Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: De Rekenmeesters.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: De Rekenmeesters."

Transcriptie

1 Dienstverleningsdocument Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: De Rekenmeesters. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten. Wilt u over bepaalde onderwerpen meer weten, dan kunt u hierover contact met ons opnemen. Wie zijn wij? Bedrijfsnaam: De Rekenmeesters Bezoekadres: Rivierstraat KB Eindhoven Telefoon: Fax: / Website: / Ons kantoor is op werkdagen geopend van 10:00 uur tot 17:00 uur. In verband met de procesbewaking en kostentechnische redenen maken wij geen gebruik van aparte binnendienstmedewerkers. Het kan voorkomen dat alle medewerkers onderweg zijn voor klantbezoeken etc. U bent altijd welkom op ons kantoor, maar het is raadzaam om, voordat u ons bezoekt, even te bellen. Wij kunnen dan zorgen dat er iemand op kantoor is om u te ontvangen. Registraties en Lidmaatschappen: Wettelijke verplichtingen Voor het uitoefenen van ons bedrijf hebben wij volgens de Wet financiële dienstverlening een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op In het register van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer: Lidmaatschappen De Rekenmeesters en/of medewerk(st)ers van ons bedrijf is/zijn aangesloten bij: Δ SEH Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs Δ KiFid Klachten Instituut Financiële Dienstverlening. Ons aansluitnummer is: Δ CBP College Bescherming Persoonsgegevens Pagina 1 van 7

2 Welke diensten verrichten wij? De Rekenmeesters bieden u deskundige advisering en bemiddeling in producten en diensten op het gebied van: Hypotheken, levensverzekeringen, schadeverzekeringen, pensioenen, sparen & beleggen, consumptief krediet en financiële planning Onze dienstverlening bestaat uit de volgende werkzaamheden: Inventariseren: wij vergaren informatie over uw wensen en behoeften( eenvoudige inventarisatie ) en eventueel aanvullende informatie over uw financiële positie, ervaring en risicobehoefte ( uitgebreide inventarisatie ). Deze inventarisatie leggen wij vast in een klantprofiel en vormt het uitgangspunt van ons advies. Adviseren: een financieel advies moet invulling geven aan uw wensen, doelstellingen en mogelijkheden. In ons advies zullen we vervolgens de diverse mogelijkheden aan u voorleggen en onze keuzes voor productvorm(en) en aanbieder(s) motiveren en vastleggen. Bemiddelen: Wij helpen u bij het afsluiten van een verzekering, hypotheek, een krediet of een spaar-/beleggingsrekening ter invulling van het advies. Wij hebben, per productcategorie, meerdere mogelijkheden om met aanbieders tot zaken te komen Nazorg: Het is belangrijk wijzigingen in een product tijdig met elkaar te bespreken. Of een wijziging in uw positie. Omdat financiële dienstverlening zich vaak uitstrekt tot een bredere oriëntatie op financiële producten, kunt u van ons een integrale aanpak verwachten die rekening houdt met wat in uw specifieke situatie van belang is. Wij helpen u onder andere met het kiezen van de juiste hypotheek, de verzekeringen die daarmee samenhangen en een passend pensioenplan. Tevens begeleiden wij u in het gehele aankooptraject, denk aan het regelen van de juiste taxateur en het vinden van een passende notaris. Een integraal financieel advies, van informeren tot bemiddelen, kost gemiddeld 25 tot 35 uur werk. Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Ons kantoor werkt met door ons zorgvuldig geselecteerde financiële instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen etc.) voor het afsluiten van hypotheken, verzekeringen en kredieten enz. Wij baseren onze advisering en bemiddeling op onze ervaringen met deze aanbieders en op een gedegen analyse van de ruime keus aan producten zowel t.a.v. premie als voorwaarden. Pagina 2 van 7

3 Hoe worden wij beloond? Hypotheken: Wij werken op basis van rechtstreekse beloning voor onze dienstverlening. In de meeste gevallen verrichten wij al onze werkzaamheden tegen een scherp en vooraf afgesproken totaaltarief, ongeacht de hoogte van de hypotheek, de hypotheekvorm of de geldverstrekker die u gaat kiezen. Wij zullen in overleg met u een totaaltarief overeenkomen voor onze dienstverlening. We zullen deze vergoeding met u afstemmen voordat we starten met onze dienstverlening zodat u altijd weet waar u aan toe bent. Het totaaltarief baseren wij op een inschatting van de benodigde uren en complexiteit van de situatie. U kunt er ook voor kiezen om van onze dienstverlening gebruik te maken tegen betaling van een uurtarief. Wij hebben geen (financieel) belang bij de keuzes die u maakt, omdat wij zonder provisie werken. Ons belang is dat u begrijpt wat u kiest en dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Een indicatie van onze tarieven staat in onderstaande tabel: Tabel 1: Tarieven hypotheken Hypotheken totaaltarief* Minimaal Maximaal U werkt in loondienst U bent zelfstandig Hypotheken uurtarief Uurtarief Per uur 95,00 *Bovenop het totaaltarief brengen wij dossierkosten in rekening. Dossierkosten houden verband met het administreren van alle gegevens, het controleren van het dossier door een tweede adviseur / organisatie, communicatietijd en communicatiekosten. Voor dossierkosten brengen wij 0,15% van het hypotheekbedrag in rekening, met een minimum van 250,- en een maximum van 500,-. In de meeste gevallen worden de werkzaamheden die de dossierkosten veroorzaken uitbesteed aan SPN De Financiele Makelaar uit s-hertogenbosch. Zij berekenen hiervoor aan ons exact dezelfde vergoeding als wij bij u in rekening brengen (zijnde 0,15% van het hypotheekbedrag, met een minimum van 250,- en een maximum van 500,-). Netto Hypotheken Zoals hierboven al aangegeven werken wij met rechtstreekse beloning in plaats van provisie. Dat wil zeggen dat wij u een bedrag in rekening brengen voor de inventarisatie en voor het advies dat we u geven. Het bemiddelen / aanvragen en afhandelen van uw hypotheek is hierbij bij de prijs inbegrepen. Wij doen dit door de hypotheken netto voor u aan te vragen bij de geldverstrekkers. Netto wil zeggen dat de geldverstrekker u geen afsluitkosten in rekening brengt en dat de geldverstrekker ons daardoor ook geen beloning betaald voor het bemiddelen bij de hypotheek. Door deze werkwijze garanderen wij u een ongekleurd advies van hoge kwaliteit en met onze uitstekende service nemen wij u zoveel mogelijk zorgen uit handen. Pagina 3 van 7

4 Nazorg / service achteraf: Nadat uw hypotheek geregeld is kunnen er nog allerlei vragen naar boven komen. Bovendien kunnen er ook allerlei zaken veranderen in uw persoonlijke situatie waardoor opnieuw advies gewenst is. Voor vragen over uw hypotheek, een eventueel bouwdepot, het saldo van opbouwproducten of administratieve vragen kunt u altijd kosteloos bij ons terecht. Indien zich belangrijke wijzigingen voordoen die van invloed zijn op de afgesloten hypotheek en/of bijbehorende verzekering, dan zullen we hierover contact met u opnemen. Het is verder op ieder moment mogelijk om een updategesprek bij ons aan te vragen. We kunnen dan alles opnieuw doornemen en indien nodig zaken aanpassen. Voor een updategesprek en eventuele vervolgdiensten brengen wij een vooraf overeen te komen vaste vergoeding in rekening of u kunt kiezen voor ons uurtarief van 95,- per uur. Tabel 2: Overige tarieven hypotheken Soort dienst Tarief Alle diensten uurtarief 95,- per uur Vast tarief 2 e hypotheek 795,- Second Opinion Hypotheekadvies 195,- Onderhandse verhoging hypotheek 395,- Consumptief krediet (Doorlopend krediet / persoonlijke lening / woz-krediet) Voor het adviseren, berekenen en aanvragen van een consumptief krediet brengen wij een bemiddelingsvergoeding in rekening van 1% van het leningbedrag met een minimum van 295,- en een maximum van 500,-. Wij zullen consumptief krediet altijd aanbieden tegen de laagste rente met minimale provisie. Wij hebben geen aanbieders ter beschikking die volledig netto (zonder provisie) werken. De provisie die wij ontvangen is als volgt: Tabel 3: Provisie Consumptief krediet Type krediet: Minimum percentage Maximum percentage Grondslag WOZ-krediet 0,025% 0,030% Openstaand saldo Persoonlijke lening 0,025% 0,030% Openstaand saldo Doorlopend krediet 0,025% 0,030% Openstaand saldo Verzekeringen provisiebasis: De beloning voor onze dienstverlening aan u kan bestaan uit provisie, die door de verzekeraar rechtstreeks aan ons wordt betaald. Deze provisie dient ter dekking van de bedrijfskosten die wij maken om onze diensten te kunnen verlenen. Zoals onder andere huisvesting, opleidingen, kwaliteitsborging, automatisering, marketing, communicatie en personeel. De provisie die wij ontvangen maakt onderdeel uit van de premie, die door de aanbieder bij u in rekening worden gebracht. Met andere woorden: als u de premie aan de aanbieder heeft voldaan, heeft u ook betaald voor onze dienstverlening. Pagina 4 van 7

5 Tabel 4: Doorloopprovisie verzekeringen: Type verzekering: Minimum percentage Maximum percentage Schadeverzekeringen 5% 27,50% Inkomensverzekeringen 5% 15% Levensverzekeringen 0% 20% Spaarhypotheekverzekering 0% 2,67% Tabel 5: Afsluitprovisie verzekeringen: Type verzekering: Minimum percentage Maximum percentage Grondslag afsluit afsluit Schadeverzekeringen 0% 10% Jaarpremie Inkomensverzekeringen 0% 0% N.v.t. Levensverzekeringen 0% 85% Jaarpremie Spaarhypotheekverzekering 0% 2,67% Premie x Duur Verzekeringen / Rekeningen feebasis: Rekeningen met een vorm van vermogensopbouw worden op feebasis in rekening gebracht. In overleg kan er ook gekozen worden voor netto verzekeringen. Netto wil zeggen dat de verzekeraar u minder kosten in rekening brengt en dat de verzekeraar ons daardoor ook geen beloning betaald voor het bemiddelen bij de verzekeringen. Voor verzekeringen op feebasis kunt u kiezen uit een vast totaaltarief of voor een uurtarief. Tabel 6: Tarieven rekeningen en verzekeringen fee-basis Soort verzekering / rekening Minimaal Maximaal Lijfrente 195,- 495,- Kapitaalverzekering box 3 195,- 495,- KEW / SEW / BEW 295,- 495,- Omzetting KEW / SEW / BEW 395,- 495,- AOV 495,- 795,- Levensverzekering 95,- 295,- Maandlastenbeschermer 149,- 295,- Schadeverzekering N.V.T. N.V.T. Overige tarieven: Tabel 7: Overige tarieven Dienst Tarief Aangifte Inkomstenbelasting alleenstaande 59,50 Aangifte Inkomstenbelasting twee inkomens 79,50 Aanvraag voorlopige teruggave 39,50 inkomstenbelasting Opstartkosten verkoop op erfpacht 575,- Pagina 5 van 7

6 Wat verwachten wij van u? Juiste en volledige informatieverstrekking Om ons werk goed te kunnen doen, in overeenstemming met uw verwachtingen en onze afspraken vragen wij u ons tijdig en volledig te informeren over alle zaken die in het kader van door u te sluiten of afgesloten overeenkomsten met financiële instellingen van belang zijn. Het gaat in het bijzonder om (wijzigingen in) uw persoonlijke situatie of samenlevingssituatie (zoals: geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden, verhuizing enz.), of veranderingen in uw inkomens- en arbeidssituatie e.d. Informatie doornemen In verband met onze financiële dienstverlening sturen wij onze klanten regelmatig schriftelijk of digitale informatie. Soms gaat het om informatie die wij wettelijk verplicht zijn u te zenden. Soms informeren wij u ook over (nieuwe) financiële producten die mogelijk interessant voor u kunnen zijn. Wij verzoeken u deze informatie aandachtig door te nemen en ons desgewenst te raadplegen. Betalingen Alle betalingen, die u in verband met het gegeven advies aan de aanbieder(s) verschuldigd bent, dient u rechtstreeks aan de aanbieder(s) te voldoen. U ontvangt daarvoor periodiek een acceptgiro of nota van de desbetreffende aanbieder, of de betaling wordt voldaan via automatische incasso. U kunt zelf uw wijze van betaling kiezen. Wij raden u aan deze betalingen tijdig te verrichten resp. te zorgen voor voldoende saldo op uw betaalrekening. Achterstand in betaling levert later hoge inhaalbetalingen op, of mogelijk zelfs problemen met de aanbieder. Pagina 6 van 7

7 Beëindigen van de relatie U hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op het door u gewenste moment, zonder opzeggingstermijn en zonder kosten. Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten, kunt u de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met u te beëindigen. Ook in dat geval kunt u de verzekeraar(s) verzoeken uw bij ons lopende verzekeringen over te boeken naar een andere adviseur. Klachtenregeling Wij streven ernaar u goed en zorgvuldig van dient te zijn. Toch kan er wel eens wat fout gaan; voor die gevallen zijn wij toereikend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Klachten over onze dienstverlening horen wij graag direct van u. Met u kunnen wij dan nagaan hoe wij tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan: Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD): Postbus AN Den Haag Tel Fax Informatie over het Klachteninstituut kunt vinden op de website Voor informatie over klachten naar aanleiding van hypotheekbemiddeling kunt u terecht op Waarom De Rekenmeesters? U wilt toch ook meerwaarde voor uw geld Pagina 7 van 7

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel.

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Bergwerff Assurantiën B.V. Hollandsch Diep 61, 2904 EP Capelle aan den IJssel. Wij maken deel uit van Bergwerff Adviesgroep.

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies Holland Geldadvies Harderwijkerstraat 43 3881 ED PUTTEN Tel.: 0341-355.462 Fax: 0848.672.679 www. hollandgeldadvies.nl info@hollandgeldadvies.nl AFM vergunning: 12016528 Dienstverleningsdocument Holland

Nadere informatie

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt, is dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

tolle'ls Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Wie zijn wij?

tolle'ls Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Wie zijn wij? tolle'ls ASSURANTIEN BV Slalionssrraal39 6J8l AD Eisioo Lb. Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiele diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Baljeu en Staal. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document informeren wij u over onze dienstenwijzer, onze dienstverlening,

Nadere informatie

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Bezoekadres: Postadres: Steenweg 61 Postbus 44 4181 AK Waardenburg 4180 BA Waardenburg Telefoon: 0418-65 10

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Werkwijze combineert de per 1 juli 2009 wettelijk verplichte Dienstenwijzer en het Dienstverleningsdocument. Frank Ruis

Nadere informatie

Assurantiebedrijf Zijlstra

Assurantiebedrijf Zijlstra Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Gedragscode GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair DNA Adviesgroep B.V. Willemskade 18 D 3016 DL Rotterdam Telefoon: 010-2909343 Fax: 010-2909345 Website: www.dna-adviesgroep.nl

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650. Dienstenwijzer (particulier) Boutkan Assurantiën b.v. Introductie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance!

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance! Dienstenwijzer All Finance BV Ons kenmerk: Dienstenwijzer Behandeld door: J.C.W. de Laat Telefoonnummer: 040-257 49 40 E-mail: info@all-finance.nl Versie: 01 april 2015 / 2015.01 Onderwerp: Dienstenwijzer

Nadere informatie

Geachte relatie, Tijn Mutsaerts en Freek Njio Directie. Wat doen wij? Diensten

Geachte relatie, Tijn Mutsaerts en Freek Njio Directie. Wat doen wij? Diensten Geachte relatie, Dit document geeft u een beeld waar ons kantoor voor staat, wat u van ons mag verwachten en andere zaken die van belang kunnen zijn. Het is een informatief document. Het verplicht u dus

Nadere informatie

SFZ Dienstverleningsdocument

SFZ Dienstverleningsdocument SFZ Dienstverleningsdocument Duidelijkheid over de dienstverlening SFZ, vindt het belangrijk dat u goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden. Deze dienstenwijzer richt zich met name op

Nadere informatie

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5 Wie zijn wij? Burgt en Partners bv Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 Postbus 153 3769 BG Soesterberg 3769 ZK Soesterberg Telefoonnummer: 0346 331534 Fax: 0346 331505 E-mail: info@burgtenpartners.nl Internetadres:

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN VERSIE D.D. NOVEMBER 2011 Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst / opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 TOELICHTING DIENSTVERLENINGVOORWAARDEN VOOR PARTICULIERE KLANTEN VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 Inleiding Halbertsma van den Boom biedt, als financieel dienstverlener, consumenten aan om hun belangen,

Nadere informatie