UMBRELLA FUND PLC (DE "VENNOOTSCHAP") VERKORT PROSPECTUS 6 JULI 2010 Dit Verkort Prospectus bevat belangrijke informatie over de Vennootschap, een openend beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal,

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld:

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld: Luxemburg, 14 november 2016 Geachte mevrouw, geachte heer, Als depositobank waar uw aandelen van de sicav Indosuez Funds zijn ondergebracht, brengen wij u op de hoogte van de veranderingen waartoe de Raad

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie